Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse"

Transkript

1 Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse

2 Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen, ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 1 af 11

3 Essayopgaver 1. Dissemineret sklerose (DS). a) Redegør for patofysiologien ved et DS-attak. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 2 af 11

4 b) Redegør for symptomer ved DS. c) Beskriv kort, hvorledes diagnosen DS stilles og skitser behandlingen (præparatnavne skal ikke nævnes). Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 3 af 11

5 2. Immunologi a) Redegør i hovedtræk for passiv immunisering. b) Redegør i hovedtræk for vaccination. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 4 af 11

6 c) I hvilke celler produceres immunglobuliner? Benævn endvidere de forskellige immunglobulinklasser. d) Redegør for den IgE-allergiske reaktion (type I) og angiv 2 sygdomme, som den kan forårsage. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 5 af 11

7 3. Endokrine kirtlers sygdomme a) Marker i tabellen (sæt kryds) den korrekte sammenhæng mellem ændringer i hormoner og sygdom. Kronisk binyrebark insufficiens Akromegali Hypercalcæmi Diabetes insipidus Nedsat produktion af antidiuretisk hormon Øget sekretion af væksthormon Øget sekretion af parathyroidea-hormon Kortisolmangel Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 6 af 11

8 b) Beskriv de typiske symptomer/fund ved henholdsvis hyperthyroidisme og mykødem. c) Redegør for symptomer og fund ved Cushings sygdom/syndrom. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 7 af 11

9 d) Anfør de sen-diabetiske komplikationer. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 8 af 11

10 4. Lungesygdomme a) Lungeemboli - beskriv årsager, symptomer og behandling. b) Anfør symptomerne ved pneumoni og angiv den hyppigste årsag til pneumoni erhvervet uden for sygehus. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 9 af 11

11 c) Redegør for symptomerne ved lungekræft. d) Skitser behandlingen af kronisk obstruktiv lungesygdom KOL. (Præparatnavne skal ikke anføres). Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 10 af 11

12 Alternativopgaver modul 2 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Ved fobiske angsttilstande er hovedsymptomet angst, der er bundet til bestemte objekter eller situationer Ved depressiv enkeltepisode kan ses døgnvariation, hvor stemningen typisk er mest trykket om aftenen 3. Systemisk lupus erythematosus rammer primært ældre mænd Symmetrisk hævelse af fingrenes grund- og mellemled samt håndleddene er klassiske symptomer ved reumatoid artritis (leddegigt) Hos alle patienter med Akut Koronart Syndrom (AKS) viser elektrokardiogrammet (EKG) ST-Elevation Ved myelomatose er der karakteristisk nedsat koncentration af immunglobuliner i blodet En mand med blodtype A og en kvinde med blodtype B kan ikke få børn med blodtype 0 Endogene infektioner er de infektioner, som forårsages af patientens egne bakterier 9. Alle virusarter har DNA som nukleinsyre i arvematerialet 10. Iskæmi er nedsat eller ophørt blodforsyning til et væv 11. Andre faktorer end mikroorganismer kan udløse inflammation 12. Kobolamin/vitamin B12-mangel kan medføre neurologiske skader 13. Ved akut nyresvigt ses oftest hypokaliæmi 14. Icterus skyldes altid levercelleskade 15. I maligne neoplasmer ses øget mitoseantal 16. Nyrearterie-stenose kan medføre arteriel hypertension Åndenød og træthed er typiske symptomer ved venstresidig hjerteinsufficiens Hvis allele gener er identiske, betegnes individet som homozygot for det pågældende locus 19. Ved ubehandlet atrieflimmer er pulsen altid regelmæssig 20. Crohns sygdom rammer kun tyndtarmen Rigtigt Forkert Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 11 af 11

13 Lægemiddelkonsulenteksamen 12. juni 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen, ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 1 af 11

14 Essayopgaver 1. Anæmi og polycytæmi a) Redegør for årsagerne til jernmangelanæmi. b) Beskriv symptomerne ved jernmangelanæmi. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 2 af 11

15 c) Beskriv symptomerne ved megaloblastær anæmi. d) Definer polycytæmi og beskriv årsagerne dertil. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 3 af 11

16 2. Endokrine kirtlers sygdomme a) Marker i tabellen (sæt kryds) ved den korrekte sammenhæng mellem ændringer i hormon og sygdom. Svar: Myksødem Hypokalcæmi Binyrebarkinsufficiens Diabetes insipidus Tyroxin/triiodtyroninmangel Parathyroideahormonmangel Kortisol-mangel Vasopressin-mangel (AntiDiuretiskHormonmangel) Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 4 af 11

17 b) Beskriv de sen-diabetiske komplikationer. d) Angiv mindst 3 årsager til hypertyroidisme. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 5 af 11

18 d) Beskriv behandlingen af hypertyroidisme. (præparatnavne skal ikke anføres) Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 6 af 11

19 3. Nyrer og urinveje a) Angiv mindst 3 sygdomme, der kan give blod i urinen (hæmaturi). b) Redegør - med eksempler - for årsager til akut nyresvigt. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 7 af 11

20 c) Beskriv de typiske forandringer i blodets ph og kaliumindhold, der indtræder ved akut nyresvigt. d) Beskriv de karakteristiske symptomer ved kronisk nyresvigt/uræmi. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 8 af 11

21 4. Lungesygdomme a) Redegør for årsagerne til primær lungekræft. b) Redegør for symptomerne ved lungekræft. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 9 af 11

22 c) Beskriv, hvorledes lungecancer diagnosticeres. d) Skitser kort behandlingsmulighederne ved primær lungekræft. Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 10 af 11

23 Alternativopgaver modul 2 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1. 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Ved fobiske angsttilstande er hovedsymptomet angst, der er bundet til bestemte objekter eller situationer 2. Ingen personer med skizofreni bliver varigt helbredte 3. Alzheimers demens findes i en familiær form med autosomal dominant arvegang 4. Ved apopleksi indtræder symptomerne gradvist og langsomt 5. Alle bakterier kræver ilt for at vokse Endogene infektioner er de infektioner, som forårsages af patientens egne bakterier Den IgE-allergiske reaktion kan give anledning til urticaria (nældefeber) 8. Immunglobuliner dannes af neutrofile leukocytter Immunglobuliner kan ikke overføres fra moder til barn via placenta (moderkagen) Stellate naevi (spider naevi) er små arteriovenøse fistler i huden, der kan ses ved levercirrose (skrumpelever) 11. Ved ascites forstås abnormt meget væske i bughulen 12. Systemisk lupus erythematosus rammer primært ældre mænd 13. Morgenstivhed er et karakteristisk symptom ved reumatoid arthritis (leddegigt) 14. Nyrearteriestenose kan medføre arteriel hypertension 15. Ved akut koronart syndrom (AKS) viser ekg altid ST-segmentelevation 16. I en normal somatisk celle findes 46 kromosomer 17. Ved en somatisk dominant arvelig sygdom hos en fader eller moder er der teoretisk risiko på 100% for, at sygdommen gives videre til en søn eller datter 18. Infarkt er lokal nekrose på grund af en cirkulationsforstyrrelse 19. Embolier optræder kun i vener 20. Maligne tumorer (cancer) spreder sig alene ved direkte invasion af det omgivende væv Rigtigt Forkert Lif Uddannelse 12. juni 2012 Side 11 af 11

24 Lægemiddelkonsulenteksamen 15. november 2011 Modul 2: Sygdomslære UDEN svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen, ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 1 af 11

25 Essayopgaver 1. Parkinsonisme a) Anfør ætiologi (årsag) og redegør for patofysiologien (fysiologisk sygdomsproces). b) Beskriv 4 karakteristiske symptomer ved parkinsonisme. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 2 af 11

26 c) Skitser kort behandlingen af parkinsonisme. (Navne på medicinske præparater er ikke nødvendige). Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 3 af 11

27 2. Affektive sindslidelser a) Depressiv enkeltepisode (uden psykotiske symptomer). Anfør 2 depressive kernesymptomer og 3 ledsagesymptomer. b) Manisk enkeltepisode (uden psykotiske symptomer). Anfør 4 karakteristiske symptomer. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 4 af 11

28 d) Definer bipolar affektiv sindslidelse. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 5 af 11

29 3. Blod- og lymfesygdomme a) Anfør traditionel inddeling af leukæmier og maligne lymfomer. b) Beskriv symptomer og kliniske fund ved leukæmi. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 6 af 11

30 c) Hæmoragisk diatese (abnorm blødningstendens). Anfør mindst 2 årsager og beskriv symptomer. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 7 af 11

31 d) Hvilken anæmitype kan kobolaminmangel/b-12 mangel medføre? Anfør typiske neurologiske symptomer ved kobolaminmangel/b12mangel. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 8 af 11

32 4. Endokrine kirtlers sygdomme a) Marker i tabellen (sæt kryds) ved den korrekte sammenhæng mellem ændringer i hormon og sygdom. Kronisk binyrebark insufficiens Akromegali Diabetes insipidus Hypercalcæmi Kortisolmangel Øget sekretion af parathyroideahormon Øget sekretion af væksthormon Nedsat produktion af antidiuretisk hormon Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 9 af 11

33 b) Anfør mindst 3 typiske symptomer ved samt behandling af hypoglykæmi. c) Anfør mindst 2 symptomer ved hypokalcæmi. d) Anfør de sen-diabetiske komplikationer. Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 10 af 11

34 Alternativopgaver modul 2 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Rigtigt Forkert 1. Tromber dannes kun i arterier 2. Ved akut nyresvigt ses oftest hypokaliæmi 3. Bakterier har mistet evne til at dele sig 4. Baktericide antibiotika virker overvejende dræbende på bakterier 5. Inkubationstiden ved hepatitis B er 2-4 dage 6. Toksisk hepatitis kan skyldes lægemidler 7. Kronisk pancreatit kan skyldes alkoholmisbrug Hovedsymptomer ved kronisk venstresidig hjertesvigt er dyspnø og træthed Morgenstivhed er et karakteristisk symptom ved reumatoid arthritis (leddegigt) Sommerfugle-eksantem i ansigtet ses typisk hos patienter med slidgigt Arteriel hypertension kan medføre hypertrofi af hjertets venstre ventrikel Nefrotisk syndrom er karakteriseret ved proteinuri, hypoalbuminæmi og ødemer 13. T-lymfocytter producerer immunglobuliner 14. Husstøvmider er en betydende allergenkilde ved astma brochiale 15. Lungeembolier stammer typisk fra tromber i benenes arterier 16. Småcellet lungekarcinom har en 5-års overlevelse på 90% 17. Cystisk fibrose er arvelig 18. Antistoffer kan ikke overføres via placenta 19. Iskæmi er øget blodforsyning til et væv 20. Lunger rammes ofte af metastaser Lif Uddannelse 15. november 2011 Side 11 af 11

35 Eksamensnr. Lægemiddelkonsulenteksamen 7. juni 2011 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen, ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 1 af 11

36 Essayopgaver 1. Mikrobiologi Eksamensnr. a) Angiv navnene på de markerede strukturer på nedenstående tegning af bakteriecelle Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 2 af 11

37 b) Hvad forstås ved endogen infektion? Eksamensnr. c) Angiv en inddeling af bakterier på baggrund af deres form og Gram-farvning d) Forklar betegnelserne baktericide og bakteriostatiske antibiotika Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 3 af 11

38 Eksamensnr. e) Redegør for virus opbygning Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 4 af 11

39 2. Hjertesygdomme Eksamensnr. a) Redegør for Akut Koronart Syndrom (AKS) - baggrund, klinisk inddeling, symptomer, diagnose og behandling Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 5 af 11

40 b) Beskriv symptomerne ved bradykardi og anfør behandling Eksamensnr. Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 6 af 11

41 3. Migræne a) Redegør for ætiologi og patogenese Eksamensnr. b) Redegør for symptomerne ved migræne Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 7 af 11

42 c) Beskriv behandling af migræne Eksamensnr. Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 8 af 11

43 4. Maligne sygdomme Eksamensnr. a) Renalcellecarcinom/hypernefrom. Beskriv symptomer og diagnostik samt skitser kort prognosen b) Cancer ventriculi. Beskriv symptomer og diagnostik samt skitser kort prognosen Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 9 af 11

44 Eksamensnr. c) Beskriv, hvorledes maligne tumorer/neoplasmer (cancer) spreder sig d) Anfør de vigtigste former for behandling af cancer Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 10 af 11

45 Alternativopgaver modul 2 Eksamensnr. Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Rigtigt Forkert 1. Icterus skyldes altid levercelleskade 2. Demens kan skyldes multiple infarkter i hjernen 3. Tredjepersons-hørelseshallucinationer er førsterangssymptomer ved skizofreni 4. Panikangst er typisk knyttet til bestemte situationer eller genstande 5. Perniciøs anæmi er en jernmangelanæmi 6. Tromber dannes kun i arterier 7. Ved ascites forstås abnormt meget væske i bughulen 8. Systemisk lupus erythematosus ses hyppigst hos yngre (20-40 årige) kvinder 9. Lymfocytter modnes i knoglemarven til T-celler 10. Smitte med hepatitis A sker udelukkende parenteralt 11. Gangræn er betegnelse for nekrose med forrådnelse 12. Hjertebanken, nervøsitet og løs afføring er typiske symptomer ved hyperthyreose 13. Ved trombocytopeni kan ses øget blødningstendens 14. Ved anafylaktisk shock stiger blodtrykket 15. Eksponering for asbest medfører øget risiko for lungehindekræft 16. Reumatoid arthritis (leddegigt) skyldes udfældning af urinsyre i leddene 17. Type 1 diabetes mellitus skyldes absolut insulinmangel Astma bronchiale anfald behandles bl.a. med bronkieudvidende medicin Behandling af pneumoni er den samme, uanset om den er erhvervet på eller uden for sygehus 20. Hvis allele gener er identiske, betegnes individet som heterozygot Lif Uddannelse 7. juni 2011 Side 11 af 11

46 Lægemiddelkonsulenteksamen 23. november 2010 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål (om fornødent kan arkets bagside anvendes). Svar kun på det, der spørges om. Skriv læseligt. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen, ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 23. november 2010 Side 1 af 9

47 Essayopgaver 1. Psykiatri a) Anfør mindst 3 typer af skizofrene førsterangssymptomer b) Anfør nogle af de negative symptomer ved skizofreni Lif Uddannelse 23. november 2010 Side 2 af 9

48 c) Beskriv kataton adfærd d) Beskriv kort, forløb og prognose for skizofreni Lif Uddannelse 23. november 2010 Side 3 af 9

49 2. Anæmi og blødning a) Angiv en inddeling af anæmier b) Redegør for symptomerne ved anæmi Lif Uddannelse 23. november 2010 Side 4 af 9

50 c) Marker i tabellen den korrekte sammenhæng mellem symptom og sygdom Glomerulonefritis Cancer pulmonis Oesophagusvaricer Hæmatemese Hæmaturi Hæmoptyse Lif Uddannelse 23. november 2010 Side 5 af 9

51 3. Endokrinologi a) Redegør for symptomer og objektive fund ved Cushings syndrom b) Anfør årsagen til og redegør for symptomer samt objektive fund ved akromegali Lif Uddannelse 23. november 2010 Side 6 af 9

52 c) Anfør symptomerne ved hypoglykæmi d) Anfør risikofaktorer for udvikling af osteoporose Lif Uddannelse 23. november 2010 Side 7 af 9

53 4. Lungesygdomme a) Lungeemboli - beskriv årsager, symptomer og behandling b) Anfør symptomerne ved pneumoni og angiv den hyppigste årsag til pneumoni erhvervet uden for sygehus Lif Uddannelse 23. november 2010 Side 8 af 9

54 Alternativopgaver modul 1 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1. 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Akut ballonudvidelse (PCI) eller fibrinolyse- / trombolysebehandling er indiceret ved ST-Elevations MyokardieInfarkt (STEMI) 2. Ved anorexia nervosa kan ses ødemer 3. Kobalaminmangel kan medføre neurologiske symptomer 4. Nefrotisk syndrom er karakteriseret ved proteinuri og ødemer 5. Neutrofile granulocytter er de dominerende celler i den akutte inflammation 6. Litium er uegnet til forebyggende behandling af mani 7. I maligne tumores ses kun få mitoser 8. Smitte med hepatitis A sker udelukkende parenteralt 9. T-lymfocytter danner immunglobuliner 10. Bakterier har mistet evnen til at dele sig 11. Alfa-1-antitrypsinmangel medfører øget risiko for udvikling af lungeemfysem 12. Ved ascites forstås abnormt meget væske i bughulen 13. Ved reumatoid artrit ses typisk symmetrisk ledhævelse og morgenstivhed 14. Systemisk lupus erythematosus ses typisk hos ældre mænd 15. Ved Parkinsons sygdom er der en øget produktion af dopamin i hjernen 16. Sjögrens syndrom komplicerer hyppigt osteoartrose (slidgigt) 17. Stenose på nyrearterier kan medføre sekundær arteriel hypertension 18. Gangræn er betegnelse for nekrose med forrådnelse 19. Ved astma bronchiale er lungefunktionen permanent nedsat 20. Ved atrieflimmer er pulsen altid langsom Rigtigt Forkert Lif Uddannelse 23. november 2010 Side 9 af 9

55 Lægemiddelkonsulenteksamen 15. juni 2010 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål (om fornødent kan arkets bagside anvendes). Svar kun på det, der spørges om. Skriv læseligt. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 1 af 12

56 Essayopgaver 1. Immunologi a) Anfør henholdsvis de primære og de sekundære lymfoide organer b) I hvilke celler produceres immunglobuliner? Benævn endvidere de forskellige immunglobulinklasser? Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 2 af 12

57 c) Redegør for den IgE-allergiske reaktion (type I) og angiv sygdomme, som den kan forårsage Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 3 af 12

58 d) Hvad forstås ved autoimmunsygdomme? Angiv mindst 4 sygdomme, hvor autoimmune reaktioner er af betydning Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 4 af 12

59 2. Maligne sygdomme a) Beskriv hvorledes maligne tumorer/neoplasmer (cancer) spreder sig b) Anfør de vigtigste former for behandling af cancer Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 5 af 12

60 c) Beskriv symptomerne ved maligne lungetumorer (lungecancer) d) Anfør symptomer ved og behandling af Hodgkins sygdom. Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 6 af 12

61 3. Sygdomme i lever og mave-tarmkanal a) Anfør årsager til og beskriv symptomer/fund ved levercirrose b) Anfør årsager til hepatitis Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 7 af 12

62 c) Anfør sygdomme, der kan medføre blodige opkastninger (haematemese) d) Anfør symptomer ved og skitser behandling af Morbus Crohn Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 8 af 12

63 4. Endokrine kirtlers sygdomme a) Marker i tabellen (sæt kryds) den korrekte sammenhæng mellem ændringer i hormoner og sygdom Diabetes Insipidus Akromegali Fæokromocytom Kronisk Binyrebark Insufficiens Nedsat produktion af antidiuretisk hormon Øget sekretion af væksthormon Øget dannelse af katekolaminer (Noradrenalin) Kortisolmangel Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 9 af 12

64 b) Beskriv de typiske symptomer/fund ved henholdsvis hyperthyroidisme og myksødem c) Anfør symptomer ved og behandling af hypoglykæmi Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 10 af 12

65 d) Anfør de sen-diabetiske komplikationer Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 11 af 12

66 Alternativopgaver modul 2 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Akut ballonudviddelse (PCI) eller fibrinolyse- / trombolysebehandling er indiceret ved ST-Elevations MyokardieInfarkt (STEMI) Pneumoni erhvervet udenfor sygehus forårsages af de samme bakterier som pneumoni erhvervet på sygehus, og behandlingen deraf er den samme Hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i slutstadiet skal iltbehandling i hjemmet kun anvendes i 1-2 timer og aldrig om natten 4. Nyrearteriestenose kan medføre sekunder arteriel hypertension 5. Symptomerne ved apopleksia cerebri indtræder i de fleste tilfælde langsomt og er oftest dobbeltsidige 6. Sjögrens syndrom komplicerer hyppigt osteoartrose (slidgigt) 7. Icterus skyldes altid levercelleskade 8. Ved akut nyresvigt ses oftest hypokaliæmi 9. Kobalaminmangel kan medfører neurologiske symptomer 10. Polycytæmi kan behandles med venesectio (blodtapninger) 11. Megaloblastær anæmi skyldes nedsat optagelse af jern Ved myelomatose er der forhøjet koncentration af immunglobuliner i blodet Ved Parkinsons sygdom er der en øget produktion af dopamin i hjernen 14. Tromber dannes kun i arterierne 15. Nefrotisk syndrom er karakteriseret ved proteinuri og ødemer 16. Granulomatøs reaktion ses ved tuberkulose og syfilis 17. Hæmofili nedarves kønsbundet recessiv 18. Metaplasi er omdannelse af et væv fra én celletype til en anden beslægtet celletype som følge af en ydre påvirkning 19. Bakterier har mistet evnen til at dele sig 20. Tankepåvirkningsoplevelser er et af førsterangssymptomerne ved skizofreni Rigtigt Forkert Lif Uddannelse 15. juni 2010 Side 12 af 12

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude:

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude: Lymfekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lymfekræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 12 Hvilken behandling findes der? 19 Er der andre behandlingsformer? 21 Hvad

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Valgfag: Skills til social- og sundhedsassistenter

Valgfag: Skills til social- og sundhedsassistenter Projekt Syddanske talenter Projektet er finansieret af Syddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark Valgfag: Skills til social- og sundhedsassistenter Version 1 15-08-2013 Valgfag: Skills til social-

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

Akutte situationer i tandlægestolen

Akutte situationer i tandlægestolen Akutte situationer i tandlægestolen MERETE AABOE og BRIAN LERCHE Sammensætningen af befolkningen har ændret sig, således at mængden af ældre er stigende. Mængden af behandlingstilbud er ligeledes stigende,

Læs mere

Fakta om type 2-diabetes

Fakta om type 2-diabetes Fakta om Fakta om type 2-diabetes 1 type 2 Fakta om type 2-diabetes Baggrundsviden For at du skal kunne forstå sygdommen type 2-diabetes, vil jeg kort introducere hormonbegrebet for dig. Når det er vigtigt

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Side 1 af 6 LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Eksamen i Genetik I (4 timer) den 14. april 2004 Opgavesættet består af 1 forside og 5 sider (2-6) med i alt 5 opgaver. Det er forbudt at medbringe enhver

Læs mere