NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER"

Transkript

1 NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

2 NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af DS Håndværk & Industri, Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet. Vi er enige om, at det er vigtigt med information til virksomheder og medarbejdere om natarbejde.

3 INDHOLD 04 Regler om natarbejde 05 Lovpligtigt og gratis helbredstjek 08 Helbred 10 Planlægning af vagter 12 Arbejdsmiljø og natarbejde 14 Døgnrytme og søvn 17 Spørgeskema NATARBEJDE OG HELBRED 3

4 Regler om natarbejde Natarbejde er både reguleret via lovgivning og overenskomster. Den overordnede konsekvens af reguleringen er, at varigheden af natarbejde bør begrænses, fordi menneskets organisme er særlig følsom om natten. Da nat arbejde ikke kan undgås, har medarbejderne ret til regelmæssig og gratis helbredstjek. ARBEJDSMILJØLOVEN Arbejdsmiljøloven nævner ikke specifikt nat arbejde og helbred. Den rummer dog bestemmelser om hviletid og fridøgn 11-timers- reglen og ét fridøgn om ugen. EU-LOVGIVNING EU s arbejdstidsdirektiv er implementeret i Danmark dels ved lov og dels gennem overenskomsterne. Arbejdstidsdirektivet giver bl.a. natarbejdere ret til gratis helbredstjek.

5 Lovpligtigt og gratis helbredstjek Medarbejdere, som arbejder om natten, har ret til et gratis helbredstjek, før de begynder at arbejde om natten. Herefter har de ret til et gratis helbredstjek hvert tredje år. Det er slået fast i EU s arbejdstidsdirektiv, der er implementeret i både lovgivningen og overenskomsterne. Natarbejdere, der er omfattet af overens komsten mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal, 3F samt Blik- og Rørarbejderforbundet, har ret til et helbredstjek hvert andet år. Medarbejderne bestemmer selv, om de ønsker at tage imod tilbuddet om et helbredstjek. Virksomheden må ikke registrere, om den enkelte medarbejder tager imod tilbuddet eller ej. De oplysninger, der kommer frem i forbindelse med helbredstjekket, er personlige og fortrolige. De er medarbejderens ejendom og må ikke sendes til virksomheden eller andre. LOVGIVNING OM HELBREDSTJEK Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet 9 Før der foretages en undersøgelse med de i 2, stk. 1 og 4, jf. 3, nævnte formål, skal den, der foretager undersøgelsen, sikre sig, at lønmodtageren er skriftligt og mundtligt orienteret om: 1. Undersøgelsens formål og art. 2. Undersøgelsens metode. 3. Eventuelle risici, der er forbundet med undersøgelsen. 4. De eventuelle konsekvenser, som undersøgelsens resultater kan få for lønmodtageren. 5. Karakteren af de oplysninger, som kan fremkomme ved undersøgelsen, herunder om størrelsen af risikoen for fremtidig sygdom mv. 6. Betingelserne for videregivelse af oplysninger, jf. 7 og Undersøgelsens opfølgning, herunder om underretning af arbejdsgiveren. 8. Hvordan undersøgelsens resultater skal opbevares. 9. Hvor undersøgelsens karakter gør det naturligt også muligheden for, at et undersøgelsesresultat kan indvirke på den undersøgtes livsforventning og selvopfattelse. NATARBEJDE OG HELBRED 5

6 Lovpligtigt og gratis helbredstjek fortsat FORMÅL Helbredstjekket giver medarbejdere, der arbejder om natten, en mulighed for at sikre sig, at de ikke udsætter deres helbred for unødig risiko ved at arbejde om natten. HELBREDSTJEKKET I PRAKSIS I overenskomsten mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal, 3F samt Blik- og Rørarbejderforbundet har parterne aftalt rammer for, hvordan helbredstjekket skal gennemføres i praksis, og hvem der kan udføre det. Helbredstjekket består af tre dele: Et spørgeskema, som medarbejderen selv udfylder, en række målinger og en helbredssamtale. SÅDAN FOREGÅR HELBREDSTJEKKET 1 Arbejdsgiveren giver natarbejderen tilbud om helbredstjek. Det skal fremgå af tilbuddet, hvordan og af hvem helbredstjekket gennemføres. 2 Hvis medarbejderen ønsker et helbredstjek, aftaler vedkommende en tid efter de retningslinjer, der er angivet i tilbuddet. 3 Medarbejderen modtager og udfylder et spørgeskema. Skemaet skal sendes eller afleveres på forhånd eller medbringes til helbredstjekket. SPØRGESKEMAET TIL MEDAR- BEJDERNE SKAL SOM MINIMUM INDEHOLDE DE SPØRGSMÅL, SOM PARTERNE HAR AFTALT (se s. 17). SPØRGESKEMAET ER DESUDEN TILGÆNGELIGT PÅ PARTERNES HJEMMESIDE. 4 Helbredstjekket indledes med en række målinger: Blodtryk Vægt og hofte-/taljemål Fedtprocent Blodprøve for kolesterol Blodprøve for blodsukker BMI Resultatet af målingerne skal foreligge med det samme.

7 5 Umiddelbart efter helbredstjekket gennemføres en helbredssamtale, hvor spørgeskemaet og målingerne bliver gennemgået. Herudover vil samtalen være en kombination af spørgsmål og gode råd om, hvordan medarbejderen kan forebygge, at helbredet bliver påvirket af natarbejdet. 6 Under samtalen udfyldes en rapport ud fra målingerne, spørgeskemaet og samtalen. Samtalen afsluttes med en gennemgang af rapporten og en vurdering af, om medarbejderens helbred kan holde til natarbejdet, samt om det er nødvendigt med en læges vurdering. 7 Den endelige rapport udleveres eller sendes til medarbejderen, efter den er attesteret af en læge med arbejdsmedicinske kompetencer. HVEM KAN UDFØRE HELBREDS- TJEKKET Virksomheden vælger, hvem der skal stå for helbredstjekket. Det skal dog enten være en læge, en sygeplejerske eller en anden med relevant uddannelse og efteruddannelse. Hvis det ikke er en læge, der gennemfører helbredstjekket, skal virksomheden sikre sig, at den pågældende person har relevant uddannelse og efteruddannelse samt eventuel nødvendig autorisation. Avidenz A/S har sundhedsfagligt personale med nødvendige autorisationer til at udføre helbredstjekket, og alle rapporter attesteres af arbejdsmedicinsk læge. Få mere informa tion på Avidenz hjemmeside avidenz.dk eller ring til Helle Rømer hos Avidenz på telefon NATARBEJDE OG HELBRED 7

8 Helbred Når medarbejdere begynder på skifteholdsarbejde vil de ofte opleve en række symptomer som fx søvnproblemer, træthed eller problemer med maven. Symptomerne forsvinder ofte efter et stykke tid, men de kan også vende tilbage, fx hver gang medarbejderen er på natarbejde. Går symptomerne slet ikke væk, kan de være tegn på sygdom. Skifteholdsarbejdere har større risiko end andre for at få en række sygdomme. Der findes dog ingen undersøgelser, der viser, at skifteholdsarbejdere lever kortere end andre på grund af deres arbejde. HJERTESYGDOMME Generelt set har skifteholdsarbejdere ca. 40 procent større risiko for hjertesygdomme end dagarbejdere. MAVE-TARM SYGDOMME Op mod halvdelen af alle skifteholdsarbejdere med natarbejde har oplevet at få problemer med maven fx nedsat appetit eller hård eller løs mave. Forskning tyder på, at skifteholds arbejdere har større risiko for at få mavesår. Det kan dog også skyldes andre faktorer som fx rygning. KRÆFT Undersøgelser tyder på, at kvinder kan have øget risiko for brystkræft, hvis de har natarbejde. Det er dog ikke endeligt fastslået. Der er også mange andre forhold, der har indflydelse på, om medarbejderen har øget risiko for brystkræft fx hvornår hun fik sit første barn, og hvor mange børn hun har. Det kan også være arveligt. SUKKERSYGE DIABETES II Nogle undersøgelser tyder på, at skifteholdsarbejdere har større risiko for at få diabetes II også kaldet gammelmandssukkersyge.

9 STRESS Skifteholdsarbejde er en stressfaktor. Næsten alle skifteholdsarbejdere oplever symptomerne på for lidt søvn: hovedpine og almen utilpashed. Men skifteholdsarbejdere klager også oftere end andre over, at de er irritable, rastløse, triste, angste og nervøse. SKIFTEHOLDSARBEJDERE HAR STØRRE RISIKO END ANDRE FOR AT FÅ EN RÆKKE SYGDOMME. GRAVIDITET Gravide må gerne udføre natarbejde. Det kan dog være en god idé at flytte medarbejderen til dagarbejde. Nogle undersøgelser viser nemlig, at kvinder med fast nattevagt har større risiko for at føde for tidligt eller for ufrivillig abort. NATARBEJDE OG HELBRED 9

10 Planlægning af vagter Det er forskelligt, hvordan mennesker oplever at arbejde om natten. For nogle går det helt fint. Andre oplever små eller store problemer. Men kroppen vænner sig aldrig helt til at arbejde om natten, og jo ældre man bliver, jo sværere bliver det. Derfor gælder det om at finde den rigtige balance. HØJST 2-4 VAGTER I TRÆK Kroppen bliver mindre påvirket, hvis man kun har 2-4 nattevagter i træk. Det går også hurtigere at indhente søvntabet bagefter. Få nattevagter i træk betyder også, at medarbejderne har friaftener og frinætter hver uge. Det gør det lettere at få familielivet til at fungere og til at få tid med vennerne. Ulempen er, at medarbejderne oftere har perioder med nattevagter fx hver anden uge i stedet for hver fjerde. Men de fleste oplever, at de sover bedre og derfor får mere ud af de dage, hvor de ikke er på arbejde. PAS PÅ DE LANGE VAGTER Det kan være fristende at tage 12-timers vagter for at få færre arbejdsdage, og for nogle fungerer det også godt. Det har dog konsekvenser for bl.a. de arbejdspåvirkninger, medarbejderen må udsættes for og for risikoen for ulykker. MEDARBEJDERE, DER HAR INDFLYDELSE PÅ DERES EGET SKIFTEMØNSTER, OPLEVER FÆRRE GENER END MED- ARBEJDERE, DER IKKE HAR NOGEN INDFLYDELSE.

11 HVAD ER BEDST? Hvis medarbejderen både skal have korte og få nattevagter i træk, betyder det, at vedkommende skal have mange perioder med nattevagter i løbet af en måned. Ellers må medarbejderen have lidt flere eller lidt længere vagter. Der er ikke nogen klare svar på, hvad der er bedst, så det vigtigste er at finde ud af, hvad der passer den enkelte og være klar over fordele og ulemper. Forskningen viser, at medarbejdere, der har indflydelse på deres eget skiftemønster, oplever færre gener end medarbejdere, der ikke har nogen indflydelse. NATARBEJDE OG HELBRED 11

12 Arbejdsmiljø og natarbejde ULYKKER Der er større risiko for ulykker blandt medarbejdere, der arbejder om aftenen, om natten og tidligt om morgenen. Det skyldes træthed efter dårlig eller for lidt søvn, men også at man tvinger kroppen til at være vågen på et tidspunkt, hvor den naturligt vil sove. Det nedsætter både reaktions- og koncentrationsevnen. Derfor stiger risikoen for fejl og ulykker. Risikoen stiger, jo flere timer medarbejderen arbejder i træk. Derfor er den samlede risiko større, når medarbejderne har 12-timers vagter, end når de har 8-timers vagter. Det gælder også efter arbejdstid, hvis medarbejderen fx kører hjem i bil. Forsøg viser, at hvis man har været vågen i timer i træk, forringes reaktionsevnen så meget, at det svarer til en alkoholpromille på 0,5. Generelt er skifteholdsarbejdere mere trætte end andre, når de kører til og fra arbejde. HVIS MAN HAR VÆRET VÅGEN I TIMER I TRÆK, FOR- RINGES REAKTIONSEVNEN SÅ MEGET, AT DET SVARER TIL EN ALKOHOLPROMILLE PÅ 0,5.

13 GRÆNSEVÆRDIER Når vagter overstiger 8 timer, har det betydning for de arbejdsbetingede påvirkninger, medarbejderne må udsættes for. Grænse værdierne er nemlig fastsat ud fra en arbejdsdag på 8 timer. Hvis medarbejdere arbejder mere end 8 timer i træk, skal grænseværdierne være lavere. Det gælder fx for medarbejdere, der arbejder med kemiske stoffer, der er underlagt grænseværdier, men det gælder også for påvirkninger som støj og tunge løft. Derudover nedbrydes nogle kemiske stoffer langsomt. De kan derfor ophobes i kroppen, hvis medarbejderen kun har fri 12 timer i stedet for 16 timer mellem to skift. HVIS MEDARBEJDERE ARBEJDER MERE END 8 TIMER I TRÆK, SKAL GRÆNSEVÆRDI- ERNE VÆRE LAVERE. NATARBEJDE OG HELBRED 13

14 Døgnrytme og søvn Mennesket er indrettet til at sove om natten og være vågen om dagen først og fremmest fordi, der er sollys om dagen og mørkt om natten. Når man har natarbejde, modarbejder man derfor kroppens naturlige døgnrytme. DET INDRE UR Generelt set kan man ikke selv styre sin døgnrytme. Den opgave bliver løst automatisk af kroppens indre ur dvs. de dele af hjernen, der regulerer døgnrytmen. Det er derfor, at de fleste har svært ved at holde sig vågne kl. 5 om natten. Her skruer kroppen ned for blusset reaktionstiden bliver længere, og kropstemperaturen er på sit laveste. Til gengæld bliver mange mere friske igen bagefter, selvom de ikke har sovet. Det er kroppens døgnrytme, der skruer op for energien igen. Det er også derfor, at man ikke kan sove så længe efter en nattevagt. Det indre ur fortæller simpelthen, at man skal være vågen. KL. 5 SKRUER KROPPEN NED FOR BLUSSET REAK- TIONSTIDEN BLIVER LÆNGERE OG KROPS- TEMPERATUREN ER PÅ SIT LAVESTE.

15 GENERELT SET SOVER MAN 1-3 TIMER MINDRE OM DAGEN EFTER EN NATTEVAGT. SØVNEN ER VIGTIG FOR HELBREDET Søvnen er vigtig for opbygning af hjernen, for hukommelsen og for indlæringen. Undersøgelser viser, at det kan have betydning for helbredet, hvis man ikke sover nok i længere tid fx kan det være med til, at man udvikler sukkersyge og hjertesygdomme. Generelt set sover man 1-3 timer mindre om dagen efter en nattevagt. Det er først og fremmest kroppens naturlige døgnrytme det indre ur der forhindrer natarbejderen i at sove nok om dagen. NATARBEJDE OG HELBRED 15

16 Noter

17 SPØRGESKEMA TIL HELBREDSTJEK VED NATARBEJDE BASISOPLYSNINGER Navn: Alder: Køn: Mand Kvinde Firma: Arbejdssted: ARBEJDET Stillingsbetegnelse Arbejdstid - antal timer pr. uge: Fast nathold: Skiftehold: Arbejdsopgaver: Opfatter du arbejdet som Ensformigt Varieret Har du tidligere haft natarbejde? Ja Nej Hvor lang tid har du haft natarbejde i denne omgang? Måneder År Hvor mange vagter har du pr. måned? Antal: Varighed: HELBRED Har du eller har du haft følgende: Psykiske problemer, fx stress, angst, nervøsitet Ja Nej Psykiske reaktioner, fx irritabilitet, rastløshed, tristhed Ja Nej Depression Ja Nej Appetitforstyrrelser, forstoppelse og løs mave (diarre) Ja Nej Mavesår Ja Nej Forhøjet blodtryk Ja Nej Sukkersyge Ja Nej Hjertekarsygdomme Ja Nej Forhøjet kolesteroltal Ja Nej Allergi Ja Nej Kramper Ja Nej Tilbagevendende hovedpine Ja Nej Sygdomme i bevægeapparatet (fx gigt) Ja Nej Problemer med potens eller sexlyst Ja Nej Hvordan vurderer du dit eget helbred Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt SØVN Er du A-menneske: Er du B-menneske: Antal timers søvn om natten før natskift: Antal timer søvn mellem 2 natskift: Muligt at sove uforstyrret efter natskift Ja Ofte Sjældent Nej Svært ved at falde i søvn Ja Ofte Sjældent Nej Svært ved at sove igennem Ja Ofte Sjældent Nej Gennemsnitlig søvnlængde Under 4 timer 4-5 timer 5-6 timer Over 6 timer Træthedsfornemmelse Aldrig Sjældent Af og til Ofte

18 SPØRGESKEMA fortsat SÆRLIGT FOR KVINDER Har eller har haft brystkræft Ja Nej Er gravid Ja Nej Problemer/gener ved tidligere graviditeter Ja Nej SYGEFRAVÆR Sygefravær pr. år de seneste 2 år Ingen Højst 9 dage dage Mere end 20 dage KOST VED NATARBEJDE Morgenmad bestående af: Frokost bestående af: Aftensmad bestående af: Mellemmåltider bestående af: Antal mellemmåltider pr. dag: KOST VED DAGARBEJDE Morgenmad bestående af: Frokost bestående af: Aftensmad bestående af: Mellemmåltider bestående af: Antal mellemmåltider pr. dag: RYGNING Ryger (hvis ja, hvor meget pr. dag) Ja Nej ALKOHOL OG STIMULANSER Hvor mange genstande pr. uge Nuværende eller tidligere problemer med for højt alkoholforbrug: Ja Nej Forbrug af andre stimulanser Ja Nej MOTION Antal timer pr. uge med gang, cykling og havearbejde Antal timer pr. uge med idræt/anden motion FAMILIE OG FRITID Har du svært ved at deltage i fritidsaktiviteter, videreuddannelse og kontakt med familie og venner Ja Nej YDERLIGERE KOMMENTARER

19 Noter LEV GODT MED NATARBEJDE 19

20 DS Håndværk & Industri Magnoliavej Odense SV Tlf ds-net.dk Dansk Metal Nyropsgade København V Tlf danskmetal.dk Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Immerkær Hvidovre Tlf blikroer.dk 3F Kampmannsgade København V Tlf f.dk FO-006 November 2013

Helbredskontrol. ved natarbejde

Helbredskontrol. ved natarbejde Helbredskontrol ved natarbejde CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007 Natarbejde hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? Fokus på natarbejde hvorfor nu det? Arbejder du om natten fast eller på skiftende vagter? Så En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen !"#$%&#' 1 Indledning... Indledning...Error! Bookmark not defined. 3 2 Sundhedsprofilen hvordan

Læs mere

Trivsel og Arbejdsglæde

Trivsel og Arbejdsglæde Trivsel og Arbejdsglæde Projekt i Salling Bank Bilag Arbejdsglæde Trivsel Resultater Lønsomhed Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Danmarks Sundeste Virksomhed,

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning for luftfart Psykisk arbejds miljø og trivsel i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning for luftfart Vejledningens indhold

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Handicaphjælperens arbejdsmiljø

Handicaphjælperens arbejdsmiljø TEMA Branchevejledning Handicaphjælperens arbejdsmiljø Branchevejledning for handicaphjælpere Branchevejledning for handicaphjælpere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K sekretariat@3bar.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Bliv klogere på diabetes

Bliv klogere på diabetes Bliv klogere på diabetes Hvordan måler jeg mit blodsukker? Hvad må jeg spise, hvis jeg har diabetes, og hvad kan være farligt? Hvordan undgår jeg fodsår og hvilke følgesygdomme skal jeg passe på? Hvordan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere