fremtiden starter her... årsberetning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtiden starter her... årsberetning 2010"

Transkript

1 fremtiden starter her... årsberetning

2 årsberetning 2009/10

3 Indhold 04 Forord 06 Danmark som servicesamfund 08 Vejen til et bedre offentlig-privat samspil 10 Ansvarlighed er kommet for at blive 12 Politik til gavn for medlemmerne 14 Dansk Erhvervs organisation 16 Bestyrelsen 18 Medarbejderoversigt 22 Brancheforeninger side 3

4 Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd samt transport. side 4

5 forord Sidste år ved denne tid var udsigterne for Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder endog meget usikre. I dag tyder en række indikatorer på, at billedet er ved at ændre sig til det bedre. Hermed er ikke sagt, at alle vanskeligheder nu ligger bag os. Danmarks samlede produktion blev sidste år formindsket med mere end fem procent, hvilket set i historisk perspektiv er et rekordhøjt tab af velstand på blot ét år. Der kommer til at gå en rum tid, før det tabte er vundet ind igen. Også mange af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har oplevet nogle svære år og en hel del står stadig over for vanskelige udfordringer hver dag. Tilliden så småt på vej tilbage I den seneste tid har vi imidlertid set indikationer på, at mildere vinde er på vej over den danske økonomi. Skattelettelserne har givet danskerne flere penge til rådighed, og sammen med den fortsat lave rente har de bidraget til, at familierne har fået øget tillid til den økonomiske situation. Det private forbrug vokser derfor nu igen efter et par meget sløje år. De positive tegn i dansk økonomi ændrer imidlertid ikke på, at krisen både har været uhyre bekostelig og desuden har skærpet de udfordringer, Danmark står over for. Store krav til politikken Regeringer kloden over har de seneste år tilført den globale økonomi milliarder af dollar, pund, euro og kroner. På den ene side har de mange statsmidler bidraget til at afbøde de værste virkninger af krisen. Men på den anden side er prisen en stærkt stigende offentlig gæld, som Danmark også bliver belastet af. På det seneste har vi i tilfældet Grækenland set, hvor galt det kan gå, hvis et land ikke fører en tilstrækkelig disciplineret økonomisk politik. Kravene til den førte politik er således øget. Kombineret med blandt andet en offentlig sektor, der aldrig har været større, alt for mange unge uden en videregående uddannelse, stigende konkurrencepres fra globaliseringen og en svag dansk produktivitet er det indlysende, at samfundsreformer og nytænkning er nødvendige. det er offentlig-privat samarbejde, hvor nytænkning og brud med gamle dogmer står på dagsordenen. Endelig sætter vi fokus på virksomhedernes sociale ansvarlighed også kaldet CSR der også er et tema med betydning for virksomhedernes mulighed for at agere i et moderne samfund. Danmark 2020 For Dansk Erhverv er diskussionen om, hvordan vi skaber velstand, langt mere interessant end at fokusere på, hvordan vi fordeler vores velfærd. Skabelsen af velstand er forudsætningen for velfærd. I erkendelse heraf nedsatte vi i slutningen af 2009 Servicesektorens Visionsråd, som siden har haft til opgave at analysere de langsigtede udfordringer for dansk økonomi med særlig fokus på, hvordan vi kan indhente det vækstefterslæb, Danmark i dag står med. I dag lægger Servicesektorens Visionsråd så sine analyser og løsningsforslag frem i en rapport, der er et bidrag til debatten om, hvad Danmark skal leve af. God læselyst! Det vil også kunne mærkes i mange af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, selv om effekterne vil variere på tværs af brancher. Samfundsreformer, OPS og CSR Derfor er samfundsreformer ét af Dansk Erhvervs prioriterede politikområder i indeværende år. Ét an- Poul-Erik Pedersen Formand Jens Klarskov Adm. direktør side 5

6 TEMA: Servicesamfundet Danmark som servicesamfund Viden- og servicevirksomhederne holder sammen på samfundet. De er til stede overalt i hverdagen og har afgørende betydning for vores velstand og vækstmuligheder. Fra industri til service De fleste mennesker har deres arbejdsplads inden for serviceområdet. Men service er ikke altid let at visualisere eller definere. Så er det lettere at tænke på et samlebånd, en traktor eller en byggeplads. Måske derfor fylder service ikke så meget i erhvervspolitikken eller i diskussionen om, hvad vi skal leve af i fremtiden. 60 procent af alle privatansatte arbejder i en servicevirksomhed, og mens der de sidste 10 år er blevet færre og færre, der arbejder inden for fremstilling, er der blevet flere og flere i servicesektoren. Flere højtuddannede i servicesektoren Service har også overhalet industrien, når det gælder antallet af ansatte, der beskæftiger sig med forskning og udvikling, og ser man bort fra den offentlige sektor, har servicesektoren både den største andel og den hurtigst voksende andel af højtuddannede. Eksport af service blomstrer Vareeksporten overstiger serviceeksporten, men den forholdsmæssige stigning over de sidste år har været markant højere i serviceeksporten. Servicesektoren er altså en sektor, der i stigende grad omfavner internationaliseringens muligheder. Mange nye virksomheder inden for service Servicesektoren er også den sektor, der står for flest nye virksomheder. Over 70 procent af alle nye virksomheder startes inden for service. Denne tendens understreger det markante skifte i tyngden i økonomien fra produktions- til servicevirksomheder. Den økonomiske krise og den øgede globalisering med udflytning af arbejdspladser har accelereret denne udvikling, som man ikke kan forvente vil blive nulstillet af fremtidige opsving. Mange af de industriarbejdspladser, der lukker i disse år, kommer ikke tilbage. Vi må derfor forberede os på, at vi skal leve af noget andet. side 6

7 Hvad skal vi leve af? Det, vi skal leve af, er at udvikle, sælge, distribuere, forædle, markedsføre, designe, osv. Det kræver de rette kompetencer og investeringer i den videninfrastruktur, som er afgørende for, om vi er konkurrencedygtige på disse felter. Hvad er service? Service fylder i dag så meget i samfundet, at det kan være svært at afgrænse og få hold på. Man kunne vælge den simple definition af en servicevirksomhed, der følger Danmark Statistiks branchekoder. Men service breder sig i disse år ud over de traditionelle grænser og ind i brancher, som historisk har været anset som ren industri. Fremtiden starter her Servicesektoren har også udfordringer. Selvom vi er ved at omstille os til at være et viden- og servicesamfund, er der stadigvæk rammevilkår, som ikke er optimale, og regler og regulering, der ikke er opdateret til nye præmisser, men stadigvæk hænger fast i en industritankegang. Det ændrer dog ikke ved, at udviklingen entydigt går i retning af en større samfundsmæssig rolle og betydning for servicesektoren. Der er derfor brug for en mere dynamisk forståelse og en definition, der er i stand til at rumme, at flere og flere virksomheder netop både sælger et produkt og leverer tilhørende serviceydelser. Det, der adskiller en servicevirksomhed fra en produktionsvirksomhed, er dermed ikke så meget det produkt eller den ydelse, der sælges for de bliver oftere og oftere kombineret og smelter sammen men i højere grad det input, der skaber merværdien. Det er mennesker, det handler om Kendetegnende for servicesamfundet og for servicevirksomheden er, at det er humankapitalen, der bestemmer forskellen mellem succes eller fiasko. Det betyder, at det er mennesker, kompetencer, viden og mentalitet, som er afgørende i servicesamfundet og ikke i samme grad jord, maskiner eller det øvrige produktionsapparat. side 7

8 TEMA: Offentlig-privat samarbejde Vejen til et bedre offentlig-privat samarbejde Et stærkt offentlig-privat samarbejde (OPS) er katalysator for vækst og innovation i både den offentlige og i den private sektor. Derfor skal private virksomheder inddrages i udviklingen og leveringen af den offentlige opgaveløsning på flere områder, end tilfældet er i dag. Netop ved at bruge viden, erfaring og de ressourcer, der er i både den offentlige og den private sektor, kan kvaliteten af fremtidens velfærd blive styrket. Fokus på OPS til gavn for medlemmer og samfund OPS er et højt prioriteret område i Dansk Erhverv, og med valget af OPS som tværgående hustema, har vi skærpet vores viden om de udfordringer, som en meget bred medlemskreds står over for på området. Arbejdet har ført til politiske møder og dialog, nye og spændende politiske forslag og konkrete medlemstilbud, som kan styrke leverandørernes kontakt til potentielle kunder i den offentlige sektor. Frugtbar dialog med det offentlige Det er centralt for vores arbejde med OPS, at det sker i samarbejde med det offentlige og ikke mod det offentlige. Alt for ofte har erhvervslivet og den offentlige sektor arbejdet mod hinanden. Derfor har vi indledt et tæt samarbejde med Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI). Vi er bestemt ikke enige om alt, men der ingen tvivl om, at samarbejdet har været en gevinst for os i vores arbejde. Det er ikke mindst, når vi opnår en større forståelse over for den offentlige part og dens kultur, at de reelle skridt mod øget brug af private leverandører bliver taget. Men selvom den gode dialog er helt afgørende, skal der naturligvis følges op med økonomiske sanktioner, hvis ikke udbudsregler m.v. bliver overholdt. Det er en hårfin balance, hvor vi på den ene side virkelig ønsker den tætte dialog, men hvor vi også må sige fra, når enkelte kommuner gang på gang ikke overholder reglerne. Kulturforståelse skaber bedre samarbejde I samarbejdet med SKI har vi opnået helt konkrete resultater. Det mest synlige resultat var årets største konference om OPS OPdagen09. Budskabet fra talerne til de 700 deltagere fra både offentlige og private aktører var klart: Lær og forstå de kulturelle forskelle, der er mellem de private virksomheder og de offentlige myndigheder. Uden den forståelse er det nemlig svært at forestille sig et vellykket samarbejde mellem det offentlige og det private. Kurser og seminarer til inspiration og læring Dansk Erhverv og SKI har desuden indgået en samarbejdsaftale, der blandt andet betyder, at SKI vil afholde orienteringsmøder for Dansk Erhvervs medlemmer, invitere Dansk Erhvervs medlemmer til leverandørorienteringsmøder forud for alle relevante udbud samt løbende holde os orienteret om aktuelle tiltag, nyheder m.v. side 8

9 Dansk Erhverv har desuden afholdt en række arrangementer med fokus på specifikke OPS-problemstillinger. Her kan nævnes udbudskurser målrettet enkelte brancher samt en konference om fremtidens jobcentre, hvor private leverandører og jobcentrene blev inviteret til en dialog om de nye jobcentre samt en dialog om, hvilke barrierer, der hindrer en øget brug af private leverandører. Leverandørkatalog skaber synlighed over for kunderne Som led i vores arbejde for at sikre bedre vilkår for OPS lancerer vi et elektronisk leverandørkatalog. Kataloget skal gøre det nemmere for det offentlige at finde frem til private leverandører, der allerede samarbejder med det offentlige eller ønsker at etablere et samarbejde. Bliv inspireret af de gode eksempler Det er helt afgørende, at der bliver skabt øget kendskab til gode eksempler på offentlig-privat samarbejde. Dansk Erhverv har derfor løbende indsamlet gode cases blandt vores virksomheder og præsenteret et udsnit af disse gode historier i en samlet publikation, der netop skal underbygge, hvordan et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører sikrer en bedre opgaveløsning. Publikationen kan downloades på vores hjemmeside eller fås ved henvendelse til Dansk Erhverv. side 9

10 TEMA: Corporate Social Responsibility Ansvarlighed er kommet for at blive Erhvervslivets samfundsansvar er for alvor kommet på dagsordenen. I dag er Corporate Social Responsibility (CSR) et anerkendt konkurrenceparameter, som danske virksomheder kan bruge til at positionere sig på det globale marked såvel som det danske. Dansk Erhverv følger udviklingen af CSR-området tæt og bidrager til at forme samfundsdebatten. Ansvarlighed betaler sig Virksomheder og erhvervsliv oplever i stigende grad, at forbrugere og offentlighed har en forventning om, at virksomhederne handler mere ansvarligt og bliver bedre til at kommunikere om deres konkrete indsats på området. Virksomhederne kan således bruge CSR-arbejdet til at differentiere sig fra konkurrenterne i markedet. Det betyder også, at virksomhederne handler ansvarligt uden det behøver at koste på bundlinjen. Principper for ansvarlighed Dansk Erhverv arbejder med ansvarlighed som en politisk rammebetingelse og som et redskab, der kan bruges af medlemmerne i deres dagligdag. Vores indsats på ansvarlighedsområdet er forankret i fire grundlæggende principper om: at indsatsen skal være frivillig, at der er mange (rigtige) måder at gribe spørgsmålet an, og at man derfor skal finde den måde, der giver bedst mening for den enkelte virksomhed, at arbejdet skal ses som en proces, der ikke på forhånd har et endelig fastlagt mål, men mere handler om bevidstgørelse og løbende forbedringer, samt at arbejdet med ansvarlighed når længst, hvis det bruges strategisk af den enkelte virksomhed. For Dansk Erhverv er det vigtigt at bidrage til, at vores medlemmer får de nødvendige informationer og værktøjer, der kan anvendes i arbejdet med ansvarlighed. I den sammenhæng har vi blandt andet afholdt et seminar om god selskabsledelse samt om den oplysningspligt for virksomheders samfundsansvar, som er trådt i kraft for de 1100 største virksomheder i Danmark. Klimaet på dagsordenen i 2009 I 2009 var Danmark vært for den internationale klimakonference COP15. For mange virksomheder var det derfor naturligt at sætte særligt fokus på ansvarlighed og klima i det forløbne år. Virksomhedernes ansvar og muligheder for at sikre bæredygtig vækst var også en del af de overordnede temaer for Dansk Erhvervs aktiviteter under COP15 i december i København. Der er penge i bæredygtighed På Børsen satte vi danske og internationale virksomheder og journalister stævne til flere debatarrangementer, morgenmøder og konferencer. Deltagerne havde blandt andet fornøjelsen af at møde den anerkendte professor i multinational ledelse C.K. Prahalad. Han er ikke i tvivl om, at de virksomheder, der viser samfundsansvar og tilslutter sig de strengeste regelsæt for bæredygtighed, vil vinde: Det koster måske lidt, men man kan sammenligne bæredygtighed med kvalitetsstyring for 25 år siden. Ingen stiller i dag spørgsmålstegn ved, at det kan betale sig at levere et kvalitetsprodukt. Det samme gælder bæredygtighed, siger Prahalad og uddyber: Hvordan kan for eksempel arbejdet med at reducere energiforbruget i dine bygninger nogensinde blive en udgift? Det er måske en initialinvestering, men på sigt vil du vinde, lyder budskabet fra Harvardprofessoren. Ud over arrangementerne på Børsen havde Dansk Erhverv en velbesøgt stand ved COP15 i Bella Center, hvor vi i samarbejde med en række branchemedlemmer gav de mange danske og internationale gæster indblik i danske virksomheders klimainitiativer. side 10

11 COP15 og erhvervsklimastrategi Forud for klimatopmødet præsenterede regeringen en dansk erhvervsklimastrategi. Dansk Erhverv sad med ved bordet i det tilhørende erhvervsklimapanel og fulgte arbejdet med erhvervsklimastrategien på tæt hold. Dansk Erhverv samarbejder om CSR For at styrke vores arbejde med CSR er Dansk Erhverv medlem af flere råd, herunder: Rådet for Samfundsansvar Rådet for Bæredygtig Erhvervs udvikling samt medlem af bestyrelsen for Dansk Initiativ for Etisk Handel Endvidere har Dansk Erhverv samarbejdet med Fair Trade Danmark om at sætte fokus på udbredelsen af fairtrade-produkter. Kom godt i gang med klimaarbejdet Der er et stigende fokus på klimavenlige produkter og ydelser, og mange virksomheder ønsker at reducere deres CO2-udslip og samtidig sende et signal om, at man tager klimaudfordringerne seriøst. Det kan godt betale sig. Det er ikke kun miljøet, der får gavn af en aktiv indsats klimaområdet; effekten kan også ses direkte på bundlinjen. For at hjælpe virksomhederne til at komme godt i gang med klimaarbejdet har Dansk Erhverv udarbejdet en otte trins guide, som kan downloades fra vores hjemmeside. I Dansk Erhverv har vi fulgt guiden og gennemført et miljøprojekt med en række ressourcebesparende initiativer. Det har medført, at Dansk Erhverv i de første seks måneder af 2009 sparede naturen for 42 tons CO2. side 11

12 TEMA: Politiske resultater Politik til gavn for medlemmerne Den økonomiske krise satte sit præg på Dansk Erhvervs politiske indsats i 2009, hvor højkonjunkturen blev afløst af et kraftigt tilbageslag med et fald i BNP på mere end fem procent. Dansk Erhverv har sat ind på flere fronter for at bidrage til at styrke dansk økonomi og for at hjælpe vores medlemsvirksomheder gennem krisen. Vækstpakker sætter gang i hjulene Dansk Erhverv har lanceret flere idéer til vækstpakker. Vi foreslog blandt andet at fremrykke offentlige investeringer, der giver en varig forbedring af danske virksomheders konkurrenceevne. SP-midlerne blev frigivet, der blev indført en støtteordning til bygningsrenoveringer, og vi fik et forlig om grøn transportpolitik, der fremrykker investeringer i infrastrukturen. Derudover kom finansloven 2010 til at indeholde øgede offentlige investeringer samt en erhvervspakke på samlet 4 mia. kr. I forbindelse med aftalen om globaliseringsmidlerne blev 760 mio. kr. øremærket til en ny grøn fond til erhvervsmæssig fornyelse. side 12

13 Hjælp til virksomheder i likviditets- og kreditklemme Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser i 2009 har dokumenteret, at mange virksomheder lider under alvorlige likviditetsproblemer og står i en kreditklemme i forhold til banksektoren. Dansk Erhverv præsenterede derfor en idé om at lette virksomhedernes likviditetsproblemer ved at forlænge fristerne for afregning af moms, arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. Regeringen indførte i løbet af 2009 en sådan ordning. Som led i finanslovsaftalen 2010 blev det i øvrigt som foreslået af Dansk Erhverv besluttet at forlænge afregningsfristerne for A-skat i Arbejdsmarkedsreform skal stabilisere dansk økonomi Arbejdsmarkedskommissionen offentligjorde i sensommeren 2009 en række anbefalinger til styrkelse af det danske arbejdsmarked. Dansk Erhverv deler anbefalingerne og uanset, at de politiske muligheder i øjeblikket er begrænsede, vil Dansk Erhverv fortsat gøre opmærksom på behovet for reformer. Historisk forlig om lukkelov Der blev i december indgået politisk forlig om lukkeloven. Dansk Erhverv fremlagde sammen med brancheforeninger og virksomheder i sommeren 2009 et historisk fælles udspil om lukkeloven. Det er positivt, at regeringens udspil til ny lukkelov i store træk fulgte detailhandelens fælles udspil. Loven træder i kraft den 1. juli Forårspakke 2.0 giver lavere skat på arbejde Det har gennem flere år været et prioriteret mål for Dansk Erhverv at få nedsat skatten på arbejdsindkomst. Med Forårspakke 2.0 blev der taget et betydeligt første skridt til lavere skat på arbejde. Dertil bidrager skattereformen til en udvidelse af købekraften ved at være underfinansieret de første par år. Forårspakken kom desværre også til at indeholde nogle uheldige elementer. Blandt andet i form af den administrativt byrdefulde afgift på mættet fedt, loft over indbetaling på selvstændiges pensionsopsparing samt den meget udskældte multimedieskat. EU s servicedirektiv giver nye muligheder for servicesektoren EU s Servicedirektiv trådte i kraft den 28. december 2009, og direktivet skal skabe et indre marked for handel med serviceydelser. Mange EU-lande opfylder ikke alle direktivets krav. Dansk Erhverv har deltaget i undersøgelser og arbejdet med en bred vifte af interessenter for at lægge pres på for, at det indre marked for serviceydelser kan blive til virkelighed hurtigst muligt. Gode kriseråd til medlemsvirksomhederne Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR, FRR og SKAT udgivet flere pjecer med gode råd til virksomhederne i forbindelse med den økonomiske krise. Pjecerne, der kan downloades fra vores hjemmeside, giver råd om ansættelsesforhold, om plejen af forholdet til banken samt samarbejdet med kunder og kreditorer, herunder SKAT. side 13

14 Dansk Erhvervs organisation I Dansk Erhverv vil vi gerne være tæt på medlemmerne. Men virksomheder og brancher har forskellige vilkår og behov. Derfor har vi valgt en organisationsform med fire markeder, der hver især har et stærkt medlemsfokus: Handel Handelsmarkedet omfatter de toneangivende virksomheder og brancher inden for engros- og detailhandel. Engrosvirksomhederne agerer på B2B markedet og leverer alt fra medicin og fødevarer til industrielle underleverancer som for eksempel maskiner, komponenter og råvarer. Inden for detailhandlen repræsenterer vi de kendte butikker fra gadebilledet, den unikke specialhandel samt e-handlen. På den politiske front arbejder vi for at skabe de bedst mulige rammevilkår for handelsvirksomhederne inden for områder som fødevarer, arbejdsmiljø, forbrugerforhold, miljø, erhvervsvilkår både i Danmark og i EU. Derudover arbejder vi også med internationale emner som frihandel og kvoteordninger. Transport Transportmarkedet udgøres af virksomheder inden for spedition, logistik og vognmandsbranchen. Et særligt politisk fokusområde for transportmarkedet er infrastruktur og innovation, hvor vi i tæt samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Transport & Logistik samt Danske Speditører arbejder for bedre rammevilkår for transporterhvervet. Med fokus på emner som trængsel og fremkommelighed i byerne arbejder vi for transportløsninger, der tilgodeser detailhandelens, engroshandelens, vognmændenes, speditørernes og de offentlige myndigheders fælles interesser. side 14

15 Oplevelse og velfærd Oplevelses- og velfærdserhvervene er i Dansk Erhverv samlet i markedet for oplevelser og velfærd, der repræsenterer brancheforeninger og virksomheder inden for turist- og oplevelseserhverv, privat sundhed samt socialområdet. Medlemmerne er blandt andre hoteller, restauranter, øvrige turist- og oplevelseserhverv som rejsebureauer, spil, fitness-centre, sportsklubber, filmproducenter, museer og teatre. På velfærdsområdet har vi bl.a. privathospitaler- og klinikker, virksomheder inden for sundhedsfremme, sociale botilbud samt velgørende organisationer. Dansk Erhvervs mål er at give virksomheder inden for oplevelses- og velfærdserhvervene de bedste vilkår for at udvikle sig forretningsmæssigt. Et væsentligt fokusområde for markedet er det daglige arbejde for, at udviklingen af velfærdssamfundet sker i en stærk og tillidsfuld alliance mellem den offentlige og den private sektor. Det gør vi ved at arbejde politisk og juridisk for, at konkurrencevilkårene for de private virksomheder forbedres gennem blandt andet bedre information til borgerne om deres rettigheder samt at arbejde for flere og fair udbud. Rådgivning og videnservice Dansk Erhverv har den største platform for videnservice og rådgivning i Danmark. En tredjedel af den private sektors værditilvækst skabes inden for videnservice, selvom området kun beskæftiger 15 procent af det samlede antal i den private sektor. Samtidig er eksporten af videnservice steget med 30 procent over de seneste tre år. Rådgivningsmarkedet består af virksomheder, der producerer og sælger viden. Her finder man it-rådgivere, ejendomsmæglere, reklame og pr-bureauer, advokater, revisorer og designere. Vi samler også en række servicebrancher som vikarbureauer og virksomheder som post-, avis- og reklamedistributører samt call-centre. side 15

16 bestyrelse Nærværende oversigt viser bestyrelsens sammensætning som den ser ud frem til den 18. maj Poul-Erik Pedersen Torben Qvist 1. næstformand Honeywell A/S Michael Kjær 2. næstformand F Group A/S Allan L. Agerholm Crowne Plaza Copenhagen Towers Ghita Astrup Nycomed Danmark ApS Jan Bonde Nomeco A/S Claus Winberg Synoptik Danmark A/S Jens Zimmer Christensen Direktør, Hotel Maritime APS Michael Christiansen Fakta A/S Lisbeth Dalgaard Købmand, SuperBest Leif N. Dircksen Hydropower A/S Stig Due Partner, KPMG Torben Sneve Adecco A/S Henrik Gundelach Koncernchef, Dagrofa A/S Morten Hammerich Fazer Amica Danmark A/S side 16

17 Jørgen Egeskov Jensen Vognmand, Vamdrup Specialtransport ApS Leo Jensen Vognmand, Vognmandsforretningen Leo Jensen Frederikssund A/S Henrik Kirketerp Direktør, Dansk Supermarked A/S Jørgen Rubæk Krebs Skohandler, Zjoos Niels Chr. Larsen Direktør, DHL Freight (Denmark) A/S Freddy Lauridsen Silvan-kæden Carl Lauritzen Vognmand, Nordjysk Forretnings- og Industrirenovation Terje List Matas A/S Steffen Lüders Adm. direktør Mannov A/S Birthe Madsen Star Tour A/S Lars Monrad-Gylling KMD A/S Jack Nielsen Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Martin Storm 3M A/S Per Søndergaard Indehaver, Inba ApS Nic Thielsen Direktør, CSC Danmark A/S Dansk Erhvervs bestyrelse har 34 medlemmer. En del af dem udgør bestyrelsen i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der varetager de DA-relaterede aktiviteter. Disse medlemmer er markeret med. Kim Østrup Vicedirektør, IBM Danmark A/S Peter From Direktør, Andreas Jennow A/S Jes Herbert Observatør Direktør, Bring CityMail Denmark A/S Ernst Lykke Nielsen Observatør Bording Data A/S side 17

18 medarbejdere Direktionen Jens Klarskov Katia Knipschildt Østergaard Direktør Laurits Rønn Direktør Christian T. Ingemann Direktør Direktionssekretariat Økonomi og regnskab Jonas Wilstrup Sekretariatschef Jeanette Rohd Gernsøe Direktionssekretær Lotte Holmstrup Direktionssekretær Martin Barfoed Jens Rask Økonomidirektør Alice Hansen Sekretariatsmedarbejder Annette Bergmann Fondsadministrator Birgit Mathiasen Regnskabsassistent Birgitte Binzer Bjart Auglend Allround bogholder Carsten Emil Søgaard Controller Daniel Rindholt Balle Dorthe Drejer Jensen Regnskabsassistent Emilie Husted Frank Lyhne Freja Breiting Lars Bergstrøm Teamchef Lene Hartmann Jensen Sekretariatsmedarbejder Lene Hjerrild Sekretariatsmedarbejder Louise Wulff Regnskabsassistent Maj-Britt Klingenberg Regnskabsassistent Malene Mamsen Controller Intern service Mia Boesen Mia Varnholst Mona Balle Kreditorbogholder Peter Ravn-Olesen Teamchef Susan Hilstrøm Regnskabsassistent Tom Jenkins Teamchef Vibeke Mose Nielsen Regnskabsassistent Yvonne C. Hansen Josephine af Rosenborg Intern Servicechef Kirsten Ejberg Jensen Receptionist Sandra Bossen Receptionist IT Birgitte Halkjær Receptionist Carina Madsen Eskesen Elev Adam Parker Piccolo Anders Larsson Piccolo Tony Andreasen Servicetekniker Suzanne Roager IT Chef Elisabeth Klinte IT Medarbejder Ivan Miransky IT Medarbejder Kim Sørensen IT Driftansvarlig Michael Nielsen IT Medarbejder Rikke Østrup Hansen IT Konsulent Kommercielle produkter Banquetten Claes Dalhoff Jensen Chef for Kommercielle Produkter Stig Skibsby Legaliseringschef Peder Kamp Legaliseringskonsulent Nat Valente Konsulent Ninna Wicki Stryhn Mette Herskind Lone Andersen Legaliseringskonsulent Lillian Agergaard Legaliseringskonsulent Søren Elley Calundann Banquetchef Daljeet Singh Servicemedarbejder side 18

19 Handel Daniel Olesen Banquetmedarbejder Jeanne Pedersen Banquetmedarbejder Lars Skriver Anita Nielsen Kantineleder Emerita Nielsen Køkkenassistent Sylvia Jensen Køkkenassistent Henrik Hyltoft Markedsdirektør Steen Rytlig Branchedirektør Camilla Kongskov Larsen Erhvervspolitisk konsulent Finn Budolph- Larsen Gorm Johansen Hanne Lykke Paans Sekretær Helene Niemann Ogstrup Advokat Jakob Lamm Zeuthen Miljøchef Jeanette Vallat Advokat Josefine Thrane Sletten Juridisk konsulent Julie Holck ErhvervsPhDstipendiat Kate Elmvang Sloth Chefsekretær Katrine Bocianski Arbejdsretskonsulent Kis Sørensen Sekretær Lars Alexander Borke Procesdirektør, advokat Lars Quistgaard Bay Advokat, chefkonsulent Lone Rasmussen Fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lotte Engbæk Larsen Fødevarechef Mads Ib Holm Schneider Mads Juul Jørgensen Advokat Maja Lynge Hansen Elev Maria Ele Lund Barfoed Maria Elisabeth Reimer Rasmussen Maria Mølgaard Berg Erhvervspolitisk konsulent Marianne Andersen, advokat Marlén Sandvik Koordinator Mette Appelsø Sekretær Mette Feifer Michael Hegelund Nielsen Rådgivning og videnservice Michael Ostenfeld Mie Yung Glockmann Konsulent Peter Steentoft Advokat Sidsel Furbo Bach Sven Petersen Erhvervsjuridisk fagchef, advokat Thomas Klit Christensen Juridisk konsulent Tina Lund Fruelund Erhvervspolitisk konsulent Torben E. Hoffmann Rosenstock Juridisk konsulent Trine Katborg Davidsen Erhvervspolitisk konsulent, cand. merc.jur. Lene Court-Payen Markedsdirektør, advokat Jannik Schack Linnemann Forsknings politisk chef Anette Hertz Anna Mølgaard Hansen Anne-Marie Olsen, Advokat Camilla Mondrup Topp Christa Kofoed Christian Ohm Claus Møller Olsen Advokat Craig Till Sekretariatschef Emilie Wedell- Wedellsborg Erhvervspolitisk konsulent Flemming Martinussen Advokat Frederik Brocks, advokat Frederikke Thye Gitte Pleidrup Branchesekretær Jakob Tietge Lene Hjort Juridisk konsulent Lotte Dickow Schmidth Advokat Lotte Odgaard Jacobsen Maria Vegger Bjerrehuus Juridisk konsulent Mette Grønne Nielsen Sekretær Mette Marie Stæhr Erhvervspolitisk konsulent Pembe Yilmaz Elev Peter Andreas Lemmich Tina Bøggild Juridisk konsulent Trine Schiørring Plesner Advokat, chefkonsulent side 19

20 Oplevelse og velfærd Ulla Brandt Advokat Morten Brustad Markedsdirektør, advokat Christian Sestoft Markedschef, cand. polit. Anders Roskvist Vind Petersen Anne Rugaard, advokat Betina Hansen Christian Ankerstjerne Konsulent Christina Krarup Jespersen Henriette Nyrum Sekretær Jannie Merete Pedersen Rikke Dencker Broch Jesper Bøgh Christensen Juridisk konsulent Karina Rasmussen, advokat Lone Rye Bjørnslev Sekretær Maja K. Christensen Elev Malia Barrou Juridisk konsulent Marianne Kragh, uddannelse Marie Louise Larsen Advokat Marie Louise Løvengreen Rasmussen Chef for Offentlig-Privat samarbejde Martin Jørgensen Martin Koch Pedersen Sekretariatschef for Brf. for Privathospitaler og Klinikker Minette Jensenius Sekretær Monica Hasanpour Transport Naomi Pagh Abudi Pernille Lethare Madsen Advokatsekretær Stinne Cecilie Hjorth-Andersen Chef for offentligprivat samarbejde Tine Skriver Martin Aabak Markedsdirektør Anja Skibsted Thomsen Sekretær Jesper Kaae Souschef Lone Juul Mortensen Advokatsekretær Maria Nymann Jurist Marie Louise Thorstensen Politisk konsulent Pernille Bredgaard Høeg Uddannelseskoordinator Politisk økonomisk Peter Rejnholdt Petersen Rasmus Køie Advokat Rasmus Schultz Holbæk Rikke Dencker Broch Rune Wiborg Sanne Kristensen Chefsekretær Thomas Henriksen Uddannelseskoordinator Jens Brendstrup Cheføkonom, underdirektør Anne Gram Erhvervspolitisk konsulent Bo Sandberg Skattepolitisk chef Emil Simon Sierczynski Erhvervspolitisk medarbejder Jan Christensen Regional erhvervsudvikling Jesper Højte Stenbæk Mathias Borritz Milfeldt Makroøkonomisk medarbejder Mette Vadstrup Klimachef HR og arbejdsmiljø Mira Lie Nielsen Morten Pedersen Analysemedarbejder Peter Skov Olsen Analysemedarbejder Pia Hanne Hansen Konsulent Sune Vedel Kok Makroøkonomisk medarbejder Søren Büchmann Petersen Ansvarlig for erhvervs politisk koordinering Søren Friis Larsen Analysechef Torben Mark Pedersen Niels Milling Underdirektør Liselotte Hohwy Stokholm Rikke B. Ørum Chef for HR og arbejdsmiljø Birgitte Meisner Nielsen Fagchef for HR og ledelse Lone Calmar Bech HR- og ledelseskonsulent Martin Darré HR-konsulent Camilla Bogetoft Jensen Arbejdsmiljøkonsulent Emilie Madsbad Lauritzen Arbejdsmiljøkonsulent Niels Kirstein Arbejdsmiljøkonsulent Pia Sørensen Sekretær side 20

Præsentation af Dansk Erhverv

Præsentation af Dansk Erhverv 1 , Vester Farimagsgade Præsentation af, Børsen 2 3 Velkommen til Det er med stor glæde, at vi præsenterer. En erhvervsorganisation med en størrelse og evne til at præge den politiske dagsorden og kompetence

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

fremtiden starter her... årsberetning 2009

fremtiden starter her... årsberetning 2009 fremtiden starter her... årsberetning 2009 2008 2 årsberetning 2008/09 Indhold 04 Forord 06 Videnservice 08 Den globale markedsplads 12 Innovation i oplevelsesøkonomien 14 Arbejdsmarked 16 Finanskrise

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Regn med os. Præsentation af medarbejderne på Landscentret, Økonomi

Regn med os. Præsentation af medarbejderne på Landscentret, Økonomi Regn med os Præsentation af medarbejderne på Landscentret, Økonomi Velkommen til Økonomi Indholdsfortegnelse: Velkommen til Økonomi... 2 ØkonomiIT... 5 Skat... 8 Virksomhedsledelse... 10 Team Virksomhedsøkonomi...11

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Korup Stævne 2009 U17 & U19

Korup Stævne 2009 U17 & U19 Korup Stævne 2009 Program U17 & U19 Lørdag 24/1: U17M indledende, U17A, U17B, U17C Søndag 25/1: U19 og U17M semifinaler og finaler. I Korup Hallen Spillested: Korup Hallen, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Læs mere

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand eller Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Niels Lunde, FSD, årsmøde, 29. oktober 2012 Disposition 1. Indledning 2. Den globale udfordring til

Læs mere