i mund og hjerte hænger sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i mund og hjerte hænger sammen"

Transkript

1 Lars Lønstrup, journalist. Klaus Holsting, fotograf Sygdomme i mund og hjerte hænger sammen Jeg forstår godt, at motivationen øges hos plejepersonalet, når de hører om sammenhængene mellem marginal parodontitis og almensygdomme, som de opfatter som livstruende. For det er sygdomme i mundhulen jo sjældent, siger I Vallensbæk kommune formidler tandplejen viden om sammenhængen mellem marginal parodontitis og almensygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme til plejepersonalet. Det sker for at motivere plejerne til at holde omsorgspatienternes tænder fri for bakterier, og det virker. Derfor vil klinikchef Gitte Johansen gerne opdatere sin viden om marginal parodontitis med den nyeste forskning på området. Og derfor har vi arrangeret et trepartsinterview, hvor hun møder, der er landets førende forsker inden for marginal parodontitis. At der er en sammenhæng mellem marginal parodontitis og almensygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme er ikke nyt. Det har forskning herhjemme og i udlandet påvist og udbygget vores viden om i undersøgelse efter undersøgelse gennem de seneste 20 år. Men det er nyt, at denne viden bliver formidlet til det plejepersonale, som i det daglige har opgaven med at sikre god mundhygiejne hos gruppen af omsorgspatienter og derved forebygge marginal parodontitis i at opstå. Den formidlingsopgave har tandplejen i Vallensbæk kommune taget på sig, og reaktionerne har været positive, fortæller klinikchef og tandlæge Gitte Johansen. Vi har altid fortalt plejepersonalet om caries og marginal parodontitis, men det er nyt, at vi har taget sammenhængen til almensygdomme ind i feltet. Og efter vi har gjort det, er deres interesse for at få fjernet bakterierne i mundhulen vokset markant. De tager notater og spørger mere ind til sammenhængen til

2 almensygdomme som lungebetændelse, diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Og det gør det lettere for os at trænge igennem med information om, hvad de kan gøre for at forebygge marginal parodontitis hos omsorgspatienterne. Og det er meget relevant viden i forhold til netop denne patientgruppe, siger Gitte Johansen. Det er da også forøget viden om netop marginal parodontitis, Og der er efterhånden mange arbejder, der påviser sådanne sammenhænge. Det gælder ikke mindst sammenhængen mellem marginal parodontitis og iskæmisk hjertesygdom altså åreforkalkning og hjerte-kar-sygdomme. Befolkningsundersøgelser i flere lande viser, at de to sygdomme ofte optræder sammen. Selv lavede vi en stor undersøgelse sammen med der er hovedmålet, da Jeg forstår godt, at motivationen Gitte Johansen møder Bispebjerg Hospital, op på Tandlægeskolen øges hos plejepersonalet, når de hvor vi fandt, at patienter med svær marginal i København til et trepartsinterview hører om sammenhængene med mellem marginal parodontitis parodontitis har 6,6 den hjemlige ekspert gange større sandsynlighed for også at være og almensygdomme. på dette område, professor, dr.odont. Palle Holmstrup. Han har igennem en årrække forsket i marginal ramt af iskæmisk hjertesygdom, end patienter uden denne lidelse. Det var et langt mere parodontitis og været leder af Afdeling for Parodontologi på Københavns Universitet. Og han har også megen klinisk erfaring at trække på, da Gitte Johansen i slutningen af samtalen beder om gode råd i forhold til blandt andet renholdelse og sanering af omsorgspatienter med marginal parodontitis. Men først handler det om s mangeårige forskning i samme emne. markant resultat, end vi havde forventet, og det vakte også en del opsigt blandt andet i form af en pressemeddelelse i USA. Parallelt med befolkningsundersøgelserne har både vi og andre forskere fundet tegn på, hvordan og på hvilke måder marginal parodontitis spiller en rolle for iskæmisk hjertesygdom. Og vores hypotese er, at marginal parodontitis bakterier i blodbanen kan forværre udviklingen af iskæmisk hjertesygdom. Sammenhæng mellem mundhule- og hjertesygdom Jeg forstår godt, at motivationen øges hos plejepersonalet, når de hører om sammenhængene mellem marginal parodontitis og almensygdomme, som de opfatter som livstruende. For det er sygdomme i mundhulen jo sjældent, siger, da båndoptageren er tændt, og interviewet er i gang. Patienterne kan få bakterierne ud i blodbanen, når de får renset tænder, men også når de tygger, bruger tandtråd og ved tandbørstning. Det skyldes, at bakterier fra de sår på indersiden af de fordybede tandkødslommer (pocherne), som man får, når man har marginal parodontitis, bliver ført rundt og kan lave ravage alle mulige andre steder i organismen. Eksempelvis kan de slå sig ned i forkalkningsprocesserne i kranspulsårerne. Blå bog Cand. odont fra Københavns Tandlægeskole i 1971, hvorfra han blev PhD i I 1985 blev han dr. odont. har skrevet mere end 215 artikler i nationale og internationale tidsskrifter og lærebøger. Han er formand for Dansk Selskab for Parodontologi og gæsteprofessor på Aarhus Tandlægeskole, ligesom han er æresdoktor ved Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Administrerende chefredaktør af Oral Health and Preventive Dentistry. Redaktør af Odontologi- Årbogen. Medlem af Videnskabsministeriets Udvalg vedr. Videnskabelig Uredelighed.

3 Der er flere undersøgelser, der peger på, at hvis man har dårlig mundhygiejne og i øvrigt har et svækket immunforsvar, så får man i højere grad lungebetændelse. Vi har fundet DNA fra mundhulebaktierer ude i menhæng er vi usikre på. Undersøgelserne er jo lavet i sen i kranspulsårerne også kan blive påvirket af Det blev påvist via målinger af provokeret kardilation åreforkalkningsprocesserne, men vi fandt dog ikke et laboratorium, og vi ved ikke om den beskrevne binding kronisk betændelse i mundhulen. i armen hos patienter med marginal parodontitis før og levende bakterier, er det vigtigt at understrege. Når der foregår hos levende mennesker. Vi har lige startet en Denne tese udspringer også af, at forskningen i de efter behandling for marginal parodontitis. Den ene alligevel er DNA forekomster, kan det måske skyldes, ph.d.-studerende, der skal undersøge problemstillingen senere år har påvist, at iskæmisk hjertesygdom i virke- gruppe fik intensiv og den anden gruppe mindre inten- at det er nogle bakterier, der er blevet fagocyteret af videre. Så vi er spændte på, om hans forskning vil give ligheden er en inflammatorisk sygdom. Tidligere troede siv behandling. Og det viste sig, at den gruppe, der de neutrofile granulocytter og makrofager, og efterføl- yderligere belæg for vores hypotese. Vi vil blandt andet man, det var noget, man fik, når man spiste fedtholdig havde fået intensiv marginal parodontitisbehandling, gende er blevet eksfolieret i fragmenter. undersøge, om vi kan finde bakterier, bundet til erytro- mad, røg og i øvrigt også var arveligt belastet via for reagerede med signifikant bedre karudvidelse end cytter i blodbanen på patienter med bakteriæmi efter eksempel en far med samme sygdom. Men i dag dem, der kun havde fået fjernet overfladisk plak. Det Bakterier føres rundt i blodet tandrensning. Altså, vi tager nogle blodprøver før og opfattes den som en inflammatorisk sygdom. Og det vil sige, at noget tyder på, at den kroniske betændelse I en ny undersøgelse, der lige er blevet præpubliceret efter tandrensning og undersøger, om der faktisk er betyder, at den ultimative konsekvens af åreforkalkning ved marginal parodontitis faktisk påvirker endotelceller- på nettet, har s gruppe vist, at en bak- bakterier, der binder sig til de røde blodlegemer. nemlig en blodprop skyldes at åreforkalkningspro- nes funktion. terie ved navn porphyromonas gingivalis, der sættes i cessen bliver ustabil, så der til sidst aggregeres trom- forbindelse med marginal parodontitis, kan binde sig til Skaber kronisk betændelse i mundhulen bocytter, hvorved blodproppen dannes. Forværrer sukkersyge røde blodlegemer. Derved bliver den beskyttet mod En anden mulig årsag til, at åreforkalkningsprocessen i At diabetes medfører øget risiko for marginal parodontitis angreb fra de fagocyterende celler, og det betyder, at kranspulsårerne påvirkes af marginal parodontitis, er Skaber celleforandringer er velkendt. Og det skyldes formentlig, at diabetes skaber den kan blive kørt rundt i blodbanen fæstnet til røde den kroniske betændelse i mundhulen, som marginal Det kendetegner den farlige type af åreforkalkning, at en ændring i nogle af de hvide blodlegemer, som gør at blodlegemer, og derved blive frisat et helt andet sted i parodontitis afstedkommer, forklarer. patienterne har endotelial dysfunktion. Det vil sige, at betændelsesprocessen bliver mere destruktiv, forklarer organismen og unddrage sig immunsystemet. I mundhulen sker der en frisætning af inflammati- de endotelsceller, der sidder inderst i karvæggen, ikke. Og så er vi jo ude i noget, der måske kan fungere onsmediatorer og en overføring af cytokiner fra de fungerer godt. Et meget spændende udenlandsk studie En række undersøgelser peger på, at marginal paro- som en forklaring på, at marginal parodontitisbakterier parodontale væv til blodbanen. Når cytokinerne har vist, at den kroniske betændelse ved marginal dontitisbehandling muligvis også kan gavne diabetes- i blodbanen kan forværre udviklingen af iskæmisk hjer- kommer ud i blodbanen, kan de iværksætte inflam- parodontitis faktisk påvirker endotelcellernes funktion forløbet ved at forbedre blodsukkeret og nedsætte tesygdom. Nu er bakterier i blodbanen i det hele taget mation andre steder i kroppen. Og det er på den og gør, at de bliver dysfungerende, fortæller Palle behovet for insulin. Men litteraturen er i øjeblikket et problem, men den nøjagtige betydning i denne sam- måde, man forestiller sig, at åreforkalkningsproces- Holmstrup. svær at konkludere på. Dels fordi undersøgelserne er

4 for de ældre og typisk ret svækkede patienter i omsorgstandplejen er det ofte en både almindelig og alvorlig sygdom. Gitte Johansen lavet med små populationer med dårligt styr på andre livsstilsfaktorer; dels fordi de ofte sammenblander type 1 og type 2 diabetes og foretager forskellige behandlinger. Det område er vi også gået aktivt ind i, og vi har lavet nogle eksperimentelle undersøgelser, hvor vi sammenligner diabetesudviklingen for type 2 diabetiske rotter med og uden marginal parodontitis. Hvordan har rotterne fået marginal parodontitis?, spørger Gitte Johansen. Det har vi påført dem, inden forsøget går i gang. Og det foregår ved, at vi sætter en sytråd omkring tænderne, så samler der sig mikroorganismer, og så udvikler de marginal parodontitis, svarer. I den ene undersøgelse, som omhandlede genetisk betinget type 2 diabetes, kunne han og hans medarbejdere påvise en forværring af blodsukkerværdierne med hele 30 procent hos rotterne med marginal parodontitis. I den anden undersøgelse, som omhandlede prædiabetes altså et forstadie til diabetes kunne de påvise en forværring af diabetesværdierne med 12 procent hos rotterne med marginal parodontitis. Desuden havde disse rotter nyreforandringer. Fører til lungebetændelse En tredje sygdom, som kan opstå via bakterier i mundhulen, er lungebetændelse, har forskningen påvist. Der er flere undersøgelser, der peger på, at hvis man har dårlig mundhygiejne og i øvrigt har et svækket immunforsvar, så får man i højere grad lungebetændelse, siger. Bakterieoverførslen fra mundhule til lunger sker ved, at bakterierne fra mundhulen trænger med Blå bog Gitte Johansen blev uddannet cand.odont. i Hun er ansat som klinikchef i Vallensbæk Kommunale Tandpleje. I 2006 tog hun en master i udviklingsledelse (Master of management development) på CBS. Masteropgaven hed Fra mangelfuld mod meningsfuld omsorgstandpleje. Hun sidder i bestyrelser i både NFH (Nordisk Forening for funktionshæmning og oral Helse) og Hjemløsetandklinikken Bisserne og har i denne sammenhæng altid haft fokus og interesse for patienter med særlige behov

5 indåndingsluften ned i lungerne, og her kan de formere Ja, mere end vanskeligt, understreger Gitte Johan- patientskema, så vi kan følge med og se, om der sker sig, og der kan opstå lungebetændelse, forklarer han. sen fremskridt, og vores indsats virker. Men desværre er Det er netop lungebetændelse, som plejepersonalet Der er to problemer i det. Det ene er at få behandlet det tit svært at få øje på forbedringerne. Vi har opda- hyppigst oplever hos omsorgspatienterne, oplyser Gitte i bund, det andet den daglige rengøring. Det er vanske- get, hvor vanskeligt det er for plejepersonalet at børste Johansen. ligt at få gennemført en tandrensning, der kommer tænderne helt rene på andre og især når det sker Og for de ældre og typisk ret svækkede patienter i grundigt nok ned i pocherne. Mange af patienterne lig- under så dårlige arbejdsvilkår, som man har med omsorgstandplejen er det ofte en både almindelig og ger i sengen eller sidder i kørestol. Så vi har dårlige til- omsorgspatienterne. alvorlig sygdom. Så her er vi vel nødt til at have ambi- gangsforhold, står i en dårlig arbejdsstilling og har tioner om at rense i bund i tandkødslommerne (pocher- svært ved at få lys nok. De bedste af patienterne kan Brug indfarvning Kunne det ikke være en ide at give plejerne et kursus i at indfarve patienterne, når de har børstet tænder på dem. Så kan de øjeblikkeligt og tydeligt se, hvor der ikke er rent ne) og få fjernet plakken? Ja, det synes jeg, vi er, svarer. Vi ved, at i den her patientgruppe, hvor mange er meget svækkede, er der nogle, som udvikler lungebetændelse, og dør af det. Og den risiko skal selvfølgelig minimeres så vidt muligt. Meget vanskelige arbejdsforhold Jeg synes også, at man må sørge for at få både patienter og plejepersonale indviet i risikoen ved marginal parodontitis, så de forstår betydningen af god mundhygiejne, fortsætter. For det er meget vigtigt at få bremset en kronisk højst kooperere omkring behandling i 15 eller 20 minutter. Så i praksis er det en meget svær opgave. Men en målsætning, man kunne sætte op, var måske at rense i bund i hvert fald en gang om året og så komme efter med noget profylaktisk. Det vil sige daglig tandbørstning, som plejeren enten udfører eller støtter patienten i selv at udføre. Plus en grundigere rengøring hver 14. dag, som en af vores klinikassistenter enten udfører eller støtter plejeren i at udføre. Vi anvender i dag Klorhexidin-gel hver 14. dag. Tror du, det nogen effekt i forhold til inflammation i gingiva og parodontium? Jeg tør ikke sige, om klorhexidin har nogen effekt på Kunne det ikke være en ide at give plejerne et kursus i at indfarve patienterne, når de har børstet tænder på dem. Så kan de øjeblikkeligt og tydeligt se, hvor der ikke er rent? spørger. Jo, vi har overvejet det, svarer Gitte Johansen. Men vi er lidt i tvivl, om det er praktisk muligt at få farven spyttet ud og få farven helt væk. Faktisk har vi i det seneste år gjort det på alle vores andre patienter i den kommunale tandpleje for at ansvarliggøre dem til at børste tænderne bedre selv. Og det virker. Derfor har jeg også overvejet det i forhold til de ældre. Men altså de bliver fuldstændig farvet ind i pink farve. betændelsesreaktion i mundhulen. Dels for at bevare den måde. Klorhexidin virker jo kun på rene tænder, så Ja, men kunne man starte med at prøve på nogle af patienternes tænder, men også for at modvirke, at det er jeg i tvivl om, svarer. de bedre koopererende patienter og spørge: Har du betændelsen forværrer udviklingen af de her langvari- noget imod, at vi farver dig ind? ge kroniske almensygdomme. Og som forskningen Bruger smiley-system Ja. Ja, det kunne måske godt gå. viser, så er der altså tegn efter tegn på, at der er en Gitte Johansen fortæller, at de i Vallensbæk forsøger at Gitte Johansen fortæller, at der også er andre forhold, sådan sammenhæng. Så drømmen er, at patienterne kvalitetssikre samarbejdet med plejepersonalet. Den der i praksis kan modarbejde bestræbelsen på at få kan blive renset i bund, helt ned i de dybe tandkøds- klinikassistent, der hver 14. dag kommer ud og børster plejepersonalet til at holde patienternes tænder rene: lommer. Derefter strammer tandkødet til, og hvis du patienternes tænder rene, instruerer og korrigerer den Nogle gange er tandbørstning det sidste, de ældre så efterfølgende med daglig tandbørstning kan forhin- plejemedarbejder, der til daglig børster patientens tæn- kan. De kan ikke længere vaske sig selv. Ikke tage tøj dre rekolonisering af bakterier, så er du et stykke af der. på eller passe deres hjem. Men de kan stadig godt bør- vejen. Men jeg ved godt, at for nogle af jeres patienter Så snakker de om, hvor der var børstet godt, og hvor ste deres egne tænder, føler de selv. Det er de stolte vil det være meget vanskeligt. der ikke var helt rent. Og der indsættes en smiley i et af og holder fast i. Og så er det altså noget af en

6 grænse at overskride at sige: Nej, det kan du ikke selv, vi har meget dårlige patienter eksempelvis på grund tygge og synke og bevare et naturligt udseende og Fremgang i Vallensbæk du behøver hjælp. Både vi og hjemmeplejerne vil af åreforkalkning bør vi så sanere dem for løse tæn- fungere i sociale sammenhænge. Fra hendes egen verden kan Gitte Johansen dog også se meget nødigt tage deres sidste mulighed for egen- der og radices, når vi ved, at vi ikke kan depurere dem positive udviklingstræk: omsorg fra dem. Og dertil kommer at hjælp til selv- tilstrækkeligt?, spørger Gitte Johansen. Underprioriteret mange steder i landet Engang var liggesår og tryksår et meget større pro- hjælp faktisk er et princip i hjemmeplejen, fordi man Hvis tænderne sidder meget løst og lidt fæstnet, vil Marginal parodontitis er en svær og langvarig blem, end det er i dag. Men det har hjulpet, at der er ved, at jo længere man som ældre kan bevare egen- jeg nok sige ja, svarer. op gave, fastslår mod slutningen kommet meget større fokus på problemet. Jeg kunne funktioner, jo længere kan man også holde dem på et Det kommer helt an på, hvor slemt det er. Som af interviewet. ønske mig noget lignende ske på vores område. I Val- højere funktionsniveau. hovedregel vil jeg bruge den klassiske definition og Modsætningen er en visdomstand. Den kan en lensbæk er det vores mål at få alle i hjemmeplejen fra sige, at tænder, der ikke kan reddes, de skal ud. Nogle kirurg gå ind og fjerne. Så er det ude af verden. Væk top til bund til at forstå, at problemet med dårlig Antibiotika og sanering patienter kommer jo ind med rodstumper, fordi resten med suturen, ser aldrig patienten mere. Marginal paro- mundhygiejne og marginal parodontitis kan minimeres, Når man står med en meget svækket patient, som er ædt af caries. De bør tages ud, og jeg synes heller dontitis derimod er konstant tilbagevendende, fordi det hvis det får opmærksomhed og prioritet. Og jeg synes faktisk har marginal parodontitis og samtidig lider af ikke, man skal lade folk gå med apikale parodontitter. er en kronisk sygdom. Og den, der rammes, har et der er tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning. åreforkalkning, bør man så overveje at give dem antibi- Det giver mig noget at tænke over, siger Gitte immunsystem, som reagerer med en destruktiv proces. Plejerne har fået større fokus på god mundhygiejne. otika?, spørger Gitte Johansen. Johansen. Det er måske grunden til, at marginal parodontitis i Også fordi deres egne ledere prioriterer det i højere Som regel nej, svarer. For det gør vi ikke altid i dag. Det skal selvfølgelig de fleste egne af landet er underprioriteret. Her i grad end tidligere. Jeg har diskuteret spørgsmålet før, og jeg vil ikke også holdes op imod, hvor dårligt patienten har det. København behandler vi mange, men det halter flere udelukke, at det kan komme på tale. Men så skal det Meget demente patienter for eksempel vil vi ikke læg- andre steder. Jeg synes, det er paradoksalt, når man være slemt. Der er også en risiko ved at give folk anti- ge i generel anæstesi for at fjerne tænder, der ikke tænker på, at langt de fleste ældre i dag har deres biotikum. Du risikerer at give penicillin til nogen, der er giver symptomer. Men jeg tror godt, at vi i flere tilfæl- egne tænder. Samtidig med at det ene forskningsresul- penicillinallergikere. Og det kan de blive alvorligt syge de kunne overveje at sanere. Både tidligere og grundi- tat efter det andet indikerer, at bakterier fra marginal af. gere end vi gør i dag, hvor det primære fokus i forhold parodontitis kan forværre alvorlige og livstruende syg- Hvad er din holdning til sanering af tandsættet. Hvis til de dårligste patienter er at smertelindre. Så de kan domme. Nogle patienter kommer jo ind med rodstumper, fordi resten er ædt af caries. De bør tages ud, og jeg synes heller ikke, man skal lade folk gå med apikale prodontitter. Gitte johansen

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Børge Hede Er munden og mundpleje et problem hos den den svage ældre? Det er af betydning at alle sygeplejersker kan give effektiv mundpleje til syge og

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Kort videnskabeligt nyt om probiotika

Kort videnskabeligt nyt om probiotika September 2014 GRATIS MAGASIN Fokus på diabetes Kort videnskabeligt nyt om probiotika 30-40% af prediabetikere udvikler diabetes 2 indenfor 3,5 år Probiotika forebygger halsbetændelse Mundhuleproblemer

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Perifer karsygdom Patientinformation

Perifer karsygdom Patientinformation Perifer karsygdom Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

af Gitte Kaas, tandplejer, Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland TANDPLEJEREN JUNI 2014

af Gitte Kaas, tandplejer, Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland TANDPLEJEREN JUNI 2014 DYSFAGI - SYN af Gitte Kaas, tandplejer, Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland 10 TANDPLEJEREN JUNI 2014 KEBESVÆR Mundhygiejne hos patienter med neurologiske

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

mundslimhindeforandringer

mundslimhindeforandringer Trepartsinterview LARS LØNSTRUP, journalist, NANA REIMERS, fotograf Brug udelukkelsesmetoden over for mundslimhindeforandringer NR.7: JUli:2010 Tandlægernes nye tidsskrift Symptombilledet er ofte det samme

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Parodontitis og diabetes

Parodontitis og diabetes Parodontitis og diabetes CARLA C. PONTES ANDERSEN Diabetes er en metabolisk sygdom med stigende prævalens på verdensplan. Situationen i Danmark er den samme, og det anslås, at ud af 100 voksne danskere

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Blev du fanget af denne for mig ukarakteristiske overskrift? Det var i hvert fald meningen.

Blev du fanget af denne for mig ukarakteristiske overskrift? Det var i hvert fald meningen. 52 24 10 14 "Hurtigere, højere, stærkere, længere og sundere, og gladere" "Faster, higher, stronger, longer and healthier, and happier" Olympiske idealer med sundhedstwist, "leg fitness og lev livet" Kære

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere