Visioner for. NJK s børnehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner for. NJK s børnehold"

Transkript

1 Visioner for NJK s børnehold til udgangen af marts af 17 Revision 2

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oplevelser...4 Gode klatreoplevelser...4 Fysiske oplevelser...4 Naturoplevelser...4 Arrangementer med andre klubber...4 Konkurrencedeltagelse...5 Holdets sociale funktion...6 Sociale oplevelser...6 Opdragelse til rigtige klatrere...6 Lære at vise hensyn...6 Samspil mellem børn og voksne klatrere...7 Introduktion til voksenklatring for juniorer...8 Indslusning af store juniorer til voksenholdet...8 Nyt navn til årige hjælpere...8 Forældre...9 Forældrene skal gøres mere selvstændige...9 Aktivering af forældre...9 Fokus på sikkerhed...10 Sikkerhedsregler...10 Toprebsklatring...10 Førstemandsklatring...10 Toprebssikring...10 Førstemandssikring...10 Erhvervelse af kursusbevis...11 Generelt...12 Instruktører...12 Nyt navn til børneholdet...12 Stemmeret...12 Forslag til fremtidige træningstider for børneholdet...13 Begyndere...13 Øvede...14 Juniorer...14 Nye træningstider...15 Aktivitetsplan og budget for NJK s børnehold...16 Udgifter 2006 / Indtægter 2006 / Udgifter 2007 / Indtægter 2007 / marts af 17 Revision 2

3 Indledning Nedenstående overskrifter er resultatet af en brainstorm hvor Lucinde, Claus C og fædrebanden (Mogens, Keld og Jørgen) var til stede. Claus V, Fønss, Tom og Joachim var fraværende. Hvis man kigger meget overordnet på børneholdet, er det måske blot nødvendigt at bibeholde den høje standard holdet kører med? Det vil dog altid være et mål og et ønske at forbedre de fysiske rammer hvorunder klubben fungerer. Det gælder både klatrefaciliteter og øvrige tilstødende faciliteter. En umiddelbar reaktion var ønsket om at forbedre juniorernes klatrefærdigheder, herunder teknik, styrke og udholdenhed. Dette gælder både for ruteklatring og bouldering. 3. marts af 17 Revision 2

4 Oplevelser Hele fundamentet for børneholdene er at give børnene nogle gode oplevelser. Der er tale om klatreoplevelser, naturoplevelser, kontakt til andre klubber, og konkurrencedeltagelse. Gode klatreoplevelser Et vigtigt resultat af børnenes anstrengelser i klatrehallen, er de årlige ture på klippe. Kr. Himmelfartsturen er allerede blevet en fast tradition. I år går den til området omkring Kristiansand. En anden aktivitet, der ser ud til at blive en vigtig del af børneholdets faste turplan, er sommerferieturen til Ardeche, hvor igen i år allerede 6 børneklatrefamilier har meldt deres ankomst. Og der er sikkert flere på vej. Som rosinen i pølseenden er der meget stor vilje til at gøre Sardinienturen i efterårsferien til en tilbagevende aktivitet. Måske det var en idé at tage de største børn med ned på broen i Skørping. En anden mulighed var at arrangere en sommerdag i Løkken og klatre på bunkers og grille og bade og slikke sol og Klubben skal være bedre til at deltage i forbundets arrangementer for børn og juniorer. For at aflaste instruktørerne, kunne forældrene evt. træde til her. Fysiske oplevelser Børnene skal have nogle gode fysiske oplevelser, hvor de oplever, at de er i stand til at udvikle sig og præstere mere. De skal have mange små sejre. Naturoplevelser Det er vigtigt for børneholdet, at børnene får nogle gode naturoplevelser på de årlige ture på klippe. Arrangementer med andre klubber Der skal arrangeres mixkonkurrencer med andre klubber, evt. hvor man bliver makker med en fra en anden klub, og duellerer med de øvrige makkerpar. Øvelsen vil også kunne gennemføres uden konkurrencemomentet, hvor hyggeklatring og almindelig sparring er i højsædet. Randers er af forbundet blevet opfordret til at lave en lille lokal børnekonkurrence. Denne aktivitet støttes af NJK. 3. marts af 17 Revision 2

5 Der skal laves sociale arrangementer med andre klubber, sleep-in og lignende. Der kan også være tale om små grupper af klatrere der tager til andre klubber på almindelige klubaftener og viser lidt attitude. Konkurrencedeltagelse Der er blandt mange af børnene et meget udpræget konkurrence gen. Mange børn er vant til at konkurrere, og de nyder det. Der skal være et mix af hyggekonkurrencer og deltagelse i store konkurrencer, så som mesterskaber og lignende. Der skal være et årligt klubmesterskab, både i boulder og i rute. Aalborg BLOK, der er den store breddekonkurrence for børn skal gennemføres i Dette kan om nødvendigt gøres i samarbejde med Vertikal, der tidligere har udtrykt ønske om at hjælpe. 3. marts af 17 Revision 2

6 Holdets sociale funktion Holdenes sociale funktion er det helt grundlæggende for maksimal trivsel på holdene børn og børn, samt børn og voksne imellem. Derfor er det meget vigtigt at have fokus på dette. Sociale oplevelser Det er vigtigt at de sociale bånd styrkes blandt klubbens børne og juniorklatrere. Disse bånd skal både styrkes mellem jævnaldrende og på tværs af aldersgrupperinger. Der er tilsyneladende en stor lyst til dette. De store er flinke til at tage sig af de små og snakke med dem. De store skal opdrages til at hjælpe de små, ved at sikre dem eller give med lidt staldtips. Dette vil styrke deres indbyrdes bånd. Børnene skal af og til skifte makker og klatre med en anden end de gør til dagligt. En årlig sleep-in i klubben er også med til at styrke sammenholdet. Dette er en aktivitet, hvor børnene er fri for, at forældrene står og fylder i hallen så de kan se hinanden. Det sociale arbejde skal styrkes ved at arrangere ture for hele børneholdet, hvor der er mindre fokus på klatringen og mere på det sociale. Det kunne være noget med en weekend i en spejderhytte med natløb og ellers almindelig samvær uden det store forkromede planlagte program. Opdragelse til rigtige klatrere Børnene skal opdrages til at indse, at der kun er dem selv til at tage initiativ, og køre bolchebutikken videre, og finde på nye initiativer. Børnene skal lære at de kan klare sig selv. De skal være i stand til at vise initiativ, og selv vælge hvilken rute de har lyst til at klatre, uden der er nogen der fortæller dem det. De skal lære at se de fede i at arbejde med en svær rute, som de selv til sidst oplever den store tilfredshed det er at besejre den. De skal lære at projektklatre. De skal være i stand til sammen med en makker, at arbejde på et problem, og knuse det. De skal være i stand til selv at lave aftaler med en makker, så det er forberedt til næst gang. Måske der skulle nedsættes et juniorudvalg bestående af klatrere fra børneholdet. Udvalget skal føde bestyrelsen og trænere med idéer og være talerør for børneholdet. De skal være med til at præge udviklingen på børneholdet. Udvalget skal evt. have en voksenkonsulent, der kan være med at styrke arbejdet. Lære at vise hensyn De skal lære at tage hensyn til andre. De skal af dem selv kunne rydde op i hallen efter endt træning, også selv om det der flyder, ikke der deres eget. De skal kunne tage andres 3. marts af 17 Revision 2

7 udstyr med i skabet, uden det er nødvendigt at sige det til dem. De skal være hurtige til at forlade hallen efter endt træning og respektere, at de voksnes træningstid er startet. De skal kunne mærke, om det kan gå an at spørge en af de voksne om hjælpe eller ikke. Samspil mellem børn og voksne klatrere Klatring er en sport der kræver fokus og koncentration af den der klatrer. For at give plads til alle, er det vigtigt, at der er gensidig respekt mellem børne- og voksenklatrere. For børnenes vedkommende betyder det, at de, specielt i tidsrum udenfor børneholdets normale træningstid om torsdagen, ikke forstyrrer de voksne klatrere med larm og leg, og at børnene respekterer, at de voksne skal have ro til at passe deres træning. Børnene skal respektere anvisninger fra de voksne klatrere. For de voksne betyder det, at de respekterer, at børn og voksne er forskellige. De voksne klatrere skal huske, at de bliver set op til at børnene. Der er ikke noget som at få lidt opmærksomhed, eller et lille godt råd af en voksen. Det har meget stor positiv effekt på børn, hvis de mærker, at deres forbilleder interesserer sig for dem. Det vil også være med til at motivere børnene til at træne mere seriøst, og dermed være mindre forstyrrende. 3. marts af 17 Revision 2

8 Introduktion til voksenklatring for juniorer For at sikre en glidende overgang for de store juniorer fra børneholdet til voksenholdet, er det vigtigt, at disse unge mennesker, der i virkeligheden er klubbens fremtid, bliver taget godt imod på børneholdet. Indslusning af store juniorer til voksenholdet Der skal igangsættes initiativer til integration af de store juniorer på voksenholdet. De voksne klatrere skal opfordres til at modtage og deltage i integreringen af de store. De skal være villige til at tage initiativ til at klatre med juniorerne og give dem sparring. De skal respektere dem som ligeværdige. De er nok i virkeligheden ofte overlegne rent klatrermæssigt, så der er al mulig grund til at få et godt samarbejde op at stå. Hvis disse unge mennesker bliver taget rigtigt imod, vil det helt sikkert blive et endog meget frisk pust i hverdagen. Der skal arrangeres en klippetur med et par instruktører og en flok juniorer, hvor de selv skal være med tit at planlægge og forberede turen. Nyt navn til årige hjælpere Der skal findes et nyt og spændende navn til de årige hjælpere på børneholdet. Følgende blev bragt i forslag: Juniorcoach Juniorinstruktør Hjælpetræner Hjælpeinstruktør 3. marts af 17 Revision 2

9 Forældre Forældrene er en stor det af børneholdene, på specielt begynderholdet, spiller forældrene en central rolle. Forældrene skal gøres mere selvstændige Det skal være det mål med torsdagstræningen, at forældrene hurtigere skal blive selvkørende. De skal med andre ord hurtigere gennem sikkerhedskurserne. Om nødvendigt, må der gennemførers kurser i weekenderne. Hvis forældrene bliver præsenteret for de grundlægende teknikker, vil de i højere grad kunne hjælpe og rådgive børnene. På den måde vil trænerne blive mere frigjorte til at fokusere på den enkelte klatrer. Aktivering af forældre Klubben besidder en hidtil ret overset ressource, nemlig forældrene. Forældre er ofte villige til at strække sig endog meget langt for at give deres børn en god oplevelse. Et godt eksempel er det forestående junior DM. Der har allerede meldt sig omkring 15 hjælpere på dagen og en række hjælpere både før og efter. 3. marts af 17 Revision 2

10 Fokus på sikkerhed Børneholdene skal i fremtiden have mere fokus på sikkerhed. Klubbens regler for sikkerhed skal i højere grad implementeres på børneholdene. Sikkerhedsregler Nedenstående sikkerhedsregler er gældende for NJK s børne- og juniorklatrere og deres forældre. Det er de ansvarlige træneres pligt, at sikre at reglerne bliver overholdt. I eventuelle tvivlstilfælde er trænerens afgørelse gældende. En træners beslutning kan eventuelt bringes op på førstkommende bestyrelsesmøde. Da det ikke kan forventes, at børn kan tage ansvar for sig selv, påhviler det forældre og trænere at sørge for, at sikkerhedsreglerne overholdes. Sikkerhedsreglerne er niveauopdelt efter alder og består af 5 niveauer. Toprebsklatring Fra 7 år. Når forældrene har lært den nødvendige sikringsteknik til topreb, må børnene klatre topreb, sikret af deres forældre. Førstemandsklatring Fra 7 år. Når forældrene har lært den nødvendige sikringsteknik til førstemandsklatring, må børnene klatre førstemand, sikret af deres forældre. Toprebssikring Fra 10 år. Børn over 10 år, der har lært den nødvendige sikkerhedsteknik, må sikre andre på topreb. Indtil den nødvendige rutine er opnået skal sikringspersonen sekunderes af en backup, f.eks. en forælder. Førstemandssikring Fra 12 år. Børn over 12 år, der har lært den nødvendige sikkerhedsteknik, må sikre førstemandsklatring. Indtil den nødvendige rutine er opnået skal sikringspersonen sekunderes af en backup, f.eks. en forælder eller en anden rutineret klatrer 3. marts af 17 Revision 2

11 Erhvervelse af kursusbevis Fra 15 år. Unge over 15 år skal lære fuldt pensum for foreningens begynderkursus, og kan herefter erhverve sig kursusbevis ved beståelse af klubbens prøve. Fælles for niveau 1 og 2 gælder, at der første tirsdag i måneden optages nye forældre. Disse tirsdage vil have fokus på instruktion til nye forældre i de grundlæggende sikringsteknikker. Forældre der har bestået en praktisk prøve i sikring af toprebs- eller førstemandsklatring, noteres i protokol, så der ikke senere kan opstå tvivl om deres niveau. Herefter kan forældrene selvstændigt sikre børnene. Som det kan ses af ovenstående, er forældrene i starten nøglen til optagelse i klubben, ligesom fokus i opstartsfasen vil være på forældrene, da det er dem der står som ansvarlig for sikkerheden for det enkelte barn. For niveau 3 og 4 gælder, at børn der har bestået en praktisk prøve i sikring af toprebseller førstemandsklatring, noteres i protokol, ligesom der udstedes et sikringsbevis, så der ikke senere kan opstå tvivl om deres niveau. Det skal dog indskærpes, at sikringsbeviset kan inddrages, hvis ikke der sikres i overensstemmelse med klubbens regler. Sikringsbeviset er gældende for NJK s børnehold, og er ikke en erstatning for klubbens kursusbevis, der stadigt skal erhverves ved en alder af 15 år. 3. marts af 17 Revision 2

12 Generelt Instruktører Der skal foreligge en redningsplan, hvis en eller flere instruktører forlader byen. Vi har instruktører der sidder i vikariat, er under uddannelse, eller ønsker at uddanne sig, så der er rigelig grund til at finde løsninger for fremtiden. De instruktører der er tilknyttet børneholdet, skal uddannes på forskellig måde. Der er mulighed for at deltage i kurser i følgende regi: DSF barsler snart med en ny træneruddannelse, hvor der vil være fokus på netop det at fungere som træner for andre. Kursets indhold er endnu ikke kendt, men det vil helt sikkert være noget børneholdsinstruktørerne vil kunne få glæde af. DIF har en række kurser om træningsteknikker og idrætspsykologi, der kunne være relevante både for instruktørerne og for forældrene. DGI tilbyder også en bred vifte af kurser, der kan være relevante for instruktørerne. Nyt navn til børneholdet Det vil være lettere for børn at acceptere at blive kaldt juniorer, end det er for juniorer at blive kaldt børn. Derfor bør børneholdet omdøbes til NJK s juniorafdeling eller noget lignende. Stemmeret Der skal tages stilling til juniorernes rettigheder ved generalforsamlingen, herunder også om forældre til mindre børn kan varetage børnenes interesser, herunder afgivelse af stemmer ved generalforsamlingen. 3. marts af 17 Revision 2

13 Forslag til fremtidige træningstider for børneholdet Nedenstående forslag tænkes gældende fra starten af sæsonen 2006/2007. Træningstiden for børnene fordeles over 3 dage således der bliver mulighed for at afvikle børnetræningen i perioder der ikke kolliderer med voksenholdets træningstider. Et mål med denne opbygning er, at lave en udslusning af juniorer over 15 år fra børneholdet til voksenholdet. Dette opnås bl.a. ved at juniorerne hjælper om tirsdagen eller torsdagen på børneholdet, inden de selv træner sammen med de voksne. Hovedoverskriften for de tre hold er: Begyndere Øvede Juniorer Som overskrifterne antyder, henvender de enkelte dage sig til forskellige grupperinger. Nedenstående giver en detaljeret beskrivelse af de enkelte hold. Begyndere Tema På dette hold er det forældrene der sikrer under opsyn af instruktører. Alle børn starter med toprebsklatring. Der vil være mulighed for at videreudvikle klatreteknikken til også at omfatte 1. mandsklatring. Dette betinges dog af, at forældrene forinden har lært at sikre denne form for klatring. Der vil også være mulighed for at få en prøvetime. Her er det blot en instruktør eller en rutineret forældre der sikrer. Der optages nye medlemmer 1. tirsdag i hver måned, hvor der vil være undervisning i sikringsteknik til nye forældre. Målgruppe Stedet hvor alle nye starter. Børn der har gået i længere tid, og som er kommet videre med deres klarting, men som ønsker at træne flere gange om ugen, kan også komme denne dag. De skal dog kunne klare sig uden hjælp fra instruktørerne. Alder 7 år og opefter Tidspunkt Tirsdag kl Instruktører Keld, Mogens og Mads med hjælp af juniorer der er fyldt 15 år, og som har taget klubbens sikringskursus. 3. marts af 17 Revision 2

14 Øvede Tema Målgruppe Stedet hvor man lærer at klare sig uden hjælp fra forældre. Det er også stedet hvor der fra instruktørernes side vil blive lagt mere vægt på børnenes klatrerfærdigheder end på forældrenes sikringsteknik, der forventes at være i orden. Børn som ønsker at forbedre deres klatrefærdigheder, og som ønsker selv at lære at sikre 1. mandsklatring. Børn over 10 år må sikre topreb, mens man skal være over 12 år for at begynde sikring af 1. mandsklatring. Alder 10 år og opefter Tidspunkt Torsdag kl Instruktører Claus Christensen med hjælp af juniorer der er fyldt 15 år, og som har taget klubbens sikringskursus. Juniorer Tema Målgruppe Alder Målrettet træning hvor der lægges vægt på teknik, udholdenhed og sikkerhed. Stedet hvor der bliver stillet krav, og hvor det forventes, at man viser initiativ og hvor man deltager i de planlagte aktiviteter. Juniorer der vil noget med deres klatring år Tidspunkt Mandag kl Instruktører Lucinde, Joachim og Tom. 3. marts af 17 Revision 2

15 Nye træningstider Denne opdeling giver følgende træningstider for klubbens medlemmer på ugens dage Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Søndag Juniorer Børn begyndere Voksen Børn øvede Voksne og børn Voksne begyndere Voksne begynderkursus Voksne sammen med betalende forældre Mandag fra er desuden åben for voksne klatrere. 3. marts af 17 Revision 2

16 Aktivitetsplan og budget for NJK s børnehold Udgifter 2006 / 2007 Dansk Juniormesterskab i ruteklatring Indkøb af reb og evt. greb m.m. + deltagergebyr Tur til DGI Århus Klatring i DGI-huset lørdag eftermiddag og søndag formiddag. Overnatning i Spejderhytte. Bustransport og forplejning Kr. Himmelfartstur Inddkøb af 1 turreb Indkøb af trøjer til børneholdet Pris betinget af sponsorstøtte Sommerferieafslutning Grill og hygge Juniortræf med Dansk Klatreforbund Arrangeres af Østjysk klatreklub i Horsensområdet. Deltagelse med mange børn Aktivitet for bredden og de små børn Evt. tur til Løkken eller tur til spejdercenter Tur til Sardinien Klubbens juniorer og de største og mest rutinerede børn tager på tur i efterårsferien Deltagelse i Århus Open Fin lille konkurrence hvor børn og damer klatrer på de samme ruter Holloween Slikposeklatring Junior Boulder DM Deltagelse med mange børn Juleafslutning Glögg og æbleskiver Sleep-inn Pizza og hygge Antal Egen Dato Delt. betaling Beløb I alt marts april maj jun juni august aug oktober sep nov dec december 2006 tidlig forår feb-07 Juniortræf med Dansk Klatreforbund Deltagelse med mange børn forår 2007 Dansk Juniormesterskab i ruteklatring Deltagelse Træneruddannelse og nytænkning Udgifter i alt marts af 17 Revision 2

17 Indtægter 2006 / 2007 Budgetteret udgift på NJK's regnskab 0 Overskud fra Sardinien Overskud fra fest ved klubmesterskaber Forventet tilskud fra SIFA Forventet yderligere sponsorstøtte Overskud fra Junior DM Hensættelser til aktiviteter næste år Udgifter 2007 / 2008 Tur til DGI Århus apr-07 Kr. Himmelfartstur maj 2007 Sommerferieafslutning jun-07 Sardinientur efterår 2007 Indtægter 2007 / 2008? Med hensyn til klubbens tilskud, er det vigtigt at understrege, at et beløb svarende til klubbens andel i år, hidtil har været fastsat ud fra den filosofi, at holdets tidligere træner Mads, ikke ønskede et egentligt budget. Mads ønskede i stedet at få bevilget pengene i takt med at behovet opstod. Det skal også understreges, at klubben i 2005 gav et tilskud på til Sardinienturen. Beløbet skulle svare til de medrejsende instruktørers egenbetaling. Et lignende tilskud er ikke medregnet i år idet, bestyrelsen ikke har bevilget dette. 3. marts af 17 Revision 2

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Instruktørmøde 25/6 v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Formål Formål At ensrette konceptet for vores sikringskurser I Blocs & Walls, med henblik på at udvikle en best practice for vores produkt: Formål

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Tilstede: Rasmus, Lykke, Petur, Thomas, Carsten, Annika, Mathias, Fønss, Anders, Hanne, Jan Referent: Anders 1. Velkommen [Formanden] Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningen 9000 Aalborg Voerbjergvej d.25. august 2011.

Kultur- og Fritidsforvaltningen 9000 Aalborg Voerbjergvej d.25. august 2011. NORDJYDSK KLATREKLUB Kultur- og Fritidsforvaltningen 9000 Aalborg Voerbjergvej d.25. august 2011. Ansøgning til prioriteringskataloget om økonomisk støtte til udvidelseprojekt indbefattende forøget arkititetsareal

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Generalforsamling i NJK d.6.3 2001

Generalforsamling i NJK d.6.3 2001 Generalforsamling i NJK d.6.3 2001 Generalforsamlingen blev afholdt i Abekatten. Tilstede var: Lennart, Mads, Martin C, Morten T, Staun, Allan L, Per R, Fønss, Rasmus, Lisbeth, Annemarie, Asger, Mark,

Læs mere

i KLUBBEN? Informationsfolder til nye medlemmer Foto: Esben Zøllner Olesen

i KLUBBEN? Informationsfolder til nye medlemmer Foto: Esben Zøllner Olesen NY i KLUBBEN? Informationsfolder til nye medlemmer Foto: Esben Zøllner Olesen Velkommen til Dansk Bjerg- og Klatreklub Københavns Klatrecenter Blocs & Walls! Står du med et måneds- eller årskort i hånden

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 Emne: Århus klatreklub Ekstra ordinær Generalforsamling 2013 Side: 1 Deltagere 33 medlemmer. Afbud fra: Gæster: Referent/Dato: Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 1. Velkomst. Formanden bød velkommen og

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub 23 november 2013 - kl 1000-1330 1 Gennemgang af ref fra sidste møde Gennemgang af ref Fra generalforsamlingen? Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger fra Dan Ks udmelding, som skal rettes Noterne

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

ÅRHUS KLATREKLUB i GELLERUP SVØMMEBAD

ÅRHUS KLATREKLUB i GELLERUP SVØMMEBAD ÅRHUS KLATREKLUB i GELLERUP SVØMMEBAD INDTÆGTER: 2007 Kontingenter 420.000 a) Kontingenter, juniorer 18.000 b) Gæster 15.000 Kommunale tilskud 45.000 Andre indtægter 2.500 I ALT 500.500 Husleje Kochs 75.000

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold Kender du DBU Sjællands inspirationskurser? Er du børne- og ungdomstræner, så har du i denne weekend mulighed for at få kendskab til vores kursusudbud, og du har også mulighed for at deltage aktivt i kurserne.

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00 Setpoint Medlemsblad for Gladsaxe Tennis Klub 1981 Setpoint nr. 66 April 2009 28. årgang Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00 Klik ind på klubbens hjemmeside: www.gladsaxetennisklub.dk

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt Slangerup D.20-03-13 Næst formandens beretning 2012 Jeg fik opgaven at være fungerende formand da vores formand Anne-Marie var i lykkelige omstændigheder, men desværre fødte 2,½ måned før termin. Mor og

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for 2006 3. Behandling

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Regler for klatring Udarbejdet af: Erik Agertoft og Morten Nielsen for FDFs friluftsgruppe Tegninger: Claus Krogh Madsen Layout:

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Budget 2013 INDTÆGTER 970,000.00 OMKOSTNINGER 987,662.00. Sidst modificeret: 13.02.2013. Postering Beløb Bemærkninger. 1. Kontingent 920,000.

Budget 2013 INDTÆGTER 970,000.00 OMKOSTNINGER 987,662.00. Sidst modificeret: 13.02.2013. Postering Beløb Bemærkninger. 1. Kontingent 920,000. Budget 2013 "-" betyder nul, tal i parentes er negative, fed skrift antyder en sum; noter findes på tredje side Sidst modificeret: 13.02.2013 Postering Beløb Bemærkninger INDTÆGTER 970,000.00 1. Kontingent

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Klagebrev fra NFK vedr. junior deltagelse ved deres konkurrence. Vi tager klagen til efterretning og henstiller til Roskilde KK om at overholde aldersbegrænsninger. Mads

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015 Tag med andre børnefamilier på skitur til Østrig og få introduceret børnene til skiløb på en afslappet facon af danske skiinstruktører. Vi skal bo i superlækre omgivelser på hotel Penzinghof i Oberndorf.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere