Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0"

Transkript

1 Integration Integrationsbeskrivelse - version Kommunernes Datafællesskab - KDF

2 Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer PBO 0.1 Første version PBO Tilrettet efter internt review MHO Tilretning efter internt review MHO Tilretning efter møde med UKD. Sammenlægning med SF1411_C EDM Tilretning med mapning og manglende svarattributter EHE 0.3 Klargjort til fagprojekt EHE 0.5 Klar til SP MHO Ændring af tekst vedr. logningskrav på SP MHO Kommentarer fra KY indarbejdet MHO Kommentarer fra SP indarbejdet JJN 0.6 Referencerettelser mm EHE Teknisk beskrivelse indarbejdet Referencer Ref. Titel Kommentarer [SPref] [SIKKERHED] N Se Note vedrørende servicemål for Serviceplatformen.pdf på følgende link: [STS- Sikkerhed] [WSDL-SP] [P12-1] [SF1411_A] [SF1411_B] [SF1411_D] [SF1411_E] Use cases for brug af sikkerhedsmodeller på Serviceplatformen - v Se vilkår Bilag 2 - Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen version 2.0 på nedenstående link onsvilkr.aspx Integrationsbeskrivelsen refererer til SF1411_A Teknisk Spec zip som indeholder WSDL på serviceplatformen, og er placeret i samme mappe som integrationsbeskrivelsen, se link Integration til KMD Social Pension som specificeret i P12_1_Snitfladebeskrivelse_v008 SF1411_X Integrationsbeskrivelserne for de relaterede integrationer vedr. social pension De fire beskrivelser om social pension er indbyrdes afhængige og bør læses i sammenhæng. [ArkNr5] Arkitekturnotat - KDF - no 5 Kombineret anvendelse af Sikkerheds UC4 og UC5 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 2 af 45

3 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet beskrivelse Integrationens formål Sammenhæng til andre snitflader Overordnet forretningsflow i integrationen Servicebetingelser for den samlede integration Teststrategi Forudsætninger for produktionssætning af integrationer om social pension Kontekst for integrationsparter Kontekst for KY (ydelsessystem) Kontekst for KMD Social Pension Kommunedel Kontekst for Kommunal Pension Kontekst for KMD Social Pension Kontekst for UDK Pension Specifikation for integrationsparter Specifikation af endpoints for KMD Social Pension Kommunedel, Kommunal Pension og KY Specifikation af endpoints for KMD Social Pension Specifikation af endpoints for UDK Pension Beskrivelse for integrationsplatforme Beskrivelse for Serviceplatformen KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 3 af 45

4 1 Overordnet beskrivelse 1.1 Integrationens formål Formålet med integrationen er at hente informationer relateret til social pension for en given person: Tillægsprocent Samliv Formue Pensionsbrøk Afslag på folkepension Oplysninger om udlandsophold over to måneder Informationerne kommer fra pensionssystemerne KMD Social Pension og det kommende UDK Pension. Informationerne vil i en transitionsperiode komme fra begge systemer. Informationerne leveres til fagsystemerne KMD Social Pension Kommunedel, Kommunal Pension og Kommunernes Ydelsessystem (KY). I forbindelse med monopolbruddet sker der en løbende udskiftning af det nuværende pensionssystem KMD Social Pension. KMD Social Pension består af to dele: KMD Social Pension Kommunedel, som varetager systemunderstøttelsen af de kommunale opgaver, og KMD Social Pension UDK-del, som varetager systemunderstøttelsen af opgaver for UDK. KMD Social Pension erstattes fremadrettet med to nye systemer, UDK Pension og Kommunal Pension. Informationer om helbredsprocent er beskrevet i [SF1411_B]. 1.2 Sammenhæng til andre snitflader Dette afsnit giver en introduktion til den samlede løsning for området social pension og sammenhængen mellem integrationerne. Det er en fælles tekst, som går igen i alle fire integrationsbeskrivelser, der omhandler social pension. Følgende integrationsbeskrivelser indgår i gruppen: SF [SF1411_A] SF1411_B Hent helbredsprocent [SF1411_B] SF1411_D Besked om informationer om social pension [SF1411_D] SF1411_E Besked om helbredsprocent [SF1411_E] Formålet med gruppen af snitflader er at udveksle informationer om samt ændringer i informationer om social pension (tillægsprocent, helbredsprocent, samliv, formue, Pensionsbrøk, afslag på folkepension og oplysninger om udlandsophold over to måneder). Informationerne udveksles mellem fagsystemer (f.eks. Kommunernes Ydelsessystem herefter KY) og de tre pensionssystemer KMD Social Pension, UDK Pension og Kommunal Pension (andre systemer kan komme til). KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 4 af 45

5 Serviceplatformen samt fag- og pensionssystemernes snitflader til støttesystemet Beskedfordeler (herefter: Beskedfordeler) beskrives i følgende integrationsbeskrivelser: SF1460_A Modtag besked [SF1460_A] SF1460_B Vedligeholde værdiliste i beskedabonnement [SF1460_B] SF1460_C Aflever besked [SF1460_C] SF1460_D Modtag besked via pull [SF1460_D] Målarkitektur Målarkitekturen for den kommende løsning består af pensions- og fagsystemerne UDK Pension, Kommunal Pension og KY, som skal udveksle informationer relateret til social pension. Det er et forretningsmæssigt mål, at snitfladerne mellem systemerne i målarkitekturen understøtter en løbende udfasning af KMD Social Pension. Endvidere er det et forretningsmæssigt mål, at målarkitekturen for integrationerne mellem de kommende systemer bliver løst koblede, således afhængigheder mellem fagsystemer mindskes og udskiftning af systemer bliver mere effektiv fremadrettet. For at sikre løs kobling mellem systemerne, vil målarkitekturen benytte Serviceplatformen som integrationsplatform ved online opslag og det fælleskommunale støttesystem Beskedfordeler som integrationsplatform ved orientering til KY og Kommunal Pension om ændringer i informationer om social pension. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 5 af 45

6 Målarkitekturen for de involverede systemer og deres endpoints for udstillede snitflader er vist på nedenstående figur: Beskedfordeler SF1411_D SF1411_E Opdater værdiliste SF1411_D Modtag besked om tillægsprocent SF1411_E Send besked om helbredsprocent SF1411_D Send besked med informationer om social pension SF1411_E Modtag besked om helbredsprocent SF1411_D Modtag besked om samliv og formue SF1411_D SF1411_E Opdater værdiliste Kommunal Pension UDK Pension KY SF1411_B Udstil helbredsprocent SF1411_A Hent tillægsprocent, samliv og formue SF1411_A Udstil informationer om social pension SF1411_B Hent helbredsprocent SF1411_A Hent samliv og formue Serviceplatformen Figuren viser Serviceplatformen, Beskedfordeler og de involverede fagsystemer med udstillede og anvendte snitflader. UDK Pension udstiller snitflader til Serviceplatformen med informationer om social pension, som indeholder tillægsprocent, samliv, formue, Pensionsbrøk, afslag på folkepension og oplysninger om udlandsophold over to måneder (SF1411_A), og afsender beskeder med ændringer i samme oplysninger via Beskedfordeler (AF1411_D). Kommunal Pension bruger en snitflade udstillet på Serviceplatformen til opslag af tillægsprocent (SF1411_A) og modtager beskeder med ændringer i tillægsprocent via Beskedfordeler (SF1411_D). Kommunal Pension udstiller en snitflade til opslag på helbredsprocent via Serviceplatformen (SF1411_B) og afsender beskeder om ændringer i helbredsprocent via Beskedfordeler (SF1411_E). KY anvender snitflader udstillet på Serviceplatformen til opslag af samliv og formue (SF1411_A) og helbredsprocent (SF1411_B), og modtager beskeder om ændringer til samliv og formue (SF1411_D) og helbredsprocent (SF1411_E) via Beskedfordeler. Kommunal Pension og KY vedligeholder deres abonnementer (herunder værdilister). Autorisation og autentifikation mellem KY, UDK Pension, Kommunal Pension, Beskedfordeler og Serviceplatformen sker ved hjælp af det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 6 af 45

7 Transitionsarkitektur For at kunne understøtte udfasningen af KMD Social Pension er en transitionsfase indført, hvor flere fag- og pensionssystemer samtidigt varetager opgaven med beregning og udveksling af informationer om tillægsprocent, helbredsprocent, samliv, formue, Pensionsbrøk, afslag på folkepension og oplysninger om udlandsophold over to måneder for kommunerne og UDK. Håndteringen af denne kompleksitet er Serviceplatformens ansvar, så UDK Pension, Kommunal Pension og KY, kan anvende målarkitekturen i videst mulige omfang uden at skulle forholde sig til transitionen. I transitionsarkitekturen har Serviceplatformen ansvar for at opslag fra fag- og pensionssystemer foretages imod det korrekte kildesystem samt korrekt transformation af data fra KMD Social Pension til beskeder, der sendes og modtages via Beskedfordeler. Transitionsarkitekturen indeholder KMD Social Pension i stedet for Kommunal Pension, og er vist med endpoints for udstillede snitflader på nedenstående figur: Udstil ændringer med informationer om social pension (SF1411_D) inkl. helbredsprocent (SF1411_E) Udstil informationer om social pension (SF1411_A) inkl. helbredsprocent (SF1411_B) Modtag ændringer med informationer om social pension (SF1411_D) fra UDK Pension og helbredsprocent (SF1411_E) fra Kommunal Pension (ses ikke på tegning). KMD Social Pension (Kommune og UDK del) Send besked med informationer om social pension (SF1411_D) og helbredsprocent (SF1411_E) fra KMD Socialpension Hent besked med informationer om social pension (SF1411_D) fra UDK Pension og helbredsprocent (SF1411_E) fra Kommunal Pension (ses ikke på tegning). Beskedfordeler UDK Pension Send beskeder med informationer om social pension (SF1411_D) Udstil informationer om social pension (SF1411_A) KY Hent Besked om helbredsprocent (SF1411_E) og samliv + formue (SF1411_D) Opdater værdiliste (SF1411_A og _B) Hent helbredsprocent (SF1411_B) og samliv + formue (AF1411_A) Serviceplatformen Figuren viser transitionsarkitekturen i forbindelse med udfasningen af KMD Social Pension, hvor det nye Kommunal Pension fagsystem ikke er introduceret endnu. Sammenlignet med målarkitekturen er det Serviceplatformen, der er ansvarlig for at sende beskeder via Beskedfordeler og hente beskeder fra Beskedfordeler på vegne af KMD Social Pension. Serviceplatformen dirigerer opslag fra KY og UDK Pension til KMD Social Pension, og afleverer ændringer i informationerne til KMD Social Pension. Kommunal Pension og KMD Social Pension Kommunedel vil sameksistere i en transitionsperiode, hvor Kommunal Pension vil modtage tillægsprocent fra UDK Pension eller KMD Social Pension. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 7 af 45

8 Integrationerne [SF1411_A], [SF1411_B], [SF1411_D] og [SF1411_E] skal således ses i sammenhæng med mest muligt genbrug af komponenter på tværs af integrationerne. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 8 af 45

9 1.3 Overordnet forretningsflow i integrationen Følgende forretningsflow indgår i integrationen, herunder i transitionsfasen: IF01 Hent oplysninger om social pension: Fagsystemet forespørger om informationer om social pension for en person via en synkron service udstillet på Serviceplatformen. Serviceplatformen gennemstiller kaldet til en synkron service hos pensionssystemet. I transitionsfasen skal Serviceplatformen route kaldet til det pensionssystem, den kaldende kommunen benytter, vha. opslag i et register over konverterede kommuner. Hvis systemet er KMD Social Pension, skal SP transformere forespørgslen til det format, KMD Social Pension udstiller, og transformere svaret til det format, der udstilles på SP. Pensionssystemet svarer på forespørgslen og Serviceplatformen gennemstiller svaret til fagsystemet. I transitionsfasen skal Serviceplatformen sende forespørgslen videre til det andet pensionssystem, hvis personen, der forespørges på, er blevet konverteret eller ikke findes i det kaldte pensionssystem. Integrationen er en gennemstillingsintegration. I transitionsfasen er det en gennemstillingsintegration med content based routing, transformation og en simpel orkestrering. Integrationens forretningsflow for den endelige integration er illustreret på nedenstående diagram: KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 9 af 45

10 IF01 Hent oplysninger om social pension Fagsystem(n) Hent oplysninger EP_FS1 UDK Pension Serviceplatformen Gennemstilling EP_UDK1 Send oplysninger Integrationens forretningsflow for transitionsfasen er illustreret på nedenstående diagram: KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 10 af 45

11 Det tilknyttede pensionssystem Det andet pensionssystem Serviceplatformen Fagsystem(n) Integrationsbeskrivelse IF01 Hent oplysninger om social pension (transitionsfase) Hent oplysninger Modtag oplysninger EP_FS1 EP_FS1 Kald tilknyttet pensionssystem Kald andet pensionssystem Gennemstilling (evt. med transformering) EP_UDK1 / EP_KS1 EP_UDK1 / EP_KS1 Hent oplysninger Nej Hent oplysninger Findes personen i systemet? Ja KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 11 af 45

12 1.4 Servicebetingelser for den samlede integration Servicemål Parameter Tidsrum Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Flow IF01 Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer [SPref]. [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension og UDK Pension] Serviceplatformen har forskellig SLA på svartid alt efter hvilken integrationskompleksitet, der er tale om [SPref]: Simpel = 1 sekund Mellem = 1,5 sekund Kompleks = 4 sekunder [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension og UDK Pension] Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid [SPref]. [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension og UDK Pension] Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage [SPref]. [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension og UDK Pension] Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00-06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer [SPref]. [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension og UDK Pension] Service Management Eventuelle tilretninger og præciseringer i integrationens beskrivelse og specifikation, vil indtil integrationen ligger på Serviceplatformens eksterne testmiljø, blive håndteret af Kommunernes Data Fællesskab (KDF). Spørgsmål vedr. specifikation sendes til KDF sørger for at involverede parter i integrationen oplyses om tilretningerne og præciseringerne. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 12 af 45

13 Se oversigten over hvornår de enkelte integrationer forventes at være tilgængelige i eksternt testmiljø her: Når servicen er tilgængelig i det eksterne testmiljø på Serviceplatformen, vil den overgå til Serviceplatformens governanceproces. Beskrivelse af denne tilgår senere. 1.5 Teststrategi Test i forbindelse med udvikling Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unittests. Se [SPref] for detaljer. Derudover: [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] Testfaciliteter og testmiljø Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unittests. Se [SPref] for detaljer. Derudover: [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] [Afklaring/KDF undersøg testfaciliteter og testmiljø hos KMD og UDK] Testdata [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] [Afklaring/KDF undersøg om KMD og UDK stiller testdata til rådighed] Test i forbindelse med produktionssætning [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] [Afklaring/KDF undersøg om der findes aftale om produktionssætning med KMD og UDK] 1.6 Forudsætninger for produktionssætning af integrationer om social pension Leverandøren skal være oprettet som tilslutningspart i rammearkitekturens administrationsmodul, og leverandøren skal oprette en tilslutningsaftale for it-systemet i administrationsmodulet. Leverandøren skal tiltræde, og overholde, vilkårene i den til enhver tid gældende aftale for tilslutning af it-systemer til den fælleskommunale rammearkitektur. Leverandøren af It-systemet er ansvarlige for at It-systemet tilsluttes via rammearkitekturens administrationsmodul, med den, eller de, systemtyper (brugervendt system, anvendersystem og/eller serviceudbyder), der er relevante for It-systemet jf. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen [STS-Sikkerhed]. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 13 af 45

14 [Afklaring/KDF: Tilføj yderligere dokumentation med vejledning i brug af sikkerhedsmodellen, herunder brug af Security Token Servicen, støttesystemer, mv. i Rammearkitekturen, når denne modtages fra STS] Forudsætninger for funktionalitet på Serviceplatformen Det er en forudsætning for produktionssætning af integrationen, at UDK holder forvaltningen af Serviceplatformen orienteret om, hvilke kommuner der benytter hvilken af de to UDK Pensionssystemer, og om tidspunkter for migrationen mellem systemerne Forudsætninger for tilslutning til integrationspart: KY Leverandøren skal anmode om indgåelse af serviceaftale for de myndigheder, der skal bruge servicen, i rammearkitekturens administrationsmodul, og myndigheden skal godkender denne anmodning jf. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen [STS-Sikkerhed] Generelle forhold for tilslutning til integrationspart: UDK Pension, Kommunal Pension og KY Integrationerne mellem Serviceplatformen, UDK Pension, Kommunal Pension og KY er tokenbaserede. Løsningerne skal oprettes i den det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring. I transitionsfasen skal kommunerne være oprettet som brugere af både UDK Pension og KMD Social Pension i Serviceplatformens endpoint-tabel, da kommunen skal kunne kalde begge pensionssystemer Generelle forhold for tilslutning til integrationspart: KMD Social Pension Integrationerne mellem KMD Social Pension og Serviceplatformen er certifikatbaseret. Kommunerne skal have de nødvendige VOCES certifikater, før løsningen tages i brug. Alle certifikater skal gennemgå en godkendelsesprocedure i KMD. KMD meddeles leverandørens certifikat senest tre uger før, grænsefladerne kan tages i brug. [Afklaring/KDF det skal afklares, om KMD s systemer skifter til en tokenbaseret sikkerhedsmodel] I transitionsfasen kommunerne være oprettet som brugere af både UDK Pension og KMD Social Pension i Serviceplatformens endpoint-tabel, da kommunen skal kunne kalde begge pensionssystemer. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 14 af 45

15 2 Kontekst for integrationsparter 2.1 Kontekst for KY (ydelsessystem) Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål [Afklaring/KDF - Udfyldes med oplysninger om hvilke(n) lovhjemmel der findes for systemets anvendelse af servicen] Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelig og dækkende analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering. Det forvaltningsmæssige formål med integrationen er, at Kommunernes Ydelsessystem indhenter oplysninger om samliv og formue for given en person, samt for en eventuel ægtefælle, så oplysningerne kan indgå i oplysning og beregning af sager om andre ydelser og personlige tillæg Kapacitets- og servicekrav Flowet IF01 har et forventet lavt antal transaktioner (ca. 100 pr. måned). Integrationen kan desuden blive brugt ifm. udrulningen af KY, hvor et initielt load for de ca sager skal indlæses Specifikke forhold for tilslutning af system Sikkerheden mellem KY og Serviceplatformen er tokenbaseret, så de nødvendige rettigheder skal oprettes i det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring før idriftsættelsen. 2.2 Kontekst for KMD Social Pension Kommunedel Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål [Afklaring/KDF - Udfyldes med oplysninger om hvilke(n) lovhjemmel der findes for systemets anvendelse af servicen] Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelig og dækkende analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering. Det forvaltningsmæssige formål med integrationen er at beregne helbredsprocent for en persons og for en eventuel samlever. Oplysninger om tillægsprocent indgår i beregningen Kapacitets- og servicekrav Flowet IF01 har et forventet lavt antal transaktioner (ca. 100 pr. måned). KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 15 af 45

16 2.2.3 Specifikke forhold for tilslutning af system Sikkerheden mellem KMD Social Pension og Serviceplatformen er certifikatbaseret, så de nødvendige certifikater skal være klar og implementerede før idriftsættelsen af løsningen. 2.3 Kontekst for Kommunal Pension Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål [Afklaring/KDF - Udfyldes med oplysninger om hvilke(n) lovhjemmel der findes for systemets anvendelse af servicen] Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelig og dækkende analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering. Det forvaltningsmæssige formål med integrationen er at beregne helbredsprocent for en persons og for en eventuel samlever. Oplysninger om tillægsprocent indgår i beregningen. Oplysninger om samliv og formue benyttes ifm. rådgivning af borgerne Kapacitets- og servicekrav Flowet IF01 har et forventet lavt antal transaktioner (ca. 100 pr. måned) Specifikke forhold for tilslutning af system Sikkerheden mellem Kommunal Pension og Serviceplatformen er tokenbaseret, så de nødvendige rettigheder skal oprettes i det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring før idriftsættelsen. 2.4 Kontekst for KMD Social Pension Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål [Afklaring/KDF - Udfyldes med oplysninger om hvilke(n) lovhjemmel der findes for systemets anvendelse af servicen] Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelig og dækkende analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering. Det forvaltningsmæssige formål med integrationen er at udstille oplysninger om social pension for en person og for en eventuel samlever. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 16 af 45

17 2.4.2 Kapacitets- og servicekrav Flowet IF01 har et forventet lavt antal transaktioner (ca. 100 pr. måned). Integrationen kan desuden blive brugt ifm. udrulningen af KY, hvor et initielt load for de ca sager skal indlæses Specifikke forhold for tilslutning af system Sikkerheden mellem KMD Social Pension og Serviceplatformen er certifikatbaseret, så de nødvendige certifikater skal være klar og implementerede før idriftsættelsen. 2.5 Kontekst for UDK Pension Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål [Afklaring/KDF - Udfyldes med oplysninger om hvilke(n) lovhjemmel der findes for systemets anvendelse af servicen] Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelig og dækkende analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering. Det forvaltningsmæssige formål med integrationen er at udstille oplysninger om social pension for en person og for en eventuel samlever Kapacitets- og servicekrav Flowet IF01 har et forventet lavt antal transaktioner (ca. 100 pr. måned) Specifikke forhold for tilslutning af system Sikkerheden mellem UDK Pension og Serviceplatformen er tokenbaseret, så de nødvendige rettigheder skal oprettes i det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring før idriftsættelsen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 17 af 45

18 3 Specifikation for integrationsparter 3.1 Specifikation af endpoints for KMD Social Pension Kommunedel, Kommunal Pension og KY Integrationen benyttes til at udstille en service på Serviceplatformen, således at fagsystemet kan foretage et opslag på informationer om social pension for en person Overordnet forretningslogik Fagsystemet kalder Serviceplatformen, som udstiller en synkron service, der udstiller informationer om social pension for en given person: 1. Fagsystemet kalder EP_FS1 2. Serviceplatformen returnerer et synkront svar til fagsystemet Oversigt over endpoints ID EP_FS1 Navn OpslagsserviceSocialPension Beskrivelse af endpoint [EP_FS1] OpslagsserviceSocialPension Transportspecifikation Integrationsmønster Integrationen er en synkron web service udstillet af Serviceplatformen og kaldt af fagsystemer Serviceudstiller Serviceplatformen er serviceudstiller Serviceanvender Fagsystemet er serviceanvender Teknologisk understøttelse Snitfladen udstilles som en SOAP 1.2 web service Teknisk endpoint Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktions- og testmiljø: [Opgave/Systematic Systematic skal levere WSDL for servicen med udgangspunkt i WSDL for KMD Social Pension fra snitfladen EP_KS1 inkl. transportkvittering og fejlhåndtering beskrevet i afsnit Nogle elementer kan være anderledes ift. KMD Social Pension, f.eks. bør dataelementer rettes til veldefinerede virkningsdatoer, og namespaces bør ikke være et it-leverandørnavn. Specifikationen skal følge retningslinjerne inden for OIO Sags og Dokument. Snitfladen skal svare til snitfladen mod UDK Pension EP_UDK1 i afsnit 3.3.3, så snitfladen skal afstemmes med UDK.] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 18 af 45

19 Miljø: Produktion URI til WSDL Endpoint navn Endpoint IP [WSDL-SP] Se filen OpslagsserviceSocialPension.wsdl [Afklaring/SP: Endelig Url skal indsættes] [Afklaring/SP: Endelig IP skal indsættes] Miljø: Test URI til WSDL Endpoint navn Endpoint IP [WSDL-SP] Se filen OpslagsserviceSocialPension.wsdl [Afklaring/SP: Endelig Url skal indsættes] [Afklaring/SP: Endelig IP skal indsættes] Teknisk retning for udveksling Fagsystemet kalder service udstillet på Serviceplatformen Dataretning for udveksling Serviceplatformen udstiller data fra KMD Social Pension og UDK Pension Service invokation / Triggers Endpoint kaldes af fagsystemet i forbindelse med udregning af helbredsprocent Dataspecifikation Dataspecifikationen for servicen findes i følgende schema-filer: [Opgave/Systematic Systematic skal udvikle XSD ere for servicen med udgangspunkt i XSD ere for KMD Social Pension fra snitfladen EP_KS1 inkl. transportkvittering og fejlhåndtering beskrevet i afsnit Nogle elementer kan være anderledes ift. KMD Social Pension, f.eks. bør dataelementer rettes til veldefinerede virkningsdatoer, og namespaces bør ikke være et it-leverandørnavn. Specifikationen skal følge retningslinjerne inden for OIO Sags og Dokument. Snitfladen skal svare til snitfladen mod UDK Pension EP_UDK1 i afsnit 3.3.3, så snitfladen skal afstemmes med UDK.] Miljø: Produktion og Test Inputdata [WSDL-SP]/XSD Outputdata [WSDL-SP]/XSD Forespørgsler Der forespørges på informationer om social pension for én person ad gangen. Forespørgsler sker med nedenstående input parametre til webservicen. Overskift Forklaring Kommentarer til udarbejdelse af specifikation KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 19 af 45

20 Bopælskommune (udfyldes ikke af anvender. CVRnr. tages fra token) Personnummer Start-dato Slut-dato Entydig angivelse af bopælskommunens CVR nummer Entydig angivelse af en persons personnummer Dato, der skal søges fra. Der kan søges på dagsdato minus fem år tilbage i tid. Dato, der skal søges til. Der kan søges til 31/12 næste år frem i tid. Format: urn:oio:cvr-nr:xxxxxxxx Format: urn:oio.cprnr:xxxxxxxxxx Format: Virkningsdato fra OIO Sag og Dokument Format: Virkningsdato fra OIO Sag og Dokument Svar Servicen returnerer information om social pension for én person ad gangen. Overskrift Forklaring Kommentar til udarbejdelse af specifikation Personnummer Personens aktive personnummer i CPR registret. Format: urn:oio.cprnr:xxxxxxxxxx Likvidformuestruktur Samlet formue for personen og samlever (hvis relevant) En eller flere Perioder bestående af: Start-dato Slut-dato Likvid formue: Værdisæt, webservice: Er formuen oplyst, Værdisæt: Ej angivet Oplyst Uoplyst [Systematic udarbejder struktur med udgangspunk i ] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 20 af 45

21 Samlivsstatus Personlig tillægsprocent Pensionstype Pensionsstatus Samliv kan have en eller flere Perioder bestående af: Start-dato Slut-dato Samlivsstatus værdisæt: Enlig, forklaring: Erklæret enlig Gift faktisk adskilt Gift faktisk adskilt pga. plejehjem Enke, enkemand Separeret reelt enlig Fraskilt Samlevende før Overgangsordning: Gift Gift / registreret partnerskab Samlevende: Samlevende efter En eller flere Perioder af: Start-dato Slut-dato Tillægsprocent, Værdisæt: % En eller flere Perioder af: Start-dato Slut-dato Pensionstype: Folkepension Opsat folkepension Ny Foertidspension (bevilget efter aar 2003) Gammel Foertidspension En eller flere Perioder af: Start-dato [Systematic udarbejder struktur med udgangspunk i ] [Systematic udarbejder struktur med udgangspunk i ] [Systematic udarbejder struktur med udgangspunk i Det forventes, at der bliver tilføjet flere pensionstyper] [Systematic udarbejder struktur med udgangspunk i KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 21 af 45

22 Pensionsbrøk Afslag på folkepension Oplysning om udlandsophold > 2 mdr. Slut-dato Pensionsstatus: Ja (aktiv/hvilende) Nej Pensionsbrøk (altid 1 forekomst i svaret) StartDate EndDate Pensionsbrøk (både tæller og nævner er nødvendige, f.eks. (26/40)) Pensionsafslag (altid 1 forekomst i svaret) StartDate EndDate Pensionsafslag (ja / nej) Udlandsophold (0-* forekomster i svaret) StartDate EndDate Udlandsopholdsland (landekode i den standard, som OIO anvender) Det forventes, at statuskoderne bliver ændret til værdisæt med tre valgmuligheder] [Systematic udarbejder struktur med udgangspunk i Forklaring] [Systematic udarbejder struktur med udgangspunk i Forklaring] [Systematic udarbejder struktur med udgangspunk i Forklaring] For perioder for formue, samliv, tillægsprocent og helbredsprocent gælder følgende regler for oplysninger modtaget fra pensionssystemet: Der kan forekomme flere indlejrede perioder. F.eks. hvis en personen har en sag og er gift den 11. januar og bliver skilt den 20. januar, vil der optræde to perioder: og Der kan være huller i perioderne, hvis en sag undervejs i en søgeperiode er inaktiv, f.eks. hvis sagen dækker en periode, hvor borgeren er i fængsel. Perioderne overlapper ikke hinanden, dvs. perioder for f.eks. tillægsprocent overlapper ikke andre perioder for tillægsprocent, men perioder for helbredsprocent kan godt overlappe perioder for tillægsprocent Sikkerhed Servicen skal udstilles som en fælleskommunal service, der benytter det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring til at autentikere og autorisere, som defineret i RA STS [STS-Sikkerhed]. Servicen skal understøtte en dual sikkerhedsmodel med både token og certifikat [ArkNr5]. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 22 af 45

23 I transitionsfasen skal det kaldende system have rettighed til at kalde både KMD Social Pension og UDK Pension. Når transitionsfasen er gennemført, skal dette ændres til kun at være UDK Pension. Det er fagsystemets ansvar at udføre dataafgrænsning, så de kun modtager de data, de har hjemmel og forretningsmæssigt behov for at modtage Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Såfremt Endpoint er utilgængelig er det fagsystemets ansvar at gentage kaldet. Ved timeout eller utilgængelighed hos kildesystemet, så vil der returneres en fejlkode 901. Findes der ingen sag, returneres en tom struktur med en relevant returkode. Hvis der søges i et tidsinterval, i hvilket der ingen sag findes, returneres: Sag ukendt pr. [den anvendte] søgeperiode samt tom struktur med en relevant returkode. Hvis sagen mangler oplysninger i pensionssystemet, returneres Sagen findes, men mangler grunddata for at kunne beregnes. Prøv igen senere. samt tom struktur med en relevant returkode. Hvis sagen er defekt af tekniske grunde, returneres Sagen har tekniske problemer, som forventes løst snarest. Kontakt evt. KMD Social Pension. samt tom struktur med en relevant returkode. Servicen understøtter følgende transportkvittering og vil videresende eventuelle fejl fra kildesystemet: Niv Feltnavn Kard Værdisæt Betegnelse 1 TransportKvittering 2 TransportValideringKode 1 Ok Advarsel Fejl Angiver resultatet af valideringen. Ved Fejl er forespørgslen ikke behandlet, og må derfor genfremsendes når problemet er løst. Advarsel fremkommer, hvis der har været ikke-kritiske fejl i behandlingen. 2 Begrundelse 0:1 Tekst Dette er en tekst fra modtageren, der forklarer hvorfor et objekt er afvist. 2 FejlListe 0:n - Lister alle de valideringsfejl der er identificeret. Benyttes kun ved Advarsel eller Fejl. 3 FejlKode 1 Tekst Entydig identifikation af fejlen 3 FejlTekst 1 Tekst Beskrivelse af fejlen Servicen skal understøtte følgende fejlliste i transportkvitteringen (indgår i felterne FejlKode og FejlTekst): KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 23 af 45

24 FejlKode FejlTekst 0 Ok. Data returneres 4 Ok, men ingen sag fundet 201 Valideringsfejl: EndDate er mindre end StartDate. 202 StartDate er tidligere en dags dato minus fem år. 203 EndDate er senere end 31. december næste år. 204 Personnummer er ikke udfyldt. 205 Person bor ikke i den angivne bopælskommune. 251 Bopælskommune er ukendt. 301 Logisk fejl. Sagen er kendt, men StartDate er tidligere end sagens start. 900 Teknisk fejl. 901 Teknisk fejl, kildesystemet er utilgængeligt Servicemål Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid Aftalt driftstid Parameter Værdi Tidsrum Systemet driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer. Svartid Der er forskellig SLA på svartid alt efter hvilken integrationskompleksitet, der er tale om: Simpel = 1 sekund Mellem = 1,5 sekund Kompleks = 4 sekunder Tilgængelighed Servicemålene for systemets driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid. Spidsbelastningsperiode Må antages at være i perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage Servicevinduer Ved mindre opdateringer: En gang om ugen i tidsrummet 05:00-06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time.ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 24 af 45

25 Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services: 1 gang pr. kvartal i tidrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer Service Management Incident Management [Afklaring/Programmet rejst emne: Skal der være spoc på integrationer?] Problem Management [Afklaring/Programmet rejst emne: Skal der være spoc på integrationer?] Change Management [Afklaring/Programmet rejst emne: Skal der være spoc på integrationer?] Testplan Integrationstest Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unittests. Se [SPref] for detaljer. Derudover: [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] [Afklaring/KDF Integrationstest med KMD og UDK] Produktionssætningstest Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unittests. Se [SPref] for detaljer. Derudover: [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] [Afklaring/KDF produktionssætningstest med KMD og UDK] 3.2 Specifikation af endpoints for KMD Social Pension Snitfladen benyttes til at udstille informationer om social pension for en given person via et online opslag. Opslaget foretages af Serviceplatformen på vegne af det forespørgende system. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 25 af 45

26 3.2.1 Overordnet forretningslogik Serviceplatformen kalder pensionssystemet, som udstiller en synkron service, der udstiller informationer om social pension for en given person: 1. Serviceplatformen kalder EP_KS1 2. Pensionssystemet returnerer et synkront svar til Serviceplatformen Oversigt over endpoints ID EP_KS1 Navn OpslagsserviceSocialPensionKMD Beskrivelse af endpoint EP_KS1 OpslagsserviceSocialPensionKMD Transportspecifikation Integrationsmønster Serviceplatformen kalder KMD Social Pension via en SOAP 1.2 Web Service snitflade Serviceudstiller KMD Social Pension er serviceudstiller Serviceanvender Serviceplatformen er serviceanvender Teknologisk understøttelse Servicen er implementeret som en SOAP web service snitflade og benytter http via en krypteret kanal Teknisk endpoint Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktions- og testmiljø: Miljø: Produktion URI til WSDL version Endpoint navn Endpoint IP [Afklaring/KMD WSDL skal opdateres med nye felter fra KMD] [Afklaring/KMD] [Afklaring/KMD] Miljø: Test URI til WSDL Endpoint navn Endpoint IP [Afklaring/KMD WSDL skal opdateres med nye felter fra KMD] [Afklaring/KMD] [Afklaring/KMD] Teknisk retning for udveksling Serviceplatformen foretager en forespørgsel mod KMD Social Pension. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 26 af 45

27 Dataretning for udveksling KMD Social Pension udleverer oplysninger om social pension for en given person Service invokation / Triggers Endpoint kaldes af fagsystemet i forbindelse med udregning af helbredsprocent Dataspecifikation Dataspecifikationen for servicen findes i følgende schema-filer: Miljø: Produktion og Test Inputdata Outputdata [Afklaring/KMD XSD skal opdateres med nye felter] [Afklaring/KMD XSD skal opdateres med nye felter] Forespørgsler Forespørgsler sker med følgende input parametre til webservicen. Overskift Forklaring Link til digitaliser.dk Bopælskommune Entydig angivelse af bopælskommunens CVR nummer Format: urn:oio:cvrnr:xxxxxxxx [Afklaring/KDF find og indsæt link] Personnummer Personnummer /3541 Start-dato Dato, der skal søges fra /784 Slut-dato Dato, der skal søges til / Svar Servicen indeholder en række felter, hvoraf kun nedenstående er relevante for denne integration. Nogle felter vil være optionelle. [Opgave/KMD KMD skal udvikle tilpasse eksisterende service med nye felter fra UDK. De skal som minimum indsættes som optionelle felter] Overskrift Forklaring Link til digitaliser.dk Personnummer Personens aktive personnummer i CPR registret. 1 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 27 af 45

28 Bopaelkommune Likvidformuestruktur Samlivsstatus Entydig angivelse af bopælskommunens CVR nummer Samlet formue for personen og samlever (hvis relevant) En eller flere Perioder bestående af: Start-dato Slut-dato Likvid formue: Værdisæt, webservice: Er formuen oplyst, Værdisæt: Ej angivet Oplyst Uoplyst Samliv kan have en eller flere Perioder bestående af: Start-dato Slut-dato Samlivsstatus værdisæt: Enlig, forklaring: Erklæret enlig Gift faktisk adskilt Gift faktisk adskilt pga. plejehjem Enke, enkemand Separeret reelt enlig Fraskilt Samlevende før Overgangsordning: Gift Gift / registreret partnerskab Samlevende: Samlevende efter Format: urn:oio:cvr-nr:xxxxxxxx [Afklaring/KDF find og indsæt link] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 28 af 45

29 Personlig tillægsprocent Personlig Tilskudsprocent Pensionstype Pensionsstatus SygeforsikringIndikator MedlemAfDanmarkGruppeKode En eller flere Perioder af: Start-dato Slut-dato Tillægsprocent, Værdisæt: % Helbredsprocent kan være for en eller flere periode af: Start-dato Slut-dato Helbredsprocent, Værdisæt: 0-85 (>0 = afgjort/bevilget) En eller flere Perioder af: Start-dato Slut-dato Pensionstype: Folkepension Opsat folkepension Ny Foertidspension (bevilget efter aar 2003) Gammel Foertidspension En eller flere Perioder af: Start-dato Slut-dato Pensionsstatus: Ja (aktiv/hvilende) Nej Medlem af Danmark med gruppekode [Det forventes, der bliver tilføjet flere typer] [Det forventes, at statuskoderne bliver ændret til værdisæt med tre valgmuligheder] TelefonNummerIndikator Telefonnummer AdresseIndikator adresse KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 29 af 45

30 Pensionsbrøk Afslag på folkepension Oplysning om udlandsophold > 2 mdr. Pensionsbrøk (altid 1 forekomst i svaret) StartDate EndDate Pensionsbrøk (både tæller og nævner er nødvendige, f.eks. (26/40)) Pensionsafslag (altid 1 forekomst i svaret) StartDate EndDate Pensionsafslag (ja / nej) Udlandsophold (0-* forekomster i svaret) StartDate EndDate Udlandsopholdsland (landekode i den standard, som OIO anvender) [Afklaring/KDF UDK fremsender information] [Afklaring/KDF UDK fremsender information] [Afklaring/KDF UDK fremsender information] Sikkerhed [Afklaring/KDF: Afsnit kan først opdateres, når svar fra KMD er modtaget.] Servicen tilgås via https request (XML SOAP standard/ssl protokol), som udveksles mellem serviceaftager og -udbyder via en specifik adresse (URI). Sikkerhedsstyringen er i overensstemmelse med OWSA Model T B2B scenariet jf. afsnit 3 i [P12-1]. Ved brug af KMD Social Pensions opslagsservice [P12-1] skal Serviceplatformen kunne identificeres via et godkendt OCES virksomhedscertifikat, som er knyttet til KMD s sikkerhedssystem (KSP/CICS). Hver kommune er en virksomhed med eget virksomhedscertifikat. Sikkerhedsstyringen til grænsefladerne sker på leverandørniveau i KMD Social Pension, her vil det være Serviceplatformen være leverandør. I relation til indsigt i kommunernes data for en person, kræves det, at KOMBIT fremviser et aftalegrundlag med pågældende kommune. Alle certifikater skal gennemgå en godkendelsesprocedure i KMD. KMD meddeles leverandørens certifikat senest tre uger før, grænsefladerne kan tages i brug. Autorisation til at se pensionsdata aflæses i det certifikat, der giver rettighed til at anvende grænsefladerne. Den anvendte sikkerhedsmodel omfatter ikke OCES medarbejdercertifikat niveauet. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 30 af 45

31 Serviceplatformen er som 3. part selv ansvarlig for etablering af systembrugere og for at sikre, at evt. gældende regler om dataadgang overholdes. Servicen udstillet af KMD Social Pension placeres på en server, som kræver SSL/HTTPS og et OCESklientvirksomhedscertifikat, som er godkendt hos godkendt CA, primært Dan-ID. Certifikatholderen skal være oprettet i KMD sikkerhedssystem. Snitfladens URI adresse publiceres ikke på Digitaliser.dk. Servicen vil være tilgængelig via internettet. URI adressen udleveres til Serviceplatformen af KMD i forbindelse med aftalt brug af grænsefladen Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Der er følgende SOAP fejlhåndtering i servicen udstillet af KMD Social Pension. Serviceplatformen skal videresende fejl til fagsystemet. ResponseReturnIdentifier ResponseReasonIdentifier ResponseReasonText 0 0 Ok. Data returneres 0 4 Ok, men ingen sag fundet Valideringsfejl: EndDate er mindre end StartDate StartDate er tidligere en dags dato minus fem år EndDate er senere end 31. december næste år Personnummer er ikke udfyldt Rolleprofil er ukendt. Kontakt KMD Social Pension Bopælskommune er ukendt Logisk fejl. Sagen er kendt, men StartDate er tidligere end sagens start. 900 Teknisk fejl. Kontakt KMD Social Pension Servicemål Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid Aftalt driftstid Parameter Tidsrum Værdi [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 31 af 45

32 Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension] [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension] [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension] [Afklaring/KDF indsæt servicemål for KMD Social Pension] Service Management Incident Management [Afklaring/Programmet rejst emne: Skal der være spoc på integrationer?] Fejlkode 251 Bopælskommune er ukendt skal håndteres af Incident Management på Serviceplatformen. Fejlen forekommer kun, hvis KMD ikke kan konvertere cvr-urn til kommunekode, eller hvis der sker fejl ifm. forbindelse af routing, dvs. der en forespørgsel på en person, der ikke er konverteret endnu, bliver routet til UDK Pension (dvs. routingtabel svarer ikke til den faktiske situation) (EP_UDK1). Hvis fejlen forekommer, skal KMD informeres Problem Management [Afklaring/Programmet rejst emne: Skal der være spoc på integrationer?] Change Management [Afklaring/Programmet rejst emne: Skal der være spoc på integrationer?] Testplan Integrationstest Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unittests. Se [SPref] for detaljer. Derudover: [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] [Afklaring/KDF Integrationstest med KMD] Produktionssætningstest Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Systematic udfører automatiserede tests af services og unittests. Se [SPref] for detaljer. Derudover: [Afklaring/Programmet: Teststrategi håndteres i programemnelog #1] [Afklaring/KDF produktionssætningstest med KMD] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 32 af 45

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration 1411_B Hent information om helbredsprocent Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration 1411_B Hent information om helbredsprocent Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-01-21 PBO 0.1 Første version 2015-03-17 PBO 0.2.1 Tilrettet

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06 DGJ 0.1 Første version 2015-06-29 JJN 0.2 Referencerettelser

Læs mere

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-01-10 PBO 0.1 Første version kopieret fra gammel skabelon

Læs mere

Integration SF0800 Feriekonto Online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0800 Feriekonto Online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-24 PBO 0.1 Første version 2015-05-28 ehe 0.5 Løft

Læs mere

Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF2600 Pensionsudbetalinger fra UDK Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF2600 Pensionsudbetalinger fra UDK Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-12-04 PBO 0.1 Første version 2015-04-10 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 F Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-30 PBO 0.1.1 Første version 2014-10-09 PBO 0.1.2

Læs mere

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 MHO 0.1 Første version 2015-02-20 MHO 0.3.1

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 WSDL indarbejdet 2015-09-30 EHE 2.2.0

Læs mere

Integration SF STAR DFDG Bevillinger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF STAR DFDG Bevillinger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-25 TBD 0.1 Første version 2015-03-27 ehe 0.3 Klar

Læs mere

Integration SF Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF1612 - Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Version Kommentarer 2015-01-23 TBD 0.1

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1 Teknisk beskrivelse baseline, beskedfordeler

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0 Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 WSDL indarbejdet 2015-09-30

Læs mere

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-01-22 PBO 0.1 Første version 2015-04-14 EDM 0.1.1

Læs mere

SF1530 CVR-Online Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF1530 CVR-Online Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-29 SEJ 0.1 Første version 2015-03-09 EDM 0.1.1 Opdateret med

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3 Kommunernes Datællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06

Læs mere

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0 Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 SF2090 - Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-08

Læs mere

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF Kommunernes Datafællesskab - KDF 1 FAQ af integrationsbeskrivelser Denne log indeholder spørgsmål/kommentarer fra fagprojekterne til Integrationsbeskrivelser, wsdl-filer, stubbe eller generelt i forhold

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06

Læs mere

Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version

Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version 2.2.12 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-03-03 MVC 0.1 Første

Læs mere

SF2250 NemSMS - Afsend SMS og tilmeld borger Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1

SF2250 NemSMS - Afsend SMS og tilmeld borger Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Kommunernes Datafællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-14 sej 0.1 Første version 2015-03-09 edm 0.1.1 Opdatering af

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-02-25

Læs mere

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6 Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-24 sej 0.1 Første version 2015-01-19 DGJ 0.1.1 Ny version med

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1

Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-08

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER 20. og 21. maj 2014 Dagsorden 1. Præsentation af deltagerne Jesper Bo Seidler 2. Formaliteter omkring indgåelse af aftaler Iver Winther 3. Præsentation af Jobcenter

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst 2. Opfølgning på arbejdsgange 3. En BI-leverandørs syn på Serviceplatformen 4. Testdata 5. Integrationsmønstre 6. Orientering fra kommunedialog

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-01-10 PBO 0.1 Første version kopieret fra gammel skabelon

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-29 DGJ 0.1 Første version 2014-12-04 DGJ 0.2 Fase

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer u 2015-07-01

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Informationsmateriale til leverandørerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Fra 1.januar 2014 åbner den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1 Teknisk beskrivelse baseline, beskedfordeler

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 EHE 2.0.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-11-10

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø PRÆSENTATION AF KOGEBOG Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø Dagsorden 1. Velkomst - Formål og begrundelse 2. Oprettelse og anvendelsesproces på SP 3. Oprettelse og anvendelsesproces

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.2.0

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 3.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 EHE 2.0.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-11-10

Læs mere

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.1.0

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.1.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 3.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 EHE 2.0.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-11-10

Læs mere

TEST MED SP. En kort intro

TEST MED SP. En kort intro TEST MED SP En kort intro Test med SP Kogebog, hvorfor det? Idet STS endnu ikke er klar til en integration back-end såvel som på brugergrænsefalde, kan der ikke opnås et fuldstændigt flow på brugergrænsefladen.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 Dagsorden Krav til fjernprint i BBR 1.8 Standarder og snitflader for fjernprint på Serviceplatformen Behov for fjernprint i kommende anvenderløsninger Opkobling

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

DAGORDEN FOR MØDE MED ERP LEVERANDØRER 27. AUGUST. Iver Winther

DAGORDEN FOR MØDE MED ERP LEVERANDØRER 27. AUGUST. Iver Winther DAGORDEN FOR MØDE MED ERP LEVERANDØRER 27. AUGUST Iver Winther Dagorden Velkommen Status på ØiR Tilpasning og udvikling af indhold af snitflader Justeret integrationsarkitektur Den videre proces Formålet

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere