Rosemount 3051 tryktransmitter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 3051 tryktransmitter"

Transkript

1 , rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

2 2013 Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 3051 transmittere. Den indeholder ikke vejledninger angående konfigurering, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til 3051 (dokumentnummer ). Vejledningen kan også downloades i en elektronisk udgave fra FARE Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå godkendelsesafsnittet i referencemanualen til model 3051 for eventuelle restriktioner i forbindelse med sikker installation. Inden den HART-baserede kommunikator tilsluttes i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne i loopen er installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er egensikre eller ikke er antændingsfarlige. Transmitterens dæksler må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/brandsikker installation, når der er strøm på enheden. Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. For at undgå proceslækager må der kun anvendes den O-ring, som er konstrueret til at tætne med den tilsvarende flangeadapter. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Installationsrøråbninger/kabelindgange Medmindre andet er angivet, skal der bruges en 1 /2 14 NPT gevindform i installationsrøråbningerne/kabelindgangene i transmitterhuset. Der må kun anvendes propper, adaptere, kabelforskruninger eller installationsrør med en kompatibel gevindform til lukning af disse indgange. Indholdsfortegnelse Trin 1: Montering af transmitteren side 3 Trin 2: Tag højde for husets rotation side 7 Trin 3: Indstil jumperne side 8 Trin 4: Tilslutning af ledninger og strømforsyning side 8 Trin 5: Bekræftelse af konfigurationen side 12 Trin 6: Trimning af transmitteren side 15 Systemer med sikkerhedsinstrumenter side 16 Produktcertificeringer side 19 2

3 Installationsvejledning Trin 1: Montering af transmitteren Væskeflowapplikationer 1. Anbring tilslutningerne på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller under tilslutningerne. 3. Monter transmitteren, så dræn-/udluftningsventilern e vender opad. Gasflowapplikationer 1. Anbring tilslutningerne oven på eller på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller over tilslutningerne. FLOW FLOW Flow FLOW Dampflowapplikationer 1. Anbring tilslutningerne på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller under tilslutningerne. 3. Fyld impulsrørene op med vand. FLOW 3

4 Trin 1 fortsat... Panelmonteret 1 Rørmontage Coplanar-flange Traditionel flange Rosemount 3051T Rosemount 3051H 1. Panelbolte skal købes separat. 4

5 Installationsvejledning Trin 1 fortsat... Overvejelser i forbindelse med fastboltningen Hvis der til montering af transmitteren skal bruges procesflanger, manifolder eller flangeadaptere, skal nedenstående retningslinjer for montagen følges for at sikre, at der sluttes helt til af hensyn til optimal ydelse. Brug kun de medfølgende bolte eller bolte, der sælges som reservedele af Emerson. Figur 1 viser almindelige anvendelser af transmitteren med den boltlængde, der er nødvendig til at sikre korrekt montage. Figur 1. Almindelige monteringer af transmitteren A. Transmitter med Coplanar-flange C. Transmitter med traditionel flange og flangeadaptere som ekstraudstyr D. Transmitter med Coplanar-flange og manifold og flangeadaptere som ekstraudstyr 4 x 57 mm (2,25 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) B. Transmitter med Coplanarflange og flangeadaptere som ekstraudstyr 4 x 44 mm (1,75 in.) 4 x 38 mm (1,50 in.) 4 x 73 mm (2,88 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) Bolte er typisk af kulstofstål eller rustfrit stål. Kontrollér materialet ved at se på mærkningerne på bolthovedet og sammenligne med Figur 2. Hvis boltmaterialet ikke er vist i Figur 2, kontaktes den lokale repræsentant for Emerson Process Management for at få flere oplysninger. Monter boltene som følger: 1. Bolte af kulstofstål skal ikke smøres, og bolte i rustfrit stål er påført med smøremiddel for at gøre montagen nemmere. Der skal således ikke påføres yderligere smøremiddel ved montage af nogen af disse typer bolte. 2. Spænd boltene med fingrene. 3. Spænd boltene til det oprindelige tilspændingsmoment i et krydsmønster. Se Figur 2 for at finde det oprindelige tilspændingsmoment. 4. Spænd boltene til det endelige tilspændingsmoment i det samme krydsmønster. Se Figur 2 for at få det endelige tilspændingsmoment. 5. Kontrollér, om flangeboltene stikker ud gennem isoleringspladen, før der påføres tryk. 5

6 Trin 1 fortsat... Figur 2. Tilsændingsmomenter for flange- og flangeadapterbolte Boltmateriale Hovedafmærkninger Indledende tilspændingsmoment Endeligt tilspændingsmoment Kulstofstål (CS) B7M 34 Nm (300 in. lbs.) 73 Nm (650 in. lbs.) Rustfrit stål (SST) R B8M STM SW Nm (150 in. lbs.) 34 Nm (300 in. lbs.) O-ringe med flangeadaptere FARE Hvis ikke de rigtige O-ringe monteres på flangeadapterne, kan det medføre procesudslip, hvilket igen kan føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser. De to flangeadaptere kan skelnes fra hinanden på de unikke riller til O-ringen. Brug kun den O-ring, der er konstrueret til den konkrete flangeadapter, som vist nedenfor. Rosemount 3051S / 3051 / 2051 / 3001 / 3095 Flangeadapter O-ring Rosemount 1151 PTFE-baseret Elastomer Flangeadapter O-ring PTFE Elastomer 6

7 Installationsvejledning Trin 1 fortsat... Hver gang flangerne eller adapterne fjernes, skal O-ringene ses efter. Udskift dem, hvis der er tegn på skader, som f.eks. hak eller skår. Hvis O-ringene udskiftes, skal flangeboltene og justeringsskruerne spændes til moment igen efter montage for at kompensere for, hvordan O-ringen af PTFE sidder. Placering af indbygget måletransmitter Atmosfærisk reference på den indbyggede måletransmitter er placeret hele vejen rundt i kanten, bag huset. Frigangen er 360 rundt om transmitteren mellem huset og føleren. (Se Figur 3). Hold kanten fri for eventuelle urenheder, herunder bl.a. maling, støv og smøremidler ved at montere transmitteren, så urenhederne kan løbe af. Figur 3. Atmosfærisk reference på indbygget måletransmitter Atmosfærisk reference Trin 2: Tag højde for husets rotation For at forbedre feltadgangen til kabelføringen eller for bedre at kunne se LCD-displayet (ekstraudstyr): 1. Løsn husrotationens stilleskrue. 2. Drej først huset med uret til den ønskede placering Hvis den ønskede placering ikke kan opnås pga. for kort gevind, drejes huset mod uret til den ønskede placering (til og med 360 fra enden af gevindet). 3. Spænd igen husrotationens stilleskrue. Husrotationens stilleskrue (5/64 in.) 7

8 Trin 3: Indstil jumperne Hvis der ikke er installeret alarm- og sikkerhedsjumpere, fungerer transmitteren normalt med standardalarmens tilstandsalarm på den høje indstilling og med sikkerheden slået fra. 1. Hvis transmitteren er installeret, skal loopen sikres, og strømmen afbrydes. 2. Tag husdækslet modsat siden med klemmerne af. Transmitterdækslet må ikke fjernes i eksplosive omgivelser, når kredsløbet er strømførende. 3. Sæt jumperen på plads. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Se Figur 4, der viser placeringen af jumperen og indstillingerne ON og OFF. Sæt transmitterdækslet på plads. Dækslerne skal være helt lukkede for at imødekomme eksplosionssikringskravene. Figur 4. Transmitterens elektronikkort Uden LCD-display Med LCD-display Alarm Alarm Sikkerhed Security Sikkerhed Trin 4: Tilslutning af ledninger og strømforsyning Transmitteren tilkobles på følgende måde: 1. Tag husdækslet af på den side, hvor der står FIELD TERMINALS. 2. Forbind den positive ledning til + klemmen (PWR/COMM) og den negative ledning til klemmen. 3. Sørg for korrekt jordforbindelse. Det er vigtigt, at instrumentkabelafskærmningen: er skåret helt til og isoleret, så den ikke kan komme i kontakt med transmitterens hus. er forbundet til den næste afskærmning, hvis kablet er ført gennem en forgreningsdåse. er forbundet til en god jordforbindelse ved strømforsyningsenden. Bemærk Den strømførende signalledning må ikke tilsluttes testklemmerne. Strømmen kan beskadige testdioden i testtilslutningen. Det bedste resultat opnås med et skærmet, parsnoet kabel. Brug en ledning, som er 24 AWG eller større, og som ikke er længere end 1500 meter (5000 ft). 8

9 Installationsvejledning Trin 4 fortsat Tildæk og forsegl installationsrørforbindelser, der ikke anvendes. 5. Monter ledningerne med en drypsløjfe, hvis det er relevant. Den nederste del af sløjfen skal være lavere end installationsrørforbindelserne og transmitterhuset. 6. Sæt husdækslet på igen. Figur 5 viser de kabeltilslutninger, som er nødvendige for at drive en 3051 og muliggøre kommunikation med en håndholdt Field Communicator. For transmittere med lille effekt, se referencemanualen. Figur 5. Transmitterens ledningsdiagrammer (4 20 ma) 24 VDC forsyning 24 Vdc Supply R L RL 250Ω 250 Current Meter Strømmåler Figur 6. Ledningsføring for transmittere med lav effekt 6 12 VDC forsyning 6-12 Vdc Supply Voltmeter Det yder ikke tilstrækkelig transientbeskyttelse at montere en klemmerække med transientbeskyttelse, medmindre huset til model 3051 er ordentligt jordet. 9

10 Trin 4 fortsat... Jordforbindelse af signalledninger Læg ikke signalledningsnettet i installationsrør eller åbne bakker med strømledningsnet eller i nærheden af stærkstrømsudstyr. Der er jordforbindelse udvendigt på elektronikhuset og indvendigt i klemmerummet. Disse jordforbindelser bruges, når der er installeret klemmeblokke med transientbeskyttelse eller for at overholde lokale regler. Se Trin 2 for at få flere oplysninger om, hvordan kabelafskærmningen skal forbindes til jord. 1. Tag overdelen til huset med feltklemmer af. 2. Forbind ledningsparret, og forbind til jord som angivet på Figur 7. Kabelafskærmningen skal: a. Skæres helt til og isoleres, så den ikke kan komme i kontakt med transmitterens hus. b. Forbindes kontinuerligt til termineringspunktet. c. Forbindes til en god jordforbindelse ved strømforsyningsenden. Figur 7. Kabelføring Minimér afstanden Skær afskærmningen til, og isoler Forbind til jord med henblik på transientbeskyttelse DP Isoler afskærmningen Minimér afstanden Kobl afskærmningen til jordforbindelsen igen 3. Sæt husdækslet på igen. Det anbefales, at dækslet strammes til, så der ikke er mellemrum mellem dækslet og huset. 4. Tildæk og forsegl rørforbindelser, der ikke anvendes. 10

11 Installationsvejledning Trin 4 fortsat... Strømforsyning til 4 20 ma HART Transmitteren kører på 10,5 42,4 VDC. Jævnstrømsforsyningen skal give strøm, der har mindre end 2 procent ripple. Figur 8. Belastningsgrænse Maks. loopmodstand = 43,5 * (forsyningsspænding 10,5) Belastning (ohm) Driftsområde 0 10, ,4 Spænding (VDC) Field Communicator kræver en minimum loopmodstand på 250Ω for at kunne kommunikere. Den samlede modstandsbelastning er summen af modstanden i signalledningerne og belastningsmodstanden i styreenheden, indikatoren og tilhørende genstande. Bemærk, at modstanden i egensikkerhedsbarrierer skal medregnes, hvis de anvendes. Strømforsyning til 1 5 VDC HART m/lav effekt Transmittere med lav effekt kører på 6 12 VDC. Jævnstrømsforsyningen skal give strøm, der har mindre end 2 procent ripple. Belastningen V udgang skal være mindst 100 kw. 11

12 Trin 5: Bekræftelse af konfigurationen Brugergrænseflade til Field Communicator Traditionel grænseflade Device Revision 3 og DD Revision 2 genvejstastesekvensen findes på side 13. Figur 9. Traditionel grænseflade Device Revision 3 og DD Revision :PT Online 1 Device setup 2 PV 0.00 mbar 3 Analog Output ma 4 PV LRV 0.00 mbar 5 PV URV mbar SAVE Enhedens dashboard Device Revision 3 og DD Revision 6 genvejstastesekvensen findes på side 14. Figur 10. Enhedens dashboard Device Revision 3 og DD Revision :PT Online 1 Overview 2 Configure 3 Service Tools SAVE 12

13 Installationsvejledning Bemærk: Et flueben ( ) angiver de grundlæggende konfigurationsparametre. Disse parametre skal mindst bekræftes som en del af konfigurationen og startprocedurerne. Tabel 1. Traditionel grænseflade Device Revision 3 og DD Revision 2 genvejstastesekvens Funktion Genvejstastesekvens Alarm- og mætningsniveauer 1, 4, 2, 7 Alarmtype for analogt output 1, 4, 3, 2, 4 Antal anmodede indlæsninger 1, 4, 3, 3, 2 Brugerdefineret målerkonfiguration 1, 3, 7, 2 Brugerdefineret målerværdi 1, 4, 3, 4, 3 Burst-betjening 1, 4, 3, 3, 3 Burst-tilstandskontrol 1, 4, 3, 3, 3 Dato 1, 3, 4, 1 Deaktiver lokalt måleområde/nulpunktsjustering 1, 4, 4, 1, 7 Deskriptor 1, 3, 4, 2 Digital til analog trim (4 20 ma output) 1, 2, 3, 2, 1 Dæmpning 1, 3, 6 Enheder (procesvariabel) 1, 3, 2 Fuld trim 1, 2, 3, 3 Følerens trimpunkter 1, 2, 3, 3, 5 Følerinfo 1, 4, 4, 2 Følertemperatur 1, 1, 4 Laveste følertrim 1, 2, 3, 3, 2 Looptest 1, 2, 2 Meddelelse 1, 3, 4, 3 Målermuligheder 1, 4, 3, 4 Nulpunktsindstilling 1, 2, 3, 3, 1 Områdeværdier 1, 3, 3 Oplysninger om feltenhed 1, 4, 4, 1 Overføringsfunktion (indstilling af udgangstype) 1, 3, 5 Poll adresse 1, 4, 3, 3, 1 Poll en multidroptransmitter Venstre pil, 4, 1, 1 Regulering af lokal nulpunktsjustering og måleområde 1, 4, 4, 1, 7 Selvtest (transmitter) 1, 2, 1, 1 13

14 Funktion Genvejstastesekvens Skaleret digital-analog trim (4 20 ma output) 1, 2, 3, 2, 2 Status 1, 2, 1, 1 Tag 1, 3, 1 Tastaturindtastninger ændring af måleområde 1, 2, 3, 1, 1 Transmittersikkerhed (skrivebeskyttelse) 1, 3, 4, 4 Trim analogt output 1, 2, 3, 2 Ændring af måleområde 1, 2, 3, 1 Øverste følertrim 1, 2, 3, 3, 3 Tabel 2. Enhedens tastatur Device Revision 3 og DD Revision 6 genvejstastesekvens Funktion Genvejstastesekvens Alarm- og mætningsniveauer 1,7,5 Brugertilpasset displaykonfiguration 2,2,3 Burst-mulighed 2,2,4,2 Burst-tilstandskontrol 2,2,4,1 Dato 2,2,6,1,4 Deaktiver nulpunkts- og måleområdejustering 2,2,5,2 Deskriptor 2,2,6,1,5 Digital til analog trim (4 20 ma output) 3,4,2,1 Dæmpning 2,2,1,2 Enheder 2,2,1,1 Følertemperatur/-retning (3051S) 2,2,1,6 Laveste følertrim 3,4,1,2 Looptest 3,5,1 Meddelelse 2,2,6,1,6 Nulpunktsindstilling 3,4,1,3 Områdeværdier 2,2,2 Overførselsfunktion 2,2,1,3 Skaleret digital-analog trim (4 20 ma output) 3,4,2,2 Skift måleområde med tastatur 2,2,2,1 Tag 2,2,6,1,1 Transmittersikkerhed (skrivebeskyttelse) 2,2,5,1 Øverste følertrim 3,4,1,1 14

15 Installationsvejledning Trin 6: Trimning af transmitteren Bemærk Transmittere leveres fuldt kalibrerede på opfordring eller med fabrikkens standard, som er maksimalt måleområde (måleområde = øvre grænseværdi). Nulpunktsindstilling En nulpunktsindstilling er en enkeltpunktsjustering, som bruges til at kompensere for eventuelle følger af montagen. Når der udføres en nulpunktsindstilling, skal det sikres, at udligningsventilen er åben, og at alle våde ben er fyldt op til det rette niveau. Der er to måder at kompensere for eventuelle følger af montagen på: Field Communicator Transmitterens nulpunktsjusteringsknapper Vælg den bedst egnede måde, og følg vejledningen nedenfor. Brug af Field Communicator Hvis nulpunktsforskydningen er større end 3 % af den øvre områdegrænse, skal anvisningerne til Brug af Field Communicator nedenfor følges. Nulpunktsindstillingen vil påvirke 4 20 ma-værdien, HART PV og værdien på displayet. Trin 1. Udlign eller udluft transmitteren, og tilslut Field Communicator. 2. Indtast HART-genvejstastesekvensen i menuen (se Tabel 1 eller Tabel 2). 3. Følg kommandoerne for at udføre en nulpunktsindstilling. Sådan bruges transmitterens nulpunktsindstillingsknapper Vha. transmitterens nulpunktsindstillingsknapper indstilles den nedre områdeværdi til det tryk, der er påført transmitteren. Denne justering påvirker kun 4 20 ma-værdien. Udfør følgende trin for at udføre en ændring af måleområde med nulpunktsjusteringsknapperne. 1. Løsn certifikatmærkatens skrue, og skub mærkaten til side, så nulpunktsjusteringsknapperne blotlægges. 2. Indstil 4 ma-punktet ved at trykke på nulknappen i 2 sekunder. Bekræft, at udgangseffekten er 4 ma. Der står ZERO PASS på LCD et (ekstraudstyr). Nulpunktsjusteringsknapper 15

16 Systemer med sikkerhedsinstrumenter Det følgende afsnit gælder for 3051C transmittere brugt i SIS-applikationer. Installation Der kræves ingen særlige installationer ud over de standardinstallationer, som er beskrevet i dette dokument. Sørg altid for at forsegle elektronikken korrekt ved at montere husdækslet/-dækslerne, så der er metalkontakt. Loopen skal konstrueres således, at klemmespændingen ikke falder til under 10,5 VDC, når transmitterens udgangseffekt er 22,5 ma. Stil sikkerhedskontakten på ON for at forhindre utilsigtede eller tilsigtede ændringer i konfigurationsdataene under normal drift. Konfiguration Brug en hvilken som helst master, der kan bruges sammen med HART, til at kommunikere med og verificere konfigurationen af model Brugervalgt dæmpning vil påvirke transmitterens evne til at reagere på ændringer i den anvendte proces. Dæmpningsværdien + reaktionstiden må ikke overstige loopkravene. Bemærkninger 1. Transmitterens udgangseffekt er ikke sikkerhedsmærket i følgende situationer: Konfigurationsændringer, multidrop, looptest. Der skal tages alternative metoder i brug for at sikre processikkerheden i forbindelse med vedligeholdelse og konfiguration af transmitteren. 2. DCS eller sikkerhedslogikløseren skal konfigureres, så den matcher transmitterens konfiguration. Figur 11 viser de to tilgængelige alarmniveauer og deres driftsværdier. Sæt alarmkontakten på den ønskede HØJE (HI) eller LAVE (LO) alarmindstilling. 16

17 Installationsvejledning Figur 11. Alarmniveauer Alarmniveau for Rosemount 3,75 ma (1) 3,9 ma lav mætning Normal drift 4 ma 20 ma Namur alarmniveau 20,8 ma høj mætning 21,75 ma (2) 3,6 ma (1) 3,8 ma lav mætning (1) Transmitterfejl, hardwarealarm i LO-position. (2) Transmitterfejl, hardwarealarm i HI-position. Normal drift 4 ma 20 ma 20,5 ma høj mætning 22,5 ma (2) Bemærk Visse registrerede fejl vises på den analoge udgang på et niveau, som ligger over den høje alarm, uanset hvilken position alarmkontakten befinder sig i. Drift og vedligeholdelse Overbelastningstest og inspektion Følgende overbelastningstest anbefales. Resultaterne fra overbelastningstesten samt udbedringer skal dokumenteres på i tilfælde af, at der findes en fejl i sikkerhedsfunktionen. Brug genvejstastesekvensen i Tabel 1 på side 13 eller Tabel 2 på side 14 til at udføre looptest, analog udgangstrim eller følertrim. Se i referencemanualen til model 3051 ( ) for yderligere oplysninger. Overbelastningstest 1 1 Denne overbelastningstest registrerer 59,6 % af DU-fejl, som ikke opfanges af den automatiske diagnostik for model Udfør Master Reset-kommandoen (hovednulstilling) for at initiere opstartsdiagnostikken. 2. Indtast den milliampereværdi, der angiver alarm på højt niveau. 3. Kontrollér på referencemåleren, at ma-udgangen svarer til den indtastede værdi. 4. Indtast den milliampereværdi, der angiver alarm på lavt niveau. 5. Kontrollér på referencemåleren, at ma-udgangen svarer til den indtastede værdi. 1. Denne test opfanger ca. 59,6 % af mulige DU-fejl i transmitteren. 17

18 Overbelastningstest 2 1 Når denne overbelastningstest kombineres med testen efter 5 år, vil den opfange mere end 94,6 % af de DU-fejl, som ikke opfanges af den automatiske diagnostik for Udfør Master Reset-kommandoen (hovednulstilling) for at initiere opstartsdiagnostikken. 2. Udfør som minimum en topunkts-følerkalibrering med 4 20 ma-områdepunkterne som kalibreringspunkter. 3. Kontrollér på referencemåleren, om ma-udgangen svarer til indgangsværdien for tryk. 4. Om nødvendigt bruges en af de Trim -procedurer, som er beskrevet i referencemanualen til 3051, til at kalibrere. Bemærk Brugeren bestemmer kravene for overbelastningstesten af impulsrørene. Visuel inspektion Kræves ikke. Specialværktøj Kræves ikke. Reparation af produkt Alle fejl, som registreres af transmitterdiagnostikken eller overbelastningstesten, skal indberettes. Feedback kan sendes elektronisk på Model 3051 kan repareres ved at udskifte de store komponenter. Følg anvisningerne i referencemanualen til model 3051 (dokumentnummer ) for at få yderligere oplysninger. 1. Denne test opfanger ca. 94,6 % af mulige DU-fejl i transmitteren. 18

19 Reference Specifikationer Installationsvejledning Model 3051 skal betjenes i henhold til de funktions- og driftsspecifikationer, som er angivet i referencemanualen til model Fejlhyppighedsdata FMEDA-rapporten inkluderer fejlhyppighed og Beta-faktorestimater for almindelige årsager. Denne rapport findes i elektronisk format på Sikkerhedsfejlværdier for model 3051 Sikkerhedsnøjagtighed: 0,065 % Sikkerhedsresponstid: 100 msek. Produktets levetid 50 år baseret på den værst tænkelige slitage af komponenterne - ikke baseret på slitage af materialer, der har gennemgået våd proces Produktcertificeringer Informationer om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på side 25. Den nyeste udgave kan findes på Certificering om placering i almindeligt miljø fra FM Transmitteren er som standard blevet undersøgt og testet for at afgøre, om designet overholder FM s krav vedr. el-installationer, mekaniske installationer og brandsikring. FM er et prøvelaboratorium godkendt på landsplan i USA af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Certificeringer vedrørende risikofyldte placeringer Nordamerikanske certificeringer Godkendelser udstedt af FM (Factory Mutual) E5 Eksplosionssikker og støveksplosionssikker Certifikat nr.: 0T2H0.AE Gældende standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , ANSI/NEMA Mærkninger: Eksplosionssikret for klasse I, division 1, gruppe B, C, og D. Støveksplosionssikker for klasse II, division 1, gruppe E, F og G og klasse III, division 1. T5 (T o = 50 C til +85 C), fabriksforseglet, indkapslingstype 4x. 19

20 20 I5 Egensikker og ikke-antændelig Certifikat nr.: 1Q4A4.AX Gældende standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , FM klasse Mærkninger: Egensikker til brug i klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, division 1, gruppe E, F og G; klasse III, division 1, når tilslutningerne følger Rosemounts tegning og (ved anvendelse med en Field Communicator); ikke-antændelig for klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T4 (T o = 50 C til +70 C), T5 (T o = 50 C til +40 C), indkapslingstype 4x. Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Huset til transmittermodel 3051 indeholder aluminium og anses for at udgøre en potentiel antændingsrisiko ved stød eller friktion. Installation og brug kræver derfor stor forsigtighed for at undgå stød og friktion. 2.) Transmittermodel 3051 med transient klemmerække (udstyrskode T1) kan ikke klare den dielektriske 500 Vrms styrketest, og dette skal der tages højde for under installation. Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere godkendt af CSA til brug i eksplosionsfarlige miljøer er certificeret i henhold til ANSI/ISA C6 Eksplosionssikker, støveksplosionssikker, egensikker og division 2 Certifikat nr.: Gældende standarder: ANSI/ISA , CSA Std. C22.2 nr. 30 M1986, CSA Std. C22.2 nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2. nr , CSA Std. C22.2 nr. 213 M1987 Mærkninger: Eksplosionssikker for klasse I, division 1, gruppe B, C, og D. Støveksplosionssikker for klasse II og klasse III, division 1, gruppe E, F, og G. Egensikker for klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D, når tilslutningen er foretaget ifølge Rosemounts tegning Temperaturkode T3C. Egnet til klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Indkapslingstype 4X, fabriksforseglet. Enkelt tætning (se tegning ). Europæiske certificeringer I1 ATEX egensikkerhed og støv Certifikat nr.: BAS 97ATEX1089X Gældende standarder: IEC :2011, EN : 2012, EN : 2009, Mærkninger: II 1 GD, Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C), Ex ia IIC T5 Ga ( 60 C T o +40 C) Ex ta IIIC T50 C T C Da, 1180 Tabel 3. Indgangsparametre U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Udstyret kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som kræves i EN Dette skal tages i betragtning, når udstyret installeres. 2.) Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone.

21 Installationsvejledning N1 ATEX ikke-antændelig/type n og støv Certificeringsnr.: BAS 00ATEX3105X Gældende standarder: IEC :2011, EN :2010, EN :2009 Mærkninger: II 3 GD, Ex na IIC Gc T5 ( 40 C T o 70 C), Ex to IIIC T50 C T C Da, IP Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Udstyret kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som kræves i EN Dette skal tages i betragtning, når udstyret installeres. 2.) Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. Fabrikantens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. I tilfælde af reparationer kontaktes producenten for at få yderligere oplysninger om dimensionerne for brandsikre samlinger. E8 ATEX brandsikker og støv Certificeringsnr.: KEMA00ATEX2013X, Baseefa11ATEX0275 Gældende standarder: EN : 2012, EN : 2007, EN : 2007, IEC :2011 EN :2009 Mærkninger: II 1/2 G, Ex d IIC T6 ( 50 C T o 65 C) Ga/Gb, Ex d IIC T5 ( 50 C T o 80 C) Ga/Gb, II 1D Ex to IIIC T50 C T C Da 1180 Procestemp. Omgivende temp. Temp. klasse 50 til til 65 T6 50 til til 80 T5 Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) I tilfælde af reparationer kontaktes producenten for at få oplysninger om dimensionerne for brandsikre samlinger. 2.) Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. Fabrikantens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. 3.) Den omviklede mærkats kapacitans til indkapslingen, 1.6 E-9 F, overstiger grænseværdien i tabel 9 i IEC Brugeren skal afgøre egnetheden til den specifikke anvendelse. 4.) I et eksplosionsfarligt område skal man vente mindst 5 minutter efter, at der er slukket for enheden, før dækslerne åbnes. IECEx-certificeringer I7 IECEx egensikkerhed Certificeringsnr.: IECEx BAS X Gældende standarder: IEC :2011, IEC :2011 Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C), Ex ia IIC T5 Ga ( 60 C T o +40 C) 21

22 Tabel 4. Indgangsparametre U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf L i = 0 μh Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Hvis udstyret er udstyret med den valgfrie 90 V transientdæmpning, kan det ikke tåle den 500 V isoleringstest, som kræves ifølge IEC Dette skal der tages højde for, når udstyret installeres. 2.) Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone. E7 IECEx brandsikker Certificeringsnr.: IECEx KEM X Gældende standarder: IEC :2011, IEC : , IEC :2006, Mærkninger: Ex d IIC T5-T6 Ga/Gb, T5 ( 50 C T o 80 C)/T6 ( 50 C T o 65 C) Procestemp. Omgivende temp. Temp. klasse 50 til til 65 T6 50 til til 80 T5 Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. Fabrikantens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. 2.) Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger. 3.) Den omviklede mærkats kapacitans til indkapslingen, 1.6 E-9 F, overstiger grænseværdien i tabel 9 i IEC Brugeren skal afgøre egnetheden til den specifikke anvendelse. 4.) I et eksplosionsfarligt område skal man vente mindst 5 minutter efter, at der er slukket for enheden, før dækslerne åbnes. N7 IECEx Type n Certificeringsnr.: IECEx BAS X Gældende standarder: IEC :2011, IEC :2010 Mærkninger: Ex na IIC T5 Gc ( 40 C T o 70 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): Udstyret kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som kræves i IEC Dette skal tages i betragtning, når udstyret installeres. TIIS-certificeringer E4 TIIS brandsikker Ex d IIC T6 22

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Kontrol af

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 da Installation Manual_da VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

GHP 20 Steer-by-Wire Installationsvejledning

GHP 20 Steer-by-Wire Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger GHP 20 Steer-by-Wire Installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd bør du installere Garmin GHP 20 marine-autopilotsystemet i henhold

Læs mere

MIC Alarm-Washer Interface Unit

MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC-ALM-WAS-24 da Installation Manual MIC Alarm-Washer Interface Unit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 4 1.1 Om denne vejledning 4 1.2 Juridiske

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure 4024750/10 IM-P402-44 AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3.

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem GE Security CS875-575-375-275-175 Alarmsystem Installationsmanual med CS5500-betjeningspanel. imagination at work 1052577 Model listing (list of all product variants or models for which this declaration

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere