HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY."

Transkript

1 Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1

2 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog Her hos os med udgangspunkt i kommunens værdier. Disse er opdelt i følgende fire værdisæt. Professionalisme og udvikling Samarbejde og tværfaglighed Arbejdsglæde og sundhed Selvorganisering og ejerskab Indhold side Indledning til Her hos os 2 Professionalisme og udvikling 4 Samarbejde og tværfaglighed 8 Arbejdsglæde og sundhed 10 Selvorganisering og ejerskab 18 2

3 Indledning til Her hos os Dette er en håndbog om personalepolitik, hvor udgangspunktet er personalet og dets trivsel. Heldagsskolen Vejlbys formål med at udarbejde personalehåndbogen Her hos os er, at vi i fællesskab vil skabe en arbejdsplads, hvor vi alle arbejder sammen for at opnå trivsel, udvikling og mål for elever samt personale. Vi har udarbejdet Her hos os for at synliggøre og vise, hvilke rammer vi arbejder efter, samt hvilke tilbud, vi har til medarbejderne på Heldagsskolen Vejlby. Det handler for os om, at vi trives og er glade og stolte af vores arbejdsplads. Med Her hos os har vi forsøgt at skabe nogle basale vilkår, der kan være medvirkende til at skabe trivsel, tryghed og arbejdsglæde. Håndbogen evalueres årligt. Hvis du har nogle ideer, er du altid velkommen til at kontakte din leder. Januar Personale og ledelse ved Heldagsskolen Vejlby 3

4 PROFESSIONALISME OG UDVIKLING: Her hos os er professionalisme og udvikling i vores daglige og faglige arbejde båret af viljen til at lære og lykkes. Det betyder, at vi arbejder ud fra følgende principper: At medarbejderne tager medansvar for egen og kollegers udvikling. At vi holder medarbejderudviklingssamtaler og opfølgning. At vi sikrer at nye medarbejdere bliver introducerede. At ledelsen sætter klare mål for kompetenceudvikling med eleven og skoleudvikling i centrum. At vi indgår arbejdstidsaftale med relevante fagforbund. At der er fokus på værdier og personlige kvalifikationer i annoncering efter nyt personale. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og opfølgning MUS skal afholdes en gang årligt med varighed af ca 1,5 time. Der udarbejdes et skriftligt oplæg til samtalen, der udleveres til medarbejderen. Formålet er: At udbygge kontakten imellem leder og medarbejder At give lederen og medarbejderen et billede af de daglige arbejdsopgaver og deres udførelse At åbne mulighed for, at lederen og medarbejderen gensidigt afpasser deres forventninger til fremtidige arbejdsopgaver At afklare medarbejderens udviklings- og uddannelsesbehov, herunder afklaring af kommunens mulighed for at tilbyde medarbejderen yderligere personlig og faglig udvikling At drøfte samarbejdet 4

5 Der drøftes ikke sygefravær og løn. Det er vigtigt, at begge parter føler, at de får talt alle de væsentligste ting igennem, og derfor bør mødetidspunktet for samtalen aftales i god tid og senest en uge før samtaletidspunktet, så man: Møder forberedt til samtalen. Har ro og nødvendig tid til at gennemføre samtalen. Tør drøfte også svære spørgsmål. Lytter til hinanden. Det er lederens ansvar, at samtalen afholdes i rolige omgivelser, og at der er forplejning. Der skal være fokus på faglig og personlig kompetenceudvikling. Dette betyder, at der opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Det er et gensidigt ansvar mellem leder og medarbejder at nå de beskrevne mål. Er der behov aftales ny dato for opfølgning af målet og kompetenceplanen, inden samtalen slutter. Leder udarbejder referat fra samtalen, der godkendes af medarbejder. Introduktion af nye medarbejdere og opfølgning. Formålet er: At medarbejderen oplever at få en god start på sit nye job, så denne føler sig velkommen og velinformeret. Det tilstræbes at alle nyansatte (fastansatte, og ansatte i længere tidsbegrænsede stillinger over 3 mdr.)har 2 introduktionsdage. Vikarer har så vidt muligt også 1 introduktionsdag. Efter 2 4 ugers ansættelse er der en opfølgende samtale med ledelsen. 5

6 Medarbejderne tager medansvar for egen og kollegers udvikling Formålet er: At udvikle egen og kollegers praksis At vi formidler viden til hinanden At vi selv tager ansvar for at blive klogere på det, vi ikke ved Der er mulighed for orlov uden løn til relevant kompetenceudvikling. Der foretages altid en individuel vurdering af leder og orlovsansøger. Efter en medarbejder har været på kursus, forventes det, at ny viden deles med kollegaer på lærer- og pædagogmøderne eller i andet relevant forum. Ved forslag til indkøb af pædagogiske fagudviklingsmaterialer kontaktes leder. Ledelsen sætter klare mål for kompetenceudvikling med eleven i centrum Formålet er: At være bevidst om at dygtiggøre medarbejderne, så det kommer eleven til gavn med udgangspunkt i den udvikling, der sker indenfor skole- og specialområdet. Lederen går foran med værdibaseret ledelse, selvledelse, team og læring. På Heldagsskolen Vejlby vægter vi dialog og aktiv lytning. Den enkelte medarbejder har ansvar for at give kollegaer og ledelse konstruktiv feedback. Vi respekterer fælles beslutninger. 6

7 Arbejdstidsaftaler: Der indgås aftaler med relevante fagforbund. Fokus på værdier og personlige kvalifikationer i annoncering efter nye medarbejdere Formålet er: At sikre ansættelse af medarbejdere med de personlige og faglige kvalifikationer, der er brug for i den aktuelle gruppe eller team At tiltrække højt kvalificerede medarbejdere til Heldagsskolen Vejlby Før stillingsopslag drøftes det på personalemøde, hvilken profil og kompetencer vi søger. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor 2 medarbejdere deltager (en pædagog og en lærer) Vores stillingsannoncer skal udformes, så de fortæller, hvad vi kan tilbyde, og hvilke krav vi stiller til vores medarbejdere. Det tilstræbes at personalet fastansættes, og personaler i tidsbegrænsede stillinger tilbydes fastansættelse, hvis det er muligt. 7

8 SAMARBEJDE OG TVÆRFAGLIGHED: Her hos os betyder samarbejde og tværfaglighed: At vi kommunikerer med gensidig respekt ud fra en anerkendende tilgang. At den enkelte tager ansvar At det tværfaglige arbejde fremmer forståelse, udvikling og arbejdsglæde i dagligdagen. Det betyder, at vi arbejder ud fra følgende principper: Kommunikation med gensidig respekt ud fra en anerkendende tilgang: Vi bruger hinandens forskellighed som styrke. Vi inddrager relevante tværfaglige samarbejdspartnere. Vi er aktivt lyttende og åbne for nye tiltag. Tilgangen til hinanden og andre er anerkendende. Vi skaber tillid ved at tale med hinanden - ikke om hinanden. Vi er opmærksomme på at give anerkendelse og ros/ris til hinanden Som medarbejder er man selv ansvarlig for at tilegne sig nyheder/ informationer / referater fra den interne konference eller tavlen. Møder: - Der afsættes en time / uge til teammøde - Der er pædagog- eller lærermøde hver anden uge af 1 times varighed. - Der er personalemøde 1 gang / mdr af 2 timers varighed. Mødedagen ruller gennem skoleåret. 8

9 - Der er storteammøde 1 gang / mdr. at 2 timers varighed. Storteam tilrettelægger selv tid og dagsorden. Den enkelte tager ansvar Det er den enkeltes ansvar at lære og lære fra sig i et trygt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at lære og lykkes og lære af sine fejltagelser Vi bruger medarbejdernes individuelle kompetencer i form af undervisning/vejledning, og der arbejdes hen mod at lave en intern vidensbank blandt personalet. Det tværfaglige arbejde fremmer forståelse, udvikling og arbejdsglæde i dagligdagen: Vi tilstræber så høj grad af tværfagligt samarbejde såvel internt som eksternt Internt: I teams arbejder lærere og pædagoger sammen ud fra en ligeværdig og respektfuld tilgang, hvor begge faggruppers stærke sider og ressourcer kobles sammen til udvikling af eleven, skole og arbejdspladsen. Der udvises gensidig respekt mellem det pædagogiske og det teknisk/ administrative personale. Eksternt: Vi søger samarbejdet med andre faggrupper i enhver henseende, der er gavnlig for eleven, skolen og personalet. 9

10 ARBEJDSGLÆDE OG SUNDHED: Her hos os betyder arbejdsglæde og sundhed: At vi har respekt og tillid til hinanden At arbejdet giver mening, og vi giver plads til forskelligheder, succeser og fejltagelser At vi sætter trivsel højt, og vi støtter og hjælper hinanden At vi tilstræber at have så godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø som muligt, der tager udgangspunkt i APV At vi fokuserer på sikkerheds- og arbejdsmiljøet At vi har plads til humor og spontanitet Det er vigtigt for os, at alle trives og er stolte af deres arbejdsplads. Der skal desuden altid tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og ønsker, som kan variere i forhold til, hvor man er i sit livsforløb - og i den udstrækning det overhovedet er muligt tage hensyn til disse. Massage Der henvises til Middelfart Kommunes Sundhedsafd. Sundhed Indefra Se Intranet. Motion 10

11 Der henvises til Middelfart Kommunes Sundhedsafd. Sundhed Indefra Se Intranet. Gaver på mærkedage Heldagsskolen giver gaver til: 50 års fødselsdag 60 års fødselsdag 65 års fødselsdag Bryllup Kobberbryllub Sølvbryllup Ved første arbejdsdag i fastansættelse gives en buket blomster. Ved 10, 15 og 20 års jubilæum gives en buket blomster Ved fratrædelse til efterløn eller pension gives en gave samt en buket blomster. Middelfart Kommune giver desuden en gave i forbindelse med 25 og 40 års jubilæum samt ved pensionering. Der kan vælges mellem en række forskellige gaver, der fremvises på kommunens intranet. Lederen afhenter gaven i Staben. Dødsfald og alvorlig sygdom i familien Der gives tjenestefri på dødsdagen og begravelsesdagen i nærmeste familie. I særlige tilfælde (eks. meget lang afstand) kan der gives en ekstra tjenestefri dag i forbindelse med begravelsen. Der gives desuden frihed i de situationer, hvor livet gør ondt og man har brug for ekstra fridage. Dette skal ske ifølge aftale med leder. 11

12 Tjenestefri med løn Der gives tjenestefri på selve dagen med løn til: Eget bryllup. Din 50, 60 og 65 års fødselsdag. Dit 25 og 40 års jubilæum. Dit sølvbryllup. Børns bryllup. Forældre og svigerforældres sølv, guld og diamantbryllup. Hvis din mærkedag falder på en fridag, får du ikke en anden tjenestefri dag med løn. Du har naturligvis altid mulighed for at holde fri uden løn (afspadsering eller andet), når du skal deltage i en vigtig begivenhed. Du skal dog give ledelsen besked i god tid. Du kan også vælge at bytte med en kollega, men giv ledelsen besked herom. Planlagt læge- og tandlægebesøg Disse skal planlægges udenfor arbejdstid, eller der anvendes afspadsering. Akut tandlæge- og lægebesøg samt specialundersøgelser / behandlinger 12

13 Disse kan foregå i arbejdstiden, såfremt andet ikke er muligt dog altid efter aftale med afdelingsleder. Du bedes tage hensyn til dine kollegaer og arbejdspladsen. Kosmetiske operationer Du skal selv afholde udgiften til frihed ved kosmetiske operationer, medmindre der er en lægelig indikation for operationen. Barns 1. og 2. sygedag Der gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på barnets første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendig af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Du kan blive bedt om at møde på jobbet, når du har sørget for pasningsmulighed, og du kan forlade barnet. Omsorgsdage Omsorgsdagene for børn planlægges i god tid og aftales med leder. Der indsættes kun vikar for den, der afholder omsorgsdag i særlige tilfælde, så man planlægger selv i sit team, således at undervisning og aktiviteter kan gennemføres. 13

14 Seniordage Der afholdes seniordage i henhold til gældende overenskomster. Orlov Du kan søge om orlov fra Heldagsskolen Vejlby uden løn i max 1 år ved: Uddannelse: Hvis du vil tage en uddannelse, som du kan anvende i dit arbejde. Dette aftales med lederen. Alvorlig sygdom og dødsfald. Orlov aftales med lederen. Andet job: Hvis du får mulighed for at dygtiggøre/udvikle dig i en tidsbegrænset periode. Du kan ikke være fastansat i to stillinger. Erfaringen skal kunne anvendes efterfølgende på Heldagsskolen Vejlby. Øvrige ønsker: Aftales med lederen. Der kan max være to på orlov af gangen. Såfremt du ønsker at afbryde din orlov, har du ikke krav på at komme tilbage i samme stilling, før din orlov er udløbet. Vi har plads til alle Vi integrerer og fastholder medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Vi tilstræber at skabe de bedst tilpassede arbejdsmuligheder til hver enkelt medarbejder, så arbejdstid, arbejdsønsker og områder samt kompetenceudvikling tilgodeses i videst muligt omfang. 14

15 Arbejdspladsvurderinger Der udarbejdes APV efter gældende regler. APV findes i en mappe i fællesrummet samt hos AMIR. Oplever en medarbejder gener eller problemer i forbindelse med arbejdet kontaktes sikkerhedsrepræsentanten. Problemerne løses i sikkerhedsgruppen, og der udarbejdes en handleplan, som arkiveres i APV-mappen. Stress For at øge opmærksomheden og forståelsen for stress skal medarbejdere og ledere være åbne og få talt om stress. Opmærksomheden på stresssymptomer hos kollegaer er vigtigt. Det er som medarbejder legalt at sige fra i perioder, og der skal være mulighed for at deltage i fx kurser i stressforebyggelse. Gennem samtale med medarbejder og ledelse aftales konkrete handlinger og procedurer til nedbringelse af stress. Det er vigtigt at skelne mellem arbejdsrelateret stress og stress forårsaget af f.eks. personlige årsager. Der henvises i øvrigt til Stresspolitik for Middelfart Kommune (Se intranet). Gensidig respekt og en arbejdsplads uden mobning 15

16 Som kollega og medarbejder forventer vi af hinanden, at vi tænker, før vi taler. Vi er bevidste om vores kropssprog (tænk på hvordan du modtager / afgiver information, ris og ros). Vi lytter til andres meninger, forsøger at forstå hinanden og er loyale mod de beslutninger, der er truffet. Vi taler med og ikke om hinanden og har fokus på ordentlighed i dagligdagen og behandler hinanden, som vi gerne selv vil behandles. Sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet i øvrigt Der holdes fast møde i sikkerhedsgrupperne med jævne mellemrum. (Min. 4 gange årligt). Informationer fra sikkerhedsgruppen videreformidles til personalet af sikkerhedsrepræsentanten Sikkerhedsgruppens referater lægges på intra, og sikkerhedsgruppen orienterer om nye tiltag. Kontaktperson: Hver medarbejder har valgt en kontaktperson blandt kolleger, der er forpligtet på at holde øje og tage kontakt til vedkommende efter en voldsom hændelse, f.eks. en voldsom fastholdelse, magtanvendelse, vold fra elev eller verbale grovheder fra forældre. Navn på kontaktperson findes hos ledelse. Nye medarbejdere gøres opmærksom på dette, og alle har selv ansvar for, at det er det korrekte navn, der ligger hos leder. I ovenstående tilfælde tager leder en opfølgende samtale med medarbejder samt øvrige implicerede. Omsorgs- og kriseplan: 16

17 Der er udarbejdet en omsorgs- og kriseplan for Heldagsskolen Vejby, der også omhandler personalet. Den findes i en mappe på sekretærens kontor. I mappen er en plasticlomme, hvor hver medarbejder opfordres til at have navn og telefon nr til kontaktpersoner i tilfælde af ulykke. Evt. også navn og telefon nr til børns institution samt bedsteforældre. Rygepolik: På skolens grund må der ryges på anvist plads udenfor. Rygerne er forpligtet til at tømme skodkumme og holde pænt og ryddeligt. Middelfart kommune tilbyder med jævne mellemrum sine medarbejdere Rygestop kurser. Yderligere henvises til kommunens rygepolitik. Alkoholpolitik: Der henvises til kommunens alkoholpolitik. Mobiltelefoner: Medarbejderne må have deres mobiltelefoner på sig i arbejdstiden, og har selv ansvar for, at dette forvaltes på en for alle parter ordentlig måde. 17

18 SELVORGANISERING OG EJERSKAB: Her hos os betyder selvorganisering og ejerskab: At medarbejderne har frihed til selv at planlægge arbejdsdagen ud fra de afstukne rammer og opgaver. At medarbejderen kan komme med ønsker til arbejdstid. At der kan gives skemafri dage, hvis det er muligt. Disse dage går på skift i personalegruppen for dem, der ønsker det. At medarbejderne selv er med til at planlægge deres ferieplan, men ferie skal primært afvikles i undervisningsfri perioder. At medarbejderne tager stilling og løser planlægningen i fællesskab At man som selvstyrende team selv har ansvar for at løse opgaver i teamet. At der er gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere At alle tager ansvar for egne og skolens opgaver som helhed At alle yder deres bedste og henter hjælp ved kolleger eller ledelse, når der er brug for det At vi er loyale overfor Heldagsskolen Vejlby - også i fritiden Ejerskabet af personalepolitik Her hos os Der er fælles introduktionsforløb til den nye personalepolitik på Heldagsskolen Vejlby. Vi forventer, at medarbejderne læser område Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik og arbejder ud fra den i hverdagen. Personalepolitikken synliggøres ved at indgå i introduktionsmaterialet til nye medarbejdere. Personalepolitikken evalueres jævnligt, første gang i starten af

19 Kendskab til de forventninger, der bliver stillet til os Ledelsen er ansvarlig for, at medarbejderne løbende bliver orienteret/ undervist i de overordnede lovmæssige krav. Ledelsen er ligeledes ansvarlig for, at medarbejderne kender og arbejder ud fra skolens formål og værdier. Ved ansættelsessamtalen skal de gensidige forventninger afstemmes og følges op til MUS samtalen. Medbestemmelse, inddragelse og indflydelse. Medarbejderne har medindflydelse og medansvar for planlægning af egen arbejdsdag. Planlægning af mange arbejdsopgaver uddelegeres således til medarbejdere, team og faggrupper. Medarbejderne inddrages i forandringsprocesserne på arbejdspladsen. Synliggørelse af mål, rammer og ressourcer De overordnede mål, rammer og ressourcer fremgår af Heldagsskolens udviklingsplan.lærere og pædagoger har eget budget til undervisning samt aktiviteter. Alle medarbejdere bliver hvert kvartal informeret om skolens økonomi og får således kendskab til, hvordan de økonomiske ressourcer er tildelt. På personalemødet orienteres om budgetopfølgning og den samlede økonomi. 19

20 Gensidige faglige og personlige forventninger til hinanden som ledere og medarbejdere Det er forventningen, at man som leder og medarbejder Er ærlig og åben. Er opsøgende/undersøgende/reflekterende. Er fleksibel, positiv og aktiv i udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Er engageret og er med til at udvikle Heldagsskolen. Er omsorgsfuld og har hjerte og hjerne med på arbejde. Er omstillingsparat og har mod på nye udfordringer. Er professionelle og arbejder på et højt fagligt niveau. Er opmærksomme på og drager omsorg for hinanden. Er bevidst om at brugen af humor er vigtig for arbejdsglæden. Selvstyrende teams Forudsætningen for velfungerende selvstyrende teams er, at de er veldefinerede. Dvs.: Relation: Alle teams har udarbejdet leveregler, som er synliggjorte i hvert team Personalepolitikken Her hos os udstikker aftalerne på Heldagsskolen Vejlby sammen med de kommunale politikker. Teamet: - Teamet består af personalet om hver enkelt klasse ( lærere og pædagoger ) 20

21 - Giver hinanden besked ved sygdom, raskmelding, forsinkelser og lign. - Vi vurderer ikke på hinandens sygdom og lign., men forsøger at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde og gerne skulle nedbringe sygdom. - Aflaster og støtter hinanden - Vi giver udtryk for egne behov, og forsøger at være opmærksomme og hensynsfulde over for andres. - Vi holder teammøde indenfor aftalt tidsramme - Der er aftalt dagsorden, så der ikke opstår frustrationer, og man føler man spilder tiden. Værdier i teamsamarbejdet: - Ligeværdighed, herunder gensidig respekt for hinanden som mennesker og fagpersoner. - Medinddragelse i beslutninger om elever. - Loyalitet over for beslutninger. - Lytter til hinandens forslag og forsøger ikke at være forelskede i egne ideer. - Aftaler, hvem der laver hvad og overholder og respekterer disse aftaler. - Bakker hinanden op over for forældre. - Opfølgning af aftaler. 21

22 - Fælles pædagogik over for elever. - Uenigheder drøftes uden elevers tilstedeværelse - Plads til nye ideer. - Omstillingsparate - Omsorg for hinanden - Humor Arbejds områder: - Gensidig information - Fælles planlægning af undervisning, klassens indretning, aktiviteter m.m. - Drøftelser om elever, dagligdag m.m. - Kontakt til forældre, psykolog, sagsbehandlere m.fl. - Oversigt over elevernes mindmaps m.m. - Planlægning af skole/hjem samtaler, tværfaglige møder m.m. - Udarbejdelse af statusrapporter, handleplaner - Forberedelse af tværfaglige møder - Kollegial supervision eller supervision udefra - Deltagelse i eksterne møder vedr. elever. 22

23 Det selvstyrende team har følgende beføjelser: - To team kan gå sammen og træffe aftaler/ beslutninger m.m. - Teamet tilrettelægger selv sin arbejdsdag, herunder: o Skema (undervisningstiden.) Lærer har ansvar for, at fag er dækket ind efter bekendtgørelsen. o Undervisning på tværs af klasserne o Planlægning af eftermiddage til kl. 14 (mandag torsdag) o Ture ud af huset o Beføjelse til at give en elev fri en enkelt dag o Kontakten til hjemmet og andre eksterne samarbejdsparter o Planlægger og afvikler selv skole/hjem samtaler o Råderum over klassens budget o Lejrskole: hver klasse skal selv bestemme indhold og ikke nødvendigvis hele skolen samlet. o Mulighed for at lave interne aftaler samt fleksibilitet i forhold til at dække hinanden ind ved f.eks. korte ærinder. (Der skal ikke bruges vikar, skal ikke godkendes af leder) 23

24 o Ved sygdom, kurser eller andet planlagt fravær: Det tilstræbes, at der er vikardækning, hvis det ikke er kollegialt, pædagogisk eller undervisningsmæssigt forsvarligt med det personale der er på arbejde den dag i det pågældende store team. Der afholdes teamudviklingssamtaler hvert 2. år eller efter behov. Evaluering af indflydelse og delegering til medarbejderne med henblik på øget selvorganisering. En gang om året drøftes indflydelse og delegering på et personalemøde. Der delegeres løbende nye opgaver og kompetencer til medarbejderne. 24

25 25

Velkommen til Her hos os

Velkommen til Her hos os Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog Her hos os med udgangspunkt i kommunens værdier. Disse er opdelt i følgende

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien.

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som pædagog, lærer, mentor og vikar har

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Fælles stillingsbeskrivelse for mentorer ved Den selvejende institution Under Kastanien.

Fælles stillingsbeskrivelse for mentorer ved Den selvejende institution Under Kastanien. STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for mentorer ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som pædagog har ansvaret for de dispositioner du tager i

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Violskrænten. En teambaseret organisation

Violskrænten. En teambaseret organisation Violskrænten En teambaseret organisation Plejecenter Violskrænten er et attraktivt plejecenter, og beboerne trives igennem den gode hverdag, hvor de er aktive i eget liv. Forord Team er vores måde at organisere

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

ik itlo epl a noserp

ik itlo epl a noserp Personalepolitik PERSONALEPOLITIK... 2 Formål med personalepolitikken... 2 Forord... 4 Personalepolitikkens temaer... 5 Ansættelse og fratrædelse... 6 Rekruttering... 6 Ansættelse... 8 Fratrædelse... 8

Læs mere

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Sct. Pauls Kirkes Personalepolitik har til formål at Kirkens Vision og Mission bliver realiseret samtidig med at medarbejderne befinder sig godt og trives på

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere