Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning."

Transkript

1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm og info 4.5 Aktuel liste Driftsform > Driftsvisninger > Indstillinger > Alarm og info > Tid og ugeplan > Versioner > Sikkerhedsfunktioner > Service > Forlad teknikermenu > Gem indstillinger > Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej Nej Alarm :54:17 Alarm :01:12 Alarm :22:50 Alarm :25:00 Alarm :00: Nulstil alarmer De aktive alarmer kan ses i den aktuelle alarmliste menu 4.5. Årsag skal findes... kan kun resettes hvis årsagen til alarmen er afhjulpet. Menu 4 Alle alarmer resettes på nulstil alarmer i menu 4. Flere alarmer gentages Hvis flere alarmer er aktive, afstilles alle aktive alarmer samtidig. Hvis alarmer forekommer gentagne gange, skal en servicetekniker kontaktes. 6.3 Alarmvisning - fejlårsager Alarmvisning i display Ved alarmer/advarsler på anlægget ses et af følgende ikoner i menubjælkens højrehjørne - gå til aktuel alarmliste for at se alarm. Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Aktuel liste 4.5 Aktuel liste Alarm :54:17 Alarm :01:12 Alarm :22:50 Alarm :25:00 Alarm :00:00 68/106

2 Alarmnummer Hvis der er en alarm på anlægget vises der et alarmnummer på displayet svarende til XXYYZ, hvor: XX = enhed YY = fejlnummer Z = kategori for alarm, se skema med kategorier senere i dette afsnit. 16 alarmer Der kan være op til 16 alarmer på Aktuel liste, de ældste alarmer forsvinder hvis antallet af alarmer overstiger 16 (FIFO-princippet). Info i EXact...vises kun i alarmloglisten menu 4.6. Eksempel - alarmliste ##/nn XXYYZ er alarm på EC-controller 1 (360204). Alarmbeskrivelsen er Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav (36024). en er kritisk (360204). Hvis der er aktive alarmer vises det under alarmsymbolet. Hvis der er flere end én alarmvises hver enkelt alarm i 2 sek. hvorefter der skiftes til næste alarm osv. - ##/nn = alarm nr. "##" ud af det samlede antal "nn" alarmer. - XXYYZ se definition for alarmnummer. (Z) Alarm niveau Påvirkning af drift... Ikon 1 Info Aggregat fortsætter i drift 2 Advarsel Aggregat fortsætter i drift 3 Alarm Aggregat fortsætter i drift, men med reduceret funktionalitet 4 Kritisk Aggregat stopper 5 Brand Procedure ved udløst brandalarm starter op Find i alarmlisten via alarmnummeret anvisninger til fejlafhjælpning. Alarmlog liste - menu 4.6 "Slet alarm log" Efter alarm- eller infonummeret står der et bogstav: C = Clear S = Set Alarmloglisten viser de sidste 100 alarmer, advarsler og info der har været. De ældste alarmer/info er forsvinder fra listen, hvis antallet overstiger de 100 (FIFOprincippet). Alarmloggen kan slettes ved at vælge ja, bemærk dette kan ikke fortrydes. 69/106

3 6.4 Alarmliste Hovedstyring VEX Strøm tilsluttet til styringen Ukendt genstart af styringen En watchdog genstartede styringen Softwaren genstartede styringen Brugeren genstartede selv styringen Et spændingsdrop i forsyningen genstartede styringen Brugeren udførte"manuel" afstilling af alarmer Visning af hvornår der er tilsluttet strøm til styringen. Ukendt fejl, tilkald service. Ukendt fejl, tilkald service. Softwaren har genstartet styringen. Brugeren har genstartet styringen. Genstart af styringen pga. spændingsfald. Brugeren har nulstillet alarmer. 70/106

4 Frekvensomformer En eller flere faser mellem frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord Motorstrømmen fra frekvensomformer overstiger 300% af den tilladte Frekvensomformerens DC kreds har for højt spændingsniveau i forhold til maks. værdier Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau ved start af motor(er) Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau når VEX aggregat stopper Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase Forsyningen fra frekvensomformeren til motor(er) har mistet en fase Frekvensomformeren er termisk overbelastet (baseret på interne beregninger) Temperaturen på frekvensomformerens køleplade er for høj Motor(er) på frekvensomformer trækker for stor strøm Manglende modbus kommunikation til frekvensomformer Hardware fejl på frekvensomformer Software versionen i frekvensomformeren er for gammel Kontroller kabel mellem frekvensomformer 1 og motor. Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 1. Kontroller om der er overspænding til frekvensomformer 1. Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 1. Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 1. Kontroller ledningsforbindelsen fra forsyningstilslutningen til forsyningsadskilleren i VEX aggregatet. Kontroller ledningsforbindelserne fra forsyningsadskilleren til frekvensomformer 1. Kontroller kabel mellem frekvensomformer 1 og motor. Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne. Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 1 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 1 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Fejl på frekvensomformer 1. Kontroller modbus kabel mellem connection board og frekvensomformer 1. Fejl på frekvensomformer 1. Opgrader softwaren i frekvensomformer 1. 71/106

5 Frekvensomformer En eller flere faser mellem frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord Motorstrømmen fra frekvensomformer overstiger 300% af den tilladte Frekvensomformerens DC kreds har for højt spændingsniveau i forhold til maks. værdier Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau ved start af motor(er) Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau når VEX aggregat stopper Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase Forsyningen fra frekvensomformeren til motor(er) har mistet en fase Frekvensomformeren er termisk overbelastet (baseret på interne beregninger) Temperaturen på frekvensomformerens køleplade er for høj Motor(er) på frekvensomformer trækker for stor strøm Manglende modbus kommunikation til frekvensomformer Hardware fejl på frekvensomformer Software versionen i frekvensomformeren er for gammel Kontroller kabel mellem frekvensomformer 2 og motor. Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 2. Kontroller om der er overspænding til frekvensomformer 2. Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 2. Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 2. Kontroller ledningsforbindelsen fra forsyningstilslutningen til forsyningsadskilleren i VEX aggregatet. Kontroller ledningsforbindelserne fra forsyningsadskilleren til frekvensomformer 2. Kontroller kabel mellem frekvensomformer 2 og motor. Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne. Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 2 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 2 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Fejl på frekvensomformer 2. Kontroller modbus kabel mellem connection board og frekvensomformer 2. Fejl på frekvensomformer 2. Opgrader softwaren i frekvensomformer 2. 72/106

6 Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT1. Kontroller modbus kabel fra MPT1 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT1 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT 1 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4. Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT2. Kontroller modbus kabel fra MPT2 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT2 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT2 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu /106

7 Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT3. Kontroller modbus kabel fra MPT3 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT3 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT3 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4. Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT5. Kontroller modbus kabel fra MPT5 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT5 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT5 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu /106

8 Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT6. Kontroller modbus kabel fra MPT6 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT6 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT6 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu /106

9 Temperatur føler TE11: TE11: TE12: TE12: TE21: TE21: TE22: TE22: Temperaturføleren i fraluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i fraluftkanalen er kortsluttet Temperaturføleren i afkastkanalen er afbrudt Temperaturføleren i afkastkanalen er kortsluttet Temperaturføleren i udeluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i udeluftkanalen er kortsluttet Temperaturføleren i tilluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i tilluftkanalen er kortsluttet TE11: TE11: TE12: TE12: TE21: TE21: TE22: TE22: 76/106

10 Temperatur føler TE-RPT: TE-RPT: TE-SPT: TE-SPT: Tice: Tice: Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet TE-RPT: TE-RPT: TE-SPT: TE-SPT: Tice: Tice: 77/106

11 Brandtermostater BT40/50, FIRE: VEX aggregat er stoppet med udløst brandalarm BT70, AUX IN: BT40/50, FIRE: Ved Brand: Følg nødberedsskabsplanen for bygningen. Ved udløst brandfunktion uden at der er brand: Hvilestrømskredsen er brudt, undersøg hvorfor den tilsluttede branddetekteringsenhed har afbrudt kredsen. Hvis ingen enhed tilsluttet - Kontroller lus BT70, AUX IN: VEX aggregater stoppet med udløst brandalarm Brandmands overstyring fejl Ved Brand: Følg nødberedsskabsplanen for bygningen. Ved udløst brandfunktion uden at der er brand: Hvilestrømskredsen er brudt, undersøg hvorfor den tilsluttede branddetekteringsenhed har afbrudt kredsen. Hvis ingen enhed tilsluttet - Kontroller lus Brandmands overstyrings panelet er efterladt i en ulovlig indstilling. Filtre Fraluftfilteret skal snart skiftes Fraluftfilteret skal skiftes Udeluftfilteret skal snart skiftes Udeluftfilteret skal udskiftes Fraluftfilteret skal snart skiftes Fraluftfilteret skal skiftes Udeluftfilteret skal snart skiftes Udeluftfilteret skal udskiftes 78/106

12 HC Alarm Overhedningssikringen TSA70 er aktiveret Overhedningssikringen TSA70 er, eller har været aktiveret. HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under 70 C. HCE: Kontroller luftmængden gennem elvarmefladen, vælg samme ventilationshastighed som da alarmen blev udløst Overhedningssikringen TSA90/120 er aktiveret Overhedningssikringen TSA90/120 er, eller har været aktiveret Elvarmefladestyringens interne overhedningssikring er aktiveret Elvarmefladenstyringens interne overhedningssikring er, eller har været aktiveret Returvandstemp. er ved at være for lav. VEX kører reduceret drift og frostsikring. Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmefladen: - VEX320 med HCE: 28l/s, (100 m 3 /h) - VEX330 med HCE: 28l/s, (100 m 3 /h) - VEX340 med HCE: 80l/s, (288 m 3 /h) - VEX350 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX360 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX370 med HCE: 360l/s, (1296 m³/h) HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under hhv. 90 C eller 120 C. HCE: Kontroller luftmængden gennem elvarmefladen, vælg samme ventilationshastighed som da alarmen blev udløst. Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmefladen: - VEX320 med HCE: 28l/s, (100 m 3 /h) - VEX330 med HCE: 28l/s, (100 m 3 /h) - VEX340 med HCE: 80l/s, (288 m 3 /h) - VEX350 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX360 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX370 med HCE: 360l/s, (1296 m³/h) Bemærk for HCE: Der skal udføres manuel reset på elvarmefladen før alarmen kan nulstilles i betjeningspanelet. HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under 60 C i automatikboksen. HCE: Temperaturen i elvarmefladens automatikboks er eller har været over 60 C (VEX )/80 C (VEX ). Kontroller hvad der evt. har kunnet forårsage den høje temperatur og udbedre fejlen. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. 79/106

13 HC Alarm Returvandstemp. er for lav. Frostsikringen er aktiveret og VEX stoppes midlertidigt. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu Returvandstemp. målt af ekstern føler er ved at være for lav. VEX kører reduceret drift Returvandstemp. målt af ekstern føler er for lav. VEX stoppes midlertidigt Maksimal antal genstartsforsøg indenfor sidste time er nået. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i brugermenuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. 80/106

14 HC Alarm Det lykkedes ikke at hæve returvandstemp. indenfor 5 min. efter frostsikring med stoppet VEX. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. 81/106

15 HC Føler Temperaturføleren i tilluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i tilluftkanalen er kortsluttet Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Den eksterne temperaturføler på returvandsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Den eksterne temperaturføler på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Den interne temperaturføler i varmestyringen er afbrudt Den interne temperaturføler i varmestyringen er kortsluttet Skift varmestyringsprintet MHCW Skift varmestyringsprintet MHCW 82/106

16 HC styring MHCW: Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet HCW: Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret HCW: VEX'en stoppes midlertidig Kontroller lus i stikket CN6 på varmestyringsprintet: MHCW: - der skal være en lus mellem 7 og 8. MHCE: - der skal ikke være monteret lus. HCW: Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret pga. at advarselsgrænsen for frostsikring af vandvarmefladen er nået. HCW: Ventilatorhastigheden er midlertidig stoppet pga. at stoptemperaturen for frostsikring af vandvarmefladen er nået HCW: VEX'en stoppes HCW: Ventilatorerne er stoppet pga. frost alarm på vandvarmefladen HCE: Der køres efterløb fordi der har været varme på elvarmefladen indenfor de sidste 3 min HC: Varmestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service HC: Varmestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service HC: Der er fundet en varmestyring, men den er ikke valgt i VEX konfigurationen MHC: Varmestyringen er ikke konfigureret korrekte ift. det valgte i VEX konfigurationen MHCW: Manglende modbus kommunikation til vandvarmestyringen MHCE: Manglende modbus kommunikation til elvarmestyringen HCE: Ventilatorerne kører efterløb i 3 min. efter elvarmefladen har været i drift. HC: Varmestyringen styres midlertidigt fra Lodam MultiTool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. HC: Varmestyringen styres midlertidigt fra Lodam MultiTool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. HC: I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres eftervarmefladen. Kontroller lus i stikket CN6 på varmestyringsprintet: MHCW: - der skal være en lus mellem 7 og 8. MHCE: - der skal ikke være monteret lus. MHCW: board (EXact2) og MHCW. Kontroller modbus kabel fra HCW til øvrige enheder for fejlmontering. MHCE: board (EXact2) og MHCE. Kontroller modbus kabel fra HCE til øvrige enheder for fejlmontering. 83/106

17 Luftmængde/tryk Luftmængden/trykket i fraluftkanalen er for høj Luftmængden/trykket i fraluftkanalen har været for høj i 5 minutter Luftmængden/trykket i fraluftkanalen er for lav Luftmængden/trykket i fraluftkanalen har været for lav i 5 minutter Luftmængden/trykket i tilluftkanalen er for høj Luftmængden/trykket i tilluftkanalen har været for høj i 5 minutter Luftmængden/trykket i tilluftkanalen er for lav Luftmængden/trykket i tilluftkanalen har været for lav i 5 minutter Minimum luftmængden for køle/varmeenheder i tilluftkanalen er ikke opfyldt Minimum luftmængden for køle/varmeenheder i tilluftkanalen har ikke været opfyldt i 5 minutter Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Den krævede tilluftmængde for drift med køle-/varmeenheder er ikke opnået. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Den krævede tilluftmængde for drift med køle-/varmeenheder er ikke opnået indenfor 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. 84/106

18 CO 2 -føler Manglende modbus kommunikation til MIO CO 2 -modulet CO 2 -niveau er under 100 ppm. CO 2 -sensoren er muligvis defekt CO 2 input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret. board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen. CO 2 -sensoren er muligvis defekt og bør Konfigurer BMS. Temperaturføler MIO-TS Manglende modbus kommunikation til MIO- TS modulet Temperaturføleren er afbrudt Temperaturføleren er kortsluttet board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen /106

19 Fugtføler RH Manglende modbus kommunikation til MIO RH modulet Fugt niveau er under 2% - RH sensoren er muligvis defekt RH input via BMS valgt og BMS er ikkke konfigureret board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen. Fugtføleren er muligvis defekt og bør Konfigurer BMS. Bevægelsesføler PIR Manglende modbus kommunikation til PIR modulet PIR input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret board (EXact2) og PIR modulet. Kontroller modbus kabel fra PIR-modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i PIR-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen eller PIRB-AS vejledningen. Konfigurer BMS. 86/106

20 Ekstern køleunit (MXCU) føler Temperaturføleren i tilluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i tilluftkanalen er kortsluttet Ekstern køleunit (MXCU) Styring Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service Kølestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service Der er fundet en kølestyring, men den er ikke valgt i VEX konfigurationen Kølestyringen er ikke konfigureret korrekte ift. det valgte i VEX konfigurationen Manglende modbus kommunikation til kølestyringen Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6. Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres køleenheden. Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6. board (EXact2) og MXCU modulet. Kontroller modbus kabel fra MXCU modulet til øvrige enheder for fejlmontering. 87/106

21 MCCW Temperaturføleren i tilluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i tilluftkanalen er kortsluttet Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandkølefladen er afbrudt Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandkølefladen er kortsluttet Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føleren Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føleren Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føleren Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føleren 88/106

22 MCCW styring Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service Kølestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service Der er fundet en kølestyring, men den er ikke valgt i VEX konfigurationen Kølestyringen er ikke konfigureret korrekte ift. det valgte i VEX konfigurationen Manglende modbus kommunikation til kølestyringen Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6. Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. I menu 3. "Tilbehør" konfigureres køleenheden. Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6. Kontroller modbus kabel mellem connection board og MCCW modulet. Kontroller modbus kabel fra MCCW modulet til øvrige enheder for fejlmontering. 89/106

23 Afisning Tryktabet over modstrømsveksleren er for høj pga. tilsmudsning Tryktabet over modstrømsveksleren er for høj pga. tilisning Afisning er aktiveret pga. tilisning Dvalefunktionen er aktiveret pga. for kraftig tilisning Rengør modstrømsveksleren. Alarm udløses kun ved udetemperaturer over 10 C. Modstrømsveksleren skal optøes. Det kan gøres ved at tvangsstarte fraluften. Information om at anlægget kører afisning. Information om at anlægget er gået i dvale pga. kraftig tilisning Afisningen mislykkedes Antal genstart efter dvale indstillet i menu 7.4 er overskredet. Kontroller om der fortsat er meget lave udetemperaturer. Hvis det er tilfældet kan drift først opnås når udetemperaturer er steget Illegal afisningsmetode Vælg korrekt afisningsmetode iht. afsnittet Principper for afisning Bypass-afisning er deaktiveret MHCW: Returvandstemperaturen er under advarselstemperaturen og frostsikringsfunktionen er aktiv. Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i brugermenuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. Spjæld BP1: Bypass spjæld 1 fejler BP2: Bypass spjæld 2 fejler BP1: Kontroller om spjældet kører mekanisk uhindret. Tryk udløseren ind på spjældmotoren og drej spjældet. Gå til tvangsstart menuen 8.3 og tvangsåben og luk spjældet. BP2: Kontroller om spjældet kører mekanisk uhindret. Trykudløseren ind på spjældmotoren og drej spjældet. Gå til tvangsstart menuen 8.3 og tvangsåben og luk spjældet. 90/106

24 Modbus Status SendModbusDataReceive fail SendModbusDataSend fail SendModbusDataConnect fail SetRegister Connectfail Kontakt EXHAUSTO A/S Kontakt EXHAUSTO A/S Kontakt EXHAUSTO A/S Kontakt EXHAUSTO A/S SetCoil Connect fail Kontakt EXHAUSTO A/S GetRegister Connectfail Kontakt EXHAUSTO A/S Ekstern styring Manglende modbus kommunikation til MIO- AUX1 (fraluft) modulet Manglende modbus kommunikation til MIO- AUX2 (tilluft) modulet board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen. board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen. 91/106

25 EC Controller Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav Forsyningsspændingen til EC controlleren er for høj Motoren på EC controlleren trækker for stor strøm Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 90 C Temperaturen i power modulet i EC controlleren er over 120 C Hardware fejl på EC controller Kontroller om der er underspænding til EC controller 1. Kontroller om der er overspænding til EC controller 1. Kontroller om ventilatorhjulet kan dreje nemt. Kontroller om kuglelejerne i motoren er slidte. Kontroller om temperaturen ved EC controller 1 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Kontroller om temperaturen ved EC controller 1 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller MCE FAULT Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller Motor blokeret Motor på EC controller er blokeret Forsyningen fra EC controlleren til motoren har mistet en fase Software versionen i EC controlleren er forældet EC controller passer ikke til VEX størrelse Manglende modbus kommunikation til EC controller Kontroller kabel mellem EC controller 1 og motor. Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne. Opgrader softwaren i EC controller 1. Kontroller om EC controlleren passer til VEX størrelsen, se evt. VEX konfiguration. Kontroller modbuskabel mellem main board og EC controller. 92/106

26 EC Controller Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav Forsyningsspændingen til EC controlleren er for høj Motoren på EC controlleren trækker for stor strøm Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 90 C Temperaturen i power modulet i EC controlleren er over 120 C Hardware fejl på EC controller Kontroller om der er underspænding til EC controller 2. Kontroller om der er overspænding til EC controller 2. Kontroller om ventilatorhjulet kan dreje nemt. Kontroller om kuglelejerne i motoren er slidte. Kontroller om temperaturen ved EC controller 2 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Kontroller om temperaturen ved EC controller 2 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller MCE FAULT Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller Motor blokeret Motor på EC controller er blokeret Forsyningen fra EC controlleren til motoren har mistet en fase Software versionen i EC controlleren er forældet EC controller passer ikke til VEX størrelse Manglende modbus kommunikation til EC controller Kontroller kabel mellem EC controller 2 og motor. Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne. Opgrader softwaren i EC controller 2. Kontroller om EC controlleren passer til VEX størrelsen, se evt. VEX konfiguration. Kontroller modbuskabel mellem main board og EC controller. Analog Motor Motor 1 kører ikke Kontroller motorkabel Kontroller om motor er blokeret 93/106

27 Analog Motor 2 (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt Motor 2 kører ikke Kontroller motorkabel Kontroller om motor er blokeret VEX konfiguration VEX type er ikke konfigureret VEX størrelse er ikke konfigureret VEX orientering er ikke konfigureret Konfigurer VEX'en i menu 3.3 Konfigurer VEX størrelsen i menu 3.3 Konfigurer orienteringen i menu 3.3 Dining solution Motorstyring 1 passer ikke til Dining Solution Styring af ekstern fraluftventilator der erstatter intern fraluftventilator 94/106

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100 3004400-2014-05-20 EXact_VEX100 EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk

Læs mere

INDHOLD: VEX340H Kompaktaggregat VEX340H

INDHOLD: VEX340H Kompaktaggregat VEX340H INDHOLD: VEX340H Kompaktaggregat VEX340H VEX340H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX340H Generelt VEX340H Kompaktaggregat Et luftbehandlingsaggregat med modstrømsveksler, der har en høj temperaturvirkningsgrad,

Læs mere

Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik

Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik 3004220-2014-09-03 VEX320-330_EXact2 Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

INDHOLD: VEX100C Ceilingaggregat VEX140C

INDHOLD: VEX100C Ceilingaggregat VEX140C INDHOLD: VEX100C Ceilingaggregat VEX140C VEX100C Ceilingaggregat Hent alle produktdata om VEX140C Generelt VEX140C VEX140C er pladsbesparende løsning til montering under loft. Med VEX140C opnås stor fleksibilitet,

Læs mere

EXact Automatik Basis vejledning for VEX200-serien

EXact Automatik Basis vejledning for VEX200-serien 3003201-2014-05-19 EXact_VEX200 EXact Automatik Basis vejledning for VEX200-serien OK OK Esc EXHAUSTO EXHAUSTO Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax

Læs mere

VEX350H-360H-370H El-installationsguide - EXact2-automatik

VEX350H-360H-370H El-installationsguide - EXact2-automatik 3004825-2018-05-03 VEX350-360-370 EXact2 VEX350H-360H-370H El-installationsguide - EXact2-automatik ON El-installation... Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik 3003457-2014-02-26 VEX260-270 EXact El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik

El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik 3004746-2014-09-05 VEX340 EXact2 El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

INDHOLD: VEX100H+V Kompaktaggregater VEX140-VEX170

INDHOLD: VEX100H+V Kompaktaggregater VEX140-VEX170 INDHOLD: VEX100H+V Kompaktaggregater VEX140-VEX170 VEX100H+V Kompaktaggregater Hent alle produktdata om VEX140H+V-150H+V-160H+V-170H Generelt VEX100-serien VEX140, 150 og 160 kan bestilles i enten Horisontal

Læs mere

HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik

HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik 3004774-2014-09-19 HCE VEX350-360 EXact2 HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik El-varmeflade model: HE05X0809BUE (Uisoleret) HE05X0815BUE (Uisoleret) HE05X0824BUE (Uisoleret) HE05X0809CUE (Uisoleret)

Læs mere

VEX308 EXact Drifts- og servicevejledning

VEX308 EXact Drifts- og servicevejledning 3004250-2014-09-10 VEX308 VEX308 EXact Drifts- og servicevejledning Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

VEX240/250 El-installationsguide for EXact2 automatik

VEX240/250 El-installationsguide for EXact2 automatik 3005067-2015-02-03 VEX240-250H VEX240/250 El-installationsguide for EXact2 automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Guide til el-installation for VEX140H/140V/140C med vandvarmeflade og EXact2

Guide til el-installation for VEX140H/140V/140C med vandvarmeflade og EXact2 3004393-2014-08-27 VEX140_HCW_EXact2 Guide til el-installation for VEX140H/140V/140C med vandvarmeflade og EXact2 ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9)

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9) V2.2 (28.05.2014) 1 (9) IDRIFTSÆTTELSE Ledningsnet Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres. Når strømmen

Læs mere

Produktinformation - Udgave 2. Luftbehandlingsaggregat med modstrømsvarmeveksler VEX340H:

Produktinformation - Udgave 2. Luftbehandlingsaggregat med modstrømsvarmeveksler VEX340H: Produktinformation - Udgave 2 VEX340H Luftbehandlingsaggregat med modstrømsvarmeveksler VEX340H: 400-2250 m3/h OK OK Esc Indholdsfortegnelse VEX340H (400-2250 m 3 /h)... 4 VEX340H - En energieffektiv nyhed!

Læs mere

Guide til el-installation for VEX100 med elvarmeflade og EXact2

Guide til el-installation for VEX100 med elvarmeflade og EXact2 3004399-2014-08-27 VEX100_HCE_EXact2 Guide til el-installation for VEX100 med elvarmeflade og EXact2 ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100/VEX100CF

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100/VEX100CF 3004400-2017-06-20 EXact_VEX100/100CF EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100/VEX100CF OK OK Esc EXHAUSTO EXHAUSTO Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

EXact2 Automatik Basisvejledning VEX /CX

EXact2 Automatik Basisvejledning VEX /CX 3004807-2017-02-02 EXact_VEX/CX300 EXact2 Automatik Basisvejledning VEX320-370/CX340-350 CX300 OK OK Esc EXHAUSTO EXHAUSTO Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65

Læs mere

Vejledning. CTS6000 Webcontrol

Vejledning. CTS6000 Webcontrol Vejledning CTS6000 Webcontrol Version 1.04, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Indledning... 4 Introduktion til CTS6000... 4 Læsevejledning... 4 Hurtigt i gang...

Læs mere

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. INSTALLATIONSVEJLEDNING...3 1.1. Samling af sektioner...3 1.2. Tilslutning

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

EXact Automatik Basis vejledning for VEX

EXact Automatik Basis vejledning for VEX 3003543-2012-01-18 EXact EXact Automatik Basis vejledning for VEX320-330-340-350-360 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

EXact Automatik Basis vejledning for VEX308

EXact Automatik Basis vejledning for VEX308 3004254-2014-09-10 EXact VEX308 EXact Automatik Basis vejledning for VEX308 OK OK Esc EXHAUSTO EXHAUSTO Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt.

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt. 5. 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "Eact Basisvejledning for VE320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111) kan gå ind i Menu 2 "Driftsvisninger" og aflæse driftstatus

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik 3004094-2011-08-29 El-installationsguide til VEX350H/360H med EXact-automatik El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Vejl.nr HAC 1. Home Ventilation Accessory Controller Installations manual Rev. 1.5 da 1/16

Vejl.nr HAC 1. Home Ventilation Accessory Controller Installations manual Rev. 1.5 da 1/16 HAC 1 Home Ventilation Accessory Controller Installations manual Rev. 1.5 da 1/16 2/16 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Vejl.nr. 3500005 Oversigt Indhold Indhold Generel beskrivelse... 4 Installation...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION

VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION UNIQ COMFORT VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION FORDELE EFFEKTIV VARMEGENVINDING Høj effektiv roterende veksler sørger for en effektiv varmegenvinding. Virkningsgrader op til 87 %. LAVT ENERGIFORBRUG

Læs mere

HCE315 El-varmeflade til VEX med EXact2-automatik

HCE315 El-varmeflade til VEX med EXact2-automatik 3004234-2012-01-23 HCE315_EXact2 HCE315 El-varmeflade til VEX med EXact2-automatik El-varmeflade model: HE31504AUE 3,9 kw (Uisoleret) HE31508AUE 7,8 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

Udskiftning af DOL 530/630 10" CPU-modul

Udskiftning af DOL 530/630 10 CPU-modul Udskiftning af DOL 530/630 10" CPU-modul Teknisk brugervejledning 2018.11.20 60433-4 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Forberedelse til udskiftningen... 3 2.1 Backup af eksisterende

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERMANUAL WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2 Webserver V1.18, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk IDRIFTSÆTTELSE

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring

VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. Installationsvejledning... 3 1.1. Samling af sektioner... 3 1.2. Tilslutning af spænding...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik 3004396-2014-09-03 VEX150-160HX Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-2-75 SILVER C

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-2-75 SILVER C Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-2-75 SILVER C 1. Generelt Håndterminal benyttes til at indstille motorparametre til SILVER C. 2. Montering Håndterminal kan hænges i det medfølgende

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

S TOUCH. for VEX33 og VEX35. Betjeningspanel Installation og anvendelse INDD. Tel Odensevej 76 EXHAUSTO A/S

S TOUCH. for VEX33 og VEX35. Betjeningspanel Installation og anvendelse INDD. Tel Odensevej 76 EXHAUSTO A/S Betjeningspanel Installation og anvendelse S TOUCH for VEX33 og VEX35 Der tages forbehold for ændringer og rettelser EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov

Læs mere

S TOUCH. for VEX33/VEX33-2 og VEX35-2. Betjeningspanel Installation og anvendelse INDD. Tel Odensevej 76 EXHAUSTO A/S

S TOUCH. for VEX33/VEX33-2 og VEX35-2. Betjeningspanel Installation og anvendelse INDD. Tel Odensevej 76 EXHAUSTO A/S 3005355-2018-12.INDD Betjeningspanel Installation og anvendelse S TOUCH for VEX33/VEX33-2 og VEX35-2 Der tages forbehold for ændringer og rettelser EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Guide til el-installation for VEX150-160-170 m. vandvarmeflade og EXact2

Guide til el-installation for VEX150-160-170 m. vandvarmeflade og EXact2 3004394-2014-08-27 VEX150-170_HCW_EXact2 Guide til el-installation for VEX150-160-170 m. vandvarmeflade og EXact2 ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550

Læs mere

ECO 375. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Kompakte indbygningsmål. Overholder bygningsklasse 2020

ECO 375. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Kompakte indbygningsmål. Overholder bygningsklasse 2020 ECO 375 Fokus på energioptimering lavt energiforbrug Kompakte indbygningsmål Overholder bygningsklasse 2020 ECO 375 er et ventilationsaggregat til varmegenvinding med en højeffektiv modstrømsveksler, der

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Alarmoversigt EXcon automatik

Alarmoversigt EXcon automatik 3006125-2019-05-10 EXcon oversigt EXcon automatik VEX4000 MODUL AGGREGATER VEX5000 M O D U L A G G R E G A T E R Produkt information...kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere