Kulturplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturplan 2009-2010"

Transkript

1 Kulturplan

2 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører og arrangører - og dels på enkelte kulturelle fyrtårne. Vi ønsker at gøre det samlede udbud til en markant profil for kommunen. Og vi ønsker at sikre, at så mange som muligt kan tage del i kulturlivet som tilskuere, deltagere, udøvere og arrangører. Bredt: Bredde i kulturen betyder både, at kulturen i dens mange genrer er repræsenteret (teater, klassisk musik, rytmisk musik, dans, kunst etc.) Det betyder også, at kulturen ikke bare skal være for en lille del af befolkningen, men skal have en bred profil, således at den både tilgodeser eliten og bredden. Rigt: Vi ønsker, at kulturen skal være en integreret del at borgernes liv og dermed en kilde til øget livskvalitet - og ikke bare en lejlighedsvis oplevelse eller et afbrud i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at kulturen udfolder sig i mange variationer og i stor mængde overalt i kommunen, ligesom lejlighedsvise store kulturbegivenheder skal præge livet i kommunen. Varieret: I Thy er der en meget stærk folkelig tradition for kulturproduktion og kulturarrangement. Der er amatørteatre, kor og orkestre, musikgrupper, billedkunstnersammenslutninger, gallerier, billedskoler, koncertarrangører, jazzklub, Thy Masterclass, Filmklubben, Kulturekspressen og meget mere. Selve det folkelige ejerskab borger for en stor variation i udbuddet. Vi ønsker at støtte denne mangfoldighed og inspirere den med mødet med det professionelle kulturliv, således at kulturlivet kommer til at dække hele spektret fra det gode folkelige til det højt professionelle. Kvalitetspræget: Vi vil sikre kvaliteten i kulturudbuddet. Kvalitet er en evigt debaterbar størrelse, og vi vil lade kvalitetsdebatten være en permanent integreret del af kulturdebatten i kommunen. Kvalitetsbevidstheden betyder at vi vil dyrke de initiativer, der fremmer kvaliteten i kulturen, herunder at vi støtter talentudviklingen og talentplejen i kommunen, ligesom kulturudbud på højt professionelt niveau udefra inspirerer kommunens kulturliv og kvalitetsbevidsthed.

3 Indsatsområder: De fundamentale kulturinstitutioner. Kulturlivets fundament i en kommune vil altid være de kulturelle institutioner: Bibliotek, musikskole, museer, kunstmuseer, teater, kulturhuse. Derfor vil Thisted kommune bl.a. Sikre, at der er et godt biblioteksvæsen i kommunen som vigtigt kulturbærer i litteratur og et bredt spektrum af medier, som den centrale formidler af viden, det centrale sted for informationssøgning i et alsidigt medieudbud (boglige og elektroniske) og som en samarbejdspartner for kommunens uddannelsesinstitutioner, således at Thisted kan blive en attraktiv kommune for uddannelse. Sikre, at der er en god musikskole, der kan formidle musikundervisning til så bredt et udsnit af kommunens børn som muligt ud fra den betragtning, at musikglæden stimuleres optimalt ved selv at spille og ud fra den betragtning, at de kreative kompetencer, der tilegnes gennem musikundervisningen, er af vital betydning i andre sammenhænge også. Vi vil sikre en musikskole, der giver mulighed for musikalsk udfoldelse, sammenspil i alle former, og som er et kraftcenter i hele kommunens musikliv, og som også har særligt fokus på talentudvikling. Endelig vil vi sikre en musikskole, der aktivt kan præge byens små og store begivenheder. Sikre et godt og bredspektret museumsvæsen i kommunen, der kan fastholde den kollektive hukommelse og formidle viden og sammenhænge gennem indsamling, forskning og udstillinger. Kommunen råder over en række større og mindre museer, Thisted Museum (kulturhistorisk), Museumscenter Hanstholm (befæstningsmuseum 2. verdenskrig), Heltborg museum (kunst og landbrugsmuseum), Kirsten Kjærs museum (kunstmuseum), Limfjordscentret Doverodde foruden en række mindre museer. Sikre, at god kunst er tilgængelig for alle gennem et godt udbud af kunstmuseer og udstillinger. Udover de private og offentlige museer er der i kommunen en kvalitetsbevidst kunstforening, Det Ny Kastet i Thisted, en spændende kunstforening i Hanstholm, en mængde gallerier og udstillingssteder i hele Thy,

4 en unik Søndergårddekoration på biblioteket, og vekslende udstillinger rundt i kommunen. Arbejde for, at der stadig vil være et egnsteater, der tilbyder forestillinger for børn og voksne i kommunen både som producent, formidler og arrangør. Sikre, at der er kulturhuse, der kan rumme de mangesidede kulturaktiviteter, der foregår rundt i kommunen både de store og de mindre, herunder vil vi sikre, at der er muligheder specielt for ungdomskulturen, der organiseres i URT, der tæller ca. 350 medlemmer. Vi vil sikre, at der er kulturhuse på forskellige niveauer fordelt over hele kommunen - fra huse til den folkelige kultur til de større og mere spektakulære arrangementer. Vi vil i den forbindelse undersøge mulighederne for etableringen af kulturcenter Hanstholm og etablere et beslutningsgrundlag for et stort kulturhus i kommunen. Dette beslutningsgrundlag vil indgå i den fremtidige kulturplanlægning. Det folkeligt forankrede kulturudbud I en egn som vores vil den folkeligt forankrede kultur altid være en stor del af det samlede kulturliv. Det er hensigtsmæssigt i den forbindelse at dele den folkeligt forankrede kultur op i to hovedgrupper: 1) Den producerende og 2) Den arrangerende. 1) Den producerende En meget væsentlig del af kulturudbuddet på egnen består af amatører, semiprofessionelle og lignende arrangementer. Betydningen af den del af kulturlivet er vanskelligt at overvurdere.

5 I Thy er der en mængde mennesker, der brænder for deres større eller mindre kulturelle projekter. Det er et imponerende udbud af endog meget flotte projekter, der ser dagens lys takket være disse mennesker. Her er store egnsspil, her er store koncerter, hvor man danner kor og orkestre i imponerende størrelse og kvalitet og opfører store værker i det hele taget har Thisted Kommune et rigt varieret korliv, her er kor, der rummer det bredt folkelige i mange genrer og her er kor der gennem mange års seriøst arbejde har nået en høj koncertkvalitet. Her er teatre, der laver forskelligartede forestillinger. Her er orkestre, bands, korps og bigband. Meget af det er på et imponerende kvalitetsniveau. Derfor vil Thisted Kommune bl.a. sikre, at der er gode muligheder for udfoldelse af det folkeligt forankrede kulturliv, det vil bl.a. indbefatte at stille egnede lokaler til rådighed og støtte med tilskud og garantier. 2) Den organiserende Det folkelige engagement er på mange måder nerven i egnens kulturliv. Langt de fleste af de professionelle kulturarrangementer, der finder sted i kommunen bliver til på baggrund af et stort frivilligt og engageret arbejde. Det er teaterforeningen, der sørger for at vor egn besøges af de professionelle teaterforestillinger, Det er koncertforeninger og lignende, der sørger for fine koncerter (kammerkoncerter først og fremmest) Det er jazzklubben, der får de fine jazzbands til byen. Det er som nævnt URT, der holder liv i ungdomsmusikkulturen ved at arrangere koncerter. Kulturekspressen skaber et mangesidigt kulturudbud, Thyarts samler en række kunstnere og gallerier til en samlet fremtræden, Kunstforeningen, Det ny Kastet, skaffer fantastiske udstillinger til byen, Hanstholm Kunstforening, laver spændende udstillinger og arrangementer i Kunstbygningen og Havhaven. Der er kredse omkring kirkerne, der laver de fine kirkekoncerter, og der er Thy Masterclass, der laver et kammermusikprojekt, der gør Thy berømt i vide kredse i hele Danmark og udenfor også. Den folkelige kraft i organiseringen af kulturlivet vil altid være en vigtig nerve. Derfor vil Thisted Kommune bl.a. sikre, at de folkelige organisationer får optimale betingelser for deres virke, og at de støttes både med lokaler, samarbejde (bl.a. konsulentbistand) og økonomisk støtte.

6 Børnekultur Børns møde med kunst og kultur af høj kvalitet er af fundamental betydning. Det er vigtigt fra starten at give børn selvstændige erfaringer med kulturlivet og vænne dem til at tage aktivt del i kulturlivet både i barndommen og senere hen i livet. Thisted kommune rummer en række kulturtilbud på højt kvalitetsniveau for børn: Kulturnatten, en række kulturelle arrangementer for børn, hvor alle kommunens institutioner og foreninger kan byde ind med kulturelle aktiviteter og tilbud. Kamæleonkoncerter, der giver børn mulighed for at møde levende kvalitetsmusik specielt tilrettelagt for børn. Biblioteket arrangerer ca. 1 gang om måneden kulturelle arrangementer for børn (Teater, Musik, Sommerbogen, maleri og andet). Teaterforestillinger på skoler og institutioner. Løbende teaterforestillinger (Æbleskive Teater, Teater for en halv hund etc.) Børneteaterfestivalen På Kanten. Biografordninger for institutioner og skoler: Med Rød stue i biografen og Med Skolen i biografen. Aftalen med Aalborg Symfoniorkester sikrer, at ca. 400 børn om året præsenteres for levende musik først gennem pædagogisk tilrettelagte gruppekoncerter med musikere fra Aalborg Symfoniorkester på skolen og derefter ved en koncert i forlængelse heraf i Aalborg. Skoletilbud af Thisted Museum, Museumscenter Hanstholm, Limfjordscentret, Doverodde, Kirstens Kjærs Museum, Kommunens Naturvejleder, Hanstholm Naturskole, Heltborg Museum, Skov- og Naturstyrelsen og Vorupør Museum. Børnekulturelle arrangementer på Limfjordscentret, Doverodde. Billedskole for børn på Heltborg Museum. Tilbud til skoler om at få kunstnere af alle slags (billedkunstner, musiker, skuespiller, danser osv.) ud at arbejde med børnene efter ordningen 1 kunstner til 1/4 pris. Børnefilmklub med program fordelt over to aldersgrupper (Børnehave 3. klasse og klasse). Derudover laves der løbende børnekulturelle arrangementer af forskellige aktører. Endelig er der i kommunen et aktivt netværk af personer, der laver børnekulturelle tiltag og også deltager i regionens netværk omkring kurser, idéudvikling, og fælles inspirationsforløb målrettet kultur for børn. Det er vigtigt, at der gives gode og kvalitetsbevidste tilbud til alle børn.

7 Derfor vil Thisted Kommune Fastholde og udbygge kulturtilbuddene til børn således, at der er et rigt kulturliv for børn spredt over alle områder af kulturen (teater, film, musik, billedkunst mm.) Udvide tilbuddene gennem børnekulturnetværket i Kulturaftale Nordjylland. Her er det næste store projekt for børnene, at man arbejder på at gennemføre Den Kulturelle Rygsæk i alle kommuner i regionen. Den kulturelle Rygsæk er et norsk inspireret projekt, der sikrer, at alle børn i institutioner og skoler, hvert år sikres tre kulturelle oplevelser af høj kvalitet. Disse oplevelser kan være inden for alle hjørner af kulturen. Den Kulturelle Rygsæk er med i næste kulturaftale med ministeriet., hvor børnekulturen i det hele taget er et satsningsområde. Kulturaftaler Også indenfor kulturen gælder det, at der er ting, vi kan bedre, hvis vi løfter sammen. Gennem kulturaftaler bliver det muligt ikke alene at løfte sammen med andre kommuner, men også at få staten til at støtte med midler. Kulturaftaler giver således mulighed for flere, mere alsidige og også langt større satsninger, end den enkelte kommune vil kunne foretage alene. Kulturaftale Nordjylland Thisted Kommune er med i Kulturaftale Nordjylland, vi får i den forbindelse en række arrangementer til kommunen, der er langt større, end vi selv kunne løfte. Indtil videre har Thisted Kommune blandt andet fået en verdensmusikfestival, Go Global, ud af denne aftale. Talentfulde rytmiske bands fra kommunen har fået et løft i samarbejdets talentudvikling, Der vil komme koncerter i forbindelse med dette projekt til Thisted, Musikteatret deltager i et netværk under Apex, Limfjordsrock er blevet støttet, mange kulturaktører i kommunen (musikskole, bibliotek, kulturkonsulent, ungdomsskole, museum, URT med flere) er kommet med i inspirerende netværk og konferencer og uddannelser, skolen i biografen og rød stue i biografen er led i aftalen, store kulturprojekter har fået og vil få støtte fra aftalen. Kulturaftalen vil i tiden fremover have følgende satsningsområder: 1. Talentudvikling: teater, musik, billedkunst, litteratur, dans, film, blandformer etc. 2. Børne- og ungekultur 3. Oplevelsesøkonomi: kreative alliancer, kunstner til 1/4 pris, netværk etc. 4. Fyrtårnsprojekter I Thisted kommune vil i næste periode især børne- og ungdomskulturen få et markant løft gennem aftalen ligesom igen store kulturprojekter (Teutonernes rejse og Nordatlantisk Inspiration) søger støtte. Talentudviklingsprogrammet for især rytmisk musik vil være åbent for, at bands fra kom-

8 munen vil få udbytte af og sætte sit positive præg på arrangementet. Mange andre kulturelle initiativer vil kunne hente støtte fra aftalen. Derfor vil Thisted Kommune fortsætte i denne kulturaftale, og aktivt arbejde for at styrke og udvikle den og hente mange kulturinitiativer til kommunen. Kulturaftale Thisted, Morsø, Skive Thisted Kommune har gennem 2007 og 2008 arbejdet på mulighederne for at etablere endnu en kulturaftale sammen med Morsø og Skive kommuner. Den tætte geografiske sammenhæng og det mindre antal aktører giver muligheder, som det større forum ikke rummer. Samtidig er denne kulturaftale lagt an på langsigtede og blivende initiativer og ikke som Kulturaftale Nordjylland, der især tager sigte på at støtte projekter. Arbejdet i denne kulturaftale har begrænset sig til tre hovedakser: Musikken, hvor de store satsninger på musikområdet kan forenes, bland andet med henblik på at blive mere synlige nationalt og internationalt, men også med henblik på gennem synergieffekt og øgede eksterne midler at blive af endnu højere kvalitet. For Thisted Kommunens vedkommende drejer det sig om Thy Masterclass og sangermasterclassen ved Kirkemusikskolen i Vestervig. I forbindelse med denne kulturaftale kan endvidere det samarbejde, der i forvejen er på musikskolerne, blandt andet med MGK, udbygges ligesom det vil blive muligt at forene kræfterne og skabe orkesterprojekter og korprojekter af amatør og semiprofessionelt format i en langt større skala, end det er muligt i de enkelte kommuner. Visionen for denne del af aftalen er dels et rigere musikliv til glæde for alle borgere og dels en større og mere målrettet talentpleje samt at give et løft til det seriøse kor og orkesterarbejde, der finder sted i kommunen. For et blomstrende musikliv er både talentudvikling og talentpleje af vital betydning. Det er vigtigt at de unge mennesker, der har et talent, får mulighed for at udvikle det og eventuelt komme videre og måske tage en musikalsk uddannelse, men det er lige så vigtigt for det levende musikliv, at der er en stadig inspiration og udfordring til alle de gode amatørmusikere og sangere i alle aldre, der findes i kommunen og som er optaget af alle andre erhverv. Skal musiklivet blomstre er det vigtigt, at denne talentmasse plejes. Fortællingen, hvor museer, både kulturhistoriske, kunstmuseer og geologiske kan udnytte de fælles historier, der er på egnen. Museerne har i forvejen et godt samarbejde omkring Limfjorden, det er dette samarbejde, der vil kunne støttes og arbejdes videre på. Fortællingerne er fundamentale for vores identitet og ved fortællinger forstås både dem, der er skrevet i historiske mindesmærker, naturforekomster, geologiske fænomener, litteratur og fortælling.

9 Målsætningen for denne del er at: styrke den regionale identitetsfølelse tilvejebringe sammenhænge i menneskers livsopfattelse opdage og viderebringe nye fortællinger formidle viden og dannelse i kraft af fortællinger Gæsterne. En egn vil altid bestå både i kraft af sin egen identitet og i kraft af udveksling med den omgivende verden, derfor er gæster vigtige. Vi vil i denne del af aftalen arbejde på at trække gæster til egnen. Arbejdet med gæsterne vil have to sider. Dels vil vi gerne tiltrække en række spændende mennesker, der kan inspirere og berige kulturen på egnen. Vi vil tiltrække gæsteforskere, - kunstnere og lærere fra ind- og udland. Samtidig vil vi gerne tilbyde alle at komme på besøg og profitere af de mange gode tilbud som vores egn rummer. Vi vil derfor skabe nogle aktiviteter, hvor en række samlede initiativer vil kunne gøre egnen mere synlig, blandt andet med de tiltag, der er nævnt i de foregående punkter. Her vil også være mulighed for at lave pakkeløsninger og profilere egnen samlet. Som for Kulturaftale Nordjylland gælder det, at de kulturpenge, der skydes i aftalen fordobles af Kulturministeriet. Det gælder ligeledes, at der vil blive en bedre udnyttelse af ressourcerne og en synergieffekt ved samarbejde mellem institutioner og initiativer i de tre kommuner og derved gøre at projekter bliver mulige i fællesskabet, der ikke var mulige uden. Derfor vil Thisted Kommune indgå i dette samarbejde over tre år, således at der startes med Den musikalske hovedvej i 2010, Fortællingens Hovedvej og frie midler til kulturprojektstøtte i 2011 og Gæsternes hovedvej i Samarbejdspartnere udenfor kommunen Aalborg Symfoniorkester. Thisted kommune har indgået et samarbejde med Aalborg Symfoniorkester. Samarbejdet indbefatter: 1 årlig koncert med Aalborg Symfoniorkester i kommunen opsøgende koncerter for børn, hvor der laves gruppekoncerter for ca. 400 børn pr år på skolerne, hvorefter de samme børn køres til Aalborg for at overvære en symfonikoncert i forlængelse af det forberedende arbejde gruppekoncerterne har udgjort. 50 billetter til 3 af Aalborg Symfoniorkesters koncerter i Aalborg. Thisted Kommune samarbejder med Thisted Musikforening om disse koncerter, således at Musikforeningen arrangerer bustur til disse koncerter, og således at man i forlængelse af tidligere etableret tradition får en fælles oplevelse med musikken samtidig er der dog også mulighed for, at den enkelte borger kan rekvirere billet og selv tage

10 til koncert. I forbindelse med dette samarbejde må også ses det gode og uformaliserede samarbejde, der eksisterer mellem Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes drenge/mandskor, der giver mulighed for koncerter i kommunen af meget høj kvalitet. Thisted Kommune vil fortsætte samarbejdet med Aalborg Symfoniorkester og gerne udbygge både det formaliserede og det uformaliserede. Kulturelt samråd Der er et rigt og mangfoldigt kulturliv i Thisted Kommune meget ofte folkeligt forankret og derfor spredt. Et samlet overblik, der kunne udgøre et fælles kulturelt tilbud vil derfor være essentielt for profileringen af kulturen i Thisted Kommune og for kommunen nationalt. Der er blevet etableret et Kulturelt Samråd i kommunen, der arbejder med en koordinering af kulturudbuddene i kommunen og med at skabe et samlet overblik. Kulturelt samråd samarbejder med kommunen i mange sammenhænge til gensidig inspiration, ligesom Kulturelt Samråd er en aktiv partner i etableringen af nye kulturinitiativer. Derfor vil Thisted Kommune, fortsætte og udbygge samarbejdet med Kulturelt Samråd Synergierne: Udover de institutionelle og folkelige kulturinstitutioner, er kommunens uddannelsesinstitutioner og skolevæsen i høj grad kulturbærende. Meget af børne- og ungdomskulturen udfoldes i og omkring uddannelsesinstitutioner og skoler. Her er udstillinger, koncerter, teaterforestillinger mm. - og ligesom kulturudbuddet styrker uddannelsesinstitutionernes mulighed for at fungere, giver uddannelsesinstitutionerne deres bidrag til byens kulturliv både i form af deres arrangementer og i form af, at de på andre måder leverer aktører til kulturlivet. Synergien og samarbejdet mellem kulturinstitutioner indbyrdes og kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner/skoler er fundamental. Museer, naturskoler, musikskoler, bibliotek, kulturhuse mm. samarbejder med hinanden og med uddannelsessystemet i kommunen, ligesom mange store og små kulturevents bliver til i dette samarbejde også ofte med byens erhvervs- og handelsliv. Derfor vil Thisted Kommune udbygge og stimulere samarbejdet mellem skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturliv og kommune og handels- og erhvervsliv med henblik på at udvide synergieffekten udvikle og tilbyde kulturtilbud i en vid skala sammen med og for uddannelsessystemet

11 Helhedstilbud Kulturpolitikkens formål er, som andre politikker, at gøre Thisted Kommune til et godt sted at leve - og et godt sted at flytte til. Derfor er det vigtigt, at kommunen har gode tilbud til hele livet til hele familien. Thisted Kommune har måske landets smukkeste natur og er blevet nationalpark. Vi har markeret os som energikommune og med en samlet profilering af disse forhold sammen med en overbevisende kulturpolitik, kan Thisted kommune markere sig og sige Thy har det hele.

12 Kulturafdelingen Asylgade Thisted tlf: august 2009

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Kulturpolitik for Helsingør Kommune

Kulturpolitik for Helsingør Kommune Kulturpolitik for Helsingør Kommune Foto: Flemming Fuglsang 1. Forord 2. En ny kulturpolitisk dagsorden 3. Helsingør Kommunes Vision 2020 4. Værdigrundlag 5. Indsatsområder og mål 1 Forord Med beslutningen

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Kulturen i Svendborg: Hvad er det?

Kulturen i Svendborg: Hvad er det? Svendborg Kulturstrategi, vision og løfte 1. maj 2013 Kulturen i Svendborg: Hvad er det? Vi har taget en beslutning om, at vi skal turde. Vi skal forpligte os. Vi skal tage udfordringen op og sætte os

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Landsmødevedtagelse om medier og kultur

Landsmødevedtagelse om medier og kultur Vedtagelse fra DSUs Landsmøde oktober 2004, Slagelse Landsmødevedtagelse om medier og kultur Indledning For DSU handler kulturpolitik ikke kun om, hvorledes man skal støtte de forskellige kunstformer,

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Indhold Forord..........................4 Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Kulturlivets aktører..................

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl. 12-16 på Bølgen, Ålsgårde. Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturpolitik for Thisted Kommune 2012

Kulturpolitik for Thisted Kommune 2012 Kulturpolitik for Thisted Kommune 2012 Indhold Forord... 3 Det aktuelle kulturlandskab... 4 Kulturpolitisk vision for Thisted Kommune kulturen tæller!... 6 Indsatsområder... 6 De stedbundne potentialer...

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler.

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler. REFERAT Møde i den politiske ledelse torsdag den 22. maj 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden 01.01.09 til 31.12.12 J.Nr.2004-13826 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud

Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud K O R T LÆ G N I N G Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Baggrund og formål 3 1.2 Læsevejledning 3 2 Metode og afgrænsning 4 2.1 Kortlægningens design 4 2.2

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Obs 10.000 anslag skal justeres. Ansøgere Varde Kommunes forvaltninger Kultur og Fritid, Social

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Konferencen NBEN Ernst Trillingsgaard Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Besøgstal for 2014 Møder og Kongresser 137.305 personer 1523 arrangementer Teater, koncerter og andre kulturelle arrangementer

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

18. Kulturpulje 2015 Åbent

18. Kulturpulje 2015 Åbent 18. Kulturpulje 2015 Åbent Forretningsudvalget 2521842 Brevid: Resume Kulturpuljen 2015 har modtaget 27 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 9,4 mio. kr. Der indstilles 12 projekter til tilskud,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces

Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces Fra hver for sig til Helhed og sammenhæng i de 3-13 åriges børneliv i Hem Med fokus på Læring i bevægelse Hem Børnehave og Skole Har 45 børnehavebørn

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af?

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af? KulturKANten 2013-2016 Afrapportering - hvad faldt der af? FORORD - Fire år med kant Afrapportering ordet har i sig selv en formel og måske lidt kedelig klang. Men det gælder ikke for denne afrapportering.

Læs mere