Beretning fremlagt af formand Ole Frederiksen på generalforsamlingen i Nordre Birks Vognmandsforening onsdag 20. marts 2013 på Skævinge Kro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fremlagt af formand Ole Frederiksen på generalforsamlingen i Nordre Birks Vognmandsforening onsdag 20. marts 2013 på Skævinge Kro"

Transkript

1 1 Beretning fremlagt af formand Ole Frederiksen på generalforsamlingen i Nordre Birks Vognmandsforening onsdag 20. marts 2013 på Skævinge Kro Mine damer og herrer. På bestyrelsens vegne vil jeg byde velkommen til den ordinære generalforsamling i Nordre Birks Vognmandsforening. En særlig velkomst kan skal lyde til vore gæster. Kjøbenhavns Vognmandslaug er repræsenteret ved oldermand Jørgen K. Jensen, viceoldermand Henrik Tofteng og direktør Niels Erik Nielsen. DTL Region Øst er repræsenteret ved kontorleder Chr. B. Hansen, konsulent Jesper Ilsø og sekretær Vivian Bigum, som en del af jer allerede har stiftet bekendtskab med. Vi skal også byde velkommen til advokat André Rouvillian, til vore seniormedlemmer og de tre fremmødte æresmedlemmer: Ove M. Pedersen, Verner Hansen og Svend Aage Rasmussen. Endelig har vi fornøjelsen af at byde velkommen til DTLs underdirektør Ove Holm, som om nogen kender til det politiske spil. Han er med til at dæmpe politikerne afgiftslyst. Seneste eksempel er skrotningen af kørselsafgiften. Den vil jeg vende tilbage til. Vi har fået Ove til at give et overblik i, hvad DTL aktuelt kæmper for på vores vegne. Der er nok at tage fat på. Vi glæder os til dit indlæg. Siden forrige generalforsamling er Bjarne Hansen og Lars Juul Albrechtsen afgået ved døden. Jeg vil bede alle om at rejse sig. Æret være hans minde. Endnu en gang velkommen til generalforsamlingen. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen har endnu en gang anmodet André Rouvillian om at påtage sig hvervet. Er der andre forslag? Det lader ikke til at være tilfældet. Dermed overlader jeg ordet til dirigenten. For et år siden indeholdt bestyrelsens beretning et punkt om et begyndende forår for transportbranchen. Der var nogle få spæde tegn på optimisme, men ikke noget, der rigtigt battede.

2 2 Men nu er der ifølge regeringen håb forude. I en stort anlagt vækstpakke vil regeringen lette skatten for virksomhederne og øge de offentlige investeringer. Målet er, at der frem til 2020 skal skabes private jobs. Stort set det samme antal, som krisen har taget. Selv om der er langt til 2020, kan vi kun håbe på, at der igen kommer vækst i samfundet, og at det får en positiv afsmitning på transportbranchen. Mange vognmænd trænger i den grad til at få noget at skrive i ordrebøgerne. Der er brug for et mere håndfast opsving. Ingen kan leve af de optimistiske forventninger, som vi har hørt så meget om. Regeringens vækstplan kan måske sætte lidt i gang, men i den sidste ende er opsvinget afhængig af den internationale økonomi, og den er hverken Helle Thorning eller andre optimistiske regeringsmedlemmer herre over. Inden regeringen kom med sin vækstplan, havde den droppet kørselsafgiften for lastbiler. Den officielle forklaring var, at administrationsomkostninger ved at indkræve 2,7 mia. kr. om året i afgifter var for store med den nuværende teknologi. Den nuværende og den forrige regeringen har ellers haft tid nok til at finde en brugbar opkrævningsmodel. Utroligt at der er brugt så lang tid på noget, der alligevel ikke kan bruges. Var det salige Glistrup, som talte om de enorme omkostninger ved papirnusseri? Ja, jeg spørger bare. Ingen skal bilde mig ind, at regeringen har droppet kørselsafgiften alene på grund af en dyr administration af ordningen. Vi blev reddet af regeringens løfte om, at erhvervslivet ikke skal pålægges nye skatter og afgifter. Man skal dog ikke undervurdere det kraftige pres, som regeringen blev udsat for af de store og indflydelsesrige erhvervsorganisationer. Med DTL i spidsen blev der bombarderet bredt med gode og fornuftige argumenter mod afgiften. Og det virkede. Virksomhederne fandt pludselig ud af, at de også ville blive økonomisk ramt af en kørselsafgift. De nordvestjyske jyske borgmestre blev bange for, at virksomhederne ville flytte fra landsdelen. Bykongerne frygtede for, at afgiften ville koste job og dermed stemmer ved kommunalvalget til efteråret. Modstanden mod kørselsafgiften voksede og voksede, og den har afgjort været en medvirkende årsag til at skrotte afgiften. -- Det lyder flot, at regeringen ikke vil pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter, men det vil være naivt at tro på, at vi vognmænd bliver fredet i en længere periode. Der kommer ikke rust på de afgiftshåndtag, som staten drejer på, når

3 3 transportbranchen udpeges som bidrager til samfundsøkonomien. Det kan jeg godt garantere. Danske vognmænd kan i forvejen smykke sig med titlen som verdensmestre i afgifter, og den titel får vi med garanti lov til at beholde lang tid endnu. SF rumler allerede med tanker om at genoplive kørselsafgiften, når der kommer styr på opkrævningsmetoden. Så sendt som i mandags meddelte skatteminister Holger K. Nielsen, at regeringen igen vil overveje at indføre afgiften, hvis det bliver muligt uden væsentlige administrative kontrolomkostninger. Nu ved vi, hvad vi kan vente os Danske vognmænd er ikke alene udsat for danske politikeres afgiftsmæssige iderigdom. De skal også finde sig i nogle af EU's lidt for liberale holdninger. Ikke uden grund har DTL udpeget den meget liberale cabotagekørsel som hovedfjenden for danske vognmænd specielt for de mindre forretninger. De har ikke mange overlevelseschancer, når cabotagen kommer buldrende som et eksprestog og med lave lønninger og priser tromler hen over det danske aftalesystem. Mange danske vognmænd har det svært ved at bevare troen på en økonomisk fornuftig fremtid. Tidligere var cabotage udtryk for international kørsel med ture til og fra Danmark. Nu er udenlandske chauffører også ved at overtage de lokale kørselsopgaver, som traditionelt er forbeholdt danske vognmænd. Det var vel ikke længe, før udlændingene begynder at køre med både grus og asfalt. De kører allerede med stykgods og pakker. Ja, de kører snart med det hele. Hvis der ikke bliver trådt på cabotage-bremsen risikerer vi, at det danske transporterhverv i endnu højere grad bliver ramt af rene discountpriser. Vi ved fra supermarkederne, at de dyre kvalitetsvarer er udsat for vigende efterspørgsel. Discountbølgen har fået fat i stort set alle forbrugere. Også dem fra vognmandsfamilier. (Pause) Der er i høj grad grund til at frygte for den danske lønmodel. Men det er altså svært at kæmpe med lønninger, der ligger så langt under de danske. Hvis den nuværende udvikling fortsætter i samme hast, ender danske vognmænd og danske chauffører snart på et museum som udstillede genstande fra en ikke så fjern fortid. Medlemmerne i Nordre Birk kæmper ikke alene med cabotage og kørselpriser, som ingen lovlydig dansk vognmand kan leve af. De kæmper også med fremkommelighed på vejene, og det en kamp, som de på forhånd er dømt til at tabe. Vi har alle prøvet at sidde i kø på Danmarks værste stykke motorvej Helsingørmotorvejen. Specielt stykket fra Kokkedal i nord til Gl. Holte i syd er en prøvelse. I morgentimerne

4 4 foregår alt i sneglefart. Det tror da pokker, når den nogle steder kun tosporede motorvej skal lægge asfalt til bilister i døgnet. Strækningerne Værløse-Bagsværd på Hillerødmotorvejen og det sidste stykke på Lyngbyvejen ind mod København hører også til den kulsorte kategori. Der findes med garanti også andre vejstrækninger, som er besværlige at forcere i den travle myldretid. Men dem, jeg lige har nævnt, er officielt de værste. Nu vil jeg ikke påstå, at alle trafikinvesteringerne er gået til Jylland, men trafikken er altså også ret hektisk i København og nærmeste omegn. Nogle kalder den storslem. Herovre koster trængselsproblemer milliarder af kroner. Det er typisk flaskehalsene i myldretiden, der skaber problemer. Inden for den sidste halve snes år er antallet af spildte timer bag rattet vikset dobbelt så hurtigt som trafikken. Tidstabene går ud over produktiviteten i vognmandsbranchen. Jo længere tiden en lastbil anvender til at køre en bestemt rute, jo mindre produktiv bliver den. Og det koster altså på bundlinjen. Vi har dog grund til at være lidt positive. Udbygningen af Helsingørmotorvejen er så småt ved at komme i gang. Det egentlige arbejde begynder efter påske. På strækningen fra Hørsholm S til Gl. Holte skal strækningen udvides fra fire til seks spor i hver retning. De ekstra spor ventes at kunne indvies i Udbygningen af næste etape af Frederikssundsmotorvejen - fra Ballerup og ud til Tværvej ved Smørum er også gået i gang. Ingen tør spå om, hvor længe det varer, før motorvejen når frem til den by, som den har fået navnet efter. Nemlig Frederikssund. Den barske melding fra regeringen er, at der skal være penge i kassen til at igangsætte nye vejprojekter. Det lyder fornuftigt nok. Derfor må vi affinde os med, at udbygningen af vejnettet forgår i mindre bidder. Alligevel kan man ikke undgå at få en mistanke om, at regeringen og transportministeren prioriterer udbygningen af den kollektive trafik meget højt. Foreløbig skal der anvendes 27 mia. kr. for at kunne komme hurtigere med toget til Jylland. Et meget ambitiøst projekt, som helt sikkert vil tømme kontoen til infrastruktur, så der ikke bliver penge til vejinvesteringer. Den trafikale fremkommelighed handler ikke alene om motorveje og andre færdselsåre på landjorden. En lang række broer er med til at binde Danmark sammen. Både små og store broer er en forudsætning for, at der kan transporteres mellem landsdelene uden de store problemer. I Nordre Birk er vi principielt imod, at det i Danmark skal koste at køre på vej, gennem en tunnel eller over en bro. Transporterhvervet betaler i forvejen tilstrækkeligt med afgifter. Desværre er politikerne blevet temmelig glade for begrebet brugerbetaling.

5 5 Spørgsmålet om brugerbetalingens velsignelser debatteres intenst i Frederikssund, hvor den 75 år gamle og stærkt trafikerede Kronprins Frederik Bro formentligt skal suppleres med en højbro over Roskilde Fjord. Foreløbig ser det ud til, at den gamle bro friholdes for brugerbetaling, men at det kommer til at koste, hvis man skal over den nye broforbindelse. Det er de barske realiteter. Endnu er der ikke sat noget årstal på, hvornår der kommer gang i brobyggeriet. Den trængselskommission, som regeringen nedsatte efter det politiske nederlag med den københavnske betalingsring, er nu kommet med et idekatalog fyldt med gode ideer til at gøre noget ved trængselsproblemerne. Et af de mere fornuftige og oven i købet billige forslag er at satse på at gøre den grønne bølge i trafikken mere effektiv. Ikke alle steder er de grønne lys afpasset efter hinanden. I perioder virker den grønne bølge slet ikke og det koster dyrt i tom gangskørsel. Det skaber også en masse irritation. Vi ved jo, at bilisters tålmodighedstærskel er meget lav, når de er fanget i en kø, som forhindrer dem i at komme frem til tiden. Københavns Kommune har erkendt problemet og vil give lyssignalerne en tiltrængt renovering. Først på listen står H. C. Andersens Boulevard, hvor de teknologisk forældede trafiksignaler udstyres med moderne styreapparater i påsken. Så vidt jeg er orienteret, er det forholdsvist billigt at etablere en grøn bølge, der kan spare trafikanterne for enorme summer. De nødvendige penge bør kunne findes i det enorme statslige transportbudget. Det er småpenge i forhold til prestigeprojektet Hurtigere tog til Jylland. Derimod er vi i Nordre Birk knapt så begejstret for Vejdirektoratets forslag om at lade trafikanter benytte nødsporet på de mest belastede motorveje som en ekstra kørebane i myldretiden. Selv med variable tavler, der giver bilisterne besked, når nødsporet åbnes for bilister, kan det ikke undgås, at der vil opstå en række farlige situationer. Når først nødsporet er fyldt med travle bilister, bliver det i praksis umuligt at komme frem for udrykningskøretøjer. Der er heller ikke plads i nødsporet til havarerede biler. Det er bestemt ikke uproblematisk at anvende nødsporet for at komme hurtigere frem. På en mørk og snefyldt vinterdag kan der ske ganske alvorlige ulykker. Bedre fremkommelighed kan sige sig at blive dyrt på kontoen for trafikofre. Nu er der endelig udsigt til, at der kommer gang i byggeriet af den meget debatterede københavnske havnetunnel. Et flertal i den københavnske borgerrepræsentation sagde i

6 6 slutningen af november ja til transportministerens model til en havnetunnel under det indre København. Dermed er en gammel vognmandsdrøm gået i opfyldelse. Som I formentligt ved, var det Nordre Birks daværende formand, som i 1970érne kom med den fremragende ide om at bygge en havnetunnel for at få unødig trafik væk fra centrum. Altså for mere end 40 år siden. Hvis politikerne havde hørt efter den gang, havde vi ikke haft de nuværende trængselsproblemer. Der skulle gå yderligere 25 år, før en havnetunnel blev fundet egnet som debatemne på rådhuset. Det er jo heller ikke politikerne, som i en lastbil skal forcere alle mulige trafikale forhindringer for at udføre et nødvendigt transportarbejde. Aktuelt er opgaven at finde de 27 mia. kr., som er den foreløbige byggepris for den 12. km. lange havnetunnel. Heldigvis har flere store pensionsselskaber udtrykt positiv vilje til at investere i infrastruktur. Det er planen, at havnetunnelen skal være klar til at modtage de københavnske bilister om syv år. Et næsten fast punkt i bestyrelsens beretning er de såkaldte håndværkerbiler dem under 3,5 ton. De misbruges af plattenslagere og svindlere, der på motorvejene kører med en hastighed, som om de havde stålet bilen. Da de heller ikke skal overholde de normale vognmandsregler, kan de ikke undgå at være en mærkbar konkurrence for de vognmænd, som holder sig på lovgivningens smalle sti. Nu forsøger regeringen at få lidt mere styr på håndværkerbilerne. De skal de med virkning fra årsskiftet være udstyret med firmanavn og CVR-nummer på siden af bilen. Ikke så meget for at hjælpe de traditionelle vognmænd. Mere for at få ramt på sort arbejde. Tilsyneladende preller de nye regler af på indehaverne af varebiler på gule plader. SKAT skønner, at mellem pct. altså op mod varebiler på det punkt bryder loven. Foreløbig er SKAT i en oplysningsfase, men fra april falder hammeren, hvis ejerne ikke har fået påklistret de obligatoriske oplysninger. Nordre Birk har ikke den store fidus til skiltekravet. Et navn eller et CVR-nummer ingen garanti for, at der er betalt moms eller skat. De kan også fortsat køre uden nogen form for regulering. Og så længe de ikke er underlagt samme de skrappe kørselsregler, som gælder for lastbiler, vil de fortsat udgøre en unfair konkurrence. Efter lange overvejelser besluttede bestyrelsen i november at nedlægge foreningens sekretariat på Nordre Fasanvej på Frederiksberg. Bestyrelsen fandt, at tiden ikke var til, at

7 7 en forening af vores størrelse kunne tillade sig den økonomiske flothed at have sit eget sekretariat. Sagt lige ud. Pengene kunne anvendes bedre. I stedet er medlemsrådgivning og medlemsservice flyttet til DTL Region Øst i Rønnede. De ændrede sekretariatsforhold betyder ikke, at medlemmerne skal helt til Rønnede med deres problemer. Der er oprettet et formandskontor på min bopæl i Søborg, hvor I kan komme i direkte kontakt med mig. Selvfølgelig er det ikke rart at nedlægge sekretariatet, som har fungeret fortrinligt siden 1970 erne. Det var heller ikke rart at sige farvel Allan Mandrup, som har fungeret som sekretariatets leder siden 1995, men vi måtte altså se de økonomiske realiteter i øjnene. Allan, der blev ansat af den tidligere formand Ove M. Pedersen, var en loyal og effektiv medarbejder, som på sin egen stilfærdige måde forsøgte at hjælpe eller henvise til relevante problemløsere. Som loyal embedsmand og fynbo kendte han sin plads og forstod diplomatiets kunst. Han undgik at skabe sig fjender, og det er en betydelig egenskab i den næsten altid uenige vognmandsverden. Nu er Allan flyttet til barndomshjemmet på Fyn, hvor han anvender sine kræfter på firmaet DANO-PLAN, der sælger planlægningstavler. Med nedlæggelsen af sekretariatet opnår Nordre Birk en ganske pæn økonomisk gevinst. Vi slipper også for administrationsudgifter, som var betydeligt større end det beløb, vi får ind i kontingent. En del af pengene anvender Nordre Birk til at betale for den service og hjælp, som medlemmerne kan få af DTL Region Øst. Der er også råd til, at seniormedlemmerne bliver kontingentfrie, og at den årlige skovtur bliver gratis. Til orientering holdes skovturen lørdag 1. juni. Nogle medlemmer har brokket sig over, at der er for langt til Rønnede, hvis de skal deltage i faglige arrangementer. Derfor har bestyrelsen besluttet at lægge flere medlemsmøder på Lynge Kro, men det har ikke været nogen succes. Tilmeldingen var så ringe, at vi flere gange var tæt på at aflyse. Også selv om vi lokkede med kroens berømte stegte flæsk og persillesovs. Undskyldningen om, at det er antallet af kilometer, der er afgørende for, om medlemmerne møder op eller bliver væk, giver jeg ikke meget for. Erfaringen fra Nordre Birk viser, at det mere er mangel på interesse for at deltage i foreningens arrangementer. DTLs fyraftensmøder er ellers blevet mere tilgængelige for travle vognmænd. Efter en snak med DTL har vi i Nordre Birk fået ændret starttidspunktet fra kl. 17 til kl Det betyder, at en fortravlet vognmand også får tid til at komme hjem, slappe af, skifte tøj eller hvad han nu har behov for, inden han skal i gang igen.

8 8 Mens vi er vi servicetilbud, vil jeg godt gøre opmærksom på TungVognsSpecialisterne i DTL. Dem kan man henvende sig til i arbejdstiden og ganske gratis få tilbud på, hvordan man får styr på køre- og hviletidsreglerne. I det forgangne år har Nordre Birk deltaget i flere medlemsmøder med DTL og Kjøbenhavns Vognmandslaug. Vi var også aktive i DTLs regionsmøder og i regionsrepræsentantmøderne. Og naturligvis også på generalforsamlingerne i DTL og i DTLs Arbejdsgiverforening, hvor vi fremlagde medlemmernes synspunkter. Inden jeg slutter beretningen om Nordre Birks virke i det forløbne år, vil jeg rette en tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Også en tak til de mange, som i en række udvalg aktivt har arbejdet for, at Nordre Birk hele tiden har været med i forreste linje for at forbedre medlemmernes vilkår. Også en stor tak til Seniorklubben, som har påtaget sig ansvaret for, at vores gamle fane altid er med, når foreningen holder generalforsamling eller ved andre lejligheder, hvor det er naturligt at anvende fanetraditionen. Til sidst kan jeg oplyse, at Nordre Birk trods krisen fastholder et medlemstal på ca. 150 aktive vognmænd. Nogenlunde det samme som sidste år. Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

Beretning af formand Ole Frederiksen på generalforsamlingen i Nordre Birks Vognmandsforening lørdag 14. marts 2015 på Skævinge Kro

Beretning af formand Ole Frederiksen på generalforsamlingen i Nordre Birks Vognmandsforening lørdag 14. marts 2015 på Skævinge Kro 1 NBV-gen. 2015 Beretning af formand Ole Frederiksen på generalforsamlingen i Nordre Birks Vognmandsforening lørdag 14. marts 2015 på Skævinge Kro Mine damer og herrer. På bestyrelsens vegne vil jeg byde

Læs mere

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016 [1] Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00 DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016 Beretning ved næstformand Ole Bang Jensen [Det talte ord gælder] Jamen, jeg vil da også gerne have lov at byde

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00

Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00 Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyre Morten Bang. 2. Gennemgang af referat fra den 2. februar 2013 3. Kl. 10.00. Indlæg v/ane Halsboe-Jørgensen

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT STRÆKNING:SVENDBORGBANEN Et InterCity tog vejer 90 tons og skyder en tophastighed på 120 km/t. Så meget stål i så høj fart på et togspor udgør voldsomme kræfter. Ved at krydse sporet uden for de afmærkede

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V)

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 293 Offentligt Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Spørgsmål U:

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler January 5, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet 3. Limfjordsforbindelse 06. feb. 17 3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet v/ Seniorchefkonsulent Annette Samfundsøkonomi+ DI: Samfundsøkonomiske vurderinger skal suppleres med vurderinger

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København den 20. februar 2007. Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Jørgen Egeskovs beretning DTL-generalforsamling 2014

Jørgen Egeskovs beretning DTL-generalforsamling 2014 [Det talte ord gælder] Kære DTL-medlemmer, vognmænd, delegerede, gæster, familie, venner... Igen - velkommen til DTL-generalforsamling 2014 her i Kolding. Som I ved er dette min sidste generalforsamling

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010/11. Tak for ordet, dirigent.

Bestyrelsens beretning 2010/11. Tak for ordet, dirigent. Bestyrelsens beretning 2010/11. Tak for ordet, dirigent. Året 2009/10 har været et godt år for sommerhusforeningen, synes vi i bestyrelsen. Det var nemlig året hvor vi, efter knapt 2 års arbejde, på de

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Generelforsamling 2014

Generelforsamling 2014 Generelforsamling 2014 Formandens indledning: På bestyrelsens vegne, bydes alle fremmødte hjerteligt velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære generalforsamling 2014 Jeg vil tillade

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Martin Danielsen beretning DTL-generalforsamlingen 2014

Martin Danielsen beretning DTL-generalforsamlingen 2014 [Det talte ord gælder] 10-15 min. Jeg vil gerne starte med at sige, at det som altid er godt at være til generalforsamling i DTL. Det er godt at se Jer alle sammen. Jeg har set frem til, at vi skal have

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Rejsebrev 8, efterår 2014.

Rejsebrev 8, efterår 2014. Rejsebrev 8, efterår 2014. Mandag den 6. oktober. Det trænger sig mere og mere på, at finde en vaskemaskine, så vi kan få bund i vasketøjskurven. Vi har været på landevejen i over tre uger, og kan ikke

Læs mere

Indledning. I sidste uge var jeg på barselsbesøg. Hos lille Erik. Bare 6 timer gammel. Og den stolte indehaver af titlen som københavner nr

Indledning. I sidste uge var jeg på barselsbesøg. Hos lille Erik. Bare 6 timer gammel. Og den stolte indehaver af titlen som københavner nr Overborgmesteren TALE TALE (Det talte ord gælder) Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale Dato 6. oktober, 2016 Klokken 17.30 Taletid Bemærkning

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Borgmester Pia Allerslevs tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2014 torsdag den 29. august 2013

Borgmester Pia Allerslevs tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2014 torsdag den 29. august 2013 1 Borgmester Pia Allerslevs tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2014 torsdag den 29. august 2013 Jeg er et håbefuldt menneske og derfor forventer jeg også altid det bedste fra folk.

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere