Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune"

Transkript

1 Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April

2 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion Befolkning Husstandstyper i Stevns Kommune Forsørgertype Indvandrere og efterkommere Socioøkonomisk status Socioøkonomisk sammensætning Pensionister Uddannelse Boliger Biler Indkomstforhold

3 Indledning Socioøkonomiske forhold kan påvirke skolernes udgifter til fx specialundervisning, derfor har andre kommuner valgt at indlægge forudsætninger om socioøkonomiske forhold til grund for budgetlægningen, på en række udgiftsområder. Denne analyse har til formål at give et billede af de socioøkonomiske forhold i Stevns Kommunes skoledistrikter og for kommunen som helhed og derved klarlægge, om der er grundlag for anvendelse af socioøkonomiske faktorer i Stevns Kommunes tildeling af ressourcer på bl.a. specialundervisningsområdet. Konklusionen på analysens resultater præsenteres på side 5. Forudsætninger Områder Følgende områder analyseres og illustreres vha. figurer i rapporten. 1. Befolkning Husstandstyper i Stevns Kommune Forsørgertype Indvandrere og efterkommere Socioøkonomisk status Socioøkonomisk sammensætning Pensionister Uddannelse Boliger Biler Indkomstforhold Analyseniveauer I denne analyse opereres med fire niveauer. Et kommune niveau, et distriktsniveau og et landsniveau. Derudover suppleres to områder med et aldersklasseniveau for aldersgruppen årige. Kommuneniveau Ved kommune forstås sammenligning for hele kommunen under et. Distriktsniveau Distriktsniveauet består af sammenligning mellem de nye skoledistrikter i Stevns Kommune og er dannet på baggrund af fremskrivningsområder, der anvendes i kommunens befolkningsprognose, hvilket er illustreret i nedenstående tabel. Ved sammenligning på distriktsniveau foretages analysen inden for og mellem de respektive distrikter. 3

4 Landsniveau Landsniveauet anvendes ikke på alle analyseområder. Aldersniveau Aldersniveau består af aldersgruppen af årige og anvendes på få områder. 4

5 Sammensætning af skoledistrikter. Nedenstående tabel viser hvilke befolkningsdistrikter der i rapporten tæller med i skoledistrikterne. Skoledistrikt Erikstrup/Boestofte Befolkningsdistrikt 0001 Store Heddinge by 0002 Store Heddinge land 0003 Store Heddinge nord 0004 Store Heddinge syd 0005 Holtug 0006 Højerup 0007 Havnelev 0008 Lille-Heddinge 0009 Rødvig 0010 Frøslev 0011 Lyderslev Hother/Hellested Strøby/Skelbæk 0013 Hellested nord + syd 0800 Himlingeøje landsby + land 0904 Enderslev landsby + land 1000 Vråby land 1101 Hårlev by 1200 Hårlev land 1300 Varpelev landsby + land 1700 Store Tårnby landsby + land 0014 Klippinge 0015 Magleby 0102 Strøby by 0202 Strøby Egede by 0302 Strøby land 0402 sommerhusomr Valløby + land Datagrundlag Danmarks Statistik har foretaget en særkørsel for Stevns Kommune, hvilket muliggør distriktsopdelingen. Data bygger primært på data fra årene 2007, 2008 og Landsdata er hentet fra Danmarks Statistiks Statistikbank. Baggrundsdata for de enkelte figurer kan rekvireres i Økonomi & Udvikling.. 5

6 Resumé af Data På denne og næste side er de socioøkonomiske data samlet i en oversigtstabel. Højeste procentsats for hvert område er illustreret med blå farve og laveste med rød farve. Alle data illustreres i figurer i de følgende kapitler. Børn Skoledistrikt Kommune Land Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Børn i Skolealderen 12% 12% 14% 12% Husstandstype Enlige uden børn 3 31% 29% 28% Enlige med børn 5% 5% 5% 5% Par uden børn 33% 32% 31% 35% Par med børn 24% 23% 27% 24% Andel børn med forsørger Enlige forsørgere 14% 16% 13% 12% To forsørgere 83% 82% 83% 86% Andel Ikke hjemmeboende børn 2% 2% 3% 2% Indvandrere Fordeling invandrere og efterkommere i kommunen Socioøkonomisk status % 24% Lønmodtager grundniveau 24% 9% 24% 24% 24% Lønmodtager mellemste niveau 1 6% Lønmodtager højeste niveau 6% 19% 5% 6% 6% Lønmodtager uden ang. 11% 8% 12% 11% 11% Pensionister 26% 18% 27% 25% 26% Selvstændige 6% 3% 6% 6% 7% Socioøkonomisk sammensætning Beskæftiget 65% Arbejdsløs 1% Uden for arbejdsstyrken 7% Pensionister og efterlønnere 27% Pensionister 52% 1% 26% 2 64% 68% 65% 1% 1% 1% 7% 6% 7% 29% 24% 27% år år 1% 1% 1% år 4% 6% 4% 4% 2% år 26% 15% 26% 25% 29% 65 år og ældre 69% 78% 69% 7 68% Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 38% 32% 36% 38% 41% Grundskole 4 34% 41% 4 36% Boliger Ejerboliger 79% 75% 82% 83% Lejeboliger 18% 21% 16% 15% 6

7 Fortsat fra forrige side Biler 0 biler 24% 4 26% 22% 19% 1 bil 55% 46% 53% 57% 56% 2 biler 18% 12% 18% 18% 21% 3 biler 3% 1% 3% 3% 4% Indkomstforhold Under 100 t.kr. 13% 13% 13% 13% 12% t.kr. 26% 27% 27% 24% 26% t.kr. 25% 25% 26% 24% 24% t.kr. 2 19% 19% 22% 21% t.kr. 8% 8% 8% 9% 9% t.kr. 7% 7% 7% 7% 8% Blå farve = højeste Rød farve = laveste Konklusion På baggrund af de foreliggende data må det konkluderes, at de socioøkonomiske forskelle skoledistrikterne ikke er så store, som vi på baggrund af analyser af anbringelsesområdet, har formodet. På så godt som alle parametre, er det dog således at Store Heddinge Skole (Erikstrup/Boestofte) har lidt ringere stillet befolkningsgrundlag end den øvrige del af kommunen. De mest bemærkelsesværdige faktorer er e af enlige forsøgere, som er 1/3 højere i Erikstrup/Boestofte end i Strøby/Skelbækdistriktet og en af befolkningen, hvis højeste uddannelse er grundskolen, hvor 41 % kun har grundskole i Erikstrup/Boestofte, mens det tilsvarende er hhv. 40 % i Hother/Hellested og 36 % i Strøby/Skelbæk. Der er en indikation af at der er forskelle, som kunne retfærdiggøre en anderledes fordeling af bl.a. specialundervisningsmidlerne, men da forskellene med undtagelse af et mindre antal faktorer, er små, så vurderes det af Skole og Institutionsafdelingen, at det vil kræve uddybende analyser og formentlig flere og mere detaljerede data, før der kan dannes grundlag for den omfordeling. Det anbefales derfor at det undersøges mere præcist hvilke data og metoder der er brugt i andre kommuner og at en beslutning om en eventuel ny fordelingsmodel afventer en sådan undersøgelse. Samtidig vil det være naturligt at se på skolernes samlede ressourcesituation når budget 2011 er vedtaget før der træffes beslutninger om omfordeling. 7

8 1. Befolkning Befolkning fordelt på køn, børnealdersgrupper og distrikter Figur 1.1 Befolkningen opdelt på køn og børnealdersgrupper antal Total Mænd Kvinder 0-4 år 5-9 år år år Sum 5-14 år Sum 0-19 år Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Kommune Figur 1.1. ovenfor og figur 1.2 og 1.3 viser Stevns Kommunes befolkningssammensætning fordelt på køn, børnealdersgrupper og skoledistrikter. 8

9 Befolkning opdelt på distrikter Figur 1.2 Stevns Kommunes befolkning opdelt på distrikter Strøby/Skelbæk 23% Erikstrup/Boestofte 51% Hother/Hellested 26% Børn i skolealderen Figur 1.3 Andel børn i alderen 5-14 år opdelt på distrikter ud fra det samlede befolkningstal i distriktet 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Sum 5-14 år Erikstrup/Boestofte 12% Hother/Hellested 14% Strøby/Skelbæk 12% 9

10 2. Husstandstyper i Stevns Kommune Kommune Figur 2.1 Andel Husstande opdelt på skoledistrikter og type I alt Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande Erikstrup/Boestofte 52% 16% 3% 17% 12% 4% Hother/Hellested 25% 7% 1% 8% 7% 2% Strøby/Skelbæk 23% 6% 1% 8% 5% 2% Kommune % 33% 24% 8% Figur 2.1 viser fordelingen af husstande i Stevns Kommune. Der var i alt husstande i Stevns Kommune pr. 1. januar Antallet af husstande er størst i Erikstup/Boestofte skoledistrikt med 52 %, herefter følger distrikt Hother/Hellested 25 % og Strøby/Skelbæk skoledistrikt med 23 %. Det fremgår ligeledes af figuren at 33 % af husstandene i kommunen udgøres af Par uden børn, herefter følger antallet af Enlige uden børn 30 %, Par med børn 24 %. Øvrige Husstande udgør 8 % af Husstandene og der er 5 % Enlige med Børn. 10

11 Distrikter Figur 2.2 Fordeling af Husstandstyper på skoledistrikter I alt Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande Erikstrup/Boestofte 10 31% 5% 32% 23% 8% Hother/Hellested 10 29% 5% 31% 27% 8% Strøby/Skelbæk 10 28% 5% 35% 24% 9% Kommune % 33% 24% 8% Figur 2.2 viser fordelingen af husstandstyper for de enkelte skoledistrikter. Andelen af Par uden børn er en smule større i Strøby/Skelbæk, mens der modsat er lidt flere Par med børn i Hother/Hellested skoledistrikt. For enlige fremgår det, at Strøby/Skelbæk har lidt færre enlige uden børn. 11

12 3. Forsørgertype Kommune Figur 3.1 Andel børn opdelt på skoledistrikter og Forsørgertype Alle børn Enlige forsørgere To forsørgere Ikke hjemmeboende børn under 18 år Erikstrup/Boestofte 49% Hother/Hellested 28% Strøby/Skelbæk 22% Kommune 10 14% 83% 2% Figur 3.1 viser børn i Stevns Kommune fordelt på forsørgertype. Det fremgår at 83 % af børnene har to forsørgere, 14 % af børnene forsørges af enlig, mens 2 % af børnene ikke er hjemmeboende. Der bor flest børn i distrikt Erikstrup/Boestofte 49 %, herefter følger Hother/Hellested 28 % og Strøby/Skelbæk 22 %. 12

13 Distrikter Figur 3.2 Andel børn opdelt på skoledistrikter og Forsørgertype Enlige forsørgere To forsørgere Ikke hjemmeboende børn under 18 år Erikstrup/Boestofte 16% 82% 2% Hother/Hellested 13% 83% 3% Strøby/Skelbæk 12% 86% 2% Kommune 14% 83% 2% Figur 3.2 viser forsørgelsen af børn fordelt på type og skoledistrikt. Det fremgår at der flest børn med enlig forsørger i Erikstrup/Boestofte skoledistrikt med 16 % og færrest enlige forsørgere i Strøby/Skelbæk skoledistrikt 12 %. Ligeledes gælder det at flest har To forsørgere i Strøby/Skelbæk skoledistrikt. 13

14 4. Indvandrere og efterkommere Kommune Figur 4.1 Andel indvandrere og efterkom mer i Kom munen Alle Indvandrere/ EU-lande Øvrige Europa Afrika Nord-, Syd-, og Mellem- Asien, Statsløse Erikstrup/Boestofte 5 Hother/Hellested 26% Strøby/Skelbæk 24% Kommune 10 44% 19% 6% 6% 26% Pr. 1. januar var der i alt 853 indvandrere og efterkommere i Stevns Kommune. Størstedelen af dem er fra EU-lande 44 %, herefter følger det Øvrige Europa med 19 %. Færrest er der fra Afrika og Amerika. Der er desuden restgruppe på 26 % som enten er fra Asien, Statsløse eller Uoplyst. Størstedelen af indvandrere og efterkommere er bosat i Erikstrup/Boestofte skoledistrikt og fordelingen mellem distrikterne følger mønsteret for den befolkningsmæssige størrelse på distrikterne. 14

15 Distrikter Figur 4.2 Andel indvandrere og efterkommer i Kommunen EU-lande Øvrige Europa Afrika Nord-, Syd-, og Mellem-amerika Asien, Statsløse samt uoplyst Erikstrup/Boestofte 45% 17% 6% 5% 27% Hother/Hellested 43% 22% 2% 4% 29% Strøby/Skelbæk 43% 19% 9% 8% 21% Kommune 44% 19% 6% 6% 26% Figur 4.2 viser fordelingen af indvandrere i skoledistrikterne. Der er lokale forskelle mellem skoledistrikterne i en af indvandrere og efterkommere med forskellig oprindelse. 15

16 5. Socioøkonomisk status Kommune Figur 5.1 Socioøkonomisk Status i Stevns Kommune Pr. 1. januar % antal personer 2 15% 1 5% Lønmodtagere grundniveau Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtagere mellemste niveau Lønmodtagere uden nærmere angivelse Pensionister Selvstændige I alt 24% 6% 1 11% 23% 6% Kvinder 24% 6% 13% 8% 26% 3% Mænd 24% 6% 8% 14% 2 1 Land 9% 19% 6% 8% 18% 3% Figur 5.1 viser socioøkonomisk status af mænd og kvinder i Stevns Kommune opdelt på kategori. Det fremgår at der blandt lønmodtagere i Stevns Kommune er lige mange mænd og kvinder for lønmodtagere på grundniveau og højeste niveau. For det mellemste niveau er flest kvinder, mens der er flere mænd der ikke har angivet der lønniveau nærmere end der er kvinder. Der er flere kvindelige pensionister i Stevns Kommune, hvilket formentlig skyldes at kvinder har en højere levealder end mænd. Der flere mere end dobbelt så mange selvstændige mænd end kvinder i Kommuner. Ligeledes er der flere topledere blandt mænd end kvinder i Stevns Kommune. Stevns Kommune har i forhold til landet, dobbelt så mange lønmodtagere med grundniveau og ca. en fjerdedel lønmodtagere med højeste lønmodtagerniveau i forhold til landsgennemsnittet. 16

17 6. Socioøkonomisk sammensætning Kommune Figur Socioøkonomisk sammensætning i Stevns Kommune pr. 1. jan I alt Beskæftiget Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrke n Pensionister og efterlønnere Erikstrup/Boestofte 52% Hother/Hellested 26% Strøby/Skelbæk 23% Kommune 10 65% 1% 7% 27% Land 10 52% 1% 26% 2 Figur 6.1 viser den socioøkonomiske sammensætning i Stevns Kommune. Det fremgår at 65 % af borgerne var beskæftiget pr. 1. januar, 27 % var pensionister eller efterlønnere, 1 % var arbejdsløse og 7 % var Uden for arbejdsstyrken. Fordeling på skoledistrikter følger befolkningstallet. Det skal nævnes at data er fra 1. januar 2008 og at der billedet i dag vil være anderledes pga. den økonomiske krise. Stevns Kommune har i forhold til landsgennemsnittet flere beskæftige og pensionister, men langt færre uden for arbejdsstyrken. 17

18 Distrikter Figur Socioøkonomisk sammensætning i Stevns Kommune pr. 1. jan Beskæftiget Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrken Pensionister og efterlønnere Erikstrup/Boestofte 64% 1% 7% 29% Hother/Hellested 68% 1% 6% 24% Strøby/Skelbæk 65% 1% 7% 27% Kommune 65% 1% 7% 27% Land 52% 1% 26% 2 Figur 6.2 viser den socioøkonomiske sammensætning på distrikter. Der er ikke nævneværdig forskel i antallet af beskæftigede, pensionister mv. i skoledistrikterne. 18

19 Aldersklasse år Figur 6.3 Socioøkonomisk Status blandt årige i Stevns KommunePr. 1. januar 2008 antal personer 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Lønmodtager e grundniveau Lønmodtager e højeste niveau Lønmodtager e mellemste niveau Lønmodtager e uden nærmere Pensionister Selvstændige Erikstrup/Boestofte 33% 8% 19% 13% 4% 7% Hother/Hellested 36% 8% 17% 12% 3% 8% Strøby/Skelbæk 32% 9% 19% 14% 2% 8% Kommune 34% 8% 18% 13% 3% 8% Figur 6.3. viser den forskelle i socioøkonomisk status for aldersgruppen årige i kommunen. Der er ikke nævneværdig forskel i den socioøkonomiske sammensætning mellem de forskellige skoledistrikter. 19

20 7. Pensionister Kommune Figur Pensionister i Stevns Kommune opdelt på alder og distrikter pr. 1. jan år år år år 65 år og ældre Erikstrup/Boestofte 1% 4% 26% 69% Hother/Hellested 4% 25% 7 Strøby/Skelbæk 2% 29% 68% Kommune 1% 4% 26% 69% Land 1% 6% 15% 78% Figur 7.1 viser antallet af pensionister og personer tilbagetrukket fra arbejdsstyrken i Stevns Kommune. Der var i alt pensionister pr. 1. jan Heraf er 69 % over 65 år Herefter følger gruppen af de årige med og gruppen af årige med 187. Stevns Kommune har flere pensionister mellem år i forhold til landsgennemsnittet, men færre over 65 år. Vi har også færre unge pensionister mellem år. 20

21 8. Uddannelse Kommune Figur 8.1 Uddannelsesniveau i Stevns Kommune pr. 1. jan I alt Erikstrup/Boestofte 52% Hother/Hellested 26% Strøby/Skelbæk 23% Grun dskol Alme ngym Erhve Erhve rvsgy rvsfa Kort vider Melle mlan Bach elor Lang vider Kommune % 1% 38% 4% 1 3% Land 10 34% 6% 2% 32% 5% 12% 2% 6% Figur 8.1 viser uddannelsesniveauet i Stevns Kommune pr. 1. jan Stevns Kommune har i forhold til landsgennemsnittet flere borgere med kun grundskole, flere med erhvervsfaglig uddannelse og generelt færre med de længere videregående uddannelser. 21

22 Distrikter Figur 8.2 Uddannelsesniv eau fordelt på distrikter pr. 1. jan Grundsk ole Almeng ymnasia Erhverv sgymna Erhverv sfaglig Kort videreg Mellemla ng Bachelo r Lang videreg Erikstrup/Boestofte 41% 3% 1% 36% 4% 11% 3% Hother/Hellested 4 3% 1% 38% 5% 1 1% 4% Strøby/Skelbæk 36% 3% 1% 41% 4% 11% 3% Kommune 4 3% 1% 38% 4% 1 3% Land 34% 6% 2% 32% 5% 12% 2% 6% Der ikke signifikant forskel på borgernes uddannelsesbaggrund når der sammenlignes mellem distrikterne. Der er lidt flere med erhvervsfaglig uddannelse i Strøby/Skelbæk skoledistrikt. 22

23 Aldersklasse år Figur 8.3 Uddannelsesniveau blandt årige i Stevns Kommunepr. 1. jan I alt Grunds kole Almeng ymnasi Erhverv sgymna Erhverv sfaglig Kort videreg Melleml ang Bachelo r Lang videreg Erikstrup/Boestofte 10 27% 3% 2% 44% 6% 13% 1% 4% Hother/Hellested 10 23% 4% 1% 48% 7% 12% 1% 5% Strøby/Skelbæk 10 23% 4% 2% 45% 6% 14% 1% 5% Kommune 10 25% 4% 2% 45% 6% 13% 1% 5% Figur 8.3 viser uddannelsesniveauet for aldersgruppen årige i kommune. Der er en tendens til et lidt lavere uddannelsesniveau i skoledistriktet Erikstrup/Boestofte. 23

24 9. Boliger Kommune/Distrikter Figur 9.1 Bolilgtyper fordelt på distrikter pr. 1. jan I alt Almen e Ejerbol iger i Ejerlejli Lejebo Offent ghede liger i lige Privat e Privat e Øvrige Øvrige ejerbol og Erikstrup/Boestofte 10 5% 75% 2% 21% 1% 2% 13% 74% 4% Hother/Hellested 10 5% 82% 2% 16% 2% 2% 7% 8 2% Strøby/Skelbæk 10 83% 1% 15% 1% 2% 11% 82% 2% Kommune 10 4% 79% 2% 18% 1% 2% 11% 77% 3% Figur 9.1. viser boligtyperne i Stevns Kommune fordelt på distrikter. Der er flest ejerboliger i distrikterne Strøby/Skelbæk 83 % og færrest i Erikstrup/Boestofte 75 %. I Erikstrup/Boestofte er der derimod flest lejeboliger 21 %, mens der er færrest i Strøby/Skelbæk. 24

25 10. Biler Kommune Figur 10.1 Hustande med biler i Stevns Kommune Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Kommune Land Antal husstande i alt Erikstrup/Boestofte 52% Hother/Hellested 25% Strøby/Skelbæk 22% Husstanden råder over 0 biler Husstanden råder over 1 Husstanden råder over 2 biler Husstanden råder over 3 biler eller derover Kommune 10 24% 55% 18% 3% Land % 12% 1% Figur 10.1 viser antallet biler pr. husstand i Stevns Kommune. Der er flest husstande med 1 bil i kommunen 55 %. En femtedel af husstandene råder ikke over en bil, mens en femtedel ligeledes råder over 2 biler. Kun 3 % råder over 3 bil eller mere. I forhold til landsgennemsnittet er der generelt flere husstande med 1 eller flere biler og kun halvt så mange uden bil, hvilket formentlig skyldes at Stevns Kommuner er en udpræget pendler kommune. 25

26 Distrikter Figur 10.2 Hustande med biler i Stevns Kommune Erikstrup/Boestofte Hother/Hellested Strøby/Skelbæk Kommune Land Antal husstande i alt Husstanden råder over 0 biler Husstanden råder over 1 Husstanden råder over 2 biler Husstanden råder over 3 biler eller derover Erikstrup/Boestofte 10 26% 53% 18% 3% Hother/Hellested 10 22% 57% 18% 3% Strøby/Skelbæk 10 19% 56% 21% 4% Kommune 10 24% 55% 18% 3% Land % 12% 1% Figur 10.2 viser antallet af biler pr. husstand opdelt på distrikter. Der er generelt lidt flere biler pr. husstand i distrikt Strøby/Skelbæk og flest uden bil i Erikstrup/Boestofte. 26

27 11. Indkomstforhold Kommune Figur 11.1 Skattepligtige personer over 15 år fordelt på indkomst % 2 15% 1 5% Under 100 t.kr t.kr t.kr. Kommune 13% 26% 25% 2 8% 7% Land 13% 27% 25% 19% 8% 7% indtægt t.kr t.kr t.kr. Figur viser indkomsten pr. skattepligtige person over 15 år. i Størstedelen af befolkningen i Stevns Kommune havde i 2007 en indkomst mellem t.kr ca. 70 %. 13 % tjente under 100. t.kr. og 15 % havde en indkomst over 400 t.kr. Der ikke markant forskel i fordelingen indkomstgrupper i forhold til landsgennemsnittet. 27

28 Distrikter Figur % Indkomstforhold fordelt på distrikter % 1 5% Under 100 t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Erikstrup/Boestofte 13% 27% 26% 19% 8% 7% Hother/Hellested 13% 24% 24% 22% 9% 7% Strøby/Skelbæk 12% 26% 24% 21% 9% 8% Kommune 13% 26% 25% 2 8% 7% Land 13% 27% 25% 19% 8% 7% Når der sammenlignes mellem distrikterne i figur kan noteres en lille overvægt af høje indkomster i Strøby/Skelbæk og lidt flere med lave indkomster i Erikstrup/Boestofte skoledistrikt. 28

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN Dansk Friskoleforening besluttede januar 2009 at indhente data fra Danmarks Statistik, som kan danne grundlag for at vurdere de socioøkonomiske faktorer hos eleverne

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Kvinde Mand Kvinde Mand

Kvinde Mand Kvinde Mand analyse=39 Vordingborg Kvinde Mand Kvinde Mand I alt antal antal I alt antal antal -9 år -9 år 7 353 85 97 87 5 8 8 7 35-9 år 8 39 9 3 98 3-39 år 57 3 3 38 73-9 år 59 9 3 3 99 3 5-59 år 5 7 89 78 9 8-9

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Indholdsfortegnelse Sogneprofil for et sogn i Danmark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Befolkningssammensætning... 3 Mobilitet og pendling... 5 Børnetallet... 8 Husstande

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Sogneprofil Simon Peters Sogn 2013

Sogneprofil Simon Peters Sogn 2013 Sogneprofil Simon Peters Sogn 2013 Profil af Simon Peters Sogn Maj 2013 Simon Peters Sogn Kolding Provsti Haderslev Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

DMP Segment- og Profilanalyse

DMP Segment- og Profilanalyse Forbrugeradfærdsdata Typologibaserede klassifikationer DMP Segment- og Profilanalyse Økonomiske specialvariable Demografiske variable Husstande i områder med dårlige betalere Ejendomsdata 8. august 2016

Læs mere

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Kampagne og Analyse Februar 2011 Denne profil af FOAs medlemmer er lavet på baggrund af en 10-procent stikprøve af alle Danmarks

Læs mere

Notat. Samkørsel af socioøkonomiske data og karakterer ved folkeskolens afgangseksamen

Notat. Samkørsel af socioøkonomiske data og karakterer ved folkeskolens afgangseksamen Notat 22. august 2016 Sagsbeh.:LHJ J.nr.: 00.22.04-A30-7-14 Samkørsel af socioøkonomiske data og karakterer ved folkeskolens afgangseksamen Børne- og Ungestaben På baggrund af drøftelserne i Mønsterbryderudvalget

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 74,00

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Stevns Kommune

Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Befolkningsprognose 2017-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2017

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

Befolkningsprognose Stevns Kommune

Befolkningsprognose Stevns Kommune Befolkningsprognose 2015-2025 Stevns Kommune Indhold Befolkningsprognose 2015-2025... 1 Stevns Kommune... 1 Forord... 4 Befolkningsbevægelser... 5 Befolkningens bevægelser 2013... 5 Tabel 1 Befolkningens

Læs mere

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // --

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde med Vejen

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

2016-2026 Stevns Kommune

2016-2026 Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Befolkningsprognose 2016-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2016

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND 13. oktober 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen, direkte tlf. 33557721/30687095 Resumé: SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Sogneprofil Falslev-Vindblæs Sogn 2013

Sogneprofil Falslev-Vindblæs Sogn 2013 Sogneprofil Falslev-Vindblæs Sogn 2013 Profil af Falslev-Vindblæs Sogn Maj 2013 Falslev-Vindblæs Sogn Hobro-Mariager Provsti Århus Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M.

Læs mere

April Statistisk baggrundsrapport for Maglehøj og Høje Tøpholm/Degnebakken

April Statistisk baggrundsrapport for Maglehøj og Høje Tøpholm/Degnebakken April 12 Statistisk baggrundsrapport for og Høje Tøpholm/Degnebakken Halsnæs Kommune Udarbejdet af Martin Pallesen 1. kvartal 12 Indholdsfortegnelse Overblik over centrale tal... 3 Boligområderne generelt...

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

Pastoratsprofil Halk-Grarup Pastorat 2013

Pastoratsprofil Halk-Grarup Pastorat 2013 Pastoratsprofil Halk-Grarup Pastorat 2013 Profil af Halk-Grarup Pastorat Maj 2013 Halk-Grarup Pastorat Haderslev Domprovsti Haderslev Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Sognestatistisk materiale fra Danmarks Statistik 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 og 2014.

Sognestatistisk materiale fra Danmarks Statistik 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 og 2014. X-strup Sogn ** Provsti ** Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, oktober 214 Kildemateriale: Sognestatistisk materiale fra Danmarks Statistik 1996,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 Genindlæggelser Tabel 1-4 er opgørelser over genindlæggelser

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet I dag er der borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper,

Læs mere

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 2.361 2.212 4.573 2.223

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 31 24 55 27 22 49 05-09

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Tommerup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI TOMMERUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Det socioøkonomiske indeks for Aarhus Kommune 2017 Dette notat forsøger dels at give en baggrundsforklaring til hvorfor det socioøkonomiske indeks i Aarhus Kommune er faldet fra 104,5 (2016) til 101,2

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

Distriktsprofil Distrikt B 2014

Distriktsprofil Distrikt B 2014 Distriktsprofil Distrikt B 214 Profil af Distrikt B - Sydhavn Sogn Oktober 214 Distrikt B - Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse:

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere