førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister"

Transkript

1 førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 JUNI 2005 URETFÆRDIG ÆGTEFÆLLEAFHÆNGIGHED SÆRLIGE YDELSER TIL FLEKSJOBBERE UDEN FLEKSJOB

2

3 Netværk Forsidefoto: Niels Ebbesen Indhold Leder Forsiden på dette nummer er tænkt som en illustration af, at Landsforeningen har fået tildelt satspuljemidler, som skal bruges til at opbygge et landsdækkende NETVÆRK for den gruppe mennesker som er nævnt i landsforeningens formålsparagraf. Dette vil blandt andet blive gjort ved at støtte oprettelse af lokalforeninger over hele landet. I år har vi indtil videre fået oprettet lokalforeninger i, Fredericia, Storvorde og Fyns Amt. Til efteråret vil vi forsøge opstart i, Haderslev, Sønderborg, Slagelse, Sorø, Ringsted samt nogle kommuner på Fyn. Formålet med oprettelse af lokale foreninger er at, hjælpe de mange borgere som af en eller anden grund ikke længere kan være på arbejdsmarkedet og ved sociale tiltag tilbyde en mulighed for sammen med andre i samme situation, at få en bedre hverdag. DU ER IKKE ALENE. Der er lavet en ny Lands/lokalforeningsfolder som blandt andet indeholder foreningens mærkesager, formål samt Hvis man bliver syg eller rammes af en ulykke, hvad så?, som beskriver forløbet, fra man bliver indkaldt til samtale på Uretfærdig ægtefælleafhængighed Særlige ydelser til fleksjobbere uden fleksjob... 9 Kære fleksjobbere spørgeskema Spørgsmål til & svar fra ministeren Kronisk syg som 45-årig sin kommune og det videre forløb. Folderen kan ses på Landsforeningens hjemmeside Husk at støtte vores annoncører for de støtter os! Til november er der kommunalvalg, så jeg opfordre jer alle til at deltage aktivt på diverse valgmøder, som er jeres chance for at stille spørgsmål til lokalpolitikkerne, om ting som har betydning for jer! For den, der uforskyldt lider nød, er der intet ydmygende ved at søge hjælp.tværtimod: en ret. Det har givet en befolkning, der med rank ryg føler sig som medborgere med samme ret og frihed som andre Jens Otto Krag Oktober 1956 I ønskes alle en god sommer!! Carl-Erik Nielsen Landsformand Livstestamente Gældssanering Mærkesager og formål Det sker lokalt Landsbestyrelsen førtidspensionisten Årgang 2 - Nr. 2/2005 UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, Landsformand Grønagervej Rønne Tlf REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende ANNONCER: førtidspensionisten Skovkildeparken 23,Virring 8660 Skanderborg Tlf LAYOUT: FL Reklame Tlf TRYK: Alpha Print,Tlf EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf. ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale HJEMMESIDE: Blad nr.1 og 2 kan ses på landsforeningens hjemmeside: FOTO: Hvor intet andet er anført, er billederne taget af Landsformanden. førtidspensionisten 2/2005 3

4 Uretfærdig ægtefælleafhængighed! tekst Alvilda Nielsen Da vi er bekendt med, at pensionsreformen af skal revideres i 2006 vil vi gøre opmærksom på, at vi i Landsforeningen for Førtidspensionister synes man skal overveje meget nøje, om det ikke tiden at gøre op med den uretfærdige ægtefælleafhængighed. Hvis man er så heldig, at man kan revalideres eller komme i fleksjob bliver man ikke straffet fordi man er gift, kun hvis helbredet er så dårlig, at man skal have førtidspension, bliver der trukket i den sparsomme indkomst. Det er meget belastende for familien, i forvejen er hverdagen jo ændret total, hvilket også rammer den øvrige familie, man har ikke kræfter til at være noget for sine børn og hvis der så ikke er råd til, at børnene kan deltage i de samme ting, som børn af raske forældre kan, er det næsten på forhånd dømt til at mislykkes. I forvejen får man jo mindre i pension, nemlig kr ,- hvis man er gift i modsætning til enlige, der får kr ,- om året. Denne forskelsbehandling findes heller ikke hverken på revalidering eller i fleksjob. Hvis man er gift, er der yderligere en uretfærdighed, nemlig hvis ægtefællens indkomst er over kr ,- bliver 30% af det beløb, der overstiger de ,-, fratrukket pensionen, men det mest uretfærdige er næsten, at hvis ægtefællen så tjener kr ,- eller derover bliver der fratrukket det samme beløb uanset om indkomsten så er ,-, det er det vi kalder en omvendt Robin Hood For at tydeliggøre problematikken har vi lavet følgende eksempler. Eksemplerne gælder for førtidpensionister efter førtidspensionisten 2/2005

5 førtidspensionisten 2/2005 5

6 6 førtidspensionisten 2/2005

7 førtidspensionisten 2/2005 7

8 8 førtidspensionisten 2/2005

9 Særlig ydelse til fleksjobbere uden fleksjob 74 i - den glemte paragraf Efter Lovbekendtgørelse om aktiv socialpolitik kan der udbetales en særlige ydelse til personer der er visiteret til fleksjob, men som ikke har ret til ledighedsydelse. Det synes imidlertid som om at de sociale myndigheder har overset denne ret når de visiterer til fleksjob. Den særlige ydelse svarer til kontanthjælp for personer over 25 der ikke har forsørgelsespligt. D.v.s. den ydelse der er fastsat i lovens 25, stk. 1. nr. 2. Hvis man er faldet i hullet, altså er i en situation hvor man ikke længere opfylder betingelserne for udbetaling af sygedagpenge, men hvor man på den anden side ikke er rask nok til at der kan foretages en endelig afgørelse af om man er berettiget til pension eller fleksjob, så er der som bekendt kun kontanthjælp tilbage som forsørgelsesgrundlag Dette kan ofte ske i situationer hvor der er tale om en længerevarende sygemelding.varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge indtræder efter 52 uger. Herefter er der begrænsede muligheder for at forlænge sygedagpengene. Hvis man er kommet ud over de 52 uger uden at en af forlængelsesmulighederne har kunnet udnyttes, eksempelvis fordi man fortsat er for syg til at deltage i en arbejdsprøvning, eller hvis alle forlængelsesmuligheder er udtømt uden at der derved er den fornødne afklaring, så standser udbetalingen af sygedagpenge. Et andet problem kan være at en person der er kommet til skade og går og venter på et erstatningsbeløb i form af tabt arbejdsfortjeneste eller renter af et andet erstatningsbeløb, typisk vil blive mødt med et krav om tilbagebetaling af kontanthjælp. Også for denne gruppe vil det derfor være en fordel at udbetalingen sker som særlig ydelse og ikke som kontanthjælp. Den særlige ydelse er ikke afhængig af ægtefællens indtægt eller formue og skal altså udbetales også når den fleksjobvisiterede ikke er berettiget til kontanthjælp. Der findes ikke ret mange afgørelser fra ankestyrelsen om den særlige ydelse, hvilket nok er et udtryk for at den overses i forbindelse med de sociale myndigheders sagsbehandling og at borgeren derfor ikke får den fornødne information om at den findes. Der kan kun opfordres til at man er opmærksom på den særlige ydelse hvis man visiteres til fleksjob og ikke er berettiget til ledighedsydelse. Marianne Fruensgaard, Advokat Advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain Dette kan beklageligvis også være tilfældet hvis kommunen har smølet med sagen så sygedagpengene løber ud uden at kommunen kan eller vil træffe en afgørelse. Problemet er herefter at forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp i resten af perioden indtil der kan træffes afgørelse om pension eller fleksjob eller revalidering. Efterfølgende arbejdsprøvninger foregår på kontanthjælp. Men hvad så hvis man ikke er berettiget til kontanthjælp? Det kan være at ens ægtefælle tjener for meget, eller der er måske en lille formue i form af en kapitalpension eller andet. Så er forsørgelsesgrundlaget i resten af perioden igenting. Når der så endelig visiteres til fleksjob er man ikke berettiget til ledighedsydelse fordi man ikke kommer fra sygedagpenge, men fra kontanthjælp eller ingenting. Men, man er i stedet berettiget til særlig ydelse efter 74 i hvis man ikke har anden indtægt ved siden af der overstiger kontanthjælpsniveauet. Dette er der dog mange kommuner der overser, og der er således personer der er visiteret til fleksjob som fortsat ingenting får mens de venter på at der skal blive et fleksjob til dem. Efter loven er dette ikke korrekt. førtidspensionisten 2/2005 9

10 Kære Fleksjobber Formålet med dette spørgeskema er at få belyst om der er behov for at få lavet opkvalificering eller uddannelse for fleksjobbere. Det er meget vigtigt at fleksjobbere får mulighed for opkvalificering eller uddannelse på egne vilkår, da de typisk kun kan deltage i kurser og undervisning på den halve tid af hvad raske mennesker kan. For at kunne være med på arbejdsmarkedet er det nødvendigt at kunne blive opkvalificeret eller uddannet. Undersøgelsen sigter også mod at man allerede tidligt i sagsforløbet kan komme i gang med at opkvalificere eller uddanne sig, medens ens sag foregår. Undersøgelsen vil også belyse om der er et behov for en mulighed for opkvalificering eller uddannelse medens man er på venteydelse til fleksjob. Har du lyst til at besvare spørgsmålene, kan det gøres, enten ved at e til eller sende svarene til: Carl-Erik Nielsen, Grønagervej 21, 3700 Rønne. Det er fuldstændigt anonymt at deltage i denne undersøgelse. Med venlig hilsen Carl-Erik Nielsen SPØRGESKEMA TIL FLEKSJOBBERE Hvis du skulle gå på venteydelse til fleksjob, ville du så bruge ventetiden på at opkvalificere eller uddanne dig til et job inden for det arbejdsområde som du ønsker at få tilbudt et fleksjob i? Hvis du fik hvad der svarede til venteydelsen, ville du så uddanne dig indtil du blev tilkendt fleksjob? Har du en uddannelse? Har du lyst til at uddanne dig på dine egne vilkår? Er du i fleksjob? Er du på venteydelse? Er det realistisk for dig at deltage i et normalt uddannelsesforløb? Ville du kunne følge en undervisning på ca. 1/2 tid? 1. evt. man.,ons., fre. på fuldtid 2. hver dag 1/2 tid Ville det være en mulighed for dig, at deltage i fjernundervisning via Internettet? Har du en PC? Hvad er din alder? Er du Kvinde eller mand? Hvor lang tid er der gået, fra du blev syg til du fik fleksjob? Er manglende uddannelse årsag til at du ikke kan få det fleksjob du ønsker? Hvad var dit tidligere erhverv? Er du tilsluttet Internettet? Er fjernundervisning en mulighed, hvis du får stillet en PC til rådighed? 10 førtidspensionisten 2/2005

11 Spørgsmål til & svar fra ministeren Hvor er vores retssikkerhed? tekst Alvilda Nielsen Der tales så meget om borgerens retssikkerhed, også i sociale sager. Men vi i Landsforeningen for Førtidspensionister synes den er meget svær at få øje på.vi vil her nævne et par eksempler, som vi synes viser det modsatte. I x-kommune søgte en førtidspensionist med mellemste førtidspension om at få den forhøjet til Højeste pension. Ansøgning blev indgivet dem I den første reaktion fra kommunen den meddeles, at grundet stort arbejdspres, har det ikke været muligt at behandle sagen indenfor 3. måneder. Den meddeles på ny, at det ikke har været muligt at behandle sagen indenfor 3 måneder og at Det sociale Udvalg er orienteret om situationen i afdelingen og derefter har fastsat en ny sagsbehandlingsfrist på 6 måneder. Den oplyses ansøgeren mere detaljeret om, hvorfor sagen endnu ikke er påbegyndt. Interne problemer med sygdom og ledige stillinger samt stor tilgang af sager er årsagen. Den hvilket er over et år efter ansøgningen om forhøjelse af førtidspensionen - indstiller kommunen om en forhøjelse, hvilket bevilges. Dette har været forelagt socialministeren, der har givet følgende svar: SOCIALMINISTERIET Folketingets Lovsekretariat Dato: 20. april 2005 forhøjelse skal træffe en endelig afgørelse. Overskrider kommunen denne frist, skal pensionen udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet tre måneder fra det tidspunkt, hvor sagen om forhøjelse er påbegyndt. Når kommunen træffer afgørelse om at påbegynde sagen eller træffer afgørelse om at forhøje pensionen, har borgeren mulighed for at klage over tidspunktet for sagens påbegyndelse. Det afgørende, for om pensionen skal forhøjes fra et tidligere tidspunkt, er den dokumentation, der foreligger i sagen. Hvis alle relevante oplysninger er indhentet, således at der kunne være taget stilling til pensionsberettigelsen tidligere, vil ankemyndighederne kunne ændre tidspunktet for forhøjelse. Borgeren kan således få taget stilling til spørgsmålet ved at klage over kommunens afgørelse til det sociale nævn. Er det selve processen med at indhente de nødvendige oplysninger, der er blevet forlænget på grund af ressourcemangel i kommunen, er situationen en anden. Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet sådan, at sagerne kan behandles uden unødig ventetid. Borgeren har derfor mulighed for at klage over sagsbehandlingstiden til borgmesteren, som har det øverste ansvar for at tilrettelægge arbejdet i den kommunale forvaltning. Klager vedrørende sagsbehandlingstiden kan som udgangspunkt ikke behandles af det sociale nævn. En helt uforholdsmæssig lang sagsbehandlingstid vil dog kunne sidestilles med et afslag med den virkning, at det sociale nævn vil kunne behandle sagen. Eva Kjer Hansen /Bent Nielsen Svar: Jeg har ikke mulighed for at tage stilling til lovligheden af den konkrete afgørelse. I sager om forhøjelse af førtidspension stilles samme krav til påbegyndelse som i sager, hvor der ikke i forvejen er tilkendt førtidspension. Det betyder, at alle forsøg på at forbedre erhvervsevnen skal være for søgt, før der kan påbegyndes sag om forhøjelse af førtidspension. Det forhold, at borgeren har henvendt sig hos kommunen med henblik på forhøjelse, er ikke ensbetydende med, at sagen er påbegyndt. Det fremgår ikke direkte af spørgsmålet, hvornår der i den konkrete sag er truffet afgørelse om påbegyndelse af sag om forhøjelse af førtidspension. Som følge af udbetalingstidspunktet må det antages, at afgørelse om påbegyndelse er truffet samtidig med eller kort før selve afgørelsen om forhøjelse af 21. september Afgørelse om påbegyndelse træffes efter 24 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.tidspunktet for denne afgørelse er afgørende, fordi kommunen senest tre måneder efter påbegyndelse af sag om For os at se, har den lange sagsbehandlingstid kostet borgeren den bevilgede forhøjelse i ca. et år, hvilket er ca ,-. Socialministeren nævner, at borgeren kan klage til det sociale nævn, hvilket borgeren har gjort ligesom sagen har været forelagt Den sociale Ankestyrelse, men ingen har ønsket at ændre på afgørelsen. Desuden svarer Eva Kjær Hansen, at man kan klage til borgmesteren, men det eneste man kan få ud af dette er, at der strammes op på den fremtidige sagsbehandling, hvilket ikke kommer omtalte borger til gode. Med hensyn til at klage til det sociale nævn, er dette også ændret i forhold til det oprindelige, idet mange sager afgøres alene af formanden, som endog kan give sine beføjelser videre til en medarbejder fra sekretariatet. Kun få sager afgøres reelt i nævnet, der består af amtmanden og repræsen- førtidspensionisten 2/

12 12 førtidspensionisten 2/2005

13 tanter fra Dansk Arbejdsgiverforening, De samvirkende Invalideorganisationer, Amtsrådet, Kommuneforeningen og LO. Hvis vi så forestiller os, at borgeren får medhold i sin klage, er det op til kommunen om de vil følge afgørelsen og borgeren har overhovedet ingen sanktionsmuligheder overfor systemet, så reelt skal vi finde os i alt, så derfor efterlyser vi den retssikkerhed, som man i folketinget påstår der er.vi har derfor, som en af Landsforeningens mærkesager et forslag om en Social domstol under landsretten. Derved hurtigere afgørelse. Vi håber dette giver stof til eftertanke på rette sted. overtrædelse af kommunens opfølgningspligt efter lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Retten fandt, at det ikke kunne udelukkes, at der kunne have været iværksat en anden revalideringsplan for revalidenden. Den bevisusikkerhed, der var med hensyn til om der kunne have været iværksat en anden revalideringsplan, kom således kommunen til skade. Kommunen havde herved pådraget sig et erstatningsansvar over for revalidenden. Erstatningen blev udmålt til et beløb svarende til dagpengesatsen, idet revalidenden i revalideringsydelse ville have modtaget dette beløb. Omtalte sags videre forløb vil komme i næste blad. Hvis det ikke lykkes at få medhold i det sociale system har man endnu en mulighed, hvis man efterhånden har kræfter til det, nemlig at anlægge civilt søgsmål, hvilket fremgår at nedennævnte dom. Byretsdom afsagt ved retten i Esbjerg, sept Kommune pålagt erstatningsansvar for smøl bevisbyrde. Kommunen havde efter afbrydelse af et revalideringsforløb undladt at følge op på sagen i ca. 2 år. Dette udgjorde en førtidspensionisten Spastikeren nr. 2 2/

14 Pludselig stod Birthe Rahbek Nielsen i døren hos Alvilda Nielsen med en buket. Foto: Poul Erik Bilstrup. Kronisk syg som 45-årig Alvilda Nielsen måtte tidligt forlade sin arbejdsplads, men hjælper nu andre i samme situation tekst Artikel bragt i Morsø Folkeblad af Anders Holmgaard, Journalist Morsø Folkeblad - Hvis nogen fortjener ugens buket, må det være Alvilda Nielsen i Dragstrup. På trods af eget handicap trækker hun et enormt læs i Foreningen af Førtidspensionister Thy/Mors, erklærer Birthe Rahbæk Nielsen i Sundby. Hendes indstilling blev fulgt af avisens lille blomster-jury, og hun besøgte torsdag for første gang Alvilda Nielsen i huset i skoven tæt ved Dragstrup Vig. Alvilda flyttede fra Øster Jølby til Dragstrup i Et dejligt sted, når man har tid til at gå til stranden. Men det hører med til historien, at Alvilda Nielsen ikke kan gå så langt på grund af sit handicap. Hendes ryg er ødelagt, og hun har altid smerter. Morsø Sparekasse var hendes arbejdsplads i mange år, men allerede som 45-årig blev hun syg. - Da jeg havde været syg et par år fandt jeg ud af, at jeg ikke længere kunne snakke med folk, fortæller Alvilda Nielsen. Hun kender til mange førtidspensionisters problem, at de har mistet arbejdspladsen som netværk. Men gennem foreningen fik Alvilda Nielsen, der i dag er 57 år, et nyt indhold i tilværelsen. Som kasserer har hun styr på de 170 medlemmer og har netop sørget for, at alle får et eksemplar af det nye landsdækkende medlemsblad. Foreningen har snart eksisteret i fem år, og Birthe Rahbek Nielsen har været medlem de tre år og mener, det hovedsageligt er Alvilda Nielsens fortjeneste, at man har en så god god og velfungerende forening på egnen. Hun er stort set altid til rådighed både med råd, vejledning og ledsagning til forskellige instanser, fremhæver Birthe Rahbek Nielsen. - Ja, både hos Morsø Kommune og i Thy får folk en bedre behandling, når der kommer to, bekræfter Alvilda Nielsen. Hun tager gerne med, når et medlem skal på socialkontoret og snakke om en vanskelig sag. Men førtidspensionister er også til hygge over en kop kaffe. I De frivilliges Hus i Nykøbing kan man komme, selv om man har en rigtig træls dag på grund af de kroniske smerter. Her er det tilladt at have en dårlig dag, for medlemmerne kender til situationen, fortalte Birthe Rahbæk Nielsen, da hun overrakte ugens buket fra Morsø Folkeblad. 14 førtidspensionisten 2/2005

15 Livstestamente Man kan selv bestemme Tidligere har der ikke været nogen tvivl om, at det er en læges opgave at opretholde liv så længe, det er muligt. Med de muligheder, lægerne i dag har for at forlænge livet, er der opstået et problem for mange mennesker. Tanken om at leve uden bevidsthed eller uden håb om bedring kan virke ubehagelig, ja skræmmende. Det har fået mange til direkte at sige til deres pårørende, at skulle de komme i den situation, så ønsker de hellere at dø i fred. De tekniske muligheder for at holde mennesker i live er i dag så udviklede, at det er muligt at overveje, om ikke man selv bør have indflydelse på, hvad der skal ske i denne situation. Lovgivningen gør det derfor muligt at skrive livstestamente. Livstestamente Ved at skrive livstestamente, mens man er rask og klar i sindet, kan man sikre sig, at ens eget ønske bliver respekteret. I livstestamentet kan man fortælle lægerne, at hvis døden er uafvendelig, ønsker man ikke at blive behandlet alene for at forlænge livet. Man kan også fortælle, at hvis man ligger hjælpeløs hen og håb om bedring er udelukket, ønsker man heller ikke at blive behandlet for at forlænge livet. Er der andre, der skal have besked? Det kan være en god ide at fortælle sin familie om beslutningen. Situationen kan ellers være svær for de pårørende, når den pludselig opstår. Det kan også være en god ide at tale mcd sin læge om sine beslutninger. Tilbagekaldelse Hvis De skulle fortryde, kan testamentet tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til registret. Hvis De kommer i en situation, hvor det er aktuelt, kan De også tilbagekalde testamentet over for den læge, der behandler Dem. Udgivet af Sundhedsstyrelsen Statens Information september 1998 Skemaer kan rekvireres fra Rigshospitalet på telefon Ikke aktiv dødshjælp Man skriver ikke under på, at man ønsker døden fremskyndet aktivt. Man fremsætter derimod ønske om ikke at blive holdt i live i en situation, hvor man selv er ude af stand til at ytre sig, og hvor alt håb om en bedring af situationen er opgivet. Hvis man er ved bevidsthed og selv kan fremsætte sine ønsker, bliver de naturligvis respekteret. Testamentet træder først i kraft, når læger og pårørende ikke kan komme i kontakt med én og aldrig vil komme det igen. Testamentet skal registreres Testamentet består af den lille blanket bagest i denne pjece. Når den er udfyldt af Dem, skal den sendes i lukket kuvert til Rigshospitalets Livstestamenteregister - adressen står under blanketten. Når Rigshospitalet har modtaget testamentet, vil De få en bekræftelse sammen med en opkrævning på 50,- kr. i registreringsgebyr. Gebyret skal betales inden to måneder, ellers bliver De slettet af registret. Hvis testamentet bliver aktuelt Læger på sygehuse, plejehjem o s v. vil altid selv henvende sig til Rigshospitalet, hvis det skulle blive aktuelt, for at få at vide, om en patient har skrevet livstestamente. Der er forskel på, hvordan lægen skal opfylde ønskerne. Har man i livstestamentet givet udtryk for, at man ikke ønsker behandling, hvis døden er uafvendelig (punkt i testamentet), skal lægerne altid rette sig efter det. Har man ønsket ikke at blive behandlet for at forlænge livet, hvis man ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring (punkt 2), skal lægen tage det med i sine overvejelser om behandling. førtidspensionisten 2/

16 Gældssanering Nogle førtidspensionister har haft et godt og dejligt liv, indtil sygdom slår dem ud. De bliver ikke kun slået ud helbredsmæssigt, men ofte også økonomisk. Nogle må gå fra deres hus, fordi det ikke kan hænge sammen økonomisk. Ofte er økonomi baseret på en arbejdsindtægt og en førtidspension er noget mindre end arbejdsløn. Derfor sker det at nogle kommer i klemme økonomisk og må have huset på tvangsauktion, man kan måske heller ikke betale afdragene på bilen og det banklån der eventuelt er blevet optaget til ferien sidste sommer kan man heller ikke indfri. Man går i betalingsstandsning, men samtidig går man også ind i en tilstand, hvor postkassen er dagens virkelige udfordring at få tømt. Rykkerne er utallige og ubehagelige og man skriver hver gang og fortæller: at på grund af indtrufne omstændigheder, er det desværre ikke muligt at betale for nuværende. Søvn er efterhånden en by i Rusland, for hele systemet kører i døgndrift. Nogle har det sådan, at de dårligt tør vise sig på gaden og kan slet ikke kapere situationen. Det er kort sagt rædselsfuldt lige pludselig ikke at kunne klare de forpligtelser, som man troede, at man havde resten af ens arbejdsliv til at afvikle. Efter noget tid, finder man ud af, at man kan søge gældssanering og det prøver man så. Man skal ikke have en advokat for at søge, man kan selv hente ansøgningsskemaerne og oplysningsskemaer og derefter udfylde dem. De skal så sendes til Skifteretten i den retskreds man nu bor i. Så kører det hele af sig selv. Man bliver indkaldt til et formøde, hvor man stille og roligt snakker det igennem punkt for punkt. Retten kan så indstille til, at der skal arbejdes videre med sagen eller de kan afvise den. Det er dog sådan, at mange førtidspensionister (er selvskrevne til) kan bevilges en hel eller delvis gældssanering. Retten ansætter en advokat, og der skal man huske at det er skifterettens medarbejder og IKKE ansøgerens advokat. Den advokat begynder nu at indsamle informationer hos kreditorerne og beregner rådighedsbeløb efter ganske bestemte regler. Der går ofte 1/2-1 år med dette. Så indkaldes man til et kreditormøde i skifteretten. Her kan kreditorerne møde op og gøre indsigelser mod det forslag til gældssanering advokaten (skifterettens medarbejder) har opstillet. Det er dog ikke særlig tit de møder op, men det sker dog ind i mellem. Når man søger gældssanering og retten begynder at arbejde med sagen, bliver det skrevet i statstidende. Kort herefter får man en meddelelse fra RKI om, at man er registreret som gældssaneringssøgende. Det betyder ofte intet, for de fleste er på det tidspunkt allerede registreret i RKI som dårlige betalere. Psykisk er det lidt af en hård nyser at komme igennem en gældssanering. Selv om man får total gældssanering, er det stadig en psykisk hård belastning at gennemgå dette forløb, for der bliver revet op i årsagen til gælden. Det hus man måske havde og stadig savner, er væk og måske er det også endt med en skilsmisse eller en masse andre ændringer i ens dagligdag, som man ikke bryder sig om, men bare må lære at leve med. Alt det, som man helst vil fortrænge, kommer nu op til overfladen igen. Det er rådighedsbeløbet der er afgørende for, hvordan betingelserne i gældssaneringen bliver. Og dermed ganske individuelt hvor meget gælden nedskrives til. Det er ikke let at søge/få gældssanering og det skal det selvfølgelig heller ikke være. MEN - det er dog en mulighed for i det mindste at få tingene til at køre fornuftigt igen, bare aldrig som før. 16 førtidspensionisten 2/2005

17 Mærkesager 1. Fokus på lægekonsulenternes rolle. 2. Midlertidig førtidspension til borgeren, når det er be sluttet, at det enten er fleksjob eller førtidspension borgeren skal have. 3. Oprettelse af arbejdsvurderingsinstitutioner geografisk, svarende til kommuner eller amter, hvor man skal have ansat alle de specialister, som er nødvendige for at kunne vurdere borgerens funktionsevne i forhold til alle erhverv. (Dette burde kunne gøres på 1-2 uger). Dette for at borgeren ikke som nu bliver mere syg jo længere tid sagen er uafklaret. Det medfører ofte mange flere udgifter for det offentlige i form flere lægebesøg og hospitalsophold. 4. Social domstol under landsretten. Derved hurtigere afgørelse. 5. Oprettelse af sociale bruger- og klagenævn. Dette kunne være sammensat af repræsentanter fra bruger organisationer, jurister og socialrådgivere. 6. Udbredelse af folderen "Hvis man bliver syg eller rammes af en ulykke, hvad så?" 7. Få afklaret, hvor man skal sætte den nedre grænse for, hvor mange timer man kan sende borgeren ud i fleksjob. Hvis det kun er 2 timer om dagen, burde det så være frivilligt om man vil i fleksjob eller om man ønsker førtidspension. 8. Få afskaffet den økonomiske ægtefælleafhængighed for førtidspensionister. Landsforeningens formål 1. Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for nuværende og fremtidige førtidspensionister, og langtidssyge, fleks og skånejobbere. 2. At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr. og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, fleks og skånejobbere. 3. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved behandling af sager vedr. førtidspension, langtidssyge fleks og skånejobbere. 4. At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene for nuværende førtidspensionister og for fremtidige ansøgere om førtidspension, fleks eller skånejob. 5. At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke. 6. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral. Vær på vagt, hvis du modtager pension fra udlandet! tekst Alvilda Nielsen I forbindelse forskudsopgørelsen for 2005 er vi blevet opmærksomme på, at der er sket en ændring i beregning arbejdsmarkedsbidrag af indkomst fra udlandet. Dette har bevirket, at personer, der får en delpension fra et andet land, bliver krævet for arbejdsmarkedsbidrag at dette i lighed med en arbejdsindkomst fra udlandet. Da der ikke skal beregnes arbejdsmarkedsbidrag af en pension fra udlandet, vil vi anbefale, at man henvender sig på det lokale skattekontor for at undersøge, hvad der er gældende i det enkelte tilfælde. Hvis der opstår problemer hermed, er man velkommen til at kontakte foreningen, og vi vil så hjælpe med at løse problemet. førtidspensionisten 2/

18 18 førtidspensionisten 2/2005

19 60 år, på fleksjob eller ledighedsydelse, hvad så! tekst Alvilda Nielsen I forbindelse med den nye pensionsreform fra , skete der nogle ændringer for folk i fleksjob, nemlig at de fik ret til en efterlønslignende ordning, så de kunne komme på efterløn i lighed med andre på arbejdsmarkedet. Dette er også godt nok for de mennesker, der har optjent ret til efterløn ved at have været medlem af en anerkendt a-kasse i 25 år inden for de sidste 30 år og ligeledes har indbetalt efterlønsbidrag fra Men mange, der har fået bevilget fleksjob, har haft en periode på kontanthjælp, i forbindelse med den ofte alt for lange sagsgang i sygdomsperioden og derfor er kommet ud af a-kassen fordi de har været for raske til fleksjob men for syge til at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Endnu værre ser det ud for de mennesker, der er bevilget fleksjob, men som endnu ikke er kommet i arbejde eller er ledige og derfor går på ledighedsydelse. De mister deres ledighedsydelse 6 mdr. efter, at de er fyldt 60 år, så hvis det ikke lykkes at få et fleksjob, har de overhovedet ingen forsørgelse ud over kontanthjælp, hvilket de færreste har ret til, de mange i den alder har en ægtefælle og derfor ikke kan får kontanthjælp. Da vi kan se, at disse ting kan give meget store problemer for mange, vil lade spørgsmålet gå videre til beskæftigelsesministeren og vi håber at kunne offentliggøre hans svar i næste nummer af Førtidspensionister. Disse mennesker skal arbejde til de er 65 år, da de ellers mister deres forsørgelse. Rettelse! I det første nummer af Førtidspensionisten bragte vi nedennævnte notat. Der var desværre indsneget sig en fejl, idet det er personer, der har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, der er omfattet af overgangsreglen og ikke som anført før 1. januar 2003.Vi beklager fejlen. Alvilda Nielsen Hvornår går førtidspensionister på folkepension Når man fylder 65 år, har man ret til folkepension, hvis man er født den 1. juli 1939 eller senere. Er man født før den 1. juli 1939, kan man først få folkepension, når man fylder 67 år. Man skal desuden have dansk indfødsret og opfylde bopælskriteriet. Socialforvaltningen i bopælskommunen udsender ansøgningsskema, inden man fylder 67/65 år. Er ansøgningsskemaet ikke modtaget senest 2 måneder før, man bliver folkepensionist, bør man rette henvendelse til bopælskommunen. Overgangsregel: Personer, født den 1. juli 1939 eller senere, og som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden overgang til folkepensionen har modtaget førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, bevarer disse særlige beløb som 65- og 66-årige. Alvilda Nielsen førtidspensionisten 2/

20 20 førtidspensionisten 2/2005

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Aktivitetscentret SUNDTOPPEN. Program1/7-31/12 2015

Aktivitetscentret SUNDTOPPEN. Program1/7-31/12 2015 Aktivitetscentret SUNDTOPPEN Program1/7-31/12 2015 1 Velkommen til Aktivitetscentrets program efterår 2015 Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker, og byder på et bredt udbud af aktiviteter. De

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Program 1/1-30/6 2015

Program 1/1-30/6 2015 Program 1/1-30/6 2015 Aktivitetscentret SUNDTOPPEN SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Aktivitetscentrets program forår 2015 Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker, og byder på et bredt

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Nr Liv der reddes skal også leves.

Nr Liv der reddes skal også leves. Nyhedsbrevet opt m sten Egedal - Frederikssund Nr. 3. 2016. Liv der reddes skal også leves. Dette er hjerneskadeforeningens slogan. Vi ved der sidder mange rundt omkring med et stort behov for en bedre

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere