Indhold. Koncernprofil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Koncernprofil"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Årsberetning for Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer 16 Energi & miljø 18 Isoleringsområdet 22 Systems Division 26 BuildDesk 30 Koncernens styring af finansielle risici 32 Anvendt regnskabspraksis 33 Resultatopgørelse 37 Balance Aktiver 38 Balance Passiver 39 Pengestrømsopgørelse 40 Egenkapitalopgørelse 41 Segmentregnskab 42 Noter 43 Nøgletalsdefinitioner 52 Ledelses- og revisionspåtegning 53 Koncernoversigt 54 Rockwool koncernen er verdens førende leverandør af produkter og løsninger baseret på stenuld. Koncernen er blandt verdens førende isoleringsproducenter. Med vores isolering og andre produkter til byggeriet såsom akustiklofter og facadeplader samt konsulentdivisionen BuildDesk sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik, kvalitetsfacader og behageligt indeklima. Vigtige forretningsområder uden for byggesektoren omfatter dyrkningssubstrater til gartneribranchen, specialfibre til bremsebelægninger og pakninger samt systemer til støj- og vibrationsdæmpning ved veje og jernbaner. Koncernen omsatte i 2007 for DKK 13,9 mia. Koncernen har sit tyngdepunkt i Europa, men har også produktion, salg og tjenesteydelser i Nordamerika og Asien. Godt hjulpet af et stort netværk af forhandlere, partnere og andre forretningsforbindelser når koncernens produkter og løsninger næsten alle dele af kloden. Koncernen beskæftiger over medarbejdere og har hovedsæde lidt udenfor København. Selskabet er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Forsidefoto: Den spanske arkitekt Santiago Calatravas imponerende auditorium i Palau de les Arts Reina Sofia er en del af Valencias nye City of Arts and Science. Den spektakulære tagkonstruktion mere end 230 m lang og 70 m høj bruger Rockwool løsninger til at reducere energiforbruget og skabe en god akustik

3 Socialt charter for Rockwool koncernen Rockwool koncernens produkter og tjenesteydelser har en positiv effekt på de globale problemer med klimaforandringer og svindende reserver af fossile energiressourcer. Samtidig forbedrer de leveforholdene for millioner af mennesker ved at sikre dem varmekomfort, opvarmning og afkøling til en pris, de kan betale, nedsat brandrisiko, lavere støj- og vibrationsgener og færre kemikalier i grøntsager fra drivhuse. Disse basale, positive bidrag til verden er vigtige for koncernens medarbejdere, for ledelsen og bestyrelsen og for hele stemningen på vores arbejdsplads. Koncernens positive bidrag til verden er også af afgørende betydning for dens største aktionærer, Rockwool Fonden og Kähler-familien. Ifølge vedtægterne skal alle Rockwool Fondens indtægter bruges til samfundsgavnlige formål. Rockwool koncernen skal som virksomhed selvfølgelig tjene penge for at kunne udvikle forretningen og sikre aktionærerne et afkast. Prioriteringen skal imidlertid ikke kun tage højde for, hvor koncernen kan tjene flest penge, den skal også sikre, at koncernen fortsat har en positiv indflydelse på samfundet i de lande og på de kontinenter, hvor den driver virksomhed. Koncernen skal derfor undgå at blive involveret i produkter og aktiviteter, der påvirker folks sundhed og velfærd negativt, og vi skal drive virksomhed på en måde, der sikrer, at vi også har en positiv effekt på det omgivende samfund. Rockwool koncernen påvirker typisk miljøet og samfundet ved at drive virksomhed i overensstemmelse med høje etiske standarder og ved at uddanne vores medarbejdere på højt internationalt niveau uanset hvor i verden det foregår. Koncernen har en åben dialog med sine interessenter. Rockwool fabrikker

4 Årsrapport Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet Økonomisk var 2007 det bedste år nogensinde i Rockwool koncernens historie. Med en vækst i omsætningen på 21 % og en overskudsgrad på 19 % har koncernen opnået et resultat, vi kun kunne drømme om for få år siden. Afslutningen på året viste dog, at vores aktiviteter også er påvirket af de generelle konjunkturudsving i den globale økonomi, og at den aktuelle opbremsning inden for byggeriet også har konsekvenser for os. På lidt længere sigt kan vi dog se, at vi stadig har et solidt fremtidigt vækstgrundlag. Bygninger indgår i bestræbelserne på at reducere verdens afhængighed af energi og i kampen mod global opvarmning. I Europa og andre steder er der gennemført vigtige initiativer for at sikre et mere bæredygtigt byggeri i fremtiden. Den hidtidige skærpelse af energikravene til bygninger er kun en beskeden begyndelse. Politikere verden over er enige om, at energiforbruget i fremtidens byggeri skal være meget lavere end i dag. Kravet om mere energieffektivt nybyggeri vil øge vores omsætning pr. opført kvadratmeter. En skærpelse af kravene til eksisterende bygninger vil dog have langt større betydning. Det årlige nybyggeri udgør kun ca. 1 % af den samlede byggemasse. Eksisterende bygninger vil derfor give anledning til endnu større energibesparelser og ombygningsaktiviteter med større isoleringsefterspørgsel end nybyggeri. Vores stigende aktivitetsniveau i vækstøkonomierne i Central- og Østeuropa vil fortsat være et gode i de kommende år. Over 25 % af vores omsætning ligger nu i disse regioner, hvor behovet for en opdatering af bygningerne er endnu større end i Vesteuropa. Særligt det russiske marked har været en vækstmotor, som fortsat genererer stærke vækstrater. Alt i alt - trods den økonomiske nedgang og den langsomme proces med at implementere lovgivningen om at nedbringe energiforbruget i bygninger - er de langsigtede vækstfaktorer fortsat meget stærke!

5 4 Årsrapport 2007 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning 8.215, , , , ,2 EBITDA 1.090, , , , ,1 EBIT 490,0 665,8 884, , ,8 Finansielle poster -98,6-80,1-42,6-33,5 20,9 Resultat før skat 426,3 603,5 870, , ,6 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 251,8 405,5 574,3 950, ,2 Cash flow (fra driftsaktiviteter) 774, , , , ,0 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 4.339, , , , ,0 Omsætningsaktiver 2.445, , , , ,6 Aktiver i alt 6.785, , , , ,6 Egenkapital 4.138, , , , ,7 Langfristede forpligtelser 912,0 891, ,5 775,2 976,7 Kortfristede forpligtelser 1.734, , , , ,2 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 632,5 704,2 943, , ,3 Af- og nedskrivninger 600,7 652,0 615,1 717,4 685,3 Forsknings- og udviklingsomkostninger 158,7 161,0 168,9 188,2 251,7 Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 6,0 % 7,3 % 8,8 % 12,2 % 19,5% Resultat pr. aktie på DKK 10 11,5 18,5 26,7 44,0 90,8 Udbytte pr. aktie på DKK 10 3,3 4,0 4,8 9,6 14,4 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 35,2 51,3 51,3 83,8 112,9 Indre værdi pr. aktie 188,4 204,9 235,0 274,0 345,4 Afkastningsgrad 10,2 % 13,8 % 18,3 % 26,8 % 44,9% Egenkapitalforrentning 6,2 % 9,4 % 12,1 % 17,3 % 29,1% Soliditet 61,0 % 63,3 % 63,4 % 70,1 % 71,4% Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning 1.103, , , , ,9 Resultat før skat 57,3 81,1 116,6 187,8 370,0 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 33,9 54,5 77,0 127,4 263,6 Aktiver i alt 911,4 955, , , ,7 Egenkapital 555,9 605,1 680,3 809, ,7 Investeringer og akkvisitioner 85,0 94,7 126,5 134,7 217,4 Af- og nedskrivninger 80,7 87,6 82,4 96,2 91,9 Omregningskurs (ultimokurser) 7,44 7,44 7,46 7,46 7,46 For nøgletalsdefinitioner, se side 52. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer.

6 Årsrapport Rockwool koncernens finansielle mål Mål 2007-resultat Omsætningsfremgang på minimum 8 % om året. Omsætningen steg med 21 %. Omsætningsvækst Mål Overskudsgrad på 11 % af omsætningen. Overskudsgraden nåede 19,5 %. Overskudsgrad Mål Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital. Afkastningsgraden var på 45 % af den investerede kapital. Afkastningsgrad Mål Soliditet på minimum 50 % af aktiverne. Soliditeten i slutningen af 2007 var på 71,4 %. Soliditet Mål

7 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK mio. Udgifter til investeringer blev på DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 2,5 mia., hvilket er en stigning på 37 % i forhold til I 2008 ventes en omsætningsvækst på 0 % og et resultat efter minoritetsinteresser på omkring DKK mio. Investeringsniveauet bliver på omkring DKK 2,0 mia. Bestyrelsen foreslår udbyttet hævet med 50 % til DKK 14,40 pr. aktie.

8 Årsrapport Omsætning Et stærkt byggemarked i årets første halvdel sikrede Rockwool koncernen det bedste resultat nogensinde. Koncernens omsætning steg med 21 % en historisk høj vækstrate og nåede DKK 13,9 mia. Geografisk set var det igen de central- og østeuropæiske markeder, der viste størst omsætningsfremgang, med det russiske marked på en klar førsteplads. Omsætningen i regionen steg med 37 % og nåede DKK 3,5 mia. eller 25 % af koncernens nettoomsætning. I Vesteuropa, vores hovedregion der tegner sig for 66 % af koncernens omsætning, viste markedet også en positiv udvikling med en vækst på 16 %, så den samlede omsætning kom op på DKK 9,2 mia. I begge regioner skete der en opbremsning på de fleste nationale markeder i løbet af efteråret og vinteren. På markederne uden for Europa var udviklingen god med en stigning i omsætningen på 14 % til DKK 1,2 mia. Udviklingen på det nordamerikanske marked var fortsat god trods krisen i den amerikanske byggesektor. Aktiviteterne i Fjernøsten viste også en lovende udvikling. Der blev åbnet et nyt kontor i Shanghai, som skal stå for den stigende omsætning i Kina. Af koncernens syv forretningsområder var det isoleringsområdet, der opnåede den største vækst med en omsætningsfremgang på 22 % til DKK 11,8 mia. Omsætningen inden for både erhvervs- og boligbyggeri steg betydeligt i forhold til 2006, men aktiviteterne inden for boligbyggeriet toppede i foråret og sommeren og viste en nedadgående tendens i løbet af efteråret og vinteren. Aktiviteterne i Systems Division viste også solid vækst. Omsætningen steg med 11 % og nåede DKK 2,1 mia. Rockfon aktiviteterne fik gavn af den gode udvikling på markederne for erhvervsbyggeri. Trods store markedsudfordringer sker der en stadig forbedring af rentabiliteten i Grodan dyrkningsløsninger. Koncernens konsulentaktiviteter BuildDesk blev udvidet med overtagelsen af det hollandske energikonsulentfirma CEA. CEA gruppen var et førende navn i Holland inden for konsulentbistand vedrørende energieffektivitetsprojekter og gennemførelse heraf. I løbet af 2007 blev firmaet, dets produkter og tjenesteydelser integreret i BuildDesk organisationen. Produktion På grund af den stigende efterspørgsel efter koncernens produkter fik fabrikkerne udsolgt i den første del af året. For at tilfredsstille efterspørgslen blev en del kapacitetsudvidelsesprojekter gennemført med henblik på at øge kapaciteten i de eksisterende produktionslinjer. Desuden blev der indført flere skiftehold for maksimalt at udnytte produktionslinjerne. Trods alle tiltag oplevede kunderne i de fleste segmenter forlængede leveringstider. Blandt de vigtigste tiltag til at øge kapaciteten var et projekt til fjernelse af flaskehalse på fabrikken i Tjekkiet. Den nye udvidede produktionslinje åbnede efter planen i juni. I Kroatien blev den nye fabrik indviet den 19. september som planlagt, men indkøringen måtte stoppes, da myndighederne tog det usædvanlige skridt at forlange en midlertidig lukning på grund af mindre afvigelser mellem byggetilladelsen og den færdige bygning. Vi er i dialog med myndighederne, men vi er usikre ang. tidsplanen for genåbningen.

9 8 Årsrapport 2007 Fabrikkernes høje udnyttelsesgrad skabte gunstige betingelser for et godt finansielt resultat. De stigende priser på råmaterialer trak dog i den modsatte retning. Prisen på koks den vigtigste energiressource til smeltning af sten i de fleste fabrikker steg voldsomt i årets løb, og også andre vigtige energikilder såsom gas, elektricitet og brændsel blev dyrere. Højere energipriser vil have en negativ effekt på kort sigt, da koncernomkostningerne stiger, men på langt sigt vil det være til gavn for koncernen, da det bliver mere fordelagtigt at sørge for god isolering. Et typisk isoleringsprodukt kan i sin levetid spare mere end hundrede gange den energi, der går til at producere det. For at tilfredsstille den forventede stigning i efterspørgslen efter isoleringsprodukter i de kommende år har koncernen iværksat et ekspansionsprogram bestående af fem nye produktionslinjer (to på nye fabrikker og tre på eksisterende fabrikker), der skal udvide kapaciteten i det eksisterende produktionsapparat med ca. 25 % inden udgangen af Placeringen af disse produktionslinjer blev fastlagt i 2007 med to i EU (Polen, Storbritannien), en i Rusland, en i Ukraine og en i Canada. Årets resultat I 2007 havde koncernen et resultat før afskrivninger, renter og skat (EBITDA) på DKK 3,4 mia., hvilket var en forbedring på 60 % i forhold til EBITDA udgjorde 24,4 % af nettoomsætningen. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på DKK 2,7 mia., hvilket var en stigning på DKK 1,3 mia. eller 93 %. Finansielle poster udviste en nettoindtægt på DKK 21 mio., hvilket var DKK 54 mio. mere end året før. Skat udgjorde DKK 700 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 25,4 %. Den effektive skatteprocent er 5,4 procentpoint lavere end sidste år. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser var DKK mio., hvilket var en forbedring på DKK mio. eller 107 % i forhold til Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter var på DKK 2,5 mia., hvilket var en stigning på 37 % i forhold til Denne positive Omsætning fordelt på lande Tyskland 14% Frankrig 12% Rusland 10% Holland 9% Polen 8% Storbritannien 6% Danmark 6% USA, Canada 5% Andre 30% Den kraftige vækst på det russiske byggemarked fortsatte i 2007, og forventningerne er positive. Målet for et nyt nationalt program er at hæve byggeaktiviteten til 80 mio. kvadratmeter i 2010, hvilket er en stigning på 45 % i forhold til i dag

10 Årsrapport Så meget voksede de europæiske byggemarkeder i 2007 >5% 3-5% 1-3% 0-1% <0% Kilder: Euroconstruct for EU og egne skøn for øvrige lande. udvikling skyldtes især den stærke udvikling i overskuddet. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg med DKK 62 mio. eller 4 %, hvilket er mindre end stigningen i omsætningen. Den højere arbejdskapital skyldtes især en stigning i varebeholdninger, hvilket dels er en bevidst aktion for at sikre råvareforsyningen og dels skyldes det faktum, at salgsvolumen faldt mere end forventet ved årets slutning. I 2007 endte investeringer på DKK 1,6 mia., hvilket er en stigning på 61 % sammenlignet med sidste år og en smule højere end de tidligere meddelte forventninger, men stadig i overensstemmelse med den langsigtede plan. Det frie cash flow blev på DKK 859 mio., hvilket trods en stigning i investeringer på DKK 0,6 mio. - var en stigning på 53 mio. i forhold til Det frie cash flow svarer til 6,2 % af koncernens omsætning. Balancen De samlede aktiver ved udgangen af 2007 udgjorde DKK 10,9 mia., hvilket var en stigning på DKK 2,3 mia. i forhold til slutningen af Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i de materielle anlægsaktiver (DKK 989 mio.), en stigning i de likvide beholdninger (DKK 532 mio.) og en stigning i varebeholdning (DKK 498 mio.). Ved udgangen af 2007 udgjorde egenkapitalen DKK 7,8 mia. svarende til en soliditet på 71,4 %. Det stærke cash flow i 2007 er blevet anvendt til at nedbringe den rentebærende gæld. Ved udgangen af 2007 udgjorde den rentebærende gæld DKK 112,3 mio., hvilket var en nedgang på DKK 15,0 mio. i forhold til udgangen af Ved udgangen af 2007 har koncernen endvidere uudnyttede garanterede kreditfaciliteter svarende til DKK 1,5 mia. Forventninger Den negative salgsudvikling som vi oplevede i 4. kvartal 2007 er fortsat ind i 1. kvartal af I dette kvartal forventer vi at omsætningen vil være 3 % lavere end det exceptionelle 1. kvartal EBIT for 1. kvartal 2008 for-

11 10 Årsrapport 2007 ventes at ende på ca. halvdelen af det opnåede niveau i 1. kvartal Nedgangen i markedet som startede i det vesteuropæiske boligbyggeri har gradvist forplantet sig til erhvervssegmentet i mange lande og påvirker også koncernens resultater i Central- og Østeuropa. Vi forventer at det Europæiske byggemarked gradvist vil komme på fode igen i løbet af 2008 i takt med en generel erkendelse af at den Europæiske økonomi er robust og at diverse relevante makro-økonomiske parametre er positive. Vi forudser at omsætningen ikke stiger i Uanset byggeaktiviteten vil isoleringsmarkedet blive begunstiget af bestræbelserne på at nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO 2. Bygninger udgør den største post i samfundets energiregnskab og tegner sig for 40 % af det samlede forbrug i Europa og USA. Energikravene til både nybyggeri og eksisterende boliger forbedres løbende. Inflation på råmaterialer, energi, logistikudgifter og lønninger vil være markant i 2008 og langt overgå de effektivitetsforbedringer vi kan opnå i vores fabrikker. Vi forventer derfor et nettoresultat for 2008 på DKK 1,3 mia. I forventning om et stigende pres fra lovgiverne i Europa og Nordamerika om at begrænse bygningers energiforbrug samt deres udledning af CO2, sammen med en fortsat stigning i energipriserne, fortsætter vi vores kapacitetsinvesteringer som annonceret i november 2006 og udspecificeret i løbet af Investeringsudgifterne i 2008 forventes at blive DKK 2,0 mia. Palau de les Arts Reina Sofia af arkitekt Santiago Calatrava

12 Årsrapport Bestyrelse Bestyrelse (fra venstre) Connie Enghus Theisen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne. Andre stillinger, som er relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden Lars Elmekilde Hansen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne Tom Kähler, Formand (Født 1943, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre stillinger, som er relateret til selskabet:medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, leder af Kählerfamiliens møder Gustav Kähler (Født 1937, nationalitet: dansk) Medlem af bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre stillinger, som er relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, deltager i Kählerfamiliens møder Henrik Nyegaard, Næstformand (Født 1940, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelserne i Danfoss A/S og Gyldendal A/S. Næstformand for bestyrelserne i VELUX A/S og VKR Holding. Medlem af bestyrelsen i Dovista A/S Preben Damgaard (Født 1963, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelserne i Proactive A/S, Axcess A/S og Heart Made A/S. Medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S, AO Johansen A/S, DTU-Innovation A/S, ERP International 2 A/S, Excitor A/S og ZYB A/S Michaeel Emborg (Født 1966, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne Jan W. Hillege (Født 1941, nationalitet: hollandsk) Medlem af bestyrelsen i Plasticon, Geo Delft, Delft Hydraulics, Enza og Hoge School van Utrecht Jürgen Sengera (Født 1943, nationalitet: tysk)

13 12 Årsrapport 2007 Koncernledelse Koncernledelse (fra venstre) Henrik Frank Nielsen (Født 1961, nationalitet: dansk) Systems Division Patrice Azaïs (Født 1954, nationalitet: fransk) South West Division Carsten B. Winther (Født 1961, nationalitet: dansk) Technology Eelco van Heel (Født 1955, nationalitet: hollandsk) Koncernchef Klaus Franz (Født 1953, nationalitet: tysk) Central Division Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen og Stadtwerke Bochum GmbH / Holding für Verkehr und Versorgung GmbH (HVV), Bochum Stig Damgaard Pedersen (Født 1965, nationalitet: dansk) BuildDesk Division Jakob Sørensen (Født 1952, nationalitet: dansk) Corporate Affairs Medlem af bestyrelsen i Ingeniørfirmaet Lytzen A/S og Ingeniørfirmaet Lytzen Holding A/S Gilles Maria (Født 1958, nationalitet: fransk) CFO Theo Kooij (Født 1960, nationalitet: hollandsk) North East Division

14 Årsrapport Corporate Governance Corporate governance i Rockwool International A/S (RI) er beskrevet i et 18-siders dokument på koncernens hjemmeside. Principperne herfor fremgår af vedtægterne, forretningsorden for bestyrelsen samt ledelsesinstrukser for direktionen, og de er i overensstemmelse med koncernens mere generelle værdier og forretningsregler, sammenfattet i bl.a. People & Brands og Principles of Leadership. I henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven og RI s vedtægter er kontrol- og ledelsesfunktionerne i RI delt mellem koncernledelsen og bestyrelsen samt generalforsamlingen af aktionærer. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Den består af koncernchefen og otte andre direktører. Tre direktører, herunder koncernchefen, er registreret som direktion i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen ansætter medlemmerne af koncernledelsen og fastsætter deres vederlag. Formandskabet, der består af formanden og næstformanden, finder sammen med koncernchefen efterfølgere til direktører, som derefter præsenteres for bestyrelsen til godkendelse. Koncernledelsens medlemmer har følgende nationale baggrund: dansk: 4, hollandsk: 2, fransk: 2, tysk: 1. Bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutning i sager, der er af væsentlig betydning for koncernens aktiviteter. Disse sager inkluderer beslutninger om strategiske initiativer, godkendelse af periodeplaner samt beslutninger om større investeringer og frasalg. En vigtig del af bestyrelsens arbejde er løbende at overvåge de risikofaktorer, som er forbundet med selskabets drift. Alle bestyrelser i Rockwool selskaberne skal etablere en oversigt over de væsentligste risikoforhold i forbindelse med driften, og på grundlag af disse opstilles en koncernrisikoprofil, der løbende evalueres. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på ét år. Når der vælges medlemmer til bestyrelsen, lægges der vægt på kandidaternes evne til at bidrage til koncernens strategiske udvikling. Det prioriteres at vælge bestyrelsesmedlemmer med et godt kendskab til det marked, hvor koncernen opererer. For øjeblikket er der seks generalforsamlingsvalgte medlemmer: en tysker, fire danskere og en hollænder. Bestyrelsesmedlemmerne skal træde tilbage ved næste generalforsamling efter det fyldte70. år. Yderligere medlemmer vælges af medarbejderne i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen udpeger formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne. Begge vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen har nedsat to komiteer: en Revisionskomite og en Vederlagskomite. Bestyrelsen mødtes fem gange i Mødesproget er engelsk. Som beskrevet i gennemgangen på af Rockwool koncernens corporate governance har bestyrelsen i starten af 2007 evalueret bestyrelsen samt topledelsen. Konklusionen var, at bestyrelsen arbejder og samarbejder med management på en professionel måde. Der blev stillet enkelte ændringsforslag, som kan lede til forbedringer. Generalforsamlingen og aktionærerne Selskabets aktiekapital er sammensat af to typer aktier, nemlig A-aktier (59,5 % af kapitalen), der hver har 10 stemmer, og B-aktier (40,5 % af kapitalen), der hver har én stemme. En fjernelse af denne forskel mellem aktieklasserne er i øjeblikket ikke på tale. Med de interessante men kapitaltunge ekspansionsmuligheder, som koncernen i disse år står over for, sikrer de to aktieklasser de optimale rammer for en langsigtet planlægning, der bedst kan skabe aktionærværdi. Der er ikke selskabets bestyrelse og koncernledelse bekendt indgået aktionæroverenskomster, som indeholder forkøbsret eller stemmeretsbegrænsninger. Rockwool Fonden selskabets største aktionær med 23 % af aktiekapitalen arbejder til gavn for samfundet, men tager behørigt hensyn til selskabets langsigtede interesser. RI-bestyrelsesmedlemmerne Tom Kähler, Gustav Kähler og et af de tre medarbejdervalgte medlemmer, Connie Enghus, er også medlemmer af bestyrelsen i Rockwool Fonden. Som omtalt i Børsprospektet fra 1995 foreligger der mellem nogle medlemmer af Kähler-familien en aftale om at afholde regelmæssige møder med henblik på at koordinere familiens interesser i relation til selskabet, hvori det tillige er aftalt at drøfte stemmeafgivelsen på generalforsamlinger i selskabet, idet parterne dog ikke er forpligtet til at stemme i fællesskab. Tom Kähler og Gustav Kähler begge medlemmer af bestyrelsen deltager i disse møder. For en detaljeret beskrivelse af Rockwool koncernens overholdelse af OMX Den Nordiske Børs Københavns anbefalinger vedrørende Corporate governance besøg

15 14 Årsrapport 2007 Aktionærinformation Aktiekurs og børsnotering Kursstigningen på Rockwool aktierne blev i 2007 på 32,1 % for A-aktien og 35,9 % for B-aktien. For første gang i otte år klarede aktierne sig dog dårligere end udviklingen i benchmark-indekset, der steg med 62,1 %. Ved udgangen af året var kursen på A-aktien DKK og på B-aktien DKK Aktielikviditeten steg kraftigt i årets løb, og den samlede aktieomsætning endte på DKK 15,5 mia., hvilket var en stigning på 178 % i forhold til Rockwool aktierne er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Aktierne er optaget i OMX nordiske Large Cap-indeks. Rockwools B-aktier blev opført på Dow Jones Eurostoxx 600 den 1. oktober 2007, men forlader indekset igen den 25. marts 2008 pga. den lavere markedsværdi. Pr. 30. november 2007 står B-aktierne opført på Morgan Stanley Capital Index (MSCI) for nordiske aktier. Investor Relations-politik Rockwool koncernens finansielle kommunikation har som mål at informere professionelle og private investorer, analytikere og erhvervspresse præcist og fyldestgørende, således at værdifastsættelsen af Rockwool aktierne i videst muligt omfang afspejler selskabets situation og forventninger. Rockwool koncernen stræber efter en åben og aktiv dialog med aktiemarkedets interessenter. Denne sikres bl.a. via: Præsentationer for større grupper af investorer og analytikere, heraf nogle via webcast Individuelle møder med større investorer samt analytikere Fondsbørsmeddelelser Kvartalsrapporter Årsrapporten Newsletter, der fremsendes til aktionærer Koncernens miljørapport Generalforsamlingen I de tre uger op til en regnskabsaflæggelse indstilles den finansielle kommunikation. Udbytte Rockwool International A/S tilstræber at udbetale et stabilt udbytte under hensyntagen til koncernens rentabilitet og udviklingen i egenkapitalen. Udbyttet blev fordoblet for regnskabsåret 2006 til DKK 9,60 pr. aktie. På den ordinære generalforsamling den 23. april 2008 vil bestyrelsen foreslå, at udbyttet for regnskabsåret 2007 hæves til DKK 14,40 pr. aktie. Aktionærer, der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen eller stemmerne Aktiekapital Stemmer Rockwool Fonden, 2640 Hedehusene 23 % 30 % Elisabeth Kähler, 2900 Hellerup 11 % 12 % Gustav Kähler, 2942 Skodsborg 7 % 8 % Dorrit Eegholm Kähler, DK-2830 Virum 6 % Aktionærgruppens ejerandel per 11. marts 2008 Aktionærgruppens stemmeandel per 11. marts 2008 Rockwool Fonden Rockwool Fonden Andre aktionærer med mere end 5 % Andre aktionærer med mere end 5 % Institutionelle investorer med mindre end 5 % Institutionelle investorer med mindre end 5 % Private investorer med mindre end 5 % Private investorer med mindre end 5 %

16 Årsrapport Finansiel kalender 2008 Årsrapport marts Investormøde med webcast 13. marts Generalforsamling 23. april Udbetaling af udbytte 29. april 1. kvartalsrapport 22. maj 2. kvartalsrapport 29. august Investormøde med webcast 30. august 3. kvartalsrapport 20. november Fakta Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie (DKK) Kurs B-aktie (DKK) Markedsværdi (DKK mio.) Udbytte pr. aktie (DKK) 14,40 9,60 Omsætning af aktier (DKK mio.) Følgende analytikere følger Rockwool aktierne: ABN AMRO Bo Andresen Alm. Brand Henton Thomas Hundebøll Carnegie Bank A/S Daniel E. Moustgaard Danske Equities Daniel Pattersen Exane BNP Paribas Benoit Huet Handelsbanken Fasial Kalim Ahmad Jyske Bank Lars Terp Paulsen Kaupthing Research Michael Drøscher Jørgensen LD Markets Lars Jørgensen Nordea Bank A/S Carsten Warren Petersen SEB Enskilda Kristian Marthedal Sydbank Rune Majlund Dahl Aktiekursudvikling A-aktie B-aktie Industri indeks (CSE2010PI) OMX C20

17 16 Årsrapport 2007 Videnressourcer Det er blevet en større strategisk udfordring at rekruttere og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft. Rockwool koncernen er inde i en periode med historisk kraftig vækst. På et arbejdsmarked med stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft har vi brug for et voksende antal specialister til at bygge og optimere fabrikker, udvikle nye markeder og styre globaliseringen af selskabets aktiviteter. Uanset disse udfordringer faldt medarbejderomsætningen en smule i 2007 (se Nøgletal). Fraværsprocenten er fortsat lav. Rockwool koncernen arbejder systematisk på at præcisere værdier og forventninger over for medarbejderne, foretage undersøgelser af medarbejdernes opfattelse af koncernen og ikke mindst iværksætte initiativer til at forbedre de områder, hvor der ifølge medarbejderne er plads til forbedringer. I 2007 var Rockwool University og dets team af undervisere i verdensklasse med til at fremme People & Brands forandringsprocessen. I 2008 vil alle ledelsesteams have gennemført ledelsestræning og fået 360 -tilbagemelding om deres lederevner. Træningsaktiviteterne blev også styrket på andre områder i Kerneværdier Træningen i vores kerneværdier Ansvar, Ærlighed, Engagement, Pålidelighed og Effektivitet forstærkes i takt med den stigende internationalisering af Rockwool koncernen. Mange nye medarbejdere fra en bred vifte af forskellige kulturer og religioner er blevet en del af Rockwool familien, og en fælles forståelse af vores værdier kan ikke tages for givet. I 2007 har selskaberne i Rockwool koncernen arbejdet på at gøre værdierne til en relevant del af arbejdsdagen for hver enkelt medarbejder. Dette arbejde vil blive intensiveret i Nøgletal Medarbejderomsætning, funktionærer 5,5% 6,6% 6,4% Fravær, funktionærer 1,8% 1,9% 2,0% Fravær, produktionsmedarbejdere 4,4% 4,0% 4,2% Uddannelsesdage pr. funktionær 3,1 3,2 4,5 Uddannelsesdage pr. produktionsmedarbejder 1,7 1,8 2,2 Sikkerhed, Ulykkesfrekvens 1 16,2 11,5 14,9 Medarbejderundersøgelse 2 3,76 3,88 3,90 Forskning og udvikling (DKK mio.) Patenter bevilget i året Pr. mio. arbejdstimer, 2 5 er den højeste karakter og 1 er den laveste, 3 Ekskl. Deutsche Rockwool.

18 Årsrapport Kinesiske muligheder Jeg har et interessant og nyttigt job i en god virksomhed. Kina har virkelig brug for dette produkt for at nedbringe landets energispild og luftforurening. Unge kinesere skifter ofte job 2-3 gange om året, men jeg vil gerne blive mindst 5-10 år. I traditionelle kinesiske virksomheder er der kun én der bestemmer, og det er chefen. Men i vores virksomhed træffes beslutningerne på grundlag af drøftelser mellem mange forskellige parter. Det er mere acceptabelt, og i den sidste ende er det mere effektivt, fordi alle forstår, hvorfor virksomheden gør som den gør. En enkelt person kan ikke favne det hele, så når medarbejderne inddrages, sådan som det sker i vores virksomhed, betyder det også færre fejl. Johnson Cheng You (31), Key Account Manager for tagisoleringsområdet i Kina, hvor Rockwool koncernen indviede Shanghai-kontoret i Nye grænser for erfarne eksperter Jeg ledte efter kompleksitet og krævende ingeniør-udfordringer. Der er ikke mange danske virksomheder, som tilbyder projekter på det niveau af kompleksitet som Rockwool Engineering gør. Det professionelle og tekniske miljø gør dette til et meget interessant og udfordrende sted at arbejde. Projekt manager Bent Vad Hansen (42) startede i Rockwool Engineering i Juni Han er ansvarlig for nøgleløsninger til projektet i Ukraine.

19 Energi & miljø Kapløbet om energieffektive bygninger går hurtigere end nogensinde, fordi regeringerne har indset det presserende behov for handling. Særligt i EU, som er Rockwool koncernens største marked, konkurrerer et stigende antal lande om at blive mest energieffektiv. Der er ikke blot tale om et kortsigtet modelune. Mange mål og handlinger rækker helt frem til Bedre isolering er et væsentligt redskab. Flere kraftværker eller mindre spild af dyr energi? Bedre energi- og CO 2 -effektivitet i bygninger og industriprocesser rummer et enormt økonomisk potentiale. Kraftværk baseret på fossilt brændsel i Cheshire i Storbritannien.

20 Årsrapport Energi en stadig større udfordring Energi står nu øverst på den politiske dagsorden. Oliepriserne er mere end tredoblet siden begyndelsen af 2003, men efterspørgslen er fortsat stigende især i udviklingslandene. Der er voksende bekymring for vores energiforsyningssikkerhed. 87 % af verdens energiforsyning kommer stadig fra ikke-vedvarende energikilder. Afhængigheden af importeret energi er stor og stigende i de fleste OECD-lande. Den europæiske gaskrise i 2006 understregede risikoen. De fleste af verdens naturgasreserver kontrolleres af kun tre lande. Fire lande kontrollerer hovedparten af oliereserverne. Bekymringen over den globale opvarmning lægger stadigt større pres på politikerne for at bremse det voldsomme spild af fossile brændsler. EU har ensidigt forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 20 %, men sigter mod et flersidigt mål på 30 % inden Det er stadig muligt at begrænse den globale temperaturstigning til kun 2 C. Ifølge FN s klimapanel IPCC forudsætter dette dog en % reduktion af den globale udledning af CO 2 inden Den mest oplagte løsning isolering Det går mere og mere op for politikerne, at bygninger er det mest oplagte sted at begynde. Bygninger står for over 40 % af energiforbruget og CO 2 -udledningen fra slutbrugere i EU og USA. Opvarmning og afkøling er de største energislugere i vores samfund. Et voksende antal nye rapporter f.eks. fra IPCC, Ecofys, Stern, Vattenfall/McKinsey og CEPS påpeger, at bedre energieffektivitet i bygninger, herunder navnlig isolering, måske er det mest omkostningseffektive middel til at reducere energispild og udledning af CO 2. Energiforbruget til opvarmning kan halveres på en lønsom måde med de energiløsninger, vi kender i dag. Det vil betyde en forbedring af vores livskvalitet ikke en forringelse. Hvis alle bygninger, som alligevel moderniseres, blev bragt op til gældende energistandarder, kunne vi alene i Europa med tiden reducere energiomkostningerne med 270 mia. om året og vi ville spare 460 mio. tons CO 2 om året (hvilket er mere, end vi er forpligtet til i henhold til Kyoto-protokollen). På verdensplan anslår Vattenfall, at det alene i bygninger ville være muligt og lønsomt at reducere CO 2 - udledningen med op til mio. tons om året. EU-handlingsplaner, der rykker Kapløbet om energieffektivitet ses tydeligt i EU. En 25 % stramning af energikravene til nybyggeri er ikke usædvanligt i forbindelse med de 27 medlemsstaters og associerede landes gennemførelse af EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2002/91/EF), forkortet EPBD. Nu skal energikravene tages op til revision med regelmæssige mellemrum som højst bør være hvert femte år. Effekten af EPDB er først langsomt begyndt at vise sig. I 2007 blev der opstillet en række ambitiøse mål på mellemlangt sigt. Standarder på linje med passivhuse for nyt boligbyggeri planlægges indført i Storbritannien (2013), Norge (2017) og Østrig (2015/2020), superlavenergihuse i Frankrig (2012), Tyskland (2012), Holland (2015) og Danmark (2015). Et passivhus er ekstremt velisoleret og bruger op til 90 % mindre energi til opvarmning og nedkøling end en gennemsnitsbolig. Som næste trin planlægger Storbritannien at indføre CO 2 -neutrale huse i I 2020 skal boliger i Frankrig producere mere energi, end de forbruger, og nybyggeri i Tyskland skal så vidt muligt opvarmes uden brug af fossile brændsler.

21 20 Årsrapport 2007 Yderligere forbedringer forventes. EU overvejer at følge Tyskland, Norge og Danmarks eksempel og kræve, at ikke kun større bygninger på over m², men alle bygninger skal føres op til moderne energistandarder, når de alligevel gennemgår en større renovering. Dette er vigtigt, da det største potentiale for økonomiske energibesparelser ligger i den eksisterende bygningsmasse. EU-direktivet om slutanvendelserne og om energitjenester (2006/32/EF) vil ligeledes bidrage til en forbedring af energieffektiviteten i samme størrelsesorden som EPBD. Fra 2008 og ni år frem skal medlemsstaterne reducere slutbrugerens energiforbrug med mindst 9 %. Medlemsstaterne skal f.eks. kræve, at energileverandørerne skal hjælpe slutbrugerne med at gennemføre energieffektivitetsforbedringer. Igen går visse lande i front. På nationalt plan er Storbritannien, Holland, Tyskland, Spanien og Frankrig de mest ambitiøse med sparemål på mindst det dobbelte af minimumskravet, ifølge deres nu obligatoriske nationale handlingsplaner for større energi effektivitet. Holland har f.eks. opstillet konkrete mål om at renovere og forbedre energieffektiviteten med mindst 30 % i bygninger om året. I Frankrig er målet ældre boliger om året, mens Storbritannien stræber efter at fordoble sine sparemål og øge tilskudsordningerne fra Den næste store energieffektivitetsforbedring bliver EU s handlingsplan for større energieffektivitet, hvor målet er at spare 20 % af den primære energi inden Energibesparelser i bygninger er et af de centrale områder. Handlingsplanen skal bane vejen for bedre information og finansiering (støtte, skattefritagelser, moms differentiering, m.v.) til energieffektivitetsforbedringer i medlemslandene. Den har til formål at indføre minimumskrav for energieffektivitet i såvel nye som renoverede bygninger. Passivhuse/lavenergihuse samt energieffektiv modernisering skal være reglen snarere end undtagelsen. Rockwool koncernen forventer, at handlingsplanen vil øge isoleringsmarkedet især fra 2013, men det præcise omfang vil afhænge af den konkrete implementering i de enkelte medlemsstater. Det ambitiøse kapløb om energieffektivitet udgør en lovende mulighed for isoleringsindustrien, men det indebærer også en enorm udfordring for myndighederne og byggeindustrien, som skal sørge for oplæring af millioner af aktører i byggeriet i nye, tætte byggeteknikker. Korrekte installationsmetoder er afgørende for at kunne opnå de størst mulige effektivitetsgevinster og sikre et sundt indeklima. Energieffektivitet uden for EU Også uden for EU skærpes energikravene. I Canada og USA gøres der en stor indsats på både lokalt og regionalt plan. I Ontario-provinsen, hvor Rockwool koncernen er ved at etablere endnu en produktionslinje, er isoleringskravene til nye boliger skærpet med 21,5 %, og der planlægges yderligere forbedringer i 2009 og I hele USA gives der et skattefradrag på USD til boligejere, der isolerer rigtigt. Forventet indførelse af krav til nybyggeri på niveau med superlavenergihuse Frankrig Tyskland Storbritannien Holland Danmark Norge

22 Årsrapport Det går fremad med skærpelsen af energikravene til nye bygninger, men det årlige nybyggeri i Europa udgør kun ca. 1 % af den samlede bygningsmasse. Hvis vi for alvor skal reducere udledningen af CO 2 fra vores bygninger, skal der gøres mere for at inkludere eksisterende bygninger i fremtidige handlingsplaner for CO 2 -reduktion CO 2 tjenes ind mere end 100 gange At holde orden i eget hus er en integreret del af vores miljøpolitik. Et typisk Rockwool isoleringsprodukt kan i sin levetid spare over 100 gange mere energi og CO 2, end der går til produktion, transport og bortskaffelse af produktet. Der vil blive sparet mere end 200 mio. tons CO 2 ved brug af de Rockwool isoleringsprodukter, som blev fremstillet og installeret i Ud over at reducere forbruget af fossile brændsler, medfører isoleringen også mindre luftforurening. Orden i eget hus I de sidste to år har Rockwool koncernen fordoblet antallet af energiaudits for yderligere at forbedre vores energibalance. Udgifterne til CO 2 -kvoter for perioden beløb sig til EUR 0,6 mio. Som følge af den kraftige produktionsudvidelse budgetterer Rockwool koncernen med køb af CO 2 -kvoter for EUR 4,3 mio. i 2008 til en pris af EUR 25 pr. ton. Rockwool koncernen har et genbrugssystem, som gør det muligt at smelte og omdanne tre fjerdedele af vores stenuldsaffald til nye produkter. Koncernens voksende genbrugsindsats får støtte fra EU s miljøprogram LIFE. Ansvarlighed er hjørnestenen i Rockwool koncernens miljøpolitik, som i mange tilfælde går videre end lokale lovkrav. Rockwool koncernen har tilsluttet sig Det internationale Handelskammers Business Charter for Sustainable Development Principles for Environmental Management. Rockwools aktiviteter har generelt en meget positiv effekt, men som al produktion indebærer de også ulemper for dem, der er naboer til fabrikkerne. Koncernen ønsker en åben dialog med naboerne for at sikre en så positiv sameksistens som muligt. For første gang i mange år er Koncernen involveret i en miljøretssag, nemlig i Kroatien. Flere detaljer om koncernens miljøforhold findes i Rockwool International A/S miljørapport på

23 Isoleringsområdet Rockwool koncernen er den næststørste isoleringsproducent i verden. Isoleringsområdet er koncernens langt største forretningsområde med 85 % af omsætningen. Hovedparten af koncernens produkter og systemer afsættes til byggesektoren, men andre vigtige områder er specialisolering til kraftværker, procesindustrien og skibe. Isoleringsområdet står for driften af koncernens 23 stenuldsfabrikker fordelt med 20 i Europa, to i Nordamerika og en i Asien.

24 Årsrapport Stigningen i salget af isoleringsprodukter og -systemer gik hurtigere i 2007 end nogensinde. Det var især tilfældet i årets første halvdel, og kunderne oplevede betydelige leveringstider på mange markeder. Balancen mellem udbud og efterspørgsel fandt et mere normalt leje i løbet af efteråret. Omsætningen kom op på DKK 11,8 mia., hvilket udgjorde en stigning på 22 % i forhold til Denne stigning skyldes både øget salg og højere salgspriser. Priserne på råmaterialer steg dog også, hvilket reducerede den positive virkning på nettoresultatet. Nettoresultatet for isoleringsaktiviteterne endte på DKK mio., hvilket var en stigning på 142 % i forhold til Bygningsisolering Det europæiske marked for bygningsisolering udviklede sig meget positivt i første halvår. En usædvanligt mild vinter betød, at mange byggeaktiviteter, som påvirkes af sne og frost, kunne fortsætte i januar-marts. Kombineret med den høje byggeaktivitet inden for både bolig- og erhvervssegmentet udviklede omsætningen sig yderst positivt på næsten hele kontinentet. En opbremsning på det europæiske boligmarked i løbet af sommeren betød, at tempoet gik noget ned i dette segment. Aktiviteten på erhvervsmarkedet og inden for renovering fortsatte på et tilfredsstillende niveau i andet halvår, men også her var der tegn på svækkelse mod slutningen af året. Væksten i omsætningen var kraftigst i Central- og Østeuropa med Rusland i front, mens der skete en vis opbremsning i omsætningen i Polen, Ungarn og Tjekkiet i løbet af tredje og fjerde kvartal. I Vesteuropa viste næsten alle markeder solid fremgang i første halvår, men i andet halvår var situationen mere blandet med svækkelse i Skandinavien, Tyskland og Spanien, mens bl.a. Frankrig og Benelux-landene fortsat udviste stærke resultater. På trods af krisen i USA s byggesektor oplevede Rockwool koncernen en solid omsætningsstigning i Nordamerika på grund af den begrænsede eksponering i forhold til boligsektoren, og fordi det canadiske marked fortsat udviste gode resultater. Isoleringsområdet DKK mio Resultat Ekstern nettoomsætning 9.641, ,6 Intern nettoomsætning 1.057, ,2 EBITDA 1.792, ,8 Af- og nedskrivninger 681,3 650,1 EBIT 1.111, ,7 Finansielle poster -52,8-35,7 Resultat før skat 1.058, ,0 Skat af årets resultat 358,4 668,3 Årets resultat 700, ,7

25 1 2 1 Rockwool isolering til offshore sektoren er et marked i god udvikling. Evnen til at udvikle nicheprodukter, hvor stenuldsprodukternes unikke egenskaber er stærkt efterspurgte, gør koncernen mindre sårbar over for konjunkturudsving på byggemarkedet 2 Nationale programmer til reduktion af CO 2 -udledningen øger sammen med de høje oliepriser incitamentet til at foretage renoveringer med øget brug af isolering Markedet for bygningsisolering, såsom ruller, batts og granulat, er karakteriseret af skarp konkurrence med glasuldsproducenterne. Omsætningen i dette segment viste en positiv udvikling, uanset at området påvirkes af den faldende aktivitet inden for boligbyggeriet. Koncernen oplevede en positiv udvikling inden for modernisering af eksisterende huse, men stadig på et meget lavt niveau. Markedet for isolering af flade tage er et af Rockwool koncernens vigtigste, og koncernen er førende i Europa. Flade tage anvendes hovedsageligt i segmentet for erhvervsbyggeri, herunder fabrikker, lagerfaciliteter, lufthavne osv. Markedet er karakteriseret ved konkurrence især fra producenterne af olie-baseret skumplastisolering. Omsætningen på dette område steg kraftigt, dels på grund af det høje byggeaktivitetsniveau, dels på grund af øgede isoleringstykkelser. I Danmark introduceredes f.eks. Hardrock Energy, som er et tagisoleringssystem, der på enkel vis lever op til de nye strengere energikrav i det reviderede bygningsreglement, som har betydet mere end en fordobling af isolationstykkelserne i nybyggeri. Af andre vigtige nye produkter kan nævnes Megarock, som er introduceret i Tyskland. Det er en tagløsning specielt beregnet til at optage øgede belastninger, da tagområdet i stigende grad benyttes til aircondition- og solcelleanlæg. Vi forventer ikke nogen vækst i omsætningen af bygningsisoleringen I Dette er baseret på et svagt 1. kvartal og en forventet konjunkturvending senere på året. Byggeaktiviteten vil blive suppleret af effekten af de skærpede energikrav i bygningsreglementerne. Markederne forventes at udvikle sig mest positivt i Central- og Østeuropa. Industriel og teknisk isolering Rockwool koncernen er en af de førende leverandører af isolering til segmenterne for industriel og teknisk isolering. De væsentligste anvendelsesområder omfatter isolering af rørinstallationer og ventilationskanaler i bygninger samt isolering af rør og kedler på kraftværker og i procesindustrien. Markederne udviste solid vækst hele året, og i modsætning til bygningsisolering oplevede de ingen opbremsning mod årets slutning. De central- og østeuropæiske markeder udviste igen en god omsætningsfremgang, og væksten på de vesteuropæiske markeder var også tilfredsstillende. Alle markedssegmenterne oplevede en god udvikling.

26 3 EUs Berlaymont-bygning i Bruxelles er for nyligt blevet renoveret og energiforbruget blev reduceret. Offentlige bygninger udgør en betragtelig del af den europæiske bygningsmasse og har et meget højt energiforbrug. Som led i den franske regerings energiplan skal alle offentlige bygninger i Frankrig, dvs. 12 % af bygningsmassen, renoveres inden Brandsikringsreglerne er meget forskellige i EU-landene, og forkert brug af byggematerialer kan få katastrofale følger. Der blev endnu en gang givet udtryk for bekymring over brugen af skumplastisolering efter en tragisk brandulykke i Warwickshire i Storbritannien, der omfattede sandwichelementer med en kerne af skumplastisolering 4 For at opnå en synergieffekt på markeder, som i stigende grad smelter sammen, gennemførtes en reorganisering af forretningsområdet i 2007 ved at udvide arbejdsområdet for den centrale organisation Rockwool Technical Insulation. Der forventes positive tendenser i alle segmenter i Der forventes en stigning i aktiviteterne inden for el- og procesområdet i takt med det øgede behov for kraftværker i Europa. De usikre økonomiske udsigter kan dog udskyde nogle af projekterne. Central- og Østeuropa forventes at udvise den højeste vækst i omsætningen. Marine- og offshore isolering Rockwool koncernen oplevede en fortsat kraftig vækst inden for marine- og offshore isolering i hele 2007 og en styrkelse af koncernens position som en af verdens førende leverandører af brandisolering. Rockwool koncernens aktiviteter er centreret om at tilbyde brandsikring og dermed passagersikkerhed. Desuden øges interessen for gennem støjreduktion at sikre komfort ombord. Det har i de senere år øget efterspørgslen efter isolering først og fremmest på de store passagerskibe, men nu også på de traditionelle handelsskibe. En stor kampagne blev lanceret i 2007 som følge af den øgede opmærksomhed på dette område. Herudover er profilen for Rockwool Marine & Offshore profil i 2007 blevet yderligere harmoniseret og styrket gennem indførelse af fælles internationale skibscertifikater til gavn for både kunder og partnere. Den positive udvikling forventes at fortsætte i 2008 med et fortsat højt aktivitetsniveau og en god omsætningsvækst. Markedet var præget af et højt aktivitetsniveau både inden for skibsbyggeri og platforme. Skibsværfterne fortsatte med at udvide kapaciteten ved at bygge nye værfter. Vi kan se at aktiviteterne spredes til nye skibsbygningsnationer som Filippinerne, Vietnam og Indien.

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 23. november 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature Novozymes Generalforsamling li 2002 Unlocking the magic of nature Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo Køppler Ulla Morin Morten Iversen

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009 Rockwool International A/S Generalforsamling 22. april 2009 1 1 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2006 Indhold En historisk vækstmulighed 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Virksomhedsprofil 6 Årsberetning for 2006 7 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 15. april 2008 Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2008. Bestyrelsen fremsætter på

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 27. august 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2013 for ROCKWOOL International A/S Bestyrelsen for ROCKWOOL International A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2013.

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup Aktivt ejerskab Niels Kornerup 2 Disposition Aktivt ejerskab Begrebet aktivt ejerskab Fokuspunkter og eksempler Rollefordeling i forskellige virksomhedsstrukturer Den danske model internationale tendenser

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Rockwool koncernen i Asien

Rockwool koncernen i Asien Rockwool koncernen i Asien Generalforsamling Rockwool International A/S 27. April 2011 1 Asien Største kontinent 30 % af jordens landområder 4 milliarder mennesker (60 % af verdens befolkning) 48 nationer

Læs mere