EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS VEJLEDER HANS CHRISTIAN KJELDSEN UDARBEJDET AF MARICICA LARSEN OG VIBEKE EMTKJÆR BYSKOV 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrund side 3 Patofysiologi side 3 Ætiologi side 4 Definition side 4 Formål side 5 Metode side 5 Gennemgang af review side 6 Gennemgang af artikel side 8 Tabeloversigt over studier side 10 Diskussion side 14 Konklusion side 16 Litteraturliste side 17 2

3 BAGGRUND: I vores dagligdag i almen praksis møder vi ofte patienter, som enten selv henvender sig med mistanke om bihulebetændelse, eller hvor vi efter anamnese og objektiv undersøgelse får mistanke om akut sinusitis. Prævalencen er mellem 6 15 % i den generelle af befolkningen pr år, højest i om vinteren. (1) Vi oplever, at patienterne ofte henvender sig med en forventning om at få udskrevet antibiotika. Sinusitis er den femte hyppigste diagnose, der udskrives antibiotika for og står samlet for op til 21 % af alt antibiotika til voksne, som udskrives i almen praksis i Norden.(2) På trods af at sinusitis oftest er en selvlimitterende sygdom og kun en lille andel kompliceres af bakteriel infektion, er der forsat et stort overforbrug af antibiotika i almen praksis relateret til denne lidelse. Mere end 80 % af alle patienter, som henvender sig med symptomer på akut sinusitis får udskrevet antibiotika. (3) Overforbrug af antibiotika er generelt et problem, da det er medvirkende til en stigende resistensudvikling af bakterier både på individuel og samfundsmæssigt plan. Dette medfører igen en øget omkostning for samfundet. Desuden pådrages patienterne ved overforbruget også en række bivirkninger som optimalt kunne undgås.(4) Patofysiologi: Akut sinusitis starter med en virus infektion i næsen, som medfører inflammation i en eller flere af de paranasale sini. Derved kan der opstå negativt atmosfærisk tryk, nedsat ph og nedsat ilt partial tryk i sini. Samtidig er der en stor sekret produktion, som bevirker nedsat eller stop af ciliabevægelser. Dette medfører stase af sekret og occlusion af afløb fra sini. Herved opstår et miljø, som fremmer væksten af patogene organismer. Da næseslimhinden stort set altid er medinddraget bruges sinusitis i flæng med rhinosinusitis. (1). 3

4 Ætiologi: Den hyppigste ætiologi til akut sinusitis er virus (90-98%). 0,5-2 % af alle virale øvre luftvejes infektioner udvikler sig til bakteriel sinusitis (5) De hyppigste viral årsager er i aftagende rækkefølge rhino- og coronavirus efterfyldt af parainfluenza, adenovirus, RS- og enterovirus. De hyppigste bakterielle årsager er i aftagende rækkefølge S. Pneumonia, H. Influenza, S. Pyogenes, M. Catarrhalis, S. Aureus (1) Definition: Ifølge de nyeste Europæiske guidelines 2012(EPOS12) foreslåes akut sinusitis hos voksne defineret som følgende: Pludselig opståen af to eller flere af følgende symptomer, hvor af en skal være enten tilstoppet næse eller næseflåd (anterior/posterior) +/- ansigtssmerter/ ømhed +/- reduceret lugtesans i mindre end 12 uger. Da ovenstående definition ikke adskiller viral fra bakteriel sinusitis har guidelines fra EPOS12 foreslået følgende kriterier, som skal hjælpe med at adskille dette udelukkende ud fra klinikken i almen praksis. Således inddeles: * Akut viral rhinosinuistis/forkølelse: Varighed af symptomer < 10. * Akut post-viralrhinosinusitis: Tiltagende symptomer efter 5 eller persisterende symptomer efter 10. Mindre end 12 ugers varighed * Akut bakteriel rhinosinusitis: Tilstedeværelse af minimum 3 af følgende symptomer/sygdomstegn: 4

5 - misfarvet næseflåd ( med unilateral dominans) og purulent sekret i næsehulen - Stærk lokal smerte ( med unilateral dominans) - Feber ( >38 C) - Forhøjet SR/CRP - 2-puklet forløb, dvs forværring efter et initialt mildt forløb af sygdommen. Tager man brug af billeddiagnostisk, så som røntgen, ultralyd eller CT-scanning bliver diagnosen sinusitis generelt mere sikker, men er forsat usikker i forhold til at skelne mellem virus og bakteriel sinusitis. Den sikreste måde at adskille de to ætiologier på er ved punktion af kæbebihule med skylning og efterfølgende dyrkning af sekret., som betegnes for gold standard.(6) FORMÅL: At belyse effekten af antibiotika udskrevet ved klinisk diagnosticeret akut sinusitis hos voksne i almen praksis, målt i NNT. METODE: I vores søgen efter litteratur til denne forskningsopgave, lavede vi 1. søgning i Pubmed med Acute sinusitis adults general practice. Vi havde Randomized controlled trials, Humans, og Abstracts available som filter. Herved kom 23 artikler. De 19 af disse blev sorteret fra ud fra titlen eller abstract, da de enten omhandlede øvre luftvejsinfektioner generelt, brugte billeddiagnostisk til at stille diagnosen, var genganger, sammenlignede to forskellige slags antibiotika med hinanden eller slet ikke undersøgte effekten af antibiotika. Vi lavede 2. søgning under Pubmed, med Acute sinusitis treatment general practice med filter Review, Abstract available, Humans 5

6 og 10 Years. Vi fandt her 11 artikler, hvor af vi sorterede 7 fra, da de enten omhandlede kronisk sinusitis, var canadisk guideline, eller omhandlede behandling af infektioner generelt. Vi fandt ved denne søgning den europæiske guidelines fra Ved videre nærlæsning på dette, fandt vi den nyeste guideline herfra fra Ved denne søgning fandt vi et review fra The Cochrane Collaboration, 2012 og en artikel, som udelukkende var en gennemgang af endnu et review, Young Ved sammenligning af artiklerne i disse to reviews fra Cochrane og Young kunne vi konstatere, at alle primær artiklerne er finde i Cochrane, med undtagelse af en som også omhandlede nasalsteroid. Vi fandt også at 3 af de 4 artikler, vi fandt ved 1.søgning var med i Cochranes review. 3. søgning var også i Pubmed med Mesh-ord sinusitis, antibiotic, placebo, efterfulgt af advanced søgning med filter som første søgning samt engelsk og dansk som sprog. Dette gav 32 artikler. Vi sorterede 30 fra efter læsning af overskrift og abstract, da de omhandlede kronisk sinusitis, børn, nasal steroid, naturmedicin eller stillede diagnose vha billeddiagnostisk. Desuden var der nogle som ikke omhandlede antibiotika vs placebo. De to artikler, der var tilbage, indgår også i Cochranes review. Vi har derfor valgt at gennemgå review et fra The Cochrane Collaboration samt den fundne primær artikler fra 1. søgning som ikke er med i reviewet fra Cochrane. GENNEMGANG AF ARTIKLER: ANTIBIOTICS FOR CLINICALLY DIAGNOSES ACUTE RHINOSINUSITIS IN ADULTS(Review). Lemiengre MB, van Driel ML, Merenstein D, Young J.De Sutter AIM. THE COCHRANE COLLABORATION,2012: Metaanalyse baseret på 10 randomiserede placebokontrollerede kliniske forsøg, hvis formål er at undersøge effekten af antibiotika ved kliniske diagnosticeret sinuitis hos voksne i almen praksis. I alt inkluderet 2450 voksne personer. (Der dropper samlet 4,8 % af deltagerne ud.) 6

7 Inklusionskriterier for artiklerne i studiet: 1) Randomiserede kontrollerede forsøg som sammenligner antibiotika med placebo 2) Personer over 18 år med klinisk diagnosticeret sinusitis. Hovedsymptomerne til at stille diagnosen er forkølelse/øvre luftvejs infektion og sinuitis lignende symptomer i form af nasal sekretion, ansigtssmerter, smerter ved foroverbøjning, tandsmerter og tyggesmerter samt to fase forløb (dvs forværring efter et initialt mild forløb af sygdom). Varighed minimum 7. 3) Supplerende lindrende behandling, hvis tilladt i både antibiotika- og placebogruppen Primær effektmål: *Andelen af patienter der blev raske efter dag 7, 10 og 14. Sekundær effektmål: *Bivirkninger ( Hyppigst gastrointestinale ) *Behandlingssvigt og alvorlige komplikationer * Purulent sekretion Resultater: Man fandt, at i placebogruppen blev 46% raske i løbet af 1 uge, 49,5% efter 10 og 64% efter 14. Til sammenligning kan det oplyses, at der i behandlingsgruppen blev hhv. 48%, 53% og 73 % helbredte efter de samme perioder. OR for behandlingseffekt af antibiotika vs placebo ved 1 uge 1.07(0.81, 1.41), efter (0.92,1.52) og efter (0.99,2.23).OR for den samlede behandlingseffekt af antibiotika vs. placebo 1.25 (1.02, 1.53). 18 patienter skal behandles med 7

8 antibiotika for at en ekstra patienten vil blive hurtigere rask til en hver tid i tidsrummet ( NNT 18) Purulent nasal sekretion helbredes hurtigere ved behandling med antibiotika versus placebo OR 1,58 (1,13 til 2,22), NNTB 11 27% af patienterne som modtog antibiotika fik bivirkninger sammenholdt med 15 % i placebogruppen. OR 2,10( 1.60, 2.77) (NNTH 8) Alvorlige komplikationer var meget lav i både antibiotika og placebogruppen. Kun en patient, som startede i placebogruppen men efter 14 fik antibiotika, udviklede efter i alt 3 uger en cerebral absces. RANDOMISED, DOUBLE BLIND, PLACEBO CONTROLLED TRIAL OFF PENCILLIN V IN TREATMENT OF ACUTE MAXILLARY SINUSITIS IN ADULTS IN GENERAL PRACTICE. HANSEN JG, SCHMIDT H,GRINSTED P. SCAN J PRIM HELTH CARE 2000: Et klinisk randomiseret blindet forsøg, hvis formål er at sammenligne behandlingseffekten af pencillin V med placebo på sinuitis diagnosticeret i almen praksis i Danmark. 133 personer over 18 år deltager i forsøget, rekruttering via 26 almen praksis. Periode: fra 1 november 1995 til 30 april Inklusionskriterier: Ansigtssmerter og CRP over 10 eller SR over 10 for mænd og over 20 for kvinder. Primær effekt mål: Smertescore ( 0= helbredt, 1-3 =svag, 4-5 = høj) 8

9 Sygdomsopfattelsesscore ( næseobstruktion, nasal sekretion og utilpashed) CRP/ SR måling Sekundær effekt mål: Bivirkninger i form af gastrointestinale symptomer. Resultater: Pencillin V medfører en hurtigere helbredelse end placebo. Forskellen var signifikant efter 3 s behandling i forhold til smertereduktion. På 7. n var der signifikant flere patienter i penicillingruppen, der var helbredt end i placebogruppen. Der findes ingen signifikant forskel mht. sygdomsopfattelse. Helbredelsesraten var efter 7 71 % i penicillingruppen og 37 % i placebogruppen. Denne forskel, blev kun fundet hos patienter, som initialt havde høj smertescore. Der blev ikke fundet signifikant association mellem initialværdi af CRP/SR og graden af smerter, sygdomsfølelse og sygdomsvarighed inden behandlingsstart. 7 efter behandlingsstart, fik 88 % i behandlingsgruppen normaliseret CRP vs. 75 % i placebogruppen. Dette fundet signifikant. Ingen signifikant forskel mht. SR mellem de to grupper. 18 % af patienterne i penicillingruppen oplevede bivirkninger i modsætning til 3% i placebogruppen. Forskellen var signifikant. Bivirkningerne var primær gastrointestinale. Oplysninger om 3 tilfælde af uspecifikke bivirkninger, ingen oplysninger om alvorlige bivirkninger. 9

10 STUDIER DESIGN INKLUSION KRITERIER Nørrelund 1978 Denmark Treatment of sinusitis in general practice. A controlled investigation of pivampicillin RCT Rekruttering fra 19 GP. Registrering af symptomscore(purul ent sekretion, nasal stenose,almen tilstanden, hovedpine, hoste) samt klinisk undersøgelse 1. og 8. dag. Ved kontrol besøg 8. dag også registrering af bivirkninger ved spørgeskema. Alder: ældre end 14. N=140, 3,6% dropouts Diagnosen stilles ud fra klinikken: mindst 3 symptomer hvor mindst 1 skal være følgende hovedsymptom : purulent sekret eller nasal passage med nasal stemme. Andre symptomer : hovedpine, især omkring øjnene-næsemaxillerne, hoste. INTERNEVTION EFFEKTMÅL RESULTATER Tobehandlingsarme 1:Pivampicillin 700 mg x2 dgl. i 6 2:Placebo x2 dgl. i 6 Symptomlindrende medicin tilladt. Andelen af helbredte,defineret som reduktion på > 2/3 af symptomscore på 8. dag. Helbredt: Antibiotika: 40/71. Placebo: 33/64. OR 1.21 (0.62, 2.39) Bivirkninger: Antibiotika: 31/71 Placebo: 17/64 OR 2.14 (1.04, 4.43) Kaiser 2001 Schweiz Role of nasopharyngeal culture in antibiotic prescription for patients with commmon cold or acute sinusitis Formål: At undersøge hypotese at S.pneumoniae, H. influnzae og Moraxella catarrhalis påvist ved nasopharyngeal dyrkning, spiller en patogenisk rolle tidligt i forløbet af en ØLI. RCT Rekrutteret via ambulatorium ved Universitetshospitale t i Geneve. Perioden: 2 følgende efterår og vinter sæson, årstal ikke angivet. Dag 1:Anamnese og klinisk undersøgelse inkl. Rhinoskopi udført af en ØNH læge med udtagelse af nasopharyngeal sekret til dyrkning. Samt RTG Registrering af symptomer i dagbog gn. 7. Klinisk undersøgelse og evaluering dag år eller ældre. N=269, dropouts 1.2% Deltager med forkølelse el. akut sinusitis symptomer med næseflåd mindre end 4 uger. Bekræftet ØLI v. klinisk us. To- behandlingsarme 1: Azitromycin 500 mg x 1 dgl. i 3 2: Placebo x 1 dgl. i 3. Symptomlindrende medicin tilladt Antal af helbredte på dag 8, defineret som minium 80 % reduktion i symptomscore sammenlignet med dag 1. Sekundær outcome: Respiratoriske komplikationer, der kræver AB eller forværring af symptomer. Helbredte: 1:Antibiotika 76/133 2:Placebo 75/132 OR 1.01 (0.62,1.65) Bivirkninger: 1: AB 32/133 2: Placebo 14/132 OR 2.67 ( 1.35,5.28) 10

11 Stalman 1997 Holland The end of antibiotic treatment in adults with sinusitis-like complains in general practice? A placebocontrolled doubleblind randomized doxycycline trial. Formål: Til at vurdere effekten af doxycycline hos voksne med symptomer på akut rhinosinusitis i almen praksis. RCT Rekrutteret fra 12 GP, perioden 1 september 1992 til 31 august Dag 1: Anamnese og klinisk undersøgelse. Follow up : dagbog i 10 med registrering af symptomer samt evaluering hos læge på dag 10 og 42. Alder mellem 15-65, gn.alder 37 år N=192, dropouts 3,1% ved 10.n Klinisik diagnose med symptomer på ØLI i mindst 5 med 3 hovedsymptomer el. 2 hovedsymptomer og et andet symptom. Hovedsymptomer: forværring efter forkølelse el. influenza, purulent næsesekret, ansigtssmerte ved foroverbøjning). Andre symptomer : unilateral ansigtssmerter, tandsmerter, smerter ved tygning To-behandlingsarme 1: Doxycycline 100 mg x 2 første dag, herefter x 1 dgl i 9. 2: Placebo som ovenstående. Symptomlindrende medicin tilladt Andelen af helbredte patienter der på dag 10, ud fra dagbog kun har milde el ingen symptomer( ansigtssmerte og genoptagelse af daglige aktiviteter). Helbredte: 1:AB 56/94 2: Placebo 56/92 OR 0.95 (0.53,1.70) Bivirkninger: 1:AB 17/94 2:Placebo 2/92 OR 9.94 (2.22,44.37) De Sutter 2002 Belgien Does amoxicillin improve outcomes in patients with purulent rhinorrhea? Formål: At bestemme hvorvidt kliniske symptomer eller Rtg diagnostiske fund kan forudsige varigheden af sygdom, effekten af antibiotika, eller begge dele. RCT Rekrutteret fra 69 GP, perioden okt til dec Dag1: Anamnese og klinisk undersøgelse. Valgfri RGT us. Spørgeskema ( SNOT 20) og 3 spørgsmål ang. smerte og værste symptom for patienten udfyldes på dag 1 og 10. Symptomer angives på en skala fra 0-5. Dagbog over symptomer og medicinindtag i 10 Klinisk undersøgelse ved lægen på dag 1 og 10 Alder > 12 år, Gn.alder 37 N= 408, dropouts 5.9% på dag 10 Klinisk diagnosen: ØLI med purulent nasal sekret To behandlingsarme: 1: Amoxicillin 500 mgx3 dgl. I 10 2: Placebo 3 dgl. I 10 Andelen af pt. helberedt på dag 10, defineret som en score på 0 eller 1 ud fra pt. værste symptomer Helberedte AB:73/189 Placebo:59/195 OR: 1.45(0.95, 2.21) Bivirkninger: AB:55/189 Placebo: 37/195 OR: 1.75(1.09,2.82) 11

12 Butcher 2003 Effect of amoxicillinclavulante in clinically diagnosed acute rhinosinusitis Schweitz Formål: Vurdere effekten af amoxicillinclavulansyre hos voksne med acute rhinosinusitis hvor diagnose er stillet under forhold som i almen praksis RTC Deltager rekrutteret fra 24 GP og fra 2 ambulatorier : intern medicinsk og ØNH ved Basel Universitets Hospital( henviste pt. undtaget). Periode: Nov til april 2001/ 4 vintre perioder. På dag 1 der blev lavet klinisk undersøgelse, Rtg billede, blodpøver(crp> 100 blev ekskludert), og der blev udleveret spørgeskema mhp. på rating af symptom sværhedsgrad Klinisk undersøgelse og compliance, opølgning samt spørgeskema ved dag 7. Follow up tlf. interview via sygeplejersken på dag 14 og 28 Gn. Alder 37 N= 250, dropouts 0,8 % på dag 8 Klinisk diagnose: Purulent sekret og ansigtssmerter for mindst 48 timer og fund af pus ved rhinoskopi. To behandlingsarme: 1: Amoxicillin 875 mg og clavulansyre 125 mgx 2 dgl. i 6 2:Placebo 2 x dgl. I 6 Symptomlindrende medicin var tilladt Helbredsraten vurderet ved dag 7 og 14, 28 Helberedt defineret som 0 (siden sidste interview/besøg) uden symptomer der begrænser daglige aktiviteter. Ingen forskel mellem grupperne ved dag 7 og 14. Helberedte dag 14: 1:AB: 95/124 2: Placebo: 93/126 OR: 1.16(0.65, 2.07) Bivirkninger ved AB behandling: OR dag 7: 3.89(2.09,7.25) OR dag 14: 1.71(0.91,3.23) Varonen 2003 Finland Treatment of acute rhinosinusitis diagnosed by clinical criteria or ultrasound in primay care Formål:Sammenlign e antibiotika og placebo hos pt. med klinisk diagnosticeret akut rhinosinusitis. At undersøge hvorledes UL/ billededagnostik kan hjælpe med at identificere pt. som vil have gavn af AB behandling RTC Rekruttering fra 9 GP. Perioden: november 1998 til okt Spørgeskema, anamnese og klinisk undersøgelse ved dag 1. Samt UL billede, dyrkning fra nasopharynx og Rtg. Follow up: dagbog og telefon interview efter 2 uger Pt. over 18 år. N= 150. Drop-out 4,7% efter 14 Klinisk diagnose: ØLI og mindst 3 hovedsymptomer(: nasal obstruktion, hovedpine, postnasal tilbageløb, hoste, ansigtssmerter, nedsat lugtesmagssang, utilpashed eller feber) og et klinisk symptom: purulent sekretion, sekret i pharynx og ømhed ved bank over sinus. Fire interventionsarme: 1: Amoxicillin 750 gx2 dgl. i 7 2: Penicillin V 1500 IU x2 dgl. i 7 3: Doxycykline 100 mgx2 i 7 4: Placebo x2 dgl i 7 Symptomlindrende medicin var tilladt Helbredsraten på 14 n. Defineret som pt. raporteret helberedelse på 14. n via telefoninterview Helbredte på 14 : 1:Antibiotica: 70/85 2:Placebo: 39/57 OR:2.15(0.98, 4.74) Bivirkninger: 1:Antibiotica: 32/82 2:Placebo 13/48 OR: 1.72(0.79,3.74) Merenstein 2005 USA Are antibiotics beneficial for patients with sinusitis complains? Formål: At bestemme hvorvidt pt. med purulent rhinit, sinusitis lignende symptomer har RTC Rekruttering fra 1 GP, periode på 18 mdr.(okt marts 2003) Anamnese og klinisk undersøgelse ved dag 1. Follow up ved tlf. interview med spørgeskema ved dag 3, 7, 14. Deltagere > 18 år. N=135, drop-out 14% ved 14 dag Klinisk diagnose: Mindst 1 hovedsymptom som har varet i 7 : purulent nasal sekret, unilaterale ansigtssmerter, pus i næsekaviteten. 2 interventionsarme: 1: Amoxicillin 500 mgx2 dgl. i 10 2:Placebo x2 dgl. i 10 Ingen oplysninger om symptomlindremde behandling Helbredsraten på 14. dag. Defineret som forbedret eller ikkeforbedret oplyst via telefoninterview. Helbredte på 14 n 1:Antibiotica: 32/56 2:Placebo: 25/60 OR: 1.87(0.89,3.90) Bivirkninger: 1:Antibiotica 13/56 2:Placebo:7/60 OR:2.29(0.84,6.24) 12

13 gavn af antibiotika Meltzer 2005 International Treating acute rhinosinusitis: Comparing efficacy and safety of mometasone furorate nasal spray, amoxicillin and placebo Formål: At vurdere effekten og sikkerheden af mometasone furorate nasal spray(mfns) versus amoxicillin og placebo hos pt. med akut ukompliceret rhinosinusitis RTC Recrutteret fra 71 medical centers i 14 lande, ikke nærmere oplyst. Periode fra januar til september 2003 Dag. 1: Klinisk undersøgelse og optagelse af Major Symptom Score/MMS Follow up tlf. interview på dag 3. Og 4. Besøg på dag 8,15, 29 med evaluering af MMS og klinisk kontrol Deltagere over 12 år N=981, alle 4 interventionsgrupper N=499(antibiotica og placebo gruppen) Drop- out: 2,6% ved 14. dag og 5.2% ved 29. dag Klinisk diagnose: Symptomer på akut rhinosinusitis i min. 7 og max. 28. Score mellem 5-12 af hovedsymptomer(mms ): nasal sekret, sekret nedløb i svælg, nasal obstruktion, ansigtssmerter eller bankeømhed ved sinus. Sværhedsgraden graderet fra 0=ingen, 3=alvorligt I original artiklen er der 4 interventionsarme men i Cochrane reviewet er der kun kigget på 2 interventionsarme : 1:Amoxicillin 500x3 dgl. i 10 og placebo nasal spray x 2 dgl i 15 2: Placebo 3 x dgl i 10 og placebo nasal spray 2 x dgl. i 15 Symptomlindrende behandling er ikke tilladt, hverken smertestillende eller næsedråber Helberedt er ikke defineret i dette studie. I stedet vurderes effekten på symptomer vha ændringer i MSS fra 2. til 15. behandlingsdag. Ingen forskel fundet i symptomscore mellem antibiotica og placebo Garbutt 2012 USA Amoxicillin for acute rhinosinusitis, a randomized controlled trial. Formål: At bestemme effekten af amoxicillin versus symptomatisk beh. for voksne med klinisk diagnosticeret akut rhinosinusitis RCT Rekruttering fra 10 GP, perioden fra 1. nov til 1. maj 2009 Dag 1: Spørgeskema SNOT-16( 16 spørgsmål der skal afdække sværhedsgraden og hyppigheden af 16 symptomer. Scoring fra 0= ingen gener til 3=svære gener ). Telefon opfølgning af spørgeskema. Follow-up tlf. interview på dag 3,7,10,28 med udfyldelse af spørgeskema Alder år N=166. Drop-out 6.6 % på 28. n Klinisk diagnose: Ansigtssmerter eller tand smerter, purulet nasal sekret og rhinosinusitis symptomer, varighed melllem Eller 2 fase sygdomsforløb trods varighed mindre end 7. To interventionsarme: 1: Amoxicillin 500x3 dgl. I 10 2:Placebo x3 dgl. i 10 Symptomlindrende behandling tilladt i begrænset dosis Helbredt ikke defineret. Istedet vurderes behandlingseffekt vha. ændringer i SNOT -16 symptom score. Markant bedring = symptom er fraværende eller meget bedre Ingen significant forskel i gennemsnit SNOT- 16 score på dag 3 og 10. På 7. n er der signifikant effekt af AB 1: AB: 60/81 2: Placebo: 41/74 OR: 2.30(1.17,4.52) På 10. dag. AB: 63/81 Placebo: 59/74 OR:0.89(0.41,1.93) Data fra dag 3 er ikke oplyst Bivirkninger: AB:13/81 Placebo:10/74 OR:1.22(0.50, 2.99) Williamson 2007 UK Antibiotics and topical nasal steroid for treatment of acute maxillary sinusitis Formål: At undersøge effekten af amoxicillin og nasal budesonin ved behandling af akut sinusitis RTC Rekruttering: 74 GP over en periode på 4 år, fra november 2001 til november Dag 1. : spørgeskema og klinisk undersøgelse samt rhinoskopi Follow up dagbog i 14 med daglige vurdering af 11 symptomer. Sværhedsgraden : score 0=normal, score 6=værst tænkelig Pt. over 15 år. N=240, Drop-out 12,9% på 14 dag Klinisk diagnose: mindst 2 af følgende symptomer(berg og Carenfelts kriterier): uni- eller bilateralt purulent nasal sekret, lokal ansigt smerter og purulent sekret ved rhinoskopi. Varighed <28. Interventionsgrupper I original artiklen er der 4 interventionsarme, men i Cochrane studiet er der set på 2 behandlingsarme: 1: Amoxicillin 500 mgx3 dgl. i 7 og placebo/steroid næsesprayx1 dgl. i 10 2: Placebo x3 dgl. i 7 og placebo/ steroid næsesprayx1 dgl. i 10 Symptomlindrene med. ikke nævnt Andelen af helbredte på dag 10. Helbredt defineret ved en score på 0-1 ved alle 11 symptomer ud fra dagbøgerne Helbredte på dag 10 1:AB: 71/101 2:Placebo:71/108 OR:1.23(0.69,2.21) Bivirkninger: Ingen oplysninger 13

14 DISKUSSION: De enkelte studier i Cochrane finder overvejende tendens til en lille behandlingsgevinst ved antibiotikabehandling, men dette ikke signifikant. Der i mod finder de fleste signifikant flere bivirkninger. Resultatet af Cochrane studiet viser overordnet at antibiotika kan afkorte sygdomsforløbet. Behandlingsgevinsten er signifikant men meget lille. Der er således opnået et mere sikkert estimat ved at sammenfatte flere mindre studier i en metaanalysen. Cochrane inddrager kun studier, hvor diagnosen akut sinusitis stilles ud fra de kliniske symptomer og fund. Den andel af patienter, der har en bakterielt sinusitis er således ukendt. Man finder, at ca. 50 % af patienterne bliver raske efter 1 uge og ca 2/3 efter 14 uanset behandlingsgruppen. Studierne i reviwet har forskellige design mht formål, inklusionskriterier, settings, outcome og valg af antibiotika. Desuden er primær effektmål helbredt mht definitionen og tidspunktet, samt om det er patienterne eller lægen, der vurderer det, forskelligt mellem studierne. Dette kan give udfordringer i forhold til sammenlignelighed og fortolkning af resultaterne. I flere af studierne er der inddraget patienter med alder under 18 år. Dette er påfaldende, da et eksklusionskriterie for Cochrane studie var alder over eller lig med 18. Dette er en svaghed i forhold til vores formål, som er at undersøge effekten af antibiotiskbehandling hos voksne. Desuden har flere af studierne rekrutteret patienter via speciale afdelinger og ambulatorier. Det nævnes, at der er lagt vægt på, at diagnosen forsat er stillet udfra klinikken. Det er dog muligt, at disse patienter ikke kan ligestilles med de patienter, vi ser i almen praksis. Det må derfor også anses som en svaghed i fht vores opgave. 14

15 Der er forskel mellem valget af antibiotika i de forskellige studier, hvilket formodes at være på baggrund af resistensproblematikken i de forskellige lande. Dette kan have betydning på resultaterne. I Danmark er førstevalget pencillin V (7) Der er 4 studier ( Bucher 2003, De Sutter 2002, Kaiser 2001, Varonen 2003), som bruger billeddiagnostik, blodprøver og dyrkning fra nasopharynx. Det bruges ikke til at stille diagnosen. Kaiser 2001 bruger røntgen og dyrkning til vurdering af outcome. De finder hos 29% af deltagerene en positiv dyrkning fra nasopharynx. I denne subgruppe er der på 7. n en helbredelsesrate på 73% i azythromycingruppen vs 47% i placebogruppen. I gruppen med negativ dyrkningssvar er andelen af helbredte på 7. n næsten det samme i begge grupper, 64% i antibiotikagruppen vs 69% i placebogruppen. De finder en signifikant større effekt af antibiotika, hvis diagnosen stilles på baggrund af positiv dyrkning. I subgruppen af deltagere med positiv røntgenfund ved studiestart finder man en helbredrate på 71% i antibiotikagruppen vs 60% i placebogruppen. Vi finder ikke disse resultater overraskende, men de er ikke relevante for vores dagligdag i almen praksis. De nyeste guideline fra EPOS 2012 har netop opstillet en række symptomer og fund, som skal hjælpe med den diagnostiske afklaring mellem viral og bakteriel sinuitis i klinikken. Kriterierne er nævnt tidligere og indeholder bla. forhøjet CRP. Det danske studie af Hansen i vores opgave undersøgte udover effekt af antibiotika vs placebo også sammenhængen mellem sværhedsgraden og varigheden af symptomer med CRP/SR ved studiestart og slut. Den finder lidt overraskende ingen signifikant sammenhæng mellem disse. Det kan skyldes det sparsomme antal deltagere. Cutpoint for CRP forhøjelse i dette studie er 10. Det kunne være interessant at undersøge om dette ville ændres, hvis cutpoint var sat højere ex ved 50. Hansen antyder dog forsat, at CRP/SR er en god indikator for at skelne mellem viral og bakterielt sinuitis på trods af, at deres studie ikke kan påvise dette. Der ligger fortsat en udfordring i almen praksis i at finde den subgruppe af patienter, der har gavn af antibiotika. Ud fra de 2 ovenstående studier er der en mulig bedre effekt af antibiotika hos 15

16 patienter med purulent nasal sekret ( NNT 11) og hos patienter med svær ansigstsmerte.( Ingen oplysninger om NNT) Antibiotikabehandling medfører signifikant flere bivirkninger. Her under er gastrointestinale langt de hyggigst. Der er ikke omtalt alvorlige bivirkninger hos den enkelte patient. Det er dog forsat vigtigt at huske på resistensudvikling af bakterier ved øget antibiotikaforbrug. Dette har på samfundsmæssig plan økonomiske konsekvenser, men i sidste ende har det også konsekvenser for den enkelte patienten i form af forlænget sygdomsforløb og alvorlighed Der bliver interessant at se, om de nyeste guideline fra EPOS 2012 vil påvirke udskrivelsen af antibiotika for sinusitis i almen praksis i fremtiden. Det kræver under alle omstændigheder, at de praktiserende læge i Danmark er/bliver bekendt med disse guidelines. Dette kunne ske via IRF udsendte vejledninger, som følger ugeskriftet, DSAM eller lægehåndbogen. Der er forsat behov for yderligere studier i fremtiden som skal forsøge at afdække den subgruppe af patienter med sinuitis som vil have gavn af antibiotika. KONKLUSION: Akut sinusitis er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis. Der ordineres ofte antibiotika til denne lidelse på trods af, at gevinsten ved at behandle med antibiotika er meget lille, NNT 18. Til sammenligning er bivirkninger ved antibiotikabehandling forholdsvis hyppige, NNTH 8. Desuden er dette antibiotikaforbrug medvirkende til en stigende resistensudvikling. Akut ukompliceret sinusitis er i de fleste tilfælde en selvlimiterende tilstand og har en lav komplikationsrate. Antibiotika er således ikke indiceret hos patienter med klinisk diagnosticeret ukompliceret akut sinusitis. 16

17 LITTERATURLISTE: 1: European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 (EPOS12) 2: Ahovuo-Saloranta A, Borisenko OV; Kovanen N, Varonen H, Rautakorpi UM, Williams JW, Jr et al: Antibiotics for acute maxillary sinusitis. Cochrane Database Syst Rev : Gwaltney JM. Jr: Acute community-acquired sinusitis. Clin Infect Dis : Goossens H, Ferech M, Vander Stichele Ret el al. Outpatient antibiotic use in Europe an association with resistance: a crossnational database study, Lancet : Teeters J, ACT, Boles M, Ethier J, Jenkins A, L Gail Curtis, PA-C, MPAS: Acute rhinosinusitis: New guidesines for diagnosis and treatment. JAAPA : Lindbæk M red. Nasjonale faglige retningsinjer for antibiotikabruk I primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, : IRF 17

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin 2014 Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN (trykt version):

Læs mere

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE)

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE) Dokumentegenskaber: udkast 2014 ver.2 Gældende for Udarbejdet af Opdateringsdato Faglig ansvarlig Nøgleord Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Dansk Rhinologisk Selskab Dansk Selskab

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Lommeguide EPOS. Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007. 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57

Lommeguide EPOS. Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007. 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57 Lommeguide EPOS 3 Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57 DELTAGERE INDHOLDSFORTEGNELSE Wytske Fokkens Formand Department of Otorhinolaryngology

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse Patientvejledning Kronisk bihulebetændelse Bihulebetændelse ses oftest hos voksne og større børn, men meget sjældent hos mindre børn. Betændelsestilstande kan opstå i en eller flere af bihulerne, når afløbskanalen

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

SSRI og moderat depression

SSRI og moderat depression SSRI og moderat depression Er der evidens for brug af SSRI ved moderate depressioner? Et litteraturstudie Af: Vicky Andersen og Joan Vesterager Holm Indledning Depression er en sygdom man kan dø af! Hos

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Resumé Udarbejdet af: Dorthe Tomsen, Birthe Søndergaard, Hanne Herborg, Bjørn

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Lavet af Ane Schmeltz Søgaard og Louise Esberg Andersen Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1 INTRODUKTION Akut otitis media (AOM) er

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck

Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck Luftvejsinfektioner Håndbog om udredning og behandling i almen praksis Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck Antibiotika og luftvejsinfektioner Indhold Side 4 Luftvejsinfektioner Håndbog om udredning

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) Sundhedsstyrelsen, 2015.

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN DIAGNOSTIK AF MELLEMØREBETÆNDELSE OG INDIKATIONER FOR TROMMEHINDEDRÆN MV. BLANDT BØRN I ALDERSGRUPPEN 0-5 ÅR 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

HAR DISULFIRAM FORTSAT EN PLADS I BEHANDLINGSTILBUDDET TIL KRONISKE ALKOHOLIKERE?

HAR DISULFIRAM FORTSAT EN PLADS I BEHANDLINGSTILBUDDET TIL KRONISKE ALKOHOLIKERE? HAR DISULFIRAM FORTSAT EN PLADS I BEHANDLINGSTILBUDDET TIL KRONISKE ALKOHOLIKERE? Foråret 2012 Af Katrine Errboe Bilenberg, Mette Stabel og Patrick Rosenberg Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1 FORMÅL

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

Effekten af akupunktur på graviditetsbetinget kvalme

Effekten af akupunktur på graviditetsbetinget kvalme Effekten af akupunktur på graviditetsbetinget kvalme Forskningstræningsopgave ÅN 20, 2014 af Sidse Kragh Kjærholm, Morten Blom-Hansen og Pia Brixen Nørgaard Vejleder Carsten Krogh Jørgensen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse.

Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. Donika Tufa Udviklings og Kvalitetskoordinator Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, August

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere