fremtiden starter her... årsberetning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtiden starter her... årsberetning 2010"

Transkript

1 fremtiden starter her... årsberetning

2 årsberetning 2009/10

3 Indhold 04 Forord 06 Danmark som servicesamfund 08 Vejen til et bedre offentlig-privat samspil 10 Ansvarlighed er kommet for at blive 12 Politik til gavn for medlemmerne 14 Dansk Erhvervs organisation 16 Bestyrelsen 18 Medarbejderoversigt 22 Brancheforeninger side 3

4 Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd samt transport. side 4

5 forord Sidste år ved denne tid var udsigterne for Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder endog meget usikre. I dag tyder en række indikatorer på, at billedet er ved at ændre sig til det bedre. Hermed er ikke sagt, at alle vanskeligheder nu ligger bag os. Danmarks samlede produktion blev sidste år formindsket med mere end fem procent, hvilket set i historisk perspektiv er et rekordhøjt tab af velstand på blot ét år. Der kommer til at gå en rum tid, før det tabte er vundet ind igen. Også mange af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har oplevet nogle svære år og en hel del står stadig over for vanskelige udfordringer hver dag. Tilliden så småt på vej tilbage I den seneste tid har vi imidlertid set indikationer på, at mildere vinde er på vej over den danske økonomi. Skattelettelserne har givet danskerne flere penge til rådighed, og sammen med den fortsat lave rente har de bidraget til, at familierne har fået øget tillid til den økonomiske situation. Det private forbrug vokser derfor nu igen efter et par meget sløje år. De positive tegn i dansk økonomi ændrer imidlertid ikke på, at krisen både har været uhyre bekostelig og desuden har skærpet de udfordringer, Danmark står over for. Store krav til politikken Regeringer kloden over har de seneste år tilført den globale økonomi milliarder af dollar, pund, euro og kroner. På den ene side har de mange statsmidler bidraget til at afbøde de værste virkninger af krisen. Men på den anden side er prisen en stærkt stigende offentlig gæld, som Danmark også bliver belastet af. På det seneste har vi i tilfældet Grækenland set, hvor galt det kan gå, hvis et land ikke fører en tilstrækkelig disciplineret økonomisk politik. Kravene til den førte politik er således øget. Kombineret med blandt andet en offentlig sektor, der aldrig har været større, alt for mange unge uden en videregående uddannelse, stigende konkurrencepres fra globaliseringen og en svag dansk produktivitet er det indlysende, at samfundsreformer og nytænkning er nødvendige. det er offentlig-privat samarbejde, hvor nytænkning og brud med gamle dogmer står på dagsordenen. Endelig sætter vi fokus på virksomhedernes sociale ansvarlighed også kaldet CSR der også er et tema med betydning for virksomhedernes mulighed for at agere i et moderne samfund. Danmark 2020 For Dansk Erhverv er diskussionen om, hvordan vi skaber velstand, langt mere interessant end at fokusere på, hvordan vi fordeler vores velfærd. Skabelsen af velstand er forudsætningen for velfærd. I erkendelse heraf nedsatte vi i slutningen af 2009 Servicesektorens Visionsråd, som siden har haft til opgave at analysere de langsigtede udfordringer for dansk økonomi med særlig fokus på, hvordan vi kan indhente det vækstefterslæb, Danmark i dag står med. I dag lægger Servicesektorens Visionsråd så sine analyser og løsningsforslag frem i en rapport, der er et bidrag til debatten om, hvad Danmark skal leve af. God læselyst! Det vil også kunne mærkes i mange af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, selv om effekterne vil variere på tværs af brancher. Samfundsreformer, OPS og CSR Derfor er samfundsreformer ét af Dansk Erhvervs prioriterede politikområder i indeværende år. Ét an- Poul-Erik Pedersen Formand Jens Klarskov Adm. direktør side 5

6 TEMA: Servicesamfundet Danmark som servicesamfund Viden- og servicevirksomhederne holder sammen på samfundet. De er til stede overalt i hverdagen og har afgørende betydning for vores velstand og vækstmuligheder. Fra industri til service De fleste mennesker har deres arbejdsplads inden for serviceområdet. Men service er ikke altid let at visualisere eller definere. Så er det lettere at tænke på et samlebånd, en traktor eller en byggeplads. Måske derfor fylder service ikke så meget i erhvervspolitikken eller i diskussionen om, hvad vi skal leve af i fremtiden. 60 procent af alle privatansatte arbejder i en servicevirksomhed, og mens der de sidste 10 år er blevet færre og færre, der arbejder inden for fremstilling, er der blevet flere og flere i servicesektoren. Flere højtuddannede i servicesektoren Service har også overhalet industrien, når det gælder antallet af ansatte, der beskæftiger sig med forskning og udvikling, og ser man bort fra den offentlige sektor, har servicesektoren både den største andel og den hurtigst voksende andel af højtuddannede. Eksport af service blomstrer Vareeksporten overstiger serviceeksporten, men den forholdsmæssige stigning over de sidste år har været markant højere i serviceeksporten. Servicesektoren er altså en sektor, der i stigende grad omfavner internationaliseringens muligheder. Mange nye virksomheder inden for service Servicesektoren er også den sektor, der står for flest nye virksomheder. Over 70 procent af alle nye virksomheder startes inden for service. Denne tendens understreger det markante skifte i tyngden i økonomien fra produktions- til servicevirksomheder. Den økonomiske krise og den øgede globalisering med udflytning af arbejdspladser har accelereret denne udvikling, som man ikke kan forvente vil blive nulstillet af fremtidige opsving. Mange af de industriarbejdspladser, der lukker i disse år, kommer ikke tilbage. Vi må derfor forberede os på, at vi skal leve af noget andet. side 6

7 Hvad skal vi leve af? Det, vi skal leve af, er at udvikle, sælge, distribuere, forædle, markedsføre, designe, osv. Det kræver de rette kompetencer og investeringer i den videninfrastruktur, som er afgørende for, om vi er konkurrencedygtige på disse felter. Hvad er service? Service fylder i dag så meget i samfundet, at det kan være svært at afgrænse og få hold på. Man kunne vælge den simple definition af en servicevirksomhed, der følger Danmark Statistiks branchekoder. Men service breder sig i disse år ud over de traditionelle grænser og ind i brancher, som historisk har været anset som ren industri. Fremtiden starter her Servicesektoren har også udfordringer. Selvom vi er ved at omstille os til at være et viden- og servicesamfund, er der stadigvæk rammevilkår, som ikke er optimale, og regler og regulering, der ikke er opdateret til nye præmisser, men stadigvæk hænger fast i en industritankegang. Det ændrer dog ikke ved, at udviklingen entydigt går i retning af en større samfundsmæssig rolle og betydning for servicesektoren. Der er derfor brug for en mere dynamisk forståelse og en definition, der er i stand til at rumme, at flere og flere virksomheder netop både sælger et produkt og leverer tilhørende serviceydelser. Det, der adskiller en servicevirksomhed fra en produktionsvirksomhed, er dermed ikke så meget det produkt eller den ydelse, der sælges for de bliver oftere og oftere kombineret og smelter sammen men i højere grad det input, der skaber merværdien. Det er mennesker, det handler om Kendetegnende for servicesamfundet og for servicevirksomheden er, at det er humankapitalen, der bestemmer forskellen mellem succes eller fiasko. Det betyder, at det er mennesker, kompetencer, viden og mentalitet, som er afgørende i servicesamfundet og ikke i samme grad jord, maskiner eller det øvrige produktionsapparat. side 7

8 TEMA: Offentlig-privat samarbejde Vejen til et bedre offentlig-privat samarbejde Et stærkt offentlig-privat samarbejde (OPS) er katalysator for vækst og innovation i både den offentlige og i den private sektor. Derfor skal private virksomheder inddrages i udviklingen og leveringen af den offentlige opgaveløsning på flere områder, end tilfældet er i dag. Netop ved at bruge viden, erfaring og de ressourcer, der er i både den offentlige og den private sektor, kan kvaliteten af fremtidens velfærd blive styrket. Fokus på OPS til gavn for medlemmer og samfund OPS er et højt prioriteret område i Dansk Erhverv, og med valget af OPS som tværgående hustema, har vi skærpet vores viden om de udfordringer, som en meget bred medlemskreds står over for på området. Arbejdet har ført til politiske møder og dialog, nye og spændende politiske forslag og konkrete medlemstilbud, som kan styrke leverandørernes kontakt til potentielle kunder i den offentlige sektor. Frugtbar dialog med det offentlige Det er centralt for vores arbejde med OPS, at det sker i samarbejde med det offentlige og ikke mod det offentlige. Alt for ofte har erhvervslivet og den offentlige sektor arbejdet mod hinanden. Derfor har vi indledt et tæt samarbejde med Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI). Vi er bestemt ikke enige om alt, men der ingen tvivl om, at samarbejdet har været en gevinst for os i vores arbejde. Det er ikke mindst, når vi opnår en større forståelse over for den offentlige part og dens kultur, at de reelle skridt mod øget brug af private leverandører bliver taget. Men selvom den gode dialog er helt afgørende, skal der naturligvis følges op med økonomiske sanktioner, hvis ikke udbudsregler m.v. bliver overholdt. Det er en hårfin balance, hvor vi på den ene side virkelig ønsker den tætte dialog, men hvor vi også må sige fra, når enkelte kommuner gang på gang ikke overholder reglerne. Kulturforståelse skaber bedre samarbejde I samarbejdet med SKI har vi opnået helt konkrete resultater. Det mest synlige resultat var årets største konference om OPS OPdagen09. Budskabet fra talerne til de 700 deltagere fra både offentlige og private aktører var klart: Lær og forstå de kulturelle forskelle, der er mellem de private virksomheder og de offentlige myndigheder. Uden den forståelse er det nemlig svært at forestille sig et vellykket samarbejde mellem det offentlige og det private. Kurser og seminarer til inspiration og læring Dansk Erhverv og SKI har desuden indgået en samarbejdsaftale, der blandt andet betyder, at SKI vil afholde orienteringsmøder for Dansk Erhvervs medlemmer, invitere Dansk Erhvervs medlemmer til leverandørorienteringsmøder forud for alle relevante udbud samt løbende holde os orienteret om aktuelle tiltag, nyheder m.v. side 8

9 Dansk Erhverv har desuden afholdt en række arrangementer med fokus på specifikke OPS-problemstillinger. Her kan nævnes udbudskurser målrettet enkelte brancher samt en konference om fremtidens jobcentre, hvor private leverandører og jobcentrene blev inviteret til en dialog om de nye jobcentre samt en dialog om, hvilke barrierer, der hindrer en øget brug af private leverandører. Leverandørkatalog skaber synlighed over for kunderne Som led i vores arbejde for at sikre bedre vilkår for OPS lancerer vi et elektronisk leverandørkatalog. Kataloget skal gøre det nemmere for det offentlige at finde frem til private leverandører, der allerede samarbejder med det offentlige eller ønsker at etablere et samarbejde. Bliv inspireret af de gode eksempler Det er helt afgørende, at der bliver skabt øget kendskab til gode eksempler på offentlig-privat samarbejde. Dansk Erhverv har derfor løbende indsamlet gode cases blandt vores virksomheder og præsenteret et udsnit af disse gode historier i en samlet publikation, der netop skal underbygge, hvordan et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører sikrer en bedre opgaveløsning. Publikationen kan downloades på vores hjemmeside eller fås ved henvendelse til Dansk Erhverv. side 9

10 TEMA: Corporate Social Responsibility Ansvarlighed er kommet for at blive Erhvervslivets samfundsansvar er for alvor kommet på dagsordenen. I dag er Corporate Social Responsibility (CSR) et anerkendt konkurrenceparameter, som danske virksomheder kan bruge til at positionere sig på det globale marked såvel som det danske. Dansk Erhverv følger udviklingen af CSR-området tæt og bidrager til at forme samfundsdebatten. Ansvarlighed betaler sig Virksomheder og erhvervsliv oplever i stigende grad, at forbrugere og offentlighed har en forventning om, at virksomhederne handler mere ansvarligt og bliver bedre til at kommunikere om deres konkrete indsats på området. Virksomhederne kan således bruge CSR-arbejdet til at differentiere sig fra konkurrenterne i markedet. Det betyder også, at virksomhederne handler ansvarligt uden det behøver at koste på bundlinjen. Principper for ansvarlighed Dansk Erhverv arbejder med ansvarlighed som en politisk rammebetingelse og som et redskab, der kan bruges af medlemmerne i deres dagligdag. Vores indsats på ansvarlighedsområdet er forankret i fire grundlæggende principper om: at indsatsen skal være frivillig, at der er mange (rigtige) måder at gribe spørgsmålet an, og at man derfor skal finde den måde, der giver bedst mening for den enkelte virksomhed, at arbejdet skal ses som en proces, der ikke på forhånd har et endelig fastlagt mål, men mere handler om bevidstgørelse og løbende forbedringer, samt at arbejdet med ansvarlighed når længst, hvis det bruges strategisk af den enkelte virksomhed. For Dansk Erhverv er det vigtigt at bidrage til, at vores medlemmer får de nødvendige informationer og værktøjer, der kan anvendes i arbejdet med ansvarlighed. I den sammenhæng har vi blandt andet afholdt et seminar om god selskabsledelse samt om den oplysningspligt for virksomheders samfundsansvar, som er trådt i kraft for de 1100 største virksomheder i Danmark. Klimaet på dagsordenen i 2009 I 2009 var Danmark vært for den internationale klimakonference COP15. For mange virksomheder var det derfor naturligt at sætte særligt fokus på ansvarlighed og klima i det forløbne år. Virksomhedernes ansvar og muligheder for at sikre bæredygtig vækst var også en del af de overordnede temaer for Dansk Erhvervs aktiviteter under COP15 i december i København. Der er penge i bæredygtighed På Børsen satte vi danske og internationale virksomheder og journalister stævne til flere debatarrangementer, morgenmøder og konferencer. Deltagerne havde blandt andet fornøjelsen af at møde den anerkendte professor i multinational ledelse C.K. Prahalad. Han er ikke i tvivl om, at de virksomheder, der viser samfundsansvar og tilslutter sig de strengeste regelsæt for bæredygtighed, vil vinde: Det koster måske lidt, men man kan sammenligne bæredygtighed med kvalitetsstyring for 25 år siden. Ingen stiller i dag spørgsmålstegn ved, at det kan betale sig at levere et kvalitetsprodukt. Det samme gælder bæredygtighed, siger Prahalad og uddyber: Hvordan kan for eksempel arbejdet med at reducere energiforbruget i dine bygninger nogensinde blive en udgift? Det er måske en initialinvestering, men på sigt vil du vinde, lyder budskabet fra Harvardprofessoren. Ud over arrangementerne på Børsen havde Dansk Erhverv en velbesøgt stand ved COP15 i Bella Center, hvor vi i samarbejde med en række branchemedlemmer gav de mange danske og internationale gæster indblik i danske virksomheders klimainitiativer. side 10

11 COP15 og erhvervsklimastrategi Forud for klimatopmødet præsenterede regeringen en dansk erhvervsklimastrategi. Dansk Erhverv sad med ved bordet i det tilhørende erhvervsklimapanel og fulgte arbejdet med erhvervsklimastrategien på tæt hold. Dansk Erhverv samarbejder om CSR For at styrke vores arbejde med CSR er Dansk Erhverv medlem af flere råd, herunder: Rådet for Samfundsansvar Rådet for Bæredygtig Erhvervs udvikling samt medlem af bestyrelsen for Dansk Initiativ for Etisk Handel Endvidere har Dansk Erhverv samarbejdet med Fair Trade Danmark om at sætte fokus på udbredelsen af fairtrade-produkter. Kom godt i gang med klimaarbejdet Der er et stigende fokus på klimavenlige produkter og ydelser, og mange virksomheder ønsker at reducere deres CO2-udslip og samtidig sende et signal om, at man tager klimaudfordringerne seriøst. Det kan godt betale sig. Det er ikke kun miljøet, der får gavn af en aktiv indsats klimaområdet; effekten kan også ses direkte på bundlinjen. For at hjælpe virksomhederne til at komme godt i gang med klimaarbejdet har Dansk Erhverv udarbejdet en otte trins guide, som kan downloades fra vores hjemmeside. I Dansk Erhverv har vi fulgt guiden og gennemført et miljøprojekt med en række ressourcebesparende initiativer. Det har medført, at Dansk Erhverv i de første seks måneder af 2009 sparede naturen for 42 tons CO2. side 11

12 TEMA: Politiske resultater Politik til gavn for medlemmerne Den økonomiske krise satte sit præg på Dansk Erhvervs politiske indsats i 2009, hvor højkonjunkturen blev afløst af et kraftigt tilbageslag med et fald i BNP på mere end fem procent. Dansk Erhverv har sat ind på flere fronter for at bidrage til at styrke dansk økonomi og for at hjælpe vores medlemsvirksomheder gennem krisen. Vækstpakker sætter gang i hjulene Dansk Erhverv har lanceret flere idéer til vækstpakker. Vi foreslog blandt andet at fremrykke offentlige investeringer, der giver en varig forbedring af danske virksomheders konkurrenceevne. SP-midlerne blev frigivet, der blev indført en støtteordning til bygningsrenoveringer, og vi fik et forlig om grøn transportpolitik, der fremrykker investeringer i infrastrukturen. Derudover kom finansloven 2010 til at indeholde øgede offentlige investeringer samt en erhvervspakke på samlet 4 mia. kr. I forbindelse med aftalen om globaliseringsmidlerne blev 760 mio. kr. øremærket til en ny grøn fond til erhvervsmæssig fornyelse. side 12

13 Hjælp til virksomheder i likviditets- og kreditklemme Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser i 2009 har dokumenteret, at mange virksomheder lider under alvorlige likviditetsproblemer og står i en kreditklemme i forhold til banksektoren. Dansk Erhverv præsenterede derfor en idé om at lette virksomhedernes likviditetsproblemer ved at forlænge fristerne for afregning af moms, arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. Regeringen indførte i løbet af 2009 en sådan ordning. Som led i finanslovsaftalen 2010 blev det i øvrigt som foreslået af Dansk Erhverv besluttet at forlænge afregningsfristerne for A-skat i Arbejdsmarkedsreform skal stabilisere dansk økonomi Arbejdsmarkedskommissionen offentligjorde i sensommeren 2009 en række anbefalinger til styrkelse af det danske arbejdsmarked. Dansk Erhverv deler anbefalingerne og uanset, at de politiske muligheder i øjeblikket er begrænsede, vil Dansk Erhverv fortsat gøre opmærksom på behovet for reformer. Historisk forlig om lukkelov Der blev i december indgået politisk forlig om lukkeloven. Dansk Erhverv fremlagde sammen med brancheforeninger og virksomheder i sommeren 2009 et historisk fælles udspil om lukkeloven. Det er positivt, at regeringens udspil til ny lukkelov i store træk fulgte detailhandelens fælles udspil. Loven træder i kraft den 1. juli Forårspakke 2.0 giver lavere skat på arbejde Det har gennem flere år været et prioriteret mål for Dansk Erhverv at få nedsat skatten på arbejdsindkomst. Med Forårspakke 2.0 blev der taget et betydeligt første skridt til lavere skat på arbejde. Dertil bidrager skattereformen til en udvidelse af købekraften ved at være underfinansieret de første par år. Forårspakken kom desværre også til at indeholde nogle uheldige elementer. Blandt andet i form af den administrativt byrdefulde afgift på mættet fedt, loft over indbetaling på selvstændiges pensionsopsparing samt den meget udskældte multimedieskat. EU s servicedirektiv giver nye muligheder for servicesektoren EU s Servicedirektiv trådte i kraft den 28. december 2009, og direktivet skal skabe et indre marked for handel med serviceydelser. Mange EU-lande opfylder ikke alle direktivets krav. Dansk Erhverv har deltaget i undersøgelser og arbejdet med en bred vifte af interessenter for at lægge pres på for, at det indre marked for serviceydelser kan blive til virkelighed hurtigst muligt. Gode kriseråd til medlemsvirksomhederne Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR, FRR og SKAT udgivet flere pjecer med gode råd til virksomhederne i forbindelse med den økonomiske krise. Pjecerne, der kan downloades fra vores hjemmeside, giver råd om ansættelsesforhold, om plejen af forholdet til banken samt samarbejdet med kunder og kreditorer, herunder SKAT. side 13

14 Dansk Erhvervs organisation I Dansk Erhverv vil vi gerne være tæt på medlemmerne. Men virksomheder og brancher har forskellige vilkår og behov. Derfor har vi valgt en organisationsform med fire markeder, der hver især har et stærkt medlemsfokus: Handel Handelsmarkedet omfatter de toneangivende virksomheder og brancher inden for engros- og detailhandel. Engrosvirksomhederne agerer på B2B markedet og leverer alt fra medicin og fødevarer til industrielle underleverancer som for eksempel maskiner, komponenter og råvarer. Inden for detailhandlen repræsenterer vi de kendte butikker fra gadebilledet, den unikke specialhandel samt e-handlen. På den politiske front arbejder vi for at skabe de bedst mulige rammevilkår for handelsvirksomhederne inden for områder som fødevarer, arbejdsmiljø, forbrugerforhold, miljø, erhvervsvilkår både i Danmark og i EU. Derudover arbejder vi også med internationale emner som frihandel og kvoteordninger. Transport Transportmarkedet udgøres af virksomheder inden for spedition, logistik og vognmandsbranchen. Et særligt politisk fokusområde for transportmarkedet er infrastruktur og innovation, hvor vi i tæt samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Transport & Logistik samt Danske Speditører arbejder for bedre rammevilkår for transporterhvervet. Med fokus på emner som trængsel og fremkommelighed i byerne arbejder vi for transportløsninger, der tilgodeser detailhandelens, engroshandelens, vognmændenes, speditørernes og de offentlige myndigheders fælles interesser. side 14

15 Oplevelse og velfærd Oplevelses- og velfærdserhvervene er i Dansk Erhverv samlet i markedet for oplevelser og velfærd, der repræsenterer brancheforeninger og virksomheder inden for turist- og oplevelseserhverv, privat sundhed samt socialområdet. Medlemmerne er blandt andre hoteller, restauranter, øvrige turist- og oplevelseserhverv som rejsebureauer, spil, fitness-centre, sportsklubber, filmproducenter, museer og teatre. På velfærdsområdet har vi bl.a. privathospitaler- og klinikker, virksomheder inden for sundhedsfremme, sociale botilbud samt velgørende organisationer. Dansk Erhvervs mål er at give virksomheder inden for oplevelses- og velfærdserhvervene de bedste vilkår for at udvikle sig forretningsmæssigt. Et væsentligt fokusområde for markedet er det daglige arbejde for, at udviklingen af velfærdssamfundet sker i en stærk og tillidsfuld alliance mellem den offentlige og den private sektor. Det gør vi ved at arbejde politisk og juridisk for, at konkurrencevilkårene for de private virksomheder forbedres gennem blandt andet bedre information til borgerne om deres rettigheder samt at arbejde for flere og fair udbud. Rådgivning og videnservice Dansk Erhverv har den største platform for videnservice og rådgivning i Danmark. En tredjedel af den private sektors værditilvækst skabes inden for videnservice, selvom området kun beskæftiger 15 procent af det samlede antal i den private sektor. Samtidig er eksporten af videnservice steget med 30 procent over de seneste tre år. Rådgivningsmarkedet består af virksomheder, der producerer og sælger viden. Her finder man it-rådgivere, ejendomsmæglere, reklame og pr-bureauer, advokater, revisorer og designere. Vi samler også en række servicebrancher som vikarbureauer og virksomheder som post-, avis- og reklamedistributører samt call-centre. side 15

16 bestyrelse Nærværende oversigt viser bestyrelsens sammensætning som den ser ud frem til den 18. maj Poul-Erik Pedersen Torben Qvist 1. næstformand Honeywell A/S Michael Kjær 2. næstformand F Group A/S Allan L. Agerholm Crowne Plaza Copenhagen Towers Ghita Astrup Nycomed Danmark ApS Jan Bonde Nomeco A/S Claus Winberg Synoptik Danmark A/S Jens Zimmer Christensen Direktør, Hotel Maritime APS Michael Christiansen Fakta A/S Lisbeth Dalgaard Købmand, SuperBest Leif N. Dircksen Hydropower A/S Stig Due Partner, KPMG Torben Sneve Adecco A/S Henrik Gundelach Koncernchef, Dagrofa A/S Morten Hammerich Fazer Amica Danmark A/S side 16

17 Jørgen Egeskov Jensen Vognmand, Vamdrup Specialtransport ApS Leo Jensen Vognmand, Vognmandsforretningen Leo Jensen Frederikssund A/S Henrik Kirketerp Direktør, Dansk Supermarked A/S Jørgen Rubæk Krebs Skohandler, Zjoos Niels Chr. Larsen Direktør, DHL Freight (Denmark) A/S Freddy Lauridsen Silvan-kæden Carl Lauritzen Vognmand, Nordjysk Forretnings- og Industrirenovation Terje List Matas A/S Steffen Lüders Adm. direktør Mannov A/S Birthe Madsen Star Tour A/S Lars Monrad-Gylling KMD A/S Jack Nielsen Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Martin Storm 3M A/S Per Søndergaard Indehaver, Inba ApS Nic Thielsen Direktør, CSC Danmark A/S Dansk Erhvervs bestyrelse har 34 medlemmer. En del af dem udgør bestyrelsen i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der varetager de DA-relaterede aktiviteter. Disse medlemmer er markeret med. Kim Østrup Vicedirektør, IBM Danmark A/S Peter From Direktør, Andreas Jennow A/S Jes Herbert Observatør Direktør, Bring CityMail Denmark A/S Ernst Lykke Nielsen Observatør Bording Data A/S side 17

18 medarbejdere Direktionen Jens Klarskov Katia Knipschildt Østergaard Direktør Laurits Rønn Direktør Christian T. Ingemann Direktør Direktionssekretariat Økonomi og regnskab Jonas Wilstrup Sekretariatschef Jeanette Rohd Gernsøe Direktionssekretær Lotte Holmstrup Direktionssekretær Martin Barfoed Jens Rask Økonomidirektør Alice Hansen Sekretariatsmedarbejder Annette Bergmann Fondsadministrator Birgit Mathiasen Regnskabsassistent Birgitte Binzer Bjart Auglend Allround bogholder Carsten Emil Søgaard Controller Daniel Rindholt Balle Dorthe Drejer Jensen Regnskabsassistent Emilie Husted Frank Lyhne Freja Breiting Lars Bergstrøm Teamchef Lene Hartmann Jensen Sekretariatsmedarbejder Lene Hjerrild Sekretariatsmedarbejder Louise Wulff Regnskabsassistent Maj-Britt Klingenberg Regnskabsassistent Malene Mamsen Controller Intern service Mia Boesen Mia Varnholst Mona Balle Kreditorbogholder Peter Ravn-Olesen Teamchef Susan Hilstrøm Regnskabsassistent Tom Jenkins Teamchef Vibeke Mose Nielsen Regnskabsassistent Yvonne C. Hansen Josephine af Rosenborg Intern Servicechef Kirsten Ejberg Jensen Receptionist Sandra Bossen Receptionist IT Birgitte Halkjær Receptionist Carina Madsen Eskesen Elev Adam Parker Piccolo Anders Larsson Piccolo Tony Andreasen Servicetekniker Suzanne Roager IT Chef Elisabeth Klinte IT Medarbejder Ivan Miransky IT Medarbejder Kim Sørensen IT Driftansvarlig Michael Nielsen IT Medarbejder Rikke Østrup Hansen IT Konsulent Kommercielle produkter Banquetten Claes Dalhoff Jensen Chef for Kommercielle Produkter Stig Skibsby Legaliseringschef Peder Kamp Legaliseringskonsulent Nat Valente Konsulent Ninna Wicki Stryhn Mette Herskind Lone Andersen Legaliseringskonsulent Lillian Agergaard Legaliseringskonsulent Søren Elley Calundann Banquetchef Daljeet Singh Servicemedarbejder side 18

19 Handel Daniel Olesen Banquetmedarbejder Jeanne Pedersen Banquetmedarbejder Lars Skriver Anita Nielsen Kantineleder Emerita Nielsen Køkkenassistent Sylvia Jensen Køkkenassistent Henrik Hyltoft Markedsdirektør Steen Rytlig Branchedirektør Camilla Kongskov Larsen Erhvervspolitisk konsulent Finn Budolph- Larsen Gorm Johansen Hanne Lykke Paans Sekretær Helene Niemann Ogstrup Advokat Jakob Lamm Zeuthen Miljøchef Jeanette Vallat Advokat Josefine Thrane Sletten Juridisk konsulent Julie Holck ErhvervsPhDstipendiat Kate Elmvang Sloth Chefsekretær Katrine Bocianski Arbejdsretskonsulent Kis Sørensen Sekretær Lars Alexander Borke Procesdirektør, advokat Lars Quistgaard Bay Advokat, chefkonsulent Lone Rasmussen Fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lotte Engbæk Larsen Fødevarechef Mads Ib Holm Schneider Mads Juul Jørgensen Advokat Maja Lynge Hansen Elev Maria Ele Lund Barfoed Maria Elisabeth Reimer Rasmussen Maria Mølgaard Berg Erhvervspolitisk konsulent Marianne Andersen, advokat Marlén Sandvik Koordinator Mette Appelsø Sekretær Mette Feifer Michael Hegelund Nielsen Rådgivning og videnservice Michael Ostenfeld Mie Yung Glockmann Konsulent Peter Steentoft Advokat Sidsel Furbo Bach Sven Petersen Erhvervsjuridisk fagchef, advokat Thomas Klit Christensen Juridisk konsulent Tina Lund Fruelund Erhvervspolitisk konsulent Torben E. Hoffmann Rosenstock Juridisk konsulent Trine Katborg Davidsen Erhvervspolitisk konsulent, cand. merc.jur. Lene Court-Payen Markedsdirektør, advokat Jannik Schack Linnemann Forsknings politisk chef Anette Hertz Anna Mølgaard Hansen Anne-Marie Olsen, Advokat Camilla Mondrup Topp Christa Kofoed Christian Ohm Claus Møller Olsen Advokat Craig Till Sekretariatschef Emilie Wedell- Wedellsborg Erhvervspolitisk konsulent Flemming Martinussen Advokat Frederik Brocks, advokat Frederikke Thye Gitte Pleidrup Branchesekretær Jakob Tietge Lene Hjort Juridisk konsulent Lotte Dickow Schmidth Advokat Lotte Odgaard Jacobsen Maria Vegger Bjerrehuus Juridisk konsulent Mette Grønne Nielsen Sekretær Mette Marie Stæhr Erhvervspolitisk konsulent Pembe Yilmaz Elev Peter Andreas Lemmich Tina Bøggild Juridisk konsulent Trine Schiørring Plesner Advokat, chefkonsulent side 19

20 Oplevelse og velfærd Ulla Brandt Advokat Morten Brustad Markedsdirektør, advokat Christian Sestoft Markedschef, cand. polit. Anders Roskvist Vind Petersen Anne Rugaard, advokat Betina Hansen Christian Ankerstjerne Konsulent Christina Krarup Jespersen Henriette Nyrum Sekretær Jannie Merete Pedersen Rikke Dencker Broch Jesper Bøgh Christensen Juridisk konsulent Karina Rasmussen, advokat Lone Rye Bjørnslev Sekretær Maja K. Christensen Elev Malia Barrou Juridisk konsulent Marianne Kragh, uddannelse Marie Louise Larsen Advokat Marie Louise Løvengreen Rasmussen Chef for Offentlig-Privat samarbejde Martin Jørgensen Martin Koch Pedersen Sekretariatschef for Brf. for Privathospitaler og Klinikker Minette Jensenius Sekretær Monica Hasanpour Transport Naomi Pagh Abudi Pernille Lethare Madsen Advokatsekretær Stinne Cecilie Hjorth-Andersen Chef for offentligprivat samarbejde Tine Skriver Martin Aabak Markedsdirektør Anja Skibsted Thomsen Sekretær Jesper Kaae Souschef Lone Juul Mortensen Advokatsekretær Maria Nymann Jurist Marie Louise Thorstensen Politisk konsulent Pernille Bredgaard Høeg Uddannelseskoordinator Politisk økonomisk Peter Rejnholdt Petersen Rasmus Køie Advokat Rasmus Schultz Holbæk Rikke Dencker Broch Rune Wiborg Sanne Kristensen Chefsekretær Thomas Henriksen Uddannelseskoordinator Jens Brendstrup Cheføkonom, underdirektør Anne Gram Erhvervspolitisk konsulent Bo Sandberg Skattepolitisk chef Emil Simon Sierczynski Erhvervspolitisk medarbejder Jan Christensen Regional erhvervsudvikling Jesper Højte Stenbæk Mathias Borritz Milfeldt Makroøkonomisk medarbejder Mette Vadstrup Klimachef HR og arbejdsmiljø Mira Lie Nielsen Morten Pedersen Analysemedarbejder Peter Skov Olsen Analysemedarbejder Pia Hanne Hansen Konsulent Sune Vedel Kok Makroøkonomisk medarbejder Søren Büchmann Petersen Ansvarlig for erhvervs politisk koordinering Søren Friis Larsen Analysechef Torben Mark Pedersen Niels Milling Underdirektør Liselotte Hohwy Stokholm Rikke B. Ørum Chef for HR og arbejdsmiljø Birgitte Meisner Nielsen Fagchef for HR og ledelse Lone Calmar Bech HR- og ledelseskonsulent Martin Darré HR-konsulent Camilla Bogetoft Jensen Arbejdsmiljøkonsulent Emilie Madsbad Lauritzen Arbejdsmiljøkonsulent Niels Kirstein Arbejdsmiljøkonsulent Pia Sørensen Sekretær side 20

Præsentation af Dansk Erhverv

Præsentation af Dansk Erhverv 1 , Vester Farimagsgade Præsentation af, Børsen 2 3 Velkommen til Det er med stor glæde, at vi præsenterer. En erhvervsorganisation med en størrelse og evne til at præge den politiske dagsorden og kompetence

Læs mere

fremtiden starter her... årsberetning

fremtiden starter her... årsberetning fremtiden starter her... årsberetning 2010 årsberetning 2010 Indhold 5 Forord 7 Da væksten kom på dagsordenen 9 Ansvarlige overenskomster 10 HR og ledelse på en brændende platform 12 Krisen har øget efterspørgslen

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr.

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr. Torsdag, den 30. juni Fredag, den 1. juli Lørdag, den 2. juli 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Albjerg, Michael X X X X X X

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Lørdag den 13. september 2014 halvmarathon Agnethe Kähler Kyed 4300 ½marathon --- Amalie Hurup 4690 ½marathon 1:52:02 Amalie Majgaard Lyngeraa 4653 ½marathon

Læs mere

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 1/6 9.00 Mie Kjeldsholm Hansen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Judy Iris Olsen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Brian

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

HD(R) 2. DEL HOVEDOPGAVER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL HOVEDOPGAVER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 19/5 Grethe Fuglsang Lone Stæhr Nielsen Kim Illum Marcussen Jan Paarup 14.30 15.30 Ann-Cecilie Bang Christensen Malene Skafte Jensen Roskilde

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1 Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M Randers Badminton Klub 1 1 Martin Quist Olesen Ikast 3 Jesper Sørensen 4 Anders Buss Jensen Triton 5 Per Busted 6 Erik Pedersen Snejbjerg 7 Jørgen Andersen 8 Michael

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016 RESULTATLISTE Eley-Cup 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 109719 Jonas R. Pedersen 23-006 Næstved Skytteforening 200/14 200/13 400/27 G+P 2 121512 Laurits Mandrup 23-006 Næstved Skytteforening 200/10

Læs mere

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m.

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. 8,6 = 8,84 24.maj 2013 40m 40m d 6 Agge Friis 9,58s +0,0m/s 2012 p 6 Silke

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

1 117 gitte berthel 1963

1 117 gitte berthel 1963 Samlet resultat 1.000 m senior Kvinde 1 117 gitte berthel 1963 00:1:39 3 4 5 6 7 8 9 10 159 jette simonsen 1965 139 Helle Skjoldan 1959 140 Inge Carlé 1956 136 Marianne Søndergaard 1966 TEAM ROSE 158 Helle

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr.

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr. Au2Partsløbet 2016 2. afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 16 Allan Hansen Peter Petersen KR3 1 1 03:49 39,3 31 Steen Petersen Allan Petersen KR6

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

Karlslunde IF. Badmintonafd.

Karlslunde IF. Badmintonafd. Herresingle Senior Mester-række * 1 Jesper Buron 7 Tirsdag kl. 19:30 2 Thomas Gadegaard 16 Tirsdag kl. 20:30 * 3 Christian Jacobsen 4 Morten Henriksen 5 Kristoffer Wrede * 6 Michael Andreassen 8 Tirsdag

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Græsk 1 Hold 1: mandag 12-13 (1453-125), tirsdag 11-12 (1453-125), onsdag 8-10 (1453-125), torsdag 8-9 (1453-125) og fredag 12-13 (1453-131) Studiegruppe 1

Læs mere

ENDELIG EKSAMENSPLAN Master i Positiv Psykologi Vinter 2016/2017

ENDELIG EKSAMENSPLAN Master i Positiv Psykologi Vinter 2016/2017 Dato: 24. januar 2017 Lokale: 2113-341 10:00 10:30 Bo Leervad Christensen Positiv psykologi i ledelse og organisation Ib Ravn Marianne Tolstrup 10:30 11:00 Anna Mette Bonde Pedersen Positiv psykologi i

Læs mere

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373 Carsten Larsen 00:40:31 373 Thomas Kristensen 00:42:27 358 Albert Bruun 00:42:57 300 Jens Pedersen 00:44:32 322 Kasper Bødker 00:44:45 330 Henrik Skøtt 00:46:53 388 Stefan Berg 00:48:22 380 Mads Andreasen

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere