Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen"

Transkript

1 RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk Forum en proces, hvor der halvårligt foretages monitorering af en række indikatorer for fødeplanens konsekvenser for kommunerne. Baggrunden herfor var særligt KKR Syddanmarks drøftelse af fødeplanens konsekvenser for kommunerne på mødet den 6. juni Sagen har desuden været behandlet i Kontaktudvalget, som består af Formanden for regionsrådet og borgmestrene i de syddanske kommuner, på mødet den 30. august 2011, og det er aftalt, at der skal ske en opfølgning i dette regi. OPRETTET: :03 REF.: BRUNO LANGDAHL BRUNO LANGDAHL En ad hoc gruppe bestående af de kommunale repræsentanter fra følgegruppen til fødeplanen og repræsentanter fra FKØ og sekretariatet har således udarbejdet og iværksat en monitoreringskoncept på svangreområdet. Fødeplanen er godkendt af Regionsrådet den 13. december 2010 og implementeringen er indledt primo Nedenfor opridses centrale tendenser og fund. Der henvises løbende til de samlede afrapporteringsdata i notatets bilag. Diagnosekoder er gengivet i skarp parentes.

2 CENTRALE TENDENSER OG SYGEHUSENES AKTIVITET Side 2 af 13 Overordnet Fødselstallet er generelt faldende i Danmark og i Syddanmark (bilag 1). Der var fødsler i Syddanmark i 2010 mod i I monitoreringen er der gengivet faktiske tal og ikke justeret for det faldende fødselstal. Monitoreringens resultater skal fortolkes i det lys. Antallet af sengedage er ligeledes faldende i Danmark og i Syddanmark (bilag 2) Fra 1998 til 2010 har antallet af sengedage for mødre og nyfødte været konstant faldende i Syddanmark. I Syddanmark gennemsnitligt 4,9 dage for nyfødte og 5 for mødre i 1998 til 3,4 for nyfødte og 3,8 for mødre i Det gennemsnitlige antal sengedage ved ukomplicerede fødsler var 2,3 i første halvår af 2011 mod 2,13 i november Fødselsrelaterede ydelser generelt Udsvinget i antallet af ydelser til børn på 0-1 måned (stationære og ambulante) fra 2010 til 2011 er begrænset. Antallet af stationære fødselsrelaterede ydelser til mødre er svagt faldende, mens der er en væsentlig stigning i antallet af ambulante svangerskabsrelaterede ydelser. Antallet af ambulante ydelser til børn på 0 1 måned er svagt stigende fra 2010 til 2011 (fra til ydelser) mens antallet af stationære forløb er faldende (fra til ydelser). (bilag 3-4) Antallet af svangerskabs- fødsels- og barselsydelser til kvinder (15-49 år) er faldende fra 2010 til 2011 hvad angår stationære forløb (fra til ydelser) og stigende for ambulante ydelser (fra til ydelser). Genindlæggelser (bilag 3-6) Der er stigende udfordringer i forhold til indlæggelser af nyfødte. Ydelser relateret til gulsot er samlet stigende fra 2010 til 2011 Gulsot hos nyfødt af andre og ikke specificerede årsager [DP59] o Stationære: Fra 178 til 168 o Ambulante: Fra 263 til 360

3 Gulsot uden specifikation [DR 179] o Stationære: Fra 6 til 17 o Ambulante: Fra 6 til 6 Side 3 af 13 Ydelser vedr. ernæringsproblemer hos nyfødte [DP920-DP929] er konsekvent stigende fra 2010 til 2011 Stationære: Fra 201 til 266. Ambulante: Fra 652 til 730. Ydelsen Personer i kontakt med læge eller sygehus af andre årsager [DZ762-DZ769] er faldet en anelse for stationære forløb men steget markant for ambulante forløb fra 2010 til 2011: Stationære: Fra 89 til 31. Ambulante: Fra 765 til Da dataudtrækket er på børn i alderen 0-1 måned, kan stigningen være udtryk for, at forældrene oplever større usikkerhed eller ikke er tilstrækkeligt informerede i det ambulante forløb. Ydelser som konsekvens af fødeplanen De nye initiativer i regi af fødeplanen medfører en stigning i antallet af ambulante kontakter. Hvorvidt, de samlede konsekvenser for kommunernes medfinansiering er negative, afhænger af, om denne stigning modvirkes af det faldende antal stationære forløb for mødre. I regi af fødeplanen er der indført bl.a. fødsels- og forældreforberedelse samt barselsklinikker, efterfødselssamtaler samt hjemmebesøg. Det er forventningen, at disse kodes i kategorien, Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen, herunder barselspleje (bilag 5-6 [DZ390-DZ392]). Der er sket et lille fald i disse ydelser for de stationære forløb: Fra 274 i 2010 til 262 i Der er sket en markant stigning for de ambulante forløb: Fra i 2010 til i Stigningen skal ses i sammenhæng med, at der generelt er blevet flere fødselsrelaterede ambulante forløb for mødre.

4 DEN KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJE Side 4 af 13 Forældrekontakter (bilag 7) Kommunerne har registreret antallet af forældrekontakter i sundhedsplejen de første 14 dage af september 2011 og december Øvelsen gentages fremover med fast kadence maj og november. For nuværende er der en tendens mod flere kontakter. - Der har været en stigning i det gennemsnitlige antal fra 13,72 i september 2011 til 14,94 i december Der er tale om kontakter fra forældrene til sundhedsplejen. Jo tidligere kommunen selv er opsøgende, jo færre kontakter kan der forventes. Det skal understreges, at der er tale om begrænsede datamængde. Når monitoreringen har været gennemført over en længere periode, vil det i større grad være muligt at udlede en tendens. Ammeetablering (bilag 8) Der har fra kommunal side været en bekymring for, at de mere accelererede forløb vil medføre dårligere ammeetablering. Datatræk fra sundhedsplejerne peger ikke i denne retning på det længere sigt. - Andelen af fuldt ammede efter to måneder var i september 1049,81%, i marts ,12% og i september ,56% i det gennemførte datatræk. Tallene skal dog ses i sammenhæng med stigningen i genindlæggelser pga. ernæringsproblemer jf. ovenfor. Besøg i sundhedsplejen (bilag 9) Fra kommunal side har der været en bekymring for, at fødeplanen vil lægge pres på aktiviteten i den kommunale sundhedspleje. Datatræk fra sundhedsplejerne viser, at antallet af besøg de første 14 dage af barnets levetid er stigende: - I september 2010 gennemførtes gennemsnitligt 1,15 besøg pr. barn de første 14 dage; i marts 2011: 1,16; i september 2011: 1,27.

5 Barnets alder ved første besøg er samtidigt faldende: - I september 2010 var barnets i gennemsnit 9,06 dage ved første besøg; i marts 2011: 9,09; i september 2011: 8,28. Side 5 af 13

6 BILAG 1: UDVIKLINGEN I ANTAL FØDENDE GENERELT Antal fødsler Region Syddanmark Hele landet Kilde: Danmarks Statistik BILAG 2: LIGGETIDER Gennemsnitlig liggetid, nyfødte Gennemsnitlig liggetid, mødre Syddk Hele landet Syddk Hele landet ,8 4,6 5 4, ,9 4,6 5,3 4, ,9 4,5 5,2 4, ,7 4,5 5,1 4, ,8 4,4 5,1 4, ,6 4,3 4,9 4, ,4 4,1 4,6 4, ,2 3,9 4,6 4, ,1 3,8 4,4 4, ,7 4, ,9 3,7 4, ,7 3,5 4,1 3, ,5 3,3 3,8 3, ,4 3,1 3,8 3,5 KILDE: KL Gennemsnitligt antal sengedage, ukomplicerede fødsler 1. halvår 2011 Nov 2011 Gns antal sengedage Gns antal sengedage Middelfart 2,36 1, Assens 2,17 2, Faaborg-Midtfyn 2,33 1, Kerteminde 1,51 1, Nyborg 2,37 2, Odense 2,27 2, Svendborg 2,25 1, Bogense 2,22 2, Langeland 2,81 3, Ærø 4,36 2, Haderslev 2,39 1, Billund 1,73 1, Sønderborg 3,05 4, Tønder 2,58 1, Esbjerg 2,73 2, Fanø 1,50 Ø Varde 2,26 3, Vejen 2,03 2, Aabenraa 2,32 2, Fredericia 1,93 1, Kolding 2,32 1, Vejle 1,66 1,50 Region Syddanmark i alt 2,30 2,13 Kilde: E-sundhed

7 BILAG 3: YDELSES- OG DIAGNOSEOVERSIGT: ALLE DIAGNOSER, BØRN 0-1 MÅNED, STATIONÆRE Total Total Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Total DA - Infektiøse incl. parasitære sygdomme [DA00-DB999] DB - Infektiøse incl. parasitære sygdomme [DA00-DB999] DD - Sygd. i blod og bloddannende organer og visse sygd., som inddrager immunsystem [DD50-DD899] DE - Endokrine og ernæ- ringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme [DE00- DE909] DF - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser [DF00-DF999] DG - Sygdomme i nervesystemet [DG00-DG999] DH - Sygdomme i øre og processus mastoideus [DH60- DH959] DI - Sygdomme i kreds- løbsorganer [DI00-DI999] DJ - Sygdomme i åndedrætsorganer [DJ00-DJ999] DK - Sygdomme i fordøjelsesorganer [DK00-DK939] DL - Sygdomme i hud og underhud [DL00-DL999] DM - Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv [DM00- DM999] DN - Sygdomme i urin- og kønsorganer [DN00-DN999] DO - Svangerskab, fødsel og barsel [DO00-DO999] DP - Visse sygdomme, der opstår i perinatalperiode [DP00-DP969]

8 DP590-DP599 Gulsot hos nyfødt af andre og ikke specificerede årsager DP920-DP929 Ernæringsproblemer hos nyfødte DQ - Medfødte misdannelser og kromosomanomalier [DQ00- DQ999] DR - Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds [DR00-DR999] DR179 - Gulsot uden specifikation DS - Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger [DS00-DT989] DT - Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger [DS00-DT989] DZ - Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen [DZ00- DZ999] DZ138 - Screening, andre sygdomme og sygelige tilstande DZ762-DZ769 - Personer i kontakt med læge eller sygehus af andre årsager

9 BILAG 4: YDELSES- OG DIAGNOSEOVERSIGT: ALLE DIAGNOSER, BØRN 0-1 MÅNED, AMBULANTE Total Total Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Total DA - Infektiøse inkl. parasitære sygdomme [DA00-DB999] DB - Infektiøse inkl. parasitære sygdomme [DA00-DB999] DD - Sygd. i blod og bloddannende organer og visse sygd., som inddrager im-munsystem [DD50-DD899] DE -Endokrine og ernærings- ernærings sygdomme samt stofskiftesygdomme [DE00- DE909] DF - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser [DF00-DF999] DG - Sygdomme i nervesystemet [DG00-DG999] DH - Sygdomme i øre og processus mastoideus [DH60-DH959] DI - Sygdomme i kredsløbsorganer [DI00-DI999] DJ - Sygdomme i åndedræts- organer [DJ00- DJ999] DK -Sygdom. i fordøjelses- organer [DK00- DK939] DL - Sygdomme i hud og underhud [DL00-DL999] DM - Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv [DM00-DM999] DN - Sygdomme i urinog kønsorganer [DN00- DN999] DO - Svangerskab, fødsel og barsel [DO00-DO999] 0 0 0

10 DP - Visse sygdomme, der opstår i perinatalperiode [DP00-DP969] DP590-DP599 - Gulsot hos nyfødt af andre og ikke specificerede årsager DP920-DP929 - Ernærings-problemer hos nyfødte DQ - Medfødte misdannelser og kromosomanomalier [DQ00- DQ999] DR - Symptom og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds [DR00- DR999] DR179 - Gulsot uden specifikation DS - Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger [DS00-DT989] DT - Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger [DS00-DT989] DZ - Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kon- takter med sundhedsvæsen [DZ00- DZ999] DZ135-DZ139 - Screening for andre sygdomme og sygelige tilstande DZ762-DZ769 - Personer i kontakt med læge eller sygehus af andre årsager

11 BILAG 5: YDELSES- OG DIAGNOSEOVERSIGT: UDVALGTE DIAGNOSER, KVINDER I ALDEREN ÅR, STATIONÆRE Total Total Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. DO - Svangerskab, fødsel og barsel [DO00-DO999] DZ - Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kon-takter med sundhedsvæsen [DZ00-DZ999] Barselspleje (DZ390-Dz392) BILAG 6: YDELSES- OG DIAGNOSEOVERSIGT: UDVALGTE DIAGNOSER, KVINDER I ALDEREN ÅR, AMBULANTE Total Total Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. DO - Svangerskab, fødsel og barsel [DO00-DO999] Sygdomme klass ansted under svangerskab fødsel barsel, andre (DO990- DO998A) DP - Visse sygdomme, der opstår i perinatalperiode [DP00-DP969] DP599 - Gulsot hos nyfødt af andre og ikke specificerede årsager DZ - Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen [DZ00-DZ999] Barselspleje (DZ390-DZ392)

12 BILAG 7: MANUELLE REGISTRERINGER AF FORÆLDREKONTAKTER Kilde Kommunerne har registreret antallet af forældrekontakter i sundhedsplejen de første 14 dage af september 2011 og december Forældrekontakter er kontakter fra forældrene til sundhedsplejen vedr. børn, som er 0-14 dage gamle og omfatter telefonopkald, sms, s samt akutte konsultationer. Antal forældrekontakter September 2011 December 2011 Assens 5 0 Billund* 6 Ikke oplyst Esbjerg 12 5 Fanø 2 2 Fredericia 7 5 Faaborg-Midtfyn* 5 Ikke oplyst Haderlsev 6 4 Kerteminde* Ikke oplyst Ikke oplyst Kolding Langeland 1 0 Middelfart 1 10 Nordfyns* 2 Ikke oplyst Nyborg 1 6 Odense Svendborg 9 6 Sønderborg 4 5 Tønder 14 8 Varde 23 5 Vejen 5 4 Vejle Ærø 0 0 Åbenrå 13 2 I alt Gennemsnit (kommuner, der har indberettet) 13,72 14,94 BILAG 8: AMMEETABLERING Kilde: Datatræk i kommunernes fagsystemer i Sundhedsplejen Andel fuldt ammede efter 2 måneder September 2010 Marts 2011 September 2011 Assens 71,0% 63,0% 65,6% Billund 47,4% 45,8% 77,8% Esbjerg 63,5% 61,8% 52,9% Fanø 100,0% 100,0% ingen Fredericia 57,1% 35,0% 70,0% Faaborg-Midtfyn 54,3% 57,1% 52,6% Haderslev 47,9% 48,6% 63,4% Kerteminde Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Kolding 57,7% 60,3% 45,6% Langeland 63,6% 55,6% 60,0% Middelfart 72,7% 64,3% 67,7% Nordfyns Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Nyborg 67,9% 58,3% 48,1% Odense 47,7% 54,8% 62,0% Svendborg 37,1% 30,8% 70,9% Sønderborg 61,0% 53,2% 56,6% Tønder 56,3% 62,1% 39,3% Varde 59,3% 59,1% 52,8% Vejen 61,5% 62,1% 70,4% Vejle 61,3%* 69,02%* 99,0%* Ærø Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Åbenrå 63,8% 62,5% 54,3% Syddanmark 49,81% 55,12% 58,56% *Vejle Kommune registrerer andel fuldt ammede efter 4 måneder. Af hensyn til sammenligneligheden er de ekskluderede af opgørelsen for Syddanmark. *Indgår ikke i gennemsnitsberegningen.

13 BILAG 9: BESØG I SUNDHEDSPLEJEN Kilde: Datatræk i kommunernes fagsystemer i Sundhedsplejen Antal besøg i sundhedsplejen de første 14 dage September 2010 Marts 2011 September 2011 Assens 1,45 1,22 1,48 Billund 1,18 1,05 1,35 Esbjerg 1,14 1,05 1,08 Fanø 1,00 3,00 ingen Fredericia 1,12 1,31 1,55 Faaborg-Midtfyn 0,87 1,00 0,97 Haderslev 1,26 1,19 1,76 Kerteminde Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Kolding 1,11 1,17 1,58 Langeland 1,27 1,25 1,20 Middelfart 1,11 1,21 1,11 Nordfyns Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Nyborg 1,61 1,48 1,26 Odense 1,05 1,06 1,03 Svendborg 1,06 1,24 1,12 Sønderborg 1,22 1,30 1,27 Tønder 1,23 1,18 1,79 Varde 1,13 1,16 1,16 Vejen 1,18 1,17 1,22 Vejle 1,18 1,14 1,25 Ærø Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Åbenrå 1,29 1,24 1,53 Syddanmark 1,15 1,16 1,27 BILAG 10: BARNETS ALDER VED FØRSTE BESØG Kilde: Datatræk i kommunernes fagsystemer i Sundhedsplejen Barnets gennemsnitlige alder ved første besøg September 2010 Marts 2011 September 2011 Assens 7,00 7,81 7,03 Billund 8,12 8,90 7,35 Esbjerg 9,88 10,42 10,32 Fanø 6,50 1,00 ingen Fredericia 8,51 8,14 6,26 Faaborg-Midtfyn 7,70 7,24 6,32 Haderslev 8,37 8,28 6,54 Kerteminde Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Kolding 8,83 8,77 6,68 Langeland 8,18 8,13 4,20 Middelfart 7,89 8,29 8,33 Nordfyns Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Nyborg 8,29 8,35 9,53 Odense 10,28 10,38 9,91 Svendborg 7,65 7,98 8,98 Sønderborg 8,62 8,07 8,24 Tønder 8,50 8,75 5,86 Varde 10,60 10,30 9,88 Vejen 6,85 7,66 7,48 Vejle 9,39 9,14 8,45 Ærø Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Åbenrå 9,46 8,80 6,80 Syddanmark 9,06 9,09 8,28

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL)

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL) Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 11. februar 2014 Udarbejdet af: Lars Kristian Beck E-mail: Lars.Kristian.Beck@rsyd.dk Telefon: 76631833 Notat Svar til Vibeke

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune maj 2010

DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune maj 2010 DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune FORTROLIGT Dette materiale er udarbejdet som led i projekt Sparebanden, udtænkt og drevet af Danmarks Radio til brug for et indslag i Magasinet Søndag. Materialet

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Indhold 1. Projektkommissorium 2. Borgernes forbrug af sundhedsydelser 3. Case I potentiale ved omlægning af pleje-

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser. Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt

Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser. Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser, Karl Schmidt jul-11 okt-11 Nytilgangen falder 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012.

Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012. Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyseteam 16. juli 2012 Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012. Figur- og Tabelsamling baseret på Maj-afregningen

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 691 Dato: 1. oktober 20 BRK/ENI/RKP/lbw Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger Landsbyggefondens statistik om ledige boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet 1 Det Sociale Nævn 7 Skemaoversigt Skema 1. Skema 2. Skema 3. Skema 4. Skema 5. Skema 6. Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Fælles kommunal økonomigruppe. Medfinansierings- & aktivitetsrapport af Psykiatrien En deskriptiv komparativ analyse

Fælles kommunal økonomigruppe. Medfinansierings- & aktivitetsrapport af Psykiatrien En deskriptiv komparativ analyse Fælles kommunal økonomigruppe Medfinansierings & aktivitetsrapport af Psykiatrien 20082011 En deskriptiv komparativ analyse November 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Metodevalg og afgrænsning... 3 3.

Læs mere

Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem

Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem Et kvalitetsforbedringsprojekt mellem Sydvestjysk Sygehus og Varde Kommune Kontaktpersoner for yderligere oplysninger Sydvestjysk Sygehus Birthe Mette

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere