Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar - Systemudbydere..."

Transkript

1 Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette data for de medarbejdere, der også indberettes bruttoferiepenge for i rubrik 201 til eindkomst. Desuden skal der indberettes opsparet netto SH og netto feriefridage, der svarer til hhv. rubrik 248 og 249 i eindkomst. Fælles for disse betalinger er, at der er tale om nettobeløb. Ud over saldoen af nettoferiepenge, skal der også indberettes feriedage. Bruttobeløb Desuden skal der indberettes bruttosaldi, når det drejer sig SH-, feriefridage og fritvalgskonti, idet arbejdsgiverorganisationerne i forbindelse med en betalingsstandsning, konkurs o.l. også står som garant for disse penge. En bruttosaldo, der vedrører en allerede beskattet SH og feriefridag (og som derved indgår i ovenstående beløb) skal ikke indgå, idet garanten kun skal dække pengene én gang. Fritvalg For indberetning af fritvalgssaldi gælder det samme regelsæt til trods for, at ikke alle fritvalgsbeløb garanteres af arbejdsgiverorganisationerne. Der skal ikke indsendes saldooplysninger for fritvalg, hvis der er tale om en månedslønnet medarbejder, der har ferie med løn. SH- og feriefridage Når det drejer sig om SH-, feriefridage og fritvalg skal der ikke indberettes dage. Spørgsmål til ovenstående: Hvordan skal der indberettes for nedenstående typer af medarbejdere? Kunde 1: Alle typer ansatte har ferie med løn under ansættelsen. I forbindelse med fratrædelse modtager medarbejderne iht. overenskomsten et feriekort, som administreres i virksomheden. Kunde 2: Alle typer ansatte har i lighed med ovenstående virksomhed ferie med løn under ansættelsen, men feriepenge afregnes i forbindelse med fratrædelse til FerieKonto. Der skyldes således ingen feriepenge til de fratrådte medarbejdere. Skal feriepengene, der vedrører de fratrådte medarbejdere indberettes til ACF? Og med hvilken FH kode? Kunde 1: Saldi indberettes ikke før, der foreligger et feriekort (først her indberettes der også til eindkomst) jf. ovenfor. I forbindelse med feriepengekørslen, skal man huske at angive en FH kode på medarbejderen. Kunde 2: Der skal ikke ske indberetning, hvis pengene er afregnet til Feriekonto. I disse tilfælde er arbejdsgiverorganisationen ikke garant for feriepengene. Er der imidlertid skyldige SH-, feriefridags- og fritvalgssaldi, skal der indberettes saldi på disse. Koden angives i disse tilfælde som SH1. Dette svar gælder kun, hvis virksomheden har medarbejdere, der får løn under ferie, eller hvor virksomheden til trods for, at det er muligt for den at beholde feriepenge i eget hus selv vælger at afregne til FerieKonto. En virksomhed har pligt til løbende at beregne og beskatte feriegodtgørelsen. Vælger virksomheden ikke at efterleve disse regler, gælder denne fritagelse for at indberette til ACF ikke. I sådanne tilfælde skal der enten indberettes skyldige saldi til ACF eller indberettes og indbetales til FerieKonto iht. reglerne herom.

2 Hvad er en feriekorthåndteringskode? Alle lønmodtagere, der indberettes til ACF, skal have påført en feriekorthåndteringskode, der angiver, hvilken håndtering virksomheden benytter i forbindelse med udbetaling af nettoferiepengene for den pågældende medarbejder. En FH kode er en feriekorthåndteringskode, der angiver, hvilket feriekort, der udstedes. Angives koden til FH1 eller FH2, udsteder ACF automatisk et elektronisk feriekort (eferiekort), der lægges i e-boks. FH1 kan udstedes for medarbejdere, der ikke skal have feriekort underskrevet af nuværende arbejdsgiver og som derfor kan få glæde af en fuld elektronisk feriekorthåndtering, idet medarbejderen kan anmode om sine feriepenge via e-boks. FH2 kan udstedes for medarbejder, der ønsker at få deres feriekort lagt i e-boks, men som skal have nuværende arbejdsgivers underskrift. Efter denne er påført feriekortet, sender medarbejderen feriekort retur til arbejdsgiveren som almindelig post. Et evt. restferiekort vil ligeledes blive lagt i medarbejderens e-boks. Udstedes der et almindeligt papirferiekort angives koden til FH4. I forbindelse med udstedelse af et restferiekort kan medarbejderen vælge at skifte til en anden type feriekort. En medarbejder, der har ferie med løn, kan i forbindelse med fratræden have et feriekort for op til tre optjeningsår, f.eks. 2009, 2010 og Beregnes skatten samlet, er det muligt at indberette den samlede skatteberegning på det seneste feriekort, blot man på de øvrige feriekort angiver skat, AM-bidrag m.v. med 0 kr. (nul). Findes der uddybende liste med MO/FO koder? Her er en oversigt over MO/FO koderne: Virksomhedens medlemsforhold skal angives i forbindelse med indberetninger til ACF. Medlemsoplysningerne benyttes til at angive den konkrete MO, der står som garant for feriepengene. Ud over logo og navn, angives også adresse og evt. telefonnummer. Koden angives på følgende måde: MO kode FO kode = = 2401 = AI-BOA o 2201 = Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening o 4601 = Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening 4103 = Dansk Byggeri 2151 = Dansk Erhverv 1000 = DI 1101 = Dansk Mode & Textil 5201 = Danske Mediers Arbejdsgiverforening 4401 = Danske Malermestre 5101 = Grafisk Arbejdsgiverforening 8101 = Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark, SAMA o 1201 = Foreningen af Auto- og Industrilakerere o 2301 = Arbejdsgiverforeningen for Tømmerhandlere i København og Omegn o 4701 = Glarmesterlauget i Danmark o 8102 = Danmarks Frisørmesterforening o 8103 = Autobranchens Arbejdsgiverforening o 8104 = Danske Anlægsgartnere 4303 = TEKNIQ Installatørernes Organisation

3 Koden skal benyttes i følgende situationer: Samkøres med den kode, som virksomheden angiver i sin indberetning Angives på det elektroniske feriekort, der herefter lægges i e-boks Afgrænsning af, hvem en given MO må få adgang til i forbindelse med konkurssager og i forbindelse med forskellige statistikudtræk, hver enkelt MO skal kunne trække på egne virksomheder Selv om man angiver en FO kode, er det alligevel nødvendigt at angive en MO kode. FO koden henviser alene til, hvilken medlemsorganisation, der står som garant for feriepengene i tilfælde af betalingsstandsning eller konkurs, hvor MO koden anvendes til at identificere virksomheden i forbindelse med anmodning om adgangskode og ved indberetning af data. Skal der angives en FO kode, er det muligt at benytte de DAK koder, der på forhånd kendes fra lønstatistikindberetningen. Koderne fremgår af denne hjemmeside Hvis jeres virksomhed i forvejen benytter disse koder, kan I således genbruge dem. Hvor kan virksomhederne få oplyst deres MO og FO koder? Virksomhederne kan få oplyst deres kode på denne hjemmeside jf. ovenfor. Hvis en virksomhed/medarbejder har skiftet MO/FO koder i løbet af året, hvordan skal det så indberettes? Koden ændres, når der er sket skift af medlemsorganisation. Fremtidige indberetninger vil herefter automatisk være indberettet med den nye O/O kode. MO/FO koder er kun på fire cifre, hvorfor er feltet på 10 cifre? Koderne er blot fremtidssikret. Der sættes 0 er foran koden. Er MO/FO koder alfanumeriske eller numeriske felter? Da vi modtager indberetningerne via XML uden attributter, har vi valgt, som udgangspunkt, ikke at angive om et felt er numerisk eller alfanumerisk, da alt i XML en i sidste ende er tekst, og indholdet af de enkelte felter helt automatisk styrer, hvilken type data, der skal fyldes i feltet. Skal dit dokument om MO og FO koder forstås således, at FO koden er DAK koden, og MO koden er ny? Ja, det kan man godt sige på den måde. Men ikke alle har en DAK kode i dag, og det er alene virksomheder, der er medlem hos SAMA og AI-BOA, det er nødvendigt at angive en FO kode på. Årsagen er, at det i disse tilfælde er den enkelte arbejdsgiverforening, der står som garant for feriepengene m.v. og ikke SAMA og AI-BOA. SH, feriefridage, fritvalg: Skal fritvalgssaldoen og/eller SH-saldoen indrapporteres til ACF, når virksomheden i relation til feriepengene vælger at bruge FerieKonto? Ja. Vi har efterfølgende måtte oprette en helt ny feriekorthåndteringskode SH1, som skal indikere, at der afregnes til FerieKonto, men at SH m.v. alligevel skal indberettes til ACF. Denne kode kan imidlertid alene indberettes via filen med oplysninger om feriekortdata. Det er ikke muligt at tilføje denne kode på filen med den løbende indberetning. Der skal derfor indberettes et feriekort, hvor feriehåndteringskoden angives til SH1. Oplysningerne om feriepenge m.v. sættes til 0 kr. i de felter, der er krav til at skulle være udfyldte iht. filstrukturen.

4 SH, feriefridage, fritvalg: Hvad menes der med Netto Beløb? Vi har kunder, som IKKE registrerer Brutto-beløb - men kun Brutto-dage - hvordan skal de håndteres? Der er virksomheder, der har en SH-ordning, hvor de løbende opsparer i optjeningsåret og bruger pengene i samme optjeningsår. Det er i disse tilfælde saldoen, som bruttobeløb, vi har brug for at kende. Er der imidlertid tale om en SH-ordning m.fl. hvor der ved årets udgang f.eks. sker en beskatning, og der udstedes SH- og feriefridagskort, så vil der skulle stå skyldige beløb i nettofeltet det følgende år. Indtil pengene er udbetalt til medarbejderen. De, der skal have beløb ind som nettosaldo, vil typisk svare til de, der har beløb i felt 248 og 249 i eindkomst. Der håndteres på nuværende tidspunkt ikke SH-, feriefridage og fritvalgsdage i ACF, men alene beløb. Skal SH-, fritvalg- og feriefridage kun indberettes, hvis man ellers ville lægge disse ting på feriekortet, eller skal det gøres for alle? Der skal indberettes for alle. Indberettes der ikke feriepenge på disse medarbejdere, f.eks. fordi de afregnes til FerieKonto i stedet for, at der udstedes feriekort, skal de i stedet for en feriekorthåndteringskode (FH kode) være forsynet med en SH1. Det er nødvendigt, at der indberettes SH-, feriefridagssaldi m.v., selv om feriedata ikke indberettes, idet den enkelte arbejdsgiverorganisation også er garant for disse penge i forbindelse med betalingsstandsning og konkursbehandling. Hvorfor er ACF interesseret i bruttotallene vedr. SH-, fritvalgs- og feriefridage i den løbende indberetning? SH-, feriefridage og fritvalgsordningerne er ret forskellige. Jf. i øvrigt ovenstående svar. Spørgsmål til hjemmesiden Hvordan får jeg brugernavn og adgangskode til ACF s hjemmeside? Fra primo december 2010 vil det blive muligt at bestille adgangskoder via Er du er et større bureau, kan du kontakte os for at høre om muligheden for at kunne indberette via en FTP forbindelse. I opstarten vil dette dog kun være en mulighed i ret begrænset omfang og kun ved virkelig store datamængder. Senere vil vi se på andre mulige løsninger. Send din ansøgning om en speciel adgang og oplysninger om din datamængde via Du vil høre fra os, efterhånden som vi får behandlet henvendelserne, og som nævnt kan vi ikke love at tilbyde denne adgang for alle før senere. Indberetning og feriespørgsmål generelt: Vi kan i vores lønsystem køre løn for både uge-, 14-dags, og månedslønnede virksomheder (dvs. flere lønperioder på en måned). Hvis vi vælger at overføre til ACF en gang pr. måned - skal vi så alligevel indberette bevægelser pr. lønperiode? Nej, ACF skal kun bruge den sidste aktuelle saldo. Hvordan kan lønsystemet slette en forkert indberettet bevægelse til ACF systemet? Hvis blot I sender en ny fil med de nye data, vil den automatisk overskrive de tidligere data, I har sendt.

5 Begrebet Overført Ferie - er det noget, der skal tages højde for i overførsel til ACF? ACF skal kun have indberettet oplysninger om nettoferiepenge. ACF skal ikke vide noget om feriepenge til fastlønnede eller om feriepenge, der afregnes til FerieKonto. Har der i 2008 været nettoferiepenge, der er overført til nyt ferieår, skal de fremgå af feriepenge for Ferie, der har været overført, afholdes først. Ferie, der er oplyst som 2008, vil som udgangspunkt skulle have været afregnet til FerieFonden, derfor må det ikke fremgå nogen steder, at der er skyldige beløb for 2008 og det er der jo heller ikke i disse situationer, hvor dagene er overført til nyt ferieår. Vedr. Saldo-Beløb (Feriepenge) er det Brutto- eller Netto beløb, der skal indberettes? Feriepenge vil altid skulle indberettes med nettobeløb. Hvornår skal der indberettes for funktionærer m/løn? Der skal kun indberettes for funktionærer m/løn kun, når de fratræder (som felt 201 i e-indkomst), og hvis de iht. overenskomsten har ret til at benytte feriekort. Har de ikke det, skal der afregnes til FerieKonto. Hvordan skal der indberettes, hvis en medarbejder har flere ansættelsesperioder på samme år? Som I ville gøre i dag der er ingen nye regler forbundet med ACF. Det er jer selv, der definerer det. I forbindelse med statistikindberetning, skal der kun oplyses DAK koder, hvis en virksomhed har to eller flere forskellige. Hvad er årsagen til, at det samme ikke gælder til ACF? Hvad angår statistikken opdeles de indberettede medarbejdere på DAK koden, hvis en virksomhed har flere medlemsforhold. De MO og FO koder, der er nødvendige for indberetningen til ACF, skal bruges til at angive, hvilken medlemsorganisation, der er garant for feriepengene, og som dermed skal oplyses på feriekortet. Der er rigtig mange DAK koder pr. arbejdsgiverorganisation, men vi har kun brug for at kende den organisation, der står som garant, og hvor en lønmodtager kan henvende sig, hvis virksomheden går konkurs. Hvis man f.eks. ser på DI, skal der alene indberettes kode 1000 i MO koden. Hvor ofte skal der indberettes? Der skal indberette mindst én gang om måneden iht. reglerne for eindkomst. Bemærk dog, at det er nødvendigt at modtage dataoplysninger til brug for udstedelse af eferiekort så betids, at feriekortet kan overføres til e-boks. En sådan overførsel vil normalt kunne foretages fra den ene dag til den næste, men der kan i perioder være så meget tryk på overførslerne, at det vil være fornuftigt at beregne lidt længere tid. De fleste feriekort skal være udskrevet senest 15. februar, men der kan være overenskomster, hvor feriepengene skal udskrives i januar og andre i marts. Spørg den pågældende virksomhed, der kender sin egen overenskomst bedst. ACF og DA kender ikke de forskellige frister. Er det nok at indberette saldoen i forbindelse med afholdelse af ferie, SH m.v.? Ja, det er kun de nye saldi, der skal indberettes.

6 Skal alle DA s medlemsvirksomheder indberette til ACF? Ja, men der skal kun indberettes for de medarbejdere, der har feriekort iht. ovenstående svar. Hvem er det, der må benytte det nye eferiekort? Virksomheder, der er medlem af en af DA s medlemsorganisationer og som iht. overenskomst må benytte feriekort. Hvordan ved jeg som systemudbyder, om en virksomhed er medlem i én af DA s medlemsorganisationer? Spørg din virksomhed. Er du et servicebureau, kan du ved opstarten få gennemlæst dit kundekartotek, og vi kan hjælpe med at angive den kode, der skal indberettes ACF. Kontakt Villy Jensen, for yderligere information. I løbet af 2011 vil der blive oprettet en opslagsmulighed på hjemmesiden. Vi vender tilbage, når dette er muligt. Afvises en virksomhed, der anmoder om at få brugeradgang via indikerer dette, at systemet ikke genkender CVR/SE nummeret, og at virksomheden højest sandsynligt ikke er medlem. Mener virksomheden imidlertid, at der er tale om en fejl, skal de kontakte deres arbejdsgiverorganisation, der efterfølgende skal have bragt medlemsforholdet på plads hos ACF. Herefter vil virksomheden kunne indberette data. Skal der indberettes feriedata for 2010? Ja, der skal løbende indberettes feriedata (op- og nedskrivninger af feriesaldi m.v.) fra og med 1. januar I januar 2011 indberettes endvidere data for hele optjeningsåret De data, der indberettes i januar 2011 for optjeningsåret 2010, svarer stort set til de data, der angives på feriekortet. Der skal indberettes data for alle typer af feriekort (FH1, FH2, FH3, FH4 og SH1). Det vil sige, at der skal indberettes data uanset, om man benytter det gammeldags feriekort af papir, eller om man benytter et eferiekort. Endvidere skal der indberettes nettoferiepenge, selv om virksomheden af administrative hensyn først vælger at udstede/udlevere et feriekort til medarbejder i forbindelse med, at denne fratræder. Er funktionærer med 12 % ordning sidestillet med timelønnede? Ja, det er de, hvis de iht. overenskomsten må få udstedt feriekort. Afregnes de til FerieKonto, skal der ikke indberettes i ACF. Skal funktionærer (ferie med løn) kun indberettes ved fratrædelse? Ja, hvis de iht. overenskomstens aftale må få udstedt feriekort. Afregnes de til FerieKonto, skal data ikke indberettes. Hvad er alternativet omkring indberetning af feriekort for virksomhederne, hvis deres lønsystem IKKE bliver ændret til eferiekort fra 2011? Her er jo tale om en obligatorisk ordning, derfor skal virksomheden indberette via websiden og det kan være omfattende, hvis det er en stor virksomhed. Er der særlige forhold, der gør sig gældende, er der dog mulighed for at søge om dispensation. Det kan bl.a. være, hvis et lønsystem udgår i løbet af 2011, eller hvis lønsystemet ikke længere opdateres. I sådanne tilfælde kan systemudbyderne opnå en generel fritagelse, og de virksomheder, der benytter disse systemer, vil ikke blive rykket for data. Ønsker virksomheden imidlertid at indberette data til ACF bl.a. for at kunne udstede et eferiekort kan de vælge at indberette data via websiden. Det forventes, at denne mulighed vil være tilgængelig ultimo januar 2011.

7 Kan vi få en liste over deadline for anmodning om udstedelse af feriekortet pr. MO? Nej, vi har desværre ikke noget samlet overblik over, hvilke overenskomster, der indeholder, hvilke deadlines, men generelt kan man sige, at mange overenskomster opererer med en dato, der hedder 15. februar men der kan være overenskomster, der har frist ultimo januar, og andre har frist til 15. marts. Data for filen med feriekortoplysninger, følger fristerne i overenskomsterne. Vær opmærksom på, at såfremt der skal udstedes et eferiekort, skal data være indlæst i ACF så betids, at der kan nå at blive udstedt et eferiekort. Normal vil der skulle påregnes en dag til ACF og en til e-boks, men i opstartsfasen kan der være forsinkelser pga. af de store datamængder, der indberettes på samme tid for første gang. Forsøg at tage højde for dette, så der ikke opstår overenskomstbrud. Kan vi som systemudbydere få en FTP-løsning? ACF kan desværre kun tilbyde en FTP-løsning til de store lønservicebureauer. Dog er der mulighed for at få en webservice løsning. Kontakt for at høre, om du har denne mulighed. XML-fil: Hvorfor er der tre filer, og hvad skal de bruges til? Der er udarbejdet følgende filer: 1. Filstruktur til brug for indberetning af data, der vedrører feriekortet herunder restferiekortet. 2. Filstruktur til brug for den løbende op- og nedskrivning af de aktuelle saldi. 3. Filstruktur til brug for anmodning om feriepenge. Hvad er ACF s definition på en Bevægelse? - Er det indberetning af saldo på ALLE medarbejdere hver måned/lønkørsel eller kun indberetning ved ændring (optjening eller nedskrivning) i feriepenge/dage? Der skal kun indberettes på medarbejdere, der har været bevægelse på, men her skal så alle saldi indberettes. For ugelønnede medarbejdere bliver beregningen af Saldo-Dage upræcis. Er det nok kun at indberette Saldo-Dage ved årsafslutning? Nej, Saldo-dage skal indberettes løbende. Det er OK, at de er upræcise, for det bliver der rettet op på ved året afslutning, når dataleverancen indeholder det samlede antal dage i den sidste indberetning. Hvilke oplysninger skal indberettes for 2010? Feriepenge Saldo-Beloeb eller FerieAnmodning for 2010? Der skal indberettes alle de data, der kræves for at udstede et feriekort. Selv om ACF ikke skal danne et eferiekort, skal vi have alle data alligevel også ved restferiekort, for at medlemsorganisationerne kan bruge data til en konkursbehandlingssag. Filstruktur for ACF Ferieanmodning: Skal denne fil indberettes for medarbejdere, der har ferie med løn, i forbindelse med at de fratræder, eller kan det gøres årligt? Filen skal kun benyttes, når en medarbejder anmoder om feriepenge via e-boks. Denne del kan således udvikles senest, idet dette tidligst kan forventes udviklet i ACF i Fase 2, der forventes leveret senest 1. marts Udbetales der inden denne dato feriepenge fra 2010 eller 2011 (f.eks. ved pensionering, dødsfald eller udrejse af landet), skal udbetalingen ske som i dag og efterfølgende opdateres (saldi 0-stiller) i ACF.

8 Optjeningsperiode_fra og _til skal det altid være XX til XX, som vist i eksemplet eller skal Optjeningsperiode_til være medarbejderens fratrædelsesdato (hvis ja, findes den samme oplysning også i feltet Fratraadt_dato)? Det er jer selv, der definerer oplysningerne i lighed med i dag. Indberetningen skal indeholde de data, I ville påføre papirferiekortet, når det skal udskrives. Der er ikke nye regler forbundet med ACF. Må der sendes data for flere optjeningsår på samme medarbejder i samme fil? Ja. Hvis en lønberegning annulleres, og der allerede er indsendt data til ACF, kan vi så tilbagekalde det indberettede på en enkelt medarbejder eller måske alle med et referencenummer? Eller skal vi sende en normal fil ind med nye saldi? En ny indberetning vil overskrive saldi fra forrige indberetning, og dermed vil der igen være orden i tingene. I filen ACF_Optjening_Nedskrivning.XML mangler der feriepenge og feriedage? Eller skal de slås sammen med Feriefridage? Nej, de hedder nu Saldo_Dage og Saldo_Beløb. De er blevet omdøbt, da ACF besluttede, at det kun var saldi, vi havde brug for og ikke mellemregningerne. Spørgsmål vedr. e-boks Hvis en funktionær fratræder, og der efterfølgende kommer korrektioner, og der er et feriekort i e-boks, hvilke data skal så indberettes? Man kan sende en ny opdatering med kode FH1 eller FH2. Herved lægges der et nyt eferiekort i e-boks. Det vil altid være det seneste feriekort, der er det gyldige. Hvordan håndterer ACF en medarbejder, der ikke har e-boks? Alle borgere i Danmark har som udgangspunkt en e-boks, men den skal aktiveres. Se materialet om e-boks under linket Vejledninger på hjemmesiden, Ønsker enten virksomheden eller medarbejderen ikke at benytte eferiekort, skal der alligevel indrapporteres de obligatoriske data til ACF på de pågældende medarbejdere. Disse medarbejdere skal have en feriekorthåndteringskode FH3 eller FH4. Feriekort i form af en pdf-fil må ikke udstedes i virksomheden. Det undersøges dog, hvorvidt det kan blive en mulighed fra januar 2012 (optjeningsåret 2011). Ved udstedelse skal sådanne filer i givet fald forsynes med en unik kode. Hvad koster det at sende et eferiekort til e-boks? Som udgangspunkt afholder de enkelte arbejdsgiverorganisationer udgifterne ved eferiekortsystemet, herunder eferiekort i e-boks. Den enkelte organisation kan vælge at viderefakturere til medlemsvirksomhederne.

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 2010 Løn 2010 Contents Indledning... 4 Tilpasning af lønopsætningen... 5 Backup af lønopsætningen... 5 Check af lønarter,

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Marts 2015 Contents Vejledning til de tre forskellige typer feriekort s ordninger. 3 Hvad er hvad?

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF.

Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF. Afstemning Afstemning af udbetalinger Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF. Du skal gøre følgende: Log på ACF Vælg Udstilling af data Vælg fanen Afstemning Vælg

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vi åbner for afslutning af ferieåret 11/12 d. 1. maj 2012 og arbejdet skal være færdigt fredag d. 29. juni 2012. Så nærmer vi os tiden, hvor vi skifter fra

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

ProLøn - et stærkt alternativ! Nemmere og billigere lønbehandling...

ProLøn - et stærkt alternativ! Nemmere og billigere lønbehandling... Serviceminded lønsystem ProLøn-HVR ProLøn - et stærkt alternativ! Nemmere og billigere lønbehandling... ProLøn A/S er en virksomhed i ProHolding A/S-gruppen, som består af ProInfo Randers A/S, ProInfo

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

ProLøn-Autobranchen Danmark

ProLøn-Autobranchen Danmark Serviceminded lønsystem med ProLøn-Autobranchen Danmark Introduktion til ProLøn-Autobranchen Danmark. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA 8. november 2006 Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA Rekvirer den kønsopdelte lønstatistik via din arbejdsgiverforening Virksomheder, der indberetter lønoplysninger

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

PROLØN- GLARMESTER ER DU KLAR TIL AT SPARE PENGE OG TID PÅ LØN?

PROLØN- GLARMESTER ER DU KLAR TIL AT SPARE PENGE OG TID PÅ LØN? PROLØN A/S LØN MED ET MENNESKELIGT ANSIGT Nem og enkel lønindberetning skræddersyet overenskomsten for Glarmesterlaugets medlemmer PROLØN- GLARMESTER ER DU KLAR TIL AT SPARE PENGE OG TID PÅ LØN? PROLOEN.DK/GLARMESTER

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for Rammeaftalen om forsikringspakke til elever af 22. november 2010

Læs mere

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Årstemamøde DataLøn 2013 Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Program Årsafslutning Genopfriskning Nyheder 2013 Forventninger 2014 Emne: Quickindberetning Særlige regler omkring ferie

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72 C 2300 København S. Sagsnr.: 2823.11 SR/HEB Direkte tlf.nr.: 3347 0627 15.

Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72 C 2300 København S. Sagsnr.: 2823.11 SR/HEB Direkte tlf.nr.: 3347 0627 15. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Guide eindkomst og SLS

Guide eindkomst og SLS Guide eindkomst og SLS Håndtering af henvendelser fra medarbejdere Her beskrives, hvordan arbejdsgiver kan håndtere henvendelser fra lønmodtagere der mener at der er differencer mellem SLS-lønseddel og

Læs mere

Eva Bundesen, Campus Vejle. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Eva Bundesen, Campus Vejle. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelserne 47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 40012 Personalejura i lønberegning 40013 Lønberegning og lønrapportering 47380 Overenskomster

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.3.01 Opdatering 58452 frigivet pr. 3/12-13 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.3.01, og forudsætter, at niveau 4.2.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Tips & Tricks Januar 2014

Tips & Tricks Januar 2014 DATALØN II Tips & Tricks Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2 GRUPPER... 4 3 UDSKRIFTER... 6 3.1 Udskrifter... 6 4 EGNE LØNTEKSER... 7 5 KORREKTIONER... 9 6 FEREIEPENGE... 10 6.1 Optjening

Læs mere

Brugsanvisninger for Visteon webportal

Brugsanvisninger for Visteon webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Log på Ændring af foreløbig adgangskode Brug af funktionen Reparationsanmodningsblanket til at udfylde og indsende en formular til

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag.

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. ABAF NYT NR. 19/2012 Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. Forligsmanden vil i de kommende dage færdiggøre mæglingsskitsen og vil herefter fremsætte

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

13 konkrete forslag til en bedre ferielov

13 konkrete forslag til en bedre ferielov 13 konkrete forslag til en bedre ferielov 2 13 konkrete forslag til en bedre ferielov Indhold: Samtidighedsferie 4 Ingen bunden ferieperiode 5 Mulighed for at yde særligt ferietillæg i form af løntillæg

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS LØN 10. OG 12. MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 Øget sikkerhed med "PBS overførsel via SFTP"... 2 2 Forbedring til "Definér ODBC tabel"... 2 3 Forbedring

Læs mere

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges, når en hjælper

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere