Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili"

Transkript

1 Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder i liraglutidforskningen i Danmark. 11% steg salget i første halvår af % steg resultatet af primær drift 19% steg nettoresultatet 10% steg salget af moderne insuliner Changing Diabetes er et registreret varemærke tilhørende Novo Nordisk A/S

2 Novo Nordisk opnåede væsentlig fremdrift i den kliniske udviklingsportefølje i første halvdel af Vi satte tre fase 3a-programmer i gang med produktkandidater til behandling af type 2-diabetes, hæmofili med inhibitorer og hæmofili B. Vi påbegyndte også to fase 3a-studier af liraglutid til behandling af fedme. Vi er tilfredse med halvårsresultatet og den underliggende salgsvækst på 11%, som især skyldes Victoza og vores moderne insuliner. Det er baggrunden for, at vi opjusterer vores forventninger til hele året: salgsvæksten opgjort i lokale valutaer forventes nu at blive på 9 11%. Victoza nu den største GLP-1 i verden Novo Nordisk diabetes produkt er det første i sin klasse. Blot 19 måneder efter den første lancering er Victoza det mest solgte GLP-1-produkt i verden. Ifølge en opgørelse fra det internationale analyseinstitut IMS har salget af Victoza på globalt plan overhalet Eli Lillys Byetta (exenatid), som kom på markedet i juni IMS Health er den vigtigste kilde til data om lægemiddelindustrien verden rundt. Selvfølgelig er vi meget tilfredse med den økonomiske gevinst af sådan en stærk lancering; men de, som faktisk har mest glæde af det, er de mere end type 2-patienter, som får Victoza i dag, siger Jakob Riis, direktør for Global Marketing. Samtlige lande, som i dag har Victoza på markedet, står bag præstationen. I 20 af disse lande er Novo Nordisk førende inden for GLP-1 og mange af dem nåede denne position inden for få måneder efter lanceringen. Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør, Novo Nordisk 2

3 Compliance-hotline udvides Undersøgelsen var blandt de temaer, som Mads Krogsgaard Thomsen diskuterede ved den amerikanske diabetesforenings kongres (ADA) i San Diego i juni. Undersøgelse: Lavt blodsukker koster Næsten en ud af fem diabetikere mister op til 15 arbejdstimer om måneden på grund af for lavt blodsukker. Det viser en undersøgelse offentliggjort i julinummeret af tidsskriftet Value in Health. Undersøgelsen, der har fokus på produktivitetstab som følge af hypoglykæmi, omfattede type 1- og type 2-diabetikere i USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, som havde haft et tilfælde af hypoglykæmi den forudgående måned. Undersøgelsens hovedkonklusioner var: A Det gennemsnitlige produktivitetstab for arbejdspladsen pr. person pr. måned på grund af hypoglykæmi om natten var 14,7 timer for dem, der ikke mødte på ar- bejde. Det svarer til anslået US dollars i tabt produktivitet pr. person pr. år. A Hypoglykæmi forekommer ofte om natten, og en ud af fem personer (22,7%) kom for sent på arbejde eller mistede en hel arbejdsdag på grund af sådan et tilfælde. Undersøgelsen er sponsoreret af Novo Nordisk. Disse oplysninger er vigtige, fordi de viser, at ikke blot sker hypoglykæmi hyppigere, det er også forbundet med et større produktivitetstab på arbejdspladsen og har større psykosociale konsekvenser, end de fleste mennesker tror, siger koncerndirektør Mads Krogsgaard Thomsen. Novo Nordisks såkaldte whistleblower-funktion er blevet udvidet. Det gør det nemmere end nogensinde at indrapportere uregelmæssigheder. Compliance-hotlinen er fortsat dér, hvor al mistanke om ureglementerede handlinger, f.eks. økonomisk svindel eller brud på forretningsetikken, skal indberettes. Nu kan personer både i og uden for Novo Nordisk også bruge hotlinen til henvendelser, der drejer sig om kvalitet og Novo Nordisk Way. Læs mere i sektionen About Novo Nordisk på novonordisk.com. 3

4 11% steg salget i første halvår af ,3 procentpoint forbedring i bruttomarginen 13% steg resultatet af primær drift 19% steg nettoresultatet Redegørelse for resultater i første halvår af 2011: uddrag fra selskabsmeddelelsen Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir. A Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9% opgjort i kroner. Salget af moderne insuliner steg med 10% (8% i kroner). Salget af Victoza beløb sig til mio. kr. (253% vækst i kroner). Salget af NovoSeven steg med 5% (3% i kroner). Salget i Nordamerika steg med 15% (9% i kroner). Salget i Region Kina steg med 22% (20% i kroner). A Bruttomarginen steg med 0,3 procentpoint opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler en gunstig udvikling i produktsammensætningen som følge af et øget salg af moderne insuliner og et lavere salg af humane insuliner. Opgjort i kroner faldt bruttomarginen marginalt med 0,1 procentpoint til 80,4%. A Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. A Nettoresultatet steg med 19% til mio. kr. Resultat pr. aktie (udvandet) steg med 23% til 14,27 kr. A A Den kliniske udviklingsportefølje udviser væsentlig fremdrift. Der er iværksat fase 3a-programmer for følgende tre produktkandidater: et kombinationspræparat bestående af insulin og GLP-1 til behandling af type 2-diabetes; en hurtigtvirkende rekombinant faktor VIIa-analog til behandling af hæmofilipatienter med inhibitorer; og et langtidsvirkende rekombinant faktor IX-præparat til behandling af hæmofili B. Endvidere er der påbegyndt to fase 3a-studier af liraglutid til behandling af fedme. Forventningerne til 2011 er øget: der forventes nu en salgsvækst opgjort i lokale valutaer på 9 11% (mod tidligere 8 10%) og en vækst i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer på 15 19% (mod tidligere omkring 15%). Adm. direktør Lars Rebien Sørensen: Vi er tilfredse med halvårsresultatet og den underliggende salgsvækst på 11%, som især skyldes Victoza og vores moderne insuliner. Det er baggrunden for, at vi opjusterer vores forventninger til hele året. 4

5 diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 10% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til første halvår af Novo Nordisk er verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling og har nu en global værdimarkedsandel på 24% mod 23% i første halvår af Moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter I første halvår af 2011 steg salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter med 4% opgjort i lokale valutaer og med 3% i kroner til mio. kr. i forhold til første halvår af 2010, drevet af Nordamerika, International Operations og Region Kina. Salgs væksten for den globale insulinforretning var i første halvår af 2011 negativt påvirket af sundhedsreformer og en nedgang i salget af humane insuliner især i Europa og Nordamerika. Salget af moderne insuliner steg med 10% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner til mio. kr. i forhold til første halvår af 2010 afspejlende en stabil organisk salgsvækst. Nordamerika, International Operations og Region Kina var de primære bidragydere til væksten. Salget af moderne insuliner udgør nu mere end 72% af Novo Nordisks insulinsalg. Victoza (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes) Salget af Victoza blev mio. kr. i første halvår af 2011 på baggrund af solide markeds resultater i såvel USA som Europa. Victoza har nu opnået en global værdimarkedsandel på 47% i GLP-1-segmentet, primært drevet af en værdimarkedsandel på 41% i USA og 59% i Europa. Lanceringen af Victoza har accelereret værditilvæksten i det samlede GLP-1-marked: Værdien af det globale GLP-1-marked opgjort som løbende årstotal er steget med 62% i de seneste 12 måneder mod en stigning på 15% i de foregående 12 måneder. Den globale lancering af Victoza fortsætter, og produktet er nu lanceret i 36 lande, herunder også i Brasilien, Filippinerne, Singapore og Slovenien. NovoNorm /Prandin /PrandiMet (antidiabetika i tabletform) I første halvår af 2011 steg salget af antidiabetika i tabletform med 5% opgjort i lokale valutaer og med 1% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til første halvår af Salgsudviklingen afspejler primært fortsat vækst i salget i Kina, modsvaret af et lavere salg i Europa som følge af generisk konkurrence i flere europæiske markeder. biopharmaceuticals I første halvår af 2011 steg salget af biopharmaceuticals med 7% opgjort i lokale valutaer og med 5% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til første halvår af Alle regioner bidrog til væksten. NovoSeven (blødningsbehandling) Salget af NovoSeven steg med 5% opgjort i lokale valutaer og med 3% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til første f 12% steg salget af diabetesprodukter 7% steg salget af biofarma ceu tiske produkter 15% steg salget i Nordamerika 22% steg salget i Region Kina 5

6 Kvartalstal for Novo Nordisk i 2010 og 2011 (Beløb i mio. kr. undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Udvikl. i % (2.kvt.) Omsætning % Bruttoresultat % Salgs- og distributionsomkostninger % Forsknings- og udviklingsomkostninger (5%) Administrationsomkostninger % Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) (39%) Resultat af primær drift % Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (22) (4) 65 (100%) Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger (71%) Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (16%) Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Nettoresultat pr. aktie (kr.) 7,26 7,13 6,87 6,21 6,07 5,66 20% Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.) 7,21 7,06 6,82 6,15 6,02 5,61 20% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) 569,1 571,6 572,7 577,6 584,0 587,6 (3%) Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner in the money (mio. stk.) 573,8 576,7 577,5 582,3 588,9 593,0 (3%) 6

7 f halvår af Væksten i salget af NovoSeven blev primært drevet af International Operations og Europa. Salget i Nordamerika faldt en anelse i forhold til første halvår af 2010 som følge af markedsdynamik og påvirkningen fra den amerikanske sundhedsreform. Norditropin (væksthormonbehandling) Salget af Norditropin steg med 4% opgjort i lokale valutaer og med 4% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til første halvår af Salgsvæksten blev drevet af International Operations og af Japan & Korea. Novo Nordisk er den næststørste udbyder på det globale væksthormonmarked med en volumenmarkeds andel på 24%. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 20% opgjort i lokale valutaer og med 19% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til første halvår af Denne udvikling afspejler primært fortsat salgsfremgang for Vagifem 10 mikrogram, delvis modsvaret af påvirkningen fra generisk konkurrence til Activella i USA. Forventninger til 2011 Novo Nordisk forventer nu en salgsvækst for 2011 på 9 11% opgjort i lokale valutaer. Dette er baseret på forventninger om fortsat markedsindtrængning for Novo Nordisks nøgleprodukter samt forventninger om fortsat Samlet omsætning Salgsudvikling Mia. kr. Diabetesbehandling Salgsudvikling Mia. kr. Moderne insuliner Salgsudvikling (NovoRapid, NovoMix, Levemir ) Mia. kr. NovoSeven Salgsudvikling Mia. kr. Væksthormonbehandling Salgsudvikling Mia. kr mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr

8 intens konkurrence, generisk konkurrence til antidiabetika i tabletform og en negativ påvirkning fra implementering af sundhedsreformer primært i USA og Europa. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes den rapporterede salgsvækst nu at blive omkring 3 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Væksten i resultat af primær drift for 2011 ventes nu at blive 15 19% opgjort i lokale valutaer. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes væksten i det rapporterede resultat af primær drift nu at blive omkring 5,5 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Novo Nordisk forventer nu finansielle nettoindtægter for 2011 på omkring 150 mio. kr. Den nuværende forventning afspejler indtægter fra valutaafdækningskontrakter primært i relation til den amerikanske dollar. Den effektive skattesats for 2011 forventes fortsat at blive på omkring 23%. Investeringer i faste anlægsaktiver for 2011 ventes fortsat at blive på omkring 3,5 mia. kr. og er primært relateret til investeringer i den nye insulinformulerings- og påfyldningsfabrik i Kina og et nyt produktionsanlæg i Danmark til fremstilling af engangsdoseringssystemer. Af- og nedskrivninger ventes fortsat at blive på omkring 2,7 mia. kr., og frie pengestrømme forventes fortsat at blive på mere end 16 mia. kr. Alle ovenstående forventninger er baseret på en forudsætning om, at den globale økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i den resterende del af 2011, og at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i den resterende del af Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige pengestrøm i en række af koncernens faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for de vigtigste faktureringsvalutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift. Hele selskabsmeddelelsen inklusive detaljerede forventninger for forskning og udvikling kan findes på novonordisk.com Udsagn om fremtiden Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder dette dokument samt selskabets Årsrapport 2010 og Form 20-F, der begge blev indsendt til SEC i februar 2011, samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som mener, forventer, eventuelt, vil, planlægger, strategi, udsigt, forudser, skønner, fremskriver, regner med, kan, påtænker, mål og andre ord og udtryk med tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle resultater. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til - udsagn om planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling, produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom - udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle nøgletal - udsagn vedrørende fremtidige økonomiske resultater, fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter såsom retssager, samt - udsagn vedrørende de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden under overskriften Forventninger til Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de 8

9 faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder renteog valuta svingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter inden for forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsførings principper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet Risikostyring på s i Årsrapport 2010, som kan ses på Novo Nordisks hjemmeside novonordisk.com. Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Et skridt nærmere en behandling af svær overvægt Sidste fase 3a-forsøg begyndte i juni. Novo Nordisk har indledt de to sidste planlagte fase 3a-forsøg med liraglutid til at hjælpe svært overvægtige med at opnå og fastholde vægttab. Dermed er Novo Nordisk et skridt nærmere et lægemiddel, der kan hjælpe med at forebygge diabetes. De to sidste forsøg i SCALE TM -programmet blev sat i gang 1. juni. SCALE TM står for Satiety and Clinical Adiposity Liraglutide Evidence. Jeg håber, at vi kan få bekræftet de hidtidige lovende resultater fra de første to forsøg, så liraglutid kan blive det første sikre og effektive lægemiddel til at behandle svær overvægt. Målet er, at liraglutid bliver et Novo Nordisk ønsker at gøre en forskel for overvægtige, der er i farezonen for at udvikle diabetes. lægemiddel mod svær overvægt med den bedst mulige balance mellem fordele og risici, så vi kan gøre en forskel for overvægtige, der f.eks. er i farezonen for at udvikle diabetes, siger forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen. Resultaterne fra de nye forsøg er parat i 2013, og hvis alt går, som det skal, ville Novo Nordisk kunne markedsføre et lægemiddel til at behandle svær overvægt i Liraglutid blev udviklet og er godkendt til at behandle type 2-diabetes under varemærket Victoza. Forsøg har vist, at mange diabetespatienter tabte sig med Victoza, hvorimod de fleste andre diabetespræparater medvirker til, at patienterne tager på.

10 IDegLira på vej IDecLira er et nyt produkt under udvikling. Det er en kombination af insulin degludec og liraglutid og skal tages som en enkelt daglig injektion. Novo Nordisk påbegyndte for nylig de første af to fase 3a-studier af IDegLira. Produktet er målrettet type 2-diabetikere, der allerede er i GLP-1-behandling såsom Victoza men som har brug for en intensivering af deres behandling for at bibeholde en god regulering af blodsukkeret. Ny pen godkendt Novo Nordisks nyeste engangspen, FlexTouch, er blevet godkendt i EU. Godkendelsen gælder penne fyldt med de to moderne insuliner NovoRapid og Levemir, der i dag leveres i FlexPen. Med de nuværende insulinpenne skal injektionen foretages på traditionel vis, dvs. ved at trykke knappen i bund med tommelfingeren. Det kan være svært for nogle patienter. FlexTouch har en helt ny fjedermekanisme, hvor man kan nøjes med et ganske let tryk, uanset hvor stor eller lille dosis man har behov for at tage. På vej mod førertrøjen inden for hæmofili Novo Nordisk er ved at udvikle den næste generation af produkter. Mennesker med hæmofili og sjældne blødersygdomme er en sårbar patientgruppe, som mangler bedre behandlingsmuligheder. Novo Nordisk har evnen og viljen til at hjælpe. Hæmofili er en genetisk sygdom, som overføres fra mødre til deres sønner. Helt fra fødslen fungerer blodkoagulationen hos hæmofilipatienter ikke, som den skal. Omkring mænd over hele verden har hæmofili A eller B i svær grad; førstnævnte skyldes mangel på koagulationsfaktoren VIII (FVIII), mens den langt mindre udbredte hæmofili B skyldes mangel på faktor IX (FIX). Ukontrollerede blødninger hos hæmofilipatienter er meget smertefulde og kan resultere i stive led, alvorlige ledskader og i værste fald døden. I dag behandler man normalt hæmofili ved intravenøst at tilføre patienterne den faktor, de mangler. De ca patienter, som har udviklet antistoffer (inhibitorer) mod hæmofilimedicinen, har brug for faktorpræparatet NovoSeven (faktor VIIa). En bredere portefølje NovoSeven er meget effektiv, men Novo Nordisks forsknings- og udviklingsmedarbejdere arbejder alligevel intenst på at få den næste generation af faktorpræparater ud til patienterne. Målet er at forbedre virkningen og gøre det muligt at tage færre doser. Det kan give større tilfredshed hos patienterne især hvis det lykkes at lave et produkt, som kan tages subkutant (sprøjtes ind under huden i stedet for i en blodåre som i dag). Novo Nordisk vil gerne være førende på hæmofiliområdet og arbejder også på andre hæmofiliprodukter end FVIIa. Der er kliniske studier på vej med FVIII- og FIXprodukter, der både kan tages mindre hyp- 10

11 Ny fabrik i Kalundborg Novo Nordisk har besluttet at investere cirka en milliard kroner i bygningen af en ny fabrik i Kalundborg. Fabrikken skal supportere produktionen af NovoSeven, Norditropin, GlucaGen samt en række produkter inden for hæmofili, som er under udvikling. Den nye fabrik vil rumme formulering, frysetørring, påfyldning og pakning af en vifte af produkter inden for biopharmaceuticals. Med den nye investering forventer Novo Nordisk at skabe mellem 120 og 150 nye stillinger i Kalundborg-området over de næste tre år. Pakkeriet forventes klar i 2013, og fyldefabrikken vil være klar til at levere sit første produkt, NovoSeven, i slutningen af Natasha Karrington (t.h.) er fra England. Hun har medfødt faktor XIII-mangel. pigt, og som muligvis også kan forebygge, at blødningerne overhovedet opstår. Novo Nordisk har i februar og maj indsendt ansøgning i USA og Europa om godkendelse af en forebyggende behandling af blødningsepisoder hos patienter med medfødt faktor XIII-mangel. Hvis det bliver godkendt, bliver det det første og eneste rekombinante produkt til behandling af denne sjældne arvelige koagulationssygdom. Der er kun omkring 600 patienter i verden med denne diagnose. Novo Nordisks fabrik i Kalundborg. 11

12 Pilotprojektet med elbiler har allerede sparet miljøet for 2,5 tons CO 2. Medarbejdere tester elbiler I maj måned begyndte Novo Nordisk at teste seks elbiler, som kan bruges af medarbejdere til kørsel mellem afdelinger og til møder i byen. Novo Nordisk tester elbilerne på tre udvalgte sites. Pilotprojektet løber over de næste to år og speeder Novo Nordisks klimastrategi om at fremme miljørigtige transportteknologier op. Ifølge Anne Gadegaard fra Global TBL Management er det vigtigt, at medarbejderne støtter op og på den måde er med til at fremme en mere klimavenlig transportform, som på sigt kan bidrage til at reducere Novo Nordisks CO 2 -udledning. Europa-Kommissionens Roadmap 2050 lægger op til en halvering af brugen af benzin- og dieselbiler i byområder i 2030 med en total udfasning i Vi vil gerne være med til at teste, hvad der skal til for at gøre elbiler til en fordelagtig løsning for både virksomheder og miljø. I pilotprojektet ser vi på de muligheder og udfordringer, der er, siger hun og fortsætter: Vi har fået en meget positiv tilbagemelding fra medarbejderne. Selve pilotprojektet er CO 2 -mæssigt et lille projekt, men på sigt og tankemæssigt er det stort. Og resultatet er ikke udeblevet: der er allerede sparet 2,5 tons CO 2 i den tid, de små hvide biler har været i brug. Novo Nordisk A/S Corporate Communications, Novo Allé, 2880 Bagværd, Tlf Share: distribueres tre gange årligt til aktionærer, m.fl. Redaktion: Gwen Carleton, redaktør Chefredaktør (ansv.): Mike Rulis. Oversættelse og korrektur: Mette Ras mus sen og Anne Margrethe Hauge. Design og Layout: Novo Nordisk, Søs Elletoft. Tryk og Distribution: Bording, Kbh. Oplag: danske og engelske eksemplarer. adresse: Investorkontakt: For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Investor Relations: Klaus Bülow Davidsen Tlf , Frank D. Mersebach Tlf , Lars Borup Jacobsen Tlf , Jannick Lindegaard Tlf For yderligere oplysninger om Novo Nor disk se venligst selskabets hjemmeside på internettet: novonordisk.com Produktnavne: Ikke alle produkter, der nævnes i Share, er blevet introduceret i alle lande. Pro duktnavne kan variere fra land til land. Foto: Novo Nordisk, m.fl.

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17% share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det?

Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det? Årsskrift 2003 being there Hvad betyder nu det? Chen Zexing fra Kina med sin kone og sit barnebarn. Zexing har type 1-diabetes. For mig betyder being there... For mig handler Novo Nordisks løfte om at

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Perspektiv. Spændingen stiger. Gennembrud i USA. Verdenspremiere på Levemir. Forskning er nøglen. Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround

Perspektiv. Spændingen stiger. Gennembrud i USA. Verdenspremiere på Levemir. Forskning er nøglen. Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2004 Gennembrud i USA Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround Verdenspremiere på Levemir Ny insulinanalog på markedet

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Nr. 2 2009/2010 lifechanging careers Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Med lægemiddelkonsulenten på jobbet Det handler om kunderelationer Medicin, der redder liv Forskning, der

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2011 (12. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab... 16 Resultatopgørelse... 17 Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere