EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS VEJLEDER HANS CHRISTIAN KJELDSEN UDARBEJDET AF MARICICA LARSEN OG VIBEKE EMTKJÆR BYSKOV 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrund side 3 Patofysiologi side 3 Ætiologi side 4 Definition side 4 Formål side 5 Metode side 5 Gennemgang af review side 6 Gennemgang af artikel side 8 Tabeloversigt over studier side 10 Diskussion side 14 Konklusion side 16 Litteraturliste side 17 2

3 BAGGRUND: I vores dagligdag i almen praksis møder vi ofte patienter, som enten selv henvender sig med mistanke om bihulebetændelse, eller hvor vi efter anamnese og objektiv undersøgelse får mistanke om akut sinusitis. Prævalencen er mellem 6 15 % i den generelle af befolkningen pr år, højest i om vinteren. (1) Vi oplever, at patienterne ofte henvender sig med en forventning om at få udskrevet antibiotika. Sinusitis er den femte hyppigste diagnose, der udskrives antibiotika for og står samlet for op til 21 % af alt antibiotika til voksne, som udskrives i almen praksis i Norden.(2) På trods af at sinusitis oftest er en selvlimitterende sygdom og kun en lille andel kompliceres af bakteriel infektion, er der forsat et stort overforbrug af antibiotika i almen praksis relateret til denne lidelse. Mere end 80 % af alle patienter, som henvender sig med symptomer på akut sinusitis får udskrevet antibiotika. (3) Overforbrug af antibiotika er generelt et problem, da det er medvirkende til en stigende resistensudvikling af bakterier både på individuel og samfundsmæssigt plan. Dette medfører igen en øget omkostning for samfundet. Desuden pådrages patienterne ved overforbruget også en række bivirkninger som optimalt kunne undgås.(4) Patofysiologi: Akut sinusitis starter med en virus infektion i næsen, som medfører inflammation i en eller flere af de paranasale sini. Derved kan der opstå negativt atmosfærisk tryk, nedsat ph og nedsat ilt partial tryk i sini. Samtidig er der en stor sekret produktion, som bevirker nedsat eller stop af ciliabevægelser. Dette medfører stase af sekret og occlusion af afløb fra sini. Herved opstår et miljø, som fremmer væksten af patogene organismer. Da næseslimhinden stort set altid er medinddraget bruges sinusitis i flæng med rhinosinusitis. (1). 3

4 Ætiologi: Den hyppigste ætiologi til akut sinusitis er virus (90-98%). 0,5-2 % af alle virale øvre luftvejes infektioner udvikler sig til bakteriel sinusitis (5) De hyppigste viral årsager er i aftagende rækkefølge rhino- og coronavirus efterfyldt af parainfluenza, adenovirus, RS- og enterovirus. De hyppigste bakterielle årsager er i aftagende rækkefølge S. Pneumonia, H. Influenza, S. Pyogenes, M. Catarrhalis, S. Aureus (1) Definition: Ifølge de nyeste Europæiske guidelines 2012(EPOS12) foreslåes akut sinusitis hos voksne defineret som følgende: Pludselig opståen af to eller flere af følgende symptomer, hvor af en skal være enten tilstoppet næse eller næseflåd (anterior/posterior) +/- ansigtssmerter/ ømhed +/- reduceret lugtesans i mindre end 12 uger. Da ovenstående definition ikke adskiller viral fra bakteriel sinusitis har guidelines fra EPOS12 foreslået følgende kriterier, som skal hjælpe med at adskille dette udelukkende ud fra klinikken i almen praksis. Således inddeles: * Akut viral rhinosinuistis/forkølelse: Varighed af symptomer < 10. * Akut post-viralrhinosinusitis: Tiltagende symptomer efter 5 eller persisterende symptomer efter 10. Mindre end 12 ugers varighed * Akut bakteriel rhinosinusitis: Tilstedeværelse af minimum 3 af følgende symptomer/sygdomstegn: 4

5 - misfarvet næseflåd ( med unilateral dominans) og purulent sekret i næsehulen - Stærk lokal smerte ( med unilateral dominans) - Feber ( >38 C) - Forhøjet SR/CRP - 2-puklet forløb, dvs forværring efter et initialt mildt forløb af sygdommen. Tager man brug af billeddiagnostisk, så som røntgen, ultralyd eller CT-scanning bliver diagnosen sinusitis generelt mere sikker, men er forsat usikker i forhold til at skelne mellem virus og bakteriel sinusitis. Den sikreste måde at adskille de to ætiologier på er ved punktion af kæbebihule med skylning og efterfølgende dyrkning af sekret., som betegnes for gold standard.(6) FORMÅL: At belyse effekten af antibiotika udskrevet ved klinisk diagnosticeret akut sinusitis hos voksne i almen praksis, målt i NNT. METODE: I vores søgen efter litteratur til denne forskningsopgave, lavede vi 1. søgning i Pubmed med Acute sinusitis adults general practice. Vi havde Randomized controlled trials, Humans, og Abstracts available som filter. Herved kom 23 artikler. De 19 af disse blev sorteret fra ud fra titlen eller abstract, da de enten omhandlede øvre luftvejsinfektioner generelt, brugte billeddiagnostisk til at stille diagnosen, var genganger, sammenlignede to forskellige slags antibiotika med hinanden eller slet ikke undersøgte effekten af antibiotika. Vi lavede 2. søgning under Pubmed, med Acute sinusitis treatment general practice med filter Review, Abstract available, Humans 5

6 og 10 Years. Vi fandt her 11 artikler, hvor af vi sorterede 7 fra, da de enten omhandlede kronisk sinusitis, var canadisk guideline, eller omhandlede behandling af infektioner generelt. Vi fandt ved denne søgning den europæiske guidelines fra Ved videre nærlæsning på dette, fandt vi den nyeste guideline herfra fra Ved denne søgning fandt vi et review fra The Cochrane Collaboration, 2012 og en artikel, som udelukkende var en gennemgang af endnu et review, Young Ved sammenligning af artiklerne i disse to reviews fra Cochrane og Young kunne vi konstatere, at alle primær artiklerne er finde i Cochrane, med undtagelse af en som også omhandlede nasalsteroid. Vi fandt også at 3 af de 4 artikler, vi fandt ved 1.søgning var med i Cochranes review. 3. søgning var også i Pubmed med Mesh-ord sinusitis, antibiotic, placebo, efterfulgt af advanced søgning med filter som første søgning samt engelsk og dansk som sprog. Dette gav 32 artikler. Vi sorterede 30 fra efter læsning af overskrift og abstract, da de omhandlede kronisk sinusitis, børn, nasal steroid, naturmedicin eller stillede diagnose vha billeddiagnostisk. Desuden var der nogle som ikke omhandlede antibiotika vs placebo. De to artikler, der var tilbage, indgår også i Cochranes review. Vi har derfor valgt at gennemgå review et fra The Cochrane Collaboration samt den fundne primær artikler fra 1. søgning som ikke er med i reviewet fra Cochrane. GENNEMGANG AF ARTIKLER: ANTIBIOTICS FOR CLINICALLY DIAGNOSES ACUTE RHINOSINUSITIS IN ADULTS(Review). Lemiengre MB, van Driel ML, Merenstein D, Young J.De Sutter AIM. THE COCHRANE COLLABORATION,2012: Metaanalyse baseret på 10 randomiserede placebokontrollerede kliniske forsøg, hvis formål er at undersøge effekten af antibiotika ved kliniske diagnosticeret sinuitis hos voksne i almen praksis. I alt inkluderet 2450 voksne personer. (Der dropper samlet 4,8 % af deltagerne ud.) 6

7 Inklusionskriterier for artiklerne i studiet: 1) Randomiserede kontrollerede forsøg som sammenligner antibiotika med placebo 2) Personer over 18 år med klinisk diagnosticeret sinusitis. Hovedsymptomerne til at stille diagnosen er forkølelse/øvre luftvejs infektion og sinuitis lignende symptomer i form af nasal sekretion, ansigtssmerter, smerter ved foroverbøjning, tandsmerter og tyggesmerter samt to fase forløb (dvs forværring efter et initialt mild forløb af sygdom). Varighed minimum 7. 3) Supplerende lindrende behandling, hvis tilladt i både antibiotika- og placebogruppen Primær effektmål: *Andelen af patienter der blev raske efter dag 7, 10 og 14. Sekundær effektmål: *Bivirkninger ( Hyppigst gastrointestinale ) *Behandlingssvigt og alvorlige komplikationer * Purulent sekretion Resultater: Man fandt, at i placebogruppen blev 46% raske i løbet af 1 uge, 49,5% efter 10 og 64% efter 14. Til sammenligning kan det oplyses, at der i behandlingsgruppen blev hhv. 48%, 53% og 73 % helbredte efter de samme perioder. OR for behandlingseffekt af antibiotika vs placebo ved 1 uge 1.07(0.81, 1.41), efter (0.92,1.52) og efter (0.99,2.23).OR for den samlede behandlingseffekt af antibiotika vs. placebo 1.25 (1.02, 1.53). 18 patienter skal behandles med 7

8 antibiotika for at en ekstra patienten vil blive hurtigere rask til en hver tid i tidsrummet ( NNT 18) Purulent nasal sekretion helbredes hurtigere ved behandling med antibiotika versus placebo OR 1,58 (1,13 til 2,22), NNTB 11 27% af patienterne som modtog antibiotika fik bivirkninger sammenholdt med 15 % i placebogruppen. OR 2,10( 1.60, 2.77) (NNTH 8) Alvorlige komplikationer var meget lav i både antibiotika og placebogruppen. Kun en patient, som startede i placebogruppen men efter 14 fik antibiotika, udviklede efter i alt 3 uger en cerebral absces. RANDOMISED, DOUBLE BLIND, PLACEBO CONTROLLED TRIAL OFF PENCILLIN V IN TREATMENT OF ACUTE MAXILLARY SINUSITIS IN ADULTS IN GENERAL PRACTICE. HANSEN JG, SCHMIDT H,GRINSTED P. SCAN J PRIM HELTH CARE 2000: Et klinisk randomiseret blindet forsøg, hvis formål er at sammenligne behandlingseffekten af pencillin V med placebo på sinuitis diagnosticeret i almen praksis i Danmark. 133 personer over 18 år deltager i forsøget, rekruttering via 26 almen praksis. Periode: fra 1 november 1995 til 30 april Inklusionskriterier: Ansigtssmerter og CRP over 10 eller SR over 10 for mænd og over 20 for kvinder. Primær effekt mål: Smertescore ( 0= helbredt, 1-3 =svag, 4-5 = høj) 8

9 Sygdomsopfattelsesscore ( næseobstruktion, nasal sekretion og utilpashed) CRP/ SR måling Sekundær effekt mål: Bivirkninger i form af gastrointestinale symptomer. Resultater: Pencillin V medfører en hurtigere helbredelse end placebo. Forskellen var signifikant efter 3 s behandling i forhold til smertereduktion. På 7. n var der signifikant flere patienter i penicillingruppen, der var helbredt end i placebogruppen. Der findes ingen signifikant forskel mht. sygdomsopfattelse. Helbredelsesraten var efter 7 71 % i penicillingruppen og 37 % i placebogruppen. Denne forskel, blev kun fundet hos patienter, som initialt havde høj smertescore. Der blev ikke fundet signifikant association mellem initialværdi af CRP/SR og graden af smerter, sygdomsfølelse og sygdomsvarighed inden behandlingsstart. 7 efter behandlingsstart, fik 88 % i behandlingsgruppen normaliseret CRP vs. 75 % i placebogruppen. Dette fundet signifikant. Ingen signifikant forskel mht. SR mellem de to grupper. 18 % af patienterne i penicillingruppen oplevede bivirkninger i modsætning til 3% i placebogruppen. Forskellen var signifikant. Bivirkningerne var primær gastrointestinale. Oplysninger om 3 tilfælde af uspecifikke bivirkninger, ingen oplysninger om alvorlige bivirkninger. 9

10 STUDIER DESIGN INKLUSION KRITERIER Nørrelund 1978 Denmark Treatment of sinusitis in general practice. A controlled investigation of pivampicillin RCT Rekruttering fra 19 GP. Registrering af symptomscore(purul ent sekretion, nasal stenose,almen tilstanden, hovedpine, hoste) samt klinisk undersøgelse 1. og 8. dag. Ved kontrol besøg 8. dag også registrering af bivirkninger ved spørgeskema. Alder: ældre end 14. N=140, 3,6% dropouts Diagnosen stilles ud fra klinikken: mindst 3 symptomer hvor mindst 1 skal være følgende hovedsymptom : purulent sekret eller nasal passage med nasal stemme. Andre symptomer : hovedpine, især omkring øjnene-næsemaxillerne, hoste. INTERNEVTION EFFEKTMÅL RESULTATER Tobehandlingsarme 1:Pivampicillin 700 mg x2 dgl. i 6 2:Placebo x2 dgl. i 6 Symptomlindrende medicin tilladt. Andelen af helbredte,defineret som reduktion på > 2/3 af symptomscore på 8. dag. Helbredt: Antibiotika: 40/71. Placebo: 33/64. OR 1.21 (0.62, 2.39) Bivirkninger: Antibiotika: 31/71 Placebo: 17/64 OR 2.14 (1.04, 4.43) Kaiser 2001 Schweiz Role of nasopharyngeal culture in antibiotic prescription for patients with commmon cold or acute sinusitis Formål: At undersøge hypotese at S.pneumoniae, H. influnzae og Moraxella catarrhalis påvist ved nasopharyngeal dyrkning, spiller en patogenisk rolle tidligt i forløbet af en ØLI. RCT Rekrutteret via ambulatorium ved Universitetshospitale t i Geneve. Perioden: 2 følgende efterår og vinter sæson, årstal ikke angivet. Dag 1:Anamnese og klinisk undersøgelse inkl. Rhinoskopi udført af en ØNH læge med udtagelse af nasopharyngeal sekret til dyrkning. Samt RTG Registrering af symptomer i dagbog gn. 7. Klinisk undersøgelse og evaluering dag år eller ældre. N=269, dropouts 1.2% Deltager med forkølelse el. akut sinusitis symptomer med næseflåd mindre end 4 uger. Bekræftet ØLI v. klinisk us. To- behandlingsarme 1: Azitromycin 500 mg x 1 dgl. i 3 2: Placebo x 1 dgl. i 3. Symptomlindrende medicin tilladt Antal af helbredte på dag 8, defineret som minium 80 % reduktion i symptomscore sammenlignet med dag 1. Sekundær outcome: Respiratoriske komplikationer, der kræver AB eller forværring af symptomer. Helbredte: 1:Antibiotika 76/133 2:Placebo 75/132 OR 1.01 (0.62,1.65) Bivirkninger: 1: AB 32/133 2: Placebo 14/132 OR 2.67 ( 1.35,5.28) 10

11 Stalman 1997 Holland The end of antibiotic treatment in adults with sinusitis-like complains in general practice? A placebocontrolled doubleblind randomized doxycycline trial. Formål: Til at vurdere effekten af doxycycline hos voksne med symptomer på akut rhinosinusitis i almen praksis. RCT Rekrutteret fra 12 GP, perioden 1 september 1992 til 31 august Dag 1: Anamnese og klinisk undersøgelse. Follow up : dagbog i 10 med registrering af symptomer samt evaluering hos læge på dag 10 og 42. Alder mellem 15-65, gn.alder 37 år N=192, dropouts 3,1% ved 10.n Klinisik diagnose med symptomer på ØLI i mindst 5 med 3 hovedsymptomer el. 2 hovedsymptomer og et andet symptom. Hovedsymptomer: forværring efter forkølelse el. influenza, purulent næsesekret, ansigtssmerte ved foroverbøjning). Andre symptomer : unilateral ansigtssmerter, tandsmerter, smerter ved tygning To-behandlingsarme 1: Doxycycline 100 mg x 2 første dag, herefter x 1 dgl i 9. 2: Placebo som ovenstående. Symptomlindrende medicin tilladt Andelen af helbredte patienter der på dag 10, ud fra dagbog kun har milde el ingen symptomer( ansigtssmerte og genoptagelse af daglige aktiviteter). Helbredte: 1:AB 56/94 2: Placebo 56/92 OR 0.95 (0.53,1.70) Bivirkninger: 1:AB 17/94 2:Placebo 2/92 OR 9.94 (2.22,44.37) De Sutter 2002 Belgien Does amoxicillin improve outcomes in patients with purulent rhinorrhea? Formål: At bestemme hvorvidt kliniske symptomer eller Rtg diagnostiske fund kan forudsige varigheden af sygdom, effekten af antibiotika, eller begge dele. RCT Rekrutteret fra 69 GP, perioden okt til dec Dag1: Anamnese og klinisk undersøgelse. Valgfri RGT us. Spørgeskema ( SNOT 20) og 3 spørgsmål ang. smerte og værste symptom for patienten udfyldes på dag 1 og 10. Symptomer angives på en skala fra 0-5. Dagbog over symptomer og medicinindtag i 10 Klinisk undersøgelse ved lægen på dag 1 og 10 Alder > 12 år, Gn.alder 37 N= 408, dropouts 5.9% på dag 10 Klinisk diagnosen: ØLI med purulent nasal sekret To behandlingsarme: 1: Amoxicillin 500 mgx3 dgl. I 10 2: Placebo 3 dgl. I 10 Andelen af pt. helberedt på dag 10, defineret som en score på 0 eller 1 ud fra pt. værste symptomer Helberedte AB:73/189 Placebo:59/195 OR: 1.45(0.95, 2.21) Bivirkninger: AB:55/189 Placebo: 37/195 OR: 1.75(1.09,2.82) 11

12 Butcher 2003 Effect of amoxicillinclavulante in clinically diagnosed acute rhinosinusitis Schweitz Formål: Vurdere effekten af amoxicillinclavulansyre hos voksne med acute rhinosinusitis hvor diagnose er stillet under forhold som i almen praksis RTC Deltager rekrutteret fra 24 GP og fra 2 ambulatorier : intern medicinsk og ØNH ved Basel Universitets Hospital( henviste pt. undtaget). Periode: Nov til april 2001/ 4 vintre perioder. På dag 1 der blev lavet klinisk undersøgelse, Rtg billede, blodpøver(crp> 100 blev ekskludert), og der blev udleveret spørgeskema mhp. på rating af symptom sværhedsgrad Klinisk undersøgelse og compliance, opølgning samt spørgeskema ved dag 7. Follow up tlf. interview via sygeplejersken på dag 14 og 28 Gn. Alder 37 N= 250, dropouts 0,8 % på dag 8 Klinisk diagnose: Purulent sekret og ansigtssmerter for mindst 48 timer og fund af pus ved rhinoskopi. To behandlingsarme: 1: Amoxicillin 875 mg og clavulansyre 125 mgx 2 dgl. i 6 2:Placebo 2 x dgl. I 6 Symptomlindrende medicin var tilladt Helbredsraten vurderet ved dag 7 og 14, 28 Helberedt defineret som 0 (siden sidste interview/besøg) uden symptomer der begrænser daglige aktiviteter. Ingen forskel mellem grupperne ved dag 7 og 14. Helberedte dag 14: 1:AB: 95/124 2: Placebo: 93/126 OR: 1.16(0.65, 2.07) Bivirkninger ved AB behandling: OR dag 7: 3.89(2.09,7.25) OR dag 14: 1.71(0.91,3.23) Varonen 2003 Finland Treatment of acute rhinosinusitis diagnosed by clinical criteria or ultrasound in primay care Formål:Sammenlign e antibiotika og placebo hos pt. med klinisk diagnosticeret akut rhinosinusitis. At undersøge hvorledes UL/ billededagnostik kan hjælpe med at identificere pt. som vil have gavn af AB behandling RTC Rekruttering fra 9 GP. Perioden: november 1998 til okt Spørgeskema, anamnese og klinisk undersøgelse ved dag 1. Samt UL billede, dyrkning fra nasopharynx og Rtg. Follow up: dagbog og telefon interview efter 2 uger Pt. over 18 år. N= 150. Drop-out 4,7% efter 14 Klinisk diagnose: ØLI og mindst 3 hovedsymptomer(: nasal obstruktion, hovedpine, postnasal tilbageløb, hoste, ansigtssmerter, nedsat lugtesmagssang, utilpashed eller feber) og et klinisk symptom: purulent sekretion, sekret i pharynx og ømhed ved bank over sinus. Fire interventionsarme: 1: Amoxicillin 750 gx2 dgl. i 7 2: Penicillin V 1500 IU x2 dgl. i 7 3: Doxycykline 100 mgx2 i 7 4: Placebo x2 dgl i 7 Symptomlindrende medicin var tilladt Helbredsraten på 14 n. Defineret som pt. raporteret helberedelse på 14. n via telefoninterview Helbredte på 14 : 1:Antibiotica: 70/85 2:Placebo: 39/57 OR:2.15(0.98, 4.74) Bivirkninger: 1:Antibiotica: 32/82 2:Placebo 13/48 OR: 1.72(0.79,3.74) Merenstein 2005 USA Are antibiotics beneficial for patients with sinusitis complains? Formål: At bestemme hvorvidt pt. med purulent rhinit, sinusitis lignende symptomer har RTC Rekruttering fra 1 GP, periode på 18 mdr.(okt marts 2003) Anamnese og klinisk undersøgelse ved dag 1. Follow up ved tlf. interview med spørgeskema ved dag 3, 7, 14. Deltagere > 18 år. N=135, drop-out 14% ved 14 dag Klinisk diagnose: Mindst 1 hovedsymptom som har varet i 7 : purulent nasal sekret, unilaterale ansigtssmerter, pus i næsekaviteten. 2 interventionsarme: 1: Amoxicillin 500 mgx2 dgl. i 10 2:Placebo x2 dgl. i 10 Ingen oplysninger om symptomlindremde behandling Helbredsraten på 14. dag. Defineret som forbedret eller ikkeforbedret oplyst via telefoninterview. Helbredte på 14 n 1:Antibiotica: 32/56 2:Placebo: 25/60 OR: 1.87(0.89,3.90) Bivirkninger: 1:Antibiotica 13/56 2:Placebo:7/60 OR:2.29(0.84,6.24) 12

13 gavn af antibiotika Meltzer 2005 International Treating acute rhinosinusitis: Comparing efficacy and safety of mometasone furorate nasal spray, amoxicillin and placebo Formål: At vurdere effekten og sikkerheden af mometasone furorate nasal spray(mfns) versus amoxicillin og placebo hos pt. med akut ukompliceret rhinosinusitis RTC Recrutteret fra 71 medical centers i 14 lande, ikke nærmere oplyst. Periode fra januar til september 2003 Dag. 1: Klinisk undersøgelse og optagelse af Major Symptom Score/MMS Follow up tlf. interview på dag 3. Og 4. Besøg på dag 8,15, 29 med evaluering af MMS og klinisk kontrol Deltagere over 12 år N=981, alle 4 interventionsgrupper N=499(antibiotica og placebo gruppen) Drop- out: 2,6% ved 14. dag og 5.2% ved 29. dag Klinisk diagnose: Symptomer på akut rhinosinusitis i min. 7 og max. 28. Score mellem 5-12 af hovedsymptomer(mms ): nasal sekret, sekret nedløb i svælg, nasal obstruktion, ansigtssmerter eller bankeømhed ved sinus. Sværhedsgraden graderet fra 0=ingen, 3=alvorligt I original artiklen er der 4 interventionsarme men i Cochrane reviewet er der kun kigget på 2 interventionsarme : 1:Amoxicillin 500x3 dgl. i 10 og placebo nasal spray x 2 dgl i 15 2: Placebo 3 x dgl i 10 og placebo nasal spray 2 x dgl. i 15 Symptomlindrende behandling er ikke tilladt, hverken smertestillende eller næsedråber Helberedt er ikke defineret i dette studie. I stedet vurderes effekten på symptomer vha ændringer i MSS fra 2. til 15. behandlingsdag. Ingen forskel fundet i symptomscore mellem antibiotica og placebo Garbutt 2012 USA Amoxicillin for acute rhinosinusitis, a randomized controlled trial. Formål: At bestemme effekten af amoxicillin versus symptomatisk beh. for voksne med klinisk diagnosticeret akut rhinosinusitis RCT Rekruttering fra 10 GP, perioden fra 1. nov til 1. maj 2009 Dag 1: Spørgeskema SNOT-16( 16 spørgsmål der skal afdække sværhedsgraden og hyppigheden af 16 symptomer. Scoring fra 0= ingen gener til 3=svære gener ). Telefon opfølgning af spørgeskema. Follow-up tlf. interview på dag 3,7,10,28 med udfyldelse af spørgeskema Alder år N=166. Drop-out 6.6 % på 28. n Klinisk diagnose: Ansigtssmerter eller tand smerter, purulet nasal sekret og rhinosinusitis symptomer, varighed melllem Eller 2 fase sygdomsforløb trods varighed mindre end 7. To interventionsarme: 1: Amoxicillin 500x3 dgl. I 10 2:Placebo x3 dgl. i 10 Symptomlindrende behandling tilladt i begrænset dosis Helbredt ikke defineret. Istedet vurderes behandlingseffekt vha. ændringer i SNOT -16 symptom score. Markant bedring = symptom er fraværende eller meget bedre Ingen significant forskel i gennemsnit SNOT- 16 score på dag 3 og 10. På 7. n er der signifikant effekt af AB 1: AB: 60/81 2: Placebo: 41/74 OR: 2.30(1.17,4.52) På 10. dag. AB: 63/81 Placebo: 59/74 OR:0.89(0.41,1.93) Data fra dag 3 er ikke oplyst Bivirkninger: AB:13/81 Placebo:10/74 OR:1.22(0.50, 2.99) Williamson 2007 UK Antibiotics and topical nasal steroid for treatment of acute maxillary sinusitis Formål: At undersøge effekten af amoxicillin og nasal budesonin ved behandling af akut sinusitis RTC Rekruttering: 74 GP over en periode på 4 år, fra november 2001 til november Dag 1. : spørgeskema og klinisk undersøgelse samt rhinoskopi Follow up dagbog i 14 med daglige vurdering af 11 symptomer. Sværhedsgraden : score 0=normal, score 6=værst tænkelig Pt. over 15 år. N=240, Drop-out 12,9% på 14 dag Klinisk diagnose: mindst 2 af følgende symptomer(berg og Carenfelts kriterier): uni- eller bilateralt purulent nasal sekret, lokal ansigt smerter og purulent sekret ved rhinoskopi. Varighed <28. Interventionsgrupper I original artiklen er der 4 interventionsarme, men i Cochrane studiet er der set på 2 behandlingsarme: 1: Amoxicillin 500 mgx3 dgl. i 7 og placebo/steroid næsesprayx1 dgl. i 10 2: Placebo x3 dgl. i 7 og placebo/ steroid næsesprayx1 dgl. i 10 Symptomlindrene med. ikke nævnt Andelen af helbredte på dag 10. Helbredt defineret ved en score på 0-1 ved alle 11 symptomer ud fra dagbøgerne Helbredte på dag 10 1:AB: 71/101 2:Placebo:71/108 OR:1.23(0.69,2.21) Bivirkninger: Ingen oplysninger 13

14 DISKUSSION: De enkelte studier i Cochrane finder overvejende tendens til en lille behandlingsgevinst ved antibiotikabehandling, men dette ikke signifikant. Der i mod finder de fleste signifikant flere bivirkninger. Resultatet af Cochrane studiet viser overordnet at antibiotika kan afkorte sygdomsforløbet. Behandlingsgevinsten er signifikant men meget lille. Der er således opnået et mere sikkert estimat ved at sammenfatte flere mindre studier i en metaanalysen. Cochrane inddrager kun studier, hvor diagnosen akut sinusitis stilles ud fra de kliniske symptomer og fund. Den andel af patienter, der har en bakterielt sinusitis er således ukendt. Man finder, at ca. 50 % af patienterne bliver raske efter 1 uge og ca 2/3 efter 14 uanset behandlingsgruppen. Studierne i reviwet har forskellige design mht formål, inklusionskriterier, settings, outcome og valg af antibiotika. Desuden er primær effektmål helbredt mht definitionen og tidspunktet, samt om det er patienterne eller lægen, der vurderer det, forskelligt mellem studierne. Dette kan give udfordringer i forhold til sammenlignelighed og fortolkning af resultaterne. I flere af studierne er der inddraget patienter med alder under 18 år. Dette er påfaldende, da et eksklusionskriterie for Cochrane studie var alder over eller lig med 18. Dette er en svaghed i forhold til vores formål, som er at undersøge effekten af antibiotiskbehandling hos voksne. Desuden har flere af studierne rekrutteret patienter via speciale afdelinger og ambulatorier. Det nævnes, at der er lagt vægt på, at diagnosen forsat er stillet udfra klinikken. Det er dog muligt, at disse patienter ikke kan ligestilles med de patienter, vi ser i almen praksis. Det må derfor også anses som en svaghed i fht vores opgave. 14

15 Der er forskel mellem valget af antibiotika i de forskellige studier, hvilket formodes at være på baggrund af resistensproblematikken i de forskellige lande. Dette kan have betydning på resultaterne. I Danmark er førstevalget pencillin V (7) Der er 4 studier ( Bucher 2003, De Sutter 2002, Kaiser 2001, Varonen 2003), som bruger billeddiagnostik, blodprøver og dyrkning fra nasopharynx. Det bruges ikke til at stille diagnosen. Kaiser 2001 bruger røntgen og dyrkning til vurdering af outcome. De finder hos 29% af deltagerene en positiv dyrkning fra nasopharynx. I denne subgruppe er der på 7. n en helbredelsesrate på 73% i azythromycingruppen vs 47% i placebogruppen. I gruppen med negativ dyrkningssvar er andelen af helbredte på 7. n næsten det samme i begge grupper, 64% i antibiotikagruppen vs 69% i placebogruppen. De finder en signifikant større effekt af antibiotika, hvis diagnosen stilles på baggrund af positiv dyrkning. I subgruppen af deltagere med positiv røntgenfund ved studiestart finder man en helbredrate på 71% i antibiotikagruppen vs 60% i placebogruppen. Vi finder ikke disse resultater overraskende, men de er ikke relevante for vores dagligdag i almen praksis. De nyeste guideline fra EPOS 2012 har netop opstillet en række symptomer og fund, som skal hjælpe med den diagnostiske afklaring mellem viral og bakteriel sinuitis i klinikken. Kriterierne er nævnt tidligere og indeholder bla. forhøjet CRP. Det danske studie af Hansen i vores opgave undersøgte udover effekt af antibiotika vs placebo også sammenhængen mellem sværhedsgraden og varigheden af symptomer med CRP/SR ved studiestart og slut. Den finder lidt overraskende ingen signifikant sammenhæng mellem disse. Det kan skyldes det sparsomme antal deltagere. Cutpoint for CRP forhøjelse i dette studie er 10. Det kunne være interessant at undersøge om dette ville ændres, hvis cutpoint var sat højere ex ved 50. Hansen antyder dog forsat, at CRP/SR er en god indikator for at skelne mellem viral og bakterielt sinuitis på trods af, at deres studie ikke kan påvise dette. Der ligger fortsat en udfordring i almen praksis i at finde den subgruppe af patienter, der har gavn af antibiotika. Ud fra de 2 ovenstående studier er der en mulig bedre effekt af antibiotika hos 15

16 patienter med purulent nasal sekret ( NNT 11) og hos patienter med svær ansigstsmerte.( Ingen oplysninger om NNT) Antibiotikabehandling medfører signifikant flere bivirkninger. Her under er gastrointestinale langt de hyggigst. Der er ikke omtalt alvorlige bivirkninger hos den enkelte patient. Det er dog forsat vigtigt at huske på resistensudvikling af bakterier ved øget antibiotikaforbrug. Dette har på samfundsmæssig plan økonomiske konsekvenser, men i sidste ende har det også konsekvenser for den enkelte patienten i form af forlænget sygdomsforløb og alvorlighed Der bliver interessant at se, om de nyeste guideline fra EPOS 2012 vil påvirke udskrivelsen af antibiotika for sinusitis i almen praksis i fremtiden. Det kræver under alle omstændigheder, at de praktiserende læge i Danmark er/bliver bekendt med disse guidelines. Dette kunne ske via IRF udsendte vejledninger, som følger ugeskriftet, DSAM eller lægehåndbogen. Der er forsat behov for yderligere studier i fremtiden som skal forsøge at afdække den subgruppe af patienter med sinuitis som vil have gavn af antibiotika. KONKLUSION: Akut sinusitis er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis. Der ordineres ofte antibiotika til denne lidelse på trods af, at gevinsten ved at behandle med antibiotika er meget lille, NNT 18. Til sammenligning er bivirkninger ved antibiotikabehandling forholdsvis hyppige, NNTH 8. Desuden er dette antibiotikaforbrug medvirkende til en stigende resistensudvikling. Akut ukompliceret sinusitis er i de fleste tilfælde en selvlimiterende tilstand og har en lav komplikationsrate. Antibiotika er således ikke indiceret hos patienter med klinisk diagnosticeret ukompliceret akut sinusitis. 16

17 LITTERATURLISTE: 1: European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 (EPOS12) 2: Ahovuo-Saloranta A, Borisenko OV; Kovanen N, Varonen H, Rautakorpi UM, Williams JW, Jr et al: Antibiotics for acute maxillary sinusitis. Cochrane Database Syst Rev : Gwaltney JM. Jr: Acute community-acquired sinusitis. Clin Infect Dis : Goossens H, Ferech M, Vander Stichele Ret el al. Outpatient antibiotic use in Europe an association with resistance: a crossnational database study, Lancet : Teeters J, ACT, Boles M, Ethier J, Jenkins A, L Gail Curtis, PA-C, MPAS: Acute rhinosinusitis: New guidesines for diagnosis and treatment. JAAPA : Lindbæk M red. Nasjonale faglige retningsinjer for antibiotikabruk I primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, : IRF 17

Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis.

Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis. Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis. Nasal sprays are very harmful to your sinuses. From now on I want you to use this tiny plumber s helper. Forskningsprojekt vinter 2011/2012.

Læs mere

Diagnostik og behandling af akut sinuitis i almen praksis

Diagnostik og behandling af akut sinuitis i almen praksis Diagnostik og behandling af akut sinuitis i almen praksis - et litteraturstudie Vejleder Kaj Sparle Christensen Udarbejdet af Inger Staugaard, Charlotte Holm og Nikolai Hoffmann-Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20 Indholdsfortegnelse Baggrund.. side 3 Formål...side 6 Materiale og metode..side 6 Resultater.. side 7 Diskussion...side 16 Konklusion.. side 20 Perspektivering side 20 Referencer... side 22 Bilag 1.side

Læs mere

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris?

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE HOLD 001 Af lægerne Susanne Top og Peer Gregersen Kirkebjerg Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? Baggrund/introduktion Undersøgelsen

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Akut bronkitis og antibiotika

Akut bronkitis og antibiotika Akut bronkitis og antibiotika Almenmedicinsk forskningstræningsopgave ÅRHUS, November 2010-Marts 2011 Hold 12 Tanja Nygaard Henriksen Lise Bøg Christoffersen Christina Kaas Løber Vejleder: Morten Charles

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin 2014 Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN (trykt version):

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE)

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE) Dokumentegenskaber: udkast 2014 ver.2 Gældende for Udarbejdet af Opdateringsdato Faglig ansvarlig Nøgleord Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Dansk Rhinologisk Selskab Dansk Selskab

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1 Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

Er der evidens for brug af nasal steroid til sinuit?

Er der evidens for brug af nasal steroid til sinuit? Er der evidens for brug af nasal steroid til sinuit? Forskningstræningsopgave af Morten Beith, Louise Lilleholt Schjørring og Martin Simonsen Januar 2017, hold FT32 Vejleder: Mogens Vestergaard. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Luftvejsinfektion Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Af Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Biografi Rune Aabenhus er læge og under hoveduddannelsen

Læs mere

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis.

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. Forskningstræningsprojekt af Lene Mikkelsen og Lone Kudsk, hold 002 INTRODUKTION...3 METODE...4 RESULTATER OG ANALYSE...5 Studie 1: Contribution

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Lommeguide EPOS. Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007. 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57

Lommeguide EPOS. Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007. 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57 Lommeguide EPOS 3 Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57 DELTAGERE INDHOLDSFORTEGNELSE Wytske Fokkens Formand Department of Otorhinolaryngology

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Småbørn, Infektioner og Antibiotika

Småbørn, Infektioner og Antibiotika Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Småbørn, Infektioner og Antibiotika - En bog med viden til forældre 1 Indledning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 11.04.08 Susanne Graversen Conny Sønderby Karin Fosdal Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Baggrund for valg af emne. Problemformulering. Begrebsafklaring. Metode. Analyse. Konklusion.

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Den palliative KOL-patients behov

Den palliative KOL-patients behov Den palliative KOL-patients behov Anne Rasmussen September 2013 Udvikling af den basale palliative indsats på danske hospitaler Projektets forløb Planlagt til at foregå på de lungemedicinske sengeafsnit

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis Bihulernes sygdomme Per Friis Overlæge, Øre-,næse- og halsafdeling H Speciale: næse- og bihulekirurgi Inflammatoriske næselidelser Allergisk rhinit Nasalstenose Sekretion (vandigt) Kløe Nysen Lugtesans

Læs mere

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE?

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? Anne Marie Beck IHE, LIFE Dias 1 Lidt baggrund Ernæringstilstand - rehabilitering Charlton K. et al. JNH&A 2010 33

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012.

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012. Bilag 2: Revideret protokol 13. nov. 2012. KIH Diabetes Projektbeskrivelse - version 3.0 Indledning: Overordnet er målet med projektet at afprøve ændringen af ambulante behandlings-forløb hvor fysisk fremmøde

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Akut rhinosinuit. Øre-, næse-, halsserie

Akut rhinosinuit. Øre-, næse-, halsserie Øre-, næse-, halsserie Akut rhinosinuit Af Jens George Hansen Mistanke om akut bihulebetændelse er en hyppig henvendelsesårsag. Denne artikel giver en opdatering af vor viden om tilstanden og dens diagnostik

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Patientinformation. om blindtarmsbetændelse

Patientinformation. om blindtarmsbetændelse Patientinformation om blindtarmsbetændelse Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Blindtarmen (appendix) er beliggende som et ormeformet vedhæng på den højre ende af tyktarmen. Akut blindtarmsbetændelse

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Øjenbetændelse hos børn, skal det behandles med antibiotika?

Øjenbetændelse hos børn, skal det behandles med antibiotika? Øjenbetændelse hos børn, skal det behandles med antibiotika? Forskningstræningsopgave af Pia Bach Olsen og Rie (Karen Marie) Bennedsgaard Hold 9 Afleveret Marts 2010 Vejleder: Merethe Kousgaard Andersen

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Michael Smærup, ph.d. studerende, VIA University College Hoftebrud Nogle faldulykker ender med en alvorlig

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Antibiotika hvornår og hvornår ikke? (Kursus 510 lokale 6)

Luftvejsinfektioner i almen praksis Antibiotika hvornår og hvornår ikke? (Kursus 510 lokale 6) Luftvejsinfektioner i almen praksis Antibiotika hvornår og hvornår ikke? (Kursus 510 lokale 6) Bente Gahrn Hansen, Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Kursusleder: Lars Bjerrum, praktiserende læge, professor,

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Lymfødembehandling af. DMCG-pal Årsmøde 2012

Lymfødembehandling af. DMCG-pal Årsmøde 2012 Lymfødembehandling af palliative patienter med kræft DMCG-pal Årsmøde 2012 Medlemmer af arbejdsgruppen Kontaktperson: Annemarie Salomonsen, fysioterapeut, Det palliative team, Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere