HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 114/2009 (1. afdeling) B (advokat Henrik Krebs) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19. afdeling den 16. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Asbjørn Jensen, Jytte Scharling, Vibeke Rønne, Hanne Schmidt og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanten, B, har gentaget sin påstand. Indstævnte, Ankestyrelsen, har påstået stadfæstelse. Anbringender B har for Højesteret om mengraden særlig anført, at de sygdomme/tilstande, som Ankestyrelsen har nævnt i sin afgørelse af 15. november 2004 vedrørende varigt men, skal medføre en højere mengrad end 15 %, idet overvejende sandsynlighed ikke taler imod, at flere af disse sygdomme/tilstande, end Ankestyrelsen har lagt til grund, er forårsaget af arbejdsulykken. B har om erhvervsevnetabet særlig anført, at de forventninger om nedsættelse af hans erhvervsevne, hvis arbejdsulykken ikke var sket, som Ankestyrelsen har anført i afgørelsen af 12. august 2005, bygger på et utilstrækkeligt og usikkert grundlag. Der er ikke noget grundlag

2 - 2 - for at antage, at hans diabetes, som var og er velreguleret, ville have medført nedsat arbejdsevne. Det er ikke nærmere beskrevet, i hvilket omfang nervebetændelse skulle nedsætte arbejdsevnen. Slidgigt og overvægt havde endvidere ikke givet ham problemer før arbejdsulykken. Arbejdsulykken indebar, at han blev påført et stød af betydelig styrke, og det kan ifølge det foretagne syn og skøn have haft en styrke over volt og 600 milliampere, som ifølge Retslægerådets erklæringer medfører risiko for død og varig helbredsskade. Påvirkningen ved arbejdsulykken har derfor været egnet til at frembringe væsentlige gener. Hans erhvervsevnetab er 100 %, idet han er ude af stand til at udføre nogen form for arbejde. Retslægerådets erklæringer viser, at betingelserne for at nedsætte erstatningerne for henholdsvis varigt men og erhvervsevnetab ikke er opfyldt, idet rådet alene fastslår, at diabetestilstanden ikke er en følge af arbejdsulykken, mens det ikke er klart, hvad der er årsag til de øvrige sygdomme/tilstande. Ankestyrelsen har særlig anført, at det er godtgjort, at en del af Bs lidelser er uden sammenhæng med arbejdsulykken, og at styrelsen derfor har været berettiget til at foretage en fordeling af erhvervsevnetabet for de lidelser, som utvivlsomt ikke skyldtes arbejdsulykken, og de lidelser, som var forårsaget af eller i hvert fald ikke bevisligt var uden årsagssammenhæng med arbejdsulykken. Der er ikke godtgjort et grundlag for at ændre den fordeling, som Ankestyrelsen har foretaget for så vidt angår varigt erhvervsevnetab, eller for at tilsidesætte styrelsens fastsættelse af det varige men, der er sket på grundlag af en rent medicinsk vurdering af følgerne af arbejdsskaden. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af B og Poul Jennum. B har forklaret bl.a., at han kun havde få forsømmelser fra arbejdet inden sit uheld. Således husker han kun at have haft en enkelt sygedag i de fem år, han var ansat forinden ulykken. Han har eksempelvis aldrig været sygemeldt med rygproblemer. Dengang han var på arbejdsmarkedet og inden ulykken, overvejede han ikke på noget tidspunkt at stoppe eller at gå

3 - 3 - på nedsat tid. Han var kun 52 år, da ulykken skete. Han regnede umiddelbart med at gå på pension som 65-årig. Da han var på arbejdsmarkedet vejede han omkring 100 kg, og det var den vægt, han havde på tidspunktet for ulykken. I tiden derefter tog han cirka 5 kg på. I dag vejer han mellem 90 og 92 kg. Han har altid været kraftig af bygning. Han har aldrig haft problemer med at arbejde på grund af sin vægt. Han har aldrig fra sin læge fået nogen henstilling om at tabe sig. Han fik stød ved ulykken, idet han rørte på olierørets yderste ende, som var af metal. Da han fik stød, faldt han sammen på gulvet øjeblikkeligt nærmest på samme måde, som når man skyder en ko. Han mistede bevidstheden, og han kan ikke sige noget om, hvor længe han var uden bevidsthed. Da han vågnede, havde han tisset i bukserne. Det gjorde ondt i hans arme og ben. Han gik ud og skiftede tøj i omklædningsrummet. Han havde fået brandmærker på fødderne. Han husker ikke præcist, om han opdagede mærkerne med det samme, da han skiftede tøj, eller om han opdagede dem dagen efter. Der var tale om brandmærker, der løb på tværs hen over fodryggen cirka der, hvor tæerne starter. Mærkerne havde tykkelse cirka som en finger. Det sved, og huden krøllede sig sammen. På ulykkestidspunktet havde han sikkerhedstræsko på. Inde i sikkerhedstræskoen var der jernbøjler henover fodryggen omtrent på det sted, hvor han efterfølgende fik brandmærker. Træskoenes såler var lavet af træ med gummi nedenunder. Han ved ikke, om der eventuelt var jern mellem træet og gummiet. Han fik sikkerhedstræskoene udleveret af sin arbejdsgiver. Dagen efter ulykken tog han på skadestue, hvor han blev undersøgt. Han skulle i virkeligheden have været af sted på skadestuen med det samme. Dette fik han at vide af sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen dagen efter, da han mødte på arbejde. Det var derfor, at han opsøgte skadestuen. Sådan som han husker det, havde han kun overtøjet af i forbindelse med undersøgelsen. Han husker ikke, hvad lægen spurgte ham om, herunder om, hvorvidt han eventuelt havde mærker på fødderne. Han havde natten forinden ikke kunnet sove på grund af smerter. Han blev efterfølgende undersøgt flere gange af speciallæger. Han kan ikke forklare, hvorfor speciallæge Gam den 20. februar 2001 i en lægeerklæring beskrev brandmærkerne som en rød linje henover fødderne, og hvorfor han ikke beskrev disse som brandsår. Det kan måske være, fordi der var gået et år siden ulykken. Han ved heller ikke, hvorfor det i lægeerklæring af 9. februar 2001 kun blev nævnt, at han skulle have oplyst, at der var et brandmærke på den højre fod. Der var brandmærker på begge fødder, og han ved ikke, hvorfor det er beskrevet ander-

4 - 4 - ledes i lægeerklæringen. Han oplyste til den læge, som skrev erklæringen af 30. oktober 2003, at han havde haft brandsår på begge fødder som følge af ulykken. Brandsårene var lang tid om at hele, og sådan som han husker det, fik han udleveret en salve til at smøre på sårene muligvis af speciallæge Gam i Slagelse i februar Umiddelbart efter ulykken fik han konstateret sukkersyge. Sukkersygen bliver i dag behandlet med piller. Det er ikke korrekt, som det blev gengivet i Østre Landsrets dom, at han fik stærkere piller, og at der var sket en forværring i sukkersygen. Der var tale om, at han fik en anden slags piller med færre bivirkninger. Der var således ikke tale om en forværring af tilstanden. Han har fået den pågældende type piller i 1 til 2 år. Han går til kontrol for sukkersygen cirka hver 3. eller 4. måned. Hans sukkersyge er velreguleret og er ikke blevet værre. Hans syn er fint og tjekkes en gang årligt. Der har heller ikke været nogen påvirkning af hans nyrer eller lever. Som følge af sukkersygen har han lagt sin kost lidt om. Han lever således sundere, men nok ikke sundt nok. Han lever i dag med konstante smerter i arme og ben og hoved. Han har desuden svært ved at koncentrere sig og huske. Generne giver ham sociale problemer, og han har svært ved at tale med andre mennesker. Før ulykken havde han en stor omgangskreds, men nu holder han sig mere for sig selv. På en almindelig dag står han op og drikker kaffe og slapper af. Derefter går han en tur med sin hund. Det foregår sådan, at han kører hunden ned til stranden og lukker den ud, mens han selv sidder i bilen og slapper af, mens hunden leger. Han går ikke rigtigt ture mere, idet han ikke kan klare det. Før ulykken gik han på jagt. Derudover ser han en del tv til daglig, men han kan dog ikke nå at læse underteksterne. Han har også svært ved at læse avis og forstå det, han læser, og han er nødt til at genlæse sætningerne flere gange. Han har en ven, som kommer og passer hans have, slår græsset og luger ukrudt. Engang imellem klipper han dog selv græsset, idet han har en plæneklipper, man kan sidde på. Han er undervejs nødt til at holde pauser. Hans grund inklusive hus og carport er cirka 1300 m 2. Hans vens kone gør rent for ham og laver mad til ham. Derudover kommer kommunen og gør rent en gang hver 3. uge. Hans ven kommer cirka hver 14. dag, og vennens kone laver i den forbindelse flere portioner mad, således at han har mad, han kan opvarme senere hen. Derudover køber han også færdigretter, som han selv kan opvarme.

5 - 5 - Poul Jennum har forklaret bl.a., at kan godkende gengivelsen i dommen af sin forklaring for landsretten, idet han dog tillige er speciallæge i klinisk neurofysiologi, og idet der i næstsidste sætning i landsrettens gengivelse af hans forklaring skulle have stået strømstød op til 50 milliampere i stedet for strømstød på mellem 10 og 50 milliampere. Når man foretager en klinisk undersøgelse ved strømulykker, er der i relation til den akutte undersøgelse tale om en fysisk undersøgelse af blodtryk, muskelstyrke, reflekser, følesans og hjertelyd, og man lytter til, hvilke gener patienten angiver at have. Til brug for undersøgelsen må patienten afføre sig sine sko og strømper samt smøge bukseben og ærmer op. For at kunne kontrollere følesansen kræves det, at patienten ikke har sko og strømper på. Han kan ikke ud fra skadejournalen af 9. marts 2000 se, om den pågældende læge har undersøgt Bs fødder, da der ikke er skrevet noget herom. Normalt ville der ved en strømskade være brandmærker ved strømmens indgangssted og ved strømmens udgangssted, så hvis strømmen er gået ind gennem hænderne, og der ikke er mærke på hænderne, er det ikke sandsynligt, at der er mærke på fødderne. Hvis strømmen er gået igennem en hånd og har forplantet sig ned til begge fødder, vil der være sket en lavere forplantning af energi i fødderne. Han vil ikke tro, at strømmen i den foreliggende sag kan have forplantet sig til jernbøjlerne i træskoene. Han vil dog ikke afvise, at der kan være gået strøm igennem fødderne. Han anser det ikke for sandsynligt, at den oplyste strømmængde kan have givet anledning til brandmærker. Det er set, at der i andre situationer kan opstå brandmærker i forbindelse med strømskader. Således ses det ved betydelige strømudledninger, som for eksempel ved et lynnedslag. Han underkender ikke Bs reaktion eller de gener, han angiver at have fået folk reagerer således forskelligt på den samme påvirkning. Han kan ikke udtale sig konkret om den måde, som B siger, at han reagerede på under ulykken, men ud fra de foreliggende oplysninger om strømstyrken er det ikke sandsynligt, at han kan være faldet om og have tisset. I den foreliggende sag er det oplyst, at det rør, som B rørte ved, havde op til volt. Ifølge de foreliggende oplysninger var strømmen op til 0,5 milliampere, hvilket er en lav strømstyrke. Et stød, som man kender det for eksempel fra et elhegn, har en stor spænding, men en lav strømstyrke. Refleksmæssigt og fysiologisk vil man trække den kropsdel til sig, som rører elhegnet. Fysiologisk er der tale om et signal fra musklen, der trækker sig sammen. Hos B kan stødet have udløst en muskelsammentrækning, men han har ikke hørt om brandmærker ved sådan type strømstød som det foreliggende. Generelt kan man sige, at den

6 - 6 - tilstand, man befinder sig i forud for stødet, har betydning for den måde, man reagerer på. Hvis man er orienteret om, at man nu vil få et stød, reagerer man anderledes, end når det er uventet. Den type 2 diabetes, som B lider af, er meget almindelig. Der er ikke grundlag for at antage, at den skulle have relation til ulykken. Type 2 diabetes udløses blandt andet af arvelige forhold, livsstil, kost og mangel på motion. Der er endvidere ikke tilstrækkelig dokumentation for at fastslå en sammenhæng mellem ulykken og den nervebetændelse, som B muligvis lider af. Den mulige nervebetændelse er ikke udredt på sædvanlig vis, idet B ikke kunne medvirke i en undersøgelse, som indebar små strømstød igennem kroppen. Der findes enkeltstående rapporter om, at der kan ske nervepåvirkning ved strømstød, men der mangler en generel dokumentation og videnskabelig evidens for årsagssammenhængen. Der er rapporter om en statistisk sammenhæng mellem strømstød og nervepåvirkning, men dette er ikke det samme som årsagssammenhæng. Han har under sagen udtalt sig om, at manglende uddannelse i kombination med alder i sig selv begrænser erhvervsevnen, hvis der er opstået kroniske sygdomme, som eksempelvis diabetes eller slidforandringer i ryggen. Det er der megen dokumentation for, og det er også hans egen erfaring. Det er generelt sådan, at hvis der er komplikationer til livsstilssygdomme, er der en forhøjet risiko for manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis en patient har kroniske lidelser eller sygdomme, vil livsstilsændringer som for eksempel kostomlægning i forbindelse med sukkersyge ikke give en markant ændring i tilknytningen til arbejdsmarkedet, idet den sociale prognose ofte er dårlig, når de pågældende patienter opsøger læge. På dette tidspunkt er de ofte allerede marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet. Behandlingen af sygdomsforløbet vil hjælpe med de helbredsmæssige aspekter, men vil typisk ikke medføre en forbedring i tilknytningen til arbejdsmarkedet. Han kan ikke i forhold til B give nogle sikre prognoser for, hvordan dennes tilknytning til arbejdsmarkedet ville være, hvis ulykken ikke var sket, men flerheden af de alvorlige lidelser, som B har, gør hans tilknytning til arbejdsmarkedet usikker. Supplerende sagsfremstilling I en supplerende syns- og skønsrapport af 13. december 2010, som er udarbejdet af rådgivende elingeniør Ernst Højberg Jeppesen, er besvaret følgende tillægsspørgsmål:

7 - 7 - Skønsmanden bedes oplyse, hvilken strømstyrke appellanten må antages at have været udsat for ved arbejdsulykken den 9. marts 2000 såfremt det forudsættes at appellanten var iført sikkerhedssko og såfremt det forudsættes, at appellanten blev påført en forbrænding tværs over begge fødder, formentlig umiddelbart under stålsikkerhedsbøjlen på sikkerhedsskoen. Der henvises herved til bemærkningen i speciallægeerklæring af 7. februar 2001 hvoraf det fremgår at Over ve. storetås grundled dorsalt ses et ca. 2 cm langt ar ca. 1½ millimeter bredt, rødt uden irritation til siden., samt af appellantens egen oplysninger. Med andre ord ønskes det oplyst, hvor stor en strømstyrke man må formodes at have været udsat for når jordforbindelse skulle etableres igennem sikkerhedssko, op i bøjlen og derved påføre fysiske mærker på oversiden af ens fødder. I syns- og skønsrapporten hedder det bl.a.: Forhold på ulykkestidspunktet for besvarelsen af tillægsspørgsmålet. 1. Ved gennemlæsning af sagens akter, kan der konstateres uoverensstemmelse med hvorvidt, der har været tilsluttet en jordforbindelse til røret på hver side af målestedet. Det antages i besvarelsen, at disse forbindelser ikke var udført. 2. Det antages, at stålarmeringen ikke var sluttet til jord. 3. Det antages at testudstyret ikke var slukket. 4. Der er i sagens akter nævnt, at der blev båret sikkerhedssko / sikkerhedstræsko. Det antages, at der blev båret sikkerhedssko. 5. Det antages, at oplysningerne vedr. energiudladning fra testudstyret er korrekte. 6. Det antages, at der ikke var lagt isolerende gummimåtte ud ved testudstyret. 7. Det antages, at testudstyret ikke var behæftet med fejl, der kunne give elektrisk stød fra 230V nettet. Det anvendte testudstyr giver en meget høj spænding på ca V. Dette medfører, at isolerende materiale skal kunne modstå denne højspænding, hvilket er tvivlsomt, at sålerne på sikkerhedssko er i stand til. I sagens akter er det nævnt, at skadelidte berørte rørets stålarmering med begge hænder, hvilket vil sige, at strømmen er gået gennem hænderne og videre til betongulvet gennem sikkerhedsskoenes gummisåler. Under normale omstændigheder indenfor stærkstrøm, er strømstyrken bestemt af spændingen (U) og modstanden gennem legeme og isoleringer som fodtøj og gulv. I dette tilfælde, hvor vi har højspænding, får modstanden en mindre betydning pga. spændingens gennemslagskraft overfor isolerende materialer. Gummisåler er normalt ikke modstandsdygtige overfor højspændinger, og betongulvet vil ikke være isolerende selv i tør tilstand. Det må derfor ud fra disse få og korte betragtninger bekræftes, at strømmen er gået fra rørets armering gennem skadelidte og ned til gulv.

8 - 8 - Strømstyrkens størrelse vil ved dette testudstyr normalt være begrænset ved udstyrets konstruktion, som her begrænser strømstyrken til 0,5mA, hvilket er en meget lille strømstyrke, som i sig selv ikke kan gøre skade. Der skal dog ikke herske tvivl om, at ved en spænding på V, vil det føles særdeles ubehageligt og vil kunne give et chok. Den ovenfor nævnte strømstyrke er dog kun gældende, hvis der havde været monteret elektroder på begge sider af målestedet til afledning af den elektriske energi. Det er her antaget ud fra sagens akter, at de ikke var monteret. Herved er der en teoretisk mulighed for en væsentlig højere strømværdi. I = strømstyrke i Ampere. Strømstyrken, som ønskes beregnet. I kan herefter beregnes til (30 x 10 3 /dt) x 2 x 10-6 = (60 x 10-3 )/dt Ved ulykken antages det, at afladningen er sket på ca. 0,1 sekund. Det antages, at hele ladningen aflades momentant pga. den høje spænding. Tabet ved afladning til det jordforbundne inderrør gennem det isolerende lag er her ubetydelig, idet testudstyret ikke er afbrudt og derfor stadig leverer en elektrisk strøm til røret. I vil herved have været ca. (60 x 10-3 )/0,1 = 600 ma. Denne strømstyrke ligger langt over, hvad et fejlstrømsrelæ tillader, hvilket er 30mA. En strømstyrke på 600mA vil være meget ubehagelig og kan være skadelig. Det skal her bemærkes, at denne besvarelse er baseret på mange antagelser og på den teoretiske mulighed for opladning af røret som en kondensator. Længden på røret er beregnet ud fra skønnede antal vindinger på spolen. Har længden været en anden, kan strømstyrken findes ved en direkte interpolation. Strømstyrken, som skadelidte har været udsat for, må antages at have været væsentligt kraftigere end de 0,5mA, som testudstyret er begrænset til. Den eksakte strømstyrke er dog ikke mulig her at beregne, pga. de mange forhold, der er antaget ud fra den teoretiske sandsynlighed for, at røret har fungeret som en kondensator. Strømstyrken skønnes dog at have været væsentlig højere end de 0,5mA og kan have været i størrelsen af de teoretisk beregnede 600mA. Strømstyrken kan have været større ud fra de anførte betragtninger om rørets elektriske kapacitet afhængig af de eksakte dimensioner og længde på røret samt de fysiske forhold på stedet med hensyn til luftfugtighed og temperatur. Af sagens akter er det desværre ikke muligt at komme tættere på en nøjagtig størrelse af strømstyrken på ulykkestidspunktet.

9 - 9 - Retslægerådet har i erklæring af 19. maj 2011 besvaret følgende supplerende spørgsmål således: Spørgsmål 4: Som bilag 23 er fremlagt skønserklæring af 13. december 2010 som tillæg til den tidligere skønserklæring. I bilag 23 angives den mulige strømstyrke ved ulykken til 600mA. Retslægerådet bedes oplyse, såfremt den i besvarelsen i skønserklæring af 13. december 2010 skønnede angivelse af mulig strømstyrke på 600mA lægges til grund, om dette giver anledning til ændring af Retslægerådets besvarelser af 6. december 2006 og 28. august Spørgsmål 5: Retslægerådet bedes venligst angive om nedenstående følger kan antages at være en følge af enten arbejdsulykken den 9. marts 2000 eller andre forhold, såfremt der lægges den i bilag 23 nævnte strømstyrke på 600mA til grund. A: sagsøgers neurologiske klager B: sagsøgers polyneuropati C: sagsøgers progredierende dementielle symptomer D: sagsøgers diabetes E: andre forhold Retslægerådet bedes begrunde svaret. Hvis der er tvivl om graden af sandsynlighed for årsagsforbindelse, bedes Retslægerådet beskrive, hvori denne tvivl består, og i den forbindelse angive, hvad der måtte tale for henholdsvis imod en årsagsforbindelse. Spørgsmål 6: Giver sagen i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærkninger? Ad spørgsmål 4-6: Strømstød med en spænding på volt og en strømstyrke på 600 milliampere udgør en meget betydelig påvirkning med risiko for død og varig helbredsskade. Til sammenligning kan oplyses, at en strømstyrke på 20 milliampere kan forårsage vedvarende kontraktion af åndedrætsmuskulaturen, og en strømstyrke på milliampere kan fremkalde hjertestop (ventrikelflimmer). Retslægerådet har imidlertid baseret sin besvarelse på beskrivelserne af ulykkens forløb, den tidsmæssige udvikling af symptomer og sygdomme samt resultatet af de medicinske undersøgelser, herunder at der eksempelvis ikke er fundet objektive tegn på beskadigelse af de perifere nerver (polyneuropati). Derfor vil den nye oplysning om, at der muligvis har været tale om en anseelig strømstyrke ikke ændre besvarelsen. Retslægerådet opretholder derfor sine oprindelige besvarelser fra den og den Højesterets begrundelse og resultat Af de grunde, der er anført af landsretten, og da det, som er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

10 Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal B betale kr. til Ankestyrelsen. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ikke godtgjort, at kronisk smertetilstand var en følge af færdselsuheld.

Ikke godtgjort, at kronisk smertetilstand var en følge af færdselsuheld. Ikke godtgjort, at kronisk smertetilstand var en følge af færdselsuheld. Erstatning uden for kontraktforhold 21.9 - Færdselsret 611.1 og 71.1. Ved et færdselsuheld i 2002 blev A som fører af en personbil

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)). D O M Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)). 16. afd. nr. B-757-09: A (advokat Svend Aage Helsinghoff, besk.) mod Alka

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 Sag 67/2008 (2. afdeling) Per Aarsleff A/S (advokat Christian Alsøe) mod Amager Strandpark I/S (advokat Peter Wengler-Jørgensen) I tidligere instans er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

- 2 - Sagsøgte, DSB, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

- 2 - Sagsøgte, DSB, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. D O M Afsagt den 18. november 2013 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Søren Schou Frandsen (kst.), Olaf Tingleff og Birgitte Grønborg Juul) 1. afd. nr. B-3083-11: Dansk Jernbaneforbund som mandar

Læs mere

D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.

D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst. D O M afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 2465 09 Tryg Forsikring A/S (tidligere Tryg Vesta Forsikring

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15.

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K MODTAGET 29 JAN. 2008 ELMER & PARTNERE Baghuset J. nr. UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 15. afdeling D 0 M afsagt den 28. januar 2008 af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere