Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)"

Transkript

1 BEK nr 206 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 3 og 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse vedrører frivillig mærkning og præsentation med Nøglehulsmærket af ikkefærdigpakkede fødevarer serveret på spisesteder samt opskrifter. Nøglehulsmærket er knyttet til fødevarers indhold af fedt, sukkerarter, kostfiber og salt i de anførte fødevaregrupper i bilag 2. Kapitel 2 Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer, salt, sukkerarter, kostfiber, færdigpakkede fødevarer, næringsdeklaration, kød (jf. artikel 2, stk. 1, litra f) og plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne. 2) Forarbejdning og uforarbejdede produkter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne. 3) Fiskevarer, tilberedte fiskevarer og levende toskallede bløddyr, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. 4) Madlavningsfedt og madlavningsfedtblandinger som defineret i Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 jf. artikel 78 i bilag VII om smørbare fedtstoffer og tilsvarende produkter. 5) Glutenfri som defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 af 20. januar 2009 vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans. 6) Fuldkorn: Hele kernen af korn eller cerealier (endosperm, kim og klid). Kernen kan være knækket, formalet eller lignende, men bestanddelene skal indgå i samme forhold som den intakte kerne for de respektive cerealier. Fuldkornsdefinitionen dækker cerealierne hvede, spelt, rug, havre, byg, majs, ris, hirse, durra og andre Sorghum-arter. 7) Tilsatte sukkerarter: alle mono- og disakkarider som tilsættes under produktion af fødevarer. Sukkerarter som findes naturligt i honning, sirup, frugtjuice/frugtsaft og frugtkoncentrater omfattes også. 8) Tilsat smag: Tilsætning af krydderier samt aromaer eller fødevareingredienser med aromagivende egenskaber som defineret i Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) Nr. 1334/2008 af 16. de- 1

2 cember 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer. 9) Godkendte nye fødevarer eller nye fødevareingredienser (novel food) med sødende egenskaber som defineret i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser. 10) Konceptstyret spisested: Et konceptstyret spisested indgår som et af flere decentrale spisesteder, som er centralt forbundet. Det er alene den centrale enhed, der varetager ansvaret for produktudvikling, menuplanlægning, menufastsættelse samt dokumentation for den ernæringsmæssige sammensætning af den enkelte ret, således at det konceptstyrede spisested ikke ændrer eller afviger fra menuplaner, opskrifter og mængdeangivelser, der er fastlagt centralt. 11) Serveringssted: Et spisested, hvor nøglehulsmærkede retter eller dele heraf ikke produceres eller på anden måde tilføres ingredienser, men modtages fra et spisested certificeret i henhold til 16, stk. 1, 4 eller 5 og alene gøres klar til servering, herunder anrettes og eventuelt opvarmes før servering. 12) Spisesteder: Restauranter, caféer, kantiner, boder, take-away, delikatesseafdelinger, cateringvirksomheder, institutionskøkkener, marketenderier samt lignende fødevarevirksomhed, der udøver spisestedsdrift, samt serveringssteder. 13) Spisestedsdrift: Spisesteders tilberedning, servering eller levering af ikke-færdigpakkede fødevarer. Kapitel 3 Nøglehulsmærket 3. Den grafiske udformning af logoet for Nøglehullet på spisesteder fremgår af bilag 1. Stk. 2. Den grafiske udformning af Nøglehulsmærket fremgår af bilag 1. Nøglehulsmærket skal ledsages af mærket. Symbolet skal benyttes i grønt eller sort tryk. Kapitel 4 Generelle betingelser for anvendelse af Nøglehulsmærket 4. Nøglehulsmærket må ikke anvendes ved mærkning og præsentation af fødevarer, der tilsættes følgende ingredienser: 1) Sødestoffer (fødevaretilsætningsstoffer) og godkendte nye fødevarer eller nye fødevareingredienser (novel food) med sødende egenskaber. 2) Plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere. 5. Nøglehulsmærket må ikke benyttes ved mærkning og præsentation af forarbejdede fødevarer, som er omfattet af Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn. 6. Olie eller andre fedtstoffer, som anvendes ved fremstilling af nøglehulsmærkede produkter, må højst indeholde 2 g industrielt fremstillede transfedtsyrer per 100 g olie eller fedt. Kapitel 5 Anvendelse på spisesteder 7. Nøglehulsmærket må benyttes i markedsføringen af ikke-færdigpakkede fødevarer på spisesteder i overensstemmelse med 8-16, som kun gælder for spisesteder. 8. Et spisested skal dagligt tilbyde mindst én ret, der er omfattet af beskrivelsen af en af fødevaregrupperne i bilag 2 og opfylder kriterierne for denne jf. dog 12. Til disse retter skal spisestedet ligeledes tilbyde drikkevarer, der opfylder kriterierne for fødevaregruppe 11 a) eller 11 b) i bilag 2, eller vand. 2

3 Stk. 2. Tilbyder et spisested brød, der er omfattet af beskrivelsen af fødevaregruppe 8 a) eller 8 b) i bilag 2, som tilbehør til en nøglehulsmærket ret, skal dette brød opfylde alle kriterier for denne fødevaregruppe. 9. Tilbyder et spisested brød, der er omfattet af beskrivelsen af fødevaregruppe 8 a) eller 8 b) i bilag 2, skal mindst ét af tilbuddene opfylde alle kriterier for denne fødevaregruppe. Stk. 2. Spisestedet skal herudover tilbyde mindst én ret, der opfylder kriterierne for en af fødevaregrupperne jf. dog 12, eller brød og pålæg via selvbetjening eller buffet i overensstemmelse med 10, stk Tilbyder et spisested brød og pålæg, der er omfattet af beskrivelsen af fødevaregruppe 28 a) eller 28 b) i bilag 2, via selvbetjening eller buffet, skal alle krav i bilag 3 være opfyldt. Stk. 2. Tilbyder spisestedet herudover en eller flere retter, der er omfattet af beskrivelsen af en af fødevaregrupperne i bilag 2, skal mindst én af disse retter opfylde alle kriterier for den pågældende fødevaregruppe jf. dog Tilbyder et spisested salater, skal alle krav i bilag 4 være opfyldt. Stk. 2. Spisestedet skal herudover tilbyde mindst én ret, der er omfattet af beskrivelsen af en af fødevaregrupperne i bilag 2 og opfylder kriterierne for den pågældende fødevaregruppe jf. dog 12, eller brød og pålæg via selvbetjening eller buffet i overensstemmelse med 10, stk Krav om energiindhold pr. portion samt kriterier for salt pr. portion i færdigretter omfattet af beskrivelsen af en af fødevaregrupperne i bilag 2 gælder ikke for servering via selvbetjening eller buffet. 13. Tilbyder et spisested morgenmad med Nøglehulsmærket, skal kravene i bilag 5 være opfyldt. Stk finder ikke anvendelse i forbindelse med servering af morgenmad. 14. Spisesteder, der benytter Nøglehulsmærket, skal opfylde kravene i bilag 6 til markedsføring m.v. Stk. 2. Konceptstyrede spisesteder, der benytter Nøglehulsmærket, skal endvidere opfylde kravene til markedsføring i bilag 8, pkt. 1, litra a). 15. Spisesteder, der benytter Nøglehulsmærket, skal opfylde kravene i bilag 7 til kompetencer og dokumentation for kompetencerne, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for serveringssteder. På serveringssteder skal minimum 1 person dog have bestået den webbaserede test på hjemmesiden for Nøglehullet på spisesteder, der er nævnt i bilag 7, pkt. 1, litra b. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for konceptstyrede spisesteder, der benytter Nøglehulsmærket. Konceptstyrede spisesteder skal opfylde kravene til kompetencer i bilag Spisesteder, der ønsker at anvende Nøglehulsmærket, skal ansøge Fødevarestyrelsen om certificering, inden markedsføring med Nøglehulsmærket påbegyndes. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at kompetencekravene i 15, stk. 1, er opfyldt. Senest 4 uger efter ansøgningens modtagelse certificerer Fødevarestyrelsen foreløbigt spisestedet til brug af Nøglehulsmærket, jf. dog stk Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for spisesteder og lignende, der ønsker at afholde et interessearrangement. Den, der er ansvarlig for arrangementet, skal opfylde kravene i bilag 7, pkt. 2, til kompetencer vedrørende Nøglehulsmærket og kravene i bilag 7, pkt. 3, til dokumentation for kompetencerne. Den, der er ansvarlig for arrangementet, skal være til stede ved størstedelen af arrangementet. Spisestedet skal indhente tilladelse fra Sekretariatet for Nøglehullet på Spisesteder til arrangementet, før det afholdes. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for serveringssteder. Stk. 4. Konceptstyrede spisesteder, der ønsker at anvende Nøglehulsmærket, kan dog samlet ansøge Fødevarestyrelsen om certificering via den centrale enhed. Ansøgningen vedlægges dokumentation for, at 15, stk. 3, er opfyldt, hvorefter Fødevarestyrelsen senest 4 uger efter ansøgningens modtagelse foreløbigt certificerer spisestedet som bruger af Nøglehulsmærket. 3

4 Stk. 5. Senest 3 måneder efter den i stk. 1 eller 4 nævnte foreløbige certificering vil Fødevarestyrelsen meddele endelig certificering til spisestedet, hvis det konstateres ved kontrolbesøg, at samtlige betingelser for anvendelse af Nøglehullet på spisesteder er opfyldt. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde en certificering efter stk. 1, 4 eller 5, eller stille vilkår for fortsat certificering, herunder pålægge virksomheden et opfølgende besøg, hvis bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke vurderes overholdt. Et opfølgende besøg faktureres særskilt. Beløbets størrelse fremgår af bilag Certificerede spisesteder modtager årligt et kontrolbesøg til konstatering af, hvorvidt spisestedet opfylder samtlige betingelser for anvendelse af Nøglehulsmærket. Certificerede spisesteder betaler årligt et beløb til Fødevarestyrelsen til dækning af samtlige omkostninger forbundet med drift og kontrol af Nøglehulsmærkets anvendelse på spisesteder. Betalingen finder sted første gang 14 dage efter certificering efter 16, stk. 5, og herefter en gang om året. Beløbets størrelse fremgår af bilag 9. Stk. 2. Anvendelsen af Nøglehullet på spisesteder og den i stk. 1 nævnte kontrol er ikke omfattet af bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater. Kapitel 6 Anvendelse på opskrifter 18. Nøglehulsmærket kan anvendes i markedsføringen af opskrifter, hvis opskriften opfylder kriterierne for de relevante af fødevaregrupperne 7, 8 a), 8 b), 9, 22 a)-22 d), 24 a)-24 c) eller i bilag 2. Stk. 2. Ejeren af en nøglehulsmærket opskrift skal kunne dokumentere, at kriterierne nævnt i stk. 1 er overholdt. Stk. 3. Anvendelsen af Nøglehulsmærket på en opskrift skal opfylde de i bilag 10 anførte krav. Stk. 4. Ejeren af en nøglehulsmærket opskrift kan vælge at lade Fødevarestyrelsen næringsberegne og/ eller verificere opskriften mod betaling. Dette beløb fremgår af bilag 10. Det er ligeledes muligt mod betaling at få adgang til Nøglehulsmærkets næringsberegner, jf. bilag 10. Kapitel 7 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 19. Med bøde straffes den, der overtræder 8-15, 16, stk. 1, eller 2, 18, stk. 2 eller 3, i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts Fødevarestyrelsen, den 26. februar 2015 P.D.V. HANNE LARSEN / Marianne Øhlenschläger Larsen 4

5 1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Bekendtgørelsen har ligeledes som udkast været notificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. 5

6 Nøglehulsmærkets grafiske udformning Bilag 1 Logo for Nøglehullet på spisesteder: Nøglehulsmærkets grafiske udformning: 6

7 Fødevarer, der kan markedsføres med Nøglehulsmærket Kriterier for de individuelle fødevaregrupper Bilag 2 Fødevaregrupper (med vilkår) Kriterier Grønsager, frugt, bær og nødder 1. Grønsager, bælgfrugter (undtagen jordnødder), - tilsatte sukkerarter højst 1 g/100 g kartofler og andre rodfrugter. Produkterne kan være forarbejdede. - salt højst 0,5 g/100 g Uforarbejdede krydderurter omfattes også. 2. Frugt og bær, som er uforarbejdede. Produkterne kan dog være varmebehandlet. 3. Uforarbejdede nødder og jordnødder. Produkterne kan dog være varmebehandlet. - mættede fedtsyrer højst 10 g/100 g Mel, gryn og ris 4. Mel, flager, gryn og knækkede kerner af cerealier, som indeholder mindst 100 % fuldkorn regnet - kostfiber mindst 6 g/100 g på produktets tørstof, samt klid og kim af cerealier. 5. Ris, som indeholder 100 % fuldkorn regnet på - kostfiber mindst 3 g/100 g produktets tørstofindhold. 6 a). Morgenmadscerealier og müsli, som indeholder mindst 50 % fuldkorn regnet på produktets tør- - fedt højst 7 g/100 g stofindhold. - sukkerarter højst 13 g/100 g 6 b). Morgenmadscerealier og müsli, som indeholder mindst 50 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. Glutenfri morgenmadscerealier og müsli, dog mindst 20 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. - tilsatte sukkerarter højst 10 g/100 g - kostfiber mindst 6 g/100 g - salt højst 1,25 g/100 g - fedt højst 8 g/100 g - sukkerarter højst 13 g/100 g - tilsatte sukkerarter højst 9 g/100 g - kostfiber mindst 6 g/100 g - salt højst 1,0 g/100 g Grød, brød og pasta 7. Grød og grødpulver (tilberedt ifølge producentens anvisninger), som indeholder mindst 50 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. - fedt højst 5 g/100 g 7

8 - kostfiber mindst 1 g/100 g - salt højst 0,5 g/100 g 8 a). Brød og brødmix, hvor kun væske og eventuelt gær skal tilsættes, og som indeholder mindst 25 - fedt højst 7 g/100 g % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. Produkter som defineret i gruppe 8 b) omfattes ikke. - kostfiber mindst 5 g/100 g Glutenfri brød og brødmix som indeholder mindst 10 % fuldkorn beregnet på produktets tørstofindhold. - salt højst 1,25 g/100 g - fedt højst 7 g/100 g - kostfiber mindst 5 g/100 g - salt højst 1 g/ 100 g 8 b) Rugbrød og andre rugbaserede produkter samt- fedt højst 7 g/100 g brødmix, hvor kun væske og eventuelt gær skal tilsættes, og som indeholder mindst 25 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. - kostfiber mindst 5 g/100 g - salt højst 1,25 g/100 g 9. Knækbrød og skorper, som indeholder mindst - fedt højst 7 g/100 g 50 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. For glutenfri pasta (ikke fyldt) er der ikke krav til fuldkornsindhold. - kostfiber mindst 6 g/100 g - salt højst 1,3 g/100 g Glutenfri knækbrød og skorper, dog mindst 15 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. 10. Pasta (ikke fyldt), som indeholder mindst 50 %- kostfiber mindst 6 g/100 g fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. - salt højst 0,1 g/100 g Mælk, syrnede mælkeprodukter og vegetabilske alternativer 11 a). Mælk og syrnede mælkeprodukter, som er beregnet til at drikke, uden tilsat smag. Kriterierne gælder i forhold til produktets tørstofindhold. - fedt højst 0,7 g/100 g Tilsvarende laktosefri produkter samt laktosefri mælkedrik er også omfattet. 11 b). Vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 11 a), uden tilsat smag. - fedt højst 1,5 g/100 g 8

9 - mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold 12 a). Syrnede mælkeprodukter, som ikke er beregnet til at drikke, uden tilsat smag. Tilsvarende laktosefri produkter er også omfattet. 12 b). Vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 12 a), uden tilsat smag. - salt højst 0,1 g/100 g - fedt højst 1,5 g/100 g - fedt højst 1,5 g/100 g - mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold 13 a). Syrnede mælkeprodukter, som ikke er beregnet til at drikke, med tilsat smag. - salt højst 0,1 g/100 g - fedt højst 1,5 g/100 g - sukkerarter højst 9 g/100 g - For tilsvarende laktosefri produkter dog - fedt højst 1,5 g/100 g 13 b). Vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 13 a), med tilsat smag. - tilsatte sukkerarter højst 4 g/100 g - fedt højst 1,5 g/100 g - mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold 14 a). Produkter bestående af en blanding af mælk og fløde med samme anvendelsesområde som fløde og tilsvarende syrnede produkter, uden tilsat smag. 14 b). Helt eller delvist vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 14 a), uden tilsat smag. 15 a). Produkter bestående af en blanding af mælk og fløde med samme anvendelsesområde som fløde og tilsvarende syrnede produkter, med tilsat smag. - sukkerarter højst 8 g/100 g - salt højst 0,1 g/100 g - fedt højst 5 g/100 g - fedt højst 5 g/100 g - mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold - salt højst 0,3 g/100 g - fedt højst 5 g/100 g - salt højst 0,8 g/100 g 9

10 Tilsvarende laktosefri produkter er også omfattet. 15 b). Helt eller delvist vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 15 a), med tilsat smag. - fedt højst 5 g/100 g - mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold Ost og vegetabilske alternativer 16. Ost, bortset fra frisk ost (fødevaregruppe 18). - salt højst 0,8 g/100 g - fedt højst 17 g/100 g Produkterne kan være tilsat smag. - salt højst 1,6 g/100 g 17. Helt eller delvist vegetabilske produkter med - fedt højst 17 g/100 g samme anvendelsesområde som produkterne i fødevaregruppe mættede fedtsyrer højst 20 % af produktets samlede fedtindhold Produkterne kan være tilsat smag. - salt højst 1,5 g/100 g 18. Frisk ost og lignende produkter. - fedt højst 5 g/100 g Produkterne kan være tilsat smag. Madfedt og olier 19 a). Madlavningsfedt og madlavningsfedtblandinger. Produkterne kan være tilsat smag. 19 b) Madlavningsfedt og madlavningsfedtblandinger. Produkterne kan være tilsat smag. 20. Madolier, flydende madlavningsfedt og flydende madlavningsfedtblandinger. - salt højst 0,9 g/100 g - fedt højst 80 g/100 g - mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold - salt højst 1,1 g/100 g - fedt højst 41 g/100 g - mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold - salt højst 1,25 g/100 g - mættede fedtsyrer højst 20 % af produktets samlede fedtindhold Produkterne kan være tilsat smag. - salt højst 1,25 g/100 g Fiskevarer og produkter af fiskevarer 21. Fiskevarer og levende toskallede bløddyr. Produkterne kan være tilberedte. 22. Produkter, som er fremstillet af mindst 50 % forarbejdede fiskevarer. Produkterne må indeholde sovs eller lage. Procentandelen og kriterierne gælder for den del af produktet, der er beregnet til at spise. 10

11 Produkterne kan være paneret, men tilberedningen som angivet på produktet må ikke tilføre produktet fedt. 22 a). Produkter, der ikke er omfattet af gruppe 22 - andet fedt end fiskefedt højst 10 g/100 g b-d. 22 b) Pålægsprodukter, skivet. - andet fedt end fiskefedt højst 10 g/100 g 22 c). Røget eller gravad fisk. - andet fedt end fiskefedt højst 10 g/100 g 22 d). Kaviar og andet halvkonserves af fisk. - andet fedt end fiskefedt højst 10 g/100 g Kød og kødprodukter 23. Kød, som er uforarbejdet. - fedt højst 10 g/100 g 24. Produkter, som er fremstillet af mindst 50 % kød. For produkter, hvor mindst 10 % af kødet er erstattet med en vegetabilsk råvare med protein, er kravet til indhold af kød 40 %. Leverpostej (fødevaregruppe 24 b), dog mindst 35 % kød. Produkterne må indeholde sovs eller lage. Procentandelen og kriterierne gælder for den del af produktet, der er beregnet til at spise. Produkterne kan være paneret, men tilberedningen som angivet på produktet må ikke tilføre produktet fedt. 24 a). Rå produkter af hele eller udskårne kødstykker, som er overflademarineret eller krydret. - fedt højst 10 g/100 g Herunder: -stiksaltede produkter. 24 b). Rå eller spiseklare produkter, hvor hovedingrediensen er hakket kød. - fedt højst 10 g/100 g Herunder: - pølser - pålægspølser - hakket kød kun tilsat vand og salt 24 c). Spiseklare eller røgede produkter, hvor hovedingrediensen er hele kødstykker eller udskåret kød, og som ikke omfattes af fødevaregruppe 24 b). - fedt højst 10 g/100 g 11

12 Herunder: -pålægsprodukter Vegetabilske produkter 25 a). Produkter, som består af mindst 60 % vegetabilske råvarer. Produkterne må ikke indeholde kød eller fiskevarer. Produkterne kan indeholde sovs eller lage. Procentandelen og kriterierne gælder for den del af produktet, som er beregnet til at spise. - fedt højst 10 g/100 g - mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold - sukkerarter højst 3 g/100 g - salt højst 1,0 g/100 g Produkterne må være paneret, men tilberedningen som angivet på produktet må ikke tilføre produktet fedt. 25 b) Produkter, der er beregnet som den væsentligste proteinkomponent i et måltid eller som på- - fedt højst 10 g/100 g læg, og som består af mindst 95 % vegetabilske råvarer. Procentandelen og kriterierne gælder for den del af produktet, som er beregnet til at spise. Produkterne må ikke være paneret, men må indeholde sovs eller lage. Færdigretter m.m. 26. Færdigretter, som er beregnet til at skulle udgøre et hovedmåltid med protein, kulhydrater samt grønsager, frugt eller bær, og som ikke er omfattet af fødevaregrupperne 27, 28, 29, 30 eller 31. Retten skal indeholde - højst 30 % af energiværdien må stamme fra fedt. - i retter, som indeholder fisk med mere end 10 % fedt, må energiindholdet fra fedt dog være højst 40 % kcal ( kj) per portion, og - tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g - mindst 25 g grønsager (undtagen kartofler), - salt højst 1 g/100 g bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g. 27 a). Pirogger, pizzaer og andre tærter end desserttærter, der er baseret på cerealier, og som inde- - højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt. holder - i produkter som indeholder fisk med mere end 10 % fedt, må energiindholdet fra fedt dog være højst - mindst 250 kcal (1050 kj) per portion, og 40 % af produktets samlede energiindhold. - mindst 28 grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g. - højst 10 % af energiindholdet må stamme fra mættede fedtsyrer. - tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g 12

13 Desuden skal cerealiedelen indeholde mindst 30 %- salt højst 1,0 g/100 g fuldkorn regnet på cerealiedelens tørstofindhold. For glutenfri cerealier er kravet til fuldkorn dog 10 % beregnet ud fra produktets tørstofindhold. 27 b). Pirogger, pizzaer og andre tærter end desserttærter, der er baseret på cerealier, og som inde- - højst 30 % af energiværdien må stamme fra fedt. holder - tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g - mindst 250 kcal (1050 kj) per portion, og - salt højst 1,25 g/100 g - mindst 25 grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g. Desuden skal cerealiedelen indeholde mindst 15 % fuldkorn regnet på cerealiedelens tørstofindhold. 28 a). Smørrebrød, sandwich, wraps og lignende - højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt. produkter, der er baseret på cerealier, som indeholder - i produkter, som indeholder fisk med mere - mindst 150 kcal (630 kj) per portion, og end 10 % fedt, må energiindholdet fra fedt - mindst 25 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g. dog være højst 40 %. - højst 10 % af energiindholdet må stamme fra mættede fedtsyrer. Produktets cerealiedel skal indeholde mindst 30 % fuldkorn regnet på cerealiedelens tørstofindhold. - tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g. For glutenfri cerealier er kravet til fuldkorn dog 10 - salt højst 0,9 g/100 g. % beregnet ud fra produktets tørstofindhold. 28 b) Smørrebrød, sandwich, wraps og lignende - højst 30 % af energiværdien må stamme fra fedt. produkter, der er baseret på cerealier, som indeholder - tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g - mindst 250 kcal (1050 kj) per angivet portion, og- salt højst 1 g/100 g - mindst 25 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g. Desuden skal cerealiedelen indeholde mindst 25 % fuldkorn regnet på cerealiedelens tørstofindhold 29. Supper med fisk eller kød (færdige produkter - højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt. og produkter efter tilberedning, der følger producentens anvisning), og som indeholder - i produkter, som indeholder fisk med mere - mindst 100 kcal (420 kj) per portion, og end 10 % fedt, må energiindholdet fra fedt 13

14 - mindst 28 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g. dog være højst 40 % af produktets samlede energiindhold. Hvis retten indeholder cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til fuldkorn, som er angivet i den relevante fødevaregruppe. Hvis glutenfri pasta indgår i retten, skal denne overholde kravet til fiber i fødevaregruppe a). Supper uden fisk eller kød (færdige produkter og produkter efter tilberedning, der følger producentens anvisning), og som indeholder - tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g - salt højst 0,8 g/100 g - dog højst 2,5 g salt i alt pr. portion. - højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt. - tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g - mindst 100 kcal (420 kj) per portion, og - mindst 50 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g. - salt højst 0,8 g/100 g - dog højst 2,5 g salt i alt pr. portion. Hvis retten indeholder cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til fuldkorn, som er angivet i den relevante fødevaregruppe. Hvis glutenfri pasta indgår i retten, skal denne overholde kravet til fiber i fødevaregruppe b) Supper (færdige produkter og tørsupper efter tilberedning, der følger producentens anvisning), og som indeholder - højst 30 % af energiværdien må stamme fra fedt. - tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g - mindst 150 kcal (630 kj) pr portion, og - salt højst 1 g/100 g - mindst 25 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g. 31. Færdigretter, som ikke er beregnet til at udgøre - højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt. et hovedmåltid, og som ikke er omfattet af fødevaregruppe 26, 27, 28, 29 eller i retter, som indeholder fisk med mere end 10 Retten skal indeholde: - mindst 100 kcal (420 kj) per portion, og % fedt, må energiindholdet fra fedt dog højst være 40 %. - mindst 50 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g. Hvis retten indeholder cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til fuldkorn, som er angivet i den - højst 10 % af energiindholdet må stamme fra mættede fedtsyrer. - tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g - salt højst 0,8 g/100 g 14

15 relevante fødevaregruppe. Hvis glutenfri pasta indgår i retten, skal denne overholde kravet til fiber i fødevaregruppe 10. Dressinger og saucer 32. Dressinger af olie og eddike. Produkterne kan være tilsat smag. - dog højst 2,5 g salt i alt pr. portion. - mættede fedtsyrer højst 20 % af fedtindholdet - salt højst 0,8 g/100 g 33. Saucer til middagsretter (færdige produkter og - fedt højst 5 g/100 g produkter tilberedt ifølge producentens anvisning). - mættede fedtsyrer højst 33 % af fedtindholdet - salt højst 0,8 g/100 g Kriterierne gælder for det spiseklare produkt. 15

16 Nøglehullet på spisesteder - Brød og pålæg via selvbetjening eller buffet Bilag 3 1) Tilbyder et spisested brød og pålæg, der er omfattet af fødevaregruppe 28 a) eller 28 b) i bilag 2, via selvbetjening eller buffet, skal alle nedennævnte krav være opfyldt, jf. 10, stk. 1: a) Mindst 1 tilbud, der opfylder kriterierne i fødevaregruppe 8 a) eller 8 b) (brød m.v.). b) Mindst 2 pålægstilbud, der opfylder kriterierne i fødevaregruppe 22 a) - d) (fiskepålæg m.v.), fødevaregruppe 24 b) - c) (kødpålæg m.v.), fødevaregruppe 25 a) elle 25 b) (vegetabilsk pålæg) eller fødevaregruppe 31 (færdigretter, som ikke er beregnet til at udgøre et hovedmåltid). c) Spisesteder, der ikke serverer salat via selvbetjening eller buffet jf. bilag 4, skal servere pålægstilbud, jf. litra b, sammen med en, i forhold til volumen, ligelig mængde af pålægstilbehør, jf. pkt. 2. Pålæg og pålægstilbehør må sammenblandes, hvis det tydeligt fremgår af anretningen, at mængderne af pålæg og pålægstilbehør opfylder kravet. d) Spisesteder, der serverer salat via selvbetjening eller buffet jf. bilag 4, kan servere pålægstilbud jf. litra b med pålægstilbehør jf. pkt. 2. 2) Pålægstilbehør skal bestå af produkter fra fødevaregruppe 1 (grønsager m.v.) og/eller fødevaregruppe 2 (frugt og bær). a) Pålægstilbehøret må sammenblandes med øvrige fødevarer i en samlet mængde på 20 g/100 g, dog skal det sammenblandede tilbehør opfylde følgende kriterier: tilsat fedt højst 3 g/100 g tilsat fedt kan højst indeholde 20 % mættede fedtsyrer tilsatte sukkerarter højst 1 g/100 g salt højst 0,5 g/100 g b) Hvis pålægstilbehøret sammenblandes med cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til fuldkorn, som er angivet i den relevante fødevaregruppe i bilag 2. 16

17 Nøglehullet på spisesteder - Salater Bilag 4 1) Tilbyder et spisested salater, der er omfattet af beskrivelsen af fødevaregruppe 1 og fødevaregruppe 2 i bilag 2 (grønsager og frugt m.v.) via selvbetjening eller buffet, skal mindst halvdelen af disse, dog maksimalt 3 salater, opfylde følgende, jf. 11, stk. 1: a) Salaten skal bestå af ingredienser tilhørende fødevaregruppe 1, og kan indeholde ingredienser omfattet af fødevaregruppe 2. Salaten skal i forhold til dens samlede vægt mindst indeholde 50 % grove grønsager med et kostfiberindhold på ca. 2 g kostfibre eller derover pr. 100 g. b) Salaten må sammenblandes med øvrige fødevarer i en samlet mængde på 20 g/100 g, dog skal den sammenblandede salat opfylde følgende kriterier: tilsat fedt højst 3 g/100 g tilsat fedt kan højst indeholde 20 % mættede fedtsyrer tilsatte sukkerarter højst 1 g/100 g salt højst 0,5 g/100 g c) Hvis salaten sammenblandes med cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til fuldkorn, som er angivet i den relevante fødevaregruppe i bilag 2. d) Tilbyder spisestedet alene salater à la carte, skal blot én af disse opfylde kravene i dette bilag e) Tilbydes dressinger omfattet af fødevaregruppe 32 i bilag 2 (dressinger af olie og eddike) til salaterne, skal dressingen opfylde kriterierne for denne. For øvrige dressinger er følgende kriterier gældende: fedt højst 5 g/100 g mættede fedtsyrer højst 33 % af fedtindholdet sukkerarter højst 5 g/100 g salt højst 0,8 g/100 g 17

18 Nøglehullet på spisesteder - Morgenmad Bilag 5 Tilbyder et spisested morgenmad med Nøglehulsmærket, skal nedennævnte krav være opfyldt, jf. 13, stk. 1: 1) Morgenmad. a) Spisestedet skal tilbyde mindst 2 tilbud (à minimum 50 g pr. portion), der opfylder kriterier i fødevaregruppe 1 (grønsager m.v.) og/eller fødevaregruppe 2 (frugt og bær). b) Til disse tilbud skal spisestedet tilbyde drikkevarer, der opfylder kriterierne i fødevaregruppe 11 a) eller 11 b) i bilag 2, eller vand. c) Spisestedet skal tilbyde mindst ét af følgende tilbud: Mindst én madret, der opfylder kriterierne for fødevaregruppe i bilag 2. Mindst ét tilbud af morgenmadscerealier m.v. og/eller grød m.v., der opfylder kriterierne for fødevaregruppe 6 a) - 6 b) eller fødevaregruppe 7 i bilag 2. Til fødevaregruppe 6 a) og 6 b) skal endvidere tilbydes mindst ét tilbud inden for fødevaregruppe 11 a), 12 a) (mælk og syrnede mælkeprodukter uden tilsat smag) eller fødevaregruppe 13 a) (syrnede mælkeprodukter med tilsat smag), der opfylder kriterierne for den pågældende fødevaregruppe. Mindst ét brød, der opfylder kriterierne for fødevaregruppe 8 a) eller 8 b). Til brødet skal der tilbydes mindst ét tilbud, der opfylder kriterierne for fødevaregruppe 24 b) eller 24 c) (kødpålæg m.v.) eller fødevaregruppe 22 a)-d) (fiskepålæg m.v.) samt 1 tilbud, der opfylder kriterierne for fødevaregruppe 25 a) eller 25 b) (vegetabilsk pålæg m.v.), fødevaregruppe 16 (ost, bortset fra frisk ost) eller fødevaregruppe 18 (frisk ost) i bilag 2. 18

19 Nøglehullet på spisesteder - Markedsføring med Nøglehulsmærket Bilag 6 1) Spisesteder, der benytter Nøglehulsmærket, skal opfylde nedennævnte krav til markedsføring m.v., jf. 14, stk. 1: a) En mærkat, der viser, at spisestedet kan benytte Nøglehulsmærket på hele eller dele af madretter, skal sidde i indgangspartiet. Hvis dette ikke er muligt, skal mærkaten sidde et andet synligt sted. Mærkaten fremsendes af Sekretariatet for Nøglehullet på Spisesteder. b) Spisestedets officielle certifikat eller foreløbige certifikat skal placeres et synligt sted, så gæsten let kan se det. Hvis spisestedets udformning eller størrelse forhindrer dette, skal certifikatet i stedet være synligt og tilgængeligt på spisestedets hjemmeside. c) Der skal placeres et synligt Nøglehulsmærke ved de madretter eller dele heraf, der markedsføres med Nøglehulsmærket. d) Nøglehulsmærket skal ligeledes være synligt på menukort, menutavler, monitors og i tilbudsflyere m.v. for de madretter eller dele heraf, der markedsføres med Nøglehulsmærket. e) Ved selvbetjening skal spisestedet yde vejledning, således at kunden bliver i stand til at sammensætte en madret, som opfylder de ernæringsmæssige kriterier i bilag 2. Dette kan eksempelvis ske ved en klar og tydelig formidling af principperne i Y-tallerkenen tæt ved de hele eller dele af nøglehulsmærkede retter, som spisestedet tilbyder. Y-tallerkenen er defineret som en tallerken inddelt i tre dele bestående af 1/5 protein, 2/5 stivelse og 2/5 grønt og frugt. Y-tallerkenmodellen viser proportionerne mellem de tre dele. f) Generel markedsføring med Nøglehullet på spisesteder må alene tilkendegive, at der på spisestedet er mulighed for at træffe et sundere valg. Markedsføring må ikke give indtryk af, at spisestedet i sin helhed er sundt eller sundere end andre spisesteder. g) Logoet for Nøglehullet på spisesteder må udelukkende anvendes i markedsføring af mærkningsordningen som helhed eller af certificerede spisesteder. Logoet må ikke anvendes i markedsføring af madretter eller dele heraf. 19

20 Nøglehullet på spisesteder - Kompetencer vedrørende Nøglehulsmærket Bilag 7 Spisesteder, der benytter Nøglehulsmærket, skal opfylde nedennævnte krav til kompetencer samt dokumentation heraf, jf. 15, stk. 1: 1) Generelt: a) Minimum 1 person fra spisestedet skal kunne dokumentere at opfylde kompetencerne nedenfor i punkt 2.a-2.d., og minimum 75 % af spisestedets personale, som er ansat mere end 10 timer ugentligt og har været ansat i mere end to måneder, skal kunne dokumentere kompetencerne i punkt 2.a. og punkt 2.d. b) Kompetencerne skal for de 75 % af spisestedets personale kunne dokumenteres ved at have bestået den webbaserede test på Nøglehullet på spisesteders hjemmeside Kompetencerne kan erhverves via det webbaserede uddannelsesforløb, der ligeledes er tilgængelig på eller via anden uddannelse eller træning. c) Certificerede spisesteder skal kunne dokumentere, at kravene i pkt. 1, litra a) og b), til personalets kompetencer er opfyldt. For nye medarbejdere skal kompetencerne dog først kunne dokumenteres senest 3 måneder fra ansættelsen. 2) Kompetencekrav: a) Personerne kan forstå og anvende principperne bag Nøglehulsmærket, jf. gældende lovgivning på området. b) Personerne kan forstå og anvende de ernæringsmæssige kriterier i relation til at planlægge, tilberede og sammensætte hele eller dele af madretter, der lever op til kriterierne for Nøglehulsmærket. c) Personerne kan vurdere og justere sammensætningen af hele eller dele af madretter, således at de opfylder de ernæringsmæssige kriterier, samt udarbejde dokumentation for den ernæringsmæssige sammensætning i de tilbud, der mærkes med Nøglehullet. d) Personerne kan formidle sundere nøglehulsmærkede madretter overfor brugeren. 3) Krav til og dokumentation af kompetencerne nævnt i 2.a. - 2.d. ovenfor: a) Kompetencerne skal være erhvervet ved deltagelse i en uddannelse. Uddannelsen skal være opbygget som tilstedeværelsesundervisning. Uddannelsesstedet skal efter endt uddannelse udstede et uddannelsesbevis indeholdende informationer om uddannelsen, uddannelsens varighed, uddannelsessted og navnet på deltageren. b) Kompetencerne under punkt 2.a. -2.d. kan dokumenteres med et AMU-bevis eller et uddannelsesbevis fra anden udbyder med beskrivelse af mål, der dækker kompetencerne 2.a. 2.d. c) Kompetencerne kan være erhvervet ved deltagelse i en ernæringsfaglig uddannelse der, på det tidspunkt hvor uddannelsen er påbegyndt, har indarbejdet de nævnte kompetencer i pensum. En opdateret liste over uddannelser, der omfatter de nævnte kompetencer, er tilgængelig på 20

21 Nøglehullet på spisesteder - Konceptstyrede spisesteder Bilag 8 Konceptstyrede spisesteder, der benytter Nøglehulsmærket, skal opfylde nedennævnte krav til markedsføring jf. 14, stk. 2, samt nedennævnte krav til kompetencer og dokumentation heraf, jf. 15, stk. 3: 1) Markedsføring: a) Der skal altid være synlig og tilgængelig information om Nøglehullet på spisesteder på et konceptstyret spisested i sammenhæng med bestilling og servering af de nøglehulsmærkede madretter samt dele heraf. 2) Krav til den centrale enhed i virksomheden: a) De personer, der i virksomheden har ansvaret for fastsættelse, beregning og dokumentation af de nøglehulsmærkede madretter, skal dokumentere at opfylde kompetencerne i punkt 2.a. -2.d. i bilag 7. i) Kompetencerne skal være erhvervet ved deltagelse i en uddannelse. Uddannelsen skal være opbygget som tilstedeværelsesundervisning. Uddannelsesstedet skal efter endt uddannelse udstede et uddannelsesbevis indeholdende informationer om uddannelsen, uddannelsens varighed, uddannelsessted og navnet på deltageren. Kompetencerne kan være erhvervet ved deltagelse i en ernæringsfaglig uddannelse, der på det tidspunkt, hvor uddannelsen er påbegyndt, har indarbejdet de nævnte kompetencer i pensum. En opdateret liste over uddannelser, der omfatter de nævnte kompetencer er tilgængelig på ii) Kompetencerne kan dokumenteres med et AMU-bevis eller et uddannelsesbevis fra anden udbyder med beskrivelse af mål, der dækker kompetencerne 2.a. -2.d. i bilag 7. b) Virksomheden skal kunne fremvise et overordnet uddannelsesprogram, som er egnet til at dokumentere, at det konceptstyrede spisesteds medarbejdere besidder de krævede kompetencer i pkt. 3 i bilag 8. c) Virksomheden skal kunne dokumentere den ernæringsmæssige sammensætning af de madretter og dele heraf, der mærkes med Nøglehullet. 3) Krav til det konceptstyrede spisested: a) Minimum én person på hvert konceptstyret spisested med ledelsesansvar skal: i) Kunne redegøre for principperne bag Nøglehulsmærket. ii) iii) iv) Kunne redegøre for og formidle, hvordan det konceptstyrede spisested har skabt eller tilrettet deres sortiment. Kunne redegøre for og formidle, hvordan de nøglehulsmærkede tilbud er sammensat, og på hvilken måde de adskiller sig fra det øvrige sortiment. Kompetencerne kan dokumenteres via dokumentation for gennemført intern uddannelse, som er godkendt af Sekretariatet for Nøglehullet på spisesteder. b) Øvrige medarbejdere skal: i) Kunne dokumentere at opfylde kompetencerne i punkt 2.a. og punkt 2.d. i bilag 7. ii) Kompetencerne kan erhverves via det webbaserede uddannelsesforløb på Nøglehullet på spisesteders hjemmeside, eller via gennemførelse af relevant intern uddannelse i virksomheden, som er godkendt af Sekretariatet for Nøglehullet på spisesteder. iii) Kompetencerne kan dokumenteres via bevis for gennemført webtest fra Nøglehullet på spisesteders hjemmeside, eller dokumentation for gennemført intern uddannelse, som er godkendt af Sekretariatet for Nøglehullet på spisesteder. c) Opfyldelsen af ovennævnte kompetencekrav efterprøves i forbindelse med kontrolbesøget i form af spørgsmål til et udsnit af medarbejderne. 21

22 d) De ernæringsmæssige kriterier på madretter og dele heraf med Nøglehullet, der tilbydes på det pågældende spisested skal kunne fremvises. 22

23 Nøglehullet på spisesteder - Certificerede spisesteders betaling til Fødevarestyrelsen Bilag 9 1) I henhold til 17, stk. 1, skal certificerede spisesteder betale et årligt beløb til Fødevarestyrelsen til dækning af samtlige omkostninger forbundet med drift og kontrol af Nøglehulsmærkets anvendelse på spisesteder. 2) Betalingen udgør følgende beløb: Spisesteder Pris for certificering pr. spisested (1. år) Pris årligt pr. spisested (2. år og derefter) Over kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Pris for pålagt opfølgende besøg pr. spisested, jf. 16, stk

24 Krav til nøglehulsmærkede opskrifter Bilag 10 1) En nøglehulsmærket opskrift skal indeholde følgende: a) Ingrediensliste: Ingredienserne præsenteres i den rækkefølge, de tilsættes retten, og de angives med det præcise ingrediensnavn, måleenhed og mængde. b) Nøglehulsmærket: Nøglehulsmærket skal påføres opskriften. Den grafiske udformning heraf fremgår af bilag 1. c) Nøglehulsmærket opskrift: Teksten Nøglehulsmærket opskrift skal gengives på opskriften. d) Afsender: Det skal klart fremgå af opskriften, hvem der er afsender af denne. e) Anvisende dato: En nøglehulsmærket opskrift skal dateres. f) Madbillede: En opskrift på fødevare skal ledsages af et madbillede. Madbilledet skal vise den fødevare, som opfylder de ernæringsmæssige krav til Nøglehulsmærket. g) En opskrift på en madret (jf. fødevaregrupperne 26-31) skal ledsages af et madbillede, der desuden opfylder nedenstående: i) Billedet skal vise et helt måltid, dvs. madretten og eventuelle drikkevarer. ii) Billedet skal afspejle en portion af madretten. iii) Alle dele af måltidet skal fremstå på billedet, herunder eventuelle drikkevarer. Drikkevarer iv) regnes ikke med i madrettens samlede indhold. Opskrifter, der ikke er bestemt til den endelige forbruger, er undtaget fra kravet om et madbillede. 2) En nøglehulsmærket opskrift må desuden indeholde følgende: a) Næringsdata, der angives i overensstemmelse med kravene til næringsdeklaration. b) Metodebeskrivelse med tips: Opskriften formuleres i korte og præcise sætninger, beskrevet i et aktivt og læsevenligt sprog. Opskriften angives med information af relevante oplysninger, der fremmer et godt resultat ved retten, som ikke rykker ved næringsberegningen. 3) Dokumentation: Afsenderen bærer ansvaret for, at opskriften opfylder de ernæringsmæssige krav. 4) I henhold til 18, stk. 4, kan ejeren af en nøglehulsmærket opskrift vælge at lade Fødevarestyrelsen næringsberegne og/eller godkende opskriften mod betaling. 5) Fødevarestyrelsens vederlag for næringsberegning og/eller godkendelse af nøglehulsmærkede opskrifter. Betalingen herfor udgør følgende beløb: Kvalitetssikring af næringsberegnet opskrift Tilpasning og næringsberegning af opskrift Adgang til Nøglehulsmærkets næringsberegner i 5 år. 329 kr. 658 kr. 700 kr. 6) Der er mulighed for at købe adgang til Nøglehulsmærkets næringsberegner. 24

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) BEK nr 913 af 04/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-27-2301-01287 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

U D K A S T Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1)

U D K A S T Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) U D K A S T Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 24. januar 2013. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) 22. januar 2013. Nr. 38.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 24. januar 2013. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) 22. januar 2013. Nr. 38. Lovtidende A 2013 Udgivet den 24. januar 2013 22. januar 2013. Nr. 38. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3 og 60,

Læs mere

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Opskrifter til forbrugere og foodservice kan markedsføres med Nøglehullet, hvis de lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 206 af den

Læs mere

Miniguide Nøglehullet på spisesteder

Miniguide Nøglehullet på spisesteder Miniguide Nøglehullet på spisesteder Fødevarestyrelsen 4. udgave, opdateret marts 2015 Bestilling: www.nøglehulletpåspisesteder.dk Velkommen til Miniguiden Med Miniguiden i hånden får du et overblik over,

Læs mere

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 07.06.2016 Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 I marts 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen i samarbejde med Saltpartnerskabet en landsdækkende forbrugerkampagne med konkurrencen Årets Nøglehulsprodukter

Læs mere

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 07.09.2016 Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 I marts 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen i samarbejde med Saltpartnerskabet en landsdækkende forbrugerkampagne med konkurrencen Årets Nøglehulsprodukter

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nøglehullet på Madskoler Susanne Dunch og Maja Lund

Nøglehullet på Madskoler Susanne Dunch og Maja Lund Nøglehullet på Madskoler Susanne Dunch og Maja Lund Om Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen Om Nøglehullet Om de 8 kostråd og Nøglehulsopskrifter Nøglehulsaktiviter på Madskolen Workshop Mette Gjerskov

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1

Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1 Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1 I medfør af 11, stk. 1, 23, 24, stk.2, 45 og 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes: Anvendelsesområde 1. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til Nøglehulsberegneren

Velkommen til Nøglehulsberegneren Velkommen til Nøglehulsberegneren Her får du en kvikguide til, hvordan beregneren skal anvendes. Hvad kan jeg bruge Nøglehulsberegneren til? Med Nøglehulsberegneren, får du viden om den ernæringsmæssige

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende kost- og menuplanlægning Nr. 47 673 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P.Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring maj 2013 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

Velkommen til Nøglehulsberegneren

Velkommen til Nøglehulsberegneren Velkommen til Nøglehulsberegneren Her får du en kvikguide til, hvordan beregneren skal anvendes. Hvad kan jeg bruge Nøglehulsberegneren til? Ved at anvende Nøglehulsberegneren får du viden om den ernæringsmæssige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Hvad skal der stå på varen?

Hvad skal der stå på varen? Varedeklarationer Hvad skal der stå på varen? Det er lovpligtigt at deklarere mad- og drikkevarer, der sælges i Danmark. Deklarationen skal være letlæselig og på dansk eller et sprog, der til forveksling

Læs mere

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 1/11 F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 6 om dagen spis mere frugt og grønt Logomanual Oktober 2011, revideret august 2012, revideret juni 2013 2/11 Indholdsfortegnelse 1 Retningslinier for organisationers

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale J. nr. 82.16.05P27 1 Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Kultur, Fritid og Idræt 20. december 2010 Caféen er beliggende i forbindelse med Gladsaxe

Læs mere

Sunde mad og spisevaner

Sunde mad og spisevaner Sunde mad og spisevaner Oplæg af Maiken M. Jensen Kost og Ernæringskonsulent Lemvig kommune 1 Sund mad er vigtig fordi den..., Bidrager med livsvigtige vitaminer og mineraler Indeholder gavnlige kostfibre

Læs mere

Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark

Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 312 Offentligt Den 30.august 2005 Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

KOSTPOLITIK PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG

KOSTPOLITIK PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG KOSTPOLITIK PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG Forord Med det mad vi serverer på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, vil vi gerne give alle vores kunder spændende madoplevelser igennem en blanding af nye

Læs mere

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG 1 N SE MA S d A L DK din ma Dig o g T D O G R E D A M D N G I U S D FOR SUND MAD ER GODT FOR DIG MADKLASSEN 1 GI MADPAKKEN EN HÅND Mad er brændstof for kroppen, ligesom benzin er brændstof for en bil.

Læs mere

Krav og anbefalinger til producenter

Krav og anbefalinger til producenter Krav og anbefalinger til producenter 1 Forord Hos Fru Hansens Kælder er vi altid på udkig efter nye og spændende produkter, så vi hele tiden kan forny os og servere lækker, sund og indbydende mad. Som

Læs mere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere Regler for brug af logo hos håndværksbagere 1 Indeks Side 3. Fuldkornslogoet Side 4. Brug af logo i bagerbutik Side 5. Eksempler til brug af logo Side 6. Eksempel på forkert brug af logo Side 7. Krav til

Læs mere

Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. Kapitel 1 Indledning, baggrund, formål m.m.

Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. Kapitel 1 Indledning, baggrund, formål m.m. Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. Kapitel 1 Indledning, baggrund, formål m.m. 1.1. Indledning Den første bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket (bekendtgørelse nr.

Læs mere

Praktisk madlavning. Vægtstopsgruppen

Praktisk madlavning. Vægtstopsgruppen Praktisk madlavning Vægtstopsgruppen Syddjurs kommune 2010 Af Jette Jensen Program for 1. gang praktisk madlavning Kostændringer og ernæringsforbedringer Gennemgang af menu Opdeling af grupper Praktisk

Læs mere

POPPEDE KERNER GIVER MERVÆRDI. Giv dine produkter ekstra bid med poppede kerner fra Valsemøllen A/S

POPPEDE KERNER GIVER MERVÆRDI. Giv dine produkter ekstra bid med poppede kerner fra Valsemøllen A/S POPPEDE KERNER GIVER MERVÆRDI Giv dine produkter ekstra bid med poppede kerner fra Valsemøllen A/S Kom ind til KERNEN i dine produkter Med de nye varianter af poppede kerner fra Valsemøllen er det blevet

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Godkendt KMB 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov

Læs mere

Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt F i o I s t r æ d e 1 7 E P o s t b o k s 2 1 8 8 2663 - DeSK2eftIgelse m.v. - Bilag 4 T e l e f o n 7 7 4 1 7 7 4 1 a T e I e fa x 7 7

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Formålet med undersøgelsen Der er stor interesse for forbruget af økologiske varer i Danmark. Formålet med denne statistik er at afdække

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Kostpolitik på Socialog Sundhedsskolen Esbjerg

Kostpolitik på Socialog Sundhedsskolen Esbjerg Kostpolitik på Socialog Sundhedsskolen Esbjerg Forord Her på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg formulerede vi i 2006 vores første kostpolitik, idet vi allerede dengang anså det for en vigtig opgave at

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Se vedlagte høringsliste J.nr.: 2013-27-2301-001399 /MAOLA 24. januar 2014 Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Kort om Nøglehulsmærket Nøglehulsmærket er et

Læs mere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere Regler for brug af logo hos håndværksbagere 1 Indeks Side 3. Fuldkornslogoet Side 4. Brug af logo i bagerbutik Side 5. Eksempler på brug af logo Side 6. Krav til brød med fuldkornslogo Side 7. Beregning

Læs mere

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST?

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? Hvor meget kød og fjerkræ spiser danskerne? Det er nemt at finde tal hos Danmarks Statistik, og derfor er det deres tal, som ofte

Læs mere

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Dagplejen NORD Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri er der udarbejdet en fælles

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

KØBENHAVNS MADSERVICE GOD SMAG HVER DAG

KØBENHAVNS MADSERVICE GOD SMAG HVER DAG KØBENHAVNS MADSERVICE GOD SMAG HVER DAG Dejlig mad giver glæde VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS MADSERVICE Vi giver dig den gode smag af det sunde hjemmelavede måltid bragt direkte hjem til dig. Vores menuer er

Læs mere

viden vækst BAlAnCe Kødsovs lærervejledning 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS Kødsovs - lærervejledning 1/8

viden vækst BAlAnCe Kødsovs lærervejledning 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS Kødsovs - lærervejledning 1/8 viden vækst BAlAnCe Kødsovs lærervejledning 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS Kødsovs - lærervejledning 1/8 Kødsovs lærervejledning Kødsovs er en ret, som danskerne har taget til sig, fra den italienske madkultur.

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

www.flensted.dk Flensted i skolemaden - opskrifter og nyttige informationer mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted i skolemaden - opskrifter og nyttige informationer mad med værdi... www.flensted.dk Flensted i skolemaden - opskrifter og nyttige informationer mad med værdi... Flensted i skolemaden Sund, nærende og varieret kost i skolens kantine Med Flensted i skolemaden får du sunde

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Efterårs- og vintermad

Efterårs- og vintermad Efterårs- og vintermad Efterår og vinter giver lyst til mad med mere fylde og varme. I dette tema får du inspiration til hvad og hvordan du kan spise i den kolde tid. Aut. Klinisk Diætist Hanne Svendsen

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Stevia Nyt fra Diabetesforeningen Test din viden Måltidet - bl.a. indkøb og portionsstørrelser. Erfaringsudveksling undervejs

Stevia Nyt fra Diabetesforeningen Test din viden Måltidet - bl.a. indkøb og portionsstørrelser. Erfaringsudveksling undervejs Stevia Nyt fra Diabetesforeningen Test din viden Måltidet - bl.a. indkøb og portionsstørrelser Erfaringsudveksling undervejs Plante fra Sydamerika, Stevia rebaudiana Bertoni, dvs. naturligt forekommende

Læs mere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere Regler for brug af logo hos håndværksbagere 1 Indeks Side 3. Fuldkornslogoet Side 4. Brug af logo i bagerbutik Side 5. Eksempler til brug af logo Side 6. Eksempel på forkert brug af logo Side 7. Nuværende

Læs mere

Sundhedsugen uge 17-2011.

Sundhedsugen uge 17-2011. Sundhedsugen uge 17-2011. I årets sundhedsuge er maden planlagt ud fra de 8 kostråd. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

Uddybende inspirationsmateriale

Uddybende inspirationsmateriale Uddybende inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 46 945 Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder Udviklet af: Mette Toftegaard Rasmussen Fødevarestyrelsen, Mørkhøj Bygade 18 Rev. E/

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

Mellemmåltider Af Gitte Gross centerleder, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen

Mellemmåltider Af Gitte Gross centerleder, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen Mellemmåltider Af Gitte Gross centerleder, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen Måltider mellem hovedmåltiderne har flere formål. Men hvad skal de bestå af for at være sunde og hvor kan man købe

Læs mere

Lille portion (1800-2100 kj)

Lille portion (1800-2100 kj) Ernæringsberegninger af skolemåltiderne Lille portion (1800-2100 kj) til 7-10 årige børn Bestil. nr. 2009207 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Portion/stk. for = serveringsklar

Læs mere

NYHEDSBREV MADUDBRINGNING FRA BYENS KØKKEN

NYHEDSBREV MADUDBRINGNING FRA BYENS KØKKEN NYHEDSBREV MADUDBRINGNING FRA BYENS KØKKEN Fra medio september 2015 er det Byens Køkken, der varetager kørsel af mad til hjemmeboende borgere. Vi har netop indkøbt biler til opgaven, således at hjemmeboende

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE VELKOMMEN TIL EN HELT NY OPLEVELSE MED OSCAR SUPPEBAR ASPARGESSUPPE 90 g OSCAR Aspargessuppe, granulat OSCAR INTRODUCERER NU BEGREBET SUPPEBAR, HVOR DU MED FORSKELLIGE SUPPER

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

KOSTPOLITIK. Emmerske Efterskoles

KOSTPOLITIK. Emmerske Efterskoles Emmerske Efterskoles KOSTPOLITIK Vi vil gerne servere en sund og varieret kost. Vi vil give gode spisevaner og madkultur. Vi vil opdrage til god dansk bordskik. Et måltid skal være en god sanseoplevelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

Let & Lækkert. 5 nye opskrifter på lette og lækre kager med Hermesetas SteviaSweet

Let & Lækkert. 5 nye opskrifter på lette og lækre kager med Hermesetas SteviaSweet Let & Lækkert 5 nye opskrifter på lette og lækre kager med Hermesetas SteviaSweet Nyd den rene søde smag i Hermesetas SteviaSweet. Steviol Glykosid som er et udtræk fra Steviaplanten produceres for Hermesetas

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

- Ny forbedret kvalitet

- Ny forbedret kvalitet - Ny forbedret kvalitet MARTS 2015 12 INSPIRERENDE OPSKRIFTER - FULDKORNSBLØDDEJ 100/0 - FULDKORNSSPECIALBRØD 100/0 - FULDKORNSHVEDEMEL Mere smag. Ny forbedret kvalitet. Vi har forbedret vores fuldkornsserie

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere