Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg."

Transkript

1 Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel på hovedstaden og resten af landet. Argument: Lempes der nu? Eller bliver man i endnu højere grad afhængig af lokalpolitikerne? Og kræver denne lempelse ikke meget ensartede lokalpolitikere? Bliver man ikke meget afhængig af lokalpolitikernes luner? Hvis man nu fjernede tilslutningspligten, så ville der være mere ensartede regler over hele landet! Eksempel: Randers Taxa: Randers Taxa har haft utroligt mange klager over dårlig service, og de har intet foretaget sig i den anledning, end ikke prøvet på at gøre noget. Nu er Randers kommune blevet trætte af dem og giver en gruppe vognmænd lov til at starte et konkurrerende selskab. En fornuftig disposition. Fåborg: Adelgades Taxi: Det er en kvinde der ejer og driver Adelgades Taxi, der er tre vogne med faste chauffører og faste afløsere ansat og tilfredse kunder. Hvordan og hvordan ikke, men det lykkes tilsyneladende nogen (Peter kjærgaard, næstformand Dansk Taxi Råd?), at sørge for, at lokalpolitikerne vedtager at sætte en ekstra bevilling på gaden og også at Adelgades Taxi skal tvangstilsluttes et bestillingskontor idet der nu er 10 bevillinger i Fåborg (hermed får DTR betaling for 3+1 ekstra bevillinger, idet A.T. samtidigt bliver tvangstilsluttet DTR). Ombudsmanden kritiserer kommunens behandling af sagen, idet der bl.a. ikke har været foretaget partshøring. Dette er lokalpolitikerne tilsyneladende fuldstændigt ligeglade med. Hvis tilslutningspligten ikke var der, så ville den slags eksempler ikke eksistere, idet Adelgades Taxi i så tilfælde selv kunne bestemme sin 1

2 egen skæbne! Og sammenligner man Fåborg og Randers, så bliver det helt grotesk. En fornuftig og en vanvittig beslutning. Magnus Heunicke (S). Det kan tænkes, at der også andre steder i landet vil være interesse for at indgå i kommunale fællesskaber. Og vognmændene får en ændret adgang til IKKE at være tilsluttet. Argument: Hvorfor skal kommunerne eller ministeren have lov til at tvinge et fællesskab igennem? Hvorfor lader man det ikke være op til bestillingskontorerne at tage disse beslutninger, og så kan kommunerne så sige ja eller nej som tilsynsmyndighed, hvis bestillingskontorerne fremkommer med et sådant ønske! Og hvis man vil ændre på adgangen til at være tilsluttet, hvorfor skal der så være forskel på hovedstaden og resten af landet, eller fra region til region? Bør det ikke netop være lovens fornemste opgave, at sørge for ensartethed udover det ganske land? Og hvis man ophævede tilslutningspligten (ikke antalsbegrænsningen), så ville man jo netop gøre betingelserne mere ensartede over hele Danmark! Walter Christophersen (DF). Der gives i lovforslaget hjemmel til, at Transport- og Energiministeren kan påbyde kommuner at tilslutte sig kommunale fællesskaber. Endvidere ønsker partiet at sikre sig, at vognmænd der har fået dispensation fra tilslutningspligten, også kan få andel i den kommunale kørsel, med særligt henblik på serviceringen af yderområderne. Argument: Hvorfor skal ministeren have hjemmel til at påbyde kommunerne at tilslutte sig kommunale fællesskaber? Er dette ikke et unødvendigt indgreb i den kommunale selvbestemmelse? Og bør den slags fællesskaber ikke kun opstå, hvis vognmændene / bestillingskontorerne frivilligt ønsker at indgå i sådanne? M.h.t. at de små vognmænd skal have del i den kommunale kørsel (yderområderne), så var det måske en idé at udlicitere kørslen i små bidder! Når man udliciterer hele kørslen på én gang, så giver man de 2

3 store en fordel. Hvis man derimod udliciterede i meget små bidder, så ville man give de små en fair chance. De store vil ikke kunne lide det, men måske vil kommunerne være i stand til at spare penge på det? Hvorfor være så bange for noget nyt? Henriette kjær (KF). Små lokale vognmænd skal kunne fortsætte med at køre uden for bestillingskontorerne samtidigt med at det skal være muligt at etablere kommunale fællesskaber, alt sammen forhåbentlig til fordel for en øget konkurrence på taxaområdet. Man håber endvidere på, at samarbejdsaftaler på tværs af kommunegrænserne vil øge konkurrencen, gøre det nemmere og hurtigere at få fat på en taxa, samt give kunderne mulighed for at prøve deres aftaler med selskaberne af med andre selskaber. Argument: Hvorvidt små lokale vognmænd kan fortsætte med at køre uden for bestillingskontorerne er ret tvivlsomt. Vi vil her nok engang henvise til Adelgades Taxi i Fåborg, hvor kommunalbestyrelsen ikke vil give A.T. lov til at fortsætte uden for et bestillingskontor uden for Dansk Taxi Råd, og alt dette selvom ombudsmanden stærkt har kritiseret hele hændelsesforløbet. Alt dette kunne være undgået, hvis tilslutningspligten var ikke eksisterende, eller den nu blev gjort til fortid. En fri tilslutningspligt skal naturligvis være sammenkoblet med retten for alle til at etablere deres eget bestillingskontor! Vi taler her ikke om en afregulering af markedet. Fri tilslutning, vil give øget konkurrence, men de gamle selskaber er naturligvis bange for, at der skal dukke et nyt selskab op, som er bedre end de selv er (og som står uden for Dansk Taxi Råd)! M.h.t. ønskede rabatter, så er der flere selskaber der giver sådanne allerede. Eksempel: Taxamotor: Bl.a. Taxamotor og Codan Taxi giver rabat til visse storkunder. Taxamotor havde et system, efter hvilket vognmændene indbetalte et vist beløb til en pulje, som så blev brugt til at betale rabatten til kunderne. Et fuldt legalt system, 3

4 der fungerede glimrende i mange år. Men da man så ønskede at tage nogle flere af Codan Taxis kunder, så måtte man give noget mere i rabat, men dette havde man tilsyneladende ikke råd til. Derfor fik de den geniale idé, at lægge rabatten ind i taxameteret, på denne måde var chaufføren med til at betale rabatten. Der er bare den lille hage ved sagen, at der er faldet en voldgiftskendelse ovre i Jylland, der siger, at det er forbudt. Chaufføren må ikke være med til at betale rabatten. Hvis rabatten lægges ind i taxameteret, så skal vognmanden kompensere chaufføren for det han mister i forhold til normalprisen. Dette er Taxamotor naturligvis fuldstændigt ligeglade med. En chauffør ved navn Søren et eller andet, har spurgt Jørgen Kjær (Storkøbenhavns Taxinævn), hvorvidt han har kørepligt på disse ture, og det eneste Jørgen Kjær svarer er, at det har han naturligvis, han fortæller ham ikke, at det i.flg. en voldgiftskendelse er forbudt og at hans vognmand skal kompensere ham for det tabte beløb + feriepenge af samme. Det er desværre denne ulovlige måde, at tilsynet med selskaberne i Storkøbenhavn fungerer på! Man kan jo sagtens give rabat, når man lader chaufføren betale broderparten. Martin Lidegaard (RV). Man havde håbet på et mere omfattende lovforslag, idet der har været et omfattende udvalgsarbejde angående en liberalisering. Man mener at der mangler vogne i København lørdag (og fredag) aften, samt at der er store problemer med pirattaxier om natten samt at der ikke er nogen sammenhæng imellem udbud og efterspørgsel. Man mener at liberaliseringen i Sverige har været til gavn for både kunder og vognmænd. Argument: Vi i Københavns Aktive Taxiforening havde også håbet på et mere omfattende lovforslag, en revision af taxiloven, som vi havde fået stillet i udsigt i 1997 (revision år 2000). Hvorvidt der er en sammenhæng imellem udbud og efterspørgsel lørdag nat, kan vel diskuteres. Hvis man kommer ned i FØTEX fredag eftermiddag, så 4

5 vil der også være kø ved alle kasserne, der er hverken kasser eller medarbejdere nok, til at klare efterspørgslen. Men man dimensionerer vel ikke efter spidsbelastninger? Det skal samtidigt bemærkes, at der faktisk står en hel del vogne stille både fredag og lørdag nat, idet vognmændene ikke kan få chauffører. En del af dette problem er opstået ved, at man har indført et aldeles ligegyldigt og overflødigt kursus, som man skal have (og betale), inden man kan få lov til at køre taxi modsat limousinerne, der behøves man tilsyneladende ikke engang et erhvervskort. Politiets motorsagkyndige har eksamineret en 2 gange, inden man kan få et erhvervskørekort og så har Storkøbenhavns Taxinævn eksamineret en én gang, inden man kan få lov til at køre taxi i Storkøbenhavn. Så er der vel ikke nogen grund til, at man skal have et tredje kursus, politiets motorsagkyndige er vel ikke lallende tåber? Og alt dette fører til, at man kan få lov til at køre taxi, som chauffør, til en gennemsnitlig timeløn på ca. 100,-kr/time (kilde: Storkøbenhavns Taxinævns statistiske materiale). Kan man forstå, hvorfor det er svært at få chauffører? Godt nok er timelønnen højere fredag og lørdag nat, men det er 5-6timer vi taler om. En autoriseret chauffør, kan være heldig og putte 750,-kr i lommen, efter at han har delt med vognmanden og skattevæsenet. En pirattaxi, kan putte 3000,-kr eller måske mere i lommen. Er det så svært at forstå problemet? Storkøbenhavns Taxinævn har oven i købet sat starttaksten ned fra 24kr til 19kr, i et forsøg på at tiltrække flere chauffører. D.v.s. at man har sat chaufførernes løn ned, i et forsøg på at skaffe flere chauffører fredag og lørdag nat. Det siger sig selv, at det må gå galt! Man burde have sat starttaksten op til minimum 50kr. Hvorvidt liberaliseringen i Sverige har været til gavn for alle, kan vel diskuteres; vi har hørt, at priserne steg endog særdeles meget, da man liberaliserede. Men hvis man nøjedes med at fjerne tilslutningspligten, så var man gået halvdelen af vejen, og så kunne man altid revurdere situationen om 5-10år. 5

6 Poul Henrik Hedeboe (SF). (Morten Homann). Man er glade for, at det kommunale tilsyn også gælder i Storkøbenhavn. Man er derimod mere skeptisk overfor de kommunale fællesskaber, idet man frygter, at disse svækker åbenheden og muligheden for offentlighedens indsigt i driften og også fordi man mener, at dette også svækker den demokratiske indflydelse og ansvarlighed. Rune Lund (EL). Man ønsker en ensartet fastlæggelse af reglerne for forvaltningen af taxiloven, herunder specielt ensartede regler for tilsynet. Man ønsker, at det bliver gjort mere klart, hvad det kommunale tilsyn skal bestå i, fordi tilsynet tilsyneladende tit er mangelfuldt. Man vil gerne have regler eller retningslinier for tilsynet. Argument: Vi ville også gerne have åbenhed og ansvarlighed samt ensartede regler og retningslinier for tilsynet med bestillingskontorerne, men vi har ingen illusioner i denne retning. Man har en tvungen tilslutningspligt til bestillingskontorerne samt en regel om, at disse ikke må give hverken over- eller underskud. Derfor oprettede man i sin tid, de økonomiske bag - foreninger. Alle beslutninger og al magt ligger i disse bag - foreninger. Om du bliver lukket ind eller ej, det afgør foreningen suverænt. I visse foreninger har man endog en stemme pr. bil, i andre er det anderledes. I disse bag -foreninger, kan man gøre fuldstændigt som man lyster. Der er ingen kontrol med disse bag - foreninger. D.v.s. at man kan være tvangstilsluttet, uden at have nogen indflydelse. Enhver kan spørge sin advokat, hvilken kontrol man har med private foreninger: Absolut ingen! Storkøbenhavns Taxinævn har tit haft travlt med, hvorvidt en vognmand/chauffør har skrevet 7:00 eller 07:00 som starttidspunkt i sin kørebog, men når Taxamotor ulovligt lader chaufførerne betale broderparten af rabatten til kunderne, så sker der intet. Tilsynet med erhvervet er, mildest talt, under al kritik! Det ville være en god idé, at fjerne de økonomiske bag -foreninger, men man kan være helt sikre på, at 6

7 Dansk Taxi Råd vil kæmpe imod dette med næb og kløer, for de lever af de økonomiske bag -foreninger. Transport- og energiminister Flemming Hansen. Han ser ikke kun lutter lykke i den svenske liberalisering, og derfor tager man nu bare et enkelt skridt i den retning. Han mener, at lovforslaget indebærer en styrkelse af adgangen for kommunerne til at fritage bevillingshaverne for tilslutningspligten. Han ønsker heller ikke at tvinge landvognmændene ind i fællesskaber de ikke ønsker. Argument: Vi ser heller ikke kun lutter lykke, i den svenske liberalisering, men at påstå, at den nye taxilov er et skridt i den rigtige retning, er vist nok at gå et par skridt for vidt. Den nye taxilov, er nøjagtigt lige så stok konservativ, som den gamle, og dette er ment i ordets allerværste forstand. Den nye lov rokker ikke ved noget som helst, ud over kommunegrænserne! Hvis man vil tage bare et enkelt skridt i den retning, som Flemming Hansen påstår at han vil gå, så må man som et minimum fjerne tilslutningspligten. Kommunernes adgang for fritagelse af tilslutningspligten er øget? Med henvisning til sagen i Fåborg om Adelgades Taxi, så er det svært at se noget positivt i dette, idet kommunalbestyrelsen tilsyneladende vælger at sidde ombudsmanden overhørig og handler radikalt anderledes end Randers kommune! Man er underlagt de lokale politikeres humørsvingninger. En generel fritagelse for tilslutningspligten, ville løse dette problem! Ministeren ønsker heller ikke at tvinge landvognmændene ind i fællesskaber, de ikke ønsker. Men hvorfor ønsker han så at tvinge de københavnske vognmænd ind i centraler, de ikke ønsker at køre i? Er tvang godt i København, men ikke i Hirtshals? 7

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 101. møde Fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren og integrationsministeren

Læs mere

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 6 - Juni 2015-12. årgang Flextur bliver misbrugt side 6 Frikørslen får en ny chance Politikere fra fem forskellige partier er klar til at give frikørselsordningen

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne

Læs mere

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2014-11. årgang Taxibranchen truet af fallit uden frikørsel side 6 Meninger i massevis Taxinyt er branchens frække hund og et forum fuld af statsministre.

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere