HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!"

Transkript

1 Nr. X 9. nov. 38. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2005/2006 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 10, årgang 38 udkommer Torsdag: Mortens aften!! Spis en gås! Fredag: Lørdag: Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. Mandag: MOK's DEADLINE MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Bygning 60, 5. sal, lokale 535 Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: MOK Tirsdag: Denne redaktion

3 STUDIET Redaktionelt Flere på kortere tid. Denne kendte sætning er vi mange der nikker genkendende til men alligevel vender den tilbage gang på gang og minder os om virkeligeheden. Man kan jo være for eller imod. Man kan have et ønske om at blive ninja-læge hurtigst muligt eller man høre til gruppen af studerende med hang til hygge og fordybelse. Faktum er, at regeringen er kommet med mange forslag til Globaliseringsrådet, der skulle have til formål at placere det danske uddannelsessystem i verdensklasse. Et af disse foreslår at etablere såkaldte eliteuddannelser til elitestuderende, ninja er og andet godtfolk. Får vi ikke disse eliteuddannelser kan vi ikke klare os i globaliseringen, kan man forstå på videnskabsminister Helge Sander (V). Danske Studerendes Fællesråd er dog imod ideen fordi de er bange for at skabe A - og B- uddannelser. Ak ja.vi må jo se hvad det hele ender med. Faktum er nok at vi må vænne os til fornemmelsen af, at være skåret ind til benene. På kortere tid skal vi sejre. MOK/David 3 SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Mette K. Kristensen, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen Styrende Organer PRESSEMEDDELELSE Professor dr.med. Ulla Wewer tiltrådt som dekan på KU København den 1. november, 2005; Prodekan, professor dr.med. Ulla Wewer er per 1. november 2005 konstitueret som dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Kø-benhavn. Konstitueringen af Ulla Wewer er sket i forbindelse med afgående dekan Ralf Hemmingsens ansættelse som ny rektor ved Københavns Universitet. Den nye dekan får som vigtigste opgave at lede fakultetet frem til ansættelsen af en ny dekan, hvilket sker i februar Ansættelse af ledere på universitetets fakulteter er i sig selv en omfattende organisatorisk forandring, da ledelse af universitetets forskning og undervisning hidtil har været baseret på kollegiale valg. Blandt de umiddelbart forestå-ende opgaver er færdiggørelse af forslag til ny institutstruktur, der skal præsenteres for universitetsledelsen inden udgangen af Det nye dekanat sidder frem til ansættelse af ny dekan og består ud over Ulla Wewer af prodekan, professor, dr. odont Birgitte Nauntofte. Ved siden af sine ledelsesmæssige opgaver er Ulla Wewer aktiv som kræftforsker og le-der en forskningsgruppe på fakultetets Institut for Molekylær Patologi. Forskergruppen står blandt andet bag en kommerciel aftale om fosterdiagnostik. Yderligere oplysninger: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, att. dekan Ulla Wewer, mobil eller informationsmedarbejder Michael Loua, , mobil

4 4 REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET d. 6. Oktober 2005 kl Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Mogens Spang Thomsen, overlæge Ole Weis Bjerrum, overlæge Michael Pedersen, overlæge Helle Aggernæs, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Henrik Arendrup, stud. med. Mette Lenstrup (12. sem.), stud. med. Thea Møller (10. sem.), stud. med. Hellen Edwards (9. sem.), stud. med. Maria Svane (8. sem.), studentersekretær Maja Saabye, sekretær Lili Hansen og sekretær Rita Dalhammer. Fraværende: Overlæge Jesper Eldrup, overlæge John Vissing, stud. med. Niels Fuglede (13. sem.), stud. med. Lisbeth Ellegaard (11. sem.) og stud. med. Barbara Rubek Nielsen (7. sem.). DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Referatet er godkendt. Problemstillingen vedrørende pensumbeskrivelser tages op på studienævnsmødet i november. Blackboard fungerer og alle undervisere kan lægge relevant materiale her. Sara Legind Hansen, PUCS, tlf er gerne behjælpelig med oprettelse af kursusrum. De studerende skal selv aktivt tilmelde sig blackboard. Hellen undersøger, om der kan laves en vejledning til, hvordan studerende tilmelder sig blackboard samt sørge for, at denne kommer i MOK. 3. Meddelelser fra formanden Formanden orienteres om bestræbelserne på de udmeldte 10 % besparelser. ORLOV, SEMESTER FRI ELLER HVAD? Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er forskellen? Semesterfri: Dette vil være at fortrække for langt de fleste. Det indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til det kommende semester. På den måde vedbliver man at være immatrikuleret. Man kan deltage i eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU, såfremt man overholder studieaktivitetskravene, du er valg berettiget og du kan købe bøger med studierabat i bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder studerende har, men du følger ikke undervisning i semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot STUDIET 4. Meddelelser fra studienævn Intet 5. Evalueringer fra forårs semesteret semester: Tema E blev evalueret meget lavt. Maria Svane fortæller, at man på nuværende 8. semester oplever, at timerne er gode hver for sig, men at man savner en rød tråd igennem kurset. Sidste semester var der dog større problemer, og det er nok disse problemer der til dels afspejler sig i de dårlige evalueringer. Afdelingerne er informeret om de problemer, der var på sidste semester og kardiologerne arbejder på at forbedre undervisningen. Henrik Arendrup vil gerne have evalueringerne opdelt i thoraxkirurgi, kardiologi og karkirurgi så de målrettes rette vedkommende. Hellen fortæller, at man er ved at opdele evalueringerne, men, at det ikke er meningen, at thoraxkirurgi og kardiologi skal opdeles. Vi afventer næste evaluering (E05) for at se, om der skal ageres yderligere. De øvrige 3 temaer blev evalueret pænt. 7. semester: Der er en meget stor spredning på evalueringerne. Der er meget få studenter på hver afdeling og man skal derfor være varsom med, at konkludere på baggrund af et enkelt semester, hvor afdelingen er blevet evalueret dårligt. Proceduren er, at evalueringer for den enkelte afdeling - inkl. de studerendes kommentarer sendes efter hvert klinisk ophold til pågældende tutor. Efterfølgende sendes den samlede evaluering som viser middeltallene for både første og anden kliniske periode til afdelingensledelser/klinikchefer, professorer, lektorer og tutorer. Kvalitetsudviklingsenheden tager kontakt direkte til de afdelinger, der klarer sig dårligt. 7. semester udvalget har pr. mail sendt et katalog med forslag til informationsmateriale til alle afdelingerne. 9. semester: Evalueringerne på 9. semester er generelt gode. En afdeling scorer dårligt i spørgsmålet hvorledes har du fungeret som vikar for reservelægerne - det er svært at leve op til logbøgerne. Klinikudvalget ser gerne at formuleringen af dette spørgsmål ændres til hvorledes har du i sidste del af dit ophold fungeret selvstændigt på afdelingerne. Klinikudvalget sender et brev til studienævnet herom. 6. Meddelelser fra sekretariatet Det er endnu ikke endelig besluttet i studienævnet om klinikkerne på 11. semester ny ordning, skal være obligatoriske. Men i E05 er de ikke obligatoriske. Der har stort set ikke været aflysninger i undervisningen. Receptionen for de færdige kandidater afholdes d. 27/ kl Meddelelser fra semestrene 6. semester Der mangler en repræsentant på 6. semester 7. semester De studerende på en afdeling på FH savner en tutor. Klinikudvalget henvender sig til afdelingen. 8. semester De studerende savner en systematisk gennemgang af mikroskopi præparaterne i SAU-timerne i patologi. Det er ikke meningen, at der skal være en systematisk gennemgang af stoffet, men at det skal være studenteraktiverende undervisning. Underviserne skal selvfølgelig være behjælpelig med at vise hvad der er relevant i de forskellige præparater. 8. Evt. Intet Studievejledningen være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til semesteret. Orlov: Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige problemer, og det anbefales derfor, at du tager en snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen. Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen af årskortet til studieekspeditionen på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede semesters undervisning. Orlov - hvornår og hvor længe Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, Kage: Maria Svane Referent: Studentersekretær Maja Saabye hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1. år er bestået. Studerende på 1., 2., 7. og 8. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres. Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til at få gentaget den undervisning, som du er gået glip af. Afbrydelse og ophør af orlov En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut, sender studie- og eksamenskontoret årskort til den studerende. Konsekvenser af at have orlov Den studerende har ikke årskort under orlov. Den studerende kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov. SU og orlov Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov. Se mere på FADL og orlov.

5 Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovsperioden, men derved mister man retten til at tage vagter. Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om gældende regler i din arbejdsløshedskasse. Tidsfrister Efter de nye orlovsregler fra 2005, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen inklusive orlovsperioder, uret tikker altså videre selvom du har orlov. Skal / skal ikke Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig hvis du har brug for en pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne), for langt de fleste er semester fri nok det smarteste - så kontakt din studievejleder før du søger orlov! OVERGANGSORDNINGER VED IMPLEMENTERING AF STUDIEPLAN STUDIET STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 5 Onsdag 9/ Malene Esager Medicin Torsdag 10/ Theis P. Skovsgaard Medicin Mandag 14/ Christina Rydahl Lundin Medicin Tirsdag 15/ Johannes Poulsen Medicin Onsdag 16/ Malene Esager Medicin Torsdag 17/ Theis P. Skovsgaard Medicin Torsdag 17/ Gordan Thomas Jehu Medicin Torsdag 17/ Ulrik Bodholdt Medicin Personlig samtale kan bestilles via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. Den Internationale Studievejledning Tlf. tid : Fredag Træffetid: Onsdag og fredag: Kl Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema: Kl : Ud på 7.semester Kl : Ud på 7.semester Kl : Ud på 11.semester Kl : Ud på 9.semester / Andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning: telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på at skabe mindst muligt besvær for den enkelte studerende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige afvikling af den gamle studieordning (G). En overgang fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere og tænke på til en anden er aldrig uden problemer. Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi indhøster erfaringer, blive foretaget løbende justeringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen om at skabe de bedste rammer for den enkelte studerende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke være endelig eftersom der vil være uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har taget højde for. Afholdelse af eksaminer efter gammel ordning: Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksamen efter gammel ordning i de to efterfølgende semestre, således at der i alt gives yderligere 2 eksamensmuligheder. De studerende skal i den forbindelse være opmærksomme på, at der ikke, som normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksamen indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet til ny studieplan det er desuden vigtigt at bemærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstående. Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne, stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilbydes undervisningsplads indenfor ny studieordning (N) (studieplan 2000). Gentagelse af semestre / undervisning: Generelt vil det være således at undervisningen efter gammel ordning vil følge den normale studieordning for de hold som begyndte 1. semester februar Det vil i realiteten betyde, at følger de studerende den normerede studietid og bliver færdige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddelbart ikke komme i kontakt med den nye studieordning. Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs, vil man blive overflyttet til ny studieordning efter de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil en overflytning til ny ordning stadig være en realitet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige problemer og det tidstab som ellers kunne opstå ved samkøring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskellig vis. De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen på disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret 2006 og efteråret Hvad de semestre, som den enkelte studerende bliver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet. DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER- GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE- PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME- NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT. Nedenstående er udarbejdet for den studerende der er startet februar 2000, som forsinkes efter.. 9. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan som indbefatter: 11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden, herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N). 10. semester: Herefter vil der ikke være nogen logisk indplacering, hvorfor 11. sem. (G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyttet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11. sem. (G). 11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N). 12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem. (N). Er du i tvivl så kom ned forbi studievejledningen. Der tages forbehold for eventuelle ændringer! FØR DET ER FOR SENT! 4. GANGSFORSØG OG TIDSFRISTFORLÆNGELSE I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var også studerende som ikke opnåede dispensation til et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen for både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg. Der skal foreligge usædvanlige forhold for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg. Studienævnet kræver at man har haft en personlig samtale med en studievejleder før sager af denne karakter kan behandles. Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende problemer! Studienævnet Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin

6 6 GENERELLE OPLYSNINGER Frister Tilmelding 1. december for forårssemestret og 1. juni for efterårssemestret Du bedes være opmærksom på, at indtegningsbetingelserne til eksamen på 13. semester omfatter alle studieelementer og eksaminer indtil 13. semester, bortset fra miljø- og arbejdsmedicin, retsmedicin og OSVAL II. OSVAL II skal være bestået senest en uge før kurset Akut patient dette er besluttet i Studienævnet d og efterfølgende godkendt i Fakultetsrådet. Mangler du andre studieelementer end de ovenfor nævnte, frarådes du at tilmelde dig til 13. semester. Pladserne på 13. semester er få, og det er svært at få dispensation til gentagelse af undervisning på 13. semester. Framelding 10. januar for forårssemestret og 1. august for efterårssemestret Holdsætning Hensyn dispensationer fra studienævnet skal følges dokumentation for børn giver fortrin til et hospital i Storkøbenhavn mens ét bestemt hospital / hold kræver dispensation. Øvrig holdsætning Foregår ved lodtrækning. På 7. og 9. semester er der univærsitær holdsætning og resultatet af lodtrækningen er gældende indtil du har gennemført dit kliniske ophold. Dvs. at hvis du framelder dig semestret, beholder du din lodtrækning til det semester hvor du vælger at gennemføre dit ophold. Hvis der er flere studerende, som er berettiget til en holdplads, end der er kapacitet til ved dit klinikudvalg. vil du i stedet modtage undervisning ved et af de andre klinikudvalg. Læsemakker Du kan max. søge sammen med én anden studerende. Hvis du søger sammen med anden studerende, skal I have enslydende ønsker. Hvis kun den ene har dispensation eller barn, vil I om nødvendigt blive skilt ad. LÆGEVIKARKURSUS EFTERÅR 2005 Igen i år afholder vi et aftenkursus for kommende lægevikarer. Kurset omhandler de generelle vilkår omkring det at have et lægevikariat, og er ikke målrettet et specielt lægeligt speciale. Du kan blandt andet høre om: Specielle journalnotater; stuegang, tilsyn, dødsfald, epikriser, jargon, mm. Sygeplejersker; sådan optimerer du samarbejdet med dem Staldtips; sovemedicin, smerter, feber, børn og meget andet. Skadestuen; gode råd og klassiske faldgruber. Akutte tilstande; hvordan griber jeg det an? Hvad må lægevikaren ikke; ansvar og instrukser. Skrevne, men især uskrevne regler, for læger og vikarer. Undervisere Søren Brostrøm; 1. reservelæge,phd, forfatter til Subjektivt og Objektivt Peter Fahmy, 1.reservelæge Praktisk info Tid & sted: Mandag den 28. november, kl Pfizer Danmark, Lautrupvang 8, Ballerup Målgruppe: Alle medicinstuderende der skal have et vikariat til vinter eller foråret. Er du i tvivl om du har lyst eller mod på et vikariat, er du også velkommen. STUDIET semester Dispensation Alle ansøgninger om dispensation skal sendes til dispensationsudvalget under Studienævnet, som er de eneste, der kan give dispensation. Ønsker du at søge dispensation til gentagelse af undervisning, skal det ske senest d. 10. januar for forårssemestret og d. 1. august for efterårssemestret. Er du i tvivl om fremgangsmåden mht. dispensationsansøgning, kan du henvende dig til studievejlederne på Panum Instituttet - tlf Børn Dåbs- eller navneattest skal kun vedlægges første gang, du ønsker, der skal tages hensyn hertil men du skal altid oplyse på tilmeldingsblanketten under Øvrige kommentarer, hvis du har barn, da der ellers ikke tages hensyn hertil. Hvis du ikke tidligere har vedlagt dokumentation for børn til dit klinikudvalg, skal denne vedlægges. Dokumentation overfor Panum Instituttet videregives ikke til klinikudvalgene. Forskning Der vil kun blive taget hensyn til forskning, hvis der foreligger dispensation. Introduktionsmateriale Fremsendes ca. 1 uge før semesteret starter. Lektionsplan Findes kun på nettet Semesterfri Ønsker du ikke holdsætning nu, kan du udsætte din undervisning til et senere tidspunkt. Du skal i så fald notere, hvornår du forventer at ville holdsættes. Semesterstart 12. og 13. semester: mandag d. 23. januar , 7., 8., 9., 10. og 11. semester mandag d. 30. januar 2006 Ønsker Du kan angive specielle forhold eller ønsker på tilmeldingsblanketten under Øvrige kommentarer. Studietilbud Pris: Kurset er gratis. Under mødet vil der blive serveret sandwich, frugt og vand. Sponsor: Pfizer Danmark er sponsor for lokale, forplejning samt undervisere. Tilmelding: Snarest via til er begrænsede pladser, så det er efter først til mølleprincippet. Hvis der ikke er plads, kommer du på venteliste. Husk at skrive din adresse og telefonnummer i mailen. Spørgsmål?: Kontakt Peter Fahmy, tlf: , DANSK SELSKAB FOR TOBAKSFORSKNING INVITERER TIL EFTERÅRSMØDE: Tors. d. 17. nov. kl Auditorium, Hovedvejen, indgang 14 Frederiksberg Hospital Alle er velkomne! Mindre kendt viden om rygning og helbred Rygning og tandsygdomme Professor Palle Holmstrup Rygning i graviditeten øger måske risikoen for DAMP Læge, Ph.D. Karen Linnet Rygning, sårheling og postoperative komplikationer Læge Lars Tue Sørensen TILMELDINGSBLANKETTER TIL FORÅRET 2006 Tilmeldingsblanketter til undervisning i foråret 2006, er tilgængelige på KU s hjemmeside fra d. 1. november Vil også snarest være tilgængelige på KKK s hjemmeside på Hvidovre Hospital. Husk at tilmeldingsfristen er d. 1. december 2005 samt at sidste frist for framelding er 10. januar I skal være opmærksomme på, at der er tilmeldingsblanketter til hvert semester, samt at det på 7. og 9. semester er vigtigt at I prioriterer hospitaler. I skal tilmelde jer til det Klinikudvalg som I er tilknyttet, uanset hvor I har været holdsat i efteråret I skal ligeledes bruge tilmeldingsblanketter til det respektive klinikudvalg. Til de der på 9. semester holdsættes på Nykøbing Falster og Rønne sygehuse; I vil få besked inden jul. For foråret 2006 gør følgende sig gældende: Der er ikke mulighed for et klinisk ophold på Dr. Ingrids Hospital i Nuuk. Vedr. Kliniske pladser i Sverige, er det oplyst fra studieadministrationen, at dette afklares i uge 45, om det bliver aktuelt og i givet fald hvor mange pladser det drejer sig om. På vegne af Klinikudvalget Københavns Amt Klinikudvalget Rigshospitalet samt Klinikudvalget Københavns Kommune Susan Post VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken "Kurser og møder". Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. PATIENTFORENING SØGER MEDICINSTUDERENDE Dansk Fibromyalgi-Forening søger en medicinstuderende, som vil påtage sig opgaven med at søge på internettet og relevante websites efter abstracts og forskningsartikler omhandlende fibromyalgi. Forventet tidsforbrug 2 3 timer pr. uge. Aflønning efter aftale. Endvidere ønsker vi, at der med mellemrum skrives/oversættes artikler til foreningen. Aflønning herfor sker efter et fast beløb pr. side. Vi ønsker derudover, at den medicinstuderende ca. en gang årligt, sammen med formanden, deltager i internationale medicinske konferencer i ind- og udland. Alle udgifter i forbindelse med deltagelse i konferencer betales af foreningen. Start 1. januar 2006, dog gerne tidligere. Henvendelse til foreningens forskningsmedarbejder Vibeke Thostrup

7 LEDIGE STILLINGER SOM STUDENTERMEDHJÆLPER VED CEKU (DET TIDLIGERE LKF) Pr. 1/ er der et antal stillinger som studentermedhjælper ved Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) ledige. CEKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF) ligger i Teilumbygningen på Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeuddannelsen på det kliniske område. Træningen i Laboratoriet er dels en forberedelse af de studerende til klinikopholdet og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter kommunikationstræning og en række praktiske færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering, gynækologisk og neurologisk undersøgelse m.m.). Færdighedstræningen foregår på fantomer. Arbejdsopgaverne: Arbejdsopgaverne består i hjælp til undervisningen i kommunikationstræning med bl.a. teknisk assistance samt undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder. Desuden assistance til diverse undervisning, vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og assistance ved afholdelse af stationsbaseret eksamen. Kvalifikationer: Du skal være medicinstuderende, have bestået 3. semester og kunne besætte jobbet flere år frem. Derudover skal du være fleksibel, besidde gode samarbejdsevner og være socialt anlagt. Samtidig vil det også være en fordel, hvis du interesserer dig for formidling af viden samt har lidt teknisk snilde. Undervisnings- og klinisk erfaring er en fordel. Oplæring vil finde sted. Arbejdstid: Ca timer ugentligt med nuværende aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan ikke undgås. Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i samarbejde med de øvrige studentermedhjælpere. Gode lønforhold. Flere oplysninger kan fåes ved henvendelse til: Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet. Overassistent Bodil Faurschou, ( ) Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 29 november Tiltrædelse: 1. december Ansøgning sendes til: Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Skal senest modtages tirsdag d. 22. november 2005 kl KRONER LIGE NED I FORET Gives med takhånd til den person, der til den første lange fredagsbar i oktober, fandt og nu er i besiddelse af min guldbroche der er formet som et firkløver. Brochen er et arvestykke fra en mormor og har derfor særlig stor affektionsværdi! Så glem alt om røde ører og gør mig i stedet rigtig glad ved, at kontakte mig på telefon eller mail på forhånd mange tak! Anne Marie Bundgaard Nielsen INDRE ORGANER FORSØGSPERSONER SØGES Raske kvindelige forsøgspersoner mellem 20 og 40 år søges til et videnskabeligt forsøg, hvor hjernens aktivering ved lysstimulation med henholdsvis magnetisk resonans skanning og elektrofysiologisk undersøgelse efter indtagelse af sildenafil (Viagra). Baggrund: Signalstoffet cyklisk guanosine monofosfat (cgmp) spiller muligvis en betydelig rolle i regulering af hjernens blodgennemstrømning og aktivering af nerveceller. Sildenafil (Viagra) virker ved specifikt at hæmme nedbrydningen af cgmp hvorved signalstoffet opkoncentreres i de påvirkede celler. Viagra er registreret til brug ved mandlig impotens, men det er rapporteret at medicinen kunne tænkes også at påvirke nervecellers aktiveringsrespons i hjernen og muligvis den lokale blodforsyning i det aktiverede område af hjernen. Vi vil undersøge om Viagra har en sådan effekt under lysstimulation samt under indånding af luft tilsat lav dosis kuldioxid. Forsøget vil på længere sigt være af betydning for udforskning af nye behandlingsmuligheder ved sygdomme med ændringer i hjerneaktivering eller blodforsyning til hjernen. Hvor: Neurologisk afd., Glostrup Amts Sygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup. Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage og forsøget varer ca. 4 timer hver gang. Ubehag: Du skal møde fastende og må kun indtage vand under forsøget. Bivirkning af medicinen kan være rødme og hovedpine. Krav: Du skal være rask, kvinde mellem 20 og 40 år, veje mellem 55 og 85 kg og være højrehåndet. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, migræne, eller hovedpine mere end 4 dage om måneden. Pga. MR-skanningen må du ikke lide af klaustrofobi eller have metaldele indopereret i kroppen. Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité, nr KA Der ydes ulempegodtgørelse på. 150 kr/time som er skattepligtigt. Henvendelse til Christina R. Kruuse, læge, Neurologisk afdeling, Dansk Hovedpine Center, Bolig 23, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup. Tlf EFTERLYSNING! Jeg mistede min store sorte dynejakke i klubben (i garderoben foran toiletterne) fredag nat i forbindelse med 69-timers bar. Hvis der er nogen som finder den eller ved en fejl er kommet til at tage den med hjem, må man meget gerne ringe til mig på Tak. Ulrik TURNUS BYTTES: Haves: Roskilde amt, start forår 06 Ønskes: Jylland, ikke syd for Vejle amt. Start forår 06. Kariatta EFTERLYSNING! Jeg har mistet min jakke til 69-timers baren lørdag d. 29/10-05, så hvis du er kommet til at tage en sort Ralph Lauren blazerjakke med en grå hættetrøje inden i, fra garderoben, så må du meget gerne kontakte mig på tlf.: eller på mail: Evt. kan den indleveres i Studenterklubben - informér mig dog gerne om dette. På forhånd tak! 7 FORSØGSPERSONER TIL TRÆNINGSSTUDIE SØGES Vi har brug for 20 raske mænd i alderen år, du skal være ikke ryger samt MAX træne 3 gange ugentligt. Hvad er formålet med forsøget? Formålet med forsøget er at undersøge, om en vækstfaktor ved navn Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) frigives fra musklerne under fysisk aktivitet. Man ved, at BDNF bla. frigives i hjernen, og har betydning for vækst og opretholdelse af hjernecellernes funktion. Det er vist, at under fysisk aktivitet stiger koncentrationen af BDNF i hjernen, men om denne koncentrationsøgning skyldes en øget BDNF-produktion i selve hjernen, eller om den skyldes en øget perifer produktion, fx i musklerne, vides ikke. Hvad er din rolle? Du skal komme ind til en forundersøgelse samt møde op i laboratoriet 6 gange over 3 uger, heraf 4 af gangene fastende. Du vil få lavet en helbredsundersøgelse, Du vil få lavet 2 Max tests, dvs. vi måler din maximale iltoptagelse. På selve forsøgsdagen vil du blive sat til enten at cykle i to timer eller du vil få en seng og blot ligge og slappe af. (Fordeling sker ved lodtrækning). Gennem hele forløbet vil du få taget blodprøver, og du vil få taget ialt 8 muskelbiopsier. I alt vil det tage ca. 14 timer. Hvad får du for det? 3000 kr. (cykling) 2700 kr. (sengeliggende) Pengene er skattepligtige. Har du lyst til at deltage samt eventuelt yderligere spørgsmål send da venligst en mail med dit tlf.nr. samt hvilken tid du træffes bedst til: Stud.med Maj-Brit Åstrøm på mailadressen: SPÆNDENDE OG HYGGELIGT STUDIEJOB Astmaklinik for børn søger stud. med. fra februar 2006 til klinisk arbejde: Modtagelse af patient med måling af vægt og højde. Lungefunktionsundersøgelse. Måling af nitrogenoxid i udåndingsluft (astmamarkør). Anstrengelsestest (løb på løbebånd efterfulgt af lungefunktionsundersøgelse). Priktest. Forefaldende arbejde i klinikken, herunder bl.a. oprydning og støvsugning. Vi holder åbent tirsdag eftermiddag 15-18, men påregner at inddrage flere dage fra foråret. Vi søger en moden, energisk person med interesse og evne for at omgås børn, som kan arbejde 3 8 timer pr. uge i tidsrummet fra kl på hverdage. Du skal påregne et par ulønnede følgevagter i januar, inden du starter. Du skal arbejde for: Professor Hans Bisgaard Hans Knudsens Plads 1 A, 2100 Kbh. Ø Er du interesseret, da skriv lidt om dig selv på e- mail til inden d. 22/11. Ugen efter kan du blive indbudt til en uformel samtale i klinikken. Har du brug for flere oplysninger kan du ringe på tlf Vh Hanne Giersing, stud med BørneAstmaklinikken

8 8 INDRE ORGANER Københavns Kredsforening Åbningstider man-, tirs- og torsdag fra til samt fra til Telefon Mail Har du spørgsmål, ris, ros eller bare en masse gode ideer til din forening, så kom forbi! Nyt Repræsentantskab Københavns Kredsforenings konstituerende repræsentantskabsmøde blev afholdt i søndags, den 6. november Da mødet sluttede sent, kan vi kun afsløre, at Morten Andresen blev genvalgt som formand. Der er sagt farvel til nogle "ældre" politikere, og der er budt velkommen til en del nye. Der kommer mere ud om konstitueringerne i MOK i næste uge. KKFs tidligere formand Karen Boje har født en dejlig pige. Både mor og barn har det fint. Vi ønsker hende et stort tillykke. Vinsmagning Da alle 40 pladser til næste vinsmagningen er optaget, tager vi desværre ikke imod flere tilmeldinger. Men glæd dig til mere vin på næste semester! Bliv aktiv i MSR "Hvorfor bruge min dyrebare fritid på at gå til møder?", spørger du måske? MSR er mere end bare at gå til møder. Du møder studerende fra hele studiet, der HAR været igennem medicinsk kemi, 3. semester og alle de ting som måske kan gå og stresse dig lidt. Der er masser af erfaring at hente i MSR. Både rent fagligt, men så sandelig også menneskeligt. Fordi MSR er en meget broget samling af mennesker så lærer du også at forholde dig til alle typer af mennesker. Og så er det arbejde vi laver super vigtigt. Det handler både om dig som går på 2. semester, men også om dig som lige er startet på 6. eller 10. Vi arbejder med justeringer og forbedringer på alle semestrene og hvis du har en mening om din fremtid så er det MSR du skal sige den til. Hvordan melder jeg mig ind i MSR? Se det er den nemme del af det. Du er allerede medlem! MSR har igennem sine vedtægter sørget for at alle medicinstuderende skal have taleog stemmeret, uanset om det er deres møde nr. 1 eller nr Møderne annonceres i MOK og starter altid 16:15. De foregår på MSR's kontor, som ligger oppe ved kemigangen, skråt over for FADL. Her er du også altid velkommen til at henvende dig hvis du har spørgsmål eller gode idéer. Jeg kan ikke overskue at gå til møder?! Selv om du går på 3. semester og lige i øjeblikket ikke kan overskue ret meget andet end kraniets huller og buler, så har du stadig mulighed for at komme til MSR-møderne. Et af de første punkter på dagsordenen er nemlig "Nyt fra semestrene", hvor vi spørger forsamlingen, semester for semester om der er noget at bemærke til undervisningen, kurser eller andet. Og hvis du brænder for at sige noget men også bare MÅ tilbage til spotsalen, så er det helt ok at gå når man har sagt hvad man vil sige. Selvfølgelig er det hyggeligst hvis du bliver, men så håber vi du dukker op igen når du har mere overskud. MSR er mere end at gå til møder- vi rejser også til dem! MSR holder naturligvis sine egne møder som altid ligger umiddelbart inden studienævnsmøderne, men vi forsøger også at holde os orienteret på nationalt og europæisk plan. Bl.a. har vi deltaget i AMEE konferencen, som er en international konference hvor læger, undervisere og studerende mødes og præsenterer deres erfaringer med nye og spændende tiltag indenfor undervisning i medicin. Vi mødes også på landsplan med medicinerrådene fra Århus og Odense til de såkaldte Stormøder. Her har vi mulighed for at tale om mere overordnede emner og dette semesters stormøde er udmundet i et landsdækkende initiativ som skal undersøge hvilke forhold der spiller ind for at du og jeg føler os godt tilpas og velkomne i klinikken- og ikke mindst: At vi lærer noget!!! Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse afholder årsmøde i Odense d. 17/11 i Odense og der deltager undertegnede fra MSR. Det er igen en mulighed for at lære mere om hvad man arbejder med indenfor medicinsk uddannelse på landsplan.til dette års møde kommer der bl.a. oplæg som berører emner som kompetencer og målbeskrivelser. Hvis noget af dette skulle have din interesse er du meget velkommen til at skrive til MSR's formand, Sabrina Eliasson på og så finder vi ud af hvad der er din mærkesag. Vi håber på at se dig til næste MSR-møde som er torsdag d. 1/12 kl. 16:15 i lokale Mvh Sabrina Eliasson Formand, MSR

9 VAGTBUREAUET 9 Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . VT-HOLD 4402 SØGER AKUT NYE MEDLEMMER TIL THORAXKIRURGISK INTENSIV PÅ RH. Kunne du tænke dig fordele som: 1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig på til vagt, 2) at det er på samme afdeling hver gang, 3) at du kender dem, du møder på arbejde med, 4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt med, hvad du kan, 5) at have mulighed for at lære mere og vedli geholde, hvad du allerede har lært, 6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med andre procedurer inden for observation, pleje og behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet 1. de basale kliniske færdigheder, 2. dit kliniske blik og 3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og respirationsproblemer. Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1, afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl. Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV samt DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker og er med til at passe patienterne. En del ligger i respirator. Vi giver ikke medicin. Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen. Ansøgningskrav: VT-timer. (Der kan dispenseres herfor, hvis vi vurderer at ansøgeren alligevel er kvalificeret. Så søg selv om du har færre timer) 2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ord ning). 3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter, således at du kan være vagtaktiv fra de cember evt. januar Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, er det nødven digt med en grundig indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned. 5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbe vidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både som ventil og i forhold til afdelin gen. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet mindst et år. Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav, hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret, og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer. Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der tidligere har haft ansættelse på afdelingen. Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai Preisler: È Ansøgningsskema fås på vagtbureauet, og sendes til Kirsten på FADL samt til holdlederen. Ansøgningsfrist: Torsdag d. 17. november MVS-HOLD 5501: FADL S METADONHOLD SØGER 1 NYT MEDLEM PR : Pga. orlov og færdige kandidater søger vi nu nye medlemmer på metadon-holdet. Vi er et velfungerende hold, som dækker vagter på alle dage i tidsrummet 8-13 (dog til 14 om mandagen og i weekender dog ). Vagterne aflønnes med MVS-løn og holdtillæg. Vi er tilknyttet Socialmedicinsk klinik i Glostrup, hvorfra vi dagligt udbringer metadon, dels på forskellige udleveringssteder, dels i klienternes eget hjem. Vi er altid to på vagt samtidigt, og lønnet oplæring sker på dine første vagter sammen med et erfarent holdmedlem. Arbejdet giver dig god erfaring med stofbrugere og behandling af stofmisbrug og gør dig godt rustet til senere at imødekomme patienter med misbrug i dit arbejde som læge. Krav: - Er du på ny studieordning, skal du have over stået klinikophold på 7. sem. - Er du på gammel studieordning, skal du have bestået farmakologi. - Du skal have kørekort - Du skal være god til at finde vej og kunne orientere dig i et kraks-kort - Du skal kunne tage minimum 4-5 vagter om måneden - Du skal kunne deltage i holdmødet onsdag den 23. nov. kl 17 Ansøgningsfristen er onsdag den 9. nov kl. 12. Ansøgningen bedes ske elektronisk via FADL s hjemmeside. Pga. mange ældre årgange på holdet, vil ansøgere på 8., 9., og 10. sem. blive foretrukket. Yderligere information: Kontakt holdleder Ida Kim Wium-Andersen på tlf

10 10 VAGTBUREAUET BØRNEVENTILATØR SØGES TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ RIGSHOSPITALET 2 børneventilatør søges til permanenthold 4301 på Rigshospitalets neonatalafsnit. Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-team). Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme til at passe præmature, børn født af mødre med diabetes, samt børn i cpap. Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter alle ugens dage. Kvalifikationskrav: -Min 350 vt-timer -Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel. -BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende BVT kursus (lønnet). - Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er som regel 40% av og 60% nv) - Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4 måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter pr mdr. - Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år. Oplæring: -5 ulønnede følgevagter med BVT - 2 lønnede med sygeplejerske - ca. 2 timer ulønnet med laborant Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vtløn et børnetillæg. Ansøgningsfrist: Mandag den 21. november 2005 til Vagtbureauet! Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte holdleder Camilla Groth tlf: SPV HOLD 1515 SØGER 2 NYE MEDLEMMER SPV nattehold på Amager søger 2 nye medlemmer pr. 1/ Vi er et hjemmehold på Amager der passer en 13årig selvhjulpen dreng med hydrocephalus. Arbejdet består i at sørge for at han vender sig selv regelmæssigt, sikre at han ligger rigtig, sørge for at han tager sin medicin samt sørge for at han vasker sig ordentligt. Vagterne er i tidsrummet og er hyggelige da der er mulighed for at læse samt at der stilles kaffe, the og kage frem til os på vagten. Krav: - Min. 200 timer - Kan tage nattevagter i hverdagene - Er glad for børn - Være interesseret i at arbejde på hold med alt hvad det indebærer Ansøgningsfrist: 17/ Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk - tlf mail: VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER? SPV HOLD 1501 SØGER NYE MEDLEMMER. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter). Ansøgningsfrist: Fredag d. 11. november 2005 til Vagtbureauet, Evt. via mail: Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: el. Basisgrupperne Til nye og gamle MÅNEDSMØDE I EQUIP KØBENHAVN d. 15. november 2005 kl EQUIP er en undergruppe af IMCC bestående af medicinere i København og Århus, der står for indsamling af hospitalsudstyr til brug i 3.verdenslande. Vi samarbejder med forskellige danske nødhjælpsorganisationer bl.a. Læger Uden Grænser. Desuden har vi kontakt til medicinale virksomheder og hospitalsafdelinger, som primært donorer os udstyret. I løbet af den sidste periode har EQUIP videresendt udstyr til hospitaler og projekter bl.a. i Pakistan, Guinea Bissau, Indien, Tanzania, Uganda, Marokko, Cuba og Sri Lanka. Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i vort arbejde? Eller ønsker du blot at vide mere om vores gruppe, så send en mail til: Eller duk op til månedsmødet tirdag d. 15. november kl på IMCC kontoret. Der kræves ingen forudsætninger for at være med og du bestemmer selv hvor meget tid du vil afsætte. Mvh. EQUIP WORKSHOP MED LANDSHOLDSLÆGE MOGENS KREUTZFELDT Undersøgelsesteknik og behandling af knæ-ankel-skulder med lægen for det Danske Fodboldlandshold en arbejdende idrætslæge!! Desuden vil han demonstrere anlæggelse af støttetape TIRSDAG 22/11 KL Lokale Max. 25 deltagere Gratis for SIMS -medlemmer (Ikke medlemmer: 50kr inkl. indmeldelse) til inden 15/11 Husk Panum-mesterskaberne i amatør-film. Se mere på Alle er velkomne PSYKIATRISK SELSKAB FOR MEDICINSTUDERENDE Stiftende General Forsamling med foredrag af overlæge, dr. med. Poul Videbech, afdeling for biologisk psykiatri, Risskov Moderne psykiatri De fleste studerendes første professionelle kontakt med psykiatrien er, når de sidder fast vagt ved en fikseret patient. Men psykiatri har som speciale, ikke meget tilfælles med at sidde fast vagt. Området har over de seneste år, gennemgået en utrolig udvikling indenfor behandling og viden om psykiatrisk sygdom. Har du lyst til at høre om tilgangen til psykiatrisk behandling i dag, så er der en mulighed her! Foredraget vil vare ca. 1 time, hvorefter der vil blive serveret et lettere traktement. Efterfølgende holdes der stiftende generalforsamling for Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende. Tid: Mandag d. 14. november 2005 kl Sted : Århus Universitet, Victor Albeck Bygningen Økonomisk støtte af transporten til Århus ydes af Dansk Psykiatrisk selskab ved forespørgsel. På grund af forplejning er det nødvendigt med forhåndstilmelding senest d. 11. november på: eller tlf.: Alle er velkomne - Glæder os til at se jer!

11 Sakset fra Ugeskrift for læger #42, 17. oktober 2005 GODMORGEN HR. OVERLÆGE!! På hospitalsgangen kommer den unge turnuslæge og den medicinstuderende til at gå ved siden af overlægen. Studenten siger friskt godmorgen. Overlægen svarer ikke, værdiger knap nok sine unge kolleger et blik og går ufortrødent videre. Lidt senere til en operation i et roligt øjeblik falder et spørgsmål fra studenten, og svaret lyder: Læs din anatomi!!. Indrømmet; de fleste overlæger, jeg har mødt, har været særdeles flinke og imødekommende og har aldrig reageret som i de tænkte og noget stereotype eksempler ovenfor. Desværre møder man engang imellem en uheldig læge. Derfor er det uretfærdigt, at både studerende/turnuslæger, overlæger og samarbejdsog indlæringsmiljøet skal lide under, at der skal så uforholsmæssigt mange positive udsagn til at opveje et enkelt negativt. Dog tror jeg, at mange af disse situationer kan undgås. Det handler om at være sig selv bevidst: Faget medicin beror for en stor dels vedkommende på mesterlæreprincippet, og derfor er forholdet mellem mester/elev og indlæringsmiljøet af afgørende betydning. I mesterlæreprincippet findes et fagligt afhængighedsforhold, som i udgangspunktet er sundt, selvfølgeligt og nødvendigt. Mesteren doserer af sin viden og kunnen, og eleven ser fagligt op til mesteren og udviser forhåbenlig en værdig taknemmelighed, der signalerer jeg er åben for indlæring. Ligeledes ligger det implicit i mesterlæreforholdet, at der skal kritiseres. Ellers lærer eleven intet. Men her er kritikkens form afgørende; en kritik kan formidles positivt og konstruktivt eller det modsatte. Er den ikke konstruktiv, men tværtimod nedladende eller ydmygende, misbruger mesteren selvsagt sin magt og demotiverer sin elev. Mesteren har nemlig magten til at motivere/demotivere og magten til at skabe et negativt eller positivt indlæringsmiljø. Og hvad så?! Et par kontante kommentarer, kan vel ikke betyde så meget?! Jeg synes tværtimod, man må stoppe op. For sagens kerne er egentlig, man forbryder sig mod nogle basale, alment accepterede spilleregler for socialt samvær; man behandler ikke hinanden pænt og ordentligt. Grunden skal måske findes i, at det faglige hieraki overføres til det sociale samvær. På den måde udviskes den almindelige mellemmenneskelige respekt, og det legitimeres således, at man opfører sig på en måde, der uden for de hvide hospitalsvægge ville betragtes som upassende, ja måske endda uforskammet. Kunne overlægen for eksempel finde på ikke at sige godeftermiddag til børnehavepædagogen, når børnene skal hentes efter arbejdstid? Næppe. Jeg vil gerne igen understrege, at langt de fleste overlæger, jeg har mødt i min syv semestres lange karriere som medicinstuderende, har været forbilledlige mesterlærere og på ingen måde falder for ovenstående kritik. Men måske er det alligevel vigtigt at huske på, at det endelige mål på et Debat hospital den optimale behandling af patienterne opnås allerbedst i et positivt arbejds- og behandlingsmiljø. Så i sidste ende skylder vi patienterne at opføre os ordentligt. Og til at begynde med skylder vi hinanden det. /stud.med. Morten Schrøder, september 2005 NY FORENING FOR SKÆREGLADE MEDICIN- STUDERENDE Der findes interesseorganisationer for anæstesi og traumatologi (SATS) og almen medicin (SAMS). Nu findes der også en interesseorganisation for kirurgi. Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS) blev stiftet på Københavns Universitet i oktober i år. Jeg fik en snak med stud.med. Javed Akram, der er en af stifterne. Tekst og foto af Cheme T. Andersen, stud.med. Syddansk Universitet Den 13. oktober blev der på Panum i København afholdt stiftende generalforsamling for en ny studenterforening. Foreningens navn er Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS), og den afholder kurser og foredrag i kirurgi. Jeg satte medicinstuderende Javed Akram stævne i en time. Hvad er formålet med SAKS? - SAKS er en gruppe, som er dannet ud fra behovet for en kirurgisk basisgruppe for medicinstuderende. Vi er en basisgruppe, som har til formål at arrangere faglige foredrag og kurser inden for det kirurgiske område og subspecialer, samt at skabe interesse for kirurgi. Desuden vil vi være rammen om sociale arrangementer for vores medlemmer, der har det kirurgiske område som fælles lidenskab. Gennem vores kurser ønsker vi at give de studerende nogle basale kirurgiske færdigheder og et indblik i, hvad kirurgi er, og hvad de forskellige subspecialers arbejde går ud på. Med vores arbejde vil vi dels skabe interesse for subspecialerne, men der vil også være studerende som efter nogle af vores arrangementer vil opleve, at de måske alligevel ikke har interesse i pågældende speciale eller subspeciale. Hvem fik ideen til SAKS? - Jeg har personligt gået med ideen i nogle år, men det er ikke blevet til noget før nu. Tidligere var jeg engageret i opstarten af Sehat, som er en anden basisgruppe, der arbejder med sundhedsformidling for etniske minoriteter. Men da jeg så et opslag i MOK (fakultetsblad ved Københavns Universitet) af Mikkel Pedersbæk, kontaktede jeg ham samme dag. Vi gik hurtigt i gang med at diskutere, hvordan vi skulle gribe det hele an, og det udmøntede sig i, at jeg indkaldte til stiftende generalforsamling og bookede FADLs Mødelokale på Panum. 11 Hvad er jeres planer for den nærmeste fremtid? - Vores planer er først og fremmest at få os etableret. Der er en masse praktiske ting, der skal ordnes, såsom at oprette en bankkonto, at søge økonomisk støtte og oprette en hjemmeside. Dernæst har vi nogle projekter på tegnebrættet. Det drejer sig om oplæg inden for kirurgiske subspecialer, hvor vi vil have specialister fra de forskellige kirurgiske subspecialer til at komme og fortælle om deres arbejde indenfor pågældende subspeciale. Derudover arbejder vi med at arrangere et kursus i basale kirurgiske teknikker såsom knudeteknik, kirurgisk håndvask og instrumentbehandling. Vi har også tænkt os at etablere et tæt samarbejde med SATS om afholdelse af kurser såsom det, de afholder i Jægersborg. Og vi har mange andre ideer, vi arbejder med. Har I tænkt jer at opstarte grupper i Odense og Århus? - Jeg mener personligt, at det ville være en god ide, hvis der også blev startet grupper op i de to andre universitetsbyer. Jeg tror, at der er ligeså stor interesse for kirurgi i Odense og Århus, som der er her i København. Der er basisgrupper for almen medicin, traumatologi og anæstesiologi - hvorfor ikke kirurgi, når en stor del af os ender som kirurger? SAKS- Afdelinger i Odense og Århus ville også kunne skabe et tvær-regionalt samarbejde, hvilket betyder flere medlemstilbud, udveksling af viden og idéer og ikke mindst samarbejde om store arrangementer. Det ville være en fornøjelse at se grupper blomstre op i Odense og Århus, og jeg vil gerne være behjælpelig med opstart. Kontakt SAKS: Javed Akram, stud.med. 7. semester KU Mobil: Artiklen bringes i Sund & Hed d. 2. november IH HVOR DE HYGGER! Ih hvor de hygger sig, når de laver boglister, og hvor grines der i skægget når de forklarer os om det frie bogvalg og det pædagogiske i ansvar for egen indlæring. At udstikke en bogliste med 20 eller flere bøger, som alle har relevans til et kursus er det samme som når man i Indien går ind på en restaurant, hvor tjeneren ikke taler engelsk, og du heller ikke taler hindu og hvor forretter, hovedretter, desserter og drikkevarer står opført hulter til bulter mellem hinanden på menukortet. Det kan selvfølgeligt have sin charme, når hver gang man peger på noget, så ruller tjeneren på hovedet og gør mine til hverken et ja eller et nej, men charmen går lidt af spøgen når alle menupunkterne koster mellem kr. 450 og kr. 750, og du skal have et par retter og noget at drikke for at blive mæt. Nej nu må det kraften æde mig holde. Et frit bogvalg er blot et fatamorgana, når man som os jo ikke ligefrem ved hvad der står i bøgerne, før man har læst dem. Hvis de alt for kloge hoveder ikke vil anbefale én bog frem for andre, så er det ikke for meget forlangt, at de i det mindste kategoriserer boglisterne i fx opslagsværker, basis bøger osv. Eller de kunne anstrenge sig lidt og lave 2 3 menuer af pensumdækkende og sammenhængende bøger der ikke overlapper hinanden for meget, så man i det mindste kunne vælge mellem forskellige, men relevante bogkombinationer. Børn bliver ikke bedre til at få tæsk, fordi de får det hver dag! Kærligst BCS Skribenten har ønsket at være anonym, men navnet er redaktionen bekendt. MOK/Gordon

12 12 Debat? MOK EFTERLYSER:? Billeder fra 69- timersbar? Har du også lagt mærke til at der slet ikke har været noget om 69- timersbar i MOK? Hvis ja, så send dine bedste billeder fra arrangementet til eller aflevér på CD-ROM i MOKs postkasse inden mandag kl. 12 OBS! Vi trykker ikke billeder, der fremstiller personer eller elefanter på en negativ måde.

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Der er telefonsvarer på i vagtstuen fra kl. 08.15 til kl. 15.30. Telefonsvareren aflyttes kl. 14.00, 15.00 og 15.30.

Der er telefonsvarer på i vagtstuen fra kl. 08.15 til kl. 15.30. Telefonsvareren aflyttes kl. 14.00, 15.00 og 15.30. Velkommen til Mosehuset 2016 Her følger en del praktiske informationer vedrørende institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser og ærgrelser

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM

PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM Lægerne Sandvej og Lyngholm, Otte Ruds Gade 98, 1 tv, 8200 Århus N. Tlf 86168544 PRÆSENTATION AF PRAKSIS, LÆGER OG PERSONALE Praksis er en to-mands kompagniskabspraksis

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 3. November 2015 Mødested: Klublokale Tidspunkt: Kl. 18:15 22:00 (mødes kl. 18:00) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: DV Tegnstyrer: KLC

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

RUTINE HJERTESCANNING

RUTINE HJERTESCANNING DELTAGERINFORMATION RUTINE HJERTESCANNING OG BIOBANK HOS NYFØDTE Tilbud til alle, der fødes i København indtil april 2018 Vi vil spørge, om du vil give tilsagn til, at dit barn kan deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Kaspo fritidshjem og Klub - info

Kaspo fritidshjem og Klub - info Kaspo fritidshjem og Klub - info --- 2014 --- Indhold Kaspo fritidshjem og Klub -info 3 Velkommen 5 Præsentation 6 Dagligdag i fritidshjem 7 Aktiviteter i fritidshjem 8 Livet i Klubben 9 Annonce Vi tilbyder

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB VELKOMMEN TIL! Hvem er vi?! Studievejledningen på Health! Mentorordningen! Strukturen på uddannelsen! Jeres studieprogram (kassogram)! Det faglige indhold, eksamensformer, 1.

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed:

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: 1. Valg af ordstyrer og referent Sigrún er ordstyrer Sanne er referent 2. Godkendelse af referat og dagsorden Referat er godkendt

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Kongerslev DUS TROLDEHUSET. Velkommen! Mini-DUS er for førskolebørn. DUS er for børnehaveklasse-, 1. klasse-, 2. klasse- og 3.

Kongerslev DUS TROLDEHUSET. Velkommen! Mini-DUS er for førskolebørn. DUS er for børnehaveklasse-, 1. klasse-, 2. klasse- og 3. Velkommen! Troldehuset modtager gennemsnitlig 90 børn fordelt på Mini-DUS & DUS. Mini-DUS er for førskolebørn. DUS er for børnehaveklasse-, 1. klasse-, 2. klasse- og 3. klassebørn 1. Marts starter de nye

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 43+44 2011

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 43+44 2011 Nyt fra 0. årgang Nu er efteråret rigtig kommet.det har betydet, at nogle børn er rykket mere indenfor, mens andre finder på nye udfordringer i efterårets flotte natur. Der er blevet fejet store bunker

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 10. FEBRUAR 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 6. november 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 840 Næste uge: 10.november 11.november 12.november 12. november 12.november 13.november Lærermøde + P-møde Spireloppen Disco-fest Clark på kursus

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info for at finde den i farver. Husk at du kan vinde en

I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info for at finde den i farver. Husk at du kan vinde en Nr. XXX 25. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juli 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juli 2014 God sommer! B Nyhedsbrev Juli 2014 B ønsker jer en rigtig god sommer og vi håber at I alle må nyde de varme dag og lyse nætter! Det har som altid været en fornøjelse at træne med jer og vi ser frem til

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

TAK - Nyhedsbrev Nov.2006

TAK - Nyhedsbrev Nov.2006 vokser, år for år og stiller store krav til Indhold af nyhedsbrevet: os som forening. Det var/er tanken at en generalforsamling i juni ville tiltrække flere medlemmer og gøre det til en mere nærværende

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Særpraktik for elever i 9. & 10. kl. Info til elever

Særpraktik for elever i 9. & 10. kl. Info til elever 13. udgave Juni 2016 Særpraktik for elever i 9. & 10. kl. Info til elever I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning har du i 9. og 10. klasse mulighed for at komme i erhvervspraktik 1 uge. I den

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008 Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008 Til stede: Henrik, Jesper, Pia, Leni,, Tina og Karin Vært: Leni og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Referat af møde i IMADAs fagråd Tirsdag d. 6. maj 2014 - kl. 16:15 i Vektorrummet

Referat af møde i IMADAs fagråd Tirsdag d. 6. maj 2014 - kl. 16:15 i Vektorrummet Referat af møde i IMADAs fagråd Tirsdag d. 6. maj 2014 - kl. 16:15 i Vektorrummet 1 Valg af referent Tommy Vestergaard Hansen valgte sig frivilligt til posten. 2 Godkendelse af referat fra mødet d. 8.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere

På danskfagets vegne, Anna Vibeke Lindø Fagleder

På danskfagets vegne, Anna Vibeke Lindø Fagleder Kære nye studerende ved Dansk/Nordisk i Odense. Vi indleder rusintroduktionsforløbet tirsdag d. 31. august kl. 10. Her vil I blive budt velkommen fra forskellig side. I vil også komme til at møde fagets

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 11. MAJ 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere