Visioner for. NJK s børnehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner for. NJK s børnehold"

Transkript

1 Visioner for NJK s børnehold til udgangen af marts af 17 Revision 2

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oplevelser...4 Gode klatreoplevelser...4 Fysiske oplevelser...4 Naturoplevelser...4 Arrangementer med andre klubber...4 Konkurrencedeltagelse...5 Holdets sociale funktion...6 Sociale oplevelser...6 Opdragelse til rigtige klatrere...6 Lære at vise hensyn...6 Samspil mellem børn og voksne klatrere...7 Introduktion til voksenklatring for juniorer...8 Indslusning af store juniorer til voksenholdet...8 Nyt navn til årige hjælpere...8 Forældre...9 Forældrene skal gøres mere selvstændige...9 Aktivering af forældre...9 Fokus på sikkerhed...10 Sikkerhedsregler...10 Toprebsklatring...10 Førstemandsklatring...10 Toprebssikring...10 Førstemandssikring...10 Erhvervelse af kursusbevis...11 Generelt...12 Instruktører...12 Nyt navn til børneholdet...12 Stemmeret...12 Forslag til fremtidige træningstider for børneholdet...13 Begyndere...13 Øvede...14 Juniorer...14 Nye træningstider...15 Aktivitetsplan og budget for NJK s børnehold...16 Udgifter 2006 / Indtægter 2006 / Udgifter 2007 / Indtægter 2007 / marts af 17 Revision 2

3 Indledning Nedenstående overskrifter er resultatet af en brainstorm hvor Lucinde, Claus C og fædrebanden (Mogens, Keld og Jørgen) var til stede. Claus V, Fønss, Tom og Joachim var fraværende. Hvis man kigger meget overordnet på børneholdet, er det måske blot nødvendigt at bibeholde den høje standard holdet kører med? Det vil dog altid være et mål og et ønske at forbedre de fysiske rammer hvorunder klubben fungerer. Det gælder både klatrefaciliteter og øvrige tilstødende faciliteter. En umiddelbar reaktion var ønsket om at forbedre juniorernes klatrefærdigheder, herunder teknik, styrke og udholdenhed. Dette gælder både for ruteklatring og bouldering. 3. marts af 17 Revision 2

4 Oplevelser Hele fundamentet for børneholdene er at give børnene nogle gode oplevelser. Der er tale om klatreoplevelser, naturoplevelser, kontakt til andre klubber, og konkurrencedeltagelse. Gode klatreoplevelser Et vigtigt resultat af børnenes anstrengelser i klatrehallen, er de årlige ture på klippe. Kr. Himmelfartsturen er allerede blevet en fast tradition. I år går den til området omkring Kristiansand. En anden aktivitet, der ser ud til at blive en vigtig del af børneholdets faste turplan, er sommerferieturen til Ardeche, hvor igen i år allerede 6 børneklatrefamilier har meldt deres ankomst. Og der er sikkert flere på vej. Som rosinen i pølseenden er der meget stor vilje til at gøre Sardinienturen i efterårsferien til en tilbagevende aktivitet. Måske det var en idé at tage de største børn med ned på broen i Skørping. En anden mulighed var at arrangere en sommerdag i Løkken og klatre på bunkers og grille og bade og slikke sol og Klubben skal være bedre til at deltage i forbundets arrangementer for børn og juniorer. For at aflaste instruktørerne, kunne forældrene evt. træde til her. Fysiske oplevelser Børnene skal have nogle gode fysiske oplevelser, hvor de oplever, at de er i stand til at udvikle sig og præstere mere. De skal have mange små sejre. Naturoplevelser Det er vigtigt for børneholdet, at børnene får nogle gode naturoplevelser på de årlige ture på klippe. Arrangementer med andre klubber Der skal arrangeres mixkonkurrencer med andre klubber, evt. hvor man bliver makker med en fra en anden klub, og duellerer med de øvrige makkerpar. Øvelsen vil også kunne gennemføres uden konkurrencemomentet, hvor hyggeklatring og almindelig sparring er i højsædet. Randers er af forbundet blevet opfordret til at lave en lille lokal børnekonkurrence. Denne aktivitet støttes af NJK. 3. marts af 17 Revision 2

5 Der skal laves sociale arrangementer med andre klubber, sleep-in og lignende. Der kan også være tale om små grupper af klatrere der tager til andre klubber på almindelige klubaftener og viser lidt attitude. Konkurrencedeltagelse Der er blandt mange af børnene et meget udpræget konkurrence gen. Mange børn er vant til at konkurrere, og de nyder det. Der skal være et mix af hyggekonkurrencer og deltagelse i store konkurrencer, så som mesterskaber og lignende. Der skal være et årligt klubmesterskab, både i boulder og i rute. Aalborg BLOK, der er den store breddekonkurrence for børn skal gennemføres i Dette kan om nødvendigt gøres i samarbejde med Vertikal, der tidligere har udtrykt ønske om at hjælpe. 3. marts af 17 Revision 2

6 Holdets sociale funktion Holdenes sociale funktion er det helt grundlæggende for maksimal trivsel på holdene børn og børn, samt børn og voksne imellem. Derfor er det meget vigtigt at have fokus på dette. Sociale oplevelser Det er vigtigt at de sociale bånd styrkes blandt klubbens børne og juniorklatrere. Disse bånd skal både styrkes mellem jævnaldrende og på tværs af aldersgrupperinger. Der er tilsyneladende en stor lyst til dette. De store er flinke til at tage sig af de små og snakke med dem. De store skal opdrages til at hjælpe de små, ved at sikre dem eller give med lidt staldtips. Dette vil styrke deres indbyrdes bånd. Børnene skal af og til skifte makker og klatre med en anden end de gør til dagligt. En årlig sleep-in i klubben er også med til at styrke sammenholdet. Dette er en aktivitet, hvor børnene er fri for, at forældrene står og fylder i hallen så de kan se hinanden. Det sociale arbejde skal styrkes ved at arrangere ture for hele børneholdet, hvor der er mindre fokus på klatringen og mere på det sociale. Det kunne være noget med en weekend i en spejderhytte med natløb og ellers almindelig samvær uden det store forkromede planlagte program. Opdragelse til rigtige klatrere Børnene skal opdrages til at indse, at der kun er dem selv til at tage initiativ, og køre bolchebutikken videre, og finde på nye initiativer. Børnene skal lære at de kan klare sig selv. De skal være i stand til at vise initiativ, og selv vælge hvilken rute de har lyst til at klatre, uden der er nogen der fortæller dem det. De skal lære at se de fede i at arbejde med en svær rute, som de selv til sidst oplever den store tilfredshed det er at besejre den. De skal lære at projektklatre. De skal være i stand til sammen med en makker, at arbejde på et problem, og knuse det. De skal være i stand til selv at lave aftaler med en makker, så det er forberedt til næst gang. Måske der skulle nedsættes et juniorudvalg bestående af klatrere fra børneholdet. Udvalget skal føde bestyrelsen og trænere med idéer og være talerør for børneholdet. De skal være med til at præge udviklingen på børneholdet. Udvalget skal evt. have en voksenkonsulent, der kan være med at styrke arbejdet. Lære at vise hensyn De skal lære at tage hensyn til andre. De skal af dem selv kunne rydde op i hallen efter endt træning, også selv om det der flyder, ikke der deres eget. De skal kunne tage andres 3. marts af 17 Revision 2

7 udstyr med i skabet, uden det er nødvendigt at sige det til dem. De skal være hurtige til at forlade hallen efter endt træning og respektere, at de voksnes træningstid er startet. De skal kunne mærke, om det kan gå an at spørge en af de voksne om hjælpe eller ikke. Samspil mellem børn og voksne klatrere Klatring er en sport der kræver fokus og koncentration af den der klatrer. For at give plads til alle, er det vigtigt, at der er gensidig respekt mellem børne- og voksenklatrere. For børnenes vedkommende betyder det, at de, specielt i tidsrum udenfor børneholdets normale træningstid om torsdagen, ikke forstyrrer de voksne klatrere med larm og leg, og at børnene respekterer, at de voksne skal have ro til at passe deres træning. Børnene skal respektere anvisninger fra de voksne klatrere. For de voksne betyder det, at de respekterer, at børn og voksne er forskellige. De voksne klatrere skal huske, at de bliver set op til at børnene. Der er ikke noget som at få lidt opmærksomhed, eller et lille godt råd af en voksen. Det har meget stor positiv effekt på børn, hvis de mærker, at deres forbilleder interesserer sig for dem. Det vil også være med til at motivere børnene til at træne mere seriøst, og dermed være mindre forstyrrende. 3. marts af 17 Revision 2

8 Introduktion til voksenklatring for juniorer For at sikre en glidende overgang for de store juniorer fra børneholdet til voksenholdet, er det vigtigt, at disse unge mennesker, der i virkeligheden er klubbens fremtid, bliver taget godt imod på børneholdet. Indslusning af store juniorer til voksenholdet Der skal igangsættes initiativer til integration af de store juniorer på voksenholdet. De voksne klatrere skal opfordres til at modtage og deltage i integreringen af de store. De skal være villige til at tage initiativ til at klatre med juniorerne og give dem sparring. De skal respektere dem som ligeværdige. De er nok i virkeligheden ofte overlegne rent klatrermæssigt, så der er al mulig grund til at få et godt samarbejde op at stå. Hvis disse unge mennesker bliver taget rigtigt imod, vil det helt sikkert blive et endog meget frisk pust i hverdagen. Der skal arrangeres en klippetur med et par instruktører og en flok juniorer, hvor de selv skal være med tit at planlægge og forberede turen. Nyt navn til årige hjælpere Der skal findes et nyt og spændende navn til de årige hjælpere på børneholdet. Følgende blev bragt i forslag: Juniorcoach Juniorinstruktør Hjælpetræner Hjælpeinstruktør 3. marts af 17 Revision 2

9 Forældre Forældrene er en stor det af børneholdene, på specielt begynderholdet, spiller forældrene en central rolle. Forældrene skal gøres mere selvstændige Det skal være det mål med torsdagstræningen, at forældrene hurtigere skal blive selvkørende. De skal med andre ord hurtigere gennem sikkerhedskurserne. Om nødvendigt, må der gennemførers kurser i weekenderne. Hvis forældrene bliver præsenteret for de grundlægende teknikker, vil de i højere grad kunne hjælpe og rådgive børnene. På den måde vil trænerne blive mere frigjorte til at fokusere på den enkelte klatrer. Aktivering af forældre Klubben besidder en hidtil ret overset ressource, nemlig forældrene. Forældre er ofte villige til at strække sig endog meget langt for at give deres børn en god oplevelse. Et godt eksempel er det forestående junior DM. Der har allerede meldt sig omkring 15 hjælpere på dagen og en række hjælpere både før og efter. 3. marts af 17 Revision 2

10 Fokus på sikkerhed Børneholdene skal i fremtiden have mere fokus på sikkerhed. Klubbens regler for sikkerhed skal i højere grad implementeres på børneholdene. Sikkerhedsregler Nedenstående sikkerhedsregler er gældende for NJK s børne- og juniorklatrere og deres forældre. Det er de ansvarlige træneres pligt, at sikre at reglerne bliver overholdt. I eventuelle tvivlstilfælde er trænerens afgørelse gældende. En træners beslutning kan eventuelt bringes op på førstkommende bestyrelsesmøde. Da det ikke kan forventes, at børn kan tage ansvar for sig selv, påhviler det forældre og trænere at sørge for, at sikkerhedsreglerne overholdes. Sikkerhedsreglerne er niveauopdelt efter alder og består af 5 niveauer. Toprebsklatring Fra 7 år. Når forældrene har lært den nødvendige sikringsteknik til topreb, må børnene klatre topreb, sikret af deres forældre. Førstemandsklatring Fra 7 år. Når forældrene har lært den nødvendige sikringsteknik til førstemandsklatring, må børnene klatre førstemand, sikret af deres forældre. Toprebssikring Fra 10 år. Børn over 10 år, der har lært den nødvendige sikkerhedsteknik, må sikre andre på topreb. Indtil den nødvendige rutine er opnået skal sikringspersonen sekunderes af en backup, f.eks. en forælder. Førstemandssikring Fra 12 år. Børn over 12 år, der har lært den nødvendige sikkerhedsteknik, må sikre førstemandsklatring. Indtil den nødvendige rutine er opnået skal sikringspersonen sekunderes af en backup, f.eks. en forælder eller en anden rutineret klatrer 3. marts af 17 Revision 2

11 Erhvervelse af kursusbevis Fra 15 år. Unge over 15 år skal lære fuldt pensum for foreningens begynderkursus, og kan herefter erhverve sig kursusbevis ved beståelse af klubbens prøve. Fælles for niveau 1 og 2 gælder, at der første tirsdag i måneden optages nye forældre. Disse tirsdage vil have fokus på instruktion til nye forældre i de grundlæggende sikringsteknikker. Forældre der har bestået en praktisk prøve i sikring af toprebs- eller førstemandsklatring, noteres i protokol, så der ikke senere kan opstå tvivl om deres niveau. Herefter kan forældrene selvstændigt sikre børnene. Som det kan ses af ovenstående, er forældrene i starten nøglen til optagelse i klubben, ligesom fokus i opstartsfasen vil være på forældrene, da det er dem der står som ansvarlig for sikkerheden for det enkelte barn. For niveau 3 og 4 gælder, at børn der har bestået en praktisk prøve i sikring af toprebseller førstemandsklatring, noteres i protokol, ligesom der udstedes et sikringsbevis, så der ikke senere kan opstå tvivl om deres niveau. Det skal dog indskærpes, at sikringsbeviset kan inddrages, hvis ikke der sikres i overensstemmelse med klubbens regler. Sikringsbeviset er gældende for NJK s børnehold, og er ikke en erstatning for klubbens kursusbevis, der stadigt skal erhverves ved en alder af 15 år. 3. marts af 17 Revision 2

12 Generelt Instruktører Der skal foreligge en redningsplan, hvis en eller flere instruktører forlader byen. Vi har instruktører der sidder i vikariat, er under uddannelse, eller ønsker at uddanne sig, så der er rigelig grund til at finde løsninger for fremtiden. De instruktører der er tilknyttet børneholdet, skal uddannes på forskellig måde. Der er mulighed for at deltage i kurser i følgende regi: DSF barsler snart med en ny træneruddannelse, hvor der vil være fokus på netop det at fungere som træner for andre. Kursets indhold er endnu ikke kendt, men det vil helt sikkert være noget børneholdsinstruktørerne vil kunne få glæde af. DIF har en række kurser om træningsteknikker og idrætspsykologi, der kunne være relevante både for instruktørerne og for forældrene. DGI tilbyder også en bred vifte af kurser, der kan være relevante for instruktørerne. Nyt navn til børneholdet Det vil være lettere for børn at acceptere at blive kaldt juniorer, end det er for juniorer at blive kaldt børn. Derfor bør børneholdet omdøbes til NJK s juniorafdeling eller noget lignende. Stemmeret Der skal tages stilling til juniorernes rettigheder ved generalforsamlingen, herunder også om forældre til mindre børn kan varetage børnenes interesser, herunder afgivelse af stemmer ved generalforsamlingen. 3. marts af 17 Revision 2

13 Forslag til fremtidige træningstider for børneholdet Nedenstående forslag tænkes gældende fra starten af sæsonen 2006/2007. Træningstiden for børnene fordeles over 3 dage således der bliver mulighed for at afvikle børnetræningen i perioder der ikke kolliderer med voksenholdets træningstider. Et mål med denne opbygning er, at lave en udslusning af juniorer over 15 år fra børneholdet til voksenholdet. Dette opnås bl.a. ved at juniorerne hjælper om tirsdagen eller torsdagen på børneholdet, inden de selv træner sammen med de voksne. Hovedoverskriften for de tre hold er: Begyndere Øvede Juniorer Som overskrifterne antyder, henvender de enkelte dage sig til forskellige grupperinger. Nedenstående giver en detaljeret beskrivelse af de enkelte hold. Begyndere Tema På dette hold er det forældrene der sikrer under opsyn af instruktører. Alle børn starter med toprebsklatring. Der vil være mulighed for at videreudvikle klatreteknikken til også at omfatte 1. mandsklatring. Dette betinges dog af, at forældrene forinden har lært at sikre denne form for klatring. Der vil også være mulighed for at få en prøvetime. Her er det blot en instruktør eller en rutineret forældre der sikrer. Der optages nye medlemmer 1. tirsdag i hver måned, hvor der vil være undervisning i sikringsteknik til nye forældre. Målgruppe Stedet hvor alle nye starter. Børn der har gået i længere tid, og som er kommet videre med deres klarting, men som ønsker at træne flere gange om ugen, kan også komme denne dag. De skal dog kunne klare sig uden hjælp fra instruktørerne. Alder 7 år og opefter Tidspunkt Tirsdag kl Instruktører Keld, Mogens og Mads med hjælp af juniorer der er fyldt 15 år, og som har taget klubbens sikringskursus. 3. marts af 17 Revision 2

14 Øvede Tema Målgruppe Stedet hvor man lærer at klare sig uden hjælp fra forældre. Det er også stedet hvor der fra instruktørernes side vil blive lagt mere vægt på børnenes klatrerfærdigheder end på forældrenes sikringsteknik, der forventes at være i orden. Børn som ønsker at forbedre deres klatrefærdigheder, og som ønsker selv at lære at sikre 1. mandsklatring. Børn over 10 år må sikre topreb, mens man skal være over 12 år for at begynde sikring af 1. mandsklatring. Alder 10 år og opefter Tidspunkt Torsdag kl Instruktører Claus Christensen med hjælp af juniorer der er fyldt 15 år, og som har taget klubbens sikringskursus. Juniorer Tema Målgruppe Alder Målrettet træning hvor der lægges vægt på teknik, udholdenhed og sikkerhed. Stedet hvor der bliver stillet krav, og hvor det forventes, at man viser initiativ og hvor man deltager i de planlagte aktiviteter. Juniorer der vil noget med deres klatring år Tidspunkt Mandag kl Instruktører Lucinde, Joachim og Tom. 3. marts af 17 Revision 2

15 Nye træningstider Denne opdeling giver følgende træningstider for klubbens medlemmer på ugens dage Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Søndag Juniorer Børn begyndere Voksen Børn øvede Voksne og børn Voksne begyndere Voksne begynderkursus Voksne sammen med betalende forældre Mandag fra er desuden åben for voksne klatrere. 3. marts af 17 Revision 2

16 Aktivitetsplan og budget for NJK s børnehold Udgifter 2006 / 2007 Dansk Juniormesterskab i ruteklatring Indkøb af reb og evt. greb m.m. + deltagergebyr Tur til DGI Århus Klatring i DGI-huset lørdag eftermiddag og søndag formiddag. Overnatning i Spejderhytte. Bustransport og forplejning Kr. Himmelfartstur Inddkøb af 1 turreb Indkøb af trøjer til børneholdet Pris betinget af sponsorstøtte Sommerferieafslutning Grill og hygge Juniortræf med Dansk Klatreforbund Arrangeres af Østjysk klatreklub i Horsensområdet. Deltagelse med mange børn Aktivitet for bredden og de små børn Evt. tur til Løkken eller tur til spejdercenter Tur til Sardinien Klubbens juniorer og de største og mest rutinerede børn tager på tur i efterårsferien Deltagelse i Århus Open Fin lille konkurrence hvor børn og damer klatrer på de samme ruter Holloween Slikposeklatring Junior Boulder DM Deltagelse med mange børn Juleafslutning Glögg og æbleskiver Sleep-inn Pizza og hygge Antal Egen Dato Delt. betaling Beløb I alt marts april maj jun juni august aug oktober sep nov dec december 2006 tidlig forår feb-07 Juniortræf med Dansk Klatreforbund Deltagelse med mange børn forår 2007 Dansk Juniormesterskab i ruteklatring Deltagelse Træneruddannelse og nytænkning Udgifter i alt marts af 17 Revision 2

17 Indtægter 2006 / 2007 Budgetteret udgift på NJK's regnskab 0 Overskud fra Sardinien Overskud fra fest ved klubmesterskaber Forventet tilskud fra SIFA Forventet yderligere sponsorstøtte Overskud fra Junior DM Hensættelser til aktiviteter næste år Udgifter 2007 / 2008 Tur til DGI Århus apr-07 Kr. Himmelfartstur maj 2007 Sommerferieafslutning jun-07 Sardinientur efterår 2007 Indtægter 2007 / 2008? Med hensyn til klubbens tilskud, er det vigtigt at understrege, at et beløb svarende til klubbens andel i år, hidtil har været fastsat ud fra den filosofi, at holdets tidligere træner Mads, ikke ønskede et egentligt budget. Mads ønskede i stedet at få bevilget pengene i takt med at behovet opstod. Det skal også understreges, at klubben i 2005 gav et tilskud på til Sardinienturen. Beløbet skulle svare til de medrejsende instruktørers egenbetaling. Et lignende tilskud er ikke medregnet i år idet, bestyrelsen ikke har bevilget dette. 3. marts af 17 Revision 2

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere