Sikkerhedskrav til legepladsudstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedskrav til legepladsudstyr"

Transkript

1 Sikkerhedskrav til legepladsudstyr Dette dkument beskriver sikkerhedskravene til eftersyn efter installatin g årlige inspektiner fr ffentlige legepladser. Det antages, at brugeren af dette dkument har et grundlæggende kendskab til sikkerhedskravene sm angivet i den Eurpæisk Standard EN1176. Fkus er på kravene, der gælder fr Lappset prduktudvalget. Instruktinerne er simplificeret. Detaljer såsm specialudstyr eller mindre krav er udeladt af klarhedshensyn. Hvis nget punkt er uklart, bør brugeren referere til EN1176 år 2008 udgaves aktuelle tekst. Inspektiner Inspektin skal udføres, før legepladsen åbnes fr ffentligheden. Det skal udføres af en kmpetent persn. Det freslås imidlertid, at denne persn ikke var invlveret i installatinen. En underskrevet g dateret afleveringsrapprt skal udfærdiges g gemmes. Rutineinspektiner er kun nødvendige, hvr vandalisme fte sker. Det må frventes, at brugerne vil rapprtere enhver defekt til legepladsens ejer. Fabrikanten kan bestemme en driftsinspektin med 1-3 måneders interval fr bestemte dele af udstyret. Nrmalt kræves dette på grund af slid, fr str bevægelse eller fr prdukter med kritisk strukturel integritet. En årlig inspektin er den vigtigste vedligehldelsesprcedure. Nrmalt checkes prdukter fr risici pstået af slid, beskadigelser g lignende. Det generelle sikkerhedsniveau bør etableres ved vedligehldelse på dette tidspunkt eller ved at registrere fejl g sørge fr øjeblikkelige reparatin. Stødabsrberende verflade Uanset m prduktet har eller ikke har et stødmråde, eksisterer der et faldrum. Udstrækningen af faldrummet bør være minimum 150 cm g så højt sm faldhøjden. Der bør ikke være genstande, der er både hårde g skarpe. Sådanne genstande k an være stre sten, trnede buske, hegn g mure. Udstrækningen af stødmrådet (mærket X) afhænger af udstyrstype. - Fr klatreudstyr Faldhøjde mellem cm => X = 150 cm Faldhøjde (mærket Y) mellem cm => X = 2/3 cm * Y + 50 cm Figur 1. Faldhøjdens frhld til udstrækningen af stødmrådet (Kilde SFS-EN1176). Hvis 0,6 1,5 så er x = 1,6 (meter) Hvis y > 1,5 så er x = 2/3 y + 0,5 Y fri faldhøjde X minimums dimensin af stødmråde a kllisinsdæmpende verflade med krav b verflade uden krav, medmindre der er tvungen bevægelse 1

2 - Fr gynger Til siden: Fr nrmale sæder 88 cm fra centerlinien Fr stre sæder 88 cm fra en linie, der er 25 cm inden fr sædets kant Fran g bagved: 0,867 x kædelængde cm I tilfælde af plan verfladebelægning, er der ikke stødabsrberingskrav fr de fjerneste 50 cm. Figur 2. Udstrækning af gynges stødmråde (Kilde SFS-EN1176). A 0,867 x h B 1,75 m fr jævn stødabsrberende verflade (nrmalt syntetisk) C 2,25 m fr indesluttet stødabsrberende verflader (nrmalt løs fyld) D Maksimum fri faldhøjde L A + B eller A + C W bredde af stødmråde Z afstand mellem gyngens akser h længde af phængningsdelen - Fr rutsjebaner Rutsjeafsnit Fr afsnit med en højde under 60 cm => 100 cm Fr afsnit med en højde ver 60 cm => mrådet er det samme sm fr klatreudstyr. Udløbsafsnit: Til siden 100 cm Fremad Fr type 1 rutsjebaner: 200 cm Fr type 2 rutsjebaner, hvr hastigheden stpper helt fr udgang: 100 cm En radius på 100 cm ved hjørner 2

3 Figur 3. Udstrækning af rutsjebanes stødmråde (Kilde SFS-EN1176). A startafsnit B rutsjeafsnit C udløbsafsnit h fri faldhøjde - Fr tvbaner 200 cm til hver side Udgangszne: Strækker sig 200 cm efter der punkt, hvr sædeudhalerringen går md stpperen, g phængningselementet er i en 45 vinkel. Udgangszne snævrer ind til 200 cm ved afslutningen. 3

4 Figur 4. Udstrækning af tvbanes stødmråde (Kilde SFS-EN1176). 1 slut på vandring 2 vandringsmråde 3 maksimal sæde- eller håndtagspsitin 4 stødmråde - Fr karruseller 200 cm fra prduktets maksimumsdiameter En hængetype karrusel kræver yderligere 100 cm frhindringsfrit mråde - Fr vippeudstyr 100 cm fra udstyrets fjerneste psitin - Fr prdukter uden stødmråde Prdukter, der har en faldhøjde på mindre end 60 cm, g sm ikke skaber tvungen bevægelse i brugeren, er der ikke krav m stødmråde. Faldhøjden bestemmer minimumskvaliteten af stødmrådet. Faldhøjden måles sm følger: - Fra højeste platfrm til jrden. - I klatreudstyr fra højeste gribepsitin. I tilfælde, hvr der ikke er adgang til højeste greb, måles faldhøjden fra 100 cm under det eller fra højeste fdstøtte. - Fra sæden, hvis man kan falde til jrden. - Fra midten af en gyngekæde. - Karrusel g tvbaner har altid 100 cm faldhøjde eller mere ifølge den virkelige faldhøjde. - Fra højeste punkt på et rumnetsreb ELLER fra rebet, der strækker sig ver nederste åbning, hvis denne åbning er større end Ø65 cm. 4

5 Figur 5 Eksempler på bestemmelser af fritfaldshøjde (Kilde SFS-EN1176). Kritisk faldhøjde (mærket CFH) afhænger af verfladen, der dikterer prduktets største faldhøjde. - Hårde verflader sm sten, asfalt eller betn; CFH = 0 cm: Prdukter uden sikkerhedsmråde. Lappset anbefaler ikke at anvende hårde verflader under legepladsudstyr. - Tømmer g lignende med meget begrænset støddæmpning; CFH = 60 cm: Prdukter med en faldhøjde på mindre end 60 cm inklusive prdukter med tvungen bevægelse. - Græsplæne, usrteret sand g lignende; CFH = 100 cm Prdukter med faldhøjde på under 100 cm, inklusive rutsjebaner, vippeudstyr, karruseller (ikke hængende type) g tvbaner. - Sikkerhedsplader: CFH afhænger af pladetykkelse (mærket S). Plader med samme tykkelse kan imidlertid have frskellig CFH. CFH varierer mtrent således: S = 4 cm => CFH = cm S = 5 cm => CFH = cm S = 6 cm => CFH = cm S = 7 cm => CFH = cm - Løse fyldmaterialer sm sikkerhedssand eller -grus, træflis eller bak. 30 cm lag => CFH = 200 cm 40 cm lag => CFH = 300 cm Placering af udstyr - Stødmråde, sm fr et udstyr eller del af et udstyr med tvungen bevægelse, IKKE MÅ verlappe med andre stødmråder. - Stødmråde, sm fr et udstyr eller del af et udstyr uden tvungen be vægelse, MÅ verlappe med andre lignende stødmråder. Skilte g mærkninger Legepladser bør have et skilt med følgende infrmatin: - Generelt nødtelefnnummer - Telefnnummer fr kntakt til vedligehldelsespersnale - Navn g adresse på legepladsen. Prduktmærkning - Labels bør fastgøres til de krrekte prdukter! Basis niveau mærkning - Der bør være mindst et basis niveau mærke på prduktet, sm giver mulighed fr at checke krrekte installatinshøjde. 5

6 Sikkerhedskrav: Legepladsudstyr Strukturel integritet - Er der rust eller råd? - Svajer prduktet fr meget? - Når strukturen belastes, antyder mistænkelige lyde en skjult knstruktinssvaghed? Fastgørelser g hætter - Er skruer g bærende dele krrekt fastgjrt? Særlig checkes knstruktiner, sm er under tung bevægelse. - Mangler der hætter eller låg? Skarpe kanter g fremspringende genstande bør beskyttes. - Kanter, der er tilgængelige under nrmal brug, bør afrundes men en mindst 3 mm radius. Ingen dele må være skarpe nk til at man kan skære sig på dem. - Hvis blthvedet eller møtrikker ikke er beskyttet på anden måde, må de ikke træde mere end 8 mm frem fra verfalden. Figur 6. Eksempler på beskyttelse af fremspringende genstande (Kilde SFS-EN1176) Platfrmen er let tilgængelig hvis - man kan kmme p på den fra en trappe eller rampe fra jrden eller fra en anden let tilgængelig platfrm. - man kan kmme p på den fra en stige med laveste trin under 40 cm fra jrden eller fra en anden let tilgængelig platfrm. - den står i række mindre end 60 cm fra jrden eller fra en tilstødende let tilgængelig platfrm. Faldbeskyttelse - Let tilgængelig platfrm Med en højde under 60 cm, kræves der ikke gelænder eller barriere. Med en højde på mere end 60 cm kræves der en barriere. - Ikke-let tilgængelig platfrm Med en højde under 100 cm, kræves der ikke gelænder eller barriere. Med en højde på cm kræves der gelænder. Med en højde på mere end 200 cm kræves der en barriere. Figur 7. Åbninger, der fører til et stejlt legeelement (Kilde SFS-EN1176). 6

7 Krav til gelænder g barriere - Tppen af gelænderet skal være i en højde af mellem 60 g 85 cm. - Barrieren skal være mindst 70 cm høj. Der må ikke være elementer, der kan klatres på. Fælder - Apparat: Figur 8. Snde C (lille legeme): 89x157 mm (Kilde SFS-EN1176) Figur 9. Snde E (lille hved): Ø130 mm (Kilde SFS-EN1176). Figur 10. Snde D (strt hved): Ø230 mm (Kilde SFS-EN1176) 7

8 Figur 11. Hals: 45 x 45 mm / 45 mm + 60 (Kilde SFS-EN1176). A "A" del af snde B "B" del af snde B1 Skulderafsnit Figur 12. Beklædning: 40 cm stang + 40 cm kæde + Ø25 mm knæled (Kilde SFS-EN1176). Figur 13. Lille fingerstav: Ø8; Str fingerstav: Ø25 (Kilde SFS-EN1176): 8

9 - Legemet passer gennem en åbning med diameter på mindst Ø 40 cm. Åbninger større end Ø23 er imidlertid gså tilladt. - Hvedindkapsling Hvis snde C eller E passer gennem åbningen, skal snde D gså kunne passere. Hvis åbningen er delvist fleksibel, g måleren næsten kmmer igennem, skal der anvendes en styrke, der kan sammenlignes med en masse på 22 kg. Testen kan ikke anvendes på åbninger med en mindre kanthøjde end 60 cm g heller ikke på trekantede åbninger i gyngesædephængninger. - Halsfælder. Testprceduren er relativt kmpleks. Dette er en frenklet præsentatin. Åbninger, der er delvist bundet, V-frmede g åbne padtil, skal være mindre end 45 x 45 mm (testmåler afsnit B), eller have en bund, der er bredere end 45 mm, g grænser med en større vinkel end 60 (testmåler afsnit A) - Fdfælde på verfladen Åbninger må ikke være bredere end 30 mm målt ver hvedgangretningen. - Fingerfælde Hvis den lille fingerstang kmmer gennem åbningerne til en dybde, der begrænser bevægelse til mindre end 45 fra tilstødende verflade, skal den stre fingerstang gså kunne kmme gennem åbningen. Testen kan ikke anvendes på åbninger under 100 cm højde. Kædeåbninger større end Ø8,6 er frbudt, med undtagelse af ved frbindelser, hvr åbninger større end Ø12 mm er tilladt. - Tøj- eller hårfælder Rutsjebaner Placer udstyret 20 cm fra rutsjeafsnittenes startpunkt g 20 cm fra rutsjebanesider. Glid kæden langs hele stangens længde g søg efter mulige indkapslinger med phænget. Læg ikke kæden rundt m hjørner, rør sv. Hvis phænget sidder fast, trækkes kæden med en kraft, der svarer til en masse på 5 kg, i glideretningen. Brandmandsstang Sæt udstyret på kanten af platfrmen midt i udgangsåbningen g se efter mulige fælder. Frigør kæden fra stangen. Hld den ene ende af kæden i kntakt med stangen. Søg efter mulige fælder g start fra en højde på 180 cm ver startplatfrmen (eller fra tppen af stangen). Tagspids Frigør kæden fra stangen. Søg efter mulige fælder fra tppen g verfladen på taget, mens der trækkes i kæden i hældningsretningen. Ophængstesten bør ikke anvendes andre steder. Hvis en lkal regel gør stffælder større andre steder, må denne test ikke anvendes. Testen er designet til at være specielt følsm fr legeelementer med str tvungen bevægelse. Fastklemning - Krpsfrihøjde fr åbninger, hvr klemning er sandsynlig, skal være mindst 23 cm. - Fdfrihøjde fr åbninger, hvr klemning er sandsynlig, skal være mindst 6 cm. - Fingerfrihøjde fr åbninger, hvr klemning er sandsynlig, skal være mindst Ø12 cm. Reb - Reb, der er fastgjrt i den ene ende: Rebets diameter skal være mellem mm. Svingende reb skal må ikke placeres i samme afdeling sm gynger. Mellem 1-2 m lang Sikkerhedsafstand til stlpe 60 cm Sikkerhedsafstand til andet reb 90 cm Mellem 2-4 m lang Sikkerhedsafstand til stlpe eller reb 1,0 cm - Reb, der er fastgjrt i begge ender. Rebets diameter skal være mellem mm. må ikke tillade større slynge end Ø130 mm. 9

10 Fundamenter - Prduktet skal frblive på plads, så der ikke er risik fr bevægelse eller fald. - Dybde Skarpe dele skal være i en dybde af minimum 40 cm eller mindst under et løst sikkerhedsmaterialelag. Bløde g velafrundede tillades en dybde på minimum 20 cm. Figur 14. Fundamenter (Kilde SFS-EN1176). 1 Stang 2 Legeverflade 3 Fundament 4 Basis niveau mærkning 5 Tp af fundament Tunge phængte bjælker - R50 mm med afrundede ender - Maksimalt bevægelsesmråde 20 cm - Minimumsafstand til stående knstruktin 23 cm Sikkerhedskrav: Gynger Frihøjde - Dæk, gruppe g vuggesæder min. 40 cm - Nrmalt sæde min. 35 cm Sikkerhedsafstand - Fra stlpe til kant af sæde 20 % af kædelængde + 20 cm - Mellem sæder 20 % af kædelængde + 30 cm Ldret stabilitet er tilstrækkelig, når afstanden mellem fastgørelser på verliggeren er 5 % af kædelængde bredere end f astgørelser på sædet. Sædefrkanter skal afbøde stød. Denne egenskab kan ikke testes i felten, men eksempelvis vil et træsæde ikke kunne pfylde kravene. Et babysæde er tilladt på samme måde sm andre sæder. Hvis sædet har rygstøtte, må vinklen mellem rygstøtten g sædet ikke variere under brug. Gyngephæng skal tillade kædertatin. 10

11 Sikkerhedskrav: Rutsjebaner Bredden skal være under 70 cm eller ver 95 cm. - Hver del af flersprsrutsjebaner, sneglefrmet rutsjebane g krum rutsjebane skal have en bredde under 70 cm. Krav til fritstående rutsjebaner alene - Trappens lige stigning må max. være 2,5 m. - Når rutsjebaners starthøjde er større end 200 cm, skal startdelens afskærmning pfylde kravene til sideafskærmninger. Rutsjebanefastgørelse - Der skal være en tværstang ver startdelen i cm højde, når starthøjden er større end 100 cm. - Hvis startdelen er uden fr platfrmen, skal der være en ldret afskærmning med en højde på mere end 50 cm på et hvilket sm helst sted inden fr delen. Rutsjebanedele - Startdel (mærket A) Startdelen ender på det punkt, hvr rutsjebanen først falder mere end 5 i glideretningen. Startdelen skal være mindst 35 cm lang. Platfrmen kan være en del af startdelen. - Glidedel (mærket B) Gennemsnitshældning må max. være 40 Største hældning på et hvilket sm helt sted må være 60 - Udløbsdel (mærket C) Startpunkt bestemmes ved at placere en plan niveau markør på udløbsdelen. Flyt markøren pad, indtil den har: 10 vinkel i frhld til vandret på type 1 rutsjebaner. 5 vinkel i frhld til vandret på type 2 rutsjebaner. Længde af udløbsdel B < 150 cm => C > 30 cm min. Type 1 rutsjebaner: B = cm => C > 50 cm B > 750 cm => C > 150 cm Type 2 rutsjebaner: B > 150 cm => C > 0,3 x B At bedømme rutsjebanekrav kan være vanskeligt. Den største del af frvirringen kmmer ved identifikatin af de frskellige rutsjebanetyper. Type 1 har krt udløbsdel g længere stødmråde fran afslutningen. Type 2 har respektive lang udløbsdel g krt stødmråde. Figur 15. Rutsjebanedele (Kilde SFS-EN1176). A Startdel målt langs verfladen af rutsjebanen B Glidedel målt langs verfladen af rutsjebanen C Udløbsdel målt langs verfladen af rutsjebanen Maksimal nedadbøjning af udløbsdel Maksimal nedadbøjning af startdel 11

12 Ldret beskyttelseshøjde (mærket LP) afhænger af rutsjebanens startpunkts (mærket SH) højde g tilgængelighed. - Altid når SH < 120 cm => LP > 10 cm - Altid når SH = cm => LP > 15 cm - Ved let tilgængelighed g SH = cm => LP > 50 cm - Ved ikke let tilgængelighed g SH = cm => LP > 15 cm - Altid når SH > 250 cm => LP > 50 cm Maksimal højde af udløbsdel (mærket RH) afhænger af glidedelens længde (mærket B). - B < 150 cm => RH < 20 cm - B > 150 cm => RH < 35 cm Sikkerhedskrav: Tvbaner Figur 16. Tvbane betegnelser (Kilde SFS-EN1176). 1/3 Startpunkt eller terminus 2 vandringsmråde 4 Sæde 5 Greb 6 Ophængningselement 7 Stp 8 Løbekat 9 Kabelfastgørelsespunkter 10 Nedhæng 11 Kabel Der skal være en strammemekani sme til kablet. Bevægelse standser ved en stpper, sm skal have en dæmpningsmekanisme, der frhindrer phængsdelene i at svinge ud mere end 45. Løbekatten skal være dækket fr at frhindre, at fingre bliver klemt ved et uheld. Nrmal brug bør ikke gøre det muligt fr løbekatten at beskadiget kablet. Ophængssamling - Kabelhøjde fra sædet skal være mindst 210 cm. 180 cm er tilladt, hvis løbekatten er fuldstændig indelukket. - Kabel må ikke være stift. - Sædet (eller grebene) skal gøre en hurtig afstigning mulig på et hvilket sm helst tidspunkt. - Sædet skal afbøde slag sm i standarden fr gyngesæder. - Maksimal hastighed af løbekatten er 7 m/s. Til måling af dette placeres en 130 kg last på sædet. Sædet trækkes tilbage til en vinkel på 30, før det udløses. Maksimal hastighed måles. En nøjagtig måling er meget vanskelig, hastigheden kan bedømmes på følgende måde. En testpersn bruger udstyret, mens en anden løber ved siden af. 7 m/s er tæt på maksimal løbehastighed fr en nrmal vksen. Hvis løberen kan hlde psitinen ved siden af løbekatten til slutningen, er hastigheden sandsynligvis ikke fr str. 12

13 Frihøjde - Fr sædetypetvbaner skal frihøjden i midten af banen være 40 cm, når sædet har en 130 kg last. - Fr hængetypetvbaner, skal frihøjden være 150 cm ved startpunktet, målt uden last. 200 cm i svævet, målt med en 70 kg last. Overfladen af startplatfrmen kan være af træ eller endda metal. Sikkerhedskrav: Karruseller Rterende udstyr med en diameter ver 50 cm betragtes sm karruseller. Karruselaksen må ikke have større hældning end 5. Figur 17. Traditinel karrusel (type B) (Kilde SFS-EN1176). Figur 18. Hængekarrusel (type C) (Kilde SFS-EN1176). Klassisk karrusel med rterende platfrm - Hvis platfrmen er i flugt med jrden, ldret mellemrum må højst være 8 mm. ldret frskydning må maksimalt være 20 mm. - Når platfrmen ikke er i flugt med jrden, er minimal frihøjde 6 cm. Når frihøjden er mellem 6-11 cm, skal platfrmens underside være glat i en udstrækning af 30 cm målt fra kanten md centralaksen. Når frihøjden er mellem cm, skal platfrmen være frsynet med et skørt, eller undersiden skal være glat g frihøjden skal aftage fra ydermkredsen md midten. Hvis der anvendes skørt, skal det have 6-11 cm frihøjde, g det skal gå indad med en vinkel på fra ldret. Når frihøjden er ver 40 cm, skal platfrmen være glat g frihøjden skal aftage fra ydermkredsen md midten. Hængetype karruseller - Frihøjden skal være mindst 180 cm, når håndstøtter er stive g diskntinuerlige. - Håndstøtter skal tillade greb. Det betyder, at et tværsnit af enhver dimensin skal være mellem mm. 13

14 Figur 19. Greb (Kilde SFS-EN1176). Sikkerhedsstandard EN har gså sikkerhedskrav til rterende stlekarruseller, sprtrukne karruseller g kæmpedrejeplader. På grund af den relative sjældenhed af disse karruseltyper er disse ikke medtaget i dette dkument. Figur 20. Andre typer karruseller (Kilde SFS-EN1176). Sikkerhedskrav: Vippeudstyr Vippeudstyr er pdelt i 6 typer. Figur 21. Traditinel vippe (type 1) (Kilde SFS-EN1176). 14

15 Figur 22. Enkeltpunkts vippeudstyr (type 2A g 2B) (Kilde SFS-EN1176). Figur 23. Flerpunkts vippeudstyr (type 3A g 3B) (Kilde SFS-EN1176). Figur 24. Rkkevippe (type 4) (Kilde SFS-EN1176). Figur 25. Fejende vippe støttet ver brugeren (type 5) (Kilde SFS-EN1176). 15

16 Figur 26. Prtalaksevippe (type 6) (Kilde SFS-EN1176). Faldhøjde (mærket H) måles i højeste stilling fra midten af sædet. - Traditinel vippe (type 1): H < 150 cm - Rkkeudstyr (type 2 g 3) g rkkevippe (type 4): H < 100 cm - Feje- g prtalaksevippe (type 5 g 6): H < 200 cm Når en side af udstyret bevæges til sin yderste psitin, må støttekmpnenter ikke frme åbninger mindre end Ø12 mm. Bevægelsen skal være dæmpet. Fdstøtter er ikke bligatriske. Ender på fdstøtter g håndstøtter skal være beskyttet md øjeæbleskader. Dette testes med en prøvering. Prøveringen placeres g den udragende ende. Ingen del af en fd- eller håndstøtte må rage ud ver prøveringen. Figur 27. Prøvering (Kilde SFS-EN1176). Vippen må ikke have udragende dele med en radius mindre end 20 mm. Ldret afvigelse er lille nk, når sædepsitinen skubbes sidelæns med en styrke, der er sammenlignelig med en masse på 70 kg g - traditinelle vippers afvigelse er mindre end 14 cm målt 200 cm fra aksepunktet. - Multi-punktvippers afvigelse er mindre end 17 cm målt 200 cm fra det fiktive centralaksepunkt (= 5 ). - Andre typer vippe har ikke dette krav. Rkke-vipper (type 4), hele bevægelsesudstrækningen må ikke verstige 60 cm. 16

17 Sikkerhedskrav: Klatrenet Beskyttelse md fald - Nettet skal være så tæt, at hvert hul er mindre end Ø65 x 180 cm. - Hvis et tredimensinelt klatrenet er udført sm plannet, g dimensinen mellem nettene er ver 100 cm, skal åbningerne være mindre end Ø420 mm. - Hvis vennævnte krav ikke pfyldes, skal knstruktinen derunder give tilstrækkelig støddæmpning. Hvis nettets stive støtter er glatte g hældende, er de tilladt, selv hvr faldhøjden er ver 60 cm. Største tilladelige faldhøjde (mærket H incl ) afhænger af støttevinklen => H incl = 70 cm - 45 => H incl = 85 cm - 60 => H incl = 120 cm - 70 => H incl = 175 cm - 80 => H incl = 300 cm Nedadvendende vinkler mellem reb må ikke være skarpere end

Koordinationsøvelser med bold

Koordinationsøvelser med bold Krdinatinsøvelser med bld Gribe, kaste g drible er i høj grad med til at udvikle barnets øje/håndkrdinatin g bldbanegenkendelse. At have en gd øje/håndkrdinatin g at kunne genkende bldens bane er grundlaget

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

TRILLE Vicki Brugsanvisning DK

TRILLE Vicki Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kmbivgnen g gem den fr fremtidigt brug. Dit barn kan kmme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

Automatiske etiket-applikatorer

Automatiske etiket-applikatorer Autmatiske etiket-applikatrer Dynamisk g fleksibel mærkning Trådløs datafangst Highlights Pallemærkning Kllimærkning Stregkdekntrl Prduktmærkning Vægtkntrl Rbust design autmatisk etiket-påsætning høj applikeringshastighed

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 10 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Gf H.C. Andersen kvarteret

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Gf H.C. Andersen kvarteret LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Gf H.C. Andersen kvarteret Antal beliggenheder: 6 Antal redskaber: 15 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Bjarne Lundgaard Terndrup Certificeret

Læs mere

Anvendelsesområde. Programmet Træmodul er integreret i statiksystemet Problemløseren, hvorfra dimensionerende snitkræfter automatisk overføres.

Anvendelsesområde. Programmet Træmodul er integreret i statiksystemet Problemløseren, hvorfra dimensionerende snitkræfter automatisk overføres. Træmdul DS/EN EC 5 Anvendelsesmråde Prgrammet beregner bæreevnen fr bjælker, søjler, gitterspær g rammer med belastning i et eller t plan iht. DS/EN 1995-1- 1. Desuden tilbyder prgrammet rutiner fr branddimensinering

Læs mere

e k 'lte DTE VÆGGE PLA,EBEK TR SKELE LYD 3 udarbejdet af BAM Blblioteksekeemplar STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Jørgen Kristensen og Filip Wanning

e k 'lte DTE VÆGGE PLA,EBEK TR SKELE LYD 3 udarbejdet af BAM Blblioteksekeemplar STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Jørgen Kristensen og Filip Wanning UDK 699.844:69.022.53 PLA,EBEK TR SKELE e k 'lte Jørgen Kristensen g Filip Wanning DTE VÆGGE pstalt 00 i lil ttpp cijlj Cl li dl f l l 1M, i rtl ) li'iii lj u l!li i "'! ()(] iiii i ii i (J li"'"') i l

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken Certifikat nr. 237 fra foreningen af uvildige legepladsinspektører og konsulenter (BULP) for bestået eksamen og praktisk prøvning i henhold til DS/EN 1176:1998 & 2008 serien og DS 1500. Dette kan verificeres

Læs mere

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil År 2010 Cmputerspil Nils Per Olsen g Martin Vighlt Cmputerspil 10-03-2010 Planlægning Først diskuterer vi hvilken målgruppe spillet skal henvende sig til. Derefter kikker vi på frskellige spil, fr at finde

Læs mere

MODUM Redningsstige. 1. Træk sikkerhedsstiften ud 2. Fold stigen ud 3. Klatre ned i sikkerhed

MODUM Redningsstige. 1. Træk sikkerhedsstiften ud 2. Fold stigen ud 3. Klatre ned i sikkerhed MODUM Redningsstige MODUM Redningsstige er elegant designet til permanent vægmntage, g den er klar til brug på få sekunder. MODUM Redningsstige er designet g prduceret af MODUM ApS i 100 % andiseret aluminium

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen.

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Juli 2011 Indledning På baggrund af særlig fokus på legepladssikkerhed på børneområdet i Svendborg Kommune, har Kommunens sikkerhedskoordinator været ude og

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730 Herlev Telefon 2177 5048 gertolsen@gertolsen.dk Brugsanvisning for Testværktøj på Naturlegeredskaber Af Gert Olsen Brug af testværktøj 03.10.2004 Side 1 af 9

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

Technical Publications GS-1530 GS-1930. Betjeningsvejledning. First Edition, Seventh Printing Part No. 39527DA

Technical Publications GS-1530 GS-1930. Betjeningsvejledning. First Edition, Seventh Printing Part No. 39527DA Technical Publicatins GS-1530 GS-1930 First Editin, Seventh Printing Part N. 39527DA 1. udgave Vigtigt Sikkerhedsbestemmelserne g betjeningsvejledningen skal gennemlæses grundigt, inden maskinen tages

Læs mere

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR Installatinsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse: 1. Check serienumrene. 2. Mnter BlipTrack T18VSOLAR enheden frsvarligt på målestedet. 3. Mnter BlipTrack TSWF sensren frsvarligt på målestedet

Læs mere

BlipTrack generel håndteringsvejledning

BlipTrack generel håndteringsvejledning BlipTrack generel håndteringsvejledning Indhldsfrtegnelse 1. BlipTrack pakkeliste. 2. Mdem, SIM-krt g Blip Server infrmatin. 3. BlipTrack pbevaringshensyn. 4. BlipTrack drifts-, pbevarings- g vedligehldesesfrskrift.

Læs mere

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag Rettelsesblad 1 + 2 + 3 + 4 1 Rettelse 1 - Fejl g ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag g kntraktbilag Udbudsbetingelser pkt. 1.15 Vareprøver Leveringssted fr vareprøver De 2 første punkter under

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Kære patruljeleder Nu er der ikke mange dage, til vi mødes på Væbnermesterskabets stre Finale 2012. Dette deltagerbrev indehlder alle de praktiske infrmatiner,

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2013 Legepladsinspektør

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

lnspektion af Iegepladsredskaber

lnspektion af Iegepladsredskaber Legepladsinspektør Kirsten Axel Smedegade 10 6000 Kolding Certifikat nr.237 fra foreningen af uvildige legepladsinspektører og konsulenter (BULP) for bestået eksamen og praktisk prøvning i henhold til

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Referenceblad for vingeforsøg

Referenceblad for vingeforsøg Referenceblad for vingeforsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité Revision August 999. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af vingeforsøg i kohæsionsjord. Ved vingeforsøg

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Inspektion af legepladsredskab. På kragehavepark Landsbygaden 4 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskab. På kragehavepark Landsbygaden 4 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon 43 59 12 20 E-mail BoyeJa@htk.dk Inspektion

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 17. September 2012 Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21 Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311129938 Gyldig til 14-03-2012 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00. Formandens beretning 2015 (Det talte ord gælder)

Generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00. Formandens beretning 2015 (Det talte ord gælder) Generalfrsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00 Frmandens beretning 2015 (Det talte rd gælder) Dispsitin 1. Hvem er vi 2. Klubbens frmål, visin g værdigrundlag 3. Årshjul 4. Frandringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright

Indholdsfortegnelse. Copyright 1 Hvis filer slettes fra prgrammet kan det frårsage at dette ikke længere fungerer. Slet kun filer med det dertil prettede prgramværktøj. Garantien dækker ikke i tilfælde at manuelt slettede filer. Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1 Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Haraldsted Antal legepladser: 1 Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen er foretaget

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

LightRaise 60wi interaktiv projektor

LightRaise 60wi interaktiv projektor Valg af en verflade LightRaise 60wi interaktiv prjektr Den interaktive LightRaise 60wi prjektr er vægmnteret g har en krt prjektinsafstand, g den kan frvandle næsten enhver væg eller whitebard til en interaktiv

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

FALDSKÆRMS-FÆLDE OG MEGABOLD-MEKKA

FALDSKÆRMS-FÆLDE OG MEGABOLD-MEKKA FALDSKÆRMS-FÆLDE OG MEGABOLD-MEKKA TEMA... Spil med faldskærm g megabld MÅL... Udendørsspil med faldskærm g megabld INTRODUKTION... Dette er en udendørsevent, der invlverer en faldskærm, en megabld eller

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 Inspektionsdato: 12. November - 2008 Side 1 af 23 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0735#310752747 Gyldig til 28/2 2009 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Hvad er en Klimaspand?

Hvad er en Klimaspand? Hvad er en Klimaspand? En klimaspand er et primitivt komfur, der hjælper med at udnytte brændet bedre. På et normalt bål slipper meget af varmen ud til siden og det kan på den måde vare længe før man f.eks.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

GODKENDELSE OG TILSYN I PRIVATE PASNINGSORDNINGER

GODKENDELSE OG TILSYN I PRIVATE PASNINGSORDNINGER GODKENDELSE OG TILSYN I PRIVATE PASNINGSORDNINGER Privat børnepasning med tilskud - tilsyn. Privat børnepasning, der benyttes af frældre, sm mdtager tilskud til pasningen efter Dagtilbudslvens 80, er ikke

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013 Why S Serius? Incrprated Senirkursus Vrk Påsken 2013 Hej alle glade frhenværende medarbejdere. Vi savner jer i firmaet g vi håber i spreder glæden g indsamler smil. I dette kmpendium er alle de skøre påfund,

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Projekt: Kogeø, en guide til at bygge en fed bålplads ver. 1.1 af Høng Crewet

Projekt: Kogeø, en guide til at bygge en fed bålplads ver. 1.1 af Høng Crewet Projekt: Kogeø, en guide til at bygge en fed bålplads ver. 1.1 af Høng Crewet 1. Indledning og krav Efter tur til Middelaldermarkedet i København d. 12/6 2011 blev det i bestyrelsen vedtaget at kigge på

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

(J/o/!;:; STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBI SÆRTRYK 151. dpa nr. 1. 1965. Georg Christensen: Mekanisk ventilation af etageboliger

(J/o/!;:; STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBI SÆRTRYK 151. dpa nr. 1. 1965. Georg Christensen: Mekanisk ventilation af etageboliger / SB SÆRTRYK 151 UCK 697,92 dpa nr. 1. 1965 Gerg Christensen: Mekanisk ventilatin af etagebliger STATENS BYGG EFO RSKN N GSNSTTUT kmmissin hs Teknisk Frlag København 1965. Kr. 4.50 STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073.

Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073. Autklaverbare, stive, medicinske endskper g endskpiske instrumenter Brugsanvisning g behandlingsinstruktiner A. BESKRIVELSE AF UDSTYRET DFU-0073 Revisin 5 Dette endskp består af en kularlinse, en frbindelse

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.metal- supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

2013/2014 AFFUGTERE OG BLÆSERE. www.mcsworld.com

2013/2014 AFFUGTERE OG BLÆSERE. www.mcsworld.com 21/214 AFFUGTERE OG BLÆSERE MCS GROUP www.mcswrld.cm MASTER CLIMATE SOLUTIONS er en af verdens førende prducenter af udstyr til luftaffugtning. Vres maskiner er designet til den prfessinelle bruger. Vres

Læs mere

1.0 Møllens hovedtræk... 3. 1.1 Regler... 3

1.0 Møllens hovedtræk... 3. 1.1 Regler... 3 Brochure KVA Vind 6 Indholdsfortegnelse 1.0 Møllens hovedtræk... 3 1.1 Regler... 3 2.0 Beskrivelse af KVA Vind 6... 4 3.0 Tegning af KVA Vind 6 på 20.5m mast... 5 4.0 Tegning af fundament til 20.5m mast...

Læs mere

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG

Læs mere