Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Tilslutningsinstruks"

Transkript

1 Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN TILSLUTNINGSPROCESSEN REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN Lov om Offentlig Digital Post Integration af løsningen Afgørelser skal sendes i pdf Generisk betegnelse skal anvendes af portaler/myndighedshjemmesider NemSMS Registertræk E-BOKS DATABEHANDLERINSTRUKS /12/2015 2

3 1. Introduktion til instruksen Denne instruks er henvendt til offentlige myndigheder, der anvender Digital Post- løsningen til at kommunikere digitalt med borgere og virksomheder. Det er formålet, at denne instruks udstikker de overordnede elementer og retningslinjer for tilslutning til løsningen. Denne instruks indeholder således alene: Afsnit 2: Et kort overblik over løsningen. Afsnit 3: Tilslutningsprocessen. Afsnit 4: Regler for myndighedens anvendelse af løsningen. Afsnit 5: e-boks databehandlerinstruks. 2. Et kort overblik over løsningen Digital Post-løsningen er én samlet kommunikationsløsning. Borger og virksomheder kan via brugergrænseflader, som eksempelvis borger.dk og virk.dk, modtage post fra og kommunikere sikkert digitalt med offentlige myndigheder. Myndigheden har desuden adgang til en Administrationsportal, hvor de kan opsætte deres systemer. Dette er illustreret nedenfor: 15/12/2015 3

4 Digital Post-løsningen giver mulighed for, at myndigheden kan integrere deres systemer til Digital Post-løsningen via de snitflader løsningen stiller til rådighed, og sende digital post til borgere eller virksomheder, så borgeren/virksomheden modtager sin post ét samlet sted. Det anbefales at man sætter sig grundigt ind i vejledningerne til Digital Post før selve tilslutningen til Digital Post. Man kan danne sig et overblik over Digital Post-løsningens vejledninger på digst.dk. 3. Tilslutningsprocessen Forud for tilslutning af en myndighed samt oprettelse af postkassestruktur og tilslutning af afsendersystemer bør der hos myndigheden foregå en afklaring af, hvordan Digital Post/NemSMS mulighederne skal anvendes. De vigtigste problemstillinger der skal afklares er: 1. Hvordan skal borgere og virksomheder kunne kontakte myndigheden via løsningen, f.eks. hvor mange postkasser skal oprettes i løsningen og hvordan skal de struktureres? 2. Hvilke typer af post der skal gøres tilgængelig for borgere og virksomheder i løsningen, og dermed hvilke afsendersystemer, der skal tilsluttes? 3. Hvordan håndteres den organisatoriske implementering og hvordan opnås sikker drift af Digital Post-løsningen i myndigheden? For yderligere information og inspiration til ibrugtagning af løsningen om løsningen henvises generelt til De konkrete processer for anmodning om tilslutning til løsningen, samt tilslutning og opsætning af løsningen består af følgende trin: 1. Anmodning om tilslutning 2. Oprettelse af kontaktmuligheder 3. Tilslutning af afsendersystemer 4. Tilslutning af evt. portaler og registre 5. Gennemfør test 6. Drift Kun én gang Kan løbende tilpasses 1) Anmodning om tilslutning Første trin er, at myndigheden anmoder om tilslutning af myndigheden til Digital Post/NemSMS ved at gennemføre en anmodningsproces. Anmodningsprocessen resulterer i, at myndigheden får tilsendt en tilslutningsaftale via e-boks-løsningen på virk.dk, som skal returneres i elektronisk underskrevet stand. Myndighedens profil aktiveres herefter af e-boks og administrator får tilsendt en , og der kan arbejdes videre med opsætning i myndigheden. Anmod via Administrationsportalen: Det er den person, der administrerer myndighedens OCES certifikater, der kan udfylde anmodningen. Denne person kaldes en NemID Administrator og administrerer 15/12/2015 4

5 certifikater udstedt af Nets DanID. NemID Administrator kan se hvilke OCES certifikater, der er i organisationen ved at logge på Nets DanIDs hjemmeside: Den enkelte myndighed skal afklare, hvem der skal være kontaktperson, hvis der opstår spørgsmål fra e-boks til anmodningen og hvem der skal være administrator på Administrationsportalen. En administrator kan: o o o o oprette, redigere og slette organisationens postkasser. Tilslutte afsendersystem, register og portal (dvs. oprette, men ikke opsætte). Brugeradministration: se, oprette, opdatere og slette brugere. Se statistik for sin myndighed. Stamoplysninger om organisationen, kontaktperson og administrator skal være afklaret. Desuden skal medarbejdercertifikatet, der kan identificere Administrator være tilgængelig. 2) Oprettelse af kontaktmuligheder Næste trin er myndighedens kontaktmuligheder. Det gennemføres ved at oprette sikre e- mail-adresser eller afhentningssystemer, som knyttes til postkasserne i den ønskede postkassestruktur (kontakthierarki). Som en del af denne opsætning oprettes emner, felter og nøgleord, som benyttes til at sikre, at borgere og virksomheder skriver de nødvendige oplysninger, så en henvendelse ender det rette sted i myndigheden. 3) Tilslutning af afsendersystemer Tredje trin er at myndighedens afsendersystemer skal tilsluttes. Hvis myndigheden vil tilslutte et afsendersystem, som allerede anvendes af andre myndigheder i Digital Post/NemSMS, kan afsendersystemet umiddelbart tilsluttes via Administrationsportalen, og der kan gennemføres tilslutningsprøve. For andre afsendersystemer, skal den nødvendige tilpasning til Digital Post/NemSMS fortages før afsendersystemet kan tilsluttes. Her administreres de systemer, der udsender post til borgere og virksomheder. 4) Tilslutning af evt. portaler og registre Fjerde trin er at tilslutte A) Portaler til integration med iframe med henblik på at udstille løsningen på myndighedens hjemmeside og B) registre der kan udveksle data om slutbrugerne kan oprettes på Administrationsportalen. Dette trin har kun relevans hvis myndigheden ønsker en sådan tilslutning. 5) Gennemfør test Femte trin er at gennemføre en test som skal verificere, at løsningen fungerer som tilsigtet. Her testes det om den integration, der er foretaget til løsningen med myndighedens systemer og den opsætning der er foretaget i Administrationsportalen fungerer efter hensigten. Myndigheden er ansvarlig for at kontrollere den opsætning af Digital Post, som er gennemført. Det gælder myndighedens stamdata, diverse beskrivelser, kontakthierarki og tilmeldingsmuligheder. Myndigheden er også selv ansvarlig for at afprøve, at de integrationer der er udviklet, virker efter hensigten. 15/12/2015 5

6 6) Drift Sidste trin er at overgå til drift efter endt test, dvs. gøre tilslutninger og opsætninger aktivt overfor slutbrugerne. Det er muligt at gennemføre processerne 2-6 igen såfremt der skal foretages ændringer i tilslutningen eller tilsluttes yderligere systemer. Det er muligt at tilkøbe konsulent- eller teknisk bistand hos e-boks, eller at anvende egne konsulenter til eksempelvis opsætning af systemer eller integration baseret på snitfladerne i løsningen. En myndighed kan via Administrationsportalen ændre sin driftsopsætning. Der er altid nødvendigt at overveje det grundigt før der ændres direkte i driftsmiljøet, og det anbefales at alle ændringer afprøves i testmiljø inden det løftes i drift. Det er dog muligt direkte i drift ændre myndighedens stamdata, logo og beskrivelse, ændre navn på eksisterende tilmeldingsgrupper, og postkasser, og oprette nye standard tilmeldingsgrupper. Når der oprettes nye postkasser og nye tilmeldingsgrupper anbefales det lige ligeledes at det testes i testmiljøet før det sættes i drift. Det bør understreges at slettes eksisterende tilmeldingsgrupper der er overført fra myndighedens eksisterende opsætning i e-boks slettes også alle tilmeldinger til denne gruppe. Det anbefales tillige altid at tage kontakt til sin leverandør af systemer der afsender til løsningen inden enhver form for ændring foretages af tilsluttede systemer, herunder tilmeldingsgrupper og materiale for at sikre styr på forløbet for en ændring. For hvert trin findes yderligere dokumentation og vejledninger på Administrationsportalen og på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: På Administrationsportalen er der også adgang til yderligere vejledninger omkring snitfladerne til løsningen. 4. Regler for anvendelse af Digital Post løsningen 4.1 Lov om Offentlig Digital Post Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vedtog Folketinget i juni 2012 Lov om Offentlig Digital Post. Loven indebærer, at det er blevet obligatorisk for borgere og virksomheder at have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige. Loven giver myndighederne ret til at sende meddelelser, dokumenter, mv. digitalt til borgere og virksomheder. Loven fastslår, at digitale meddelelser fremsendt gennem løsningen har samme retsvirkning som meddelelser, dokumenter mv., der sendes som traditionel papirpost. Denne del af loven trådte i kraft 1. juli Loven omfatter alle borgere over 15 år og alle virksomheder. Det betyder, at alle borgere, der kan modtage Digital Post modtager posten digitalt. De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning til borgere, der har svært ved at tilgå posten digitalt. 15/12/2015 6

7 4.2 Integration af løsningen Integrationen til løsningen gennemføres vha. de system-til-system snitflader, som Digital Post / NemSMS stiller til rådighed. Disse snitflader giver bl.a. mulighed for at: sende meddelelser og NemSMS fra afsendersystemer som enkelt- eller masseforsendelser hos myndigheden, hvor der tilknyttes materialer hente post sendt til postkasser via enten at videresende til eksisterende sikker adresse eller direkte via et afhentningssystem (f.eks. et ESDH-system) udstille Digital Post/NemSMS på myndighedens egen hjemmeside (iframe). Bemærk et system hos myndigheden kan godt optræde som både et afsender- og et afhentningssystem, fx. et ESDH-system der både afsender meddelelser og henter post sendt til postkasser direkte ind i ESDH-systemet. 4.3 Afgørelser skal sendes i pdf Ombudsmanden har udtalt, at forvaltningsafgørelser ikke må sendes i Word format. I stedet skal afgørelser sendes i ikke-redigerbart pdf format eller i.tiff format. Ombudsmanden har herved ikke taget stilling til, om disse formater i alle tilfælde er tilstrækkelige eller i nogle tilfælde er ekstrasikringer. Opmærksomheden henledes endvidere på konklusionspapir af 29. januar 2010, som et flertal af folketingets partier har udstedt som opfølgning på folketingsbeslutning B 103: Ikke-redigerbare dokumenter Alle offentlige myndigheder er med virkning fra 2010 forpligtede til at afsende dokumenter til borgere og virksomheder, der skal læses, men ikke redigeres, i PDF/A-1. Det samme gælder, når myndigheder publicerer dokumenter, der skal læses og ikke redigeres, på myndighedernes hjemmesider. Konklusionspapiret omfatter efter sin ordlyd alle dokumenter, der ikke skal kunne redigeres, skal sendes i pdf. Dette gælder således også ikke-afgørelsesdokumenter. 4.4 Generisk betegnelse skal anvendes af portaler/myndighedshjemmesider Digital Post-løsningen skal navngives med de generiske betegnelser "Post", Digital Post og "den digitale postkasse" og /eller med navnet "NemSMS". Hvis myndigheden ønsker at udstille servicen under andre generiske navne, skal e-boks godkendelse heraf indhentes på forhånd. Myndigheden skal tillige alene anvende disse betegnelser i kommunikationen over for borgere og virksomheder. 4.5 NemSMS Generelt Myndigheden er ansvarlig for indholdet af NemSMS er, ligesom myndigheden må vurdere om fremsendelse af påmindelse via valgt kanal er den relevante påmindelsesform. 15/12/2015 7

8 En NemSMS er ikke krypteret og modtager skal ikke bruge en nøgle eller anden identifikation for at tilgå meddelelsen. Dette medfører, at NemSMS er ikke må indeholde følsomme oplysninger. Ved følsomme oplysninger skal her haves in mente, at kombinationen af beskedindholdet og mobilnummeret/ adresse tilsammen kan udgøre en følsom oplysning, idet de kan være personhenførbart, hvis det er tilgængeligt for opslag om brugers navn i et offentligt katalog. Såfremt der sker ændringer i Datatilsynets nuværende anbefalinger til, hvad der må skrives i en NemSMS, vil ovenstående blive opdateret i overensstemmelse hermed. Indtil da må myndighederne anvende formuleringer, der under overholdelse af de nugældende anbefalinger kan give mening for modtageren. Myndigheden skal påse, at kommunikation kan sendes digitalt. Når en borger/virksomhed er blevet tilsluttet Digital Post, er udgangspunktet, at myndigheden kan kommunikere digitalt med borgeren/virksomheden. Myndigheden er dog ansvarlig for at identificere områder, hvor særlige lovgivningskrav medfører, at en given kommunikation ikke kan ske digitalt, men skal ske i papirform Anvendelse af tilmeldingslister, herunder sletning I forbindelse med myndighedernes anvendelse af tilmeldingslister med tilmeldte NemSMSmodtagere, er der en række krav til myndighedernes behandling af disse lister: Myndigheden skal leve op til god databehandlingsskik og således sikre at kun de relevante medarbejdere, der forestår afvikling af forsendelser, har adgang til tilmeldingslisten. Hvis myndigheden har modtaget et udtræk af tilmeldingslisten indeholdende de konkret relevante cpr./cvr. nr., er det et vilkår, at myndigheden efter anvendelsen sletter tilmeldingslisten Tilmelding og opdatering af stamdata for NemSMS-modtagere Myndigheden kan på borgerens/virksomhedens vegne og med borgerens/virksomhedens samtykke- tilmelde og opdatere NemSMS modtagere således: A. Tilmelding af borger/virksomhed som NemSMS-modtager B. Opdatering af stamdata for NemSMS-modtager C. Opdatering af tilmeldinger for NemSMS-modtager Myndighedens tilmelding af borgeren/virksomheden til at blive NemSMS-modtager eller myndighedens opdatering af stamdata og tilmeldinger for NemSMS-modtagere kan kun ske med samtykke fra den pågældende borger/virksomhed. Samtykket skal opfylde kravene til samtykke som angivet i persondataloven. Dvs. det skal være viljesbestemt, specifikt, frivilligt og informeret, heri ligger bl.a. at NemSMS-modtageren skal tage stilling til, om tilmeldingen omfatter tilmelding til modtagelse af NemSMS er fra alle myndigheder, der tilbyder dette og altså ikke alene fra jeres myndighed. Myndigheden er ansvarlig for at indhente samtykket. Der gælder ikke formkrav til et samtykke efter persondataloven, men I skal kunne dokumentere, at NemSMS-modtager har givet samtykke. Dokumentation af samtykke er nødvendigt som dokumentation ved behandling af en senere indsigelse. 15/12/2015 8

9 Ved indhentelse af samtykket skal myndigheden sikre sig, at det er den rigtige person, som afgiver oplysninger og samtykke. Dette kan f.eks. ske ved forevisning af billedlegitimation med cpr-nummer i forbindelse med personligt fremmøde. For virksomheders vedkommende skal der endvidere fremvises dokumentation for tegningsberettigelse. Ved indsamling af de oplysninger der kræves for at blive tilmeldt som NemSMS-modtager sker myndighedens indsamling på e-boks vegne, idet e- Boks er dataansvarlig for stamdata og tilmeldingsprofiler. Myndigheden indsamler stamdata i henhold til instruks fra e-boks på e-boks vegne. I myndighedens ansvar ligger krav til opfyldelse af oplysningspligten efter persondatalovens 28. I skal derfor sikre jer at de oplysninger der fremgår i bestemmelsen også bliver givet. Det betyder konkret, at borgeren /virksomheden skal have flg. oplysninger: Hvem er dataansvarlig? Hvad er formålet med indsamlingen? Til hvem videregives oplysningerne? NemSMS-modtager har altid ret til indsigt i egne oplysninger NemSMS-modtager har krav på at få berigtiget forkerte oplysninger Hvordan kan oplysninger om stamdata opdateres? Myndigheden må ikke foretage en opdatering uden anmodning eller samtykke fra den pågældende NemSMS-modtager. Samtykke skal i denne forbindelse forstås som en klar tilkendegivelse fra den pågældende om, at myndigheden foretager opdatering. Ved opdateringer via system-til-system integration vil myndigheden få oplyst, de sidste fire cifre i det mobilnummer der er indeholdt i Digital Post-løsningen. Ved opdatering af adresse i Digital Post-løsningen får myndigheden oplyst navn foran domænenavn. Hensigten med disse delvise oplysninger er, at myndigheden kan afklare med NemSMSmodtageren om der er behov for opdatering eller om registreringen i Digital Post-løsningen i forvejen svarer til det af NemSMS-modtageren ønskede. A) Oversigt over procedure ved tilmelding af NemSMS-modtager: Forudsætning Systemanvendelse Samtykke Hvornår er tilmelding effektiv Eget fagsystem via realtime opdatering Kræves Med det samme Medarbejder logget på tilmeldingsbrugergrænseflader med medarbejdersignatur Digital Postløsningen brugergrænseflade til decentral tilmelding Kræves Med det samme B) Oversigt over procedure ved opdatering af stamdata for NemSMS-modtager: 15/12/2015 9

10 Forudsætning Systemanvendel se Samtykke Hvornår er opdatering af adresse effektiv? Hvornår er opdatering af mobilnummer effektiv? Medarbejder logget på tilmeldingsbrug ergrænseflader med medarbejdersig natur Eget fagsystem via realtime Digital Postløsningen brugergrænseflad e til decentral tilmelding Kræves Kræves Ved ændring af slutbrugers e- mailadresse adviseres brugeren om ændringen, som brugeren skal bekræfte. Ved ændring af slutbrugers e- mailadresse adviseres brugeren om ændringen, som brugeren skal bekræfte. Ved ændring af slutbrugers SMS nummer adviseres brugeren om ændringen, som brugeren skal bekræfte. Ved ændring af slutbrugers SMS nummer adviseres brugeren om ændringen, som brugeren skal bekræfte. C) Oversigt over procedure ved opdatering af tilmeldinger for NemSMS-modtager: Forudsætning Systemanvendel se Eget fagsystem via realtime Samtykke Kræves Hvornår er opdatering af tilmelding effektiv? Med det samme Medarbejderlo gget på tilmeldingsbrug ergrænseflader med medarbejdersig natur Digital Postløsningen brugergrænseflad e til decentral tilmelding Kræves Med det samme 4.6 Registertræk Adgang til registeroplysning vedrørende mobiltelefonnummer Myndigheden har mulighed for mod betaling, jf. bilag 3, at tegne registerabonnement ift. at myndighederne via såvel enkelte REST-kald og tilmeldingslister kan få oplyst NemSMSmodtagers fulde mobiltelefonnummer, med henblik på at myndigheden selv formidler NemSMS til slutbruger. Der er en række regler for anvendelse af disse telefonnumre: 15/12/

11 Myndigheden skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Myndigheden skal herunder påse, at de indsamlede oplysninger ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål hvortil oplysningerne behandles. Dette vil være yderligere præciseret i særskilt databehandlingsaftale mellem myndigheden og e-boks om anvendelse af registerabonnement. Der henvises til Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april 2001 om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger. Hvis e-boks konstaterer problemer med et mobilnummer eller at et mobilnummer ikke længere er aktivt, gøres mobilnummeret inaktivt i Digital Post/NemSMS. Myndigheden skal endvidere være opmærksom på, at mobilnumre ikke kan garanteres at være ajourførte. Myndigheden skal være opmærksom på, at mobilnumre udelukkende må bruges til afsendelse af NemSMS er med de indholdstyper, der fremgår af myndighedens opsætning i Digital Postløsningen og som slutbrugeren har givet samtykke til at modtage. Ved at abonnere på registret opnår myndigheden således muligheden for selv af forestå udsendelse af SMS beskeder, men stadigvæk med fast definerede indholdstype. Myndighedens anvendelse af registerabonnement kræver, at der indgås særskilt databehandlingsaftale med e-boks. 5. e-boks Databehandlerinstruks A) Instruks fra Myndigheden til e-boks vedrørende behandling af indholdsdata (meddelelser/indhold) e-boks handler som databehandler og myndigheden som dataansvarlig i henhold til lov om behandling af personoplysninger 42, når e-boks behandler indholdsdata i forbindelse med myndighedens forsendelser til Digital post og indtil data er leveret til en slutbruger, som har accepteret slutbrugervilkår. Ved underskrift på tilslutningsaftalen anerkender myndigheden, at personoplysninger i form af meddelelser og indhold fra myndighedssystemer, til Digital Post, der leveres til e-boks i forbindelse med denne tilslutningsaftale (herefter benævnt indholdsdata) kan behandles: (I) af e-boks i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger, og (II) af e-boks' underleverandører i forbindelse med levering, installation, drift, support og vedligeholdelse af Digital Post. Reglerne i 41, stk. 3-5 i lov om behandling af personoplysninger skal tillige være gældende for e-boks. e-boks behandling af indholdsdata må i øvrigt alene ske efter instruks fra den dataansvarlige, jf. 42, stk. 2 i lov om behandling af personoplysninger. Som led i denne instruks skal: 15/12/

12 e-boks træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Der henvises til Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april 2001 om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger. e-boks A/S på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet, jf. punkt 7 i Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 tillige med de ændringer hertil, der senere måtte blive vedtaget) om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (Sikkerhedsbekendtgørelsen), ligeledes være gældende for e-boks. Der henvises i øvrigt til tilslutningsaftalens pkt (Dataansvar) B) Instruks fra e-boks til Myndigheden vedrørende behandling af stamdata (CPR-numre, mobiltelefonnumre og adresser etc.) I forbindelse med indsamling og behandling af stamdata i Digital Post-løsning registret, over personnumre, mobiltelefonnumre, adresser samt tilmeldingspræferencer m.v., er e-boks dataansvarlig for alle data i systemet. e-boks indsamler stamdata direkte fra slutbrugeren ved dennes oprettelse af Digital Post/NemSMS i henhold til brugervilkårene. Løsningen implementerer ligeledes en efterfølgende proces hvorved en borger kan møde op hos myndigheden, og efter identifikation få opdateret stamdata i Digital Post-løsningen. Myndigheden kan initialt indsamle stamdata fra borgeren / virksomheden, der alene ønsker at blive oprettet som NemSMS-modtager. Ved oprettelse af en NemSMS-modtager, skal myndigheden sikre tilstrækkelig identifikation af slutbrugeren samt indhente samtykke i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven. Der henvises til afsnit 4 i denne instruks for yderligere detaljer. Ændringer til stamdata kan enten foretages i myndighedssystemer, som anvender Digital Post system-til-system snitflader eller i en brugergrænseflade, som stilles til rådighed af e-boks og hvor myndighedsmedarbejderen identificeres ved hjælp af medarbejdercertifikat. Det er myndighedens ansvar at sikre identiteten af og administrere de medarbejdere, som gives adgang til myndighedssystemer eller tildeles rettigheder til at tilgå brugergrænsefladen til redigering af stamdata. Myndigheden optræder i forbindelse med nærværende løsning i enhver henseende som databehandler, og skal handle i overensstemmelse med denne instruks. Ved overtrædelser af denne instruks finder reglerne i afsnit 9 i Tilslutningsaftalen anvendelse. Myndigheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at tilstrækkelig identifikation af slutbruger er foretaget i forbindelse med opdatering af stamdata i Digital Post-løsningen. Myndigheden 15/12/

13 skal til enhver tid og uden vederlag lade e-boks revision gennemgå myndighedens procedurer der er knyttet til løsningen. Ved opdatering af stamdatadata skal myndigheden tilsikre, at opdatering sker på slutbrugerens foranledning og at slutbrugeren informeres tilstrækkeligt om konsekvenserne af opdateringen. Der henvises til afsnit 4 i denne instruks for yderligere detaljer. Når ny stamdata indsamles eller eksisterende stamdata revideres indestår myndigheden for at informere slutbruger om behandlingen af stamdata og/eller sikre, at slutbruger har givet deres samtykke til behandling i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Myndigheden bekræfter ved den tegningsberettigedes underskrift på tilslutningsaftalen, at myndigheden efterlever og lever op til reglerne i 41, stk. 3-5 i lov om behandling af personoplysninger i forbindelse med indsamling og overladelse til e-boks af indsamlet stamdata. Myndigheden skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Der henvises til Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april 2001 om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger. Myndigheden skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet, jf. punkt 7 i Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april /12/

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Tilslutningsinstruks

Tilslutningsinstruks Tilslutningsinstruks Denne instruks udstikker de overordnede elementer og retningslinjer for tilslutning til digital post og NemSMS. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS 15. september 2009 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent 2948 7726, tra@e-boks.dk Dagsorden Dokumentboks / NemSMS. En hjørnesten i digitaliseringen Integration og snitflader

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST Følgende betingelser gælder for brugen af Genvej (www.genvej.gentofte.dk) herunder e- mailløsningen NemPost (www.nempost.dk), som er en integreret del af Genvej.

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post 2011/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om Offentlig

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces.

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. For at gøre installationen af Fjernprint løsningen Strålfors Connect så effektiv som muligt, er det nødvendigt for jeres Myndighed,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune Retningslinjer for videoovervågning Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune 1 Organisatorisk placering Sekretariatet varetager administrationen af disse retningslinjer. Regler Videoovervågning

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Formidlingsaktiviteter hidtil

Formidlingsaktiviteter hidtil Dagsorden Formidlingsaktiviteter hidtil Baggrund Krav til ansøgningsindgangene pr. 1. december 2014 Ændringer i applikationerne Ansøgerindgangene fra virk.dk Forbedringer pr. 1. december 2014 Forventede

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere.

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere. Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr. 2015-019-0014 Sagsbehandler Camilla Knutsdotter

Læs mere

Brugsscenarier for Dokumentboks/NemSMS. Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09

Brugsscenarier for Dokumentboks/NemSMS. Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09 Brugsscenarier for /NemSMS Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09 Agenda Kort om e2012 i Odense Kommune Aktuel projektstatus Overblik over brugsscenarier (use cases) Eksempel 1: ESDH Eksempel 2: Byggesag

Læs mere