Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svangerskabsjournal Side 1 af 2"

Transkript

1 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Barnefars navn Samboende Personnummer Enlig Behov for tolkebistand Sprog Supplerende oplysninger (kan uddybes på side 2) Hvis ja, hvilket sprog National oprindelse Tidligere fødsler År Lev. Død Køn GA Vægt Fødested Graviditetsforløb Fødselsforløb Fødselsoplevelse* Puerper. Barns nuv. tilstand *Fødselsoplevelse: god, neutral, dårlig Tidligere aborter År Prov.uge Spon.uge År Prov.uge Spon.uge År Prov.uge Spon.uge År Prov.uge Spon.uge Prænatal risikovurdering Anamnese Terminsberegning Fertilitetsbehandling Sidste mens. 1. dag Cyklus Termin Evt. bemærkninger Evt. bemærkninger Familiehistorie, herunder arvelige sygdomme Doubletest taget (uge ) Tripletest taget (uge ) Ønskes nakkefoldsscanning (uge ) Ønskes misdannelsesscanning (uge ) Den gravides arbejde Timer pr. uge Barnefars arbejde Arbejdsmiljøpåvirkning Ergonomisk Biologisk Kemisk Andet Henvist til arbejdsmedicinsk klinik Den gravide allergisk over for Art og periode Delvis fraværsmelding Fraværsmelding Allergi Blad 1 (Hvid): Til jordemodercenter Blad 2 (Rød): Til fødestedet/centralvisitationen Blad 3 (Gul): Til lægens eget brug Barnet disponeret for allergisk sygdom Ingen Enkelt (forældre/søskende) Dobbelt ST (04/2011) Side 1 af 2

2 Svangerskabsjournal Side 2 af 2 Personnummer Navn Anamnese, fortsat Kroniske sygdomme, sæt x Kredsløb Luftveje Thyroidea Diabetes Epilepsi Psykisk sygd. Herpes genitalis Recidiverende UVI Medicin MFR Vaccinationsstatus Vaccineret Ikke vaccineret Ukendt Tidligere indlæggelser og behandlinger af relevans for graviditeten Generel screening D-vitamin Ryger Antal cigaretter pr. dag Evt. ophørsdato Ønsker rygeafvænningstilbud Tobak Alkohol Forbrug efter erkendt graviditet Antal genstande pr. uge Andre Forbrug under graviditet Uddybes rusmidler Kost og Evt. bemærkninger motion Undersøgelser Hep B HIV Syfilis Pos. Pos. Pos. Neg. Neg. Neg. Fravalgt Fravalgt Fravalgt Måles på gravide kvinder med mørk hud eller som bærer en tildækkende påklædning om sommeren Samlet vurdering af ressourcer og risici Selektiv screening Vurdering udfra foreliggende resultater af anamnese, undersøgelser og psyko-sociale forhold Flere genstande ved samme lejlighed Klamydia Pos. Neg. Gonoré Pos. Neg. S-25 OH-D (nmol/l) Hæmoglobinopati Evt. bemærkninger under Samlet vurdering Pos. Neg. Niveaudeling Basistilbud Udvidet basistilbud Undersøgende læge: og underskrift Udvidet basistilbud inkl. tværfagligt samarbejde Samarbejde med specialiserede institutioner/familieambulatorium Behov for henvisning til obstetrisk vurdering Hvis ja, angiv årsag Behov for henvisning til Social- og Sundhedsforvaltningen Hvis ja, angiv årsag Blad 1 (Hvid): Til jordemodercenter Blad 2 (Rød): Til fødestedet/centralvisitationen Blad 3 (Gul): Til lægens eget brug ST (04/2011) Side 2 af 2

3 Medbringes ved enhver henvendelse til læge/jordemoder og til fødestedet. Vandrejournal Side 1 af 2 Opbevares til evt. brug for sundhedsplejersken. Personnummer, navn, adresse og Lægens navn, adresse, telefonnummer og Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Sidste mens. 1. dag Cyklus Beregning sikker Naegels termin Ultralydfastsat termin Før-graviditetsvægt - kg Højde - cm BMI Blodtype taget Pos. Neg. Moderens Rhesustype Irregulære antistoffer i uge Barnets Rhesustype (uge 25) Antistof hos rh.neg. i 25. uge Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg., initialer Urindyrkning: sæt x ved fund af, initialer Uge 29 anti-d gruppe B-streptokokker uanset immunglobulin er givet hvornår i graviditeten Hep. B Vægt Blodtryk Urin: A S Leu Nit Ødem Fosterskøn Gestationsalder Symfysefund.mål Fosterpræs. Fosteraktivitet Undersøgelsessted Init. Supplerende oplysninger, herunder jordemoderfaglig vurdering af ressourcer/risici/belastninger Blad 1 (Hvid): Til den gravide Blad 2 (Hvid): Til jordemodercentret Blad 3 (Rød): Til fødestedet Blad 4 (Gul): Til lægen ST (01/2010) Side 1 af 2

4 Vandrejournal Side 2 af 2 Personnummer Navn Doubletest Nakkefoldsscanning Odds for DS udmeldt til kvinden (ved kombinationstest det samlede odds) Moderkageprøve Fostervandsprøve GA (U + D) UL vægt Vægtafvigelse % Fosterpræs. 1: Resultat Flow Tripletest Initialer Konklusion Fostervand Undersøgelsessted Init. Ultralydsscanning Diabetes screening - OGTT 2 timers værdi 2 timers værdi Uge * Uge ** 2 timers værdi Ved glucosuri, såfremt der ikke er udført OGTT inden for 4 uger Risikofaktorer: 1: Tidligere GDM 2: Familiær disposition 3: BMI før graviditet >= 27 4: Tidligere fødsel af barn med fødselsvægt >= 4500 g 5: Glucosuri * Ved tidligere GDM eller mindst 2 risikofaktorer måles OGTT i og uge. ** Ved 1 risikofaktor måles OGTT i uge. Evt. bemærkninger Ønsket fødested Jordemodercenter, adresse og telefonnummer Primært planlagt fødested Ændret fødested Evt. ønsket jm-konsultation (sted/ugedag/jordemoder) Udfyldes af jordemoderen Ønskes fødselsforberedende undervisning Konsultationsform Individuel Gruppe Blad 1 (Hvid): Til den gravide Blad 2 (Hvid): Til jordemodercentret Blad 3 (Rød): Til fødestedet Blad 4 (Gul): Til lægen ST (01/2010) Side 2 af 2

5 Vorgod Lægehus Vorgodlægehus.dk Vejledning til Svangerskabsjournal Det vil være os til stor hjælp, hvis du vil udfylde nogle af felterne i svangerskabsjournalen på forhånd. Hvis der er noget, du ikke ved, husker eller forstår, så spring bare det punkt over. På 1. side øverst bedes du udfylde dit personnummer, navn, adresse, og telefonnumre. Du bedes også udfylde feltet med Sociale oplysninger Under Tidligere fødsler kan du, hvis du allerede har børn, udfylde hvilke år, dine børn er født. I Lev og Død krydser du af for om barnet er levende eller dødt. Under GA kan du (hvis du ved det) skrive hvor mange uger henne i graviditeten du var, da du fødte. Hvis du fødte lige til tiden, var det 40 uger. I Vægt kan du skrive barnets vægt ved fødslen. I Graviditetsforløb kan du skrive Nat (for naturlig) hvis det var en helt normal graviditet. Ellers fylder vi den ud, når du kommer. I Fødselsoplevelse kan du skrive God, Neutral eller Dårlig som du nu synes, det var. Under Tidligere aborter kan du skrive årstal. Under Prov. uge skriver du - hvis det var en provokeret abort - hvor mange uger, du var henne. Under Spon.uge skriver du - hvis det var en spontan abort - hvor mange uger du var henne.

6 Under Anamnese i feltet Sidste mens.1.dag skriver du datoen for 1. dag i din sidste menstruation, hvis du er sikker på den. Hvis du ikke er sikker kan du skrive ca. (dato) eller bare måneden eller (hvis det er helt håbløst) sæt et?. Det er bedre at skrive usikkerheden end at give en meget tvivlsom dato. Ved siden af det felt står Cyklus. Det er antallet af dage fra 1. dag i den ene menstruation til 1. dag i den næste, når du altså ikke får p piller. Mange har lidt uregelmæssige menstruationer så er det OK at skrive dage eller dage, eller hvad det nu måtte være. Så hop ned til Arbejdsmiljøpåvirkning hvor du kan skrive hvilket arbejde, du har (f.eks pædagog eller sekretær), antal timer, du arbejder og barnefaderens arbejde. Under Allergi kan du skrive, om der er noget, du er allergisk over for. På side 2 bedes du skrive personnummer og navn. Udfyld evt. medicin og kryds gerne af for om du er MFR vaccineret. Du bedes udfylde felterne for tobak, alkohol andre rusmidler og hvis der er noget specielt vedrørende kost eller motion (vegetar eller eliteidræt eller lignende). Alle andre felter (og dem, du har været i tvivl om) fylder vi ud, når du kommer. Husk at tage papirerne med til lægen til svangerskabskontrollen. Tak for hjælpen

7 Vorgod Lægehus Vorgodlægehus.dk Vejledning til Vandrejournal Det vil være os en stor hjælp, hvis du vil udfylde nogle af felterne i vandrejournalen på forhånd. Hvis der er noget, du ikke ved, husker eller forstår, så spring bare det punkt over. På 1. side øverst bedes du udfylde dit personnummer, navn, adresse, og telefonnumre. I næste rubrik står der: Sidste mens. 1. dag - der skriver du datoen for 1. dag i din sidste menstruation, hvis du er sikker på den. Hvis du ikke er sikker kan du skrive ca (dato) eller bare måneden eller (hvis det er helt håbløst) sæt et?. Det er bedre at skrive usikkerheden end at give en meget tvivlsom dato. Ved siden af det felt står Cyklus. Det er antallet af dage fra 1. dag i den ene menstruation til 1. dag i den næste, når du altså ikke får p piller. Mange har lidt uregelmæssige menstruationer så er det OK at skrive dage eller dage, eller hvad det nu måtte være. På næste linie skriver du din vægt og højde (uden sko), hvis du kender den. På side 2 skal du bare skrive personnummer og navn. Husk at tage papirerne med til lægen til svangerskabskontrollen. Tak for hjælpen

Baggrundsoplysninger. Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN

Baggrundsoplysninger. Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 Udfyld venligst kun hvide felter Fertilitetsrådgivningen Øresund er et nyt initiativ med det formål

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL

BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL Side 23 Illustration af 3-trins samarbejdsmodel Projekt Tidlig Indsats Visitator Jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson Visiterer den gravide ved

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

AT FØDE KRÆVER FØRST OG FREMMEST TID

AT FØDE KRÆVER FØRST OG FREMMEST TID AT FØDE KRÆVER FØRST OG FREMMEST TID Af jordemoder Charlotte Grumme. Jordemoder siden 1970. Tidligere instruktionsjordemoder på Jordemoderskolen og afdelingslærer på Danmarks Sygeplejerskehøjskole, videreuddannelsen

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Den Danske Sygeplejerskekohorte

Den Danske Sygeplejerskekohorte Den Danske Sygeplejerskekohorte En undersøgelse af sygeplejerskers livsstil, sundhed og sygelighed Maj 2006 Med svarfordeling Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 1-7 Arbejdsforhold 8-17 Sundheds-

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere

S P Ø R G E G U I D E EFTER

S P Ø R G E G U I D E EFTER Bilag 9: Spørgeguide efter butiksbesøget S P Ø R G E G U I D E EFTER Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 456 Goddag,

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

Gravid første gang GRAVIDITET, FØDSEL OG DEN NYE FAMILIE

Gravid første gang GRAVIDITET, FØDSEL OG DEN NYE FAMILIE ULLA RODE Gravid første gang GRAVIDITET, FØDSEL OG DEN NYE FAMILIE Hvad sker der under graviditeten? Hvordan får man en god start på amningen? Den første tid som forældre. Få svar på dette og meget mere.

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere