Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER"

Transkript

1 Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

2 Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden katastrofe... 3 Digitale lønsedler... 3 Elevplan... 3 Fagforeningsforhold... 3 Fagprøve... 3 Ferie... 3 Henvisninger... 4 Kaffe / te ordning... 4 Lovligt fravær... 4 Lukkevagt... 4 Læge og tandlægebesøg... 5 Lønsedler... 5 Elevsamtaler... 5 Mobiltelefoner... 5 Møder... 5 Omgangsform... 5 Ordensregler... 5 Outlook... 5 Pauser... 6 PC og PCF nummer... 6 Praktikpladsen.dk... 6 Privat brug af pc og kopimaskiner... 6 Påklædning... 6 Rygning... 6 Samarbejdsudvalg... 6 Skemaer og breve... 6 Sygdom... 7 Tavshedspligt... 7 Telefon... 7 Tyveri... 7 Øl, vin og spiritus... 7 Telefonnumre... 7 LÆS MERE PÅ Side 2

3 Introduktion Velkommen til Tietgen PraktikCenter. Ideen er, at håndbogen skal afklare så mange spørgsmål som muligt, så du kan bruge mest mulig tid på at lære rutinerne på Tietgen PraktikCenter. Bagerst finder du henvisning til yderligere informationer og telefonnummer til firmaets sekretariat. Du vil blive ansat i en SIMU eller i en detailvirksomhed, hvor du bliver oplært i henhold til praktikplanen. Da det i sagens natur er umuligt at nedskrive alle regler, skal du bruge din sunde fornuft. Vi håber, du må få glæde af dit ophold på Tietgen PraktikCenter, og ser frem til et godt samarbejde. Ansøgninger Som elev i SkolePraktik skal du hver måned søge minimum 3 stillinger, da du skal være aktiv jobsøgende, hvilket også er gældende for elever, der er syge, på skoleophold eller i forlagt undervisning (VFU). Oversigt over søgte stillinger sendes på e mail til din vejleder, den første mandag i hver måned. Såfremt der ikke er uafsluttede arbejdsopgaver og efter aftale med en vejleder, er der mulighed for at skrive ansøgninger i arbejdstiden: Mandag til torsdag fra kl Ved jobsamtaler skal du lave en aftale med vejlederen om, hvor lang tid du forventer at bruge på transport. Ansøgninger skal afleveres udenfor arbejdstiden. Arbejdstid Man tor kl Fre kl Tietgen PraktikCenter har flextid, og du kan optjene flex mandag til fredag fra til Hvis du vil optjene flex, er det en betingelse, at der er arbejde til dig. Dvs. hvis der ikke er arbejde i firmaet, må du vente med at møde til kl Du må max. opspare 15 timers flextid og max. skylde 7,5 timer. Firmaet / afdelingerne må ikke affolkes, så flex skal aftales indbyrdes og med vejlederen. Brand og anden katastrofe Ved brand og anden katastrofe skal du rette dig efter brandinstruktionen, som du finder i bygningen. Digitale lønsedler TietgenSkolens ansatte får digitale lønsedler. Du vil få den på boks.dk. Elevplan Det er dit ansvar at elevplanen er ajourført. Både dit CV og listen med dine ansøgninger skal oploades regelmæssigt. Fagforeningsforhold Overenskomst i henhold til Handels og Kontorfunktionærernes forbund er gældende. Fagprøve Din uddannelse skal afsluttes med et skriftligt projekt samt en mundtlig eksamination med udgangspunkt i opgaven. Det skal du gennemføre i den sidste halvdel af uddannelsen. Du får en uge fri til at skrive fagprøven og en dag til at indsamle information. Ferie På Tietgen PraktikCenter følger vi ferieloven. LÆS MERE PÅ Side 3

4 Henvisninger I hvert firma finder du en håndbog, hvor du kan læse hvilke opgaver, der er i de forskellige afdelinger. Desuden vil du få udleveret en arbejdsbeskrivelse, der nærmere forklarer arbejdsfunktioner og rutiner i de forskellige afdelinger. Kaffe / te ordning Hvert firma styrer sin egen kaffe / te ordning. Du må kun drikke kaffe i pauserne, da det ikke er tilladt at have drikkevarer eller mad ved arbejdspladsen. Du må dog gerne have en flaske med skruelåg stående. Lovligt fravær Der kan gives fri til deltagelse i særlige familiemæssige begivenheder for dig selv, din ægtefælle/samlever, dine forældre eller dine børn ved: eget bryllup konfirmation af eget barn dødsfald/begravelse (nærmeste familie) der kan give hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: a) hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, b) forholdene på tjenestestedet tillader det, c) barnet er under 18 år, og d) barnet er hjemmeværende. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selv om den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan derfor også dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag. Den ansatte får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, den pågældende ville have fået under sygdom. I grundlaget for beregning af løn indgår dog ikke eventuelle fast påregnelige særlige tillæg. Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed for den enkelte ansatte. Ulovligt fravær kan medføre reduktion i elevgodtgørelsen/ praktikydelsen og medføre advarsel og efterfølgende afskedigelse. Lukkevagt Den sidste som forlader firmaet efter endt arbejdsdag, har ansvaret for, at: døre, vinduer er lukkede og låst, PC ere, printere og regnemaskiner er slukkede. LÆS MERE PÅ Side 4

5 Læge og tandlægebesøg Planlagte besøg hos læge, tandlæge og fysioterapeut skal som hovedregel foregå uden for arbejdstiden. Kan det ikke lade sig gøre, skal du bruge af din opsparede flextid. Du skal så vidt muligt prøve at få en ydertid. Akut besøg hos læge, tandlæge og fysioterapeut bliver registreret som fravær. Lønsedler Du modtager din lønseddel elektronisk i din e Boks (se under Digitale lønsedler). Elevsamtaler Efter ca. 3 måneder bliver du indkaldt til din første elevsamtale. Den næste kommer efter ca. 9 måneder og den sidste efter ca. 1½ år. Mobiltelefoner Mobiltelefonen skal være slukket eller på lydløs i arbejdstiden. Møder I SIMU virksomhederne er der følgende møder: internt møde hver 14. dag personalemøde hver 14. dag Der tages referat til alle møderne og sendes på mail til alle medarbejdere i firmaet. Omgangsform Dette er en arbejdsplads, hvor vi behandler hinanden med respekt. Vi taler pænt og høfligt om og med hinanden, er samarbejdsvillige og kvalitetsbevidste i vores arbejde. Outlook Tietgen PraktikCenters fornemste opgave er at afspejle den virkelige verden. Det betyder bl.a. at en stor del af kommunikationen mellem Tietgen PraktikCenter og dig er elektronisk. Internetforbindelsen til læsning af mails og download af lønsedler er du selv ansvarlig for. Du er selvfølgelig altid velkommen til at benytte faciliteterne på Tietgen PraktikCenter i åbningstiden; i værste fald må du gå på biblioteket. For at komme ind i din mailboks uden for TietgenSkolen skal du gøre følgende: åben din internetforbindelse skriv post.tietgen.dk (uden www) i browseren og der kommer en dialogboks frem i øverste linie skriver du dit PCF nummer; f.eks. pcf2202 i nederste linie skriver du din egen adgangskode; f.eks. mosegris Har du problemer med at logge dig på eller ikke har fået udleveret et PCF nummer af den ene eller anden årsag, kan du blot henvende dig til din vejleder, som så vil være behjælpelig med at guide dig igennem problemerne. Vi forventer af dig, at du uanset om du er i praktik (VFU), på skoleophold, sygemeldt eller til stede på Tietgen PraktikCenter åbner og læser din personlige mail, som sendes til dig på ovennævnte e postadresse, en til to gange ugentligt, og kvitterer for den tilsendte post i de tilfælde, du bliver bedt om det. I arbejdstiden skal medarbejderne indbyrdes tale dansk. Ordensregler Din arbejdsplads skal være ryddet, inden du går hjem. Du skal selv sørge for at rydde op i køkkenet og dit brugte service sættes i opvaskemaskinen. LÆS MERE PÅ Side 5

6 Pauser Formiddag Frokost Eftermiddag 20 min. 35 min. 20 min. Om fredagen er der kun én pause, som holdes om formiddagen, den varer 20 min. Da der hele tiden skal være personale i firmaet, holdes pauserne forskudte. Tiderne kan du finde i dit firma. Forlader du området i pauserne, er det kun tilladt efter aftale med en vejleder. PC og PCF nummer På Tietgen PraktikCenter har alle medarbejdere modtaget et PCF nummer, som du skal bruge til at logge på maskinerne. Desuden skal dette bruges til at logge dig på din personlige mailboks (se under Outlook) på TietgenSkolens postsystem. I denne mailboks vil du fremover få alle meddelelser, som bliver udsendt fra Tietgen PraktikCenter. Praktikpladsen.dk Du er selv ansvarlig for at hente dine informationer. Du vil kunne bruge Outlook til dine forpligtelser overfor hvor du skal være praktikpladssøgende mens du er tilknyttet skolepraktikordningen. Får Tietgen PraktikCenter beskeder til dig fra PraktikService, vil vi kontakte dig via Outlook. Det er vigtigt, at du logger ind min. 1 gang pr. måned på praktikpladsen.dk. Påklædning Du skal møde velsoigneret og i passende påklædning. Kort sagt skal du være klædt på til at kunne deltage i en jobsamtale. Det vil sige, at: joggingtøj cykelshorts bare maver forskellige former for hovedbeklædning overdreven piercing ikke er passende påklædning på Tietgen PraktikCenter. For herrernes vedkommende, er det om sommeren tilladt at møde i pæne cowboy og lærredsshorts. Overtøj skal du hænge på stumtjenerne og ikke på stolene i firmaet. Rygning Kontoret er røgfrit, og det er derfor kun tilladt at ryge udendørs i de markerede felter. Samarbejdsudvalg Ca. hver 3. måned afholdes der møde i samarbejdsudvalget (SU). Deltagere er lederen, minimum en vejleder og én elev fra hvert firma. Hvert firma har enten en repræsentant og en suppleant. De siddende medlemmer har ansvaret for, at hvervet bliver overdraget til en anden, når de forlader Tietgen PraktikCenter. Skemaer og breve Når du starter på Tietgen PraktikCenter, får du udleveret et bruger ID og på din mail bliver der sendt diverse skemaer. Du er selv ansvarlig for at være synlig på Privat brug af pc og kopimaskiner Spil på PC og surfing på nettet er ikke tilladt og kan være fyringsgrund. Outlook må kun benyttes i forbindelse med arbejdet i firmaet. Kopiering af private dokumenter er tilladt mod betaling. Undtaget er bilag til jobansøgninger. LÆS MERE PÅ Side 6

7 Sygdom Er du syg, skal du ringe samme dag mellem kl og kl Det er kun vejlederne og lederen, der kan modtage en sygemelding. Hvis du ikke ringer, kan det medføre en advarsel, da det er ulovlig udeblivelse. Vejledernes telefonnumre er: Tina Le Søren Er du på skoleophold, skal du både ringe til skolen og til Tietgen PraktikCenter. Hvis du er i praktik (VFU), skal du både ringe til virksomheden og til Tietgen PraktikCenter. Øl, vin og spiritus Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden. Det er heller ikke tilladt at møde påvirket på arbejde. Sker dette, kan det medføre bortvisning. Telefonnumre på Tietgen PraktikCenter Safir sekr Sweet Kids sekr Le Andersen Søren Skov Marian Pedersen Tina Markussen Tavshedspligt Du har tavshedspligt omkring de interne forhold vedrørende dine kolleger og Tietgen PraktikCenter Telefon Du må kun i begrænset omfang bruge firmaets telefon til private samtaler, f.eks. opkald til læge, tandlæge eller lign. Ved indgående samtaler fungerer sekretariatet som omstilling til de forskellige afdelinger. Tyveri Du skal altid tage dine værdigenstande såsom mobiltelefon, pung og lignede med dig, når du går til pause. Det er dit eget ansvar at passe på dine ting. LÆS MERE PÅ Side 7

8 TIETGEN KOMPETENCECENT Tietgen KompetenceCenter Ejlskovsgade Odense C Tel TIETGEN KOMPETENCECENTER

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet.

PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet. PERSONALEHÅNDBOG Fordi kreativitet er alletiders råstof Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet. VERSION 5 Kulturskole Rev: Nov 2014 1. Indhold 1. INTRODUKTION...4 a. Hvem er VI?...4 b. Åbningstider...5

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere