Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST"

Transkript

1 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST

2 Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER Tidligere obstetriske komplikationer Tidligere peri-/ neonatalt dødsfald Tidligere misdannet barn Tidligere abnorme fostertilstande Tidligere svær præeklampsi/ svær hypertension Tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) Tidligere præterm fødsel Tidligere kompliceret fødsel Tidligere traumatisk fødselsoplevelse Tidligere sphincterruptur Tidligere abruptio placentae Tidligere fødsel med svær post partum blødning Tidligere sectio Tidligere fødsel af stort barn Tidligere gestationel diabetes mellitus Gynækologiske lidelser Abortus habitualis (AH) Tidligere ekstrauterin graviditet Omskæring (Følger efter omskæring) Kondylomer Spiral in situ Uterusabnormiteter/ genitale abnormiteter Fibromer Opereret på uterus, tidligere Ældre førstegangsfødende > 38 år Mangegangsfødende > Statura parva < 150 cm Medicinske sygdomme Hæmatologiske sygdomme Hæmoglobinopati Thalassemi Seglcelleanæmi Jernmangel/ mikrocytær anæmi Folinsyremangel Megaloblastær anæmi Endokrinologiske sygdomme Hyperthyreose- (Thyreotoksikose) Hypothyreose- (Myksødem) Prægestationel diabetes mellitus med eller uden insulinbehandling Morbus Addison Conn s syndrom Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

3 Indhold Morbus Cushing Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel (G6PD-mangel) Neurologiske sygdomme Epilepsi Sclerosis disseminata Myasthenia gravis Psykiske sygdomme Hjertesygdomme Kredsløbssygdomme Kronisk essentiel hypertension Thromboemboliske lidelser Tidligere emboli/ trombose Dyb venetrombose (DTV), debuteret i graviditeten Faktor 5 Leiden Respiratoriske sygdomme Astma Mave- og tarmsygdomme Colitis Ulcerosa Morbus Crohn Gravide med stomi Gravide med pouch Gastric bypass (GBy) og gastric banding (GBa) Reumatiske sygdomme Bindevævssygdomme Reumatoid artrit Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) Periarteritis nodosa (polyarteritis nodosa) Nyresygdomme D-vitaminmangel INFEKTIONSSYGDOMME HIV Hepatitis Hepatitis B Hepatitis C Herpes genitalis (simplex virus) Syfilis Gonoré Klamydia Bakteriel vaginose Candidiasis Gruppe B Streptokokker (GBS) Cystitis (Blærebetændelse) Pyelonephritis i graviditeten Rubella (Røde Hunde) Varicellae (Skoldkopper) Morbilli (Mæslinger) Parotitis (Fåresyge) Parvovirus (Lussingesyge Den 5. børnesygdom) B Cytomegalovirus (CMV) Toxoplasmose (Haresyge)

4 Indhold Listeriose Tuberculosis in graviditate Q-feber (Coxiella burnetii) GRAVIDE MED SÆRLIGE BEHOV Rygere Gravide med prægravid BMI Fødselsangst Tidligere mislykket ammeforløb Gravide med problemer med alkohol, stoffer og/ eller medicin Gravide misbrugere - alkohol, stoffer og/ eller medicin Lejlighedsvise misbrugere - den gravide og/ eller partner Tidligere misbrugere den gravide og/ eller partner Gravide med psykiske sygdomme Gravide med psykiske sygdomme eller psykiske problemer Spiseforstyrrelser Udviklingshæmmede forældre Udviklingshæmmede Sociale problemer Sociale problemstillinger Mindre end 9 års skolegang og/ eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Unge gravide/ forældre (under 20 år) Gravide, som er uønsket enlige Boligløse kvinder Vold i familien Forældre, som har været udsat for incest, voldtægt eller tortur Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk Flygtninge og asylansøgere Kvindelig omskæring (se under gynækologiske lidelser) OBSTETRISKE PROBLEMSTILLINGER I NUVÆRENDE GRAVIDITET Graviditetsgener Pyrosis Obstipation Træthed Varicer Ødemer Ryg og bækkensmerter Carpaltunnel syndrom Molimina gravidarum Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

5 Indhold Plukkeveer Graviditetsbetingede organpåvirkninger Glucosuri Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM Proteinuri Hypertension Præeklampsi HELLP Graviditetskløe med/ uden leverpåvirkning Hydronefrose i graviditeten Emesis Gravidarum Hyperemesis Blodtypeimmunisering Flerfoldgraviditet tvillinger og trillinger Fosterstørrelse/ -tilvækst og fostervand Mindre liv Intrauterin væksthæmning (IUGR) Intrauterin fosterdød (Foetus Mortuus) Stort foster (Foetus Magnus) Polyhydramnion (Hydramnion) Oligohydramnion Gestationsalder Usikker termin Præterm fødsel (partus præmaturus) Graviditas prolongata Blødning Blødning i 1. trimester Blødning i trimester Placenta praevia Abruptio placentae Fosterstilling underkropsstillinger og/ eller ustabil fosterstilling OPFØLGNING PÅ FORLØB EFTER FØDSLEN Thrombofiliudredning 3 måneder post partum Sphincter ruptur Opfølgning på forløb med døde børn

6 Visitation af gravide og fødende - og senere opfølgning Udgangspunktet for visitation af gravide og fødende er beskrevet i nærværende afsnit. Herudover sættes rammerne for visitation af Sundhedsstyrelsens specialevejledning af juni Specialevejledningerne angiver de særlige forhold, der skal påses i de tilfælde, hvor patientgrundlaget er lille, eller når andre faglige hensyn taler for at samle specialefunktionerne på få matrikler, for eksempel alene på OUH. De obstetriske speciallæger i svangreambulatorierne bør være opmærksomme herpå. Som konsekvens af Sundhedsstyrelsens udmelding af juni 2010 om placering af specialfunktioner vil der i de kommende år løbende ske tilpasninger og justeringer i dele af nærværende fødeplan primært den del af planen, der omfatter visitation, så tilbuddene lever op til Sundhedsstyrelsens krav til kvalitet og volumen. Justeringen vil blive indarbejdet i den elektroniske udgave af Fødeplanen med tilhørende bilag i den takt de implementeres. For en nærmere beskrivelse af de overordnende rammer og fødestedernes lægefaglige tilbud i forbindelse med valg af fødested henvises til afsnit 5 Fødesteder, svangreambulatorier og jordemoderkonsultationer i Region Syddanmark. For en nærmere beskrivelse af forhold vedrørende visitation, samarbejde og kommunikation henvises til afsnit 6 Visitation, samarbejde og kommunikation > Prægravide risikofaktorer > Tidligere obstetriske komplikationer > Tidligere peri-/ neonatalt dødsfald Definition Flergangsfødende med tidligere intrauterint/ neonatalt dødsfald svarende til graviditetens uge 22+0 og indtil fire uger efter fødslen. Den perinatale mortalitet i Danmark er ca. 0,7 %. Gentagelsesrisikoen ukendt vil afhænge af årsagen til det tidligere perinatale dødsfald. Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden/ parret til obstetrisk speciallæge med henblik på håndtering af ny graviditet, herunder eventuel genetisk vejledning Obstetrisk speciallæge Vejleder parret i forhold til ovenstående Ved behov gennemgås det tidligere forløb 6 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

7 Optager fyldestgørende journal vedrørende tidligere forløb Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide/ parret til samtale. Her planlægges og aftales et undersøgelsesprogram, der kan omfatte Genetisk rådgivning Prænatal screening ifølge retningslinjerne Chorionvillusbiopsi/ amniocentese, hvis det døde barn led af kromosomal sygdom, eller hvor der ikke foreligger afklaring af dødsårsagen - ellers ifølge gældende retningslinjer Ultralydsscanning for misdannelser, ifølge gældende retningslinjer Aftale om forløsningsmåde ud fra hensyn til det tidligere forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Tilbud om indlæggelse i barselperioden efter behov > Tidligere misdannet barn Definition Flergangsfødende med tidligere fødsel af barn med medfødte misdannelser, med eller uden perinatalt dødsfald. Centralnervesystemet: 1/1000 fødsler Hjertemisdannelser: 8/1000 fødsler Gastro-intestinalkanalen: 2/1000 fødsler Urinvejene (alvorligere misdannelser): < 1/1000 fødsler Gentagelsesrisikoen er som oftest ukendt, vil dog afhængig af typen af misdannelse. Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden/ parret til obstetrisk speciallæge med henblik på håndtering af ny graviditet, herunder eventuel genetisk vejledning Obstetrisk speciallæge Vejleder parret i forhold til ovenstående Ved behov gennemgås det tidligere forløb Optager fyldestgørende journal vedrørende tidligere forløb Henviser den gravide svangreambulatoriet 7

8 Indkalder den gravide/ parret til samtale. Her planlægges og aftales et undersøgelsesprogram, der kan omfatte: Genetisk rådgivning ifølge retningslinjer Prænatal screening ifølge retningslinjerne Chorionvillusbiopsi/ amniocentese hvor der ikke foreligger afklaring på tidligere misdannelse - ellers ifølge gældende retningslinjer Ultralydsscanning for misdannelser ifølge gældende retningslinjer Aftale om forløsningsmåde under hensyn til det tidligere forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af graviditetens forløb, samt undersøgelsernes resultat. Tilbud om indlæggelse i barselperioden efter behov, afhængig af mor og barns tilstand > Tidligere abnorme fostertilstande Definition Ved tidligere abnorme fostertilstande forstås Kromosomdefekter Syndromer med eller uden kendt genetisk årsag Påviste genmutationer Metaboliske og andre arvelige sygdomme Ukendt. Ukendt/ afhængig af tidligere abnormitet. Prækonceptionel rådgivning Henviser parret til prækonceptionel rådgivning ved Obstetrisk og/ eller Klinisk Genetisk Afdeling i Vejle eller på OUH, Odense Universitetshospital, hvis tilstanden ikke allerede er udredt Obstetrisk speciallæge Vejleder parret i forhold til ovenstående Ved behov gennemgås det tidligere forløb Henviser den gravide/ parret så tidligt som muligt direkte til obstetrisk ambulatorium til tidlig rådgivning Indkalder den gravide/ parret til tidlig rådgivning, helst før graviditetsuge 9 ved obstetrisk speciallæge 8 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

9 Chorionvillusbiopsi/ amniocentese, såfremt sygdommen kan afdækkes derved Post-testrådgivning ved obstetrisk ambulatorium/ Klinisk Genetisk Afdeling Aftale om forløsningsmåde, afhængig af det tidligere forløb og konklusioner i nuværende graviditet Fødested vil afhænge af udredningens resultat, samt eventuel sygdoms karakter Eventuelle særlige forhold for barnet afhænger af udredningens resultat, samt eventuel sygdoms karakter Tilbud om indlæggelse i barselsperioden vil afhænge af udredningens resultat og eventuel sygdoms karakter > Tidligere svær præeklampsi/ svær hypertension Definition Flergangsgravide som har haft præeklampsi/ svær hypertension i forbindelse med tidligere forløb, og som kræver stillingtagen i forhold til kommende graviditets- og fødselsforløb. Der er en gentagelsesrisiko på %, størst hvis der er tale om tidligere svær præeklampsi. Som ovenfor nævnt er der gentagelsesrisiko. Det kliniske billede varierer fra tilstand med let til moderat hypertension og proteinuri, til alvorlige livstruende tilstande med udtalt organpåvirkning, herunder HELLP. Præeklampsi kan debutere i alle sværhedsgrader. For fosteret er der risiko for Præterm fødsel/ forløsning Utilstrækkelig placentafunktion med intrauterin væksthæmning/ intrauterin asfyksi Abruptio placentae Intrauterin fosterdød Prækonceptionel rådgivning Kvinder i antihypertensiv behandling tilstræbes optimal behandling og omstilling til Aldomet/Trandate. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb, samt eventuel nuværende medicinsk behandling af hypertension, og oplyser den gravide om symptomerne Henviser den gravide til svangreambulatoriet til opfølgende samtale 9

10 Indkalder den gravide til samtale om tidligere forløb og planlægning af det aktuelle forløb Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Hvorvidt fødested med neonatal afdeling anbefales, vil afhænge af det nuværende graviditetsforløb. Indlæggelse i barselperioden til observation anbefales > Tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) Definition Flergangsfødende som tidligere har født et vækstretarderet barn. Ved væksthæmning forstås fostervægt minus 22 % eller under 2 SD. 4 5 % af fostrene er vækstretarderede. For kvinden er der en gentagelsesrisiko. For barnet er der risiko for intrauterin væksthæmning med medfølgende risiko for asfyksi og hypoglycæmi. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere forløb, samt planlægning af nuværende forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere præterm fødsel Definition Flergangsfødende som tidligere har født et barn før fulde 37 graviditetsuger. 6-7 %. 10 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

11 Der er en betydelig gentagelsesrisiko. Se eventuelt afsnit Præterm fødsel På nær få tilfælde (cervix-insufficiens og tidligere præterm fødsel forårsaget af GBS), foreligger der ikke tilstrækkelige videnskabelig dokumentation for effekten af specifikke forebyggende aktiviteter. Ved tidligere fødsel har nyere studier vist, at vaginal progesteronbehandling fra graviditetsuge og graviditeten ud nedsætter risikoen fra gentagelse af præterm fødsel. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb Henviser den gravide til samtale i svangreambulatoriet Kvinder med fødsel før 32 fulde graviditetsuger, og specielt før 28 fulde graviditetsuger bør have skærpet opmærksomhed i form af tidlig henvisning Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, samt planlægning af nuværende forløb Kvinder med fødsel før 32 fulde graviditetsuger og specielt før 28 fulde graviditetsuger bør følges på specialafdeling med neonatalafdeling Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere kompliceret fødsel Definition Flergangsfødende med tidligere kompliceret/ patologisk fødselsforløb, eventuelt med påvirket/ asfyktisk barn til følge. Ukendt. Eventuel gentagelsesrisiko ved forestående fødsel. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets og fødselsforløb Henviser den gravide til tidlig samtale i svangreambulatoriet, eventuelt i fødselsaftaleteam et 11

12 eller fødselsaftaleteam Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, information om risici, samt nøje planlægning af kommende fødsel/ indgåelse af fødselsaftale Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere traumatisk fødselsoplevelse Definition Flergangsfødende med traumatisk oplevelse af tidligere (eventuelt kompliceret/ patologisk) fødselsforløb - eventuelt med påvirket/ asfyktisk barn til følge. Ukendt. Eventuel risiko for gentagelse ved forestående fødsel. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets og fødselsforløb, samt kvindens oplevelse heraf Henviser den gravide tidligt i graviditeten til svangreambulatoriet/ fødselsaftaleteam et, med henblik på lægesamtale eller fødselsaftaleteam Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, afdækning af de problematikker den gravide oplever, samt planlægning af kommende fødsel/ indgåelse af fødselsaftale Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere sphincterruptur Definition Flergangsfødende med tidligere sphincterruptur grad 3 eller 4, i forbindelse med vaginalt fødselsforløb. 12 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

13 2-6 % af fødepopulationen. Let forøget risiko for ny sphincterruptur, med risiko for langtidssequelae, herunder inkontinens for flatus og fæces, samt smerte- og dyspareuniproblemer. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødselsforløb Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb Afhængigt af sequelae efter sphincterrupturen kan elektivt sectio tilbydes Alternativt nøje planlægning af forestående vaginale fødsel, samt information om risici i forbindelse hermed Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere abruptio placentae 1 %. Der er en øget gentagelsesrisiko. Se eventuelt afsnit Abruptio placenta. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødselsforløb, samt nuværende livsstil, herunder eventuelt misbrug Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb Informerer om risici, samt planlægning af forestående fødsel Anbefaling vedrørende fødested og fødselsmåde vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab. 13

14 Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb >Tidligere fødsel med svær post partum blødning Definition 1000 ml i op til 24 timer post partum. 1 3 %. Der er en gentagelsesrisiko. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødselsforløb, blødningens årsag og størrelse Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb Informerer om risici, samt planlægning af forestående fødsel Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere sectio Definition Flergangsfødende med et eller flere tidligere kejsersnit. Cirka 12 %. Øget risiko for sectio ved forsøg på vaginal fødsel, samt afledte risici (infektion, blødning, trombose, re-operation) Risiko for uterusruptur (0,5-1 %), blandt andet afhængig af interval mellem tidligere og efterfølgende forsøg på vaginal fødsel Øget risiko for patologisk inseration af placenta, samt afledt risiko for blødning post partum 14 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

15 Ved igangsættelse af fødsel efter tidligere kejsersnit bør kvinden oplyses om den øgede risiko for uterusruptur. Ved mere end ét tidligere kejsersnit frarådes forsøg på vaginal fødsel. Såfremt kvinden ønsker at forsøge at føde vaginalt, informeres hun om den øgede risiko for livmoderruptur. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødsel, herunder årsagen hertil Henviser den gravide til i svangreambulatoriet Indkalder den gravide omkring graviditetsuge 20 til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, herunder årsagen til sectioforløsningen Udfærdiger plan for den forestående forløsning (elektivt sectio eller forsøg på vaginal fødsel, samt plan herfor - herunder information om fordele og ulemper, samt risici) kan foregå på obstetrisk specialafdeling uden neonatalafdeling når anbefalingerne fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi vedr. tidligere sectio følges. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere fødsel af stort barn Definition Tidligere fødsel af barn med fødselsvægt 4500 g. 4 %. Der er en gentagelsesrisiko, samt risiko for gestationel diabetes mellitus (GDM). Se eventuelt afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM. Udfører oral glukosebelastning (OGTT) på den gravide, eller henviser til svangreambulatoriet med henblik på dette Indkalder den gravide til OGTT, hvis ej udført af praktiserende læge / svangreambulatoriet Planlægger ud fra resultatet af OGTT det videre forløb Der henvises til afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM. 15

16 > Tidligere gestationel diabetes mellitus 2 %. Der er en gentagelsesrisiko. Se eventuelt afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM. Udfører oral glukosebelastning (OGTT) på den gravide, eller henviser til svangreambulatoriet med henblik på dette Indkalder den gravide til OGTT, hvis ej udført af praktiserende læge / svangreambulatoriet Planlægger ud fra resultatet af OGTT det videre forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb > Gynækologiske lidelser > Abortus habitualis (AH) Definition Gravide med tre eller flere tidligere på hinanden følgende spontane aborter af graviditeter før 20. graviditetsuge. Der kan skelnes mellem primær AH (graviditeter, som udelukkende er endt i aborter) og sekundær habituel abort hos kvinder, der tidligere har gennemført graviditet. Kendes ikke nøjagtigt, men skønnes at optræde hos 0,5 3 % af alle kvinder. Skønsmæssig risiko for abort i efterfølgende graviditet hos kvinder med AH Antal tidligere aborter Abortrisiko % % % % Risikoen for præterm fødsel er øget 2-3 gange, og risikoen for IUGR er ligeledes væsentligt forøget (5-10 gange). 16 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

17 Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden til prækonceptionel rådgivning ved gynækologisk afdeling Gynækologisk ambulatorium Vejleder kvinden i forhold til ovenstående Henviser den gravide så tidligt som muligt direkte til obstetrisk ambulatorium til tidlig rådgivning Indkalder den gravide til rådgivning (eventuel genetisk rådgivning), samt prænatal screening Tilbyder tætte ambulante kontroller Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb > Tidligere ekstrauterin graviditet 1,1 %. Der er en betydelig gentagelsesrisiko. Henviser den gravide til gynækologisk afdeling med henblik på konstatering af intrauterin graviditet Gynækologisk afdeling Indkalder den gravide til ultralydsscanning snarest efter henvisning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. 17

18 > Omskæring (Følger efter omskæring) Definition Der findes 4 typer af kvindelige omskæringer Sunna fjernelse af forhuden på klitoris, samt eventuelt en del af klitoris Klitoridektomi fjernelse af klitoris Excision fjernelse af klitoris og labia minora Infibulation- fjernelse af klitoris, labia minora, samt afskrabning af undersiden af labia majora, som herefter syes sammen 95 til 98 % af kvinder fra visse afrikanske lande er omskåret. Hyppige problemer er dysmenore, kronisk underlivsbetændelse, urinvejsinfektion, urinvejsretention, dyspareuni, nedsat sexlyst, kroniske smerter, psykiske traumer og obstetriske komplikationer. Kvinden kan også have svært ved at gennemføre coitus. Prækonceptionel rådgivning Rådgiver kvinden/ parret om åbning til vagina, afhængig af parrets ønsker og holdning Henviser kvinden til gynækolog Henviser den gravide til svangreambulatoriet Informerer om muligheder for åbning før eller under fødslen (åbning anbefales i trimester), samt vejleder herom Aftaler sammen med den gravide en plan for fødslen Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af den aftalte plan. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg bilag 4. Kvindelig omskæring > Kondylomer 2 %. Ingen, med mindre størrelsens hindrer fødselsvejen. 18 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

19 Prækonceptionel rådgivning kan henvise kvinden til behandling i gynækologisk regi. Henviser den gravide til obstetrisk svangreambulatorium i de tilfælde, hvor kondylomernes omfang kan være fødselshindrende Indkalder den gravide til videre opfølgning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb > Spiral in situ Sjældent forekommende. Blødning, spontan abort, præterm fødsel og amnionitis, hvis spiralen ikke fjernes. Fjernes den, reduceres risikoen for spontan abort/ præterm fødsel. Rådgiver den gravide om risici, og anbefaler fjernelse af spiralen, hvis snoren kan ses. Dette indikerer ikke henvisning til sygehusafsnit i første trimester. Efter 1. trimester henvises den gravide til obstetrisk svangreambulatorium, hvis spiralen ikke er fjernet. Indkalder den gravide til videre opfølgning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb > Uterusabnormiteter/ genitale abnormiteter Definition Bicorn uterus, septum i uterincaviteten/ hjerteformet uterus, samt septum i vagina. 19

20 Sjældent forekommende. Afhængig af abnormitetens art er der risiko for præterm fødsel og intrauterin væksthæmning. Henviser den gravide til svangreambulatoriet, hvis tilstanden er kendt Indkalder den gravide til vejledning og videre plan Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af graviditetens forløb, samt undersøgelsernes resultat. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb > Fibromer Fibromer, som kan give anledning til specielle forholdsregler i forbindelse med fødslen, er forholdsvis sjældent forekommende. Afhængig af fibromets størrelse og art kan der være øget risiko for præterm fødsel, fødselskomplikationer, samt post partum blødning. Henviser den gravide til svangreambulatoriet ved mistanke om fibromer, som skønnes at have betydning for graviditeten og fødslen Indkalder den gravide til individuel planlægning og kontrol, afhængig af lokalisering og antal fibromer Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales, afhængig af graviditetens forløb og undersøgelsernes resultat. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. 20 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten.

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Medlemmer af arbejdsgruppen: Repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Gravide med særlige behov Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Melanie 16 år, bor på ungdomspension, går ikke regelmæssigt i skole Vokset op m psykisk syg og alkoholiseret mor, kender

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Kompendium om thyroidea og graviditet

Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendiet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Thyreoidea Selskab (DTS), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS). Forfattere:

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og +- Eksamen hele klinikbygningen 9.semester Forår 2013 - K8 Mor og Barn - Uge 12 (3504101) 240413 Introduktion MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 FT12 Hold 1 Graviditet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 1-3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Eksamen hele klinikbygningen 9.semester K8 Mor og Barn Forår 2014 uge 13-3504101 15.15-16.00 Introduktion MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Steffen Husby Graviditet, arbejde

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 Abortus Habitualis Elisabeth Clare Larsen, Overlæge ph.d. Rigshospitalets Fertilitetsklinik og Enheden for gentagne aborter 22-01-2014 1 Agenda Definitioner Kliniske

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0 Det fremtidige fødemiljø fra patient til rask gravid 2.0 Normalt forbinder man smerte med sygdom og død, og nu skal man forbinde den med glæde. Ditte, Jordemoder Problemfelt Mange gravide kvinder føler

Læs mere

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 Eksamen hele klinikbygningen 9.semester K8 Mor og Barn Forår 2015 uge 12-3514101 140415 MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 Intro til obstetrik samt Føtal medicin I FT11 Hold

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere