førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister"

Transkript

1 førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 JUNI 2005 URETFÆRDIG ÆGTEFÆLLEAFHÆNGIGHED SÆRLIGE YDELSER TIL FLEKSJOBBERE UDEN FLEKSJOB

2

3 Netværk Forsidefoto: Niels Ebbesen Indhold Leder Forsiden på dette nummer er tænkt som en illustration af, at Landsforeningen har fået tildelt satspuljemidler, som skal bruges til at opbygge et landsdækkende NETVÆRK for den gruppe mennesker som er nævnt i landsforeningens formålsparagraf. Dette vil blandt andet blive gjort ved at støtte oprettelse af lokalforeninger over hele landet. I år har vi indtil videre fået oprettet lokalforeninger i, Fredericia, Storvorde og Fyns Amt. Til efteråret vil vi forsøge opstart i, Haderslev, Sønderborg, Slagelse, Sorø, Ringsted samt nogle kommuner på Fyn. Formålet med oprettelse af lokale foreninger er at, hjælpe de mange borgere som af en eller anden grund ikke længere kan være på arbejdsmarkedet og ved sociale tiltag tilbyde en mulighed for sammen med andre i samme situation, at få en bedre hverdag. DU ER IKKE ALENE. Der er lavet en ny Lands/lokalforeningsfolder som blandt andet indeholder foreningens mærkesager, formål samt Hvis man bliver syg eller rammes af en ulykke, hvad så?, som beskriver forløbet, fra man bliver indkaldt til samtale på Uretfærdig ægtefælleafhængighed Særlige ydelser til fleksjobbere uden fleksjob... 9 Kære fleksjobbere spørgeskema Spørgsmål til & svar fra ministeren Kronisk syg som 45-årig sin kommune og det videre forløb. Folderen kan ses på Landsforeningens hjemmeside Husk at støtte vores annoncører for de støtter os! Til november er der kommunalvalg, så jeg opfordre jer alle til at deltage aktivt på diverse valgmøder, som er jeres chance for at stille spørgsmål til lokalpolitikkerne, om ting som har betydning for jer! For den, der uforskyldt lider nød, er der intet ydmygende ved at søge hjælp.tværtimod: en ret. Det har givet en befolkning, der med rank ryg føler sig som medborgere med samme ret og frihed som andre Jens Otto Krag Oktober 1956 I ønskes alle en god sommer!! Carl-Erik Nielsen Landsformand Livstestamente Gældssanering Mærkesager og formål Det sker lokalt Landsbestyrelsen førtidspensionisten Årgang 2 - Nr. 2/2005 UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, Landsformand Grønagervej Rønne Tlf REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende ANNONCER: førtidspensionisten Skovkildeparken 23,Virring 8660 Skanderborg Tlf LAYOUT: FL Reklame Tlf TRYK: Alpha Print,Tlf EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf. ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale HJEMMESIDE: Blad nr.1 og 2 kan ses på landsforeningens hjemmeside: FOTO: Hvor intet andet er anført, er billederne taget af Landsformanden. førtidspensionisten 2/2005 3

4 Uretfærdig ægtefælleafhængighed! tekst Alvilda Nielsen Da vi er bekendt med, at pensionsreformen af skal revideres i 2006 vil vi gøre opmærksom på, at vi i Landsforeningen for Førtidspensionister synes man skal overveje meget nøje, om det ikke tiden at gøre op med den uretfærdige ægtefælleafhængighed. Hvis man er så heldig, at man kan revalideres eller komme i fleksjob bliver man ikke straffet fordi man er gift, kun hvis helbredet er så dårlig, at man skal have førtidspension, bliver der trukket i den sparsomme indkomst. Det er meget belastende for familien, i forvejen er hverdagen jo ændret total, hvilket også rammer den øvrige familie, man har ikke kræfter til at være noget for sine børn og hvis der så ikke er råd til, at børnene kan deltage i de samme ting, som børn af raske forældre kan, er det næsten på forhånd dømt til at mislykkes. I forvejen får man jo mindre i pension, nemlig kr ,- hvis man er gift i modsætning til enlige, der får kr ,- om året. Denne forskelsbehandling findes heller ikke hverken på revalidering eller i fleksjob. Hvis man er gift, er der yderligere en uretfærdighed, nemlig hvis ægtefællens indkomst er over kr ,- bliver 30% af det beløb, der overstiger de ,-, fratrukket pensionen, men det mest uretfærdige er næsten, at hvis ægtefællen så tjener kr ,- eller derover bliver der fratrukket det samme beløb uanset om indkomsten så er ,-, det er det vi kalder en omvendt Robin Hood For at tydeliggøre problematikken har vi lavet følgende eksempler. Eksemplerne gælder for førtidpensionister efter førtidspensionisten 2/2005

5 førtidspensionisten 2/2005 5

6 6 førtidspensionisten 2/2005

7 førtidspensionisten 2/2005 7

8 8 førtidspensionisten 2/2005

9 Særlig ydelse til fleksjobbere uden fleksjob 74 i - den glemte paragraf Efter Lovbekendtgørelse om aktiv socialpolitik kan der udbetales en særlige ydelse til personer der er visiteret til fleksjob, men som ikke har ret til ledighedsydelse. Det synes imidlertid som om at de sociale myndigheder har overset denne ret når de visiterer til fleksjob. Den særlige ydelse svarer til kontanthjælp for personer over 25 der ikke har forsørgelsespligt. D.v.s. den ydelse der er fastsat i lovens 25, stk. 1. nr. 2. Hvis man er faldet i hullet, altså er i en situation hvor man ikke længere opfylder betingelserne for udbetaling af sygedagpenge, men hvor man på den anden side ikke er rask nok til at der kan foretages en endelig afgørelse af om man er berettiget til pension eller fleksjob, så er der som bekendt kun kontanthjælp tilbage som forsørgelsesgrundlag Dette kan ofte ske i situationer hvor der er tale om en længerevarende sygemelding.varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge indtræder efter 52 uger. Herefter er der begrænsede muligheder for at forlænge sygedagpengene. Hvis man er kommet ud over de 52 uger uden at en af forlængelsesmulighederne har kunnet udnyttes, eksempelvis fordi man fortsat er for syg til at deltage i en arbejdsprøvning, eller hvis alle forlængelsesmuligheder er udtømt uden at der derved er den fornødne afklaring, så standser udbetalingen af sygedagpenge. Et andet problem kan være at en person der er kommet til skade og går og venter på et erstatningsbeløb i form af tabt arbejdsfortjeneste eller renter af et andet erstatningsbeløb, typisk vil blive mødt med et krav om tilbagebetaling af kontanthjælp. Også for denne gruppe vil det derfor være en fordel at udbetalingen sker som særlig ydelse og ikke som kontanthjælp. Den særlige ydelse er ikke afhængig af ægtefællens indtægt eller formue og skal altså udbetales også når den fleksjobvisiterede ikke er berettiget til kontanthjælp. Der findes ikke ret mange afgørelser fra ankestyrelsen om den særlige ydelse, hvilket nok er et udtryk for at den overses i forbindelse med de sociale myndigheders sagsbehandling og at borgeren derfor ikke får den fornødne information om at den findes. Der kan kun opfordres til at man er opmærksom på den særlige ydelse hvis man visiteres til fleksjob og ikke er berettiget til ledighedsydelse. Marianne Fruensgaard, Advokat Advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain Dette kan beklageligvis også være tilfældet hvis kommunen har smølet med sagen så sygedagpengene løber ud uden at kommunen kan eller vil træffe en afgørelse. Problemet er herefter at forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp i resten af perioden indtil der kan træffes afgørelse om pension eller fleksjob eller revalidering. Efterfølgende arbejdsprøvninger foregår på kontanthjælp. Men hvad så hvis man ikke er berettiget til kontanthjælp? Det kan være at ens ægtefælle tjener for meget, eller der er måske en lille formue i form af en kapitalpension eller andet. Så er forsørgelsesgrundlaget i resten af perioden igenting. Når der så endelig visiteres til fleksjob er man ikke berettiget til ledighedsydelse fordi man ikke kommer fra sygedagpenge, men fra kontanthjælp eller ingenting. Men, man er i stedet berettiget til særlig ydelse efter 74 i hvis man ikke har anden indtægt ved siden af der overstiger kontanthjælpsniveauet. Dette er der dog mange kommuner der overser, og der er således personer der er visiteret til fleksjob som fortsat ingenting får mens de venter på at der skal blive et fleksjob til dem. Efter loven er dette ikke korrekt. førtidspensionisten 2/2005 9

10 Kære Fleksjobber Formålet med dette spørgeskema er at få belyst om der er behov for at få lavet opkvalificering eller uddannelse for fleksjobbere. Det er meget vigtigt at fleksjobbere får mulighed for opkvalificering eller uddannelse på egne vilkår, da de typisk kun kan deltage i kurser og undervisning på den halve tid af hvad raske mennesker kan. For at kunne være med på arbejdsmarkedet er det nødvendigt at kunne blive opkvalificeret eller uddannet. Undersøgelsen sigter også mod at man allerede tidligt i sagsforløbet kan komme i gang med at opkvalificere eller uddanne sig, medens ens sag foregår. Undersøgelsen vil også belyse om der er et behov for en mulighed for opkvalificering eller uddannelse medens man er på venteydelse til fleksjob. Har du lyst til at besvare spørgsmålene, kan det gøres, enten ved at e til eller sende svarene til: Carl-Erik Nielsen, Grønagervej 21, 3700 Rønne. Det er fuldstændigt anonymt at deltage i denne undersøgelse. Med venlig hilsen Carl-Erik Nielsen SPØRGESKEMA TIL FLEKSJOBBERE Hvis du skulle gå på venteydelse til fleksjob, ville du så bruge ventetiden på at opkvalificere eller uddanne dig til et job inden for det arbejdsområde som du ønsker at få tilbudt et fleksjob i? Hvis du fik hvad der svarede til venteydelsen, ville du så uddanne dig indtil du blev tilkendt fleksjob? Har du en uddannelse? Har du lyst til at uddanne dig på dine egne vilkår? Er du i fleksjob? Er du på venteydelse? Er det realistisk for dig at deltage i et normalt uddannelsesforløb? Ville du kunne følge en undervisning på ca. 1/2 tid? 1. evt. man.,ons., fre. på fuldtid 2. hver dag 1/2 tid Ville det være en mulighed for dig, at deltage i fjernundervisning via Internettet? Har du en PC? Hvad er din alder? Er du Kvinde eller mand? Hvor lang tid er der gået, fra du blev syg til du fik fleksjob? Er manglende uddannelse årsag til at du ikke kan få det fleksjob du ønsker? Hvad var dit tidligere erhverv? Er du tilsluttet Internettet? Er fjernundervisning en mulighed, hvis du får stillet en PC til rådighed? 10 førtidspensionisten 2/2005

11 Spørgsmål til & svar fra ministeren Hvor er vores retssikkerhed? tekst Alvilda Nielsen Der tales så meget om borgerens retssikkerhed, også i sociale sager. Men vi i Landsforeningen for Førtidspensionister synes den er meget svær at få øje på.vi vil her nævne et par eksempler, som vi synes viser det modsatte. I x-kommune søgte en førtidspensionist med mellemste førtidspension om at få den forhøjet til Højeste pension. Ansøgning blev indgivet dem I den første reaktion fra kommunen den meddeles, at grundet stort arbejdspres, har det ikke været muligt at behandle sagen indenfor 3. måneder. Den meddeles på ny, at det ikke har været muligt at behandle sagen indenfor 3 måneder og at Det sociale Udvalg er orienteret om situationen i afdelingen og derefter har fastsat en ny sagsbehandlingsfrist på 6 måneder. Den oplyses ansøgeren mere detaljeret om, hvorfor sagen endnu ikke er påbegyndt. Interne problemer med sygdom og ledige stillinger samt stor tilgang af sager er årsagen. Den hvilket er over et år efter ansøgningen om forhøjelse af førtidspensionen - indstiller kommunen om en forhøjelse, hvilket bevilges. Dette har været forelagt socialministeren, der har givet følgende svar: SOCIALMINISTERIET Folketingets Lovsekretariat Dato: 20. april 2005 forhøjelse skal træffe en endelig afgørelse. Overskrider kommunen denne frist, skal pensionen udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet tre måneder fra det tidspunkt, hvor sagen om forhøjelse er påbegyndt. Når kommunen træffer afgørelse om at påbegynde sagen eller træffer afgørelse om at forhøje pensionen, har borgeren mulighed for at klage over tidspunktet for sagens påbegyndelse. Det afgørende, for om pensionen skal forhøjes fra et tidligere tidspunkt, er den dokumentation, der foreligger i sagen. Hvis alle relevante oplysninger er indhentet, således at der kunne være taget stilling til pensionsberettigelsen tidligere, vil ankemyndighederne kunne ændre tidspunktet for forhøjelse. Borgeren kan således få taget stilling til spørgsmålet ved at klage over kommunens afgørelse til det sociale nævn. Er det selve processen med at indhente de nødvendige oplysninger, der er blevet forlænget på grund af ressourcemangel i kommunen, er situationen en anden. Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet sådan, at sagerne kan behandles uden unødig ventetid. Borgeren har derfor mulighed for at klage over sagsbehandlingstiden til borgmesteren, som har det øverste ansvar for at tilrettelægge arbejdet i den kommunale forvaltning. Klager vedrørende sagsbehandlingstiden kan som udgangspunkt ikke behandles af det sociale nævn. En helt uforholdsmæssig lang sagsbehandlingstid vil dog kunne sidestilles med et afslag med den virkning, at det sociale nævn vil kunne behandle sagen. Eva Kjer Hansen /Bent Nielsen Svar: Jeg har ikke mulighed for at tage stilling til lovligheden af den konkrete afgørelse. I sager om forhøjelse af førtidspension stilles samme krav til påbegyndelse som i sager, hvor der ikke i forvejen er tilkendt førtidspension. Det betyder, at alle forsøg på at forbedre erhvervsevnen skal være for søgt, før der kan påbegyndes sag om forhøjelse af førtidspension. Det forhold, at borgeren har henvendt sig hos kommunen med henblik på forhøjelse, er ikke ensbetydende med, at sagen er påbegyndt. Det fremgår ikke direkte af spørgsmålet, hvornår der i den konkrete sag er truffet afgørelse om påbegyndelse af sag om forhøjelse af førtidspension. Som følge af udbetalingstidspunktet må det antages, at afgørelse om påbegyndelse er truffet samtidig med eller kort før selve afgørelsen om forhøjelse af 21. september Afgørelse om påbegyndelse træffes efter 24 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.tidspunktet for denne afgørelse er afgørende, fordi kommunen senest tre måneder efter påbegyndelse af sag om For os at se, har den lange sagsbehandlingstid kostet borgeren den bevilgede forhøjelse i ca. et år, hvilket er ca ,-. Socialministeren nævner, at borgeren kan klage til det sociale nævn, hvilket borgeren har gjort ligesom sagen har været forelagt Den sociale Ankestyrelse, men ingen har ønsket at ændre på afgørelsen. Desuden svarer Eva Kjær Hansen, at man kan klage til borgmesteren, men det eneste man kan få ud af dette er, at der strammes op på den fremtidige sagsbehandling, hvilket ikke kommer omtalte borger til gode. Med hensyn til at klage til det sociale nævn, er dette også ændret i forhold til det oprindelige, idet mange sager afgøres alene af formanden, som endog kan give sine beføjelser videre til en medarbejder fra sekretariatet. Kun få sager afgøres reelt i nævnet, der består af amtmanden og repræsen- førtidspensionisten 2/

12 12 førtidspensionisten 2/2005

13 tanter fra Dansk Arbejdsgiverforening, De samvirkende Invalideorganisationer, Amtsrådet, Kommuneforeningen og LO. Hvis vi så forestiller os, at borgeren får medhold i sin klage, er det op til kommunen om de vil følge afgørelsen og borgeren har overhovedet ingen sanktionsmuligheder overfor systemet, så reelt skal vi finde os i alt, så derfor efterlyser vi den retssikkerhed, som man i folketinget påstår der er.vi har derfor, som en af Landsforeningens mærkesager et forslag om en Social domstol under landsretten. Derved hurtigere afgørelse. Vi håber dette giver stof til eftertanke på rette sted. overtrædelse af kommunens opfølgningspligt efter lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Retten fandt, at det ikke kunne udelukkes, at der kunne have været iværksat en anden revalideringsplan for revalidenden. Den bevisusikkerhed, der var med hensyn til om der kunne have været iværksat en anden revalideringsplan, kom således kommunen til skade. Kommunen havde herved pådraget sig et erstatningsansvar over for revalidenden. Erstatningen blev udmålt til et beløb svarende til dagpengesatsen, idet revalidenden i revalideringsydelse ville have modtaget dette beløb. Omtalte sags videre forløb vil komme i næste blad. Hvis det ikke lykkes at få medhold i det sociale system har man endnu en mulighed, hvis man efterhånden har kræfter til det, nemlig at anlægge civilt søgsmål, hvilket fremgår at nedennævnte dom. Byretsdom afsagt ved retten i Esbjerg, sept Kommune pålagt erstatningsansvar for smøl bevisbyrde. Kommunen havde efter afbrydelse af et revalideringsforløb undladt at følge op på sagen i ca. 2 år. Dette udgjorde en førtidspensionisten Spastikeren nr. 2 2/

14 Pludselig stod Birthe Rahbek Nielsen i døren hos Alvilda Nielsen med en buket. Foto: Poul Erik Bilstrup. Kronisk syg som 45-årig Alvilda Nielsen måtte tidligt forlade sin arbejdsplads, men hjælper nu andre i samme situation tekst Artikel bragt i Morsø Folkeblad af Anders Holmgaard, Journalist Morsø Folkeblad - Hvis nogen fortjener ugens buket, må det være Alvilda Nielsen i Dragstrup. På trods af eget handicap trækker hun et enormt læs i Foreningen af Førtidspensionister Thy/Mors, erklærer Birthe Rahbæk Nielsen i Sundby. Hendes indstilling blev fulgt af avisens lille blomster-jury, og hun besøgte torsdag for første gang Alvilda Nielsen i huset i skoven tæt ved Dragstrup Vig. Alvilda flyttede fra Øster Jølby til Dragstrup i Et dejligt sted, når man har tid til at gå til stranden. Men det hører med til historien, at Alvilda Nielsen ikke kan gå så langt på grund af sit handicap. Hendes ryg er ødelagt, og hun har altid smerter. Morsø Sparekasse var hendes arbejdsplads i mange år, men allerede som 45-årig blev hun syg. - Da jeg havde været syg et par år fandt jeg ud af, at jeg ikke længere kunne snakke med folk, fortæller Alvilda Nielsen. Hun kender til mange førtidspensionisters problem, at de har mistet arbejdspladsen som netværk. Men gennem foreningen fik Alvilda Nielsen, der i dag er 57 år, et nyt indhold i tilværelsen. Som kasserer har hun styr på de 170 medlemmer og har netop sørget for, at alle får et eksemplar af det nye landsdækkende medlemsblad. Foreningen har snart eksisteret i fem år, og Birthe Rahbek Nielsen har været medlem de tre år og mener, det hovedsageligt er Alvilda Nielsens fortjeneste, at man har en så god god og velfungerende forening på egnen. Hun er stort set altid til rådighed både med råd, vejledning og ledsagning til forskellige instanser, fremhæver Birthe Rahbek Nielsen. - Ja, både hos Morsø Kommune og i Thy får folk en bedre behandling, når der kommer to, bekræfter Alvilda Nielsen. Hun tager gerne med, når et medlem skal på socialkontoret og snakke om en vanskelig sag. Men førtidspensionister er også til hygge over en kop kaffe. I De frivilliges Hus i Nykøbing kan man komme, selv om man har en rigtig træls dag på grund af de kroniske smerter. Her er det tilladt at have en dårlig dag, for medlemmerne kender til situationen, fortalte Birthe Rahbæk Nielsen, da hun overrakte ugens buket fra Morsø Folkeblad. 14 førtidspensionisten 2/2005

15 Livstestamente Man kan selv bestemme Tidligere har der ikke været nogen tvivl om, at det er en læges opgave at opretholde liv så længe, det er muligt. Med de muligheder, lægerne i dag har for at forlænge livet, er der opstået et problem for mange mennesker. Tanken om at leve uden bevidsthed eller uden håb om bedring kan virke ubehagelig, ja skræmmende. Det har fået mange til direkte at sige til deres pårørende, at skulle de komme i den situation, så ønsker de hellere at dø i fred. De tekniske muligheder for at holde mennesker i live er i dag så udviklede, at det er muligt at overveje, om ikke man selv bør have indflydelse på, hvad der skal ske i denne situation. Lovgivningen gør det derfor muligt at skrive livstestamente. Livstestamente Ved at skrive livstestamente, mens man er rask og klar i sindet, kan man sikre sig, at ens eget ønske bliver respekteret. I livstestamentet kan man fortælle lægerne, at hvis døden er uafvendelig, ønsker man ikke at blive behandlet alene for at forlænge livet. Man kan også fortælle, at hvis man ligger hjælpeløs hen og håb om bedring er udelukket, ønsker man heller ikke at blive behandlet for at forlænge livet. Er der andre, der skal have besked? Det kan være en god ide at fortælle sin familie om beslutningen. Situationen kan ellers være svær for de pårørende, når den pludselig opstår. Det kan også være en god ide at tale mcd sin læge om sine beslutninger. Tilbagekaldelse Hvis De skulle fortryde, kan testamentet tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til registret. Hvis De kommer i en situation, hvor det er aktuelt, kan De også tilbagekalde testamentet over for den læge, der behandler Dem. Udgivet af Sundhedsstyrelsen Statens Information september 1998 Skemaer kan rekvireres fra Rigshospitalet på telefon Ikke aktiv dødshjælp Man skriver ikke under på, at man ønsker døden fremskyndet aktivt. Man fremsætter derimod ønske om ikke at blive holdt i live i en situation, hvor man selv er ude af stand til at ytre sig, og hvor alt håb om en bedring af situationen er opgivet. Hvis man er ved bevidsthed og selv kan fremsætte sine ønsker, bliver de naturligvis respekteret. Testamentet træder først i kraft, når læger og pårørende ikke kan komme i kontakt med én og aldrig vil komme det igen. Testamentet skal registreres Testamentet består af den lille blanket bagest i denne pjece. Når den er udfyldt af Dem, skal den sendes i lukket kuvert til Rigshospitalets Livstestamenteregister - adressen står under blanketten. Når Rigshospitalet har modtaget testamentet, vil De få en bekræftelse sammen med en opkrævning på 50,- kr. i registreringsgebyr. Gebyret skal betales inden to måneder, ellers bliver De slettet af registret. Hvis testamentet bliver aktuelt Læger på sygehuse, plejehjem o s v. vil altid selv henvende sig til Rigshospitalet, hvis det skulle blive aktuelt, for at få at vide, om en patient har skrevet livstestamente. Der er forskel på, hvordan lægen skal opfylde ønskerne. Har man i livstestamentet givet udtryk for, at man ikke ønsker behandling, hvis døden er uafvendelig (punkt i testamentet), skal lægerne altid rette sig efter det. Har man ønsket ikke at blive behandlet for at forlænge livet, hvis man ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring (punkt 2), skal lægen tage det med i sine overvejelser om behandling. førtidspensionisten 2/

16 Gældssanering Nogle førtidspensionister har haft et godt og dejligt liv, indtil sygdom slår dem ud. De bliver ikke kun slået ud helbredsmæssigt, men ofte også økonomisk. Nogle må gå fra deres hus, fordi det ikke kan hænge sammen økonomisk. Ofte er økonomi baseret på en arbejdsindtægt og en førtidspension er noget mindre end arbejdsløn. Derfor sker det at nogle kommer i klemme økonomisk og må have huset på tvangsauktion, man kan måske heller ikke betale afdragene på bilen og det banklån der eventuelt er blevet optaget til ferien sidste sommer kan man heller ikke indfri. Man går i betalingsstandsning, men samtidig går man også ind i en tilstand, hvor postkassen er dagens virkelige udfordring at få tømt. Rykkerne er utallige og ubehagelige og man skriver hver gang og fortæller: at på grund af indtrufne omstændigheder, er det desværre ikke muligt at betale for nuværende. Søvn er efterhånden en by i Rusland, for hele systemet kører i døgndrift. Nogle har det sådan, at de dårligt tør vise sig på gaden og kan slet ikke kapere situationen. Det er kort sagt rædselsfuldt lige pludselig ikke at kunne klare de forpligtelser, som man troede, at man havde resten af ens arbejdsliv til at afvikle. Efter noget tid, finder man ud af, at man kan søge gældssanering og det prøver man så. Man skal ikke have en advokat for at søge, man kan selv hente ansøgningsskemaerne og oplysningsskemaer og derefter udfylde dem. De skal så sendes til Skifteretten i den retskreds man nu bor i. Så kører det hele af sig selv. Man bliver indkaldt til et formøde, hvor man stille og roligt snakker det igennem punkt for punkt. Retten kan så indstille til, at der skal arbejdes videre med sagen eller de kan afvise den. Det er dog sådan, at mange førtidspensionister (er selvskrevne til) kan bevilges en hel eller delvis gældssanering. Retten ansætter en advokat, og der skal man huske at det er skifterettens medarbejder og IKKE ansøgerens advokat. Den advokat begynder nu at indsamle informationer hos kreditorerne og beregner rådighedsbeløb efter ganske bestemte regler. Der går ofte 1/2-1 år med dette. Så indkaldes man til et kreditormøde i skifteretten. Her kan kreditorerne møde op og gøre indsigelser mod det forslag til gældssanering advokaten (skifterettens medarbejder) har opstillet. Det er dog ikke særlig tit de møder op, men det sker dog ind i mellem. Når man søger gældssanering og retten begynder at arbejde med sagen, bliver det skrevet i statstidende. Kort herefter får man en meddelelse fra RKI om, at man er registreret som gældssaneringssøgende. Det betyder ofte intet, for de fleste er på det tidspunkt allerede registreret i RKI som dårlige betalere. Psykisk er det lidt af en hård nyser at komme igennem en gældssanering. Selv om man får total gældssanering, er det stadig en psykisk hård belastning at gennemgå dette forløb, for der bliver revet op i årsagen til gælden. Det hus man måske havde og stadig savner, er væk og måske er det også endt med en skilsmisse eller en masse andre ændringer i ens dagligdag, som man ikke bryder sig om, men bare må lære at leve med. Alt det, som man helst vil fortrænge, kommer nu op til overfladen igen. Det er rådighedsbeløbet der er afgørende for, hvordan betingelserne i gældssaneringen bliver. Og dermed ganske individuelt hvor meget gælden nedskrives til. Det er ikke let at søge/få gældssanering og det skal det selvfølgelig heller ikke være. MEN - det er dog en mulighed for i det mindste at få tingene til at køre fornuftigt igen, bare aldrig som før. 16 førtidspensionisten 2/2005

17 Mærkesager 1. Fokus på lægekonsulenternes rolle. 2. Midlertidig førtidspension til borgeren, når det er be sluttet, at det enten er fleksjob eller førtidspension borgeren skal have. 3. Oprettelse af arbejdsvurderingsinstitutioner geografisk, svarende til kommuner eller amter, hvor man skal have ansat alle de specialister, som er nødvendige for at kunne vurdere borgerens funktionsevne i forhold til alle erhverv. (Dette burde kunne gøres på 1-2 uger). Dette for at borgeren ikke som nu bliver mere syg jo længere tid sagen er uafklaret. Det medfører ofte mange flere udgifter for det offentlige i form flere lægebesøg og hospitalsophold. 4. Social domstol under landsretten. Derved hurtigere afgørelse. 5. Oprettelse af sociale bruger- og klagenævn. Dette kunne være sammensat af repræsentanter fra bruger organisationer, jurister og socialrådgivere. 6. Udbredelse af folderen "Hvis man bliver syg eller rammes af en ulykke, hvad så?" 7. Få afklaret, hvor man skal sætte den nedre grænse for, hvor mange timer man kan sende borgeren ud i fleksjob. Hvis det kun er 2 timer om dagen, burde det så være frivilligt om man vil i fleksjob eller om man ønsker førtidspension. 8. Få afskaffet den økonomiske ægtefælleafhængighed for førtidspensionister. Landsforeningens formål 1. Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for nuværende og fremtidige førtidspensionister, og langtidssyge, fleks og skånejobbere. 2. At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr. og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, fleks og skånejobbere. 3. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved behandling af sager vedr. førtidspension, langtidssyge fleks og skånejobbere. 4. At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene for nuværende førtidspensionister og for fremtidige ansøgere om førtidspension, fleks eller skånejob. 5. At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke. 6. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral. Vær på vagt, hvis du modtager pension fra udlandet! tekst Alvilda Nielsen I forbindelse forskudsopgørelsen for 2005 er vi blevet opmærksomme på, at der er sket en ændring i beregning arbejdsmarkedsbidrag af indkomst fra udlandet. Dette har bevirket, at personer, der får en delpension fra et andet land, bliver krævet for arbejdsmarkedsbidrag at dette i lighed med en arbejdsindkomst fra udlandet. Da der ikke skal beregnes arbejdsmarkedsbidrag af en pension fra udlandet, vil vi anbefale, at man henvender sig på det lokale skattekontor for at undersøge, hvad der er gældende i det enkelte tilfælde. Hvis der opstår problemer hermed, er man velkommen til at kontakte foreningen, og vi vil så hjælpe med at løse problemet. førtidspensionisten 2/

18 18 førtidspensionisten 2/2005

19 60 år, på fleksjob eller ledighedsydelse, hvad så! tekst Alvilda Nielsen I forbindelse med den nye pensionsreform fra , skete der nogle ændringer for folk i fleksjob, nemlig at de fik ret til en efterlønslignende ordning, så de kunne komme på efterløn i lighed med andre på arbejdsmarkedet. Dette er også godt nok for de mennesker, der har optjent ret til efterløn ved at have været medlem af en anerkendt a-kasse i 25 år inden for de sidste 30 år og ligeledes har indbetalt efterlønsbidrag fra Men mange, der har fået bevilget fleksjob, har haft en periode på kontanthjælp, i forbindelse med den ofte alt for lange sagsgang i sygdomsperioden og derfor er kommet ud af a-kassen fordi de har været for raske til fleksjob men for syge til at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Endnu værre ser det ud for de mennesker, der er bevilget fleksjob, men som endnu ikke er kommet i arbejde eller er ledige og derfor går på ledighedsydelse. De mister deres ledighedsydelse 6 mdr. efter, at de er fyldt 60 år, så hvis det ikke lykkes at få et fleksjob, har de overhovedet ingen forsørgelse ud over kontanthjælp, hvilket de færreste har ret til, de mange i den alder har en ægtefælle og derfor ikke kan får kontanthjælp. Da vi kan se, at disse ting kan give meget store problemer for mange, vil lade spørgsmålet gå videre til beskæftigelsesministeren og vi håber at kunne offentliggøre hans svar i næste nummer af Førtidspensionister. Disse mennesker skal arbejde til de er 65 år, da de ellers mister deres forsørgelse. Rettelse! I det første nummer af Førtidspensionisten bragte vi nedennævnte notat. Der var desværre indsneget sig en fejl, idet det er personer, der har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, der er omfattet af overgangsreglen og ikke som anført før 1. januar 2003.Vi beklager fejlen. Alvilda Nielsen Hvornår går førtidspensionister på folkepension Når man fylder 65 år, har man ret til folkepension, hvis man er født den 1. juli 1939 eller senere. Er man født før den 1. juli 1939, kan man først få folkepension, når man fylder 67 år. Man skal desuden have dansk indfødsret og opfylde bopælskriteriet. Socialforvaltningen i bopælskommunen udsender ansøgningsskema, inden man fylder 67/65 år. Er ansøgningsskemaet ikke modtaget senest 2 måneder før, man bliver folkepensionist, bør man rette henvendelse til bopælskommunen. Overgangsregel: Personer, født den 1. juli 1939 eller senere, og som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden overgang til folkepensionen har modtaget førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, bevarer disse særlige beløb som 65- og 66-årige. Alvilda Nielsen førtidspensionisten 2/

20 20 førtidspensionisten 2/2005

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL REKREATIONSOPHOLD

ANSØGNING OM TILSKUD TIL REKREATIONSOPHOLD FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE Postboks 846, Brøndbyøster 2605 Brøndby Tlf.: 2094 1832 - Tlf.Tid: Tirsdag & Torsdag ml. kl. 10,00 12,00. E-Mail: mail@sygdomsramte-borgere.dk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

førtidspensionisten KOM UD AF BUSKEN! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister

førtidspensionisten KOM UD AF BUSKEN! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 4 februar 2006 KOM UD AF BUSKEN! Kom ud af busken Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere