Statistik Plantedirektoratets statistik for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet"

Transkript

1 Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

2 Kolofon Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Denne publikation er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisker i 2008 Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Forord Frø og sædekorn... 4 Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni Tabel 1.2. Certificerede mængder af sædekorn i perioden 1. juli juni Tabel 1.3. Erstatningspligtige partier af sædekorn certificeret i perioden 1. juli juni Tabel 1.4. Besigtigede og godkendte sædekornsarealer i Tabel 1.5. Besigtigede markfrøarealer i Tabel 1.6. Gennemsnitstal for besigtigede markfrøarealer Tabel 1.7. Antal kontroldyrkninger af indsendte prøver afsluttet i 2007 samt de tilsvarende gennemsnitstal Tabel 1.8. Angreb af nøgen brand i F-materiale og præ-basissæd i byg Undersøgelsen omfatter planter pr. prøve...19 Tabel 1.9. Angreb af nøgen brand i bygsorter Undersøgelsen omfatter planter pr. prøve...20 Tabel Indhold af anden sort i prøver af byg, havre og hvede undersøgt i kontrolmarkerne Tabel Antal prøver modtaget...23 Tabel Antal undersøgte prøver grupperet efter art...23 Tabel Antal enkeltundersøgelser udført i laboratorier og kontrolmark i perioden 1. juli juni Tabel Gennemsnitstal for arter af korn og markfrø 1. juli juni Tabel Gennemsnitstal for arter af korn og markfrø 1. juli juni Tabel Gennemsnitstal for arter af grønsagsfrø 1. juli juni Tabel Gennemsnitstal for arter af grøntsagsfrø 1. juli juni Tabel Forekomst af flyvehavre (Avena fatua) i korn- og frøprøver i perioden 1. juli juni Tabel Prøveantal og resultatfordeling for sortsrenhedsanalyser af maltbyg efter Københavns Slutseddel i perioden 1. januar til 31. december Foder Tabel 2.1 Audit på fodervirksomheder Tabel 2.2 Ordinær kontrol på fodervirksomheder i Tabel 2.3 Makronæringsstoffer i foderblandinger fordelt på dyregruppe...37 Tabel 2.4 Tilsætningsstoffer...38 Tabel 2.5 Uønskede stoffer...39 Tabel 2.6 Animalsk protein og salmonella...40 Tabel 2.7 Analyser af foderprøver taget ved kontrol på landbrug Planter og plantesundhed Tabel 3.1 Import af planter og planteprodukter fra lande uden for EU,

4 Tabel 3.2 Eksport af planter og planteprodukter til ikke-eu-medlemslande, Tabel 3.4 Afvisninger af planter og planteprodukter ved importkontrol fra ikke EUmedlemslande Tabel 3.5 Lokaliteter med kartoffelcystenematoder Tabel 3.6 Jordprøveundersøgelser for kartoffelcystenematoder Tabel 3.7. Oversigt over antal avlere samt antal ha med læggekartofler til avlskontrol 1) Tabel 3.8. Resultat af vinterafprøvning af prøver af læggekartofler 2007/ Tabel 3.9. Årsager til kassation af anmeldte arealer til læggekartofler Tabel Oversigt over årsagerne til nedklassificering af læggekartoffelarealer Tabel 3.11 Registrering af virksomheder til omsætningskontrollen af frisk frugt og grøntsager 52 Tabel 3.12 Høst af skovfrø i danske kårede frøavlsbevoksninger og frøplantager, 2006/ Tabel 3.13 Anmeldt indførsel af kontrollerede skovfrø, 2006/2007, kg1) Tabel 3.14 Anmeldt indførsel af kontrollerede skovplanter, 2006/2007, stk.1) Tabel Avlskontrol i gartnerier og planteskoler Statistik analyser i Dlab Miljø...60 Tabel 4. Antal sanktioner fordelt på ordninger EU-landbrugsordninger...65 Tabel 5.1. Antal ansøgninger og kontroleftersyn under enkeltbetalingsordningen Tabel 5.2. Økologisk arealtilskud, miljøbetinget tilskud og tilskud til omlægning til økologi Tabel 5.3. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Tabel 5.4. Grønne regnskaber Tabel 5.5. Antal tilmeldte producenter og kontrolbesøg hos vedrørende Handyrpræmieordningen Tabel 5.6. Antal ansøgninger og kontrolbesøg vedrørende støtte til moderfår Tabel 5.7. Fødevarestyrelsens mærkning og registrering af får og geder Tabel 5.8. Fødevarestyrelsens mærkning og registrering af kvæg Tabel 5.9. Kvælstofkontrakter Tabel Ø-støtte Tabel Støtte til kunsttørret foder Tabel Støtte til skummetmælk forarbejdet til kasein og kaseinater (ordningen er ophørt).68 Tabel Støtte til fløde, smør og smørkoncentrat bestemt til fremstilling af konditorvarer og konsumis Tabel Støtte til salg af mælk og mejeriprodukter til elever i skoler Tabel Salg af smør til nedsat pris til institutioner Tabel Restitutionskontrol med visse mejeriprodukter Tabel Privatoplagring af smør Tabel Kontrol med anvendelse af kasein/kaseinater på osteproducerende mejerivirksomheder Økologi...70 Tabel 6.1 Antal autoriserede økologiske bedrifter opgjort pr. 31. december

5 Tabel 6.2 Udviklingen i antallet af bedrifter i perioden Tabel 6.3 Udviklingen i antallet af hektar i perioden Tabel 6.4 Konstaterede overtrædelser på økologiske bedrifter i 2005, 2006 og Tabel 6.5 Antal økologiske forsyningsvirksomheder...73 Tabel 6.6 Konstaterede overtrædelser på økologiske forsyningsvirksomheder i 2005, 2006 og Tabel 6.7 Kontrol af økologiske foderstoffer for indhold af GMO i 2005, 2006 og Plantedirektoratets bekendtgørelser m.v. i

6 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Forord Plantedirektoratets statistik for 2007 indeholder hovedtal fra direktoratets arbejde inden for områderne frø og sædekorn, foder- og gødningsstoffer, planter, kontrol af EU s støtteordninger og økologi. 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2007 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July June (1) Pre-basic and basic seed; (2) Certified seed; (3) Total Certificeringskategori Præ-basisfrø og basisfrø tons Certificeret frø tons Art (1) (2) (3) I alt tons Græsmarksbælgplanter Rødkløver, Trifolium pratense Hvidkløver, Trifolium repens Omvendt kløver, Trifolium resupinatum Alsikekløver, Trifolium hybridum Humlesneglebælg, Medicago lupulina Almindelig kællingetand, Lotus corniculatus Græsmarksbælgplanter i alt Græsser Almindelig rajgræs, Lolium perenne Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. Westerwoldicum Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Timoté, Phleum pratense Knoldrottehale, Phleum bertolonii Almindelig hundegræs, Dactylis glomerata Engsvingel, Festuca pratensis Rød svingel, Festuca rubra Stivbladet svingel, Festuca lemanii Strandsvingel, Festuca arundinacea Rajsvingel, X Festulolium Almindelig rapgræs, Poa trivialis Engrapgræs, Poa pratensis Almindelig hvene, Agrostis capillaris Krybhvene, Agrostis stolonifera Græsser i alt

7 NOVEMBER 2008 Bælgsæd Markært, Pisum sativum convar. speciosum Hestebønne, Vicia faba Fodervikke, Vicia sativa Gul lupin, Lupinus luteus Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Bælgsæd i alt Rodfrugter Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Rodfrugter i alt Olie- og spindplanter Vårraps, Brassica napus Vinterraps, Brassica napus Kommen, Carum carvi Gul sennep, Sinapis alba Olie- og spindplanter i alt Forseglet i alt, total Tabel 1.2. Certificerede mængder af sædekorn i perioden 1. juli juni 2007 Cereal seeds certified during the period 1 July June (1) Pre-basic seed; (2) Basic seed; (3) Certified seed 1. generation; (4) Certified seed 2. generation; (5) Total Certificeret sædekorn Præ-basissæd tons Basissæd tons 1. gen. tons 2. gen. tons I alt tons Art/sort (1) (2) (3) (4) (5) Vinterhvede Smuggler Skalmeje Samyl Opus Robigus Abika Tommi Hattrick Solist Symbol Ambition Patrel Flair Ritmo Grommit

8 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Deben Glasgow Ararat Cardos Tritex Frument Florett Biscay Penso Tuareg Perfector Inspiration Heroldo Paroli Bussard Vip Audi Terra Epos Skater Skagen Complet Manager Ure Ellvis Hereford Torrild SJ SJ Ikke indgået i sortsblanding Ambition Skalmeje Smuggler Abika Robigus Patrel Indgået i sortsblanding Vinterhvede i alt Vinterbyg Chess Himalaya Carola Amarena Campanile Escape Vanessa Rafiki

9 NOVEMBER 2008 Lonni Dolly Nobilia Dolphin Jeopardy Cressida Anisette Malwinta Tasmanien Jorinde Yatzy Jovanka Hobart Zephyr (Filissa) NSL PF PF PF Ikke indgået i sortsblanding Campanile Dolphin Himalaya Indgået i sortsblanding Vinterbyg i alt Rug Carotop Recrut Picasso Matador Agronom Humbolt Pollino Marcelo Evolo Ikke indgået i sortsblanding Evolo Pollino Indgået i sortsblanding Rug i alt Vintertriticale SW Valentino Dinaro

10 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Tritikon SW Talentro Algalo Cyclus Korpus Triticale i alt Spelt Oberkulmer rotkorn Ceralio Spelt i alt Vintersæd i alt Vårbyg Simba Power Prestige Class Scandium Barabas Braemar Marigold Keops Smilla Henley NFC Tipple Sebastian Justina Auriga Troon Frontier Quench Isabella Publican Cabaret Christina Hatifa Cicero Varberg Barke Hydrogen Chamonix Fairytale Helium Imidis Anakin Carbona CA (Chogun) CA (Chronos) CA (Charmay)

11 NOVEMBER 2008 Kontiki Mimer Afrodite CA (Chandler) Medea LD Nymfe Raquel PF PF PF STRG 686/05/V Ikke indgået i sortsblanding Simba Marigold Smilla Scandium Prestige Power Barabas Cabaret Hydrogen Imidis Hatifa Class Indgået i sortsblanding Vårbyg i alt Havre Freddy Dominik Rasputin Flämingsprofi Corrado Revisor Markant Gunhild Rajtar Ivory Duffy Auteuil Sandokan Ranch Havre i alt Vårhvede Taifun Amaretto

12 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Vinjett Trappe Epos Dacke Vårhvede i alt Vårtriticale Logo Legalo Triticale i alt Vårsæd i alt Vinter- og vårsæd i alt Tabel 1.3. Erstatningspligtige partier af sædekorn certificeret i perioden 1. juli juni 2007 Cereal seed lots entitling to compensation certified during the period 1 July June 2007 Kategori/firma Partier i alt I alt Rh. Sp. Erstatningspligtige partier Andre frø Fly- Kornarter arter Andre ve- havre Meldrøjer Anden sort Præ-basissæd Danish Agro, Karise Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Kbh. V DLA Agro Amba, Fredericia 8 0 DLF-Trifolium A/S, Roskilde 1 0 DLG A.m.b.A., Odense C Gdr. Peer Hummeluhr, Skals 1 0 Pajbjerg A/S, Odder S.A.B. Landbrugets andel, Skamby Sejet Planteforædling I/S, Horsens 3 0 Toft Planteforædling, Roslev Partier i alt Basissæd Danish Agro, Karise Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Kbh. V DLA Agro Amba, Fredericia 1 0 DLG A.m.b.A., Odense C Nielsen & Smith A/S, Glostrup 12 0 Nordjysk Andel, Vrå

13 NOVEMBER 2008 Pajbjerg A/S, Odder S.A.B. Landbrugets andel, Skamby Toft Planteforædling, Roslev 2 0 Aarhusegnens Andels Grovvareforening A.M.B.A, Galten 2 0 Partier i alt Certificeret sædekorn 1. generation Danish Agro, Karise Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Kbh. V DLA Agro Amba, Fredericia 2 0 DLF-Trifolium A/S, Roskilde DLG A.m.b.A., Odense C J.B. Møller ApS, Løgumkloster 2 0 Nielsen & Smith A/S, Glostrup Nordjysk Andel, Vrå 6 0 Pajbjerg A/S, Odder 1 0 S.A.B. Landbrugets andel, Skamby Toft Planteforædling, Roslev Aarhusegnens Andels Grovvareforening A.M.B.A., Galten Partier i alt Certificeret sædekorn 2. generation Aller Mølle A/S, Christiansfeld Danish Agro, Karise Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Kbh. V DLA Agro Amba, Fredericia 1 0 DLF-Trifolium A/S, Roskilde 1 DLG A.m.b.A., Odense C Brødr. Ewers A/S, Sønderborg H.C. Handelscenter Venslev A/S, Skibby HEDEGAARD agro, Nørresundby Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld Gdr. Peer Hummeluhr, Skals 1 0 Landbrugets Storkøb A/S, Gistrup Midtjysk Såsæd ApS, Herning Mollerup Mølle A/S, Nykøbing Mors J.B. Møller ApS, Løgumkloster Nielsen & Smith A/S, Glostrup Nordjysk Andel, Vrå Pajbjerg A/S, Odder 1 0 Holger Rasmussen I/S, Haderslev

14 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 S.A.B. Landbrugets andel, Skamby Toft Planteforædling, Roslev Aarhusegnens Andels Grovvareforening A.M.B.A., Galten Partier i alt Tabel 1.4. Besigtigede og godkendte sædekornsarealer i 2007 Areas of cereal seeds inspected and approved in (1) Total areas inspected; Areas approved of (2) pre-basic seed; (3) basic seed; (4) certified seed 1st generation; (5) certified seed 2nd generation and (6) total Besigtiget areal ha Certificeret sædekorn Præbasissæd Basis-sæd 1. gen. 2. gen Art/sort (1) (2) (3) (4) (5) (6) Vinterhvede Ambition Smuggler Skalmeje Opus Frument Samyl Robigus Solist Abika Audi Ararat Tommi Hattrick Tritex Cardos Glasgow Flair Inspiration Penso Ellvis Florett Oakley Heroldo Ure Complet Hereford Ritmo Bussard Skagen Tuscan I alt 12

15 NOVEMBER 2008 Grommit Maxwell Epos Hermann Torrild Vinterhvede i alt Spelt Ceralia Oberkulmer-Rotkorn Spelt i alt Vinterbyg Chess Himalaya Campanile Amarena Jeopardy Dolphin Carola Saffron Lonni Cressida Pelican Fridericus Accrue Anisette Nobilia Sabine Laverda Tasmanien Wintmalt Merlot NFC (Yoole) Zephyr Hobart Jovanka Nsl (Finlissa) Malwinta Pf Pf Pf Vinterbyg i alt Vinterrug Carotop Evolo Visello

16 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Picasso Marcelo Rotari Vinterrug i alt Vintertriticale SW-Valentino Dinaro SW-Talentro Tritikon Korpus Vintertriticale i alt Vintersæd i alt Vårbyg Power Simba Quench Prestige Publican Keops Class Barabas Marigold Scandium Henley Nfc-tipple Auriga Varberg Fairytale Sebastian Smilla Christina Anakin Isabella Frontier Ca Conchita Imidis Mercada Ca Ca Ca Jb-flavour-gs Marthe Justina Nuevo Lanfeust Nymfe Medea

17 NOVEMBER 2008 Mimer Helium Umbrella Carbona Calcule Ld Pf Hydrogen Strg v85 (Styx) Pf Orfeus Sj (Troubadour) Afrodite Kontiki Vårsæd i alt Havre Freddy Dominik Flamingsprofi Ivory Duffy Flamingsfit Rajtar Revisor Pergamon Gunhild Ranch Havre i alt Vårhvede Amaretto Taifun Vinjett Dacke Trappe Vårhvede i alt Vårtriticale Logo Dublet Vårtriticale i alt Vårsæd i alt I alt vinter- og vårsæd

18 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Tabel 1.5. Besigtigede markfrøarealer i 2007 Areas of agricultural seeds (other than cereal seeds) inspected in (1) Areas for harvest of pre-basic and basic seed; (2) Certified seed; (3) Total Certificeringskategori Præbasisfrø og ceret Certifi- basisfrø frø Art (1) (2) (3) Græsmarksbælgplanter Rødkløver, Trifolium pratense Hvidkløver, Trifolium repens Humlesneglebælg, Medicago lupulina Almindelig kællingetand, Lotus corniculatus Græsmarksbælgplanter i alt Græsser Almindelig rajgræs, Lolium perenne Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. Westerwoldicum Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Timoté, Phleum pratense Knoldrottehale, Phleum bertolonii Almindelig hundegræs, Dactylis glomerata Engsvingel, Festuca pratensis Rød svingel, Festuca rubra Stivbladet svingel, Festuca lemanii Strandsvingel, Festuca arundinacea Rajsvingel, X Festulolium Almindelig rapgræs, Poa trivialis Engrapgræs, Poa pratensis Almindelig hvene, Agrostis capillaris Krybhvene, Agrostis stolonifera Græsser i alt Bælgsæd Markært, Pisum sativum convar. speciosum Hestebønne, Vicia faba Fodervikke, Vicia sativa Gul lupin, Lupinus luteus Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Bælgsæd i alt Rodfrugter Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Rodfrugter i alt I alt ha 16

19 NOVEMBER 2008 Olie- og industriplanter Vinterraps, Brassica napus Vårraps, Brassica napus Gul sennep, Sinapis alba Kommen, Carum carvi Olie- og industriplanter i alt Kontrollerede arealer i alt, total Tabel 1.6. Gennemsnitstal for besigtigede markfrøarealer Areas of inspected agricultural seeds (other than cereal seeds) averaged over (1) Areas for harvest of pre-basic and basic seed; (2) Certified seed; (3) Total Certificeringskategori Præbasisfrø og ceret Certifi- basisfrø frø Art (1) (2) (3) Græsmarksbælgplanter Rødkløver, Trifolium pratense Hvidkløver, Trifolium repens Humlesneglebælg, Medicago lupulina Lucerne, Medicago sativa Græsmarksbælgplanter i alt Græsser Almindelig rajgræs, Lolium perenne Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. Westerwoldicum Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Timoté, Phleum pratense Knoldrottehale, Phleum bertolonii Almindelig hundegræs, Dactylis glomerata Engsvingel, Festuca pratensis Rød svingel, Festuca rubra Stivbladet svingel, Festuca lemanii Fåresvingel, Festuca ovina Strandsvingel, Festuca arundinacea Rajsvingel, X Festulolium Almindelig rapgræs, Poa trivialis Engrapgræs, Poa pratensis Almindelig hvene, Agrostis capillaris Krybhvene, Agrostis stolonifera Græsser i alt I alt Ha 17

20 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Bælgsæd Markært, Pisum sativum convar. speciosum Hestebønne, Vicia faba Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Bælgsæd i alt Rodfrugter Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Rodfrugter i alt Olie- og industriplanter Vårraps, Brassica napus Vinterraps, Brassica napus Oliehør, Linum usitatissimum Gul sennep, Sinapis alba Kommen, Carum carvi Olie- og industriplanter i alt Kontrollerede arealer i alt, total Tabel 1.7. Antal kontroldyrkninger af indsendte prøver afsluttet i 2007 samt de tilsvarende gennemsnitstal Number of field plot tests performed during 2007, and the average number for the period Art Antal 2006/2007 Gns Korn Cereals Vinterrug, Secale cereale Vinterhvede, Triticum aestivum Vårhvede, Triticum aestivum Vinterbyg, Hordeum vulgare Vårbyg, Hordeum vulgare Alm. havre, Avena sativa Triticale, Triticosecale Rodfrugter og industriplanter Root crops and fibre seeds Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea 0 5 Hestebønne, Vicia faba Vinterraps, Brassica napus Vårraps, Brassica napus 7 29 Markært, Pisum sativum convar. speciosum Oliehør, Linum usitatissimum Andre arter, Other root crops and fibre seeds

21 NOVEMBER 2008 Tabel 1.8. Angreb af nøgen brand i F-materiale og præ-basissæd i byg Undersøgelsen omfatter planter pr. prøve Loose smut in breeders' seed and pre-basic seed of barley Samples contained 20,000 plants Græs og kløver Grasses and clover seeds Alm. hundegræs, Dactylis glomerata Engsvingel, Festuca pratensis Strandsvingel, Festuca arundinacea Rød svingel, Festuca rubra Stivbladet svingel, Festuca ovina var. duriuscula Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum Alm. rajgræs, Lolium perenne Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Timoté, Phleum pratense Engrapgræs, Poa pratensis Alm. Rapgræs, Poa trivialis 9 13 Rødkløver, Trifolium pratense Hvidkløver, Trifolium repens Andre arter Other grasses and clover seeds I alt Antal planter med nøgen brand pr. prøve over Antal prøver Gns. angreb pct. Antal prøver i alt Vinterbyg Winter barley Antal Procent 100 Vårbyg Spring barley Antal <0,01 93 Procent

22 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Tabel 1.9. Angreb af nøgen brand i bygsorter Undersøgelsen omfatter planter pr. prøve Loose smut in barley varieties Samples contained 1,200 plants Procent angreb af nøgen brand 0,01 0,11 0,21 0,31 0,41 0,51 1, ,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 2,00 Art og sort Procent prøver over 2,00 Gns. angreb pct. Antal prøver i alt Vårbyg Spring barley Cicero Mercada Umbrella Christina Helium Isabella Hatifa Justina Auriga Imidis Troon Hydrogen Varberg Frontier Cabaret Publican Quench Keops Barabas NFC Tipple Class Scandium Marigold Simba Barke 1 1 0,00 2 Henley ,00 29 Prestige ,00 70 Sebastian ,01 18 Smilla ,01 44 Power , Braemar ,04 54 Andre sorter Antal , Procent Vinterbyg Winter barley Amarena

23 NOVEMBER 2008 Campanile Chess Dolphin Himalaya Jeopardy Lonni Malwinta Nobilia Rafiki Carola ,04 14 Andre sorter ,01 12 Antal , Procent "-" Betyder, at tallet ligger under 0,5 Tabel Indhold af anden sort i prøver af byg, havre og hvede undersøgt i kontrolmarkerne 2007 Contents of other varieties in field plot samples of barley, oat, and wheat 2007 Procent indhold af anden sort 0,01-0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6-1,1-1,6-2,1-5,1-0,1 1,0 1,5 2,0 5,0 14,9 Art og sort Antal prøver Vårbyg Spring barley Anden sort Antal prøver i alt Simba Power Braemar Marigold Scandium Prestige Class Smilla NFC-tipple Henley Sebastian Auriga Barabas Keops Quench Publican Cabaret Varberg Frontier Christina Chamonix Carbona

24 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Andre sorter Antal Procent Vinterbyg Winter barley Himalaya Chess Campanile Carola Lonni Andre sorter Antal Procent Alm. havre Oat Freddy Dominik Andre sorter Antal Procent Vinterhvede Winter wheat Smuggler Ambition Skalmeje Robigus Abika Opus Samyl Patrel Tommi Florett Frument Solist Symbol Andre sorter Antal Procent Vårhvede Spring wheat Andre sorter Antal Procent Triticale SW-Valentino

25 NOVEMBER 2008 Andre sorter Antal Procent "-" Betyder, at tallet ligger under 0,5 Tabel Antal prøver modtaget Number of samples recieved Antal prøver Number of samples 2002/ / / / /07 Gns. Average Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni I alt Tabel Antal undersøgte prøver grupperet efter art Samples grouped according to species Antal prøver Number of samples Gns. 2006/07 Average Korn Cereals Alm. havre, Avena sativa Vinterbyg, Hordeum vulgare Vårbyg, Hordeum vulgare Vinterrug, Secale cereale Triticale, X Triticosecale Vinterhvede, Triticum aestivum

26 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Vårhvede, Triticum aestivum Majs, Zea mays Andre kornarter, Other cereals Frø af græsser Seeds of grasses Alm. hundegræs, Dactylis glomerata Strandsvingel, Festuca arundinacea Stivbladet svingel, Festuca lemanii Engsvingel, Festuca pratensis Rød svingel, Festuca rubra Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum Alm. rajgræs, Lolium perenne Timoté, Phleum pratense Engrapgræs, Poa pratensis Alm. rapgræs, Poa trivialis Andre græsser, Other grasses Frø af bælgsæd Pulses Lupin, Lupinus Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Markært, Pisum sativum convar. speciosum Hestebønne, Vicia faba Andre frø af bælgsæd, Other pulses 5 18 Frø af græsmarksbælgplanter Small seeded legumes Humlesneglebælg, Medicago lupulina 6 11 Lucerne, Medicago sativa 1 8 Alsikekløver, Trifolium hybridum 3 4 Rødkløver, Trifolium pratense Hvidkløver, Trifolium repens Andre frø af græsmarksbælgplanter, Other small seeded legumes 7 6 Frø af rodfrugter Seeds of root crops Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Kålroe, Brassica napus var. napobrassica 4 4 Frø af olie- og industriplanter Oil and fibre seeds Raps og rybs, Brassica napus and Brassica rapa subsp. oleifera Kommen, Carum carvi 0 2 Gul sennep, Sinapis alba Oliehør, Linum usitatissimum Andre olie- og industrifrø, Other oil and fibre seeds 9 36 Frøblandinger Seed mixtures

27 NOVEMBER 2008 Frø af grønsagsplanter Vegetable seeds Kepaløg, Allium cepa Porre, Allium porrum Purløg, Allium schoenoprasum Rødbede, Beta vulgaris var. vulgaris Hvidkål, Brassica oleracea var. alba 9 40 Blomkål, Brassica oleracea var. botrytis 4 25 Kinakål, Brassica rapa subsp. pekinensis 7 10 Majroe, Brassica rapa subsp. rapa 3 10 Spansk peber, Capsicum annuum 5 14 Vandmelon, Citrullus lanatus Melon, Cucumis melo Alm. agurk, Cucumis sativus 9 19 Mandelgræskar, Curcubita pepo 0 10 Havegulerod, Daucus carota subsp. sativus Havesalat, Lactuca sativa Tomat, Lycopersicon esculentum Alm. persille, Petroselinum crispum Alm. ært, Pisum sativum Radise, Raphanus sativus Haveskorzoner, Scorzonera hispanica Spinat, Spinacia oleracea Andre grønsagsfrø, Other vegetable seeds Frø af blomsterplanter Flower seeds Tabel Antal enkeltundersøgelser udført i laboratorier og kontrolmark i perioden 1. juli juni 2007 Tests carried out in laboratories and field plots during the period 1 July June 2007 Antal prøver Number of samples Gns. 2006/07 Average Renhed, Purity Renhed, industriraps, Rape seed for industrial purposes 0 25 Renhed, industribælgsæd, Leguminous seeds for industrial purposes 0 71 Kvik, vægtprocent, Agropyron repens, percentage by weight Skræppe, vægtprocent, Rumex spp., percentage by weight Ukrudtsfrø, enkeltarter, vægtprocent, Weed seeds, single species, percentage by weight

28 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Kulturfrø, enkeltarter, vægtprocent, Other crop seeds, single species, percentage by weight Andre specifikationer, vægtprocent, Other specifications, percentage by weight Ukrudts- og kulturfrø, antal, Weed seeds and other crop seeds, number Ukrudtsfrø, antal, Weed seeds, number Kulturfrø, antal, Other crop seeds, number Kvik, antal, Agropyron repens, number Skræppe, antal, Rumex spp., number Silke, antal, Cuscuta spp., number Flyvehavre, antal, Avena fatua, number Ukrudtsfrø, enkeltarter, antal, Weed seeds, single species, number Kulturfrø, enkeltarter, antal, Other crop seeds, single species, number Andre specifikationer, antal, Other specifications, number Størrelsessortering af bederoefrø, Size grading tests of Beta seeds Prøverensning, Cleaning of seed samples Spiring, Germination Vitalundersøgelse (tetrazoliummetoden), Vitality test Vandindhold, Moisture content Olieindhold, Oil content Kornvægt, Weight of 1000 seeds Hektolitervægt af korn, Volumen weight of cereals Zéleny-tal Protein Faldtal, Falling number Stivelse, Starch Glucosinolat, Glucosinolate Erucasyre, Erucic acid 0 28 Bejdsekvalitet, Quality of seed treatment Sygdomsundersøgelser, Diseases Sortsrenhed, laboratorium, Varietal purity, laboratory tests Sortsrenhed, kontrolmark, Field plot tests Nøgen brand i vårbyg (F-materiale og præ-basis) i kontrolmarken, Loose smut in spring barley (breeder's material and pre-basic) in control plots Skadedyrsundersøgelser, Pest examinations Andre undersøgelser, Other determinations

29 NOVEMBER 2008 Tabel Gennemsnitstal for arter af korn og markfrø 1. juli juni 2007 Average results for species of cereal seeds and other agricultural seed tested in (1) Number of samples; (2) Per cent pure seed; (3) Per cent inert matter; (4) Per cent other crop seeds; (5) Per cent weed seeds; (6) Per cent germination capacity final count; (7a) Vitality test; (7b) Per cent hard seeds; s = Trace Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Spireevne (6) Spiring pct. Vitalitet (7a) Alm. havre, Avena sativa ,02 s s 96,2 Vinterbyg, Hordeum vulgare ,9 0,07 s s 96,9 Vårbyg, Hordeum vulgare ,9 0,07 s s 97,0 Vinterrug, Secale cereale ,9 0,08 s s 87,4 Vinterhvede, Triticum aestivum ,9 0,10 s s 94,8 Vårhvede, Triticum aestivum ,9 0,08 s s 93,9 Triticale, X Triticosecale ,9 0,12 s s 89,8 Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Spireevne (6) Spiring pct. Hårde frø (7b) Alm. hundegræs, ,9 3,74 0,29 0,05 93,3 Dactylis glomerata Strandsvingel, ,3 1,32 0,31 0,09 90,3 Festuca arundinacea Stivbladet svingel, Festuca lemanii ,7 5,99 0,16 0,15 88,5 Engsvingel, Festuca pratensis ,4 1,15 0,30 0,18 89,0 Rød svingel, Festuca rubra ,1 3,78 0,05 0,06 90,4 Hybridrajgræs, ,5 0,39 0,05 0,10 89,1 Lolium x boucheanum Italiensk rajgræs, ,5 0,46 0,01 0,06 90,3 Lolium multiflorum Alm. rajgræs, Lolium perenne ,9 0,86 0,13 0,09 93,3 Timoté, Phleum pratense ,9 0,53 0,35 0,24 91,9 Engrapgræs, Poa pratensis ,6 4,74 0,55 0,06 87,7 27

30 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Alm. rapgræs, Poa trivialis ,2 6,13 0,27 0,37 90,5 Markært, Pisum sativum var. speciosum ,7 0,29 s s 88,9 Hestebønne, Vicia faba ,9 0,15 s s 88,3 Humlesneglebælg, Medicago lupulina ,5 0,29 0,13 0,07 75,5 13,6 Rødkløver, Trifolium pratense ,0 0,75 0,10 0,20 82,9 7,1 Hvidkløver, Trifolium repens ,0 0,80 0,13 0,14 80,3 9,6 Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima ,8 0,16 s 0,01 93,9 Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea ,9 0,07 s s 92,4 Vårraps, Brassica napus ,8 0,16 s 0,04 93,9 Vinterraps, Brassica napus ,9 0,10 s 0,01 94,7 Oliehør, Linum usitatissimum ,8 0,25 0,01 s 87,6 I tabellen indgår resultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. In the table are included results from authorised Danish laboratories. 28

31 NOVEMBER 2008 Tabel Gennemsnitstal for arter af korn og markfrø 1. juli juni 2007 Average results for species of cereal seeds and other agricultural seed tested in 1 July June (1) Number of samples; (2) Per cent pure seed; (3) Per cent inert matter; (4) Per cent other crop seeds; (5) Per cent weed seeds; (6) Per cent germination capacity final count; (7a) Vitality test; (7b) Per cent hard seeds; s = Trace Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Spireevne (6) Spiring pct. Vitalitet* (7a) Alm. havre, Avena sativa s s s 91,0 Vinterbyg, Hordeum vulgare ,9 0,07 s s 96,5 95,7 Vårbyg, Hordeum vulgare ,9 0,07 s s 96,3 94,4 Vinterrug, Secale cereale ,9 0,07 s s 83,7 86,9 Vinterhvede, Triticum aestivum ,9 0,08 s s 96,1 93,0 Vårhvede, Triticum aestivum 80 99,9 0,08 s s 89,9 91,0 Triticale, X Triticosecale ,9 0,12 s s 88,4 89,6 *Der er foretaget vitalitet på prøver. Vitality test has been made on 1,523 samples Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Spireevne (6) Spiring pct. Hårde frø (7b) Alm. hundegræs, Dactylis glomerata ,3 3,31 0,29 0,09 92,4 Strandsvingel, Festuca arundinacea ,1 1,55 0,27 0,11 92,4 Stivbladet svingel, Festuca lemanii ,0 5,58 0,17 0,24 89,8 Engsvingel, Festuca pratensis ,1 1,30 0,27 0,30 90,5 Rød svingel, Festuca rubra ,1 3,82 s 0,09 90,1 Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum ,4 0,36 0,05 0,17 91,9 Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum ,5 0,34 s 0,10 91,6 Alm. rajgræs, ,9 0,88 0,13 0,09 94,5 29

32 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Lolium perenne Timoté, Phleum pratense 68 97,8 0,62 0,45 1,15 90,9 Engrapgræs, Poa pratensis ,2 3,15 0,56 s 84,9 Alm. rapgræs, Poa trivialis 46 94,0 5,24 0,49 0,31 89,6 Markært, Pisum sativum var. speciosum ,8 0,20 s s 89,7 Hestebønne, Vicia faba ,14 s 0 87,6 Humlesneglebælg, Medicago lupulina 17 99,4 0,44 0,12 0,05 68,3 23,9 Rødkløver, Trifolium pratense 61 98,6 0,87 0,16 0,39 84,0 5,2 Hvidkløver, Trifolium repens ,3 0,41 0,15 0,18 79,0 14,2 Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima ,9 0,06 s s 95,6 Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea s 0 s 93,0 Vårraps, Brassica napus 13 99,8 0,14 s 0,07 94,2 Vinterraps, Brassica napus 77 99,9 0,08 s s 94,8 Oliehør, Linum usitatissimum 0 I tabellen indgår resultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. In the table are included results from authorised Danish laboratories. Tabel Gennemsnitstal for arter af grønsagsfrø 1. juli juni 2007 Average results for species of vegetable seeds tested in (1) Number of samples; (2) Per cent pure seed; (3) Per cent inert matter; (4) Per cent other crop seeds; (5) Number of samples; (6) Per cent germination capacity final count; (7) Per cent hard seeds; s = Trace Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Antal prøver (6) Spiring pct. Spireevne (7) Kepaløg, Allium cepa ,03 s s ,4 Porre, Allium porrum 38 99,9 0,11 s 0, ,3 Purløg, Allium schoenoprasum ,8 0,14 s 0, ,4 Dild, Anethum graveolens 46 99,2 0,55 0,01 0, ,2 Havekørvel, Anthriscus cerefolium 35 99,8 0,18 s s 45 94,5 Blad-/knoldselleri, Apium graveolens var. Dulce/rapaceum 9 99,7 0,32 0 0, ,3 30

33 NOVEMBER 2008 Rødbede, Beta vulgarisvar. Vulgaris 62 99,7 0,27 0,01 0, ,1 Bladbede, Beta vulgaris var. Cicla 41 99,8 0,16 s 0, ,7 Hvidkål, Brassica oleracea var. Alba ,9 0,09 s s ,9 Blomkål, Brassica oleracea var. botrytis ,03 s s ,4 Broccoli, Brassica oleracea var. italica 10 99,9 0,07 0,01 0, ,9 Rødkål, Brassica oleracea var. rubra ,06 s s 67 92,4 Grønkål, Brassica oleracea var. sabellica 22 99,9 0,08 0 0, ,3 Kinakål, Brassica rapa var. pekinensis ,03 s 0, ,8 Majroe, Brassica rapa subsp. Rapa 85 99,9 0,14 s s 88 95,8 Spansk peber, Capsicum annuum , ,9 Krysantemum, Chrysanthemum sp ,5 0,40 0,02 0, ,7 1) Vandmelon, Citrullus lanatus s s s ,5 Melon, Cucumis melo ,01 s ,3 Alm. agurk, Cucumis sativus ,02 s ,2 Mandelgræskar, Cucurbita pepo ,05 s ,3 Havegulerod, Daucus carota subsp. sativus ,4 0,59 s s ,0 Havesalat, Lactuca sativa 80 99,9 0,12 s s ,7 Tomat, Lycopersicon esculentum ,9 0,07 s s ,2 Alm. persille, Petroselinum crispum ,8 0,13 0,02 0, ,2 Havebønne, Phaseolus vulgaris , ,0 Alm. ært, Pisum sativum ,9 0,05 s s ,5 Radise, Raphanus sativus 96 99,7 0,25 0,02 0, ,5 Haveskorzoner, Scorzonera hispanica ,9 0,12 s s ,91) Aubergine, Solanum melongena ,01 s ,81) Spinat, Spinacia oleracea ,01 s s ,1 Havetimian, Thymus vulgaris 25 99,3 0,29 0,01 0, ,6 1) I spireevnen er medregnet mindst 0,5% friske uspirede frø. Including at least 0.5 per cent fresh, ungerminated seeds. I tabellen indgår resultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. In the table are included results from authorised Danish laboratories. 31

34 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Tabel Gennemsnitstal for arter af grøntsagsfrø 1. juli juni 2007 Average results for species of vegetable seeds tested in 1 July June 2006 (1) Number of samples; (2) Per cent pure seed; (3) Per cent inert matter; (4) Per cent other crop seeds; (5) Number of samples; (6) Per cent germination capacity final count; (7) Per cent hard seeds; s = Trace Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Antal prøver (6) Spiring pct. Spireevne (7) Kepaløg, Allium cepa s 0 s 17 91,0 Porre, Allium porrum ,6 Purløg, Allium schoenoprasum s s ,2 Dild, Anethum graveolens ,0 Havekørvel, Anthriscus cerefolium ,3 Blad-/knoldselleri, Apium graveolens var. 1 99,3 0,60 0 0, ,5 dulce/rapaceum Rødbede, Beta vulgaris var. vulgaris 5 99,9 0,07 s s 10 87,1 Bladbede, Beta vulgaris var. cicla 4 99,8 0,13 s s 8 82,0 Hvidkål, Brassica oleracea var. alba ,05 0 s 9 97,8 Blomkål, Brassica oleracea var. botrytis s ,8 Broccoli, Brassica oleracea var. italica , ,0 Rødkål, Brassica oleracea var. rubra s ,0 Grønkål, Brassica oleracea var. sabellica 2 99,9 0, ,5 Kinakål, Brassica rapa var. pekinensis s ,6 Majroe, Brassica rapa subsp. rapa 2 99,7 0,3 0 s 3 96,7 Spansk peber, Capsicum annuum ,4 Krysantemum, Chrysanthemum sp ,4 32

35 NOVEMBER 2008 Vandmelon, Citrullus lanatus s s ,7 Melon, Cucumis melo s ,0 Alm. agurk, Cucumis sativus s ,2 Mandelgræskar, Cucurbita pepo , ,5 Havegulerod, Daucus carota subsp. sativus 3 99,4 0,63 0 s 15 79,5 Havesalat, Lactuca sativa 3 99,7 0,31 s s 15 95,5 Tomat, Lycopersicon esculentum s ,4 Alm. persille, Petroselinum crispum s ,4 Havebønne, Phaseolus vulgaris ,0 Alm. ært, Pisum sativum s s ,9 Radise, Raphanus sativus 7 99,9 0,12 s s 26 91,3 Haveskorzoner, Scorzonera hispanica ,0 1) Aubergine, Solanum melongena ,0 1) Spinat, Spinacia oleracea s s s ,3 Havetimian, Thymus vulgaris ,0 1) I spireevnen er medregnet mindst 0,5% friske uspirede frø. Including at least 0.5 per cent fresh, ungerminated seeds. I tabellen indgår resultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. In the table are included results from authorised Danish laboratories. 33

36 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR 2007 Tabel Forekomst af flyvehavre (Avena fatua) i korn- og frøprøver i perioden 1. juli juni 2007 Avena fatua found during the period 1 July June 2007 in: (A) Cereal seed samples from Danish certified lots; (B) Other cereal seed samples; (C) Seed samples of other species A. Antal prøver af dansk certificeret sædekorn undersøgt for flyvehavre Antal prøver med indhold af flyvehavre B. Antal andre kornprøver undersøgt for flyvehavre Antal prøver med indhold af flyvehavre C. Antal frøprøver undersøgt for flyvehavre Antal prøver med indhold af flyvehavre 2002/ / / / / I tabellen indgår resultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. In the table are included results from authorised Danish laboratories. 34

37 NOVEMBER 2008 Tabel Prøveantal og resultatfordeling for sortsrenhedsanalyser af maltbyg efter Københavns Slutseddel i perioden 1. januar til 31. december 2007 Number of samples and distribution of results of analyses of varietal purity of malting barley seeds according to Copenhagen Contract during the period 1 January - 31 December 2007 Procent indhold Antal prøver af Anden sort Vinterbyg iblanding1) 1. analyse 2. analyse Faq 1. analyse Faq 2. analyse I alt prøver ) Ved 1. henholdsvis 2. analyse bestemmes indhold af anden sort i maltbyg af en given sort, mens der ved faq 1. analyse henholdsvis faq 2. analyse bestemmes indhold af vinterbyg i maltbyg af "fair average quality". 1. analyse har en statistisk sikkerhed på mindst 80%, mens 2. analyse har en statistisk sikkerhed på mindst 98% for at en ukontraktlig prøve ikke angives som kontraktlig. Content of other varieties in barley seeds for malt is determined by 1st and 2nd analysis and content of winter varieties is determined in faq 1st analysis and faq 2nd analysis. The significance level for 1st analysis is 80 per cent and for 2nd analysis it is 98 per cent. I tabellen indgår resultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. In the table are included results from authorised Danish laboratories. 35

38 PLANTEDIREKTORATETS STATISTIK FOR Foder Tomt felt svarer til nominelt 0, mens 0 svarer til < ½ %. Tabel 2.1 Audit på fodervirksomheder 2007 Audit at industrial feed business operators 2007 Audittema Antal temaer kontrolleret Temaer med bemærkninger i % Alle spørgsmål mellemhandlere Andet 9 78 Færdigvarekontrol HACCP og risikovurdering HACCP overordnet Leverandører og indgående produkter Opbevaring, adskillelse og transport Reklamationer Renholdelse/rengøring Sporbarhed og partiadskillelse Tabel 2.2 Ordinær kontrol på fodervirksomheder i 2007 Inspections at industrial feed business operators 2007 Ordinær kontroltema Antal temaer kontrolleret Temaer med bemærkninger i % Andet 40 Animalsk protein Deklareret indhold 163 Forureninger, uønskede, ikke godkendte og forbudte stoffer 90 Godkendelse & Registrering Hygiejne Import 61 Mærkning Salmonella Vedligeholdelse

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratets Statistik 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Frø og sædekorn 2. Foder- og gødningsstoffer 3. Planter og plantesundhed

Læs mere

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER...

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... Statistik 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... 58 6. ØKOLOGI... 64 7. KONTROLAKTIVITET

Læs mere

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Denne vejledning er

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 1999-30. juni 2000 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 1999-30 June

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 16.7.2015 L 188/39 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/1168 af 15. juli 2015 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 27 April 2008 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Bekendtgørelse om markfrø 1)

Bekendtgørelse om markfrø 1) BEK nr 1511 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000015 Senere

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver Side 1 af 15 5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver 5.1 Prøvestørrelser og antal Krav til prøvestørrelse er angivet i bilag 5-1 og 5-2 og gælder både for original- og duplikatprøver. De prøvestørrelser,

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Årgang 35 April

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER November 2005 Tryk: Herrmann & Fischer DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER Virker på et meget bredt spektrum af græsser og nogle vigtige tokimbladede arter Kan bruges efterår eller forår i vinterhvede,

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Planter Den 19. oktober 2017 Sagsnr.: 17-1231-000001 KRBA (Ændring af BEK nr. 1709/2016) Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Henvisning til eventuel EU-retsakt, der ændrer

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Januar 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør Tystofte@naturerhverv.dk www.naturerhverv.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003L0090 DA 24.12.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning?

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? Uffe Jørgensen Eksperimentel verificering i BioValue af forudsætninger for +10

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2005 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD

FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD 2009 Koldkærgård ejes af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Det samlede areal er ca. 110 ha. Jordtypen er lerjord med 12-25 % ler og 2-5 % humus. Eng Solist Ærteforsøg Medicinplanter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp - High Quality Seed Maintaining Integrity in Organic Farming seedp Problemstilling Utilstrækkelig forsyning af økologisk udsæd Kvantitet (triticale, ærter, roer, majs, hvidkløver) Kvalitet (bælgsæd, hvede

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Juni 2011 Årgang 5, nr. 12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen 140 års udvikling med frølaboratoriet Hans Arne Jensen Indledning Tak for indbydelsen Præsentation Baggrund for artikler og foredrag Disponering af foredraget Frøkontrollen grundlægges gges E. Møller-Holst:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug?

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Uffe Jørgensen Vil øget dyrkning af biomasseafgrøder

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken E-mail: info@tystofte.dk Websted: www.tystofte.dk 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruks i prøvetagning af frø

Instruks i prøvetagning af frø 1 Instruks i prøvetagning af frø Indledning Side 1 af 7 Del 1 Indledning, pr. 31-01-16 1 Definitioner og generel introduktion, pr. 31-01-16 2 Partiets størrelse, pr. 31-01-16 3 Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter,

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Konklusioner Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne.

Læs mere

Produktion af maltbyg

Produktion af maltbyg Produktion af maltbyg Agerskov Kro 28. januar 2008 Niels Frandsen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Kilder: Landsforsøgene Danish Malting Group A/S Kvalitetskrav byg til malt Udskrevet d. 29. januar

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter

Læs mere

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter.

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. 1 Kontakt til BASF www.agro.basf.dk Bliv medlem og få adgang til speciel konsulentinfo Jylland: Tage Knudsen Tlf: 40 16 81 63 / 64 41 80 63 e-mail: tage.knudsen@basf.com

Læs mere

1. Markfrø 2. Have- og grønsagsfrø 3. Raps, rybs, dodder, sennep 4. Hamp og hør. Dansk Landbrugsrådgivning

1. Markfrø 2. Have- og grønsagsfrø 3. Raps, rybs, dodder, sennep 4. Hamp og hør. Dansk Landbrugsrådgivning 1. Markfrø 2. Have- og grønsagsfrø 3. Raps, rybs, dodder, sennep 4. Hamp og hør Markfrø Græs og Kløver Danske arealer med frøgræs 2004 40.000 30.000 Ha 20.000 10.000 0 Danske arealer Alm. rajgræs Ital.rajgræs

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Elly Møller Hansen 1, Bo Melander 2 & Lars J. Munkholm 1 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn.

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn. Frø og sædekorn 2 Vejledning til hobbyavlere, frøsamlere og virksomheder om regler og praksis for handel og overdragelse af frø til ikke-kommerciel brug og bevaring Forord I denne vejledning kan du læse

Læs mere

Fordeling af kernevægt, protein- og ß-glucanindhold i to rækker af et Prisma vårbyg aks

Fordeling af kernevægt, protein- og ß-glucanindhold i to rækker af et Prisma vårbyg aks Archived at http://orgprints.org/0000144 Variation i indholdsstoffer i korn kvalitet? Variation i indholdsstoffer i korn Den almene betydning af vendingen kvalitet er anvendelighed til specifikke formål.

Læs mere

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, som ændret ved 3 i lov nr. 279 af 25. april

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Ministeriet for

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

LANDBRUGETS KORNAFTALE

LANDBRUGETS KORNAFTALE LANDBRUGETS KORNAFTALE Journal nr.3/1120-0301-0278/lt/jf/fi RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse af en aftale vedrørende afregning af korn, ærter og raps

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

Høsten 2013. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2013. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Indhold Aftaleparter 3 og kvalitetsregulering 3 Afregningskategorier 3 1. Hvede 4 Foderhvede 4 Eksporthvede Kikshvede konceptavl Brødhvede Konceptavl 2. Byg

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø. Januar 2016

KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø. Januar 2016 KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø Januar 2016 2 Kontraktbetingelser Disse kontraktbetingelser finder anvendelse ved kontrakter tegnet med DLF AmbA samt DLF Seeds A/S (samlet kaldet DLF

Læs mere

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Dansk Landbrug har udviklet sig enormt men er kommet ind i en blindgyde Hvordan kan produktiviteten øges samtidigt med fortsatte krav om reduceret

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Forædling af blandinger og populationer

Forædling af blandinger og populationer Forædling af blandinger og populationer Workshop om økologisk planteforædling Hotel Opus Horsens 29. februar 2016 Anders Borgen Landsforsøgene 2007 Winter wheat 11,5 11 10,5 Varieties Mixed varieties Mixtur

Læs mere

Mærkesedler til prøver

Mærkesedler til prøver Side 1 af 26 Mærkesedler til prøver Formular 44 Grøn Mærkning af prøver af partier, hvoraf der skal udtages efterkontrolprøver (kapitel 6.2) Efterkontrolprøve udtaget af et parti, der tidligere har været

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1-2 og 13, stk. 3, i lov om

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Bestemmelser for fremavl af korn

Bestemmelser for fremavl af korn Bestemmelser for fremavl af korn 5. udgave, juni 2013 FORORD DLG ønsker med denne folder at sætte fokus på de specielle forhold man skal være opmærksom på som fremavler af sædekorn. NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Forsøgsmarken Koldkærgård

Forsøgsmarken Koldkærgård Forsøgsmarken Koldkærgård 2010 2 Vinterhvede Frument Vinterhvede Frument Forsøgsareal Vinterhvede Frument Vårbyg Fairytale Vårbyg Fairytale Vårbyg Quench Vårbyg Quench Eng Vedvarende græs Koldkærgård ejes

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2010 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet INDHOLD OBS 2010 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Abildgård 9 Billund 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

L147723 DENM/12M. Insektmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i visse afgrøder i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler 3 KG

L147723 DENM/12M. Insektmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i visse afgrøder i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler 3 KG L147723 DENM/12M G Insektmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i visse afgrøder i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler 3 KG Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Læs mere

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 28 April 2009 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Mere bæredygtig. og økonomisk anvendelse af græs. Great in Grass. SEMENCO - Dansk distributør

Mere bæredygtig. og økonomisk anvendelse af græs. Great in Grass. SEMENCO - Dansk distributør SEMENCO - Dansk distributør Blüchersvej 3 DK - 7480 Vildbjerg Tel. 9992 0233 Fax 9992 0231 Michael Møller Larsen Produktchef Tel. : 2174 7699 E-mail : mml@semenco.dk Finn Linnet Juul Produktchef Tel. :

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 29 April 2010 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Planteavlsforsøg 2007

Planteavlsforsøg 2007 Planteavlsforsøg 2007 Indholdsfortegnelse Vækstvilkår og forsøg.................................................... 3 Vinterbyg............................................................. 9 Vintertriticale..........................................................

Læs mere

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Myter om biomasseproduktion Den samlede mængde biomasse er en fast størrelse Øget produktivitet på marken vil øge miljøbelastningen Dansk

Læs mere

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter J:\Admin\TystofteFonden\IT\Hjemmeside\Afprøvning\VP-oversigter\VP OVERSIGTER_13 VP-steder Værdiafprøvningen 2013 - udbytteforsøg af landbrugsplanter Vinterhvede Bagehvede- kvalitet Bagehvede - Udbytte

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde for høstår 2016 1 Vårbyg 68 120 2 Vårhvede 61 130 3 Vårhavre 57 82 4 Blanding af vårsåede kornarter 57 82 5 Majs til høst ved modenhed 73 131 6 Vårhvede, brødhvede

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Mrs. Test Fødselsdag: 31-08-1996 Dato: 12-02-2013 IgG antistoffer detektion af 07-02-2013 ID nummer : eh20643 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer

Læs mere

Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder

Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder 8 juni, 2015 Økologiske feltdage, 8-9 juni, 2015 Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder Factulty of Science and Technology Department of Agroecology Research Centre Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 Vestfyns Hjemstavnsgård Tekst og fotos: Iris og Børge Jensen Museerne på Vestfyn og forfatteren. Vestfyns Hjemstavnsgård er et frilandsmuseum bestående af en

Læs mere

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Fødevarestyrelsen VERSION 1 af 13. november 2015 Oversigt over frugt, grønt og

Læs mere

Høst og konservering betydning for afgrødernes vitamin- og fedtsyreindhold

Høst og konservering betydning for afgrødernes vitamin- og fedtsyreindhold Høst og konservering betydning for afgrødernes vitamin- og fedtsyreindhold Søren Krogh Jensen & Jakob Sehested Institut for Husdyrbiologi og Sundhed Karen Søegaard Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

Læs mere

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger af komponenter i efterafgrødeblandinger Alexandrinerkløver Boghvede Fodervikke Foderært Gul sennep Honningurt Lupin Olieræddike Radise - DeepTill Sandhavre NB. Plantearternes beskrivelser er set ud fra

Læs mere

Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 49 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere