Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst"

Transkript

1 Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Det er et problem at der ikke er en endegyldig afklaring af stoffets genotoksiske egenskaber Det er et problem ved vurderingen at mange referencer er meddelelser uden peer-review (industrirelaterede) Det formelle koncept er overholdt

2 Kemi Der findes en række peroxider der kan anvendes som tandplejgemidler, men Hydrogenperoxid(HP) og peroxycarbamid(poc) er de mest brugte. 1 gram HP svarer til 3 gram POC. Den aktive komponent i produktet er atomar ilt der frigives ved spaltning af hydrogenperoxid med enzymet katalase. Afhængig af hvilken reaktion hydrogenperoxid indgår i dannes forskellige nedbrydningsprodukter Superoxid dannes i åndingskæden og kan reagere med hydrogen peroxid under dannelse af hydroxylradikalet, der også dannes når hydrogenperoxid reagerer med overgangsgruppemetaller (jern og kobber). Hydroxylradikalet er yderst reaktivt og cancerogent.

3 Toksikologisk vurdering: Akut toksicitet (LD 50 ) Hydrogenperoxid(HP) rotte Oral: mg/kg bw - Dermal: 700 7, kanin Dermal: Tooth whiteners(tw) 10 22% rotte Oral: > 5000 mg/kgbw - mus Oral: HP irriterer øjet ned til 0.01% afhængig af betingelserne. HP irriterer slimhinder ned til 1%. TW/HP medfører ulcerationer i ventriklen ned til 15/5 mg/kg

4 Toksikologisk vurdering: Akut toksicitet (LD50) Hydrogenperoxid og peroxocarbamid irriterer slimhinder afhængig af forsøgsomstændighederne. Værdien af LD 50 til vurdering af akut toksicitet er ringe pga. den store spredning I øvrigt er LD 50 obsolet og erstattet af GHS(Global) Harmonized System

5 Toksikologisk vurdering: Gentagen dosering 28 dage. Rotter: Eksponeringen er kun pulmonal. Kun laveste dosis (2.9 mg/m 3 ) er uden effekt. NOAEL fastsættes til 2.9 mg/m3 > 90 dage Mus. Oral: 150 mg/kg/dag. Ændringer i indre organer efter 35 uger og vægttab. 1 g/kg/dag medførte død efter to uger 135 dage. Mus. Oral: Dosisafhængig reduktion i vandindtagelse og vægt. Der ses duodenal hyperplasi ved 300 ppm, 100 ppm er uden effekt. NOAEL fastsættes til 100 ppm. 90 dage Rotter. Tre rotteforsøg med oral dosering op til 2.4%. Der ses dosisafhængigt reduceret væskeindtagelse og vægttab i alle forsøg. LOAEL fastsættes til 86 mg/kg/dag.

6 Toksikologisk vurdering: Mutagenicitet Hydrogenperoxid: Bakterielle systemer: Hovedsagelig Salmonella, mutationer 75% positive CHO-celler: DNA strengbrud, genmutation, Sister chromatid exchange 60% positive Humane celler: Strengbrud, unscheduled DNA syntese, chromosomaberrationer 80% positive

7 Toksikologisk vurdering: Mutagenicitet Tooth whitener: Bakterielle systemer: Salmonella, ikke mutagen. Escherichia, reducerer DNA reparationen. Forfatterne anbefaler streng kontrol med anvendelsen Af whiteners, analog til stråleskader! Muse- og CHO-celler: Comet assay viser en koncentrationsafhængig DNA-skade med seks produkter. Administraton af op til 1 g/kg til mus og hamster øgede ikke mængden af marvceller med mikronuklei Humane celler: MCF-7 celler viste strengbrud og nekrose ved 1 mg/ml Hydrogenperoxid i mediet.

8 Peroxid, tandplejemidler Toksikologisk vurdering: Genotoksicitet Mus Oral: 100 uger med 0 0.4% HO giver stigende frekvens af tumorer i duodenum, invasion af carcinomer i duodenum. 0.4% HP i optil 700 dage udvikledes hyperplasi, adenomer og carcinomer afhængig af behandlingstid. 0.4% HP i 7 måneder viste omvendt proportionalitet mellem celleforandringer og katalaseaktivitet. Rotter Oral: 7 uger med 1% HP oralt og promotor udvikledes ventrikelpapillomer med HP og med HP + promotor. I et dårligt studie med 1.5% HP, udvikledes carcinomer i GI-kanalen. Hamster: Pensling i kindposen i op til 22 uger med 10% eller 30% HP alene var negativ. 3% HP + DMBA gav carcinomer i 55% af dyrene mens 30% HP + DMBA gav carcinomer i 100%. 20 ugers pensling med 0.75% HP + bicarbonat, DMBA + bicarbonat, DMBA + 3% HP. Gruppe 2 gav 80% tumorer, gruppe 3 gav 74%.

9 Toksikologisk vurdering: Genotoksicitet HP Mus: Pensling en gang med DMBA, derefter 3 uger med 1.5% HP, negativt resultat.samme procedure med perbenzosyre: 40% skindtumorer og 10% carcinomer. Hamster: 3.3% HP + DMBA i kindposen. Efter 14 uger var alle hanner positive. 34 uger med DMBA. 34 uger med nedsat DMBA eller 34 uger med nedsat HP var negative. SCCP konkluderer at HP besidder en omend svag genotoksisk effekt Det vil derfor være meningsløst at fastsætte en NOAEL.

10 Toksikologisk vurdering: Reprotoksicitet Det indeholdte materiale kan ikke danne basis for en vurdering

11 Toksikologisk vurdering: Eksponering Ifl.SCCP sluges 240 mg tandpasta per børstning indeholdende 0.1% HP. 2 gange børstning: mg HP/kg/dag. Ifl. SCCP sluges 1 g. vand per skylning svarende til 0.05 mg HP/kg/dag Der refereres til en lang række kliniske studier hvor de fleste lider under at være for korte med for små og for utilstrækkelige grupper (manglende kontroller) I de fleste undersøgelser lå HP indholdet under 3% og langt de fleste lå på 1.5%. For lav dosering hvis effekter skal ses indenfor rimelig tid.

12 Toksikologisk vurdering: Nedbrydning Nedbrydningshastigheden afhænger af produktets udformning: Tape med HP-gel, gel til påsmøring af tænderne og tandskinne med gel. Gelstrips sluges undertiden, risiko for systemisk eksponering. Trays kan overfyldes og påvirkes ved gumling, risiko for systemisk eksponering. Producenterne anfører at risikoen for uønskede virkninger er 1:1000, Indenfor miljøtoksikologien anses en risikofaktor på 1:100,000-1:000,000 for stoffer mistænkt for genotoksicitet for passende!

13 Påvirkning af tanden Emalje- og dentinoverfladen Ved pensling af tanden med (16(HP) og 35%(POC) ses ændringer i emaljen svarende til de ændringer man ser ved overdreven indtagelse af soft drinks og frugtjuice, dvs demineralisering. Høje koncentrationer nedsætter hårdheden af emaljen men fluorid modvirker demineraliseringen. Det hævdes at spyt hæmmer ændringerne ved at danne en (bakteriefyldt) hinde på tænderne! På grund af metodologiske problemer er det vanskeligt at overføre in vitro resultater til in vivo

14 Påvirkning af tanden Emalje og dentin Ved pensling af tanden med op til 35% HP ses nedsat brudstyrke. Restaureringsmaterialer De eneste restaureringsmidler der påvirkes af HP er amalgam og visse kompositmaterialer Optagelse i tanden Allerede efter 15 min. Kan HP måles i pulpa, HP absorberes hurtigere end POC.

15 Sikkerhedsvurdering MOS Tandpasta og mundskyllemidler: 100 dages rotteforsøg, fald i katalaseaktivitet, NOAEL: 20 mg/kg/dag. Estimeret daglig indtagelse (SCCP): Tandpasta: 480 mg/dag. Mundskyl: 3000 mg/dag. HPindhold: 0.1%. MOS tandpasta: Daglig eksp. mg/kg =0.48/60 = mg/kg. MOS = 2500 MOS mundskyl: Daglig eksp. mg/kg =3.0/60 = 0.05 mg/kg. MOS = 400 Tandblegemidler: 100 dages rotteforsøg, fald i katalaseaktivitet, NOAEL: 20 mg/kg/dag. HPindhold: 6%. Estimeret daglig indtagelse: 0.2 mg/kg/dag. MOS = 20/0.2 = 100

16 SCCP s anbefaling Produkter indeholdende PH op til 0.1%: Kan bruges risikofrit. Produkter indeholdende PH fra 0.1% op til 6% SCCP ser sig ikke i stand til at definere et indhold af HP som kan betragtes som sikkert. Med stigende koncentration og frekvens øges risikoen. Gøres produkterne frit tilgængelige er der risiko for overforbrug. Overforbrug kan undgås hvis de kun håndteres af professionelle efter klinisk undersøgelse af mundhulen. Anvendelsen på børn og unge kan ikke vurderes pga. manglende data Der bør gennemføres yderligere kliniske og epidemiologiske undersøgelser Produkter indeholdende HP over 6%: Pga. øget risiko for akutte og kroniske effekter kan tandblegemidler med et HPindhold over 6% ikke anses for sikker for forbrugeren.

17 Peroxid, tandblegemidler Analyse af tandblegeprodukter Analysemetode Princip: Katalase enzym omdanner hydrogen peroxid til ilt og vand. Med en ilt-elektrode måler man mængden af det dannede ilt i et lukket kammer. 87,9 Iltmåler Glaskammer Ilt-elektrode

18 Peroxid, tandblegemidler Resultater Produkt type Aktiv stof angivet indhold bestemt indhold købt fra Produkt A blegegel CP 10 9,7 Dansk hjemmeside Produkt B blegegel CP 22 20,7 Produkt C blegegel CP 16 15,4 Produkt D blegegel HP - 10,4 Produkt E blegegel HP - nd/3,0 Produkt F væske HP - 0,04/2,0 Produkt G blegegel/ pen HP 6 4,9 Dansk hjemmeside/dansk udviklet produkt Dansk hjemmeside/dansk udviklet produkt Tysk "apotek /andet produkt forhandles Hjemmeside, Sverige/forhandles ikke mere Hjemmeside, Sverige/forhandles ikke mere Supermarked/produkt eksisterer ikke længere

19 Peroxid, tandblegemidler Lovgivning og fortolkning 0,1 % gældende i kosmiske tandprodukter Tandlæger kan anvende højere koncentrationer, hvis der drejer sig medicinsk behandling Direktiv 93/42/EEC (medical devices) gælder ikke for kosmetiske produkter dækket af Direktiv 76/768/EEC En tandlæge må sige god for en medicinsk behandling

20 Peroxid, tandblegemidler Salg af tandblegemidler til hjemmebrug Citater fra hjemmeside: VIGTIGT: White Smile Basispakken er CE godkendt i EU, under medical device direktivet og er derfor lovlig. Køber du andre steder end hos din tandlæge eller hos Nyt Smil, bør du sikre dig at produktet er CE godkendt. Er tandblegning solgt via Internettet ulovligt? Det er faktisk korrekt at iht. kosmetik direktivet, må blegmidler højst indeholde 0,1% Hydrogen Peroxid. 0,1% svarer til mundskyl og kan derfor ikke blege tænder. Så tandblegningsprodukter solgt via Internettet mv. indeholdende over 0,1% er derfor ulovligt. Eneste undtagelse er såfremt produktet er klinisk testet og herefter CE godkendt iht. EU s Medical Device direktiv. Alle White Smile produkterne hos Nyt Smil er selvfølgelig CE godkendt og fuld lovligt til salg via uddannede tandlæger / NytSmil-specialister samt fra denne hjemmeside.

21 Peroxid, tandblegemidler Kommentar: Firma lancerer produkt som medical device Direktiv 93/42/EEC (medical devices) gælder ikke for kosmetiske produkter dækket af Direktiv 76/768/EEC En tandlæge foretager en medicinsk behandling Fællesudmelding fra lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen (2006): Det er ulovligt at markedsføre tandblegemidler med CE mærke som medicinsk udstyr på det danske marked. Ifølge dansk lovgivning om medicinsk udstyr er tandblegemidler ikke medicinsk udstyr.

22 peroxid, tandblegemidler 0,1 % har ingen effekt på blegning af tænder Vurdering fra SCCP: Produkter med mere end 6% vurderes ikke sikre Vores anbefaling er 3 % er ufarligt Eneste begrundelse for at tillade tandlægers salg af rester til behandling. Skinne til blegemiddel er individuelt tilpasset. Utilsigtet eksponering begrænses. Problem at markedet er ukontrollerbart, en vis lempelse kan muligvis kontrollere det.

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: 42348-3 Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt:

Læs mere

Kræft og kræftfremkaldende stoffer

Kræft og kræftfremkaldende stoffer KAPITEL 2 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Håkan Wallin Lisbeth E Knudsen Ulla Vogel Peter Møller 64 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft forårsaget af påvirkninger

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres?

Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? FødevareRapport 2002:18 1. udgave, 1. oplag, juli 2002 Copyright: Fødevaredirektoratet Oplag:

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder Tandlægeskræk

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder Tandlægeskræk hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder NUMMER 2 MARTS 2006 VEDLAGT SOM UAFHÆNGIG TEMAAVIS I MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN, MARTS 2006 Din vej til et flot smil Det øger selvværdet

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen.

i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen. Tandlægekunst i krydsild Tandlægers virke er til diskussion, og opmærksomheden retter sig især mod brugen af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Vi har mødt en af landets f~, alternativt arbejdende tandlæger,

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Scotch-Weld DP-270 Sort, Part A og B. Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2 Alkalisk vand er en fordel for vores helbred, ph 7.1 10+ Neutralt vand er neutralt for vores helbred, ph 7 Syreholdigt vand/væske er nedbrydende for vores helbred, ph 3 6,9 Ændre på fem minutter almindeligt

Læs mere

Antioxidanter og helbred

Antioxidanter og helbred Antioxidanter og helbred Antioxidanter og helbred En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Leif H. Skibsted Lars O. Dragsted Jørn Dyerberg Harald S. Hansen Bente Kiens Lars Ovesen Anne Tjønneland Antioxidanter

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE Adper Scotchbond 1XT Enhedsdosis Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte

Læs mere

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole LÆGEMIDDELFORSKNING 2000 D A N M A R K S F A R M A C E U T I S K E H Ø J S K O L E Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole Redaktion: Mette Rasmussen (ansvarshavende), Jesper Munck,

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer 1. Resume Kortlægningen af bor-forbindelser omfatter 10 bor-stoffer, hvoraf borsyre og borax er langt

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Min kat har det helt fint på tørfoder! Ethvert levende væsen har det fint" indtil ydre tegn på en sygdom ses. Det lyder måske som et meget indlysende

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1.

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1. Det arktiske dilemma Uden tradition ingen kultur. Derfor kan man sige, at hver livskraftig kultur, ligesom Ænæas bærer sin far på ryggen. V.A. Koskenniemi Et folks kostvaner er en uadskillelig del af dets

Læs mere

Behandling af tryksår

Behandling af tryksår Behandling af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Behandling af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere