No. 2 Juli Fagligt. Alternativ ,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ ,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Giro Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Træffes bedst ma. til fre Tlf Fax mail: V og K bedrager vælgerne 25. maj 2004 blev V og K s faneflugt fra tidligere tiders frihedsidealer en realitet. Den dag stemte V og K mod et beslutningsforslag i Folketinget om at begrænse faglige organisationers konfliktret over for virksomheder med overenskomst. Forslagets vedtagelse ville betyde, at der kun skal være konfliktret, når der foreligger meget stærke grunde, der taler for oprettelse af en ny overenskomst, f.eks. hvis den eksisterende overenskomst ikke i det væsentlige svarer til branchens. I årene i opposition havde V og K selv fremsat forslaget, senest 4. oktober Til valget i november 2001 måtte vælgerne således tro, at V og K gik til valg på at begrænse LOfagforeningernes konfliktret, så også andre fagforeninger har lov til lave overenskomster. Men nej; med en yderst søgt begrundelse om at tilstandene skulle have ændret sig, hvad de dokumenterbart ikke har, skiftede V og K pludselig holdning og ville ikke være med længere. Og den 25. maj 2004 var der så endelig afstemning om forslaget, og alle de tilstedeværende medlemmer af V og K stemte imod. Enkelte folketingsmedlemmer fra de to partier overfor DFF havde tilkendegivet, at de ville bryde gruppedisciplinen og stemme for forslaget. Disse medlemmer var fraværende til afstemningen. Vi kan blot nu konstatere, at V og K, anno 2004 i modsætning til Kristelig Folkeparti og Det Radikale Venstre, synes, det er helt fint, at lønmodtagerne ikke selv er herre over, hvem de vil have til at indgå overenskomst for sig. Det bestemmer LO-fagforeningerne suverænt. I DFF har vi eksempler på, at en virksomhed efter de ansattes ønske har indgået en overenskomst med DFF, hvorefter LO-fagforeningen (mod de ansattes ønsker) indleder en blokade for at få deres egen overenskomst igennem. Og dette uanset om vores overenskomst fagligt set har været mindst lige så god som den, LO-fagforeningen blokerer for. Det er udelukkende et organisationsspørgsmål. Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) Kirkeholtvej 4, Løgten 8541 Skødstrup Tlf. & fax Mobil mail: LEDER Og hvis alle virksomheder under DA pludselig ikke må levere til - eller udføre arbejde for virksomheden, er det svært at holde virksomheden i live. De fleste tilfælde er endt med, at virksomheden bøjer sig. Og i endnu flere tilfælde, som man aldrig hører om, er truslen om blokade nok til at få virksomheden til at føje sig. Hertil skal også tilføjes, at det offentlige hjælper med at knægte foreningsfriheden. Indleder LO en blokade, må Arbejdsformidlingen ikke henvise arbejdskraft til virksomheden. Som tidligere refereret i Fagligt Alternativ har V og K s kovending på det seneste fået et større firma, som DFF havde indledt forhandlinger med, til at opgive overenskomst med DFF pga. frygten for blokade. Alt dette vil V og K ikke længere være med til at stoppe. Det skal også nævnes, at Dansk Folkeparti på samme måde som V og K har bedrevet faneflugt i lighed med deres faneflugt i sagen om eksklusivaftaler; men skønt det ikke længere overrasker, er det selvfølgelig ikke mindre flovt for Dansk Folkeparti. V og K påstår, at situationen på arbejdsmarkedet vedr. LO-fagforeningernes blokader har ændret sig. Dette konkluderer de på baggrund af en rapport skrevet af LO og DA. Nedenstående citat stammer fra denne rapport....selvstændig overenskomst alene er betinget af, at organisationen har en faglig interesse, som har en passende styrke og aktualitet. Ved bedømmelsen af om den faglige interesse har den fornødne styrke og aktualitet, indikerer Arbejdsrettens praksis, at de konkrete medlemsforhold spiller en mindre rolle i en situation, hvor den indtrængende lønmodtagerorganisation i øvrigt er landsdækkende og på landsplan har en position og et medlemstal, der er signifikant. Kan V og K komme på nogle situationer, hvor en LO-fagforening ikke må blokere jf. ovenstående? I givet fald giver Fagligt Alternativ 6 flasker rødvin til det fantasifulde folketingsmedlem. PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf. & fax mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Jørgen Mikkelsen Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse

3 Danmarks Frie Fagforening har skaffet en erstatning på ,12 kr. fra C&N Trælasthandel i Aalborg Vort medlem, Kim Hansen, blev efter 10 års ansættelse ved C&N Trælasthandel A/S i Aalborg efter kort tids sygdom bedt om at forlade arbejdspladsen med øjeblikkelig virkning uden nogen form for begrundelse og uden lovligt opsigelsesvarsel. Kim havde en funktionærstilling i varemodtagelsen. DFF prøvede herefter at komme i kontakt med firmaet vedr. det opståede problem omkring afskedigelsen og bortvisningen; men det lykkedes ikke at få en fornuftig dialog i gang. Derfor måtte DFF overgive sagen til foreningens advokat Jesper Anhøj. Jesper Anhøj fremsendte herefter et samlet krav til firmaet på manglende løn i opsigelsesperioden, godtgørelse jfr. Funktionærloven og feriepenge på i alt ,27 kr. Reaktionen på det fremsendte krav fik en ganske uventet drejning, idet en repræsentant fra firmaet ringede til advokat Jesper Anhøj og overfusede ham. Jesper Anhøj svarede tilbage med et nyt brev, hvori der bl.a. stod: Under henvisning til Inkassolovens 10 skal jeg meddele Dem, at såfremt det anførte beløb (nu steget til ,78 kr., red) ikke indgår til mit kontor senest 10 dage fra dato, er jeg instrueret om at indlede retsforfølgning imod Dem, hvorved de påføres yderligere omkostninger. Advokaten hørte ikke fra firmaet, hvoref- Kim Hansen kom først til mølle i en række oplagte erstatningssager. Han er glad for hjælpen fra DFF-advokaten. ter sagen blev overdraget til retten i Aalborg. Men heller ikke retten i Aalborg fik svar fra C&N Trælasthandel. Retten afsagde derfor dom efter DFF s påstande, som retten fandt begrundet i sagsfremstillingen og i det øvrige fremkomne. Og dommen var klar: Sagsøgte, C&N Trælasthandel A/S, betaler inden 14 dage til sagsøgeren, Kim Hansen, ,78 kr. med procesrente i henhold til rentelov gældende efter 1/ fra den 24. april 2003, samt sagens omkostninger til Statskassen med 8.600,00 kr. Med procesrenter var erstatningen til Kim Hansen på i alt ,12 kr., og firmaet har netop betalt. Kim Hansen er naturligvis glad for erstatningen og hjælpen fra DFF og udtaler i den forbindelse til Fagligt Alternativ: Der har været andre, der har været fyret på samme måde før; men der er ingen fagforeninger, der før har lagt sag an. Og det er lidt ærgerligt, da metoderne kunne have været stoppet før. MS DFF skaffer også kr. til et medlem Odense Kommune løber fra skriftligt løfte af Michael Pedersen Alle er lige - Først var der et tilbud om seniorfratrædelse, så var det der ikke - så var det der, og så var det der ikke Ved DFF s mellemkomst indgik medlemmet forlig med Odense Kommune, som betaler kr. til han. Zig-zag kurs Den 29. august trak økonomiudvalget ordningen tilbage og sagde, at de aldrig havde bemyndiget borgmesterforvaltningen til at udsende tilbudet. Den 18. september fornyr vort medlem ønsket om fratrædelse, da der gik rygter om, at ordningen alligevel blev til noget. Den 19. september giver kommunen besked om, at sagen skal behandles, og den 26. september bekræftes det så, at ordningen bliver gennemført, som først besluttet. Det må vist siges at være kommunalt, når det er værst, men Arnfred Weber var naturligvis tilfreds. Han ville få sin fratrædelsesordning. I juni måned 2002 vedtog økonomiudvalget i Odense en lidt speciel form for seniorpolitik. Man besluttede, at alle over 60 år skulle have tilbud om at fratræde, og de, der gjorde det, ville få en bonus på 3 måneders løn og 2 års ekstra pensionsindbetaling. Borgmesterforvaltningen udsendte omgående et tilbud om dette til alle kommunalt ansatte over 60 år. Dette syntes et af vore medlemmer på Fyn, Arnfred Weber, lød som et godt tilbud, så han sagde ja tak. - men nogle er mere lige end andre George Orwell beskriver i sin bog»kammerat Napoleon«, hvordan en lade med inskriptionen: Alle er lige senere får tilføjelsen: men nogle er mere lige end andre. Samme tilføjelse fik fratrædelsesordningen den 7. oktober, da vort medlem fik at vide, at ordningen ikke gælder ansatte i servicejobs. Det på trods af at loven om servicejobs udtrykkelig siger, at der er tale om en ordinær ansættelse og i ordinære jobs. Advokaten tager over Efter at medlemmet uden held selv havde prøvet at overbevise kommunen, bad han om hjælp hos Danmarks Frie Fagforening. Foreningens advokat kunne heller ikke overbevise Odense Kommune, så nu er der udtaget stævning mod kommunen. Dette fik imidlertid kommunen på helt andre tanker, og der er netop indgået forlig, således at Arnfred Weber får en godtgørelse på kr. 3

4 Landsmøde 2004 Landsmødet 2004 blev for andet år i træk afholdt på sekretariatet i Aalborg. Og det blev et landsmøde med god debat og mange kreative forslag. Efter de indledende valg af dirigent, referent og stemmetællere var det tid til formandens beretning. Jørgen Mikkelsen kunne berette, at det havde været et godt år med flere betalende medlemmer. Men desværre måtte han også erkende, at den borgerlige regering har svigtet idealerne om fagforeningsfrihed. Formanden fremhævede også følgende: * I årets løb har der været ført mange faglige sager for medlemmerne med god hjælp fra vores advokat, Jesper Anhøj. * DFF har bistået mange medlemmer med bl.a. lønforhandlinger og konkurrenceklausuler; men kollektive overenskomster er ikke muligt, da regeringen ikke længere vil indskrænke blokaderetten. * DFF har fået et nyt edb-foreningsprogram, der vil være en administrativ revolution i DFF. Det skal i øvrigt flettes sammen med hjemmesiden. Læs uddrag af formandsberetningen på bagsiden. Efter beretningen var der bl.a. debat om, hvordan man skaber arbejdspladser i Danmark i et globaliseret marked samt debat om netbaseret fagforening og udvidede åbningstider. Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt. Kassererens beretning Kassereren fremlagde et regnskab, der grundet de mange nye medlemmer endnu en gang viste overskud, og dermed synes DFF s økonomi - efter et par svære år - at være på rette vej. Efter fremlæggelsen af regnskabet blev der debatteret medlemshvervning, og hovedbestyrelsen fik flere ideer at arbejde videre med. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budgettet blev gennemgået og vedtaget. Et medlem foreslog at hæve kontingentet fra 150 kr. til 160 kr.; men dette forslag blev nedstemt, så kontingentet for fjerde år i træk udgør 150 kr. pr. måned. Indkomne forslag Der var kommet et forslag om, at DFF skal tilbyde forsikringer med rabat. Mulighederne ved forskellige forsikringer blev fremlagt. Landsmødet ville ikke have kollektive forsikringer; men det blev besluttet, at hovedbestyrelsen skulle arbejde videre med individuelle forsikringer. Tillige var der kommet et forslag om, at DFF skal oprette en konfliktpulje. Landsmødet besluttede, at 25% af henlæggelserne skal overflyttes til at opbygge en konfliktpulje. Som udgangspunkt kan der ikke udbetales fra 4 Bestyrelsen efter valgrunden. Fra venstre ser du formand Jørgen Mikkelsen, redaktør Morten Sørensen, 1.suppleant Yth Troldvad, Arnfred Weber, kasserer Marianne Therp, Bo Jensen, 2.suppleant Jørgen Therp og Peter Matzen. konfliktpuljen i år. Landsmødet gav hovedbestyrelsen kompetence til at give dispensation i konkrete situationer i årets løb. Hovedbestyrelsen skal udarbejde retningslinjer for udbetaling fra puljen fra næste år. Kasserer Marianne Therp kunne her med glæde og tomme hænder bevise, at hun aldrig har taget af kassen. Det gør man ikke i vor forening. Personvalg Marianne Therp blev endnu en gang uden modkandidater genvalgt som kasserer. Til bestyrelsen blev Peter Matzen og Arnfred Weber genvalgt - Arnfred dog under forudsætning af, at han kan trække sig til næste landsmøde. Den hidtidige suppleant, Bo Jensen, blev nyvalgt bestyrelsesmedlem. Yth Troldvad ønskede ikke genvalg til hovedbestyrelsen, men lod sig vælge til 1. suppleant. Som 2. suppleant blev Jørgen Therp valgt. Sidst, men ikke mindst, var der genvalg til revisorerne Bente Rasmussen og Poul Berg. Eventuelt Under eventuelt blev landsmødeplaceringen drøftet, og Odense blev foreslået som næste års placering, hvilket bestyrelsen arbejder videre på. Herefter sluttede den formelle del af landsmødet, hvorefter der under godt humør blev indtaget en middag på en nærliggende restaurant.

5 Nyt fra sagsmappen af Jørgen Mikkelsen Erstatningskrav Tovtrækkeri om skattefrie kørselsgodtgørelser går nu til retten, da aftaler med firmaet ikke holdes. Efter lang tids tovtrækkeri med Smashmølle International Transporter ApS. ved Løgstør har vi desværre været nødt til at stævne firmaet med krav om en erstatning på kr. til et medlem. Sagen drejer sig om et aftaleforhold, hvori der på et forkert grundlag indgik skattefrie kørselsgodtgørelser. På vegne af medlemmet er det desværre ikke lykkedes DFF at få en fornuftig dialog med den ansvarlige i firmaet. I første omgang blev vi af firmaets advokat opfordret til at afvente en afgørelse i de sager, der i forvejen verserede hos andre ansatte. Da disse blev afsluttet med en positiv udgang for de ansatte, troede vi, det var en ren formssag at få vores medlems tilgodehavende hjem. Men vi blev skuffet. Der blev den ene gang efter den anden aftalt forlig med firmaets ansvarlige, hvor han via fax ville bekræfte aftalen. Der kom imidlertid aldrig noget retur fra ham. Med baggrund i dette strammede vi sagen op, således at vi har givet vores advokat besked om at stævne firmaet, herunder også at medtage krav om erstatning for manglende ansættelsesbevis. Alt i alt et samlet krav på kr kr. i feriepenge DFF skaffede medlem kr. Et medlem i den grafiske branche i hovedstadsområdet blev afskediget med 3 måneders varsel, hvor der rettelig skulle have været 6 måneders varsel. Hertil kom, at der også var mangler omkring indbetaling af feriepenge. En henvendelse fra DFF har medført, at vort medlem nu har fået udbetalt kr. i feriepenge. Det var en rigtig glad mand, der ringede til os og fortalte, at pengene netop var modtaget, hvor han stod og skulle på ferie. Nu mangler vi de resterende 3 måneders løn. Denne sag bliver naturligvis fulgt til dørs. Kursusafgift tilbage Bilen fungerede ikke Et af vores nye medlemmer i Greve var blevet ansat 1. marts hos en vognmand under 3x34. Man skal på et kursus for at matche firmaets profil, førend man kan køre under 3x34. Vognmanden mente, at det var befordrende for omsætningen, at vort medlem kom på dette kursus og ville betale for dette. Imidlertid skete der dette, at bilen, vort medlem kørte i, ofte kom til at holde på værksted grundet tekniske problemer. I denne periode kunne der naturligvis ikke tjenes penge hjem til firmaet. Vognmanden tabte derved pusten og valgte at sælge bilerne og lukke firmaet. Ved den sidste lønafregning var der trukket et beløb, der svarede til kursusafgiften på 1654 kr. DFF gik ind i sagen og meddelte, efter en del korrespondance med vognmanden, at vi ville prøve sagen ved retten, hvis ikke pengene blev tilbagebetalt til vort medlem. Pengene kom herefter straks på en check til vort kontor. Opdigtet begrundelse Medlem var samarbejdsvanskelig Medlem blev i sygeperiode afskediget grundet samarbejdsvanskeligheder. Vort medlem skrev bl.a. til os: Jeg har været ansat i bageriet siden juni 2002 som ekspeditrice [Jeg] har de seneste 3 måneder haft problemer med mit venstre ben. Trods mange smerter har jeg passet mit arbejde Men nu måtte der behandling til, så derfor blev jeg sygemeldt 2/6, og den 19/6 modtog jeg min opsigelse med begrundelsen samarbejdsvanskeligheder. Jeg føler mig virkelig dårligt behandlet. Jeg har aldrig hørt eller fået påtale om samarbejdsvanskeligheder. Jeg håber, at min fagforening vil hjælpe mig. Jeg er rigtig ked af, at en sygemelding kan betyde opsigelse. Vi har bedt firmaet om at uddybe opsigelsesbegrundelsen samarbejdsvanskeligheder; men jeg vil godt allerede nu sige, at det er svært at se, hvordan man kan være samarbejdsvanskelig, når man er sygemeldt og i øvrigt har fulgt formalia omkring en sygemelding. Denne sag vil naturligvis, som så mange andre sager, vi fører for medlemmerne, blive fulgt til dørs på behørig vis, og om nødvendigt også prøvet ved retten. Men forhåbentlig kommer firmaet til fornuft, inden det når så langt. Tegn nye medlemmer til Danmarks Frie Fagforening og modtag en gave fra os! På det seneste er DFF s medlemstal steget; men der er brug for endnu flere nye medlemmer for at gøre os stærkere. Derfor, er du tilfreds med dit medlemskab, så anbefal DFF til kollegaer, familie og venner. Denne metode giver nye medlemmer, og det belønnes med en gave. Konkret giver DFF et gavekort til Netto på 300 kr for hvert nyt betalende medlem, du skaffer. Udfyld kuponen eller ring el. med navn og adresse til sekretariatet. Gaven bliver sendt til dig, så snart det nye medlem har indbetalt sit første kontingent. Send mere materiale til nedenstående: Navn Adresse Postnr./By Gaven bedes sendt til Navn Adresse Postnr./By NB! Personer, der har været medlem af DFF indenfor det seneste år, tæller ikke med i ovenstående tilbud men det er vigtigt, at de kommer med igen alligevel. 5

6 DFF mærkesag vedtaget i Folketinget Det har længe været en mærkesag for DFF, at lønmodtagere selv skal bestemme over sine pensioner. Nu har Folketinget endelig lyttet. Pr. 1. januar 2005 får du delvis selv mulighed for at bestemme, hvordan du vil investere de penge, som du har indbetalt til den Særlige Pensionsopsparing (SP). Tillige får du også mulighed for at flytte din eventuelle opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond over i et andet pensionsinstitut. Som følge af den nye lov bliver der 1. januar 2005 oprettet en folkebørs. Folkebørsen er en internetportal, der giver dig muligheder for at investere din ATP Ratepension (SP) på egen hånd eller i samarbejde med ATP. Der vil være muligheder for både begyndere og øvede. Når børsen er oprettet får du flere valgmuligheder for investering af din pension: Fakta om SP-opsparing Den Særlige Pensionsopsparing (SP) er en lovbestemt opsparing, som alle lønmodtagere siden 1998 har skullet betale 1% af deres bruttoløn til. Indbetalingen til den Særlige Pensionsopsparing er suspenderet i 2004 og Opsparingen er gjort individuel, så når du går på pension, vil din personlige opsparing blive udbetalt som ratepension. 6 * Du kan fortsætte som hidtil og lade ATP forvalte dine penge * Du kan selv prøve kræfter på investeringsmarkedet og udvælge præcis de investeringspuljer, som du synes bedst om * Du kan vælge at flytte din opsparing helt ud af folkebørsen og ATP-regi - og lade et andet pensionsselskab, bank eller pensionskasse forvalte dine penge Der er dog ikke helt fri flytteret, idet de pensionsinstitutter, der skal forvalte SP-opsparingen, skal opfylde visse krav og godkendes. For LD-midlerne gælder, at der ikke kræves nogen særlig konto til opsparingen, og pengene vil derfor kunne indgå i en allerede etableret pensionsordning. Læs mere på og MS Fakta om LD-fond Lønmodtagerns Dyrtidsfond forvalter på vegne af 1,3 mio. medlemmer en formue på 54,2 mia. kr. pr Midlerne stammer fra en indbetaling på 7,7 mia. kr., som LD i 1980 modtog fra staten, de såkaldt indefrosne dyrtidsportioner fra Det er altså kun lønmodtagere, der var på arbejdsmarkedet i , der har andel i fonden. Lovstof kontra overenskomst Kend din virksomheds overenskomst grundigt! I Danmark bliver forholdene på arbejdsmarkedet i stor udstrækning reguleret v.h.a. overenskomster og ikke v.h.a. af love fra Folketinget. Bl.a. forhold som barnets første sygedag, søgne-helligdagsbetaling, overtidsvarsling og -betaling samt feriefridage reguleres i overenskomsten og ikke via love. Derfor kan du ikke være sikker på, at du har ret til f.eks. barnets første sygedag. Du har kun ret til den, hvis det er beskrevet i overenskomsten. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i virksomhedens overenskomst, og hvis ikke der er en overenskomst eller et detaljeret ansættelsesbevis, som udgør overenskomst, bør du straks kontakte DFF, så der kan blive indgået en aftale. Uden nogen form for overenskomst har du som udgangspunkt ikke ret til barnets første sygedag, søgne-helligdagsbetaling og feriefridage. Til gengæld indeholder de fleste overenskomster bestemmelser om ovenstående forhold. Normalt vil overenskomsterne indeholde følgende bestemmelser: Barnets første sygedag: Du kan holde fri på dit barns første sygedag, uden at dagen tæller med i din sygestatistik. Muligheden for at holde fri er dog betinget af, at der ikke er helt konkrete forhold på din arbejdsplads lige netop den dag, der forhindrer dig i at holde fri. Søgne-helligdagsbetaling: Hvis man er timelønnet, vil man få mindre løn udbetalt i de måneder med helligdage, der falder på hverdage. På disse dage får man så udbetalt søgnehelligdagsbetaling i stedet. Overtid: Overarbejde skal varsles jf. overenskomsten, og man skal have ekstra betaling eller afspadsering for overtiden. Feriefridage (6. ferieuge): 5 ekstra fridage udover de normale 5 ugers ferie. Afholdelsen skal aftales med arbejdsgiveren. Dagene skal tages som hele fridage, men kan spredes ud over hele året. Tilsammen skal de dog svare til en arbejdsuge, hvilket har betydning, hvis du arbejder lang tid nogle dage eller arbejder om lørdagen. Du kan også vælge ikke at holde den 6. ferieuge og få udbetalt feriepengene i stedet. Vi skal dog endnu en gang understrege, at ovenstående regler kun er vejledende og kun gælder i tilfælde af overenskomst eller anden form for detaljeret aftale. Bortvisning eller afskedigelse Rigtig mange faglige sager i Danmarks Frie Fagforening handler om uberettiget afskedigelse eller bortvisning. Ofte kan det være svært at bevise, at bortvisningen/afskedigelsen er uberettiget. Derfor er det vigtigt, at du får en skriftlig begrundelse straks i forbindelse med en fyring. Begrundelsen er også vigtig af hensyn til a-kassen og muligheden for at modtage dagpenge. Hvis du bliver bortvist, skal arbejdsgiveren have særdeles gode argumenter for bortvisningen. F.eks. hvis du har taget af kassen, groft tilsidesat regler på arbejdspladsen el.lign. En bortvisning medfører, at du bliver sendt hjem med det samme uden yderligere løn fra arbejdspladsen. Men finder du bortvisningen det mindste urimelig, så tag straks kontakt til DFF, så vi kan hjælpe dig. Ved bortvisning må du ikke forlade arbejdspladsen, førend du har fået en skriftlig begrundelse. Vi har desværre set flere eksempler på, at arbejdsgiveren efterfølgende har ændret forklaring, så lønmodtageren pludselig ikke var bortvist, men at vedkommende selv havde forladt arbejdspladsen. Og det er svært at føre bevis for det modsatte. Vil arbejdsgiveren ikke give dig en skriftlig begrundelse for bortvisningen, så bliv på arbejdspladsen og tag straks kontakt til DFF. Hav af samme årsag altid DFF s telefonnummer, , med dig på arbejde. Hvis der blot er tale om en afskedigelse, vil du normalt have en opsigelsesperiode afhængig af, hvor længe du har været ansat. I denne periode får du løn og skal naturligvis arbejde for den. Mange arbejdsgivere prøver at smyge sig uden om opsigelsesperioden, så modtager du en afskedigelse, så vær sikker på, at arbejdsgiveren holder opsigelsesvarslet bestemt af overenskomsten. DFF er naturligvis behjælpelig. Uanset om bortvisningen/afskedigelsen er berettiget eller ej, skal du huske at melde dig ledig både hos a-kassen og arbejdsformidlingen første ledighedsdag. Lidt nyt i Morten-sagen DFF har fået oplyst, at der er truffet beslutning om at gennemføre en mundtlig høring ved domstolen i Strasbourg. Alternativt var sagen blevet afgjort ved de skriftlige indlæg. Høringen finder sted tidligst i oktober, så vi må væbne os med tålmodighed. Sagen startede i 1996, da Morten Sørensen blev fyret fra et job på FDB s centrallager i Viby, fordi han ikke ville være medlem af SiD. Siden har sagen været gennem Vestre Landsret og Højesteret og er nu optaget til behandling ved Menneskerettighedsdomstolen. MP

7 Faglige Fiduser Ansættelsesbeviser Beskæftigelsesministeren har arbejdet på en ny bekendtgørelse, der skal nedsætte godtgørelsen for manglende ansættelsesbeviser. Pr. 1. juli bliver dette desværre virkelighed. Fremover kan det maks. koste arbejdsgiveren kr. at lave fejl i et bevis, hvis der er tale om en førstegangsforeteelse, eller hvis det skyldes undskyldelige forhold hos arbejdsgiveren, og lønmodtageren ikke har haft nogen direkte konsekvens af manglen i beviset. Dette lyder meget uskyldigt, men erfaringen viser, at det vil blive svært at bevise, at manglen i beviset har haft indflydelse. Vi oplever mange tvister med arbejdsgivere, hvor der er opstået uenighed om det aftalte, og det er endt med påstand mod påstand, da der ikke har været et ansættelsesbevis. I disse sager har de eksisterende erstatninger på mellem kr. for mangelfyldte ansættelsesbeviser været vores eneste holdepunkt. Derfor skal der endnu en gang lyde en opfordring til at få styr på ansættelsesbeviset, hvis ikke du allerede har det. Ring til sekretariatet, hvis du er i tvivl. MS Overarbejde Uanset hvor godt og tillidsfuldt forhold du har til din chef, er det vigtigt at få dokumenteret sit overarbejde. I kunne komme på kant med hinanden, eller der kan pludselig komme en ny chef. Derfor er det ikke nok, at du selv fører dit eget lille private overarbejdsregnskab. Vi ser til stadighed eksempler på medlemmer, der bliver snydt for overarbejdsbetaling, fordi arbejdsgiveren ikke vil anerkende, at der har fundet overarbejde af sted. Og med dårlig dokumentation er det svært at gøre noget. Så derfor bringer vi endnu engang nedenstående gode råd om overarbejde. Gode råd om overarbejde Sørg for, at du kun tager overarbejde, når det er aftalt med chefen. Sørg for at få dokumenteret dit overarbejde. Få din chefs underskrift på, at du har haft overarbejde. Fører din chef regnskab med overarbejdet, så få en kopi af regnskabet mindst hver måned. Fører du selv regnskab med dit overarbejde, så få din chef til at skrive under på regnskabet mindst hver måned. MS Da det blev foreslået, at bestyrelsen skulle vises i bladet her, var der kun én, der tog det alvorligt. Fra venstre ser du formand Jørgen Mikkelsen, redaktør Morten Sørensen, 1.suppleant Yth Troldvad, Arnfred Weber, kasserer Marianne Therp, Bo Jensen, 2.suppleant Jørgen Therp og Peter Matzen. Næstformand Michael Pedersen var fraværende. En kort præsentation af bestyrelsen, som den ser ud efter landsmødet: Formand Jørgen Mikkelsen 56 år og medstifter af DFF 3. september 1983 efter en større batalje med Metal Aalborg, hvor han uberettiget blev slettet af a-kassen. Jørgen har en erhvervsmæssig fortid hos Flyvevåbenet/Grønlandsfly som helikoptertekniker og var inden fuldtidsjobbet i DFF ansat på Aalborg Universitetscenter som tekniker. Har investeret meget af sit liv og tid i DFF ikke mindst under de store konflikter, som DFF har været involveret i. Gift med Lene og bor i Hou i Nordjylland. Næstformand Michael Pedersen 52 år gammel og har været medlem i DFF siden 1988, heraf de sidste 7 år som næstformand. Michael er uddannet laborant og arbejder i dag bl.a. som vagtmand. Meldte sig ind i DFF, da han ikke ønskede at støtte politisk eller religiøst arbejde via fagforeningskontingentet. Privat er han fraskilt med to voksne børn. Kasserer Marianne Therp 55 år og et kendt ansigt blandt gamle medlemmer af foreningen. Hun kom med i et vedtægtsudvalg midt i firserne og blev herefter valgt ind i bestyrelsen, hvor hun i 1988 overtog kassererjobbet. Marianne er folkeskolelærer og har som tjenestemand ikke det store behov for den faglige sikkerhed, en fagforening giver, men støtter tanken om friheden til selv at vælge fagforening uden samtidig at yde politiske tilskud. Hun har aldrig været i tvivl om, at Danmarks Frie Fagforening er det bedste alternativ til de gamle fagforeninger. Redaktør Morten Sørensen 29 år og gymnasielærer. Morten blev medlem af DFF tilbage i 1996, da han havde et sommerferiejob på FDB s Centrallager i Århus. Han ville være medlem af en upolitisk og ikke-religiøs fagforening, og det kostede ham jobbet. Siden har DFF som bekendt ført sagen til Menneskerettighedsdomstolen. Privat er han gift og har tvillinger på to år. Bo Jensen 32 år og p.t. uden fast arbejde. Udlært i 1992 som maskinarbejder på Flådestationen Frederikshavn og har bl.a. arbejdet på Danyard og Ørskov Christensen Stålskibsværft. Flyttede i 1998 til Fredericia. Peter Matzen 42 år og bor i Hviding lidt udenfor Ribe sammen med Inge, som han har tre børn sammen med. Peter har tidligere været svinefodermester og er i dag buschauffør. Peter meldte sig ind i DFF i protest mod det etablerede system. Ifølge Peter er både LO og de kristelige ofte for svage, når det enkelte medlem bliver trådt på af en arbejdsgiver. Arnfred Weber 63 år. Efter at have været selvstændig elektroniktekniker en del år, skulle Arnfred for 7 år siden bruge en fagforening, fordi han blev lønmodtager. Han brød sig ikke om et politisk tilhørsforhold og heller ikke religiøse undertoner, så derfor var Danmarks Frie Fagforening et naturligt valg. 7

8 Postbesørget blad 9000 AB Formanden har ordet Det har været et rigtigt godt år for DFF. Medlemsmæssigt har vi haft en positiv udvikling. Det regnskab, som kassereren vil fremlægge, er det bedste, vi har haft i DFF nogensinde. Det, der har kendetegnet vort virke siden stiftelsen, er, at vi altid har måttet kæmpe mod vejrmøller. Ingen opgave har været for stor eller for lille til, at vi stod på vores ret og holdt fast i vores idealer. Idealerne har altid været store og flotte, synes vi selv. DFF, og i særdeleshed de medlemmer, der har været i centrum, har betalt en høj pris. Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Uddrag af formandsberetningen på landsmødet 2004 Men desværre værdsætter den nuværende borgerlige liberale regering ikke indsatsen. Man gad end ikke mødes med os, da vi havde brug for at tale om a-kasseproblematikken. Det syntes vi nu ellers selv, vi havde gjort os fortjent til. Men det var vi temmelig ene om at mene. Der er sandelig kommet nye tider i den borgerlige liberale lejr, når vi taler om valgfrihed på arbejdsmarkedet, skal jeg love for. Nu tør man ikke engang læse eller tale om, hvad man skrev i sine egne tidsskrifter før valget. I dag omfatter valgfrihed ikke længere arbejdsmarkedet. Set i dette lys synes jeg, vi skal glæde os over, at vi ikke har tabt pusten eller modet, og de, der ønsker at være med hos os, bliver flere og flere. Mange af de nye, der kommer til, gør det, fordi de bliver det anbefalet af vores medlemmer. De ved, hvor de har os i DFF. Her i september fejrede foreningen sin 20 års fødselsdag. Skulle vi gøre status for disse mange år, er der rigeligt med stof til at skrive en hel bog med et indhold, som ville interessere mange, og som næppe er set tidligere. Tidspunktet nu er måske ikke det rigtige; men når vi fylder 25 år, må tiden være inde, og så kan vi håbe på, at der er sket en ny, positiv udvikling i retning af frihed på arbejdsmarkedet, således at bogen får en positiv afslutning. I årets løb har vi ført mange sager for vores medlemmer, sager om manglende feriepenge, konkurs, uberettiget afskedigelse, manglende ansættelsesbeviser o.s.v. En del af disse sager har det ikke været mulig at forlige, hvorfor de gennem vores advokat, Jesper Anhøj, er på vej til en retslig prøvelse ved domstolene. På det aftalemæssige område har vi bistået mange medlemmer med ansættelsesaftaler og lønspørgsmål. Der har også være mange spørgsmål omkring konkurrenceklausuler i forbindelse med arbejdsophør; men når vi taler om større kollektive overenskomster, har vi måtte erkende, at det næsten er umuligt. Dette skyldes mestendels, at Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen stoppede Venstre og de konservatives eget forslag om at begrænse konfliktretten, så også ikke LOorganisationer kan indgå overenskomster uden at skulle risikere at blive blokeret af LO-bevægelsen. Som I har kunnet læse i vores blade, havde vi i løbet af året de første indledende forhandlinger med en større jysk virksomhed; men disse blev ikke til noget grundet den manglende foreningsfrihed. Samlet set har det været et godt år for foreningen. Den fremtidige målsætning er bedre service og fastholdelse af lave omkostninger. Enhver virksomhed ved, at lønninger ofte er de største omkostninger. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på alle administrative rutiner og gøre dem så internet-baserede, som det overhovedet er muligt. Derved får vi flere kræfter til service på det personlige plan til gavn for vores medlemmer. Jørgen Mikkelsen Jobsøgning på nettet På DFF s hjemmeside, kan du finde links til forskellige jobdatabaser. For få år siden annoncerede arbejdsgivere primært i aviserne, når de skulle have besat nogle stillinger, men i dag har internettet overtaget hovedparten af stillingsannoncerne. Der findes mange muligheder for at søge job på internettet. På de fleste jobsøgnings-hjemmesider kan man lave en agent, så man automatisk får tilsendt en jobannonce, hvis den opfylder de søgekriterier, man har opstillet. Så behøver man ikke gå på nettet hver dag og se efter; agenten gør arbejdet for dig. Mange steder kan man også indtaste sit CV i en database, så arbejdsgiveren har mulighed for at finde frem til dig. De fleste hjemmesider indeholder også gode råd til jobsøgning og gode råd om, hvordan man skal tackle jobsamtalen. Herunder adresser til nogle af de steder på nettet, hvor der kan søges job: (Arbejdsformidlingen) - (elevstillinger) (primært IT-job) (samarbejder med flere aviser) job.ofir.dk

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Terre des Hommes Danmark. CVR-nr NAVN FORMÅL

Vedtægter for foreningen. Terre des Hommes Danmark. CVR-nr NAVN FORMÅL Vedtægter for foreningen Terre des Hommes Danmark CVR-nr. 29076553 NAVN 1 Organisationen har navnet Terre des Hommes Danmark (TDH Danmark) med undertitlen Hjælp til nødstedte børn og HJÆLP til SELVHJÆLP.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere