Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj J.nr.: 11/29736

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736"

Transkript

1 Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 11/29736 Referat af 9. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Mandag den 2. maj 2011 kl Tilstedeværende: Abderrazak, Ayse, Bayram, Cecilia, Faizan, Muhsin, Sami & Samir Fraværende med afbud: Desalegn, Dusan, Hakima, Ilvana, Lynette & Roya Sekretariatet: Mette Søndergaard, Lise Frisk Punkt 1. Godkendelse af referat fra 8. ordinære rådsmøde og godkendelse af dagsorden for 9. ordinære rådsmøde. Muhsin bød velkommen til de to nye medlemmer Cecilia og Samir. Abdul Samir kommer fra Skanderborg integrationsråd. Han arbejder meget for piger og kvinders rettigheder, og hovedsageligt beskæftiger han sig med afghanere, da han selv er fra Afghanistan. Muhsin orienterede, at han havde holdt et formøde med Abdul Samir forud for det ordinære møde. Cecilia præsenterede sig selv og fortalte, at hun er glad for at komme med i rådet på trods af den kedelige anledning. Cecilia oplyste, at hun kommer fra Equador og er dansk gift. Mette oplyste, at der ikke ville være nogen orientering fra integrationsministeriet, idet der ikke var væsentligt nyt at orientere om i betragtning af, at det var mindre end en måned siden, at der blev holdt møde i rådet. Referatet fra 8. ordinære rådsmøde godkendtes uden bemærkninger. Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger. 1

2 Punkt 2. Nyt fra formandsskabet Bayram orienterede om mødet med den tyrkiske ambassade, hvor Bayram, Muhsin, Sami og Ayse deltog. Den tyrkiske ambassadør havde givet udtryk for et ønske om at samarbejde med rådet. Han havde understreget, at rådet skal være mere synligt i medierne. Ayse tilføjede, at ambassadøren havde tilbudt dem at gøre brug af sit netværk for at få gjort mere opmærksom på rådet og dets arbejde. Muhsin orienterede om Issmats død. Han fortalte, at han sammen med sekretariatet deltog i bisættelsen. Han beskrev kort forløbet op til Issmats død og gav udtryk for den bekymring, der havde været omkring Issmats helbred. Mette orienterede om Issmats mindeord på hjemmesiden, og at der fra den efterfølgende dag vil blive rettet diverse informationer på hjemmesiden. Hun oplyste yderligere, at Issmats nekrolog var blevet trykt i diverse aviser. Punkt 3. Nyt fra sekretariatet Mette orienterede, at årsberetningen er sendt til tryk, og at den gerne skulle være klar til mødet i repræsentantskabet lørdag. Hun oplyste, at sekretariatet vil medbringe roll-ups til mødet, da det er tanken, at de skal ligge rundt i landet hos rådsmedlemmer, så man kan have dem med til oplæg lokalt. Mette fortalte yderligere, at der er bestilt nye computertasker, muleposer, pastilæsker og kuglepenne. Mette orienterede, at Integrationsminister Søren Pind vil mødes med rådet den 21. juni. Det er dagen efter et planlagt rådsmøde og sommerafslutning, som skulle være afholdt hos Razak i Varde, men det vil blive udskudt til efter sommerferien. Mette understregede, at det er vigtigt at mødes med ministeren inden sommerferien. Hun oplyste, at rådet normalt holder et formøde samt et rådsmøde efterfølgende, og at det derfor er en hel dag, som skal sættes af til ministermødet. Mette mindede om, at det er det første møde med ministeren, og at det derfor bliver et hilse-på møde. Mette opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig Integrationsprisforum, som i år foregår i Torvehallerne i Vejle. Hakima havde allerede tilmeldt sig. Ayse oplyste, at hun også er tilmeldt. 2

3 Mette mindede om Gladsaxes integrationsdag, som rådsmedlemmerne kunne overveje at deltage i. Mette orienterede, at der var modtaget materiale fra SOS mod Racisme, og at dette materiale kunne rådsmedlemmerne benytte pausen til at kigge på. I forlængelsen af orienteringen om mødet på den tyrkiske ambassade fortalte Mette, at pressegruppen er i gang med en strategi. Operate havde netop sendt oplægget samt udkommet af pressemødet til sekretariatet. Der blev spurgt til udskiftning i rådet. Muhsin oplyste, at de fleste, som stopper i rådet, gør det på grund af arbejde og fraflytning fra kommunen, og ikke på grund af utilfredshed med at arbejde i rådet. Ayse spurgte til fremmøde. Muhsin svarede, at det tidligere er set, at 7-8 medlemmer møder op til møderne. Han oplyste, at jo flere ministermøder, desto større fremmøde til de ordinære møder. Da der ikke har været mange ministermøder, har aktiviteten ikke været så høj. Mette orienterede, at der til næste møde skal vedtages en møderække, og at det forhåbentlig vil være med til at fremme mødedeltagelsen. Punkt 4. Nyt fra integrationsministeriet Punktet udgik af dagsordenen. Punkt 5. Orientering om og vedtagelse af valgprocedure Mette orienterede om valgproceduren, som den er udformet i Rådet for Etniske Minoriteters forretningsorden. Muhsin indstillede til, at den beskrevne fremgangsmåde blev fulgt. Valgproceduren blev vedtaget uden indsigelser. Punkt 6. Valg til næstformand Mette oplyste, at Hakima ønskede at stille op til næstformandsposten. Razak meddelte, at han også ønskede at stille op. Der var to kandidater til næstformandsposten: 1) Abderrazak Jenayah (8 stemmer) 2) Hakima Lasham Lakhrissi (0 stemmer) Ved hemmelig afstemning blev Abderrazak Jenayah enstemmigt valgt til næstformand. Bayram Yüksel besidder stadig den anden næstformandspost. 3

4 Punkt 7. Besættelse af følgende poster: Medlem af Rådet for Menneskerettigheder Mette orienterede indledningsvist om opgavens indhold. Cecilia blev enstemmigt valgt til medlem af Rådet for Menneskerettigheder uden modkandidater. Roya Moore er fortsat suppleant til Rådet for Menneskerettigheder. Medlem af og suppleant til ligebehandlingsudvalget i IMR Mette orienterede indledningsvist om opgavens indhold. Abdul Samir blev enstemmigt valgt til medlem af ligebehandlingsudvalget i IMR uden modkandidater. Cecilia blev enstemmigt valgt som suppleant til ligebehandlingsudvalget i IMR uden modkandidater. Punkt 8. Oplæg fra Ny-Dansk Ungdomsråd Punktet udgik af dagsordenen grundet afbud fra NDU. Punkt 9. Nyt fra medlemmerne om deltagelse i diverse Sami orienterede, at han havde været til møde i kontaktudvalget i politiet. Indledningsvist orienterede han om kontaktudvalgets arbejde og medlemmer. Det seneste møde satte fokus på østbander og nattelivet i Danmark. Sami oplyste, at det gik godt i nattelivet på Sjælland, og at det hovedsageligt er i Jylland, at der er problemer med diskrimination i nattelivet. Ayse oplyste, at hun er i praktik i SFI, og at hun i den forbindelse er i gang med at udarbejde en rapport, som er relevant for REM. Regeringen har givet 1.5 millioner, og SFI skal udarbejde rapporten på 3 måneder. Ayse oplyste, at hun er ude at lave feltarbejde i den forbindelse. Hun uddelte skemaer til de andre rådsmedlemmer, og bad dem om at kigge på dem. Hun oplyste yderligere, at Bayram sidder i følgegruppen. Sekretariatet vil videresende yderligere information til rådsmedlemmerne om rapporten. Punkt 10. Nyt fra de kommunale integrationsråd Abdul Samir orienterede om Skanderborg kommune. Han fortalte, at der er sket rigtig meget, og at der især er lavet tiltag indenfor frivillige foreninger. 4

5 Han oplyste, at de havde haft en række møder med kommunen om problemer med boligforeninger. Yderligere oplyste han om sit arbejde med indvandrerkvinder, og disses mulighed for at få lov til at gå i svømmehallen. Han oplyste, at der er oprettet ungdomsklubber og de havde modtaget penge gennem hotspot. De andre rådsmedlemmer kom med gode råd til Skanderborgs integrationsråds problemer med kvindernes ønske om at få i svømmehallen. Muhsin oplyste, at der er skoler, som har deres egen svømmehal, som man kan leje billigt. Samtidig oplyste han, at der har været rigtig gode erfaringer i Fredericia Kommune, og at Turan Savas vil kunne være behjælpelig med oplysninger herom. Sami oplyste, at ifølge fritidsloven, som gælder alle statsborgere i Danmark, kan de leje en svømmehal billigt, hvis nogle af kvinderne uddanner sig til reddere. Sami orienterede om, at integrationsrådet i Høje-Taastrup skal have ny formand. Punkt 11. Punkter til næste ordinære møde Mette orienterede, at der nu vil være ministermøde forud for det ordinære rådsmøde. Det næste ordinære møde skal også bruges på at lægge en møderække, hvilket kan tage lang tid. NDU vil derfor først blive inviteret til møde på den anden side af sommerferien. Mette foreslog, at mødet/sommerfesten hos Razak bliver rykket til efter sommerferien. Hun orienterede yderligere om, at ministeren har lagt integrationsdøgnet i august, og at emnet vil blive Stockholm-programmet, dvs. EU-politikken set i lyset af, at Danmark har formandskabet sammen med Polen og Cypern i første halvår Derfor blev det besluttet at holde et weekendmøde i starten af august om emnet, som kunne kombineres med sommerfesten. Der blev talt om den august. Punkt 12. Evt. Ingen bemærkninger til evt. 5

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 3. RÅDSMØDE Dato: 29. september 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/13161 Sagsbeh.: MKO Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 3. september 2010 kl.

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00

Referat IntegrationsrådetUformelt brainstormingmøde Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Tilstedeværende Medlemmer: Bilal Titrek (indtil kl. 18.30), Faizan Akbar,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3.

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3. V A L D A L ØSTER ALLÉ 33 TLF 35 38 50 00 FAX 35 38 68 00 www.valdal.com 2100 KØBENHAVN Ø valdal@valdallaw.dk Danske Bank 4180 4410 502933 A D V O K A T F I R M A Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere