Rosemount 3051 tryktransmitter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 3051 tryktransmitter"

Transkript

1 , rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

2 2013 Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 3051 transmittere. Den indeholder ikke vejledninger angående konfigurering, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til 3051 (dokumentnummer ). Vejledningen kan også downloades i en elektronisk udgave fra FARE Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå godkendelsesafsnittet i referencemanualen til model 3051 for eventuelle restriktioner i forbindelse med sikker installation. Inden den HART-baserede kommunikator tilsluttes i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne i loopen er installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er egensikre eller ikke er antændingsfarlige. Transmitterens dæksler må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/brandsikker installation, når der er strøm på enheden. Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. For at undgå proceslækager må der kun anvendes den O-ring, som er konstrueret til at tætne med den tilsvarende flangeadapter. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Installationsrøråbninger/kabelindgange Medmindre andet er angivet, skal der bruges en 1 /2 14 NPT gevindform i installationsrøråbningerne/kabelindgangene i transmitterhuset. Der må kun anvendes propper, adaptere, kabelforskruninger eller installationsrør med en kompatibel gevindform til lukning af disse indgange. Indholdsfortegnelse Trin 1: Montering af transmitteren side 3 Trin 2: Tag højde for husets rotation side 7 Trin 3: Indstil jumperne side 8 Trin 4: Tilslutning af ledninger og strømforsyning side 8 Trin 5: Bekræftelse af konfigurationen side 12 Trin 6: Trimning af transmitteren side 15 Systemer med sikkerhedsinstrumenter side 16 Produktcertificeringer side 19 2

3 Installationsvejledning Trin 1: Montering af transmitteren Væskeflowapplikationer 1. Anbring tilslutningerne på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller under tilslutningerne. 3. Monter transmitteren, så dræn-/udluftningsventilern e vender opad. Gasflowapplikationer 1. Anbring tilslutningerne oven på eller på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller over tilslutningerne. FLOW FLOW Flow FLOW Dampflowapplikationer 1. Anbring tilslutningerne på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller under tilslutningerne. 3. Fyld impulsrørene op med vand. FLOW 3

4 Trin 1 fortsat... Panelmonteret 1 Rørmontage Coplanar-flange Traditionel flange Rosemount 3051T Rosemount 3051H 1. Panelbolte skal købes separat. 4

5 Installationsvejledning Trin 1 fortsat... Overvejelser i forbindelse med fastboltningen Hvis der til montering af transmitteren skal bruges procesflanger, manifolder eller flangeadaptere, skal nedenstående retningslinjer for montagen følges for at sikre, at der sluttes helt til af hensyn til optimal ydelse. Brug kun de medfølgende bolte eller bolte, der sælges som reservedele af Emerson. Figur 1 viser almindelige anvendelser af transmitteren med den boltlængde, der er nødvendig til at sikre korrekt montage. Figur 1. Almindelige monteringer af transmitteren A. Transmitter med Coplanar-flange C. Transmitter med traditionel flange og flangeadaptere som ekstraudstyr D. Transmitter med Coplanar-flange og manifold og flangeadaptere som ekstraudstyr 4 x 57 mm (2,25 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) B. Transmitter med Coplanarflange og flangeadaptere som ekstraudstyr 4 x 44 mm (1,75 in.) 4 x 38 mm (1,50 in.) 4 x 73 mm (2,88 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) Bolte er typisk af kulstofstål eller rustfrit stål. Kontrollér materialet ved at se på mærkningerne på bolthovedet og sammenligne med Figur 2. Hvis boltmaterialet ikke er vist i Figur 2, kontaktes den lokale repræsentant for Emerson Process Management for at få flere oplysninger. Monter boltene som følger: 1. Bolte af kulstofstål skal ikke smøres, og bolte i rustfrit stål er påført med smøremiddel for at gøre montagen nemmere. Der skal således ikke påføres yderligere smøremiddel ved montage af nogen af disse typer bolte. 2. Spænd boltene med fingrene. 3. Spænd boltene til det oprindelige tilspændingsmoment i et krydsmønster. Se Figur 2 for at finde det oprindelige tilspændingsmoment. 4. Spænd boltene til det endelige tilspændingsmoment i det samme krydsmønster. Se Figur 2 for at få det endelige tilspændingsmoment. 5. Kontrollér, om flangeboltene stikker ud gennem isoleringspladen, før der påføres tryk. 5

6 Trin 1 fortsat... Figur 2. Tilsændingsmomenter for flange- og flangeadapterbolte Boltmateriale Hovedafmærkninger Indledende tilspændingsmoment Endeligt tilspændingsmoment Kulstofstål (CS) B7M 34 Nm (300 in. lbs.) 73 Nm (650 in. lbs.) Rustfrit stål (SST) R B8M STM SW Nm (150 in. lbs.) 34 Nm (300 in. lbs.) O-ringe med flangeadaptere FARE Hvis ikke de rigtige O-ringe monteres på flangeadapterne, kan det medføre procesudslip, hvilket igen kan føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser. De to flangeadaptere kan skelnes fra hinanden på de unikke riller til O-ringen. Brug kun den O-ring, der er konstrueret til den konkrete flangeadapter, som vist nedenfor. Rosemount 3051S / 3051 / 2051 / 3001 / 3095 Flangeadapter O-ring Rosemount 1151 PTFE-baseret Elastomer Flangeadapter O-ring PTFE Elastomer 6

7 Installationsvejledning Trin 1 fortsat... Hver gang flangerne eller adapterne fjernes, skal O-ringene ses efter. Udskift dem, hvis der er tegn på skader, som f.eks. hak eller skår. Hvis O-ringene udskiftes, skal flangeboltene og justeringsskruerne spændes til moment igen efter montage for at kompensere for, hvordan O-ringen af PTFE sidder. Placering af indbygget måletransmitter Atmosfærisk reference på den indbyggede måletransmitter er placeret hele vejen rundt i kanten, bag huset. Frigangen er 360 rundt om transmitteren mellem huset og føleren. (Se Figur 3). Hold kanten fri for eventuelle urenheder, herunder bl.a. maling, støv og smøremidler ved at montere transmitteren, så urenhederne kan løbe af. Figur 3. Atmosfærisk reference på indbygget måletransmitter Atmosfærisk reference Trin 2: Tag højde for husets rotation For at forbedre feltadgangen til kabelføringen eller for bedre at kunne se LCD-displayet (ekstraudstyr): 1. Løsn husrotationens stilleskrue. 2. Drej først huset med uret til den ønskede placering Hvis den ønskede placering ikke kan opnås pga. for kort gevind, drejes huset mod uret til den ønskede placering (til og med 360 fra enden af gevindet). 3. Spænd igen husrotationens stilleskrue. Husrotationens stilleskrue (5/64 in.) 7

8 Trin 3: Indstil jumperne Hvis der ikke er installeret alarm- og sikkerhedsjumpere, fungerer transmitteren normalt med standardalarmens tilstandsalarm på den høje indstilling og med sikkerheden slået fra. 1. Hvis transmitteren er installeret, skal loopen sikres, og strømmen afbrydes. 2. Tag husdækslet modsat siden med klemmerne af. Transmitterdækslet må ikke fjernes i eksplosive omgivelser, når kredsløbet er strømførende. 3. Sæt jumperen på plads. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Se Figur 4, der viser placeringen af jumperen og indstillingerne ON og OFF. Sæt transmitterdækslet på plads. Dækslerne skal være helt lukkede for at imødekomme eksplosionssikringskravene. Figur 4. Transmitterens elektronikkort Uden LCD-display Med LCD-display Alarm Alarm Sikkerhed Security Sikkerhed Trin 4: Tilslutning af ledninger og strømforsyning Transmitteren tilkobles på følgende måde: 1. Tag husdækslet af på den side, hvor der står FIELD TERMINALS. 2. Forbind den positive ledning til + klemmen (PWR/COMM) og den negative ledning til klemmen. 3. Sørg for korrekt jordforbindelse. Det er vigtigt, at instrumentkabelafskærmningen: er skåret helt til og isoleret, så den ikke kan komme i kontakt med transmitterens hus. er forbundet til den næste afskærmning, hvis kablet er ført gennem en forgreningsdåse. er forbundet til en god jordforbindelse ved strømforsyningsenden. Bemærk Den strømførende signalledning må ikke tilsluttes testklemmerne. Strømmen kan beskadige testdioden i testtilslutningen. Det bedste resultat opnås med et skærmet, parsnoet kabel. Brug en ledning, som er 24 AWG eller større, og som ikke er længere end 1500 meter (5000 ft). 8

9 Installationsvejledning Trin 4 fortsat Tildæk og forsegl installationsrørforbindelser, der ikke anvendes. 5. Monter ledningerne med en drypsløjfe, hvis det er relevant. Den nederste del af sløjfen skal være lavere end installationsrørforbindelserne og transmitterhuset. 6. Sæt husdækslet på igen. Figur 5 viser de kabeltilslutninger, som er nødvendige for at drive en 3051 og muliggøre kommunikation med en håndholdt Field Communicator. For transmittere med lille effekt, se referencemanualen. Figur 5. Transmitterens ledningsdiagrammer (4 20 ma) 24 VDC forsyning 24 Vdc Supply R L RL 250Ω 250 Current Meter Strømmåler Figur 6. Ledningsføring for transmittere med lav effekt 6 12 VDC forsyning 6-12 Vdc Supply Voltmeter Det yder ikke tilstrækkelig transientbeskyttelse at montere en klemmerække med transientbeskyttelse, medmindre huset til model 3051 er ordentligt jordet. 9

10 Trin 4 fortsat... Jordforbindelse af signalledninger Læg ikke signalledningsnettet i installationsrør eller åbne bakker med strømledningsnet eller i nærheden af stærkstrømsudstyr. Der er jordforbindelse udvendigt på elektronikhuset og indvendigt i klemmerummet. Disse jordforbindelser bruges, når der er installeret klemmeblokke med transientbeskyttelse eller for at overholde lokale regler. Se Trin 2 for at få flere oplysninger om, hvordan kabelafskærmningen skal forbindes til jord. 1. Tag overdelen til huset med feltklemmer af. 2. Forbind ledningsparret, og forbind til jord som angivet på Figur 7. Kabelafskærmningen skal: a. Skæres helt til og isoleres, så den ikke kan komme i kontakt med transmitterens hus. b. Forbindes kontinuerligt til termineringspunktet. c. Forbindes til en god jordforbindelse ved strømforsyningsenden. Figur 7. Kabelføring Minimér afstanden Skær afskærmningen til, og isoler Forbind til jord med henblik på transientbeskyttelse DP Isoler afskærmningen Minimér afstanden Kobl afskærmningen til jordforbindelsen igen 3. Sæt husdækslet på igen. Det anbefales, at dækslet strammes til, så der ikke er mellemrum mellem dækslet og huset. 4. Tildæk og forsegl rørforbindelser, der ikke anvendes. 10

11 Installationsvejledning Trin 4 fortsat... Strømforsyning til 4 20 ma HART Transmitteren kører på 10,5 42,4 VDC. Jævnstrømsforsyningen skal give strøm, der har mindre end 2 procent ripple. Figur 8. Belastningsgrænse Maks. loopmodstand = 43,5 * (forsyningsspænding 10,5) Belastning (ohm) Driftsområde 0 10, ,4 Spænding (VDC) Field Communicator kræver en minimum loopmodstand på 250Ω for at kunne kommunikere. Den samlede modstandsbelastning er summen af modstanden i signalledningerne og belastningsmodstanden i styreenheden, indikatoren og tilhørende genstande. Bemærk, at modstanden i egensikkerhedsbarrierer skal medregnes, hvis de anvendes. Strømforsyning til 1 5 VDC HART m/lav effekt Transmittere med lav effekt kører på 6 12 VDC. Jævnstrømsforsyningen skal give strøm, der har mindre end 2 procent ripple. Belastningen V udgang skal være mindst 100 kw. 11

12 Trin 5: Bekræftelse af konfigurationen Brugergrænseflade til Field Communicator Traditionel grænseflade Device Revision 3 og DD Revision 2 genvejstastesekvensen findes på side 13. Figur 9. Traditionel grænseflade Device Revision 3 og DD Revision :PT Online 1 Device setup 2 PV 0.00 mbar 3 Analog Output ma 4 PV LRV 0.00 mbar 5 PV URV mbar SAVE Enhedens dashboard Device Revision 3 og DD Revision 6 genvejstastesekvensen findes på side 14. Figur 10. Enhedens dashboard Device Revision 3 og DD Revision :PT Online 1 Overview 2 Configure 3 Service Tools SAVE 12

13 Installationsvejledning Bemærk: Et flueben ( ) angiver de grundlæggende konfigurationsparametre. Disse parametre skal mindst bekræftes som en del af konfigurationen og startprocedurerne. Tabel 1. Traditionel grænseflade Device Revision 3 og DD Revision 2 genvejstastesekvens Funktion Genvejstastesekvens Alarm- og mætningsniveauer 1, 4, 2, 7 Alarmtype for analogt output 1, 4, 3, 2, 4 Antal anmodede indlæsninger 1, 4, 3, 3, 2 Brugerdefineret målerkonfiguration 1, 3, 7, 2 Brugerdefineret målerværdi 1, 4, 3, 4, 3 Burst-betjening 1, 4, 3, 3, 3 Burst-tilstandskontrol 1, 4, 3, 3, 3 Dato 1, 3, 4, 1 Deaktiver lokalt måleområde/nulpunktsjustering 1, 4, 4, 1, 7 Deskriptor 1, 3, 4, 2 Digital til analog trim (4 20 ma output) 1, 2, 3, 2, 1 Dæmpning 1, 3, 6 Enheder (procesvariabel) 1, 3, 2 Fuld trim 1, 2, 3, 3 Følerens trimpunkter 1, 2, 3, 3, 5 Følerinfo 1, 4, 4, 2 Følertemperatur 1, 1, 4 Laveste følertrim 1, 2, 3, 3, 2 Looptest 1, 2, 2 Meddelelse 1, 3, 4, 3 Målermuligheder 1, 4, 3, 4 Nulpunktsindstilling 1, 2, 3, 3, 1 Områdeværdier 1, 3, 3 Oplysninger om feltenhed 1, 4, 4, 1 Overføringsfunktion (indstilling af udgangstype) 1, 3, 5 Poll adresse 1, 4, 3, 3, 1 Poll en multidroptransmitter Venstre pil, 4, 1, 1 Regulering af lokal nulpunktsjustering og måleområde 1, 4, 4, 1, 7 Selvtest (transmitter) 1, 2, 1, 1 13

14 Funktion Genvejstastesekvens Skaleret digital-analog trim (4 20 ma output) 1, 2, 3, 2, 2 Status 1, 2, 1, 1 Tag 1, 3, 1 Tastaturindtastninger ændring af måleområde 1, 2, 3, 1, 1 Transmittersikkerhed (skrivebeskyttelse) 1, 3, 4, 4 Trim analogt output 1, 2, 3, 2 Ændring af måleområde 1, 2, 3, 1 Øverste følertrim 1, 2, 3, 3, 3 Tabel 2. Enhedens tastatur Device Revision 3 og DD Revision 6 genvejstastesekvens Funktion Genvejstastesekvens Alarm- og mætningsniveauer 1,7,5 Brugertilpasset displaykonfiguration 2,2,3 Burst-mulighed 2,2,4,2 Burst-tilstandskontrol 2,2,4,1 Dato 2,2,6,1,4 Deaktiver nulpunkts- og måleområdejustering 2,2,5,2 Deskriptor 2,2,6,1,5 Digital til analog trim (4 20 ma output) 3,4,2,1 Dæmpning 2,2,1,2 Enheder 2,2,1,1 Følertemperatur/-retning (3051S) 2,2,1,6 Laveste følertrim 3,4,1,2 Looptest 3,5,1 Meddelelse 2,2,6,1,6 Nulpunktsindstilling 3,4,1,3 Områdeværdier 2,2,2 Overførselsfunktion 2,2,1,3 Skaleret digital-analog trim (4 20 ma output) 3,4,2,2 Skift måleområde med tastatur 2,2,2,1 Tag 2,2,6,1,1 Transmittersikkerhed (skrivebeskyttelse) 2,2,5,1 Øverste følertrim 3,4,1,1 14

15 Installationsvejledning Trin 6: Trimning af transmitteren Bemærk Transmittere leveres fuldt kalibrerede på opfordring eller med fabrikkens standard, som er maksimalt måleområde (måleområde = øvre grænseværdi). Nulpunktsindstilling En nulpunktsindstilling er en enkeltpunktsjustering, som bruges til at kompensere for eventuelle følger af montagen. Når der udføres en nulpunktsindstilling, skal det sikres, at udligningsventilen er åben, og at alle våde ben er fyldt op til det rette niveau. Der er to måder at kompensere for eventuelle følger af montagen på: Field Communicator Transmitterens nulpunktsjusteringsknapper Vælg den bedst egnede måde, og følg vejledningen nedenfor. Brug af Field Communicator Hvis nulpunktsforskydningen er større end 3 % af den øvre områdegrænse, skal anvisningerne til Brug af Field Communicator nedenfor følges. Nulpunktsindstillingen vil påvirke 4 20 ma-værdien, HART PV og værdien på displayet. Trin 1. Udlign eller udluft transmitteren, og tilslut Field Communicator. 2. Indtast HART-genvejstastesekvensen i menuen (se Tabel 1 eller Tabel 2). 3. Følg kommandoerne for at udføre en nulpunktsindstilling. Sådan bruges transmitterens nulpunktsindstillingsknapper Vha. transmitterens nulpunktsindstillingsknapper indstilles den nedre områdeværdi til det tryk, der er påført transmitteren. Denne justering påvirker kun 4 20 ma-værdien. Udfør følgende trin for at udføre en ændring af måleområde med nulpunktsjusteringsknapperne. 1. Løsn certifikatmærkatens skrue, og skub mærkaten til side, så nulpunktsjusteringsknapperne blotlægges. 2. Indstil 4 ma-punktet ved at trykke på nulknappen i 2 sekunder. Bekræft, at udgangseffekten er 4 ma. Der står ZERO PASS på LCD et (ekstraudstyr). Nulpunktsjusteringsknapper 15

16 Systemer med sikkerhedsinstrumenter Det følgende afsnit gælder for 3051C transmittere brugt i SIS-applikationer. Installation Der kræves ingen særlige installationer ud over de standardinstallationer, som er beskrevet i dette dokument. Sørg altid for at forsegle elektronikken korrekt ved at montere husdækslet/-dækslerne, så der er metalkontakt. Loopen skal konstrueres således, at klemmespændingen ikke falder til under 10,5 VDC, når transmitterens udgangseffekt er 22,5 ma. Stil sikkerhedskontakten på ON for at forhindre utilsigtede eller tilsigtede ændringer i konfigurationsdataene under normal drift. Konfiguration Brug en hvilken som helst master, der kan bruges sammen med HART, til at kommunikere med og verificere konfigurationen af model Brugervalgt dæmpning vil påvirke transmitterens evne til at reagere på ændringer i den anvendte proces. Dæmpningsværdien + reaktionstiden må ikke overstige loopkravene. Bemærkninger 1. Transmitterens udgangseffekt er ikke sikkerhedsmærket i følgende situationer: Konfigurationsændringer, multidrop, looptest. Der skal tages alternative metoder i brug for at sikre processikkerheden i forbindelse med vedligeholdelse og konfiguration af transmitteren. 2. DCS eller sikkerhedslogikløseren skal konfigureres, så den matcher transmitterens konfiguration. Figur 11 viser de to tilgængelige alarmniveauer og deres driftsværdier. Sæt alarmkontakten på den ønskede HØJE (HI) eller LAVE (LO) alarmindstilling. 16

17 Installationsvejledning Figur 11. Alarmniveauer Alarmniveau for Rosemount 3,75 ma (1) 3,9 ma lav mætning Normal drift 4 ma 20 ma Namur alarmniveau 20,8 ma høj mætning 21,75 ma (2) 3,6 ma (1) 3,8 ma lav mætning (1) Transmitterfejl, hardwarealarm i LO-position. (2) Transmitterfejl, hardwarealarm i HI-position. Normal drift 4 ma 20 ma 20,5 ma høj mætning 22,5 ma (2) Bemærk Visse registrerede fejl vises på den analoge udgang på et niveau, som ligger over den høje alarm, uanset hvilken position alarmkontakten befinder sig i. Drift og vedligeholdelse Overbelastningstest og inspektion Følgende overbelastningstest anbefales. Resultaterne fra overbelastningstesten samt udbedringer skal dokumenteres på i tilfælde af, at der findes en fejl i sikkerhedsfunktionen. Brug genvejstastesekvensen i Tabel 1 på side 13 eller Tabel 2 på side 14 til at udføre looptest, analog udgangstrim eller følertrim. Se i referencemanualen til model 3051 ( ) for yderligere oplysninger. Overbelastningstest 1 1 Denne overbelastningstest registrerer 59,6 % af DU-fejl, som ikke opfanges af den automatiske diagnostik for model Udfør Master Reset-kommandoen (hovednulstilling) for at initiere opstartsdiagnostikken. 2. Indtast den milliampereværdi, der angiver alarm på højt niveau. 3. Kontrollér på referencemåleren, at ma-udgangen svarer til den indtastede værdi. 4. Indtast den milliampereværdi, der angiver alarm på lavt niveau. 5. Kontrollér på referencemåleren, at ma-udgangen svarer til den indtastede værdi. 1. Denne test opfanger ca. 59,6 % af mulige DU-fejl i transmitteren. 17

18 Overbelastningstest 2 1 Når denne overbelastningstest kombineres med testen efter 5 år, vil den opfange mere end 94,6 % af de DU-fejl, som ikke opfanges af den automatiske diagnostik for Udfør Master Reset-kommandoen (hovednulstilling) for at initiere opstartsdiagnostikken. 2. Udfør som minimum en topunkts-følerkalibrering med 4 20 ma-områdepunkterne som kalibreringspunkter. 3. Kontrollér på referencemåleren, om ma-udgangen svarer til indgangsværdien for tryk. 4. Om nødvendigt bruges en af de Trim -procedurer, som er beskrevet i referencemanualen til 3051, til at kalibrere. Bemærk Brugeren bestemmer kravene for overbelastningstesten af impulsrørene. Visuel inspektion Kræves ikke. Specialværktøj Kræves ikke. Reparation af produkt Alle fejl, som registreres af transmitterdiagnostikken eller overbelastningstesten, skal indberettes. Feedback kan sendes elektronisk på Model 3051 kan repareres ved at udskifte de store komponenter. Følg anvisningerne i referencemanualen til model 3051 (dokumentnummer ) for at få yderligere oplysninger. 1. Denne test opfanger ca. 94,6 % af mulige DU-fejl i transmitteren. 18

19 Reference Specifikationer Installationsvejledning Model 3051 skal betjenes i henhold til de funktions- og driftsspecifikationer, som er angivet i referencemanualen til model Fejlhyppighedsdata FMEDA-rapporten inkluderer fejlhyppighed og Beta-faktorestimater for almindelige årsager. Denne rapport findes i elektronisk format på Sikkerhedsfejlværdier for model 3051 Sikkerhedsnøjagtighed: 0,065 % Sikkerhedsresponstid: 100 msek. Produktets levetid 50 år baseret på den værst tænkelige slitage af komponenterne - ikke baseret på slitage af materialer, der har gennemgået våd proces Produktcertificeringer Informationer om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på side 25. Den nyeste udgave kan findes på Certificering om placering i almindeligt miljø fra FM Transmitteren er som standard blevet undersøgt og testet for at afgøre, om designet overholder FM s krav vedr. el-installationer, mekaniske installationer og brandsikring. FM er et prøvelaboratorium godkendt på landsplan i USA af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Certificeringer vedrørende risikofyldte placeringer Nordamerikanske certificeringer Godkendelser udstedt af FM (Factory Mutual) E5 Eksplosionssikker og støveksplosionssikker Certifikat nr.: 0T2H0.AE Gældende standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , ANSI/NEMA Mærkninger: Eksplosionssikret for klasse I, division 1, gruppe B, C, og D. Støveksplosionssikker for klasse II, division 1, gruppe E, F og G og klasse III, division 1. T5 (T o = 50 C til +85 C), fabriksforseglet, indkapslingstype 4x. 19

20 20 I5 Egensikker og ikke-antændelig Certifikat nr.: 1Q4A4.AX Gældende standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , FM klasse Mærkninger: Egensikker til brug i klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, division 1, gruppe E, F og G; klasse III, division 1, når tilslutningerne følger Rosemounts tegning og (ved anvendelse med en Field Communicator); ikke-antændelig for klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T4 (T o = 50 C til +70 C), T5 (T o = 50 C til +40 C), indkapslingstype 4x. Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Huset til transmittermodel 3051 indeholder aluminium og anses for at udgøre en potentiel antændingsrisiko ved stød eller friktion. Installation og brug kræver derfor stor forsigtighed for at undgå stød og friktion. 2.) Transmittermodel 3051 med transient klemmerække (udstyrskode T1) kan ikke klare den dielektriske 500 Vrms styrketest, og dette skal der tages højde for under installation. Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere godkendt af CSA til brug i eksplosionsfarlige miljøer er certificeret i henhold til ANSI/ISA C6 Eksplosionssikker, støveksplosionssikker, egensikker og division 2 Certifikat nr.: Gældende standarder: ANSI/ISA , CSA Std. C22.2 nr. 30 M1986, CSA Std. C22.2 nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2. nr , CSA Std. C22.2 nr. 213 M1987 Mærkninger: Eksplosionssikker for klasse I, division 1, gruppe B, C, og D. Støveksplosionssikker for klasse II og klasse III, division 1, gruppe E, F, og G. Egensikker for klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D, når tilslutningen er foretaget ifølge Rosemounts tegning Temperaturkode T3C. Egnet til klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Indkapslingstype 4X, fabriksforseglet. Enkelt tætning (se tegning ). Europæiske certificeringer I1 ATEX egensikkerhed og støv Certifikat nr.: BAS 97ATEX1089X Gældende standarder: IEC :2011, EN : 2012, EN : 2009, Mærkninger: II 1 GD, Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C), Ex ia IIC T5 Ga ( 60 C T o +40 C) Ex ta IIIC T50 C T C Da, 1180 Tabel 3. Indgangsparametre U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Udstyret kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som kræves i EN Dette skal tages i betragtning, når udstyret installeres. 2.) Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone.

21 Installationsvejledning N1 ATEX ikke-antændelig/type n og støv Certificeringsnr.: BAS 00ATEX3105X Gældende standarder: IEC :2011, EN :2010, EN :2009 Mærkninger: II 3 GD, Ex na IIC Gc T5 ( 40 C T o 70 C), Ex to IIIC T50 C T C Da, IP Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Udstyret kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som kræves i EN Dette skal tages i betragtning, når udstyret installeres. 2.) Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. Fabrikantens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. I tilfælde af reparationer kontaktes producenten for at få yderligere oplysninger om dimensionerne for brandsikre samlinger. E8 ATEX brandsikker og støv Certificeringsnr.: KEMA00ATEX2013X, Baseefa11ATEX0275 Gældende standarder: EN : 2012, EN : 2007, EN : 2007, IEC :2011 EN :2009 Mærkninger: II 1/2 G, Ex d IIC T6 ( 50 C T o 65 C) Ga/Gb, Ex d IIC T5 ( 50 C T o 80 C) Ga/Gb, II 1D Ex to IIIC T50 C T C Da 1180 Procestemp. Omgivende temp. Temp. klasse 50 til til 65 T6 50 til til 80 T5 Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) I tilfælde af reparationer kontaktes producenten for at få oplysninger om dimensionerne for brandsikre samlinger. 2.) Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. Fabrikantens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. 3.) Den omviklede mærkats kapacitans til indkapslingen, 1.6 E-9 F, overstiger grænseværdien i tabel 9 i IEC Brugeren skal afgøre egnetheden til den specifikke anvendelse. 4.) I et eksplosionsfarligt område skal man vente mindst 5 minutter efter, at der er slukket for enheden, før dækslerne åbnes. IECEx-certificeringer I7 IECEx egensikkerhed Certificeringsnr.: IECEx BAS X Gældende standarder: IEC :2011, IEC :2011 Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C), Ex ia IIC T5 Ga ( 60 C T o +40 C) 21

22 Tabel 4. Indgangsparametre U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf L i = 0 μh Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Hvis udstyret er udstyret med den valgfrie 90 V transientdæmpning, kan det ikke tåle den 500 V isoleringstest, som kræves ifølge IEC Dette skal der tages højde for, når udstyret installeres. 2.) Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone. E7 IECEx brandsikker Certificeringsnr.: IECEx KEM X Gældende standarder: IEC :2011, IEC : , IEC :2006, Mærkninger: Ex d IIC T5-T6 Ga/Gb, T5 ( 50 C T o 80 C)/T6 ( 50 C T o 65 C) Procestemp. Omgivende temp. Temp. klasse 50 til til 65 T6 50 til til 80 T5 Særlige betingelser for sikker brug (X): 1.) Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. Fabrikantens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. 2.) Kontakt producenten vedr. oplysninger om målene på de brandsikre samlinger. 3.) Den omviklede mærkats kapacitans til indkapslingen, 1.6 E-9 F, overstiger grænseværdien i tabel 9 i IEC Brugeren skal afgøre egnetheden til den specifikke anvendelse. 4.) I et eksplosionsfarligt område skal man vente mindst 5 minutter efter, at der er slukket for enheden, før dækslerne åbnes. N7 IECEx Type n Certificeringsnr.: IECEx BAS X Gældende standarder: IEC :2011, IEC :2010 Mærkninger: Ex na IIC T5 Gc ( 40 C T o 70 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): Udstyret kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som kræves i IEC Dette skal tages i betragtning, når udstyret installeres. TIIS-certificeringer E4 TIIS brandsikker Ex d IIC T6 22

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien Installationsvejledning 00825-0108-4007, Rev. CB Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien med 4-20 ma HART -protokol, revision 5 og 7 Bemærk Inden transmitteren installeres,

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 sanitetstryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Indstil kontakterne Trin 3: Forbind

Læs mere

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter 00825-0108-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 Vdc HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Installationsvejledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 tryktransmitter med PROFIBUS PA Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol

Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol Dette produkt tages snarligst ud af produktion. Kun en begr nset antal af instrumenterne er til

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning Installationsvejledning 00825-0208-4101, rev FA Rosemount tryktransmitter i 2051-serien og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien med FOUNDATION Fieldbus-protokol Inden transmitteren installeres, skal det

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Installationsvejledning 00825-0108-4378, Rev. AB Installationsvejledning FORSIGTIG Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien Installationsvejledning 00825-0208-4802, rev GA Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien med WirelessHART -protokol Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF 00825-0108-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4022, Rev. EA Juni 2013. Rosemount 4600 tryktransmitter til olie- og gaspaneler

Installationsvejledning 00825-0108-4022, Rev. EA Juni 2013. Rosemount 4600 tryktransmitter til olie- og gaspaneler 00825-0108-4022, Rev. EA Rosemount 4600 tryktransmitter til olie- og gaspaneler MEDDELELSE MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 4600 transmitteren.

Læs mere

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev.

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev. Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol 00825-0108-4834, Rev. CA MEDDELELSE MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning 00825-0108-4421, Rev BB Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Field Link.

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Rosemount 3095 masseflowmålerelektronik. Start

Rosemount 3095 masseflowmålerelektronik. Start Vejledning til hurtig installation Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable masseflowtransmitter med HART eller FOUNDATION feltbusprotokol Rosemount 3095 masseflowmålerelektronik ProductDiscontinued

Læs mere

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, producenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA erklærer hermed at være eneansvarlig for,

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0308-4408, rev. AA Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0108-4408, re v. AB Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Kegleantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Installationsvejledning , Rev. BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoller

Installationsvejledning , Rev. BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoller 00825-0208-4088, Rev. BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoller MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount-transmitter 4088

Læs mere

Smart Wireless THUM -adapter

Smart Wireless THUM -adapter Installationsvejledning Smart Wireless Smart Wireless THUM -adapter Start Vigtigt vedr. trådløs tilslutning Konfiguration til brug i testbænk Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Bekræftelse af funktion

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL IBRUGTAGNING DAN 2 Introduktion 3 VIGTIG MEDDELELSE Ibrugtagningsdokumentet indeholder elementære retningslinjer for 375 feltkommunikatorer. Den indeholder ikke dybdegående anvisninger angående konfiguration,

Læs mere

Installationsvejledning , Rev EB Februar Rosemount 248 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , Rev EB Februar Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4530, Rev. EC Marts 2013. Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar med overlegen ydeevne

Installationsvejledning 00825-0108-4530, Rev. EC Marts 2013. Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar med overlegen ydeevne 00825-0108-4530, Rev. EC Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar med overlegen ydeevne Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount-transmittere

Læs mere

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

Rosemount 3051HT tryktransmitter til sanitet

Rosemount 3051HT tryktransmitter til sanitet Installationsvejledning 00825-0108-4091, rev. BD Rosemount 3051HT tryktransmitter til sanitet Bemærk Inden transmitteren installeres, skal det kontrolleres, at den rette Device Driver er indlæst i hostsystemerne.

Læs mere

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter F MultiVariable temperaturtransmitter Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Tilslut ledningerne og sæt strøm til Trin 3: Kontrollér mærkaterne Trin 4: Bekræft transmitterkonfiguration Slut www.rosemount.com

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter med FOUNDATION Fieldbus Rosemount serie 3051CF flowmålertransmitter med

Rosemount 3051 tryktransmitter med FOUNDATION Fieldbus Rosemount serie 3051CF flowmålertransmitter med 00825-0108-4774, Rev. EA Rosemount 3051 tryktransmitter med FOUNDATION Fieldbus Rosemount serie 3051CF flowmålertransmitter med FOUNDATION Fieldbus MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende

Læs mere

Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter

Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4697, Rev EA Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter Enhed revision 7 kræver ny DD/CFF-revision Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4705, Rev AA Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter En installationsklar løsning, som muliggør enkel tilslutning til en turbinemåler Måler gennemsnitligt flow

Læs mere

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter Vejledning til hurtig installation MultiVariable -masseflowtransmitter Trin 1: Installer transmitteren Trin 2: Tilslut ledninger Trin 3: Indstil kontakter og sæt strøm til Trin 4: Opret forbindelse Trin

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway

Læs mere

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4708, Rev BB Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger til Rosemount

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Rosemount 5400-serien Højtydende niveautransmitter uden kontakt med radar og to ledninger

Rosemount 5400-serien Højtydende niveautransmitter uden kontakt med radar og to ledninger 00825-0108-4026, rev. FB Rosemount 5400-serien Højtydende niveautransmitter uden kontakt med radar og to ledninger Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Installationsvejledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Start Trin 1: Placering af måleføler Trin 2: Orientering af måleføler Trin 3: Installation af måleføler

Læs mere

Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP

Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP 00825-0108-4100, Rev BA Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP med WirelessHART -protokol MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien Installationsvejledning 00825-0308-4801, Rev BA Marts 2016 Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien med avanceret HART -diagnostik Bemærk Inden transmitteren installeres,

Læs mere

Rosemount magnetiske flowmålersystem (transmitter og flowrør)

Rosemount magnetiske flowmålersystem (transmitter og flowrør) Rosemount magnetiske flowmålersystem (transmitter og flowrør) Start Trin 1: Inden installation Trin 2: Håndtering Trin 3: Montering Trin 4: Installation (flowrør med flanger) Trin 4: Installation (flowrør

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Installationsvejledning , rev. HA September Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien

Installationsvejledning , rev. HA September Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien 00825-0108-4811, rev. HA Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien Om denne vejledning Denne startvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 00825-0108-4840, Rev CA Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for ultralydsniveautransmittere,

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Rosemount 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien

Rosemount 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien 00825-0108-4107, Rev CA Rosemount 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA November Rosemount 3051S ERS (Electronic Remote Sensors) med HART -protokol

Installationsvejledning , Rev BA November Rosemount 3051S ERS (Electronic Remote Sensors) med HART -protokol Installationsvejledning 00825-0108-4804, Rev BA Rosemount 3051S ERS (Electronic Remote Sensors) med HART -protokol Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende

Læs mere

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0208-4420, Rev. FB MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering,

Læs mere

Installationsvejledning , Rev EA Februar Rosemount 148 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , Rev EA Februar Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0108-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MEDDELELSE Denne installationsvejledning giver grundlæggende anvisninger vedr. Rosemount 148. Den giver ingen detaljerede anvisninger om konfiguration,

Læs mere

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Lynvejledning P/N 3300747, Rev. C April 2003 Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Installationsvejledning for feltmontering For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Pak-Lok-samling

Rosemount 485 Annubar Pak-Lok-samling Installationsvejledning 00825-0308-809, Rev EA Pak-Lok 85 Annubar Rosemount 85 Annubar Pak-Lok-samling Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Påsvejsning af monteringsbeslag

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4030, Rev BB Juni 2013. Rosemount 2120 fuldt udstyret niveausensor med vibrerende gaffel til brug i væske

Installationsvejledning 00825-0108-4030, Rev BB Juni 2013. Rosemount 2120 fuldt udstyret niveausensor med vibrerende gaffel til brug i væske 00825-08-40, Rev BB Juni 20 Rosemount 220 fuldt udstyret niveausensor med vibrerende gaffel til brug i væske Juni 20 MEDDELELSE Denne installationsvejledning giver grundlæggende anvisninger vedr. Rosemount

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017 Rosemount føler Volume 1 00825-0308-2654, Rev CB BEMÆRK Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere model 0068, 0078 og 0183. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere