i mund og hjerte hænger sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i mund og hjerte hænger sammen"

Transkript

1 Lars Lønstrup, journalist. Klaus Holsting, fotograf Sygdomme i mund og hjerte hænger sammen Jeg forstår godt, at motivationen øges hos plejepersonalet, når de hører om sammenhængene mellem marginal parodontitis og almensygdomme, som de opfatter som livstruende. For det er sygdomme i mundhulen jo sjældent, siger I Vallensbæk kommune formidler tandplejen viden om sammenhængen mellem marginal parodontitis og almensygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme til plejepersonalet. Det sker for at motivere plejerne til at holde omsorgspatienternes tænder fri for bakterier, og det virker. Derfor vil klinikchef Gitte Johansen gerne opdatere sin viden om marginal parodontitis med den nyeste forskning på området. Og derfor har vi arrangeret et trepartsinterview, hvor hun møder, der er landets førende forsker inden for marginal parodontitis. At der er en sammenhæng mellem marginal parodontitis og almensygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme er ikke nyt. Det har forskning herhjemme og i udlandet påvist og udbygget vores viden om i undersøgelse efter undersøgelse gennem de seneste 20 år. Men det er nyt, at denne viden bliver formidlet til det plejepersonale, som i det daglige har opgaven med at sikre god mundhygiejne hos gruppen af omsorgspatienter og derved forebygge marginal parodontitis i at opstå. Den formidlingsopgave har tandplejen i Vallensbæk kommune taget på sig, og reaktionerne har været positive, fortæller klinikchef og tandlæge Gitte Johansen. Vi har altid fortalt plejepersonalet om caries og marginal parodontitis, men det er nyt, at vi har taget sammenhængen til almensygdomme ind i feltet. Og efter vi har gjort det, er deres interesse for at få fjernet bakterierne i mundhulen vokset markant. De tager notater og spørger mere ind til sammenhængen til

2 almensygdomme som lungebetændelse, diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Og det gør det lettere for os at trænge igennem med information om, hvad de kan gøre for at forebygge marginal parodontitis hos omsorgspatienterne. Og det er meget relevant viden i forhold til netop denne patientgruppe, siger Gitte Johansen. Det er da også forøget viden om netop marginal parodontitis, Og der er efterhånden mange arbejder, der påviser sådanne sammenhænge. Det gælder ikke mindst sammenhængen mellem marginal parodontitis og iskæmisk hjertesygdom altså åreforkalkning og hjerte-kar-sygdomme. Befolkningsundersøgelser i flere lande viser, at de to sygdomme ofte optræder sammen. Selv lavede vi en stor undersøgelse sammen med der er hovedmålet, da Jeg forstår godt, at motivationen Gitte Johansen møder Bispebjerg Hospital, op på Tandlægeskolen øges hos plejepersonalet, når de hvor vi fandt, at patienter med svær marginal i København til et trepartsinterview hører om sammenhængene med mellem marginal parodontitis parodontitis har 6,6 den hjemlige ekspert gange større sandsynlighed for også at være og almensygdomme. på dette område, professor, dr.odont. Palle Holmstrup. Han har igennem en årrække forsket i marginal ramt af iskæmisk hjertesygdom, end patienter uden denne lidelse. Det var et langt mere parodontitis og været leder af Afdeling for Parodontologi på Københavns Universitet. Og han har også megen klinisk erfaring at trække på, da Gitte Johansen i slutningen af samtalen beder om gode råd i forhold til blandt andet renholdelse og sanering af omsorgspatienter med marginal parodontitis. Men først handler det om s mangeårige forskning i samme emne. markant resultat, end vi havde forventet, og det vakte også en del opsigt blandt andet i form af en pressemeddelelse i USA. Parallelt med befolkningsundersøgelserne har både vi og andre forskere fundet tegn på, hvordan og på hvilke måder marginal parodontitis spiller en rolle for iskæmisk hjertesygdom. Og vores hypotese er, at marginal parodontitis bakterier i blodbanen kan forværre udviklingen af iskæmisk hjertesygdom. Sammenhæng mellem mundhule- og hjertesygdom Jeg forstår godt, at motivationen øges hos plejepersonalet, når de hører om sammenhængene mellem marginal parodontitis og almensygdomme, som de opfatter som livstruende. For det er sygdomme i mundhulen jo sjældent, siger, da båndoptageren er tændt, og interviewet er i gang. Patienterne kan få bakterierne ud i blodbanen, når de får renset tænder, men også når de tygger, bruger tandtråd og ved tandbørstning. Det skyldes, at bakterier fra de sår på indersiden af de fordybede tandkødslommer (pocherne), som man får, når man har marginal parodontitis, bliver ført rundt og kan lave ravage alle mulige andre steder i organismen. Eksempelvis kan de slå sig ned i forkalkningsprocesserne i kranspulsårerne. Blå bog Cand. odont fra Københavns Tandlægeskole i 1971, hvorfra han blev PhD i I 1985 blev han dr. odont. har skrevet mere end 215 artikler i nationale og internationale tidsskrifter og lærebøger. Han er formand for Dansk Selskab for Parodontologi og gæsteprofessor på Aarhus Tandlægeskole, ligesom han er æresdoktor ved Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Administrerende chefredaktør af Oral Health and Preventive Dentistry. Redaktør af Odontologi- Årbogen. Medlem af Videnskabsministeriets Udvalg vedr. Videnskabelig Uredelighed.

3 Der er flere undersøgelser, der peger på, at hvis man har dårlig mundhygiejne og i øvrigt har et svækket immunforsvar, så får man i højere grad lungebetændelse. Vi har fundet DNA fra mundhulebaktierer ude i menhæng er vi usikre på. Undersøgelserne er jo lavet i sen i kranspulsårerne også kan blive påvirket af Det blev påvist via målinger af provokeret kardilation åreforkalkningsprocesserne, men vi fandt dog ikke et laboratorium, og vi ved ikke om den beskrevne binding kronisk betændelse i mundhulen. i armen hos patienter med marginal parodontitis før og levende bakterier, er det vigtigt at understrege. Når der foregår hos levende mennesker. Vi har lige startet en Denne tese udspringer også af, at forskningen i de efter behandling for marginal parodontitis. Den ene alligevel er DNA forekomster, kan det måske skyldes, ph.d.-studerende, der skal undersøge problemstillingen senere år har påvist, at iskæmisk hjertesygdom i virke- gruppe fik intensiv og den anden gruppe mindre inten- at det er nogle bakterier, der er blevet fagocyteret af videre. Så vi er spændte på, om hans forskning vil give ligheden er en inflammatorisk sygdom. Tidligere troede siv behandling. Og det viste sig, at den gruppe, der de neutrofile granulocytter og makrofager, og efterføl- yderligere belæg for vores hypotese. Vi vil blandt andet man, det var noget, man fik, når man spiste fedtholdig havde fået intensiv marginal parodontitisbehandling, gende er blevet eksfolieret i fragmenter. undersøge, om vi kan finde bakterier, bundet til erytro- mad, røg og i øvrigt også var arveligt belastet via for reagerede med signifikant bedre karudvidelse end cytter i blodbanen på patienter med bakteriæmi efter eksempel en far med samme sygdom. Men i dag dem, der kun havde fået fjernet overfladisk plak. Det Bakterier føres rundt i blodet tandrensning. Altså, vi tager nogle blodprøver før og opfattes den som en inflammatorisk sygdom. Og det vil sige, at noget tyder på, at den kroniske betændelse I en ny undersøgelse, der lige er blevet præpubliceret efter tandrensning og undersøger, om der faktisk er betyder, at den ultimative konsekvens af åreforkalkning ved marginal parodontitis faktisk påvirker endotelceller- på nettet, har s gruppe vist, at en bak- bakterier, der binder sig til de røde blodlegemer. nemlig en blodprop skyldes at åreforkalkningspro- nes funktion. terie ved navn porphyromonas gingivalis, der sættes i cessen bliver ustabil, så der til sidst aggregeres trom- forbindelse med marginal parodontitis, kan binde sig til Skaber kronisk betændelse i mundhulen bocytter, hvorved blodproppen dannes. Forværrer sukkersyge røde blodlegemer. Derved bliver den beskyttet mod En anden mulig årsag til, at åreforkalkningsprocessen i At diabetes medfører øget risiko for marginal parodontitis angreb fra de fagocyterende celler, og det betyder, at kranspulsårerne påvirkes af marginal parodontitis, er Skaber celleforandringer er velkendt. Og det skyldes formentlig, at diabetes skaber den kan blive kørt rundt i blodbanen fæstnet til røde den kroniske betændelse i mundhulen, som marginal Det kendetegner den farlige type af åreforkalkning, at en ændring i nogle af de hvide blodlegemer, som gør at blodlegemer, og derved blive frisat et helt andet sted i parodontitis afstedkommer, forklarer. patienterne har endotelial dysfunktion. Det vil sige, at betændelsesprocessen bliver mere destruktiv, forklarer organismen og unddrage sig immunsystemet. I mundhulen sker der en frisætning af inflammati- de endotelsceller, der sidder inderst i karvæggen, ikke. Og så er vi jo ude i noget, der måske kan fungere onsmediatorer og en overføring af cytokiner fra de fungerer godt. Et meget spændende udenlandsk studie En række undersøgelser peger på, at marginal paro- som en forklaring på, at marginal parodontitisbakterier parodontale væv til blodbanen. Når cytokinerne har vist, at den kroniske betændelse ved marginal dontitisbehandling muligvis også kan gavne diabetes- i blodbanen kan forværre udviklingen af iskæmisk hjer- kommer ud i blodbanen, kan de iværksætte inflam- parodontitis faktisk påvirker endotelcellernes funktion forløbet ved at forbedre blodsukkeret og nedsætte tesygdom. Nu er bakterier i blodbanen i det hele taget mation andre steder i kroppen. Og det er på den og gør, at de bliver dysfungerende, fortæller Palle behovet for insulin. Men litteraturen er i øjeblikket et problem, men den nøjagtige betydning i denne sam- måde, man forestiller sig, at åreforkalkningsproces- Holmstrup. svær at konkludere på. Dels fordi undersøgelserne er

4 for de ældre og typisk ret svækkede patienter i omsorgstandplejen er det ofte en både almindelig og alvorlig sygdom. Gitte Johansen lavet med små populationer med dårligt styr på andre livsstilsfaktorer; dels fordi de ofte sammenblander type 1 og type 2 diabetes og foretager forskellige behandlinger. Det område er vi også gået aktivt ind i, og vi har lavet nogle eksperimentelle undersøgelser, hvor vi sammenligner diabetesudviklingen for type 2 diabetiske rotter med og uden marginal parodontitis. Hvordan har rotterne fået marginal parodontitis?, spørger Gitte Johansen. Det har vi påført dem, inden forsøget går i gang. Og det foregår ved, at vi sætter en sytråd omkring tænderne, så samler der sig mikroorganismer, og så udvikler de marginal parodontitis, svarer. I den ene undersøgelse, som omhandlede genetisk betinget type 2 diabetes, kunne han og hans medarbejdere påvise en forværring af blodsukkerværdierne med hele 30 procent hos rotterne med marginal parodontitis. I den anden undersøgelse, som omhandlede prædiabetes altså et forstadie til diabetes kunne de påvise en forværring af diabetesværdierne med 12 procent hos rotterne med marginal parodontitis. Desuden havde disse rotter nyreforandringer. Fører til lungebetændelse En tredje sygdom, som kan opstå via bakterier i mundhulen, er lungebetændelse, har forskningen påvist. Der er flere undersøgelser, der peger på, at hvis man har dårlig mundhygiejne og i øvrigt har et svækket immunforsvar, så får man i højere grad lungebetændelse, siger. Bakterieoverførslen fra mundhule til lunger sker ved, at bakterierne fra mundhulen trænger med Blå bog Gitte Johansen blev uddannet cand.odont. i Hun er ansat som klinikchef i Vallensbæk Kommunale Tandpleje. I 2006 tog hun en master i udviklingsledelse (Master of management development) på CBS. Masteropgaven hed Fra mangelfuld mod meningsfuld omsorgstandpleje. Hun sidder i bestyrelser i både NFH (Nordisk Forening for funktionshæmning og oral Helse) og Hjemløsetandklinikken Bisserne og har i denne sammenhæng altid haft fokus og interesse for patienter med særlige behov

5 indåndingsluften ned i lungerne, og her kan de formere Ja, mere end vanskeligt, understreger Gitte Johan- patientskema, så vi kan følge med og se, om der sker sig, og der kan opstå lungebetændelse, forklarer han. sen fremskridt, og vores indsats virker. Men desværre er Det er netop lungebetændelse, som plejepersonalet Der er to problemer i det. Det ene er at få behandlet det tit svært at få øje på forbedringerne. Vi har opda- hyppigst oplever hos omsorgspatienterne, oplyser Gitte i bund, det andet den daglige rengøring. Det er vanske- get, hvor vanskeligt det er for plejepersonalet at børste Johansen. ligt at få gennemført en tandrensning, der kommer tænderne helt rene på andre og især når det sker Og for de ældre og typisk ret svækkede patienter i grundigt nok ned i pocherne. Mange af patienterne lig- under så dårlige arbejdsvilkår, som man har med omsorgstandplejen er det ofte en både almindelig og ger i sengen eller sidder i kørestol. Så vi har dårlige til- omsorgspatienterne. alvorlig sygdom. Så her er vi vel nødt til at have ambi- gangsforhold, står i en dårlig arbejdsstilling og har tioner om at rense i bund i tandkødslommerne (pocher- svært ved at få lys nok. De bedste af patienterne kan Brug indfarvning Kunne det ikke være en ide at give plejerne et kursus i at indfarve patienterne, når de har børstet tænder på dem. Så kan de øjeblikkeligt og tydeligt se, hvor der ikke er rent ne) og få fjernet plakken? Ja, det synes jeg, vi er, svarer. Vi ved, at i den her patientgruppe, hvor mange er meget svækkede, er der nogle, som udvikler lungebetændelse, og dør af det. Og den risiko skal selvfølgelig minimeres så vidt muligt. Meget vanskelige arbejdsforhold Jeg synes også, at man må sørge for at få både patienter og plejepersonale indviet i risikoen ved marginal parodontitis, så de forstår betydningen af god mundhygiejne, fortsætter. For det er meget vigtigt at få bremset en kronisk højst kooperere omkring behandling i 15 eller 20 minutter. Så i praksis er det en meget svær opgave. Men en målsætning, man kunne sætte op, var måske at rense i bund i hvert fald en gang om året og så komme efter med noget profylaktisk. Det vil sige daglig tandbørstning, som plejeren enten udfører eller støtter patienten i selv at udføre. Plus en grundigere rengøring hver 14. dag, som en af vores klinikassistenter enten udfører eller støtter plejeren i at udføre. Vi anvender i dag Klorhexidin-gel hver 14. dag. Tror du, det nogen effekt i forhold til inflammation i gingiva og parodontium? Jeg tør ikke sige, om klorhexidin har nogen effekt på Kunne det ikke være en ide at give plejerne et kursus i at indfarve patienterne, når de har børstet tænder på dem. Så kan de øjeblikkeligt og tydeligt se, hvor der ikke er rent? spørger. Jo, vi har overvejet det, svarer Gitte Johansen. Men vi er lidt i tvivl, om det er praktisk muligt at få farven spyttet ud og få farven helt væk. Faktisk har vi i det seneste år gjort det på alle vores andre patienter i den kommunale tandpleje for at ansvarliggøre dem til at børste tænderne bedre selv. Og det virker. Derfor har jeg også overvejet det i forhold til de ældre. Men altså de bliver fuldstændig farvet ind i pink farve. betændelsesreaktion i mundhulen. Dels for at bevare den måde. Klorhexidin virker jo kun på rene tænder, så Ja, men kunne man starte med at prøve på nogle af patienternes tænder, men også for at modvirke, at det er jeg i tvivl om, svarer. de bedre koopererende patienter og spørge: Har du betændelsen forværrer udviklingen af de her langvari- noget imod, at vi farver dig ind? ge kroniske almensygdomme. Og som forskningen Bruger smiley-system Ja. Ja, det kunne måske godt gå. viser, så er der altså tegn efter tegn på, at der er en Gitte Johansen fortæller, at de i Vallensbæk forsøger at Gitte Johansen fortæller, at der også er andre forhold, sådan sammenhæng. Så drømmen er, at patienterne kvalitetssikre samarbejdet med plejepersonalet. Den der i praksis kan modarbejde bestræbelsen på at få kan blive renset i bund, helt ned i de dybe tandkøds- klinikassistent, der hver 14. dag kommer ud og børster plejepersonalet til at holde patienternes tænder rene: lommer. Derefter strammer tandkødet til, og hvis du patienternes tænder rene, instruerer og korrigerer den Nogle gange er tandbørstning det sidste, de ældre så efterfølgende med daglig tandbørstning kan forhin- plejemedarbejder, der til daglig børster patientens tæn- kan. De kan ikke længere vaske sig selv. Ikke tage tøj dre rekolonisering af bakterier, så er du et stykke af der. på eller passe deres hjem. Men de kan stadig godt bør- vejen. Men jeg ved godt, at for nogle af jeres patienter Så snakker de om, hvor der var børstet godt, og hvor ste deres egne tænder, føler de selv. Det er de stolte vil det være meget vanskeligt. der ikke var helt rent. Og der indsættes en smiley i et af og holder fast i. Og så er det altså noget af en

6 grænse at overskride at sige: Nej, det kan du ikke selv, vi har meget dårlige patienter eksempelvis på grund tygge og synke og bevare et naturligt udseende og Fremgang i Vallensbæk du behøver hjælp. Både vi og hjemmeplejerne vil af åreforkalkning bør vi så sanere dem for løse tæn- fungere i sociale sammenhænge. Fra hendes egen verden kan Gitte Johansen dog også se meget nødigt tage deres sidste mulighed for egen- der og radices, når vi ved, at vi ikke kan depurere dem positive udviklingstræk: omsorg fra dem. Og dertil kommer at hjælp til selv- tilstrækkeligt?, spørger Gitte Johansen. Underprioriteret mange steder i landet Engang var liggesår og tryksår et meget større pro- hjælp faktisk er et princip i hjemmeplejen, fordi man Hvis tænderne sidder meget løst og lidt fæstnet, vil Marginal parodontitis er en svær og langvarig blem, end det er i dag. Men det har hjulpet, at der er ved, at jo længere man som ældre kan bevare egen- jeg nok sige ja, svarer. op gave, fastslår mod slutningen kommet meget større fokus på problemet. Jeg kunne funktioner, jo længere kan man også holde dem på et Det kommer helt an på, hvor slemt det er. Som af interviewet. ønske mig noget lignende ske på vores område. I Val- højere funktionsniveau. hovedregel vil jeg bruge den klassiske definition og Modsætningen er en visdomstand. Den kan en lensbæk er det vores mål at få alle i hjemmeplejen fra sige, at tænder, der ikke kan reddes, de skal ud. Nogle kirurg gå ind og fjerne. Så er det ude af verden. Væk top til bund til at forstå, at problemet med dårlig Antibiotika og sanering patienter kommer jo ind med rodstumper, fordi resten med suturen, ser aldrig patienten mere. Marginal paro- mundhygiejne og marginal parodontitis kan minimeres, Når man står med en meget svækket patient, som er ædt af caries. De bør tages ud, og jeg synes heller dontitis derimod er konstant tilbagevendende, fordi det hvis det får opmærksomhed og prioritet. Og jeg synes faktisk har marginal parodontitis og samtidig lider af ikke, man skal lade folk gå med apikale parodontitter. er en kronisk sygdom. Og den, der rammes, har et der er tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning. åreforkalkning, bør man så overveje at give dem antibi- Det giver mig noget at tænke over, siger Gitte immunsystem, som reagerer med en destruktiv proces. Plejerne har fået større fokus på god mundhygiejne. otika?, spørger Gitte Johansen. Johansen. Det er måske grunden til, at marginal parodontitis i Også fordi deres egne ledere prioriterer det i højere Som regel nej, svarer. For det gør vi ikke altid i dag. Det skal selvfølgelig de fleste egne af landet er underprioriteret. Her i grad end tidligere. Jeg har diskuteret spørgsmålet før, og jeg vil ikke også holdes op imod, hvor dårligt patienten har det. København behandler vi mange, men det halter flere udelukke, at det kan komme på tale. Men så skal det Meget demente patienter for eksempel vil vi ikke læg- andre steder. Jeg synes, det er paradoksalt, når man være slemt. Der er også en risiko ved at give folk anti- ge i generel anæstesi for at fjerne tænder, der ikke tænker på, at langt de fleste ældre i dag har deres biotikum. Du risikerer at give penicillin til nogen, der er giver symptomer. Men jeg tror godt, at vi i flere tilfæl- egne tænder. Samtidig med at det ene forskningsresul- penicillinallergikere. Og det kan de blive alvorligt syge de kunne overveje at sanere. Både tidligere og grundi- tat efter det andet indikerer, at bakterier fra marginal af. gere end vi gør i dag, hvor det primære fokus i forhold parodontitis kan forværre alvorlige og livstruende syg- Hvad er din holdning til sanering af tandsættet. Hvis til de dårligste patienter er at smertelindre. Så de kan domme. Nogle patienter kommer jo ind med rodstumper, fordi resten er ædt af caries. De bør tages ud, og jeg synes heller ikke, man skal lade folk gå med apikale prodontitter. Gitte johansen

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk annonce HeLe denne temaavis er en annonce FRa MedIaPLanet annonce MUND, TAND OG KÆBE Juni 2008 Virtual reality Trafikuheld, hestespark, vold eller mode. Der kan være mange grunde til at få implantater,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Marts 11 SUND MUND 6TIPS DET CHARMERENDE FOTO: THOMAS SKOU DOLLARGRIN Trods sin store eksponering i offentligheden, er Jason Watt ligesom de fleste andre,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3 SårDebatten FOR VIDENSBASERET OG PRAKTISK SÅRBEHANDLING Nummer 1 2010 Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?......... side 2-3 Reportageartikel Behandling

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV fra LYLE Patientforeningen for lymfekræft og leukæmi

NYHEDSBREV fra LYLE Patientforeningen for lymfekræft og leukæmi NYHEDSBREV fra LYLE Patientforeningen for lymfekræft og leukæmi SEPTEMBER 2010 Så er højsommeren slut og vi er tilbage med nye spændende artikler. Du kan i dette nummer læse om: Opdatering af LYLE hjemmeside

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26 Nr. 2 Juni 2011 9. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft Side 26 Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 indhold 03 Hvordan kan du hjælpe børn

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere