Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem."

Transkript

1 Centre for Research in Childhood Health, Svendborg, den xx.xx.xxxx Til elever og forældre på xxxxxxxx Skole Vi skriver til jer for at spørge om I vil deltage i forskningsprojektet I forbindelse med Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, bliver der fra skoleåret 2008/2009 oprettet 4 idrætsskoler, hvor eleverne fra 0. til 4. klasse blandt andet får 3 dobbeltlektioner idræt samt undervisning i kost og sundhed. I den forbindelse ønsker kommunen i samarbejde med i Ringe og Institut for Idræt og Biomekanik på at undersøge, hvad den øgede idrætsundervisning i idrætsskolerne betyder for elevernes sundhed og trivsel. Forskningen gennemføres fra april 2008 til juni 2011 på alle deltagende elever i idrætsskolerne samt på en tilsvarende kontrolgruppe af elever fra fire andre folkeskoler, der ikke har ekstra idræt. Der forventes at deltage 750 børn i henholdsvis idrætsskolegruppen og i kontrolgruppen. Forskningsprojektet finansieres af fonde, og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved. Der vil blive tilknyttet læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og kiropraktorer til forskningsprojektet, og derfor kan eleverne i tilfælde af eventuelle skader ved idræt eller i fritiden hurtigt undersøges og anvises behandling. Sidst men ikke mindst tilbydes alle idrætslærere efteruddannelse fra Team Danmark og Svendborg Kommune, så eleverne får den rigtige træning, der svarer til deres alder og fysik. Forskningen indebærer, at elevernes sundhed undersøges på flere forskellige måder; om ekstra idræt øger børnenes fysiske form og aktivitet og dermed nedsætter risikoen for fremtidige livsstilssygdomme som type-lldiabetes og hjerte-kar sygdomme, samt hvordan ekstra idræt kommer til at påvirke kroppen med hensyn til motorik, muskel- og knoglestyrke, og herunder om der kommer flere idræts- og fritidsskader eller de forebygges på grund af bedre motorik, samt større muskel- og knoglestyrke. Skulle vi blive opmærksomme på noget specielt i forbindelse med de forskellige undersøgelser af eleverne, vil I naturligvis blive underrettet så hurtigt som muligt. Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem. Projektet finansiers ved hjælp af almennyttige fonde, TEAM Danmark som finansierer undersøgelsen om idrættens påvirkning af motorik, muskel- og knoglestyrke og uddanner idrætslærerne, samt Svendborg kommune og de involverede skoler som giver økonomisk mulighed at eleverne kan få seks idrætslektioner om ugen. Projektlederen (Niels Wedderkopp) er medlem af TEAM-Danmarks forskningsudvalg, et ulønnet tillidserhverv, hvor man tager stilling til indkomne forskningsansøgninger. Projektlederen har på intet tidspunkt være involveret i stillingtagen omkring støtte til dette projekt. Vi gør opmærksom på, at I til enhver tid kan trække jer ud af undersøgelsen uden at det får betydning for jer eller jeres barns nuværende eller senere behandling.

2 Der afholdes informationsmøde på jeres skole den xx.xx.2008, hvor vi vil fortælle om forskningsprojektet, og hvor der bliver mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. Hvis I ikke kan denne dag, er det muligt at deltage den xx.xx På de følgende sider vil vi informere om detaljerne i forskningsprojektet, og vi vil bede jer om at udfylde skemaet på sidste side og aflevere den til jeres barns klasselærer, som vil sørge for at videresende det til os. Fordele og ulemper ved undersøgelsen: Eleverne på Idrætsskolerne vil under alle omstændigheder få den øgede mængde idræt i skolen deltagelse i ekstra idræt vil således blive en del af dagligdagen for jer og jeres barn uanset om der laves målinger på eleverne eller ej. Målingerne på antallet af idræts- og fritidsskader, kropssammensætning og motoriske færdigheder vil således være til gavn for jer og jeres børn I får mulighed for at finde ud af, hvordan jeres børn udvikler sig, og børnene vil ved skader få en hurtig vurdering af skaden og en eventuel behandling vil blive startet med det samme. Sidst men ikke mindst kan I være med til at dokumentere nyttig viden om forebyggelse, dette projekt er det første i verden som i stor skala og over en årrække undersøger om det er muligt at forebygge idræts- og fritidsskader generelt, samt om det er muligt at nedsætte risikoen for senere hjerte-kar sygedom og type-ii-diabetes. Eleverne på skolerne uden ekstra idræt, vil også have nogle fordele ved at deltage, der kommer fokus på sund levevis, sund idrætsudøvelse, kropssammensætning og idræts- og fritidsskader, det betyder at der blandt elever, forældre og lærere kommer fokus på disse områder. Alene fokuset medfører en forbedring af elevernes almene sundhedstilstand. Dette kan illustreres ved at vi i undersøgelser i idrætsforeninger fandt at fokus på skader sænkede antallet af skader med næsten 50% i kontrolgrupperne, og den samme effekt er set på almen levevis og kropssammensætning i udenlandske undersøgelser. Ulemperne er, at vi beder jer svare på nogle spørgsmål (3-6) hver uge, der vil i forbindelse med nogle af undersøgelserne kunne opstå ubehag og undersøgelsen løber over lang tid (3 år). Specielt fysisk form testning kan for nogle føles ubehageligt, specielt første gang. At få taget en blodprøve kan også for nogen børn synes ubehageligt, i forbindelse med blodprøven vil der blive tilbudt lokalbedøvende creme før prøven tages. Men der er ingen fare forbundet med noget af undersøgelsen. Projektet kan blive til gavn ikke kun for jeres børn men også alle andre børn i hele Danmark, da projektet omkring indførelse af ekstra idræt er bygget op så det indføres uden problemer på alle andre skoler i landet, da Svendborg kommune har sørget for at kunne videregive erfaringerne til alle andre kommuner i landet via en systematisk vidensopsamling omkring indførelsen af de ekstra idrætstimer. Vi har vedlagt folderen Før du beslutter dig, som oplyser om vores/forskernes tavshedspligt, forsøgspersoners ret til aktindsigt, klageadgangen og mulighed for erstatning efter Lov om klage- og erstatningsadgang på sundhedsområdet. Skulle I have spørgsmål til forskningsprojektet, er I meget velkomne til at kontakte nedenstående. På forskergruppens vegne Overlæge Niels Wedderkopp Ambulatorium for Idræts-, arbejds- og fritidsskader i Ringe og, Telefon:

3 Centre for Research in Childhood Health, Beskrivelse af forskningsprojektet Betydningen af øget fysisk aktivitet for den nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge. En treårig undersøgelse i Svendborg kommune. 1. Livsstilssygdomme hos børn og unge Hvad undersøger vi: Der har indtil nu kun været gennemført en undersøgelse omhandlende risikofaktorer for livsstilssygdomme over en årrække og på flere årgange af børn fra 0. til 3. klasse. Dette studie omhandlede fire idrætslektioner om ugen, og konklusionen var at effekten af fire idrætslektioner ikke var særlig høj. Der har ikke været foretaget nogen undersøgelser på ældre børn og unge, og ikke med seks idrætslektioner om ugen. Projektet i Svendborg vil give mulighed for både at undersøge om den ekstra idræt virker, og på hvilket alderstrin det er muligt at få en effekt af ekstra idræt. Elevernes risikofaktorer og niveau for type-ii-diabetes og hjerte-kar sygdomme vil blive fastlagt ved studiestart i august - september 2008 og ved sluttidspunktet maj-juni Alle børn har et risikoniveau - det kan være relativt højt eller lavt, men ingen af eleverne forventes at være syge eller at have farlige risikoniveauer. Risikoniveauet bestemmes ud fra blodprøver med måling af kolesterol-, insulin-, og sukkerniveauet i blodet, samt elevernes kropssammensætning bestemt ved højde-vægt forholdet kaldet bodymass index, forkortet til BMI og hudfoldsmålinger på arme og ryg. Herudover måles elevernes fysiske aktivitet objektivt ved at de får udleveret en lille bevægelsessensor, som måler hvor meget de bevæger sig. Bevægelsessensoren er meget lille, 4x4x1,5 cm og bæres i et elastisk bælte på højre hofte i en uge. Når eleverne skal have taget blodprøve, tages den fastende om morgen på skolen, hvorefter eleverne vil få serveret morgenmad, få udleveret bevægelsessensoren og svare på et computeriseret spørgeskema før de går tilbage til deres normale skoledag. Eleverne vil samme dag få udleveret et spørgeskema til jer forældre, som vi vil bede jer udfylde der hjemme. I spørgeskemaet spørger vi ind til forældrenes/jeres fysiske tilstand, om der er nogen sygdomme i familien, herunder blandt andet diabetes, hjertesygdomme, gigtsygdomme og rygproblemer samt hvad I laver til daglig. Med hensyn til blodprøverne, som vil blive taget ved starten af skoleåret 2008 og i foråret 2011, vil eleverne blive tilbudt EMLA-creme (lokalbedøvende creme), samtidig med at blodprøven vil blive taget liggende for at minimere et eventuelt ubehag. For at følge elevernes aktivitetsniveau i det daglige vil de eller I modtage en SMS en gang om ugen, hvor de/i vil blive spurgt om, hvor mange gange de har været til sport, og hvor længe det har varet hver gang. 2. Kroppen: a. Forebyggelse af skader under sport og leg hvad undersøger vi: Der er kun meget få studier, både nationalt og internationalt, som har kunnet påvise en effekt på antallet af idrætsskader, og slet ingen på fritidsskader. Det vil derfor være muligt at undersøge, om det er muligt at forebygge nogle af skaderne helt, om vi kan gøre skadernes omfang mindre, og om vi kan formindske langtidsfølgerne af dem. Forebyggelsen forventes at fremkomme ved en styrket motorik hos eleverne i Idrætsskolerne elevernes forbedrede motorik vil medføre at de ikke falder så let, og når de falder, er de i stand til at reagere hurtigere og derved undgå at blive skadet ved faldet. Samtidig med at det undersøges om antallet af skader falder, undersøges elevernes fysiske form, deres balance, fleksibilitet og deres styrke for at finde ud af, hvor stor effekten af de ekstra idrætstimer er.

4 Idrætsskaderne registreres ved, at eleverne eller forældrene en gang om ugen svarer på en SMS, hvor der spørges om eleverne har ondt i arme, ben eller ryg og om de er kommet til skade. Det registreres endvidere hvis eleverne kontakter en af de tilknyttede læger, kiropraktorer, fysioterapeuter eller sygeplejersker per telefon, hvorefter eleven tilses i den indeværende uge, og hvis det skønnes nødvendigt. Hvis der er behov for det, tilses barnet samme dag. Ved akutte svære skader skal barnet selvfølgelig tilses på skadestuen. Fysisk form undersøges ved hjælp af en løbe test, hvor det måles hvor langt eleverne kan løbe med stigende hastighed. Deres styrke måles ved at undersøge, hvor langt og hvor højt de kan hoppe, og hvor mange mavebøjninger de kan tage på 30 sekunder. Deres fleksibilitet undersøges ved hjælp af sit and reach testen, hvor de sidder med fødderne mod et bræt, hvor det måles om de kan nå deres tæer med strakte ben, hvor langt deres fingre er fra tæerne eller hvor langt fingerspidserne når forbi. Disse undersøgelser af motorikken vil foregå fire gange hvert år, og er nødvendige for at vi kan følge elevernes udvikling i forbindelse med idrætstimerne. Første gang er i august, anden gang i november, tredje gang i februar og fjerde gang i maj måned. b. Rygproblemer hvad undersøger vi: Rygproblemer kan være et problem allerede i barne- og ungdomsårene, og populært sagt: en gang rygproblemer altid rygproblemer. Det er på intet tidspunkt lykkedes at påvise nogen effekt af forsøg på forebyggelse af rygproblemer, hverken hos børn, unge eller voksne. Nye forskningsresultater tyder endvidere på at der eksisterer risiko idrætsgrene og at høj fysisk aktivitet muligvis har en forebyggende effekt. Denne undersøgelse vil give os mulighed for at undersøge om man med øget fysisk aktivitet kan forebygge rygproblemer, og om der er nogle idrætsgrene, som bør ændre trænings- eller konkurrenceforhold for at undgå udviklingen af rygproblemer hos udøverne. Rygproblemerne/skaderne registreres i projektet på samme måde som arm- og benproblemer/skader ved hjælp af SMS, eller ved direkte telefonisk kontakt til en af de deltagende sundhedsfaglige personer. Hvis en elev får rygproblemer/skader vil eleven herefter blive tilset indenfor en uge, eller tidligere hvis det skønnes nødvendigt. Det er kendt, at puberteten (9-15 år) er den periode, hvor rygproblemer opstår og at puberteten muligvis spiller en rolle. Det kan være ændrede hormonelle forhold, men det kan også være på grund af, at eleverne vokser meget hurtigt i denne periode. De hyppige højdemålinger vil derfor sammen med en vurdering af pubertetsstadie derfor give viden om, hvorvidt det er den hurtige vækst eller om det er puberteten og dermed muligvis hormonerne som giver problemerne. c. Knogleudvikling hvad undersøger vi: Børns knogler vokser og bliver stærkere gennem hele barndommen, og den samlede knoglemasse når maksimum ved års-alderen, for igen at falde fra omkring års-alderen. Den endelige knoglestyrke bestemmes af både arvelige og af andre faktorer. De andre faktorer bidrager med ca. 25 % af knogletætheden. Man har nogen, men langt fra udtømmende viden om, hvilke andre faktorer der påvirker knogletilvæksten. Fysisk aktivitet har stor betydning for udvikling af knoglerne. Man ved imidlertid ikke, hvor meget aktivitet, og hvilken aktivitet der er mest hensigtsmæssig for optimal knogleudvikling. D-vitamin er nødvendigt for at sikre knogletilvækst, men det er uvist, hvor højt D-vitamin-niveauet skal være. Undersøgelser tyder på, at op mod halvdelen af børn i nordeuropæiske lande har et lavt D-vitaminniveau. Det er uvist, om dette lave D-vitamin-niveau giver en øget risiko for knoglebrud hos raske børn. Undersøgelser hos ældre tyder på, at K-vitamin-mangel er udbredt, og dette påvirker knogleomsætningen negativt. Det er uvist om dette også gælder for børn. Knoglestyrken har først og fremmest betydning for risikoen for knoglebrud hos den enkelte. Knogletæthed hænger stærkt sammen med risikoen for

5 knoglebrud hos voksne og ældre. Denne sammenhæng er kun undersøgt få gange tidligere hos børn, men man fandt her en sammenhæng. Vitamin D og K undersøges ved hjælp af blodprøven. Eleverne vil blive undersøgt ved hjælp af DEXA-skanning, som er en røntgenundersøgelse, hvor der måles på forskellen i den mængde røntgen som absorberes i vævet mellem to svage røntgenstråler. Herved fås et mål for knoglemasse og kropssammensætning. Det er en såkaldt golden standard (den bedste) metode til måling af både knoglemasse og kropssammensætning. Herudover vil der blive foretaget to røntgenundersøgelser af venstre håndled for at fastslå den biologiske alder. Eleverne udsættes således for røntgen stråling fra 2 Dexa-scanninger og fra de 2 røntgenbilleder af venstre håndled. Til sammenligning kan vi oplyse, at den samlede stråledosis ved disse prøver svarer til ¼ af strålingen ved en retur flyvning over Atlanten. DEXA-skanningerne og røntgenbillederne vil blive taget på Odense Universitets Hospital, hvor eleverne vil blive kørt til i tog, bus eller taxi fra Svendborg SAMTYKKESKEMA Jeg bekræfter hermed, at jeg efter at have modtaget ovenstående information, såvel mundtligt som skriftligt, indvilger i at jeg og mit barn deltager i det beskrevne forsøg, og at (barnets navn) i klasse på (barnets skole) og jeg deltager i forskningsprojektet og mit barns blodprøve udtages med henblik analyse og på opbevaring i en forsknings-biobank. Jeg har fået en kopi af dette samtykkeark samt en kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug. Navnet på den, person, der har forældremyndighed: Jeg er samtidig informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst kan trække mit tilsagn om deltagelse tilbage, uden at dette vil påvirke den nuværende eller fremtidige behandling af mig og mit barn." Ja vi vil gerne deltage Nej vi ønsker ikke at deltage i undersøgelsen Sæt kryds. Dato og underskrift

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Klinisk vejledning Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Dansk Selskab for Almen Medicin 2006 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Vejledningen

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Jill Mehlbye, Beatrice Schindler Rangvid, Kenneth Lykke Sørensen og Anne Katrine Sjørslev Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Undersøgelse af indsatser

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Rapport nr. 11 Undersøgelse af livsvilkårene i familier, hvor et barn har diabetes

Rapport nr. 11 Undersøgelse af livsvilkårene i familier, hvor et barn har diabetes Rapport nr. 11 Undersøgelse af livsvilkårene i familier, hvor et barn har diabetes DIABETESFORENINGEN Rapport nr. 11 Undersøgelse af livsvilkårene i familier, hvor et barn har diabetes Diabetesforeningen,

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere