Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Onsdag den 12-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Anette Nørskov, Birger Jensen, Ernst Hansen, Mogens Johansen, Rita Pedersen

2 Indholdsfortegnelse Til efterretning - åbne sager Til efterretning - Strandvej 10 Slamlager Til behandling - åbne sager Licitation Knarrebjergvej, Svendborgvej og Åkildevej Licitation Midtervej, Brunsvej og Søgårdsvej Lokalplan Ballen Havn / forslag Medlemsskab af DANAS Modtagestation Fyn I/S, vedtægstændring Cykelsti mellem Kirkeby og Stenstrup, linieføring Lukket sag: Meddelelser fra afdelingen Lukket sag: Evt Information til pressen

3 Side 122 Til efterretning - åbne sager 111. Til efterretning - Strandvej 10 Slamlager J.nr.: P21 Sagsid.: 5374 Initialer: hew Åben sag Fyns Amt har med brev af 31. august 2001 til Hedeselskabet skrevet: at amtet vurderer at Hedeselskabet ikke vil kunne opfylde lugtvilkåret ved opbevaring og håndtering af slam fra Fredericia Renseanlæg og at der derfor ikke længere må tilføres slam med lugtproblemer. at Hedeselskabet skal tømme lageret helt for slam fra Fredericia Renseanlæg i en sammenhængende periode inden udgangen af september Der skal køres med lukkede, tætte vogne uden spild. Vognenes dæk skal renses inden bortkørsel. at lageret skal renses umiddelbart efter tømning for at sikre, at lugtgenerne bringes til ophør. at amtet senest den 17. september modtager en redegørelse fra Hedeselskabet for rensemetoden af lageret og bliver underrettet når rensningen er udført. at amtet kontaktes inden der igen tilføres spildevandsslam så amtet kan vurdere lugten i forbindelse med at enkelte planlagre fyldes. at tilførsel af spildevandsslam fra andre renseanlæg kun må være slam, som er udrådnet i rådnetank og fri for lugtproblemer. Til efterretning. Til behandling - åbne sager 112. Licitation Knarrebjergvej, Svendborgvej og Åkildevej J.nr.: Sagsid.: Initialer: brs Åben sag

4 Side 123 Teknik- og Miljøafdelingen har onsdag den 29. august 2001 afholdt offentlig licitation over kloakering af Knarrebjergvej, Svendborgvej og Åkildevej. Der blev afgivet følgende tilbud: Ollerup Maskinstation: kr. Solbjerg Maskinstation: kr. Hans H. Pedersen: kr. Indstilling Efter en gennemgang af tilbudet indstiller Teknik- og Miljøafdelingen at arbejdet overdrages den lavestbydende Ollerup Maskinstation. Indstilling godkendt Licitation Midtervej, Brunsvej og Søgårdsvej J.nr.: Sagsid.: Initialer: brs Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen har onsdag den 29. august 2001 afholdt offentlig licitation over kloakering af Midtervej, Brunsvej og Søgårdsvej. Der blev afgivet følgende tilbud: Ingen. Indstilling Teknik- og Miljøafdelingen mener med ovenstående, at det er bedst at udskyde projektet til en ny licitation engang først i januar. Entreprisen genudbydes med start 1. oktober og færdiggørelse 1. april 2002.

5 Side Lokalplan Ballen Havn / forslag J.nr.: 00.01P16.P16 Sagsid.: Initialer: ols Åben sag J.nr I forbindelse med lokalplan for Ballen Havn har forvaltningen været på besigtigelse i Ballen sammen med Annette Rosenbæk fra Sven Allan Jensen s Tegnestue. Annette har efterfølgende fremsendt en skitse, som vi mener udvalget bør drøfte. Til skitsen hører en redegørelse, der fortæller lidt om skitsens idégrundlag. Forvaltningen ønsker samtidig en drøftelse af eventuel borgerinddragelse herunder hvem og hvornår. Redegørelse og grovskitse tidligere udleveret. Hovedskitsen gennemgås på mødet Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 27. september 2000 Lokalplanforslaget færdiggøres efter principperne som vist i grovskitsen til udvalgsbehandling og offentlig fremlæggelse. Forvaltningen fremsender Forslag til lokalplan til behandling. Det indstilles: at lokalplanforslaget vedtages og fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse til offentlig fremlæggelse i 8 uger, at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget, Lokalplanforslag for Ballen Havn tidligere udleveret. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Rita Pedersen Indstilling godkendt../. Lokalplanforslag Ballen Havn Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Asger Bjerre, Mie Bendrup, Mogens Johansen Godkendt til offentlig fremlæggelse. Lokalplanforslag har været offentligt fremlagt i perioden 11. april juni Onsdag den 2. maj afholdtes borgermøde i Øster Skerninge forsamlingshus. I mødet deltog ca. 90 borgere. Dokumenter fra høringsprioden fremgår af nedenstående *dokumentliste*.

6 Side 125 Dokumentliste Udskrevet Søgekriterier: Dokumentnavn * høringsfasen* Status Både åbne og lukkede dokumenter Dokid SagsID Dok.dato Sagsbeh. Dok.part Dok.type Dokumentnavn Beskrivelse ols TM-UDV Udgående - Dokumentliste ) )./ ols Ballen Havneforening ols Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen - Dokumentoversigt fra høringsfasen Giver udtryk for at det er en god plan Amtet gør indsigelse mod endelig vedtagelse af planforslagene med henv. til planlovens 29 stk. 2 m.fl. da planforslagene strider mod retningslinierne i forslag til regionplan )./ ) )./ ols Henning Holm Rosevej 35 Ballen ols Henning Holm, Rosevej 35, Ballen, 5762 V.Skerninge ols Fyns Amt Arealafdelingen Udgående - Acceptsvar Veto Indsigelser og kommentarer til lokalplanforslagene og Kraftig indsigelse mod begge planer. Amtet gør indsigelse mod endelig vedtagelse af planforslagene med henvisning til planlovens 29 stk. 2, jf. 28 stk-.1, da planforslagene strider mod retningslinierne i forslag til regionplan ) ols Fyns Amt Arealafdelingen - Veto Amtet gør indsigelse mod endelig vedtagelse af planforslagene med henvisning til planlovens 29 stk. 2, jf. 28 stk-.1, da planforslagene strider mod retningslinierne i forslag til regionplan )

7 Side )./ )./ )./ ols Anette Holm & Finn Kristensen, Strandvej 48-50, Ballen ols Ballen Bådelaug v/asger H. Frederiksen, Nørremarksvej 68, ols Børge V. Jørgensen, Strandvej 46, Ballen ols Miljø & energiministeriet, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - bemærkninger bemærkninger - bemærkninger - bemærkninger Indsigelse mod udvidelse mod øst af havnen i Ballen - Samt indsigelse mod forslag om planlagt sti, som skal gå på deres grund. Bemærkninger til lokalplan den påtænkte sti, som skal gå langs åen er en rigtig dårlig ide. Indsigelse mod havneudvidelsen/anlæggelse af en off. plads mellem deres grund og havet. Deres hus forringes heraf, kræver erstatning. Bemærkninger til lokalplanforslaget 48.02, en del af arealerne er omfattet af en fredning m.m. 8)./ )./ )./ )./ )./ )./ ols Thomas Ejlertsen, Glarmestervej 12, 5700 Svendborg ols Thomas Ejlertsen, Glarmestervej 12, 5700 Svendborg ols Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig ols Hans Rasmussen, Strandvej 20, 5762 V. Sk ols Hans Rasmussen, Strandvej 20, Ballen, 5762 V.Skerninge ols Ballen Havneforening Høringssvar Bemærknin- Underskrevet indsigelse mod lokalplan for beboer på Strandvej og Rosevej i Ballen. Udvidelse af havnebassin og havnemiljø i øvrigt. Kopi af brev til Fyns Amt og Naturfredningsforening med indsigelse mod lokalplanerne og Bemærkninger til forslag til lokalplanerne, terrænændringer Opfyldning på søterritoriet m.m. Bemærkninger Forslag at stien etableres fra stranden langs med matr.nr. 11-d til Strandvej. Tilfredshed med lokalplanforslagets

8 Side 127 1) )./ )./ , ols Erik Stoumann - referat af borgermøde og ols Bådelauget i Ballen ols Svend Bie Christensen, Strandvej 54, Ballen ger - Bemærkninger muligheder og ros til planen Referat fra borgermødet den 2. maj 2001 vedr. 2 lokalplaner i Ballen. Lystbådehavn og det gamle, eksisterende boligområde. Sognerådet i Ø.Skerninge giver bådelauget i Ballen bemyndigelse til at lade afkræve ensartede takster af såvel indensogns som udensogns bådejere, årligt kontingent 50,00 kr. m.m Med henv. til borgermødet fremsendes en anmodning i forb. med byzoneplanerne. I øvrigt er han imod havneudvidelsen, men har ingen indvendinger mod byzoneplanerne. 16)./ )./ , ols Henning Holm, Rosevej 35, Ballen, 5762 V.Skerninge ols Borgermøde i Ballen Udgående - Bemærkninger - Dagsorden og Indsigelser til planen fremført på borgermødet den 2. maj Nu skal det sidste ødelægges med ny vej, parkeringsplads, kiosk m.v. Dagsorden til borgermøderne 18) )./ ols Ballen Bådelaug v/asger M. Frederiksen ols Kreds af beboere i Ballen?? - Bemærkninger - Bemærkninger - anonyme Indsigelse mod lokalplanforslaget 48.02, bl.a. at deres medlemmer ikke længere skal have adgang til at benytte vestsiden. Skrivelse, der er omdelt i Ballen - BALLEN ØDELÆGGES - har politikerne vedtaget et forslag til lokalplan, som slet ikke har beboernes interes-

9 Side ) ) )./ ols Politimesteren i Svendborg ols Svendborg & Omegns Museum - bemærkninger - bemærkninger se m.m. Ingen bemærkninger til lokalplanforslaget Kommentarer til lokalplan Bådelauget burde fortsat kunne bruge begge Syltemae åens sider fra Langegydebroen til udløbet i stranden../. Dok ne (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22) er vedlagt. Bemærkninger: Ad. 1) Havneforeningen er tilfreds og har store forventninger. Ad. 2) Fyns Amt ønsker forslaget suppleret med bestemmelser om forudsætninger for ibrugtagning specielt i forhold til spildevandsafledning og naturbeskyttelse. Ligeledes kræves etableret et delområde for strand mod øst. Ad. 3) - Ad. 4) Imod havneudvidelse, utilfreds med referat fra borgermødet, imod mere byggeri langs Strandvej, tilsyneladende utilfreds med alle kommunens dispositioner i Ballen gennem en lang årrække. Ad. 5) Imod havn mod øst, imod ny strand, imod udvidelse af aktiviteter på havnen, utilfreds med at der ikke gøres noget ved tangproblemerne i Ballen, ønsker garanti for at projektet gøres færdigt når det bliver påbegyndt, ønsker erstatning for sin ejendoms værdiforringelse når havnen bygges, ønsker havnen anlagt mod vest og imod stiforslag. Ad. 6) Imod sti langs åen, frygter at tyveri bliver lettere. Ad. 7) Mener at den nye strand vil forringe ejendomsværdien og vil derfor kræve erstatning. Ad. 8) Miljøministeriet vil have indarbejdet bestemmelser om forholdet til naturbeskyttelseslovens 50 og 15. Ad. 9) Imod udvidelse af havn (17 underskrifter), frygter tyveri. Ad. 10) Ønsker byggehøjden nedsat fra 8,5 til 5,0 mester. Ønsker ny havn gjort færdig når den bliver påbegyndt. Ad. 11) Kystdirektoratet ønsker indarbejdet bestemmelser om 16 i lovbkg. nr. 243 af 5. april 1994 og 1 i bekg. nr af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystdirektoratet. Ellers ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. Ad. 12) Foreslår byvækst på matr. nr. 13 e. Ad. 13) Foreslår sti fra stranden ført op langs matr. nr. 11 d.

10 Side 129 Ad. 14) Forslag om max. 5 m byggehøjde, ønsker sti ud af lokalplanforslaget, ønsker havn udvidet mod vest, ønsker stien fastholdt, imod havneudvidelse. Ad. 15) Bådelauget fremsender gammel kontingent tilladelse på 50,- ~ ca. 1250,- i Ad. 16) Ønsker at byggemuligheden/udstykningsmuligheden gøres mere fleksibel, er imod havneudvidelse. Ad. 17) Indsigelse mod lokalplanforslaget, ønsker området uændret, henviser til borgermødet, mener ikke referatet er dækkende for mødet. Ad. 19) Ballen bådelaug er imod planen, er for at strandengen mod vest holdes ryddet for både og andet, ønsker fortsat adgang til ophal/slæbested modvest, mener driften bliver besværliggjort i østsiden, ønsker at kommunen skal betale omlægning. Ad. 20) Anonymt (behandles ikke). Ad. 21) Ad. 22) Ingen bemærkninger. Museet er tilfreds med at forslaget tager hensyn til kulturinteresserne, men ser gerne, at bådelauget kan bruge begge sider af åen, ønsker at man stadig kan komme til at vedligeholde åens sidespuns. Indstilling: Det indstilles, at indsigelserne behandles og forslaget tilpasses i det omfang udvalget skønner det nødvendigt, hvorefter lokalplanforslag fremsendes til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Lokalplanforslag tidligere udleveret bedes medbragt../. Bilag nr. (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22) er vedlagt. Udvalget ønsker følgende bemærkninger indarbejdet i lokalplanen: Stien skitseret over ejendommen Strandvej skal udgå af planen. Stien går kun til badestranden. Der opretholdes et slæbested og adgang til åen på vestsiden af åen. Med hensyn til bemærkninger fra Fyns Amt, Kystdirektoratet og Skov- og Naturstyrelsen indarbejdes disse i planen. Det præciseres at opfyldningen øst for havnen er en del af havneprojektet og skal udføres samtidig med havnen. Teknik- og Miljøudvalget opfordrer til at Egebjerg Kommune optager forhandling med Havneforeningen om etablering af opfyldningen og indbygning af sand til badestrand på arealet øst for havnen.

11 Side Medlemsskab af DANAS J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag DANAS, Dansk Afløbs- og Spildevandsforening blev stiftet i 1998 og alle landets kommuner blev tilbudt medlemskab. Egebjerg Kommune gik ikke med da vi ikke umiddelbart kunne se formålet med en ny forening. Fra maj 2002 fusionerer DANAS med Dansk Vandteknisk Forening som vi har været medlem af i mange år, og derfor skal udvalget tage stilling til om Egebjerg Kommune skal meldes ud eller være medlem af den nye fælles forening. Indtil den nye forening starter i maj tilbyder DANAS medlemskab til halv pris hvilket for vores vedkommende vil være kr. årligt. Kontingentet i Dansk Vandteknisk Forening er i kr. for Egebjerg Kommune. Kontingentet i den nye forening er ikke kendt endnu, men der meldt ud et niveau lidt større end kontingentet til DANAS, men mindre end det samlede kontingent til de 2 foreninger. Et kontingent skal afholdes af henholdsvis kloakforsyningen og Lunde vandværk. Det er Teknik & Miljøafdelingens opfattelse at DANAS er kommet godt fra start, og de gør et godt arbejde til fælles bedste for landets kommuner. De tager forskellige emner op og undersøger til bunds, f. eks. har de fornyelig afdækket retsforholdet for kloakforsyningerne i forhold til private stik ved renovering af de offentlige kloaker. Gennem årene har vi ved flere lejligheder gjort brug af Danske Vandværker som konsulent b.la. sagen i Løgeksov. Indstilling: Egebjerg Kommunes kloakforsyning indmeldes i DANAS og overgår i den nye fælles forening. Indstilling godkendt Modtagestation Fyn I/S, vedtægstændring J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag

12 Side 131 Repræsentantskabet har på møde den 2. maj 2001 behandlet bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Repræsentantskabet har besluttet at fremsende vedtægterne til den enkelte kommune med anmodning om at godkende ændringerne: Op til 1993 foregik varetagelsen af kommunernes arbejde med farligt affald i et samarbejde mellem kommunerne på Fyn under Kommuneforeningen. Med de opgaver der efterhånden var lagt ud til samarbejdet og EU s udbudsregler var der efterhånden nødvendigt at oprette et fælleskommunalt selskab og Modtagestation Fyn I/S blev dannet. I de efterfølgende år har der dannet sig en retspraksis om EU s udbudsregler der gør at der kan være problemer med at Modtagestation Fyn I/S både har overtaget udøvelse af interesentkommunernes myndighedsopgaver og administrative opgaver vedr. farligt affald og samtidig står for nogle praktiske opgaver om håndtering mm. Det har været vigtigt for de enkelte kommuner at Modtagestation Fyn I/S fortsat kan varetage disse opgaver. Der er oparbejdet en stor ekspertise vedr. farligt affald der vanskeligt kan placeres i de mindre og mellemstore kommuner. Samtidig har det ikke været tanken at arbejdet med farligt affald ikke skal udføres i konkurrence, og Modtagestation Fyn I/S udbyder derfor også alle driftsopgaver. Derfor har det været nødvendigt at ændre vedtægterne så Modtagestation Fyn I/S får tillagt en eneret som affaldstransportør. De ændrede eneretsbestemmelser er beskrevet i 2 og er fremhævet med kursiv. Indstilling: Vedtægterne indstiles til kommunalbestyrelsens godkendelse../. Vedtægter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Birger Jensen Indstilling godkendt. Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Anette Nørskov Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget. På mødet i kommunalbestyrelsen blev der rejst spørgsmål til vedtægternes 2.5. Her er nævnt Selskabet kan meddele fritagelse til pligt til benyttelse af afhentningsordning for farligt affald. Alle øvrige myndighedsopgaver forbliver hos de enkelte interessekommuner Spørgsmålet gik på om det var juridisk korrekt at tillægge Modtagestation Fyn I/S denne myndighedskompetance, og Kommunalbestyrelsen ønskede at dette spørgsmål blev afprøvet juridisk. Overdragelse af myndighedskompetance har hjemmel i styrelseslovens 60, men skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Tilsynsrådet.

13 Side 132 Under udarbejdelse af vedtægterne havde administrationen hos Modtagestation Fyn ladet udarbejdet en juridisk vurdering af 1. udkast til vedtægter. Vedtægterne er blevet rettet til i forhold til disse bemærkninger. Teknik & Miljøafdelingen har rekvireret denne vurdering der er udarbejdet af advokatfirmaet Plesner og Grønborg. Notat ligger i sagen. Advokatfirmaets bemærkninger knytter sig helt og holdent til om formålet (at sikre at administration og behandling af miljøfarligt affald ikke skal udbydes i EU-licitation) med nye vedtægter er opfyldt. Dvs. advokaten har ikke specielt udtalt sig om lovligheden i at overdrage myndighedsopgaver til et kommunalt fællesskab, men for at der ikke skal være tvivl om 2 er hele denne omformuleret af advokaten. Det er denne formulering der indgår i de fremsendte vedtægter. Det skal også nævnes at Svendborg Kommune har bemærkninger til vedtægterne. Disse bemærkninger gå på at der i vedtægterne er nævnt at Modtagestation Fyn også kan varetage andre opgaver der relaterer sig til affald. Det mener Svendborg Kommune skal udgå af hensyn til andre eksisterende affaldssamarbejder. Teknik & Miljøafdelingen mener også at kommunerne herunder de forskellige affaldssamarbejer skal arbejde sammen, men det kan være praktisk at et selskab kan udvide sit virkefelt, og gennem bestyrelses- og repræsentantskabsmøder har kommunerne muligheden for at sige til og fra. Det kan i øvrigt oplyses at der i Kommuneforeningens regi arbejdes på at koordinere de forskellig affaldsselskabers samarbejde. Indstilling: Da hele 2.5 er udarbejdet af advokatfirmaet Plesner & Grønborg herunder stk. 5 er overdragelse af myndighedskompetance vurderet eksternt og juridisk. Teknik & Miljøafdelingen indstiller på den baggrund vedtægterne til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget indstiller vedtægterne til godkendelse i kommunalbestyrelsen Cykelsti mellem Kirkeby og Stenstrup, linieføring J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. marts 2001 at stien skulle anlægges i 2002, og i forbindelse med tilsagn om nogle puljemidler fra Vejdirektoratet blev der afsat rådighedsbeløb til projektet i 2002.

14 Side 133 Siden har Teknik & Miljøafdelingen deltaget i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokalområdet for at finde frem til det bedste projekt set ud fra borgernes interesser. Arbejdsgruppen har indtil nu holdt 4 møder hvoraf et var en gå og cykeltur mellem Stenstrup og Kirkeby skoler. På mødet den 11. juni fastlagde arbejdsgruppen en linieføring som skulle indstilles til Teknik & Miljøudvalget, men gruppen ønskede at stiens krydsning med Assensvej ved Gemalvej og Vævervej blev vurderet endnu en gang. Det næste møde var den 5. september, og på dette møde blev den nye situation med et gavebrev fremlagt. For at leve op til gavebrevet havde Teknik & Miljøafdelingen lavet 3 forskellige løsningsforslag der også var en forbedring af krydset ved Assensvej, Gemalvej og Vævervej. Arbejdsgruppen var enige om at forslag 1 var det bedste supplement til den linieføring der blev aftalt på mødet i juni, og dette projekt ønsker gruppe at indstille til Teknik & Miljøudvalget. På møde den 6. september besluttede Økonomiudvalget at overdrage midlerne fra gavebrevet til projektet for cykelstien med de vilkår der følger af gavebrevet. Med afsætning af rådighedsbeløb i marts samt gavebrevet på kr. samt indstilling fra arbejdsgruppen har Teknik & Miljøudvalget et grundlag for at beslutte en linieføring og igangsætte en projektering. På mødet vil afdelingen gennemgå processen. Indstilling: Linieføringen som den er foreslået af arbejdsgruppen godkendes og på den baggrund igangsættes en detailprojektering med henblik på at projektet kan udbydes først i det nye år. Under detailprojekteringen skal afdelingen forsøge at forbedre gang og cykelforholdene fra krydset ved Skolevej til Kirken i Stenstrup i overensstemmelse med vilkårene i gavebrevet. Arbejdsgruppe inddrages efterhånden som detailprojekteringen skrider frem. Indstilling godkendt Lukket sag: Meddelelser fra afdelingen.

15 Side Lukket sag: Evt Information til pressen. J.nr.: Sagsid.: Initialer: Åben sag Følgende punkter kan meddeles:

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 12-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Teknik- og Miljøudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:00-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 02-03-2006 Deltagere: Birger Jensen, Ove Engstrøm, Torben Nielsen, Niels Rasmussen, Niels

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-marts-2001

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481

Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481 Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget anbefale over for Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 27-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22-08-2003 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Onsdag den 28-maj-2003 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 21.05.03

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 17-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia Plan & Byg INDSIGELSESNOTAT og INDSIGELSER Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 324, Aktivitetshus, Sønderparken. 30.05.2013 Sags-ID:12/10606 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Nr. Navn Adresse E-mail

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.10 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 23.06.05 Afbud fra:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 17.20 Mødested: Udsendelsesdato: 21.02.2002 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 2. maj 2006 kl. 14:00 Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 Åben sag: 380. Orienteringssager Åben sag: 381. Efterretningssager

Læs mere

Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket

Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket 1 - Dagsordenspunkt fra møde den 14-01-2015 i Kommunal Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket Acadresag 15/46 - loneniel Resumé Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Stevns Kommune skal rejse fredningssag

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 31. januar 2006 Tidspunkter 10:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 25. Lokalplan

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Direktionen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: alh@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Februar 2015 J. nr. 11/12879 Ref: alh Referat af fællesmødet fredag den

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Mødet afsluttes senest 16.30 da der kl. 17.00 er repræsentantskabsmøde i Bovia. Afbud: Svend Erik Jensen SEJ Klaus Nielsen

Mødet afsluttes senest 16.30 da der kl. 17.00 er repræsentantskabsmøde i Bovia. Afbud: Svend Erik Jensen SEJ Klaus Nielsen Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.00 Mødet afsluttes senest 16.30 da der kl. 17.00 er repræsentantskabsmøde i Bovia. Mødested: Mødedeltagere: Comwell, Skovbrynet 1, Kolding

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 21-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Kystdirektoratet Trafikministeriet Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Dato: 3. december 2004 J.nr.: 4331-217-211-30 Sagsbehandler: Fuldm. cand. jur. Jøm Bisgaard Deres ref: Principiel

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 14. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Jane Kierans,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere