ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk"

Transkript

1 Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE Havnevej Roskilde Vi bistår med praktiske løsninger med øje for de menneskelige aspekter i relation til privatretlige forhold, herunder testamenter, ægtepagter, bobehandlinger, skilsmisser, generationsskifte, skatte- og formueplanlægning. På forhånd tak PTU FJELDHAMMERVEJ RØDOVRE TELEFON St. Kongensgade 77 Postboks København K tlf.: Kontakt: Henrik Fürstenberg advokat (H), Læs mere på PTU gør dagligt en stor indsats for dem, der har brug for hjælp. For at vi kan fortsætte dette arbejde for vores medlemmer og patienter, har vi brug for din støtte. Meld dig ind i foreningen via eller tlf

2 NDHOLD FORORD INDLEDNING 4 Hvorfor er et testamente vigtigt? 4 Hvad sker, hvis du ikke opretter testamente? 4 De 3 arveklasser i arveloven 5 I PTU gør vi hver dag en indsats for at Uanset hvilke medlems- og patient- I det følgende får du en let indføring HVORDAN SKAL TESTAMENTET OPRETTES? 6 Et testamente skal være skriftligt 6 Notartestamentet 6 Hvad skal testamentet indeholde? 7 Indbotestamentet 7 gøre tilværelsen bedre for mennesker med følger efter polio eller en ulykke. Selv om der er mange, der gør et meget stort frivilligt arbejde, må vi også erkende, at uden penge er der græn- grupper, vi taler om, er der et betydeligt behov for, at PTU s arbejde videreføres. Vi har en meget velorganiseret forening og to rehabiliteringscentre, der besidder ekspertise på internationalt højt niveau. i reglerne om testamenter. Vi håber, du kan bruge oplysningerne. Med venlig hilsen HVAD KAN DU BESLUTTE I ET TESTAMENTE? 8 Har du ingen tvangsarving? 8 Arveafgift? 8 Gratis begunstigelse af PTU 9 Eksempel på omkostningsfri begunstigelse af PTU 10 ser for, hvad vi kan præstere. Både medlemsaktiviteter, politisk påvirkning og ikke mindst behandling og genoptræning af patienter koster penge. Noget er offentligt støttet, men slet ikke Konkurrencen om penge er stor. Det offentlige sparer, og også andre organisationer gør sig store anstrengelser for at få støtte. H. Kallehauge Formand for PTU Fhv. landsdommer BISTAND AF ADVOKAT 12 Selve oprettelsen 12 Hvad er udgiften, når testamentet skal oprettes? 12 Kan du ændre et testamente? 13 Hvordan kommer testamentet frem? 13 Huskeseddel (før kontakt til advokat) 13 det hele. Vi er selv nødt til at skaffe midler via kontingenter, gaver, fondsstøtte osv. for at kunne opretholde vores aktiviteter. Vi beder derfor om, at du også tænker på PTU, når du overvejer at oprette testamente. HVORFOR TESTAMENTERE TIL FORDEL FOR PTU? 14 2 ARV OG TESTAMENTE 3

3 NDLEDNING HVORFOR ER ET TESTAMENTE VIGTIGT? Hvis du vil have indflydelse på fordelingen af din formue, skal du oprette et testamente. Reglerne i arveloven sikrer, at den nærmeste familie arver. Med et testamente kan du også betænke venner, en organisation eller en forening, som du har sympati for. HVAD SKER, HVIS DU IKKE OPRETTER TESTAMENTE? Dine værdier bliver fordelt efter reglerne i arveloven, hvis der ikke foreligger et testamente. I henhold til arveloven arver ens ægtefælle og børn, børnebørn m.v. Forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn vil også kunne komme i betragtning efter arveloven. Efterlader man sig både ægtefælle og børn, fordeles arven mellem dem på den måde, at ens ægtefælle arver halvdelen af ens formue, mens børnene deler den anden halvdel. Hvis man kun efterlader sig en ægtefælle, arver ægtefællen det hele. Papirløst samliv medfører ikke ret til at arve efter loven. Skal samlevende arve, må der oprettes testamente. Hvis der ikke er arvinger i en af de 3 arveklasser, og der ikke foreligger testamente, tilfalder hele arven statskassen. Hvis du i det tilfælde efterlader penge til en forening, sikrer du dig altså, at din formue ikke tilfalder staten, men i stedet fordeles efter dit eget ønske. DE 3 ARVEKLASSER I ARVELOVEN 1. arveklasse: Børn, børnebørn m.v. Også ægtefællen arver sammen med børnene i 1. arveklasse. 2. arveklasse: Forældre og deres efterkommere (søskende og deres børn m.v.) 3. arveklasse: Bedsteforældre og deres børn, men ikke deres børnebørn. Det vil sige, at afdødes fætre og kusiner ikke er arvinger efter loven. side 4 ARV OG TESTAMENTE 5

4 VORDAN SKAL TESTAMENTET OPRETTES? ET TESTAMENTE SKAL VÆRE SKRIFTLIGT Testamentet får først virkning, når man er død. Hvis du opretter testamente, er du altså ikke på nogen måde begrænset i din råden, mens du lever. Det er selvfølgelig vigtigt, at testamentet er gyldigt - og dermed bliver respekteret. Her er det afgørende, at du overholder nogle formelle regler. Loven bestemmer blandt andet, at testamentet skal underskrives for en notar, et såkaldt notartestamente, eller af to vidner, et såkaldt vidnetestamente. PTU vil altid anbefale, at man tager en advokat med på råd, når testamentet skal oprettes. Ligeledes vil PTU anbefale, at man registrerer sit testamente hos notaren. Vi anbefaler ikke, at du selv skriver testamentet, da der er risiko for, at du overser noget. Vi fraråder også, at du opretter et vidnetestamente, da der er for stor risiko for, at det senere erklæres ugyldigt, ligesom det kan blive væk. NOTARTESTAMENTET Notaren er normalt en fuldmægtig, der arbejder på det lokale dommerkontor. Notaren hjælper ikke med at lave selve testamentet, men indfører testamentet i et register over notartestamenter. Det betyder i praksis, at testamentet altid vil komme frem, og at det, som man har bestemt i testamentet, bliver opfyldt. Testamentet skal foreligge i to eksemplarer. Testator beholder originalen, og kopien registreres i Centralregistret for Testamenter. Når man retter henvendelse til notaren for at få registreret sit testamente, vil notaren først og fremmest sikre sig din identitet. Det foregår ved, at man fremviser kørekort eller pas. Notaren vil også sikre sig, at du som testator er ved din fornufts fulde brug. Et notartestamente erklæres kun yderst sjældent ugyldigt. Det er med andre ord særdeles modstandsdygtigt over for indsigelser. Notaren findes i telefonbogen eller under Dommerkontoret, der er opført på telefonbogens første sider under»retsvæsen«eller på HVAD SKAL TESTAMENTET INDEHOLDE? Indledningsvis anføres navn, adresse og CPR-nr. Herefter skal det angives hvilke personer, der skal betænkes og med hvilke effekter eller beløb. Eksempler herpå: Efterlade penge til en organisation eller forening Opdele formuen i andele til forskellige personer og/eller foreninger Efterlade penge til en organisation eller forening med det, der er tilbage, efter at tvangsarv og legater er betalt Ens beslutning om hvem, der skal være bobestyrer af ens bo Det kan være praktisk at oplyse i testamentet om evt. ønsker vedr. vedligeholdelse af gravsted INDBOTESTAMENTET Fordeling af sædvanligt indbo og personlige effekter kan som noget nyt ske ved oprettelse af et indbotestamente. Penge er ikke omfattet. Her kan man nøjes med at oprette et skriftligt, dateret og underskrevet dokument. Den slags testamenter kan ikke erstatte rigtige testamenter: notar- eller vidnetestamenter. Det kan kun supplere dem. Et indbotestamente er velegnet, hvis man vil begunstige f.eks. familiemedlemmer ved at tillægge dem bestemte genstande, f.eks. et maleri, et tæppe eller et møbel. side 6 ARV OG TESTAMENTE 7

5 VAD KAN DU BESLUTTE I ET TESTAMENTE? HAR DU INGEN TVANGSARVING? Afgiftsfri 0% Tillægsboafgift ca. 36,25% stedet bestemmer, at nevøen skal arve Har du ingen ægtefælle og ingen børn (dvs. arvinger i 1. arveklasse), har du ingen såkaldte tvangsarvinger, og du kan Ægtefæller Andre kr. fri for afgift, og samtidig derfor fuldt ud bestemme over hele din formue i et testamente. Ægtefælle, børn og børnebørn m.v. er tvangsarvinger. Humanitære organisationer indsætter PTU som universalarving, vil Du kan kun beskære deres arv til ¼-del af arven efter dig. Denne arveandel kaldes tvangsarv. Reglerne om tvangsarv Almennyttige foreninger GRATIS BEGUNSTIGELSE AF PTU nevøen stadig få udbetalt kr. indebærer altså, at man ikke kan gøre børn og ægtefæller arveløse. Du kan i flere tilfælde begunstige PTU, Men der vil derudover blive cirka Selv om du har ægtefælle og børn, kan du godt tilgodese en forening eller organisation. Boafgift 15% uden at det koster noget for de øvrige kr. til PTU, som ikke betaler Du kan f.eks. indsætte foreningen til at arve et fast beløb, en andel af din formue eller også overskuddet efter, at tvangs- Børn, børnebørn, herunder stedbørn arvinger. På næste side er udarbejdet afgift. PTU arver således over arven er fordelt. Plejebørn på visse betingelser et eksempel, hvor afdøde ikke efterla- kr. uden at det går ud over nevøen! Forældre der sig tvangsarvinger, og hvor testator ARVEAFGIFT? Frasepareret eller fraskilt ægtefælle har indsat sin nevø som arving til boets Hvis du vælger at testamentere til PTU, vil hele beløbet gå direkte til PTU, uden fradrag af afgift til staten. Svigerbørn beholdning. Af regneeksemplet frem- I andre tilfælde betaler arvingerne Arveafgift (boafgift). Reglerne ser således ud: Personer med fælles bopæl med går det, at med en arv på 1 million kr. afdøde i de sidste 2 år før døds- vil nevøen efter boafgift få udbetalt en faldet nettoarv på kr. Hvis testator i side 8 ARV 8 OG ARV TESTAMENTE OG TESTAMENTE 9

6 EKSEMPEL PÅ OMKOSTNINGSFRI BEGUNSTIGELSE AF PTU NETTOBEHOLDNING: ,- En nevø er i testamentet indsat som universalarving, hvorefter nevøen arver Boafgift ( bundfradraget i 2008) = x 15% = Tillægsboafgift ( ) = x 25% = Afgift i alt Nettoarv til nevøen ,- Hvis man i stedet bestemmer, at nevøen skal arve kr. fri for afgift, og PTU skal være universalarving til resten, bliver resultatet følgende: Nettoarv til nevøen fri for afgift: ,- Boafgift ( bundfradraget i 2008 = x 15% = ) Tillægsboafgift ( ) = x 25% = Afgift i alt = Bobeholdningen var Med fradrag af nevøens nettoarv samt fradrag af afgift Nettoarv til PTU - uden afgift ,- side 10 8 ARV OG OGTESTAMENTE 11

7 ISTAND AF ADVOKAT tigere for advokaten at få overblik over din formue og aktiver, og hvem de skal advokat og at notaren skal registrere dit ændrede testamente på ny. HUSKESEDDEL (før kontakt til en advokat): tilfalde, hvis du på forhånd har skrevet Har du fået testamente oprettet før? det ned hjemmefra. Se også huske- HVORDAN KOMMER TESTAMENTET FREM? (din advokat bør se kopi af testamentet) SELVE OPRETTELSEN seddelen, hvor det står nævnt, hvad du Notartestamentet vil altid komme frem, Er du gift, eller har du været gift? Det er afgørende vigtigt, at du udformer dit testamente på en sådan måde, at der aldrig vil kunne opstå tvivl om, bør være opmærksom på, før du kon- når det skal bruges, idet skifteretten Er tidligere ægtefælle eller børn afgået hvordan dit testamente skal forstås. Umiddelbart tænker du formentlig, at det er let nok men det er det ikke. Derfor takter advokaten. automatisk spørger Centralregistret for ved døden og hvornår? anbefaler vi, at du tager en advokat med på råd, når testamentet skal oprettes. Vi vil i den forbindelse gerne benytte lej- Når advokaten har udfærdiget testa- Testamenter, om den afdøde person Sidder du i såkaldt uskiftet bo? ligheden til at henvise til de advokater, som PTU samarbejder med og derfor anbefaler. Du kan finde mere information mentet, skal det påtegnes af notaren. har oprettet testamente. Har du ønsker om vedligeholdelse af dit på bagsiden af denne folder. Advokaten besvarer alle spørgsmål om oprettelse af dit testamente, og hvad der skal stå i Det koster 300 kr. i gebyr. Skifteretten kontakter herefter arvin- gravsted? testamentet. Advokaten kan ligeledes medvirke til at udfærdige dit testamente, således at du får dine ønsker opfyldt. Ad- gerne. Har du oprettet vidnetesta- Hvordan skal din arv fordeles? Navn, vokaten kan også arrangere et møde med notaren med henblik på, at du som testator skal underskrive dit testamente. KAN DU ÆNDRE ET TESTAMENTE? mente, bør du sikre, at et eksemplar adresse og gerne cpr.nr. på familie og Notaren kan i øvrigt godt komme hjem til dig, hvis du på grund af handicap eller alder ikke kan give møde på notarens Du kan altid ændre indholdet af dit te- heraf opbevares hos et eller flere venner eller CVR-nr. på foreninger, man kontor. Navne og adresser på advokater kan findes på nettet eller i telefonbogen. Du er også velkommen til at rette hen- stamente. Du kan f.eks. tilføje en per- familiemedlemmer, så det kommer ønsker at efterlade sine værdier til. vendelse til direktør Philip Rendtorff hos PTU, hvis du har spørgsmål i den forbindelse. Direkte telefon son eller forening til listen over dem, frem, når det skal bruges. Skal bestemte indboeffekter overdrages du ønsker betænkt i testamentet. Æn- til bestemte personer? HVAD ER UDGIFTEN, NÅR TESTAMENTET SKAL OPRETTES? dring af dit testamente sker på samme Er der husdyr og hvem får dem? Det behøver ikke at koste en formue at få udfærdiget et testamente. Er det enkelt, kan det gøres for under kr. måde, som hvis du skulle oprette et Advokaten får i øvrigt betaling i forhold til det antal timer, som advokaten bruger på at lave testamentet. Hvis du for- nyt testamente. Det vil sige, at man bereder dig hjemmefra, før du besøger eller kontakter advokaten, er der penge at spare. Det er f.eks. nemmere og hur- igen bør henvende sig til en side 12 ARV 12 OG ARV TESTAMENTE OG TESTAMENTE

8 VORFOR TESTAMENTERE TIL FORDEL FOR PTU? PTU hjælper mennesker, der er kommet alvorligt til skade i trafikken, i fritiden eller på arbejdspladsen. medlemmer. Ulykkesramte med lam- Din testamentariske gave er derfor en Du er altid velkommen til at rette hen- melser efter rygmarvsskader har også støtte til en vigtig sag og udtryk for en vendelse til PTU, hvis du har spørgsmål PTU har fokus på at forbedre vilkårene for bevægelseshandicappede og hjælper og støtter medlemmerne gennem stor gavn af PTU. Fælles for grupperne smuk tanke. vedrørende vores arbejde og om at kurser og rådgivning samt andre tilbud. PTU driver desuden to rehabiliteringscentre for personer med varigt bevægel- er, at de får nye kontakter og værdi- På forhånd tak for hjælpen. oprette testamente. seshandicap, samt en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende. fulde fællesskaber. For mange er det med til at fastholde en god livskvalitet. PTU PTU har rødder tilbage til 1945, hvor foreningen blev etableret på grund af polioepidemier. I dag har polioramte stadig Fjeldhammervej 8 en væsentlig plads hos os. I dag er udfordringen dog at behandle de omfattende eftervirkninger, såkaldt Post Polio, som Private donationer er af uvurderlig be Rødovre mange poliopatienter oplever. tydning for foreningen. Uden den støt- Tlf te, kan PTU ikke udføre sit arbejde for PTU har opbygget stor viden om bevægelseshandicappedes forhold. Derfor har vi gennem årene udvidet vores med- mennesker med bevægelseshandicap. lemskreds til også at omfatte andre grupper. I dag udgør trafikskadede med whiplash (piskesmæld) en stor del af vores side 14 ARV 14 OG ARV TESTAMENTE OG TESTAMENTE 15

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere