Rosemount 3051 tryktransmitter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 3051 tryktransmitter"

Transkript

1 , rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

2 2013 Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 3051 transmittere. Den indeholder ikke vejledninger angående konfigurering, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til 3051 (dokumentnummer ). Vejledningen kan også downloades i en elektronisk udgave fra FARE Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå godkendelsesafsnittet i referencemanualen til model 3051 for eventuelle restriktioner i forbindelse med sikker installation. Inden den HART-baserede kommunikator tilsluttes i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne i loopen er installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er egensikre eller ikke er antændingsfarlige. Transmitterens dæksler må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/brandsikker installation, når der er strøm på enheden. Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. For at undgå proceslækager må der kun anvendes den O-ring, som er konstrueret til at tætne med den tilsvarende flangeadapter. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Installationsrøråbninger/kabelindgange Medmindre andet er angivet, skal der bruges en 1 /2 14 NPT gevindform i installationsrøråbningerne/kabelindgangene i transmitterhuset. Der må kun anvendes propper, adaptere, kabelforskruninger eller installationsrør med en kompatibel gevindform til lukning af disse indgange. Indholdsfortegnelse Trin 1: Montering af transmitteren side 3 Trin 2: Tag højde for husets rotation side 7 Trin 3: Indstil jumperne side 8 Trin 4: Tilslutning af ledninger og strømforsyning side 8 Trin 5: Bekræftelse af konfigurationen side 12 Trin 6: Trimning af transmitteren side 15 Systemer med sikkerhedsinstrumenter side 16 Produktcertificeringer side 19 2

3 Installationsvejledning Trin 1: Montering af transmitteren Væskeflowapplikationer 1. Anbring tilslutningerne på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller under tilslutningerne. 3. Monter transmitteren, så dræn-/udluftningsventilern e vender opad. Gasflowapplikationer 1. Anbring tilslutningerne oven på eller på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller over tilslutningerne. FLOW FLOW Flow FLOW Dampflowapplikationer 1. Anbring tilslutningerne på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller under tilslutningerne. 3. Fyld impulsrørene op med vand. FLOW 3

4 Trin 1 fortsat... Panelmonteret 1 Rørmontage Coplanar-flange Traditionel flange Rosemount 3051T Rosemount 3051H 1. Panelbolte skal købes separat. 4

5 Installationsvejledning Trin 1 fortsat... Overvejelser i forbindelse med fastboltningen Hvis der til montering af transmitteren skal bruges procesflanger, manifolder eller flangeadaptere, skal nedenstående retningslinjer for montagen følges for at sikre, at der sluttes helt til af hensyn til optimal ydelse. Brug kun de medfølgende bolte eller bolte, der sælges som reservedele af Emerson. Figur 1 viser almindelige anvendelser af transmitteren med den boltlængde, der er nødvendig til at sikre korrekt montage. Figur 1. Almindelige monteringer af transmitteren A. Transmitter med Coplanar-flange C. Transmitter med traditionel flange og flangeadaptere som ekstraudstyr D. Transmitter med Coplanar-flange og manifold og flangeadaptere som ekstraudstyr 4 x 57 mm (2,25 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) B. Transmitter med Coplanarflange og flangeadaptere som ekstraudstyr 4 x 44 mm (1,75 in.) 4 x 38 mm (1,50 in.) 4 x 73 mm (2,88 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) Bolte er typisk af kulstofstål eller rustfrit stål. Kontrollér materialet ved at se på mærkningerne på bolthovedet og sammenligne med Figur 2. Hvis boltmaterialet ikke er vist i Figur 2, kontaktes den lokale repræsentant for Emerson Process Management for at få flere oplysninger. Monter boltene som følger: 1. Bolte af kulstofstål skal ikke smøres, og bolte i rustfrit stål er påført med smøremiddel for at gøre montagen nemmere. Der skal således ikke påføres yderligere smøremiddel ved montage af nogen af disse typer bolte. 2. Spænd boltene med fingrene. 3. Spænd boltene til det oprindelige tilspændingsmoment i et krydsmønster. Se Figur 2 for at finde det oprindelige tilspændingsmoment. 4. Spænd boltene til det endelige tilspændingsmoment i det samme krydsmønster. Se Figur 2 for at få det endelige tilspændingsmoment. 5. Kontrollér, om flangeboltene stikker ud gennem isoleringspladen, før der påføres tryk. 5

6 Trin 1 fortsat... Figur 2. Tilsændingsmomenter for flange- og flangeadapterbolte Boltmateriale Hovedafmærkninger Indledende tilspændingsmoment Endeligt tilspændingsmoment Kulstofstål (CS) B7M 34 Nm (300 in. lbs.) 73 Nm (650 in. lbs.) Rustfrit stål (SST) R B8M STM SW Nm (150 in. lbs.) 34 Nm (300 in. lbs.) O-ringe med flangeadaptere FARE Hvis ikke de rigtige O-ringe monteres på flangeadapterne, kan det medføre procesudslip, hvilket igen kan føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser. De to flangeadaptere kan skelnes fra hinanden på de unikke riller til O-ringen. Brug kun den O-ring, der er konstrueret til den konkrete flangeadapter, som vist nedenfor. Rosemount 3051S / 3051 / 2051 / 3001 / 3095 Flangeadapter O-ring Rosemount 1151 PTFE-baseret Elastomer Flangeadapter O-ring PTFE Elastomer 6

7 Installationsvejledning Trin 1 fortsat... Hver gang flangerne eller adapterne fjernes, skal O-ringene ses efter. Udskift dem, hvis der er tegn på skader, som f.eks. hak eller skår. Hvis O-ringene udskiftes, skal flangeboltene og justeringsskruerne spændes til moment igen efter montage for at kompensere for, hvordan O-ringen af PTFE sidder. Placering af indbygget måletransmitter Atmosfærisk reference på den indbyggede måletransmitter er placeret hele vejen rundt i kanten, bag huset. Frigangen er 360 rundt om transmitteren mellem huset og føleren. (Se Figur 3). Hold kanten fri for eventuelle urenheder, herunder bl.a. maling, støv og smøremidler ved at montere transmitteren, så urenhederne kan løbe af. Figur 3. Atmosfærisk reference på indbygget måletransmitter Atmosfærisk reference Trin 2: Tag højde for husets rotation For at forbedre feltadgangen til kabelføringen eller for bedre at kunne se LCD-displayet (ekstraudstyr): 1. Løsn husrotationens stilleskrue. 2. Drej først huset med uret til den ønskede placering Hvis den ønskede placering ikke kan opnås pga. for kort gevind, drejes huset mod uret til den ønskede placering (til og med 360 fra enden af gevindet). 3. Spænd igen husrotationens stilleskrue. Husrotationens stilleskrue (5/64 in.) 7

8 Trin 3: Indstil jumperne Hvis der ikke er installeret alarm- og sikkerhedsjumpere, fungerer transmitteren normalt med standardalarmens tilstandsalarm på den høje indstilling og med sikkerheden slået fra. 1. Hvis transmitteren er installeret, skal loopen sikres, og strømmen afbrydes. 2. Tag husdækslet modsat siden med klemmerne af. Transmitterdækslet må ikke fjernes i eksplosive omgivelser, når kredsløbet er strømførende. 3. Sæt jumperen på plads. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Se Figur 4, der viser placeringen af jumperen og indstillingerne ON og OFF. Sæt transmitterdækslet på plads. Dækslerne skal være helt lukkede for at imødekomme eksplosionssikringskravene. Figur 4. Transmitterens elektronikkort Uden LCD-display Med LCD-display Alarm Alarm Sikkerhed Security Sikkerhed Trin 4: Tilslutning af ledninger og strømforsyning Transmitteren tilkobles på følgende måde: 1. Tag husdækslet af på den side, hvor der står FIELD TERMINALS. 2. Forbind den positive ledning til + klemmen (PWR/COMM) og den negative ledning til klemmen. 3. Sørg for korrekt jordforbindelse. Det er vigtigt, at instrumentkabelafskærmningen: er skåret helt til og isoleret, så den ikke kan komme i kontakt med transmitterens hus. er forbundet til den næste afskærmning, hvis kablet er ført gennem en forgreningsdåse. er forbundet til en god jordforbindelse ved strømforsyningsenden. Bemærk Den strømførende signalledning må ikke tilsluttes testklemmerne. Strømmen kan beskadige testdioden i testtilslutningen. Det bedste resultat opnås med et skærmet, parsnoet kabel. Brug en ledning, som er 24 AWG eller større, og som ikke er længere end 1500 meter (5000 ft). 8

9 Installationsvejledning Trin 4 fortsat Tildæk og forsegl installationsrørforbindelser, der ikke anvendes. 5. Monter ledningerne med en drypsløjfe, hvis det er relevant. Den nederste del af sløjfen skal være lavere end installationsrørforbindelserne og transmitterhuset. 6. Sæt husdækslet på igen. Figur 5 viser de kabeltilslutninger, som er nødvendige for at drive en 3051 og muliggøre kommunikation med en håndholdt Field Communicator. For transmittere med lille effekt, se referencemanualen. Figur 5. Transmitterens ledningsdiagrammer (4 20 ma) 24 VDC forsyning 24 Vdc Supply R L RL 250Ω 250 Current Meter Strømmåler Figur 6. Ledningsføring for transmittere med lav effekt 6 12 VDC forsyning 6-12 Vdc Supply Voltmeter Det yder ikke tilstrækkelig transientbeskyttelse at montere en klemmerække med transientbeskyttelse, medmindre huset til model 3051 er ordentligt jordet. 9

10 Trin 4 fortsat... Jordforbindelse af signalledninger Læg ikke signalledningsnettet i installationsrør eller åbne bakker med strømledningsnet eller i nærheden af stærkstrømsudstyr. Der er jordforbindelse udvendigt på elektronikhuset og indvendigt i klemmerummet. Disse jordforbindelser bruges, når der er installeret klemmeblokke med transientbeskyttelse eller for at overholde lokale regler. Se Trin 2 for at få flere oplysninger om, hvordan kabelafskærmningen skal forbindes til jord. 1. Tag overdelen til huset med feltklemmer af. 2. Forbind ledningsparret, og forbind til jord som angivet på Figur 7. Kabelafskærmningen skal: a. Skæres helt til og isoleres, så den ikke kan komme i kontakt med transmitterens hus. b. Forbindes kontinuerligt til termineringspunktet. c. Forbindes til en god jordforbindelse ved strømforsyningsenden. Figur 7. Kabelføring Minimér afstanden Skær afskærmningen til, og isoler Forbind til jord med henblik på transientbeskyttelse DP Isoler afskærmningen Minimér afstanden Kobl afskærmningen til jordforbindelsen igen 3. Sæt husdækslet på igen. Det anbefales, at dækslet strammes til, så der ikke er mellemrum mellem dækslet og huset. 4. Tildæk og forsegl rørforbindelser, der ikke anvendes. 10

11 Installationsvejledning Trin 4 fortsat... Strømforsyning til 4 20 ma HART Transmitteren kører på 10,5 42,4 VDC. Jævnstrømsforsyningen skal give strøm, der har mindre end 2 procent ripple. Figur 8. Belastningsgrænse Maks. loopmodstand = 43,5 * (forsyningsspænding 10,5) Belastning (ohm) Driftsområde 0 10, ,4 Spænding (VDC) Field Communicator kræver en minimum loopmodstand på 250Ω for at kunne kommunikere. Den samlede modstandsbelastning er summen af modstanden i signalledningerne og belastningsmodstanden i styreenheden, indikatoren og tilhørende genstande. Bemærk, at modstanden i egensikkerhedsbarrierer skal medregnes, hvis de anvendes. Strømforsyning til 1 5 VDC HART m/lav effekt Transmittere med lav effekt kører på 6 12 VDC. Jævnstrømsforsyningen skal give strøm, der har mindre end 2 procent ripple. Belastningen V udgang skal være mindst 100 kw. 11

12 Trin 5: Bekræftelse af konfigurationen Brugergrænseflade til Field Communicator Traditionel grænseflade Device Revision 3 og DD Revision 2 genvejstastesekvensen findes på side 13. Figur 9. Traditionel grænseflade Device Revision 3 og DD Revision :PT Online 1 Device setup 2 PV 0.00 mbar 3 Analog Output ma 4 PV LRV 0.00 mbar 5 PV URV mbar SAVE Enhedens dashboard Device Revision 3 og DD Revision 6 genvejstastesekvensen findes på side 14. Figur 10. Enhedens dashboard Device Revision 3 og DD Revision :PT Online 1 Overview 2 Configure 3 Service Tools SAVE 12

13 Installationsvejledning Bemærk: Et flueben ( ) angiver de grundlæggende konfigurationsparametre. Disse parametre skal mindst bekræftes som en del af konfigurationen og startprocedurerne. Tabel 1. Traditionel grænseflade Device Revision 3 og DD Revision 2 genvejstastesekvens Funktion Genvejstastesekvens Alarm- og mætningsniveauer 1, 4, 2, 7 Alarmtype for analogt output 1, 4, 3, 2, 4 Antal anmodede indlæsninger 1, 4, 3, 3, 2 Brugerdefineret målerkonfiguration 1, 3, 7, 2 Brugerdefineret målerværdi 1, 4, 3, 4, 3 Burst-betjening 1, 4, 3, 3, 3 Burst-tilstandskontrol 1, 4, 3, 3, 3 Dato 1, 3, 4, 1 Deaktiver lokalt måleområde/nulpunktsjustering 1, 4, 4, 1, 7 Deskriptor 1, 3, 4, 2 Digital til analog trim (4 20 ma output) 1, 2, 3, 2, 1 Dæmpning 1, 3, 6 Enheder (procesvariabel) 1, 3, 2 Fuld trim 1, 2, 3, 3 Følerens trimpunkter 1, 2, 3, 3, 5 Følerinfo 1, 4, 4, 2 Følertemperatur 1, 1, 4 Laveste følertrim 1, 2, 3, 3, 2 Looptest 1, 2, 2 Meddelelse 1, 3, 4, 3 Målermuligheder 1, 4, 3, 4 Nulpunktsindstilling 1, 2, 3, 3, 1 Områdeværdier 1, 3, 3 Oplysninger om feltenhed 1, 4, 4, 1 Overføringsfunktion (indstilling af udgangstype) 1, 3, 5 Poll adresse 1, 4, 3, 3, 1 Poll en multidroptransmitter Venstre pil, 4, 1, 1 Regulering af lokal nulpunktsjustering og måleområde 1, 4, 4, 1, 7 Selvtest (transmitter) 1, 2, 1, 1 13

14 Funktion Genvejstastesekvens Skaleret digital-analog trim (4 20 ma output) 1, 2, 3, 2, 2 Status 1, 2, 1, 1 Tag 1, 3, 1 Tastaturindtastninger ændring af måleområde 1, 2, 3, 1, 1 Transmittersikkerhed (skrivebeskyttelse) 1, 3, 4, 4 Trim analogt output 1, 2, 3, 2 Ændring af måleområde 1, 2, 3, 1 Øverste følertrim 1, 2, 3, 3, 3 Tabel 2. Enhedens tastatur Device Revision 3 og DD Revision 6 genvejstastesekvens Funktion Genvejstastesekvens Alarm- og mætningsniveauer 1,7,5 Brugertilpasset displaykonfiguration 2,2,3 Burst-mulighed 2,2,4,2 Burst-tilstandskontrol 2,2,4,1 Dato 2,2,6,1,4 Deaktiver nulpunkts- og måleområdejustering 2,2,5,2 Deskriptor 2,2,6,1,5 Digital til analog trim (4 20 ma output) 3,4,2,1 Dæmpning 2,2,1,2 Enheder 2,2,1,1 Følertemperatur/-retning (3051S) 2,2,1,6 Laveste følertrim 3,4,1,2 Looptest 3,5,1 Meddelelse 2,2,6,1,6 Nulpunktsindstilling 3,4,1,3 Områdeværdier 2,2,2 Overførselsfunktion 2,2,1,3 Skaleret digital-analog trim (4 20 ma output) 3,4,2,2 Skift måleområde med tastatur 2,2,2,1 Tag 2,2,6,1,1 Transmittersikkerhed (skrivebeskyttelse) 2,2,5,1 Øverste følertrim 3,4,1,1 14

15 Installationsvejledning Trin 6: Trimning af transmitteren Bemærk Transmittere leveres fuldt kalibrerede på opfordring eller med fabrikkens standard, som er maksimalt måleområde (måleområde = øvre grænseværdi). Nulpunktsindstilling En nulpunktsindstilling er en enkeltpunktsjustering, som bruges til at kompensere for eventuelle følger af montagen. Når der udføres en nulpunktsindstilling, skal det sikres, at udligningsventilen er åben, og at alle våde ben er fyldt op til det rette niveau. Der er to måder at kompensere for eventuelle følger af montagen på: Field Communicator Transmitterens nulpunktsjusteringsknapper Vælg den bedst egnede måde, og følg vejledningen nedenfor. Brug af Field Communicator Hvis nulpunktsforskydningen er større end 3 % af den øvre områdegrænse, skal anvisningerne til Brug af Field Communicator nedenfor følges. Nulpunktsindstillingen vil påvirke 4 20 ma-værdien, HART PV og værdien på displayet. Trin 1. Udlign eller udluft transmitteren, og tilslut Field Communicator. 2. Indtast HART-genvejstastesekvensen i menuen (se Tabel 1 eller Tabel 2). 3. Følg kommandoerne for at udføre en nulpunktsindstilling. Sådan bruges transmitterens nulpunktsindstillingsknapper Vha. transmitterens nulpunktsindstillingsknapper indstilles den nedre områdeværdi til det tryk, der er påført transmitteren. Denne justering påvirker kun 4 20 ma-værdien. Udfør følgende trin for at udføre en ændring af måleområde med nulpunktsjusteringsknapperne. 1. Løsn certifikatmærkatens skrue, og skub mærkaten til side, så nulpunktsjusteringsknapperne blotlægges. 2. Indstil 4 ma-punktet ved at trykke på nulknappen i 2 sekunder. Bekræft, at udgangseffekten er 4 ma. Der står ZERO PASS på LCD et (ekstraudstyr). Nulpunktsjusteringsknapper 15

16 Systemer med sikkerhedsinstrumenter Det følgende afsnit gælder for 3051C transmittere brugt i SIS-applikationer. Installation Der kræves ingen særlige installationer ud over de standardinstallationer, som er beskrevet i dette dokument. Sørg altid for at forsegle elektronikken korrekt ved at montere husdækslet/-dækslerne, så der er metalkontakt. Loopen skal konstrueres således, at klemmespændingen ikke falder til under 10,5 VDC, når transmitterens udgangseffekt er 22,5 ma. Stil sikkerhedskontakten på ON for at forhindre utilsigtede eller tilsigtede ændringer i konfigurationsdataene under normal drift. Konfiguration Brug en hvilken som helst master, der kan bruges sammen med HART, til at kommunikere med og verificere konfigurationen af model Brugervalgt dæmpning vil påvirke transmitterens evne til at reagere på ændringer i den anvendte proces. Dæmpningsværdien + reaktionstiden må ikke overstige loopkravene. Bemærkninger 1. Transmitterens udgangseffekt er ikke sikkerhedsmærket i følgende situationer: Konfigurationsændringer, multidrop, looptest. Der skal tages alternative metoder i brug for at sikre processikkerheden i forbindelse med vedligeholdelse og konfiguration af transmitteren. 2. DCS eller sikkerhedslogikløseren skal konfigureres, så den matcher transmitterens konfiguration. Figur 11 viser de to tilgængelige alarmniveauer og deres driftsværdier. Sæt alarmkontakten på den ønskede HØJE (HI) eller LAVE (LO) alarmindstilling. 16

17 Installationsvejledning Figur 11. Alarmniveauer Alarmniveau for Rosemount 3,75 ma (1) 3,9 ma lav mætning Normal drift 4 ma 20 ma Namur alarmniveau 20,8 ma høj mætning 21,75 ma (2) 3,6 ma (1) 3,8 ma lav mætning (1) Transmitterfejl, hardwarealarm i LO-position. (2) Transmitterfejl, hardwarealarm i HI-position. Normal drift 4 ma 20 ma 20,5 ma høj mætning 22,5 ma (2) Bemærk Visse registrerede fejl vises på den analoge udgang på et niveau, som ligger over den høje alarm, uanset hvilken position alarmkontakten befinder sig i. Drift og vedligeholdelse Overbelastningstest og inspektion Følgende overbelastningstest anbefales. Resultaterne fra overbelastningstesten samt udbedringer skal dokumenteres på i tilfælde af, at der findes en fejl i sikkerhedsfunktionen. Brug genvejstastesekvensen i Tabel 1 på side 13 eller Tabel 2 på side 14 til at udføre looptest, analog udgangstrim eller følertrim. Se i referencemanualen til model 3051 ( ) for yderligere oplysninger. Overbelastningstest 1 1 Denne overbelastningstest registrerer 59,6 % af DU-fejl, som ikke opfanges af den automatiske diagnostik for model Udfør Master Reset-kommandoen (hovednulstilling) for at initiere opstartsdiagnostikken. 2. Indtast den milliampereværdi, der angiver alarm på højt niveau. 3. Kontrollér på referencemåleren, at ma-udgangen svarer til den indtastede værdi. 4. Indtast den milliampereværdi, der angiver alarm på lavt niveau. 5. Kontrollér på referencemåleren, at ma-udgangen svarer til den indtastede værdi. 1. Denne test opfanger ca. 59,6 % af mulige DU-fejl i transmitteren. 17

18 Overbelastningstest 2 1 Når denne overbelastningstest kombineres med testen efter 5 år, vil den opfange mere end 94,6 % af de DU-fejl, som ikke opfanges af den automatiske diagnostik for Udfør Master Reset-kommandoen (hovednulstilling) for at initiere opstartsdiagnostikken. 2. Udfør som minimum en topunkts-følerkalibrering med 4 20 ma-områdepunkterne som kalibreringspunkter. 3. Kontrollér på referencemåleren, om ma-udgangen svarer til indgangsværdien for tryk. 4. Om nødvendigt bruges en af de Trim -procedurer, som er beskrevet i referencemanualen til 3051, til at kalibrere. Bemærk Brugeren bestemmer kravene for overbelastningstesten af impulsrørene. Visuel inspektion Kræves ikke. Specialværktøj Kræves ikke. Reparation af produkt Alle fejl, som registreres af transmitterdiagnostikken eller overbelastningstesten, skal indberettes. Feedback kan sendes elektronisk på Model 3051 kan repareres ved at udskifte de store komponenter. Følg anvisningerne i referencemanualen til model 3051 (dokumentnummer ) for at få yderligere oplysninger. 1. Denne test opfanger ca. 94,6 % af mulige DU-fejl i transmitteren. 18

19 Reference Specifikationer Installationsvejledning Model 3051 skal betjenes i henhold til de funktions- og driftsspecifikationer, som er angivet i referencemanualen til model Fejlhyppighedsdata FMEDA-rapporten inkluderer fejlhyppighed og Beta-faktorestimater for almindelige årsager. Denne rapport findes i elektronisk format på Sikkerhedsfejlværdier for model 3051 Sikkerhedsnøjagtighed: 0,065 % Sikkerhedsresponstid: 100 msek. Produktets levetid 50 år baseret på den værst tænkelige slitage af komponenterne - ikke baseret på slitage af materialer, der har gennemgået våd proces Produktcertificeringer Informationer om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på side 25. Den nyeste udgave kan findes på Certificering om placering i almindeligt miljø fra FM Transmitteren er som standard blevet undersøgt og testet for at afgøre, om designet overholder FM s krav vedr. el-installationer, mekaniske installationer og brandsikring. FM er et prøvelaboratorium godkendt på landsplan i USA af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Certificeringer vedrørende risikofyldte placeringer Nordamerikanske certificeringer Godkendelser udstedt af FM (Factory Mutual) E5 Eksplosionssikker og støveksplosionssikker Certifikat nr.: 0T2H0.AE Gældende standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , ANSI/NEMA Mærkninger: Eksplosionssikret for klasse I, division 1, gruppe B, C, og D. Støveksplosionssikker for klasse II, division 1, gruppe E, F og G og klasse III, division 1. T5 (T o = 50 C til +85 C), fabriksforseglet, indkapslingstype 4x. 19

20 20 I5 Egensikker og ikke-antændelig Certifikat nr.: 1Q4A4.AX Gældende standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , FM klasse Mærkninger: Egensikker til brug i klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, division 1, gruppe E, F og G; klasse III, division 1, når tilslutningerne følger Rosemounts tegning og (ved anvendelse med en Field Communicator); ikke-antændelig for klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T4 (T o = 50 C til +70 C), T5 (T o = 50 C til +40 C), indkapslingstype 4x. Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Huset til transmittermodel 3051 indeholder aluminium og anses for at udgøre en potentiel antændingsrisiko ved stød eller friktion. Installation og brug kræver derfor stor forsigtighed for at undgå stød og friktion. 2.) Transmittermodel 3051 med transient klemmerække (udstyrskode T1) kan ikke klare den dielektriske 500 Vrms styrketest, og dette skal der tages højde for under installation. Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere godkendt af CSA til brug i eksplosionsfarlige miljøer er certificeret i henhold til ANSI/ISA C6 Eksplosionssikker, støveksplosionssikker, egensikker og division 2 Certifikat nr.: Gældende standarder: ANSI/ISA , CSA Std. C22.2 nr. 30 M1986, CSA Std. C22.2 nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2. nr , CSA Std. C22.2 nr. 213 M1987 Mærkninger: Eksplosionssikker for klasse I, division 1, gruppe B, C, og D. Støveksplosionssikker for klasse II og klasse III, division 1, gruppe E, F, og G. Egensikker for klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D, når tilslutningen er foretaget ifølge Rosemounts tegning Temperaturkode T3C. Egnet til klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Indkapslingstype 4X, fabriksforseglet. Enkelt tætning (se tegning ). Europæiske certificeringer I1 ATEX egensikkerhed og støv Certifikat nr.: BAS 97ATEX1089X Gældende standarder: IEC :2011, EN : 2012, EN : 2009, Mærkninger: II 1 GD, Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C), Ex ia IIC T5 Ga ( 60 C T o +40 C) Ex ta IIIC T50 C T C Da, 1180 Tabel 3. Indgangsparametre U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Udstyret kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som kræves i EN Dette skal tages i betragtning, når udstyret installeres. 2.) Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone.

21 Installationsvejledning N1 ATEX ikke-antændelig/type n og støv Certificeringsnr.: BAS 00ATEX3105X Gældende standarder: IEC :2011, EN :2010, EN :2009 Mærkninger: II 3 GD, Ex na IIC Gc T5 ( 40 C T o 70 C), Ex to IIIC T50 C T C Da, IP Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Udstyret kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som kræves i EN Dette skal tages i betragtning, når udstyret installeres. 2.) Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. Fabrikantens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. I tilfælde af reparationer kontaktes producenten for at få yderligere oplysninger om dimensionerne for brandsikre samlinger. E8 ATEX brandsikker og støv Certificeringsnr.: KEMA00ATEX2013X, Baseefa11ATEX0275 Gældende standarder: EN : 2012, EN : 2007, EN : 2007, IEC :2011 EN :2009 Mærkninger: II 1/2 G, Ex d IIC T6 ( 50 C T o 65 C) Ga/Gb, Ex d IIC T5 ( 50 C T o 80 C) Ga/Gb, II 1D Ex to IIIC T50 C T C Da 1180 Procestemp. Omgivende temp. Temp. klasse 50 til til 65 T6 50 til til 80 T5 Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) I tilfælde af reparationer kontaktes producenten for at få oplysninger om dimensionerne for brandsikre samlinger. 2.) Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. Fabrikantens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. 3.) Den omviklede mærkats kapacitans til indkapslingen, 1.6 E-9 F, overstiger grænseværdien i tabel 9 i IEC Brugeren skal afgøre egnetheden til den specifikke anvendelse. 4.) I et eksplosionsfarligt område skal man vente mindst 5 minutter efter, at der er slukket for enheden, før dækslerne åbnes. IECEx-certificeringer I7 IECEx egensikkerhed Certificeringsnr.: IECEx BAS X Gældende standarder: IEC :2011, IEC :2011 Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C), Ex ia IIC T5 Ga ( 60 C T o +40 C) 21

22 Tabel 4. Indgangsparametre U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf L i = 0 μh Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Hvis udstyret er udstyret med den valgfrie 90 V transientdæmpning, kan det ikke tåle den 500 V isoleringstest, som kræves ifølge IEC Dette skal der tages højde for, når udstyret installeres. 2.) Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone. E7 IECEx brandsikker Certificeringsnr.: IECEx KEM X Gældende standarder: IEC :2011, IEC : , IEC :2006, Mærkninger: Ex d IIC T5-T6 Ga/Gb, T5 ( 50 C T o 80 C)/T6 ( 50 C T o 65 C) Procestemp. Omgivende temp. Temp. klasse 50 til til 65 T6 50 til til 80 T5 Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. Fabrikantens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. 2.) Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger. 3.) Den omviklede mærkats kapacitans til indkapslingen, 1.6 E-9 F, overstiger grænseværdien i tabel 9 i IEC Brugeren skal afgøre egnetheden til den specifikke anvendelse. 4.) I et eksplosionsfarligt område skal man vente mindst 5 minutter efter, at der er slukket for enheden, før dækslerne åbnes. N7 IECEx Type n Certificeringsnr.: IECEx BAS X Gældende standarder: IEC :2011, IEC :2010 Mærkninger: Ex na IIC T5 Gc ( 40 C T o 70 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): Udstyret kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som kræves i IEC Dette skal tages i betragtning, når udstyret installeres. TIIS-certificeringer E4 TIIS brandsikker Ex d IIC T6 22

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0208-4420, Rev. FB MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4030, Rev BB Juni 2013. Rosemount 2120 fuldt udstyret niveausensor med vibrerende gaffel til brug i væske

Installationsvejledning 00825-0108-4030, Rev BB Juni 2013. Rosemount 2120 fuldt udstyret niveausensor med vibrerende gaffel til brug i væske 00825-08-40, Rev BB Juni 20 Rosemount 220 fuldt udstyret niveausensor med vibrerende gaffel til brug i væske Juni 20 MEDDELELSE Denne installationsvejledning giver grundlæggende anvisninger vedr. Rosemount

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4160, Rev BA December 2014. Rosemount 2160 trådløs niveausensor med vibrerende gaffel

Installationsvejledning 00825-0108-4160, Rev BA December 2014. Rosemount 2160 trådløs niveausensor med vibrerende gaffel Installationsvejledning 00825-0108-4160, Rev BA Rosemount 2160 trådløs niveausensor med vibrerende gaffel Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning yder grundlæggende anvisninger

Læs mere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Kontrol af

Læs mere

Rosemount 5708-serien

Rosemount 5708-serien Installationsvejledning 00825-0108-4570, Rev AB Rosemount 5708-serien 3D faststofscanner Installationsvejledning ADVARSEL Autoriseret personale Al betjening, der er beskrevet heri, må kun udføres af autoriseret,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Betjeningsvejledning til OI/266/HART-DA version J. Tryktransmittere serie 2600T Model 266 HART. Tekniske løsninger til alle anvendelsesformål

Betjeningsvejledning til OI/266/HART-DA version J. Tryktransmittere serie 2600T Model 266 HART. Tekniske løsninger til alle anvendelsesformål Betjeningsvejledning til OI/266/HART-DA version J Tryktransmittere serie 2600T Model 266 HART Tekniske løsninger til alle anvendelsesformål Virksomheden Vi er en etableret aktør på verdensplan inden for

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays F-SERIEN Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays Flow Niveau Tryk Temperatur TIL F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere