Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK"

Transkript

1 Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983

2 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, : 4, 74, 2 932: 4, 94, 5 959: 960:7 933: 4, 96, 5 960: 962:4 934: 4, 98, 3 96: 963:3 935: 4, 99, 5 962: 963: 936: 4, 05, 3 963: 964: 937: 4, 07, 3 964: 965: 938: 4, 09, 5 965: 966:8 939: 4,, 4 966: 967: 940: 4, 4, 4 967: 970:6 94: 4, 7, 2 968: 97: 942: 4, 20, 2 969: 97:2 943: 4, 23, 3 970: 972:4 946: 4, 32, 3 97: 973: 947: 4, 34, 3 972: 974:2 948: 4, 36, 2 973: 975:2 949: 4, 40, 4 974: 975: 950: 4, 45, 2 975: 976:9 95: 4, 5, 3 976: 978:5 952: 4, 56, 3 977: 978:9 953: 4, 59, 4 978: 979:8 954: 4, 63, 3 979: 980: 955: 4, 66, 2 980: 98:7 98: 982:8 ISBN ISSN NOV 983 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

3 Forord Nerverende hefte er en fortsettelse af den statistik om ferdselsuheld, der siden 930 er offentliggjort i Statistiske Meddelelser Statistikkens grundlag har hele tiden veret indberetninger fra politiet De mest grundleggende endringer, der er foretaget siden statistikkens begyndelse, vedrorer uheldsklassifikation, statistikkens omfang samt selve indberetningssystemet Indtil 938 var klassificeringen af uheld ikke entydig I perioden rubriceredes uheldene ved deres hovedarsag, som bestemtes efter en juridisk vurdering Fra 967 er denne vurdering erstattet som klassificeringsgrundlag af en systematik, der ikke baseres pa skyldbegrebet, men derimod pa en faktisk beskrivelse af omstendighederne ved uheldet Fra 930 til 958 omfattede statistikken slue] uheld med personskade som materielskadeuheld Efter 958 indgár uheld alene med materiel skade ikke lengere i statistikken, og fra 967 omfattes heller ikke uheld udelukkende med fodgengere impliceret, uanset om der er sket personskade Til og med 975 er politiets indberetninger blevet sendt direkte til Danmarks Statistik Fra 976 er indberetningssystemet udvidet, saledes at vejmyndighederne i amter og kommuner medvirker ved indberetningen, derved at disse myndigheder foretager en stedfestelse af uheldene Denne omlegning er iser gennemfort for at forbedre mulighederne for lokal uheldsbekempelse, og systemendringen pavirker derfor ikke i sig sels den landsdekkende statistik Heftet er udarbejdet af Danmarks Statistiks 3 kontor i afdelingen for samferdselsstatistik under medvirken of fuldmegtig, cand scient soc Lis V Iversen og kontorfuldmegtig Inge Terkelsen, FA Danmarks Statistik i august 983 N V Shah Nielsen Ole Bruhn Johansen Pris: 23,00 kr inkl 22 % moms AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE Udkommet i november 983

4 Indhold Resumé 2 Statistiksystemets formal og indhold 2 Formal 22 Begreber og definitioner 23 Systemet og dets begrænsninger 24 Anvendelse af systemets data 3 Færdselsuheld med personskade 3 Personskader 32 Sæsonfordelinger 33 Implicerede elementer 34 Uheldenes omfang 35 Uheldssituationerne 36 Implicerede forere 37 Uheld med spirituspavirkede impliceret 4 Trafiksikkerheden i de nordiske lande 5 Tabelafdeling 5 Antal uheld fordélt efter uheldssituation og forholdene pa uheldsstedet 52 Antal uheld fordelt efter uheldssituationsgruppe, klokkeslet, ugedag og maned 522 Antal uheld fordelt efter de implicerede elementers art, klokkeslet, ugedag og maned 523 Antal uheld og personskader fordelt eher ugedag, maned og klokkeslet 53 Antal personskader fordelt efter ugedag, bebyggelse og elementart 54 Antal uheld fordelt efter maned og forholdene pa uheldsstedet 55 Antal implicerede færdselselementer fordelt efter elementart, maned og registreringsforhold 56 Antal implicerede færdselselementer og personskader fordelt eher uheldssituation og elementart 57 Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter elementart, Icon, alder mv 58 Antal uheld med personbil impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 582 Antal uheld_med personbil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet 583 Antal personskader i personbil fordelt eher andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet 584 Antal personskader i personbil fordelt efter alder, placering i koretojet og brugen af sikkerhedssele 585 Antal implicerede forere af personbil fordelt efter ken, alder, kerekortets alder, spirituspavirkning mv Contents 7 Summary 2 Purpose and contents of the statistical system 2 2 Purpose 2 22 Concepts and definitions 3 23 The system and its limitations 3 2 Utilization of the system's data 3 Road traffic accidents involving casualties 4 3 Casualties 9 32 Seasonal analyses 9 33 Units involved 2 34 Extent of accidents Accident situations Drivers and riders involved Accidents involving persons influenced by alcohol 33 4 Traffic safety in the Nordic Countries 5 Tables section 5 Accidents by accident situation and circumstances at 44 scene of accident 52 Accidents by group of accident situations and hour, 48 day and month 522 Accidents by type of unit involved and hour, day and 49 month Accidents and casualties, by day, month and hour 53 Casualties by day, roadside buildings and type of 52 unit 54 Accidents by month and circumstances at scene of 54 accident 55 Traffic units involved, by type of unit, month and registration conditions Traffic units involved and casualties, by accident situation and type of unit Fatal and non fatal casualties, by type of unit, sex, 60 age etc 58 Accidents involving private cars, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Casualties in private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 584 Casualties in private cars, by age, seat occupied and use of seat belt 585 Private car drivers involved, by sex, age, diving licence years, level of alcohol etc

5 59 Antal uheld med varebil impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 592 Antal uheld med varebil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 593 Antal personskader i varebil fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 594 Antal personskader i varebil fordelt efter alder, placering i keretejet og brugen af sikkerhedssele 50 Antal uheld med lastbil mv impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art m v 502 Antal uheld med lastbil mv impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet 503 Antal personskader i lastbil mv fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet,5 Amal uheld med motorcykel impliceret fbrdelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art m v 52 Antal uheld med motorcykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 53 Antal personskader for motorcyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 52 Antal uheld med knallert impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 522 Antal uheld med knallert impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 523 Antal personskader for knallertkerere fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pâ uheldsstedet 524 Antal implicerede ferere af knallert fordelt efter ken, alder, spirituspavirkning mv 53 Antal uheld med cykel impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 532 Antal uheld med cykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 533 Antal personskader for cyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 534 Antal implicerede ferere af cykel fordelt efter ken, alder, spiritusp$virkning mv 54 Antal fodgængeruheld fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 542 Antal uheld med fodgængere impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Accidents involving light goods vehicles, by accident situation, type of other units involved etc 592 Accidents involving light goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at scene of 74 accident 593 Casualties in light goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Casualties in light goods vehicles, by age, seat occupied and use of seat belt Accidents involving heavy goods vehicles, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving heavy goods vehicles, by type n/ other units involved and caramslrarres at scene of 82 accident 503 Casualties in heavy goods vehicles by type o/ other units involved and new instances al scene o /air idea) t 83 5 Accidents involving motor cycles, by accident situahon, type of other units Involved etc Accidents involving motor cycles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Motor cycle casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving mopeds, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving mopeds, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Moped casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident Moped riders involved, by sex, age, level of alcohol 96 etc 53 Accidents involving pedal cycles, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving pedal cycles, by type of other units involved and circumstances at scene accident Pedal cyclist casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident Pedal cyclists involved, by sex, age, level of alcohol 04 etc 54 Pedestrian accidents by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving pedestrians, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 08

6 543 Antal personskader for fodgmngere fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pd uheldsstedet 55 Antal uheld med forhindring pá eller uden for kterebanen impliceret 56 Antal uheld med spirituspdvirket forer eller fodgænger impliceret fordelt efter uheldssituation og forholdene pá uheldsstedet 562 Antal uheld med spirituspdvirket forer eller fodgmnger impliceret fordelt efter uheldssituationsgruppe, klokkeslet, ugedag og maned 563 Antal uheld med spirituspdvirket forer eller fodgmnger impliceret fordelt efter elementart, klokkeslet, ugedag og maned 564 Antal personskader i uheld med spirituspävirket forer eller fodgmnger impliceret 57 Antal implicerede personer fordelt efter brugen af sikkerhedssele eller styrthjelm og skadernes type 58 Antal uheld og personskader fordelt efter administrative enheder Pedestrian casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident 55 Accidents involving obstacles on or off roadway 0 56 Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by accident situation and circum 2 stances at scene of accident 562 Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by group of accident situations, hour, day and month Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by type of unit, hour, day and 7 month 564 Casualties in accidents involving driver, rider or 8 pedestrian influenced by alcohol 57 Persons involved by use of seat belt or crash helmet and type of injury 9 58 Accidents and casualties by administrative districts 20 6 International oversigt 6 Antal uheld og personskader i de nordiske lande Antal uheld og personskader i ECEmedlemslande 9798 Bilag Fortegnelse over uheldssituationer 2 Indberetningsskema 3 Uheldsbeskrivelse 4 Definitioner Stikordsregister 6 International summary 6 Accidents and casualties in the Nordic countries Accidents and casualties in ECE member countries Annex 40 List of accident situations 44 2 Report form 45 3 Description of accident 50 4 Definitions 5 Subject index

7 Resumé I 982 indberettede politiet 96 færdselsuheld med 400 personskader, heraf 658 dræbte Dette betyder et fald pa omkring pct i forhold tit 98 for sável antallet af uheld, of dræbte og af personskader i alt, jf tabel og figurerne og 2 Til sammenligning hermed kan nævnes, at biltra fikken er steget med pct fra 98 tit 982, mens antallet af biler er faldet med næsten 2 pct Antallet af motorcykler og knallerter i brug er derimod steget med henholdsvis 3 pct og 20 pct i samme periode For cyklister er der tale om en stigning fra 98 tit 982 i antallet of personskader pi 3 pct, hvilket er en fortsættelse af en tendens, der har været tit stede gennem de senesce Ar, og som sandsynligvis hænger sammen med et stadigt voksende brug af cykler I 982 er der desuden tale om en caget sværhedsgrad af skaderne hos de implicerede cyklister i forhold tit Aret fer, idet den nævnte stigning pa 3 pct dækker over en stigning pi 0 pct i antallet af dræbte og 6 pct i antallet of alvorligt tilskadekomne, mens antallet aflettere tilskadekomne faldt med 3 pct Den sturste stigning i antallet af dræbte cyklister fandtes i aldersgruppen 65 Ar og derover med 27 dræbte i 982 mod 7 dræbte i 98 Antallet af dræbte burn under 5 Ar faldt fra 3 i 98 tit 2 i 982 Efter at antallet af knallerter i brug er faldet for hvert Ar fra 974 tit 98, Steg antallet of knallerter i 982 med 20 pct i forhold tit 98 Alligevel faldt antallet af personskader blandt knallertkorere med 2 pct i samme periode, og antallet af dræbte knallertkorere alene faldt fra 64 tit 44, hvilket er det laveste antal dræbte knallertkorere i 30 Ar Det sturste fald i antallet af de dræbte knallertkorere fandtes blandt de 6 7 Arige med 0 dræbte i 982 mod 22 i 98 Omvendt steg antallet af dræbte knallertkorere pa 65 Ar og derover fra 0 i 98 tit 5 i 982 Antallet af personskader i alt blandt fodgængere faldt med 3 pct, men antallet af færdselsdræbte fodgængere steg fra 48 i 98 tit 63 i 982, svarende tit 0 pct Ogsâ blandt fodgængere er det den ældste gruppe pa 65 Ar og derover, det er gâet værst ud over, idet antallet af dræbte her er steget fra 6 i 98 til 74 i 982, svarende tit en stigning pa 2 pct Mens antallet af færdselsdræbte i alt faldt med knap pct fra 98 tit 982, steg antallet of dræbte i aldersgruppen pa 65 Ar og derover med godt 3 pct Derimod faldt antallet af dræbte born under 5 Ar med næsten 20 pct og antallet of dræbte unge mellem 5 og 24 Ar med 6 pct I 982 udgjorde aldersgruppen pa 65 Ar og derover 25 pct af alle færdselsdræbte mod 2 pct af de alvorligt tilskadekomne og 8 pct af de lettere tilskadekomne Tabel Antal uheld og personskader Accidents and casualties Antat uheld I alt pr dag Drmbte Alvorhgt ulskadekomne Lettere ttlskadekomne Antal personskader alt pr dag pr 000 mdbyggere pr uheld Anta! m d berettede matenelskadeuheld Antal skadeanmeldelser ttl forstknegsselskaberne , ,0 5,42, , ,6 5,56, , ,7 5,8, , ,4 4,90, , ,4 3,86, , ,3 4,4, , ,9 4,03, , , 4,03, , ,8 4,00, , ,2 3,37, , ,0 3,08, ' 30, ' 43' 39,2 2,79, , ,6 2,75, t) Kilde: Forsikrmgsoplysnmgen 2) Defmitionen af alvorligt og lettere tilskadekomne er ændret pr januar 976 3) Definitionen af lettere tilskadekomne er ændret pr januar 98

8 8 Tabel 2 Antal implicerede elementer Number of units involved Elementer alt I alt Personbiler Varebiler Iastbde r I alt pr 000 enheder alt pr 000 enheder I alt Fardsels pr 000 enheder Antallet af færdselsuheld med personskade faldt som naevnt med pct fra 98 til 982 Men for færdselsuheld i forbindelse med svingning var der tale om en stigning pá over 7 pct mod et fald i de evrige uheld pá godt 4 pct Uheld i forbindelse med svingning udgjorde derefter mere end 34 pct af uheldene i 982 mod knap 32 pct i 98 Fra 98 til 982 faldt antallet af spiritusuheld med 7 pct, og spiritusuheldenes andel af samtlige færdselsuheld med personskade faldt derfor til knap 2 pct mod godt 22 pct i 98 Denne andel har ellers været stigende for hvert ár siden 978, hvor den var 7 pct of samtlige uheld En fordeling af spiritusuheld pá ugedage viser en forskydning i forhold til de nærmest foregáende ár Sáledes faldt antallet of spiritusuheld med 6 pct pá ugens ferste 3 dage, mens det stag med 2 pct tors dag /fredag Antallet of spiritusuheld pá fredage er derfor næsten lige sá stort som pá lerdage i 982, mens lerdag de foregáende ár har haft en tydelig overvægt af spiritusuheld En væsentlig ársag til faldet i antallet af spiritusuheld var et fald i antallet af pávirkede implicerede motorcyklister pá mere end 25 pct i forhold til 98 I 982 udgjorde pávirkede motorcyklister sáledes 8 pct af samtlige implicerede motorcyklister mod ikke mindre end 26 pct i 98 Den sterste andel of pávirkede fandtes i 982 blandt knallertkererne, hvor 23 pct af samtlige implicerede ferere var spirituspávirkede Af de implicerede ferere af personbiler fandtes 4 pct pávirket Kun 4 pct af de implicerede kvindelige ferere og fodgængere var spirituspávirkede mod 5 pct af de implicerede mzend

9 9 elementer I all Busser Motorcykler Knallerter pr 000 enheder I alt pr 000 enheder I alt pr 000 enheder Cykler Fodgængere Andre færdselselementer Andre elementer

10 0 Figur Antal uheld og personskader Accidents and casualties Antal I Personskader Uheld I i

11 Figur 2 Antal draebte ved færdselsuheld Persons killed in road traffic accidents Antat Dræbte

12 2 2 Statistiksystemets formal og indhold 2 FormAl Formalet med at indsamle oplysninger om færdselsuheld er at skabe et informationsgrundlag for beslutninger, der kan formindske antallet af færdselsuheld og konsekvenserne of disse Færdselsuheldsbekæmpelsen foregar bade lokalt og centralt og ved anvendelse af forskellige metoder Derfor er systemet indrettet til at danne fiere typer of informationsgrundlag, der sa vidt muligt er tilpasset de forskellige behov Det væsentlige formal med nærværende færdselsuheldsstatistik er, at den enten direkte eher som led i forskningsprojekter skai udgere et informationsgrundlag for beslutninger om landsomfattende uheldsbekæmpelse, fx i form af lovgivning eller propaganda Et yderligere formal har været at tilvejebringe en summarisk belysning af personskadernes omfang og art med henblik pá etablering af skade forebyggende foranstaltninger En videregáende statistisk belysning of personskadernes art og sundhedsmæssige konsekvenser vil kræve oplysninger fra hospitalerne Et samarbejde med Sundhedsstyrelsen med dette formal er indledt i Begreber og definitioner Som færdselsuheld opfattes uheld, der er sket pa offentlig tilgængelig gade, vej, plads eller lignende, hvis mindst én af de implicerede parter har benyttet omradet trafikalt, og mindst én af de implicerede har været kerende Det vil sige, at fx uheld, hvor der kun har været fodgængere impliceret, eher togulykker, bortset fra uheld i jernbaneoverkersler ikke er færdselsuheld Nærværende færdselsuheldsstatistik omfatter kun personskadeuheld, alma færdselsuheld, hvor en eller fiere personer er kommet til skade Til vejmyndighederne indsamles ogsa oplysninger om materielskadeuheld, det vil sige uheld, hvor skaderne er begrænset til karetejer og andet materiel Som dræbte medregnes i færdselsuheldsstatistikken alle dadsfald, der er felge af færdselsuheld, og som indtræffer indtil 30 dage efter uheldet Som til ' skadekomne medregnes alle evrige personer, der er kommet til skade ved færdselsuheld De tilskadekomne deles i alvorligt og lettere tilskadekomne Dette sker ved hjælp af oplysninger om skadens type (jf bilag 3, punkt 23 og bilag 4) Fra januar 98 blev der defineret en nedre grænse for, hvad der kan betragtes som tilskadekomst Tilskadekomst er herefter en tilstand, der normalt kræver lægebehandling eller medferer hospitalsindlæggelse, (herunder ogsa til observation) Mindre hudafskrabninger, sma snitsar eller sma»bla mærker«betragtes ikke som tilskadekomst Oplysningerne om færdselsuheld er inddelt i 3 hovedgrupper: uheldsoplysninger, elementoplysninger og personoplysninger Uheldsoplysninger vedrerer uheldet som helhed, fx uheldssted og tidspunkt, vejr og lysforhold og lignende En central faktor blandt uheldsoplysningerne er uheldssituationen, der tilsigter at give en objektiv karakteristik af situationen umiddelbart fer uheldet og inden eventuelle afværgemanavrer er foretaget Uheldssituationerne omfatter i alt 64 typesituationer, der er inddelt i 0 hovedgrupper jf bilag Det er vigtigt at fastsla, at det ikke nedvendigvis er de skadeforvoldende kollision, der angives som uheldssituation, idet selve sammenstadet kan omfatte andre elementer end dem, der er implicerede i den uheldsskabende situation Dette har fx betydning for uheld med fodgængere Uheldssituationerne i hovedgruppe 8 er de egentlige uheldssituationer for fodgængeruheld, men der kan være fodgængere implicerede i andre uheldssituationer pá grund of et kere j tajs afværgemanevre Det kan fx ske, at et kore under overhaling for at undga et frontal sammensled kerer op pá fortovet, hvorved en fodgænger bliver skadet Uheldet rubriceres som situation 2 (kollision med modkarende i forbindelse med over haling i 2 position), men fodgængeren vil alligevel blive medregnet som impliceret Den enkelte uheldssituation kan saledes omfatte fiere elementer end an givet i standardsituationen Det vil dreje sig om uheld med mere end 2 elementer impliceret, og som principielt kunne beskrives som en række enkelte uheld, hvor det ene uheld har medfert det næste Et sádant uheld vil i færdselsuheldsstatistikken blive beskrevet som ét uheld under den uheldssituation, der har været indledende til det samlede uheldsforlob Samtlige implicerede elementer og den samlede per sonskade vil blive registreret Endelig skal det understreges, at uheldssituationen ikke beskriver, om der for det enkelte element foreligger overtrædelse of færdselsloven Elementoplysningerne vedrerende det enkelte element, der er impliceret i uheld Det kan enten være et færdselselement, det vil sige et karetaj eller en fodgænger eller en forhindring pa eller uden for kerebanen fx et dyr eller et vejtræ Foruden oplysninger om elementets art (jf bilag 3, punkt ) vil element oplysningerne for færdselselementernes vedkommende ogsa beskrive vejen og eventuelle former for regulering eller andre foranstaltninger, gældende for eller rettet mod dette element Personoplysninger anferes for alle implicerede ferere og fodgængere samt for tilskadekomne passa gerer Foruden beskrivelse af personskaden drejer det sig om oplysninger om alder og ken, farerbevisets alder, om der var tale om spirituspavirkning, og om der blev benyttet sikkerhedssele eller styrthjelm

13 3 23 Systemet og dets begrænsninger Det nuværende statistiksystem, der blev indfort den januar 976, er pi samme made som de foregaende indberetningssystemer om færdselsuheld baseret pa dataindsamling udfort af politiet, hvilket sikrer en save! palidelig som detaljeret beskrivelse af omstændighederne ved færdselsuheldene Derudover er de tekniske forvaltninger i amtskommuner og kommuner inddraget i indberetningssystemet, idet indberetningerne skai 'Mores en kodning af uheldsstedet, saledes at dette senere entydigt kan identificeres Forretningsgangen ved indberetning om færdselsuheld er saledes, at politiet udover en summarisk forelobig indberetning, som benyttes til en»lynstatistik«udfylder en indberetning om omstændighederne ved uheldet, senest 5 uger efter uheldet er sket Indberetningerne udfærdiges i 4 eksemplarer Politiet beholder ét eksemplar og sender de tre ovrige til amtets tekniske forvaltning (for Kobenhavn og Frederiksberg dog kommunernes tekniske forvaltninger) Hvis uheldet er sket pi en stats eller amtsvej, foretages stedskodningen af amtet, og i forstnævnte tilfælde orienteres Vejdirektoratet ved fremsendelse af et eksemplar af indberetningsskemaet Hvis uheldet er sket pa en kommunevej, kan indberetningen videresendes til stedskodning i kommunen Nar kodning af uheldssted er foretaget, sendes et blanketeksemplar til Danmarks Statistik, hvor blanketterne registreres pa magnetband, og indholdet krydsrevideres pa grundlag af de oplysninger, indberetningen omfatter Færdselsuheldsstatistiksystemet er begrænset til kun at omfatte uheld, der kommer til politiets kendskab, og hvorom der optages rapport Det skai altid optages rapport om personskadeuheld, mens det ikke gadder materielskadeuheld af begrænset omfang, og hvor der ikke er sket en sidan tilsidesættelse af færdselsloven, at der skai rejses sigtelse Der kan dog træffes lokale aftaler om, at ogsa materielskadeuheld uden rapport skai indberettes til Danmarks Statistik jf afsnit 24 Jo alvorligere konsekvenserne af et uheld er, jo storre er sandsynligheden for, at politiet fir kendskab til uheldet Det vil sige, at der indberettes en storre andel af personskadeuheldene end af materielskadeuheldene Vedrorende personskadeuheldene anses alle uheld med dræbte for at blive indberettet Derudover har hospitalsundersogelser vist, at politiet fir kendskab til ca 75 pct af uheldene med alvorligt tilskadekomne og ca 25 pct af uheldene med lettere tilskadekomne Udover skadens betydning har transportmidlet ogsa betydning for, om et uheld med personskade kommer til politiets kendskab og bliver indberettet Saledes kommer uheld med alene cykler og/eller knallerter ikke sa hyppigt til politiets kendskab som uheld med biler 24 Anvendelse of systemets data Systemet omfatter som nævnt fire blanketkopier pr uheld Politiets blanket fungerer som bilag til politirapporten og er i ovrigt en nyttig reference ved telefoniske foresporgsler fra de efterfolgende blanketmodtagere Vejmyndighedernes blanketter kan deis tjene som grundlag for manuelle udpegningssystemer til afsloring af farlige steder deis benyttes som supplement til sadanne maskinelt udpegede steder, idet blanket terne indeholder en kort verbal beskrivelse af uheldet, som det kan være hensigtsmæssigt at konsultere, nar nærmere specificerede uheld skal analyseres Den blanket, der gar til Danmarks Statistik, Banner grundlag for al maskinel bearbejdning af samtlige de færdselsuheldsdata, der opsamles of systemet En gang om maneden registreres de blanketter, der er kommet siden sidste registrering En anonymiseret kopi af det derved dannede band sendes til Vejdatalaboratoriet Nar alle uheld i en maned er registreret dannes et manedsband, der foreligger ca 4 minder efter udlobet af den pagældende maned Pa grundlag of manedsbandet dannes en samlet opgorelse over færdselsuheld med personskade og til brug for politiet en manedstabel over samtlige indberettede uheld i hver politikreds Nar de 3 manedsband for et kvartal foreligger, dannes et kvartalsbind Pá samme made som ved manedsbandene fore tages en samlet opgorelse beregnet save] til offentliggorelse som til internt brug i de enkelte politikredse Radet for Trafiksikkerhedsforskning modtager en anonymiseret kopi af kvartalsbindet Nar alle uheld for et kalenderar er registreret dannes det arsband med personskadeuheld, som er grundlaget for nærværende arsopgorelse over færdselsuheld Vejdatalaboratoriet benytter færdselsuheldsbandene som en del af grundlaget for et servicesystem, der tilbyder vejmyndighederne forskellige former for bearbejdning af uhelds og trafikdata til brug ved arbejdet med den lokale uheldsbekæmpelse Radet for Trafiksikkerhedsforskning anvender materialet, der ogsa omfatter materielskadeuheld, til at foretage specielle opgorelser til brug for forskningsprojekter, hvis behov ikke i alle tilfælde kan were tilgodeset i færdselsuheldsstatistikken Hvis der er onsker om oplysninger, der ikke fremgar af de publicerede tabeller, kan Danmarks Statistik tilbyde at foretage specielle tabelleringer pi servicebasis, det vil sige, at omkostningerne ved fremstillingen skal dækkes of brugeren Der er desuden som tidligere nævnt mulighed for at behandle materielskadeuheld, hvorom der ikke er optaget rapport Hvis der lokalt træffes aftale mellem vejmyndighed og politi om, at der skal indberettes om samtlige uheld, som politiet fir kendskab til, kan servicetilbuddet benyttes pa den made, at indberetningen sker pa Danmarks Statistiks blanket, som derefter tilsluttes systemet, saledes at bandene til Vejdatalaboratoriet ogsa kommer til at omfatte disse uheld

14 4 3 Færdselsuheld med personskade 3 Personskader 3 Fordeling pd elementari Fra 98 til 982 faldt antallet af drmbte og tilskadekomne med ca pct Dette dækker over en stigning for cyklister pa 3 pct og for motorcyklister pa pct, mens der er tale om et fald for de ovrige elementarters vedkommende pa fra 2 pct for implicerede i personbil og pa knallert til 2 pct for implicerede i lastbil mv, jf tabellerne 3 og 32 Ses alene pa antallet of dræbte viser en tilsvarende fordeling en stigning pa 0 pct for save) cyklister som fodgængere, samt en stigning pa 6 pct for implicerede i personbil For de ovrige elementarters vedkommende er der tale om et fald, jf tabel 32 Stigningen i antallet af skadede cyklister er en fort sættelse of en tendens, der har været til stede gennem de seneste Ar, og hanger sandsynligvis sammen med et stadigt voksende brug af cykler I 982 er der desuden tale om en eget sværhedsgrad af skaderne hos de implicerede cyklister i forhold til Aret for, idet stigningen pa de nævnte 3 pct dækker over en stigning pá 0 pct i antallet of dræbte og 6 pct i antallet of alvorligt tilskadekomne, mens antallet of lettere tilskadekomne faldt med 3 pct Ses alene pa born under 5 Ar gor den modsatte tendens sig gældende, idet antallet of dræbte faldt fra 3 i 98 til 2 i 982 og alvorligt tilskadekomne faldt tilsvarende fra 474 til 450, svarende til en nedgang pa 7 pct for disse to grupper tilsammen, mens antallet af lettere tilskadekomne steg fra 224 til 23, svarende til 3 pct De tilsvarende ændringer for cyklister pa 5 Ar og derover var en stigning i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne pa 6 pct og et fald i antallet af lettere tilskadekomne pa 4 pct Born udgjorde imidlertid mere end en fjerdedel af samtlige dræbte og tilskadekomne cyklister Antallet af knallerter i brug, svarende til antallet af lovpligtige knallertansvarsforsikringer er steget med 20 pct i forhold til Aret for Alligevel faldt antallet af personskader blandt knallertkorere som nævnt med 2 pct fra 98 fil 982, og antallet af dræbte knallertkorere faldt fra 64 til 44, svarende til 3 pct Faldet i antallet af dræbte knallertkorere er isar sket blandt de 6 7 Arige med 0 drmbte i 982 mod 22 dræbte i 98 Denne aldersgruppe udgjorde saledes mindre end en fjerdedel af samtlige dræbte knallertkorere i 982 mod mere end en trediedel i 98 Ses pa antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne tilsammen, findes det storste fald i forhold til Aret for i aldersgruppen Ar, hvor det var 5 pct, mens det tilsvarende fald var 6 pct hos de 6 9 Arige I de ovrige aldersgrupper var der der imod tale om en stigning, for de 5 Arige alene pi 4 pct, for de Arige pa 3 pct og for aldersgrup pen 45 ar og derover pa næsten 7 pct Denne aldersgruppe udgjorde i 982 imidlertid kun en femtedel af samtlige dræbte og tilskadekomne knallertkorere, mens de to femtedele var mellem 5 og 7 ár Antallet af personskader blandt fodgængere faldt med 3 pct fra 98 til 982, men antallet of dræbte fodgængere steg fra 48 til 63, svarende fil 0 pct Denne stigning skyldes næsten udelukkende en stigning i aldersgruppen 65 Ar og derover fra 6 i 98 til 74 i 982, svarende til 2 pct De drmbte fodgængere i nævnte aldersgruppe udgjorde mere end 45 pct of samtlige drmbte fodgængere, mens de tilskadekomne i aldersgruppen kun udgjorde 27 pct of samtlige tilskadekomne fodgængere Antallet af personskader i alt blandt fodgængere steg 8 pct for born under 5 Ar, mens det faldt med 20 pct for de 5 9 Arige Faldet i antallet af personskader bliver der efter mindre for hver aldersgruppe, indtil det ændres til en stigning pa 2 pct for aldersgruppen pa 65 Ar og derover For motorcyklisternes vedkommende steg antallet af personskader som nævnt med pct fra 98 til 982 Dette skyldes udelukkende en stigning i antallet af lettere tilskadekomne pa 8 pct, mens antallet af drmbte og alvorligt tilskadekomne tilsammen faldt med 2 pct Ses pa de enkelte aldersgrupper, viser det sig, at den nævnte stigning i antallet af lettere tilskadekomne kun findes i aldersgruppen Ar, hvor den var pa 26 pct, mens antallet of dræbte og alvorligt tilskadekomne tilsammen i denne aldersgruppe faldt med 4 pct I aldersgruppen Ar Steg derimod antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne med 22 pct, hvorimod antallet af lettere tilskadekomne var uforandret For aldersgruppen 5 9 ár var der tale om et fald for dræbte og alvorligt tilskadekomne tilsammen pa 8 pct og for lettere tilskadekomne pá 6 pct Næsten 80 pct af personskaderne blandt motorcyklister fandtes i ovrigt i aldersgruppen 5 24ár Som nævnt var faldet i antallet af personskader i personbiler fra 98 til 982 pa 2 pct, mens antallet of dræbte i denne elementart steg fra 257 til 272, svarende til 6 pct I aldersgruppen ar alene steg antallet af drmbte i personbil fra 45 til 66, svarende til 47 pct, mens der i alle andre aldersgrupper var tale om et fald i forhold til Aret for For aldersgrupperne under 35 ár faldt antallet af personskader med 6 pct mod en stigning pa 4 pct for aldersgrupperne pá 35 Ar og derover 32 Fordeling pd skadetype Af skadetyperne for dræbte og alvorligt tilskadekomne var dem oftest angivne lesion i fiere kropsomrider, der tegner sig for 46 pct af de dræbte i 982

15 5 Tabel 3 Antal personskader fordelt after elementart Casualties by type of unit I alt Personbil Varebtl og lastbil mvt) Motorcykel Knallert Cykel Fodganger ) Inkl Miler, der tkke er specificeret i tabellen, f eks busser, traktorer og hestevogne Tabel 32 Relativ aendring i antal implicerede elementer og i antal personskader for delt efter elementart Relative change in number of units involved and number of casualties from 98 to 982, by type of traffic unit Antal tmpltcerede elementer Personskader alt Dræbte og alvorligt nlskadekomne Lettere tilskadekomne pct Ændring i alt Elementart Personbil Varebil Lastbil mv' _ Motorcykel Knallert Cykel Fodgænger ANM De store relative andringer, isar for dræbte, m3 ses pá baggrund af de ret smá absolutte tal, der for nogle elementarters vedkommende er tale om I Inkl keretojer, der ikke er specificeret i tabellen, f eks busser, traktorer og hestevogne mod 35 pct i 98, og 33 pct of de skadede med denne skadetype blev dræbt mod 25 pct Aret fer Læsion i hovedregionen, der i en arrække har været den oftest forekomne skadetype for dræbte, tegner sig i 982 for 42 pct af de færdselsdræbte mod 5 pct i 98, og 6 pct af de skadede med denne skadetype blev dræbt i 982 mod 7 pct i 98 For 2 pct of de dræbte i 982 blev skadetypen angivet som læsion i brystkasse og /eller underliv Den mest almindelige skadetype for alvorligt tilskadekomne var i 982 fortsat læsion i hovedregionen, der tegner sig for 52 pct af de alvorligt tilskadekomne, jf tabel 33 I forhold til 98 steg antallet af personskader med læsion i skulder, arm eller hand med 7 pct og læsion i hofte, ben eller fod med 3 pct, mens der var et fald i antallet af personskader med læsion i rygsejle og /eller bækken pa 3 pct og med læsion i hovedregionen pa 4 pct For personbilister alene steg antallet af personskader med læsion i fiere kropsomrader med 8 pct,

16 6 Tabel 33 Antal personskader fordelt efter skadens type, hospitaisbehandling, elementari og skadens Arsag 982 Casualties by type of injury, hospital treatment, type of unit and cause of injury 982 Skadens type Personskader I alt Hjernerystelse, kramebrud 2 La:ston af brystkasse, underhv 3 Læston al ryg sp))le, bækken 4 Læston skulder, arm, hind 5 Laoston l hotte, ben, Md 6 Læston fiere kropsomrader 7 Forbrændtng 8 Alene lettere shade 9 Personskaderialt 400 Dræbte 658 Alvorligt tilskadekomne 8427 Lettere tilskadekomne 505 Hospitalsbehandling Indlagtpá hospital 7707 Skadestuebehandlet 5983 Ikkeskadestuebehandlet 40 Skadens drsag for personbilister 5805 Slynget mod rat, vindspejl 2957 Sidested 765 Sted bagfra 80 Bil væltet 732 Slynget ud 73 Anden ársag 998 Skadens ársag for oarebilister 590 Slynget mod rat, vindspejl 33 Sidested 59 Sted bagfra Bil væltet 77 Slynget ud 30 Anden ársag 82 Skadens drsag for lastbilkorere 206 Slynget mod rat, vindspejl 94 Sidested Sted bagfra 8 Bil væltet 46 Slynget ud 4 Anden ársag 33 Skadens drsag for motorcyklister 002 Styrtet 829 Mort afandet element 44 Anden ársag 29 Skadens ársag for knallertkerere 886 Styrtet 249 Pákert of andet element 598 Anden ársag 39 Skadens drsag for cyklister 2726 Styrtet 302 Pawl of andet element 326 Anden ársag 98 Skadens drsagforfodgsngere 69 Pákert 579 Anden ársag I

17 7 Tabel 34 Antal personskader fordelt efter alder og kan 982 Casualties by age and sex 982 Herat': alt 06 Sr 7 4 Ar 57 Sr 89 Sr Sr 2534 Sr 3544 Sr Sr 5564 Sr 6574 Sr 75árog derov Personskader i alt Pr 000 indbyggere 2,8 0,9 2, 6,5 9,0 5,5 2,8 2, 2,0,9 2, 2, Drabte Pr 000 indbyggere 0, 0,0 0, 0, 0,4 0,2 0, 0, 0, 0, 0, 0,3 Alvorligt tilskadekomne Pr 000 indbyggere,6 0,5,4 4,0 5,3 3,,6,2,2,,3,3 Lettere tilskadekomne Pr 000 indbyggere,0 0,3 0,7 2,4 3,4 2,2,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 Mend Personskader i alt Pr 000 indbyggere 3,7,0 2,5 8,7 3,7 8,2 3,8 2,6 2,5 2,3 2,4 2,9 Drabte Pr 000 indbyggere 0,2 0,0 0, 0,2 0,5 0,4 0, 0, 0,2 0,2 0,2 0,5 Alvorligt tilskadekomne Pr 000 indbyggere 2,2 0,7,6 5,6 8, 4,7 2,3,5,5,3,5,7 Lettere tilskadekomne Pr 000 indbyggere,3 0,3 0,8 2,9 5,0 3,,4,0 0,8 0,7 0,7 0,7 Kvinder Personskader i alt Pr 000 indbyggere,8 0,7,7 4,3 4, 2,7,6,5,5,6,8,6 Dræbte Pr 000 indbyggere 0, 0,0 0,0 0, 0,2 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,2 Alvorligt tilskadekomne Pr 000 indbyggere, 0,4, 2,3 2,3,5,0 0,9 0,9,0,2,0 Lettere tilskadekomne Pr 000 indbyggere 0,7 0,3 0,6,9,7,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 Drebte i ferdselsuheld i procent af aldersgruppens antal dede i alt,2 3,2 29,5 40,4 44,4 pct 27, 8,4 4,2 2,, 0,5 0,3 mens antallet af dræbte personbilister med denne skadetype faldt med 48 pct, antallet of personskader med læsion i hovedregionen faldt med 5 pct, mens antallet of dræbte med denne skadetype faldt med 3 pct, jf bilagstabel 57 Læsion i hovedregionen udgjorde fortsat den starste gruppe af alvorlige skader hos personbilister, idet 6 pct af de alvorligt tilskadekomne og 38 pct af de dræbte havde denne læsion Dog udgjorde dræbte med læsion i fiere kropsomráder 5 pct of samtlige dræbte i personbil Det ma bemarkes, at fordelingen af de dræbte og tilskadekomne efter skadens type er foretaget pa grundlag af summariske oplysninger, som politiet har modtaget fra hospitalerne i forbindelse med den politimæssige behandling af uheldene Opdelingen kan sáledes ikke i medicinsk henseende anses for at vare en udtemmende beskrivelse af skaderne, idet skadernes sværhedsgrad og eventuelle falgevirknin ger for de tilskadekomne ikke vil kunne bedemmes endeligt pá det foreliggende grundlag, hvor indberetningerne om uheldene skai vare afgivet inden 5 uger efter uheldstidspunktet Det forhold, at personer, der i indberetningen er karakteriseret som lettere tilskadekomne, indlægges pa hospital, kan bero pá, at de tilskadekomne umiddelbart efter uheldet er indlagt til observation, og at omstændighederne efter observationsperiodens udleb medferte, at vedkommende personer blev henfort under lettere tilskadekomne 33 Fordeling pá skadelirsag Af de skadeársager, der har vane[ muligt at specificere for de tilskadekomne bilisters vedkommende, var den hyppigste forekomne, at den tilskadekomne blev slynget mod rat, vindspejl ellign Over 50 pct af samtlige bilistskader havde denne ársag jf tabel 33

18 8 Figur 3 Gennemsnitligt antal uheld pr dag fordelt efter mbned 982 Accidents per day, by months of 982 Uheld/dag Ársgennemsnit 20 0 jan feb marts apr maj juni juli aug sept okt nov dec Figur 32 Gennemsnitligt antal uheld pr dag fordelt efter ugedag 982 Accidents per day, by days of the week, 982 Uheld/dag Ársgennemsnit 20 0 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lerdag sendag Figur 33 Gennemsnitligt antal uheld pr time fordelt efter klokkeslet 982 Accidents per hour, by hours of the day, 982 Uheld/time 3 2 Ársgennemsnit t L, i i,,

19 9 Arsagen til personskade hos motorcyklister er i 83 pct af tilfældene anfort som styrt med koretojet, mens 4 pct har pákorsel of motorcyklen som Arsag For knallertkerere er Arsagen til 66 pct af person skaderne angivet som styrt og til 32 pct som pikersel, mens de tilsvarende tal for cyklister er 48 pct styrt og 49 pct pakersel Der er saledes en markant forskel i den angivne Arsag til personskaderne hos de tre tohjulede keretejsarter 34 Fordeling pd alder og ken I relation til antallet af indbyggere malt som mid delfolketallet er aldersgrupperne mellem 5 og 24 Ar melt udsat for at komme til skade i trafikken Der er endvidere tydelig forskel pa andelen af personskader blandt mænd og kvinder Mens der i aldersgrupperne 04 Ar og 45 Ar og derover bliver skadet næsten /2 gang sa mange mænd som kvinder, bliver der skadet mere end 3 gange sa mange i aldersgruppen 824 Ar Sammenlagt er der dobbelt sa mange skadede mænd som kvinder, jf tabel 34 Antallet af dræbte born under 5 Ar faldt fra 7 i 98 til 57 i 982, svarende til et fald pa 20 pct Born udgjorde saledes knap 9 pct af samtlige færdselsdræbte i 982 mod pct i 98, mens bornenes tilsvarende andel af de tilskadekomne var knap 2 pct begge Arene I aldersgruppen pa 65 Ar og derover steg antallet of dræbte fra 44 i 98 til 63 i 982, svarende til 3 pct, og denne aldersgruppe udgjorde 25 pct af de færdselsdræbte i 982 mod knap 22 pct i 98, mens denne aldersgruppes tilsvarende andel af tilskadekomne var 0 pct begge Ar 32 Faerdselsuheldenes fordeling pó tid og sted I figur 3, 32 og 33 er foretaget fordeling af de stedfundne færdselsuheld pa maneder, ugedage og klokkeslet Der er ved opgorelserne ikke taget hen syn til den afhængighed, der kan være mellem maneds og ugedagsfordelingerne, delved at de enkelte ugedage ikke optræder med somme hyppighed i hver mined For at eliminere virkningen af manedernes for skellige længder er grundlaget for fordelingen pa máneder det gennemsnitlige antal uheld pr dag For ugedags og timefordelingerne er den aktuelle tidsenhed henholdsvis dag og time benyttet som fordelingsgrundlag 32 Fordeling pd máneder Af figur 3 ses, at det sterste antal uheld pr dag indtraf i perioden maj november, der er den Periode, der har den sterste blandede trafik, idet bru gen af tohjulede koretojer er mere afhængig af Arstiden, end det er tilfældet for de andre elementarter Antallet af uheld i de enkelte maneder i perioden marts november var stort set uændret fra 98 til 982, men i forhold til de tilsvarende maneder Aret fer faldt antallet af uheld i januar februar med godt 20 pct, mens det steg med næsten 30 pct i december 322 Fordeling pd ugedag Ugedagsfordelingen viser, at torsdag og især fredag var de dage, hvor flest uheld indtraf, mens der skete fzerrest uheld pa sondage, som det har været tilfældet i Arevis For tirsdag og lordag var der tale om et fald i forhold til Aret fer pa henholdsvis 9 pct og 4 pct mod en stigning pa 5 pct for torsdag og fredag 323 Fordeling pd klokkeslet Timefordelingen viser, at der svarende til tidligere Ar indtraf relativt flest uheld mellem kl 600 og 700, hvorimod det laveste gennemsnit konstateredes i tidsrummet fra kl 0400 til kl 06, jf figur 33 I forhold til Aret fer var der tale om et fald i antallet af uheld i aften og nattetimerne mod en stigning især i myldretiderne, idet den var pa 8 pct i tiden fra kl 0600 til 09 og 4 pct mellem kl 6 og Fordeling pd by /land Af tabel 35 fremgar, at 68 pct af samtlige fardselsuheld med personskade indtraf i bymæssig bebyggelse, og at disse uheld medferte 64 pct af per sonskaderne, men 48 pct af de dræbte Omvendt var de 32 pct af uheldene i landdistrikterne de farligste med 36 pct af personskaderne og over 52 pct af de færdselsdræbte Det bemærkes, at inddelingen i bymæssig bebyggelse og i landdistrikt hovedsageligt hviler pa skiltningen for 60 km /t zonerne 33 Implicerede elementer Der skelnes i færdselsuheldsstatistikken mellem færdselselementer, som udgores af keretojer og fodgængere, og andre elementer, som udgeres af for hindringer pa, over eller uden for korebanen, som feks dyr, afspærringsmateriel, luftledninger, træer, lysmast og autoværn De hyppigst forekomne uheld med hensyn til antallet af implicerede elementer udgjordes af uheld med to implicerede elementer, idet næsten 80 pct af uheldene havde denne konstellation, jf tabel 36 De hyppigst forekomne elementarter i uheld med personskade er personbil, tyke( og knallert Personbilers andel i antallet af færdselsuheld med personskade har været faldende hvert Ar siden 978, hvor per sonbiler var impliceret i 72 pct af uheldene mod knap 67 pct i 982 Knallerters andel i antallet af uheld var sterst i 976, hvor knallerter var impliceret i næsten 29 pct af uheldene, for derefter at falde for hvert Ar til knap 8 pct i 98 og 982 Omvendt

20 20 Tabel 35 Antal uheld og personskader fordelt efter ugedag og by eller landomrâde 982 Accidents and casualties by day and urban or rural area 982 I alt Mandag Ttrsdag Onsdag Torsdag Fredag Iardag SOndag Uheld i alt Pr dag 30,7 29,3 27,4 30,4 35,0 40,3 29,9 22,3 pct Relativ fordeling Bymæsslg bebyggelse 68,2 70, 7,6 72,4 7,3 70,4 58,0 60,6 Landdistrikt 3,8 29,9 28,4 27,6 28,7 29,6 42,0 39,4 Personskaderialt Pr dag 38,6 35,3 32,4 30,4 42,9 5,0 40,7 3,8 pct Relativ fordeling Bymæsslg bebyggelse 63,5 65,4 67,4 69,2 67,0 65,5 53,3 55,8 Landdistrikt 36,5 34,6 32,6 30,8 33,0 34,5 46,7 44,2 Drzebte i alt Pr dag,8,8,4,6 2,0 2,4,8,7 Relativ fordeling Bymæssigbebyggelse 47,6 5, 45, 6,9 5,5 46,0 42,9 34,8 Landdistrikt 52,4 48,9 54,9 38, 48,5 54,0 57, 65,2 antal antal antal pct Tabel 36 Antal uheld og personskader fordelt efter elementart 982 Accidents and casualties by type of unit involved 982 Uheld I alt Med ét element tmpltceret Med to elementer tmphceret Med tre eller fiere elementer tmpltceret Uheld i alt Elementart Personbil Personbil, aim Hyrevogn Udlejningsbil Ambulance Varebil kg totalvæggt kg totalvægt Lastbil mv Sololastbil over 3000 kg totalvægt Lastbil over 3000 kg totalvægt med anhænger Sættevognstog Bus Traktor, motorredskab ernbanetog 2 20 Rytter, hestevogn Motorcykel Knallert Cykel Fodgænger Forhindring Uoplyst

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents Faerdselsuheld 99 Road traffic accidents . Færdselsuheld 99 Udgivet of Danmarks Statistik November 99 9. árgang ISBN 0 0 0 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964 Frdsels 1963 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930:

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 965 Fardsesuhed 964 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 930:

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982 STATISTISKE MEDDELELSER 982:8 Fardsesuhed 98 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 982 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9,

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11 Fardse1suhe1d 1966 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1967 STATISTIK AN $E BU TT E Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1949: 4, 140, 4 1931:

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981 STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7 Fardse1suhe1d 1980 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1981 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1955: 4, 166,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Udgivet af Danmarks Statistik December 998 65. árgang ISBN 87 50 043 8 ISSN 0070 356 Pris: 4,00 kr. inkl. 5% moms Oplag: 500 Danmarks Statistiks

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK Færdselsuheld Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 0:,, :,, :,, :,, :,, : 0: :,, 0: : :,, : : :,, : : :, 0, : : :, 0, : :

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed Færdselsuheld Udgivet af Danmarks Statistik November 0. Atgang ISBN 0 0 ISSN 000 Pris: 0,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn Signaturforklaring Symbols NANA I? fti n'arr

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980: 11. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980

STATISTISKE MEDDELELSER 1980: 11. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980 STATISTISKE MEDDELELSER 980: Fardsesuhed 979 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 955: 4, 66, 2 93: 4, 9,

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Udgivet of Danmarks Statistik December 996 63. árgang ISBN 87 50 0976 6 ISSN 0070 356 Pris: 206,00 kr. inkl. 25% moms Oplag:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978

STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978 STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5 Fardse1suhe1d 1976 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978 / Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1953: 4, 159,

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :--

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :-- Fardselsuheld 99 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK :, C : Færdselsuheld 99 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 99. árgang ISBN 0 09 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 0 Danmarks Statistiks

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351 Transport Transport 1. Vejtransport Figur 1 Vejnettet Der var 71.951 km offentlig vej i Danmark pr. 1. januar 2003, hvoraf 84 pct. var kommuneveje. Længden af det offentlige vejnet er steget med næsten

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik. // December 2014 // Af Amalie Kirsten Plum

Rådet for Sikker Trafik. // December 2014 // Af Amalie Kirsten Plum // December // Af Amalie Kirsten Plum BRUG AF SIKKERHEDSSELE BRUG AF SIKKERHEDSSELE Brug af sikkerhedssele samt motorcyklisters brug af styrthjelm og refleksvest // December // Af Amalie Kirsten Plum Udgivet

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Fotovogne - Holdninger - Adfærd Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Agenda Politiets TV Spot og kampagne Befolkningens holdning til ATK Kontrol APP Fartkontrol.nu Kommunikationsindsats

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident 124 Bilag 2. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere