HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 114/2009 (1. afdeling) B (advokat Henrik Krebs) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19. afdeling den 16. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Asbjørn Jensen, Jytte Scharling, Vibeke Rønne, Hanne Schmidt og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanten, B, har gentaget sin påstand. Indstævnte, Ankestyrelsen, har påstået stadfæstelse. Anbringender B har for Højesteret om mengraden særlig anført, at de sygdomme/tilstande, som Ankestyrelsen har nævnt i sin afgørelse af 15. november 2004 vedrørende varigt men, skal medføre en højere mengrad end 15 %, idet overvejende sandsynlighed ikke taler imod, at flere af disse sygdomme/tilstande, end Ankestyrelsen har lagt til grund, er forårsaget af arbejdsulykken. B har om erhvervsevnetabet særlig anført, at de forventninger om nedsættelse af hans erhvervsevne, hvis arbejdsulykken ikke var sket, som Ankestyrelsen har anført i afgørelsen af 12. august 2005, bygger på et utilstrækkeligt og usikkert grundlag. Der er ikke noget grundlag

2 - 2 - for at antage, at hans diabetes, som var og er velreguleret, ville have medført nedsat arbejdsevne. Det er ikke nærmere beskrevet, i hvilket omfang nervebetændelse skulle nedsætte arbejdsevnen. Slidgigt og overvægt havde endvidere ikke givet ham problemer før arbejdsulykken. Arbejdsulykken indebar, at han blev påført et stød af betydelig styrke, og det kan ifølge det foretagne syn og skøn have haft en styrke over volt og 600 milliampere, som ifølge Retslægerådets erklæringer medfører risiko for død og varig helbredsskade. Påvirkningen ved arbejdsulykken har derfor været egnet til at frembringe væsentlige gener. Hans erhvervsevnetab er 100 %, idet han er ude af stand til at udføre nogen form for arbejde. Retslægerådets erklæringer viser, at betingelserne for at nedsætte erstatningerne for henholdsvis varigt men og erhvervsevnetab ikke er opfyldt, idet rådet alene fastslår, at diabetestilstanden ikke er en følge af arbejdsulykken, mens det ikke er klart, hvad der er årsag til de øvrige sygdomme/tilstande. Ankestyrelsen har særlig anført, at det er godtgjort, at en del af Bs lidelser er uden sammenhæng med arbejdsulykken, og at styrelsen derfor har været berettiget til at foretage en fordeling af erhvervsevnetabet for de lidelser, som utvivlsomt ikke skyldtes arbejdsulykken, og de lidelser, som var forårsaget af eller i hvert fald ikke bevisligt var uden årsagssammenhæng med arbejdsulykken. Der er ikke godtgjort et grundlag for at ændre den fordeling, som Ankestyrelsen har foretaget for så vidt angår varigt erhvervsevnetab, eller for at tilsidesætte styrelsens fastsættelse af det varige men, der er sket på grundlag af en rent medicinsk vurdering af følgerne af arbejdsskaden. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af B og Poul Jennum. B har forklaret bl.a., at han kun havde få forsømmelser fra arbejdet inden sit uheld. Således husker han kun at have haft en enkelt sygedag i de fem år, han var ansat forinden ulykken. Han har eksempelvis aldrig været sygemeldt med rygproblemer. Dengang han var på arbejdsmarkedet og inden ulykken, overvejede han ikke på noget tidspunkt at stoppe eller at gå

3 - 3 - på nedsat tid. Han var kun 52 år, da ulykken skete. Han regnede umiddelbart med at gå på pension som 65-årig. Da han var på arbejdsmarkedet vejede han omkring 100 kg, og det var den vægt, han havde på tidspunktet for ulykken. I tiden derefter tog han cirka 5 kg på. I dag vejer han mellem 90 og 92 kg. Han har altid været kraftig af bygning. Han har aldrig haft problemer med at arbejde på grund af sin vægt. Han har aldrig fra sin læge fået nogen henstilling om at tabe sig. Han fik stød ved ulykken, idet han rørte på olierørets yderste ende, som var af metal. Da han fik stød, faldt han sammen på gulvet øjeblikkeligt nærmest på samme måde, som når man skyder en ko. Han mistede bevidstheden, og han kan ikke sige noget om, hvor længe han var uden bevidsthed. Da han vågnede, havde han tisset i bukserne. Det gjorde ondt i hans arme og ben. Han gik ud og skiftede tøj i omklædningsrummet. Han havde fået brandmærker på fødderne. Han husker ikke præcist, om han opdagede mærkerne med det samme, da han skiftede tøj, eller om han opdagede dem dagen efter. Der var tale om brandmærker, der løb på tværs hen over fodryggen cirka der, hvor tæerne starter. Mærkerne havde tykkelse cirka som en finger. Det sved, og huden krøllede sig sammen. På ulykkestidspunktet havde han sikkerhedstræsko på. Inde i sikkerhedstræskoen var der jernbøjler henover fodryggen omtrent på det sted, hvor han efterfølgende fik brandmærker. Træskoenes såler var lavet af træ med gummi nedenunder. Han ved ikke, om der eventuelt var jern mellem træet og gummiet. Han fik sikkerhedstræskoene udleveret af sin arbejdsgiver. Dagen efter ulykken tog han på skadestue, hvor han blev undersøgt. Han skulle i virkeligheden have været af sted på skadestuen med det samme. Dette fik han at vide af sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen dagen efter, da han mødte på arbejde. Det var derfor, at han opsøgte skadestuen. Sådan som han husker det, havde han kun overtøjet af i forbindelse med undersøgelsen. Han husker ikke, hvad lægen spurgte ham om, herunder om, hvorvidt han eventuelt havde mærker på fødderne. Han havde natten forinden ikke kunnet sove på grund af smerter. Han blev efterfølgende undersøgt flere gange af speciallæger. Han kan ikke forklare, hvorfor speciallæge Gam den 20. februar 2001 i en lægeerklæring beskrev brandmærkerne som en rød linje henover fødderne, og hvorfor han ikke beskrev disse som brandsår. Det kan måske være, fordi der var gået et år siden ulykken. Han ved heller ikke, hvorfor det i lægeerklæring af 9. februar 2001 kun blev nævnt, at han skulle have oplyst, at der var et brandmærke på den højre fod. Der var brandmærker på begge fødder, og han ved ikke, hvorfor det er beskrevet ander-

4 - 4 - ledes i lægeerklæringen. Han oplyste til den læge, som skrev erklæringen af 30. oktober 2003, at han havde haft brandsår på begge fødder som følge af ulykken. Brandsårene var lang tid om at hele, og sådan som han husker det, fik han udleveret en salve til at smøre på sårene muligvis af speciallæge Gam i Slagelse i februar Umiddelbart efter ulykken fik han konstateret sukkersyge. Sukkersygen bliver i dag behandlet med piller. Det er ikke korrekt, som det blev gengivet i Østre Landsrets dom, at han fik stærkere piller, og at der var sket en forværring i sukkersygen. Der var tale om, at han fik en anden slags piller med færre bivirkninger. Der var således ikke tale om en forværring af tilstanden. Han har fået den pågældende type piller i 1 til 2 år. Han går til kontrol for sukkersygen cirka hver 3. eller 4. måned. Hans sukkersyge er velreguleret og er ikke blevet værre. Hans syn er fint og tjekkes en gang årligt. Der har heller ikke været nogen påvirkning af hans nyrer eller lever. Som følge af sukkersygen har han lagt sin kost lidt om. Han lever således sundere, men nok ikke sundt nok. Han lever i dag med konstante smerter i arme og ben og hoved. Han har desuden svært ved at koncentrere sig og huske. Generne giver ham sociale problemer, og han har svært ved at tale med andre mennesker. Før ulykken havde han en stor omgangskreds, men nu holder han sig mere for sig selv. På en almindelig dag står han op og drikker kaffe og slapper af. Derefter går han en tur med sin hund. Det foregår sådan, at han kører hunden ned til stranden og lukker den ud, mens han selv sidder i bilen og slapper af, mens hunden leger. Han går ikke rigtigt ture mere, idet han ikke kan klare det. Før ulykken gik han på jagt. Derudover ser han en del tv til daglig, men han kan dog ikke nå at læse underteksterne. Han har også svært ved at læse avis og forstå det, han læser, og han er nødt til at genlæse sætningerne flere gange. Han har en ven, som kommer og passer hans have, slår græsset og luger ukrudt. Engang imellem klipper han dog selv græsset, idet han har en plæneklipper, man kan sidde på. Han er undervejs nødt til at holde pauser. Hans grund inklusive hus og carport er cirka 1300 m 2. Hans vens kone gør rent for ham og laver mad til ham. Derudover kommer kommunen og gør rent en gang hver 3. uge. Hans ven kommer cirka hver 14. dag, og vennens kone laver i den forbindelse flere portioner mad, således at han har mad, han kan opvarme senere hen. Derudover køber han også færdigretter, som han selv kan opvarme.

5 - 5 - Poul Jennum har forklaret bl.a., at kan godkende gengivelsen i dommen af sin forklaring for landsretten, idet han dog tillige er speciallæge i klinisk neurofysiologi, og idet der i næstsidste sætning i landsrettens gengivelse af hans forklaring skulle have stået strømstød op til 50 milliampere i stedet for strømstød på mellem 10 og 50 milliampere. Når man foretager en klinisk undersøgelse ved strømulykker, er der i relation til den akutte undersøgelse tale om en fysisk undersøgelse af blodtryk, muskelstyrke, reflekser, følesans og hjertelyd, og man lytter til, hvilke gener patienten angiver at have. Til brug for undersøgelsen må patienten afføre sig sine sko og strømper samt smøge bukseben og ærmer op. For at kunne kontrollere følesansen kræves det, at patienten ikke har sko og strømper på. Han kan ikke ud fra skadejournalen af 9. marts 2000 se, om den pågældende læge har undersøgt Bs fødder, da der ikke er skrevet noget herom. Normalt ville der ved en strømskade være brandmærker ved strømmens indgangssted og ved strømmens udgangssted, så hvis strømmen er gået ind gennem hænderne, og der ikke er mærke på hænderne, er det ikke sandsynligt, at der er mærke på fødderne. Hvis strømmen er gået igennem en hånd og har forplantet sig ned til begge fødder, vil der være sket en lavere forplantning af energi i fødderne. Han vil ikke tro, at strømmen i den foreliggende sag kan have forplantet sig til jernbøjlerne i træskoene. Han vil dog ikke afvise, at der kan være gået strøm igennem fødderne. Han anser det ikke for sandsynligt, at den oplyste strømmængde kan have givet anledning til brandmærker. Det er set, at der i andre situationer kan opstå brandmærker i forbindelse med strømskader. Således ses det ved betydelige strømudledninger, som for eksempel ved et lynnedslag. Han underkender ikke Bs reaktion eller de gener, han angiver at have fået folk reagerer således forskelligt på den samme påvirkning. Han kan ikke udtale sig konkret om den måde, som B siger, at han reagerede på under ulykken, men ud fra de foreliggende oplysninger om strømstyrken er det ikke sandsynligt, at han kan være faldet om og have tisset. I den foreliggende sag er det oplyst, at det rør, som B rørte ved, havde op til volt. Ifølge de foreliggende oplysninger var strømmen op til 0,5 milliampere, hvilket er en lav strømstyrke. Et stød, som man kender det for eksempel fra et elhegn, har en stor spænding, men en lav strømstyrke. Refleksmæssigt og fysiologisk vil man trække den kropsdel til sig, som rører elhegnet. Fysiologisk er der tale om et signal fra musklen, der trækker sig sammen. Hos B kan stødet have udløst en muskelsammentrækning, men han har ikke hørt om brandmærker ved sådan type strømstød som det foreliggende. Generelt kan man sige, at den

6 - 6 - tilstand, man befinder sig i forud for stødet, har betydning for den måde, man reagerer på. Hvis man er orienteret om, at man nu vil få et stød, reagerer man anderledes, end når det er uventet. Den type 2 diabetes, som B lider af, er meget almindelig. Der er ikke grundlag for at antage, at den skulle have relation til ulykken. Type 2 diabetes udløses blandt andet af arvelige forhold, livsstil, kost og mangel på motion. Der er endvidere ikke tilstrækkelig dokumentation for at fastslå en sammenhæng mellem ulykken og den nervebetændelse, som B muligvis lider af. Den mulige nervebetændelse er ikke udredt på sædvanlig vis, idet B ikke kunne medvirke i en undersøgelse, som indebar små strømstød igennem kroppen. Der findes enkeltstående rapporter om, at der kan ske nervepåvirkning ved strømstød, men der mangler en generel dokumentation og videnskabelig evidens for årsagssammenhængen. Der er rapporter om en statistisk sammenhæng mellem strømstød og nervepåvirkning, men dette er ikke det samme som årsagssammenhæng. Han har under sagen udtalt sig om, at manglende uddannelse i kombination med alder i sig selv begrænser erhvervsevnen, hvis der er opstået kroniske sygdomme, som eksempelvis diabetes eller slidforandringer i ryggen. Det er der megen dokumentation for, og det er også hans egen erfaring. Det er generelt sådan, at hvis der er komplikationer til livsstilssygdomme, er der en forhøjet risiko for manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis en patient har kroniske lidelser eller sygdomme, vil livsstilsændringer som for eksempel kostomlægning i forbindelse med sukkersyge ikke give en markant ændring i tilknytningen til arbejdsmarkedet, idet den sociale prognose ofte er dårlig, når de pågældende patienter opsøger læge. På dette tidspunkt er de ofte allerede marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet. Behandlingen af sygdomsforløbet vil hjælpe med de helbredsmæssige aspekter, men vil typisk ikke medføre en forbedring i tilknytningen til arbejdsmarkedet. Han kan ikke i forhold til B give nogle sikre prognoser for, hvordan dennes tilknytning til arbejdsmarkedet ville være, hvis ulykken ikke var sket, men flerheden af de alvorlige lidelser, som B har, gør hans tilknytning til arbejdsmarkedet usikker. Supplerende sagsfremstilling I en supplerende syns- og skønsrapport af 13. december 2010, som er udarbejdet af rådgivende elingeniør Ernst Højberg Jeppesen, er besvaret følgende tillægsspørgsmål:

7 - 7 - Skønsmanden bedes oplyse, hvilken strømstyrke appellanten må antages at have været udsat for ved arbejdsulykken den 9. marts 2000 såfremt det forudsættes at appellanten var iført sikkerhedssko og såfremt det forudsættes, at appellanten blev påført en forbrænding tværs over begge fødder, formentlig umiddelbart under stålsikkerhedsbøjlen på sikkerhedsskoen. Der henvises herved til bemærkningen i speciallægeerklæring af 7. februar 2001 hvoraf det fremgår at Over ve. storetås grundled dorsalt ses et ca. 2 cm langt ar ca. 1½ millimeter bredt, rødt uden irritation til siden., samt af appellantens egen oplysninger. Med andre ord ønskes det oplyst, hvor stor en strømstyrke man må formodes at have været udsat for når jordforbindelse skulle etableres igennem sikkerhedssko, op i bøjlen og derved påføre fysiske mærker på oversiden af ens fødder. I syns- og skønsrapporten hedder det bl.a.: Forhold på ulykkestidspunktet for besvarelsen af tillægsspørgsmålet. 1. Ved gennemlæsning af sagens akter, kan der konstateres uoverensstemmelse med hvorvidt, der har været tilsluttet en jordforbindelse til røret på hver side af målestedet. Det antages i besvarelsen, at disse forbindelser ikke var udført. 2. Det antages, at stålarmeringen ikke var sluttet til jord. 3. Det antages at testudstyret ikke var slukket. 4. Der er i sagens akter nævnt, at der blev båret sikkerhedssko / sikkerhedstræsko. Det antages, at der blev båret sikkerhedssko. 5. Det antages, at oplysningerne vedr. energiudladning fra testudstyret er korrekte. 6. Det antages, at der ikke var lagt isolerende gummimåtte ud ved testudstyret. 7. Det antages, at testudstyret ikke var behæftet med fejl, der kunne give elektrisk stød fra 230V nettet. Det anvendte testudstyr giver en meget høj spænding på ca V. Dette medfører, at isolerende materiale skal kunne modstå denne højspænding, hvilket er tvivlsomt, at sålerne på sikkerhedssko er i stand til. I sagens akter er det nævnt, at skadelidte berørte rørets stålarmering med begge hænder, hvilket vil sige, at strømmen er gået gennem hænderne og videre til betongulvet gennem sikkerhedsskoenes gummisåler. Under normale omstændigheder indenfor stærkstrøm, er strømstyrken bestemt af spændingen (U) og modstanden gennem legeme og isoleringer som fodtøj og gulv. I dette tilfælde, hvor vi har højspænding, får modstanden en mindre betydning pga. spændingens gennemslagskraft overfor isolerende materialer. Gummisåler er normalt ikke modstandsdygtige overfor højspændinger, og betongulvet vil ikke være isolerende selv i tør tilstand. Det må derfor ud fra disse få og korte betragtninger bekræftes, at strømmen er gået fra rørets armering gennem skadelidte og ned til gulv.

8 - 8 - Strømstyrkens størrelse vil ved dette testudstyr normalt være begrænset ved udstyrets konstruktion, som her begrænser strømstyrken til 0,5mA, hvilket er en meget lille strømstyrke, som i sig selv ikke kan gøre skade. Der skal dog ikke herske tvivl om, at ved en spænding på V, vil det føles særdeles ubehageligt og vil kunne give et chok. Den ovenfor nævnte strømstyrke er dog kun gældende, hvis der havde været monteret elektroder på begge sider af målestedet til afledning af den elektriske energi. Det er her antaget ud fra sagens akter, at de ikke var monteret. Herved er der en teoretisk mulighed for en væsentlig højere strømværdi. I = strømstyrke i Ampere. Strømstyrken, som ønskes beregnet. I kan herefter beregnes til (30 x 10 3 /dt) x 2 x 10-6 = (60 x 10-3 )/dt Ved ulykken antages det, at afladningen er sket på ca. 0,1 sekund. Det antages, at hele ladningen aflades momentant pga. den høje spænding. Tabet ved afladning til det jordforbundne inderrør gennem det isolerende lag er her ubetydelig, idet testudstyret ikke er afbrudt og derfor stadig leverer en elektrisk strøm til røret. I vil herved have været ca. (60 x 10-3 )/0,1 = 600 ma. Denne strømstyrke ligger langt over, hvad et fejlstrømsrelæ tillader, hvilket er 30mA. En strømstyrke på 600mA vil være meget ubehagelig og kan være skadelig. Det skal her bemærkes, at denne besvarelse er baseret på mange antagelser og på den teoretiske mulighed for opladning af røret som en kondensator. Længden på røret er beregnet ud fra skønnede antal vindinger på spolen. Har længden været en anden, kan strømstyrken findes ved en direkte interpolation. Strømstyrken, som skadelidte har været udsat for, må antages at have været væsentligt kraftigere end de 0,5mA, som testudstyret er begrænset til. Den eksakte strømstyrke er dog ikke mulig her at beregne, pga. de mange forhold, der er antaget ud fra den teoretiske sandsynlighed for, at røret har fungeret som en kondensator. Strømstyrken skønnes dog at have været væsentlig højere end de 0,5mA og kan have været i størrelsen af de teoretisk beregnede 600mA. Strømstyrken kan have været større ud fra de anførte betragtninger om rørets elektriske kapacitet afhængig af de eksakte dimensioner og længde på røret samt de fysiske forhold på stedet med hensyn til luftfugtighed og temperatur. Af sagens akter er det desværre ikke muligt at komme tættere på en nøjagtig størrelse af strømstyrken på ulykkestidspunktet.

9 - 9 - Retslægerådet har i erklæring af 19. maj 2011 besvaret følgende supplerende spørgsmål således: Spørgsmål 4: Som bilag 23 er fremlagt skønserklæring af 13. december 2010 som tillæg til den tidligere skønserklæring. I bilag 23 angives den mulige strømstyrke ved ulykken til 600mA. Retslægerådet bedes oplyse, såfremt den i besvarelsen i skønserklæring af 13. december 2010 skønnede angivelse af mulig strømstyrke på 600mA lægges til grund, om dette giver anledning til ændring af Retslægerådets besvarelser af 6. december 2006 og 28. august Spørgsmål 5: Retslægerådet bedes venligst angive om nedenstående følger kan antages at være en følge af enten arbejdsulykken den 9. marts 2000 eller andre forhold, såfremt der lægges den i bilag 23 nævnte strømstyrke på 600mA til grund. A: sagsøgers neurologiske klager B: sagsøgers polyneuropati C: sagsøgers progredierende dementielle symptomer D: sagsøgers diabetes E: andre forhold Retslægerådet bedes begrunde svaret. Hvis der er tvivl om graden af sandsynlighed for årsagsforbindelse, bedes Retslægerådet beskrive, hvori denne tvivl består, og i den forbindelse angive, hvad der måtte tale for henholdsvis imod en årsagsforbindelse. Spørgsmål 6: Giver sagen i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærkninger? Ad spørgsmål 4-6: Strømstød med en spænding på volt og en strømstyrke på 600 milliampere udgør en meget betydelig påvirkning med risiko for død og varig helbredsskade. Til sammenligning kan oplyses, at en strømstyrke på 20 milliampere kan forårsage vedvarende kontraktion af åndedrætsmuskulaturen, og en strømstyrke på milliampere kan fremkalde hjertestop (ventrikelflimmer). Retslægerådet har imidlertid baseret sin besvarelse på beskrivelserne af ulykkens forløb, den tidsmæssige udvikling af symptomer og sygdomme samt resultatet af de medicinske undersøgelser, herunder at der eksempelvis ikke er fundet objektive tegn på beskadigelse af de perifere nerver (polyneuropati). Derfor vil den nye oplysning om, at der muligvis har været tale om en anseelig strømstyrke ikke ændre besvarelsen. Retslægerådet opretholder derfor sine oprindelige besvarelser fra den og den Højesterets begrundelse og resultat Af de grunde, der er anført af landsretten, og da det, som er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

10 Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal B betale kr. til Ankestyrelsen. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 Sag 103/2010 (1. afdeling) A (advokat Joan Vollertsen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I tidligere instans

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 Sag 52/2010 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Hovedstaden (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere