ADH og par D forh old

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADH og par D forh old"

Transkript

1 ADHD og parforhold

2 Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet 18 Kommunikation 22 Redskaber 26

3 Hensigten med denne brochure er Forord Der findes en del par, hvor enten den ene eller begge parter har ADHD. ADHD er ingen hindring for, at man kan have et godt og kærligt parforhold, men det kan give nogle ekstra udfordringer. To klassiske eksempler er: at personen med diagnosen kan have svært ved at holde fokus længe nok til at høre efter, hvad partneren siger. Partneren tolker det som manglende interesse og kan dermed føle sig såret og evt. uelsket. at personen med diagnosen fx igen og igen lover at rydde op efter sig efter at have afsluttet et gøremål. Partneren konstaterer desværre gang på gang, at det ikke sker og kan tolke det som dovenskab og/eller manglende respekt. 1) At skitsere hvordan symptomerne på ADHD kan spille ind i et parforhold på godt og ondt. 2) At komme med forslag til hvordan parforhold kan bevares og gerne forbedres når ADHD er til stede. 4 5

4 ADHD ven eller fjende? Hvis han elsker mig, vil han huske at komme til tiden, Fx købe ind på vej hjem, rydde op, lytte når jeg taler Mange par ved ikke, hvad ADHD er eller hvilke udfordringer, denne diagnose kan give i et parforhold. Det gælder især, hvis man først får diagnosen som voksen. Det kan være svært at acceptere diagnosen både for den, som diagnosticeres og for partneren. Partneren uden diagnosen kan have svært ved at forstå, hvorfor deres partner ikke bare tager sig sammen, og kan have tendens til at tænke hvor svært kan det være? De kommer nemt til at tolke den uhensigts-mæssige adfærd som manglende kærlighed og respekt. De tænker, at hvis deres partner havde følelser for dem, burde det være motivation nok til at deres partner ændrede adfærd. Dermed kommer de let til at skælde ud og bebrejde den anden. Din/jeres holdning til ADHD har stor betydning for jeres forhold. Er personen med ADHD syg og personen uden ADHD normal? Tager personen med ADHD altid fejl og har personen uden ADHD altid ret? Det er utroligt vigtigt, at partneren uden ADHD får information og viden om, hvad det vil sige at have ADHD, så partneren kan vise mere forståelse og støtte. Tilsvarende er det vigtigt, at personen med ADHD bliver bevidst om, hvor, hvornår og i hvilket omfang ADHD spiller en rolle i deres parforhold. Accept og forståelse af hvilken rolle ADHD spiller i parforholdet kan være medvirkende til, at I som par bliver stærkere sammen. 6 7

5 3 Der er kernesymptomer på ADHD ADHD? Hvad er uopmærksomhed hyperaktivitet impulsivitet Attention Deficit Hyperactivity Disorder Diagnosen ADHD inddeles i 3 subtyper A) De, der primært er hyperaktive og impulsive. B) De, der primært er uopmærksomme. C) Den kombinerede type, hvor såvel hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed er til stede. Forskning ved hjælp af hjernescanninger nu har vist, at områder i hjernen, der har med motivation og følelsesmæssig kontrol at gøre, er påvirket, når man har ADHD. Med følelsesmæssig kontrol menes fx hurtige humørskift. Hvor hyppig er ADHD? Jf. referenceprogrammet fra 2008 optræder ADHD hos 3-5% af alle børn og 2-4% af voksne. Det er rimeligt at antage, at ADHD hos voksne er underdiagnosticeret. 8 9

6 Hvordan kommer ADHD til udtryk i etparforhold? Parforhold, hvor enten den ene eller begge parter har ADHD, kan lige som alle andre forhold variere fra at være meget velfungerende til at være katastrofale. 10 Her er nogle symptomer på ADHD, som kan udfordre et parforhold at man har svært ved at strukturere hverdagen. at man har svært ved kedelige og rutineprægede opgaver. at man har svært ved at lukke af, dvs. at man forstyrres af fx lyde eller dufte. at man har svært ved at holde fokus under en samtale. at man kan være over-følsom, dvs. at man har et hyperaktivt sansesystem og dermed reagerer på alt, hvad man ser, hører og føler. at man har svært ved at aflæse partnerens signaler og vise omsorg. at man har svært ved socialt samvær i både mindre og større grupper, fx når man er til fest eller har gæster. at man har svært ved small talk. at man har svært ved at give udtryk for egne behov på en passende måde. at man er tidsoptimist og tror, at man kan nå 1½ times arbejde på 20 min. at man kan have det svært med ændringer i planerne. 11

7 10typiske udfordringer i parforhold med ADHD Hyper-opmærksomheden, der opleves i starten af parforholdet, stopper brat! Det medfører, at partneren uden ADHD lige pludselig føler sig uelsket uden at det nødvendigvis er tilfældet. Manglende opmærksomhed fra personen med ADHD kan tolkes som manglende interesse. Voksen-barn dynamik, dvs. at partneren uden ADHD får rollen som den ansvarlige voksen, og personen med ADHD får rollen som det uansvarlige barn. Partneren uden ADHD påtager sig flere af de praktiske opgaver i hjemmet det kan være med til at skabe en meget negativ stemning i parforholdet. Partneren uden ADHD bevidst eller ubevidst bebrejder personen med ADHD deres utilfredsstillende liv: Det er din skyld, at jeg er ulykkelig!. Som reaktion på den manglende opmærksomhed og udeblivende handlinger, bliver partneren uden ADHD mere aggressiv overfor den, der har ADHD. Nogle gange forfølger de den anden rundt i huset i håb om at få ham/hende til at lave noget. Personen uden ADHD plager deres partner i håb om at få opmærksomhed, hjælp, støtte, mm. Det seksuelle forhold kan gå i stå eller i stykker. Vrede, frustration og beskyldninger ødelægger lysten til at være intim. Desuden kan uopmærksomheden følge med ind i soveværelset. Manglende erkendelse fra enten den ene eller begge parter om, at ADHD spiller en rolle i deres parforhold. Begge parter mister troen på sig selv og parforholdet

8 Dagligdagen Dagligdagen kan være en udfordring, når man har ADHD Det kan være svært at planlægge, overskue, prioritere og ændre planer, når det gælder en selv. Hvis man samtidig skal tage højde for andres ønsker, idéer og gøremål, kan man virkelig blive udfordret! Den, der har ADHD, kan opleves som egoistisk eller rigid, netop fordi personen har svært ved at være fleksibel. Det går ofte fint med fleksibiliteten, når personen med ADHD selv er spontan, men når tingene ikke går som planlagt, eller andre kommer med gode idéer eller ændringer, kan vedkommende have svært ved at omstille sig. Han/hun kan gå i baglås, skælde ud, trække sig eller blive vred/irritabel/sur. Omgivelserne kan opleve denne reaktion som meget kraftig og overdrevet. Grunden til denne reaktion er, at personen med ADHD har det bedst, når han/hun ved, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, med hvem og hvor længe. Ændringer i planerne kan virke overvældende. Han/hun har brug for tid til at vænne sig til tanken om, at planen bliver en anden end først antaget. Derfor er det bedst at varsle ændringer, så hurtigt det kan lade sig gøre

9 Der er hurtige skift i humøret Nogle & ømhed modtager giver i små portioner Omsorg Mennesker med ADHD kan have en anden måde at vise omsorg på end andre De kan opfattes dem som værende følelseskolde og ligeglade, hvilket de ikke er! De har tendens til at vise deres følelser uden filter, mere direkte og uden forbehold. De skælder ofte ud og kan fremstå som utålmodige. Nogle modtager og giver ømhed i små portioner. Det ene øjeblik giver de ømhed, og det næste øjeblik kan de skælde ud. De kan være søde og rolige for i næste minut at blive rasende og forsvinde fra stedet og så komme tilbage igen med et stort smil. De viser ofte deres følelser uden et filter og er dermed mere direkte og uden forbehold De kan tromle deres partner for kort tid efter at bede om deres hjælp. Der er hurtige skift i humøret. Partneren uden ADHD kan have svært ved at kapere disse hurtige skift. Det kan være godt at huske på, at de hurtige skift i humør eller omsorg ikke skal tages personligt. Dette skyldes partnerens ADHD, der viser sig i form af impulsivitet, hyperaktivitet og nedsat opmærksomhed

10 Seksualitet ADHD kan også påvirke parforholdet på det seksuelle plan på forskellige måder. Impulsivitet Impulsivitet kan gøre, at personen med ADHD virker overvældende i begyndelsen af forholdet. Hvis evnen til at aflæse partnerens signaler er nedsat, kan man overse/overhøre informationer fra partneren. Man risikerer at fremstå grænseoverskridende over for partneren. Sex kan også hurtigt blive kedeligt for personen med ADHD, og når det sker, bliver partneren skiftet ud. Det kan resultere i flere forhold, end de fleste andre oplever. Forspil og nærvær i forbindelse med sex kan opleves som kedeligt. Personen med ADHD kan på partneren sidder uforstående tilbage og kan føle sig såret uromantisk vis give udtryk for bare at komme i gang!. Statistisk set har piger med ADHD en tidligere seksuel debut end andre. Ofte sker det ud fra et ønske om at blive accepteret. Impulsivitet og dårlig planlægning kan give problemer med beskyttelse mod graviditet og det resulterer ofte i uønskede graviditeter og evt. kønssygdomme. Mange med ADHD har brug for mere stimulation end andre det gælder også mht. sex. Det kan være i form af indhold, variation, hyppighed og afprøvning af grænser. Her er det utroligt vigtigt, at begge parter er indforstået med at respektere hinandens grænser

11 Sex kan også hurtigt blive kedeligt Opmærksomhed I starten af et forhold kan den, der har ADHD være hyper-fokuseret på den anden. Forholdet kan opleves meget intenst. Det opleves dejligt at få al den opmærksomhed og omsorg. Hvis det er tilfældet, falder den anden pladask for personen med ADHD. Desværre kan al den fokus og opmærksomhed også opleves som en besættelse, og i så fald løber den anden væk! Når nyhedsværdien i parforholdet aftager, mister personen med ADHD af og til interessen partneren sidder uforstående tilbage og kan føle sig såret. Det er vigtigt at forstå, at det ikke er personligt ment mennesker med ADHD har et behov for at stimulere deres hjerne. Når handlinger ikke længere er stimulerende, holder de op med dem, uanset om det gælder huslige gøremål eller fokus på parforholdet. Opmærksomhedsproblemer kan også gøre sig gældende, når man er intime sammen. Det kan være medvirkende til, at man ikke når at aflæse partnerens signaler og evt. bliver afledt under forspil eller samleje. Sensoriske vanskeligheder Nogle mennesker med ADHD kan have svært ved berøring pga. sensoriske problemer, dvs. at kærtegn og blide berøringer kan føles ubehageligt for dem. De kan derfor fremstå som afvisende over for deres partner

12 Kommunikation Kommunikation er ganske væsentlig i alle parforhold og ikke mindst, når ADHD er på banen. Hvis det kommunikerede opfattes forkert, bliver livet i parforholdet ubehageligt og frustrerende. Hvis man har svært ved at koncentrere sig og holde fokus, kan man gå glip af, hvad der bliver sagt og evt. fremstå som uinteresseret. Partneren uden ADHD kan have opfattelsen af, at den anden ikke længere er interesseret i ham/hende eller det, de har at sige. Det behøver ikke at være sandt! Meget ofte er hjertet 100% til stede, men hjernen er ikke helt med. Man kan nemt komme til at sige upassende og sårende ting Hvis man er impulsiv, kan man meget hurtigt og meget ofte komme til at afbryde eller ændre emne, tone og kropsprog under en samtale. Man kan nemt komme til at sige upassende og sårende ting. Det kan ske på en sådan måde, at det er uforståeligt og dermed ubehageligt for partneren. Nogle mennesker med ADHD oplever det at skændes som stimulerende. En god, heftig diskussion kan give dem et dopamin kick. Diskussioner opleves som ubehagelige for de fleste, inklusive partneren, men kan være stimulerende for den, der har ADHD. En hyper tankevirksomhed kan være medvirkende til, at man ikke hører efter, hvad der rent faktisk bliver sagt, fordi man allerede er i gang med at forberede, hvad man selv vil sige. For at et parforhold kan lykkes, er det vigtigt med gode kommunikationsredskaber. Kommunikation går begge veje. For at modtage er man nødt til at have tålmodighed og lidt koncentration til at lytte og være til stede noget, der kan være svært for personer med ADHD. Gode tips Inden samtalen Aftal en tid, hvor man kan tale uforstyrret sammen gerne uden at andre er til stede. Aftal hvor lang tid samtalen skal vare vær realistisk og tag højde for koncentrationsvanskeligheder. Skriv gerne ned på papir, hvad man skal tale om og prioriter emnerne, så de vigtigste bliver klaret først. Al elektronik slukkes! Under samtalen Begge parter fatter sig i korthed

13 Husk at trække vejret og hold evt. pauser undervejs Hvis man ikke helt forstår, hvad der bliver sagt, så spørg: hvad mener du kort fortalt? Tal én ad gangen. Afbryd ikke din partner, mens han/hun taler. Vær sikker på, at du er forstået af partneren og omvendt. Skeln mellem fakta og følelser. Fakta er, at din partner ikke har hørt efter, hvad du har sagt følelsen er, at du føler dig overset, eller vred. Husk at trække vejret og hold evt. pauser undervejs. Overhold tiden! Hvis ikke I bliver færdige, aftal så hvornår I kan tale sammen igen. Stop mens stemningen er god. Skriv jeres aftaler ned. Undgå at anklage hinanden vær nysgerrig uelsket og spørg, frem for at tolke den andens mening. Det er umuligt at være enige i alt! Hvis der er noget, I er uenige om 1) Bliv enige om, at I er uenige. 2) Find ud af, om I kan leve med, at I er uenige. 3) Hvis ikke, kan I så indgå et kompromis? 4) Søg evt. hjælp til at komme videre. Efter samtalen Lad være med at diskutere emnerne yderligere før jeres næste samtale. Tal om alt muligt andet. Fokuser på hinandens stærke sider. Gør ting sammen, som gør jer glade

14 Redskaber hvad skal der til? Viden: Det er vigtigt med viden om, hvad ADHD er, og hvordan den præcis kommer til udtryk enten hos dig eller din partner, og hvilken rolle den spiller i jeres parforhold. Empati/forståelse: Det kan være en udfordring at bo sammen med en partner med ADHD. Det er vigtigt, at begge parter føler sig forstået og accepteret for den, man er. Accept af og forståelse for den man er, er med til at opbygge ens selvværd. At kunne sætte sig i den andens sted kan fremme forståelsen og evt. mindske vrede og frustrationer. Opmuntring og positiv feedback: Mange med ADHD har oplevet meget kritik gennem årene. Det kan være medvirkende til, at de undgår visse opgaver for dermed at undgå nederlag. De opgiver simpelthen på forhånd for at beskytte sig selv mod flere fiaskoer. Opmuntring, støtte og accept kan være med til, at de godt tør at prøve igen. Det er lettere at lave konstruktive ændringer i et positivt miljø. Sjov og latter: Det er utroligt vigtigt, at begge parter husker at have det sjovt og ikke overfokusere på ADHD. Heldigvis er de fleste med ADHD kendt for at være legende og spontane. Evnen til at kunne grine af sig selv er uundværlig! Latter kan være med til at give en lettere tilgang til de udfordringer, man nu en gang står med i sit liv. Grin med og ikke af hinanden. Undgå ironi. Ansvar for egne handlinger: Husk at ADHD ikke er nogens skyld. Begge parter har hver især et ansvar for egne handlinger. Den, der har ADHD, har et ansvar for at lære strategier med hensyn til, hvordan han/hun bedst kan håndtere de udfordringer, ADHD giver. Partneren uden ADHD har et ansvar for at agere og ikke reagere over for partnerens handlinger. Det er jeres parforhold, der er det vigtigste: Pas på jeres forhold Find tid til at være sammen uforstyrret Elsk hinanden ubetinget og sæt fokus på de positive sider hos hinanden Husk at rose hinanden ofte Elsk hinanden ubetinget 26 27

15 Andre publikationer i serien ADHD og misbrug ADHD og piger ADHD og pædagogik ADHD og søvn ADHD og søskende ADHD og arbejdspladsen ADHD og kost ADHD og bedsteforældre ADHD og trafik nisted-bruun.dk 03 / 2015 Tekst af Trish Nymark Sygeplejerske, NLP psykoterapeut Coach og ADHD konsulent HB PHARMA Storgade 30B, 1.tv DK-4180 Sorø tlf hbpharma.dk

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Copyright Klavs Nicholson, 2006 Udgave 1.2.0 En bog om de problemer en voksen med ADD møder i hverdagen, og hvordan man løser problemerne. Bogen

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere