Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune"

Transkript

1 Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April

2 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion Befolkning Husstandstyper i Stevns Kommune Forsørgertype Indvandrere og efterkommere Socioøkonomisk status Socioøkonomisk sammensætning Pensionister Uddannelse Boliger Biler Indkomstforhold

3 Indledning Socioøkonomiske forhold kan påvirke skolernes udgifter til fx specialundervisning, derfor har andre kommuner valgt at indlægge forudsætninger om socioøkonomiske forhold til grund for budgetlægningen, på en række udgiftsområder. Denne analyse har til formål at give et billede af de socioøkonomiske forhold i Stevns Kommunes skoledistrikter og for kommunen som helhed og derved klarlægge, om der er grundlag for anvendelse af socioøkonomiske faktorer i Stevns Kommunes tildeling af ressourcer på bl.a. specialundervisningsområdet. Konklusionen på analysens resultater præsenteres på side 5. Forudsætninger Områder Følgende områder analyseres og illustreres vha. figurer i rapporten. 1. Befolkning Husstandstyper i Stevns Kommune Forsørgertype Indvandrere og efterkommere Socioøkonomisk status Socioøkonomisk sammensætning Pensionister Uddannelse Boliger Biler Indkomstforhold Analyseniveauer I denne analyse opereres med fire niveauer. Et kommune niveau, et distriktsniveau og et landsniveau. Derudover suppleres to områder med et aldersklasseniveau for aldersgruppen årige. Kommuneniveau Ved kommune forstås sammenligning for hele kommunen under et. Distriktsniveau Distriktsniveauet består af sammenligning mellem de nye skoledistrikter i Stevns Kommune og er dannet på baggrund af fremskrivningsområder, der anvendes i kommunens befolkningsprognose, hvilket er illustreret i nedenstående tabel. Ved sammenligning på distriktsniveau foretages analysen inden for og mellem de respektive distrikter. 3

4 Landsniveau Landsniveauet anvendes ikke på alle analyseområder. Aldersniveau Aldersniveau består af aldersgruppen af årige og anvendes på få områder. 4

5 Sammensætning af skoledistrikter. Nedenstående tabel viser hvilke befolkningsdistrikter der i rapporten tæller med i skoledistrikterne. Skoledistrikt Erikstrup/Boestofte Befolkningsdistrikt 0001 Store Heddinge by 0002 Store Heddinge land 0003 Store Heddinge nord 0004 Store Heddinge syd 0005 Holtug 0006 Højerup 0007 Havnelev 0008 Lille-Heddinge 0009 Rødvig 0010 Frøslev 0011 Lyderslev Hother/Hellested Strøby/Skelbæk 0013 Hellested nord + syd 0800 Himlingeøje landsby + land 0904 Enderslev landsby + land 1000 Vråby land 1101 Hårlev by 1200 Hårlev land 1300 Varpelev landsby + land 1700 Store Tårnby landsby + land 0014 Klippinge 0015 Magleby 0102 Strøby by 0202 Strøby Egede by 0302 Strøby land 0402 sommerhusomr Valløby + land Datagrundlag Danmarks Statistik har foretaget en særkørsel for Stevns Kommune, hvilket muliggør distriktsopdelingen. Data bygger primært på data fra årene 2007, 2008 og Landsdata er hentet fra Danmarks Statistiks Statistikbank. Baggrundsdata for de enkelte figurer kan rekvireres i Økonomi & Udvikling.. 5

6 Resumé af Data På denne og næste side er de socioøkonomiske data samlet i en oversigtstabel. Højeste procentsats for hvert område er illustreret med blå farve og laveste med rød farve. Alle data illustreres i figurer i de følgende kapitler. Børn Skoledistrikt Kommune Land Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Børn i Skolealderen 12% 12% 14% 12% Husstandstype Enlige uden børn 3 31% 29% 28% Enlige med børn 5% 5% 5% 5% Par uden børn 33% 32% 31% 35% Par med børn 24% 23% 27% 24% Andel børn med forsørger Enlige forsørgere 14% 16% 13% 12% To forsørgere 83% 82% 83% 86% Andel Ikke hjemmeboende børn 2% 2% 3% 2% Indvandrere Fordeling invandrere og efterkommere i kommunen Socioøkonomisk status % 24% Lønmodtager grundniveau 24% 9% 24% 24% 24% Lønmodtager mellemste niveau 1 6% Lønmodtager højeste niveau 6% 19% 5% 6% 6% Lønmodtager uden ang. 11% 8% 12% 11% 11% Pensionister 26% 18% 27% 25% 26% Selvstændige 6% 3% 6% 6% 7% Socioøkonomisk sammensætning Beskæftiget 65% Arbejdsløs 1% Uden for arbejdsstyrken 7% Pensionister og efterlønnere 27% Pensionister 52% 1% 26% 2 64% 68% 65% 1% 1% 1% 7% 6% 7% 29% 24% 27% år år 1% 1% 1% år 4% 6% 4% 4% 2% år 26% 15% 26% 25% 29% 65 år og ældre 69% 78% 69% 7 68% Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 38% 32% 36% 38% 41% Grundskole 4 34% 41% 4 36% Boliger Ejerboliger 79% 75% 82% 83% Lejeboliger 18% 21% 16% 15% 6

7 Fortsat fra forrige side Biler 0 biler 24% 4 26% 22% 19% 1 bil 55% 46% 53% 57% 56% 2 biler 18% 12% 18% 18% 21% 3 biler 3% 1% 3% 3% 4% Indkomstforhold Under 100 t.kr. 13% 13% 13% 13% 12% t.kr. 26% 27% 27% 24% 26% t.kr. 25% 25% 26% 24% 24% t.kr. 2 19% 19% 22% 21% t.kr. 8% 8% 8% 9% 9% t.kr. 7% 7% 7% 7% 8% Blå farve = højeste Rød farve = laveste Konklusion På baggrund af de foreliggende data må det konkluderes, at de socioøkonomiske forskelle skoledistrikterne ikke er så store, som vi på baggrund af analyser af anbringelsesområdet, har formodet. På så godt som alle parametre, er det dog således at Store Heddinge Skole (Erikstrup/Boestofte) har lidt ringere stillet befolkningsgrundlag end den øvrige del af kommunen. De mest bemærkelsesværdige faktorer er e af enlige forsøgere, som er 1/3 højere i Erikstrup/Boestofte end i Strøby/Skelbækdistriktet og en af befolkningen, hvis højeste uddannelse er grundskolen, hvor 41 % kun har grundskole i Erikstrup/Boestofte, mens det tilsvarende er hhv. 40 % i Hother/Hellested og 36 % i Strøby/Skelbæk. Der er en indikation af at der er forskelle, som kunne retfærdiggøre en anderledes fordeling af bl.a. specialundervisningsmidlerne, men da forskellene med undtagelse af et mindre antal faktorer, er små, så vurderes det af Skole og Institutionsafdelingen, at det vil kræve uddybende analyser og formentlig flere og mere detaljerede data, før der kan dannes grundlag for den omfordeling. Det anbefales derfor at det undersøges mere præcist hvilke data og metoder der er brugt i andre kommuner og at en beslutning om en eventuel ny fordelingsmodel afventer en sådan undersøgelse. Samtidig vil det være naturligt at se på skolernes samlede ressourcesituation når budget 2011 er vedtaget før der træffes beslutninger om omfordeling. 7

8 1. Befolkning Befolkning fordelt på køn, børnealdersgrupper og distrikter Figur 1.1 Befolkningen opdelt på køn og børnealdersgrupper antal Total Mænd Kvinder 0-4 år 5-9 år år år Sum 5-14 år Sum 0-19 år Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Kommune Figur 1.1. ovenfor og figur 1.2 og 1.3 viser Stevns Kommunes befolkningssammensætning fordelt på køn, børnealdersgrupper og skoledistrikter. 8

9 Befolkning opdelt på distrikter Figur 1.2 Stevns Kommunes befolkning opdelt på distrikter Strøby/Skelbæk 23% Erikstrup/Boestofte 51% Hother/Hellested 26% Børn i skolealderen Figur 1.3 Andel børn i alderen 5-14 år opdelt på distrikter ud fra det samlede befolkningstal i distriktet 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Sum 5-14 år Erikstrup/Boestofte 12% Hother/Hellested 14% Strøby/Skelbæk 12% 9

10 2. Husstandstyper i Stevns Kommune Kommune Figur 2.1 Andel Husstande opdelt på skoledistrikter og type I alt Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande Erikstrup/Boestofte 52% 16% 3% 17% 12% 4% Hother/Hellested 25% 7% 1% 8% 7% 2% Strøby/Skelbæk 23% 6% 1% 8% 5% 2% Kommune % 33% 24% 8% Figur 2.1 viser fordelingen af husstande i Stevns Kommune. Der var i alt husstande i Stevns Kommune pr. 1. januar Antallet af husstande er størst i Erikstup/Boestofte skoledistrikt med 52 %, herefter følger distrikt Hother/Hellested 25 % og Strøby/Skelbæk skoledistrikt med 23 %. Det fremgår ligeledes af figuren at 33 % af husstandene i kommunen udgøres af Par uden børn, herefter følger antallet af Enlige uden børn 30 %, Par med børn 24 %. Øvrige Husstande udgør 8 % af Husstandene og der er 5 % Enlige med Børn. 10

11 Distrikter Figur 2.2 Fordeling af Husstandstyper på skoledistrikter I alt Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande Erikstrup/Boestofte 10 31% 5% 32% 23% 8% Hother/Hellested 10 29% 5% 31% 27% 8% Strøby/Skelbæk 10 28% 5% 35% 24% 9% Kommune % 33% 24% 8% Figur 2.2 viser fordelingen af husstandstyper for de enkelte skoledistrikter. Andelen af Par uden børn er en smule større i Strøby/Skelbæk, mens der modsat er lidt flere Par med børn i Hother/Hellested skoledistrikt. For enlige fremgår det, at Strøby/Skelbæk har lidt færre enlige uden børn. 11

12 3. Forsørgertype Kommune Figur 3.1 Andel børn opdelt på skoledistrikter og Forsørgertype Alle børn Enlige forsørgere To forsørgere Ikke hjemmeboende børn under 18 år Erikstrup/Boestofte 49% Hother/Hellested 28% Strøby/Skelbæk 22% Kommune 10 14% 83% 2% Figur 3.1 viser børn i Stevns Kommune fordelt på forsørgertype. Det fremgår at 83 % af børnene har to forsørgere, 14 % af børnene forsørges af enlig, mens 2 % af børnene ikke er hjemmeboende. Der bor flest børn i distrikt Erikstrup/Boestofte 49 %, herefter følger Hother/Hellested 28 % og Strøby/Skelbæk 22 %. 12

13 Distrikter Figur 3.2 Andel børn opdelt på skoledistrikter og Forsørgertype Enlige forsørgere To forsørgere Ikke hjemmeboende børn under 18 år Erikstrup/Boestofte 16% 82% 2% Hother/Hellested 13% 83% 3% Strøby/Skelbæk 12% 86% 2% Kommune 14% 83% 2% Figur 3.2 viser forsørgelsen af børn fordelt på type og skoledistrikt. Det fremgår at der flest børn med enlig forsørger i Erikstrup/Boestofte skoledistrikt med 16 % og færrest enlige forsørgere i Strøby/Skelbæk skoledistrikt 12 %. Ligeledes gælder det at flest har To forsørgere i Strøby/Skelbæk skoledistrikt. 13

14 4. Indvandrere og efterkommere Kommune Figur 4.1 Andel indvandrere og efterkom mer i Kom munen Alle Indvandrere/ EU-lande Øvrige Europa Afrika Nord-, Syd-, og Mellem- Asien, Statsløse Erikstrup/Boestofte 5 Hother/Hellested 26% Strøby/Skelbæk 24% Kommune 10 44% 19% 6% 6% 26% Pr. 1. januar var der i alt 853 indvandrere og efterkommere i Stevns Kommune. Størstedelen af dem er fra EU-lande 44 %, herefter følger det Øvrige Europa med 19 %. Færrest er der fra Afrika og Amerika. Der er desuden restgruppe på 26 % som enten er fra Asien, Statsløse eller Uoplyst. Størstedelen af indvandrere og efterkommere er bosat i Erikstrup/Boestofte skoledistrikt og fordelingen mellem distrikterne følger mønsteret for den befolkningsmæssige størrelse på distrikterne. 14

15 Distrikter Figur 4.2 Andel indvandrere og efterkommer i Kommunen EU-lande Øvrige Europa Afrika Nord-, Syd-, og Mellem-amerika Asien, Statsløse samt uoplyst Erikstrup/Boestofte 45% 17% 6% 5% 27% Hother/Hellested 43% 22% 2% 4% 29% Strøby/Skelbæk 43% 19% 9% 8% 21% Kommune 44% 19% 6% 6% 26% Figur 4.2 viser fordelingen af indvandrere i skoledistrikterne. Der er lokale forskelle mellem skoledistrikterne i en af indvandrere og efterkommere med forskellig oprindelse. 15

16 5. Socioøkonomisk status Kommune Figur 5.1 Socioøkonomisk Status i Stevns Kommune Pr. 1. januar % antal personer 2 15% 1 5% Lønmodtagere grundniveau Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtagere mellemste niveau Lønmodtagere uden nærmere angivelse Pensionister Selvstændige I alt 24% 6% 1 11% 23% 6% Kvinder 24% 6% 13% 8% 26% 3% Mænd 24% 6% 8% 14% 2 1 Land 9% 19% 6% 8% 18% 3% Figur 5.1 viser socioøkonomisk status af mænd og kvinder i Stevns Kommune opdelt på kategori. Det fremgår at der blandt lønmodtagere i Stevns Kommune er lige mange mænd og kvinder for lønmodtagere på grundniveau og højeste niveau. For det mellemste niveau er flest kvinder, mens der er flere mænd der ikke har angivet der lønniveau nærmere end der er kvinder. Der er flere kvindelige pensionister i Stevns Kommune, hvilket formentlig skyldes at kvinder har en højere levealder end mænd. Der flere mere end dobbelt så mange selvstændige mænd end kvinder i Kommuner. Ligeledes er der flere topledere blandt mænd end kvinder i Stevns Kommune. Stevns Kommune har i forhold til landet, dobbelt så mange lønmodtagere med grundniveau og ca. en fjerdedel lønmodtagere med højeste lønmodtagerniveau i forhold til landsgennemsnittet. 16

17 6. Socioøkonomisk sammensætning Kommune Figur Socioøkonomisk sammensætning i Stevns Kommune pr. 1. jan I alt Beskæftiget Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrke n Pensionister og efterlønnere Erikstrup/Boestofte 52% Hother/Hellested 26% Strøby/Skelbæk 23% Kommune 10 65% 1% 7% 27% Land 10 52% 1% 26% 2 Figur 6.1 viser den socioøkonomiske sammensætning i Stevns Kommune. Det fremgår at 65 % af borgerne var beskæftiget pr. 1. januar, 27 % var pensionister eller efterlønnere, 1 % var arbejdsløse og 7 % var Uden for arbejdsstyrken. Fordeling på skoledistrikter følger befolkningstallet. Det skal nævnes at data er fra 1. januar 2008 og at der billedet i dag vil være anderledes pga. den økonomiske krise. Stevns Kommune har i forhold til landsgennemsnittet flere beskæftige og pensionister, men langt færre uden for arbejdsstyrken. 17

18 Distrikter Figur Socioøkonomisk sammensætning i Stevns Kommune pr. 1. jan Beskæftiget Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrken Pensionister og efterlønnere Erikstrup/Boestofte 64% 1% 7% 29% Hother/Hellested 68% 1% 6% 24% Strøby/Skelbæk 65% 1% 7% 27% Kommune 65% 1% 7% 27% Land 52% 1% 26% 2 Figur 6.2 viser den socioøkonomiske sammensætning på distrikter. Der er ikke nævneværdig forskel i antallet af beskæftigede, pensionister mv. i skoledistrikterne. 18

19 Aldersklasse år Figur 6.3 Socioøkonomisk Status blandt årige i Stevns KommunePr. 1. januar 2008 antal personer 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Lønmodtager e grundniveau Lønmodtager e højeste niveau Lønmodtager e mellemste niveau Lønmodtager e uden nærmere Pensionister Selvstændige Erikstrup/Boestofte 33% 8% 19% 13% 4% 7% Hother/Hellested 36% 8% 17% 12% 3% 8% Strøby/Skelbæk 32% 9% 19% 14% 2% 8% Kommune 34% 8% 18% 13% 3% 8% Figur 6.3. viser den forskelle i socioøkonomisk status for aldersgruppen årige i kommunen. Der er ikke nævneværdig forskel i den socioøkonomiske sammensætning mellem de forskellige skoledistrikter. 19

20 7. Pensionister Kommune Figur Pensionister i Stevns Kommune opdelt på alder og distrikter pr. 1. jan år år år år 65 år og ældre Erikstrup/Boestofte 1% 4% 26% 69% Hother/Hellested 4% 25% 7 Strøby/Skelbæk 2% 29% 68% Kommune 1% 4% 26% 69% Land 1% 6% 15% 78% Figur 7.1 viser antallet af pensionister og personer tilbagetrukket fra arbejdsstyrken i Stevns Kommune. Der var i alt pensionister pr. 1. jan Heraf er 69 % over 65 år Herefter følger gruppen af de årige med og gruppen af årige med 187. Stevns Kommune har flere pensionister mellem år i forhold til landsgennemsnittet, men færre over 65 år. Vi har også færre unge pensionister mellem år. 20

21 8. Uddannelse Kommune Figur 8.1 Uddannelsesniveau i Stevns Kommune pr. 1. jan I alt Erikstrup/Boestofte 52% Hother/Hellested 26% Strøby/Skelbæk 23% Grun dskol Alme ngym Erhve Erhve rvsgy rvsfa Kort vider Melle mlan Bach elor Lang vider Kommune % 1% 38% 4% 1 3% Land 10 34% 6% 2% 32% 5% 12% 2% 6% Figur 8.1 viser uddannelsesniveauet i Stevns Kommune pr. 1. jan Stevns Kommune har i forhold til landsgennemsnittet flere borgere med kun grundskole, flere med erhvervsfaglig uddannelse og generelt færre med de længere videregående uddannelser. 21

22 Distrikter Figur 8.2 Uddannelsesniv eau fordelt på distrikter pr. 1. jan Grundsk ole Almeng ymnasia Erhverv sgymna Erhverv sfaglig Kort videreg Mellemla ng Bachelo r Lang videreg Erikstrup/Boestofte 41% 3% 1% 36% 4% 11% 3% Hother/Hellested 4 3% 1% 38% 5% 1 1% 4% Strøby/Skelbæk 36% 3% 1% 41% 4% 11% 3% Kommune 4 3% 1% 38% 4% 1 3% Land 34% 6% 2% 32% 5% 12% 2% 6% Der ikke signifikant forskel på borgernes uddannelsesbaggrund når der sammenlignes mellem distrikterne. Der er lidt flere med erhvervsfaglig uddannelse i Strøby/Skelbæk skoledistrikt. 22

23 Aldersklasse år Figur 8.3 Uddannelsesniveau blandt årige i Stevns Kommunepr. 1. jan I alt Grunds kole Almeng ymnasi Erhverv sgymna Erhverv sfaglig Kort videreg Melleml ang Bachelo r Lang videreg Erikstrup/Boestofte 10 27% 3% 2% 44% 6% 13% 1% 4% Hother/Hellested 10 23% 4% 1% 48% 7% 12% 1% 5% Strøby/Skelbæk 10 23% 4% 2% 45% 6% 14% 1% 5% Kommune 10 25% 4% 2% 45% 6% 13% 1% 5% Figur 8.3 viser uddannelsesniveauet for aldersgruppen årige i kommune. Der er en tendens til et lidt lavere uddannelsesniveau i skoledistriktet Erikstrup/Boestofte. 23

24 9. Boliger Kommune/Distrikter Figur 9.1 Bolilgtyper fordelt på distrikter pr. 1. jan I alt Almen e Ejerbol iger i Ejerlejli Lejebo Offent ghede liger i lige Privat e Privat e Øvrige Øvrige ejerbol og Erikstrup/Boestofte 10 5% 75% 2% 21% 1% 2% 13% 74% 4% Hother/Hellested 10 5% 82% 2% 16% 2% 2% 7% 8 2% Strøby/Skelbæk 10 83% 1% 15% 1% 2% 11% 82% 2% Kommune 10 4% 79% 2% 18% 1% 2% 11% 77% 3% Figur 9.1. viser boligtyperne i Stevns Kommune fordelt på distrikter. Der er flest ejerboliger i distrikterne Strøby/Skelbæk 83 % og færrest i Erikstrup/Boestofte 75 %. I Erikstrup/Boestofte er der derimod flest lejeboliger 21 %, mens der er færrest i Strøby/Skelbæk. 24

25 10. Biler Kommune Figur 10.1 Hustande med biler i Stevns Kommune Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Kommune Land Antal husstande i alt Erikstrup/Boestofte 52% Hother/Hellested 25% Strøby/Skelbæk 22% Husstanden råder over 0 biler Husstanden råder over 1 Husstanden råder over 2 biler Husstanden råder over 3 biler eller derover Kommune 10 24% 55% 18% 3% Land % 12% 1% Figur 10.1 viser antallet biler pr. husstand i Stevns Kommune. Der er flest husstande med 1 bil i kommunen 55 %. En femtedel af husstandene råder ikke over en bil, mens en femtedel ligeledes råder over 2 biler. Kun 3 % råder over 3 bil eller mere. I forhold til landsgennemsnittet er der generelt flere husstande med 1 eller flere biler og kun halvt så mange uden bil, hvilket formentlig skyldes at Stevns Kommuner er en udpræget pendler kommune. 25

26 Distrikter Figur 10.2 Hustande med biler i Stevns Kommune Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Kommune Land Antal husstande i alt Husstanden råder over 0 biler Husstanden råder over 1 Husstanden råder over 2 biler Husstanden råder over 3 biler eller derover Erikstrup/Boestofte 10 26% 53% 18% 3% Hother/Hellested 10 22% 57% 18% 3% Strøby/Skelbæk 10 19% 56% 21% 4% Kommune 10 24% 55% 18% 3% Land % 12% 1% Figur 10.2 viser antallet af biler pr. husstand opdelt på distrikter. Der er generelt lidt flere biler pr. husstand i distrikt Strøby/Skelbæk og flest uden bil i Erikstrup/Boestofte. 26

27 11. Indkomstforhold Kommune Figur 11.1 Skattepligtige personer over 15 år fordelt på indkomst % 2 15% 1 5% Under 100 t.kr t.kr t.kr. Kommune 13% 26% 25% 2 8% 7% Land 13% 27% 25% 19% 8% 7% indtægt t.kr t.kr t.kr. Figur viser indkomsten pr. skattepligtige person over 15 år. i Størstedelen af befolkningen i Stevns Kommune havde i 2007 en indkomst mellem t.kr ca. 70 %. 13 % tjente under 100. t.kr. og 15 % havde en indkomst over 400 t.kr. Der ikke markant forskel i fordelingen indkomstgrupper i forhold til landsgennemsnittet. 27

28 Distrikter Figur % Indkomstforhold fordelt på distrikter % 1 5% Under 100 t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Erikstrup/Boestofte 13% 27% 26% 19% 8% 7% Hother/Hellested 13% 24% 24% 22% 9% 7% Strøby/Skelbæk 12% 26% 24% 21% 9% 8% Kommune 13% 26% 25% 2 8% 7% Land 13% 27% 25% 19% 8% 7% Når der sammenlignes mellem distrikterne i figur kan noteres en lille overvægt af høje indkomster i Strøby/Skelbæk og lidt flere med lave indkomster i Erikstrup/Boestofte skoledistrikt. 28

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Privatøkonomi og uddannelse analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Martin Jeppesen Privatøkonomi og uddannelse Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Provstiprofil Ods og Skippinge Provsti 2013

Provstiprofil Ods og Skippinge Provsti 2013 Provstiprofil Ods og Skippinge Provsti 213 Profil af Ods og Skippinge Provsti Maj 213 Ods og Skippinge Provsti Roskilde Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Provstiprofil Aabenraa Provsti 2014

Provstiprofil Aabenraa Provsti 2014 Provstiprofil Aabenraa Provsti 214 Profil af Aabenraa Provsti April 214 Aabenraa Provsti Haderslev Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, april 214 Provstiprofilen

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 6. marts 2015 Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 10. Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data. Dette gælder

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden 1. Velkomst og sang 2. Præsentationsrunde Budgetsamråd i Tryggevælde provsti Dagsorden 3. Udskrivningsgrundlag og budgetgrundlag for 2014 4. Økonomi 5. Vikarer 6. Ny ansættelser 7. GIAS kurser 8. Fælles

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE 28. april 2008 Af Niels Glavind DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE Resumé: SUNDHEDSFORSIKRINGER Behandling på privat sygehus af en sundheds omfatter sjældent de svage grupper. Også når det gælder

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN 2009:12 24. juli 2009 Lægebesøg mv. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2008 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den praktiserende

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv! Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2014 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv af Danmark 2014 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Danmarks Statistiks faglige modspil er efter min mening deres kerneydelse

Danmarks Statistiks faglige modspil er efter min mening deres kerneydelse Profilanalyser et præcist portræt af danskerne Med en profilanalyse kan både private og offentlige organisationer få præcise oplysninger om deres kunder. Det har bl.a. Skanderborg Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere