PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012"

Transkript

1 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012

2 PARKINSON-EXPRESSEN Januar kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej Rønne Husk at meddele flytning, det vil lette os ved udsendelse af informationer m.v. Artikler indlæg breve eller andet som ønskes bragt i avisen sendes eller mailes til redaktionen. Deadline for optagelse: Jan - kvartal: senest 10/12 April / 3 juli / 6 oktober / 9 Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise eller redigere samt forkorte alle indsendte bidrag. Også pladshensyn kan medføre at indsendt materiale først bringes i næste nummer. Mail adresser Send din mail adresse til Karen Kisling Karen vil så sende en husker før arrangementer og informationer mellem bladudgivelser. Transport Meddel evt. behov for transport til foreningens arrangementer ved tilmelding, så vil vi gøre hvad vi kan for at finde nogen der kan tage dig med. Kontingentbetaling Tilmeld dig til PBS det sparer dig for penge og en tur på posthus/bank, og det sparer foreningen tid og penge på administration. Kvartalsavis for vore medlemmer udgivet af PARKINSON FORENING BORNHOLM

3 Den konstituerede formand har ordet Deltagelse i hovedbestyrelsesmøde for første gang, er en stor mundfuld, såvel mødet med de mange engagerede deltagere fra de øvrige afdelinger som bestyrelsen og medarbejderne på hovedkontoret, arbejdsgangen og stemningen. Vi startede med at mindes vores tidligere formand Ole Krabbe. Derefter gik vi over til dagsorden hvor emnerne var mange og alle næsten lige vigtige. Her som alle andre steder er økonomien en væsentlig faktor. Det kommende år ser rimeligt ud, om end der ikke er meget at rutte med. Der er et par væsentlige ting som kan give gode besparelser. 1. At medlemskontingentet bliver betalt via PBS, og at 2. alle medlemmer der har en pc oplyser deres mailadresse, 3. husker at oplyse adresseændringer. Medlemstallet stiger pænt, men der er brug for mange flere. Pr. 1.januar tilbydes et støttemedlemskab med kontingent kr. 100,- pr år. Til gengæld får disse medlemmer Parkinson Nyt erstattet med et nyhedsbrev om alle de nye tiltag og resultater der bl.a. kommer fra forskningen. Jeg forestiller mig det kunne være et emne til en gave f. eks.til næste generation, så de uden større forpligtelser vil være orienteret. Den nye hjemmeside er nu i gang, og fungerer fint, den er rigtig flot, klik ind og se. Ovennævnte vil alt give flere midler til foreningens arbejde. Strategien er primært at varetage parkinsonramte og deres pårørendes interesser i forhold til Parkinson sygdom, at styrke forskningen i Parkinson sygdom med særlig fokus på Stamcelleforskning. Formanden for rehabiliteringsprojektet Ole Gredal beskrev begrebet rehabilitering som: en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Hele livssituationen inddrages, for med koordineret, sammenhængende videnbaseret indsats at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Fortsættes side 8 3

4 Parkinsonskolen. Stilfærdig, bragende succesdebut Karen Kisling er lykkedes med i samarbejde med Parkinsonforeningen, lokalbestyrelsen og AOF at starte Parkinsonskolen på Bornholm. Første skoledag var 29. oktober, næste 12. november, klassen ca. 25 elever, patienter og pårørende. Lærerstaben var tre af Parkinsonforeningens konsulenter og en neurolog fra Bispebjerg Hospitals Parkinsonafdeling (som beskrevet i sidste nummer af PARKINSON EXPRESSEN). Undervisningen foregik på et højt fagligt niveau, hvor stoffet blev serveret struktureret og pædagogisk på en vedkommende måde i et forståeligt sprog. Alle indledere var erfarne undervisere og gode kommunikatorer, som beredvilligt besvarede deltagernes spørgsmål. Det stilfærdige element i kurserne var deltagernes intense koncentration, kombineret med relevante spørgsmål til underviserne. Tilfredsheden kom til udtryk i bragende klapsalver efter hver lektion. Kurserne blev evalueret, formentlig til planlægningsbrug. Såvel ny-diagnosticerede som pårørende har et stort informations- som kommunikationsbehov. Kurserne imødekommer disse behov og giver mulighed for etablering af kendskab til og samvær med andre Parkinsonister i næsten samme båd. Konklusion: En positiv og nyttig oplevelse, der forhåbentlig følges op med flere lektioner, i hvilket tilfælde hurtig tilmelding varmt kan anbefales /O. Westh 4

5 Nekrolog Formanden for Bornholms Parkinsonforening Ole Junker Krabbe døde 4. oktober Den 9. september holdt Ole reception i anledning af sin 75 års fødselsdag dagen før. Her var han som altid selskabelig, i godt humør og i fin form, men få dage efter blev han ramt af et slagtilfælde som han desværre ikke overlevede. Ole blev valgt ind i bestyrelsen i 2008 og som formand i 2009, en post han beklædte til sin død. Som lokal formand fulgte automatisk en plads i hovedbestyrelsen, hvor Ole nød at repræsentere Bornholm. Som formand havde Ole de store sko på, de overordnede mål, synliggørelse, ideer til fremtiden og han var aktivt med til at bringe den Bornholmske afdeling på landkortet.. Vi har kun gode minder om Ole og hans arbejde for Parkinsonforeningen, og vore tanker går til Marianne og Birgit. Vi vil også gerne takke for, at de opfordrede til i stedet for blomster ved bisættelsen at donere et beløb til den lokale Parkinsonforening. Næstformand Dansk Parkinsonforening Erling Olsen, Ole Krabbe, Karen Kisling. Ved Oles reception 9/

6 Parkinsonskolen Fællesskab gør stærk siger man, og lørdagene d. 5. og 12. november havde medlemmer i Parkinsonforeningen chancen for at opleve fællesskabet med andre medlemmer, men også fællesskab med fire forskellige foredragsholdere. I samarbejde med AOF havde bestyrelsen for parkinsonforeningen nemlig formået at trække, det der kaldes Parkinsonskolen, her til Bornholm. 27 medlemmer havde tilmeldt sig denne skole og fik lejlighed til at lytte, stille spørgsmål og komme i dialog med foredragsholderne. Lørdag d. 5. formiddag - med emnet tale- og sprogproblemer v. logopæd Diana Holm, som med et inspirerende og opfordrende indlæg fik anskueliggjort, hvilke problemer, man som parkinsompatient kan komme ud for, og mulighederne for træning i forbindelse med disse problemer. Lørdag d. 5. eftermiddag med emnet fysisk træning v. fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen. Smittende i engagement og meget opfordrende til at gøre så meget som muligt mht. træning. kan helbredes. Lørdag d. 12. formiddag med emnet diagnostik og behandling v. neurolog Skirmante Mardosiene fra Bispebjerg Hospital. Et foredrag med oplysning om alle de symptomer, man som parkinsonpatient kan blive ramt af og ligeledes oplysning om, undersøgelses og behandlingsmuligheder og hvilken medicin, der bedst kunne afhjælpe symptomer ved sygdommen, som det også blev understreget, ikke Lørdag d eftermiddag med emnet Krise og stresshåndtering v. psykolog Susanne Ohrt. En indfølende, og også meget klar fremstilling af, hvilke fysiske gener, reaktioner og følelser der følger med håndtering af denne sygdom, 6

7 både for den ramte og for pårørende. Igen et godt og engagerende foredrag afsluttende med gode råd til eftertanke og handling. På begge dage var også indlagt frokost- strække og kaffepauser, hvor der så også var lejlighed til at udveksle spørgsmål og erfaringer med de øvrige deltagere, og det hele var tilrettelagt i god atmosfære og i gode og hyggelige lokaler med god plads. Et rigtig godt initiativ fra bestyrelsen. Især som nydiagnosticeret søger man svar på rigtig mange spørgsmål, og har man haft sygdommen i flere år, er det godt at få gentaget noget af det, man har hørt før og allerede gennemlevet. Man har ganske vist konsultationerne, og her drejer det sig jo om den enkelte, men fællesskab gør stærk - eller måske bare den enkelte lidt stærkere. Jeg tror, at de deltagende fik noget godt ud af dagene, og de, som ikke havde mulighed for at deltage, gik glip af nogle gode foredrag. Mildrid Brendes

8 Efterårsudflugten Den 8. oktober mødtes vi på Bornholms Kunstmuseum hvor kunsthistoriker Mogens Lau guidede os hurtigt gennem museets permanente samlinger til særudstillingerne. En særudstilling af malerier af Poul Schrøder Hugounenq samlingen og en fantastisk udstilling af Gertrud Vasegaard Keramiske Digte Her var Mogens Lau rigtig på hjemmebane og fortalte utrolig inspirerende om Gertruds familie (Hjorth) og hendes liv og kunstneriske arbejder. Vi hørte også om museets planer for fremtiden, om udbygning af museet med et Lysmuseum Eftermiddagskaffen med æblekage nød vi cafeen hvor der var dækket op til os. Det var en rigtig god og interessant eftermiddag for de ca. 20 deltagere. Fortsat fra side 3 Der har 2011 været gennemført 2 parkinson hold på såvel Skelskør som Vejlefjord Rehabiliterings center og er planlagt 2 hold a 8 personer for foråret Det er væsentligt at effekten kan dokumenteres således at tilbuddene vil kunne blive permanente. Det blev for mig en ren saltvandsindsprøjtning at deltage. Jeg ville sådan ønske at flere ville opleve dette engagement og deltage i arbejdet der giver så meget. Det er jo i virkeligheden ikke de mange arbejdstimer der kræves, og til gengæld får man bl.a. større indsigt i sygdommen og det fantastiske arbejde der gøres og man får lyst til at engagere sig i foreningens arbejde. Karen Kisling 8

9 Julefrokost Den 25. november havde vi nogle dejlige timer ved julefrokosten på Bolsterbjerg. Der var rekorddeltagelse med 30 deltagere. Vi fik dejlig julefrokost og alle nød samværet. Ole Westh havde lavet en sang om parkinsonskolen og det at være parkinsonist. Den var vældig god og kan også bruges i andre sammenhænge, den blev i hvert fald efterspurgt. Pensionistkoret fra Rønne kom og sang for os og der var mange der sang med, så vi fik også rørt sangstemmerne. De sang i to afdelinger, og det var et rigtig dejligt, levende og positivt indslag som godt kan bruges igen. Alle medlemmer ønskes et rigtigt godt nytår 9

10 Generalforsamling i Parkinsonforening, Bornholm Afholdes lørdag den 24. marts 2012 kl. 14,00 Hos Carl og Kokken, AarsballeBy 1. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til efterretning. 3. Regnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Valg af formand (ulige år) Ekstraordinært. Vælges for 1 år. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Karen Kisling Bent Folkmann Susanne B. Larsen, (modtager ikke genvalg) Valg af yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen 1 for 2år 1 for 1år 6. Valg af suppleanter.. På valg er Inge Jensen Valg af yderligere 1 suppleant 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til den konstituerede formand senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er vært ved kaffebord. Efter generalforsamlingen vil der være fagligt stof samt underholdning. Tilmelding senest 17. marts 2012 til Karen Kisling eller Bent Folkmann

11 Vil du danse med mig?? En glad og inspirerende eftermiddag. Motion for krop og stemme. Lørdag den 14.januar 2012 kl. 14,00 i Nyves yvest t Centret i Nylars. Malene Finne Jensen og hendes dansere vil give opvisning og invitere os med på dansegulvet til nogle lette trin. Indimellem vil synge nogle sange og viser og drikke kaffe. Deltagelse gratis. Foreningen er vært ved kaffen. Tilmelding til Karen Kisling Bent Folkmann senest 7. januar Advokatmøde. Med advokat Morten Hartelius Fredag den 3. februar 2012 kl. 14,00 Nyker forsamlingshus. Nyker Hovedgade 7 B Arv, testamente, fuldmagt, umyndiggørelse, mm Emner der kan være vanskelige når man er syg. Dine mine - vore børn, gift samboende, pensionsordninger, den ene på plejehjem, og meget mere. Advokaten beder om spørgsmål man ønsker besvaret t inden 23/1. Mødet er arrangeret i samarbejde med Alzheimerforeningen. Deltagelse gratis. Foreningen er vært ved kaffen. Tilmelding, Bent Folkmann , Karen Kisling , senest 27. januar 11

12 Kommende arrangementer Lørdag, 14. januar 2012, kl. 14,00 Linedans NyVest centeret. Tilmelding Karen tlf Bent tlf senest 7/ Fredag, 3. februar 2012, kl. 14,00 Advokat, testamente, arv, fuldmagt, mm. Nyker Forsamlingshus Tilmelding Bent tlf Karen tlf senest 27/ Lørdag, 24.marts 2012, Kl Generalforsamling ling Carl og Kokken, Aasballe By 1 Tilmelding Karen tlf Bent tlf senest 17/ Parkinsonforeningen Bornholms bestyrelse: Konstitueret formand Karen Kisling Kirkebakken Allinge Kasserer: Bent Folkmann Sekretær: Susanne Brink Larsen Fabriksvej 4 Violvej Rønne 3720 Aakirkeby Best.medl: Ingrid Blem Suppleant: Inge Jensen Kalkværksengen 2 Ferskesøparken Nexø 3730 Nexø

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Oktober kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Eddie Neumann Blekingevej 3 3700 Rønne 2980 9348 Jeanette-eddie@live.dk

Læs mere

Parkinsonforeningen. Parløbet præsenterer produktive parkinsonpatienter. Se side 6 og 7. Læs om: Tirsdag den 23. september

Parkinsonforeningen. Parløbet præsenterer produktive parkinsonpatienter. Se side 6 og 7. Læs om: Tirsdag den 23. september Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Parløbet præsenterer produktive parkinsonpatienter. Se side 6 og 7. Læs om: Tirsdag den 23. september Onsdag Inge Risum den 12. og oktober, Anita Mogensen kl. 15-17:

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Onsdag Onsdag den 12. den oktober, 8. april kl. 15-17: Morten GENERALFORSAMLING Meyer: Stamceller og genterapi som behandling

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang Parkinsonforeningen Nyhedsbrev Så er vi klar til afgang Nyt fra formanden 2 Referat fra generalforsamling 2 Revisor bemærkninger 4 Regnskab for 2011 5 Invitation 6 11. april 6 Billeder fra 11. april 7

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00)

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Alt modtages gerne og helst elektronisk på: nyboellen@anneesbjerg.dk (I almindeligt Word dokument/jpeg billede,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere