Vejledning til Jobcenter Planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Jobcenter Planner"

Transkript

1 Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på

2 Vejledning til Jobcenter Planner Administration Indhold Indledning... 1 Tekniske forudsætninger... 1 Administrationsmodulet... 2 Opsætning af Jobcenter Planner Opret teams Opret vejleder Importer persondetaljer Særskilt for FASIT Kan tilknyttes indkaldelser Tilknyt vejleder til team Vejleders arbejdstid Vejleders pause(r) Vejlederens kompetencer Kalender synk Redigering og sletning af vejledere Lokale lukkedage Opret lukkedag(e) Sletning af lukkedage Mødelokaler Opret mødelokale Rediger mødelokale Slet mødelokale Indkaldelsesskabeloner Opret indkaldelsesskabelon Samtaletyper Samtaletypevarianter Indtast detaljer Tilknyt breve kommunikationsform Tilknyt team Brevmodul Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på

3 1.9 Revisionsspor Søgning i revisionssporet Systemlog WSRM-log Om Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 1

4 Indledning I forbindelse med reformen af kontanthjælpssystemet og aftalen om sygedagpengereform, skal alle ledige fremover have adgang til at booke samtaler med jobcentret via Jobnet. Formålet med dette er: at borgeren får mulighed for at betjene sig selv på nettet i forhold til jobcentret, og dermed i højere grad selv tager ansvar for kontakten med jobcentret. at lette den administrative proces i indkaldelsen af borgere, og dermed mindske den tid, der anvendes på administration i jobcentret. at understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi gennem øget selvbetjening. I Jobcenter Planner er det muligt for jobcentrene at oprette mødetilbud, som vises til borgere via Jobnet. Borgeren kan herefter selv vælge et af de viste møder samt det tidspunkt, som passer dem bedst. Jobcenter Planner viser ledige tider på samme måde som ved indkaldelser, dvs. at Jobcenter Planner finder ledige tider i vejledernes kalendere. De viste mødetidspunkter vises kun for de borgere, der opfylder de kriterier/søgeregler, som jobcenteret sætter op for det specifikke møde. Tekniske forudsætninger Jobcenter Planner understøtter de fleste browsere. Du opnår den bedste brugeroplevelse ved at benytte Google Chrome eller Internet Explorer 9.0, 10.0 eller 11.0, med en skærmopløsning på minimum 1280 x 1024 (4:3 format) eller 1366 x 768 (bredformat). Der er 3 forskellige vejledninger til Jobcenter Planner, der hver især behandler et af de vigtigste funktionsområder i systemet: Vejledning til Jobcenter Planner Administration: der omhandler administrationsdelen og registreringen af grundlæggende oplysninger som fx teams, vejledere og mødelokaler, som skal være til stede, før der kan foretages indkaldelser eller oprettes Online Tilbud (denne vejledning). Vejledning til Jobcenter Planner Online Tilbud og Selvbooking: som beskriver hvordan man opretter og redigerer online tilbud, der anvendes til Selvbooking. Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelse: som beskriver registrering af indkaldelser, håndtering af afventerlisten etc. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 1

5 Administrationsmodulet Du tilgår administrationsmodulet i Jobcenter Planner, ved at klikke på linket Administration øverst til højre på forsiden. Dette link er kun synligt for de vejledere, som har rollen Planner-administrator. Ønsker du at vende tilbage til Kalender og indkaldesiden i Planner, skal du klikke på jobcenterikonet i øverste venstre hjørne. Når du er kommet ind i administrationsmodulet, viser Jobcenter Planner dig punktet: Vejledere. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 2

6 Punkterne i venstre-menuen dækker over disse funktioner: Punkt Vejledere Kompetencer Teams Lokale lukkedage Mødelokaler Indkaldelsesskabeloner Samtaletyper Samtaletypevarianter Brevmodul Revisionsspor Systemlog WSRM-log Om Beskrivelse Her kan du oprette, redigere og slette vejledere i systemet. Du kan også tilknytte vejledere til teams, samt angive arbejdstider og pauser for hver vejleder. Kompetencedelen er endnu ikke taget i brug i Planner. Er derfor ikke beskrevet i denne vejledning. Her kan du oprette, redigere og slette teams. Endvidere kan du organisere de enkelte teams i forhold til organiseringen i jobcentret. Her kan du oprette, redigere og slette en lokal lukkedag. En lokal lukkedag kan fx være en dag, hvor afdelingen skal have fælles mødedag eller hvor jobcenteret holder lukket i forlængelse af helligdage. Her kan du oprette, redigere og slette mødelokaler. Endvidere kan du administrere hvilke teams, der skal kunne benytte de enkelte mødelokaler til møder/samtaler. Her kan du oprette, redigere og slette indkaldelsesskabeloner. Du kan foruddefinere samtaledetaljer til de indkaldelser, som jobcentret varetager. Dette er en liste over de samtaletyper, der er oprettet i Det fælles Datagrundlag (DFDG). Der kan ikke redigeres i samtaletyperne i Jobcenter Planner. Her kan du oprette, redigere og slette samtaletypevarianter og tilknytte brevskabeloner (kun aktuelt for dem der har tilkøbt et brevmodul). Bruges ikke længere. Der er i Planner implementeret et revisionsspor, som logger hændelser. Systemloggen indeholder en oversigt over alle loggede systemaktiviteter. Her logges aktiviteter fra WSRM-overførslerne. En WSRM-overførsel afsendt fra DFDG, indeholder oplysninger om en indkaldelse foretaget i det kommunale sagssystem. Oplysninger om Jobcenter Planner Version. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 3

7 Opsætning af Jobcenter Planner Når Jobcenter Planner tages i brug på jobcentret, anbefales det, at du starter med at oprette teams og placere dem i den hierarkiske struktur, der findes i jobcentret. Hver enkelt vejleder skal tilknyttes mindst ét team i oprettelsesprocessen. For vejlederen betyder det, at det er foruddefineret, hvilke teams som vejlederen kan afholde samtaler for. 1.1 Opret teams Klik på knappen Teams. Du får herefter vist den struktur, som Planner som standard bliver sat op med fra starten. Bemærk at de to niveauer bør omdøbes, så de ikke har samme navn. Det er ikke muligt at redigere Teams, så længe de har samme navn. For overskuelighedens skyld, anbefaler vi at øverste niveau kaldes XXjobcenter (XX = kommunenavn). Niveau to kan frit omdøbes til et team i jobcenteret. Du omdøber teams ved at højre klikke på teamet og vælge Rediger team. Se mere under Redigering af teams. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 4

8 Du opretter et team ved at klikke på knappen Opret nyt team, hvorefter Planner præsenterer et billede til indtastning af informationer om teamet. Du indtaster følgende værdier for teamet: Punkt Navn Adresse Beskrivelse Sigende og unikt navn på team. Adressen på teamet bemærk, at der er krav til hvordan adressen skrives. Postnr. Postnummeret på adressen. adresse Mailadresse på team, hvis det er oprettet 1. Telefonnr. Telefonnummer på teamet. Beskrivelse Beskrivelse af teamet, f.eks. arbejdsfunktioner. 1 Planner sender besked til teamets mailadresse, hvis et online tilbud er sluppet op for ledige pladser eller hvis der ikke oprettet online tilbud til den borger der har logget på Jobnet. Hvis der ikke er registeret nogen mailadresse på det aktuelle team, vil Planner søge op i teamhierarkiet indtil den har fundet en mailadresse at sende notifikationen til. I modsat fald sendes ingen notifikation. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 5

9 Gentag ovenstående for hver af de teams, du ønsker at oprette. Da dette er første trin i opsætning af Planner, skal du ikke udfylde indhold under de andre faner. 1.2 Opret vejleder Klik på knappen Vejledere i venstre side. Klik herefter på knappen Opret ny vejleder i højre side. Planner præsenterer et pop-up-vindue, hvor du skal indtaste forskellige informationer om den vejleder, du ønsker at oprette. Du kan kun oprette en vejleder, som har et gyldigt certifikat og som er oprettet i AM-portalen Du kan ikke gemme vejlederen, før du som minimum har udfyldt informationer i de 2 første faner. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 6

10 1.2.1 Importer persondetaljer Det er bedst at fremsøge den vejleder der skal oprettes ved hjælp af adresse. Planner søger mulige match på navn for vejledere fra alle jobcentre, så der er risiko for at du opretter en forkert vejleder, hvis du søger på navn. Indtast derfor den fulde adresse i feltet adresse. Når du har indtastet adressen, så klik på knappen Hent data Planner henter herefter vejlederens oplysninger fra AM-portalen. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 7

11 Bemærk, at det er muligt at redigere i felterne: RID Telefonnummer Initialer Særskilt for FASIT FASIT benytter ikke certifikater som identifikation for vejlederen. I stedet for et RID-nummer, benyttes et GUID-nummer. Der er lavet en særskilt vejledning for FASIT-kunder, hvor du bliver vejledt i hvordan du finder GUID-numre i FASIT og efterfølgende taster dem ind i Planner Kan tilknyttes indkaldelser Hvis vejlederen kun skal oprettes, for at aftaler fra det kommunale sagssystem (KSS) kommer ind i Planner, skal der ikke sættes flueben i feltet: Kan tilknyttes indkaldelser. 2 Alle andre bør have denne markering Tilknyt vejleder til team På næste fane skal du tilknytte vejlederen til et eller flere team. Det team du ønsker vejlederen skal tilknyttes, sætter du et flueben ud for. Tilknytningen gælder kun for det markerede team og ikke evt. underliggende team. Du har nu mulighed for at gemme vejlederen. Hvis vejlederen skal bruges til indkaldelser, ombooking og selvbooking, er det dog en god idé at tilpasse arbejdstid og pauser på de næste to faner med det samme. 2 Hvis en vejleder, som ikke er oprettet i Planner, indkalder til en samtale fra det kommunale sagssystem, så vil aftalen ikke komme ind i Planner. Hvis samtalen herefter flyttes til en anden vejleder, som er oprettet i Planner, vil denne opdatering ikke komme ind i Planner, da den første aftale ikke er kendt af Planner. Vi anbefaler derfor, at alle der arbejder med indkaldelser, oprettes i Planner. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 8

12 1.2.5 Vejleders arbejdstid Arbejdstid i Planner er den tid, hvor det er muligt at indkalde borgere eller udstille tider til selvbooking - også kaldet rådighedstid. Planner sætter som udgangspunkt arbejdstid kl alle ugens hverdage. Der er derfor god grund til at tilpasse arbejdstiderne, så de afspejler de tidspunkter, hvor vejlederen reelt ønsker at afholde samtaler. Det er kun muligt at definere én arbejdstid pr. dag. Hvis der er behov for at dele arbejdstiden op i flere tidsblokke, kan dette gøres med pauser, som defineres på næste fane. Det anbefales ikke at lave tidsblokkene for stramt, så der kun er plads til en samtale pr. tidsblok. Planners opgave er at sørge for at fordele samtaler så effektivt som muligt, og hvis jobcentrene udstiller for stramme tidsblokke, kan det medføre fejl. Når du er kommet til fanen Arbejdstid, skal du først indtaste start- og sluttidspunkt for de enkelte dage. Skal arbejdstiden være ens for alle dage, kan du med fordel udfylde mandagens tider og benytte knappen Kopier lige under tabellen. Skal der ikke være nogen arbejdstid på en eller flere dage, vælger du arbejdstid fra 0.00 til 0.00 Du har også mulighed for at sætte en grænse for, hvor mange samtaler der må ligge hver dag og hvor stor en andel af dem der må være selvbooking. Du udfylder grænserne i procenter i de sidste to felter. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 9

13 1.2.6 Vejleders pause(r) På den næste fane kan du definere de pauser, der skal indlægges i løbet af dagen. Pauser kan være i forbindelse med faste møder, der ligger midt i samtaletiden, frokostpause, samtalefri eller lignende. Vi anbefaler ikke, at man bruger pauser til at bygge tidsblokke op, så de er på samme længde som de møder man udstiller som online-tilbud. Planner er bygget til at fordele samtaler så optimalt som muligt og den stramme fordeling af mulige samtaletider, virker ikke optimalt med Planner. Du tilføjer en pause ved at vælge ugedag og klikke på knappen Tilføj pause. Planner tilføjer nu en pause, hvor du kan redigere tidspunktet. Hvis der er tale om en frokostpause, som ligger på samme tidspunkt i hele arbejdsugen, kan du kopiere pausen til de andre dage, ved at klikke på knappen Kopier. Du har også mulighed for at kopiere pauser fra en anden vejleder, som er oprettet i forvejen. Her skal du vælge vejlederen på valglisten, for at indlæse pauserne. Når pauserne er på plads, kan du enten gå videre til de næste faner, eller gemme vejlederens indstillinger ved at klikke på Gem. Vær opmærksom på, at pauser på under 15 minutter, ikke kan vises i Planner-kalenderen! Vejlederens kompetencer Kompetencedelen er endnu ikke taget i brug i Planner og udfyldes derfor ikke. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 10

14 1.2.8 Kalender synk På denne fane kan du vælge mellem 3 synkroniseringstilstande mellem Planner og Outlook: Tilstand Ingen Envejs Tovejs Funktion Der bliver ikke sendt aftaler fra Planner til Outlook. Benyttes primært af FASIT-kunder, fordi FASIT sørger for synkronisering af alle møder, også dem fra Jobnet og Planner. Standardleverancen fra Planner. Sender en indkaldelse fra Planner på alle aftaler som er selvbookede og som er indkaldt fra Planner. To-vejs-synkroniseringen er kun muligt for de jobcentre, der har fået sat to-vejssynkroniseringen op i Jobcenter Planner. Denne løsning kræver dog en særskilt installation af en komponent, kaldet kommuneklienten. Benyttes, hvis vejlederen ønsker at egne aftaler fra Outlook synkroniseres ind i Plannerkalenderen Redigering og sletning af vejledere For at redigere en vejleder, skal du åbne medarbejderkortet for vedkommende. Det gør du ved at klikke på vejledernavnet i listen over vejledere. Alle felter under Kontaktinfo, der er angivet i forbindelse med oprettelsen, vil kunne redigeres. I listen over vejledere er der til højre en [Slet] knap ud for hver vejleder. Når du klikker på slet, skal du bekræfte din handling i en advarselsboks. Vi anbefaler ikke at man sletter en vejleder for at rette i vejlederens stamoplysninger. Send i stedet en besked til Jobcenter Planner Supporten om at foretage ændringen. Det er ikke muligt at slette vejledere, der har aktive (indkaldte) samtaler i sin kalender. Hvis du vil slette en vejleder, skal du derfor først ombooke alle samtaler til andre vejledere eller aflyse dem. 1.3 Lokale lukkedage Planner er opsat med de almindelige lukkedage til og med 2018, baseret på helligdage plus grundlovsdag.. Det er muligt at tilføje egne lukkedage i Planner og disse kan knyttes enten til hele jobcenteret eller til et eller flere teams. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 11

15 1.3.1 Opret lukkedag(e) Klik på knappen Lokale lukkedage i venstre side. Klik herefter på knappen Opret ny lukkedag i højre side. 1. Vælg det team, lukkedagen skal gælde for. 2. Giv lukkedagen et sigende navn 3. Udfyld fra og til dato 4. Klik på Gem Bemærk, at en lukkedag nedarves til de teams, der hører under det team du har tildelt en lukkedag. Skal en lukkedag gælde for hele jobcenteret, skal du derfor oprette lukkedagen på øverste niveau i teamstrukturen. Plannersupporten har mulighed for at indlægge lukkedage, som skal gælde for alle landets jobcentre. Eksempel fra Planner: Den mørkegrå markering viser lukkedag i jobcenteret. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 12

16 1.3.2 Sletning af lukkedage Det er ikke muligt at redigere en lukkedag. Til gengæld er det nemt at slette en lukkedag og oprette en ny som erstatning for den man har slettet. Til højre, ud for den lukkedag du ønsker at slette, er det muligt at slette en lokal lukkedag, som jobcentret selv har oprettet. 1.4 Mødelokaler Jobcenteret har mulighed for at oprette deres mødelokaler i Planner. Der er især to fordele forbundet med dette: 1. Mødelokale bliver automatisk booket. Dette kræver at mødelokalet har sin egen Outlook-konto. (Vær opmærksom på at 2-vejs-synkronisering ikke er muligt på mellem Jobcenter Planner og mødelokalernes Outlook-konto) 2. Ved indkaldelser til gruppemøder styrer Planner, hvor mange der kan indkaldes i forhold til de informationer, der er opsat på mødelokalet Opret mødelokale Klik på knappen Mødelokaler i venstre side. Klik herefter på knappen Opret nyt lokale i højre side. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 13

17 Udfyld relevante felter på indtastningsbilledet: Felt Navn Ressource type Maks. kapacitet Accepter overbooking Adresse Postnummer Kan tilknyttes indkaldelser Kommentar Beskrivelse Navnet anvendes til visning af en mødelokalekalender og når du tilknytter et mødelokale til en indkaldelse. Derfor skal du angive et unikt navn til hvert mødelokale. Pt. er der kun mulighed for at vælge Mødelokale. Her kan angives hvor mange personer, der kan indkaldes til møder i mødelokalet. Registreres der ikke en kapacitet, kan der indkaldes uendeligt mange. Markerer du denne boks, og har du fastsat en maksimal kapacitet, skal du angive, hvor mange personer, der kan overbookes med. Det vil sige, at mødelokalet har en maksimal kapacitet, men det er muligt at sætte X antal ekstra stole ind i lokalet. Anvendes som den adresse, hvortil borgere indkaldes. Er der ikke angivet en adresse på mødelokalet, angives adressen i indkaldelsen til teamets adresse. Når du skriver et gyldigt postnummer, fremkommer bynavnet automatisk. Den mailadresse, hvortil der sendes en indkaldelse, så tiden reserveres i mødelokalets Outlook-kalender (hvis en sådan er oprettet). Markerer du denne boks, betyder det, at mødelokalet kan benyttes ifm. samtaler. Her er det muligt at tilføje fritekst. Det kunne fx være oplysninger om, om mødelokalet indeholder en PC, en dataprojektor mv. (kommentarfeltet er udelukkende til internt brug for administratorerne). Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 14

18 Efter ovenstående er indtastet, skal det tilknyttes et eller flere teams på næste fane. Marker det eller de team(s) du ønsker der skal tilknyttes mødelokalet og klik på Gem Rediger mødelokale Du redigerer et mødelokale ved at klikke på mødelokalenavnet i listen over oprettede mødelokaler på siden Mødelokaler. Alle felter under fanerne Detaljer og Team kan herefter redigeres, som i beskrivelsen af Opret mødelokale Slet mødelokale Du sletter et mødelokale ved at klikke på linket Slet ud for mødelokalet i oversigten over oprettede mødelokaler på siden Mødelokaler. Herefter skal du bekræfte din handling i advarselsboksen. Det er ikke muligt at slette mødelokaler, med kommende samtaler. Når du vil slette et mødelokale, skal du derfor først ombooke alle samtaler til andre mødelokaler eller aflyse dem. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 15

19 1.5 Indkaldelsesskabeloner En indkaldelsesskabelon bruges til at foruddefinere de detaljer, der skal bruges når man opretter en indkaldelse eller et online tilbud. Det letter arbejdsgangen for opretterne, så de blot skal vælge en indkaldelsesskabelon og ikke skal angive alle detaljer, hver gang de indkalder borgere eller opretter tilbud. Benytter man en indkaldelsesskabelon, er det stadig muligt at ændre i felterne, inden man gennemfører indkaldelsen eller gemmer online tilbuddet. Bemærk, at indkaldelsesskabelonen både kan bruges til indkaldelser og online tilbud. Planner finder selv ud af, hvilke oplysninger der skal udtrækkes til de to typer Opret indkaldelsesskabelon I venstremenuen vælges menupunktet Indkaldelsesskabeloner. Hvis der allerede er oprettet indkaldelsesskabeloner, vises de i listen på siden. Opret indkaldelsesskabelon Trin Handling 1 Klik på Opret ny skabelon, hvorefter vinduet Indkaldelsesskabelon (ny) åbnes. 2 Udfyld felterne i fanen Detaljer. Find forklaring på felterne i næste skema. 3 Udfyld indhold i de næste to faner: Beskeder og Online Booking. 4 Klik på Gem når du har indtastet detaljerne. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 16

20 Fanen Detaljer Felt Skabelonnavn Samtaletype Samtaletypevariant Mødeform Afholdelsesform Vælg team Mødelokale Vejledere Standardvarighed Afsæt tid til rapportering Indstillinger for frist for afholdelse Fordeling i kalender Beskrivelse Navnet anvendes til at genkende samtaleskabelonen, når du vælger den i forbindelse med en indkaldelse. Navnet bør derfor være unikt og give en indikation af, hvornår skabelonen skal anvendes. Vælg en af de 11 samtaletyper. Vælg en af samtaletypevarianterne, hvis du har oprettet en eller flere i forvejen Individuelt møde eller fællesmøde. Vælges Individuelt møde bookes én af de valgte vejleder til hver samtale der oprettes. Vælges Fællesmøde tilknyttes alle valgte vejledere til hver enkelt samtale. Vælg mellem Fællesmøde eller Individuelt møde. Dette bestemmer hvilket team, der skal være for-valgt når du vælger denne skabelon i forbindelse med en indkaldelse. Det vil dog være muligt at vælge et andet team. Hvis du har oprettet et mødelokale til ovenstående team, kan mødelokale vælges under dette punkt. Her kan du vælge mellem de vejledere, som hører til det team du har valgt. Varighed på selve samtalen. Varighed på efterbehandling efter samtalen. Bruges kun ved indkaldelser. Frist for afholdelse = falddato og Frist for afholdelse før falddato X dage kræver samtidig en indtastning af falddato senere i indkaldelsesprocessen. Frist for afholdelse X dage efter oprettelse tager alene udgangspunkt i datoen for indkaldelsen. Vælg mellem de to muligheder: Fordel samtaler automatisk Planner fordeler automatisk samtaler i kalenderne under hensyntagen til de valg, der er foretaget under: o Team o Vejleder(e) o Mødelokale(r) o Varighed o Frist for afholdelse Vælges Fordel samtaler automatisk, fremkommer nyt felt: Tidligste samtaledato. Antal dage fra den dag en indkaldelse oprettes, til den første samtale afholdes denne er kun aktuel ved indkaldelse af borgere til samtale med automatisk fordeling af samtaletidspunkter. Angiv fast tidspunkt Indkalderen bestemmer selv dato og tidspunkt for samtalen. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 17

21 Fanen Beskeder Felt Beskrivelse Besked til vejledere Beskrivelse til brev Beskrivelse Denne indtastning bruges både ved oprettelse af skabeloner til indkaldelser og online tilbud. Beskrivelsesteksten vil blive indsat i beskrivelsesfeltet, som hænger sammen med overskriften på indkaldelsen eller online tilbuddet. Denne indtastning bruges kun ved indkaldelser. Beskeden sendes med i indkaldelsen til vejlederens kalender. Denne indtastning bruges kun ved indkaldelser. Beskeden kan kun flettes ind i breve, hvis jobcenteret har en brevløsning. Fanen Online Booking Felt Accepter afbud Accepter ombooking Visning af online tilbud Første mødedato Fast slutdato Løbende slutdato Tilbud åbnes for booking Regler Beskrivelse Hvis der sættes flueben i feltet, kan borgeren melde afbud til mødet via Jobnet. Hvis der svares ja, kan borgeren ombooke til et nyt, tilsvarende møde. Overvej hvor lang tid før mødets afholdelse, det er praktisk muligt, at borgeren ombooker sit møde, fx 8 dage før mødets afholdelse. Hvis borgeren vælger at ombooke sit møde, kan borgeren dog booke det nye møde med 1 dags varsel, som ved alle selvbookinger. Hvis flere online tilbud er ens, er det værd at overveje, om der skal benyttes samtaletypevarianter, så Planner kan udstille tider til det korrekte online tilbud. Hvis dette felt er markeret, bliver tilbuddet gjort aktivt på Jobnet med det samme, når online tilbuddet gemmes Vælg den dato, hvorfra det er muligt at booke møder. En fast slutdato for, hvornår tilbuddet ikke længere kan bookes. Kan kombineres med løbende slutdato. Er ikke et obligatorisk felt. Også kaldet en rullende slutdato. Beregnes altid i hele uger ud fra den dato borgeren er logget på Jobnet og ønsker at booke et møde. Kan kombineres med Fast slutdato. Er ikke et obligatorisk felt. Vælg den dato, hvor tilbuddet bliver synligt på Jobnet. Kun for online tilbud: Her vælger du hvilken gruppe af borgere der får adgang til det eller de online tilbud, som benytter denne indkaldelsesskabelon. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 18

22 1.6 Samtaletyper Listen viser de samtaletyper det er muligt at vælge mellem i forbindelse med indkaldelser og oprettelse af online tilbud. Samtaletyperne er oprettet og vedligeholdes fra centralt hold. Det er ikke muligt for jobcentrene at oprette nye eller redigere de eksisterende samtaletyper. 1.7 Samtaletypevarianter Det er muligt at oprette undervarianter af samtaletyperne, kaldet samtaletypevarianter. Under indkaldelsen kan du vælge at angive en samtaletypevariant og på den måde styre, hvilke samtaler borgerne kan ombooke til i forbindelse med fællesmøder. Udgangspunktet er, at borgere kan ombooke til andre fællesmøder såfremt teamet, samtaletypen og evt. samtaletypevarianten er den samme mens samtaletidspunktet ligger inden for borgerens frist for afholdelse. Det er også samtaletypevarianterne som styrer, hvilket brev der skal afsendes ved henholdsvis indkaldelser og selvbooking. Dette kræver dog at man har tilkøbt et brevmodul af en trediepart-leverandør. I venstremenuen vælges menupunktet Samtaletypevariant. Hvis der allerede er oprettet samtaletypevarianter, vises de i listen på siden. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 19

23 1.7.1 Indtast detaljer I dette billede skal du indtaste eller vælge to forhold om samtaletypevarianten: Felt Navn Tilknyttede samtaletype Beskrivelse Navnet anvendes til at genkende samtaletypevarianten, når du vælger den i forbindelse med en indkaldelse eller et online tilbud. Navnet skal være unikt og gerne give en indikation af, i hvilke situationer varianten skal anvendes. Vælg en eller flere af de 11 samtaletyper, hvor samtaletypevarianten skal kunne vælges. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 20

24 1.7.2 Tilknyt breve kommunikationsform Det er kun muligt at tilknytte breve til samtaletypevarianter, hvis man har købt en brevløsning Når du vælger at tilknytte en samtaletype, viser Planner et link Kommunikation udfor den valgte samtaletype: Ved at klikke på linket Kommunikation kommer du til en dialogboks, hvor det er muligt at tilknytte breve til 4 aktiviteter i indkaldelsesprocessen: Indkaldelse Flytning Aflysning Opdatering Du vælger først den aktivitet du ønsker at knytte et brev til og klikker derefter på Ny. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 21

25 I dette skærmbillede skal du vælge de værdier, du ønsker der skal gælde for aktiviteten. Felt Brevskabelon Samtaletype Samtaletypevariant Kontaktgruppe Afholdelsesform Mødeform Beskrivelse Vælg en af de brevskabeloner der er adgang til i dit jobcenter. Låst felt. Viser hvilken samtaletype dokumentet bliver knyttet til. Låst felt. Viser hvilken samtaletypevariant dokumentet bliver knyttet til. Vælg enten en af kontaktgrupperne eller vælg, at den skal gælde for alle. Vælg enten en af afholdelsesformerne eller vælg, at den skal gælde for alle. Vælg enten en af mødeformerne eller vælg, at den skal gælde for alle. Gentag indtastningen for hver af de aktiviteter, hvor du ønsker at tilknytte et brev. Figur 1: Eksempel på en brevskabelon tilknyttet en samtaletypevariant Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 22

26 1.7.3 Tilknyt team I dette billede skal du vælge hvilke(t) team(s) der skal tilknyttes samtaletypevarianten. Da en af samtaletypevariantens opgaver er at styre, hvilke samtaler man kan ombooke til, vil denne opgave bedst blive håndteret ved at der er så få teams tilknyttet samtaletypevarianten som muligt. 1.8 Brevmodul Link der leder over til Arbejdsmarkedsportalens skabeloncenter. 1.9 Revisionsspor Revisionssporet giver dig mulighed for at se alle historiske hændelser på en booking. Revisionssporet er en visning af alle revisionslogs på tværs af samtaler, borgere, indkaldere m.m. Der er således mulighed for at søge bredere, end en revisionslog på en enkelt samtale. Følgende hændelser bliver logget Indkaldelse oprettet Indkaldelse sendt til DFDG Booking set af borger Booking flyttes af borger fra Jobnet Booking flyttet af borger fra Jobnet Booking flyttes af jobcenter Booking flyttet af Jobcenter Booking aflyst af jobcenter Booking detaljer tilgået af bruger Sagsbehandler tilknyttet booking Sagsbehandler frakoblet booking Borger tilknyttet booking (fællesmøder) Borger frakoblet booking (fællesmøder) Borgerkort tilgået af bruger Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 23

27 1.9.1 Søgning i revisionssporet Det er muligt at søge/filtrere i revisionssporet ved hjælp af de 7 felter i toppen af listen. Figur 2: Eksempel på en søgning ud fra samtale nummer 1.10 Systemlog Systemloggen bruges alene af teknikere på Planner til analyse af fejl WSRM-log WSRM-loggen viser de aftaler, som er oprettet i det kommunale sagssystem og sendt videre til Planner via DFDG. Der er tale om informationer, som er opsat til brug for Planner og indholdet af meddelelserne ser umiddelbart meget kryptiske ud. Siden er som udgangspunkt til brug for analyse af fejl i kommunikationen mellem det kommunale sagssystem og Planner Om Siden viser, hvilken version af Planner der aktuelt afvikles til brug for jobcentrene. Alle andre informationer er til brug for teknikere på Planner til overvågning af Planner. Jobcentrene må ikke aktivere nogen af funktionerne på denne side! Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 24

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.8 Oprettet den 2. juni 2017 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner, version 2017-2 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner, version 2016-3 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelser Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner version 2016-3 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Øvrige funktionaliteter Version 1.2 Oprettet den 2. juni 2017 Vejledningen tager udgangspunkt i 2017-2 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side?

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side? Selvbooking Hvordan ser det ud fra borgerens side? 1 Book egen samtale på Jobnet For at borgeren kan booke sin egen samtale med jobcenteret, skal borgeren først logge ind på Min Side. Herefter vælger borgeren

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Camilla Sloth Oprettet den 23.06.2014 Godkendt af Niels Freiberg Godkendt den 25.06.2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være:

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være: Om Joblog Det overordnede formål med Joblog er tredelt: 1. Joblog skal give borgeren overblik over egen jobsøgning og relaterede aktiviteter 2. Joblog skal tjene som udgangspunkt for samtaler i jobcentret

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen Projektleder Karen Zacchi/STAR Præsentation Projektleder ekstern konsulent: Karen L. Zacchi Kontoret for Digitalisering og Support (DOS) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Obligatorisk selvbooking

Obligatorisk selvbooking Obligatorisk selvbooking En samlet oversigt Version 1.0 Oprettet den 19. august 2016 Indhold Baggrund... 3 Regelgrundlag... 3 Kontaktforløb... 3 Udstedelse af bookingfrist (jobcenter)... 4 Bookingfrist

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Bruger Manual. Version: 3.03. Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001

Bruger Manual. Version: 3.03. Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001 Bruger Manual Version: 3.03 Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001 Mail: info@add-on.com Internet: www.add-on.com Ingen dele af denne publikation

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Ny release til AutoCore Portalen / Salg

Ny release til AutoCore Portalen / Salg Ny release til AutoCore Portalen / Salg 30. marts 2014 Overblik og vejledning til nye funktioner Overblik over nye funktioner i Salgsportalen Kære Bruger, Søndag den 30. marts opdateres Salgsportalen med

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 20. august 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 16. august 2012 Godkendt af Erik Hove Godkendt

Læs mere

1 Om brugervejledningen... 2. 2 Autorisation... 3. 3 Logon og navigation... 4. 3.1 Adgang til Selvbooking Rapporter (SBR)... 4

1 Om brugervejledningen... 2. 2 Autorisation... 3. 3 Logon og navigation... 4. 3.1 Adgang til Selvbooking Rapporter (SBR)... 4 Brugervejledning Selvbooking Rapport (SBR) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Seneste Opdatering: 18-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Om brugervejledningen... 2 2 Autorisation... 3 3 Logon og navigation...

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 10. juni 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Log på Tolkeportalen. Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere

Log på Tolkeportalen. Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere Indhold Introduktion... 1 Log på Tolkeportalen... 1 Forklaring af venstremenu... 2 Min Side... 3 Indtast skema... 4 Bevillingsoversigten... 6 Bevilling...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Undervisning Planner. 5. Maj 2015 Star

Undervisning Planner. 5. Maj 2015 Star Undervisning Planner 5. Maj 2015 Star 1 Forventninger til i dag Formålet er, at I kan bruge Planner I jeres jobcenter i morgen dvs. I skal i dag have praksiserfaring Selve funktionaliten i Planner er ikke

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor 05.060 E-mail mailinglister i Revimentor Revimentor giver mulighed for at revisor kan benytte mailinglister til sende e-mails kunder eller kontaktpersoner hos kunder. Dette kan bruges til nyhedsmail eller

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2016 Styrelsen

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.11

Nyt i SkoleIntra 5.11 Nyt i SkoleIntra 5.11 Sidst ændret den 26 02 2016 Ændringer i bookingsystemet Af hensyn til arbejdet med at udforme en ny og mere centralt placeret kalender i Det Nye Skoleintra, har vi lavet nogle ændringer

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere