Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune"

Transkript

1 Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

2 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner, der kender de lediges kvalifikationer og virksomhedernes krav til medarbejderne. Som du kan se af nedenstående figur, har vi 16 tilbud til din virksomhed og kan blandt andet hjælpe dig med at søge og annoncere efter nye medarbejdere opkvalificere medarbejdere udvide dine muligheder for at finde medarbejdere fastholde syge eller handicappede medarbejdere på arbejdspladsen. Nogle af de mest centrale tilbud har vi samlet i denne mappe. Kig mappen igennem og læs, hvordan Jobcenter Gladsaxe via forskellige ordninger kan hjælpe dig med at rekruttere nye medarbejdere eller fastholde dem, du allerede har. Jobnet søgning Jobnet annoncering Søg og annoncér efter medarbejdere Udvid dine muligheder forat finde medarbejdere Jobformidling Løntilskud Virksomhedspraktik Mentorordning Fleksjob Jobrotation Voksenlærling Fritids- og studiejob Lærling eller elev Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere Få hjælp ved medarbejderes sygdom eller handicap Delvis raskmelding Refusion fra første sygedag Hjælpemidler og personlig assistance Rundbordssamtaler Rådgivning Via et samarbejde med Jobcenter Gladsaxe om at få flere borgere i job, støtter du en positiv social og økonomisk udvikling i dit lokalområde til gavn for din virksomhed. Kontaktoplysninger Kontakt virksomhedsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon alle hverdage mellem kl. 9 og 14 og få mere at vide om de tilbud, du ønsker at gøre brug af. Vi ser frem til at samarbejde med dig og din virksomhed. Venlig hilsen Jobcenter Gladsaxe Indhold: Klik på følgende servicetilbud Jobnet.dk søgning og annoncering Brug jobrotation Få en ledig i virksomhedspraktik Løntilskudsansættelser i private og offentlige virksomheder Mentorordningen Ansæt en voksenlærling med tilskud Fastholdelse af syge medarbejdere Fleksjob Job med løntilskud til førtidspensionister Handicapservice Virksomhedscenter Ansæt en elev eller lærling der matcher din virksomhed Fritids- og studiejob

3 Jobnet.dk søgning og annoncering Jobnet.dk søgning og annoncering Jobnet.dk er en landsdækkende elektronisk jobbank. Du finder den på > Det er hurtigt, fleksibelt og gratis at finde en ny medarbejder via jobnet.dk > På jobnet.dk kan din virksomhed selv udforme annoncen, indsætte virksomhedens logo og oprette link til virksomhedens hjemmeside > En jobannonce, du tidligere har anvendt, kan genbruges > Vi har kontakten til de ledige i lokalområdet. Men alle kan læse din annonce på jobnet.dk. søgning og annoncering > Overvej grundigt jobindhold, kvalifikationskrav, lønniveau og arbejdstid for at finde den rigtige medarbejder > Klik ind på > Følg anvisningerne for at registrere dig som bruger > Jobnet.dk henter selv dine stamoplysninger i CVR-registret > Du kan nu gå ind og finde en kommende medarbejder i jobnet.dk s CV-bank eller oprette en annonce. Har du tekniske problemer, kan du kontakte jobnet-supporten på telefon Du kan også søge en ny medarbejder ved at kontakte Jobcenter Gladsaxe. Du kan kontakte Virksomhedsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon eller

4 Brug jobrotation Brug jobrotation Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst efteruddannet medarbejdere? Hvor er de oplagte 'huller', som I aldrig får gjort noget ved? Og hvilke kompetencer får I brug for i fremtiden? Efteruddannelse, vikarservice og rekruttering i samme ordning Når virksomheden ansætter en ledig vikar til at erstatte den eller de medarbejdere, der er på efteruddannelse, kan I søge om jobrotationsydelse. Jobrotationsydelsen udbetales af jobcentret og er et tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse. Virksomheden modtager et fast beløb pr. time, den ansatte er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Bemærk: For at modtage jobrotationsydelsen skal en række betingelser være opfyldt, og dem rådgiver vi gerne om. > At virksomheden kan sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden > I får opkvalificeret medarbejdere uden den store nedgang i produktionen og med et fordelagtigt økonomisk tilskud > Virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag styrkes, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft. > Første skridt er at kontakte jobrotationsteamet Jobcenter Gladsaxe. Vi er parate til at skræddersy netop det jobrotationsprojekt, der gør jeres medarbejdere klar til fremtidens krav. Kontakt Jobrotationsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon eller mail

5 Få en ledig i virksomhedspraktik Få en ledig i virksomhedspraktik Din virksomhed kan få en ledig eller sygemeldt i virksomhedspraktik i 4 til 13 uger afhængig af borgerens arbejdsevne i særlige tilfælde kan praktikken forlænges yderligere. Borgeren skal ikke have udbetalt løn, men modtager offentlig forsørgelse i forløbet. Virksomhedspraktikken optræner personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Virksomhedspraktik kan i nogle tilfælde efterfølges af ansættelse med løntilskud. Praktikken må ikke være konkurrenceforvridende, og der gælder særlige regler om forholdet mellem støttet beskæftigelse (praktikanter og løntilskudsansatte) og ustøttet beskæftigelse (ordinært ansatte). > Din virksomhed får mulighed for at optræne praktikanten og se, om han eller hun har de kvalifikationer, der skal til for at varetage jobbet > Praktikforløbet kan for nogle ledige suppleres med en mentorordning og opkvalificerende kurser, der er nødvendige for at kunne varetage jobfunktionen > Den ledige får mulighed for at afprøve og udvikle sine kvalifikationer og evnen til at varetage jobfunktionen styrkes. > Overvej hvilke opgaver, du gerne vil have udført > Overvej hvilke kvalifikationer, der er nødvendige, og hvilke din virksomhed selv kan være med til at optræne > Overvej tidsforbruget og resurserne I kan afsætte til introduktion, oplæring og fastholdelse > Tal med dine nuværende medarbejdere om idéen og deres holdning til at indgå et samarbejde med Jobcenter Gladsaxe > Er der forhold, som ikke er forenelige med at arbejde på jeres virksomhed, som for eksempel en plettet straffeattest? > Det er en god ide at lave et introduktionsprogram. Kontakt Virksomhedsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon eller Vi kan fortælle dig mere om din virksomheds muligheder for at få en ledig i virksomhedspraktik.

6 Løntilskudsansættelser i offentlige og private virksomheder Løntilskudsansættelser i offentlige og private virksomheder Der er mulighed for at ansætte en ledig med løntilskud i op til 6 måneder. > Din virksomhed får en ekstra medarbejder til at løfte arbejdspladsens opgaver > Med løntilskuddet kan du få dækket en del af lønomkostningen til medarbejderen > Fordelen for den ledige er, at han eller hun får prøvet sig selv af i et konkret job. > Overvej hvilke opgaver du gerne vil have udført > Overvej hvilke kvalifikationer, der er nødvendige og hvilke din virksomhed selv kan være med til at optræne > Overvej tidsforbruget og resurserne I kan afsætte til introduktion, oplæring og fastholdelse > Tal med dine nuværende medarbejdere om idéen og deres holdning til at indgå et samarbejde med Jobcenter Gladsaxe > Praktikforløbet kan for nogle ledige suppleres med en mentorordning og opkvalificerende kurser, der er nødvendige for at kunne varetage jobfunktionen > Er der forhold, som ikke er forenelige med at arbejde på jeres virksomhed, som for eksempel en plettet straffeattest? > Det er en god ide at lave et introduktionsprogram. Ansættelse med løntilskud kan være i både private og offentlige virksomheder. Der skal være tale om en nettoudvidelse af ansatte. Særligt for offentlige løntilskudsansættelser: Lønnen kan ikke overstige den maksimale dagpengesats. På den baggrund reduceres det timetal, som den ansatte kan arbejde. Typisk vil det betyde, at medarbejderen kan arbejde cirka 32 timer pr. uge. Men det kræver en konkret beregning i hvert enkelt tilfælde. Kontakt Virksomhedsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon eller Vi kan fortælle dig mere om mulighederne for at ansætte en ledig med løntilskud i din virksomhed og om vilkårene for ansættelsen.

7 Mentorordningen Mentorordningen Mentorordningen kan anvendes til at støtte personer, der har andre barrierer end ledighed. En mentor skal introducere, oplære og vejlede en eller flere nye medarbejdere, der kan være ansat med løntilskud eller være i virksomhedspraktik. Betingelsen er dog, at mentorstøtten er afgørende for at opnå eller fastholde ansættelsen. Timeantallet som mentoren skal bruge på den enkelte medarbejder fastsættes efter aftale med Jobcentret typisk et par timer om ugen. Hvis der er tale om et varigt og betydeligt behov for støtte på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan der eventuelt gives tilskud til virksomheden i form af en personlig assistance. > At have en mentor giver øget kvalitet i jobbet fra den første dag og øget fokus på kompetenceudvikling > At have en mentor giver virksomheden mulighed for at hjælpe en eller flere personer tilbage på arbejdsmarkedet, og arbejdspladsen får samtidig en eller flere nye medarbejdere > Virksomheden får tilskud til frikøb af mentoren > Jobcentret tilbyder uddannelse af mentorer. > Overvej indholdet og målet for mentorens arbejde > Tal med dine medarbejdere om, hvem der gerne vil fungere som mentor for en ny medarbejder, og om der er medarbejdere, der har særlige kvalifikationer eller erfaringer, der kan bruges i mentorrollen. Det kan for eksempel være i form af god forståelse for særlige udfordringer eller handicaps. Det kan også være i form af lang erfaring på virksomheden > Overvej hvordan et mentorforløb kunne tilrettelægges til gavn for virksomheden og medarbejderen. Kontakt Virksomhedsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon eller Vi kan fortælle dig mere om din virksomheds muligheder for at lade en medarbejder være mentor for en eller flere personer i ansættelse med løntilskud eller i virksomhedspraktik.

8 Ansæt en voksenlærling med tilskud Ansæt en voksenlærling med tilskud Ansæt en person over 25 år i voksenlære med tilskud, og giv ham eller hende en genvej til en faglært uddannelse. Din virksomhed skal dog altid betale, hvad der svarer til mindstelønnen for en ufaglært inden for det pågældende område. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes elevrefusion). > Din virksomhed får en erfaren og engageret medarbejder i voksenlære, der ønsker at styrke sine kompetencer > Din virksomhed får mulighed for at fastholde og opkvalificere gode medarbejdere > Din virksomhed får et fast timebaseret tilskud til voksenlærlingens løn i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsen, hvis voksenlærlingen kommer fra ufaglært beskæftigelse. For voksenlærlinge, som kommer fra ledighed, får din virksomhed også et fast timebaseret tilskud under hele uddannelsesforløbet > Der tages udgangspunkt i, at der gives en del merit, så uddannelsens længde ikke rækker for langt ud over tilskudsperioden > Din arbejdsplads er med til at sikre, at arbejdsmarkedet får den nødvendige kvalificerede arbejdskraft fremover. > Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse > Herefter kan du indgå en uddannelsesaftale med den pågældende voksenlærling > Du finder ansøgningsskemaet på under blanketter. Du kan også kontakte Virksomhedsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon eller Vi kan fortælle dig mere om din virksomheds muligheder for at ansætte en voksenlærling.

9 Fastholdelse af syge medarbejdere Fastholdelse af syge medarbejdere Alle kan blive syge eller befinde sig i en livssituation, der gør det vanskeligt at yde den fulde indsats på arbejdspladsen. Undersøgelser viser, at en tidlig og målrettet indsats i et sygdomsforløb forkorter og øger mulighederne for en hurtig tilbagevenden til jobbet. Derfor er det en god ide tidligt i sygdomsforløbet at gå i dialog med den sygemeldte om, hvordan medarbejderen kan vende tilbage til sit job. Jobcenter Gladsaxe har gode værktøjer, der kan hjælpe både virksomheden og medarbejderen med en hurtig tilbagevenden. Det er altid medarbejderens bopælskommune, der skal kontaktes, hvis der ønskes råd og vejledning om, hvilke muligheder der er for at fastholde en medarbejder på trods af sygdom. > Din virksomhed har mulighed for at få dækket omkostningerne ved arbejdspladsindretning og specielle hjælpemidler > Din virksomhed har mulighed for at få en aftale om sygedagpengerefusion fra den første sygedag, såfremt din medarbejder har en kronisk sygdom, der medfører mere end 10 fraværsdage om året > Din virksomhed har mulighed for at få tilskud til aflønning af en personlig assistent, der kan støtte en medarbejder med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser > Din virksomhed kan få råd og vejledning for eksempel i form af en rundbordssamtale med en konsulent fra Jobcentret, der kender den relevante lovgivning > Din medarbejder kan genoptage sit arbejde delvist, mens din virksomhed får supplerende sygedagpengerefusion > Din medarbejder bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet med fortsat faglig, personlig og økonomisk gevinst. > Tal med din sygemeldte medarbejder om behovet for og formålet med at inddrage Jobcenter Gladsaxe > Overvej hvilke udfordringer og løsninger, der er i forhold til en tilbagevenden til arbejdet for virksomheden og medarbejderen. Kontakt Virksomhedsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon eller Vi kan fortælle dig mere om dine muligheder for at fastholde en syg medarbejder.

10 Fleksjob Fleksjob En person, der er bevilget fleksjob, bliver som enhver anden medarbejder ansat på baggrund af sine kompetencer. Personen har dog nedsat arbejdsevne og kan derfor have nogle særlige skånebehov i jobbet, som der skal tages hensyn til. Skånebehovet kan variere, alt efter om der er tale om manuelt arbejde, administrative opgaver eller servicefunktioner. Der kan for eksempel være behov for nedsat arbejdstid, og personen i fleksjob vil derfor kunne løse opgaver i din virksomhed, der ikke kan bære en fuldtidsstilling. I forbindelse med etablering af fleksjobbet skal jobcentret vurdere personens arbejdsevne i jobbet, det vil sige hvor mange timer, og med hvilken intensitet personen kan arbejde. Lønnen fastsættes efter aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte i fleksjobbet. Ud over lønnen fra arbejdsgiver modtager den ansatte i fleksjob et tilskud fra kommunen, som kompenserer for den nedsatte arbejdsevne. Jobcenteret og den overenskomstbærende faglige organisation skal have kopi af ansættelsesaftalen, hvis den ansatte i fleksjobbet giver samtykke til det. > Arbejdsgiveren betaler alene løn for det arbejde, der bliver udført > Der ydes sygedagpengerefusion fra første sygedag > Din virksomhed kan få støtte til, at en mentor kan støtte den nye medarbejder > Din virksomhed kan få støtte til arbejdspladsindretning, særlige hjælpemidler eller kurser, der er nødvendige for at varetage jobfunktionen > Personen med fleksjobbevilling bevarer eller får et job på særlige vilkår, der passer til netop hans eller hendes skånebehov. > Overvej hvilke opgaver du gerne vil have udført > Overvej hvilke kvalifikationer, der er nødvendige, og hvilke din virksomhed selv kan være med til at optræne > Kontakt Fleksteamet i Jobcenter Gladsaxe eller dit lokale jobcenter for at finde frem til den rette medarbejder. Jobcenter Gladsaxe kan kontaktes på telefon og Fleksteamet på mail

11 Job med løntilskud til førtidspensionister Job med løntilskud til førtidspensionister Din virksomhed kan ansætte en person, som modtager førtidspension, i et job med løntilskud på særlige vilkår. Job med løntilskud til førtidspensionister giver arbejdspladsen mulighed for at give en person en chance på arbejdsmarkedet, og samtidig få løst opgaver på virksomheden. Jobbet skal tage hensyn til medarbejderens særlige behov. Dette gælder også ansættelsesvilkårene. Lønnen aftaler du, som arbejdsgiver, og medarbejderen i samarbejde med den faglige organisation. Det er personens ønsker og behov, der er udgangspunktet, når kommunen tilbyder løntilskud til førtidspensionister. Jobcentret yder råd og vejledning om løntilskud til førtidspensionister, og vi er behjælpelige med etableringen af aftalen. > Din virksomhed får tilskud til ansættelsen af en førtidspensionist > Din virksomhed får glæde af medarbejderens faglige og personlige kompetencer > Medarbejderen får et job, der svarer til hans eller hendes kvalifikationer og særlige behov > Din virksomhed tager aktivt del i det samfundsmæssige ansvar > Når en medarbejder skal ansættes i job med løntilskud til førtidspensionister, har han eller hun mulighed for at få hjælp til arbejdsredskaber, mindre indretning af arbejdspladsen og kortvarige kurser. > Overvej hvilke opgaver du gerne vil have udført > Overvej hvilke kvalifikationer, der er nødvendige, og hvilke din virksomhed selv kan være med til at optræne > Overvej tidsforbruget og resurserne I kan afsætte til introduktion, oplæring og fastholdelse > Tal med dine nuværende medarbejdere om idéen og deres holdning til at indgå et samarbejde med Jobcenter Gladsaxe > Er der forhold, som ikke er forenelige med at arbejde på jeres virksomhed, som for eksempel en plettet straffeattest? > Det er en god ide at lave et introduktionsprogram. Kontakt Virksomhedsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon eller Vi kan fortælle dig mere om dine muligheder for at ansætte en medarbejder i et løntilskudsjob til førtidspensionister.

12 Handicapservice Handicapservice Det er muligt at beholde medarbejdere, der har eller får en nedsat arbejdsevne. Der er mulighed for støtte, som passer til den enkelte medarbejders særlige behov. Der kan også ydes støtte til nyansatte. > Din virksomhed kan få løn til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge, som på grund af varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for særlig bistand på sin arbejdsplads. Det kan for eksempel være hjælp til fysiske arbejdsopgaver eller tilrettelæggelse af arbejdsopgaver > Din virksomhed kan få betalt særlige arbejdsredskaber og hjælpemidler, for eksempel telefonforstærker, diktafon og indretning af arbejdspladsen > Din virksomhed kan, i op til 1 år, få tilskud til nyuddannede, som har svært ved at få et job på grund af et handicap. Kontakt Virksomhedsservice Jobcenter Gladsaxe på telefon eller Vi kan fortælle dig mere om dine muligheder for at støtte handicappede i arbejde. Du kan også søge mere information på:

13 Virksomhedscenter Virksomhedscenter Virksomhedscentre er et velafprøvet koncept, hvor virksomhed og jobcenter samarbejder om at få de svageste ledige ud på en rigtig arbejdsplads. I et virksomhedscenter stiller virksomheden et antal praktikpladser til rådighed. Til virksomhedscentret tilknyttes der en fast mentor, der typisk er en erfaren medarbejder fra din virksomhed. Der er undervejs i forløbet et tæt samarbejde med en fast konsulent i jobcentret. Målet er at støtte ledige i at varetage et job på ordinære vilkår. Det kan også være, at forløbet afklarer skånehensyn, der skal kompenseres for, for at den ledige kan leve op til arbejdsmarkedets krav. Et forløb for en ledig i et virksomhedscenter varer typisk 13 uger. > I får en fast kontaktperson i jobcentret > Din virksomhed kan få løst nogle konkrete arbejdsopgaver > Din virksomhed kan få styrket sin sociale profil og sætte struktur på det sociale engagement > I får tilskud til at frikøbe og uddanne en mentor på arbejdspladsen, der kan guide og hjælpe de ledige i forløbene > I får et tæt og kontinuerligt samarbejde med en medarbejder i Jobcenter Gladsaxe. > Overvej hvilke opgaver I gerne vil have løst > Overvej tidsforbruget og resurserne I kan afsætte til introduktion, oplæring og fastholdelse > Overvej hvilke forventninger, I har til medarbejdere og jobcenter > Tal med dine nuværende medarbejdere om idéen og deres holdning til at indgå et samarbejde med Jobcenter Gladsaxe > Er der forhold, som ikke er forenelige med at arbejde på jeres virksomhed, som for eksempel en plettet straffeattest? Kontakt Jobcenter Gladsaxe på telefon eller Vi kan fortælle dig mere om din virksomheds muligheder for at etablere et Virksomhedscenter.

14 Ansæt en elev eller lærling der matcher din virksomhed Ansæt en elev eller lærling der matcher din virksomhed Alle prognoser viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække. Virksomheder skal overleve på kvalitetsprodukter, god service og ordretilgang, og her er det en vigtig forudsætning altid at have velkvalificerede medarbejdere. Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret faglig viden, frisk inspiration, gå-på-mod og nye relationer. Og så har du været med til at skabe en god arbejdskraft for fremtiden. > I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed via lærlinge/elever, der kommer med den nyeste viden fra fagskolen > I får mulighed for at skræddersy jeres potentielle fremtidige medarbejdere > I får løst nogle af jeres arbejdsopgaver til en lavere løn, end hvis I skulle betale en faglært > I får lønrefusion under skoleperioderne > I kan tilpasse aftalen til jeres behov, for eksempel en kort uddannelsesaftale, hvis I ikke ønsker at forpligte jer på længere sigt, eller en mesterlæreaftale, hvor eleven/lærlingen har mindre skoletid og mere tid hos jer > I har 3 måneders prøvetid. > Inden du finder din elev, skal din virksomhed godkendes som praktiksted af det faglige udvalg for den pågældende uddannelse. Praktikpladskoordinatoren kan hjælpe med at sætte dig i kontakt med udvalget > Overvej hvilke type opgaver du kan tilbyde en elev og hvilken aftalemodel, der er rigtig for jer. Vi hjælper gerne med mere information om de forskellige modeller > Kontakt praktikpladskoordinatoren, hvis du ønsker hjælp til at finde kandidater, der matcher netop din virksomhed. Du har mulighed for at starte med afklarende virksomhedspraktik i 4 uger. Praktikpladskoordinatoren står altid til rådighed med gode råd, vejledning, og besvarelse af praktiske spørgsmål om, hvordan du etablerer en elev/lærlinge plads. Kontakt os, og få en uforpligtende snak om mulighederne for netop din virksomhed: Ungeenheden Gladsaxe Uddannelsesvej Gladsaxevej 378, 1. sal 2860 Søborg Telefon: Mail:

15 Fritids- og studiejob Fritids- og studiejob Et fritidsjob betyder for unge, at de får lov til at tjene deres egne penge, få erhvervserfaring og kende de forventninger, en arbejdsgiver og kolleger har til dem. Fritidsjob gør det nemmere for de unge at træde ind på arbejdsmarkedet, når deres uddannelse er endt, eller når de skal have en læreplads. Der kan dels være tale om ungarbejdere fra år, dels studiejobs for unge, som er i gang med en ungdomseller videregående uddannelse. > Lavere lønudgift til ungarbejdere under 18 år > Central, hurtig og nem adgang til rekruttering af ungarbejdere via Ungeenheden > Mulighed for at øge kendskabet til jeres virksomhed blandt unge > Mulighed for at se fremtidige talenter an > Jeres virksomhed signalerer ansvar ved at skabe muligheder for unges arbejdsliv. > Overvej om der er arbejdsopgaver i jeres virksomhed, der kan varetages af en ungarbejder > Overvej i hvilket omfang det kan lade sig gøre om eftermiddagen > Overvej om der er plads til at tage en ung, som har brug for et alternativt tilbud til ordinær skolegang, og derfor kan arbejde i skoletiden > Tal med jeres medarbejdere om hvem, der har tid og lyst til at stå for at hjælpe den unge med at lære om normer og spilleregler på arbejdspladsen. Fritidsjobkonsulenten fra Ungeenheden står til rådighed, hvis I har uddybende spørgsmål eller vil høre mere om fritids- og studiejob. Kontakt os, og få en uforpligtende snak om mulighederne for netop din virksomhed: Ungeenheden Gladsaxe Uddannelsesvej Gladsaxevej 378, 1. sal 2860 Søborg Telefon: Mail:

16 Virksomhedsservice Gladsaxevej Søborg gladsaxe.dk/jobcenter Telefon: Mail:

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er Rekruttering Rudersdal Rekruttering Jobcenter Rudersdal kan hjælpe med at finde nye medarbejdere til din virksomhed. På www.jobnet.dk - dit jobcenter online kan du selv annoncere ledige stillinger. Jobcenter

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen s Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet cv-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune

Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Odense, den 1. juni. 2015 Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Formål Formålet med partnerskabsaftalen

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Indhold. Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap. Søg og annoncer efter medarbejdere. Udvid mulighederne for at finde medarbejdere

Indhold. Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap. Søg og annoncer efter medarbejdere. Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet - din online jobbank Workindenmark - udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik Virksomhedscenter

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Brug for en. fleksjobber

Brug for en. fleksjobber Brug for en fleksjobber Hvad er fleksjob? Fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår, typisk på nedsat timetal. En fleksjobber kan være en person, der eksempelvis har pådraget sig en arbejdsskade eller

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job - der er mange muligheder SJH www.bmhandicap.dk Funktionsnedsættelse ingen hindring for job Indholdsfortegnelse Job og funktionsnedsættelse... 3 Personlig assistance - arbejdsmæssigt... 5 Personlig assistance

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Vinsa Virksomhedsnet Viborg

Vinsa Virksomhedsnet Viborg Vinsa Virksomhedsnet Viborg Årsmøde den 28. november, 2012 Vinsas overordnede fokus og sammenhæng til CSR Forebyggelse Fastholdelse Indslusning Nedbringelse af sygefravær Psykisk arbejdsmiljø Stress Familiepolitikker

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

FÅ HJÆLP FRA DIT JOBCENTER BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI MÅLGRUPPE. Alle typer ansættelser. Også projektansættelser. vikariater

FÅ HJÆLP FRA DIT JOBCENTER BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI MÅLGRUPPE. Alle typer ansættelser. Også projektansættelser. vikariater 1 FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Kontakt dit jobcenter, hvis I ønsker hjælp til at finde jeres næste medarbejder. Brug dit jobcenter og de forskellige tilbud. Ved større rekrutteringsopgaver på tværs

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der T il bud t il v ir ks omhe de r www.jobnet.dk T il bud t il v ir ks omhe der Tilbud til virksomheder - 2. udgave Indhold - Søg og annoncér efter medarbejdere Jobnet søgning Jobnet annoncering - Udvid dine

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Information og vejledning om præmie og bonus ordning

Information og vejledning om præmie og bonus ordning Information og vejledning om præmie og bonus ordning Opret en praktikplads og få op til 70.000,- kontant. Vores elever har masser af penge med! Muligheder med mere... Har du råd til at lade være med at

Læs mere