SIKRINGSGRUPPE Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal"

Transkript

1 SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248, Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, år 87,11 161,79 248, Bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse 190,70 81,73 272, Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundydelse 190,70 81,73 272, Bitewings ifm. kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse 190,70 81,73 272, Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, fra 26 år 204,12 0,00 204, Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, år 204,12 0,00 204, Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 115,60 77,06 192, Tandrensning a 186,89 124,60 311, Tandrensning b 134,38 89,58 223, Røntgenoptagelse 136,36 0,00 136, Udvidet diagnostisk grundydelse 309,17 206,12 515, Individuel forebyggende behandling 148,24 98,82 247, Kontrol efter individuel forebyggende behandling 122,47 81,65 204, Konsultation uden behandling 236,06 0,00 236,06 2. Tandfyldninger 1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 184,78 65,71 250, / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 252,30 95,97 348, / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 460,12 95,97 556, / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 383,18 65,71 448, d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 95, / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 383,18 65,71 448, / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering 95, Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 65, Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 65, Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 95, Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 95,97 3. Rodbehandlinger 1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 181,74 121,16 302, b. Rodbehandling (koronal amputation) 210,99 140,66 351, c. Rodbehandling (akut oplukning) 210,99 140,66 351, d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 187,19 4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste 1701 Tandudtrækning pr. tand 300,82 149,58 450, Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 104,77 0,00 104, Operativ fjernelse af tand m.v. 173,80 5. Parodontalbehandling 1420 Almindelig parodontalbehandling 450,99 300,66 751, Udvidet parodontalbehandling 779,48 519, , Udvidet tandrensning 256,03 170,69 426, Tandrodsrensning 96,71 64,48 161, Kirurgisk parodontalbehandling 230, /4 Kontrol efter parodontalbehandling 122,47 81,65 204,12 6. Ydelser uden tilskud Konsultation Recept Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker Lokalbedøvelse Kvælstofforilte analgesi (lattergas) Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) Bidfunktionsundersøgelse Bidfunktionskontrol Bidskinne Diverse ydelser

2 SIKRINGSGRUPPE 2 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 99, Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, år 161, Bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse 81, Bitewings i forbindelse med diagnostisk og forebyggende grundydelse 81, Bitewings ifm. kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse 81, Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, fra 26 år 81, Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, år 132, Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 77, Tandrensning a 124, Tandrensning b 89, Røntgenoptagelse 0, Udvidet diagnostisk grundydelse 206, Individuel forebyggende behandling 98, Kontrol efter forebyggelse 81, Konsultation uden behandling 0,00 2. Tandfyldninger 1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam 65, / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 95, / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 95, / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 65, d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 95, / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 65, / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering 95, Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 65, Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 65, Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 95, Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 95,97 3. Rodbehandlinger 1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 121, b. Rodbehandling (koronal amputation) 140, c. Rodbehandling (akut oplukning) 140, d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 187,19 4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste 1701 Tandudtrækning pr. tand 149, Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 0, Operativ fjernelse af tand m.v. 173,80 5. Parodontalbehandling 1420 Almindelig parodontalbehandling 300, Udvidet parodontalbehandling 519, Udvidet tandrensning 170, Tandrodsrensning 64, Kirurgisk parodontalbehandling 230, /4 Kontrol efter parodontalbehandling 81,65 6. Ydelser uden tilskud Konsultation Recept Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker Lokalbedøvelse Kvælstofforilte analgesi (lattergas) Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. Bidfunktionsundersøgelse Bidfunktionskontrol Bidskinne Diverse ydelser

3 TILLÆG TIL HONORARER Børne- og ungdomsoverenskomst 4A, stk. 2 Betaling på hverdage lørdage 08-14, normal takst + 50%, dog minimum: 869,00 4A, stk. 2 Betaling på hverdage lørdage efter 14 - søn- og helligdage, normal takst + 100%, dog minimum: 1.159, A, stk. 3 Tillæg for behandling uden for klinik pr. besøg 389, A, stk. 3 Afstandstillæg 13,00 Tandlægeoverenskomsten Uden tilskud fra regionerne 4, stk. 4 Betaling på hverdage lørdage 08-14, normal takst + 50%, dog minimum: 869,00 4, stk. 4 Betaling på hverdage lørdage efter 14 - søn- og helligdage, normal takst + 100%, dog minimum: 1.159, Tillæg for udeblivelse uden afbud, pr. udeblivelse 243, , stk. 3 Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 minutter (30-44 minutter) 229, , stk. 3 Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 minutter (45-60 minutter) 229, , stk. 5 Tillæg for behandling uden for klinik pr. besøg 389, , stk. 5 Afstandstillæg pr. km. 13, , stk. 5 Kørselsgodtgørelse i egen bil pr. km. 4,39 Forsikringserklæring, kæbefunktionsattest 50 Forsikringserklæring. Betales af forsikringsselskabet 477,00 55 Kæbefunktionsattest. Betales af forsikringsselskabet 838,00 Blanketudfyldelse 60 Blanket nr. TL 701, udfyldelse af blanket om tilbud på tandbehandling, hvortil der søges økonomisk bistand 165,00 65 Blanket nr. 704, supplerende oplysninger om tandbehandling 328,00 Politiattest 70 Udfyldelse af politiattest mellem kl Udfyldelse af politiattest mellem kl Tandlægeerklæring 80 Udfyldelse af lovpligtig tandlægeerklæring (arbejdsskade) 477,00 Mellemfolkeligt Samvirke 90 Udfyldelse af tandlægeattest inkl. 2 bitewings 631,00

4 OMSORGSTANDPLEJE 1 Basisydelser 25% 50% Basisydelse for betandede 1305, , , Basisydelse for tandløse 675, , , Røntgenundersøgelse Røntgenundersøgelse 136, , , Fyldninger Ikke kombineret, sølvamalgam 250, , , Ikke kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering 250, , , Kombineret, sølvamalgam 348, , , Kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering 348, , , Dobbelt kombineret, sølvamalgam 556, , , Dobbelt kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering 556, , , Glasionomerfyldning 448, , , Glasionomerfyldning, gradvis ekskavering 448, , , Plast, enkeltfladet 448, , , Plast, enkeltfladet, gradvis ekskavering 448, , , Plast, flerfladet 746 Plast, flerfladet, gradvis ekskavering Rodbehandlinger a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 302, , , b. Rodbehandling (coronal amputation) 351, , , c. Rodbehandling (akut oplukning) 351, , , Tandudtrækninger, lokalbedøvelse m.v. Tandudtrækning 450, , , Operativt indgreb ekskl. bedøvelse 1081, , , Lokalbedøvelse, injektion 167, , , Lokalbedøvelse, lattergas 209, , , Diverse Diverse ydelser 127, , , Recept (ikke i forbindelse med behandling) 116, , , Parodontalbehandling Almindelig parodontalbehandling 751, , , Udvidet parodontalbehandling 1299, , , Tandrodsrensning 161, , , Udvidet tandrensning 426, , , Kontrol efter parodontalbehandling 204, , , Tillæg Tillæg for behandling uden for for klinik 597, Ved behandling af flere patienter på samme geografiske adresse/ institution udløses kun et tillæg. Særligt tillæg, pr. patient pr. besøg 116, Betaling på hverdage kl og lørdage, jule- og nytårsaftensdag kl : Normal takst + 50%, dog minimum: Betaling på hverdage kl og lørdage, jule- og nytårsaftensdag efter kl. 14 og søn- og helligdage: Normal takst +100%, dog minimum: Behandlinger, som er omfattet af overenskomstens 7. stk 2, , må først iværksættes efter kommunens godkendelse, såfremt tandlægens behandlingsoverslag overstiger: Anden behandling end nævnt i overenskomstens 7. stk 2, betales med individuelle honorarer, og må først iværksættes efter forudgående godkendelse af kommunen, såfremt tandlægens behandlingsoverslag overstiger: 869, , , ,31

5 BØRNE- OG UNGDOMSOVERENSKOMSTEN 1. Førstegangsbesøg, undersøgelse m.v. 1 Førstegangsbesøg 439, Årsydelse (ekskl. udfyldelse af OCR-blanket) 267, Udfyldelse af OCR-blanket 97, Klinisk undersøgelse 203, Røntgenundersøgelse 4 Almindelig røntgenundersøgelse 136, Panoramarøntgen og lign. 973, Profylaktiske ydelser, tilvænning m.v. 6 Tilvænning 234, Individuel forebyggende behandling 247, Kontrol efter forebyggelse 204, Tandrensning 311, Fissurforsegling 254, Tandfyldninger 11 a. Ikke kombineret, sølvamalgam 250, a. Ikke kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) 250, b. Kombineret, sølvamalgam 348, b. Kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) 348, c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam 556, c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) 556, d. Modificeret glasionomer og kompomer, enkeltfladet 448, d. Modificeret glasionomer og kompomer, enkeltfladet (gradvis ekskavering) 448, g. Kombineret, modificeret glasionomer og kompomer i mælkemolarer 567, h. Dobbelt kombineret, modificeret glasionomer og kompomer i mælkemolarer 647, e. Plast, enkeltfladet 448, e. Plast, enkeltfladet (gradvis ekskavering) 448, f. Plast, flerfladet 235 f. Plast, flerfladet (gradvis ekskavering) Metalkrone, præfabrikeret 1130, Rodbehandlinger 13 a. Rodbehandling (pulcaoverkapning) 302, b. Rodbehandling (koronal amputation) 351, c. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning i én kanal 836, d. Rodbehandling, rodfyldning efterfølgende kanaler: Pr. kanal 376, e. Rodbehandling (behandlingsseancer ud over 2) 306, f. Rodbehandling (akut oplukning) 351, Tandudtrækninger, lokalbedøvelse m.v. 14 Tandudtrækning 450, Operativ indgreb (ekskl. bedøvelse) 1081, A Lokalbedøvelse, injektion 167, B Lokalbedøvelse, lattergas/medicinsk sedering 209, Diverse 17 Konsultation uden behandling 236, Diverse ydelser 127, Recept (ikke i forbindelse med behandling) 116, Behandlingsforslag 260, Parodontalbehandling (til årige) 20 Almindelig parodontalbehandling 751, Udvidet parodontalbehandling 1.299, Tandrodsrensning 161, Udvidet tandrensning 426, Kontrol efter parodontalbehandling 204,12 224

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

dækningsmuligheder og takster

dækningsmuligheder og takster 2014 dækningsmuligheder og takster "danmark" gi r tilskud til jordemoder diætist tandlæge briller medicin - og 350 andre ting fysioterapi kiropraktor Danmarks største forening har over 350 forskellige

Læs mere

dækningsmuligheder og takster "danmark"? Det er her, vi hjælper hinanden - både skægge og søde

dækningsmuligheder og takster danmark? Det er her, vi hjælper hinanden - både skægge og søde 2015 dækningsmuligheder og takster "danmark"? Det er her, vi hjælper hinanden - både skægge og søde Er du medlem af "danmark"? Det bliver du spurgt om mange steder, f.eks. når du skal have briller, ordnet

Læs mere

dækningsmuligheder og takster

dækningsmuligheder og takster 2010 dækningsmuligheder og takster Hvad svarer du, når nogen spørger: Er du medlem af danmark? 1. Ja selvfølgelig jeg har hele tiden glæde af det 2. Nej, jeg får alligevel aldrig brug for tilskud til tænder,

Læs mere

Jeg er med i danmark, fordi

Jeg er med i danmark, fordi 2011 dækningsmuligheder og t ak ster Jeg er med i danmark, fordi er du klar til at tage en rask beslutning? Mere end 2,1 millioner er allerede medlem og nyder godt af de mange muligheder for hjælp, som

Læs mere

medlemmer sætter nye danmarksrekorder

medlemmer sætter nye danmarksrekorder 2008 dækningsmuligheder og takster 2 millioner medlemmer! Umuligt så store klubhuse findes ikke. 2 millioner medlemmer sætter nye danmarksrekorder danmark SYGEFORSIKRING Aldrig har så mange fået så meget

Læs mere

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande CHRISTIAN HOLT Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge deres tandpleje

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 2 Indhold Velkommen til Klinikhuset... 3 Plastfyldninger... 6 Kroner og broer... 8 Cerec kroner... 10 Implantater...12 Facader...14 Tandrensning...16

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Version 2.2, Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund T: 7020 4647 CVR-nr. 35 80 41 61 FORTRYDELSESRET En indgået

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau.

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau. Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 362 Offentligt Om aktivloven 82 a, der vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau,

Læs mere