Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag B Michael Clausen htxkt13-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Dansk politik Sociologi Økonomi Internationale forhold Det politiske system Ulighed Nordkorea Verdensøkonomien anno 2015: Olieboom, gældskrise og økonomisk vækst Europas energisikkerhed Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Side 1 af 14

2 Titel 1 Dansk politik I-bogen Samfundsfag C af Henrik Kureer et al. - Forlaget Systime. Kernestoffet om politik. Kap procent Eleverne har opnået et godt kendskab til hele det danske politiske system og kan redegøre for samspillet mellem de mange aktører: politikere, partier, medier, vælgere, organisationer mv. Eleverne har fået en bred forståelse af vores demokrati og dets virkemåde samt de grundlæggende ideologier. Eleverne har via klassediskussioner opøvet deres evner dels til at lytte dels til at formulere argumenter, der udtrykker deres holdninger herunder om aktuelle forhold. Artikler fra aviser, indslag fra TV samt aktuelle meningsmålinger er inddraget i undervisningen. Eleverne har drøftet medier, herunder mediers troværdighed. Dokumentarerne Dagbog fra midten samt Lykketoft finale er set og debatteret ud fra et mediemæssigt perspektiv, ligesom begrebet spin er blevet behandlet. Derudover har eleverne beskæftiget sig med magt og forskellige ranglister over, hvilke aktører der har den største hhv. politiske, økonomiske og dagsordensfastsættende magt såvel i Danmark som internationalt. Eleverne har arbejdet med partierne og opnået et bredt kendskab til regering og opposition. Gruppearbejde Side 2 af 14

3 Titel 2 Sociologi IBogen Samfundsfag C af Henrik Kurer m.fl. Forlaget Systime Kernestoffet om sociologi. Kap i uddrag Diverse aktuelle artikler 12,5 procent Eleverne har fået introduceret baggrunden for den udvikling samfundet har gennemgået de sidste 200 år, herunder den teknologiske udviklings betydning for samfundsudviklingen fra industrialiseringen til i dag. Eleverne har desuden arbejdet med og kan redegøre for forskellige sociale grupper i det danske samfund. Eleverne har oparbejdet evnen til at identificere og analysere Lars Denciks forskellige familietyper såvel gennem teorigennemgang som gennem rollespil. Eleverne har tilegnet sig en grundlæggende forståelse for kulturel identitet i det postmoderne samfund, nærmere betegnet i forhold til indvandrere i Danmark og begreberne integration, assimilation og segregation. Ulrich Becks teori om risikosamfundet - inklusiv dennes afsæt i den moderne teknologiske udvikling - samt Pierre Bourdieus kapitalformer har ligeledes været genstand for analyse og diskussion. Eleverne har desuden beskæftiget sig med social arv og mønsterbrydere i Danmark, såvel i uddannelsessystemet som generelt. I den forbindelse er dokumentaren Min barmdom i helvede blevet diskuteret. Slutteligt har også begrebet lighed været genstand for diskussion Skriftlig opgave Side 3 af 14

4 Titel 3 Økonomi IBogen Samfundsfag C af Henrik Kureer et al. Forlaget Systime - kap ,5 procent Eleverne har opnået forståelse for pengekredsløbet og de samfundsøkonomiske mål. Eleverne kan redegøre for de konflikter, der kan opstå mellem målene, og eleverne har fået indsigt i de politiske muligheder, der er for at præge fremtidens økonomiske udvikling. Eleverne har fået en erkendelse af, at økonomiske strategier er afgørende for en lang række forhold til f.eks. velfærd, arbejdsløshed mv. Eleverne har desuden arbejdet nærmere med BNP, forskellene mellem markedsøkonomi og planøkonomi, det danske arbejdsmarked samt måling af arbejdsløshed. Eleverne har analyseret og sammenlignet de forskellige velfærdsmodeller. Samfundsfag har indgået i SOC-temaet Sundhed, og i den forbindelse har eleverne lavet en komparativ analyse af hhv. det danske og amerikanske sundhedssystem såvel ud fra et et samfundsøkonomisk perspektiv. Dokumentarfilmen Sicko er i den forbindelse blevet set og analyseret med kildekritik in mente. Eleverne har via klassediskussioner fået opøvet deres evner dels til at lytte dels til at formulere argumenter, der udtrykker deres holdninger om aktuelle forhold. Projektarbejde Skriftlig opgave Side 4 af 14

5 Titel 4 Internationale forhold PowerPoint-præsentationer om nedenstående aktuelle temaer Diverse kortere artikler IBogen Samfundsfag C af Henrik Kurer m.fl. Forlaget Systime. Kap. 23 i uddrag. 5 procent Konflikten i Syrien: De centrale problematikker, relevante aktører samt mulige løsningsscenarier er løbende blevet skitseret og analyseret. Blandt andet fokus på internationale aktører som FN, USA, Rusland samt de europæiske landes håndtering af krisen. Konflikten i Ukraine: De centrale problematikker, relevante aktører samt mulige løsningsscenarier er også her blevet løbende skitseret og analyseret. Også fokus på EU s rolle i løsningen af konflikten. Eleverne er blevet introduceret for EU s historie, centrale institutioner samt rolle som global aktør i korte træk. Side 5 af 14

6 Titel 5 Det politiske system Grundbog: o Bogen Politik ABC af Gregers Friisberg. Forlaget Columbus. Kap Artikler: o Politiken (debatindlæg): Verdens mægtigste mand er valgt - og det er ikke Obama o Berlingske: Obama stolt over valget af Sotomayor o Berlingske: Konservative: Tvungne lektiecafeer fuldstændig uacceptable o Weekendavisen: Samspilsramt o Regeringen: Regeringsgrundlag 2011: Et Danmark, der står sammen o Information: Russisk Facebook har tabt kampen mod politisk censur o Berlingske: Ingen i Sverige vil lege med Jimmie Dokumentarfilm: o Christoffer Guldbrandsen: Lykketoft Finale o Christoffer Guldbrandsen: Dagbog fra midten 15 procent Eleverne har opnået et godt kendskab til hele det danske politiske system og kan redegøre for samspillet mellem de mange aktører: politikere, partier, medier, vælgere, interesseorganisationer mv., herunder disses indflydelse på lovgivningen. De politiske ideologier er også blevet behandlet indgående. Eleverne har beskæftiget sig indgående med de politiske partier, herunder forskellige partityper, deres rolle i det politiske system samt deres adfærd. Eleverne har bl.a. anvendt medianvælgermodellen, Kaare Strøms typologi og Molins model i forklaringen af partiers adfærd. Partiernes fordeling i forhold til forskellige politiske skillelinjer er ligeledes blevet analyseret. Eleverne har opnået forståelse for forskellige typer af interesseorganisationer, deres mål og midler samt indflydelsesmuligheder i den politiske lovgivningsproces. Eleverne har desuden arbejdet med forskellige politiske systemer. Her har den komparative analyse af Danmark og USA stået centralt, inklusiv forskellen mellem parlamentarisme og præsidentialisme, magtens tredeling i de to lande, forholdstals- Side 6 af 14

7 valg og flertalsvalg i enkeltmandskredse osv. I forhold til det politiske system i USA er checks and balances og det deraf følgende magtforhold mellem præsidenten, kongressen og højesteret blevet analyseret og diskuteret. Desuden er den aktuelle parlamentariske og politiske udvikling løbende blevet diskuteret. Gruppearbejde Skriftlig opgave Side 7 af 14

8 Titel 6 Ulighed Grundbog: o Bogen Ind i samfundet af Jens Folke Harrits og Morten Hansen Thorndal. Forlaget Columbus. Kap. 1. Artikler: o Information: Ulighed fører altid til kriminalitet o Weekendavisen (kronik): Kriminaliteten falder i Vesten o Weekendavisen: Et spørgsmål om klasse o Berlingske: Danskerne er ikke længere verdens lykkeligste o Politiken: Britisk skribent afliver myten om danskerne som»verdens lykkeligste folk«o Weekendavisen: Dumpet o Politiken (kronik): Gør Udkantsdanmark til noget, vi ikke bare vil flygte fra o Jyllands-Posten: På sundhedstur i hovedstadsområdet o Cevea: Afgifter øger ligheden o Berlingske: LA og Venstre: Sundhed er folks eget ansvar o Politiken: Stadig flere amerikanere får aldrig en chance i livet o Time Magazine: America s Middle Class Falls Behind o Politiken: USA: Hellere ulighed end statens klamme hånd Dokumentarfilm: o Alex Gibney: Penge, magt og den amerikanske drøm o Klaus Kjeldsen: Lasse Lasse Hirtshals 15 procent Eleverne er blevet bekendt med forskellige målemetoder i forhold til graden af ulighed i et samfund, herunder gini-koefficienten. I den forbindelse er der også blevet skelnet mellem ulighed og fattigdom, ligesom eleverne er blevet introduceret til forskellige fattigdomsgrænser. Eleverne har med udgangspunkt i de politiske tænkere Robert Nozick og John Rawls samt de forskellige politiske ideologier diskuteret, hvorvidt et lige eller et ulige samfund er det mest retfærdige. Eleverne har arbejdet med Pierre Bourdieus begrebsapparat i forklaringen af den vedblivende ulighed og negative sociale arv i det postmoderne samfund, herunder i uddannelsessystemet. Derudover er den geografiske ulighed i Danmark blevet analyseret og diskuteret, herunder en kortlægning af problemets omfang i det såkaldte Udkantsdanmark samt mulige løsninger på udfordringerne. Forskellige kulturelle mønstre og former for differentiering er blevet belyst på tværs af sociale klasser/geografiske områder i Danmark. Sammenhængen mellem lighed/ulighed og lykke i et samfund har også været genstand for diskussion. Side 8 af 14

9 Slutteligt er også uligheden i Storbritannien og særligt USA blevet analyseret og diskuteret, herunder den amerikanske middelklasses trængsler i lyset af bl.a. globalisering og finanskrise. Gruppearbejde Side 9 af 14

10 Titel 7 Nordkorea Grundbog: o Bogen Korea i konflikt og forandring af Peter Frederiksen. Systime. Kap. 6, 8 og 9. Artikler: o Berlingske: Kim på væggen o Information: Portræt: Her er Nordkoreas unge diktator o Information: Den nye leders rådne rige o Information: Nordkorea er racistisk - ikke kommunistisk o Stanford Journal of East Asian Affairs: The Political Philosophy of Juche (sammenfattet i PowerPoint på dansk) o Politiken: Iagttagere: Kim Jong-un udøver nordkoreansk diktatur 2.0 o Jyllands-Posten: Geir Helgesen: Selv en diktator i Nordkorea er truet o FN: Verdenserklæringen om menneskerettighederne o Politiken: FN er dybt chokeret over krænkelser i Nordkorea o Kristeligt Dagblad: På flugt fra Nordkoreas gulag o Weekendavisen: Fremad fremad! o DR: Overblik: Sådan udviklede Nordkorea atomvåben o Ræson: Hvad Nordkorea har lært af Libyen-krigen: Hold fast på bomberne o Politiken: Hackere tvinger Sony til at aflyse film o Politiken: Amerikanere står som tabere i filmkonflikt Dokumentarfilm: o NHK World TV (Japan): Hidden Economy: Money and Power in North Korea Spillefilm (uddrag): o The Interview 10 procent Eleverne er med udgangspunkt i udviklingen på den koreanske halvø siden afslutningen på 2. verdenskrig blevet introduceret til baggrunden for Nordkoreas og Sydkoreas vidt forskellige politiske, økonomiske og sociale udvikling frem til i dag. Det nordkoreanske regimes ideologi, lederskab, økonomi, militær (herunder atomvåben), krænkelse af menneskerettigheder samt betydning for sikkerheden og stabiliteten i hele Østasien er forsøgt afdækket og analyseret. Fokus har bl.a. været på regimets overlevelsesdygtighed og årsagerne hertil. Der har desuden været et gennemgående komparativt fokus i forløbet, hvor hhv. Nordkoreas og Sydkoreas forskellige økonomiske og politiske modeller er blevet sammenlignet. Med fokus på Nordkorea som et autoritært styre er det blevet tydeligt for eleverne, hvilke elementer et vestligt demokrati omvendt består af. Side 10 af 14

11 Nordkoreas trussel mod det internationale samfund er blevet diskuteret, herunder konventionelle og atomare trusler samt cyberterrorisme med Sony/The Interview som case. Gruppearbejde Side 11 af 14

12 Titel 8 Verdensøkonomien anno 2015: Olieboom, gældskrise og økonomisk vækst Grundbøger: o Bogen Verdens syv udfordringer af Lars Søndergård. Forlaget Columbus. Kap. 8. o Bogen Samfundsfag C af Henrik Kureer et al. - Forlaget Systime, kap (uddrag). Artikler: o Berlingske: Syv et halvt års ørkenvandring er snart forbi o Information: USA s skifergas- og oliejagt: Det rene eventyr? o Ingeniøren: Fracking efter skifergas tidobler antallet af jordskælv o Politiken: Med olien under huden II (kap. 5) o Berlingske: Vorherre, giv mig endnu et olieboom o Berlingske: Dansk konkurrenceevne under kraftigt pres o Danmarks Statistik: Danmarks ØMU-underskud blandt de mindste i EU o Sydbank: Gadekampe i Madrid er næppe startskuddet til, at gældskrisen blusser op o Dansk Industri: Markedsfokus på Grækenland April 2015 o Berlingske: Grækernes fornemmelse for skyld o TV2: Spansk protestparti vil følge græsk eksempel o TV2: Seks ting du skal vide om Grexit Dokumentarfilm: o Williston: The North Dakota Oil Boom 5 procent Eleverne er blevet introduceret til den nye fracking-teknologi, herunder muligheder og såvel økonomiske som miljømæssige risici forbundet med metoden. Eleverne har arbejdet med, hvordan forekomsten af skiferolie (og skifergas) har ændret USA s energiforsyning markant, samt hvordan dette smitter af på økonomien lokalt, nationalt og globalt. Eleverne har analyseret årsagerne, omfanget og konsekvenserne af den europæiske gældskrise med særligt fokus på situationen i Grækenland. I den forbindelse er fordele og ulemper ved en eventuel øget fælles europæisk koordinering af penge- og finanspolitikken blevet diskuteret. Det samme er perspektiverne ved et græsk exit fra eurozonen. Også de politiske konsekvenser af gældskrisen har været genstand for analyse, herunder venstre- og højrepopulistiske partiers succes i lande som Grækenland, Spanien, Frankrig, Storbritannien, Sverige og Danmark. Slutteligt er der gjort status på Danmarks og resten af verdens økonomiske nøgletal, samt mulighederne for at skabe økonomisk vækst i fremtiden. Her har Dan- Side 12 af 14

13 marks konkurrenceevne været i fokus, bl.a. med fokus på innovation og forskning som fremtidige konkurrenceparametre. Gruppearbejde Side 13 af 14

14 Titel 9 Europas energisikkerhed Altinget: Energiunion: Her er EU-Kommissionens 15 konkrete tiltag Magasinet Notat: Leder: Kan EU levere en grøn energiunion? Magasinet Notat: Et fælles europæisk energinet Eurostat: Energiproduktion og -import Greenpeaces hjemmeside: Stop Fracking Berlingske: EU søsætter kæmpeprojekt med fælles energiunion Tænketanken Europa: Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland 5 procent Eleverne har fået et overblik over, hvordan det står til med EU s energisikkerhed i dag. Dette er bl.a. sket gennem arbejde med statistisk materiale om de respektive landes afhængighed af importeret olie og gas, ikke mindst fra Rusland. Eleverne har arbejdet med EU-Kommissionens planer om skabelsen af en fælles europæisk energiunion, herunder hvilke forskellige nationale interesser, muligheder og udfordringer, der er på spil. Det er ligeledes blevet vurderet, hvorvidt en energiunion er mulig og ønskelig set med europæiske briller. Det er desuden blevet diskuteret, hvorvidt fracking i Danmark er en god idé eller ej. Her har eleverne afvejet og diskuteret fordele og ulemper ved teknologien. Information om kritikken mod fracking er bl.a. hentet hos ngo erne Greenpeace og SKIFERGAS NEJ TAK. Eleverne har desuden beskæftiget sig med den politiske opbakning til eller modstand mod Fracking på Christiansborg. Forløbet udgør SO9-projektet sammen med Teknologi og Kommunikation/IT. I disse andre fag har eleverne bl.a. arbejdet med hhv. de miljømæssige konsekvenser af fracking samt udarbejdelse af meningsmåling i undersøgelsen af folks holdning til bl.a. fracking i Danmark. Gruppearbejde Projektarbejde Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag B Michael Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2012 og studieretningen forår 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx Samfundsfag C Birgitte Schmidt

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2013-14 VID Gymnasier, Grenaa HHX Samfundsfag C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag B Iben Helqvist

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Samfundsfag B Lærer(e) Mads Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2012 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Samfundsfag C Lærer(e) Kasper Mogensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2011-12 Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Anne Lind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2012 Næstved

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010-2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF I NISSUM, VIA UC HF SAMFUNDSFAG B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Folketingsvalg 2011. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Folketingsvalg 2011. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsgymnasium hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08-09 Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC414 (Pædagogpakken) Oversigt

Læs mere

Samfundsfag-undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9. klasse

Samfundsfag-undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9. klasse Fagansvarlig: SRI/RRE Indhold Undervisningen vil foruden temaerne i skemaet indeholde: - Tur til Christiansborg med rundvisning og besøg på tilhørerpladserne. - Månedlige quizzer, hvori spørgsmål om den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 VUF stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF I NISSUM, VIA UC HF SAMFUNDSFAG B Hans

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Teknisk Gymnasium Sønderjylland EUC SYD, Haderslev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: uni samfundsfag Termin: Juni 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Thomas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag A 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Jens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 10/11 Handelsskolen Silkeborg HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Rikke Wagner Jensen fhh15g112

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hf/hfe Fag og niveau Samfundsfag B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016, sommer Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VID Gymnasier, HHX HHX International økonomi A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Handelsskole HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015/2016 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 06 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag C Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleåret 2013/2014 Institution VBC Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: 2013-2014 Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Samfundsfag B Lærer(e): JPA Hold: 2.d Titel 1: Introduktion til samfundsfag B Periode: uge 33 Titel 2: Socialisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2015 IBC Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 16/maj 17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Samfundsfag B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium Stx Samfundsfag B-niveau (c b)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Titel 4 Velfærdsstaten i det senmoderne samfund og i et internationalt perspektiv

Titel 4 Velfærdsstaten i det senmoderne samfund og i et internationalt perspektiv Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Samfundsfag B Safar Azizi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2011 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere