Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST"

Transkript

1 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST

2 Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER Tidligere obstetriske komplikationer Tidligere peri-/ neonatalt dødsfald Tidligere misdannet barn Tidligere abnorme fostertilstande Tidligere svær præeklampsi/ svær hypertension Tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) Tidligere præterm fødsel Tidligere kompliceret fødsel Tidligere traumatisk fødselsoplevelse Tidligere sphincterruptur Tidligere abruptio placentae Tidligere fødsel med svær post partum blødning Tidligere sectio Tidligere fødsel af stort barn Tidligere gestationel diabetes mellitus Gynækologiske lidelser Abortus habitualis (AH) Tidligere ekstrauterin graviditet Omskæring (Følger efter omskæring) Kondylomer Spiral in situ Uterusabnormiteter/ genitale abnormiteter Fibromer Opereret på uterus, tidligere Ældre førstegangsfødende > 38 år Mangegangsfødende > Statura parva < 150 cm Medicinske sygdomme Hæmatologiske sygdomme Hæmoglobinopati Thalassemi Seglcelleanæmi Jernmangel/ mikrocytær anæmi Folinsyremangel Megaloblastær anæmi Endokrinologiske sygdomme Hyperthyreose- (Thyreotoksikose) Hypothyreose- (Myksødem) Prægestationel diabetes mellitus med eller uden insulinbehandling Morbus Addison Conn s syndrom Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

3 Indhold Morbus Cushing Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel (G6PD-mangel) Neurologiske sygdomme Epilepsi Sclerosis disseminata Myasthenia gravis Psykiske sygdomme Hjertesygdomme Kredsløbssygdomme Kronisk essentiel hypertension Thromboemboliske lidelser Tidligere emboli/ trombose Dyb venetrombose (DTV), debuteret i graviditeten Faktor 5 Leiden Respiratoriske sygdomme Astma Mave- og tarmsygdomme Colitis Ulcerosa Morbus Crohn Gravide med stomi Gravide med pouch Gastric bypass (GBy) og gastric banding (GBa) Reumatiske sygdomme Bindevævssygdomme Reumatoid artrit Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) Periarteritis nodosa (polyarteritis nodosa) Nyresygdomme D-vitaminmangel INFEKTIONSSYGDOMME HIV Hepatitis Hepatitis B Hepatitis C Herpes genitalis (simplex virus) Syfilis Gonoré Klamydia Bakteriel vaginose Candidiasis Gruppe B Streptokokker (GBS) Cystitis (Blærebetændelse) Pyelonephritis i graviditeten Rubella (Røde Hunde) Varicellae (Skoldkopper) Morbilli (Mæslinger) Parotitis (Fåresyge) Parvovirus (Lussingesyge Den 5. børnesygdom) B Cytomegalovirus (CMV) Toxoplasmose (Haresyge)

4 Indhold Listeriose Tuberculosis in graviditate Q-feber (Coxiella burnetii) GRAVIDE MED SÆRLIGE BEHOV Rygere Gravide med prægravid BMI Fødselsangst Tidligere mislykket ammeforløb Gravide med problemer med alkohol, stoffer og/ eller medicin Gravide misbrugere - alkohol, stoffer og/ eller medicin Lejlighedsvise misbrugere - den gravide og/ eller partner Tidligere misbrugere den gravide og/ eller partner Gravide med psykiske sygdomme Gravide med psykiske sygdomme eller psykiske problemer Spiseforstyrrelser Udviklingshæmmede forældre Udviklingshæmmede Sociale problemer Sociale problemstillinger Mindre end 9 års skolegang og/ eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Unge gravide/ forældre (under 20 år) Gravide, som er uønsket enlige Boligløse kvinder Vold i familien Forældre, som har været udsat for incest, voldtægt eller tortur Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk Flygtninge og asylansøgere Kvindelig omskæring (se under gynækologiske lidelser) OBSTETRISKE PROBLEMSTILLINGER I NUVÆRENDE GRAVIDITET Graviditetsgener Pyrosis Obstipation Træthed Varicer Ødemer Ryg og bækkensmerter Carpaltunnel syndrom Molimina gravidarum Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

5 Indhold Plukkeveer Graviditetsbetingede organpåvirkninger Glucosuri Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM Proteinuri Hypertension Præeklampsi HELLP Graviditetskløe med/ uden leverpåvirkning Hydronefrose i graviditeten Emesis Gravidarum Hyperemesis Blodtypeimmunisering Flerfoldgraviditet tvillinger og trillinger Fosterstørrelse/ -tilvækst og fostervand Mindre liv Intrauterin væksthæmning (IUGR) Intrauterin fosterdød (Foetus Mortuus) Stort foster (Foetus Magnus) Polyhydramnion (Hydramnion) Oligohydramnion Gestationsalder Usikker termin Præterm fødsel (partus præmaturus) Graviditas prolongata Blødning Blødning i 1. trimester Blødning i trimester Placenta praevia Abruptio placentae Fosterstilling underkropsstillinger og/ eller ustabil fosterstilling OPFØLGNING PÅ FORLØB EFTER FØDSLEN Thrombofiliudredning 3 måneder post partum Sphincter ruptur Opfølgning på forløb med døde børn

6 Visitation af gravide og fødende - og senere opfølgning Udgangspunktet for visitation af gravide og fødende er beskrevet i nærværende afsnit. Herudover sættes rammerne for visitation af Sundhedsstyrelsens specialevejledning af juni Specialevejledningerne angiver de særlige forhold, der skal påses i de tilfælde, hvor patientgrundlaget er lille, eller når andre faglige hensyn taler for at samle specialefunktionerne på få matrikler, for eksempel alene på OUH. De obstetriske speciallæger i svangreambulatorierne bør være opmærksomme herpå. Som konsekvens af Sundhedsstyrelsens udmelding af juni 2010 om placering af specialfunktioner vil der i de kommende år løbende ske tilpasninger og justeringer i dele af nærværende fødeplan primært den del af planen, der omfatter visitation, så tilbuddene lever op til Sundhedsstyrelsens krav til kvalitet og volumen. Justeringen vil blive indarbejdet i den elektroniske udgave af Fødeplanen med tilhørende bilag i den takt de implementeres. For en nærmere beskrivelse af de overordnende rammer og fødestedernes lægefaglige tilbud i forbindelse med valg af fødested henvises til afsnit 5 Fødesteder, svangreambulatorier og jordemoderkonsultationer i Region Syddanmark. For en nærmere beskrivelse af forhold vedrørende visitation, samarbejde og kommunikation henvises til afsnit 6 Visitation, samarbejde og kommunikation > Prægravide risikofaktorer > Tidligere obstetriske komplikationer > Tidligere peri-/ neonatalt dødsfald Definition Flergangsfødende med tidligere intrauterint/ neonatalt dødsfald svarende til graviditetens uge 22+0 og indtil fire uger efter fødslen. Den perinatale mortalitet i Danmark er ca. 0,7 %. Gentagelsesrisikoen ukendt vil afhænge af årsagen til det tidligere perinatale dødsfald. Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden/ parret til obstetrisk speciallæge med henblik på håndtering af ny graviditet, herunder eventuel genetisk vejledning Obstetrisk speciallæge Vejleder parret i forhold til ovenstående Ved behov gennemgås det tidligere forløb 6 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

7 Optager fyldestgørende journal vedrørende tidligere forløb Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide/ parret til samtale. Her planlægges og aftales et undersøgelsesprogram, der kan omfatte Genetisk rådgivning Prænatal screening ifølge retningslinjerne Chorionvillusbiopsi/ amniocentese, hvis det døde barn led af kromosomal sygdom, eller hvor der ikke foreligger afklaring af dødsårsagen - ellers ifølge gældende retningslinjer Ultralydsscanning for misdannelser, ifølge gældende retningslinjer Aftale om forløsningsmåde ud fra hensyn til det tidligere forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Tilbud om indlæggelse i barselperioden efter behov > Tidligere misdannet barn Definition Flergangsfødende med tidligere fødsel af barn med medfødte misdannelser, med eller uden perinatalt dødsfald. Centralnervesystemet: 1/1000 fødsler Hjertemisdannelser: 8/1000 fødsler Gastro-intestinalkanalen: 2/1000 fødsler Urinvejene (alvorligere misdannelser): < 1/1000 fødsler Gentagelsesrisikoen er som oftest ukendt, vil dog afhængig af typen af misdannelse. Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden/ parret til obstetrisk speciallæge med henblik på håndtering af ny graviditet, herunder eventuel genetisk vejledning Obstetrisk speciallæge Vejleder parret i forhold til ovenstående Ved behov gennemgås det tidligere forløb Optager fyldestgørende journal vedrørende tidligere forløb Henviser den gravide svangreambulatoriet 7

8 Indkalder den gravide/ parret til samtale. Her planlægges og aftales et undersøgelsesprogram, der kan omfatte: Genetisk rådgivning ifølge retningslinjer Prænatal screening ifølge retningslinjerne Chorionvillusbiopsi/ amniocentese hvor der ikke foreligger afklaring på tidligere misdannelse - ellers ifølge gældende retningslinjer Ultralydsscanning for misdannelser ifølge gældende retningslinjer Aftale om forløsningsmåde under hensyn til det tidligere forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af graviditetens forløb, samt undersøgelsernes resultat. Tilbud om indlæggelse i barselperioden efter behov, afhængig af mor og barns tilstand > Tidligere abnorme fostertilstande Definition Ved tidligere abnorme fostertilstande forstås Kromosomdefekter Syndromer med eller uden kendt genetisk årsag Påviste genmutationer Metaboliske og andre arvelige sygdomme Ukendt. Ukendt/ afhængig af tidligere abnormitet. Prækonceptionel rådgivning Henviser parret til prækonceptionel rådgivning ved Obstetrisk og/ eller Klinisk Genetisk Afdeling i Vejle eller på OUH, Odense Universitetshospital, hvis tilstanden ikke allerede er udredt Obstetrisk speciallæge Vejleder parret i forhold til ovenstående Ved behov gennemgås det tidligere forløb Henviser den gravide/ parret så tidligt som muligt direkte til obstetrisk ambulatorium til tidlig rådgivning Indkalder den gravide/ parret til tidlig rådgivning, helst før graviditetsuge 9 ved obstetrisk speciallæge 8 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

9 Chorionvillusbiopsi/ amniocentese, såfremt sygdommen kan afdækkes derved Post-testrådgivning ved obstetrisk ambulatorium/ Klinisk Genetisk Afdeling Aftale om forløsningsmåde, afhængig af det tidligere forløb og konklusioner i nuværende graviditet Fødested vil afhænge af udredningens resultat, samt eventuel sygdoms karakter Eventuelle særlige forhold for barnet afhænger af udredningens resultat, samt eventuel sygdoms karakter Tilbud om indlæggelse i barselsperioden vil afhænge af udredningens resultat og eventuel sygdoms karakter > Tidligere svær præeklampsi/ svær hypertension Definition Flergangsgravide som har haft præeklampsi/ svær hypertension i forbindelse med tidligere forløb, og som kræver stillingtagen i forhold til kommende graviditets- og fødselsforløb. Der er en gentagelsesrisiko på %, størst hvis der er tale om tidligere svær præeklampsi. Som ovenfor nævnt er der gentagelsesrisiko. Det kliniske billede varierer fra tilstand med let til moderat hypertension og proteinuri, til alvorlige livstruende tilstande med udtalt organpåvirkning, herunder HELLP. Præeklampsi kan debutere i alle sværhedsgrader. For fosteret er der risiko for Præterm fødsel/ forløsning Utilstrækkelig placentafunktion med intrauterin væksthæmning/ intrauterin asfyksi Abruptio placentae Intrauterin fosterdød Prækonceptionel rådgivning Kvinder i antihypertensiv behandling tilstræbes optimal behandling og omstilling til Aldomet/Trandate. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb, samt eventuel nuværende medicinsk behandling af hypertension, og oplyser den gravide om symptomerne Henviser den gravide til svangreambulatoriet til opfølgende samtale 9

10 Indkalder den gravide til samtale om tidligere forløb og planlægning af det aktuelle forløb Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Hvorvidt fødested med neonatal afdeling anbefales, vil afhænge af det nuværende graviditetsforløb. Indlæggelse i barselperioden til observation anbefales > Tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) Definition Flergangsfødende som tidligere har født et vækstretarderet barn. Ved væksthæmning forstås fostervægt minus 22 % eller under 2 SD. 4 5 % af fostrene er vækstretarderede. For kvinden er der en gentagelsesrisiko. For barnet er der risiko for intrauterin væksthæmning med medfølgende risiko for asfyksi og hypoglycæmi. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere forløb, samt planlægning af nuværende forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere præterm fødsel Definition Flergangsfødende som tidligere har født et barn før fulde 37 graviditetsuger. 6-7 %. 10 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

11 Der er en betydelig gentagelsesrisiko. Se eventuelt afsnit Præterm fødsel På nær få tilfælde (cervix-insufficiens og tidligere præterm fødsel forårsaget af GBS), foreligger der ikke tilstrækkelige videnskabelig dokumentation for effekten af specifikke forebyggende aktiviteter. Ved tidligere fødsel har nyere studier vist, at vaginal progesteronbehandling fra graviditetsuge og graviditeten ud nedsætter risikoen fra gentagelse af præterm fødsel. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb Henviser den gravide til samtale i svangreambulatoriet Kvinder med fødsel før 32 fulde graviditetsuger, og specielt før 28 fulde graviditetsuger bør have skærpet opmærksomhed i form af tidlig henvisning Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, samt planlægning af nuværende forløb Kvinder med fødsel før 32 fulde graviditetsuger og specielt før 28 fulde graviditetsuger bør følges på specialafdeling med neonatalafdeling Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere kompliceret fødsel Definition Flergangsfødende med tidligere kompliceret/ patologisk fødselsforløb, eventuelt med påvirket/ asfyktisk barn til følge. Ukendt. Eventuel gentagelsesrisiko ved forestående fødsel. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets og fødselsforløb Henviser den gravide til tidlig samtale i svangreambulatoriet, eventuelt i fødselsaftaleteam et 11

12 eller fødselsaftaleteam Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, information om risici, samt nøje planlægning af kommende fødsel/ indgåelse af fødselsaftale Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere traumatisk fødselsoplevelse Definition Flergangsfødende med traumatisk oplevelse af tidligere (eventuelt kompliceret/ patologisk) fødselsforløb - eventuelt med påvirket/ asfyktisk barn til følge. Ukendt. Eventuel risiko for gentagelse ved forestående fødsel. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets og fødselsforløb, samt kvindens oplevelse heraf Henviser den gravide tidligt i graviditeten til svangreambulatoriet/ fødselsaftaleteam et, med henblik på lægesamtale eller fødselsaftaleteam Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, afdækning af de problematikker den gravide oplever, samt planlægning af kommende fødsel/ indgåelse af fødselsaftale Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere sphincterruptur Definition Flergangsfødende med tidligere sphincterruptur grad 3 eller 4, i forbindelse med vaginalt fødselsforløb. 12 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

13 2-6 % af fødepopulationen. Let forøget risiko for ny sphincterruptur, med risiko for langtidssequelae, herunder inkontinens for flatus og fæces, samt smerte- og dyspareuniproblemer. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødselsforløb Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb Afhængigt af sequelae efter sphincterrupturen kan elektivt sectio tilbydes Alternativt nøje planlægning af forestående vaginale fødsel, samt information om risici i forbindelse hermed Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere abruptio placentae 1 %. Der er en øget gentagelsesrisiko. Se eventuelt afsnit Abruptio placenta. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødselsforløb, samt nuværende livsstil, herunder eventuelt misbrug Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb Informerer om risici, samt planlægning af forestående fødsel Anbefaling vedrørende fødested og fødselsmåde vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab. 13

14 Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb >Tidligere fødsel med svær post partum blødning Definition 1000 ml i op til 24 timer post partum. 1 3 %. Der er en gentagelsesrisiko. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødselsforløb, blødningens årsag og størrelse Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb Informerer om risici, samt planlægning af forestående fødsel Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere sectio Definition Flergangsfødende med et eller flere tidligere kejsersnit. Cirka 12 %. Øget risiko for sectio ved forsøg på vaginal fødsel, samt afledte risici (infektion, blødning, trombose, re-operation) Risiko for uterusruptur (0,5-1 %), blandt andet afhængig af interval mellem tidligere og efterfølgende forsøg på vaginal fødsel Øget risiko for patologisk inseration af placenta, samt afledt risiko for blødning post partum 14 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

15 Ved igangsættelse af fødsel efter tidligere kejsersnit bør kvinden oplyses om den øgede risiko for uterusruptur. Ved mere end ét tidligere kejsersnit frarådes forsøg på vaginal fødsel. Såfremt kvinden ønsker at forsøge at føde vaginalt, informeres hun om den øgede risiko for livmoderruptur. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødsel, herunder årsagen hertil Henviser den gravide til i svangreambulatoriet Indkalder den gravide omkring graviditetsuge 20 til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, herunder årsagen til sectioforløsningen Udfærdiger plan for den forestående forløsning (elektivt sectio eller forsøg på vaginal fødsel, samt plan herfor - herunder information om fordele og ulemper, samt risici) kan foregå på obstetrisk specialafdeling uden neonatalafdeling når anbefalingerne fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi vedr. tidligere sectio følges. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb > Tidligere fødsel af stort barn Definition Tidligere fødsel af barn med fødselsvægt 4500 g. 4 %. Der er en gentagelsesrisiko, samt risiko for gestationel diabetes mellitus (GDM). Se eventuelt afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM. Udfører oral glukosebelastning (OGTT) på den gravide, eller henviser til svangreambulatoriet med henblik på dette Indkalder den gravide til OGTT, hvis ej udført af praktiserende læge / svangreambulatoriet Planlægger ud fra resultatet af OGTT det videre forløb Der henvises til afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM. 15

16 > Tidligere gestationel diabetes mellitus 2 %. Der er en gentagelsesrisiko. Se eventuelt afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM. Udfører oral glukosebelastning (OGTT) på den gravide, eller henviser til svangreambulatoriet med henblik på dette Indkalder den gravide til OGTT, hvis ej udført af praktiserende læge / svangreambulatoriet Planlægger ud fra resultatet af OGTT det videre forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb > Gynækologiske lidelser > Abortus habitualis (AH) Definition Gravide med tre eller flere tidligere på hinanden følgende spontane aborter af graviditeter før 20. graviditetsuge. Der kan skelnes mellem primær AH (graviditeter, som udelukkende er endt i aborter) og sekundær habituel abort hos kvinder, der tidligere har gennemført graviditet. Kendes ikke nøjagtigt, men skønnes at optræde hos 0,5 3 % af alle kvinder. Skønsmæssig risiko for abort i efterfølgende graviditet hos kvinder med AH Antal tidligere aborter Abortrisiko % % % % Risikoen for præterm fødsel er øget 2-3 gange, og risikoen for IUGR er ligeledes væsentligt forøget (5-10 gange). 16 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

17 Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden til prækonceptionel rådgivning ved gynækologisk afdeling Gynækologisk ambulatorium Vejleder kvinden i forhold til ovenstående Henviser den gravide så tidligt som muligt direkte til obstetrisk ambulatorium til tidlig rådgivning Indkalder den gravide til rådgivning (eventuel genetisk rådgivning), samt prænatal screening Tilbyder tætte ambulante kontroller Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb > Tidligere ekstrauterin graviditet 1,1 %. Der er en betydelig gentagelsesrisiko. Henviser den gravide til gynækologisk afdeling med henblik på konstatering af intrauterin graviditet Gynækologisk afdeling Indkalder den gravide til ultralydsscanning snarest efter henvisning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. 17

18 > Omskæring (Følger efter omskæring) Definition Der findes 4 typer af kvindelige omskæringer Sunna fjernelse af forhuden på klitoris, samt eventuelt en del af klitoris Klitoridektomi fjernelse af klitoris Excision fjernelse af klitoris og labia minora Infibulation- fjernelse af klitoris, labia minora, samt afskrabning af undersiden af labia majora, som herefter syes sammen 95 til 98 % af kvinder fra visse afrikanske lande er omskåret. Hyppige problemer er dysmenore, kronisk underlivsbetændelse, urinvejsinfektion, urinvejsretention, dyspareuni, nedsat sexlyst, kroniske smerter, psykiske traumer og obstetriske komplikationer. Kvinden kan også have svært ved at gennemføre coitus. Prækonceptionel rådgivning Rådgiver kvinden/ parret om åbning til vagina, afhængig af parrets ønsker og holdning Henviser kvinden til gynækolog Henviser den gravide til svangreambulatoriet Informerer om muligheder for åbning før eller under fødslen (åbning anbefales i trimester), samt vejleder herom Aftaler sammen med den gravide en plan for fødslen Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af den aftalte plan. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg bilag 4. Kvindelig omskæring > Kondylomer 2 %. Ingen, med mindre størrelsens hindrer fødselsvejen. 18 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

19 Prækonceptionel rådgivning kan henvise kvinden til behandling i gynækologisk regi. Henviser den gravide til obstetrisk svangreambulatorium i de tilfælde, hvor kondylomernes omfang kan være fødselshindrende Indkalder den gravide til videre opfølgning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb > Spiral in situ Sjældent forekommende. Blødning, spontan abort, præterm fødsel og amnionitis, hvis spiralen ikke fjernes. Fjernes den, reduceres risikoen for spontan abort/ præterm fødsel. Rådgiver den gravide om risici, og anbefaler fjernelse af spiralen, hvis snoren kan ses. Dette indikerer ikke henvisning til sygehusafsnit i første trimester. Efter 1. trimester henvises den gravide til obstetrisk svangreambulatorium, hvis spiralen ikke er fjernet. Indkalder den gravide til videre opfølgning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb > Uterusabnormiteter/ genitale abnormiteter Definition Bicorn uterus, septum i uterincaviteten/ hjerteformet uterus, samt septum i vagina. 19

20 Sjældent forekommende. Afhængig af abnormitetens art er der risiko for præterm fødsel og intrauterin væksthæmning. Henviser den gravide til svangreambulatoriet, hvis tilstanden er kendt Indkalder den gravide til vejledning og videre plan Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af graviditetens forløb, samt undersøgelsernes resultat. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb > Fibromer Fibromer, som kan give anledning til specielle forholdsregler i forbindelse med fødslen, er forholdsvis sjældent forekommende. Afhængig af fibromets størrelse og art kan der være øget risiko for præterm fødsel, fødselskomplikationer, samt post partum blødning. Henviser den gravide til svangreambulatoriet ved mistanke om fibromer, som skønnes at have betydning for graviditeten og fødslen Indkalder den gravide til individuel planlægning og kontrol, afhængig af lokalisering og antal fibromer Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales, afhængig af graviditetens forløb og undersøgelsernes resultat. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. 20 Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet. En rapport fra Ernæringsrådet

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Børns sundhed 1 Indholdfortegnelse

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten.

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Medlemmer af arbejdsgruppen: Repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

Type 1 Diabetes NBV 2013

Type 1 Diabetes NBV 2013 Type 1 Diabetes NBV 2013 Forfattere: Esben Søndergaard, Dorte Møller Jensen, Peter Gustenhoff, Claus Juhl, Henrik Ullits Andersen, Lena Sønder Snogdal, Katrine Bagge Hansen, Ulrik Pedersen- Bjergaard,

Læs mere

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 Indhold Forord 7 1 Indledning 9 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 4 Farmakologisk behandling af type 2-diabetes 63 5 Kirurgisk

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere