Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:"

Transkript

1 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th Valby mod RIOS A/S CVR.nr Lipkesgade København Ø og sag nr. BS 12A-1974/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronersgade 3 B, st. th Valby mod Advokatfirmaet Nicolai Giødesen CVR.nr Frederiksholms Kanal København K og sag nr. BS 12A-2186/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th Valby mod Camilla Hübschmann Bryggerivej 6, Valby og Peter Juhl Jensen Bryggerivej 6, Valby og Susie Jelsbak Christensen Katholm 112

2 Side 2/ Veksø Sjælland og Muhammed Ali Hee Trekronergade 1A, 1- tv Valby og Anders Thiim Pedersen Trekronergade 1A, 1. tv Valby Sagens baggrund og parternes påstande Disse sager vedrører spørgsmålet om henholdsvis rådgiveransvar, advokatansvar og bestyrelsesansvar for mangler ved en udført tagkonstruktion i en andelsboligforening. Sagen mod RIOS A/S er anlagt den 30. januar 2012, sagen mod Advokatfirmaet Nicolai Giødesen er anlagt den 25. april 2012 og sagen mod Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen er anlagt den 9. maj Sagsøger, E/F og A/B Trekroner, har over for sagsøgte, RIOS A/S, nedlagt påstand om, at RIOS skal betale kr. med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering den 27. januar RIOS A/S har heroverfor nedlagt påstand om principalt afvisning, susidiært frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. E/F og A/B Trekroner har over for sagsøgte, Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, nedlagt påstand om, at Advokatfirmaet Nicolai Giødensen skal betale kr. med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering den 24. april Advokatfirmaet Nicolai Giødesen har heroverfor nedlagt påstand om principalt afvisning, susidiært frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. E/F og A/B Trekroner har over for de sagsøgte, Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen, nedlagt påstand om, at A/B Trekroners bestyrelsesmedlemmer skal betale kr. med tillæg af procesrente fra stævningens indlevering den 8. maj Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen har heroverfor nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

3 Side 3/35 Advokatfirmaet Nicolai Giødesen har over for RIOS A/S nedlagt påstand om, at RIOS A/S skal friholde Advokatfirmaet Nicolai Giødesen for ethvert krav inklusive renter og omkostninger, som Advokatfirmaet Nicolai Giødesen måtte blive tilpligtet at betale sagsøgerne i sag 1974/2012. RIOS A/S har herover nedlagt påstand om frifindelse. Advokatfirmaet Nicolai Giødesen har over for Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen nedlagt påstand om, at Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen skal friholde Advokatfirmaet Nicolai Giødesen for ethvert krav inklusiv renter og omkostninger, som Advokatfirmaet Nicolai Giødesen måtte blive tilpligtet at betale sagsøgerne i sag 1974/2012. Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse. Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen har over for RIOS A/S nedlagt påstand om, at RIOS A/S skal friholde Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen for ethvert beløb, herunder renter og omkostninger, som de måtte blive dømt til at betale til E/F Trekroner og/eller A/B Trekroner. RIOS A/S har herover nedlagt påstand om frifindelse. Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen har over for Advokatfirmaet Nicolai Giødesen nedlagt påstand om, at Advokatfirmaet Nicolai Giødesen skal friholde Camilla Hübschmann, Peter Juhl Jensen, Susie Jelsbak Christensen, Muhammed Ali Hee og Anders Thiim Pedersen for ethvert beløb, herunder renter og omkostninger, som de måtte blive dømt til at betale til E/F Trekroner og/eller A/B Trekroner. Advokatfirmaet Nicolai Giødesen har herover nedlagt påstand om frifindelse. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Oplysningerne i sagen A/B Trekroner solgte ved købsaftale af 31. august 2007 loftsarealet på andelsboligforeningens ejendom. Køber var Tomahawk Development eller ordre, og det blev selskabet Trekroner Penthouses ApS, som blev køber af ejen-

4 Side 4/35 dommen. Trekroner Penthouses ApS skulle berigtige købesummen således, at Trekroner Penthouses ApS skulle forestå udskiftning af det eksisterende tag og etablere nye pulterrum i ejendommens kælder. Efter købet af loftsarealet og etablering af lejligheder heri videresolgte Trekroner Penthouses ApS lejlighederne og etablerede en ejerforening, E/F Trekroner, hvori A/B Trekroner er største medlem. Ved Retten på Frederiksbergs udeblivelsesdom af 18. juli 2011 blev Trekroner Penthouses ApS dømt til at betale kr. med nærmere angiven procesrente til E/F Trekroner og A/B Trekroner. Trekroner Penthouses ApS er erklæret konkurs, og konkursboet har over for E/F Trekroner og A/B Trekroner oplyst, at der ikke kan forventes dækning til de simple kreditorer. Sagsøgte, Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, opfordrede i sit svarskrift af 1. august 2012 sagsøgerne til at dokumentere, at beslutning om anlæggelse af sagen er sket i overensstemmelse med de for sagsøgerne gældende vedtægter. Der er foretaget 2 syns- og skønsforretninger. Syns- og skønsmand Ole Vigel har i skønsrapport af 14. januar 2013 konstateret mangler ved tagkonstruktionen og har anslået udbedringsomkostningerne til kr. ekskl. moms. Syns- og skønsmand Allan Hansen har i skønserklæring af 31. oktober 2013 konstateret yderligere mangler. Forklaringer Der er afgivet forklaring af Sune Kaur-Pedersen, Christian Søndergaard, René Kristensen, Michael Paraskevas, Nicolai Giødesen, Camilla Hübsch-mann, Peter Juhl Jensen, Erling Jensen, Amalie Giødesen Thystrup og syns- og skønsmand Allan Hansen. Sune Kaur-Pedersen har forklaret blandt andet, at han arbejder som specialkonsulent og er uddannet inden for statskundskab. Han var medlem af andelsboligforeningens bestyrelse fra 2004 og frem til 1. april I april 2010 blev han på ny medlem af bestyrelsen, og han har været formand fra 1. december I 2006 overvejede de tre modeller med henblik på udskiftning af andelsboligforeningens tag. Den første model indebar, at andelsboligforeningen selv udskiftede taget. Den anden model indebar, at andelsboligforeningen byggede lejligheder på loftsetagen og udskiftede taget, og den tredje indebar, at loftetagen skulle sælges til en developer, således at han kunne indrette ejerlejligheder samtidig med, at developeren udskiftede taget. Vidnet stemte på generalforsamlingen i 2006 selv for model 1, mens et flertal stemte for model 3. Generalforsamlingen gav i foråret 2007 bestyrelsen bemyndigelse til at bruge kr. til rådgivning, og generalforsamlingen forventede

5 Side 5/35 også, at bestyrelsen ville gøre dette. Advokat Nicolai Giødesen deltog som administrator ved andelsboligforeningens generalforsamling i Det var hans egen opfattelse, at Nicolai Giødesen skulle hjælpe bestyrelsen med at gennemføre projektet. Ved generalforsamlingerne i 2008, 2009 og 2010 fik han også det indtryk, at Nicolai Giødesen bistod bestyrelsen med projektet. Arbejdet blev igangsat i I 2009 oplevede de en blokade fra 3F, da Trekroner Penthouses benyttede polske håndværkere. Blokadevagterne var meget aggressive. Han deltog i et informationsmøde, som 3F afholdt. Resultatet blev, at blokaden blev ophævet, idet Trekroner Penthouses indgik overenskomst. I 2008 blev han valgt som intern revisor, og han gennemgik bilagsmaterialet hos administratoren. Denne gennemgang omfattede dog ikke byggesagen. Han blev formand for bestyrelsen pr. 1. december 2010, da Camilla Hübschmann skulle på barsel, og da mange andelsbolighavere ikke havde tillid til hende. I efteråret 2010 forsøgte bestyrelsen at få et overblik over, hvilke fejl og mangler der var ved taget, og vidnet forsøgte at få overblik over situationen. I august 2010 lovede Trekroner Penthouses at stille garantien, men dette skete aldrig. Der skulle have været afleveringsforretning den 13. december 2010, men denne blev aflyst få dage forinden. Ejerne på 5. sal oplevede reelle problemer med træk og kulde i deres lejligheder, og nogle af lejlighedsejerne havde anlagt egne sager mod Trekroner Penthouses. Camilla Hübschmann er blevet beskyldt for at modtage penge under bordet fra Trekroner Penthouses, men dette har ikke kunnet dokumenteres. Den første rapport fra RIOS A/S viste mangler for 1,2 millioner kr. ekskl. moms. Der blev foretaget syn og skøn ved skønsmand Ole Vigel i 2013, og den viste, at foreningen skulle bruge ca. 5,1 millioner kr. Da taget blev åbnet, viste der sig yderligere fejl og mangler. Han har regnet med et samlet tab for ejerforeningen og andelsboligforeningen på over 20 millioner kr. Skønsmand Allan Hansen lavede et nyt syn og skøn. Han forventer, at den tredjedel af taget, der arbejdes på nu, er færdig til den 1. juli Generalforsamlingen har givet bestyrelsen mandat til at anlægge disse sager, også selv om Camilla Hübschmann ikke er omfattet af forsikringsdækningen. I efteråret 2010 udbedrede Trekroner Penthouses mindre fejl og mangler. Lejlighedsejerne på 5. sal har haft lagt pres på foreningen til at anlægge sagerne. Christian Søndergaard har forklaret blandt andet, at han er bestyrelsesformand i og ejer af RIOS A/S. RIOS A/S beskæftiger sig med renovering af ældre ejendomme i København. RIOS A/S har forud for denne sag for ca. 10 år siden også haft samarbejde med A/B Trekroner. I forbindelse med denne sag kontaktede Camilla Hübschmann RIOS A/S via deres hjemmeside. Forevist sin mail af 16. oktober 2008 til Camilla Hübschmann forklarede han, at RIOS A/S, som det fremgår, opdelte sagen i en facadesag og en tagsag. Forevist Camilla Hübschmanns mail af 30. oktober 2008 til ham, forklarede han, at han er i tvivl om, hvorvidt han selv deltog i det møde, der omtales, men han har deltaget i ét møde på adressen. Sagen blev ikke så stor, som han forventede, og det var hans tidligere medarbejder René Christensen, der havde ansvaret for at føre det tilsyn, der var aftalt. René Christensen holdt på et tidspunkt op med at arbejde for RIOS A/S, og han skrev selv en mail til Ca-

6 Side 6/35 milla Hübschmann, hvor han oplyste, at fremtidig kontakt skulle ske via ham selv. Ca. et halvt år senere skrev Camilla Hübschmann til ham, at der var vand, der sev ind, og om RIOS A/S ville lave et tilsyn. Forevist Camilla Hübschmanns mail af 25. januar 2010 til ham, forklarede han, at Karina Krüger Larsen og Ole Søndergaard er medarbejdere hos RIOS A/S. RIOS A/S laver nogle gange kontrakter i forbindelse med, at de skal føre tilsyn, men ikke altid, da det normalt foregår efter medgået tid. Vedrørende tagsagen havde de aftalt med andelsboligforeningen, at de skulle føre noget tilsyn. Han havde oprindeligt i en mail foreslået et tilsyn på 200 timer, men det ville foreningen ikke af økonomiske grunde. Han har ikke selv ført tilsyn vedrørende tag- eller facadesagen. Han havde oprindeligt overordnet set Cowis oplæg til tagprojektet. Forevist tilsynsnotat af 24. marts 2009 forklarede han, at hvis foreningen sendte bud efter dem, så lavede de et tilsyn vedrørende tagprojektet. René Kristensen har forklaret blandt andet, at han er uddannet bygningskonstruktør fra Han arbejdede i RIOS A/S fra den 1. december 2006 til den 1. august Han arbejder nu i boligselskabet AAB. Han har ingen kontakt til RIOS A/S længere. Da han arbejdede i RIOS A/S førte han tilsyn med A/B Trekroners gård- og gade-facade-renovering. Han deltog i det indledende møde en mandag morgen med Camilla Hübschmann og Christian Søndergaard. På mødet aftalte de, at RIOS A/S skulle føre tilsyn med facaderenoveringen. På det tidspunkt var der allerede gang i andelsboligforeningens tagprojekt, og byggepladsen var igang. Tagprojektet indebar, at der skulle etableres ejerlejligheder i tagetagen, men det var ikke vidnets opgave at føre tilsyn med det. På et senere tidspunkt kontaktede andelsboligforeningens varmemester, Erling Jensen, ham, da Erling Jensen og en tømrer mente, at der var noget galt med dampspærren i tagetagen, hvor de mente, at der var anvendt en forkert gaffatape. Vidnet var oppe at kigge på det og konstaterede, at det var den rigtige tape, der var anvendt. Dette skrev vidnet et tilsynsnotat om, hvor han også noterede andre ting, som han nærmest tilfældigt faldt over, og som ikke var i orden. Camilla Hübschmann havde skrevet til ham, at der var to ufærdige lejligheder, som han kunne se, og det var disse lejligheder, som han så. Facaderenoveringen indebar også, at firmaet Altan.dk skulle sætte altaner op på gårdsiden. Altan.dk kontaktede ham og sagde, at der var nogle tagsten, som ikke var bundet rigtigt. Vidnet var herefter med oppe i Altan.dk's lift og så på en række tagsten, og han konstaterede, at de ikke var bundet rigtigt, hvilket han lavede et tilsynsnotat om. Han har således kun to gange haft tilsyn med tagprojektet og begge gange, fordi han blev bedt om det. Han mener, at der var afleveringsforretninger på begge facadeprojekterne, dvs. gårdfacaden og gadefacaden. Forevist sin af 12. november 2008 forklarede han, at den Martin, han skrev til, var sjakbajs på tagprojektet. Når han i en omtaler tagboliger, så mente han også selve taget. Forevist sin af 3. februar 2009 til Camilla Hübschmann forklarede han, at der normalt sendes en mangelsrapport til entreprenøren. Han var ikke ude at tjekke, om manglerne på facaderne var udbedret. Han kan ikke huske, hvordan vandskaderne kom ind i billedet. Han anmeldte ikke vandskaderne til no-

7 Side 7/35 gen. Forevist sin af 4. marts 2009 til Camilla Hübschmann forklarede han, at han med etape 2 mente 2. etape af facaderenoveringen, som var delt op i gårdfacaden og gadefacaden. Forevist sin mail af 24. marts 2009 til Camilla Hübschmann med tilhørende tilsynsnotat forklarede han, at der ikke var tale om en sædvanlig tilsynsopgave med direkte kontakt til entreprenøren, og det var derfor, at han alene sendte tilsynsnotatet til Camilla Hübschmann. Han mener ikke, at han fulgte op på det, som var anført i notatet. Han udfærdigede tilsynsnotatet, fordi han blev bedt om det. Forevist mail af 7. juli 2009 fra Magnus Gardarsson til vidnet forklarede vidnet, at det han tror, at Magnus Gardarsson mente, var, at det var forskellige sjaks, som lavede henholdsvis facaden og taget. Han havde haft en aftale om at mødes med Magnus Gardarsson, men Magnus Gardarsson mødte ikke op. Han vil ikke afvise at have set Cowis rapport fra 2007 vedrørende tagprojektet. Forevist sit tilsynsnotat af 24. marts 2009 forklarede han, at de fleste af loftslejlighederne allerede var lukket, da han udførte tilsynet, forstået på den måde, at der var sat gipsplader op. Der var kun to lejligheder, hvor tagspærrene var synlige. Vedrørende tilsynsnotatets punkt 3 om ventilation mellem undertag og isolering forklarede han, at han kunne konstatere, at luftspalten ikke var tilstrækkelig. Hvis isoleringen er for tæt på undertaget, kan man risikere fugt og svamp. Det var muligt at skabe den tilstrækkelige ventilation ved at indskyde nogle lister, men han rådgav ikke om dette. Vedrørende tilsynsnotatets punkt 4 om lodret lejlighedsskel forklarede han, at han alene gav spørgsmålet videre. Vedrørende tilsynsnotatets punkt 5 forklarede han, at kommunen som regel stiller krav om, at øverste tagaltan ikke må bygges ud over tagrenden, hvilket skyldes æstetiske hensyn. Vedrørende tilsynsnotatets punkt 6 om en tagaltan, så husker han ikke forholdet. Vedrørende tilsynsnotatets punkt 7 ligeledes om en tagaltan, forklarede han, at der skulle ændres noget grundlæggende, hvis to tagrender ikke mødes rigtigt. Tagrenderne var ikke lavet efter reglerne, og man skal i hvert fald ikke bruge koldasfalt. Vedrørende tilsynsnotatets punkt 8 forklarede han, at han ikke mindes forholdet, men han må have konstateret et hul i zink-beklædningen. Zink-beklædningen skal holde vandet ude. Vedrørende tilsynsnotatets punkt 9 forklarede han, at han ikke husker, om han fortalte Erling Jensen om det rod, han konstaterede med affald af materialer. Forevist sit tilsynsnotat af 6. juli 2009 forklarede han, at han mener, han var oppe i Altan.dk's lift, da han konstaterede, at tagstenene ikke var bundet rigtigt. Hvis tagstenene ikke er bundet rigtigt, så er der risiko for, at tagstenene blæser ned. Han må have haft telefonisk kontakt med entreprenørerne og aftalt et møde, men entreprenøren Magnus Gardarsson mødte ikke op. Han husker ikke, om han fortalte dette videre til Camilla Hübschmann. Det var ikke hans opgave at følge op. Han har ikke opfattet sig selv som foreningens mand på tagprojektet, men han husker ikke, om han over for Camilla Hübschmann har sagt, at han ikke mente, han var foreningens mand på sagen. Han ved ikke, om Trekroner Penthouses eller Tomahawk har haft egne rådgivere på tagprojektet. Michael Paraskevas har forklaret blandt andet, at han er uddannet bygningsingeniør fra DTU i Han har siden arbejdet som byggepladsingeniør og

8 Side 8/35 byggerådgiver, bl.a. i RIOS A/S. Han holdt op i RIOS A/S i 2012 og er nu selvstændig. Han blev involveret ved A/B Trekroner i februar 2010, hvor den tidligere formand kontaktede RIOS A/S i forbindelse med tagprojektet med 15 loftslejligheder og tagkonstruktionen. Han deltog i et møde med Camilla Hübschmann. Han anbefalede, at der skulle foretages nogle undersøgelser for at sikre, at dampspærren var tæt. Disse undersøgelser skulle bl.a. bestå af en termografisk undersøgelse og en endoskopisk undersøgelse. Han havde forud for mødet med Camilla Hübschmann modtaget materiale fra René Christensen i forbindelse med, at René Christensen var holdt op i RIOS A/S. Herunder havde han modtaget tilsynsnotater. Da RIOS A/S ikke selv kunne lave den termografiske og den endoskopiske undersøgelse, rekvirerede han en specialist fra et andet firma, men undersøgelserne blev ikke til noget. Han skulle også omkring marts 2010 have deltaget i et bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen, men Camilla Hübschmann kontaktede ham og sagde, at han alligevel ikke skulle deltage. I september 2010 blev han kontaktet af Sune Kaur-Pedersen, og han deltog i et møde og anbefalede på ny en termografisk og en endoskopisk undersøgelse. Undersøgelserne blev gennemført og viste utætheder mange steder. Dette gjorde han Tomahawk opmærksom på. Der har ikke været afholdt afleveringsforretning vedrørende tagprojektet, da Tomahawk gik konkurs. Nicolai Giødesen har forklaret blandt andet, at han har haft sit advokatfirma i over 30 år. Advokatfirmaet har speciale i administration af ejer- og andelsboligforeninger, og dette udgør ca. 90 procent af advokatfirmaets forretning. Advokatfirmaet har tilknyttet medarbejdere til de enkelte ejendomme, men han følger selv med i alle sager. For så vidt angår A/B Trekroner, var det Ulla Misser Sørensen, som var den medarbejder, der stod for den daglige drift, og hans datter Amalie Giødesen Thystrup arbejdede som stud.jur. med den juridiske del. Både Ulla Misser Sørensen og Amalie Giødesen refererede til ham. Forevist internt notat af 17. januar 2007 forklarede han, at der var tale om et typisk opstartsmøde, hvor det bl.a. blev drøftet, hvilke opgaver der var omfattet af administrationen og hvilke, der ikke var. Han fortalte, at administrationsaftalen bestod af den daglige administration og juridisk bistand til foreningens daglige drift. På mødet fik han oplyst om arbejdet med tagprojektet, og det blev oplyst, at der var truffet en principiel beslutning om salg til en developer. Han anbefalede imidlertid, at andelsboligforeningen selv stod for projektet og udstykkede andelslejligheder, således at de kunne få andelsboligafgift for tid og evighed. Det blev ikke aftalt, at Nicolai Giødesen skulle gå videre med tagprojektet. Forevist tilbuddet om administration af 16. marts 2007 forklarede han vedrørende punkt 15, at dette er omfattet af juridisk rådgivning i diverse sager i foreningen og ejendommens drift, og han fortalte også, at egentlige projekter vedrørende renoveringer eller ombygninger ville kræve en særskilt aftale. Han laver altid særskilte skriftlige aftaler i sådanne situationer, hvilket også kræves af Advokatrådet, herunder anførelse af pris. På mødet fik han at vide, at andelsboligforeningens bestyrelse selv ville drive tagprojektet. Han har ikke forhandlet med entreprenøren vedrørende tagprojektet. Bestyrelsen havde valgt selskabet Tomahawk. På generalforsamlingen

9 Side 9/35 i 2007 tilkendegav han, at han gerne ville hjælpe bestyrelsen med at kontrollere aftalen, hvilket han også gjorde. Han gennemgik aftalen med bestyrelsen og skrev brevet af 4. juli 2007 til Tomahawk. Bestyrelsen havde nedsat en såkaldt taggruppe og kørte selv byggesagen. Forevist brev af 31. august 2007 fra Magnus Gardarsson til Camilla Hübschmann, forklarede han, at aftalen blev sendt direkte til Camilla Hübschmann og ikke til ham. Han har ikke haft noget med byggesagen at gøre bortset fra advokatfirmaets betaling af de regninger, som bestyrelsen sendte. Den 22. september 2008 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen, hvor der var en u- behagelig diskussion, om der skulle antages ingeniørbistand til facadeprojektet, men det blev ikke drøftet, om der også skulle antages advokatbistand. Forevist brev af 11. august 2008 fra Camilla Hübschmann til Trekroner Penthouses forklarede han, at han ikke blev konsulteret vedrørende dette brev, men at advokatfirmaet fik en kopi. Advokatfirmaet opbevarede andelsboligforeningens arkivalier, og det var derfor, de fik en kopi af brevet. Forevist bilag B-a forklarede han, at entreprenørens advokat, advokat Mads Roikjer, skrev generalforsamlingsreferatet uden afholdelse af en generalforsamling, hvilket Camilla Hübschmann accepterede. Forevist bilag III-E forklarede han, at han havde en fornemmelse af, at Tomahawk var ved at gå lidt i stå, hvorfor Tomahawk ville opdele tagprojektet i to etaper, hvilket han syntes var en dårlig idé. I begyndelsen af 2010 var projektet gået galt, og han blev bedt om at sørge for at entreprenøren stillede garantien. Han mente, at foreningen som minimum skulle sørge for at få transport i garantien fra underleverandøren. Forevist af 21. juli 2010 fra advokatfuldmægtig Anders Nørgaard Sørensen forklarede han, at der var en positiv dialog med entreprenøren, og at sagen derfor i første omgang burde løses ved fredelig dialog. At udtage stævning ville være en dårlig idé, da dette ville være dyrt og tidskrævende. En stævning ville desuden betyde, at de mangelsudbedringer, som entreprenøren rent faktisk udførte, ville standse. Det var først i slutningen af 2010, at han hørte, at foreningen syntes, at han kunne have et problem med den rådgivning, han havde ydet. På et tidspunkt læste han i Det Grønne Område, at Thomas Hübschmann var den ene indehaver i entreprenørselskabet. Han spurgte Camilla Hübschmann herom og fik hendes forklaring. Forevist betinget overdragelsesaftale forklarede han, at AB92-garantien udgør 15%, og han skønnede, at dette var nok. Det var entreprenøren, der var bygherre på tagprojektet. Han opfattede, at han fik en lodret ordre fra Camilla Hübschmann om at acceptere Tomahawks formuleringer. Da han gennemgik aftalen med bestyrelsen, betonede han vigtigheden af, at garantien blev stillet. Han erindrer ikke noget om, at der var forhandlinger om hans tilbud om administration af andelsboligforeningen. Det var ikke ham, der anbefalede RI- OS til bestyrelsen, men han kender RIOS som et godt firma. Hans gennemgang af den betingede overdragelsesaftale opfattede han som en del af foreningens daglige administration, og han tog ikke særskilt honorar herfor. Vedrørende hans mail af 10. august 2007 til Camilla Hübschmann, hvor han vedrørende punkt 8.10 skrev "OK - I har fundet en fornuftig løsning" forklarede han, at han mente, og fortsat mener, at løsningen ville være fornuftig, hvis entreprenøren havde opfyldt aftalen. Vedrørende internt notat af 25. januar

10 Side 10/ fra ham til Ulla Misser Sørensen forklarede han, at det ikke er sædvanligt at sende interne notater ud af advokatfirmaet. Camilla Hübschmann har forklaret blandt andet, at hun er 47 år og uddannet i kommunikation. Hun arbejder i et firma, der rådgiver andre om at navigere i den digitale verden. Hun flyttede ind i andelsboligforeningen i 1990, og i 2009 eller 2010 købte hun en af de lejligheder, der var etableret i forbindelse med tagprojektet. Fra 2006 til 2007 var hun menigt medlem af andelsboligforeningens bestyrelse, og fra 2007 til 2011 var hun formand for bestyrelsen. Hun har ikke tidligere siddet i nogen bestyrelser. Andelsboligforeningen var karakteriseret ved lave udgifter og lave boligafgifter. Bortset fra en enkelt gang har der aldrig været kampvalg til andelsboligforeningens bestyrelse. Der er 93 andelsboliger i andelsboligforeningen, og der er 13 ejerlejligheder på 5. sal. I forbindelse med sin indtræden i bestyrelsen modtog hun ikke noget introduktionsmateriale. De holdt fast bestyrelsesmøder én gang om måneden bortset fra i sommerperioden. De arbejdede med et løbende dokument med en "to-do-liste". Der blev diskuteret meget i bestyrelsen. Forud for aftalen med Advokatfirmaet Nicolai Giødesen havde foreningen ikke haft administrator, men havde administreret selv. Dette havde tidligere været muligt, fordi det var en uddannet revisor, som varetog administrationen, men da vedkommende skulle udstationeres, besluttede de at antage en professionel administrator. De lagde vægt på, at Nicolai Giødesen var advokat. Forevist internt notat forklarede hun, at hun godt kan huske mødet hos Nicolai Giødesen, hvor Lars også deltog. De drøftede, hvilke opgaver Nicolai Giødesen skulle varetage, men hun husker ikke, om de drøftede, at bestyrelsen havde nedsat en taggruppe. Forevist Nicolai Giødesens tilbud om administration forklarede hun, at hun ikke husker, om de på det indledende møde drøftede punkt 15, eller om hun studsede over punktet, da hun modtog tilbuddet. Forevist af 3. august 2007 fra Magnus Gardarsson til Nicolai Giødesen forklarede hun vedrørende punkt 8.10, at Magnus Gardarsson havde sagt til hende, at garantien først skulle stilles, når Københavns Kommune havde givet byggetilladelse da der ikke var noget at garantere tidligere. Hun husker ikke, om Nicolai Giødesen har sagt noget specifikt om garantistillelsen, men hun mener, at hvis Nicolai Giødesen havde betonet vigtigheden af det, havde hun gjort noget ved det. Forevist sit brev af 11. august 2008 til Trekroner Penthouses forklarede hun, at Magnus Gardason havde bedt hende om at skrive brevet, hvilket hun gjorde, da Magnus Gardason havde sagt, at det blot var formalia. I forbindelse med tagprojektets afslutning blev hun opmærksom på problemerne med den manglende garantistillelse, og hun spurgte derfor Ulla Misser Sørensen herom. Hun og Peter deltog i et møde med Nicolai Giødesen, og hun gik fra mødet med en klar fornemmelse af, at Nicolai Giødesen havde styr på det. På det tidspunkt bebrejdede hun ikke Nicolai Giødesen noget. Efter stilladset var sat op, blev det besluttet, at facaderne også skulle renoveres. Forevist sin mail af 30. oktober 2008 til Christian Søndergaard forklarede hun, at hun ikke husker det møde, der er omtalt i mailen. Christian Søndergaard sendte efterfølgende tilbud vedrørende tilsyn med tagprojektet, og der var en klar aftale om, at René Christensen skulle

11 Side 11/35 komme én gang om måneden. På et tidspunkt kontaktede René Christensen hende og sagde, at det var vigtigt, at der blev anvendt varmebehandlede søm til tagprojektet. René Christensen skrev også til hende om tilsyn, og hun var sikker på, at sagen var i gode hænder. Da René Christensen stoppede i RIOS A/S skrev han til hende og sagde, at Christian Søndergaard var andelsboligforeningens nye kontaktperson, og hun var derfor sikker på, at sagen fortsat var i gode hænder. Forevist sin af 25. januar 2010 til Karina Krüger Larsen, Ole Søndergaard og Christian Søndergaard forklarede hun, at Ole Søndergaard fra RIOS A/S i september 2009 havde udarbejdet et tilsynsnotat vedrørende vandskaden, og at han skulle have været vendt tilbage vedrørende tagkonstruktionen. Det gjorde han imidlertid ikke, og dette var grunden til, at hun skrev mailen. Christian Søndergaard svarede, at han ville sende en ny mand. Hun kan ikke huske noget om, at Michael Paraskevas skulle have deltaget i et bestyrelsesmøde. Thomas Hübschmann er hendes lillebror. Deres far og mor døde, var Thomas Hübschmann 16 år, og hun selv 20 år. Hun flyttede derfor hjem for at tage sig af Thomas. Thomas var imidlertid en ballademager, og hun afbrød kontakten i 10 år. Forud for tagprojektet kontaktede Thomas hende, og de begyndte herefter at se hinanden sporadisk. Forud for at byggeriet gik igang, ringede Thomas og sagde til hende, at han var ansat i Tomahawk til at føre tilsyn med projektet. Hun sagde, at dette var en dårlig idé, og at han skulle holde sig væk, men Thomas insisterede. Hun orienterede bestyrelsen herom, og bestyrelsen tilkendegav, at dette ikke var noget problem. På et informationsmøde den 1. september 2010 spurgte Nikolaj Nyberg, hvorfor hendes bror var medejer af entreprenørfirmaet. Hun sagde, at det var han ikke. Andelsboligforeningen havde tidligere samarbejdet med RIOS A/S, og bestyrelsen bad RIOS A/S føre tilsyn med tagprojektet. Christian Søndergaard foreslog, at der skulle anvendes 200 timer til dette, men dette havde foreningen ikke råd til. De aftalte derfor et løbende tilsyn én gang om måneden samt rapport og opfølgning. Der var således ikke tale om den tilkaldeløsning. Hun følte sig i sikre hænder, og hun troede, at det var nok tilsyn. Hun talte ikke med RIOS A/S om, at der skulle udarbejdes en kontrakt vedrørende tilsynet. Hun har ikke talt med Nicolai Giødesen om RI- OS A/S. Hun bad René Christensen om at sende tilsynsnotater direkte til entreprenøren, samt følge op på det, han måtte konstatere. Der gik en periode, før hun syntes, at der var gået for lang tid, siden hun havde fået et tilsynsnotat. Hun forventede, at RIOS A/S førte tilsyn mindst én gang månedligt, men hvis Erling Jensen gjorde hende opmærksom på noget, gav hun oplysningerne videre til RIOS A/S. RIOS A/S førte tilsyn både med facadeprojektet og tagprojektet. Entreprenøren stillede stilladset op i begyndelsen af august 2008, og den 3. november 2008 havde hun et møde med RIOS A/S om taget. Forevist sin af 26. januar 2010 til Michael Paraskevas forklarede hun, at hun med "løfte denne type af opgaver selv" henviste til, at RIOS A/S ikke skulle anvise regninger. Den udbedringsliste, som hun medsendte en relaterede sig alene til fællesarealer og trappeopgange, og var således ikke et udtryk for, at RIOS A/S' tilsyn i forbindelse med tagprojektet var begrænset.

12 Side 12/35 Peter Juhl Jensen har forklaret blandt andet, at han er 33 år og uddannet cand.merc.aud. Han arbejder nu som controller i en bank. Han flyttede ind i andelsboligforeningen i år 2000 og bor der fortsat. Fra 2005 til 2011 var han i bestyrelsen, de første to år som formand. Dengang havde de en god kasserer og varetog administrationen selv. Han mener, at han påbegyndte sin uddannelse i Han har ikke siddet i andre bestyrelser og har ikke erfaring med andre byggeprojekter. På andelsboligforeningens generalforsamlinger har der altid været megen debat om økonomi og udgifter. Det var svært at få huslejestigninger igennem på generalforsamlingerne. Da hans storebror trådte ud af bestyrelsen, trådte han ind i bestyrelsen. Da de indgik administrationsaftalen med Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, lagde bestyrelsen vægt på, at administrator tillige skulle være advokat. De så Nicolai Giødesens tilbud om administration, men talte ikke om punkt 15. Der har generelt ikke været ekstraafregninger fra Nicolai Giødesen. Vedrørende den betingede overdragelsesaftale forklarede han, at bestyrelsen har haft drøftet denne, men ikke specifikt punktet om garanti. Han husker ikke, om Nicolai Giødesen har betonet vigtigheden af garantistillelsen. Han kan bekræfte Camilla Hübschmanns forklaring om, at RIOS A/S skulle føre tilsyn med tagprojektet, og at de skulle komme efter behov. Han havde en forventning om, at RIOS A/S ville komme oftere, hvis behovet var der. Da Tomahawk gik igang med at udbedre manglerne, anerkendte firmaet mangler for 2,1 millioner kr. Tomahawk tilkendegav, at hvis foreningen udtog stævning, så ville de stoppe udbedringsarbejderne, og da stævningen blev udtaget, stoppede Tomahawk da også arbejdet. Han husker ikke, om han har deltaget i et møde med Nicolai Giødesen om overdragelsesaftalen. Erling Jensen har forklaret blandt andet, at han er beboer og gårdmand i andelsboligforeningen. Han var forud for denne sag medlem af bestyrelsen i 3 år, da de besluttede, at der skulle laves tagprojekt. På et tidspunkt var han sammen med en tømrer oppe at se på tagkonstruktionen, og tømreren mente, at der var anvendt en forkert gaffatape til dampspærren, og at nogle skruer også var forkerte. Han sagde dette til bestyrelsen, der tilkaldte tilsyn. I den forbindelse viste han den mand, der skulle føre tilsynet, rundt. Han ved ikke, hvem der havde tilsyn med facaderne. Han har ikke deltaget i møder vedrørende tilsyn. Han havde ikke set den person, der udførte tilsynet forud for rundvisningen vedrørende gaffatapen. Han husker ikke at have set, at tagstenene ikke var bundet rigtigt. Amalie Giødesen Thystrup har forklaret blandt andet, at hun er cand.jur. fra maj Fra 2005 til september 2009 var hun ansat som stud.jur. hos sin far, advokat Nicolai Giødesen. Hun har været fuldmægtig hos Kammeradvokaten, og efter sommerferien 2014 begynder hun en Ph.D. Da hun var stud.jur. hos sin far, var hun primært i ejendomsadministrationen og i inkassoafdelingen, og da firmaet i maj 2007 overtog ejendomsadministrationen i A/B Trekroner, havde hun stort kendskab til ejendomsadministration. Hun udførte sit arbejde i tæt kontakt med Nicolai Giødesen og ejendomsadministrationsafdelingen. Forud for, at de overtog ejendomsadministrationen, hav-

13 Side 13/35 de A/B Trekroner selv administreret foreningen, og derfor var det et anderledes samarbejde med bestyrelsen, som havde et stort kendskab til ejendomsadministration. Det var advokat Mads Roikjer, som udarbejdede udkast til vedtægter til ejerforeningen. Andelsboligforeningen styrede selv byggesagen vedrørende tagprojektet, og advokatfirmaet havde alene med den daglige administration at gøre. Syns- og skønsmand Allan Hansen har forklaret blandt andet, at taget var åbnet, da han kom til ejendommen. Han kunne konstatere, at isoleringen lå meget uens. Arbejdet var ikke udført med sædvanlig omhu og indsigt. Tagets konstruktive forhold skal sikre, at taget kan bære. Forevist sin skønserklæring af 31. oktober 2013 forklarede han vedrørende side 3, 1. afsnit, at konsekvensen af, at anvisningen vedrørende undertagets retningslinjer ikke er overholdt, er, at fugt vil blive ophobet, hvilket kan medføre råd og svamp. Vedrørende samme side, 4. afsnit, forklarede han, at manglende ventilation bag metalfacadeplader ligeledes medfører, at fugt ophobes, hvilket igen kan medføre råd og svamp. Vedrørende samme sides 6. afsnit forklarede han, at et tilsyns funktion er at finde de steder, hvor det udførte arbejde ikke svarer til det normmæssige. Vedrørende skønserklæringens side 4, 3. linje, forklarede han, at isoleringen var sammenskåret af en masse stykker, hvilket er meget usædvanligt og ikke håndværksmæssigt korrekt. Vedrørende samme side, afsnittet om dampspærren, forklarede han, at dampspærren ikke var monteret forskriftsmæssigt. Nogle steder var den perforeret, og nogle steder manglede den. Dette kan betyde, at fugt fra boliger kan sive op i konstruktionen. Vedrørende afsnittet om undertag forklarede han, at undertagets overlæg ikke er udført som anbefalet af leverandøren. På pladerne er der markeret 150mm og 200mm. Vedrørende erklæringens side 5, spørgsmål 3, forklarede han, at vindpladers funktion er at sikre, at udluftningen ikke kommer ind under isoleringen. Hvis vindpladerne ikke er monteret korrekt eller mangler, så kan det medføre trækgener i boligerne. Vedrørende samme side, spørgsmål 4, forklarede han, at han ville have forventet, at der var materiale vedrørende de konstruktive forhold, navnlig da kvistene medførte ændringer i spærkonstruktionen og belastningen på huset. Tilsynet burde have efterlyst sådant materiale. Som uprofessionel bygherre har man ved hovedentrepriser og fagentrepriser behov for at have hjælp i form af tilsyn. Ved totalentrepriser må man forvente et fuldt og færdigt produkt. Han har ved sine bemærkninger om tilsynet lagt til grund, at der var aftalt tilsyn i et omfang, der muliggør, at tilsynet løbende, f.eks. en gang ugentligt, var på byggepladsen. Hvis man som i den betingede overdragelsesaftale lægger til grund, at værdien af taget og pulterrum i kælderen var 9,8 millioner kr., ville det medføre behov for tilsyn, i de 14 måneder projektet stod på, på 3,4 procent af værdien. De 3,4 procent er uden byggestyring. Parternes synspunkter E/F og A/B Trekroner v/ Sune Kaur-Pedersen har i det væsentligste procedret i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf fremgår blandt

14 Side 14/35 andet: "... Anbringender alle sager Det gøres gældende, at der er mangler ved det tag, som Trekroner Penthouses ApS forestod udskiftning af for A/B Trekroner. Det gøres gældende, at de sagsøgte ved ansvarspådragende handlinger og undladelser hver især har et ansvar for det tab, som A/B Trekroner og E/F Trekroner har lidt som følge heraf. Mangelsbedømmelsen Det må ud fra RIOS s skønserklæring, Peter Jahns vurdering og overslag, samt skønserklæringer fra Ole Vigel og Allan Hansen lægges til grund, at der er omfattende mangler ved taget og at der er tale om et tab og en udbedringsomkostning, der langt overstiger de påstævnte beløb. Seneste skønserklæring er fremlagt som bilag 22. Skønserklæringen er udarbejdet af Allan Hansen, der blev valgt som ny skønsmand efter Ole Vigel. Baggrunden er, at Ole Vigel efter forrige skønserklæring har virket som rådgiver for foreningen ved indhentelse af tilbud på udbedring mv. og på den baggrund blev han af bl.a. RIOS vurderet inhabil i forhold til udarbejdelse af ny skønserklæring. Ole Vigels rapporter indgår dog i sagen og kan lægges til grund som udtryk for mangler ved de dele af taget, der var synlige ved hans gennemgang. Bilag 22 blev lavet, da taget var åbnet op og gjort klar til udbedring. Da viste det sig, at der var større problemer end antaget efter første skønserklæring. Bilag 22 knytter sig alene til etape 1, jf. skønsmandens bemærkninger om den del af bebyggelsen hvor der var stilladsadgang ved skønsforretningen den og den efterfølgende supplerende besigtigelse den på side 2 i bilaget. Der er tale om ca. 30% af det samlede tag. Skønsmanden, Allan Hansen, blev på en række punkter spurgt til håndværksmæssig korrekt udførelse. Skønsmanden angiver en lang række punkter, hvor taget er udført i modstrid med, hvad der er håndværksmæssigt korrekt. Til illustration af foreningens reelle udbedringsomkostninger fremlægges foreløbigt byggeregnskab dateret den 28. marts 2014, bilag 25. Som det fremgår, forventer foreningen en udbedringssum på kr for etape 1 alene.

15 Side 15/35 Byggeregnskabet knytter sig til projektbeskrivelsen, som er baseret på Allan Hansens rapport. Ovenstående understøtter en samlet udbedringsomkostning på ca. kr. 20 mio. for alle etaper. Sagsøgers partsbetegnelse Sagsøgers partsbetegnelse anfægtes af alle sagsøgte. Baggrunden for at sagen er anlagt med den dobbelte partsbetegnelse er, at AB Trekroner er kontraktpart i forhold til de sagsøgte med de rettigheder og forpligtelser det indebærer. Det er derimod nu EF Trekroner der ejer det mangelfulde tag og det giver derfor ikke mening, alene at lade AB Trekroner optræde som part, eller alene at lade EF Trekroner optræde som part.. AB Trekroner er største medlem af EF Trekroner. Bemærkninger i forhold til Trekroner Penthouses ApS Foreningen har opnået dom over Trekroner Penthouses ApS, som er erklæret konkurs. Foreningen har anmeldt og fastholdt kravet over for konkursboet som har oplyst, at der ikke kan forventes dækning til de simple kreditorer, herunder foreningen. RIOS Det må anses for medgivet fra RIOS side, at der er omfattende mangler ved den udførte tagentreprise, idet RIOS selv har udarbejdet to rapporter herom. RIOS har selv angivet at have påtaget sig tilsyn i henhold til ABR 89 og må derfor som udgangspunkt vurderes efter de normer, der kan udledes heraf. Det fremgår af ABR 89 pkt , at rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. De fejl og forsømmelser, der kan henføres til RIOS, skal holdes op mod de krav, der kan stilles til udførelse af dampspærre, isolering, zinkinddækninger, tagrende, tagpap mv. og den kontrol, der er nødvendig at foretage af arbejdet hermed. RIOS varetog i begrænset omfang denne tilsynsforpligtelse og påtalte tilsyneladende ikke og greb ikke ind over for - at de leverede ydelser ikke var kontraktmæssige og i modstrid med god håndværksmæssig udførelse. Skønsmanden, Allan Hansens konklusion var, at tilsynet burde have påtalt de mange fejl ved byggeriet, det utilstrækkelige projektgrundlag og de brandmæssigt utilstrækkelige forhold.

16 Side 16/35 Erstatningsansvaret er efter ABR 89 pkt begrænset til kr , hvorfor påstanden i stævningen lyder herpå, idet det dog gøres gældende, at der ikke mellem parterne er vedtaget nogen beløbsbegrænsning/ansvarsbegrænsning. Giødesen Det gøres gældende, at Giødesen har påtaget sig en rådgivningsforpligtelse over for foreningen i forbindelse med tagprojektet, og at der ikke er tale om, at foreningen blot selv har stået for byggesagen. Afgørende er i den forbindelse også, at der er tale om en ikke-professionel bestyrelse. Det gøres samtidig gældende, at kontrakten med Tomahawk Development ApS senere Trekroner Penthouses ApS - burde have indeholdt fuld sikkerhed garanti for hele købesummen svarende til kr. 9,7 mio., idet der er tale om en overdragelsesaftale og ikke en entreprisekontrakt, hvilket Giødesen som juridisk rådgiver burde have rådgivet om og sikret rettet i kontrakten. Derudover gøres det gældende, at Giødesen burde have sikret sig, at der i praksis blev stillet sikkerhed inden arbejdet gik i gang. Det kan indfortolkes i hans opdrag. Alternativt burde han have sikret, at bestyrelsen selv fulgte op på garantistillelsen. Det tab, der kan opgøres som følge af mangler ved tag mv., og som foreningen ikke kan få dækket efter Trekroner Penthouses ApS konkurs, kan direkte henføres til manglende fuld garantistillelse efter aftalen mellem foreningen og entreprenøren. Og kan således direkte henføres til Giødesens tilsidesættelse af den rådgivningsforpligtelse, Giødesen havde påtaget sig over for foreningen. A/B Trekroners daværende bestyrelse For at pålægge et bestyrelsesansvar skal der være tale om, at bestyrelsen har påført foreningen et tab ved fejl, forsømmelse eller undladelse af at opfylde pligter, jf. forsikringsbetingelserne. Det gøres gældende, at bestyrelsen har handlet ansvarspådragende ved dels ikke at sikre sig fornødent byggeteknisk tilsyn til byggeriet og dels ved ikke at have sikret sig tilstrækkelig juridisk bistand, alternativt selv fulgt op på, at der blev stillet sikkerhed inden tagarbejdet gik i gang. Bestyrelsen burde umiddelbart efter kontraktens underskrivelse have været opmærksom på, at sikkerheden skulle stilles, men også ved overgangen fra etape 1 til etape 2 burde bestyrelsen have været opmærksom lige som bestyrelsen burde have været opmærksom, da bestyrelsen underskrev de endelige tilladelser til kommunen. Undladelse heraf udgør en forsømmelse i forhold til

17 Side 17/35 bestyrelsens stilling i foreningen. Det tab, der kan opgøres som følge af mangler ved tag mv., og som foreningen ikke kan få dækket efter Trekroner Penthouses ApS konkurs, kan udover dårlig udførelse henføres til manglende sikring af tilsyn med opgaven samt manglende garantistillelse. Den daværende bestyrelse burde have sikret sig, at der ved så omfattende et arbejde, som der er tale om ved en tagudskiftning, blev indgået en egentlig kontrakt med en professionel tilsynsførende, således at der ikke efterfølgende som sket kunne rejses tvivl om RIOS A/S s tilsynsforpligtelse. Den daværende bestyrelse burde tillige have fulgt op på, at der blev stillet sikkerhed fra entreprenørens side i henhold til den betingede overdragelsesaftale. Advokat Nicolai Giødesen gør i den forbindelse gældende, at han ikke modtog særskilt honorar for juridisk bistand i forbindelse med tagentreprisen og ikke havde noget særskilt opdrag i den forbindelse. I så fald gøres det i forhold til den tidligere bestyrelse gældende, at bestyrelsen enten klart burde have givet advokat Nicolai Giødesen dette opdrag, alternativt selv fulgt op på at der blev stillet sikkerhed inden arbejdet blev påbegyndt. Idet Codan har oplyst, at forsikringsdækningen er begrænset til kr ,00, lyder påstanden i forhold til den daværende bestyrelse på dette beløb. Det ligger inden for mandatet fra foreningens generalforsamlinger at sagsøge de tidligere bestyrelsesmedlemmer for det angivne påstandsbeløb. Det gøres gældende, at også E/F Trekroner, som nuværende ejer af taget, kan rejse krav mod den tidligere bestyrelse...." RIOS A/S har i det væsentligste procedret i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf fremgår blandt andet: "... Forholdet mellem sagsøgerne og RIOS A/S Rette sagsøger / nødvendigt procesfællesskab Sagsøgerne er blevet opfordret til at revidere påstanden, således at det fremgår, til hvem af sagsøgerne de kr principalt skal betales, eller således at det fremgår, hvor meget sagsøgerne mener at sagsøgeren skal betale til E/F Trekroner henholdsvis A/B Trekroner. Denne opfordring er ikke efterkommet. Da det ikke foreligger et nødvendigt procesfællesskab mellem sagsøgerne, gør RIOS gældende, at det er et krav, at sagsøgerne nedlægger hver sin påstand, og sagsøgernes undladelse heraf må føre til afvisning subsidiært

18 Side 18/35 frifindelse. E/F Trekroner ejer hele ejendommens fælles bestanddele, det vil sige ud over taget også facader. Sagsøgerne har oplyst, at A/B Trekroner ikke har transporteret et krav til E/F Trekroner. Uagtet at E/F Trekroner ejer bygningen, kan E/F Trekroner dermed ikke have noget krav over for RIOS A/S. A/B Trekroner kan alene have et krav over for RIOS, såfremt E/F Trekroner, som nu ejer de mangelfulde bygningsdele, har rejst et krav herom over for A/B Trekroner, da A/B Trekroner ellers ikke kan disponere over kravet. Det er udokumenteret, at E/F Trekroner har rejst et rettidigt krav over for A/ B Trekroner for så vidt angår de påstået mangelfulde bygningsdele, hvorfor RIOS allerede af denne grund må frifindes. Ansvar Det bestrides, at RIOS har tilsidesat sit tilsynsansvar. Sagsøgerne har ikke under sagen oplyst, hvilke faktiske omstændigheder, sagsøgerne påberåber sig til støtte for at RIOS har begået tilsynsfejl, hvilket må komme sagsøgerne processuelt til skade Det er korrekt, som anført af sagsøgerne, at skønsmanden i bilag 22 anfører, hvad tilsynet burde have påtalt. Det bestrides, at dette kan tillægges vægt, idet det tilkommer retten, at vurdere, hvad der kan anses for aftalt i forhold til tilsyn, og dermed hvad tilsynet burde have påtalt. Af skønserklæringen fremgår det, at der for så vidt angår facadearbejderne er en række skader i form af revnet murværk og gesimser, jf. besvarelsen af spørgsmål 4. Der var ingen revner i facaderne ved afleveringen - endsige under udførelsen - hvorfor RIOS A/S bestrider at have handlet ansvarspådragende i relation hertil. Sagsøgerne har ikke til opfyldelse af provokation 6 oplyst, hvilke faktiske omstændigheder, de påberåber sig til støtte for et eventuelt krav vedrørende facadearbejderne, hvorfor det må lægges til grund, at sagsøgerne ikke gør krav gældende i relation hertil. Med hensyn til det manglende vandtryk, jf. besvarelsen af spørgsmål 6, har sagsøgerne ikke til opfyldelse af provokation 7 oplyst, hvorvidt der gøres krav gældende over for RIOS A/S og i givet fald på hvilket grundlag. Det må derfor lægges til grund, at sagsøgerne ikke gør krav gældende i relation til manglende vandtryk. Årsagssammenhæng Sagsøgte bestrider, at sagsøgeren har lidt et adækvat økonomisk tab som følge af eventuel af sagsøgte udvist ansvarspådragende adfærd. Selvom RIOS havde påpeget de pågældende mangler, er det udokumenteret,

19 Side 19/35 at Tomahawk Development/Trekroner Penthouses ApS ville have foretaget udbedring, og der foreligger derfor ikke den fornødne årsagssammenhæng. For så vidt angår fastgørelse (binding) af teglsten er dette notorisk tilfældet, idet RIOS i forbindelse med altanmontering i forbindelse med facadearbejderne opdagede og påtalte forholdet vedrørende mangelfuld fastgørelse, jf. bilag 7, uden at der skete udbedring. RIOS A/S gør gældende, at det må være en stærk præsumtion for, at Trekroner Penthouses ApS heller ikke ville have foretaget udbedring af de øvrige forhold. Det bemærkes i den forbindelse, at Trekroner Penthouses ApS bestred de mangelskrav, som sagsøgerne efterfølgende har rejst under nærværende sager, således at det var nødvendigt at udtage stævning mod Trekroner Penthouses ApS den 14. marts 2011, jf. udeblivelsesdommen (bilag 19). Tab Skønsmanden anfører i skønserklæringen, jf. bilag 22, at pris for afhjælpning ikke kan skønnes, idet det eventuelle behov for afhjælpningens omfang og metode er uafklaret, og at priser for afhjælpninger derfor ikke kan oplyses på det foreliggende grundlag. Det bestrides, at der er dokumenteret et tab for så vidt angår de forhold, der er omtalt i skønserklæringen, bilag 22. Det bestrides, at det som bilag 25 fremlagte foreløbige byggeregnskab er dokumentation for rimelige priser, nødvendige udgifter, nødvendigt udbedringsomfang og -metode. Særligt i forhold til de i skønserklæringen fremlagt som bilag 22 anførte forhold, gør RIOS gældende, at det må komme sagsøgerne processuelt til skade, at sagsøgerne ikke har dokumenteret udbedringsomkostninger vedrørende hvert enkelt forhold, som sagsøgerne påstår, at RIOS burde have påtalt. Da en opdeling ikke er foretaget må RIOS frifindes, selvom retten måtte finde, at der er et ansvar for RIOS vedrørende nogle men ikke alle de pågældende forhold og at udbedringsomkostningerne er dokumenteret. Sagsøgerne har nedlagte påstand om, at RIOS skal betale i alt kr Samtidig har sagsøgerne påstået, at administrator skal betale kr , og at den tidligere bestyrelse skal betale kr Der er således påstået en proratarisk hæftelse ud fra en af sagsøgerne fastsat fordeling, og der er ikke påstået solidarisk ansvar. Det følger heraf, at for at sagsøgerne skal kunne få fuldt ud medhold samtlige sine påstande, skal retten finde - udover at der for alle de sagsøgte foreligger det fornødne ansvarsgrundlag og årsagssammenhæng mv. - at sagsøgerne har lidt et dokumenteret tab på kr eller mere. Hvis retten finder, at der er dokumenteret et mindre tab end kr , gør RIOS gældende, at tabet må fordeles forholdsmæssigt mellem de sagsøgte i forhold til værdien af påstanden, således at RIOS bærer 45,5 %, Administrator bærer 45,5 % og bestyrelsen bærer 9 %. Tilsvarende, hvis retten finder at f.eks. RIOS og Administrator er erstatningsansvarlige, men at bestyrelsen er uden ansvar, skal sagsøgerne have lidt

20 Side 20/35 et dokumentet tab på kr eller mere, for at sagsøgerne skal få fuldt ud medhold i påstandene over for RIOS og Administrator, og hvis retten finder, at tabet er mindre, skal det fordeles med 50 % til RIOS og 50 % til Administrator. Endelig, hvis retten finder at RIOS og Bestyrelsen er erstatningsansvarlige, men at Administrator er uden ansvar, skal sagsøgerne have lidt et dokumentet tab på kr eller mere, for at sagsøgerne skal få fuldt ud medhold i påstandene over for RIOS og Bestyrelsen, og hvis retten finder, at tabet er mindre, skal det fordeles med 5/6 (83,33 %) til RIOS og med 1/6 (16,67 %) til Bestyrelsen. Sagsøgerne oplyser, at E/F Trekroner ejer taget. Efter RIOS A/S' opfattelse ejer E/F Trekroner hele ejendommens fælles bestanddele, det vil sige ud over taget også facader. Sagsøgerne opfordres (8) til at oplyse, hvorvidt dette bestrides. Sagsøgerne oplyser, at A/B Trekroner ikke har transporteret et krav til E/F Trekroner. Uagtet at E/F Trekroner ejer bygningen, kan E/F Trekroner dermed ikke have noget krav over for RIOS. Egen skyld RIOS A/S gør gældende, at sagsøgerne har udvist egen skyld/accept af risiko, og at sagsøgerne i den forbindelse må identificeres med medlemmerne af bestyrelsen. -o0o- RIOS gør ex tuto det samme gældende - mutatis mutandis - over for sagsøgerne, som de øvrige sagsøgte har gjort gældende over for sagsøgerene. Bestyrelsens og advokat Giødesens friholdelsespåstand Såfremt retten finder anledning til at tage stilling til Bestyrelsens friholdelsespåstand, har retten fundet, at betingelserne for tilkendelse af erstatning er til stede, herunder at Bestyrelsen har handlet ansvarspådragende. Da Bestyrelsen herved bliver pålagt maksimalt 1/6 af ansvaret, gør RIOS gældende, at det er mest rimeligt, at Bestyrelsen også endeligt bliver pålagt at betale denne del, og således ikke kan videreføre dette krav helt eller delvist over for RI- OS. Det bestrides, at RIOS skulle være "primært" ansvarlig. Såfremt retten finder anledning til at tage stilling til Administrators friholdelsespåstand, har retten fundet, at betingelserne for tilkendelse af erstatning er til stede, herunder at Administrator har handlet ansvarspådragende. Da Administrator herved bliver pålagt maksimalt 50 % af ansvaret, gør RIOS gældende, at det er mest rimeligt, at Administrator som professionel aktør også endeligt bliver pålagt at betale denne del, og således ikke kan videreføre dette krav helt eller delvist over for RIOS.

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. oktober 2014 i sag nr. BS F-1370/2013: Sami Kurjieh Trekronergade 9,5.tv 2500 Valby samt hovedintervenienterne Robert Stidsborg Christensen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

Istandsættelseskrav uden istandsættelse?

Istandsættelseskrav uden istandsættelse? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 5 juni 2008 5 Juridisk artikel Istandsættelseskrav uden istandsættelse? FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR I den seneste tid er der blevet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. februar 2011. V-42-09 1) Lyngholm Kloak Service I/S 2) Lyngholm Kloak-Renovering A/S 3) Lyngholm TV-Inspektion ApS (Advokat Hanne Weywardt)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere