arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave"

Transkript

1 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

2 Anmeldte arbejdsulykker Årsopgørelse udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr

3 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 (2. udgave) adskiller sig fra 1. udgave (marts 2011) ved at indeholde oplysninger om ulykkesincidenser, dvs. antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen. Herudover findes oplysninger om skadetyper, skademåder, branchegrupper, køn, aldersgrupper, statsborgerskab og ansættelsesperiode for arbejdsulykker, der er anmeldt i perioden Bagerst i årsopgørelsen findes forklaringer og definitioner på anvendte begreber. I Arbejdstilsynets interaktive tabeller på nettet, for perioden er der mulighed for at finde oplysninger om anmeldte arbejdsulykker bl.a. inden for særlige brancher eller jobgrupper. Arbejdstilsynet, oktober

4 Indholdsfortegnelse 1 ANMELDTE ARBEJSULYKKER SKADETYPER Alvorlige arbejdsulykker, bortset fra dødsulykker Andre arbejdsulykker Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden BRANCHEGRUPPER ANSÆTTELSESPERIODE SKADEMÅDE ALDERSGRUPPER KØN STATSBORGERSKAB TEMA: ARBEJDSULYKKER VED FALD I OBSERVATIONER DISKUSSION OG KONKLUSION FORKLARINGER AFGRÆNSNING AF ANMELDTE ARBEJDSULYKKER DEFINITIONER

5 1 Anmeldte arbejsulykker Der er i 2010 anmeldt arbejdsulykker til Arbejstilsynet. Det er flere end i 2009 svarende til en stigning på 4 pct. Fra 2008 til 2009 faldt antallet af anmeldte arbejdsulykker med 14 pct., hvilket var det største fald fra et år til et andet siden , hvor karensdagen blev afskaffet. I hele perioden er der sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker på 6 pct. Ifølge Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er der samlet set sket en tilbagegang i beskæftigelsen på 4 pct. fra 2009 til Beskæftigelsen i RAS opgøres årligt i november, så beskæftigelsen 2010 er status ultimo november Danmarks Statistik udarbejder tillige kvartalsstatistikker i det såkaldte arbejdstidsregnskab (ATR), der har noget lavere datakvalitet end RAS, især med hensyn til fordeling på brancher. Beskæftigelsestal fra ATR for 3. kvartal 2009 og 3. kvartal 2010 peger på, at der samlet set er sket en tilbagegang i beskæftigelsen på 1,4 pct. 1. I en undersøgelse af antallet af faldulykker i 2010 og deres mulige sammenhæng med det hårde vintervejr især i januar, februar og december (se kapitel 2) vurderes det som overvejende sandsynligt, at en stor del af stigningen i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 2009 til 2010 hænger sammen med en stigning i antallet af faldulykker på grund af is og sne. 1.1 Skadetyper Skadetypen beskriver, hvad der ved arbejdsulykken skete med skadelidte, og hvor på legemet skaden er placeret. Disse informationer hentes fra anmeldelsernes oplysninger om skadens art, skadet legemsdel og skadens følger. Sidstnævnte giver oplysning, om at arbejdsulykken medførte skadelidtes død. Tabel 1 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i tre grupper (alvorlighed) og registreringsår. Arbejdsulykker, der har medført døden, er omtalt i afsnit Tabel 1: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på skadetype (alvorlighed) og registreringsår Skadetype (alvorlighed) I alt Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I alt Tabel 2 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i tre grupper (alvorlighed) og registreringsår. Incidenser fordelt på skadetyper er angivet pr beskæftigede i forhold til den samlede beskæftigelse for de enkelte år. Ulykkesincidensen er steget med 9 pct. fra 2009 til Danmarks Statistik, Statistikbanken 2011, 4

6 Tabel 2: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på alvorlighed og registreringsår. Skadetype (alvorlighed) Død 0,22 0,22 0,23 0,15 0,16 0,15 Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I alt *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden I 2010 blev der anmeldt 39 arbejdsulykker med døden til følge (dødsulykker), til Arbejdstilsynet. I perioden har antallet ligget mellem 66 tilfælde i 2007 og 39 i 2010, hvilket svarer til et gennemsnit på 51 tilfælde om året. Det er langt færre end i anden halvdel af 1990 erne, hvor antallet lå på 80 tilfælde i gennemsnit om året. Tabel 3 viser antallet af arbejdsulykker med døden til følge, som er anmeldt i perioden fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Tabellen er rangeret som top 5 efter branchegrupper med flest dødsulykker i de 4 år. De fem branchegrupper dækker ca. halvdelen af de anmeldte arbejdsulykker med døden til følge. Tabel 3: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet med døden til følge , fordelt på branchegrupper (top 5) og registreringsår Branchegruppe (37 grupper) I alt 18 Landbrug, skovbrug og fiskeri Opførelse og nedrivning af byggeri Transport af gods Anlægsarbejde Metal og maskiner Øvrige branchegrupper Uoplyst og andet I a l t Alvorlige arbejdsulykker, bortset fra dødsulykker Ifølge Arbejdstilsynets definition omfatter andre alvorlige arbejdsulykker ulykker, der har medført amputationer, knoglebrud eller skader på flere legemsdele. Der er i 2010 anmeldt andre alvorlige ulykker (tabel 1) svarende til 12,7 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker. Dette svarer til, at ca. hver ottende anmeldte arbejdsulykke i 2010 var så alvorlig, at den medførte amputation, knoglebrud eller skader på omfattende dele af legemet. Andelen af alvorlige arbejdsulykker i 2010 er 1,3 procentpoint højere end de foregående 3 år. 5

7 166 af de anmeldte arbejdsulykker i 2010 medførte amputationer (ca. 1/3 pct.). Heraf var 89 pct. amputation af én eller flere fingre (tabel 4 og 6). I 2010 udgjorde knoglebrud 10 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker. Heraf udgjorde knoglebrud på øvre ekstremiteter (skulder, arm, håndled, hånd og finger/ fingre) 55 pct. (tabel 4 og 6). Knoglebrud på nedre ekstremiteter (hofteled, knæ, ben, ankel, fod og tå/tæer) udgjorde 32 pct. af alle knoglebrud. Tabel 4 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i 14 grupper og registreringsår. Tabel 4: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på skadetype (14 grupper) og registreringsår Skadetype (14 grupper) I alt Død Mistet legemsdel Knoglebrud Ledskred, forstuvninger mv Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst I alt Andre arbejdsulykker I 2010 udgjorde forstuvninger mv. 43 pct. af de anmeldte arbejdsulykker, sårskader udgjorde 12 pct. og bløddelsskader udgjorde 6 pct. (tabel 3 og 5). Andelen af forstuvninger har i hele perioden ligget nogenlunde konstant på 43 pct. I 2009 udgjorde andelen af forstuvninger mv. dog kun 42 pct. Andelen af sårskader er i perioden faldet fra knapt 18 pct. i 2005 til 12 pct. i 2010, medens andelen af bløddelsskader er faldet fra 9 pct. i 2005 til 6 pct. i Andelen af anmeldte arbejdsulykker med skadetypen Andre oplyste skader, det vil sige tilfælde, hvor skadetypen er kendt, men hvor den ifølge anmelderen ikke findes som valgmulighed (tabel 4 og 6), er steget fra 5 til 12 pct. gennem de seneste 5 år. Dette slører billedet af udviklingen inden for de forskellige typer af skader. Af de anmeldte sårskader i 2010 udgjorde 42 pct. sårskader på finger/fingre (tabel 6). 6

8 Af de anmeldte bløddelsskader i 2010 udgjorde bløddelsskader på øvre ekstremiteter 32 pct. og bløddelsskader på nedre ekstremiteter 26 pct. (tabel 6). Af de anmeldte forstuvninger mv. i 2010 udgjorde forstuvning mv. af ryg og rygrad 33 pct., forstuvning mv. af nedre ekstremiteter (ben, ankler og fødder) 33 pct. og forstuvning mv. af øvre ekstremiteter (arme, hænder og fingre) 24 pct. (tabel 6). Antallet af anmeldte arbejdsulykker med skadetypen Chok har været jævnt stigende i en årrække (tabel 4). Andelen af chok-tilfælde er steget med godt 25 pct. i løbet af perioden Chok inkluderer såvel chok som følge af aggression (fx vold) og trusler samt traumatisk chok (fx overværelse af ulykke). Tabel 5 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i 14 grupper og registreringsår. Incidenser fordelt på skadetyper er angivet pr beskæftigede i forhold til den samlede beskæftigelse for de enkelte år. Tabel 5: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på skadetype (14 grupper) og registreringsår. Skadetype (14 grupper) Død 0,22 0,22 0,23 0,15 0,16 0,15 Mistet legemsdel Knoglebrud Ledskred, forstuvninger mv Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst I alt *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side 26. Tabel 6 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype i 23 grupper og registreringsår. Af tabellen fremgår, hvilken legemsdel der er blevet beskadiget ved ulykken. Visse skadetyper, der ikke kan fordeles på legemsdele, er samlet i Uoplyst og andet. 7

9 Tabel 6: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på skadetype (23 grupper) og registreringsår Skadetype (23 grupper) I alt Død Amputation af finger, fingre Amputation af håndled, hånd Amputation af nedre ekstremiteter Amputation af andre kropsdele Knoglebrud på øvre ekstremiteter Knoglebrud på nedre ekstremiteter Knoglebrud på andre kropsdele Forstuvning af øvre ekstremiteter Forstuvning af nedre ekstremiteter Forstuvning af ryg og rygrad Forstuvning af andre kropsdele Sårskade på finger, fingre Sårskade på håndled, hånd Sårskade på nedre ekstremiteter Sårskade på andre kropsdele Termisk skade Bløddelsskade på øvre ekstremiteter Bløddelsskade på nedre ekstremiteter Bløddelsskade på andre kropsdele Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet I alt

10 1.2 Branchegrupper Tabel 7: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, antal beskæftigede* og incidenser* , fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår Branchegruppe (37 grupper) Antal anmeldte arbejdsulykker Antal beskæftigede (Kilde: Danmarks Statistik) Incidens pr beskæftigede* I alt * * Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald ** Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring ** Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet I a l t *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side 26. **) Ændringer i grundlaget for fastsættelse af beskæftigelsen har bl.a. medført en række forskydninger af beskæftigelsen mellem brancher (og dermed branchegrupper). Her skal fremhæves branchegruppe 23 Vand, kloak og affald, hvorfra en række af de beskæftigede inden for branchen renovation med RAS 2009 er flyttet til branchegruppe 27 Rengøring, hvilket har medført et tilsyneladende fald i beskæftigelsen og stigning i incidensen fra 2008 til 2009 for branchegruppe 23 *. 9

11 Tabel 7 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker, antallet af beskæftigede samt beregnede incidenser fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Incidenserne er beregnet pr beskæftigede. Danske virksomheder kategoriseres fra 2007 efter brancheklassifikationen Dansk Branchekode 2007 (DB07). DB07 er en dansk udgave af EU s standardbrancheklassifikation, Nomenclature générale des Activités économique dans les Communautés Européennes (NACE, Rev. 2.0). Der er samlet set sket en stigning på 4 pct. i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 2009 til 2010, men der er store forskelle mellem forskellige branchegrupper. Den procentvise stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker er størst inden for branchegrupperne Politi, beredskab og fængsler (37 pct.), Kontor (30 pct.) og Vand, kloak og affald (21 pct.). Stigningen inden for Kontor kan bl.a. hænge sammen med, at nogle af de arbejdsulykker, der sker på kommunale institutioner, anmeldes centralt. Der ses dog også en stigning i antallet af arbejdsulykker inden for branchegrupper, der i overvejende grad er præget af kommunale institutioner, såsom Daginstitutioner (11 pct.), Døgninstitutioner og hjemmepleje (4 pct.) samt Undervisning (18 pct.). Fra 2008 til 2009 ses et markant fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker på 14 pct. Det procentvise fald i antallet af arbejdsulykker fra 2008 til 2009 er størst inden for branchegrupperne Metal og maskiner (41 pct.), Slagterier (38 pct.), Transportmidler (37 pct.), Træ og møbler (36 pct.), Plast, glas og beton (35 pct.) samt Bygge- og anlægsbranchegrupperne (17 23 pct.). Fra 2009 til 2010 ses et yderligere fald inden for branchegrupperne Metal og maskiner (12 pct.), Plast, glas og beton (13 pct.) og Træ og møbler (15 pct.). Inden for Transportmidler og Byggeog anlægsbrannchegrupperne er niveauet fra 2009 stort set fastholdt i Inden for Slagterier ses en stigning på 12 pct. fra 2009 til Andelen af anmeldte arbejdsulykker, hvor branchen er uoplyst er faldet i hele perioden. I Arbejdstilsynets interaktive tabeller på nettet, for perioden er der mulighed for at finde oplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for de enkelte branchegrupper fordelt på brancher. 10

12 1.3 Ansættelsesperiode Tabel 8 viser anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på ansættelsesperiode og registreringsår. Ansættelsesperiode er perioden fra ansættelse på virksomheden til ulykken sker. Tabel 8: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på ansættelsesperiode og registreringsår Ansættelsesperiode I alt 1 års ansættelse eller mindre (Nyansatte) Mere end 1 års ansættelse Uoplyst *) I a l t *) Uoplyst ansættelsesperiode skyldes manglende oplysning om ansættelsesdato i anmeldelserne. Tabel 9 viser årlige andele af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på ansættelsesperiode og registreringsår. Fra 2007 er antallet af anmeldte arbejdsulykker, hvor skadelidte er kommet til skade inden for sit første ansættelsesår (nyansatte), faldet fra at udgøre 33 pct. af arbejdsulykkerne til at udgøre ca. 25 pct. i 2009 og Årsagen kan være, at der er sket færre nyansættelser. I gennemsnit for perioden udgør andelen af arbejdsulykker for nyansatte ca. 29 pct. Fra 2009 til 2010 er andelen af tilfælde, hvor ansættelsesperioden er uoplyst fx på grund af manglende oplysning om ansættelsesdato, - næsten halveret. Tabel 9: Andele af arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på ansættelsesperiode og registreringsår Ansættelsesperiode I alt 1 års ansættelse eller mindre (Nyansatte) 27,4 30,5 33,0 31,0 24,3 24,1 28,6 Mere end 1 års ansættelse 55,6 54,8 53,4 55,4 60,2 67,5 57,6 Uoplyst 17,0 14,7 13,6 13,6 15,5 8,4 13,8 I a l t Antallet af anmeldte arbejdsulykker er større i tidsintervaller, der ligger i starten af ansættelsen, end i tidsintervaller, der ligger senere i ansættelsen (figur 1). For eksempel anmeldes der ca. dobbelt så mange arbejdsulykker for personer med under 1 måneds ansættelse end for personer med 6 måneders ansættelse (figur 1). Der sker næsten lige så mange arbejdsulykker på første ansættelsesdag som i hele den følgende ansættelsesuge. 11

13 Figur 1: Antal arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet (gennemsnit) sket inden for det første ansættelsesår fordelt på ansættelsesperiode i intervaller á 1 måneds varighed måned måned måned måned måned måned måned måned måned måned måned måned 12

14 1.4 Skademåde Tabel 10 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skademåde og registreringsår. Tabel 10: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på skademåde (10 grupper) og registreringsår Skademåde I alt Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand Klemt, mast etc Akut fysisk overbelastning af legemet eller dele heraf Akut psykisk overbelastning Bid, spark etc. (fra dyr og personer) Anden kontakt/skademåde Uoplyst I a l t Figur 2: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet 2010 fordelt på skademåder (andele i %) 80 Bid, spark etc. (fra dyr og personer) 3% 99 Anden kontakt/skademåde 9% 00 Uoplyst 1% 10 Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer 2% Akut psykisk overbelastning 3% 20 Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge 0% Akut fysisk overbelastning af legemet, 24% 30 Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) 30% 60 Klemt, mast etc. 6% 50 Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand 8% 40 Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med 14% 13

15 Figur 2 viser, hvordan de anmeldte arbejdsulykker i 2010 fordeler sig procentvis på skademåder. Faldulykker, herunder såvel lodret og vandret fald som støden imod, kollision med (genstand), udgør 31 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i I 2009 udgjorde faldulykker mv. 25 pct. Der er anmeldt flere faldulykker mv. i 2010 end i Den absolutte stigning i antallet af anmeldte faldulykker fra 2009 til 2010 er på 28 pct. Denne stigning i antallet af faldulykker mv. er nærmere behandlet i kapitel 2. Der ses ingen stigning i antallet af arbejdsulykker med andre navngivne skademåder end fald mv. Antallet af anmeldelser, hvor der er angivet Anden kontakt/skademåde, er steget med 18 pct. fra 2009 til Til gengæld er antallet af tilfælde, hvor skademåde er Uoplyst faldet med 62 pct. Arbejdsulykker, hvor skadelidte er kommet til skade ved akut overbelastning af legemet (fx løft, træk, skub, vridning, drejning og gribning), udgør 24 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i Arbejdsulykker, hvor skadelidte er kommet til skade ved akut psykisk overbelastning udgør 3 pct. Ulykker, hvor skadelidte er blevet ramt af (en genstand eller person) udgør 15 pct. Ulykker, der har medført akut overbelastning, fald eller, at vedkommende er blevet ramt (af en genstand eller lignende) udgør således tilsammen ca. 70 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i

16 1.5 Aldersgrupper Tabel 11 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på aldersgruppe og registreringsår. Tabel 11: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Alder (17 grupper) I alt 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst I alt Blandt aldersgrupperne fra 18 år til 59 år udgør de årige og de hver 10 pct. af de anmeldte arbejdsulykker. De øvrige aldersgrupper mellem 25 og 54 år udgør fra 12 til 13 pct. Der er ingen nævneværdig variation i andele i perioden I 2010 udgør arbejdsulykker blandt personer under 25 år 12 pct. af de anmeldte arbejdsulykker. Gennemsnittet for hele perioden er 14 pct. Tabel 12 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår. Tabel 13 viser den procentvise fordeling af anmeldte arbejdsulykker i årene på aldersgruppe inden for hver skadetype. For hver skadetype er den aldersgruppe markeret, som udgør den største andel af de anmeldte tilfælde. For eksempel fremgår det, at 26 pct. af de arbejdsulykker, der har medført døden, ligger i aldersgrupperne mellem 50 og 60 år. 15

17 Tabel 12: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet til Arbejdstilsynet pr beskæftigede* (inci dens*), fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Alder (17 grupper) * år * * * * * * år * * * * * * år * * * * * * 15 år * * * * * * år * * * * * * år år år år år år år år år år år år I alt *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side 26. Tabel 13: Arbejdsulykker (andele) anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt procentvis på 17 aldersgrupper og 14 skadetyper Skadetyper (14 grupper) Død Mistet legemsdel Knoglebrud Ledskred, forstuvninger mv. Sårskade Bløddelsskade Hjernerystelse og indre skade Termisk skade Ætsning (kemisk) Forgiftning og infektion Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk Aldersgruppe 0-9 år 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0, år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, år 0,6 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 15 år 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0, år 1,0 2,6 1,3 0,6 1,9 1,2 1,2 2,4 1,9 0,3 1,0 1,7 0,8 0,8 1,3 1, år 9,6 11,6 10,5 11,0 16,2 15,1 15,0 17,4 16,9 8,8 10,1 10,0 10,1 10,9 12,6 12, år 5,1 8,3 8,6 9,9 11,0 10,9 10,4 10,8 11,9 11,0 8,3 9,9 8,9 9,4 9,6 10, år 6,1 9,0 9,4 11,8 11,6 11,7 12,0 11,5 13,0 11,3 11,0 12,6 10,6 11,5 10,7 11, år 8,3 10,1 10,7 13,3 12,3 12,1 11,9 12,2 14,5 12,4 11,3 12,3 11,2 12,9 11,5 12, år 11,8 11,7 12,2 14,2 13,1 13,1 12,0 13,3 15,2 14,5 14,9 14,0 13,6 14,0 12,9 13, år 10,2 11,4 12,2 13,4 11,1 11,4 11,0 11,5 9,8 13,4 13,8 13,7 12,3 13,4 11,9 12, år 13,1 11,6 12,4 11,7 9,3 9,9 11,1 9,1 9,0 13,1 14,0 12,2 12,9 12,0 11,2 11, år 12,8 11,4 13,8 9,7 8,7 9,5 9,4 7,9 4,6 10,0 10,9 9,9 12,2 10,3 10,0 10, år 9,9 7,2 6,2 3,5 3,6 3,8 4,3 2,5 2,2 4,6 3,9 3,2 5,4 3,7 4,8 3, år 3,2 1,8 1,2 0,4 0,5 0,5 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0 0,6 1,1 0, år 1,9 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,3 0, år 3,8 0,7 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 Uoplyst 0,0 1,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 1,6 0,4 I a l t Chok Øvrige skader Andre oplyste skader Skadetype uoplyst I alt 16

18 1.6 Køn Tabel 14 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skadens alvor, køn og registreringsår. Af de anmeldte arbejdsulykker i perioden udgør ca. 60 pct. af tilfældene mænd, og 40 pct. vedrører kvinder. Der anmeldes 10 gange så mange arbejdsulykker med døden til følge for mænd end for kvinder, og knapt dobbelt så mange alvorlige arbejdsulykker. Tabel 14: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på alvorlighed, køn og registreringsår Alvorlighed / Køn I alt Død Kvinder Mænd I alt Andre alvorlige ulykker Kvinder Mænd Uoplyst I alt Andre ulykker Kvinder Mænd Uoplyst I alt Alle ulykker Kvinder Mænd Uoplyst I alt Tabel 15: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens*), fordelt på alvorlighed, køn og registreringsår Alvorlighed / Køn Død Kvinder 0,02 0,05 0,05 0,01 0,02 0,02 Mænd 0,39 0,38 0,40 0,28 0,28 0,25 I alt 0,22 0,22 0,23 0,15 0,16 0,14 Andre alvorlige ulykker Kvinder Mænd I alt Andre ulykker Kvinder Mænd I alt Alle ulykker Kvinder Mænd I alt *) Se afsnittene om Beskæftigelsestal og om Incidens i kapitlet om Definitioner, side

19 Tabel 15 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadens alvor, køn og registreringsår. Tabel 16 viser antal anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt procentvis på skadetype i 14 grupper og køn. Tabel 16: Arbejdsulykker (andele) anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt procentvis på 14 skadetyper for hhv. kvinder og mænd Køn Skadetype (14 grupper) Kvinder Mænd Uoplyst I alt Død 0,0 0,2 0,0 0,1 Mistet legemsdel 0,1 0,6 1,6 0,4 Knoglebrud 7,7 10,4 14,3 9,4 Ledskred, forstuvninger mv. 48,6 39,3 28,1 42,9 Sårskade 9,3 19,9 13,1 15,7 Bløddelsskade 6,9 8,1 7,7 7,6 Hjernerystelse og indre skade 3,9 2,5 3,0 3,1 Termisk skade 1,1 1,4 1,1 1,3 Ætsning (kemisk) 0,2 0,6 0,7 0,4 Forgiftning og infektion 0,8 0,8 0,7 0,8 Skade som følge af lyd, vibrationer og tryk 0,4 0,5 0,2 0,4 Chok 6,2 2,3 1,7 3,9 Øvrige skader 2,3 1,9 2,4 2,1 Andre oplyste skader 8,0 6,2 5,1 6,9 Skadetype uoplyst 4,2 5,3 20,3 5,0 I a l t Ud af samtlige arbejdsulykker, der er anmeldt for kvinder, udgør forstuvninger mv. næsten 49 pct. Sårskader udgør 9 pct.. Knoglebrud udgør 8 pct. Bløddelsskader udgør 7 pct., og chok udgør 6 pct. Ud af samtlige arbejdsulykker, der er anmeldt for mænd, udgør forstuvninger mv. 39 pct. Sårskader udgør 20 pct. Knoglebrud udgør 10 pct. Bløddelsskader udgør 8 pct., og chok udgør 2 pct. Tabel 17 viser antal anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt procentvis på 36 branchegrupper og køn. 25 pct. af de anmeldte arbejdsulykker blandt kvinder ligger inden for Døgninstitutioner og hjemmespleje, 12 pct. inden for Kontor, 9 pct. inden for Daginstitutioner, 8 pct. inden for Undervisning og 7 pct. inden for Hospitaler. 11 pct. af de anmeldte arbejdsulykker blandt mænd ligger inden for Metal og maskiner, 9 pct. inden for Opførelse og nedrivning af byggeri, 8 pct. inden for Transport af gods, 7 pct. inden for Kontor, og 6 pct. inden for såvel Færdiggørelse af byggeri som Engros. Blandt mænd udgør anmeldte arbejdsulykker på Bygge- og anlægsområdet i alt 18 pct. 18

20 Tabel 17: Arbejdsulykker (andele) anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt procentvis på 36 branchegrupper for hhv. kvinder og mænd Køn Branchegrupper (36 grupper) Kvinder Mænd Uoplyst I alt 01 Anlægsarbejde 0,1 2,4 2,4 1,5 02 Opførelse og nedrivning af byggeri 0,2 9,4 9,2 5,8 03 Færdiggørelse af byggeri 0,5 5,9 5,0 3,8 04 Butikker 5,2 4,0 4,8 4,5 05 Engros 2,2 5,6 3,9 4,2 06 Elektronik 0,9 0,8 0,4 0,9 07 Energi og råstoffer 0,1 0,7 0,6 0,5 08 Installation og reparation af maskiner og udstyr 0,0 0,7 0,8 0,4 09 Kemi og medicin 0,8 1,0 0,8 0,9 10 Metal og maskiner 2,2 10,6 4,8 7,3 11 Plast, glas og beton 1,1 3,4 1,6 2,5 12 Tekstil og papir 0,3 0,8 0,1 0,6 13 Transportmidler 0,4 2,5 2,0 1,7 14 Træ og møbler 1,0 2,3 0,6 1,8 15 Film, presse og bøger 0,4 0,6 0,7 0,5 16 IT og telekommunikation 0,3 0,5 0,1 0,4 17 Kontor 11,9 6,6 8,9 8,7 18 Landbrug, skovbrug og fiskeri 1,1 2,3 3,6 1,8 19 Slagterier 2,2 5,1 1,3 3,9 20 Nærings- og nydelsesmidler 2,8 3,1 1,0 3,0 21 Politi, beredskab og fængsler 1,0 3,9 2,1 2,7 22 Religiøse institutioner og begravelsesvæsen 0,4 0,3 0,5 0,3 23 Vand, kloak og affald 0,2 1,8 0,6 1,2 24 Frisører og anden personlig pleje 0,1 0,0 0,5 0,1 25 Hotel og camping 0,8 0,3 0,8 0,5 26 Kultur og sport 1,4 1,4 2,8 1,4 27 Rengøring 2,8 2,5 2,1 2,6 28 Restauranter og barer 1,9 0,8 2,0 1,2 29 Transport af gods 3,9 7,7 11,9 6,2 30 Transport af passagerer 1,8 3,2 2,6 2,6 31 Daginstitutioner 8,7 1,5 2,9 4,3 32 Døgninstitutioner og hjemmepleje 24,7 2,1 3,7 11,0 33 Hospitaler 7,2 1,1 1,4 3,5 34 Læger, tandlæger og dyrlæger 1,1 0,1 0,5 0,5 35 Undervisning 7,5 2,8 2,7 4,6 36 Universiteter og forskning 0,5 0,3 0,3 0,4 37 Uoplyst og andet 2,0 2,2 10,4 2,1 I a l t

21 1.7 Statsborgerskab Tabel viser anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skadelidtes statsborgerskab og registreringsår. I tabellerne er der tale om skadelidtes statsborgerskab på det tidspunkt, hvor ulykken blev anmeldt. I tabel 18 er statsborgerskab opdelt i, om skadelidte er statsborger i Danmark, i de øvrige gamle EU-lande, i de nye EU-lande eller i et land uden for EU. Tabel 18: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt på statsborgerskab og registreringsår Statsborgerskab (EU) I alt Danmark Gamle EU-lande - undt. Danmark (før 2004)* Nye EU-lande (efter 2004)** Lande uden for EU Statsborgerskab uoplyst*** I a l t *) Gamle EU-lande i perioden omfatter: (Vest)Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Danmark, Irland, Storbritannien, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland og Sverige. **) Nye EU-lande omfatter: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (fra 2004), samt Rumænien og Bulgarien (fra 2007). ***) Statsborgerskab kan være uoplyst, hvis skadelidte ikke har et CPR-nummer, og statsborgerskabet ikke fremgår af anmeldelsen, eller hvis CPR-nummeret er forkert eller ufuldstændigt. Tabel 19 viser i årlige andele, om skadelidte er dansk statsborger eller andet. Andelen af tilfælde, hvor skadelidte er statsborger i et andet land end Danmark er steget fra 4 pct. i 2005 til 7 pct. i 2008 og I 2010 udgør statsborgere fra andre lande end Danmark 6,4 pct. Tabel 19: Arbejdsulykker (andele) anmeldt til Arbejdstilsynet fordelt procentvis på statsborgerskab og registreringsår Statsborgerskab (DK eller andet) I alt Danmark 95,3 94,7 93,2 91,8 91,6 91,7 93,1 Andre lande 4,4 5,0 6,2 7,4 7,0 6,4 6,1 Statsborgerskab uoplyst 0,3 0,4 0,5 0,8 1,4 1,9 0,9 I alt Tabel 20 viser anmeldte arbejdsulykker fordelt på statsborgerskab (Danmark eller andet land), alvorlighed og registreringsår. Der er i 2010 registreret ét tilfælde, hvor en ikke-dansk statsborger er omkommet ved en arbejdsulykke. Tabel 21 viser anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadelidtes statsborgerskab (enkeltlande) og registreringsår. Landene er rangeret som top 10 efter det samlede antal anmeldelser i perioden Efter Danmark følger landene Tyskland, Tyrkiet, Polen og Sverige. 20

22 Tabel 20: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på statsborgerskab, alvor og registreringsår Statsborgerskab / Alvor I alt Danmark Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I alt Andre lande Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I alt Statsborgerskab uoplyst Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I alt I a l t Tabel 21: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet , fordelt på statsborgerskab (top 10) og registreringsår Statsborgerskab I alt Danmark Tyskland, Forb. Rep Tyrkiet Polen Sverige Bosnien-Hercegovina Irak Storbritannien Norge Jugoslavien * Øvrige lande Uoplyst I a l t *) Statsborgerskab i et land, der ikke længere findes, kan forekomme, hvis skadelidte på anmeldelsestidspunktet fortsat har det pågældende statsborgerskab. 21

23 2 TEMA: Arbejdsulykker ved fald i 2010 I 2010 er der et tidsmæssigt sammenfald mellem måneder med hårdt vintervejr, dvs. is og sne, og måneder, hvor en stor del af årets faldulykker er sket. Der kan opstilles den hypotese, at det store antal faldulykker i 2010 hænger sammen med det hårde vintervejr i januar, februar og december I det følgende efterprøves denne tese. 2.1 Observationer Tabel 10 viste, at der i 2010 blev anmeldt arbejdsulykker, hvor skademåden er Fald mv.. Det er flere anmeldte faldulykker mv. end i 2009, hvilket svarer til en stigning på 28 pct. Det samlede antal anmeldte arbejdsulykker er højere end i 2009 svarende til en stigning på 4 pct. I 2010 udgør antallet af faldulykker 31 pct. af det samlede antal anmeldte arbejdsulykker, hvilket ligger over gennemsnittet på ca. 25 pct. for hele perioden Figur 3: % 50 Andele af faldulykker af samtlige anmeldte arbejdsulykker 2010 sket i de enkelte måneder (søjler) sammenlignet med gennemsnittet (kurve) for de foregående 5 år ( ) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mdl. andel 2010 Mdl. Normal Figur 3 viser, hvor stor en andel faldulykker udgør af det samlede antal anmeldte arbejdsulykker, der er sket i hver af årets 12 måneder. Kurven viser gennemsnittet for perioden , og søjlerne viser den månedlige andel af faldulykker for Fx udgør faldulykker i gennemsnit 29 pct. af samtlige arbejdsulykker i januar måned for ulykkesårene Til sammenligning udgør andelen af faldulykker 43 pct. af samtlige arbejdsulykker i januar Næsten samme billede ses i februar måned. I december måned 2010 udgør faldulykker næsten halvdelen af alle anmeldte ar- 22

24 bejdsulykker, hvor gennemsnittet i de foregående år ligger på 29 pct. I 2010 ser det derfor ud til, at faldulykkerne i vintermånederne udgør en væsentlig større andel af samtlige arbejdsulykker end i de foregående 5 år. Det er ikke ved hjælp af ulykkesregistret muligt direkte at vise forekomsten af arbejdsulykker, der er sket på grund af is og sne. Selv om det er muligt ved anmeldelse at angive, hvilket underlag skadelidte faldt på, kan det ikke registreres, hvilken beskaffenhed underlaget har. Det er dog muligt ved anmeldelse at give en yderligere beskrivelse i et tekstfelt, men dette anvendes ikke til statistik. I registret er der således oplysninger om den genstand, maskine eller det underlag (teknik), skadelidte er kommet til skade på, i dette tilfælde den teknik vedkommende faldt på eller ramte under faldet, herunder forskellige typer underlag. I en tredjedel af de faldulykker mv., der er anmeldt i 2010 (tabel 8), er det angivet, at der ingen teknik er involveret. I yderligere 14 pct. af tilfældene er følgende teknikker angivet som skadevoldende: Arealer i al almindelighed, Andre arealer, gangarealer i terrænniveau, Motorcykler, knallerter, scootere og Naturfænomener og atmosfæriske fænomener (herunder hagl, sne, is, storm mv.) Disse 4 kategorier samt Ingen teknik udgør tilsammen næsten halvdelen (6.353) af de anmeldte faldulykker i 2010, og er de kategorier af teknikker, hvor stigningen i antallet af faldulykker har været størst fra 2009 til Da der ved anmeldelse af arbejdsulykker hverken kan angives en årsag til faldet eller en oplysning om underlagets beskaffenhed, er der blandt disse anmeldelser udtaget en tilfældig stikprøve på 100 med henblik på læsning af anmeldelsernes fritekstfelt til beskrivelse af ulykken. Denne manuelle optælling viser, at det i 75 ud af 100 tilfælde er angivet, at faldet er sket på grund af is og sne ( fordi det var glat ). Hvis en arbejdsulykke ikke er sket på virksomheden, hvor skadelidte er ansat, skal der ved anmeldelse angives et ulykkessted. For de anmeldte faldulykker mv. er antallet af tilfælde, hvor ulykkesstedet er angivet til at være Transport på veje som led i arbejdet steget med 125 pct. fra 2009 til Det er desuden undersøgt, for hvilke jobtyper stigningen i antallet af faldulykker fra 2009 til 2010 er størst. 30 pct. af stigningen i anmeldte faldulykker fra 2009 til 2010 vedrører jobtyperne: Social- og sundhedspersonale i private hjem, hvor antallet er steget med 88 pct., Postarbejde, hvor antallet er steget med 77 pct., samt Last- og tankbilchauffører, hvor antallet er steget med 43 pct. Inden for Renovationsarbejde og Politiarbejde, der hver for sig ikke har bidraget væsentligt til den samlede stigning i antallet af faldulykker, er antallet af anmeldte faldulykker mere end fordoblet fra 2009 til De nævnte jobtyper er karakteriseret ved, at en del af arbejdet eller transporten mellem skiftende arbejdssteder foregår udendørs. 23

25 2.2 Diskussion og konklusion I 2010 er der et tidsmæssigt sammenfald mellem måneder med hårdt vintervejr, dvs. is og sne, og måneder, hvor faldulykker udgør en væsentlig del af det samlede antal skete arbejdsulykker. I 2010 udgør faldulykkerne i vintermånederne (januar, februar og december) en væsentlig større andel af samtlige arbejdsulykker end i de foregående 5 år. I en stikprøve af de anmeldte faldulykker i 2010 er det i 75 ud af 100 tilfælde angivet på anmeldelsen, at de er sket på grund af is og sne. Antallet af faldulykker ved transport på veje som led i arbejdet er steget med 125 pct. fra 2009 til De jobtyper, hvor stigningen i antallet af anmeldte faldulykker fra 2009 til 2010 er størst, er karakteriseret ved bl.a. at foregå udendørs, og omfatter postbude, hjemmehjælpere, lastbilchauffører, renovationsarbejdere og politifolk. Det vurderes som overvejende sandsynligt, at en stor del af stigningen i antallet af faldulykker i 2010 hænger sammen med det glatte føre i vintermånederne i I 2010 udgør faldulykker 31 pct. af det samlede antal anmeldte arbejdsulykker. Havde antallet af faldulykker i 2010 udgjort samme andel (25 pct.) af det samlede antal anmeldte arbejdsulykker som gennemsnittet for hele perioden , ville der i 2010 være blevet anmeldt ca færre ulykker end i

26 3 Forklaringer 3.1 Afgrænsning af anmeldte arbejdsulykker Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, som har givet anledning til arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, til Arbejdstilsynet. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter første fraværsdag. Tilsvarende skal ejere/brugere af tekniske hjælpemidler mv. anmelde arbejdsulykker mv., der er sket ved brugen af et teknisk hjælpemiddel, til Arbejdstilsynet, selv om der ikke er tale om arbejde for en arbejdsgiver. Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret, dvs. registreringsår. Årsopgørelsen omfatter de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2005 til 31. december Arbejdstilsynet kan udarbejde særskilte opgørelser af arbejdsulykker efter det år, hvor ulykken er sket. Opgørelserne omfatter anmeldte arbejdsulykker på land i Danmark. Det betyder bl.a., at arbejdsulykker til søs, i luften eller på off-shore anlæg samt i udlandet ikke er omfattet af statistikken. Antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet afspejler dels antallet af faktisk skete arbejdsulykker dels andelen af disse ulykker, der bliver anmeldt, - to forhold, der ikke umiddelbart kan skelnes imellem i ulykkestallene. På grund af underrapportering er det reelle antal arbejdsulykker højere end antallet af anmeldelser. Undersøgelser 2 viser, at der anmeldes under halvdelen af de anmeldepligtige arbejdsulykker. Niveauet kan variere afhængig af faktorer som skadelidtes alder, virksomhedens branche og skadens alvorlighed. Ved brug af ulykkestallene skal man være opmærksom på den usikkerhed, der er på grund af underrapportering. 2 Underrapportering af arbejdsulykker en undersøgelse af 5 skadestuers registrering af behandlede arbejdsulykker. At-rapport nr. 16, Arbejdstilsynet Arbejdsulykker. Nyt fra Danmarks Statistik nr Danmarks Statistik Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundrapport, bilag 3, Arbejdstilsynet Se: 25

27 3.2 Definitioner mv. Alder Skadelidtes alder bestemmes ud fra CPR-nummeret og ulykkesdatoen. Ansættelsesperiode Ansættelsesperiode er antallet af dage fra ansættelse på virksomheden til ulykken sker. Personer med en ansættelsesperiode på et år eller derunder betegnes som nyansatte. Beskæftigelsestal Arbejdstilsynet modtager årlige beskæftigelsestal fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), som er en opgørelse over antallet af personer, der i november måned året før var i beskæftigelse. Det betyder fx, at beskæftigelsen 2010 er fastsat ultimo november Beskæftigelsestallene omfatter såvel ansatte som selvstændige og er beregnet ud fra personernes hovedbeskæftigelse. I 2009 ændredes datagrundlaget for den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), hvilket medfører et databrud i tidsserien. I 2009 gik Danmarks Statistik over til at benytte eindkomstregistret som kilde til fastsættelse af beskæftigelsen. Dette giver en større sikkerhed i bestemmelsen af, om den enkelte person er i beskæftigelse eller ej i november, men betyder som følge heraf, at beskæftigelsesniveauet i 2009 falder med omkring beskæftigede i forhold til i 2008 alene som følge af overgangen til den nye datakilde. Med udarbejdelse af RAS 2010 har Danmarks Statistik revideret RAS 2009 for at forbedre kvaliteten af statistikken for Revisionen betyder, at der er ca færre beskæftigede i 2009 i forhold til forrige offentliggørelse af RAS Følgelig er den samlede ulykkesincidens i 2009 revideret til 152 pr beskæftigede i nærværende årsopgørelse mod 150 i forrige årsopgørelse. Overgangen til eindkomstregistret har medført, at beskæftigelsesniveuaet har ændret sig afhængig af aldersgrupper, og at der er sket en række forskydninger af beskæftigelsen mellem brancher (og dermed branchegrupper). Her skal fremhæves branchegruppe 23 Vand, kloak og affald, hvorfra en række af de beskæftigede inden for branchen renovation med RAS 2009 er flyttet til branchegruppe 27 Rengøring. Sammenligninger af beskæftigelsen fra år til år og de beregnede incidenser skal derfor foretages med forsigtighed - især med hensyn til overgangen fra 2008 til Danmarks Statistik oplyser, at der med hensyn til oplysningerne om branchen for den beskæftigede er visse usikkerheder i statistikken, som skyldes, at der i eindkomstregistret - især inden for den kommunale sektor - er mangelfulde oplysninger fra arbejdsgiverne om, hvilket arbejdssted det enkelte job foregår på. Danmarks Statistik har derfor været nødsaget til at foretage store opretninger af data med henblik på at muliggøre, at statistikken kan fordeles på geografiske områder og detaljerede brancher. Danmarks Statistisk oplyser, at der inden for den kommunale sektor særligt kan være usikkerhed omkring, hvorvidt man arbejder indenfor administration, inden for undervisning, på plejehjem eller inden for hjemmehjælp 3. 3 KOMMENTAR TIL NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr august Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 2010, Arbejdsmarked. Ændret opgørelse af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik 2010 ( 26

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr. 87-7534-623-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 Arbejdstilsynet, marts 2011 ISBN nr. 87-7534-606-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 Årsopgørelse 2009 2. udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr. 87-7534-598-6

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler 8Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler Ulykker inden for Politiskoler 8.0 Forekomsten af

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning 6Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning Ulykker inden for Skorstensfejning 6.0 Forekomsten

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2013 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien NOTAT Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien 26. november 2015 J.nr. 20130036182 ADA/UB Dette notat beskriver den årlige status for mål om

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget FAKTA Anmeldte arbejdsulykker 2011-2015 i landbruget 3. marts 2017 J.nr ach/kui AFC Arbejdsulykker i landbruget Dette faktaark giver baggrundsoplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for landbruget.

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 1. BESKRIVELSE AF DATA I DEN FÆLLES STATISTIK OG FORSKELLE MELLEM ARBEJDSSKADESTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET... 3 1.1. DEFINITION AF ARBEJDSSKADEBEGREBET... 3 1.1.1. Skadetype

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og 5Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien Notat Analyse og data Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020- arbejdsmiljøstrategien Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Til Arbejdstilsynet Dokumenttype Rapport Dato December 2016 TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Indhold 1. Introduktion 1 2. Udvikling i Arbejdsulykke ved anvendelse af tekniske hjælpemidler

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader på socialområdet i 2015 i forhold til 2014 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2015 + 2016 Sagsnummer: 87.00.00-A00-4-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn Indlæg på årskonference BAR tranport og engros 22. Oktober 2015 Tilsynsdirektør Jan Møller Mikkelsen Emner ved dagens indlæg. Udfordringer for Arbejdstilsynet

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 At-rapport 1-2007 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Arbejdstilsynet, august 2007 ISBN nr. 87-7534-580-3 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009.

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009. Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal. Denne statistik indeholder følgende punkter. 1. Rapportens detaljeringsgrad 2. Antal skader totalt set 3. Skader fordelt på afdeling og underafdeling 4.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Skanderborg Kommunes HovedMEDudvalg 8. september 2016 Samarbejde med Arbejdstilsynet Arbejdsulykker 2015 Sygefraværsindsatsen Side 1 af 13 Arbejdstilsynet Samarbejde

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3 Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Starts side... 2 Informationsside... 3 Stamdata Organisation... 3 Stamdata Arbejdsskadetype... 4 Stamdata Anmeldertype... 4 Stamdata Virksomhed information... 4 Skade detaljer...

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige 7 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Øvrige service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0 KKKØR Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Helår 2012 Side 0 Side 1 A-skade statistik for Region Nordjylland Antal af A-skader i Region Nordjylland

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundsrapport Arbejdstilsynet januar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Hvorfor laves analysen?... 5 1.2 Hvad indeholder analysen/hvordan

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere