DST - nyt. Læs bl.a. om: Forenklet inkassoproces. Unge vil i ny mesterlære. Ny type annoncefusk breder sig. Kommunerne er dårlige betalere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DST - nyt. Læs bl.a. om: Forenklet inkassoproces. Unge vil i ny mesterlære. Ny type annoncefusk breder sig. Kommunerne er dårlige betalere"

Transkript

1 DST - nyt November 2008 Læs bl.a. om: Forenklet inkassoproces Unge vil i ny mesterlære Ny type annoncefusk breder sig Kommunerne er dårlige betalere Små virksomheder skal samarbejde om kommunale opgaver

2 Nye Medlemmer Ipsen Byg & Montage Sognevej Randers NV Holluf Pile Tømrerforretning ApS Stationsvej Odense S Westbyg Tømrer & Snedker Store Grandløse Holbæk Hyldgaard Løkken ApS Åsendrupvej Løkken Flemming Wulff ApS Tømmerupvej Dragør AS Tømrer og Snedkerforretning A/S Industrivej Juelsminde Østerlars Savværk v/hans-henrik Kofoed Stausdalvej Gudhjem Snedker og Tømrerfirma Kim Bengtsson ApS Rengevej 11, Renge 4660 Store Heddinge Tømrerfirmaet Mads Lauridsen ApS Bavnehøjvej Horsens Tømreren v/flemming Jørgensen Overgårdsvej 8 B 8410 Rønde BTS Holding ApS Gyvelvej Sørvad Byggeriets Nøgletal Byggeomkostningsindeks for boligbyggeri (2003=100) Fremskrevne indekstal Byggeomkostningsindeks i alt 119,1 119,3 119,5 119,8 120,2 120,5 120,8 121,2 121,5 121,8 122,2 122,5 Jord og betonarbejde 116,1 116,7 117,3 118,0 118,6 119,3 120,0 120,7 121,3 122,0 122,7 123,4 Undergrund 115,6 116,2 116,7 117,2 117,7 118,2 118,7 119,2 119,7 120,2 120,7 121,3 Betonelementarbejde 122,6 123,6 124,6 125,3 126,0 126,7 127,4 128,1 128,8 129,6 130,3 131,0 Murerarbejde 118,4 118,6 118,7 119,1 119,6 120,0 120,4 120,9 121,3 121,8 122,2 122,6 Tømrerarbejde 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 Snedkerarbejde 112,0 112,3 112,5 112,7 112,8 113,0 113,2 113,3 113,5 113,7 113,8 114,0 Malerarbejde 113,1 113,5 113,8 114,3 114,9 115,4 115,9 116,5 117,0 117,6 118,1 118,7 VVS-arbejde 126,3 126,2 126,2 126,6 126,9 127,3 127,7 128,0 128,4 128,8 129,2 129,5 VVS-anlæg 120,1 120,5 120,8 121,5 122,2 122,9 123,6 124,3 125,0 125,8 126,5 127,2 El-arbejde 118,1 118,2 118,2 118,2 118,3 118,3 118,3 118,4 118,4 118,4 118,5 118,5 El- og mekaniske anlæg 121,0 121,2 121,3 121,9 122,6 123,2 123,8 124,5 125,1 125,8 126,4 127,1 Bygningsinventar 108,1 108,2 108,4 108,4 108,5 108,5 108,5 108,6 108,6 108,6 108,7 108,7 Tunge betonelementer 126,2 126,3 126,3 125,4 124,5 123,6 122,7 121,8 121,0 120,1 119,2 118,4 Kilde: Danmarks Statistik og Håndværksrådet DST-nyt udgives af: Danske Snedker- og Tømrermestre, Islands Brygge, 2300 København S, Udgivelse: 4-5 gange årligt, Oplag: Tryk: Kailow Tryk - Layout og produktion: Katja Petersen, Håndværksrådet, Annoncering: Kontakt Erik Møbius, Ansvarshavende redaktør: Erik Møbius, Foto forsiden: istockphoto 2 DST-nyt

3 kort og godt Ferielukning mellem jul og nytår Konkursrekord! Varsling Husk at I skal varsle ferie/julelukning som restferie senest en måned før ferien påbegyndes. Varslet skal gives skriftligt enten som et personalecirkulære, eller direkte til hver enkelt ansat. Ved ansættelse af nye medarbejdere, skal disse orienteres i forbindelse med ansættelsen. Det er virksomhedens pligt at hensætte tilstrækkeligt af medarbejderens restferie til julelukning. Hvis virksomheden ikke har gjort dette, skal virksomheden betale medarbejderen løn for de tabte arbejdsdage under en kollektiv ferielukning. Hvis medarbejderen i tidligere ansættelser har brugt al sin restferie, skal der ikke betales erstatning for de tabte arbejdsdage. Arbejdsdage Juleaftensdag d. 24. december og nytårsaftensdag d. 31. december er normale arbejdsdage. Medarbejderne skal altså bruge en eller 2 feriedage, hvis der holdes fri disse dage. Søgnehelligdage 1. og 2. juledag, d. 25. og 26. december, samt nytårsdag d. 1. januar er søgnehelligdage. Betaling i henhold til Bygningsoverenskomsten Betaling for søgnehelligdage for voksne medarbejdere udgør kr. 850,00 pr. dag og for ungarbejdere kr. 400,00 Betaling i henhold til Industri- og Værkstedsoverenskomsten Betaling for søgnehelligdage for voksne medarbejdere udgør kr. 800,00 pr. dag, og for ungarbejdere kr. 400,00. September måned har slået alle rekorder i konkursstatistikkerne. 336 konkurser er det blevet til, og det er det højeste antal konkurser på en måned siden 1994, og samtidig er det en stigning på mere end 93 procent i forhold til september Byggeanlægsbranchen er hårdt ramt med 62 konkurser i september 2008 mod blot 25 konkurser i september 2007, altså en stigning på 148 procent. Geografisk er de mange konkurser jævnt fordelt over hele danmarkskortet, hvor kun Bornholm holder status quo. DST peger på to hovedårsager til, at byggevirksomheder går konkurs. Den ene hovedårsag er, at de virksomheder, der er startet op under de sidste års højkonjunkturer ikke har nået at få ordentligt, fodfæste på deres markeder. Den anden hovedårsag til at ellers sunde virksomheder bliver trukket ned er, at byggeprojekter bukker under, og underleverandørerne dermed ikke kan få deres penge. Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår Sekretariatet er lukket fra og med den 24. december 2008 til og med fredag den 2. januar Vi ønsker alle vore medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt og produktivt nytår. Uanset hvilken overenskomst, der arbejdes under, trækkes betaling for søgnehelligdage fra medarbejderens SH-konto. Lærlinge og funktionærlignende ansatte modtager fuld løn på disse dage. Husk at søgnehelligdagsforskuddet for nytårsdag 2009 trækkes fra kontoen for året Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf Skat af julegaver? Beløbsgrænsen for beskatning af julegaver fra arbejdsgivere til medarbejderen er blevet hævet fra kr. 500,00 til kr. 700,00 gældende fra og med julen En arbejdsgiver kan således skattefrit forære sine medarbejdere julegaver til en værdi af højst kr. 700,00. Hvis gaven består af kontanter eller gavekort skal medarbejderen dog beskattes af det fulde beløb. DST-nyt 3

4 inkasso Af Anne Bisgaard, juridisk/faglig konsulent, Danske Snedkerog Tømrermestre Forenklet inkassoproces Vi har fået flere henvendelser fra medlemsvirksomheder, der har svært ved at inddrive udestående fordringer. Især ved mindre fordringer, overvejer mange hvorvidt det overhovedet kan betale sig at forsøge at inddrive fordringen, eller om det blot vil være at kaste gode penge efter dårlige. I disse overvejelser bør man inddrage muligheden for at inddrive fordringen via forenklet inkasso. Kort fortalt går den forenklede inkassoproces ud på, at kreditor udfylder og indsender et betalingspåkrav til fogedretten, der starter sagen op og forkynder betalingspåkravet for debitor. Man springer så at sige byretten over, og går direkte til fogedretten, i forsøget på at inddrive gælden. Krav for at anvende den forenklede inkassoproces Visse betingelser skal være opfyldt, før den forenklede inkassoproces kan anvendes. Først og fremmest må kravet være på op til kr ,00 eksklusiv renter og omkostninger. For det andet skal kravet have en økonomisk værdi. For det tredje skal skyldner have været rykket for betaling og have fået en betalingsfrist på 10 dage efter fremsendes af rykkerskrivelsen. For det fjerde skal kravet være ubestridt, det vil sige at skyldner ikke må have gjort indsigelser over kravet. Fremgangsmåden Den forenklede inkassoproces startes op ved, at kreditor udfylder en særlig betalingspåkravsblanket. Denne findes på www. domstol.dk. Betalingspåkravet skal indsendes i original og to kopier til fogedretten i den retskreds, hvor skyldner har bopæl. Hvis skyldner er en virksomhed, skal betalingspåkravet indsendes til den retskreds, hvorfra virksomheden drives. Der skal ikke medsendes bilag. Samtidig med indsendelsen af betalingspåkravet indbetales grundafgift til retten pt. på kr. 400,00 Da betalingspåkravet danner grundlag for fogedrettens vurdering af kravet og den videre sagsbehandling, må man være omhyggelig med udfyldningen af dette. Når betalingspåkravet er indsendt til fogedretten, kontrollerer fogedretten dette og beslutter om det kan godkendes. Hvis betalingspåkravet kan godkendes, forkyndes det for skyldner, der herefter har 14 dage til at gøre skriftlige indsigelser. Hvis debitor ikke gør indsigelser mod kravet, bliver betalingspåkravet påtegnet. Den videre behandling afhænger af, hvad kreditor har valgt ved udfyldelse af betalingspåkravet. Hvis kreditor har valgt, at fogedretten automatisk skal iværksætte udlæg, vil der, når påtegningen er afgivet, blive indkaldt til et møde i fogedretten, hvorefter der kan iværksættes udlæg. Dette koster en tillægsafgift pt. på kr. 300,00. Hvis kreditor har valgt, at fogedretten ikke skal iværksætte udlæg, vil fogedretten lave en påtegning om, at betalingspåkravet har virkning som en dom og afslutte sagen. Herefter kan betalingspåkravet senere indleveres til fogedretten, hvis kreditor ønsker at iværksætte udlæg. Gør skyldner ikke indsigelser, kan betalingspåkravet altså få virkning som dom og tjene til grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Hvis skyldner gør indsigelser mod kravet, kan fogedretten ikke behandle sagen. Kreditor skal ved udfyldelse af betalingspåkravet vælge hvorvidt fogedretten automatisk skal sende kravet til civilretlig behandling. Hvis kreditor ikke har ønsket dette, vil fogedretten afslutte sagen, hvis skyldner kommer med indsigelser. Hvis kreditor derimod har valgt, at kravet skal overgå til civilretlig behandling, såfremt skyldner kommer med indsigelser, vil betalingspåkravet få virkning som en almindelig stævning. Der skal derfor udarbejdes og indleveres processkrifter og afsluttes med en domsforhandling. I disse tilfælde bør man lade en advokat føre sagen. Hvis kreditor vælger, at kravet skal overgå til civilretlig behandling, koster dette en tillægsafgift pt. på kr. 100,00. Den forenklede inkassoproces kan for fordringer, der er på under kr ,00, og hvor skyldner ikke forventes at gøre indsigelser, betyde en væsentlig besparelse i forsøget på at inddrive fordringen. Endvidere er behandlingstiden betydeligt kortere, da kravet ikke først skal behandles i byretten, hvorefter det sendes i fogedretten for tvangsfuldbyrdelse. Den forenklede inkassoproces er derfor værd at tage med i overvejelserne om, hvorvidt man skal forsøge at inddrive en udestående fordring, og kan måske helt erstatte den almindelige inkassoproces ved mindre fordringer. 4 DST-nyt

5 satser AES-bidragssatser for 2009 Arbejdsskadeforsikring for erhvervssygdomme, dvs. AES-bidragssatserne, er nu blevet fastsat for Tallene viser en gennemsnitlig stigning på 4,4 %. Dette er noget mindre end den forventede stigning på ca. 10 % som følge af pay-asyou-go princippet. Pay-as-you-go-princippet Fra 2008 beregnes AES-bidragene efter pay-as-you-go-princippet. Det betyder, at bidragssatserne beregnes på baggrund af de faktiske, årlige erstatningsudbetalinger. Nye Branchekoder Opkrævningerne for 2009 sker på baggrund af de nye DB07 branchekoder, som Danmarks Statistik har tildelt virksomhederne på Ændringerne betyder, at brancheundergrupperne kan have fået en anden betegnelse. Dette skulle ikke have en reel betydning for bidragssatsernes størrelse, idet virksomheden fortsat er at finde i samme hovedbranchegruppe som i 2008, hvor opkrævningen blev foretaget Bidragssatserne på baggrund af DB03 branhcekoderne. Belønningsordning endnu ikke fastlagt Det er blevet besluttet, at der skal indføres en belønningsordning. Denne skal give den enkelte virksomhed rabat på AES-bidraget for belønningsværdige aktiviteter. Det er dog fortsat uvist, hvornår belønningsordningen kan etableres og træde i kraft. Branchekode Hoved-/undergruppe Bidragssats Industri Kr. 634,00 41 Bygge og anlæg Øvrige Kr. 684,00 Kære tømrermester: du behøver ikke at sætte alt på et bræt... - det vil vi gerne gøre for dig! Vi hører tit fra tømrermestre, der ikke lige kan overskue at tage en elev. Ikke fordi, der ikke er noget for eleven at lave, eller fordi mesteren ikke vil udvise samfundssind. Men simpelthen fordi mesteren har bedre ting at bruge tiden på end bøvl og papirarbejde, og fordi det kan være svært at se to år ud i fremtiden, når behovet for arbejdskraft skal gøres op. I virkeligheden er det ikke særlig kompliceret. Vi har lige nu et par håndfulde dygtige elever, der er klar til at tage en elevplads hos dygtige tømrermestre. Hvis din virksomhed har interesse i en af dem, så kontakt Selandia CEU. Så tager vi os af alt det praktiske og alt papirarbejdet. Vi hjælper med at få udfyldt skemaerne og overholdt reglerne. Og hvis konjunkturerne ser for usikre ud til, at virksomheden har mod på at binde an med en elev i de næste fire år, så kan virksomheden indgå en kort uddannelsesaftale, der bare skal dække mindst ét skoleophold og ét praktikforløb. Læs mere om de korte uddannelsesaftaler og alt det andet, Selandia-CEU kan hjælpe dig og din kommende elev med på DST-nyt 5

6 lærlinge Af Frederik Faurby, kommunikationschef, håndværksrådet Unge vil i ny mesterlære Der er 97 % flere aftaler om ny mesterlære i år end sidste år - mens antallet af almindelige aftaler falder Den såkaldte ny mesterlære buldrer frem, mens antallet af almindelige lærlingeaftaler falder. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser en kæmpe efterspørgsel efter ordningen ny mesterlære, som Håndværksrådet var hovedkraften bag. Mens der indgås stadig færre almindelige lærlingeaftaler, stiger antallet af indgåede aftaler om ny mesterlære eksplosivt i løbet af I perioden januar til august i år er der indgået 6 % færre aftaler sammenlignet med samme periode Samtidig går ny mesterlære frem med 47 % flere aftaler! sin værdi som alternativ til traditionelle erhvervsuddannelser, der begynder med et længere skoleforløb. Det siger uddannelsespolitisk konsulent Heike Hoffmann fra Håndværksrådet. Undervisningsministeriets tal viser, at der er 97 % flere aftaler om ny mesterlære i gang i 2008 i forhold til året før. Lang vej til uddannelsesmål Regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er stadig langt fra at blive indfriet. Men Håndværksrådet glæder sig over, at tilbuddet til praktisk orienterede unge er en så stor succes. anledning til at overveje, om man i højere grad skal tage praktiske løsninger i brug i arbejdet med at få 95 % af en ungdomsårgang igennem en ungdomsuddannelse,, siger Heike Hoffmann. Vil du vide mere om ny mesterlære eller Håndværksrådets uddannelsespolitiske arbejde generelt, er du velkommen til at kontakte uddannelsespolitisk medarbejder Heike Hoffmann på tlf eller tlf Mange unge ønsker en solid håndværksuddannelse. Men det generelle elevtal falder, så vi må være bevidste om, at mange unge også ønsker en pause fra skolebænken. Her viser Ny Mesterlære Det er meget positivt at se, at virksomhederne, erhvervsskolerne og de unge har taget så godt imod ny mesterlære, at vi måned efter måned kan konstatere flotte vækstrater. Det kan sagtens give Fakta Håndværksrådet står bag ny mesterlære, som er skruet sammen til de unge mennesker, der har lyst til en praktisk orienteret uddannelse. Der er ikke tale om en uddannelse på et lavere niveau end de almindelige erhvervsuddannelser. Forskellen er blot, at eleverne starter med en længere periode ude i virksomheden og ikke gennemfører et grundforløb på skolen, før de begynder hos en mester. 6 DST-nyt

7 Af Jeppe Rosenmejer, seniorjurist, håndværksrådet annoncehaj Ny type annoncefusk breder sig Dansk Domæne Registrering ApS og andre lignende firmaer tilbyder virksomheder at købe domæner for en pris der er 10 eller 15 gange højere end markedsprisen. Overpris for et domænenavn er ganske vist ikke ulovligt, men det er fremgangsmåden for salget. Sælger ringer virksomheden op og oplyser med faresignal i stemmen, at virksomheden skal være opmærksom på, at sælgeren er blevet kontaktet af en anden kunde der ønsker, at købe domænenavne som virksomhedens, blot med.com og.eu til sidst i stedet for.dk. Skaber panik for at kunne sælge Hvis virksomheden ikke med det samme panikker over, at en konkurrerende virksomhed er ved at opkøbe deres domænenavn, så hjælper sælgeren gerne med til, at skabe den ønskede panik. Her kan virksomheden blive oplyst om, at man jo ikke ved om den konkurrerende virksomhed kan finde på at bruge domænenavnet til en pornohjemmeside eller noget endnu værre. Men dette kan dog forhindres, hvis virksomheden skynder sig, at købe en række domæner i firmaets navn hos Dansk Domæne Registrering ApS til en pris af 1800 kr. pr. domæneregistrering, plus 200 kr. årligt. Kort sagt, Dansk Domæne Registrering ApS lever af at fuske og få erhvervsdrivende til at købe domænenavne under falske forudsætninger. Dansk Domæne Registrering ApS sælger helt ligegyldige web-adresser, uden at der står en anden konkurrerende virksomhed, som vil købe domænenavnet. Reelt set undersøger domænefirmaerne ikke, hvem der køber hvilke domænenavne. Problemfrit at takke nej til tilbuddet Håndværksrådet har modtaget adskillige henvendelser om Dansk Domæne Registrering ApS og firmaets salgsmetoder og kan kun advare mod at indgå aftaler med firmaet. I de tilfælde, hvor kunden ikke er hoppet på Dansk Domæne Registrering ApS salgsvogn og købt domænenavnet, har det vist sig, at der ikke var noget bag Dansk Domæne Registrering ApS advarsler og domænenavnene er ikke blevet købt af fjendtlige konkurrenter. Få gode råd og hjælp på Hajnettet På Håndværksrådets hjemmeside www. hajnettet.dk kan man finde oplysninger om hajernes fremgangsmetoder og gode råd til, hvordan man undgår en annoncehaj. Virksomhederne kan undgå annoncehajerne, hvis de tager deres forholdsregler og følger de gode råd, der er oplyst på hjemmesiden. Der er også god hjælp at hente, hvis en virksomhed allerede er blevet bidt af hajen. På Hajnettet er der oprettet et debatforum, hvor virksomhederne kan dele erfaringer og hjælpe hinanden indbyrdes. Har virksomheden brug for yderligere juridisk hjælp til at komme ud af annoncehajens gab, har Håndværksrådet en hotline, der er åben alle hverdage fra kl , telefon Hajnettet er flittigt brugt og har hjulpet mange virksomheder ud af gabet på annoncehajen. Vi hjælper gerne! Høvlearbejde, standard lister og spec.profiler, CNC fræse og boreopgaver, af enhver art udføres. Overfladebehandling bejdsning oliering og UV-lakering. Inventar-reoler og stande til butikker og varehuse. Trækomponenter i massivtræ limtræ eller plade. Limtræ bundplader trappetrin vanger og bordplader. Saga Møbler Hjørring A/S Mads Clausensvej 15 - DK-9800 Hjørring Telefon: Fax: Mobil: Mail: DST-nyt 7

8 virk.dk Boom i brug af offentlig virksomhedsportal Langt flere virksomheder end tidligere bruger nu virksomhedsportalen Virk.dk, der er et stærkt våben mod danske virksomheders administrative byrder. Skal du have udbetalt refusion fra kommunen i forbindelse med en medarbejders sygdom? Eller skal du sende en faktura til kommunen? Den letteste og hurtigste måde at klare disse opgaver er nu digital. Stadig flere virksomheder bruger mulighederne for elektronisk kontakt til det offentlige via virksomhedsportalen Virk.dk. Hver uge tilmelder 300 nye virksomheder sig portalen, som Håndværksrådet bakker stærkt op om, fortæller vicedirektør Ane Buch fra Håndværksrådet. Vi har tydeligvis ramt et voksende behov hos virksomhederne. Antallet af indberetninger, der kommer ind via virk.dk, er ligefrem blevet fordoblet på bare et enkelt år. For enhver internetside må det siges at være lidt af en bedrift, siger hun. Fakturablanket hitter Den største succes på virk.dk lige nu er fakturablanketten, hvor man forventer at runde fakturaer alene i september Det er et imponerende tal - specielt i betragtning af, at fakturablanketten er et relativ nyt tilbud på virk.dk. Succesen skyldes bl.a., at blanketten er nem at bruge, og at fakturaen når frem til virksomhedens kunde meget hurtigere, end hvis virksomheden brugte et læs-ind bureau. og mellemstore virksomheder i Virk.dk s bestyrelse. Når virksomhederne en gang har fundet ud af, hvor let det er at sende en faktura via virk.dk, vender de tilbage og bruger ikke bare fakturablanketten, men også de andre muligheder på virk.dk, fortsætter hun. Bekæmper byrder De mange myndigheder, der kræver indberetninger fra virksomheder, har alle lavet helt konkrete handlingsplaner, for hvornår deres blanketter kan findes på virk.dk. Går alt efter planen, vil mere end 90 % af alle virksomhedsrettede blanketter kunne findes på virk.dk ved årsskiftet. Det er et stort fremskridt i arbejdet for at mindske virksomhedernes administrative byrder, når alle indberetninger kan foregå digitalt, siger Ane Buch. Fakta om Virk.dk Virk.dk er en offentlig portal, der giver virksomheder adgang til at indberette til myndigheder på eet sted. På Virk.dk finder du indberetninger til det offentlige, information fra myndigheder, samt andre erhvervsrelevante oplysinger. Virksomheder kan bestille en digital signatur og med den logge ind via Mit Virk.dk. Håndværksrådets vicedirektør Ane Buch sidder i Virk.dk s bestyrelse. Portalen giver adgang til forskellige indberetninger. Virk.dk er lige så stillet gået hen og blevet en succes for virksomhederne. Det er ikke længere blæst om virk.dk i pressen; tværtimod triller indberetningerne ind i et stadig hastigere tempo, og den ene succes med digital indberetning trækker den anden med sig, siger Ane Buch, der repræsenterer Danmarks små 8 DST-nyt

9 Af Frederik Faurby, kommunikationschef, håndværksrådet kommuner Kommuner er dårlige betalere Virksomheder og private får på hattepulden, hvis de betaler det offentlige for sent, men kommunerne tager anderledes let på regninger og refusioner til virksomheder. Det viser Håndværksrådets undersøgelse af kommunernes betalingsvaner. Flertallet af danske kommuner er for langsomme til at betale deres gæld til virksomhederne. Både regninger fra private leverandører og refusioner af fx sygedagpenge får lov at ligge alt for længe i de kommunale brevbakker. Det konkluderer en landsdækkende undersøgelse fra Håndværksrådet med svar fra virksomheder. Rettidig omhu er ikke noget hit i kommunerne. Og meget tyder på, at jo større en kommune er, desto sværere har den ved at huske at betale regninger og refusioner til virksomhederne rettidigt. Det siger erhvervspolitisk konsulent Thea Gade-Rasmussen fra Håndværksrådet, der står bag undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at kun 16 procent af virksomhederne oplever, at kommunerne altid betaler rettidigt, mens over halvdelen er vant til overskridelser på en måned eller længere. Sur smiley til Århus Mens især fem kommuner på Københavns Vestegn er eksemplarisk dygtige til at betale både regninger og refusioner til tiden, inkasserer Smilets By en sur smiley fra de små og mellemstore virksomheder i undersøgelsen. Århus Kommune indtager en sidsteplads i den samlede opgørelse med karakteren 2,70 - gennemsnittet for hele landet ligger på 3,62. Århus ligger helt i bund, men mange andre danske kommuner er dårlige betalere. Er det en bevidst erhvervspolitisk prioritering? Eller er det et bureaukratisk embedsembedsværk, der trækker betalingerne i langdrag? Det må vi have frem i lyset, siger Thea Gade-Rasmussen. Formanden for Aarhus Haandværkerforening, Søren Dyhr, har siden foråret været i tæt dialog med kommunen om problemet. Han peger over for Jyllands Posten på, at Århus på det sidste er blevet meget bedre til at betale til tiden. Det ser ud til, at Århus kommune stort set betaler til tiden nu, og det er positivt. Men vi følger det nøje. Det er et vigtigt spørgsmål for os, siger Søren Dyhr til avisen. Skader likviditeten Dårlige betalere er især et problem for små og mellemstore virksomheder, der generelt er meget følsomme økonomisk. Den nuværende finanskrise gør ikke situationen bedre, så det er ærgerligt, at kommunerne forstærker krisens skadevirkninger, understreger Thea Gade- Rasmussen: Håndværksrådet har i årevis presset på, for at få kommunerne til at overholde betalingsfristerne. Hver gang lover kommunerne bod og bedring. Derfor er det temmelig overraskende, at kommunerne stadig generelt ikke udviser større betalingsvillighed. Det skader virksomhederne yderligere i en finansielt presset periode, siger hun. DST-nyt 9

10 udbud Af Martin Kalkerup, kommunikationsmedarbejder, håndværksrådet Små virksomheder skal samarbejde om kommunale opgaver Kommunesammenlægningerne kan blive en dyr fornøjelse for små og mellemstore virksomheder. Samarbejde er nøglen til virksomheder, der vil levere til det offentlige. Hvis små håndværksvirksomheder fortsat ønsker at byde på offentlige opgaver, kan de gøre sig selv en stor tjeneste: Lære at samarbejde! Sådan er beskeden fra økonom Mads Engberg, der er Håndværksrådets udliciteringsekspert. Ganske som frygtet før kommunesammenlægningerne ser vi nu, at kommunerne er blevet tilbageholdende med at handle med små og mellemstore håndværksmestre. De køber oftere ind efter mottoet Stort er godt, og det rammer rigtig mange små byggevirksomheder lige nu, siger han. Kommunesammenlægningen indebærer den oplagte risiko, at offentlige indkøbskontrakter kommer til at omfatte betydeligt større leverancer end hidtil. Dermed bliver det sværere for små og mellemstore virksomheder (SMV er) at løfte sådanne opgaver. Det kan fx dreje sig om opgaver med vedligeholdelse og reparation af offentlige bygninger eller anlægsopgaver og hele vejen til levering af mad til plejehjem, hjemmepleje eller rengøring. Gør det let for kommunen! Kommunalreformen har gjort det lidt sværere at komme ind i varmen for rigtig mange håndværksmestre. Det er simpelthen lettere for kommunens embedsmænd at handle med en enkelt leverandør. Hvis små virksomheder sammen kan tilbyde samme nemme løsning som storentreprenøren, er de rigtig, rigtig godt stillet, understreger Mads Engberg. Derfor er små håndværkere er nødt til at blive endnu skarpere til at samarbejde med andre faggrupper, så de sammen kan levere et tilbud. Mere viden om virksomhedssamarbejder Hvis mindre virksomheder slår sig sammen, kan de i fællesskab byde på større opgaver, end den enkelte selv formår. Samarbejde styrker virksomhedernes konkurrenceevne og kan samtidig være med til at udvikle de enkelte virksomheder. Der er flere indlysende fordele ved at samarbejde, men ofte er andre håndværksmestre jo både konkurrenter og kolleger. Og så er det langt fra nogen let sag at indlede et samarbejde. Derfor har vi udviklet enkle værktøjer, som håndværksvirksomhederne kan støtte sig til, siger Mads Engberg. Værktøj til samarbejder Håndværksrådet har udgivet 3 pjecer om samarbejde mellem virksomheder: I pjecen Sådan har vi gjort fortæller 6 virksomheder om deres erfaringer fra 6 forskelligesamarbejder. Pjecen Sådan kommer du selv i gang beskriver de fordele, der er ved at samarbejde, og de emner, man bør overveje, når man skal tage stilling til, om man vil indgå i et samarbejde med andre. Pjecen Samarbejdsaftalen kigger 10 DST-nyt

11 udbud på temaer og spørgsmål, man som minimum bør tage stilling til ved indgåelse af en samarbejdsaftale. Du finder de tre pjecer på Håndværksrådets hjemmeside ved at gå på forsiden at gå ind Publikationer/værktøjer/links herefter finder du Samarbejde mellem virksomheder under Ledelsesværktøjer. Du kan også ringe til Helle Glass på tlf og få tilsendt pjecerne. ses på Håndværksrådets hjemmeside Møder med kommuner Håndværksrådet afholder møder i landets mange lokale Håndværker- og industriforeninger med kommunernes folk. Det sker for at gøre opmærksom på de fordele, der kan være ved at udbyde kontrakter af et sådant omfang, at SMV er kan være med. 1-1½ mio. kr. til 7,5 mio. kr. Det vil mindske kommunernes tilskyndelse til at centralisere deres indkøb af varer, der ligeså godt eller bedre kunne leveres af mindre virksomheder. Håndværksrådet arbejder samtidig for at få det offentlige til at tilrettelægge udbud, så det bliver lettere for SMV er at få kontrakter med den offentlige sektor. 13 gode råd Håndværksrådet udarbejdede for et par år siden pjecen 13 gode råd til kommunerne. Ideen var at gøre kommunerne opmærksomme fordele ved at give lokale håndværkere rimelig mulighed for at arbejde for kommunerne. Rådene kan Højere tærskelværdier mindre bøvl På EU-plan arbejder Håndværksrådet for at få at hævet tærskelværdierne for det offentliges pligt til at udbyde indkøb af varer og tjenesteydelser efter EU-reglerne. Vi vil hæve tærskelen fra de nuværende Ny og forbedret Dynamic Endnu bedre ydeevne ved høj belastning Endnu bedre benzinøkonomi en anelse Qvikkere DST-nyt 11

12 jura Af Advokat (H) Jes A. Rosenvinge, LETT Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København. SAGKYNDIGE BESLUTNINGER Hvis en entreprenør har stillet sikkerhed for opfyldelse af sine arbejdsforpligtelser over for bygherren ved et byggeri, eller hvis bygherren har stillet garanti for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren, skal der i naturlig konsekvens heraf være adgang til at få efterprøvet krav om udbetaling i henhold til disse sikkerheder. Til brug herfor er der i AB indføjet en bestemmelse om, at Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed på en parts begæring kan udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning. Denne artikel giver et indblik i de sager om sagkyndige beslutninger, der verserer ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Sikkerhedsstillelse Særligt i entrepriseaftaler af en vis størrelse kan der være et behov for at parterne, både entreprenøren og bygherren, sikrer sig, at modparten kan opfylde sine forpligtelser. Bygherren har krav på et fuldt færdigt byggeri og kan først ved aflevering få sikkerhed for, at det færdige resultat er præsteret af entreprenøren, og omvendt har entreprenøren i forbindelse med en byggesag et naturligt ønske om, at bygherren kan betale og løbende betaler for arbejdets udførelse. Derfor er det i AB 92 6 anført, at entreprenøren som udgangspunkt skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren, ligesom det af 7 fremgår, at bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren dog kun hvis entreprenøren kræver det. Med henblik på at sikre entreprenørens retsstilling anfører Dansk Byggeri`s standardforbehold af maj 2008 da også, at det forudsættes, at bygherren bortset fra offentlige bygherrer stiller sikkerhed i overensstemmelse med AB 92 7 senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. De omhandlede sikkerheder stilles normalt i form af bankgarantier, som udarbejdes på bankernes og/eller kautionsforsikringsselskabernes standardblanketter. Udbetaling på en garanti og 10-dages fristen Hvis eksempelvis bygherren misligholder sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren og holder betalinger tilbage, som entreprenøren ikke er enig i, kan entreprenøren bede om udbetaling på den af bygherren stillede garanti. Dette skal i så fald ske ved, at entreprenøren skriftligt meddeler såvel bygherren som garantistiller, dvs. banken, at der ønskes udbetaling på garantien, og med hvilket beløb. Det fremgår direkte af reglerne i AB 92 (samme regler gælder i totalentreprise i henhold til ABT 93), at en sådan udbetalingsbegæring skal imødekommes uden videre, medmindre bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om sagkyndig beslutning (reglerne gælder tilsvarende i de situationer, hvor det er bygherren, der har fremsat trækanmodning på entreprenørens garanti). Reglerne om udbetaling er klare og 10- dages fristen ufravigelig. Der er maksimalt 10 arbejdsdage til at afbryde et sådant garantitræk, og overholdes denne frist ikke, skal trækanmodningen imødekommes, da de omhandlede garantier har karakter af anfordringsgarantier. Sagkyndig beslutning I de tilfælde, hvor der rettidigt indleveres begæring til Voldgiftsnævnet om sagkyndig beslutning i henhold til AB 92 46, udmelder Voldgiftsnævnet en såkaldt sagkyndig, der skal afgøre spørgsmålet om, hvorvidt trækbegæringen er berettiget eller ikke. Det er vigtigt at huske på, at der ikke er tale om en voldgiftssag, og at den sagkyndige blot udpeges af Voldgiftsnævnet. Sagen behandles derfor heller ikke af Voldgiftsnævnet, men af den sagkyndige selv. Den udmeldte sagkyndige kan være en fagdommer, f.eks. en arkitekt, men det kan også være en juridisk dommer, ofte en landsdommer. Der kan også udmeldes flere sagkyndige. De sagkyndige er som regel også skønsmænd og fagdommere/juridiske dommere i de almindelige voldgiftssager, så erfaringen og kompetencen er normalt til stede. En begæring om sagkyndig beslutning, der skal forhindre træk på en garanti, vil naturligvis indeholde en påstand om, at eksempelvis entreprenørens trækanmodning på bygherrens garanti er uberettiget og skal afvises. Denne begæring får entreprenøren lejlighed til at kommentere på, således at der fastsættes en kort frist til at afgive et indlæg normalvis en til to uger. Der kan også indrømmes parterne adgang til at fremkomme med yderligere indlæg inden en yderligere kort frist. Herefter skal den sagkyndige hurtigst muligt, og inden 15 arbejdsdage, træffe afgørelse om, i hvilket omfang udbetalingskravet er begrundet og berettiget. Ofte vil en sag om sagkyndig beslutning involvere en besigtigelse af det 12 DST-nyt

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1075-1. kvartal 2009 111. ÅRGANG Bestyrelsen informerer Nu er alle forhåbentlig godt i gang med 2009.

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 3 / 2013 For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år 3 INDHOLD For få tandlæger

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Dom om varmeregnskab: Lejer fik 64.000 kr. retur Grådighed eller naivitet? En udlejer blev straffet for at

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere