LÆRINGSKATALOG. Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRINGSKATALOG. Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere"

Transkript

1 August 2014 LÆRINGSKATALOG Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Læring fra puljen Udvikling af den tidlige, tværfaglige og virksomhedsrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 2

2 INDHOLD INDLEDNING... 3 TEMA 1: ET JOBRETTET BEREDSKAB... 4 Temaintroduktion... 4 Projektere om positive resultater og udfordringer... 5 Hvordan kan jobcentrets beredskab udvikles... 6 Case: Fra ledighed og misbrug til uddannelse... 9 Case: Tilbage til tidligere branche Case: Styrk samarbejdet med virksomhedskonsulenterne Tjek jobcentrets beredskab Opmærksomhedsområder TEMA 2: ET JOBRETTET SAMARBEJDE MELLEM BORGER OG JOBCENTER Temaintroduktion Projektere om positive resultater og udfordringer Hvordan kan samarbejdet med borgerne udvikles Case: Fra pensionsønske til ordinært job Case: Fra ledighed til job med løntilskud Tjek samarbejdet mellem borger og jobcenter Opmærksomhedsområder TEMA 3: JOBRETTEDE REDSKABER Temaintroduktion Projekter om positive resultater og udfordringer Hvordan kan jobcentret udvikle jobrettede redskaber Case: Fra ledighed og sociale problemer til uddannelse Tjek jobcentrets redskaber Opmærksomhedsområder BAGGRUND FOR LÆRINGSKATALOGET DE FEM PROJEKTER KORT FORTALT Opsamling af viden og udarbejdelse af læringskatalog med tilhørende læringsopsamlinger er foretaget af DISCUS for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

3 INDLEDNING Dette er et læringskatalog til jobcentre, der ønsker inspiration til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Kataloget handler om udvikling af en tidlig, jobrettet indsats og formidler læring fra en pulje med 5 projekter som har taget fat på denne udfordring, som inspiration til andre jobcentre, der gerne vil kvalificere indsatsen. Den vigtigste læring på tværs af de 5 projekter er, at indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med fordel kan kvalificeres med en tidligere og mere jobrettet indsats. Dertil kommer, at borgernes respons på en tidlig, jobrettet indsats langt overvejende har været positiv i de 5 projekter. Alle kontanthjælpsmodtagere skal have en tidlig, jobrettet indsats Siden projekterne blev igangsat af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland i 2013, er der vedtaget en kontanthjælpsreform, som trådte i kraft i januar For voksne kontanthjælpsmodtagere over 30 år betyder reformen blandt andet, at alle fremover skal have en aktiv indsats. Kommunerne skal gennemføre en visitationssamtale senest en uge efter, borgeren har henvendt sig for at søge kontanthjælp. Her skal det vurderes, om borgeren er jobparat eller aktivitetsparat. Kommunen skal tale med borgeren om det videre forløb og sikre, at der er et fælles mål om, at indsatsen ender i job eller uddannelse. Aktivitetsparate borgere - projekternes målgruppe - skal hurtigst muligt efter deres første henvendelse have en helhedsorienteret og jobrettet indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og bidrager til, at borgeren udvikler sig, og på et tidspunkt bliver jobparat. Dét, projekterne har udviklet, er i tråd med de overordnede intentioner i kontanthjælpsreformen om tidligere og grundigere visitation, efterfulgt af en koordineret, helhedsorienteret og jobrettet indsats. Tre opmærksomhedsområder for jobcentret Hvordan sikrer jobcentret, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tidlig, jobrettet indsats? Der er tre vigtige budskaber fra de 5 projekter: Jobcentret skal have et jobrettet og tværfaglig indsatsberedskab Jobcentret skal have et jobrettet samarbejde med borgerne Jobcentret skal bruge jobrettede redskaber Budskaberne udgør tre opmærksomhedsområder, der skal spille tæt sammen, hvis indsatsen skal lykkes. I læringskataloget finder du inspiration til at udmønte budskaberne i praksis i tre temaer - ét for hvert af de tre opmærksomhedsområder. Undervejs er der en række cases, der illustrerer borgerforløb med en vellykket tidlig, helhedsorienteret og jobrettet indsats og også et eksempel på, hvad der kan gå galt. Sidst i kataloget kan du kort læse om baggrunden for læringskataloget og de 5 projekter. Læringskataloget suppleres af 5 læringsopsamlinger fra projekterne med konkrete eksempler, der viser, hvordan projekterne har arbejdet med opmærksomhedsområderne. Vi håber, at dette læringskatalog kan give jer som ledere eller medarbejdere i jobcentre inspiration til udvikling af en tidlig, helhedsorienteret og jobrettet indsats. God læselyst! - 3 -

4 TEMA 1: ET JOBRETTET BEREDSKAB Temaintroduktion Borgere i målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år har forskellige behov for indsatser. Derfor bør jobcentret have et beredskab af indsatser, der sikrer, at den enkelte borger kan gives de tilbud, der bedst understøtter borgeren i at blive jobparat og finde et job eller påbegynde uddannelse. Et vigtigt opmærksomhedsområde for jobcentret er derfor et jobrettet beredskab. Ud fra projekternes resultater og erfaringer skal jobcentrets beredskab omfatte: afklarende og opkvalificerende tilbud, herunder tilbud på virksomheder og uddannelsesinstitutioner der kan iværksættes hurtigt og er jobrettede et virksomhedssamarbejde der sikrer, at borgerne hurtigt får kendskab til muligheder i virksomhederne og kan påbegynde et virksomhedsrettet tilbud, så snart de er klar hvilket for nogle borgere er allerede ved mødet med jobcentret opfølgning sammen med borger og virksomhed undervejs i det virksomhedsrettede forløb samarbejdsflader på tværs i kommunen der muliggør tværfaglige indsatser Projekterne har sat ind her, fordi jobcentrene forud for projekterne har haft erfaring med, at afklaring frem for udvikling nemt blev sigtepunktet i den tidlige indsats for både borger, medarbejdere i jobcentret og andre kommunale forvaltninger. Projekterne har derfor set et potentiale for en mere job- og virksomhedsrettet indsats; med en projektleders ord: Vi kunne lige så godt have en virksomhedsrettet indsats helt fra start. Mange borgere i målgruppen er uafklarede om jobønsker og muligheder, de mangler viden om virksomheder og arbejdsmarkedet, hvis de har været ledige i en årrække, og de kan have problemer udover ledighed, der står i vejen for et vellykket virksomhedsforløb, hvis ikke de håndteres. Projekter i puljen har gode erfaringer med at udvikle intensive og målrettede kursusforløb med fokus på personlig udvikling, genoptræning for borgere med fysiske problemstillinger, og målrettet forberedelse af virksomhedspraktik. Erfaringen i projekterne er, at borgere i målgruppen oftest har brug for længerevarende forløb, der i starten kan kombineres med tværfaglige indsatser i det omfang, den enkelte borger har behov for det. 3 måneders praktik er oftest ikke nok. Derfor skal jobcentret tænke i længere forløb i virksomhederne, indtil borgeren er parat til en egentlig jobjagt. Beskæftigelsessporet skal være hovedsporet i den tidlige, tværfaglige og virksomhedsrettede indsats, mens sociale og sundhedsindsatser skal kunne indgå som parallelle spor i det omfang, der er behov for det. På den måde kan det sikres, at en tværfaglig indsats bliver sammenhængende med beskæftigelsesindsatsen og ikke bliver for langvarig og/eller usammenhængende med den virksomhedsrettede indsats og målet om job

5 Projektere om positive resultater og udfordringer Nogle positive resultater Vi har ikke arbejdet så intensivt og målrettet før. Der er 4 tiltag på de første 4 uger: Screening, hjemmearbejde, indsatsplan og jobplan. Derefter 4 ugers undervisning, der slutter fredag, og så starter praktikken mandag. Borgerne involverer sig meget mere i det. 18 ud af 19 deltagere er startet i praktik. Vi synes, det er fuldstændig vildt! Dragana Radic, afdelingsleder i Brøndby En interessant læring er, at borgere i en målgruppe, hvor mange ellers kan have svært ved at komme i gang, her kommer direkte fra modtagelsen og ind på et forløb med fysisk genoptræning og personlig udvikling, hvor de kan fastholdes og efterfølgende gerne vil videre i et forløb i en virksomhed. Jesper Knudsen, ekstern aktør i Kalundborg Kurset er en god og for mange nødvendig forberedelse til virksomhedspraktik. Efter kurset er borgerne som regel klar, de vil ikke hjem og gå igen. Der er blevet udarbejdet en jobplan som udgangspunkt for det fremadrettede arbejde. Borgeren har fået en mentor, der følger med ud på virksomheden. Det fungerer rigtig godt. Rikke Corneliussen, sagsbehandler i Halsnæs Vi har før brugt praktik, hvis vi har været i tvivl om, hvad borgeren egentlig kunne, og tænkt, at så må vi se, hvad der kommer ud af det. Men vi har også tvivlet på, om borgeren kunne se meningen med det. Nu siger vi, at når du skal i praktik, så er det fordi, vi skal opnå det og det og det, og så må vi undervejs finde ud af, hvad der skal til for at understøtte det. Så det bliver fremadrettet i stedet for tilbageskuende hvad nåede vi så i denne her praktik nå, ikke så meget, jamen så må vi have en praktik mere. Dragana Radic, afdelingsleder i Brøndby og udfordringer Der har vist sig at være behov for længerevarende praktik med støtte før borgeren kan begynde en reel jobjagt. Forløbene skal være længere og der skal være flere indsatser end forventet for denne målgruppe. Michelle Lundberg Badsted, Teamkoordinator i Halsnæs Erfaringen er, at der helst skal være flow hele vejen for disse borgere. Når vi ikke har nogen, der sikrer flowet, går tiden. Så taber vi borgerne, og det er det, vi gerne vil undgå. Vi skal have udviklet overgangen fra den tidlige, forberedende indsats til den virksomhedsrettede indsats. Der skal være bedre overlevering og flere kontaktpunkter Tina Syhler, sagsbehandler i Kalundborg Selvom vi er ét jobcenter, var sammenhængen i indsatsen ikke god nok, og ikke virksomhedsrettet nok helt fra start. For os er det en udfordring, at vi skal være udredende og afklarende og samtidig udviklingsorienterede og virksomhedsvendte. Når man fordyber sig i tværfagligheden, så dukker barriererne for at være virksomhedsvendt op det er en svær balancegang i praksis. Lise Gandløse, leder af Team Visitation og Tværfaglig Udredning i Gladsaxe - 5 -

6 Hvordan kan jobcentrets beredskab udvikles Jobcentre har udviklet deres beredskab ved at udvikle et tværgående samarbejde der sikrer en helhedsorienteret indsats. De relevante områder har vist sig at være: Sundhed/genoptræning Samarbejde med det kommunale sundhedscenter eller den kommunale genoptræningsenhed om: sundhedsundervisning på jobcentrets kursusforløb information til borgere om muligheder for (genop)træning i sundhedscentret eller genoptræningsenhed på jobcentrets kursusforløb, og henvisning af interesserede borgere til sundhedstilbud i kommunalt regi fælles kursusforløb hvor sundhedscentret eller genoptræningsenheden står for funktionstest og målrettet fysisk træning. Projekterne har afprøvet forskellige modeller for tværfaglig beskæftigelses- og sundhedsindsats. De bedste erfaringer er opnået med et tættere samarbejde om sundhedstilbud, hvor borgerne: Præsenteres for sundheds- og træningstilbud af fagpersoner fra sundheds- eller træningscentret der kommer der, hvor borgerne er (hvad enten det er kursusforløb i jobcentret eller forløb hos anden aktør) Og hvor selve tilbuddene foregår i sundheds- eller træningscentret (frem for i et lokale i jobcentret) Sociale indsatser Samarbejde med socialforvaltningen om: kontakt til en fast kontaktperson og hurtig afklaring af, om en borger er i målgruppen for socialforvaltningens tilbud information af borgere på jobcentrets kursusforløb om muligheder for tilbud efter Serviceloven, fx misbrugsbehandling og familiebehandling. Økonomi/ydelse Samarbejde med kommunens ydelsesservice eller ydelsescenter om: information til borgere på jobcentrets kursusforløb om lovgivning og rammer for ydelser samt om økonomisk rådgivning information til jobcentret (sagsbehandler) hvis der træffes afgørelser, der har væsentlig økonomisk betydning for en borger, så jobcentret kan være opmærksom på at støtte borgeren i fortsat at deltage aktivt i tilbud. understøtte implementering af ny tilgang, redskaber og metoder i jobcentrets praksis ved at: arbejde med at implementere coaching som en grundlæggende tilgang i hele borgernes forløb afholde løbende dialogmøder mellem faggrupper og teams hvor nye redskaber, metoder, tilbud o.a. drøftes og justeres. Det giver en større fælles forståelse af mål og metoder mellem faggrupper og teams - 6 -

7 afholde uddannelsesdageog kontinuerligt drøfte erfaringer med implementeringen på teammøder. Find inspiration i læringsopsamlingerne fra projekterne Brøndby. Tværfaglig samarbejdsmodel. Skab et projekt, som går på tværs og som alle har en væsentlig interesse og andel i, og brug det til at styrke det tværfaglige samarbejde, lyder et godt råd fra Jobcenter Brøndby, der selv har gjort netop dét. Kalundborg. I et samarbejde mellem Genoptræningscentret og en ekstern aktør har projektet udviklet en intensiv, tidlig og tværfaglig indsats målrettet fysisk træning og personlig udvikling til borgere, hvor dét er de barrierer, der står i vejen for job. udvikle nye arbejdsgange der optimerer flowet i borgernes forløb ved at: udvikle en tretrinsmodel bestående af screening, fastlæggelse af mål, delmål og milepæle samt opfølgning i sammenhæng med progressionsmålinger igangsætte en udviklingsproces for at sikre at medarbejdere i forskellige teams i jobcentret arbejder i samme virksomhedsrettede retning udarbejde og etablere arbejdsgange i jobcentret med en mere præcis opgave- og rollefordeling og et tættere samarbejde mellem faggrupperne i jobcentret beskrive et klart og tydeligt rammeformål samt en dagsorden for den praktiske gennemførelse af en tværfaglig vurdering af komplekse sager i et Konferenceforum muliggøre direkte overgang fra ekstern aktør til jobcentrets virksomhedskonsulenter i stedet for, at borgeren først skal visiteres tilbage til sagsbehandler. Find inspiration i læringsopsamlingerne fra projekterne Halsnæs. Klare arbejdsgange, tværfaglig indsats, koordinerende sagsbehandling og brug af progressionsværktøj sikrer, at borgerne hurtigt kan begynde i en relevant virksomhedspraktik. Selve virksomhedsforløbet er kvalificeret via tæt samarbejde mellem sagsbehandler, virksomhedskonsulent, mentor, borger og virksomhed. Gladsaxe. Fælles retning på tværs af teams. Målrettet ledelsesmæssigt fokus på at skabe en mere virksomhedsrettet indsats helt fra starten af borgerens forløb, fælles drøftelser og kompetenceudvikling og nye redskaber og arbejdsgange giver sammenhæng i indsatsen. udvikle nye og mere jobrettede tilbud i form af: intensive, tværfaglige forløb med direkte overgang til virksomhedsrettet indsats intensive forløb, hvor den virksomhedsrettede indsats er indlagt i forløbet fra start og derefter direkte overgang til virksomhedspraktik en koordinerende sagsbehandlerfunktion og mentorfunktion, der understøtter overgang til virksomhedsrettet indsats et virksomhedsberedskab, så der er åbent for virksomhedspraktik, så snart det giver mening i borgerens forløb, bl.a. ved brug af virksomhedscentre til første praktik - 7 -

8 kvalificering af opfølgningsindsatsen fx via fortsatte kursusdage i jobcentret under praktikperioden og/eller tættere opfølgning og/eller bedre beredskab ift. iværksættelse af parallelle tværfaglige indsatser, hvis der er behov for det tættere samarbejde mellem faggrupper/teams i jobcentret, så der sikres et virksomhedsrettet perspektiv helt fra starten af borgerens forløb. Find inspiration i læringsopsamlingerne fra projekterne Glostrup. Kombination af personlig udvikling via coaching og forberedelse af virksomhedspraktik via inddragelse af virksomhedskonsulenter og oplæg og besøg på virksomheder, jobretter indsatsen helt fra start. Brøndby. Nyt forløb kombinerer vejledning og opkvalificering med virksomhedsrettet indsats fra første dag. Deltagerne tager positivt imod virksomhedsbesøg og en mere jobrettet dialog, for de mangler viden om arbejdsmarkedet og om, hvordan de selv kan komme i job. Halsnæs. En virksomhedspraktik er sjældent nok. De fleste borgere i målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har brug for længerevarende forløb i virksomheder inden en reel jobjagt kan begynde. kvalificere jobcentrets kommunikation til borgere ved at: udarbejde informationsmateriale til borgere klæde medarbejdere på til at informere borgerne om jobcentrets jobrettede indsats. kompetenceudvikle medarbejdere via: en kort kompetenceudviklingsproces hvor Modtagelsen har deltaget i tværfaglige dialogmøder med teams i jobcentret, der har ansvar for indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og har været på besøg hos relevante teams. Herved er medarbejderne i Modtagelsen blevet klædt på til ikke kun at afklare, hvilke problemer borgeren har udover ledighed og visitere til det rigtige team, men også at italesætte uddannelse og job som mål og informere om hvad borgeren konkret tilbydes i kontakten med jobcentret opkvalificering af jobcentrets virksomhedskonsulenter for at understøtte ændringer i arbejdsgange og tilgangen til virksomhederne samt at sikre den gode opfølgning med borgerne på uddannelsesdage for virksomhedskonsulenter uddannelse af både kursusansvarlige undervisere i jobcentret, virksomhedskonsulenter og sociale mentorer til certificerede coaches med det formål at få en fælles metode og tilgang på tværs af faggrupper i jobcentret

9 Case: Fra ledighed og misbrug til uddannelse En ung 31-årig kvinde har haft et misbrug af hårde stoffer. Hun ryger stadig hash og tager antidepressiv medicin. Hun har en speciel personlighed og virker meget barnlig. Hun bliver let stresset, og tingene vælter nemt for hende. Hun starter på et intensivt kursusforløb som forberedelse til virksomhedspraktik og får tilknyttet en social mentor som ekstra støtte. Hun har desuden en støttekontaktperson fra socialpsykiatrien, som den sociale mentor har en tæt dialog med for at undgå at forstyrre hinandens arbejde. I starten er den unge kvinde negativt indstillet overfor dét, der sker, men bliver gennem coaching hurtigt mere positiv. Der er et godt samarbejde mellem den sociale mentor, projektmedarbejderen og støttekontaktpersonen, så indsatserne supplerer hinanden. Støttekontaktpersonen arbejder med det personlige som rutiner i hjemmet, og den sociale mentor med det erhvervsrettede. Den unge kvinde vil gerne arbejde med børn og har tidligere været glad for en praktik i en børnehave. Hun virker meget skrøbelig, så der går et stykke tid, før den sociale mentor vurderer, at hun er klar til praktik, men efter to måneder med indsatser fra projektmedarbejderen, den sociale mentor og støttekontaktpersonen bliver der etableret en praktik i en børnehave. Den sociale mentor har i starten meget ofte opfølgning med arbejdsgiveren, og praktikken går rigtigt godt, indtil den unge beslutter at nedsætte sin medicin, hvilket er for tidligt. Hun får en nedtur og bliver fraværende i samværet med børnene, men opsøger selv projektmedarbejderen og den sociale mentor for at få hjælp til at løse situationen. Den sociale mentor hjælper med at få rettet op på medicinen igen, og den unge kvinde fortsætter i praktikken. Hun bliver afklaret omkring, at hun vil arbejde med børn og for at kunne det, er det nødvendigt med uddannelse. Hun bliver klar til at starte på PAU (pædagogisk Assistent Uddannelse). Hun mener selv, at virksomhedspraktik har hjulpet hende. Indsats Intentivt kursusforløb som for-forløb til virksomhedspraktik. Samtidig social mentorstøtte fra jobcentret Sideløbende har borgeren en støttekontaktperson fra psykiatrien, som indsatserne i jobcentret koordineres med Etablering af virksomhedspraktik til afklaring af job/uddannelsesønsker sker, da borgeren er klar. Den sociale mentor er primær kontaktperson for borger og virksomhed, og der er en meget tæt opfølgning Afklaring af uddannelsesønske i løbet af praktikken. Borgeren bliver klar til at starte i uddannelse som pædagogisk assistent - 9 -

10 Case: Tilbage til tidligere branche En enlig mor til tre. Hun er deprimeret og har en voldelig eksmand, som hun har svært ved at samarbejde med omkring børnene. Hun har oplevet svigt fra forældrene, men har haft en moster og onkel, som hun har støttet sig til i stedet. Undervejs i forløbet mister hun onklen, men håndterer tabet og deltager aktivt på holdet. Projektdeltageren er uddannet klinikassistent, men er fra start overbevist om, at hun ikke skal arbejde indenfor det fag længere. I løbet af forløbet modnes hun. Hun vil gerne uddannes inden for alternativ behandling og indser, at hende bedste chance er at søge tilbage til det felt, hvor hun har kompetencer (tandpleje) og tjene penge til uddannelsen. Arbejdet bliver midlet til målet, og så kan hun godt acceptere at skulle tilbage som klinikassistent. Hun søger på eget initiativ en praktik hos en tandplejer og får praktik med henblik på ansættelse. Indsats Intensivt kursusforløb med fokus på personlig udvikling og fysisk træning Case: Styrk samarbejdet med virksomhedskonsulenterne En ældre mand er uddannet elektriker med mange års erhvervserfaring. Da han starter i projektet, har han været arbejdsløs i flere år. Han bor til leje i et hus hos en ældre dame, og har misbrugsproblemer, primært alkohol. Han sover om dagen og ser fjernsyn om natten. Projektdeltageren vil gerne tilbage og være elektriker, og for en deltager som ham, vurderer projektets aktører, at den rigtige indsats ville være en mentor og en virksomhedskonsulent, der i forlængelse af forløbet hos anden aktør, der kunne hjælpe ham med at skaffe en virksomhedspraktik, for han snakker meget om, hvad han gerne vil, men er ikke i stand til at få gjort noget ved det. Men han er mødestabil og deltager fint i forløbet. Han kender sine styrker og ved, hvad han vil, så aktørerne i projektet er overbevist om, at med en håndholdt indsats fra en virksomhedskonsulent til at finde en virksomhedspraktik, ville han kunne være kommet videre. Desuden kunne han have gavn af en mentor til at få hjulpet ham med hans boligsituation og hans misbrug. Projektdeltageren kom ikke i virksomhedspraktik efter forløbet, og hans situation er stort set den samme som før forløbet. Indsats Intensivt kursusforløb med fokus på personlig udvikling og fysisk træning

11 Tjek jobcentrets beredskab 4 spørgsmål til jobcentrets beredskab Mødet med borgeren Forbereder I borgerne på en tidlig, helhedsorienteret og jobrettet indsats allerede ved det første møde mellem jobcenter og borger i Modtagelsen? Forberedelse til virksomhedsforløb Har I intensive og jobrettede opkvalificerende forløb I kan tilbyde borgere, der har brug for et for-forløb, der forbereder virksomhedspraktik? Virksomhedssamarbejdet Har I et virksomhedssamarbejde der giver borgere mulighed for at møde virksomheder via besøg i fx virksomhedscentre og via oplæg fra arbejdsgivere helt fra starten af deres forløb i jobcentret? Kan borgere starte i virksomhedsforløb, så snart de er klar? Kan borgere være i virksomhederne indtil de er klar til en reel jobjagt hvilket ofte tager mere end 3 måneder? Er der altid aftalt mål og delmål med virksomhedsforløbene mellem jobcentret, virksomheden og borgeren, så forløbene udvikler borgernes kompetencer bedst muligt? Sikres der opfølgning undervejs i virksomhedsforløbet, så evt. parallel indsats kan iværksættes/ændres efter behov? Helhedsorienteret, tværfaglig indsats Har i de nødvendige samarbejdsflader i kommunen, så der kan iværksættes en tværfaglig indsats, når der er behov for det? Figuren nedenfor illustrerer de temaer, der er trådt frem på tværs af projekterne, når det gælder et jobrettet beredskab. I de 5 læringsopsamlinger fra projekterne, der supplerer læringskataloget, finder du konkrete eksempler der illustrerer, hvordan projekterne har arbejdet med opmærksomhedsområderne. Opmærksomhedsområder Flow og arbejdsgange Virksomhedssamarbejde Samarbejde mellem jobcentrets faggrupper Modtagelse af borgere i jobcentret Et jobrettet beredskab Tidlig helhedsorienteret og jobrettet indsats Tværfaglige samarbejdsflader

12 TEMA 2: ET JOBRETTET SAMARBEJDE MELLEM BORGER OG JOBCENTER Temaintroduktion Et jobrettet beredskab er en forudsætning for at en tidlig, helhedsorienteret og jobrettet indsats lykkes, men gør det ikke alene. Hvis en tidlig, helhedsorienteret og jobrettet indsats skal virke efter hensigten, viser projekterfaringerne, at samarbejdet mellem borger og jobcenter har stor betydning. Et vigtigt tema er derfor at skabe et jobrettet samarbejde med borgeren. Ud fra projekternes resultater og erfaringer skabes et jobrettet samarbejde bedst ved at job og uddannelse italesættes og rammesættes som mål fra start, så man får sat scenen for et jobrettet samarbejde mellem jobcenter og ledige. Desuden skal borgerens medejerskab og motivation for deltagelse i indsatserne understøttes via samtaler, der på en gang er meget systematiske og jobrettede og samtidig mere åbne for fælles planlægning og evaluering, samt synliggørelse af relevante tilbud og muligheder, herunder i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner. Og sidst skal indsatsen målrettes den lediges individuelle behov, så den ledige kan se, hvordan indsatsen kan føre frem til job og motiveres til aktiv deltagelse, hvilket er afgørende for at få succes med indsatsen. Projekterne har sat ind ift. at få sat scenen for et jobrettet samarbejde helt fra start, fordi de har erfaret, at opgaven skal rammesættes klart som én, der skal løftes i modtagelsen og i visitationssamtaler. Ellers sker der dét, at fokus rettes mod screening og afklaring af, hvilke problemer borgerne har udover ledighed, men at job og uddannelse og vejen derhen ikke bringes på bane. Nogle borgere har allerede ved mødet med jobcentret motivation og gejst og et jobmål, de gerne vil gå efter. Men generelt er borgerne, når projekterne har mødt dem, uafklarede omkring ønsker og mål for job og uddannelse, og mangler viden om arbejdsmarkedet og egne muligheder. Derfor er projekternes erfaring, at det ikke er nok at rammesætte job og uddannelse som mål fra start, der skal også arbejdes med at konkretisere målene sammen med borgeren. Erfaringerne viser, at motivation og lyst til at tage medejerskab skabes, når vejen i job bliver synlig og realistisk for borgeren. Det sker dels via samtaler, der på en gang er jobrettede og systematiske og samtidig er åbne og genererer ideer og input fra borgeren om ønsker og om hvordan, borgeren kan komme nærmere job eller uddannelse. Det sker når relevante tilbud og muligheder præsenteres for borgeren - ved at sagsbehandleren fortæller om hele viften af tilbud (som i Gladsaxe), og ved at fx virksomheder besøges eller kommer i jobcentret og er med til at give borgerne konkret viden om jobcentrets virksomhedstilbud (som i Brøndby eller Glostrup). Og det sker dels når borgeren oplever at deltage i en målrettet indsats med et synligt resultat (som borgeren ofte skal have hjælp til at få øje på), som der så bygges videre på, så borgeren oplever der er en realistisk mulighed for (at bevæge sig nærmere) et job, borgeren kan trives med. Projekternes kvalitative erfaringer viser, at borgerne kommer hurtigere i gang, samtidig med at kvaliteten i indsats og forløb højnes, når der sættes fokus på at kvalificere mødet mellem borger og jobcenter i modtagelsen, i planlægning og iværksættelse af indsats samt i opfølgning og evaluering af indsatsens virkning og beslutning om næste skridt frem mod job

13 Projektere om positive resultater og udfordringer Nogle positive resultater Jeg oplever mange borgere, der synes, at det er jobcentrets opgave at finde dem et job eller finde ud af, hvad de kan. De bliver udfordret af, at vi nu starter med at tale om job og stiller krav, men vi har også hver især oplevet, at den snak er med til at gøre en forskel. Rikke Corneliussen, koordinerende sagsbehandler i Halsnæs Allerede den første dag, da vi havde introduceret os selv, så begyndte vi at snakke om job og præsenterede virksomhedscentre. De fleste deltagere så lidt konfuse ud de troede, de skulle have en rolig start Indtil videre er det gået over al forventning. Deltagerne har været rigtig glade for virksomhedsbesøg. Tilbagemeldingen var faktisk, at de gerne ville på mange flere virksomhedsbesøg. Dragana Radic, afdelingsleder i Brøndby Vi skal arbejde virksomhedsrettet fra begyndelsen. Allerede i Modtagelsen skal vi snakke med borgerne om, at målet er et job, og at de kan forvente at komme i praktik; og vi skal fortsætte i den tværfaglige udredning, så virksomhedskonsulenterne ikke skal starte fra bunden, når de møder borgerne. I Modtagelsen tænkte medarbejderne før projektet, at de blot skulle finde ud af, om borgerne var jobparate eller aktivitetsparate og så sende dem videre i systemet. Luise Riishede, teamleder i Gladsaxe Virksomhedskonsulenten og jeg havde i starten fælles opfølgningssamtaler med borgeren ude på virksomheden. For mig var det nyt at være med ude på virksomhederne. Jeg oplever det som en stor fordel at få indblik i, hvad der sker for borgeren ude i virksomheden. Det giver en bedre opfølgning, og det er nemmere og hurtigere at koordinere og få iværksat parallelle indsatser, hvis der er behov for det. Rikke Corneliussen, koordinerende sagsbehandler i Halsnæs og udfordringer Jeg synes, det er svært, for det er en anden måde at spørge ind til folk på. Borgerne bliver også udfordret på deres selvtillid og reagerer nogle gange med modstand, for lige pludselig skal de tage stilling til, hvor de er henne i forhold til arbejdsmarkedet, til personlige kompetencer, ressourcer og jobsøgning. Det er helt anderledes vi har ikke spurgt så meget ind til det med job tidligere. Det har mere handlet om, hvorvidt der var noget nyt lægeligt. Rikke Corneliussen, koordinerende sagsbehandler i Halsnæs Vi møder borgere, der har svært ved at reflektere og så er det en udfordring at lave en indsatsplan sammen med borgeren. Der skal arbejdes med at få borgeren til at forstå, hvad det går ud på og til at tage ejerskab til planen. Man skal virkelig være tydelig og konkret i sin spørgeteknik overfor den målgruppe. Therese Krogh, socialrådgiver i Brøndby

14 Hvordan kan samarbejdet med borgerne udvikles Jobcentre har udviklet et mere jobrettet samarbejde med borgerne ved at få sat scenen for en tidlig, jobrettet indsats ved at: kvalificere borgerens første møde med jobcentret i Modtagelsen, så borgeren klædes på til at indgå i et jobrettet samarbejde med jobcentret arbejde virksomhedsrettet helt fra start, så borgeren ved, at de hurtigst muligt vil blive tilbudt et virksomhedsforløb, evt. parallelt med en tværfaglig indsats sikre at alle samtaler med borgeren har et jobrettet udviklingsfokus (frem for at være afdækkende og udredende). Find inspiration i læringsopsamlingerne fra projekterne Gladsaxe. Virksomhedsrettet indsats fra Modtagelse og visitationssamtale. Nye redskaber og bedre samarbejde mellem teams giver en virksomhedsrettet og udviklingsorienteret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. kvalificere jobcentermedarbejdernes samtalekompetencer ved at: uddanne jobcentermedarbejdere som coaches og arbejde med tilpasning af coachingmetoden til jobcenterkonteksten uddanne medarbejderne i nye anerkendende spørgeteknikker og arbejde med implementering via supervision og sparring og ved at drøfte erfaringer på teammøder udvikle dialogguides der understøtter en jobrettet dialog og uddanne medarbejderne i at bruge dem. Find inspiration i læringsopsamlingerne fra projekterne Glostrup. Gode erfaringer med coaching som fælles metode på tværs af medarbejdergrupper i jobcentret og til fornyelse af relationen mellem jobcenter og borger, så der åbnes for medindflydelse og skabes ejerskab til indsatsen. åbne for større medinddragelse fx via: tilpasning af det konkrete indhold i undervisning og kurser til deltagernes ønsker brug af hjemmeopgaver ifm. udarbejdelse af indsatsplaner brug af anerkendende og inddragende samtalemetoder til at hjælpe borgerens afklare ønsker og mål ift. job eller uddannelse

15 skabe bedre sammenhæng mellem de barrierer og ressourcer, borgeren har ift. job, og den indsats, der tilbydes: ved at sikre en tydelig sammenhæng mellem screening af borgerens barrierer og ressourcer, fastlæggelse af milepæle, mål og delmål i borgerens forløb og opfølgning på borgerens progression mod arbejdsmarkedet, så borgeren oplever sin egen og jobcentrets indsats som meningsfuld og virkningsfuld. Find inspiration i læringsopsamlingerne fra projekterne Halsnæs. Nyt progressionsredskab: Værdien ligger i dialogen og ikke i målingen i sig selv, og det er afgørende, at de indikatorer man måler på, er indikatorer, som det giver mening at have en dialog med borgeren om, er erfaringerne i Halsnæs. ressourceoptimering ved at samle borgere på holdforløb. Det giver: bedre muligheder for besøg og oplæg på virksomheder (kvalificering af den jobrettede information til borgerne) mere tid til borgerens proces gruppedynamik og bedre sparringsmuligheder for borgerne samt netværksdannelse. bedre koordinering af indsatser, herunder mere glidende overgange og omhyggelig overdragelse. Metoder har bl.a. været: brug af rundbordssamtaler fælles opfølgningsmøder på virksomheden hvor både beskæftigelsessagsbehandler og virksomhedskonsulent deltager. Det tættere samarbejde har resulteret i klarere budskaber til borgeren og gode muligheder for at træffe beslutninger hurtigere et styrket tværfagligt samarbejde med kommunale samarbejdspartnere information til praktiserende læge

16 Case: Fra pensionsønske til ordinært job En 42-årig kvinde har aldrig haft et reelt arbejde. Hun har en broget historie. Blandt andet har hun et voldeligt forhold bag sig og har fået tvangsfjernet et barn. Da sagsbehandleren møder hende første gang, vil hun bare have pension. Hun tror, hun er dum, for sådan husker hun tiden i skolen. Hun klager over mange smerter, og at hendes liv er noget rod. Men hun kommer i gang på mestringskursus. Det første kvinden beslutter, hun vil gøre, er at rydde op i sit kælderrum. Hun kan godt lide at lave noget kreativt og skal derfor have ryddet op, så hun igen kan komme i gang med det. Under oprydningen finder hun et gammelt eksamensbevis, som viser hun fik pæne karakterer i skolen, og oplever pludselig, at hun måske ikke er så dum, som hun gik og troede. Efterfølgende kommer kvinden i virksomhedspraktik som plejer. Hun arbejder i aftenvagt som passer bedst i forhold til, at hun har gigt. Brugerne er sengeliggende, så opgaverne er ikke fysiske. Praktikken går rigtigt godt, og hun bliver ansat med løntilskud i 6 måneder. I de 6 måneder er hun meget ked af det og bekymret for, at det ikke skal blive til et rigtigt job. Sagsbehandleren taler med hende om, at de 6 måneder jo ikke er spildte, selv om hun ikke bliver ansat hun kan bruge dem som erfaring eller som anledning til at søge voksenuddannelsen inden for fx SOSU-området og sender hende til et informationsmøde om uddannelsen. Det giver kvinden blod på tanden, at jobcentret tror på, hun godt kan uddanne sig, og hendes nye selvtillid og energi er medvirkende til, at hun efter de 6 måneder i løntilskud får tilbudt ordinært job på fuld tid. Det er hendes første ordinære job. Indsats Indledende motiverende samtaler Mestringsforløb som for-forløb til virksomhedspraktik Opfølgende samtaler under mestringsforløbet der samtidig forbereder virksomhedspraktik Virksomhedspraktik findes sideløbende med mestringsforløbet Rundbordssamtale mellem borger, sagsbehandler (projektmedarbejder) og virksomhedskonsulent ved mestringsforløbets afslutning om opstart af praktik og mål og delmål for praktikken Opfølgningsmøder med deltagelse af borger, virksomhed, sagsbehandler og virksomhedskonsulent undervejs i praktikken og progressionsmålinger Ansættelse i job med løntilskud Tæt opfølgning i løntilskudsperioden med henblik på overgang til ordinært job eller uddannelse En væsentlig faktor for successen er, vurderer projektmedarbejderen, at borgeren kunne blive det samme sted hele forløbet og få skabt en god relation til arbejdspladsen

17 Case: Fra ledighed til job med løntilskud Efter 15 års arbejde på et vaskeri havde en kvinde fået konstateret en diskusprolaps og var ved det første møde med sagsbehandleren klar til at søge pension. I stedet kom hun på et mestringskursus med parallelle coachtimer og efterfølgende netværksmøder. Hun havde oprindeligt en videregående uddannelse med fra sit hjemland. Da hun kom til Danmark, kunne hun ikke finde et job, hvor hun kunne bruge sine faglige kompetencer, hvorfor hun tog ufaglært arbejde. Nu, hvor hun var nødt til at tænke nyt, ville hun gerne bruge sine gamle faglige kompetencer og tage en læreruddannelse, men var usikker på, hvad hun kunne klare. Derfor startede hun op som støttelærer i en klasse, hvor mange af eleverne havde sociale og indlæringsvanskeligheder. I begyndelsen var hun der i 12 timer om ugen og ønskede selv at blive sat op i timer, da hun ikke havde nogen sygedage. Undervejs var virksomhedskonsulenten og sagsbehandleren hele tiden i dialog med hende. Praktikken gik godt og henover et halvt år endte hun på 32 timer om ugen. Herefter blev hun ansat på skolen i et job med løntilskud. Sagsbehandleren fortæller: Det, der gør forskellen fra de tidligere tilbud, hun har haft, er, at vi ikke har koncentreret os så meget om hendes sygdom. Vi er gået meget ind i, hvad det var, hun kunne. Vi har hørt hende, og vi har taget hende seriøst, så den praktik, der blev fundet, var et rigtig godt sted for hende. Og den tid, der bruges på opfølgning, er rigtig godt givet ud, samtidig med de coachtimer, hun har fået parallelt Nu vil hendes mand, der er førtidspensionist, også have en sagsbehandler, for han vil også gerne have et job. Indsats Indledende motiverende samtaler Mestringskursus med fokus på personlig udvikling Opfølgende samtaler under mestringsforløbet der samtidig forbereder virksomhedspraktik Virksomhedspraktik findes sideløbende med mestringsforløbet Rundbordssamtale mellem borger, sagsbehandler og virksomhedskonsulent ved mestringsforløbets afslutning om opstart af praktik og mål og delmål for praktikken Opfølgningsmøder med deltagelse af borger, virksomhed, sagsbehandler og virksomhedskonsulent undervejs i praktikken og progressionsmålinger Løbende coachende samtaler Ansættelse i job med løntilskud Sagsbehandleren pointerer, at det var vigtigt, at se borgerens situation på en ny måde for at skabe udvikling

18 Tjek samarbejdet mellem borger og jobcenter 3 spørgsmål til samarbejdet mellem borger og jobcenter Rammesætning af samarbejdet mellem borger og jobcenter Får I rammesat et jobrettet samarbejde mellem borger og jobcenter i: modtagelsen hvor borgeren møder jobcentret for første gang visitationssamtaler (hvor indsatsen planlægges og besluttes) jobsamtaler og opfølgende samtaler (om indsatsens resultater og næste skridt) Jobrettede samtaler Skaber I motivation og medejerskab til et jobrettet samarbejde i alle samtaler med borgeren: i det første møde i Modtagelse og i visitationssamtaler i jobsamtaler og opfølgende samtaler hos sagsbehandleren i de samtaler på kursusforløb og/eller i forbindelse med virksomhedsforløb? Har I de rigtige samtalekompetencer i jobcentret? En sammenhængende jobrettet indsats fra både borger og jobcenter Hvordan sikrer I, at der er en tydelig sammenhæng mellem de barrierer og de ressourcer borgeren har, fastlæggelse af milepæle, mål og delmål i borgerens forløb og opfølgning på borgerens progression mod arbejdsmarkedet, så borgeren oplever sin egen og jobcentrets indsats som meningsfuld og virkningsfuld? Opmærksomhedsområder Figuren nedenfor illustrerer de temaer, der er trådt frem på tværs af projekterne, når det gælder et jobrettet samarbejde mellem borger og jobcenter. I de 5 læringsopsamlinger fra projekterne, der supplerer læringskataloget, finder du konkrete eksempler der illustrerer, hvordan projekterne har arbejdet med opmærksomhedsområderne. Opbakning fra alle aktører til det jobrettede samarbejde Jobrettede og sammenhængende indsatser der giver mening for borgeren At få 'sat scenen' for et jobrettet samarbejde Et jobrettet samarbejde At få skabt motivation og medejerskab Jobrettede samtaler Samtalekompetencer

19 TEMA 3: JOBRETTEDE REDSKABER Temaintroduktion Et jobrettet beredskab og et jobrettet samarbejde mellem borger og jobcenter er forudsætninger for, at en tidlig, helhedsorienteret og jobrettet indsats lykkes. Men projekterfaringerne viser, at der er endnu et vigtigt tema for jobcentret, hvis en tidlig, helhedsorienteret og jobrettet indsats skal virke efter hensigten: At de redskaber og metoder, jobcentret bruger, er jobrettede. For projekterne har en af de største udfordringer været, at skabe flow og sammenhæng hele vejen gennem de lediges forløb fra den ledige møder jobcentret, til den ledige er i gang med et virksomhedsforløb og på vej mod et job. Når et screeningsredskab i modtagelsen eller et visitationsskema der bruges i den første samtale med borgeren hos sagsbehandleren i højere grad er rettet mod at afklare og udrede, hvilke problemer borgeren har udover ledighed, end mod at igangsætte og understøtte en jobrettet udviklingsproces, så former det uvægerligt dialogen med borgeren og skaber et uhensigtsmæssigt fokus. Den udfordring har en række projekter haft og arbejdet med. På samme måde har flere projekter arbejdet med, at selve virksomhedsforløbet ofte ikke var holdbart og tilstrækkelig målrettet ift. at reducere barrierer for job, så den ledige fik et målbart udbytte af virksomhedsforløbet uanset om forløbet umiddelbart førte til job, eller var et skridt på vejen. Projekterne har derfor udviklet redskaber, der understøtter en tidlig, helhedsorienteret og jobrettet indsats i form af: informationsmateriale til borgere om jobcentrets jobrettede indsats screeningsredskaber, der understøtter en tidlig jobrettet indsats dialogguides og samtaleguides, der understøtter jobrettede samtaler tilpasning af coachingredskaber til en jobcenterkontekst progressionsrapport, visitationsskema og virksomhedsrettet indsatsplan, der understøtter et udviklingsfokus i samarbejdet med og indsatsen for borgeren, samt sikrer overlevering af en jobrettet viden om borgeren, der er brugbar, når der skal igangsættes en virksomhedsrettet indsats progressionsmålingsværktøjer, hvis største force erfaringsmæssigt er, at de understøtter en jobrettet dialog og indsats samtidig med, at eventuelle behov for understøttende indsatser synliggøres og ikke mindst, at de skaber sammenhæng i borgerens forløb. Der er opnået gode erfaringer med, at redskaberne understøtter borgerinddragelse, medejerskab og jobretning i indsatsen, samt sammenhæng på tværs af aktører og indsatser

20 Projekter om positive resultater og udfordringer Nogle positive resultater Jeg synes, der er stor forskel i vores tilgang. Menneskesynet er det samme og målet er det samme, men vi har virkelig fået nogle værktøjer, der gør, at borgere der ikke før ville have været med, nu deltager. Mia Hedlund, projektmedarbejder i Glostrup Vi er kommet ud af udviklingsfasen med noget nyt. Jeg har aldrig arbejdet på denne måde med visuelle redskaber sammen med borgeren før, eller med at bruge redskaber så struktureret: Hurtig indkaldelse og screening, hjemmearbejde til borgeren om hvad der skal ske. Og så tales der allerede ved næste samtale konkret om, hvor de er henne ift. job, hvad deres mål er, og hvad der er realistisk at opnå med de ting, vi sætter i gang. Therese Krogh, socialrådgiver i Brøndby Vi ville gerne have en mere virksomhedsrettet indsats helt fra start. Hvis det skulle lykkes, vurderede vi, at det både skulle være i det skriftlige og det mundtlige. Det skulle ikke bare være i kommunikationen med borgerne, det skulle også være i de redskaber, vi har at arbejde med. Redskaberne skulle understøtte praksis. Derfor har vi kikket på det. Luise Riishede, Teamleder i Gladsaxe Nu har vi et værktøj til, hvordan vi arbejder med den tidlige, virksomhedsrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed. Michelle Lundberg Badsted, Teamkoordinator i Halsnæs og nogle udfordringer Det er ikke muligt eller ønskværdigt med en ren coachende tilgang. Coaching må suppleres med vejledning, rådgivning og motiverende samtaler. Der skal arbejdes med at tilpasse coaching til en jobcenterkontekst, hvor modstand og manglende ressourcer kan præge målgruppen. Det er en vigtig pointe, at vi arbejder med mennesker, der ikke frivilligt har opsøgt en coach og ikke har et klart jobmål fra start. Camilla Andersen, projektmedarbejder i Glostrup Progressionsværktøjet har krævet en del tanker. Vi har nu 4 indikatorer: Motivation, personlige ressourcer, kompetencer og jobsøgning. Jobsøgning havde vi meget bøvl med. Først hed det tilknytning til arbejdsmarkedet, og det fungerede ikke at spørge ind til det. Men da vi begyndte at tale om jobsøgning, og om hvor aktivt borgeren selv er, så blev det en indikator, man kan have som omdrejningspunkt til samtalen. Det blev tydeligt, at værdien ligger i at det er et dialogværktøj mere end et måleværktøj. Michelle Lundberg Badsted, Teamkoordinator i Halsnæs De nye redskaber anvendes af de involverede parter, men det er især baseret på to forhold: At der er gennemført undervisning, også yderligere end oprindeligt fastsat, i anvendelsen af redskaberne. Og at der i erkendelse af hvor svært det er at implementere nye arbejdsgange er sat yderligere fokus på at fastholde anvendelsen af dem. Anna Søgaard, projektansvarlig i Halsnæs

21 Hvordan kan jobcentret udvikle jobrettede redskaber Jobcentre har udviklet redskaber der understøtter en jobrettet indsats ved at afklare indsatsområder via brug af: screeningsværktøjer til afdækning af borgerens ressourcer og barrierer og giver et udgangspunkt for dialog med borgeren om beskæftigelsesmål, og om hvad der skal arbejdes med for at nå målet om job, og hvor det giver mest mening at starte. planlægge indsatser og borgerens forløb ved brug af: en virksomhedsrettet indsatsplan der samtidig understøtter bedre borgerinddragelse og en bredere præsentation af mulige indsatser så det sikres, at også tilbud i virksomheder og uddannelsestilbud præsenteres og drøftes med borgeren en koordineret plan for den enkelte borger der skal sikre, at alle aktører omkring borgeren arbejder mod et fælles beskæftigelsesmål, både i den tværfaglige og i den virksomhedsrettede indsats en ny skabelon til en jobrettet progressionsrapport med inspiration fra Rehabiliteringsplanens forberedende del og en ny spørgeguide, der bruges i visitationssamtalen Find inspiration i læringsopsamlingerne fra projekterne Gladsaxe. Vi ville gerne have en mere virksomhedsrettet indsats fra start. Hvis det skulle lykkes, skulle det være både i det mundtlige og i det skriftlige. Redskaberne skulle understøtte praksis. Derfor har vi kikket på det, siger de i Gladsaxe. udvikle samtaleværktøjer, der på en gang er jobrettede og samtidig åbner for at borgeren kan få indflydelse og være medbestemmende. Eksempelvis i form af: spørgeguides, dialogguides og samtaleguides, der understøtter jobrettede samtaler og samtidig inddrager borgeren o Fælles er, at de nye guides indeholder en mere direkte måde at spørge borgerne om jobmål, ressourcer og barrierer ift. job og dermed fremmer en mere jobrettet og udviklingsorienteret dialog o Flere projekter har også arbejdet med en bedre synliggørelse af tilbud og muligheder, særligt tilbud og muligheder i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner helt fra start af borgerens forløb (frem for at vente til borgeren er klar ) Find inspiration i læringsopsamlingerne fra projekterne Halsnæs. Nye redskaber ændrer den grundlæggende tilgang og dialogen med borgeren. Brøndby. I jobcentret har medarbejderne masser af dialogkompetencer, men hvis ikke samtalerne bliver strukturerede, fortaber meningen sig. Konkrete dialogredskaber har ændret samtalerne, der nu er mindre ordrige og mere konkrete og jobrettede

22 tilpasning af coaching-redskaber og teknikker. Blandt andet er der udviklet: o en samtaleguide, der strukturerer coachingforløbet med borgerne under hensyntagen til, at borgerne ikke har opsøgt coaching af sig selv og ikke kommer med et færdigt mål, de gerne vil nå o et livshjul, hvor deltagerne selv udfylder felterne med de områder i deres liv, de mener er vigtige, fx familie, hjem, netværk, job, og tager stilling hvad der fungerer godt for dem, og hvor de kunne ønske sig ændringer, hvorefter de opfordres til at tage ønskerne med til coaching. Formålet er at synliggøre for borgeren, at man med relativ enkle metoder kan skabe ønskede forandringer i sit liv o En HHH model, hvor borgeren skal svare på tre spørgsmål: Hvad, hvorfor og hvordan, der hjælper borgeren med at tænke over, hvad man gerne vil opnå, hvorfor man gerne vil det og hvad man vil opleve at få ud af det, samt hvordan man konkret kan handle for at opnå det. skabe bedre flow og hurtig visitation. Projekter har: revitaliseret et eksisterende flowchart for modtagelse af borgere med problemer udover ledighed udarbejdet et visitationsskema til brug i Jobbutikken, der skal sikre, at de rigtige borgere inkluderes i projektet udarbejdet et screeningsværktøj der gør det muligt for medarbejdere i Modtagelsen at visitere borgere direkte til et kursusforløb, der forbereder virksomhedspraktik samtidig med visitation til sagsbehandler, fremfor først at visitere til sagsbehandler, der derefter kan visitere til kursusforløbet. kvalificere borgerinformationen ved at: udarbejde informationsfoldere til borgerne om hvad de tilbydes i kontakten med jobcentret, der kan udleveres i Modtagelsen lave informationsfoldere til borgerne om kursusforløbets formål og opbygning, samt hvad de kan forvente at få ud af deltagelsen, så borgeren bedre kan tage stilling til om de ønsker tilbuddet samt være bedre forberedte, når de starter. måle progression for borgeren og bruge dette til at skabe sammenhæng i borgerens forløb på tværs af indsatser og aktører med brug af: screenings- og progressionsmålingsværktøjer, der først og fremmest understøtter en udviklings- og joborienteret dialog med borgeren. Find inspiration i læringsopsamlingerne fra projekterne Kalundborg. Genoptræningscentret og ekstern aktør, der sammen varetager et virksomhedsforberedende forløb for borgere med behov for både fysisk træning og personlig udvikling, bruger konkrete værktøjer til at sætte mål og delmål for deltagerens udvikling. sikre opbakning til en jobrettet indsats blandt alle aktører ved at: udarbejde et informationsbrev til praktiserende læger om jobcentrets indsats for at fremme det gode samarbejde mellem læger, jobcenter og borger

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Januar 2010 1 Visitation til virksomhedscentre En af de største

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Læringsopsamling for projektperioden

Læringsopsamling for projektperioden August 2014 Læringsopsamling for projektperioden Straksindsats for match 2 over 30 år i Kalundborg Indhold Indhold... 2 Introduktion... 2 Kort om projektet... 3 Kort om udviklingsbehov i indsatsen for

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Læringsopsamling fra projektperioden

Læringsopsamling fra projektperioden August 2014 Læringsopsamling fra projektperioden Progressionsstyret tidlig indsats opkvalificering på virksomhederne i Halsnæs INDHOLD Introduktion... 2 Kort om projektet... 3 Kort om udviklingsbehov i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Læringsopsamling for projektperioden

Læringsopsamling for projektperioden August 2014 Læringsopsamling for projektperioden Tidlig tværfaglig og virksomhedsrettet indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 2 i Brøndby Indhold Indhold... 2 Introduktion... 2 Kort om projektet...

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig Jobcenter Esbjerg Baggrund I 2009 indledte Jobcenter Esbjerg et pilotprojekt om resultatbaseret styring og progressionsmålinger af borgernes vej til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for projektet var at

Læs mere

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE FORMÅL OG PRÆSENTATIONSRUNDE Formålet med opstartsmødet er: At skabe et fælles fundament for det videre projektforløb, herunder At få input og ønsker til Rambølls

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression Flow SDP-sag Forebyggende indsats Borger melder sig syg KATEGORI 1 Brev til borger om raskmelding (partshøring) Brev til arbejdsgiver Uge 3 (ledige) Liste over sygemeldte sendes til Jobindsats Uge 5 (i

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA Susanne Minds Evaluator VIA University College 25-11-10 Susanne Minds VIA 1 Evaluering 25. november 2010 Projektmål Status Resultater Anbefalinger Hvad ved vi nu Gode idéer Udfordringer Spørgsmål 25-11-10

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

August 2014 Læringsopsamling for projektperioden

August 2014 Læringsopsamling for projektperioden August 2014 Læringsopsamling for projektperioden Erfaringsbaseret udvikling af værktøjskasse til et virksomhedsrettet, tværfagligt samarbejde for borgere med problemer udover ledighed i Gladsaxe Indhold

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

for psykisk sårbare borgere

for psykisk sårbare borgere Inspirationskatalog December 2013 Inspiration til organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern om et Motivations- og afklaringsforløb for borgere, som har et problematisk forbrug af rusmidler Aftale om Motivations- og afklaringsforløb

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Læring fra 7 projekter i puljen Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse igangsat af Beskæftigelsesregion

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Afdelingsleder Susanne Nielsen, Jobcenter Ringkøbing-Skjern A-kasse konsulent Lisbeth Kiilerich, HK, Midt Vest Vi er glade for vores fælles samtaler Skaber

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen. Sag 11: Implementering af kontanthjælpsreformen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Projektbeskrivelse og forslag til fremtidig aktivitet i Cykel- og metalværkstedet under Hørsholm Kommunes Jobhus

Projektbeskrivelse og forslag til fremtidig aktivitet i Cykel- og metalværkstedet under Hørsholm Kommunes Jobhus Projektbeskrivelse og forslag til fremtidig aktivitet i Cykel- og metalværkstedet under Hørsholm Kommunes Jobhus Baggrund for projektet Det grundlæggende for aktiviteterne i Jobhusets cykel/metalværkstedet

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Sven Preisel Leder Den socialøkonomiske virksomhed Nørremarken Produktion og Service Nørremarksvej 17 8800 Viborg Tel.: 2338 7281 E-mail:

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3.

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3. Evaluering Job & Helbred 1. februar 2011 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 1.b Projektperiode: Starttidspunkt 15.3.2010 Sluttidspunkt 30.11.2010 Evaluering

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere