DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

2 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på BRT og derunder side 19 Handelsskibe over BRT Fiskeskibe Skibe, hvis BRT i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistikken opført under største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne 5 17.

4 FØLGENDE FORKORTELSER ER ANVENDT: D. = dampskib Fy. = fyrskib M. = motorskib Hvalf. = hvalfanger S. = sejlskib Is. = isbryder SM. = sejlskib med hjælpemotor Kr. = kran Lgt. = lægter Lf. = lystfartøj Bgs. = bugserskib Lst. = lastskib Bj. = bjærgningsskib Bjkr. = bjærgningskrån Pa. = skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Bjlgt. = bjærgningslægter Patr. = patruljefartøj Pf. = fiskefartøj Pont. = ponton Pg. = færge Sdp. = sandpumper Fry. = skib, hvis hovedlast rum er indrettet som kølelastrum Tk. = tankskib Ud. = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe pa BRT og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: ad kolonne 8: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3 7. Summen af tallene i kolonnerne 3 7 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 5

6 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over BRT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Pejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: ad kolonne 8: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3 7. Summen af tallene i kolonnerne 3 7 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 6

7 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: ad kolonne 8: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3 7. Summen af tallene i kolonnerne 3 7 er derfor ikke lig med det saml ede antal ulykker (kolonne 2). Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 7

8 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER I 98 tilfælde er handelsskibe på BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 3 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge og strøm var de almindeligste årsager i de 13 søulykkestilfælde opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". 20 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag", og blandt disse er vanskelige besejlingsforhold og strømsvigt ofte forekommende. er henført under denne årsag skyldes i de fleste tilfælde fejl begået i det andet skib. Af de 36 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: uforsigtig navigering, direkte fejlnavigering og vagthavende faldet i søvn. I 15 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I de fleste af disse skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib, og i 2 tilfælde, at det ikke har været muligt at klarlægge årsagen til en stedfunden brand. Den 31. december 1974 var der registreret 946 danske handelsskibe mellem 20 og BRT. 8

9 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk 1 Maskinhavari Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

10 HANDELSSKIBE OVER BRT I 36 tilfælde er handelsskibe over BRT blevet ramt af en søulykke. I 3 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. 7 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" såsom selvantændelse i ladning, påsejling og svigtende omstyring. De under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes bl.a. forhold som fejlnavigering, mangelfuld udkig og mangelfuld agtpågivenhed ved manøvrering. At 10 sager rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1974 var der registreret 410 danske handelsskibe over BRT.

11 HANDELSSKIBE OVER BRT SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk 1 1 Maskinhavari 2 Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

12 FISKESKIBE I 80 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 15 tilfælde er skibet forlist. Af de 11 under "Anden besætningen utilregnelig årsag" nævnte søulykker er de fleste kollisioner, som skyldes fejl begået i det andet skib. Af de 24 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig og vagthavende faldet i søvn. At 26 ulykker rubriceres under "Uopklaret", skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1974 var der registreret 1746 danske fiskeskibe på 20 BRT og derover. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 2 Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1974 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på BRT og derunder Handelsskibe over BRT Fiskeskibe I alt : 39 (38) 31 (31) 11 (14) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. Blandt ulykkestilfælde opført under "Andet arbejde" og "Anden årsag" kan nævnes fald fra stilling og snublet på landgang. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe på BRT og derunder Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring 1 1 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion 2 2 Andet havari Overbordfald 2 2 Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 1 Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe over BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring 2 9 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion 2 2 Andet havari Overbordfald 4 4 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum 1 3 Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag 1 1 I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Fiskeskibe Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 3 6 Kæntring Skibet forlist eller forsvundet 1 1 Brand, eksplosion Andet havari 1 1 Overbordfald 3 3 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum 1 1 Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

18

19 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R U N D E R

20 ANHOLTFÆRGEN Grenå M.Pa Anholt Grenå Gods og passagerer Tørnet mole Grenå havn 27.september Grenå 7.oktober Påvirket af skruevand fra M/Fg. EUROPAFÄRJAN III. ANNE BIRTHE Marstal M.Lst Kapelle Lomma Schelde 6.november 14.november Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med polsk M/S PLOCK. fra P. foreligger ikke. ANNE METTE Odense M.Lst Træ Havari Hamina 18.september Hamina 19.september Defekte dæksstøtter knækket. 3 pakker træ gået over bord. ANNE NOVA M.Lst Londonderry Lissabon Kartofler Havari Atlanterhavet 16/17.januar Lissabon 14.februar Vejrforholdene. Lugepontoner på mellemdækket rev sig løse og beskadigede klædningen. Søgt nødhavn. ANNE NOVA M.Lst Gunnebo Wire coils Middelgrunden 24.juni Amsterdam 19.september Fejlnavigering. ARDUA Marstal M.Lst Bremen Beirut Stykgods Havari 18.september Amsterdam 20.september Sagen ikke afsluttet. ARNATINDUR Tórshavn M.Lst Tórshavn Tórshavn havn 25.januar Tórshavn 28.januar Misforståelse af hinandens manøvrer. Kollideret med Ff. FISKAKLETTUR af Sørvág. 20

21 ATLAS SCAN Århus M.Lst Lissabon St. John Stålrør Maskinhavari Atlanterhavet 16.april Lissabon 19.april Uopklaret. BELINDA JO Egernsund M.Lst Toppila Stugsund Toppila 10.december Sønderborg 23.december Fejlnavigering. BENTE STEEN Assens M.Lst Wilhelmshaven Ral Grådyb 5.november Assens 13.november Manglende omhu ved navigeringen. B & W nr. 7 Motorbåd s havn 18.juni 22.oktober Mangelfuld udkig. Kollideret med MHV 86. CARIT Åbenrå M.Lst Stettin Slesvig Kalksten Storstrøm 6.oktober Åbenrå 14.oktober Forvekslet farvandsafmærkning. CATO Nørresundby M.Lst Nørresundby Ballast Tørnet mole Helsingør 23.maj Ålborg 4.juni Vagthavende forladt broen uden at sørge for afløsning. CLEMENS Kerteminde SM.Lst Kolby Kås Køge Kævler Grund stødning Sjællands Rev 23.august Kerteminde 9.september Tåge. 21

22 CONLAND M.Lst Fredericia Gotland Ved Hesselø 20.januar 22. januar Fejlnavigering. CONSKOV M.Lst Gotland Nakskov Kalksten Nakskov Fjord 9.februar Nakskov 12.februar Slukket fyr. CONSKOV M.Lst Storugns Nakskov Kalksten Nakskov Fjord 17.februar Nakskov 26.februar Grundstødt under vigemanøvre i tåge. COSTAS Århus M.Lst Svendborg Assens Farvandet S. for Fyn 16.september Forvekslet farvandsafmærkning. DANBO Ålborg M.Lst Thisted Korsør Synopal Hals Barre 31.marts Ålborg 4.april Sugning mellem skibene. Kollideret med italiensk M/S CITTA DI SAVONA. DIANE CHRIS Marstal M.Lst Fredericia Trelleborg Ballast Sjællands Rev 15.august Kollideret med tysk lystfartøj INGE, som havde mangelfuld lanterneføring. DIANE CHRIS Marstal M.Lst Lübeck Halmstad Jernerts Kalundborg Fjord 9.oktober Vejrforholdene. 22

23 DITTE HOLMØ Frederikshavn M.Lst Goole Frederiksværk Fluorspat Kulhus Rende 17. april Odense 8.juli Fejlnavigering. ELSE CAT Korsør M.Lst Livorno Marseille Stykgods Les Mayadons 8.juni Marseille 10.juni Gyrokompasset svigtede som følge af fejl ved strømsystemet. ENØ Næstved M.Bgs Næstved Karrebæksminde Karrebæksminde havn 20.januar Næstved 22.januar Kollideret med M/S PIONEER af Bandholm. E. bugserede M/S PSTROWSKI. EVA VIKING Hanstholm M.Lst Vismar Ballast s red 21.juli 25. og 30.juli Undladt at opfylde vigepligten. Kollideret med M/S KONGEDYBET af Rønne. EVA VIKING Hanstholm M.Lst Orehoved Nyborg Jernrør Smålandsfarvandet 12.september Assens 4.november Fejlnavigering. FAXBORG Fakse Ladeplads M.Lst Wallhamn Holbæk Skærver Holbæk Fjord 17.februar Grundstødt i tæt tåge. 23

24 FAXBORG Fakse Ladeplads M.Lst Fakse Ladeplads Odense Hvede Lillegrunden 24.april Odense 25.april Fejlnavigering FIONIA Odense M.Lst Guldborg Kirkcaldy Hvede Påsejling Kirkcaldy 23.april Odense 22.maj Fejlbedømmelse af afstanden til molehoved. Påsejlet molehovedet i Kirkcaldy. GAIA Århus M.Sdp Limfjorden Thyborøn Sand Påsejling Thyborøn red 5.februar Ålborg 11.marts Rorgængeren urutineret. Påsejlede svensk M/S SUNNA HAV, som lå til ankers. GUDRUN KAN SAS M.Lst Lissabon Skåret træ Kæntring Biscayabugten 27.september 1.oktober Lasten forskubbet. Sagen ikke afsluttet. HAGE Søby M.Lst Elsfleth Malmö Påsejling Elsfleth havn 4.august Ærøskøbing 14.august Føreren beruset. Påsejlede norsk M/S KABA og tysk lægter OLAV. HAVET SM.Lst Falkenberg Sojaskrå Galtabäck 11.januar Grenå l.februar Drivtømmer mellem ror og skrue. 24

25 HAVET SM.Lst Fakse Ladeplads Fredericia Hvede Stavre 19.september Fredericia 23.september Vanskelige besejlingsforhold. HELLE WON SILD M.Tk Tórshavn Fredericia Ballast Kattegat 2.januar Fredericia 3.januar Uopklaret. Kollideret med Ff. BIRTHE af Skagen. HENNY KAZ Godthåb M.Tk Umanak Egedesminde Olie Disko Bugt 30.juni Egedesminde 1.juli Fejlnavigering i tåge. HIRTSHALS LODS Motorbåd Søen Kæntring Skagerrak 16.januar 24.januar Vejrforholdene. Forlist. 1 omkommet. HOLGER SIF M.Lst Århus Ballast Århus Bugt 6.november Fredericia 12.november Manglende kontrol med selvstyreren. HOLGER SIF M.Lst Århus Ballast Kattegat 7.november Fredericia 12.november Mangelfuld navigering. HVÍTABJØRN Tórshavn M.Lst Tvøroyri Grønland Salt Lækage Atlanterhavet 8.juni Tórshavn 11.juni Lækage i ankerkæderum. 25

26 IDA HØYER Kalundborg M.Lst Brand Dordrecht 13.august Uopklaret. Brand opstået i kabyssen. Føreren indebrændt. INGELIL M.Lst Hamburg Bremen Stykgods Elben 5.juni Hamburg 12.juni Kollideret med KAROTUA af Karachi. fra K. foreligger ikke. JAN Marstal M.Lst Emden Jern Hatter Rev 25.marts Kalundborg 27.marts Mangelfuld navigering. JANNE MARIA Århus M.Lst Frederikssund Lübeck Byg Sjællands Rev 15.Oktober Fredericia 21.oktober Uforsigtig navigering. JENKI Marstal M.Lst Lidköping Frederikshavn Raps Kattegat 5.april Kollideret med russisk M/S BAKHASARAY. fra B. foreligger ikke. KAREN FREM M.Lst Brand Dublin havn 30.januar Fredericia 7.marts Kortslutning. Brand i maskinrum. KAREN FREM M.Lst Fredericia Omø Sund 13.marts Sagen ikke afsluttet. 26

27 KARIN Grenå M.Lst Fredericia Stege NPKgødning Ulvsund 30.maj Fredericia 11.juli Fejlnavigering. KISOLE Odense M.Lst Sønderborg Karlskrona Kridt Østersøen 17.juni Ærøskøbing 28.juni Føreren overladt navigeringen til en ukyndig. Kollideret med M/S "66"PA KETTEN af Rønne. KIVIOQ SM.Opmålingsskib Holsteinsborg Kangamiut Maskinhavari Davisstrædet Sukkertoppen 8.juli Kobling samlet forkert. KRAKA Næstved M.Lst Aveiro La Palice Stykgods Biscayabugten 23.december Mangelfuld navigering. KÄTHE MAC M.Tk Stigsnæs Prøvestenen Benzin Grønsund 31.januar Svendborg 14.februar Navigationsfejl. LANGELANDS BÆLT Nakskov M.Fg Søen Svendborg Ballast Svendborg Sund 21.november Tåge. 27

28 LAURITS STÆR KE Marstal M.Lst Lissabon Antwerpen Maskinhavari Atlanterhavet 27.januar Ærøskøbing 27.februar Uopklaret. Smøreoliesystemet i hovedmotbr havareret. LEGIND BJER GE Nykøbing M M.Fg Mors Salling Sallingsund 14.marts Nykøbing M 18.marts Tåge og lavvande. LEIF STÆRKE Ommel M.Lst Gent Odense Schelde 13.september Ærøskøbing 25.september LEISA Kolding M.Lst Århus Stykgods Århus Bugt 19.januar Kolding 30.januar Vagthavende faldet i søvn. LETTEN Bogø M.Lst Præstø Odense Hvede Odense Fjord 28.maj Vordingborg 28.juni Manøvrering for modgående skib. LILLYARRE Marstal M.Lst Tuborg Havn Stavanger Kokssnus Skagerrak 25.august Randers 5.september Kollideret med M/S MARIA af Skärhamn. fra M. foreligger ikke. LISBET COAST Næstved M.Lst Rotterdam Selby Majs 30.juni Kollideret i tåge med M/S BUNTENTOR af Hamburg. fra B. foreligger ikke. 28

29 MARGRETHE HØYER Odense M.Tk Søby Stigsnæs Ballast Avernakø 15.januar Vejrforholdene. MARIA BRES Assens M.Lst Plymouth Halden Porcelænsler Oslofjord 25.november Fåborg 18.december Mangelfuld navigering. Forlist. MERCANTINE Dragør M.Lst Perth Skogn Ballast River Tay 16.marts Frederikshavn 26.marts Vanskelige besejlingsforhold. MERC TEXCO Dragør M.Lst King's Lynn Piræus Stykgods 27.januar Rotterdam 31.januar Mangelfuld navigering. MERC TEXCO Dragør M.Lst Piræus Gibraltar Ballast Middelhavet 19.august Piræus 29.august Vagthavende styrmand faldet i søvn. METTE STEEN Assens M.Lst Piræus Famagusta Stykgods Skrogskade Famagusta 20. og 21. juli Beirut 26.juli Skibet udsat for kraftig beskydning i Famagusta havn. 29

30 MHV 86 s havn 18.juni 22.oktober Kollideret med B & W motorbåd nr. 7, hvis udkig var mangelfuld. MISIGSSUT M.Røntgensk Grønland Ålborg Maskinhavari Atlanterhavet 2.november Tórshavn 4.november Afbrændt bæreleje til skrueaksel. Bugseret til Tórshavn af M/S BAMSA DAN MITO Rønne SM.Lst Rønne Århus Påsejling Sjællands Rev 11.september Rønne 22.oktober Strømsætning. Påsejlet Sjællands Rev fyr. NINA JUNIOR M.Lst Frederikstad Ballast Vesterelven 29.august Frederikstad 30.august Påsejlet drivende motorbåd. NITRO II Holbæk Ammoniaklægter 250 Holbæk Kolby Kås Ammoniak Havari Kattegat 8.marts Holbæk 16.april Brud på sammenkoblingskonstruktion. NORALIL M.Lst Watchet Lissabon Stykgods Atlanterhavet 25.oktober Lissabon 29.oktober Kollideret med portugisisk Ff. fra det portugisiske fartøj foreligger ikke. 30

31 OTTO PRIESS Nykøbing M M.Lst Svendborg Århus Storebælt l.maj Frederikshavn 22.juli Kollideret med Ff. KAJA af Kerteminde, hvis udkig var mangelfuld. PATRICIA S. Svendborg M.Lst Köping La Roche Masonitplader Slagside Østersøen 12.april Sønderborg 17.april Ringe stabilitet. PAUL BARSØE Åbenrå M.Lst Par Stralsund Østersøen 23.april 2. maj Mangelfuld navigering. PETER FREM M.Lst Santander Bilbao Ballast Grund stødning Bilbaobugten 9.august 4. september Uforsigtig navigering. PETER FREM M.Lst Gent Jern Middelgrunden 26.august 4.september Fejlnavigering. PIA Marstal M.Lst Oslo Rochester Talcum Maskinhavari 3.marts 12.marts Vand i smøreolien. PIONEER Bandholm M.Lst Rønne Sakskøbing Stenmel Bøgestrømmen 15.maj Næstved 5.juli Forsat af strøm under tåge. 31

32 POLAR SCAN Århus M.Lst Rønne Gloucester Frossen fisk Maskinhavari Atlanterhavet 2.februar Lissabon 14.marts Havari på brændoliepumpe og cylinder. SANATIT Holsteinsborg M.Værkstedsskib Holsteinsborg Satu Kangerdluarssunguag 1.juni Uopklaret. Løb på et skær ved Holsteinsborg. SAVTK Godthåb SM.Lst Qutdligssat Jakobshavn Ud for Qutdligssat 16.august Jakobshavn 19.august Mangelfuld navigering. SEABIRD M.Lst Køge Bordeaux Papirpulp Ma sk inhavari Doverstrædet 26.januar Boulogne sur Mer 2.februar Hjælpemaskineri, bl.a. styremaskine, brudt sammen. Bugseret til Boulogne sur Mer. Sagen ikke afsluttet. SEABIRD M.Lst Brand Weston Point 23.september Uopklaret. Brand opstået i skab med arbejdstøj. "66"PAKETTEN Rønne M.Lst Rønne Østersøen 17.juni Rønne 24.juni Kollideret med M/S KISOLE af Odense, hvis manøvrering var mangelfuld. 32

33 STELLA POLA RIS Frederiksværk SM.Lst Kalvsund Ål Göteborg skærgård 3.oktober Frederiksværk 16.oktober Kollideret med lægter slæbt af SIGGE af Göteborg. fra S. foreligger ikke. STEPHAN Marstal M.Lst Lübeck Salt Påsejling Lübeck 29.marts Påsejlet bro. Sagen ikke afsluttet. STEVNSTRADER Thurø M.Lst Fecamp Oxelösund Stykgods Den engelske Kanal 21.juni Svendborg 3. og 8. juli Vagthavende faldet i søvn. Kollideret med ROQUEBRYNE af Monaco. SUSANNE BO Havneby SM.Lst Vordingborg Bandholm Ballast Smålandsfarvand et 16.september Tåge. SUSANNE DANIA M.Lst Svendborg Norrköping Ballast Kobberdybet 7.juni Stockholm 13.juni Selvstyreren svigtede. SØREN MADSEN Århus M.Lst havn 24.februar Under manøvrering berørt flere skibe i havnen. Sagen ikke afsluttet. 33

34 TRINE Ålborg SM.Lst Fur Brake Moler Helgolandsbugten 14.august Nykøbing M 10.september Kollideret med vesttysk Ff. fra det vesttyske fartøj foreligger ikke. TRÆL M.Lgt Dumpingplads Fyld 20.september 8.oktober Kollideret med BENLI af, hvis udkig var mangelfuld. ULLA KIT M.Lst Puerto Santa Maria Shoreham Stykgods Den engelske Kanal 1. december Esb j erg 28.april 1975 Kollideret med hollandsk M/S JENNY. Sagen ikke afsluttet. VENUS Ålborg M.Lst Bilbao Bremen Zinkaske Eksplosion Atlanterhavet 10.juni Svendborg 20. juni Antændelse af knaldgas udviklet fra ladningen. Forlist. 1 omkommet. VEST Ålborg M.Lst Ramsgate Fiskemel 3.marts Svendborg 19.marts Kollideret med M/S JOAN C. af London. fra J.C. foreligger ikke. VESTHOLM Søby M.Lst Setubal Portimao Ballast Ud for Portimao 24.februar Lissabon 5.marts Vagthavende styrmand faldet i søvn. 34

35 YUKI Fakse Havn M.Lst Brand Skagerrak 7.januar Brændolie fra utæt brændolierør antændt ved berøring af udstødsrør. Mindre maskinrumsbrand. 35

36

37 H A N D E L S S K I B E O V E R B R T

38 ALICE TORM M.Lst New York Santa Cruz de Tenerife Stykgods Maskinhavari Santa Cruz red 3.juni Søventil sprunget læk. ANCONA M.Lst Nagoya Yokohama Yokohama 10.december Yokohama 12.december Kollideret med japansk M/S YAMATO MARU. fra Y.M. foreligger ikke. ASMARA M.Lst Yokohama Rotterdam Stykgods Påsejling Balboa red 24.september 22.november Påsejlet til ankers af M/S ASTERI af Piræus. fra A. foreligger ikke. ATREVIDA M.Lst Rotterdam Bremen Stykgods Weserfloden 26.maj Kollideret med tysk sejlfartøj SOLVEJG. S. ændrede pludselig kurs foran om A. AYUTHIA M.Lst Rotterdam Bangkok Stykgods Havari Biscayabugten 11.januar Paris 16. januar Vejrforholdene. Skader på skib og dækslast. BACAT 1 Rudkøbing M.Lst Rotterdam Hull Lastpramme Havari 19.oktober Frederikshavn 30.oktober Utilstrækkelig sikring af tilspændingsanordninger. Mistede 2 lashpramme og 1 hækpram. 38

39 BANANA M.Lst Amsterdam Hamburg Stykgods Påsejling Elben 10.december Rotterdam 17. december Vejrforholdene. Påsejlet ELBE II fyrskib. BLIKUR Tórshavn M.Lst Tórshavn Ålborg Stykgods Brand Skagerrak 6.oktober Ålborg 24.oktober Knækket smøreoliemanometerrør. CORNELIA MÆRSK M.Lst Maskinhavari Hongkong havn 21.marts Hongkong 21.marts Endestykke på luftkøler sprængt under trykprøvning. 3 besætningsmedlemmer kommet til skade. FALSTRIA M.Lst Christobal Liverpool Stykgods Havari Atlanterhavet 10.februar Hamburg 20.februar Mistet nederste 6 m af roret. Bugseret i havn. HELLE BEWA M.Lst Port Hawkesbury Rio de Janeiro Woodpulp Kæntring Atlanterhavet 29.januar 7.februar Uopklaret. Vand i lasten. Forlist. 1 omkommet. HENRIETTE BRAVO Horsens M.Lst Everton Rotterdam Beauxite Den engelske Kanal 24.august Kollideret med M/S EDERA af Palermo. fra E. foreligger ikke. 39

40 HENRIETTE BRAVO Horsens M.Lst Hamburg Egersund Sojabønner Sprunget læk 1.november Dalane 7.november Sagen ikke afsluttet. HULDA MÆRSK M.Lst Osaka Hongkong Stykgods Sprunget læk Stillehavet 11.februar Hongkong 27.februar Arbejdet sig læk i søen. Underrum 2 og 3 vandfyldt. Søgt nødhavn. KONGEDYBET Rønne M.Pa Rønne Biler og passagerer s red 21.juli 25. og 30.juli Kollideret med M/S EVA VIKING af Hanstholm, som ikke overholdt sin vigepligt. LINDA DAN M.Lst Jakobshavn Tørnet kaj Jakobshavn 10.november Jakobshavn 12.november Svigtende omstyring på grund af isdannelser i omstyringsmekanismen. LINDINGER GOLD M.Lst Karachi Huston Stykgods Den arabiske Bugt 3.september Kapstaden 18.september Kollideret med arabisk fiskefartøj, hvorfra søforklaring ikke foreligger. Fiskefartøjet sank. MARIE MÆRSK M.Tk januar Mangelfuld udkig. Påsejlet Ff. ULLA VIOLA, der lå opankret. 40

41 MARIT MÆRSK M.Lst Stykgods Brand Kobe havn 26. september Osaka 21.oktober Uopklaret. Brand i maskin og 3lastrum. MEONIA M.Lst Rotterdam Zeebrügge Containere Hoek van Holland 16. januar Schiedam 22. januar Motorstop. MERC ENTER PRICE M.Lst Le Treport Cork Byg Kæntring Den engelske Kanal 16. januar 29.januar Sagen ikke afsluttet. Forlist. 8 omkommet. OCTAVUS M.Lst Port Esquivel Port hur Ballast Sabine Pass 2.november Houston 6.november Fejlnavigering. PETER MÆRSK D.Tk Canada Le Havre Råolie Le Havre 26.november Kollideret med fransk M/S CHAUMONT. fra C. foreligger ikke. PRINSESSE MARGRETHE M.Pa Oslo Passagerer Oslofjorden 21.januar 9.april Vejrforholdene. Kollideret i tåge med Lgt. STEEN, der var under bugsering af Bgs. FIX af Frederiksstad. 41

42 RAGNHILD M.Lst Brand Skagway havn 18.januar Antwerpen 21. og 22. februar Formentlig uforsigtighed ved tobaksrygning. ROTNA Rønne M.Pa Rønne Ystad Havari Østersøen 9.oktober 9.oktober Vejrforholdene. Havari på flere køretøjer på vogndækket. SARGODHA M.Lst Brand s havn 27.juli 30.juli Selvantændelse i palmekerner. SOMERSET M.Lst North Shields North Shields havn 3.april 16.april Kollideret med M/S RANE af Amsterdam. fra R. foreligger ikke. SOMERSET M.Lst Felixstowe 16.juli 28.august Uforsigtig navigering. Kollideret med fiskeskib ANETTE JOHANNESEN af. SOMERSET M.Lst Hull Grådyb 4.december Frederikshavn 12.december Grundstødt i NV.lig storm og regntykning. STAFFORD M.Lst Hull Humberfloden 17.juni Frederikshavn 25.juni Kollideret med engelsk M/S MERMAID. fra M. foreligger ikke. 42

43 STAINLESS SHIPPER M.Tk Ceuta Constanza Svovlsyre Ceuta red 9.december Rotterdam 21.februar Kollideret med spansk færge VICTORIA af Algeciras. fra V. foreligger ikke. TINE THOL STRUP M.Lst Grangemouth Stenungsund 19.maj Swansea 28.maj Manglende agtpågivenhed om bord i begge skibe. Kollideret med Ff. FALSTAFF af Hull. TOBIAS LÖN BORG M.Lst Gdynia Gadiz Sukker Drogden 5.januar Gadiz 17.januar Tåge. TUDOR PRINCE M.Lst London Valetta Stykgods Tørnet mole Valetta havn 18.februar 1.april og 17.maj Startsvigt af hovedmotor i forbindelse med vejrforholdene. Forlist. VERA BENTSEN Dragør M.Lst Aviles Büsum Ballast Den tyske Bugt 15.august Dublin 30.august Undladelse af at føre søkort à jour. 43

44

45 F I S K E S K I B E

46 ALDUBARAN Sandevåg Ff Midvåg Færøerne 7.august Vestmanna 9.august Misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med Ff. FÆRØ BANK af. AMBROSIA Skagen M.Ff Cuxhaven Elben 31.maj 10.juni Mangelfuld navigering. ANDERS HOLM Ff april Hjørring 6. maj Påsejlet af tysk marinekutter. fra marinekutteren foreligger ikke. ANETTE JOHAN NESEN SM.Ff Cuxhaven 16. juli 17. september Mangelfuld udkig. Kollideret med M/S SOMERSET af. ANNA CHRESTA Neksø SM.Ff På fiskeri Østersøen 22. februar Rønne 27. februar Kollideret i tåge med ukendt russisk skib. BENLI SM.Ff september 8.oktober Mangelfuld udkig. Kollideret med mudderprammen TRÆL af. 46

47 BIRGITTE MA LENE Thyborøn M.Ff Påsejling Thyborøn havn 8.juni Lemvig 5.juli Omstyringssvigt. Påsejlet redningsbåd. BIRTHE Skagen Ff På fiskeri Kattegat 2. januar Skagen 19. januar Uopklaret. Kollideret med M/S HELLE WON SILD af. Forlist. 2 omkommet. BORKUMRIF Hanstholm M.Ff Hanstholm Bragerne 10. januar Thisted 18. januar Undladt at benytte ekkolod. BREIDANES Tvøroyri SM.Ff Lerwick Ved Shetlandsøerne 29.april Mangelfuld navigering. CAPRI I Fåborg M.Ff Gilleleje Frederikshavn Kattegat 22.september Fåborg 2.januar 1975 Grundstødt i dårligt vejr med ringe sigtbarhed. COLUMBUS Saltangará M.Ff Sprunget læk Atlanterhavet 26.marts Reykjavik 27.marts Kølevandsrør sprunget. 47

48 COMET Klakksvík M.Ff Skagen Sprunget læk 19.oktober Tórshavn 28.oktober Uopklaret. Sprunget læk i dårligt vejr. Forlist. DAGMAR JENSEN Thyborøn SM.Ff Thyborøn Agger 23. juli Lemvig 29.juli Vagthavende faldet i søvn. DANMARK Skagen SM.Ff Skagen Skottarevet 28.januar Skagen 12.februar Manglende omhu ved navigeringen. DORTHE LOD BERG M.Ff På fiskeri Påsejling 2. december 16. december Mangelfuld udkig. Påsejlet Ff. WHITE STAR af Hanstholm, som lå til ankers. DUNDAS SM.Ff oktober 4.november Blændet af solen. Kollideret med Ff. LAILA GULDBERG af. ELLA MARIE SM.Ff Hanstholm 18.maj Hjørring 11.juni Påsejlet af M/S SONNY FELLOW af Oslo under bugsering. fra S.F. foreligger ikke. ELSE MARIE Ålbæk M.Ff Hanstholm Ålbæk Sprunget læk 12.august Lækage i Damskod. 48

49 EMMY FOGH SM.Ff april 2. maj Kollideret med M/S HAI af Bremen. fra H. foreligger ikke. FALCON Rødvig SM.Ff Rødvig Østersøen 5. januar StoreHeddinge 8. januar Kollideret i tåge med M/S DOCE PRAIA VITORIA af Rio de Janeiro. fra D.P.V. foreligger ikke. FISKAKLETTUR Sørvåg SM.Ff Tórshavn Tórshavn havn 25.januar Tórshavn 28. januar Misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med M/S ARNATINDUR af Tórshavn. FÆRØ BANK Ff Vestmanna havn Midvåg Færøerne 7.august 3. september Misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med Ff. ALDUBARAN af Sandevåg. GRETHE LISE SM.Ff Horns Rev 12. juni 24.juni, 20.august og 2. september Uforsigtig navigering. Sprunget læk ved grundstødning. Forlist. GULLBORG M.Ff maj 13. juni Kollideret med Ff. SKIFJORD af Skudenes. fra S. foreligger ikke. 49

50 H. BOSSEN M.Ff januar 19.februar Kollideret med M/S HADARVÅG af Ålesund. fra H. foreligger ikke. HEBE M.Ff Neksø Havari Østersøen 9.september Rønne 16.september Uopklaret. Forlist under bugsering. HELLEBIRGIT TE Lemvig SM.Ff På fiskeri Påsejling 13.oktober Lemvig 18. oktober Påsejlet til ankers af ukendt skib. HJELM Skagen SM.Ff marts Frederikshavn 26.marts Den vagthavende forlod styrehuset. Kollideret med Ff. RITA af Farsund. IRIS M.Ff marts 23. december Kollideret med Ff. WAVENEY QUEEN af Lowestoft. fra W.Q. foreligger ikke. JADE M.Ff Skagerrak 26. september Thisted 27.september Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. METTE af Frederikshavn. JENS GRUS Hvide Sande Ff Hvide Sande Stranding Hvide Sande 16. december Ringkøbing 19. december Vejrforholdene. 50

51 JENS SUND Thyborøn SM.Ff Thyborøn Påsejlet høfde Langerhuse 19. oktober Lemvig 25. oktober Undladt at varsko føreren som beordret. Påsejlede høfde 34, hvorefter fartøjet blev grundsat. J.O.NIELSEN Godthåb M.Ff Holsteinsborg Godthåb Ballast Sukkertoppen 25. maj Godthåb 26. juli Vanskelige besejlingsforhold. Løb på et skær. JYLLAND Hals SM.Ff Påsejling Skagen 13. september Skagen 25. september Påsejlet af Ff. MIDTØY II af Hamburg. fra M II foreligger ikke. KAJA Kerteminde Ff. 20 Kerteminde Storebælt l. maj Nyborg 13. maj Mangelfuld udkig. Kollideret med M/S OTTO PRIESS af Nykøbing M. KAP FARVEL Egedesminde SM.Ff Sarqardlit Egedesminde Egedesminde red 23. marts Sagen ikke afsluttet. KAP FARVEL Egedesminde SM.Ff Jakobshavn Egedesminde Påsejling Diskobugten 19. oktober Egedesminde 22. oktober Påsejlet isbjerg. 51

52 K. E. CHRISTEN SEN Aså SM.Ff Påsejling Skagen havn 13. september Skagen 25. september Påsejlet af Ff. MIDTØY II af Hamburg. fra M. II foreligger ikke. KETTY LUND M.Ff maj 12. juni Kollideret med hollandsk Ff. ADA. fra A. foreligger ikke. KONGSHAVN Toften SM.Ff Ålborg Kyllinger Brand Kattegat 23. september Tórshavn 25. september Brand i maskinrum i nærheden af udstødsrør. KRISTOFFER I VAGI Klakksvík M.Ff Klakksvík Viderø 30. august Klakksvík 5. september Tåge. Forlist. KRÚNBORG Tórshavn M.Ff oktober Kollideret med Ff. METTE GRUD af Hanstholm, hvis vagthavende var faldet i søvn. LAILA GULD BERG SM.Pf På fiskeri 16. oktober Kollideret med Ff. DUNDAS af, hvis vagthavende var blev blændet af solen. 52

53 LENE MENG SM.Ff havn 12. oktober 22. oktober Kollideret med islandsk Ff. VIRDIR. fra V. foreligger ikke LILLA Skagen SM.Ff På fiskeri Sprunget læk Kattegat 9. marts Frederikshavn 11. marts Vejrforholdene. Forlist. LINE BAY Skagen SM.Ff Skagen Kattegat 21. marts Frederikshavn 2. april Kollideret med svensk marinefartøj MARIEHOLM. fra M. foreligger ikke. LIZZI SM.Ff Thyborøn Jyllands V. kyst 19. oktober Ringkøbing 21. oktober Unøjagtig navigering. Forlist. 1 omkommet under forsøg på at nå land. LUNA Holbæk M.Ff Gilleleje Odden Motorstop Kattegat 28. december Lækage i olietankene Bugseret i havn af andet Ff. MAGNUS PETER Frederikshåb M.Pf Havari Frederikshåb havn 31. januar Frederikshåb 8. februar Kæntret og vandfyldt under grundsætning for frigørelse af trawl fra skruen. 53

54 MELDULA Hanstholm M.Ff Hanstholm Havari 12. august Thisted 21 august Isdæksel gået løs. Vand i lastrum. Søgt nødhavn. METTE Frederikshavn SM.Ff På fiskeri Skagerrak 26. september Frederikshavn 2. oktober Kollideret med Ff. JADE af, som ikke holdt behørig udkig. METTE GRUD Hanstholm SM.Ff Hanstholm 17. oktober Thisted 25. oktober Vagthavende faldet i søvn. Kollideret med Ff. KRÚNBORG af Tórshavn. MINNA SM.Ff Rønne Hvideodde Rev 10. januar Fejlnavigering. MONICA Århus M.Ff. Frederikshavn Kattegat 30. juli Århus 23. august og 12. september Mangelfuld navigering. M. RØNTVED SM.Ff Anholt havn Kattegat 18. januar 28. januar Maskinstop som følge af vand i gasolien. NORDFARID Strendur SM.Ff Lerwick Bresay Bresay 25. juni Uforsigtig navigering. 54

55 NOVA SCOTIA Neksø SM.Ff Brand Rønne havn 12. februar Uopklaret. Brand ved olieovn i lukaf. OLAVUR HALGI Fuglefjord M.Ff Tórshavn Fuglefjord Maskinhavari Færøerne 17. september Fuglefjord 27. februar 1975 Blev bugseret i havn. PANSØ ANKER Rønne Ff Rønne Østersøen 21. februar Rønne 6. marts Kollideret med polsk Ff WLA 17 af Grosendorp. fra W.17 foreligger ikke PAUL ROSEN BERG M.Ff Kæntring 24. januar 6 februar Vægtfordelingen langskibs Skibet opfyldte IMCO's minimumskrav til stabilitet. Forlist. PELEBO SM.Ff Sprunget læk Atlanterhavet 7. marts 19. marts Forlist under bugsering. PETER GLENNA M.Ff Lækage 22. oktober Egersund 31. oktober Defekte pakninger i lastluge og dør. SANDY BAY Hanstholm M.Ff. Eksplosion Hanstholm havn 21. juli Thisted 15. august Antændelse af udsivet gas fra en gasflaske i maskinrummet. 55

56 SILPHA Svaneke M.Ff Rønne Falsterbokanalen 10. maj Rønne 15. maj Uforsigtig navigering. SÓLBORG Tórshavn M.Ff På fiskeri Påsejling 12. december Tórshavn 17. december Påsejlet af engelsk Ff. AL DERSHOT, medens S. lå stille under fiskeri. fra A. foreligger ikke SONGVAAR SM.Ff Rønne Falsterbokanalen 29. januar Hjørring 13. februar Manglende kontrol af deccavisning. SONJA ATLAN TIC SM.Ff Eksplosion havn 2. maj Dårligt virkende tændblussikring på gasvarmeovn. SONJAN Strandby SM.Ff Brand havn 27. maj Kortslutning i skibets fjernsynsapparat. SUSANNE Rødvig M.Ff Gilleleje På fiskeri Kattegat 12. oktober Helsinge 21. oktober Kollideret med svensk M/S RUDOLF. Forlist. 3 omkommet. Sagen ikke afsluttet. 56

57 TENNAH Hanstholm M.Ff Hanstholm Tørnet mole havn 3. oktober 14. oktober Motorstop. TOVE Søby M.Ff Gilleleje Kattegat 12. oktober Helsinge 21. oktober Kollideret med svensk M/S RUDOLF. Sagen ikke afsluttet. TRINE PIA Agger M.Ff Frederikshavn Brand Kattegat 20. november Frederikshavn 25. november Uopklaret Brand i maskinrum. ULLA SØMAND Skagen M.Ff På fiskeri Østersøen 27. februar Frederikshavn 11. marts Kollideret med M/S LENI af Bremen. fra L. foreligger ikke. ULLA VIOLA SM.Ff Påsejling 29. januar 13. marts Påsejlet af M/T MARIE MÆRSK, medens U.V. lå opankret. VESTJYDEN M.Ff Sprunget læk 8. juni 20. august Sprunget læk i stævnen under bugsering. Forlist. VITAMO Skagen SM.Ff Påsejling Skagen havn 13. september Skagen 25. september Påsejlet af Ff. MIDTØY II af Hamburg. fra M. II foreligger ikke. 57

58 VITUS Lundeborg Ff Hov Storebælt 25. juli Svendborg 5. august Kollideret med M/S FLEMMING SCAN af Århus. Forlist. 1 omkommet WEST SEA Skagen M.Ff Neksø Ved Årsdale 7. januar Rønne 9. januar Mangelfuld brug af navigationsudstyr. WHITE STAR Hanstholm SM.Ff På fiskeri Påsejling Fladen Grund 2. december Thisted 19. december Påsejlet til ankers af Ff. DORTHE LODBERG af. 58

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Dänemark. Hans Klüche

Dänemark. Hans Klüche t Hans Klüche Dänemark Entdeckungsreisen im meerumschlungenen Königreich: Von den Dünenstränden der Nordsee zu den Klippen von Bornholm und Møn, vom nördlichen Skagen ins weltstädtische Kopenhagen Skjern

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Klubstandere, alfabetisk ordnet

Klubstandere, alfabetisk ordnet Klubstandere, alfabetisk ordnet Landsforeninger Danmarks Fritidssejler Union Danmarks Tursejlerforening Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Dansk Sejlunion Foreningen til Langturssejladsens Fremme J-klubben

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen Lovtidende A Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen I medfør af lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes: 1. For ydelser leveret af det statslige lodsvæsen

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 50 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket DS (Dansk Sejlunion). For benyttelse

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Hovedpunkter i høringssvarene

Hovedpunkter i høringssvarene Bilagshæfte Hovedpunkter i høringssvarene... 2 Storkøbenhavn... 2 Øvrige Sjælland... 3 Lolland-Falster... 5 Fyn... 6 Jylland... 7 Strukturplan 9. udgave... 10 Strukturplan enkelte menigheder... 12 Kirkeskat

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste.

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste. Sommertræf 2006 Fredericia Mercedes-Benz Klub Danmark Deltagerliste www.mercedesklub.dk Lisbet og Otto Flensborg Mercedes-Benz 170 SV. Årgang 1954 Jette og Gert Loberg Mercedes-Benz 190. Årgang 1958 Aksel

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede:

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede: Rapportering af lodsninger foretages i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste BEK nr 453 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1208015 Senere ændringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

Statement by the Government of Denmark concerning Appropriate Portfolio of up-to-date paper Charts (APC)

Statement by the Government of Denmark concerning Appropriate Portfolio of up-to-date paper Charts (APC) International Hydrographic Organisation Hydrographic Office J.nr. KMS-400-00011 Ref. April 13 2007 Danish response to IHO CL 04/2007 Statement by the Government of Denmark concerning Appropriate Portfolio

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Resultater Fynske Mesterskaber 2015

Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Løb 99 Åben Mænd 6000m 1. Afdeling 2015 02 28 11:30 Plac. # Navn m m m m m 1 2 Middelfart Roklub I Søren Madsen(1) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By Sjælland Sø 01-jul 11.00 Furesøbadet Frederiksborgvej 101 Værløse Havn 01-jul 12.00 Blegstrædehagen Kanalvej (v. Holbæk Havn) Holbæk AquaCamp 01-jul 13.30 Fløng Svømmehal, Hedehusene Fløng Byvej 24 Hedehusene

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Kvinder 1500 m hvor tid point. Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22. Carina Møller san PeBaneløb 3.17.

Kvinder 1500 m hvor tid point. Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22. Carina Møller san PeBaneløb 3.17. Kvinder 400 m hvor tid point Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22 Carina Møller san PeBaneløb 1.27.03 19 Anne Pedersen Baneløb 1.29.10 17 Monique Møller Baneløb 1.30 16 Ella

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere