FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012"

Transkript

1 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012

2 INDHOLD Introduktion til foreningsguiden 2 Hvad er en forening 6 Generalforsamling 9 Generalforsamling - før generalforsamlingen 10 Generalforsamling - generalforsamlingen 12 Generalforsamling - efter generalforsamlingen 15 Det første bestyrelsesmøde - konstituerende bestyrelsemøde 16 Det første bestyrelsesmøde - mødet 17 r for Bydelsmødre 21 r for Bydelsmødre - før mødet 22 r for Bydelsmødre - mødet 23 Bestyrelsesmøder - før bestyrelsesmødet 25 Bestyrelsesmøder 26 Arbejdsark og eksempler Årshjul 31 Invitation til generalforsamling + eksempel 32 Hvem gør hvad? Generalforsamlingen 34 Referat generalforsamling + eksempel 35 De frivilliges Idéer til det nye år 39 Regler for at stemme 41 Dagsorden for det første bestyrelsesmøde 42 Referat fra første bestyrelsesmøde + eksempel 43 Liste over opgaver i foreningen 47 Fordeling af opgaver i bestyrelsen for Bydelsmødrene + eksempel 48 Samarbejdsaftale 52 Erfaringsudveksling, månedsmøde for Bydelsmødre 53 Aktivitetsskema + eksempel 55 Hvem gør hvad? r 57 Hvem gør hvad? Aktiviteter 58 Dagsorden bestyrelsesmøder 59 Referat bestyrelsesmøde + eksempel 60 Alle arbejdsark, der er vist i Foreningsguiden er vedlagt som løse ark. De er klar til at kopiere, så I altid har nogle at bruge.

3 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til foreningsguiden Vi har lavet denne guide for at gøre det nemt for jeres Bydelsmødregruppe at lave en forening og for at gøre jeres foreningsarbejde så nemt, som muligt. Foreningsguiden er delt op i 4 dele: B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 B1 3 FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR2 4 B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 B1 3 FUNDRAISING JDE 2 ØKONOMI 4 PR Juni 2012 Juni 2012 Juni 2012 Juni 2012 Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 2

4 I Foreningsguiden er der: Opskrifter. Opskrifterne forklarer trin for trin, hvordan I kan arbejde som forening. Der er fx opskrifter på at stifte en forening, holde møder, styre økonomi. STIFTENDE GENERALFORSAMLING generalforsamlingen For at nå, det I skal på et møde, er det vigtigt, at I følger punkterne på dags-ordenen. Når mødet er i gang er det vigtigt, at I kun taler om de ting, som mødet handler om. I kan snakke om alt andet før og efter mødet. SÅDAN GØR I 1 2 Sig velkommen og fortæl, hvorfor I gerne vil starte en Bydelsmødre-forening. Vælg en referent. Vælg én person, som skriver ned, hvad der bliver besluttet på den stiftende generalforsamling. Referatet er vigtigt, fordi: Det er i referatet, de frivillige kan se, hvad bestyrelsen laver. Referatet kan hjælpe bestyrelsen med at huske, hvad I har aftalt på jeres møder. STIFTENDE GENERALFORSAMLING for Bydelsmødrene Brug arbejdsark Referat til stiftende generalforsamling side xx. Vælg en dirigent (mødeleder). Vælg én person, som styrer den stiftende generalforsamling. Én som sørger for, at alle punkter bliver diskuteret og som bestemmer, hvornår folk må tale. STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE 1 Bydelsmødrene vil gerne lave en frivillig social forening og lægge planer for vores arbejde. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 12 Arbejdsark. Arbejdsarkene gør det nemmere at løse opgaverne i foreningen. I opskrifterne står der, hvilke arbejdsark I kan bruge. Eksempler. Eksemplerne viser, hvordan I skal bruge arbejdsarkene. Arbejdsark og eksempler sidder bagest i hver del af foreningsguiden. Arbejdsarkene ligger også løst klar til brug. Husk at kopiere arbejdsarkene, så I altid har nogle, I kan bruge. Stil Foreningsguiden på bordet imellem jer. Følg opskrifterne skridt for skridt. God arbejdslyst Hilsen Bydelsmødrenes Landsorganisation Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt STIFTENDE GENERALFORSAMLING for Bydelsmødrene Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene Blomsterlund Bydelsmødrene vil gerne lave en frivillig social forening og lægge planer for vores arbejde. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Torsdag den 15. oktober 2012 Tid: Kl til ca. kl Sted: Beboerlokalet i Blomstergade 45, 9088 Blomsterlund Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene Blomsterlund Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 3

5 STANDARDVEDTÆGTER I Foreningsguiden vil I se følgende billeder: Eksempel Skriv Fx udfyld arbejdsark Eksempel Bilag Økonomi Fx penge, revisor og regnskab Find lokale fx til generalforsamling Vedtægter Send Fx med mail eller med post Vælg dirigent Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation? Juni 2012 Bestyrelse Fx valg af bestyrelse Eventuelt Frivillige Aftaler Fx møder Computer Fx netbank og regnskabsark TAK! Tak Fx afslutning af møder Tal med Fx banken, med andre kvinder Kontakt Fx aviser, kommuner, andre foreninger Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 4

6 ÅRSHJULET Årshjulet viser de opgaver, en Bydelsmødre-forening har hvert år. Fx generalforsamling, månedsmøder, landsmøde. Brug årshjulet til: At få overblik over året og opgaverne At skrive opgave og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Brug arbejdsarket Årshjul side 31. ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER DECEMBER Årsregnskab JANUAR Generalforsamling inden 1. marts FEBRUAR Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER Landsmøde FUNDRAISING PR Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget MARTS Noter: SEPTEMBER APRIL MAJ AUGUST Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk JULI JUNI Kopiér arket i A3 Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 5

7 EESTYRELSESARB HVAD ER EN FORENING B1 JDE En forening er en gruppe af mennesker, som har et mål og fælles regler for, hvordan de skal arbejde for at nå deres mål. Det er en god idé at lave en forening fordi: I er flere mennesker om at dele arbejdet - det er lettere og sjovere I kan få økonomisk støtte fra fonde og puljer, foreninger og virksomheder I kan have en fælles bankkonto og økonomi Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 6

8 EESTYRELSESARB EN BYDELSMØDRE-FORENING B1 JDE Frivillige er alle Bydelsmødrene i Bydelsmødre-foreningen. De frivillige er foreningens kerne. De bestemmer, hvilke aktiviteter, der skal laves i foreningen. Vedtægter er de fælles regler foreningen arbejder efter. Vedtægter Formålet Frivillige Bestyrelsen Formålet er de mål og værdier, som de frivillige arbejder sammen om. Foreningens formål: At støtte isolerede kvinder til at styrke sig selv, deres børn og familier, så de får indflydelse på alle de livsvilkår, som har betydning for deres og familiens liv. Bestyrelsen er de 7 Bydelsmødre, de frivillige har valgt. Bestyrelsen leder foreningen i 1-2 år ad gangen. Bestyrelsen styrer foreningens økonomi. De sørger for, at de aktiviteter, som de frivillige ønsker, bliver udført. Bestyrelsen er også kontakten ud ad til. Illustration: Niels Winthereik Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 7

9 EESTYRELSESARB BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION B1 JDE Bydelsmødrenes Landsorganisation har kontakt til alle Bydelsmødregrupper i Danmark. Bydelsmødrene Frederiksberg Bydelsmødrenes Landsorganisation Bydelsmødrene Dallund Bydelsmødrene Valby Bydelsmødrene Sønderborg Bydelsmødrene Aarhus Bydelsmødrene Ishøj Landsorganisationen tilbyder jer: Støtte Viden og erfaringer Kurser Kontakt til andre Bydelsmødre-foreninger Deltagelse i Landsmøde Logo og foldere SAMARBEJDSAFTALE mellem Bydelsmødrenes Landorganisation og Bydelsmødre-forening Samarbejdsaftale mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og Bydelsmødrene i: Bydelsmødrenes Landsorganisation stiller følgende til rådighed for medlemmerne: (Herefter kaldet medlemmet) Koncept, med information om grunduddannelsen og tilbud om supplerende kurser Fælles hjemmeside, med mulighed for beskrivelse af det enkelte projekt Nyhedsbreve Subsidier ulykkesforsikring Løbende servicering og rådgivning fra Landssekretariatet i København og Herning I kan blive medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation, når I har underskrevet samarbejdsaftalen. Dækning af overordnede fællesomkostninger forbundet med at drive det landsdækkende arbejde Logo og andet materiale til synliggørelse Bydelsmødre-projekter, foreninger eller netværk og de frivillige Bydelsmødre forpligter sig til at følge og efterleve: Konceptet Formålet beskrevet i vedtægterne Samarbejdsaftalen Bruge det fælles logo Forestå rekruttering og uddannelse af frivillige i lokalområdet Opsigelse af samarbejdsaftalen kan ske: Såfremt Bydelsmødre-projektet, foreningen eller netværket ikke efterlever ovennævnte. Herved mister projektet, foreningen eller netværket muligheden for at bruge det fælles logo og deltage i Landsorganisationens arrangementer, øvrige tilbud og services. Såfremt Styregruppen indstiller til Landsmødet, og det her vedtages, at en samarbejdsaftale skal ophøre, fordi formålet ikke efterleves i henhold til vedtægternes 4.6. Sted og dato: For Bydelsmødrenes Landsorganisation For medlemmet Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 8

10 BBESTYRELSESAR GENERALFORSAMLING 1 EJDE DET VIGTIGSTE MØDE I EN FORENING Én gang om året mødes alle de frivillige i foreningen for sammen at tage de store beslutninger fx: Hvordan pengene bruges i foreningen (godkender årsregnskabet) Hvilke aktiviteter, der skal foregå Hvem der skal sidde i bestyrelsen Det kaldes en generalforsamling. Generalforsamlingen skal holdes hvert år inden den 1. marts Det står i Bydelsmødrenes vedtægter. Se vedtægter Se Årshjul side 5. Alle foreningens frivillige er velkomne Alle de frivillige har stemmeret (ikke kun bestyrelsen) Følg dagsordnen for generalforsamlingen STANDARDVEDTÆGTER Den står i Bydelsmødrenes vedtægter. Se vedtægter Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Juni 2012 Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 9

11 STANDARDVEDTÆGTER EESTYRELSESARB GENERALFORSAMLING Før generalforsamlingen B1 JDE SÅDAN GØR I Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Læs i vedtægterne Læs 15 og 16 om generalforsamling Læs 5 og find ud af hvor mange af jer der stopper og hvor mange nye, der skal vælges til bestyrelsen Juni Find et lokale I kan bruge. Fx et beboerlokale, bibliotek, kulturhus. GENERALFORSAMLING for Bydelsmødrene 4 Skriv invitationen til generalforsamlingen. Brug arbejdsark Generalforsamling for Bydelsmødre side 32. Bydelsmødrene vil gerne invitere alle frivillige Bydelsmødre til generalforsamling: Dato: Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af indkaldelse 4. Bestyrelsens beretning 5. De frivilliges idéer for det nye år 6. Godkendelse af årsregnskab 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt HUSK Invitationen skal gives til de frivillige 4 uger før generalforsamlingen. Se vedtægterne Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 10

12 REFERAT generalforsamling Bydelsmødrene: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Godkendelse af dagsorden: 4. Bestyrelsens beretning 5. De frivilliges idéer for det nye år Dato: EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB B1 JDE 5 Giv eller mail invitationen til alle de frivillige Bydelsmødre og jeres støttemedlemmer. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen SÅDAN GØR I Sig velkommen og fortæl, hvad der skal ske på generalforsamlingen. Vælg en referent. Det vil sige, at I skal vælge 1 en person, som skriver det ned, som bliver sagt og besluttet på generalforsamlingen. Brug arbejdsark Referat generalforsamling side 37. B1 6 JDE Forbered generalforsamlingen Læs opskriften Generalforsamling side 12. Brug arbejdsark Hvem gør hvad? Generalforsamling side 34. Vælg en dirigent (mødeleder). 2 En dirigent styrer generalforsamlingen og sørger for, at I følger dagsordnen. HVEM GØR HVAD? Generalforsamling Dato: Godkend indkaldelse. Dirigenten tjekker, 3 at generalforsamlingen er indkaldt 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning. Det vil sige, 4 at bestyrelsen fortæller, hvad der er sket i løbet af året. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 12 Opgave (Hvad er opgaven?) Eksempel Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Print papirer der skal bruges: Vedtægter, arbejdsark Referat generalforsamling og De frivilliges idéer til det nye år Sige Velkommen og styre det første punkt på dagsordenen Hvem laver bestyrelsens beretning (fortæller om hvad, der er sket det sidste år?) Sige Tak for i dag Sørge for flip-over eller tavle til at skrive navne på dem, som vil være med i bestyrelsen Navn (Hvem laver opgaven?) Samira Tjek af før mødet Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 11

13 EESTYRELSESARB GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen B1 JDE SÅDAN GØR I Sig velkommen og fortæl, hvad der skal ske på generalforsamlingen. REFERAT generalforsamling Bydelsmødrene: Dato: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Godkendelse af dagsorden: 4. Bestyrelsens beretning 1 Vælg en referent. Det vil sige, at I skal vælge en person, som skriver det ned, som bliver sagt og besluttet på generalforsamlingen. Brug arbejdsark Referat generalforsamling side De frivilliges idéer for det nye år Vælg en dirigent (mødeleder) En dirigent styrer generalforsamlingen og sørger for, at I følger dagsordnen. Godkend indkaldelse. Dirigenten tjekker, at generalforsamlingen er indkaldt 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning. Det vil sige, at bestyrelsen fortæller, hvad der er sket i løbet af året. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 12

14 EESTYRELSESARB B1 JDE DE FRIVILLIGES IDÉER til det nye år Intro Til generalforsamlingen kommer de frivillige med idéer til det nye år. Denne øvelse gør at alle frivillige deltager aktivt i foreningens arbejde. Formål At udvikle idéer At planlægge hvad der skal ske i foreningen At finde en fælles vej for foreningens arbejde At involvere de frivillige i foreningens arbejde Sådan gør I Vælg en dirigent og følg de 5 trin: Trin 1: 5 minutter Trin 2: 10 minutter Trin 3: 10 minutter Trin 4: 10 minutter Trin 5: 5 minutter Det skal I bruge En dirigent, som holder øje med tiden og stiller spørgsmål To stykker stort pap Tusser 1 Jeres drømme for Bydelsmødrene Sæt jer sammen to og to Forestil jer, at der er gået et år. Og I ser tilbage på det år Fortæl hinanden hvad Bydelsmødrene har lavet, når I mødes om et år Hvilke forandringer har Bydelsmødrene skabt? Dirigenten stopper samtalen efter 5 minutter. 2 Opsamling Fortæl de andre hvilke drømme I har for jeres Bydelsmødre-forening Dirigenten styrer så alle får fortalt. Dirigenten stopper opsamlingen, når der er gået 10 minutter. Referenten skriver drømmene ned på et stort stykke pap. 5 De frivilliges idéer for det nye år Brug arbejdsark De frivilliges idéer for det nye år side 39. HUSK Skriv idéerne ind i referatet, så bestyrelsen kan bruge dem. 6 Årsregnskabet fremlægges og godkendes Revisoren fortæller om regnskabet. Fx hvad pengene er blevet brugt til, og hvor mange penge I har tilbage. REGLER FOR AT STEMME Når I skal tage beslutninger på en generalforsamling, skal I stemme. Alle har én stemme og det forslag, som får flest stemmer, vinder Hvis der er lige mange, som stemmer for og imod et forslag, så kan forslaget ikke blive til noget I KAN STEMME PÅ 3 MÅDER: Åben afstemning: I stemmer ved at række hånden op Skriftlig afstemning: Hvis mere end halvdelen af dem, der kan stemme til generalforsamlingen ønsker det, skal I lave en skriftlig afstemning. Det betyder, at alle skriver, hvad de stemmer på en seddel. Sedlerne bliver samlet sammen, og til sidst er der én, der læser op, hvad der står på sedlerne, og én der tæller stemmerne. Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen, kan man stemme med fuldmagt. Det betyder, at man skal skrive på et papir, hvem man giver lov til at stemme for sig. Eksempel Jeg, Nadia Ahmad giver Zainab Andreasen lov til at stemme for mig på generalforsamlingen i Blomsterlund Bydelsmødreforening den 28. februar Blomsterlund den 4. februar 2014 TIPS I kan se stemmereglerne i Bydelsmødrenes vedtægter paragraf Vælg en bestyrelse Fortæl hvad en bestyrelse laver Fortæl hvor mange medlemmer, der skal vælges Se vedtægter 5. Spørg hvem der vil være med i bestyrelsen. Skriv navnene op på en tavle eller et stort stykke papir, så alle kan se dem Hvis der er flere navne end der er pladser i bestyrelsen, skal I stemme Brug opskrift Regler for at stemme side 41. Skriv navnene på den nye bestyrelse i referatet Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 13

15 EESTYRELSESARB B1 JDE REGLER FOR AT STEMME Når I skal tage beslutninger på en generalforsamling, skal I stemme. Alle har én stemme og det forslag, som får flest stemmer, vinder Hvis der er lige mange, som stemmer for og imod et forslag, så kan forslaget ikke blive til noget I KAN STEMME PÅ 3 MÅDER: Åben afstemning: I stemmer ved at række hånden op Skriftlig afstemning: Hvis mere end halvdelen af dem, der kan stemme til generalforsamlingen ønsker det, skal I lave en skriftlig afstemning. Det betyder, at alle skriver, hvad de stemmer på en seddel. Sedlerne bliver samlet sammen, og til sidst er der én, der læser op, hvad der står på sedlerne, og én der tæller stemmerne. Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen, kan man stemme med fuldmagt. Det betyder, at man skal skrive på et papir, hvem man giver lov til at stemme for sig. Eksempel Jeg, Nadia Ahmad giver Zainab Andreasen lov til at stemme for mig på generalforsamlingen i Blomsterlund Bydelsmødreforening den 28. februar Blomsterlund den 4. februar 2014 TIPS I kan se stemmereglerne i Bydelsmødrenes vedtægter paragraf Vælg en revisor. Fortæl hvad en revisor er: En revisor skal se foreningens årsregnskab igennem for fejl. Revisoren må gerne være frivillig i foreningen, men må ikke være medlem af bestyrelsen. Spørg, hvem der gerne vil være revisor. Skriv navnene op på en tavle eller et stort stykke papir, så alle kan se dem Hvis der er flere end én, der stiller op til revisor, skal I stemme Brug opskrift Regler for at stemme side 41. Skriv navnet på revisoren i referatet? TAK! 9 10 Eventuelt. Spørg om der er nogen, der gerne vil sige noget, inden generalforsamlingen slutter. Afslut og sig tak for i aften. 11 Dirigenten skal læse referatet igennem og underskrive det. Se Vedtægterne TIPS Sørg for at den nye bestyrelse aftaler en dato for deres første møde. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 14

16 EESTYRELSESARB GENERALFORSAMLING Efter generalforsamlingen B1 JDE Det er vigtigt, at referatet bliver godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Når I underskriver referatet, viser I, at I er enige om, hvad der blev besluttet på generalforsamlingen. SÅDAN GØR I 1 2 Referatet og bestyrelsens årsberetning skal sende til Bydelsmødrenes Landssekretariat enten pr. mail eller med posten. Læg referatet i en mappe, så alle de frivillige i foreningen kan læse det, hvis de vil. Se Vedtægterne Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 15

17 Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk EESTYRELSESARB DET FØRSTE BESTYRELSESMØDE Konstituerende bestyrelsesmøde B1 JDE Inden det første bestyrelsesmøde er det vigtigt at, I har det, I skal bruge. PÅ MØDET SKAL I BRUGE DAGSORDEN for første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen REFERAT fra første bestyrelsesmøde 4. Underskrive Samarbejdsaftalen og underskrive referatet fra den stiftende generalforsamling - det konstituerende bestyrelsesmøde 5. Forberede månedsmøderne for Bydelsmødrene 6. Eventuelt 7. Dato for næste møde Bydelsmødrene: Dato: Deltagere: 8. Referatet læses højt og underskrives LISTE over opgaver i foreningen 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Fordel opgaver i bestyrelsen TIPS HUSK Frivillige, som ikke er i bestyrelsen kan også lave opgaver. Fx aktiviteter i lokalområdet, fundraising eller PR. En dagsorden er den plan, I følger på et møde. MØDER - handler om at forberede og afholde møder 1 stk. Dagsorden for første bestyrelsesmøde side 42 1 stk. Referat fra første bestyrelsesmøde side 43 7 stk. af Liste over opgaver i foreningen side 47 Indkalde til møder ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Noter: Være dirigent: Det er en god idé, at skiftes Skrive referat af møderne: Det er en god idé, at skiftes Købe lidt mad og drikke til møderne Arrangere månedsmøder for Bydelsmødrene Indsamle aktivitetsskemaer Kontakt til Bydelsmødrene 4. Underskriv samarbejdsaftalen og referatet fra (stiftende)generalforsamling ØKONOMI - handler om at lave regnskab og styre foreningens penge Oprette/forny CVR nummer Lave en NEM-konto i en bank/ændre fuldmagt Lave netbank aftale i banken/ændre fuldmagt til netbank Modtage alle bilag dvs: kvitteringer, regninger, fakturaer osv. Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Lave budget OKTOBER SEPTEMBER Landsmøde Lave revision af årsregnskabet (Revisoren) Har ansvaret for pengekassen NOVEMBER Udbetaler refusion og godtgørelser FUNDRAISING - handler om at skaffe midler til foreningen Finde navne og adresser på steder I kan søge penge/ting/mad Kontakte steder, hvor I kan søge midler Skrive ansøgninger Skrive evalueringer Lave takkebreve PR - handler om, at fortælle om Bydelsmødrene i lokalområdet Skrive nyheder (til lokalavis, nettet, kommunen, andre) Kontakte og tale med medierne (aviser, tv, radio mm.) Holde oplæg for sagsbehandlere, lærere, Borgerservice osv. MATERIALER Printe brochurer UDDANNELSE Arrangere ekstrakurser til Bydelsmødrene Arrangere grunduddannelse for nye Bydelsmødre AUGUST DECEMBER Årsregnskab AKTIVITETER Arrangere lokale aktiviteter i boligområdet JANUAR KOPIÉR ARKET JULI FUNDRAISING PR FORDELING af opgaver i bestyrelsen for Bydelsmødrene Foreningens navn: Dato: Forkvinde: Tlf: Næst-forkvinde: Tlf: Kasserer: Tlf: Modtage alle bilag: Kvitteringer, regninger, faktura, girokort osv. Lave regnskab Lave årsregnskab Lave/forny CVR nummer Lave/forny NEM-konto Medlem: Tlf: Kontaktperson ud ad til, til folk folk, som gerne vil i kontakt med foreningen JUNI Generalforsamling inden 1. marts Medlem: SAMARBEJDSAFTALE mellem Bydelsmødrenes Landorganisation og Bydelsmødre-forening Tlf: FEBRUAR Samarbejdsaftale mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og Bydelsmødrene i: REFERAT fra stiftende generalforsamling Bydelsmødrenes Landsorganisation stiller følgende til rådighed for medlemmerne: Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget MAJ MARTS APRIL Kopiér arket i A3 (Herefter kaldet medlemmet) Koncept, med information om grunduddannelsen og tilbud om supplerende kurser Fælles hjemmeside, med mulighed for beskrivelse af det enkelte projekt Nyhedsbreve Subsidier ulykkesforsikring Løbende servicering og rådgivning fra Landssekretariatet i København og Herning Dækning af overordnede fællesomkostninger forbundet med at drive det landsdækkende arbejde Logo og andet materiale til synliggørelse Bydelsmødrene i: Blomsterlund Dato: Valg af referent: Monira skriver referat 2. Valg af dirigent: Ubah er dirigent 3. Hvad er en forening? Bydelsmødre-projekter, foreninger eller netværk og de frivillige Bydelsmødre forpligter sig til at følge og efterleve: Konceptet Formålet beskrevet i vedtægterne Samarbejdsaftalen Bruge det fælles logo Forestå rekruttering og uddannelse af frivillige i lokalområdet Zainab fra Bydelsmødre-foreningen i Lykkebjerg fortalte, hvorfor det er en god idé at lave en forening: Det er en god idé fordi: 1. man er mange om, at nå et fælles mål - man kan dele arbejdet. 2. man kan have en fælles konto i en bank (en foreningskonto) 3. man kan søge penge i offentlige og private fonde ERFARINGSUDVEKSLING månedsmøder for Bydelsmødrene Intro Én gang hver måned mødes alle Bydelsmødrene i foreningen og taler sammen om, hvad de har lavet som Bydelsmødre. Formål At tale om de erfaringer og oplevelser I har gjort jer som Bydelsmødre i den sidste måned. 4. Gennemgang af vedtægter Opsigelse af samarbejdsaftalen kan ske: Såfremt Bydelsmødre-projektet, foreningen eller netværket ikke efterlever ovennævnte. Herved mister projektet, foreningen eller netværket muligheden for at bruge det fælles logo og deltage i Landsorganisationens arrangementer, øvrige tilbud og services. Såfremt Styregruppen indstiller til Landsmødet, og det her vedtages, at en samarbejdsaftale skal ophøre, fordi formålet ikke efterleves i henhold til vedtægternes 4.6. Zainab forklarede Bydelsmødrenes vedtægter for os, som er reglerne for, hvordan foreningen skal køre. At udveksle erfaringer, lytte til hinanden, lære af hinanden, støtte hinanden og hjælpe hinanden videre. Sådan gør I Vælg en mødeleder og følg de tre trin. Det skal I bruge En mødeleder, som holder øje med tiden. Spørgsmålene - I kan printe dem ud. Trin 1: 30 minutter Trin 2: 2 minutter pr. Bydelsmor Trin 3: 10 minutter Sted og dato: For Bydelsmødrenes Landsorganisation Vælg en mødeleder inden I går i gang. Mødelederens opgave: At holde øje med tiden Hver samtale tager 15 minutter Tal sammen to og to Sæt jer sammen to og to HVEM GØR HVAD? r Dato: Opgave (Hvad er opgaven?) Eksempel Finde lokale Finde lokale til Erfaringsmøder Kontakt til Bydelsmødre Styre mødet Øvelsen tager 1 time og 15 minutter Indkøbe lidt mad og drikke At styre processen Når der er gået 8 minutter, siger mødelederen: Nu skal I afslutte jeres samtale. Når der er gået 2 minutter mere siger mødelederen: Nu skal Bydelsmor A fortælle, hvad hun synes, du gjorde godt og hvad du kan tænke over. Når der er gået 5 minutter mere, siger mødelederen: Nu skal I skifte roller. Vælg hvem der er Bydelsmor A og hvem der er Bydelsmor B. Bydelsmor A skal spørge og Bydelsmor B skal svare Print aktivitetsskema og kopier arbejdsark Erfaringsudveksling og Idéer til aktiviteter 1 Bydelsmor A spørger: Fortæl om en oplevelse, hvor du oplevede, at det du gjorde som Bydelsmor, forandrede noget for en kvinde. Hvad gjorde du? Hvad gik godt? Hvad var det sværeste? Kunne du have gjort noget andet? Kunne nogen have hjulpet eller støttet dig? Hvad har du lært? Navn (Hvem laver opgaven?) Rabab For medlemmet Når der er gået 15 minutter, beder jeres mødeleder jer om at bytte roller. Nu er det Bydelsmor B, der spørger og Bydelsmor A, der svarer. Dato (Hvornår skal opgaven være færdig) Den 25. april 1 stk. af Årshjul side 31 1 stk. Fordeling af opgaver i bestyrelsen side 48 1 stk. Samarbejdsaftalen side 52 1 stk. Referatet fra den stiftende generalforsamling. (Det har I udfyldt på den stiftende generalforsamling) 7 stk. Erfaringsudveksling side 53 1 stk. Hvem gør hvad - månedsmøder side 57 Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 16

18 EESTYRELSESARB DET FØRSTE BESTYRELSESMØDE Mødet B1 JDE For at nå det I skal på et møde er det vigtigt, at I følger punkterne på dagsordenen. Når mødet er i gang er det vigtigt, at I kun taler om de ting, som mødet handler om. I kan snakke om alt andet før og efter mødet. Læg dagsordenen midt på bordet i mellem jer. SÅDAN GØR I REFERAT fra første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde Bydelsmødrene: Deltagere: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Fordel opgaver i bestyrelsen Dato: 4. Underskriv samarbejdsaftalen og referatet fra (stiftende)generalforsamling 1 Vælg en referant Vælg den, som skriver det ned, der bliver talt om og besluttet på bestyrelsesmødet. Brug arbejdsark Referat til det første bestyrelsesmøde side 43. Referatet er meget vigtigt, fordi: Det er i referatet, de frivillige kan se, hvad bestyrelsen laver Referatet kan hjælpe bestyrelsen med at huske, hvad I har aftalt på jeres møder 2 Vælg en dirigent (mødeleder) Vælg én person, som styrer bestyrelsesmødet. Én som sørger for, at I får talt om alle punkter på dagsordenen. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 17

19 Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB B1 JDE ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Noter: LISTE over opgaver i foreningen HUSK Frivillige, som ikke er i bestyrelsen kan også lave opgaver. Fx aktiviteter i lokalområdet, fundraising eller PR. MØDER - handler om at forberede og afholde møder Indkalde til møder Være dirigent: Det er en god idé, at skiftes Skrive referat af møderne: Det er en god idé, at skiftes Købe lidt mad og drikke til møderne Arrangere månedsmøder for Bydelsmødrene Indsamle aktivitetsskemaer Kontakt til Bydelsmødrene ØKONOMI - handler om at lave regnskab og styre foreningens penge Oprette/forny CVR nummer Lave en NEM-konto i en bank/ændre fuldmagt Lave netbank aftale i banken/ændre fuldmagt til netbank Modtage alle bilag dvs: kvitteringer, regninger, fakturaer osv. Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Lave budget OKTOBER SEPTEMBER Landsmøde NOVEMBER Lave revision af årsregnskabet (Revisoren) Har ansvaret for pengekassen Udbetaler refusion og godtgørelser AUGUST DECEMBER Årsregnskab JULI FUNDRAISING - handler om at skaffe midler til foreningen Finde navne og adresser på steder I kan søge penge/ting/mad Kontakte steder, hvor I kan søge midler Skrive ansøgninger Skrive evalueringer Lave takkebreve PR - handler om, at fortælle om Bydelsmødrene i lokalområdet Skrive nyheder (til lokalavis, nettet, kommunen, andre) Kontakte og tale med medierne (aviser, tv, radio mm.) Holde oplæg for sagsbehandlere, lærere, Borgerservice osv. MATERIALER Printe brochurer JANUAR UDDANNELSE Arrangere ekstrakurser til Bydelsmødrene Arrangere grunduddannelse for nye Bydelsmødre FUNDRAISING PR FORDELING af opgaver i bestyrelsen for Bydelsmødrene Foreningens navn: Dato: Forkvinde: Tlf: Næst-forkvinde: Tlf: Kasserer: Tlf: Modtage alle bilag: Kvitteringer, regninger, faktura, girokort osv. Lave regnskab Lave årsregnskab Lave/forny CVR nummer Lave/forny NEM-konto Medlem: AKTIVITETER Arrangere lokale aktiviteter i boligområdet Tlf: Kontaktperson ud ad til, til folk folk, som gerne vil i kontakt med foreningen JUNI Generalforsamling inden 1. marts Medlem: KOPIÉR ARKET 3 FEBRUAR Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget MAJ MARTS APRIL Kopiér arket i A3 FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 JDE FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE Juni 2012 PR FUNDRAISING 2 ØKONOMI 4 Juni Tlf: PR2 ØKONOMI FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 JDE 3 FUNDRAISING PR ØKONOMI 2 4 Fordel opgaver i bestyrelsen Få et overblik over opgaver i foreningen Brug arbejdsark Liste over opgaver i foreningen side 47. Brug arbejdsark Årshjul side 31. Tænk over, hvad I hver især har lyst til Fordel opgaverne: Skriv ind i arbejdsarket Fordeling af bestyrelsesopgaver hvem, der har ansvaret for hvilke opgaver. Det er en god idé, at mindst 2 melder sig til hver af de store opgaver: Økonomi, Fundraising og PR Brug arbejdsark Fordeling af opgaver i bestyrelsen side 48. De, som melder sig til Økonomi kan til næste møde lære mere om foreningsøkonomi i del 2 Økonomi i foreningsguiden. De, som melder sig til Fundraising, kan til næste møde lære mere om fundraising i del 3 Fundraising i foreningsguiden. De, som melder sig til PR, kan lære mere om PR i del 4 PR i foreningsguiden. Juni 2012 Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 18

20 HVEM GØR HVAD? r Dato: Opgave (Hvad er opgaven?) Eksempel Finde lokale til Erfaringsmøder Finde lokale Kontakt til Bydelsmødre Styre mødet Indkøbe lidt mad og drikke Print aktivitetsskema og kopier arbejdsark Erfaringsudveksling og Idéer til aktiviteter Navn (Hvem laver opgaven?) Rabab Dato (Hvornår skal opgaven være færdig) Den 25. april BBESTYRELSESAR EESTYRELSESARB B1 JDE SAMARBEJDSAFTALE mellem Bydelsmødrenes Landorganisation og Bydelsmødre-forening Samarbejdsaftale mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og Bydelsmødrene i: Bydelsmødrenes Landsorganisation stiller følgende til rådighed for medlemmerne: (Herefter kaldet medlemmet) Koncept, med information om grunduddannelsen og tilbud om supplerende kurser Fælles hjemmeside, med mulighed for beskrivelse af det enkelte projekt Nyhedsbreve Subsidier ulykkesforsikring Løbende servicering og rådgivning fra Landssekretariatet i København og Herning Dækning af overordnede fællesomkostninger forbundet med at drive det landsdækkende arbejde Logo og andet materiale til synliggørelse Bydelsmødre-projekter, foreninger eller netværk og de frivillige Bydelsmødre forpligter sig til at følge og efterleve: REFERAT fra stiftende generalforsamling Konceptet Formålet beskrevet i vedtægterne Samarbejdsaftalen Bruge det fælles logo Forestå rekruttering og uddannelse af frivillige i lokalområdet Opsigelse af samarbejdsaftalen kan ske: Såfremt Bydelsmødre-projektet, foreningen eller netværket ikke efterlever ovennævnte. Herved mister projektet, foreningen eller netværket muligheden for at bruge det fælles logo og deltage i Landsorganisationens arrangementer, øvrige tilbud og services. Såfremt Styregruppen indstiller til Landsmødet, og det her vedtages, at en samarbejdsaftale skal ophøre, fordi formålet ikke efterleves i henhold til vedtægternes 4.6. Sted og dato: Bydelsmødrene i: Blomsterlund Dato: Valg af referent: Monira skriver referat 2. Valg af dirigent: Ubah er dirigent 3. Hvad er en forening? For Bydelsmødrenes Landsorganisation For medlemmet 4 Zainab fra Bydelsmødre-foreningen i Lykkebjerg fortalte, hvorfor det er en god idé at lave en forening: Det er en god idé fordi: 1. man er mange om, at nå et fælles mål - man kan dele arbejdet. 2. man kan have en fælles konto i en bank (en foreningskonto) 3. man kan søge penge i offentlige og private fonde 4. Gennemgang af vedtægter Zainab forklarede Bydelsmødrenes vedtægter for os, som er reglerne for, hvordan foreningen skal køre. Underskriv samarbejdsaftalen og referat fra den stiftende generalforsamling Samarbejdsaftalen er en aftale imellem jeres forening og Bydelsmødrenes Landsorganisation. Forkvinden skal underskrive Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalen skal sendes ind til Bydelsmødrenes Landsorganisation - med brev eller scannes og mailes Brug arbejdsark Samarbejdsaftale side 52. Underskriv referatet fra den stiftende generalforsamling. Hele bestyrelsen skal skrive under. Referatet skal ligge i en mappe, hvor alle frivillige i foreningen kan læse det MÅNEDSMØDER for Bydelsmødre 1 Èn gang om måneden mødes de frivillige Bydelsmødre. MÅLET MED MÅNEDSMØDET Bytte erfaringer. Det er vigtigt, at Bydelsmødrene får mulighed for at fortælle om deres oplevelser som Bydelsmor. På møderne kan I hjælpe hinanden og blive endnu bedre Bydelsmødre. Få ny viden. På månedsmøderne kan I invitere en oplægsholder, som fortæller om noget, I gerne vil vide mere om. Det kan være om teenagere, vold i ægteskabet, uddannelse eller andre ting. Brug jeres netværk til at finde oplægsholdere. Informere og planlægge aktiviteter. På månedsmøderne kan bestyrelsen informere om, hvad de laver og I kan sammen planlægge nye aktiviteter. Indsamle aktivitetsskemaer: De skemaer, som alle Bydelsmødre udfylder, når de har haft kontakt med en kvinde, skal afleveres til bestyrelsen. Bestyrelsen samler aktivitetsskemaerne og sender dem til Bydelsmødrenes Landsorganisation. HUSK Det er bestyrelsen, som indkalder til HVEM GØR HVAD? r månedsmøder. Dato: Brug arbejdsark Hvem gør hvad? r side 57. Opgave (Hvad er opgaven?) Finde lokale til Erfaringsmøder Foreningsguiden Bestyrelsesabejde Rabab 21 EJDE 5 ERFARINGSUDVEKSLING månedsmøder for Bydelsmødrene Intro Én gang hver måned mødes alle Bydelsmødrene i foreningen og taler sammen om, hvad de har lavet som Bydelsmødre. Formål At tale om de erfaringer og oplevelser I har gjort jer som Bydelsmødre i den sidste måned. At udveksle erfaringer, lytte til hinanden, lære af hinanden, støtte hinanden og hjælpe hinanden videre. Sådan gør I Vælg en mødeleder og følg de tre trin. Det skal I bruge En mødeleder, som holder øje med tiden. Spørgsmålene - I kan printe dem ud. Eksempel Trin 1: 30 minutter Finde lokale Trin 2: 2 minutter pr. Bydelsmor Kontakt til Bydelsmødre Trin 3: 10 minutter Styre mødet Øvelsen tager 1 time og 15 minutter Indkøbe lidt mad og drikke Vælg en mødeleder inden I går i gang. Mødelederens opgave: At holde øje med tiden Hver samtale tager 15 minutter At styre processen Når der er gået 8 minutter, siger mødelederen: Nu skal I afslutte jeres samtale. Når der er gået 2 minutter mere siger mødelederen: Nu skal Bydelsmor A fortælle, hvad hun synes, du gjorde godt og hvad du kan tænke over. Når der er gået 5 minutter mere, siger mødelederen: Nu skal I skifte roller. Tal sammen to og to Sæt jer sammen to og to Vælg hvem der er Bydelsmor A og hvem der er Bydelsmor B. Bydelsmor A skal spørge og Bydelsmor B skal svare Print aktivitetsskema og kopier arbejdsark Erfaringsudveksling og Idéer til aktiviteter 1 Bydelsmor A spørger: Fortæl om en oplevelse, hvor du oplevede, at det du gjorde som Bydelsmor, forandrede noget for en kvinde. Hvad gjorde du? Hvad gik godt? Hvad var det sværeste? Kunne du have gjort noget andet? Kunne nogen have hjulpet eller støttet dig? Hvad har du lært? Navn (Hvem laver opgaven?) Når der er gået 15 minutter, beder jeres mødeleder jer om at bytte roller. Nu er det Bydelsmor B, der spørger og Bydelsmor A, der svarer. Dato (Hvornår skal opgaven være færdig) Den 25. april Forberede månedsmøderne Læs opskriften r side Læs arbejdsark Erfaringsudveksling side 53 Fordel opgaverne Brug arbejdsark Hvem gør hvad? r side 57. Her er opgaverne beskrevet. Fx lokale, kontakt til Bydelsmødrene osv. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 19

21 EESTYRELSESARB B1 JDE? 6 Eventuelt Hvis nogen har noget, de gerne vil tale om omkring foreningen, er det nu, I kan tale om det. 7 Dato for næste møde Aftal, hvornår I mødes næste gang. 8 Underskriv referatet Læs referatet fra mødet højt og underskriv referatet alle sammen, når alle er enige i, hvad der står. Læg referatet i foreningens fælles mappe, så alle frivillige kan se det, hvis de vil. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 20

22 BBESTYRELSESAR MÅNEDSMØDER for Bydelsmødre 1 EJDE Én gang om måneden mødes de frivillige Bydelsmødre. MÅLET MED MÅNEDSMØDET Bytte erfaringer. Det er vigtigt, at Bydelsmødrene får mulighed for at fortælle om deres oplevelser som Bydelsmor. På møderne kan I hjælpe hinanden og blive endnu bedre Bydelsmødre. Få ny viden. På månedsmøderne kan I invitere en oplægsholder, som fortæller om noget, I gerne vil vide mere om. Det kan være om teenagere, vold i ægteskabet, uddannelse eller andre ting. Brug jeres netværk til at finde oplægsholdere. Informere og planlægge aktiviteter. På månedsmøderne kan bestyrelsen informere om, hvad de laver, og I kan sammen planlægge nye aktiviteter. Indsamle aktivitetsskemaer: De skemaer, som alle Bydelsmødre udfylder, når de har haft kontakt med en kvinde, skal afleveres til bestyrelsen. Bestyrelsen samler aktivitetsskemaerne og sender dem til Bydelsmødrenes Landsorganisation. HUSK HVEM GØR HVAD? r Dato: Opgave (Hvad er opgaven?) Navn (Hvem laver opgaven?) Dato (Hvornår skal opgaven være færdig) Det er bestyrelsen, som indkalder til månedsmøder. Eksempel Finde lokale til Erfaringsmøder Finde lokale Kontakt til Bydelsmødre Styre mødet Indkøbe lidt mad og drikke Print aktivitetsskema og kopier arbejdsark Erfaringsudveksling og Idéer til aktiviteter Rabab Den 25. april Brug arbejdsark Hvem gør hvad? r side 57. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 21

23 JUNI MAJ Kopiér arket i A3 EESTYRELSESARB MÅNEDSMØDER for Bydelsmødre Før mødet B1 JDE PÅ MØDET SKAL I BRUGE ERFARINGSUDVEKSLING månedsmøder for Bydelsmødrene Vælg en mødeleder inden I går i gang. Mødelederens opgave: Intro Én gang hver måned mødes alle At holde øje med tiden Bydelsmødrene i foreningen og taler Hver samtale tager 15 minutter sammen om, hvad de har lavet som At styre processen Bydelsmødre. Når der er gået 8 minutter, siger mødelederen: Nu skal I afslutte jeres samtale. Formål Når der er gået 2 minutter mere siger mødelederen: Nu skal Bydelsmor A fortælle, hvad hun synes, At tale om de erfaringer og op- du gjorde godt og hvad du kan tænke over. levelser I har gjort jer som Bydels- Når der er gået 5 minutter mere, siger mødelederen: Nu skal I skifte roller. mødre i den sidste måned. At udveksle erfaringer, lytte til hinan- Tal sammen to og to den, lære af hinanden, støtte hinanden og hjælpe hinanden videre. Sæt jer sammen to og to Sådan gør I og hvem der er Bydelsmor B. Vælg en mødeleder og følg de tre trin. Bydelsmor A skal spørge og Bydelsmor B skal svare Det skal I bruge En mødeleder, som holder øje Bydelsmor A spørger: med tiden. Fortæl om en oplevelse, hvor du oplevede, Spørgsmålene - I kan printe dem ud. at det du gjorde som AKTIVITETSSKEMA Bydelsmor, forandrede noget for en kvinde. Hvad gjorde du? Hvad gik godt? Trin 1: 30 minutter Hvad var Udfyldes det sværeste? efter Kunne hver du gang have du gjort har noget haft andet? kontakt med en kvinde Du kan også udfylde den online på Trin 2: 2 minutter pr. Bydelsmor Kunne nogen have hjulpet eller støttet dig? Hvad har du lært? 1 Trin 3: 10 minutter Navn på Når Bydelsmor: der er gået 15 minutter, beder jeres mødeleder Hvor jer er om du at Bydelsmor: bytte roller. By/ evt. bydel: Nu er det Bydelsmor B, der spørger og Bydelsmor A, der svarer. Øvelsen tager 1 time og 15 minutter 1 Vælg hvem der er Bydelsmor A 2 Kontakt til kvinden Dato for kontakt: Kvindens forbogstaver: Hvordan fik du kontakt til kvinden? (ex. gennem nabo, sundhedsplejerske mv.) Hvilke sprog talte I? Hvor fandt samtalen sted? Har du talt med kvinden før? Ja Nej Erfaringsudveksling 1 stk. til hver Bydelsmor side 53 Aktivitetsskema 5-10 stk. til hver Bydelsmor (så mange som de pejer at bruge) side 55 3 Hvad talte I om? (sæt gerne flere kryds) Kontakt til kommunen Daginstitution Skole Uddannelse Økonomi Job Bolig Sundhed Børn Andet HVEM GØR HVAD? Aktiviteter Dato: Eksempel Idé til aktivitet Eksempel Hvad? Teenagere 4 Hvordan hjalp du kvinden? Samtale (Tale og lytte) Brobygning (Henvise kvinden videre) Netværk (tage kvinden med til en aktivitet/arrangere en aktivitet for kvinder) Holde oplæg om Bydelsmødrene for de ansatte i Borgerservice. Andet: Lave en tema-aften for Bydelsmødre i Blomsterlund og Lyngvænget om rettigheder, når man har et handicappet barn. (Invitere en fra kommunen, som kender regler og mulighder). Sæt kryds Parforhold Hvem vil være ansvarlig for aktiviteten Samira og Zarah Hamdi Ensomhed Evt. detaljer eller kommentarer Hvem henviste du til? Hvilken aktivitet? Hvornår Den 25. maj Den 3. september 7 stk. Hvem gør hvad? Aktiviteter side 58 ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER Landsmøde NOVEMBER DECEMBER Årsregnskab JANUAR Generalforsamling inden 1. marts FEBRUAR 1 stk. Årshjul side 31 MARTS Noter: FUNDRAISING PR Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget SEPTEMBER APRIL AUGUST Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk JULI Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 22

24 EESTYRELSESARB MÅNEDSMØDER for Bydelsmødre Mødet B1 JDE SÅDAN GØR I 1 Vælg en mødeleder som styrer mødet og tiden. 2 Sæt erfaringsudvekslingen i gang ERFARINGSUDVEKSLING månedsmøder for Bydelsmødrene Intro Én gang hver måned mødes alle Bydelsmødrene i foreningen og taler sammen om, hvad de har lavet som Bydelsmødre. Formål At tale om de erfaringer og oplevelser I har gjort jer som Bydelsmødre i den sidste måned. At udveksle erfaringer, lytte til hinanden, lære af hinanden, støtte hinanden og hjælpe hinanden videre. Sådan gør I Vælg en mødeleder og følg de tre trin. Det skal I bruge En mødeleder, som holder øje med tiden. Spørgsmålene - I kan printe dem ud. Trin 1: 30 minutter Trin 2: 2 minutter pr. Bydelsmor Trin 3: 10 minutter Øvelsen tager 1 time og 15 minutter Vælg en mødeleder inden I går i gang. Mødelederens opgave: At holde øje med tiden Hver samtale tager 15 minutter At styre processen Når der er gået 8 minutter, siger mødelederen: Nu skal I afslutte jeres samtale. Når der er gået 2 minutter mere siger mødelederen: Nu skal Bydelsmor A fortælle, hvad hun synes, du gjorde godt og hvad du kan tænke over. Når der er gået 5 minutter mere, siger mødelederen: Nu skal I skifte roller. 1 Vælg hvem der er Bydelsmor A Tal sammen to og to Sæt jer sammen to og to og hvem der er Bydelsmor B. Bydelsmor A skal spørge og Bydelsmor B skal svare Bydelsmor A spørger: Fortæl om en oplevelse, hvor du oplevede, at det du gjorde som Bydelsmor, forandrede noget for en kvinde. Hvad gjorde du? Hvad gik godt? Hvad var det sværeste? Kunne du have gjort noget andet? Kunne nogen have hjulpet eller støttet dig? Hvad har du lært? Når der er gået 15 minutter, beder jeres mødeleder jer om at bytte roller. Nu er det Bydelsmor B, der spørger og Bydelsmor A, der svarer. Brug arbejdsark Erfaringsudveksling side Opsamling på erfaringsudveksling Er der noget af det, I lige har fortalt hinanden, som giver idéer til: Noget I gerne vil vide mere om? Noget bestyrelsen skal gøre? Nogen I gerne vil have kontakt til? Evt. oplæg fra en inviteret oplægsholder Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 23

25 Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk EESTYRELSESARB B1 JDE ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Noter: OKTOBER SEPTEMBER Landsmøde NOVEMBER DECEMBER Årsregnskab FUNDRAISING PR JANUAR Generalforsamling inden 1. marts FEBRUAR Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget 5 MARTS APRIL Informer om kommende aktiviteter Bestyrelsen fortæller, hvad der skal ske i næste måned Brug arbejdsark Årshjul side 31. Spørg Bydelsmødrene, om de kender til andre aktiviteter i næste måned AUGUST MAJ HVEM GØR HVAD? Aktiviteter Dato: Eksempel Eksempel Idé til aktivitet JULI Holde oplæg om Bydelsmødrene for de ansatte i Borgerservice. Lave en tema-aften for Bydelsmødre i Blomsterlund og Lyngvænget om rettigheder, når man har et handicappet barn. (Invitere en fra kommunen, som kender regler og mulighder). JUNI Hvem vil være ansvarlig for aktiviteten Samira og Zarah Hamdi Kopiér arket i A3 6 Hvornår Den 25. maj Planlæg aktiviteter Den 3. september Spørg om der er idéer til nye aktiviteter. Det kan være en bod til sommerfesten, informationsaften på den lokale skole om Bydelmødrene osv. Brug arbejdsark Hvem gør hvad? Aktiviteter side AKTIVITETSSKEMA Udfyldes efter hver gang du har haft kontakt med en kvinde Du kan også udfylde den online på Navn på Bydelsmor: Hvor er du Bydelsmor: By/ evt. bydel: 2 Kontakt til kvinden Dato for kontakt: Kvindens forbogstaver: Hvordan fik du kontakt til kvinden? (ex. gennem nabo, sundhedsplejerske mv.) Hvilke sprog talte I? Hvor fandt samtalen sted? Har du talt med kvinden før? Ja Nej 3 Hvad talte I om? (sæt gerne flere kryds) Kontakt til kommunen Daginstitution Økonomi Børn Andet Hvad? Job Teenagere 4 Hvordan hjalp du kvinden? Skole Bolig Parforhold Uddannelse Sundhed Ensomhed Sæt kryds Evt. detaljer eller kommentarer Samtale (Tale og lytte) Brobygning (Henvise kvinden videre) Hvem henviste du til? Netværk (tage kvinden med til en Hvilken aktivitet? aktivitet/arrangere en aktivitet for kvinder) Andet: 7 Indsaml aktivitetsskemaer og uddel nye. Brug arbejdsark Aktivitetsskema side 56.? 8 Eventuelt. Hvis nogen har noget andet, de gerne vil tale om omkring foreningen, er det nu, I kan tale om det. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 24

26 BBESTYRELSESAR 1 BESTYRELSESMØDER før bestyrelsesmødet EJDE Det er vigtigt, at bestyrelsen holder møder tit, så kan I holde styr på, om I når det, I gerne vil. Fx kan I holde bestyrelsesmøde én gang om måneden. PÅ MØDET SKAL I BRUGE DAGSORDEN for bestyrelsesmøder 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Hvordan går det med vores aktiviteter? Fx De som er ansvarlige for aktiviteter, fortæller, hvordan det går Fx Beslut hvilke nye aktiviteter, der skal sættes i gang og hvem der gør det 4. Hvordan går det med månedsmøderne? Fx Kommer der Bydelsmødre nok? Fx Er der noget, der skal gøres anderledes, for at det går bedre? 5. Hvordan går det med økonomien og regnskabet? I afleverer kvitteringer til kassereren Kasseren fortæller, hvad I har brugt penge på og hvor mange penge I har Kassereren viser regnskabet frem REFERAT bestyrelsesmøde 6. Hvordan går det med at fortælle om Bydelsmødrene (PR)? De som har lavet noget PR siden sidst fortæller om det 7. Hvordan går det med fundraising/sponsoraftaler? Bydelsmødrene: Dato: Deltagere: De som laver fundraising fortæller, hvordan det går 8. Eventuelt De som gerne vil tale om noget, der ikke var på dagsordenen kan tale om det nu 1. Valg af referent: 9. Hvornår holder vi næste bestyrelsesmøde? 2. Valg af dirigent: Skriv i referatet, hvornår I skal holde næste bestyrelsesmøde 3. Hvordan går det med vores aktiviteter? 1 stk. Dagsorden for bestyrelsesmøder side 59 1 stk. Referat af bestyrelsesmøde side 60 Listen med de frivilliges idéer Den står i referatet fra sidste generalforsamling HVEM GØR HVAD? Aktiviteter Dato: Idé til aktivitet 4. Hvordan går det med månedsmøderne? Hvem vil være ansvarlig for aktiviteten Hvornår 1 stk. Hvem gør hvad? Aktiviteter med de frivilliges idéer fra sidste månedsmøde side 58 Eksempel Eksempel Holde oplæg om Bydelsmødrene for de ansatte i Borgerservice. Lave en tema-aften for Bydelsmødre i Blomsterlund og Lyngvænget om rettigheder, når man har et handicappet barn. (Invitere en fra kommunen, som kender regler og mulighder). Samira og Zarah Hamdi Den 25. maj Den 3. september Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 25

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation 3 FUNDRAISING PR ØKONOMI 4 Juli 0 INTRODUKTION til foreningsguiden Vi har lavet denne guide for at gøre det

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden 2 Hvad er fundraising 6 Lav en fundraising-gruppe 8 Søg midler hos

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Spejdernes Kanoklub

Vedtægter for Rudersdal Spejdernes Kanoklub Vedtægter for Rudersdal Spejdernes Kanoklub 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Rudersdal Spejdernes Kanoklub (RuSK) og en er videreførelse af Søllerødspejdernes Kanoklub. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus Vedtægter for Den selvejende institution Åle Forsamlingshus 1. Navn og hjemsted Institutionens navn er "Den selvejende institution Åle Forsamlingshus" Institutionen er hjemmehørende i Åle i Hedensted Kommune.

Læs mere

Vedtægter Epstein Bar

Vedtægter Epstein Bar Vedtægter Epstein Bar 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Epstein Bar. 2 Formål Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Odense Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

REFERAT STYREGRUPPEMØDET 5. september 2011

REFERAT STYREGRUPPEMØDET 5. september 2011 Tilstede: Gitte Larsen, Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Tagharid Rahma, Lotte Larsen, Helle Fahl, Ann Poulsen, Kirsten Fischer, Line Hillerup, Malene Willer, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Suzan Saygili,

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00.

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. ad1: Torben Balsby. 2. Valg af referent. ad2: Jane Sebelius 3. Optælling af fremmødte. ad3: Jane

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed Referat af konstituerende menighedsrådsmøde, tirsdag den 27. november 2012 kl. 10.30 i Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C Deltagere: Zofia Christensen (ZC) Kristiane Jensen (KJ) Bodil Brixen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for x forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Gentlemen s Finest. 1. Godkendelse af referat. 2. Gentlemen s statusser. 3. Gennemgang af to- do listen. 4. Økonomi

Gentlemen s Finest. 1. Godkendelse af referat. 2. Gentlemen s statusser. 3. Gennemgang af to- do listen. 4. Økonomi Gentlemen s Finest Bestyrelsesmøde d. 3.11.11 + 4.11.11 Tilstedeværende: Torsdag: Jeppe Vestenaa, André Jensen, Benjamin Trock Fredag: André Jensen, Benjamin Trock Fraværende: Torsdag: Adalsteinn Sæmundsson

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 2. udgave 19. marts 2012 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Bakkebølle Strand. Hjemsted Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg. 2 Medlemmer af foreningen er ejere af de fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 3. November 2015 Mødested: Klublokale Tidspunkt: Kl. 18:15 22:00 (mødes kl. 18:00) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: DV Tegnstyrer: KLC

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD Indholdsfortegnelse Navn, tilhørsforhold og datering, 1-5. 3 Formål, 6.....3 Medlemskab, 7 8. 3 Kontingent, 9.....3 Generalforsamling, afstemning og stemmeret, 10 15

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen Vedtægter for den Private Institution Brumbassen 1 Forankring Stk. 1. Institutionens navn er Den Private Institution Brumbassen, hjemhørende i Hillerød Kommune. 2 Formål Stk. 1. Institutionen drives som

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 Kære beboere Det er snart tid til at holde afdelingsmøde. Her i brevet får du nogle

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012 Status på Bydelsmødre i Danmark BY Status 1. Amager NY! Starter op efteråret 2012 2. Ballerup NY! Uddannelse afsluttes 13.6. 3. Bispebjerg Erfaren gruppe 4. Brøndby Strand NY! Er uddannet og i gang. 5.

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Bilag 3.1 til Ejeraftalen KOMPETENCECENTER SJÆLLAND APS CVR-NR. [INDSÆTTES] 1. NAVN

VEDTÆGTER. Bilag 3.1 til Ejeraftalen KOMPETENCECENTER SJÆLLAND APS CVR-NR. [INDSÆTTES] 1. NAVN Bilag 3.1 til Ejeraftalen VEDTÆGTER KOMPETENCECENTER SJÆLLAND APS CVR-NR. [INDSÆTTES] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er KompetenceCenter Sjælland ApS (KCS) 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS 1. NAVN Foreningens navn er ODONTOLOGISK FORENING ÅRHUS (OF). Dens hjemsted er Århus Tandlægeskole og den dertil knyttede SKOLE FOR KLINIKASSISTENTER og TANDPLEJERE

Læs mere

Referat af møde i foreningen Betal med Djurs mandag 9. maj 2016 kl. 18-21

Referat af møde i foreningen Betal med Djurs mandag 9. maj 2016 kl. 18-21 Referat af møde i foreningen Betal med Djurs mandag 9. maj 2016 kl. 18-21 Til stede: Jens, Mathias, Rie, Marianne, Finn, Børge, Julius, Axel, Doris Dirigent og referent valgt ved mødets start: Julius Indledning

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S . Til aktionærer i Aalborg, den 13. februar 2013 Indkaldelse til Generalforsamling i Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i, der afholdes: Fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP

NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP en landsdækkende organisation Nr. 1 23. årgang Januar 2016 Hjælp os med at hjælpe andre - sammen kan vi gøre en forskel! NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP en landsdækkende organisation www.njhh.dk

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere