Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2016"

Transkript

1 Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2016 Bilaget viser en nærmere gennemgang af de enkelte projekter, der har ansøgt om midler. Først gennemgås økonomien for de forskellige ansøgninger herefter beskrives de enkelte projekter nærmere, og det begrundes, hvorfor der er ansøgninger, der ikke kan støttes. Der er ikke midler til at støtte alle projekter med den maksimalt mulige andel af det ansøgte beløb. Der er derfor lavet en prioritering af projekterne, hvor nogle støttes med en større andel end andre. Til denne prioritering er anvendt følgende kriterier: Projekter der har en effekt på et lokalsamfund (ikke bare et par naboer). Både i forhold til det visuelle udtryk, oplevelsen af stedet, og de kulturhistoriske bevaringsværdier. Nedrivningsprojekter, hvor bygningerne er så medtaget, at der er tale om en ruin, der trækker betragteligt ned på oplevelsen af lokalområdet, støttes med det fulde beløb, da en realisering er afgørende. Midler til Landsbyfornyelse 2016 Midler fra sidste ansøgningsrunde, der ikke skal bruges af ansøgere alligevel (kan ikke rejse nok egenfinansiering, og har derfor skåret ned på projektet). Midler til strategi for byfornyelse (budget 2015 overført) Midler til strategi for byfornyelse (budget 2016) Midler i alt til ansøgningsrunde 2016 Kommunalt bidrag (40%) Midler vi kan få statslig refusion til: Statsligt bidrag (60%) Ramme til rest 2015 (som kan anvendes indtil juni 2016): Midler i alt Noter

2 Projekter Kommunalt bidrag (40%) (kr.) Statsligt bidrag (60%) (kr.) Samlet bidrag (kr.) Ansøgt beløb der kan støttes inkl. moms (kr.) Begrundelse for støtteandel Projekt Renovering (halvdelen ) 1 Kærvej 2, Gl. Tølløse (Lene Heitmann) Projekt 2 Projektet kan ikke støttes Projekt Renovering (trefjerde 3 Gl. Tuse Kro (Birger Tordrup dele fredet) Projekt Nedrivning fratrukket naturpleje/genopretning (fulde beløb) AVA ejendomme) 4 Frysehuset i Gisling (Birger Tordrup AVA Ejendomme) Projekt Nedrivning (halvdelen) 5 Tømmerupvej 16 Jan Henriksen Projekt Renovering (en fjerdedel) 6 Holbæk Landevej 42, Ugerløse. Ulla Alsing Projekt 7 Projektet kan ikke støttes. Projekt Ombygning: Nedrivning: Ombygning (halvdelen): kr. Nedrivning (fulde beløb): kr. 8 Torslunde 26, Mikael Skytte Projekt 9 Projektet kan ikke støttes. Projekt Renovering (halvdelen): 10 Toftegårdsvej 3, Ugerløse_Tine Dujardin Projekt 11 Projektet kan ikke støttes. Projekt Renovering (trefjerdedele) 12 Bygaden 74, Orø_Susanne (vinduer ) Nielsen Projekt 13 Projektet kan ikke støttes. Projekt Udskiftning af Renovering (en fjerdedel): 14 Esmosevej 11 B, Orø_Clay vinduer og døre, kr. Green samt isolering: Oprydning (halvdelen): 2

3 kr. Oprydning af affald: Projekt 15 Projektet kan ikke støttes. Projekt Nedrivning: Renovering: Nedrivning (halvdelen): kr. Renovering (en fjerdedel): ,5 kr. 16 Borupvej 14B,Butterup_Christian Ahlefeldt Laurvig Projekt Nedrivning (halvdelen) 17 Kirkebakken 12B, Kundby_Christian Ahlefeldt Laurvig Projekt Renovering (en fjerdedel) 18 Fruerskovvej 14, Vipperød_Yacine Maria Baldeh Projekt 19 Projektet kan ikke støttes Projekt Renovering (halvdelen) 20 Brøndevej 4, Orø_Trine Lindhardt Roux Projekt Nedrivning (det fulde beløb): Ombygning (halvdelen): Præstebrovej 8, Hagested_Brian Dan Aagesen Projekt Nedrivning (det fulde beløb) 22 Gl. Skovvej 68, Tølløse_Kasper Duelund Pedersen Projekt Renovering (halvdelen) 23 Orø Forsamlingshus_Borgerforeningen v. John Weygaard Projekt Renovering (en fjerdedelmann 24 Stestrup Old 21_Bella Marck Projekt 25 Projektet kan ikke støttes Projekt Nedrivning (halvdelen) 26 Torslunde 21, Svinninge_Lis Rasmussen Projekt Tilgængelighed (halvdelen) 27 Ugerløse forsamlingshus, Hovedgaden 2_v. Anders Pedersen (forening) Projekt Nedrivning (fulde beløb) 28 Stestrupvej 90, Kr. Eskilstrup_Frank P. Jensen

4 Projekt Nedrivning (fulde beløb) 29 Borgergade 23 25, Kr. Eskilstrup_Denis Granell Projekt Bygaden 43, Orø_Niels Nielsen Projekt Renovering (en fjerdedel) 31 Staslundevej 21, Holbæk_Kim Thers Projekt Renovering (halvdelen) 32 Svinninge Forsamlingshus_v. formand Jørn Sørensen I alt kommunale udgifter kr. I alt statslige udgifter I alt samlede udgifter til byfornyelse (statslig + kommunal støtte) Kommunale midler til rest ,5 kr kr ,5 4

5 Vurdering af projekter Projektet støttes Projektet kan ikke støttes Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering 1 Tølløse Niels Nees Bertelsen Lene Heitmann Kærvej 2, 4340 Gl. Tølløse Genetablering af oprindelig façade Bindingsværkhus fra 1830 i Gl. Tølløse. Huset er i 70 erne behandlet med plastikmaling. Sandblæses, oppudses og kalkes. Huset kan ikke ånde og malingen skaller af. Evt. reparationer af rådnet bindingsværk (ikke med i pris) kr. GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med halvdelen af det ansøgte beløb med henvisning til Byfornyelseslovens 22, istandsættelse af nedslidte ejer og andelsboliger. Begrundelse: Bygningen er beliggende i landsbyen Gl Tølløse, som er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Projektet er vigtigt for bygningens bevaring og oprindelige fremtoning i landsbyen. Huset er både synligt fra den oprindelige landsbyvej (nu fungerende som villavej) og den ret trafikerede Tølløsevej der løber parallelt med. Huset fremstår ikke i decideret forfald, men på de medsendte fotos fremgår det tydeligt at facaden er væsentlig nedslidt og trænger til renovering. 2 Kundby Anne Værgmann Trønninge Mose 3 Istandsættelse af stråtækt bindingsværk hus fra RØD Administrationen indstiller: Projektet kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler, da bygningen har status som sommerhus. Ejeren bebor ikke ejendommen. Begrundelse: Landsbyfornyelsesmidler kan ikke anvendes til bygninger der har status som fritidshus. Midlerne til istandsættelse er møntet på helårsboliger, eller erhverv hvor der er erhverv og bolig i samme bygning. 5

6 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering 3 Tuse AVA Ejendomme Aps Tuse Byvej 100, Tuse 4300 Holbæk Udskiftning af stråtag på fredet ejendom i Tuse landsby (den gamle kro). (Facaderenovering for egen regning) GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med trefjerdedele (75 %) af det ansøgte beløb med henvisning til Byfornyelseslovens 8, istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger. Begrundelse: Projektet omhandler den gl. kro i Tuse fra Bygningen er fredet, på trods af at den fremstår meget nedslidt. En nedrivning/flytning er ikke mulig da kulturstyrelsen har afvist den mulighed. Derfor søger ejeren om støtte til at renovere taget ved en total udskiftning. Herefter vil ejeren renovere facaderne for egen regning. Bygningen ligger centralt i Tuse, og den er meget tydelig i lokalsamfundet og fra landevejen, hvorfor også flere har udtrykt beklagelse over at den ikke sættes i stand. Derfor vurderes det, både af hensyn til lokalsamfund, bygningens bevaringsværdi og landsbyens samlede kulturhistoriske udtryk, at projektet støttes med den maksimale andel for fredet bygninger. 4 Gislinge AVA Ejendomme ApS Strandvejen 2B, 4532 Gislinge Nedrivning og oprydning af tidligere frysehus i udkanten af Gislinge. Samt naturpleje og genopretning af naturgrund GRØN Administrationen indstiller: Nedrivningen støttes med det fulde ansøgte beløb der omhandler nedrivning og tilhørende oprydning med henvisning til Byfornyelseslovens 38c, nedrivning af private erhvervsbygninger. Der er også søgt om midler til at genetablere en naturgrund på ejendommen, landsbyfornyelsesmidlerne kan ikke anvendes til dette. Begrundelse: Det tidligere frysehus i udkanten af Gislinge er meget medtaget og nedrivningsklar. Grunden tiltrækker henkastet affald og trækker den visuelle oplevelse i Gislinge ned. Projektet vil skabe en pænere ankomstvej til Gislinge fra nord/øst, og hæve det visuelle indtryk af byen som helhed, samt være med til at sikre at de omkringliggende ejendomme ikke taber i værdi. Projektet støttes med det fulde beløb da bygningen er meget medtaget og virker skæmmende på lokalsamfundet. 5 Undløse Jan Henriksen og Søren Henriksen Tømmerupvej 16, 4440 Mørkøv Nedrivning af stuehus i landsbyen Tømmerup kr. GRØN Administrationen indstiller: Nedrivningen støttes med halvdelen af det ansøgte beløb med henvisning til Byfornyelseslovens 22, nedrivning af nedslidte boliger. 6

7 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering Begrundelse: Ejendommen er plaget af skimmelsvamp og er i væsentlig fysisk dårlig stand. Bygningen er beliggende så den er delvist synlig fra landevejen igennem Tømmerup (mellem Skellingsted og Ulkestrup), dog ikke så meget om sommeren, fordi der er beplantning foran. Det er planen at bygge ny bolig efterfølgende på grunden. Projektet støttes med halvdelen af det ansøgte beløb, da ejendommen ikke er en decideret ruin, og ligger tilbagetrukket og lidt gemt fra vejen igennem Tømmerup. 6 Ugerløse Ulla Alsing Bøttern Holbæk Landevej 42, Ugerløse Renovering af stuehus i firlænget bindingsværk gård fra 1777 lidt uden for Ugerløse kr. GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med en fjerdedel af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 22 Istandsættelse af nedslidte ejer og andelsboliger. Begrundelse: Gården er beliggende for enden af en grusvej lidt udenfor Ugerløse, og anvendes både som privat bolig og institution/koloni for børn og unge. Ejendommens boligdel er nedslidt og trænger til renovering af facade og bindingsværk. Ejendommen er synlig fra vejen, men ligger tilbagetrukket fra denne, hvorfor detaljer ikke er synlige. Stuehuset er en vigtig del af den gamle gård, hvor de øvrige længer fremstår velholdte og historiske. Disse længer anvendes som institution. Projektet støttes med en fjerdedel af det ansøgte beløb, da projektet vurderes ikke at have en effekt på et lokalsamfund. 7 Ugerløse Rune Backs & Magnus Zøylner Østrupvej 118, Ugerløse Nyt tag på længer med værksted og udstyrsrum. Firlænget gård i centrum af Ugerløse. Gården fungerer som bolig og aflastningssted for børn og unge i weekender ,50 kr. RØD Administrationen indstiller: Projektet kan ikke støttes med byfornyelsesmidler, da renoveringen ikke omhandler en bygning til beboelse. Begrundelse: Der kan ikke gives støtte med byfornyelsesmidler til arbejder på driftslænger der ikke indeholder beboelse. Undtagen hvis disse skal ombygges til en udlejningsbolig. 8 Kundby Mikael Skytte & Benedikte Møller Kristensen Torslunde 26, Svinninge Ombygning af længe i firlænget gård fra 1877 til udlejningsbolig på sigt i første omgang de udvendige arbejder. Samt nedrivning af tidligere grisestald. Ombygning: ,00 kr. Nedrivning: ,00kr. GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med det fulde beløb til nedrivning af tidligere stald med henvisning til byfornyelseslovens 38c, nedrivning af private 7

8 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering erhvervsbygninger. Projektet støttes med halvdelen til ombygning af tidl. Erhverv (længe) til udlejningsbolig, med henvisning til byfornyelseslovens 38 Ombygning af erhverv til udlejningsboliger. Begrundelse: Ejendommen er centralt beliggende i landsbyen Torslunde, mellem Svinninge og Kundby. Den tidligere stald hvortil der søges støtte til nedrivning fremstår meget medtaget og skæmmer oplevelsen af landsbyen. Længen der skal omdannes til bolig, er ligeledes synlig fra vejen igennem Torslunde. En renovering med respekt for bygningens historie og en ny funktion som bolig vil tilføre landsbyen nyt liv og forbedre den samlede oplevelse af landsbyen. 9 Holbæk By Bent Nielsen Omfartsvejen 53, Holbæk Nedrivning af nedslidt landejendom i udkanten af Holbæk mellem motorvejen og omfartsvejen kr. RØD Administrationen indstiller: Projektet kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler da ejendommen er beliggende indenfor Holbæk by. Se afgrænsning i kommuneplanen under bymønster og byudvikling. Begrundelse: Ejendommen er beliggende i kommuneplanlagt erhvervsområde i udkanten af Holbæk, mellem omfartsvejen og motorvejen. Det er derfor vurderet at ejendommen er en del af Holbæk bys afgrænsning, som også kan ses i kommuneplanens bymønster og byudvikling, på trods af at ejendommen pt. er beliggende i landzone. 10 Ugerløse Tine Dujardin Toftegårdsvej 3, Ugerløse Facaderenovering. Byhus i Ugerløse centrum med plastikmaling ovenpå kalk, hvorfor facaden skaller af. Reparation og ny maling med åndbar maling. Samt renovering af vinduer ,00 GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med halvdelen af det ansøgte beløb med henvisning til byfornyelseslovens 22, istandsættelse af nedslidte ejer og andelsboliger. Begrundelse: Ejendommen er beliggende på mindre vej i centrum af Ugerløse. Bygningen er placeret langt fremme ved vejen (som også fungerer som sti) og trækker området ned visuelt, da bygningens maling skaller af i store pletter. Det vil derfor være i lokalsamfundet og naboernes interesse at bygningens facade og vinduer bliver renoveret. 11 Mørkøv Casper Larsen Sørningevej 28, Mørkøv Udvendig renovering af staldlænger på ejendom lidt uden for Skamstrup RØD 8

9 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering Administrationen indstiller: Projektet kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler. Begrundelse: Der kan ikke anvendes landsbyfornyelsesmidler til renovering af staldlænger (erhverv), når disse ikke anvendes som bolig. 12 Orø Susanne Nielsen Bygaden 74, Orø Udskiftning af stråtag og gamle tagvinduer. Bindingsværk hus fra 1860 på Orø GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med trefjerdedele (75 %) af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 22, istandsættelse af nedslidte ejer og andelsboliger. Begrundelse: Ejendommen er beliggende ud til trafikkeret vej centralt i landsbyen Gamløse på Orø, og er derfor meget synlig for både lokalsamfund og turister. Bygningen er generelt velholdt, men taget er nedslidt og trænger til udskiftning. Ejendommen er kategoriseret som bevaringsværdig med en SAVE værdi på 4, hvorfor der kan støttes med 3/4 af det ansøgte beløb. 13 Vipperød Ove Madsen Gl. Skovvej 100, Holbæk Nedrivning og opbygning af nye længer i samme stil som nuværende. Ejendommen er et statshusmandsbrug fra RØD Administrationen indstiller: Projektet kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler. Begrundelse: Da der snarere er tale om nedrivning af de to længer (hvoraf den ene indeholder lidt beboelse) og derefter en ny opbygning bolig/erhverv i den ene længe og erhverv i den anden ovenpå den tilbageværende sokkel. Er det vurderet at der ikke er tale om en istandsættelse, men derimod om nyt byggeri, hvortil der ikke kan anvendes landsbyfornyelsesmidler. Der kan heller ikke gives støtte til nedrivningen af længerne (registreret som erhverv i BBR), da ejendommen er beliggende i det åbne land og ikke i en mindre by. 14 Orø Clay Green Esmosevej 11 B, Orø Renovering af udlejningsbolig udskiftning af vinduer og isolering af tag. Etablering af gangbro mellem de to boliger. Samt oprydning af affald på grunden. Stuehus til landbrugsejendom fra GRØN 9

10 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering Administrationen indstiller: Projektet der omhandler udskiftning af vinduer og isolering af loft/tag støttes ikke med landsbyfornyelsesmidler. Oprydning af affald på grunden støttes med halvdelen af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 8 Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. Etablering af ny gangbro kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler. Begrundelse: Ejendommen der er lejet ud til beboelse trænger til renovering. En renovering vil forbedre de økonomiske forhold for lejere af ejendommen i forhold til varmeforbrug. Ejendommen er desuden hjemsted for en restaurant, hvor gæster på Orø også kan spille minigolf osv. En renovering og fjernelse af affald vil have en positiv effekt på stedets fremtoning. Ejendommen er beliggende for enden af grusvej, hvorfor stedet ikke har en direkte effekt på et lokalsamfund. Derfor er det vurderet at projektet støttes med halvdelen af det ansøgte beløb til fjernelse af affald. 15 Tuse Niels R Kjølby Tuse Byvej 3, Tuse Udskiftning af vinduer i staldlænger, så disse ligner de oprindelige staldbygninger (buede foroven). Administrationen indstiller: Projektet kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler. Begrundelse: Der kan ikke anvendes landsbyfornyelsesmidler til renovering af staldlænger (erhverv) ,00 (excl. Moms) RØD 16 Tuse Christian Ahlefeldt Laurvig Borupvej 14B,Butterup Istandsættelse af Bedre Byggeskik hus fra 1917 v. Severinsminde. Bygningen anvendes som udlejningsbolig, men har flere installationsmangler og trænger til renovering for at kunne tilbyde en moderne bolig ,70 GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med halvdelen af den del af projektet der kan støttes med landsbyfornyelsesmidler, med henvisning til byfornyelseslovens 8 Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger. Begrundelse: Ejendommen er pt. utilsvarende som moderne bolig. En renovering vil skabe en ny bolig et attraktivt sted, og samtidig bevare et bevaringsværdigt hus. Huset har en klar sammenhæng til bygningerne omkring Hovedgården Severinsminde, som har en høj bevaringsværdi. Hele projektet kan ikke støttes, da der også er tale om opførelse af en tilbygning, ydermere er der en del af den indvendige vedligeholdelse der ikke kan støttes. Ejendommen er beliggende afsides på grusvej, og er derfor ikke synlig for hverken befærdet vej eller lokalsamfund. Projektet støttes derfor med en fjerdedel af det ansøgte beløb. 17 Kundby Christian Ahle Kirkebakken 12B, Kundby Nedrivning af tom erhvervsbygning i landsbyen Kundby, GRØN 10

11 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb feldt Laurvig tæt ved kirken. Vurdering Administrationen indstiller: Nedrivning støttes med halvdelen af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 38c Nedrivning af private erhvervsbygninger. Begrundelse: Tom erhvervsbygning centralt i Kundby, tæt på kirken. Bygningen er ikke i decideret forfald, men bidrager heller ikke til oplevelsen af landsbyen, hvorfor en nedrivning vil have en positiv visuel effekt på landsbyen Kundby i området omkring kirken. En nedrivning vil levne plads til opførelse af tæt lav boligbyggeri som udfyldning i landsbyen. Det er vurderet at projektet kun skal støttes med halvdelen af det ansøgte beløb, da der ikke er tale om en bygning i decideret forfald som trækker ned på oplevelsen af landsbyen. 18 Vipperød Yacine Maria Baldeh Fruerskovvej 14, Vipperød Renovering af facade og vinduer på landejendom for enden af mindre vej, øst for Sdr. Asmindrup GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med en fjerdedel af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 22 Istandsættelse af nedslidte ejer og andelsboliger. Begrundelse: Ejendommen trænger til istandsættelse. Ejendommen ligger for enden af en mindre vej, lige op til den private skov Ejlstrup der ligger syd/vest for Vipperød. Den er derfor ikke så synlig hverken for lokalsamfund eller befærdet vej. Det er derfor vurderet at projektet ikke har nok effekt på et lokalsamfund, og derfor kun støttes med en fjerdedel af det ansøgte beløb. 19 Kundby Nanna Færgemann Torslunde 16, Torslunde Udskiftning af vinduer og døre i bygning centralt beliggende i landsbyen Torslunde RØD Administrationen indstiller: Projektet kan ikke støttes, da ejer ikke bebor ejendommen (anvendes som flexbolig). Begrundelse: Der kan ikke anvendes landsbyfornyelsesmidler til istandsættelse af private ejer og andelsboliger, når ejeren ikke bebor ejendommen. 20 Orø Trine Lindhardt Roux Brøndevej 4, Orø Renovering af facade og tag på byhus fra 1899 i Bybjerg på Orø. Samt afhjælpning af sundhedsskadelig kloak og brandfarlige elinstallationer GRØN 11

12 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering Administrationen indstiller: Projektet støttes med halvdelen af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 22 Istandsættelse af nedslidte ejer og andelsboliger. Begrundelse: Ejendommen trænger til istandsættelse, da denne har været misvilligeholdt i mange år og samtidig udsat for håndværksmæssige fejl på bl.a. kloak og elinstallationer, som derfor er vurderet som sundheds og brandfarlige. Huset er centralt beliggende ud til Brøndevej centralt i Bybjerg, lige overfor Orø skole. De nye ejere er i gang med en omfattende renovering. En renovering vil have en positiv effekt på oplevelsen af Bybjerg, som er den centrale landsby på Orø, med skole, brugs, kro, forsamlingshus mm. 21 Hagested Brian Dan Aagesen Præstebrovej 8, Hagested Ombygning af den tidligere Hagested Købmand til lejlighed. Udskiftning og isætning af døre og vinduer. Samt nedrivning af tilbygninger til Købmanden inkl. Indgangsparti GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med det fulde ansøgte beløb for det der gælder nedrivning med henvisning til byfornyelseslovens 38 c Nedrivning af private erhvervsbygninger. Ombygningen støttes med halvdelen af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 38 Ombygning af erhverv til udlejningsejendomme. Begrundelse: Købmanden i Hagested bliver nødt til at lukke, og forpagtningen er opsagt. For at ejendommen ikke skal stå tom og forfalde vil ejer ombygge den tidligere købmand til lejlighed. En ombygning der er helt nødvendig, og meget positiv for oplevelsen af landsbyen, da bygningen er meget centralt beliggende i Hagested og derfor meget synlig. 22 Vipperød Kasper Duelund Pedersen Gl. Skovvej 68, Tølløse Nedrivning af faldefærdigt bondehus fra 1850 ved Gl. Skovvej GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med det fulde beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 8 Nedrivning af nedslidte boliger. Begrundelse: Det gamle bondehus er totalt faldefærdigt og er i den grad nedrivningsegnet. Bygningen ligger tæt ved Gl Skovvej, og er synlig derfra. Projektet støttes med det fulde beløb, da bygningen er en ruin. 23 Orø Borgerforeningen v. John Weygaard Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, Orø Renovering af vinduer mm. i forsamlingshuset. Samt renovering af udhus. Der er også søgt om tilskud til ind ,50 GRØN 12

13 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb køb af borde og stole til forsamlingshusets sal. Vurdering Administrationen indstiller: Projektet ang. renovering af vinduer og udhus støttes med halvdelen af det ansøgte beløb med henvisning til byfornyelseslovens 38 a og b. Begrundelse: Forsamlingshuset er blevet gennemgribende istandsat gennem længere tid. Nu mangler der enkelte detaljer for at færdiggøre denne proces. Forsamlingshuset er centralt beliggende i Bybjerg på Orø, hvor det ligger lige ud til den gennemkørende vej Brøndevej. Der er endvidere søgt om støtte til at indkøbe borde og stole til forsamlingshusets sal, dette kan der ikke anvendes landsbyfornyelsesmidler til. 24 Stestrup Bella Marckmann Stestrup Old 21 Udskiftning af tagvinduer og renovering af skorsten på husmandssted fra 1877, som pt. udlejes som bolig GRØN Administrationen indstiller: projektet støttes med en fjerdedel af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 8 Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger. Begrundelse: Ejendommen er beliggende for enden af mindre vej og er derfor kun synlig for de omkringliggende naboer. Udskiftning af vinduer vil forbedre boligkvaliteten for lejer af boligen. Projektet støttes med en fjerdedel af det ansøgte beløb, da det er vurderet at projektet ikke vil have nogen effekt på et lokalsamfund. 25 Knabstrup Klaus Bang Ibshuse 6, Mørkøv Udskiftning/renovering af tegltag på arkitekttegnet udhus fra 1918 (bedre byggeskik) RØD Administrationen indstiller: Projektet kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler da der er tale om et udhus og ikke beboelse. Begrundelse: En renovering af tegltaget på ejendommens udhus er tiltrængt og vigtigt, da det er en betydelig del af den umiddelbart bevaringsværdige ejendom (ikke udpeget endnu) opført i 1914, og tegnet af Marius Pedersen efter Bedre Byggeskik principper. Da bygningen ikke er beboelse men udhus, kan der ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler, da bygningen skal være bolig. 26 Kundby Lis Rasmussen Torslunde 21, Svinninge Nedrivning af nedslidt bolig øst for landsbyen Torslunde v. mindre landevej GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med halvdelen af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelsesloven 8 Nedrivning af nedslidte boliger. 13

14 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering Begrundelse: Ejendommen er i fysisk dårlig stand, og en istandsættelse kan ikke betale sig. Ejendommen ligger ud til mindre landevej og er synlig herfra. Bygningerne er ikke en decideret ruin hvorfor der kun støttes med halvdelen af det ansøgte beløb. 27 Ugerløse Ugerløse forsamlingshus, v Anders Pedersen (forening) Hovedgaden 2 v., Ugerløse Etablering af rampe m terrasse til forsamlingshusets festsal, således at der bliver etableret en niveaufri indgang og samtidig et udendørsrum til brug ved forskellige arrangementer og events GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med halvdelen af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 38 a og b, Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Begrundelse: Projektet vil betyde en øget tilgængelighed til forsamlingshuset, således at også kørestolsbrugere kan komme ind i huset, hvilket de ikke kan nu, da liften ved hovedtrappen er fjernet, fordi den gik i stykker og var for dyr i drift og vedligeholdelse. Løsningen med en rampe er mere lavpraktisk, og har den dobbelte funktion som terrasse tænkt ind. Forsamlingshuset er brugt af mange, både foreninger og private og generelt til arrangementer i lokalsamfundet. 28 Stestrup Frank P. Jensen Stestrupvej 90, Kr. Eskilstrup Nedrivning af det tidligere mølleri og siden lager til den gamle købmandsgård i Stestrup landsby GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med det fulde beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 38 c Nedrivning af private erhvervsbygninger. Etablering af mur kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler. Begrundelse: Ejendommen er beliggende ved landevejen i gennem Stestrup landsby. Det tidligere mølleri og lager til den gamle købmandsgård, er meget medtaget og nedrivningsparat, en såkaldt ruin. Som det ser ud nu trækker bygningen betydeligt ned på oplevelsen af landsbyen, en rydning vil have en positiv visuel effekt på landsbyen. Det skal også bemærkes at der er placeret et busstoppested, lige ved ruinen. 29 Stestrup Denis Granell Borgergade 23 25, Kr. Eskilstrup Nedrivning af den gamle kro i hjertet af Kirke Eskilstrup, lige ved jernbanen. Efterfølgende kan området anvendes til grønt samlingssted for lokale, indtil ejeren skal etablere evt. rækkehuse på grunden GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med det fulde beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 38 c 14

15 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering Begrundelse: Kroen i Kirke Eskilstrup har for mange år siden mistet sin funktion som kro, og en ny funktion er ikke etableret. I stedet er kroen nu en ruin der skæmmer lokalsamfund og gennemkørende. En nedrivning vil have en positiv effekt på den visuelle oplevelse af landsbyen og frigøre et centralt rum som midlertidigt grønt mødested for lokale. 30 Orø Niels Nielsen Bygaden 43, Orø Omfattende renovering af byhus på Bygaden i hjertet af Bybjerg på Orø. Med henblik på at flytte derhen senere ,75 RØD Administrationen indstiller: Projektet kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler, da ejeren ikke bebor ejendommen. Begrundelse: Projektet kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler da ejeren af ejendommen ikke bebor huset. 31 Tuse Næs Kim Thers Staslundevej 21, Holbæk Udskiftning af betontegltag på murermestervilla fra GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med en fjerdedel af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 22 Istandsættelse af nedslidte ejer og andelsboliger. Begrundelse: Murermestervillaen er beliggende ud til mindre vej på Tuse Næs. Bygningens tag er nedslidt og trænger til udskiftning. Der stilles krav om at der i stedet for betontegl anvendes røde tegl, for at øge bygningens bevaringsværdi og autencitet. Bygningens bevaringsværdi er i dag vurderet til 5, og ejendommen ses derfor ikke som bevaringsværdig i denne sammenhæng (skal have en karakter mellem 1 4). Projektet støttes med en fjerdedel af det ansøgte beløb, da det er vurderet at projektet ikke vil have nogen effekt på et lokalsamfund. 32 Svinninge Svinninge Forsamlingshus v. formand Jørn Sørensen Hovedgaden 97, 4520 Svinninge Reparationg af tag på Svinninge forsamlingshus, da det regner ind. Samt reparation af skade ved vinduer som følge af utæthed GRØN Administrationen indstiller: Projektet støttes med halvdelen af det ansøgte beløb, med henvisning til byfornyelseslovens 38 a og b. 15

16 Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb Vurdering Begrundelse: Forsamlingshusets forsikring dækker ikke skaden i taget, hvorfor det vurderes at stedet har så høj værdi for lokalsamfundet at projektet støttes, ligesom de andre forsamlingshuse. 16

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Projektet støttes Projektet kan ikke støttes Projektet kan støttes med reserverede midler Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb

Læs mere

Lundby Hovedgade 69, Lundby

Lundby Hovedgade 69, Lundby Lundby Hovedgade 69, Lundby 1911 127 m2 81.450 32.580 Opretning og renovering af facader. Grønsundvej 33, Stege Nedlagt vandværk 1934 166 m2 33.590 13.436 Udskiftning af oliefyr med pillefyr. Kirkebakken

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Helårshuse. til salg i Odsherred. Åbningstider i Nykøbing Sj. Åbningstider i Rørvig. Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag 10.00 13.00

Helårshuse. til salg i Odsherred. Åbningstider i Nykøbing Sj. Åbningstider i Rørvig. Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag 10.00 13.00 Helårshuse til salg i Odsherred Åbningstider i. Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag 10.00 1.00 Søndag Lukket Åbningstider i Rørvig Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag Søndag Lukket Lukket NYKØBING SJ. v/ Jesper

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 23 BOLIGER VED SAMSØVEJ

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 23 BOLIGER VED SAMSØVEJ KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 23 BOLIGER VED SAMSØVEJ vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Lundbyvej 32, 4720 Præstø

Lundbyvej 32, 4720 Præstø Lundbyvej 32, 4720 Præstø 13630 1/2 Tidligere bolig Landbolig Save registrering 6 1800 265 m2 Nedrivning af ubeboet landejendom. Der gives tilskud til nedrivning som forestås af ejer. Ejendommen er nedslidt

Læs mere

3. Landsbyer. 3. Landsbyer R E T N I N G S L I N J E R R E D E G Ø R E L S E. Faxe Kommuneplan 2013 143

3. Landsbyer. 3. Landsbyer R E T N I N G S L I N J E R R E D E G Ø R E L S E. Faxe Kommuneplan 2013 143 3. Landsbyer 3. Landsbyer R E T N I N G S L I N J E R 1. Afgrænsede landsbyer bør understøttes og udvikles på baggrund af de eksisterende bygningsmæssige, fysiske og sociale værdier, bl.a. ved bibeholdelse

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Status for ejendomme indkommet pr 1. maj 2014. Oversigt over ejendomme indkommet pr. 1.okt. 2014

Status for ejendomme indkommet pr 1. maj 2014. Oversigt over ejendomme indkommet pr. 1.okt. 2014 Norddjurs Kommune ved Lars Holst Andersen. Internt notat af 10.10.14 Status for ejendomme indkommet pr. 1.maj 2014 og Oversigt over ejendomme indkommet pr. 1.okt. 2014 Status for ejendomme indkommet pr

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg.

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. XX Nitivej 3, 2000 Frederiksberg København, den 5 september 2012 Vort j.nr. : 148- Deres j.nr. : Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. Kære beboere på Nitivej 3. Som mange

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Hyggeligt byhus centralt i Hasle Storegade 24, 3790 Hasle. Villa

Hyggeligt byhus centralt i Hasle Storegade 24, 3790 Hasle. Villa Hyggeligt byhus centralt i Hasle Storegade 24, 3790 Hasle Villa Hyggeligt byhus centralt i Hasle Storegade 24, 3790 Hasle Kort & info Bolig#7877 Villa Kontantpris Kr. 275.000 Huset er ved at blive istandsat.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Ambæk Mark 10, 4720 Præstø

Ambæk Mark 10, 4720 Præstø Ambæk Mark 10, 4720 Præstø Save registrering 2 1721 160 m2 57.500 23.000 Udskiftning af nedslidte vinduer på bevaringsværdig ejendom, oprindeligt opført som rytterskole. Vinduernes opdeling og udseende

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Storegade 20A, 4780 Stege

Storegade 20A, 4780 Stege Storegade 20A, 4780 Stege Opført i 1908 Privat udlejningsejendom med 2 boliger og 1 erhvervslejemål Ejendommen ligger på hovedgaden i Stege by, og er omfattet af lokalplan 61 Skilte og facader i Storegade.

Læs mere

Junget udviklingsprojekt

Junget udviklingsprojekt Projekttitel: Junget udviklingsprojekt Oplysninger om ansøger: Junget Udviklingsselskab ApS c/o Søren Peter Sørensen Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev CVR: 2672 3582 INDLEDNING Med mere end 1000 år i bagagen

Læs mere

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening Udviklingsplan for Krondal Krondal og Omegns Borgerforening December 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

V U R D E R I N G S R A P P O R T

V U R D E R I N G S R A P P O R T 501-2082 V U R D E R I N G S R A P P O R T Ejendommen: Mr. nr.: Ejer: Vesterlundvej 92, Thyregod, 7323 Give 2 f Thyregod by, Thyregod Lars Engebjerg Besigtigelse: Fredag, den 13. december 2013 Rekvirent:

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Boligforeningen Kunstnerbyen

Boligforeningen Kunstnerbyen Boligforeningen Kunstnerbyen Formand: Peter Sigsgaard, Mosevangen 48, 3460 Birkerød. 45 82 12 39 Administrator: Advokat H. Vang-Lauridsen, Hovedgaden 36, 3460 Birkerød. 45 81 01 07 Langsigtet vedligehold

Læs mere

Referat af møde i Landsbyforum d. 11. november 2010

Referat af møde i Landsbyforum d. 11. november 2010 Referat af møde i Landsbyforum d. 11. november 2010 Deltagere: Annette Kappel Lausten (Tornby-Vidstrup) Søren Hjelm Kristensen (Bjergby-Mygdal) Kjeld Larsen (Tversted-Uggerby-Tuen) Kaj M. Larsen (Lørslev)

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 19. maj 2016

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

r 0 1 te 0 k /2 je 9 o 0 r 0 P 2

r 0 1 te 0 k /2 je 9 o 0 r 0 P 2 Projekter 2009/2010 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden etableringen i 2001, forestået udvikling og gennemførelse af en række ejendomsprojekter i eget og fremmed regi. Samlet er mere end 250

Læs mere

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven Fremtidens Landsbyer Værktøjskassen Byfornyelsesloven Begrænsninger i Landsbypuljen Kun frivillige sager, jf. retningslinjerne. Kondemnering, genhusning, påbudt nedrivning ikke omfattet. Uigennemtænkt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD

LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kendt butiksejendom med samme bruger i 43 år Stor reklameværdi med 38 meter facade ud til den trafi kerede Østergade

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Salgsprospekt. Ny udstykning I Døstrup.

Salgsprospekt. Ny udstykning I Døstrup. Salgsprospekt Ny udstykning I Døstrup. Ny udstykket areal, centralt beliggende i landsbyen Døstrup. Døstrup er beliggende få minutters kørsel fra nordjyske motorvej, som forbinder hhv. Randers / Århus

Læs mere

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 Strandvejen 49 Grunden er på 910 m² og fra den nye villa er der udsigt over fjorden og Vejle bakker. Strandevejen hører til det mondæne

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

HOLBERGKVARTERET. oldfuxvej 6 PARCELHUS. bygget 1939

HOLBERGKVARTERET. oldfuxvej 6 PARCELHUS. bygget 1939 HOLBERGKVARTERET oldfuxvej 6 PARCELHUS bygget 1939 1 Jeg vil forskønne, forbedre og bevare... Jeg har netop renoveret dette smukke parcelhus fra 1939 samt anlagt haven. Godt hjulpet af svigerfar og Google

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Hermed gør Lene og Bjarne Bliddal Krogstrupvej 11, 7400 Herning indsigelse mod opstilling af Gaia 10 KW mølle på Krogstrupvej 20, sags nr. 02.34.02-p19-586-15

Læs mere

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 7. september 2011 kl. 16.30

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 7. september 2011 kl. 16.30 Partnerz N ø r r e s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n - H j ø r r i n g Sagsnr.: 700292 LFA/LSN/mhl/lsn Dato: 14. oktober 2011 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Til stede: Peter, Mikkel, Bruno, Rik, Anders, Rene Afbud: Heidi 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 22-01-13 El-Strøm Div. Tilbud til

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015.

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. Stenløse d. 21-09-2015 Afd. 3 Halkær Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. 1. Velkomst og valg af dirigent Til stede: 9 boliger, 18 stemmeberettiget, samt Driftschef Bo Mølgaard Steffen Bargholz

Læs mere

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 Mads-Peter Kristensen Dato: 7. december 2015 Enghaven 11 Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

FALDEFÆRDIGE BYGNINGER UDVALGSKRITERIER

FALDEFÆRDIGE BYGNINGER UDVALGSKRITERIER INDSATSPULJEN 2010 3.7 mill. Finansieret af staten 1.0 mill. Fra eget budget Dato: 2. december 2009 Reference: Lars Holst Andersen Direkte telefon: 89594010 E-mail: lha@norddjurs.dk Journalnr.: FALDEFÆRDIGE

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Notat om Ideer til den kommende planlægning Holten og Rytterholt i høringsperioden 14. januar 2015-16. februar 2015

Notat om Ideer til den kommende planlægning Holten og Rytterholt i høringsperioden 14. januar 2015-16. februar 2015 Teknik og Miljø 18-02-2015 GBH Sagsnr. EMN 2014-05648 Notat om Ideer til den kommende planlægning Holten og Rytterholt i høringsperioden 14. januar 2015-16. februar 2015 Nr. Afsender 1 Plateau Sejs Bodil

Læs mere

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Rapport fra Helsingør Kommunes 17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Dato: 2.juni 2015 version 1.1 Indhold Udvalget medlemmer og opgave... 3 Proces... 4 Data og fakta... 5 Arealer og byggemuligheder....

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Byggeri på landet 11 afgrænsede byer. Odder Kommune

Byggeri på landet 11 afgrænsede byer. Odder Kommune Byggeri på landet 11 afgrænsede byer Odder Kommune Der er udpeget 11 afgrænsede byer i landzone: Assedrup, Balle, Bovlstrup, Dyngby, Falling, Fensten, Neder Randlev, Nølev, Over Randlev, Oldrup og Torrild.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejemålet Rådhustorvet 13-19 8700 Horsens Sagsnr. 11-390-1002-4 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom med gode

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bårsevej 28, Snesere, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Landejendom med 3,6 ha. tæt ved den østjyske motorvej. Mulighed for at bygge nyt stuehus.

SALGSOPSTILLING. Landejendom med 3,6 ha. tæt ved den østjyske motorvej. Mulighed for at bygge nyt stuehus. SALGSOPSTILLING Landejendom med 3,6 ha. tæt ved den østjyske motorvej. Mulighed for at bygge nyt stuehus. Viborg Landevej 83, Sønder Onsild, 9500 Hobro Lystejendom Kontantpris: 395.000 Udbetaling: 25.000

Læs mere

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. Lokalplan 249 Gartneri og planteskole ved Kastrupvej, Haraldsted Bilag til Plan- og Boligudvalgsmødet den 25. oktober 2011 Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er hovedindholdet i de indkomne

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle

Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 26. juni 2014 Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle Udført for Langeland Kommune Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming.

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming. Darum Menighedsråd Feilbergvej 15 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2011 Sagsbehandler Michael Fjord Telefon direkte 76 16 13 46 Sags id 2011-18071 Tilsynsrapport efter besigtigelse

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 4. maj 2016

Postliste Hjørring Kommune. den 4. maj 2016 Postliste Hjørring Kommune den 4. maj Afsendte breve: Sagsnummer Sagstitel Afsendt Dokumenttitel G01-235-15 G01-235-15 G01-11 G01-417-14 G01-417-14 152-08 152-08 G01-733-14 20131009944, Skolegade 21A (9800),

Læs mere