Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune"

Transkript

1 Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April

2 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion Befolkning Husstandstyper i Stevns Kommune Forsørgertype Indvandrere og efterkommere Socioøkonomisk status Socioøkonomisk sammensætning Pensionister Uddannelse Boliger Biler Indkomstforhold

3 Indledning Socioøkonomiske forhold kan påvirke skolernes udgifter til fx specialundervisning, derfor har andre kommuner valgt at indlægge forudsætninger om socioøkonomiske forhold til grund for budgetlægningen, på en række udgiftsområder. Denne analyse har til formål at give et billede af de socioøkonomiske forhold i Stevns Kommunes skoledistrikter og for kommunen som helhed og derved klarlægge, om der er grundlag for anvendelse af socioøkonomiske faktorer i Stevns Kommunes tildeling af ressourcer på bl.a. specialundervisningsområdet. Konklusionen på analysens resultater præsenteres på side 5. Forudsætninger Områder Følgende områder analyseres og illustreres vha. figurer i rapporten. 1. Befolkning Husstandstyper i Stevns Kommune Forsørgertype Indvandrere og efterkommere Socioøkonomisk status Socioøkonomisk sammensætning Pensionister Uddannelse Boliger Biler Indkomstforhold Analyseniveauer I denne analyse opereres med fire niveauer. Et kommune niveau, et distriktsniveau og et landsniveau. Derudover suppleres to områder med et aldersklasseniveau for aldersgruppen årige. Kommuneniveau Ved kommune forstås sammenligning for hele kommunen under et. Distriktsniveau Distriktsniveauet består af sammenligning mellem de nye skoledistrikter i Stevns Kommune og er dannet på baggrund af fremskrivningsområder, der anvendes i kommunens befolkningsprognose, hvilket er illustreret i nedenstående tabel. Ved sammenligning på distriktsniveau foretages analysen inden for og mellem de respektive distrikter. 3

4 Landsniveau Landsniveauet anvendes ikke på alle analyseområder. Aldersniveau Aldersniveau består af aldersgruppen af årige og anvendes på få områder. 4

5 Sammensætning af skoledistrikter. Nedenstående tabel viser hvilke befolkningsdistrikter der i rapporten tæller med i skoledistrikterne. Skoledistrikt Erikstrup/Boestofte Befolkningsdistrikt 0001 Store Heddinge by 0002 Store Heddinge land 0003 Store Heddinge nord 0004 Store Heddinge syd 0005 Holtug 0006 Højerup 0007 Havnelev 0008 Lille-Heddinge 0009 Rødvig 0010 Frøslev 0011 Lyderslev Hother/Hellested Strøby/Skelbæk 0013 Hellested nord + syd 0800 Himlingeøje landsby + land 0904 Enderslev landsby + land 1000 Vråby land 1101 Hårlev by 1200 Hårlev land 1300 Varpelev landsby + land 1700 Store Tårnby landsby + land 0014 Klippinge 0015 Magleby 0102 Strøby by 0202 Strøby Egede by 0302 Strøby land 0402 sommerhusomr Valløby + land Datagrundlag Danmarks Statistik har foretaget en særkørsel for Stevns Kommune, hvilket muliggør distriktsopdelingen. Data bygger primært på data fra årene 2007, 2008 og Landsdata er hentet fra Danmarks Statistiks Statistikbank. Baggrundsdata for de enkelte figurer kan rekvireres i Økonomi & Udvikling.. 5

6 Resumé af Data På denne og næste side er de socioøkonomiske data samlet i en oversigtstabel. Højeste procentsats for hvert område er illustreret med blå farve og laveste med rød farve. Alle data illustreres i figurer i de følgende kapitler. Børn Skoledistrikt Kommune Land Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Børn i Skolealderen 12% 12% 14% 12% Husstandstype Enlige uden børn 3 31% 29% 28% Enlige med børn 5% 5% 5% 5% Par uden børn 33% 32% 31% 35% Par med børn 24% 23% 27% 24% Andel børn med forsørger Enlige forsørgere 14% 16% 13% 12% To forsørgere 83% 82% 83% 86% Andel Ikke hjemmeboende børn 2% 2% 3% 2% Indvandrere Fordeling invandrere og efterkommere i kommunen Socioøkonomisk status % 24% Lønmodtager grundniveau 24% 9% 24% 24% 24% Lønmodtager mellemste niveau 1 6% Lønmodtager højeste niveau 6% 19% 5% 6% 6% Lønmodtager uden ang. 11% 8% 12% 11% 11% Pensionister 26% 18% 27% 25% 26% Selvstændige 6% 3% 6% 6% 7% Socioøkonomisk sammensætning Beskæftiget 65% Arbejdsløs 1% Uden for arbejdsstyrken 7% Pensionister og efterlønnere 27% Pensionister 52% 1% 26% 2 64% 68% 65% 1% 1% 1% 7% 6% 7% 29% 24% 27% år år 1% 1% 1% år 4% 6% 4% 4% 2% år 26% 15% 26% 25% 29% 65 år og ældre 69% 78% 69% 7 68% Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 38% 32% 36% 38% 41% Grundskole 4 34% 41% 4 36% Boliger Ejerboliger 79% 75% 82% 83% Lejeboliger 18% 21% 16% 15% 6

7 Fortsat fra forrige side Biler 0 biler 24% 4 26% 22% 19% 1 bil 55% 46% 53% 57% 56% 2 biler 18% 12% 18% 18% 21% 3 biler 3% 1% 3% 3% 4% Indkomstforhold Under 100 t.kr. 13% 13% 13% 13% 12% t.kr. 26% 27% 27% 24% 26% t.kr. 25% 25% 26% 24% 24% t.kr. 2 19% 19% 22% 21% t.kr. 8% 8% 8% 9% 9% t.kr. 7% 7% 7% 7% 8% Blå farve = højeste Rød farve = laveste Konklusion På baggrund af de foreliggende data må det konkluderes, at de socioøkonomiske forskelle skoledistrikterne ikke er så store, som vi på baggrund af analyser af anbringelsesområdet, har formodet. På så godt som alle parametre, er det dog således at Store Heddinge Skole (Erikstrup/Boestofte) har lidt ringere stillet befolkningsgrundlag end den øvrige del af kommunen. De mest bemærkelsesværdige faktorer er e af enlige forsøgere, som er 1/3 højere i Erikstrup/Boestofte end i Strøby/Skelbækdistriktet og en af befolkningen, hvis højeste uddannelse er grundskolen, hvor 41 % kun har grundskole i Erikstrup/Boestofte, mens det tilsvarende er hhv. 40 % i Hother/Hellested og 36 % i Strøby/Skelbæk. Der er en indikation af at der er forskelle, som kunne retfærdiggøre en anderledes fordeling af bl.a. specialundervisningsmidlerne, men da forskellene med undtagelse af et mindre antal faktorer, er små, så vurderes det af Skole og Institutionsafdelingen, at det vil kræve uddybende analyser og formentlig flere og mere detaljerede data, før der kan dannes grundlag for den omfordeling. Det anbefales derfor at det undersøges mere præcist hvilke data og metoder der er brugt i andre kommuner og at en beslutning om en eventuel ny fordelingsmodel afventer en sådan undersøgelse. Samtidig vil det være naturligt at se på skolernes samlede ressourcesituation når budget 2011 er vedtaget før der træffes beslutninger om omfordeling. 7

8 1. Befolkning Befolkning fordelt på køn, børnealdersgrupper og distrikter Figur 1.1 Befolkningen opdelt på køn og børnealdersgrupper antal Total Mænd Kvinder 0-4 år 5-9 år år år Sum 5-14 år Sum 0-19 år Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Kommune Figur 1.1. ovenfor og figur 1.2 og 1.3 viser Stevns Kommunes befolkningssammensætning fordelt på køn, børnealdersgrupper og skoledistrikter. 8

9 Befolkning opdelt på distrikter Figur 1.2 Stevns Kommunes befolkning opdelt på distrikter Strøby/Skelbæk 23% Erikstrup/Boestofte 51% Hother/Hellested 26% Børn i skolealderen Figur 1.3 Andel børn i alderen 5-14 år opdelt på distrikter ud fra det samlede befolkningstal i distriktet 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Sum 5-14 år Erikstrup/Boestofte 12% Hother/Hellested 14% Strøby/Skelbæk 12% 9

10 2. Husstandstyper i Stevns Kommune Kommune Figur 2.1 Andel Husstande opdelt på skoledistrikter og type I alt Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande Erikstrup/Boestofte 52% 16% 3% 17% 12% 4% Hother/Hellested 25% 7% 1% 8% 7% 2% Strøby/Skelbæk 23% 6% 1% 8% 5% 2% Kommune % 33% 24% 8% Figur 2.1 viser fordelingen af husstande i Stevns Kommune. Der var i alt husstande i Stevns Kommune pr. 1. januar Antallet af husstande er størst i Erikstup/Boestofte skoledistrikt med 52 %, herefter følger distrikt Hother/Hellested 25 % og Strøby/Skelbæk skoledistrikt med 23 %. Det fremgår ligeledes af figuren at 33 % af husstandene i kommunen udgøres af Par uden børn, herefter følger antallet af Enlige uden børn 30 %, Par med børn 24 %. Øvrige Husstande udgør 8 % af Husstandene og der er 5 % Enlige med Børn. 10

11 Distrikter Figur 2.2 Fordeling af Husstandstyper på skoledistrikter I alt Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande Erikstrup/Boestofte 10 31% 5% 32% 23% 8% Hother/Hellested 10 29% 5% 31% 27% 8% Strøby/Skelbæk 10 28% 5% 35% 24% 9% Kommune % 33% 24% 8% Figur 2.2 viser fordelingen af husstandstyper for de enkelte skoledistrikter. Andelen af Par uden børn er en smule større i Strøby/Skelbæk, mens der modsat er lidt flere Par med børn i Hother/Hellested skoledistrikt. For enlige fremgår det, at Strøby/Skelbæk har lidt færre enlige uden børn. 11

12 3. Forsørgertype Kommune Figur 3.1 Andel børn opdelt på skoledistrikter og Forsørgertype Alle børn Enlige forsørgere To forsørgere Ikke hjemmeboende børn under 18 år Erikstrup/Boestofte 49% Hother/Hellested 28% Strøby/Skelbæk 22% Kommune 10 14% 83% 2% Figur 3.1 viser børn i Stevns Kommune fordelt på forsørgertype. Det fremgår at 83 % af børnene har to forsørgere, 14 % af børnene forsørges af enlig, mens 2 % af børnene ikke er hjemmeboende. Der bor flest børn i distrikt Erikstrup/Boestofte 49 %, herefter følger Hother/Hellested 28 % og Strøby/Skelbæk 22 %. 12

13 Distrikter Figur 3.2 Andel børn opdelt på skoledistrikter og Forsørgertype Enlige forsørgere To forsørgere Ikke hjemmeboende børn under 18 år Erikstrup/Boestofte 16% 82% 2% Hother/Hellested 13% 83% 3% Strøby/Skelbæk 12% 86% 2% Kommune 14% 83% 2% Figur 3.2 viser forsørgelsen af børn fordelt på type og skoledistrikt. Det fremgår at der flest børn med enlig forsørger i Erikstrup/Boestofte skoledistrikt med 16 % og færrest enlige forsørgere i Strøby/Skelbæk skoledistrikt 12 %. Ligeledes gælder det at flest har To forsørgere i Strøby/Skelbæk skoledistrikt. 13

14 4. Indvandrere og efterkommere Kommune Figur 4.1 Andel indvandrere og efterkom mer i Kom munen Alle Indvandrere/ EU-lande Øvrige Europa Afrika Nord-, Syd-, og Mellem- Asien, Statsløse Erikstrup/Boestofte 5 Hother/Hellested 26% Strøby/Skelbæk 24% Kommune 10 44% 19% 6% 6% 26% Pr. 1. januar var der i alt 853 indvandrere og efterkommere i Stevns Kommune. Størstedelen af dem er fra EU-lande 44 %, herefter følger det Øvrige Europa med 19 %. Færrest er der fra Afrika og Amerika. Der er desuden restgruppe på 26 % som enten er fra Asien, Statsløse eller Uoplyst. Størstedelen af indvandrere og efterkommere er bosat i Erikstrup/Boestofte skoledistrikt og fordelingen mellem distrikterne følger mønsteret for den befolkningsmæssige størrelse på distrikterne. 14

15 Distrikter Figur 4.2 Andel indvandrere og efterkommer i Kommunen EU-lande Øvrige Europa Afrika Nord-, Syd-, og Mellem-amerika Asien, Statsløse samt uoplyst Erikstrup/Boestofte 45% 17% 6% 5% 27% Hother/Hellested 43% 22% 2% 4% 29% Strøby/Skelbæk 43% 19% 9% 8% 21% Kommune 44% 19% 6% 6% 26% Figur 4.2 viser fordelingen af indvandrere i skoledistrikterne. Der er lokale forskelle mellem skoledistrikterne i en af indvandrere og efterkommere med forskellig oprindelse. 15

16 5. Socioøkonomisk status Kommune Figur 5.1 Socioøkonomisk Status i Stevns Kommune Pr. 1. januar % antal personer 2 15% 1 5% Lønmodtagere grundniveau Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtagere mellemste niveau Lønmodtagere uden nærmere angivelse Pensionister Selvstændige I alt 24% 6% 1 11% 23% 6% Kvinder 24% 6% 13% 8% 26% 3% Mænd 24% 6% 8% 14% 2 1 Land 9% 19% 6% 8% 18% 3% Figur 5.1 viser socioøkonomisk status af mænd og kvinder i Stevns Kommune opdelt på kategori. Det fremgår at der blandt lønmodtagere i Stevns Kommune er lige mange mænd og kvinder for lønmodtagere på grundniveau og højeste niveau. For det mellemste niveau er flest kvinder, mens der er flere mænd der ikke har angivet der lønniveau nærmere end der er kvinder. Der er flere kvindelige pensionister i Stevns Kommune, hvilket formentlig skyldes at kvinder har en højere levealder end mænd. Der flere mere end dobbelt så mange selvstændige mænd end kvinder i Kommuner. Ligeledes er der flere topledere blandt mænd end kvinder i Stevns Kommune. Stevns Kommune har i forhold til landet, dobbelt så mange lønmodtagere med grundniveau og ca. en fjerdedel lønmodtagere med højeste lønmodtagerniveau i forhold til landsgennemsnittet. 16

17 6. Socioøkonomisk sammensætning Kommune Figur Socioøkonomisk sammensætning i Stevns Kommune pr. 1. jan I alt Beskæftiget Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrke n Pensionister og efterlønnere Erikstrup/Boestofte 52% Hother/Hellested 26% Strøby/Skelbæk 23% Kommune 10 65% 1% 7% 27% Land 10 52% 1% 26% 2 Figur 6.1 viser den socioøkonomiske sammensætning i Stevns Kommune. Det fremgår at 65 % af borgerne var beskæftiget pr. 1. januar, 27 % var pensionister eller efterlønnere, 1 % var arbejdsløse og 7 % var Uden for arbejdsstyrken. Fordeling på skoledistrikter følger befolkningstallet. Det skal nævnes at data er fra 1. januar 2008 og at der billedet i dag vil være anderledes pga. den økonomiske krise. Stevns Kommune har i forhold til landsgennemsnittet flere beskæftige og pensionister, men langt færre uden for arbejdsstyrken. 17

18 Distrikter Figur Socioøkonomisk sammensætning i Stevns Kommune pr. 1. jan Beskæftiget Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrken Pensionister og efterlønnere Erikstrup/Boestofte 64% 1% 7% 29% Hother/Hellested 68% 1% 6% 24% Strøby/Skelbæk 65% 1% 7% 27% Kommune 65% 1% 7% 27% Land 52% 1% 26% 2 Figur 6.2 viser den socioøkonomiske sammensætning på distrikter. Der er ikke nævneværdig forskel i antallet af beskæftigede, pensionister mv. i skoledistrikterne. 18

19 Aldersklasse år Figur 6.3 Socioøkonomisk Status blandt årige i Stevns KommunePr. 1. januar 2008 antal personer 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Lønmodtager e grundniveau Lønmodtager e højeste niveau Lønmodtager e mellemste niveau Lønmodtager e uden nærmere Pensionister Selvstændige Erikstrup/Boestofte 33% 8% 19% 13% 4% 7% Hother/Hellested 36% 8% 17% 12% 3% 8% Strøby/Skelbæk 32% 9% 19% 14% 2% 8% Kommune 34% 8% 18% 13% 3% 8% Figur 6.3. viser den forskelle i socioøkonomisk status for aldersgruppen årige i kommunen. Der er ikke nævneværdig forskel i den socioøkonomiske sammensætning mellem de forskellige skoledistrikter. 19

20 7. Pensionister Kommune Figur Pensionister i Stevns Kommune opdelt på alder og distrikter pr. 1. jan år år år år 65 år og ældre Erikstrup/Boestofte 1% 4% 26% 69% Hother/Hellested 4% 25% 7 Strøby/Skelbæk 2% 29% 68% Kommune 1% 4% 26% 69% Land 1% 6% 15% 78% Figur 7.1 viser antallet af pensionister og personer tilbagetrukket fra arbejdsstyrken i Stevns Kommune. Der var i alt pensionister pr. 1. jan Heraf er 69 % over 65 år Herefter følger gruppen af de årige med og gruppen af årige med 187. Stevns Kommune har flere pensionister mellem år i forhold til landsgennemsnittet, men færre over 65 år. Vi har også færre unge pensionister mellem år. 20

21 8. Uddannelse Kommune Figur 8.1 Uddannelsesniveau i Stevns Kommune pr. 1. jan I alt Erikstrup/Boestofte 52% Hother/Hellested 26% Strøby/Skelbæk 23% Grun dskol Alme ngym Erhve Erhve rvsgy rvsfa Kort vider Melle mlan Bach elor Lang vider Kommune % 1% 38% 4% 1 3% Land 10 34% 6% 2% 32% 5% 12% 2% 6% Figur 8.1 viser uddannelsesniveauet i Stevns Kommune pr. 1. jan Stevns Kommune har i forhold til landsgennemsnittet flere borgere med kun grundskole, flere med erhvervsfaglig uddannelse og generelt færre med de længere videregående uddannelser. 21

22 Distrikter Figur 8.2 Uddannelsesniv eau fordelt på distrikter pr. 1. jan Grundsk ole Almeng ymnasia Erhverv sgymna Erhverv sfaglig Kort videreg Mellemla ng Bachelo r Lang videreg Erikstrup/Boestofte 41% 3% 1% 36% 4% 11% 3% Hother/Hellested 4 3% 1% 38% 5% 1 1% 4% Strøby/Skelbæk 36% 3% 1% 41% 4% 11% 3% Kommune 4 3% 1% 38% 4% 1 3% Land 34% 6% 2% 32% 5% 12% 2% 6% Der ikke signifikant forskel på borgernes uddannelsesbaggrund når der sammenlignes mellem distrikterne. Der er lidt flere med erhvervsfaglig uddannelse i Strøby/Skelbæk skoledistrikt. 22

23 Aldersklasse år Figur 8.3 Uddannelsesniveau blandt årige i Stevns Kommunepr. 1. jan I alt Grunds kole Almeng ymnasi Erhverv sgymna Erhverv sfaglig Kort videreg Melleml ang Bachelo r Lang videreg Erikstrup/Boestofte 10 27% 3% 2% 44% 6% 13% 1% 4% Hother/Hellested 10 23% 4% 1% 48% 7% 12% 1% 5% Strøby/Skelbæk 10 23% 4% 2% 45% 6% 14% 1% 5% Kommune 10 25% 4% 2% 45% 6% 13% 1% 5% Figur 8.3 viser uddannelsesniveauet for aldersgruppen årige i kommune. Der er en tendens til et lidt lavere uddannelsesniveau i skoledistriktet Erikstrup/Boestofte. 23

24 9. Boliger Kommune/Distrikter Figur 9.1 Bolilgtyper fordelt på distrikter pr. 1. jan I alt Almen e Ejerbol iger i Ejerlejli Lejebo Offent ghede liger i lige Privat e Privat e Øvrige Øvrige ejerbol og Erikstrup/Boestofte 10 5% 75% 2% 21% 1% 2% 13% 74% 4% Hother/Hellested 10 5% 82% 2% 16% 2% 2% 7% 8 2% Strøby/Skelbæk 10 83% 1% 15% 1% 2% 11% 82% 2% Kommune 10 4% 79% 2% 18% 1% 2% 11% 77% 3% Figur 9.1. viser boligtyperne i Stevns Kommune fordelt på distrikter. Der er flest ejerboliger i distrikterne Strøby/Skelbæk 83 % og færrest i Erikstrup/Boestofte 75 %. I Erikstrup/Boestofte er der derimod flest lejeboliger 21 %, mens der er færrest i Strøby/Skelbæk. 24

25 10. Biler Kommune Figur 10.1 Hustande med biler i Stevns Kommune Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Kommune Land Antal husstande i alt Erikstrup/Boestofte 52% Hother/Hellested 25% Strøby/Skelbæk 22% Husstanden råder over 0 biler Husstanden råder over 1 Husstanden råder over 2 biler Husstanden råder over 3 biler eller derover Kommune 10 24% 55% 18% 3% Land % 12% 1% Figur 10.1 viser antallet biler pr. husstand i Stevns Kommune. Der er flest husstande med 1 bil i kommunen 55 %. En femtedel af husstandene råder ikke over en bil, mens en femtedel ligeledes råder over 2 biler. Kun 3 % råder over 3 bil eller mere. I forhold til landsgennemsnittet er der generelt flere husstande med 1 eller flere biler og kun halvt så mange uden bil, hvilket formentlig skyldes at Stevns Kommuner er en udpræget pendler kommune. 25

26 Distrikter Figur 10.2 Hustande med biler i Stevns Kommune Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Kommune Land Antal husstande i alt Husstanden råder over 0 biler Husstanden råder over 1 Husstanden råder over 2 biler Husstanden råder over 3 biler eller derover Erikstrup/Boestofte 10 26% 53% 18% 3% Hother/Hellested 10 22% 57% 18% 3% Strøby/Skelbæk 10 19% 56% 21% 4% Kommune 10 24% 55% 18% 3% Land % 12% 1% Figur 10.2 viser antallet af biler pr. husstand opdelt på distrikter. Der er generelt lidt flere biler pr. husstand i distrikt Strøby/Skelbæk og flest uden bil i Erikstrup/Boestofte. 26

27 11. Indkomstforhold Kommune Figur 11.1 Skattepligtige personer over 15 år fordelt på indkomst % 2 15% 1 5% Under 100 t.kr t.kr t.kr. Kommune 13% 26% 25% 2 8% 7% Land 13% 27% 25% 19% 8% 7% indtægt t.kr t.kr t.kr. Figur viser indkomsten pr. skattepligtige person over 15 år. i Størstedelen af befolkningen i Stevns Kommune havde i 2007 en indkomst mellem t.kr ca. 70 %. 13 % tjente under 100. t.kr. og 15 % havde en indkomst over 400 t.kr. Der ikke markant forskel i fordelingen indkomstgrupper i forhold til landsgennemsnittet. 27

28 Distrikter Figur % Indkomstforhold fordelt på distrikter % 1 5% Under 100 t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Erikstrup/Boestofte 13% 27% 26% 19% 8% 7% Hother/Hellested 13% 24% 24% 22% 9% 7% Strøby/Skelbæk 12% 26% 24% 21% 9% 8% Kommune 13% 26% 25% 2 8% 7% Land 13% 27% 25% 19% 8% 7% Når der sammenlignes mellem distrikterne i figur kan noteres en lille overvægt af høje indkomster i Strøby/Skelbæk og lidt flere med lave indkomster i Erikstrup/Boestofte skoledistrikt. 28

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere