Lys i Psykiatrien. Kolofon SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lys i Psykiatrien. Kolofon SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION"

Transkript

1 Lys i Pykiatrien En publikation af SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION - December 2012 Lys i Psykiatrien Kolofon Udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation, oktober 2012 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Forskerparken 10 G 5230 Odense M for Psykiatriens Anlægssekretariat Region Syddanmark Damhaven Vejle Sundhedsinnovation, oktober 2012 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION 2

2 Ledelsesresume 01 01: Ledelsesresume I forbindelse med byggeprocesser opereres der med lys båd som dagslys og kunstigt lys. Ofte planlægges dagslysadgangen til bygningerne sammen med den øvrige byggeproces og den kunstige belysning er noget, man kobler på hen ad vejen. Med fordel kan denne del blive inddraget i processen langt tidligere, da den får stor betydning for oplevelsen af rummet og dets funktioner. Tænkes lyset ind som en del af grundfunktionerne, som arkitekturen skal rammesætte, kan der opnås en række effekter, der skaber bedre patientoplevelse, medarbejdertilfredshed og som udnytter ressourcerne mere effektivt. Der er således grundlag for at konkludere, at både dags- og kunstigt lys er med til at: Sænke stressniveauet blandt medarbejdere og patienter og nedtrappe konfliktniveauet. Accelerere psykiatriske patien ters helbredelsesproces. Sænke fejlprocenten i medarbej dernes arbejde. Skabe et bedre arbejdsmiljø. Skabe en bedre oplevelse for hospitalets brugere - patienter og pårørende som ofte får en positiv afsmitning på patienternes motivation i behandlingsforløbet. Det anbefales derfor i forhold til nye sygehusbyggerier at vælge mere intelligente lysanlæg, som designes ikke blot til at udfolde lysets visuelle effekt, men også de biologiske, kommunikative og emotionelle effekter, lys kan have. Dynamisk lys er et begreb, der dækker over denne bredere forståelse af lysets effekter. Det er dog stadig en bred betegnelse. Det anbefales i forhold til de nye sygehusbyggerier at integrere dynamisk lys, defineret som fleksible løsninger, der efterligner kvaliteten af dagslys mest muligt og er behovs- og funktionsstyret. At tænke lysdesignet tidligt ind og holistisk i byggeprocessen med henblik på at skabe flere effekter med lyset er dog en relativ ny tilgang på verdensplan. Der er på visse områder eksempelvis hvad angår farvetoning i lyset stadig begrænset dokumentation for lysets effekter. Derfor er der stadig behov for at udvikle og teste nye tilgange til lys, der har til formål at udforske lysets positive effekter. 3 4

3 Hvad kan lys? 02 02: Hvad kan lys? Lys er et begreb, der har mange ansigter og mange udtryksformer. I forbindelse med arkitektur bliver der talt om lys både som dagslys og kunstlys. Når man skal vurdere kvaliteten af en belysning, er der mange parametre på spil, som har betydning for den oplevede lysatmosfære - parametre som brug erens behov, forventninger og erfaringer, rummets udforming og overflader, lysets kvalitet og intention samt tiden, hvor lyset bliver brugt. Samtidig er der økonomiske, energi- og vedligeholdelsesmæssige konsekvenser, der skal holdes for øje. 2.1 Tilgangen til lyset i en historisk kontekst Når man traditionelt har talt om lysets kvalitet i forskningen, har det været lyset, der ramte en horisontal flade. Man vurderede en belysnings kvalitet efter, om den levede op til standarden for lys. Derefter er man gået over til at fokusere på belysning, der understøtter menneskets behov, baseret på synsevnen, hvilket også fremgår af standarder og lovgivning om lys. Frem for at fokusere udelukkende på fysiologiske og visuelle behov, er der i nyere forskning også tegn på, at brugerens forventninger og erfaringer har betydning for bedømmelsen af lyskvalitet, og at man derfor i højere grad kan drage nytte af at belyse rum, tilrettet brugernes forventning og behov for lys. I de senere år er man gået fra, at lys blev set som noget, der bare var til stede. Opmærksomheden på lys er steget i takt med den tekniske udvikling. Her er LED lyskilden ved at vinde frem i belysningsanlæg og der tilbydes et væld af muligheder for at stemningssætte rum med farver i lyset, skiftende gennem dagen. Der findes dagslysrytmer i lysarmaturer, der ser ud til at have en effekt på patienters fornemmelse af tiden og man bruger stemningslys, tolket som farvet lys på f.eks. en væg eller hele rummet. (se eksempler Heal Well fra Philips, Ergonomisk lys fra Chroma Viso og Dynamisk lys Rune Lighting senere). Med LED lyskilden er det nu også muligt at integrere lyset i overflader af objekter og rum. Sammenholdt med det farvede lys, synes der nu at blive umådelig mange løsninger, der er nytænkende og interessante på forskellig vis. Da det er ny teknologi og nye produk- 5 6

4 Hvad kan lys? 02 Figur 1. Kelvinskalaen ter og projekter, ligger der ikke megen forskning til grund til at anbefale den ene belysningsløsning frem for den anden. Flere koncepter er afprøvet på somatiske afsnit, men med en anden brugerrespons end i psykiatrien. Der er tegn på, at personalet - som en del af behandlingstilbuddet - kan drage nytte af at tilbyde en indstilling af lyset, så det har en beroligende og afslappende effekt på patienten og dermed er med til af nedtrappe konflikter. Det er vigtigt at holde for øje, at forskellige kulturer har forskellige forhold til lys og belysning. Mange med en dansk kulturel baggrund vil stille sig undrende overfor, at man i lande ved ækvator benytter et koldt blåt lysstofrør eller en nøgen A pære i midten af rummet, der hvor man opholder sig i sit hjem. Den tradition kan have økonomiske, geografiske og kulturelle forklaringer, som endnu ikke er klarlagt. Derfor må man stille spørgsmålstegn ved, om lysforskning fra andre kulturer kan overføres ukritisk til danske forhold, da vi har en helt anden belysningstradition i det private rum. Man kan også stille spørgsmålstegn ved, om de traditionelle 60x60 armaturer, der ofte er installeret i offentlige byggerier, bygger på erfaringer om præferencer og velbefindende, eller om vi placerer belysningen uden at overveje, hvilke aktiviteter den skal understøtte. I private rum er hver mand ekspert på egen belysning. Dér hænger vi lamper ned over bordet, hvor vi snakker sammen og placerer lyset dér, hvor vi læser osv. Lyset bliver et element i indretningen og en stemning sættes med belysningen. 2.2 Lyskvalitet Når man vurderer et belysningsanlægs kvalitet, findes der mange parametre, man skal forholde sig til. Man kan både snakke om kvalitet i forhold til lyskildens kvalitet, lysarmaturets kvalitet og den oplevede lyskvalitet. Kvaliteten af lyskilden bestemmes ud fra lysfarven, der måles i kelvingrader, lyskildens Ra værdi - som beskriver den spektrale sammensætning i lyskilden - samt energiforbruget og lyskildens ydeevne (LUX) Kelvin (K) er lysets farvetemperatur på kelvinskalaen (figur 1) Glødepæren ligger på omkring 2700 K og en overskyet himmel ligger omkring 8000 K. De fleste lyskilder findes i varianter, der giver en kold belysning høj kelvingrad eller en varm belysning en lav kelvingrad K: et stearinlys 1800 K: sollys ved solopgang 2800 K: en almindelig glødepære 5000 K: gennemsnitligt sollys 6000 K: kraftigt sollys 7000 K: lettere overskyet himmel K: kraftigt overskyet himmel K: blå himmel set i skyggen Ser man på lyskildens Ra værdi, så vurderer man lyskildens evne til at gengive farver. Her repræsenterer en meget høj farvegengivelse. Dagslyset har en kontinuerlig og rig spektral sammensætning over hele lysspektret. Det kompakte lysstofrør kan have en fattig spektralsammensætning med enkelte farver, der er rigt repræsenteret. Dvs. at alle nuancerne i lyset ikke ses og dermed ses alle mellemtonerne ikke i omgivelserne. Tager man glødepæren har denne en kontinuerlig og forholdsvis rig repræsenteret sammensætning, og glødepæren er den lyskilde, der minder mest om dagslys lyskilden. Der bliver forsket i at forbedre lyskilders spektrale sammensætning, så kvaliteten af det, set i vores omgivelser, bliver så god som muligt, sammenlignet med dagslyset. Dette gælder især inden for de mere energivenlige lyskilde typer som LED og kompaktrør, der skal overtage pladsen for de mere energiforbrugende lyskilder som glødepæren og halogenpæren. Der findes dog myter indenfor lys, der påstår, at alle lysstofrør er dårlige og opleves kolde. Der er dog både gode og dårlige kvaliteter indenfor de gængse lyskilder som Lysstofrør, kompaktrør (A-pæren), LED lyskilder og halogenpærer. I sidstnævnte er energiforbruget næsten lige så højt som i den almindelige glødepære, hvilket gør at den sammen med glødepæren snart udfases. Når man har synskrævende opgaver, som eksempelvis at se detaljer og nuancer, anbefales vælge en høj Ra værdi, og når man skal navigere uden at skulle udføre krævende synsopgaver, kan man nøjes med en lavere Ra værdi. 7 8

5 Hvad kan lys? 02 Figur 2. Lysviden Figur 3. VBE-Index, vurdering af belysningsanlæg, Thorbjørn Laike og Tommy Goven Oplevede verden Visuelt Arbejdspladsens lys Visuel oplevelse Lysfordelingen Kontrastforhold Blænding Biologisk Okulært lys Tidsbunden effekter Mental helse Velbefindende Vågenhed Emotionelt Oplevelse af lys Oplevelse af farver Rumoplevelsen Komfort og sikkerhed Lysdynamikken Når man har synskrævende opgaver, som eksempelvis at se detaljer og nuancer, anbefales vælge en høj Ra værdi, og når man skal navigere uden at skulle udføre krævende synsopgaver, kan man nøjes med en lavere Ra værdi. I forhold til vedligehold af belysningsanlægget har det en betydning, hvor lang levetid lyskilden har, hvordan og hvor mange lyskilder armaturet indeholder og dermed hvor meget vedligehold, der er i forhold til belysningsanlægget. Man skal også være opmærksom på, om lyskilden kan dæmpes eller varieres på anden vis. Taler man om kvalitet i armaturet, kan man her tale om kvalitet i forhold til produktet/ lampen. Der kan være tale om produktets æstetiske kvalitet, materialekvaliteten, præcision i forhold til belysnings teknik og dermed reflektorens kvalitet. Men der kan også være tale om kvalitet i forhold til vedligeholdelse af belysningsanlægget og - hvis der skal ske en udskiftning af armaturer - hvor nemt er det at erstatte det gamle armatur. Når det kommer til lysdesignet har lysfordelingen og belysningsstyrken betydning I rum vi bruger til samtale, spisning og siddende aktiviteter, bruger vi ofte lys lavt placeret i rummet. Ved stående arbejde, gangområder, bruges ofte en belysning placeret i den øvrige del af rummet. Belysningsstyrker (ydeevne) Øjets store spændvidde (LUX) = sol i Zenit = lysterapi i apparater = solopgang = indendørs belysning på sengestuer 100 = tærskel for det indre ur 0,2 = fuldmåne 0,0001 = stjerneskin Da vi bor i Danmark og dermed har et meget varieret dagslysbidrag hen over året og fra dag til dag, har vi også brug for at supplere dagslyset med elektrisk belysning. For at opleve en kvalitet i den kunstige belysning, må den kunstige belysning supplere dagslyset på fornuftig vis både i overgangene fra mørke til lys og lys til mørke, men også i de lange perioder, hvor det tyder på, at vi ikke får dagslys nok til at stimulere døgnrytmen, eller til at producere nok D-vitamin. 9 10

6 Hvad kan lys? Lysets øvrige effekter Lysets kvalitet kan groft kategoriseret måles i tre effekter en visuel, biologisk og emotionel effekt: Biologisk effekt: Lys er med til at styre døgnrytmen og er en cyklisk proces, der styrer det indre ur. Koncentrationen af melatonin i blodet stiger om aftenen, før søvnen indtræder, og om morgenen øges koncentrationen af kortisol og serotonin i takt med dagslyset. Kortisol er omvendt lavt om aftenen samt tidlig nat og stiger til maksimum før opvågning. Lys er en effektiv behandling af depression idet lys påvirker vores indre ur og dermed hele fysiologien. Tilstrækkelig indendørs belysning er vigtig for helbredet (både dagslys og kunstigt lys). Forskningen tyder på, at lys er bedst at blive eksponeret for om morgenen. Derudover skal man også have en periode med mørke hver nat. Denne eksponering for lys varierer selvfølgelig alt efter, om man arbejder i dagtimerne eller nattetimerne. Emotionel effekt: Meget tyder på, at kompositionen af lys og skygge kan opleves som et visuelt sprog, der formidler en stemning og dermed skaber en psykisk fornemmelse af intimitet, privathed og varme. Kommunikativ effekt: Der er tegn på, at lysets effekt har en indflydelse på kommunikation og den måde, vi interagerer på fx. hvor meget, vi ønsker at tale i fortrolige samtaler. Her kan et dæmpet lysrum fremme fortrolighed. Samtidig kan en for dæmpet belysning gøre rummet for mystisk og snakken for intim og dermed hindre en professionel dialog. Kommunikation med den rigtige belysning kan fremme fortroligheden i samtalen og ønsket om at tale. Publicerede eksperimenter, der har beskæftiget sig med området, er dog ofte sociale og psykologiske studier, hvor belysningens karakter er beskrevet minimalt

7 Lysets virkning i det psykiatriske hospital 03 03: Lysets virkning i det psykiatriske hospital Dagslys er vigtigt for alle, der opholder sig på et hospital, uanset om de arbejder eller er indlagt på stedet. Samtidig viser undersøgelser et stort oplevet ubehag, når medarbejdere og patienter er tvunget til at opholde sig eller arbejde i rum uden adgang til dagslys. Generelt har adgang til dagslys og en intensiv lyskilde en mærkbar effekt på patienters humør og deres døgnrytme. En god døgnrytme med søvn og en mere positiv oplevelse af dagen skaber en positiv spiral i patientens behandlingsforløb. Halvdelen af alle de patienter, der undersøges på de danske søvncentre, lider af psykiske sygdomme. 90% af depressive har forstyrret søvn, hvor det er svært at falde i søvn og søvnen er overfladisk med flere opvågninger. De depressive føler sig ikke udhvilet og 10-15% har træthed og søvntrang i løbet af dagen. Det er dokumenteret, at patienter med adgang til dagslys og sydvendte værelser, bliver udskrevet tidligere, oplever færre smerter (og dermed et lavere medicinforbrug) og har en lavere dødelighed. Eksempelvis viser et studie fra et somatisk hospital, at forbruget 13 14

8 Lysets virkning i det psykiatriske hospital 03 af smertestillende medicin lå 28% højere blandt patienter med en sengestue, der vendte mod nord i forhold til patienter med sengestuer mod syd. Et studie omkring dynamisk lys på Rigshospitalet viser, at lys har en større betydning for medarbejdere end patienter hvis man spørger dem. I studiet anbefales, at benytte lavere effekt, 14W, på patientafdelingen og højere effekt på personaleafdelingen 24W. Men der foreligger samtidig en række forskningsresultater, der indikerer at lyset har en indirekte effekt på patienternes helbredelsesproces, som der bør tages højde for. 3.1 Lysets helbredende effekt i forhold til typiske psykiatriske lidelser Demens For demente har lys med høj intensitet om dagen en positiv betydning In fact, by installing brighter lights on a psychiatric ward, depressed patients had a three-day shorter duration of Hospitalization Anna Wirz-Justice PhD, Colin Fournier AA Dip (Hon), Design & Health Scientific Review 2010 for forholdet mellem aktivitetsniveau og ro i løbet af døgnet. I et par undersøgelser, hvor ældre demente blev eksponeret for mere lys i løbet af dagen, faldt aktivitetsniveauet markant om natten, og stabiliteten øgedes i rytmen af aktivitet og ro. ADHD At arbejde med lysterapi i forhold til patienter, diagnosticeret med ADHD er relevant taget i betragtning af at omkring 75 % af ADHD patienter døjer med søvnløshed. De studier, der foreligger, peger på, at terapi med morgenlys har en positiv effekt på både subjektive og objektive målkriterier. 15 Sammenfattende findes der nu evidens for en effekt af lysbehandling på såvel sæsonafhængig (1a), som ikke sæsonafhængig depression (1a), både som tillæg til medicinsk behandling og som monoterapi (1b)" Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for Unipolar Depression, 2007 Angst Et studium fra 2010 viste at når billeder af naturen var til stede på hospitalet (kan bl.a. være gennem kunstige lysinstallationer), så faldt forbruget af medicin til patienter med angstanfald og aggressioner. 16 Stimulering af søvnrytmen er relevant for patienter med angstlidelser, da stress og angst er søvnens modsætning. Stress og angst hænger sammen med belastninger og pres udefra og indefra. Resultatet er psykiske og kropslige symptomer såsom uro, rastløshed, spænding, hjertebanken, rysten, hovedpine osv. Depressive Der foreligger relativ megen evidens for, at både naturlig lys og kunstigt lys har en gavnlig effekt på patienter med depression. Lys med forholdsvis lav intensitet, givet tidligt om morgenen, forbedrer hurtigt depressives humør. Samtidig er det dokumenteret, at patienter, der får en stærk lyspåvirkning om dagen, oplever, at den antidepressive medicin begynder at virke tidligere i forhold til en placebo-gruppe. Blandt depressive har en undersøgelse også påvist, at patienter med en sengestue vendt mod syd har en kortere indlæggelsestid end patienter med en nordvendt sengestue og

9 Lysets virkning i det psykiatriske hospital 03 at forskellen i indlæggelsestid var mest signifikant hos mænd. Nogle forskere går på baggrund af randomiserede studier så vidt, som til at konkludere, at lysterapi har samme effekt som behandling med antidepressiv medicin. Bipolar-depression Også patienter med bipolar lidelse oplever en positiv effekt af lysterapi, særligt om morgenen og her foreligger også forskningsmæssig evidens for, at patienter i sydvendte patientstuer har kortere hospitalsophold, i forhold til patienter med bipolar depression, der er indlagt på nordvendte patientstuer. Skizofreni I et nyligt stadium har man undersøgt sammenhængen mellem skizofreni, søvn og søvnforstyrrelser. Konklusionen er her, at behandling af søvnløshed gennem lysterapi har en positiv effekt både på patienternes søvnkvalitet, men også i kraft af færre negative selvskadende symptomer. Generelt kan siges, at lyseksponering selvfølgelig har den største effekt i mørke perioder og at der p.t. foreligger mest evidens for positiv effekt i forhold til behandling af depressive. De fleste studier forholder sig dog primært til eksponeringen af naturligt lys. Der er samtidig evidens for, at lyset kan anvendes hele året til at stabilisere psykiatriske patienters døgnrytme. Hovedparten af de psykiatriske patienter har uanset diagnose søvnbesvær, og en søvnstabilisering vil have en positiv effekt i forhold til deres behandling Lyset til at guide med Lyset kan ikke kun bruges til oplyse. Lyset kan også anvendes til at visuelt at understøtte, hvordan hospitalets gæster navigerer i et offentligt rum. Instinktivt vil mennesket søge hen med en lysning i rummet (nudging). Et amerikansk studium fra 1990 påviser, at personalet på et hospital med 604 senge årligt brugte 4500 timer på at guide besøgende. Det er tid, der går fra behandling og patientkontakten. Mange dørsøgende patienter (fx ældre med demente) orienterer sig efter lys og mørke. Således er erfaringerne fra de psykiatriske hospitaler i Syddanmark, at demente søger væk fra mørke områder og gulvflader. Den viden kan altså benyttes til at mindske episoder med dørsøgende patienter, der er trækker på medarbejderressourcerne ved lys- og farvesætningen i rummet. 3.3 Bedre arbejdsmiljø med bedre lys Rigtig mange undersøgelser påpeger, at adgange både til dagslys og kunstigt lys er af stor betydning for medarbejdernes velbefinden og effektivitet på arbejdet. Et eksempel på, at de fysiske omgivelsers betydning herunder lyspåvirkningen er en opgørelse, der påviser, at sygefraværet faldt 20% blandt personalet, da Medicinerhuset i Aalborg åbnede i Forskellen var alene, at medarbejderne oplevede at arbejde i tidssvarende faciliteter hvor nyeste lysteknologi var stillet til rådighed. Manglende adgang til lys giver stress for medarbejderne. Man kan både se en effekt på kort sigt, hvor man kan måle, at stresshormonet stiger, når medarbejderne kommer ind i et mørkt lokale. Samtidig er der også dokumenteret en langtidseffekt; sygeplejerske, der opholder sig meget i dagslys er mindre stressramte og udbrændte, end kolleger, der ikke gør det. Patienter, der har en god søvnrytme og dermed færre symptomer og selvskadende adfærd, giver også et bedre arbejdsmiljø for personalet med færre konfrontationer, konflikter og mindre tvang. 3.4 Færre fejl Der er forskningsgrundlag for at sige, at lys ligeledes er med til at reducere medarbejdernes fejlprocent. Man har dels adspurgt personalet, og i et forsøg fra et amerikansk hospitalsapotek, har man øget belysningen kraftigt, hvilket har givet et fald i fejlmedicinering på 1,2%. En anden undersøgelse fra Alaska dokumenterer, at tæt ved 60% af de fejl, der blev begået igennem de fem år undersøgelsen dækker, blev begået i løbet af januar, februar og marts

10 Lys i de kommende sygehusbyggerier i Region Syddanmark 03 04: Lys i kommende sygehusbyggerier i Region Syddanmark 19 20

11 Lys i de kommende sygehusbyggerier i Region Syddanmark 03 I det foregående kapitel er der rede gjort for mange mulige gevinster ved at indtænke lysanlæg, der kan mere, end blot at give en visuel effekt. I forhold til de nye sygehusbyggerier som Region Syddanmark står over for, er der stor sandsynlighed for, at man kan skabe samme gevinster på flere fronter: 4.1 Den emotionelle effekt Lys er med til at skabe et godt arbejdsmiljø gennem attraktivt og stemningsfuld indretning, der sænker stress-niveauet og understøtter den professionelle indsats, som ydes på det psykiatriske hospital. Et godt arbejdsmiljø kan anvendes som et konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække og fastholde personale- og faggrupper. Det er en kendsgerning, at netop tiltrækning og fastholdelse af de specialiserede faggrupper er en udfordring i Region Syddanmark, der på flere fronter allerede arbejdes på at løses. Lyset kan være et redskab i denne indsats. Gennem arbejdsflow-studier vil man kunne kvalificere en investering i lys yderligere ved at definere i hvilke rum og arbejdssituationer, man vil få størst udbytte af at arbejde med speciel designede lysinstallationer. 4.2 Den biologiske effekt Mens der foreligger tilstrækkelig evidens for, at lys har en positiv effekt i behandlingen af de fleste psykiatriske sygdomme, foreligger der ikke en analyse af, hvilke specifikke produkter, der bedst understøtter denne effekt. Men de lyskilder, der i videst udstrækning efterligner det naturlige lys i den spektrale sammensætning og i lyskvaliteten, kan man forvente vil have den største biologiske effekt. En vigtig præmis er, at lyset kan styres fleksibelt, så der kan tages højde for forskellige patientbehov og lysbehov i forhold til døgnforløbet og at lyset i videst muligt omfang simulerer det naturlige lys. Som nævnt er det ligeså vigtigt at få adgang til mørke, når der tales om stimulering af døgnrytmen. Når man taler om oplevelsen af dagslys i kunstbelysningen, kunne en videreudvikling af dagslysoplevelse måske også effektureres ved at blive suppleret med skygger i rummet, der følger dagslysets skyggedannelse. Integration af det naturlige lys, særligt morgenlys, som netop har den bedste biologiske effekt, bør imødekommes videst muligt i de nye byggerier. Er det ikke muligt at vende patientstuerne mod sydøst, kan andre vigtige funktioner placeres, således at patienterne får mulighed for at opholde sig i lyset. 4.3 Den kommunikative effekt Feltstudier, baseret på observation og kvalitative interviews, foretaget af Syddansk Sundhedsinnovation, viser, at kommunikationen mellem behandlere og patienter og deres pårørende er god, men at den samtidig kan styrkes på flere fronter. De samtaler, der foregår mellem patient og behandler, er centrale i patienternes behandlingsforløb. Lyset kan her være med til at kommunikere vigtighed, ligeværdighed og samarbejde, der netop er værdier, formuleret i Fremtidens Psykiatri, Region Syddanmarks psykiatriplan, At kunne tilbyde en vis udstrækning af brugerstyring i forhold til lyset på fx patientens stue kan givetvis også medvirke til at signalere ligeværdighed. Feltstudierne viser også, at der for at styrke patientoplevelsen, bør tænkes meget på, hvordan patienterne modtages og guides rundt. Lyset kan her være med til at sætte den trygge, professionelle stemning, der kan skabe den første tillid mellem patient og institution, ligesom det er oplagt at anvende lys til at understøtte vejvisningen, således at det kommunikeres mere subtilt, hvor patienter skal opholde sig, gå hen, være private eller sociale

12 Anbefalinger i forhold til investeringer i lys 05 05: Anbefalinger i forhold til investering i lys Der kan ikke siges noget entydigt om behovet for investeringer ved indkøb af belysningsanlæg med særlige forcer inden for fx stimulering af dagslys. Det skyldes for det første, at mange produkter ikke er standardiserede, men kan udvikles specifikt efter det enkelte hospitalsbehov, ligesom kvaliteten i lysanlæggene er svingende. Et andet aspekt er jo, som nævnt, at der nødvendigvis ikke behøves at være tale om en større merinvestering, hvis blot man i indretningen af rum og i lysdesignet skaber en atmosfære og mulighed for adgang til morgenlys. Det ikke altid økonomisk hensigtsmæssigt at vælge den billigste løs ning. Lysanlæggets forventede energiforbrug og behov for løbende service bør ligeledes tages i betragtning. I Danmark foregår der i øjeblikket flere enkeltstående projekter med det formål at afprøve og forske i lyset som helbredende faktor. Projekterne varierer meget fra pilotforsøg med henblik på at teste markedsnære produkter til brugerdrevne projekter, hvor nye produkter udvikles i samarbejde med producenterne. Men initiati

13 Anbefalinger i forhold til investeringer i lys 05 verne til trods, er der stadig ikke tilstrækkelig forskningsmæssig evidens omkring centrale aspekter ved anvendelse af lys i danske hospitaler: Har farverne i lyset biologiske og helbredende effekter? -Hvordan forholder vi os kulturelt til lys i Danmark? Er der tale om specifikke danske forhold? Hvordan er det kunstiges lys helbredende effekt i forhold til forskellige patientdiagnoser. Disse usikkerheder gør selvfølgelig, at der er en risiko ved at investere i mere avancerede lysanlæg uden nogen form for forudgående test- og afprøvningsforløb. Endelig er der en risikofaktor i, at den specialiserede viden om lys og dens helbredende effekt ligger i Danmark typisk hos lysproducenterne. Det kan være med til at kvalificere indkøbene, men det betyder selvfølgelig også, at rådgivningen ofte er knyttet tæt sammen med kommercielle interesser. 5.1 Anbefalinger for at reducere risikofaktorer Vurder rådgivning og tilbud Når man overvejer indkøb af et belysningsanlæg, skal man sørge for en uvildig rådgivning for at minimere risici ved indkøb. Derudover kan man undersøge, om leverandørerne tilbyder analyse, rådgivning og brugerundersøgelser, inden de giver tilbud. Hvad indeholder projekteringsfasen og hvornår stopper leverandørens arbejde? Er det ved aflevering eller programmering af lyset, eller er der efterfølgende inkluderet uddannelse i brug af systemet, opfølgning og service aftale? Vurder behovet for service I forhold til vedligeholdelse skal man være opmærksom på, hvordan udskiftningen af lyskilden foregår, hvor ofte de skal fornys og hvordan tilgangen til service på lysstyringen er. Er det én mand, der kan lave service eller kan mange lave det? Lav pilottest i større eller mindre omfang: Man kan ikke tænke sig til, hvordan lyset opfattes, før man fysisk kan opleve belysningen. Særligt på det psykiatriske hospital, hvor der stilles store krav til patientens og medarbejdernes sikkerhed, må det anbefales, at man tester i mindre skala før en større udrulning foretages. Start simpelt og byg på senere I stedet for at investere i avancerede løsninger med features med tvivlsom belæg for kvalitet og effekt, kan man se på, hvilk mulig heder der er for løbende at udvikle systemet og koble features på efterfølgende. Den væsentligste funktion/feature er, at lyskilden skal kunne dæmpes eller varieres på anden vis. Beskriv funktionerne frem for produkterne Være specifik overfor lysdesigneren/producenten om hvilke aktiviteter belysningen skal understøtte i et rum. På den måde fås den bedste sparring om, hvordan et lysanlæg skal designes og hvilke løsninger, der bedst kan understøtte funktionerne. Kan rummet fx inddeles i zoner, hvor der er krævende synsopgaver, mindre krævende synsopgaver og få krævende synsopgaver? 25 26

14 Eksempler på lyskoncepter 06 06: Eksempler på lyskoncepter Rune Lighting har designet belysningen til Glostrup Børnepsykiatrisk afdeling i forbindelse med renovering af afdelingen. I dette lysdesign har lysets farve fået en meget central plads, hvor personalet har mulighed for at tilbyde forskellige lysscenarier som kan give en beroligende effekt. Lyset kan også styres efter en dagslysrytme, der skal understøtte patienternes døgnrytme. Gangområderne har kun rødt lys om natten, sådan at det forstyrrer patienternes søvn mindst muligt. Projektet er fra april 2012 og der er endnu ikke lavet forskning på effekten af belysningen. Efter et interview af personalet på afdelingen kom der blandede udtalelser frem omkring belysningen. Positivt er det, at personalet har mulighed for at tilbyde patienterne en belysning, der understøtter afslapning og er beroligende og patienterne beder sommetider om bestemt belysning. Den største fordel finder personalet i, at det røde lys slår til om aftenen, når patienterne skal i seng. Her understøtter lysets forandring personalets ord og de har mærket en væsentlig forandring i problematikken at få patienterne til at gå i seng (Et eksempel på begrebet nudging). Problemer med det farvede lys kan opstå, når personalet skal aflæse 27 28

15 Eksempler på lyskoncepter 06 Case 1, Glostrup Børnepsykiatrisk afdeling - et kunstlysstudie patienternes hudfarve. Den kan ikke længere aflæses på samme måde, hvis hele rummet er fyldt af røde eller blågrønne nuancer. Det har bl.a. medført en problematik, hvor personalet kan have svært ved at registrere patienters selvskaden da den vanlige hurtige aflæsning af ansigtskulør ændres i farvet belysning. Ligeledes kan man i farvet lys have svært ved at skelne blod fra urin og andre væsker. Lyset styres fra personalerummet. Men hvis man har brug for et normalt hvidt lys i nødsituationer, er der langt til personalerummet. Det vil sige, at det farvede lys kan medvirke til at kompromittere sikkerheden på sygehuset

16 Eksempler på lyskoncepter 06 Case 2, Philips i samarbejde med GGzE, psykiatrisk hospital, Eindhoven et kunstlysstudie Philips har samarbejdet med det psykiatriske hospital, GGzE, om indretningen af en ny tilbygning til det eksisterende hospital. I denne tilbygning, der åbnede oktober 2012, er der skabt helhedsorienterede lysløsninger på patientstuen. Lysanlægget er fleksibelt og kan tilpasses den enkelte patients behov, sygdomsstadie og humør. HealWell, som et lysanlæg fra Philips, der er allerede er på markedet, kaldes, er udviklet således at det efterligner lyset gennem hele dagen både i lysintensitet og farveskala. Og dermed imødekommer menneskets naturlige behov for lys gennem hele døgnet. Anlægget har en pris på omkring DKK Samtidig har patienterne mulighed for gennem interaktive lysskærme at øve kognitive og sociale færdigheder. Da tilbygningen er ny, foreligger der endnu ikke forskningsmæssige resultater omkring lysets betydning for de psykiatriske patienter. Men Philips har gennem forsøg med kontrolgrupper dokumentation for, at HealWell-lyskonceptet som er en del hele lysinstallationen, har en positiv effekt på patienternes døgnrytme

17 Eksempler på lyskoncepter 06 Case 3, Helsingør psykiatriske hospital et dagslysstudie I Helsingør er der bygget et moderne psykiatrisk hospital. Bag hospitalet står arkitektgruppen Bjarke Ingells. Hospitalet er i udpræget grad karakteriseret ved at være åbent og lyst. Glas er et gennemgående element i alle rum i byggeriet og naturens lys inviteres systematisk inden for i byggeriet. Men hospitalet har mødt en del kritik for netop sin kompromisløse åbenhed, som udvisker grænserne mellem ude og inde og mellem rummene, hvad kan være angstprovokerende for mange af psykiatriens patienter. Omvendt oplever både patienter og medarbejdere, at transparansen er med til at skabe overblik og tryghed medarbejdere og patienter ved, hvor de har hinanden. Medarbejderne har dog været mere tilfredse med omgivelser og påskønner det kraftige lysindfald i personalerummet

18 Eksempler på lyskoncepter 06 Case 4, OUH, Lysatmosfære i fremtidens sengestuer et kunstlysstudie I phd projektet 'lysatmosfære på fremtidens hospitaler' undersøges det, hvordan lysets placering i rummet påvirker patientens oplevelse af sengestuen. Udgangspunktet for belysningen er dansk standards anbefaling af, at sengestuen skal opleves som tiltalende og hjemlig. Studiet anbefaler at placere belysningen, så det ikke kun er en uniform belysning med traditionelle 60x60 armaturer i loftet, men at man også placerer lys i den nedre del af rummet, da det er den slags belysning, vi er familiære med i afslappende omgivelser. Ved at variere belysningen fra generel og uniform belysning, til lyszoner rundt på sengestuen, øges oplevelsen af trivsel, kompleksitet- og helhedsoplevelsen af rummet. På den måde tager belysningen både hensyn til personalets behov for arbejdsbelysning og patientens behov for afslappende lysatmosfære. Belysningen er evalueret af patienterne, der oplever rummet mere behageligt, mere komplekst og mere som en helhed. Patienterne oplever større trivsel end den traditionelle belysning. Da lyset er et forstudie til et større projekt, er det kun en mock-up, der er installeret og resultatet skal ses i forhold til patienternes oplevelser af rummet

19 Eksempler på lyskoncepter 06 Case 5, Græsbænken kunstlysstudie Billedet er fra Bella Centerets, Health & Rehab, 2012 Græsbænken er en prototype på et lindrende miljø, hvor patienter har mulighed for at sanse et beroligende og naturligt miljø. Her kan patienter søge hen, før en situation spidser til for at søge ro og lindring. De naturlige elementer, som skal skabe ro, er højt grønt græs, lyden af fuglekvidder og bølgeskvulp fra indbyggede højttalere, samt hvidt lys fra en lampe til dagslysterapi, til f.eks. at modvirke vinterdepression. Græsbænken er i test på Vordingborg psykiatriske hospital og resultater af bænkens beroligende effekt foreligger i foråret Græsbænken er udviklet af Region Sjælland, det kommende psykiatriske sygehus i Slagelse (GAPS) og Sundhedsinnovation Sjælland i forbindelse med nybyggeriet af det kommende psykiatriske sygehus

20 Litteraturliste Afsnit 2 L. Stidsen: patients light preferences in hospital wards: related to light atmosphere in danish homes, 2012 C.Cuttle: Towards the third stage of lighting profession Afsnit 3 Klaus Martiny, Overlæge Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet afd. O Sundhedsstyrelsens Referenceprogram for Unipolar Depression 2007 and circadian rhythm disruption. J.Neural.Transm., 2012 J. gerlach: Søvn, 2003 K. B. Van der Heijden, M. G. Smits, E. J. Van Someren, and W. B. Gunning. Idiopathic chronic sleep onset insomnia in attention-deficit/hyperactivity disorder: a circadian rhythm sleep disorder. Chronobiol.Int. 22 (3): , 2005 Lovell, Ancoli-Israel, & Gevirtz, 1995; Van Someren, Kessler, Mirmiran, & Swaab, 1997 therapy in adult attention-deficit/ hyperactivity Ulrich, Roger & Zimring, Graig: The Role of the Physically Environment in the Hospital of the 21st Century Afsnit 5 Besøg hos Philips Ligthing Application Centre Centre, Eindhoven, august Afsnit 6 Glostrup Hospital: interview med afdelingssygeplejerske Charlotte Mester, oktober Helsingør Hospital: interview med medarbejdere, juni Afsnit 4 A. Frandsen, C. Ryhol, M. Folmer, L. B. Fich, T. B. Øien, N. L. Sørensen, M. Mullins: Helende Arkitektur, 2009 A. Nanda et el: Can visual distraction reduce healthcare costs? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2010 D. Pritchett, K. Wulff, P. L. Oliver, D. M. Bannerman, K. E. Davies, P. J. Harrison, S. N. Peirson, and R. G. Foster: Evaluating the links between schizophrenia and sleep M. M. Van Veen, J. J. Kooij, A. M. Boonstra, M. C. Gordijn, and E. J. Van Someren: Delayed Circadian Rhythm in Adults with Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder and Chronic Sleep-Onset Insomnia. Biol Psychiatry, Syddansk Sundhedsinnovation: Brugeranbefalinger til nyt psykiatrisk sygehusbyggeri, Aabenraa, 2011 Y. E. Rybak, H. E. McNeely, B. E. Mackenzie, U. R. Jain, and R. D. Levitan: An open trial of light SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Forskerparken 10 G 5230 Odense M Dorte Dalkjær

Projekt Lys i Psykiatrien

Projekt Lys i Psykiatrien Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatriens Anlægssekretariat Journal nr.: 12/27220 Dato: 2. januar 2013 Udarbejdet af: Anne Sigh E-mail: Anne.Sigh@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631712 Notat

Læs mere

Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker

Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker Kjeld Johnsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet, København Bedre lys til fremtidens ældreboliger 12. december 2012 Oversigt Synssansen

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Et sundere lys. Skaber bedre trivsel. Improving caring light for people

Et sundere lys. Skaber bedre trivsel. Improving caring light for people Et sundere lys Skaber bedre trivsel Improving caring light for people Udvikling af lys Formål Luminex Lightcare vil på baggrund af brugere og forskere skabe et forbedret og sundere lys, der øger trivsel

Læs mere

Intro. Dorte Dalkjær Projektchef/CoLab Recovery og Rehab

Intro. Dorte Dalkjær Projektchef/CoLab Recovery og Rehab Intro CoLab Recovery & Rehab sætter skub i samarbejdet om nye løsninger, der kan styrke recovery og en rehabiliterende tilgang til borgere med sindslidelser og psykiske handicaps. Vi vil styrke udviklingen

Læs mere

LYS ATMOSFÆRE på fremtidens sengestuer 07/11//2013 _ LONE MANDRUP STIDSEN _ AALBORG UNIVERSITET _ SYSTRANS

LYS ATMOSFÆRE på fremtidens sengestuer 07/11//2013 _ LONE MANDRUP STIDSEN _ AALBORG UNIVERSITET _ SYSTRANS LYS ATMOSFÆRE på fremtidens sengestuer Lone Mandrup Stidsen Postdoc projekt Lys i psykiatrien Aalborg Universitet. Byggeri og Anlæg Psykiatrien Region Syddanmark Syddansk Sundhedsinnovation Baggrund Phd,

Læs mere

Lys, lyd, luft og temperatur påvirker stress, ubehag, orientering, søvn, depression, smerter og fejl

Lys, lyd, luft og temperatur påvirker stress, ubehag, orientering, søvn, depression, smerter og fejl LYS - LYD - LUFT - TEMPERATUR Lys, lyd, luft og temperatur påvirker stress, ubehag, orientering, søvn, depression, smerter og fejl Designprincippet dækker over faktorer, der typisk betegnes samlet under

Læs mere

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

Naturligt kunstlys med LED Nye muligheder for indendørs LED-belysning

Naturligt kunstlys med LED Nye muligheder for indendørs LED-belysning Naturligt kunstlys med LED Nye muligheder for indendørs LED-belysning Anne Bay M.Sc.Eng, Direktør, Dansk Center for Lys Om Dansk Center for Lys Uvildig, ukommerciel forening (1948) for alle lysinteressede

Læs mere

Dagslys. Betydningen av dagslys i bygninger hvad er godt og hvad er vigtig for at sikre sundhed og velvære? Jens Christoffersen, VELUX A/S

Dagslys. Betydningen av dagslys i bygninger hvad er godt og hvad er vigtig for at sikre sundhed og velvære? Jens Christoffersen, VELUX A/S Dagslys Betydningen av dagslys i bygninger hvad er godt og hvad er vigtig for at sikre sundhed og velvære? Jens Christoffersen, VELUX A/S Title/Department/Archive/Author 1 Visual aspects of light M. Knoop

Læs mere

Lysets effekt på arkitektur og funktioner

Lysets effekt på arkitektur og funktioner Lysets effekt på arkitektur og funktioner 35 og Lys projektering på hospitaler helhedsorienteret belysningsrådgivning og projektering Merete Madsen, Belysningsarkitekt maa., Ph.D. Lighting, Grontmij, Denmark.

Læs mere

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Formål med projekt Konkretisering af behov for patienter og personale Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a. lysregistrering samt brugerundersøgelse

Læs mere

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Mit oplæg: -Hvad menes der med Helende arkitektur? -Stressforskningens

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Lys på fremtidens sengestuer. 15/03/2011 _ LONE STIDSEN _ AALBORG UNIVERSITET _ DS/S - 061 Lys og belysning _ RAmbøll Danmark

Lys på fremtidens sengestuer. 15/03/2011 _ LONE STIDSEN _ AALBORG UNIVERSITET _ DS/S - 061 Lys og belysning _ RAmbøll Danmark Lys på fremtidens sengestuer Lone Stidsen Phd Studerende på Aalborg University, Department of Civil Engineering 2009-2012 Vejledere: Poul Henning Kirkegaard, Anne Marie Fisker, Anne Marie Lund Medfinansierende:

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse

lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse Visuel komfort sætter mennesket i centrum Alle udendørs miljøer bør planlægges med mennesket i fokus og med hensyn til, hvordan mennesker reagerer og fungerer.

Læs mere

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup CARL BRO GRUPPEN LTS årsmøde hos VELUX Den. marts 006 Dynamisk Lys v. Jesper Aarup Baggrund Velux er en virksomhed der arbejder med dagslys Ønskede et belysningskoncept som understreger dette Relativt

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Biologisk virksomt lys. Design af biologisk lys nye eksempler i DIN SPEC 67600. Dagslysets mængde. Stort behov for retningslinjer

Biologisk virksomt lys. Design af biologisk lys nye eksempler i DIN SPEC 67600. Dagslysets mængde. Stort behov for retningslinjer Biologisk virksomt lys Hvordan gør man depe her i praksis? Stort behov for retningslinjer Design af biologisk lys nye eksempler i DIN SPEC 67600 Hvordan virker daglyset egentlig, hvis det er det, vi skal

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 2 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

Indendørsbelysning. Glostrup hospital. Case Study. Sansevenlig og alsidig belysning. til børn med psykiatriske lidelser og deres pårørende

Indendørsbelysning. Glostrup hospital. Case Study. Sansevenlig og alsidig belysning. til børn med psykiatriske lidelser og deres pårørende Indendørsbelysning Glostrup hospital Case Study Sansevenlig og alsidig belysning til børn med psykiatriske lidelser og deres pårørende Vi er rigtig glade for belysningen, fortæller Helle Winding. Den er

Læs mere

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Lys og trivsel Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Program: Lys og trivsel Analyse, Det store rums lys Studie, Det lille rums lys Natur og omgivelser og dagslys >< Teknologi

Læs mere

Dynamisk belysning, cases - primært fra hospitalsverdenen

Dynamisk belysning, cases - primært fra hospitalsverdenen Dynamisk belysning, cases - primært fra hospitalsverdenen Anne Marie Lund Lighting Application Specialist, Philips Lighting 29. marts 2011 (16.50-17.15) Philips Lighting, Anne Marie Lund, DCL seminar:

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

Moderne medicinsk LED undersøgelseslampe. Den nye Luxo LHH

Moderne medicinsk LED undersøgelseslampe. Den nye Luxo LHH Moderne medicinsk LED undersøgelseslampe Den nye Luxo LHH Moderne medicinsk undersøgelseslampe Den nye LHH er en naturlig udvikling af vores oprindelige medicinske undersøgelseslampe, der dagligt anvendes

Læs mere

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg Det naturlige lys vores norm Mennesket har eksisteret i næste to millioner år, og vi har udviklet os i det naturlige lys. Vi har haft elektrisk lys

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

MULIGHEDSRUM: Et gennemgående fokus på patient oplevelsen

MULIGHEDSRUM: Et gennemgående fokus på patient oplevelsen MULIGHEDSRUM: Et gennemgående fokus på patient oplevelsen INTENTION: Fokusér på patienten med henblik på at skabe en gennemgående positiv patient oplevelse TREND: PTIENTOPLEVELSEN Patientoplevelse: Den

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Bilag til fondsansøgning. UNDERGANGEN - Et rent under Koncept for tunnelen Gersagerparken Waves

Bilag til fondsansøgning. UNDERGANGEN - Et rent under Koncept for tunnelen Gersagerparken Waves Bilag til fondsansøgning UNDERGANGEN - Et rent under Koncept for tunnelen Gersagerparken Waves Helle Hove og Karoline H. Larsen august 2015 PLACEMAKING er et eksperiment, der undersøger, hvordan kunst

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Patientsikkerhed og enestuer

Patientsikkerhed og enestuer Patientsikkerhed og enestuer Danske Regioners Generalforsamling 2009 Workshop 4: Regionernes sygehusbyggeri fredag den 24. april 2009 Elisabeth Brøgger Jensen Mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jensen@regionh.dk.

Læs mere

Kasper Jørgensen, ingeniør, Gert Carstensen A/S

Kasper Jørgensen, ingeniør, Gert Carstensen A/S Kvaliteten af lyset har fyldt meget i projektet. Resultatet er en rigtig flot kantine, som Sund & Bælt er meget glade for. Vi har samarbejdet med DELUX DENMARK igennem mange år og sætter stor pris på,

Læs mere

Sådan virker Ergonomisk Lys med brugerne

Sådan virker Ergonomisk Lys med brugerne En lys fremtid Ergonomisk Lys er opstået blandt brugerne i hospitalssektoren ud fra ønsket om forbedret belysning, der tilgodeser alle arbejdsfunktioner på stuen. Ergonomisk Lys skaber et mere produktivt

Læs mere

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine!

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Hvad er Horton Hovedpine Horton Hovedpine er en meget Smerterne varer typisk fra 15 min. smertefuld hovedpine, som består til 3 timer. De kan

Læs mere

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom?

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Besvaret: 932 Sprunget over: 0 Ja Nej Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke 98,18% 915 1,07% 10 0,75% 7 I alt 932 1 / 12

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 3 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Lys med helbredende effekter

Lys med helbredende effekter Lys med helbredende effekter Konference 22. November 2011 LYS SOM FORBEDRER SUNDHED & TRIVSEL I HOSPITALSSEKTOREN København Klaus Martiny overlæge Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet afd. O 1

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Komfort opstår hvor lyd møder lys Udfordringer for kontorer Nye kommunikationsformer har ændret vores arbejdsmetode til det uigenkendelige. Kontoret er ikke længere

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

Se lyset: dagslys og kunstlys

Se lyset: dagslys og kunstlys Se lyset: dagslys og kunstlys Kjeld Johnsen, SBi, AAU-Cph Kontormiljø.2014 Se lyset: Dagslys og kunstlys Oversigt Dagslys og potentialer Hvorfor er (dags-)lyset så vigtigt? - Lys og døgnrytme Hvordan bygger

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Godt LYSmiljø med LED

Godt LYSmiljø med LED Godt LYSmiljø med LED lart og roligt lys, ed lavt el-forbrug Indtil for få år siden var energibesparelser og lyskvalitet hinandens modsætninger. Men hos ABC Lys flytter vi hele tiden grænsen for, hvad

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Psykologisk behandling af søvnproblemer. 2014 Henny Dyrberg

Psykologisk behandling af søvnproblemer. 2014 Henny Dyrberg Psykologisk behandling af søvnproblemer 2014 Dagens spørgsmål Hvad kan man selv gøre ved søvnproblemer? Hvornår er søvnløshed behandlingskrævende? Hvor kan man få hjælp? Program n Baggrund n Definition

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

1 FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS Ny forskning viser øget livskvalitet ved demens Et forskningssamarbejde mellem Oxford Universitet, demensafdelingen Ceres Centret i Horsens, Lightcare og Dansk lys påviser øget

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Hvorfor lysterapi? Lysets farvetemperatur.

Hvorfor lysterapi? Lysets farvetemperatur. LYSTERAPI - Hjælper alle - Er ikke indbildning - Øger din energi - Giver dit humør et boost - Stabiliserer din døgnrytme - Forbedrer din søvn - Gør godt ved natarbejde - Øger din livskvalitet Hos Lysterapi.dk

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Dynamisk lysstyring - også i farver Døgnrytmelys og LED-belysning

Dynamisk lysstyring - også i farver Døgnrytmelys og LED-belysning Dynamisk lysstyring - også i farver Døgnrytmelys og LED-belysning Anne Bay M.Sc.Eng, Direktør, Dansk Center for Lys Om Dansk Center for Lys Uvildig, ukommerciel forening (1948) for alle lysinteressede

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

personligt lys Dynamisk belysning for aktivitet og velbefindende

personligt lys Dynamisk belysning for aktivitet og velbefindende personligt lys Dynamisk belysning for aktivitet og velbefindende Fordybelse, læsning, kreativitet, hvile. Vælg dit eget lys! Vi er vant til at vi kan justere og indstille næsten alt omkring os. Indstille

Læs mere

Bedre lys til ældre. Om bedre lys til ældre. Hvorfor bedre lys til ældre. Resultater. Tekniske løsninger. Prøveboligens indretning

Bedre lys til ældre. Om bedre lys til ældre. Hvorfor bedre lys til ældre. Resultater. Tekniske løsninger. Prøveboligens indretning Bedre lys til ældre Om bedre lys til ældre Hvorfor bedre lys til ældre Resultater Tekniske løsninger Prøveboligens indretning Fremtidens lys for ældre - og andre Kontakter Nye belysningsløsninger, der

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse i det nordiske hospitalsmiljø inden for Operationsstuer, Billeddiagnostik, Endoskopi, Intensiv stuer og diverse arbejdsrum.

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland Broen til Bedre Sundhed BROEN TIL BEDRE SUNDHED PRÆSENTATION Region Sjælland BROEN TIL BEDRE SUNDHED INTERVENTION Velkommen til Broen til Bedre Sundhed! Et unikt udviklingsprogram med aktiviteter indenfor

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Følgende koncept er udarbejdet på baggrund af dialog med beboere i Gersagerparken og medarbejdere i Greve Kommune.

Følgende koncept er udarbejdet på baggrund af dialog med beboere i Gersagerparken og medarbejdere i Greve Kommune. Projektbeskrivelse Koncept for tunnelen Gersagerparken Waves Følgende koncept er udarbejdet på baggrund af dialog med beboere i Gersagerparken og medarbejdere i Greve Kommune. Det er en opsamling og et

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere