GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST"

Transkript

1 GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV BRUUN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD/SFI SUR- VEY

2 Indholdsfortegnelse 1.0 En spørgeskemaundersøgelse blandt gæster på danske kystdestinationer: Marielyst Opsamlende konklusion for Marielyst Karakteristik af turisterne i Marielyst Formål med opholdet Køn og alder Nationalitet Rejser sammen med Har før besøgt destinationen Kendskab til destinationen Opholdets varighed og overnatningsform Net Promotor Score (NPS) Tilfredshed Overordnet tilfredshed med opholdet Tilfredshed med forskellige forhold på destinationen Tilfredshed: Nationaliteter Tilfredshed: Aldersgrupper Tilfredshed: Har før besøgt destinationen Tilfredhed: Rejser med børn Tilfredshed: Overnatningsform Forhold på destinationen og i området Vigtigt for bedømmelsen Gode og dårlige oplevelser i Marielyst En spørgeskemaundersøgelse blandt gæster på danske kystdestinationer Undersøgelsens deltagere Indsamlingsproces og indsamlingsmetoder Datagrundlaget

3 1.0 En spørgeskemaundersøgelse blandt gæster på danske kystdestinationer: Marielyst Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i 31 danske kystdestinationer med i alt deltagere. Undersøgelsen blev gennemført blandt både danske gæster og udenlandske turister, og spørgeskemaet er oversat fra dansk til både engelsk, tysk, svensk og norsk. I Marielyst er der foretaget 449 interview. 23 interview er foretaget på et webskema, de resterende er foretaget ved face-to-face. De 449 interviews betyder at, man skal være opmærksom på, at den statistiske usikkerhed med 95 pct. sandsynlighed ligger inden for +/- 5 pct. I Marielyst foregik interviewene ved fortovscafeer, strandpromenader, udsigtspunkter, iskiosker og parkeringspladser. Vejret på destinationen har været godt, så stranden og byen var godt besøgt, og gæsterne var generelt positive med hensyn til at lade sig interviewe. For en mere uddybende forklaring af undersøgelsens metode, se afsnit OPSAMLENDE KONKLUSION FOR MARIELYST I Marielyst er 70 pct. turister, 62 pct. er kvinder, og 75 pct. er af dansk nationalitet. Marielyst ligger med en NPS-score på 57 væsentligt under den gennemsnitlige NPS-score på 67. Marielyst har oplevet en stigning i deres NPS-score i forhold til 2013, hvor NPS-scoren var på 49. En høj NPS-score kan siges at afspejle en høj tilfredshed eller loyalitet over for rejsemålet. Marielyst placerer sig netop under gennemsnittet, når det kommer til den gennemsnitlige tilfredshedsscore. Marielyst har en gennemsnitlig tilfredshedsscore på 4,5 point på en skala fra 1-5, og ligger således kun 0,1 point fra den gennemsnitlige tilfredshedsscore for alle destinationer (4,6). Den gennemsnitlige tilfredshed med forskellige destinationsforhold og områdespecifikke forhold er overordnet set lavere i Marielyst (4,1) end den gennemsnitlige tilfredshed for alle destinationer (4,4). Tilfredsheden omkring de forskellige forhold på destinationen har kun ændret sig i mindre grad siden Gæsterne i Marielyst angiver rar og venlig atmosfære (61 pct.), gode muligheder for ro og afslapning (56 pct.) og adgang til strand og bademuligheder (54 pct.) som værende det vigtigste for deres samlede bedømmelse af destinationen, mens adgang til attraktioner (38 pct.) og muligheden for at være fysisk aktiv (40 pct.) angives som det mindst vigtigt. 3

4 Ferie Besøg hos venner og familie Udflugt og/eller indkøbstur Sport,festival, kulturarrangem ent eller lign. Forretningsrejs e Bor,arbejder eller studerer i området Andet 2.0 Karakteristik af turisterne i Marielyst I det følgende gives en karakteristik af turisterne i Marielyst. Vi beskriver her, hvordan undersøgelsens deltagere fordeler sig, i forhold til hvilken type ophold de er på (formålet med rejsen), samt i forhold en række baggrundsvariable. 2.1 FORMÅL MED OPHOLDET Deltagere i spørgeskemaet er blevet bedt om at besvare, hvad formålet er med deres ophold i Marielyst. Figur 1 viser, hvordan besvarelserne fordeler sig for gæsternes formål med opholdet. Der tegner sig et billede af, at størstedelen, nemlig hele 70 pct. af respondenterne, er på ferie. Grupperne besøg hos venner og familie, udflugter og/eller indkøbstur, sport mv. udgør alle omkring 10 pct. Figur 1 70 Formål med opholdet (procent) KØN OG ALDER 38 pct. af undersøgelsens deltagende gæster i Marielyst er mænd, mens 62 pct. er kvinder. Figur 2 viser aldersfordelingen for deltagerne, hvor størstedelen er år (26 pct.) efterfuldt af gruppen år (22 pct.), 65+ (19 pct.) samt grupperne år og år (henholdsvis 16 og 18 pct.). Generelt ses således ikke store forskelle i gæsternes alder, men aldersgruppen udgør omtrent halvdelen af de besøgende gæster i Marielyst. Figur 2 Alder (procent) år år år år Over 65 år 4

5 2.3 NATIONALITET For også at belyse holdningen blandt udenlandske turister er spørgeskemaet oversat til henholdsvis tysk, engelsk, svensk og norsk. Der er gennemført interview med både danske, tyske, engelske, svenske, norske og hollandske turister samt et lille antal af andre nationaliteter. Figur 3 viser, hvordan besvarelserne fordeler sig på nationalitet. Den overvejende majoritet af deltagerne i undersøgelsen er danske gæster (75 pct.). De udenlandske turister udgør sammenlagt 25 pct. af deltagerne i undersøgelsen. Figur 3 Nationalitet (procent) Danmark Tyskland Norge el. Sverige Andre nationaliteter 2.4 REJSER SAMMEN MED De adspurgte turister er blevet bedt om at angive, hvem de rejser sammen med under det aktuelle ophold på destinationen. Figur 4 viser, hvordan besvarelserne fordeler sig på de forskellige svarmuligheder. Figur 4 Rejser sammen med (procent) Par uden børn Rejser med børn Andre grupper Som det fremgår af figur 4 er der ikke nogen markant forskel mellem de tre grupper. Den største gruppe udgøres af par uden børn (38 pct.), og den mindste udgøres af par med børn (28 pct.). 5

6 2.5 HAR FØR BESØGT DESTINATIONEN Figur 5 tegner et billede af, at der i besvarelserne er en klar overvægt af gæster, der har besøgt Marielyst før (78 pct.), mens 22 pct. er førstegangsbesøgende. En nærmere undersøgelse af gengangerne viser, at 32 pct. har besøgt Marielyst 1-4 gange, mens henholdsvis 12 og 34 pct. har besøgt stedet henholdsvis 5-9 gange og 10 eller flere gange forud for nuværende besøg. Figur 5 Tidligere ophold på destinationen (procent) Første gang på destinationen Har før besøgt destinationen 2.6 KENDSKAB TIL DESTINATIONEN Deltagere i spørgeskemaet er blevet bedt om at besvare, hvorfra de har hørt om destinationen som ferieeller udflugtsmål. Kendskabet beror i de fleste tilfælde på et tidligere besøg eller på familie, venner eller bekendte. Figur 6 Kendskab til destinationen (procent) Fra familie, venner og bekendte Fra tidligere - kender stedet godt i forvejen Internettet Via reklamer og brochurer Via omtale i aviser, bøger, blade o.lign. Andet Ved ikke Som det fremgår af figur 6 har de fleste deres kendskab til Marielyst fra enten familie, venner og bekendte (40 pct.) eller fra tidligere besøg (43 pct.). 83 pct. af gæsterne har således deres information herfra. 11 pct. har hørt om Marielyst som ferie- eller udflugtsmål via nettet. 6

7 2.7 OPHOLDETS VARIGHED OG OVERNATNINGSFORM Figur 7 viser varigheden af opholdet for de i undersøgelsen deltagende turister. Majoriteten (37 pct.) har mere end fire overnatninger under deres ferie, mens næsten lige så mange, 34 pct., har mellem to og fire overnatninger. Omkring en femtedel overnatter kun en enkelt nat (21 pct.), mens 8 pct. er på destinationen op til en dag, men uden overnatning. Opsummerende overnatter 71 pct. af gæsterne dermed to eller flere nætter i Marielyst. Figur 7 Opholdets varighed (procent) Op til en dag (uden overnatning) 1 overnatning 2-4 overnatninger Mere end 4 overnatninger Ved ikke Figur 8 angiver, hvilken type overnatningsform undersøgelsens gæster benytter. I Marielyst er der en relativ jævn fordeling på alle overnatningsformer. Den største gruppe vælger Hotel/kro (32 pct.) som overnatningsform efterfuldt af lejet feriehus (26 pct.), privat overnatning (24 pct.) og camping (18 pct.). Figur 8 Overnatningsform (procent) Privat overnatning Camping Hotel/kro, feriecenter, B&B el. vandrerhjem Lejet feriehus Andet 7

8 3.0 Net Promotor Score (NPS) Som led i undersøgelsen beregnes destinationernes Net Promotor Score (NPS) 1 et mål, der anvendes inden for turistbranchen. Som grundlag for beregningen er undersøgelsens deltagere blevet stillet spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale destinationen til en ven eller kollega, hvor respondenterne bedes placere sig på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er meget usandsynligt, og 10 er meget sandsynligt. På baggrund af besvarelserne udregnes destinationernes NPS-score. Denne score udtrykker en vægt mellem positive og negative besvarelser, hvor andelen af negative besvarelser (fra 0 til 6 på skalaen) trækkes fra andelen af positive besvarelser (fra 9 til 10 på skalaen). En høj NPS-score kan siges at afspejle en høj tilfredshed eller loyalitet over for rejsemålet. Data for NPS-scoren er indsamlet både via interview (face-to-face- og webinterview) og gennem standere og postkort. Tabel 1 viser NPS-scoren for de 31 destinationer. Tabel 1 Destination NPS 2014 NPS 2013 Udvikling Ribe Allinge-Sandvig Blåvand Lønstrup Løkken Skagen Henne Strand Hvide Sande Fanø Tisvildeleje Gilleleje Rømø Søndervig Liseleje Djursland/Ebeltoft Kerteminde Blokhus Det nordlige Odsherred Hals Samsø Vorupør/Klitmøller Øster Hurup Hornbæk Nationalpark Thy Møn Marielyst Sydfyn Sønderborg Billund Nationalpark Mols Bjerg Sletten/Humlebæk Gennemsnit Som det fremgår af tabel 1, placerer Marielyst sig med en NPS-score på 57 en del under landsgennemsnittet på 67. NPS-scoren for Marielyst var i 2013 på 49 og er således steget med 5. I både 2014 og 2013 ligger Marielyst alligevel i bunden i forhold til NPS-score sammenlignet med resten af undersøgelsens destinationer. 1. Net Promotor Score dannes på baggrund af spørgsmålet: På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale feriestedet til en ven eller kollega? Besvarelserne inddeles på følgende måde: 0-6 Bagvaskere, 7-8 = Passivt tilfredse, 9-10 = Fortalere. NPS udregnes ved at trække procentdelen af respondenter, der er bagvaskere, fra procentdelen af respondenter, der er fortalere. (pct. af fortalere) (pct. af bagvaskere) = NPS-score. 8

9 På figur 9 ses besvarelserne fordelt på fire kategorier: Bagvaskere, passivt tilfredse, fortalere og ved ikke. Vi ser her, at 60 pct. af de adspurgte turister er fortalere for Marielyst, mens 29 pct. er passivt tilfredse. 2 Figur 9 NPS Marielyst (procent) Bagvaskere Passivt tilfredse Fortalere 60 Ved ikke 4.0 Tilfredshed 4.1 OVERORDNET TILFREDSHED MED OPHOLDET I dette kapitel beskrives gæsternes overordnede tilfredshed med opholdet. Undersøgelsens deltagere er blevet bedt om at placere sig på en 5-trins tilfredshedsskala, hvor 1 repræsenterer meget utilfreds, og 5 meget tilfreds. Det overordnede billede er, at langt de fleste gæster placerer sig i kategorien 5 (meget tilfreds) eller i kategori 4, mens langt færre placerer sig i kategorierne 1-3, hvor 1 er meget utilfreds. I det følgende rapportens øvrige kapitler anvendes derfor en opdeling i blot tre kategorier, nemlig 1-3, 4 eller 5. Vi viser i det følgende resultaterne af tilfredshedsanalysen fordelt på henholdsvis destinationer og forskellige grupper af rejsende ud fra nationalitet, alder, rejse med eller uden børn samt overnatningsform. Tabel 2 viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt gæster (ud fra ovenfor nævnte 5-trins tilfredshedsskala) opdelt på de 31 kystdestinationer. 2 Kategorien bagvaskere indeholder for få respondenter (under 30) til at der kan tolkes på den 9

10 Tabel 2 Destination Tilfredshedsscore 2014 Tilfredshedsscore 2013 Udvikling Allinge-Sandvig 4,9 4,8 0,1 Hvide Sande 4,9 4,6 0,3 Lønstrup 4,9 4,8 0,1 Ribe 4,9 - - Skagen 4,9 4,9 - Blåvand 4,8 4,5 0,3 Fanø 4,8 4,5 0,3 Henne Strand 4,8 4,4 0,4 Kerteminde 4,8 4,6 0,2 Løkken 4,8 4,7 0,1 Rømø 4,8 4,5 0,3 Sydfyn 4,8 4,8 - Søndervig 4,8 4,4 0,4 Det nordlige Odsherred 4,6 4,5 0,1 Djursland/Ebeltoft 4,6 4,7-0,1 Gilleleje 4,6 4,4 0,2 Hals 4,6 4,5 0,1 Liseleje 4,6 4,5 0,1 Tisvildeleje 4,6 4,3 0,3 Øster Hurup 4,6 4,4 0,2 Nationalpark Thy 4,6 - - Blokhus 4,5 4,5 - Marielyst 4,5 4,3 0,2 Samsø 4,5 - - Sønderborg 4,5 4,6-0,1 Vorupør/Klitmøller 4,5 4,7-0,2 Billund 4,4 4,3 0,1 Hornbæk 4,4 4,5-0,1 Møn 4,4 4,4 - Sletten/Humlebæk 4,2 4,5-0,3 Nationalpark Mols Bjerge 3,9 - - Gennemsnit 4,6 4,5 0,1 Som det fremgår af tabel 2, placerer Marielyst med en tilfredshedsscore på 4,5 sig lige under gennemsnitsscoren, som er 4,6. Tilfredshedsanalysen viser således, at tilfredsheden med Marielyst som rejsedestination i 2014 ligger 0,1 point under landsgennemsnittet. Dette er en forbedring i forhold til 2013, hvor Marielyst havde en tilfredsscore på 4,3, hvilket var 0,2 under landsgennemsnittet i 2013 (4,5). 10

11 4.2 TILFREDSHED MED FORSKELLIGE FORHOLD PÅ DESTINATIONEN TILFREDSHED: NATIONALITETER En analyse af tilfredsheden for de forskellige nationalitetsgrupper viser små forskelle i tilfredsheden. Figur 10 Overordnet tilfredshed fordelt på nationaliteter Andre nationaliteter Norge el. Sverige Utilfreds (1-3) Tilfreds (4) Tyskland Meget tilfreds (5) Danmark Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Der ses en relativt lige fordeling inden for hver nationalitetsgruppe i forhold til den overordnede tilfredshed. Således spænder andelen af meget tilfreds-angivelser fra 44 pct. (Tyskland) til 59 pct. (andre nationaliteter. Den laveste andel af tilfreds-angivelser ses blandt danskere (34 pct.), mens den højeste ses i gruppen Norge el. Sverige (47 pct.) TILFREDSHED: ALDERSGRUPPER Undersøgelsens resultater viser små forskelle i den overordnede tilfredshed mellem aldersgrupper. Figur 11 Tilfredshed for forskellige aldersgrupper Over 65 år år år år år % 20% 40% 60% 80% 100% Utilfreds (1-3) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke 11

12 Det er i aldersgrupperne over 65 år og år, at flest har angivet meget tilfreds (henholdsvis 61 og 60 pct.). Andelen, der har angivet meget tilfreds, falder med alderen i de resterende grupper. Således er andelen 53 pct. blandt de og årige, mens den er 44 pct. i gruppen af årige. De årige er ligeledes gruppen med den største andel gæster, der kun giver udtryk for at være tilfredse (50 pct.). Der er for få respondenter inden for disse aldersgrupper, der har svaret, at de er utilfredse, til at disse tal kan tolkes TILFREDSHED: HAR FØR BESØGT DESTINATIONEN Undersøgelsen tegner et billede af, at der er en væsentlig forskel på tilfredsheden med destinationen for førstegangsbesøgende i forhold til gengangere. Således angiver 60 pct. af gengangerne, at de er meget tilfredse, mens denne andel kun udgør 37 pct. for de førstegangsbesøgende. Dette understreges af, at andelen af tilfredse er højere for de førstegangsbesøgende (39 pct.) end for gengangerne (35 pct.). Det må formodes, at den højere andel af meget tilfredse blandt gengangerne til dels skyldes, at denne gruppe i højre grad vælger at besøge destinationen igen. Figur 12 Overordnet tilfredshed for førstegangsbesøgende og gengangere (procent) Første gang på destinationen 35 3 Har før besøgt destinationen Utilfreds (1-3) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke TILFREDHED: REJSER MED BØRN Der er en lille forskel i tilfredsheden mellem gæster, der rejser henholdsvis med og uden børn andelen, der angiver at være meget tilfredse, er 48 pct. for dem, der rejser med børn, og 57 pct. for dem, der rejser uden børn. Den samme grad af forskel gør sig gældende, hvis man betragter andelen, der angiver at være tilfredse. Her er andelen 45 pct. for dem, der rejser med børn, og 33 pct. for dem, der rejser uden børn. 12

13 Figur 13 Tilfredshed for rejsende med og uden børn (procent) Rejser med børn/børnebørn (under 19 år) Rejser uden børn under 19 år Utilfreds (1-3) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke TILFREDSHED: OVERNATNINGSFORM Undersøgelsens resultater brydes ligeledes op på overnatningsform, og her findes en større tilfredshed blandt dem, der har boet privat hos venner/familie, og blandt campisterne. Figur 14 Overordnet tilfredshed blandt gæster med forskellige overnatningsformer (procent) Andet 0 Lejet feriehus Hotel/kro, feriecenter, B&B el Camping Privat overnatning % 20% 40% 60% 80% 100% Utilfreds (1-3) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke Den største andel, der er meget tilfreds, ses hos gruppen af turister, der har benyttet privat overnatning (68 pct.), mens gruppen af meget tilfredse turister er næststørst hos campisterne (61 pct.). Den største andel af utilfredshed ses i gruppen Hotel/kro, men denne kategori indeholder for få respondenter, til at kunne fortolkes. 13

14 5.0 Forhold på destinationen og i området I dette kapitel viser vi resultaterne for gæsternes oplevelse af en række destinationsforhold og områdespecifikke forhold på rejsemålet. I forhold til de destinationsspecifikke forhold er gæsterne blevet spurgt om deres oplevelse af de fysiske forhold såsom områdets information og skiltning, områdets vedligeholdelse og parkeringsmuligheder samt kvaliteten af overnatningsstedet, om pris/kvalitetsforhold generelt, tilfredshed med bymiljøer, tilfredshed med butikker og shopping og om oplevelsen af restauranter og spisesteder og offentlige toiletter. Desuden er gæsterne blevet spurgt om deres vurdering af service fra personale i butikker, den generelle venlighed fra befolkningen samt børnevenligheden i området. Endelig er der også spurgt om oplevelsen af vejret. I forhold til de områdespecifikke forhold er gæsterne blevet spurgt om deres oplevelse af områdets landskaber og natur, oplevelser og attraktioner, sportsaktiviteter og turistinformation. Forud for spørgsmålene omkring de områdespecifikke forhold er de deltagende blevet spurgt om, hvorvidt de har besøgt eller forventer at besøge naturområder, attraktioner og oplevelsescentre. 80 pct. svarer, at de har besøgt eller forventer at besøge naturområder såsom strande, kyster eller nationalparker under deres ophold, mens 39 pct. svarer, at de har besøgt eller forventer at besøge attraktioner og oplevelsescentre i eller tæt på Marielyst under deres ophold. Derudover svarer 36 pct., at de har dyrket eller forventer at dyrke sport i området, mens 18 pct. angiver, at de har benyttet sig af turistinformation i området. Den efterfølgende analyse af den gennemsnitlige tilfredshed med de forskellige områdespecifikke forhold er baseret på svarene fra de turister, der angiver at have anvendt eller intenderer at anvende disse forhold. Gæsterne har vurderet forholdene ud fra en 5-trins-skala, hvor 1 repræsenterer meget dårligt, og 5 meget godt. I kapitlet vises kun turisternes oplevede tilfredshed med de enkelte forhold, og disse oplevelser deles ikke op i forhold til turisternes baggrundskarakteristika. Resultaterne holdes op imod og sammenlignes med destinationens gennemsnitsscore i 2013 samt alle undersøgelsens destinationer, for herved at kunne analysere udviklingen i Marielyst og sammenligne denne score med de øvrige af undersøgelsens destinationer. Tabel 3 viser den gennemsnitlige tilfredshed med de forskellige destinationsforhold og områdespecifikke forhold for Marielyst i 2014, den gennemsnitlige tilfredshed for alle destinationer samt en angivelse af Marielysts udvikling siden 2013 og resultat i forhold til landsgennemsnittet. 14

15 Tabel 3 Tilfredshed med delelementer Marielyst 2013 Marielyst 2014 Hele landet (2014) Resultat ift. landet Destinationsspecifikke forhold Forhold på destinationen Pris/kvalitetsforhold generelt 3,7 3,8 3,8 Butikker og shopping 3,7 3,7 4-0,3 Restauranter og spisesteder 3,8 3,9 4,1-0,2 Vejret 4,4 4,3 4,2 0,1 Information og skiltning 4 4,1 4,3-0,2 Offentlige toiletter 3,4 3,4 3,9-0,5 Områdets vedligeholdelse 4,1 4,2 4,4-0,2 Service fra personale 4,3 4,2 4,4-0,2 Bymiljøer 3,7 4 4,2-0,2 Børnevenligheden 4,3 4,2 4,4-0,2 Parkeringsmuligheder 4 3,8 4,3-0,5 Den generelle venlighed fra befolkningen Kvaliteten af overnatningsstedet 4,4 4,4 4,5-0,1 Standard og kvalitet 4 4,1 4,3-0,2 Information og service fra personale 4,3 4,3 4,5-0,2 Beliggenhed 4,4 4,4 4,5-0,1 Områdespecifikke forhold Landskaber og natur Naturlegepladser og lignende aktivitetsområder 4 4,2 4,2 Badeforhold og aktivitetsforhold ved stranden 4,3 4,5 4,5 Information og skiltning 4 4,1 4,3-0,2 Naturvejledning og guidede rundture 3,8 4 4,2-0,2 Adgangsforholdene fx til strand og udsigtspunkter 4,5 4,6 4,6 Stier, vandre- og cykelruter 4,3 4,4 4,6-0,2 Turistinformation 4,2 4,1 4,5-0,4 Strand og kyst 4,6 4,7 4,8-0,1 Særlige naturområder 4,3 4,4 4,7-0,3 Oplevelser, attraktioner og sportslige aktiviteter Andre aktivitetstilbud 4,1 4,2 4,3-0,1 Historiske seværdigheder og museer 4 4 4,5-0,5 Festivaller og arrangementer 3,6 3,8 4,3-0,5 Attraktioner og oplevelsescentre 4,1 4,1 4,5-0,4 Sportslige aktivitetsmuligheder 4,1 4,1 4,5-0,4 Samlet bedømmelse 4,1 4,1 4,4-0,3 15

16 Resultaterne i tabel 3 viser, at den gennemsnitlige tilfredshed med de forskellige destinationsforhold og områdespecifikke forhold overordnet set er lavere i Marielyst (4,1) end for den gennemsnitlige tilfredshed for alle destinationer (4,4). Merielyst scorer lavere i stort set samtlige kategorier, med undtagelse af vejret (4,3), der ligger 0,1 over landsgennemsnittet (4,2). I 3 kategorier scorer Marielyst hele 0,5 under landsgennemsnit: offentlige toiletter (3,4), parkeringsmuligheder (3,8) og historiske seværdigheder og museer (4). Den gennemsnitslige tilfredshed for Marielyst har ikke ændret sig fra 2013 til 2014, men er forblevet på 4,1 (0,3 under landsgennemsnit). Der ses ikke nogen større forskel på de enkelte områder i 2013 sammenlignet med

17 6.0 Vigtigt for bedømmelsen I dette kapitel viser vi resultaterne for, hvilke forhold gæsterne angiver som værende vigtige for deres samlede bedømmelse af destinationen. Gæsterne er blevet spurgt om, hvor vigtige forskellige forhold har været for deres samlede bedømmelse af destinationen, fx destinationens atmosfære, muligheder for ro og afslapning, adgang til strand, bademuligheder, attraktioner, seværdigheder og aktiviteter for børn, infrastruktur samt spise- og shoppingmuligheder. Gæsterne har vurderet forholdene ud fra en 5-trins-skala, hvor 1 repræsenterer meget dårligt, og 5 meget godt, og vi viser her fordelingen af besvarelserne for kategorierne 1-3 (ikke vigtigt), 4 (vigtigt) og 5 (meget vigtigt). Figur 15 Vigtigt for den samlede bedømmelse af Marielyst (procent) Infrastruktur Opholdets samlede pris Spisesteder og restaturenter Butikker og shoppingmuligheder Bymiljøer Aktiviteter for børn Adgang til attraktioner Muligheder for at være fysisk aktiv Adgang til strand og bademuligheder Gode muligheder for naturoplevelser At overnatningsstedet har god kvalitet Gode muligheder for ro og afslapning Rar og venlig atmosfære % 20% 40% 60% 80% 100% Ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Med baggrund i undersøgelsens resultater fremtræder især tre forhold, som meget vigtige for bedømmelsen af Marielyst: Rar og venlig atmosfære (61 pct.), gode muligheder for ro og afslapning (56 pct.) og adgang til strand og bademuligheder (54 pct.). At en rar og venlig atmosfære er meget vigtig for bedømmelsen spejles generelt på tværs af destinationerne (jf. figur 16). Yderligere kan fremhæves, at adgang til attraktioner (38 pct.) og muligheden for at være fysisk aktiv (40 pct.) er de faktorer, som den største andel angiver som ikke vigtigt, for deres bedømmelse af Marielyst. 17

18 Figur 16 Vigtigt for den samlede bedømmelse i hele landet (procent) Infrastruktur Opholdets samlede pris Spisesteder og restauranter Butikker og shopppingmuligheder Bymiljøer Aktiviteter for børn Adgang til attraktioner Muligheder for at være fysisk aktiv Adgang til strand og bademuligheder Gode muligheder for naturoplevelser At overnatningsstedet har god kvalitet Gode muligheder for ro og afslapning Rar og venlig atmosfære Ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke 18

19 7.0 Gode og dårlige oplevelser i Marielyst I spørgeskemaet er turisterne blevet stillet to åbne spørgsmål om de positive og negative oplevelser de har haft med området. De åbne svar vedrørende de positive oplevelser er illustreret som word-clouds, hvor størrelsen af ordet i skyen er udtryk for, hvor mange gange det er nævnt. Illustrationen er en maxi-wordcloud, hvor størrelsen af de hyppigst nævnte ord er øget forholdsmæssigt mere, end antallet af benævnelser afstedkommer. Hvad var de vigtigste oplevelser for dig her i området? Figur 17 Der har generelt været meget få turister der har formuleret negative oplevelser ved destinationerne. De negative oplevelser er opsummeret i nedenstående tabel. Tallene angiver antallet af gange problematikken har været nævnt. Hvilke mangler eller negative sider har du oplevet i Marielyst? Spisesteder (bedre) 17 P-pladser 11 Forbud mod cykling på 7 diget Vedligeholdelse 7 Uro og larm 7 Sæsonpræget/lukketider 6 Butikker turistpræget 6 Bymiljø 6 Skiltning 6 Aktiviteter/attraktioner 5 Intet 5 Toiletforhold 5 Offentlig transport/taxier 4 Information/Orientering 4 19

20 Højt prisleje 4 Cykelstier 4 Netforbindelse 4 Venlighed/service 3 Cafeer/kaffebar 3 Voksent natteliv 3 20

21 8.0 En spørgeskemaundersøgelse blandt gæster på danske kystdestinationer Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i 31 danske kystdestinationer med i alt deltagere. Undersøgelsen blev gennemført blandt både danske og udenlandske turister, og spørgeskemaet er oversat fra dansk til både engelsk, tysk, svensk og norsk. 8.1 UNDERSØGELSENS DELTAGERE Turister defineres i denne rapport i henhold til de internationale definitioner af turisme som alle gæster, der besøger destinationen på et ophold i forbindelse med ferie, fritid, erhverv eller andet, og hvor eneste kriterium er, at de befinder sig uden for sædvanligt miljø i mindre end et år og uden at være ansat eller studere på stedet. Undersøgelsen omfatter således både overnattende turister på destinationen eller i nærheden af destinationen og endagsbesøgende på ferie eller besøg hos familie/venner samt forretningsrejsende. Det vil sige, at turister kan både være danskere og udlændinge. 8.2 INDSAMLINGSPROCES OG INDSAMLINGSMETODER Dataindsamlingen til denne delundersøgelse baserer sig på to forskellige metoder: Størstedelen af besvarelserne er indsamlet via spørgeskemainterview, gennemført som henholdsvis face-to-face- og webinterview, mens en mindre del af besvarelserne er indsamlet via internetforbundne standere og postkort. 1) Spørgeskemaundersøgelsen dækker over 28 forskellige spørgsmål, der omhandler oplevelser og tilfredshed på kystdestinationen, herunder også spørgsmål til en række baggrundsforhold såsom respondentens køn, alder, overnatningstype m.v. Der er i alt indsamlet besvarelser af det fulde spørgeskema, hvoraf størstedelen (10.020) er indsamlet face-to-face og en mindre del (259) via online webbesvarelser. 2) Data indsamlet ved hjælp af standere og postkort indeholder blot ét af spørgeskemaets temaspørgsmål, nemlig spørgsmålet om sandsynligheden for respondentens anbefaling af destinationen. Desuden oplyses, hvilken destination, der er tale om. Der er i alt indsamlet 113 besvarelser via standere og postkort. Det anvendte postkort findes i bilag INTERVIEWENE De interview er foretaget på de 31 destinationer, og der er gennemført interview hvert sted (se tabel 2.1). Interviewene er gennemført på offentlige steder rundt om på feriestederne. Interviewet med turisterne dækker turisternes oplevelser på det enkelte feriested. Der er spurgt, om de gode og dårlige oplevelser, årsager til valget af feriested og endelig om tilfredshed med alt fra overnatning, stranden, serviceniveauet, attraktioner, butikker, toiletter til vejret og meget andet. Spørgeskemaet er oversat til tysk, engelsk, norsk og svensk. Svarene er indsamlet på to måder: som face-to-face-interview og via et spørgeskema online FACE-TO-FACE-INTERVIEW Det er SFI Surveys interviewerkorps, der har foretaget face-to-face-interviewene. Interviewene er foretaget ved at sende disse interviewere ud på feriestederne med spørgeskemaer. Enkelte interview er også foretaget via ipad, men ifølge interviewerne var det svært at interviewe turisterne via ipad på grund af den dårlige internetforbindelse ved kysterne, samt det at vejret (meget sol) besværliggjorde det at interviewe med en ipad. Interviewerne gennemførte spørgeskemaundersøgelsen ved at opsøge turister på offentlige pladser på destinationerne. Der er således ikke tale om en repræsentativ undersøgelse, tværtimod er det med denne indsamlingsmetode forventeligt, at der opnås en overvægt af positive besvarelser, da det oftest vil være de tilfredse gæster, der ønsker at deltage. Dette afspejler sig da også i undersøgelsens resultater, hvor der generelt tegnes et billede af relativt positive besvarelser. Der er dog stadig forskelle at spore i data. 21

22 8.2.3 ONLINE-BESVARELSER Online-spørgeskemaet (samme skema som face-to-face-skemaet) er sendt ud til turister, der besøger eller netop har besøgt området. Linket til skemaet er sendt ud til personer, der har tilkendegivet, at de ønskede at svare på flere spørgsmål, da de gav deres anbefaling (NPS-score) på enten postkort, SMS eller stander. Linket er endvidere udsendt til samarbejdspartnere og gæster, der har besøgt eller overnattet på de enkelte destinationer STANDERE I år er der reelt kun anvendt ipad-standere i Blokhus. Standeren er blevet opsat på destinationen af en kontaktperson, der har holdt øje med den og evt. har hjulpet turisterne med at svare, hvis der har været tekniske problemer. På standeren opsamles kun spørgsmålet om NPS-scoren. Scoreren beregnes ud fra spørgsmålet om, hvor sandsynligt det er, at gæsten vil anbefale destinationen til en ven eller kollega. Ud over spørgsmålet om NPS-scoren er turisterne på standerne blevet bedt om at besvare et spørgsmål om, hvorvidt de ønsker at blive kontaktet igen med henblik på yderligere besvarelse. 8.3 DATAGRUNDLAGET Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført på 31 danske kystdestinationer, som af Videncenter for Kystturisme er udpeget til at indgå i undersøgelsen. Nogle destinationer er kendte turistmål med et stort antal besøgende gæster, mens andre turistmål har færre besøgende. Antallet af besvarelser for de enkelte destinationer afhænger dels af, om destinationen er en mindre eller større by, dels af, om der har været få eller mange besøgende gæster i indsamlingsperioden. Af denne årsag er det derfor heller ikke muligt at tale om henholdsvis besvarelses- eller frafaldsprocent. Der er dog forud for undersøgelsens gennemførelse, netop på baggrund af destinationernes størrelser, opstillet målsætninger for antallet af forventede besvarelser for hver enkelt destination. Disse målsætninger er i høj grad opfyldt. En række øvrige forhold kan desuden have haft indflydelse på antallet af besvarelser. For besvarelser via standere og postkort afhænger antallet af besvarelser for eksempel af, hvor stor en indsats samarbejdspartnere har lagt i at udbrede postkortene, mens der for face-to-face-interviewene, der for det meste er foregået udendørs, kan være grund til at formode, at vejret har spillet en rolle for antallet af besvarelser. Undersøgelsen rummer spørgsmål vedrørende en række temaer, herunder respondentens holdninger, oplevelser og tilfredshed med en række forhold på feriedestinationen såsom information og skiltning, områdets vedligeholdelse, parkeringsmuligheder, service fra personale i fx butikker, attraktioner, pris/kvalitetsforhold generelt, bymiljøet, butikker og shopping, restauranter og spisesteder, offentlige toiletter, den generelle venlighed fra befolkningen, vejret og børnevenlighed. Undersøgelsens besvarelser er indsamlet i to sæsoner. Lavsæsonen dækker over maj, september og oktober, mens højsæsonen dækker over juni, juli og august. I alt blev besvarelser indsamlet, hvoraf ca. fire femtedele af besvarelserne blev indsamlet i højsæsonen, og den sidste femtedel i periodens lavsæson. Oplysninger om indsamlingstidspunktet for de enkelte besvarelser anvendes i analyserne som baggrundsinformation, således at det bliver muligt at adskille sæsonspecifikke oplevelser blandt gæsterne i undersøgelsen fra det mere generelle billede. 22

23 Tabel 4 viser antallet af besvarelser for hver af de 31 destinationer fordelt på indsamlingsmetoder.. Tabel 4 Destination Indsamlingsmetode Face-to-face og web Stander og postkort I alt Allinge-Sandvig Billund Blokhus Blåvand Det nordlige Odsherred Djursland/Ebeltoft Fanø Gilleleje Hals Henne Strand Hornbæk Hvide Sande Kerteminde Liseleje Løkken Lønstrup Marielyst Møn Nationalpark Thy Nationalpark Mols Bjerge Ribe Rømø Samsø Skagen Sletten/Humlebæk Sydfyn Sønderborg Søndervig Tisvildeleje Vorupør/Klitmøller Øster Hurup Total

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

KYSTTURISTERNES TILFREDSHED, 2014

KYSTTURISTERNES TILFREDSHED, 2014 KYSTTURISTERNES TILFREDSHED, 2014 Kystturisternes tilfredshed, 2014 Foto: Mette Johnsen, Destination Djursland og VisitDenmark Mediacenter December, 2014 Rapporten er blevet til som en del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Tilfredshed, service og kompetencer i kystturismen - og Kerteminde. Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme

Tilfredshed, service og kompetencer i kystturismen - og Kerteminde. Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Tilfredshed, service og kompetencer i kystturismen - og Kerteminde Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Tre undersøgelser af turistoplevelsen i hele landet Ekspertpanel 6-7 eksperter har besøgt alle

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

TILFREDSHEDSANALYSE Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark

TILFREDSHEDSANALYSE Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark TILFREDSHEDSANALYSE 2015 Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark INDHOLD OG OPBYGNING INDHOLD Indledning Metode og datagrundlag Hovedkonklusioner og anbefalinger Respondentprofil Tilfredshed

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Syddansk feriehusturisme. Overnatninger, kernekunden, potentialet, feriehuset, tilfredshed og årsag til fravalg

Syddansk feriehusturisme. Overnatninger, kernekunden, potentialet, feriehuset, tilfredshed og årsag til fravalg Syddansk feriehusturisme Overnatninger, kernekunden, potentialet, feriehuset, tilfredshed og årsag til fravalg 1 Om rapporten Indhold Hovedspørgsmål, konklusioner og budskaber Syddansk destinationskort

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BLÅVAND

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BLÅVAND GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BLÅVAND DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Respondentprofil 36 Appendix: NPS åbne

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Respondentprofil 36 Appendix: NPS åbne

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

TILFREDSHEDSANALYSE Feriegæsters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark

TILFREDSHEDSANALYSE Feriegæsters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark TILFREDSHEDSANALYSE 2017 Feriegæsters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark INDHOLD OG OPBYGNING RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten er opbygget således, at analysens hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig?

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Opstartsdag for Turisme og Vækst i Hvide Sande og Søndervig, onsdag d. 3. oktober 2013, Beach Bowl Søndervig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS HELSINGØR KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) 2013 p59217 (26-Aug-2013) TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (U-VEJET) 2013 p59217 (26-Aug-2013) TNS GALLUP SIDE: 1 LODRET PROCENT (UVEJET) p597 (6Aug) CHI²TEST (95%) "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW... ALDER 8 5 år 6 59 år 6+ år 98% % 9% 98% 9 % % 9 9 % 9 7 % 9 8 % 65 6% 9 9% % % 5 55% 5 5 % 56 57% 5

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - VIBORG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16 36

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Handels og turismeundersøgelse Blandt borgere i Slesvig/Holsten Handels og turismeundersøgelse Handels og turismeundersøgelse Feltperiode: Den 13. februar 18. februar 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 EBELTOFT

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 EBELTOFT GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 EBELTOFT DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Orientering om Turist tilfredshedsanalyser i Faaborg 2015

Orientering om Turist tilfredshedsanalyser i Faaborg 2015 Orientering om Turist tilfredshedsanalyser i Faaborg 2015 VisitFaaborg har hen over sommeren, i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, fået gennemført to undersøgelser af turismen i Faaborg. En turisttilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner

Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion... 7 2. Executive Summary...8 2.1 Turisterne fordelt på

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere