DST - nyt. Læs bl.a. om: Forenklet inkassoproces. Unge vil i ny mesterlære. Ny type annoncefusk breder sig. Kommunerne er dårlige betalere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DST - nyt. Læs bl.a. om: Forenklet inkassoproces. Unge vil i ny mesterlære. Ny type annoncefusk breder sig. Kommunerne er dårlige betalere"

Transkript

1 DST - nyt November 2008 Læs bl.a. om: Forenklet inkassoproces Unge vil i ny mesterlære Ny type annoncefusk breder sig Kommunerne er dårlige betalere Små virksomheder skal samarbejde om kommunale opgaver

2 Nye Medlemmer Ipsen Byg & Montage Sognevej Randers NV Holluf Pile Tømrerforretning ApS Stationsvej Odense S Westbyg Tømrer & Snedker Store Grandløse Holbæk Hyldgaard Løkken ApS Åsendrupvej Løkken Flemming Wulff ApS Tømmerupvej Dragør AS Tømrer og Snedkerforretning A/S Industrivej Juelsminde Østerlars Savværk v/hans-henrik Kofoed Stausdalvej Gudhjem Snedker og Tømrerfirma Kim Bengtsson ApS Rengevej 11, Renge 4660 Store Heddinge Tømrerfirmaet Mads Lauridsen ApS Bavnehøjvej Horsens Tømreren v/flemming Jørgensen Overgårdsvej 8 B 8410 Rønde BTS Holding ApS Gyvelvej Sørvad Byggeriets Nøgletal Byggeomkostningsindeks for boligbyggeri (2003=100) Fremskrevne indekstal Byggeomkostningsindeks i alt 119,1 119,3 119,5 119,8 120,2 120,5 120,8 121,2 121,5 121,8 122,2 122,5 Jord og betonarbejde 116,1 116,7 117,3 118,0 118,6 119,3 120,0 120,7 121,3 122,0 122,7 123,4 Undergrund 115,6 116,2 116,7 117,2 117,7 118,2 118,7 119,2 119,7 120,2 120,7 121,3 Betonelementarbejde 122,6 123,6 124,6 125,3 126,0 126,7 127,4 128,1 128,8 129,6 130,3 131,0 Murerarbejde 118,4 118,6 118,7 119,1 119,6 120,0 120,4 120,9 121,3 121,8 122,2 122,6 Tømrerarbejde 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 Snedkerarbejde 112,0 112,3 112,5 112,7 112,8 113,0 113,2 113,3 113,5 113,7 113,8 114,0 Malerarbejde 113,1 113,5 113,8 114,3 114,9 115,4 115,9 116,5 117,0 117,6 118,1 118,7 VVS-arbejde 126,3 126,2 126,2 126,6 126,9 127,3 127,7 128,0 128,4 128,8 129,2 129,5 VVS-anlæg 120,1 120,5 120,8 121,5 122,2 122,9 123,6 124,3 125,0 125,8 126,5 127,2 El-arbejde 118,1 118,2 118,2 118,2 118,3 118,3 118,3 118,4 118,4 118,4 118,5 118,5 El- og mekaniske anlæg 121,0 121,2 121,3 121,9 122,6 123,2 123,8 124,5 125,1 125,8 126,4 127,1 Bygningsinventar 108,1 108,2 108,4 108,4 108,5 108,5 108,5 108,6 108,6 108,6 108,7 108,7 Tunge betonelementer 126,2 126,3 126,3 125,4 124,5 123,6 122,7 121,8 121,0 120,1 119,2 118,4 Kilde: Danmarks Statistik og Håndværksrådet DST-nyt udgives af: Danske Snedker- og Tømrermestre, Islands Brygge, 2300 København S, Udgivelse: 4-5 gange årligt, Oplag: Tryk: Kailow Tryk - Layout og produktion: Katja Petersen, Håndværksrådet, Annoncering: Kontakt Erik Møbius, Ansvarshavende redaktør: Erik Møbius, Foto forsiden: istockphoto 2 DST-nyt

3 kort og godt Ferielukning mellem jul og nytår Konkursrekord! Varsling Husk at I skal varsle ferie/julelukning som restferie senest en måned før ferien påbegyndes. Varslet skal gives skriftligt enten som et personalecirkulære, eller direkte til hver enkelt ansat. Ved ansættelse af nye medarbejdere, skal disse orienteres i forbindelse med ansættelsen. Det er virksomhedens pligt at hensætte tilstrækkeligt af medarbejderens restferie til julelukning. Hvis virksomheden ikke har gjort dette, skal virksomheden betale medarbejderen løn for de tabte arbejdsdage under en kollektiv ferielukning. Hvis medarbejderen i tidligere ansættelser har brugt al sin restferie, skal der ikke betales erstatning for de tabte arbejdsdage. Arbejdsdage Juleaftensdag d. 24. december og nytårsaftensdag d. 31. december er normale arbejdsdage. Medarbejderne skal altså bruge en eller 2 feriedage, hvis der holdes fri disse dage. Søgnehelligdage 1. og 2. juledag, d. 25. og 26. december, samt nytårsdag d. 1. januar er søgnehelligdage. Betaling i henhold til Bygningsoverenskomsten Betaling for søgnehelligdage for voksne medarbejdere udgør kr. 850,00 pr. dag og for ungarbejdere kr. 400,00 Betaling i henhold til Industri- og Værkstedsoverenskomsten Betaling for søgnehelligdage for voksne medarbejdere udgør kr. 800,00 pr. dag, og for ungarbejdere kr. 400,00. September måned har slået alle rekorder i konkursstatistikkerne. 336 konkurser er det blevet til, og det er det højeste antal konkurser på en måned siden 1994, og samtidig er det en stigning på mere end 93 procent i forhold til september Byggeanlægsbranchen er hårdt ramt med 62 konkurser i september 2008 mod blot 25 konkurser i september 2007, altså en stigning på 148 procent. Geografisk er de mange konkurser jævnt fordelt over hele danmarkskortet, hvor kun Bornholm holder status quo. DST peger på to hovedårsager til, at byggevirksomheder går konkurs. Den ene hovedårsag er, at de virksomheder, der er startet op under de sidste års højkonjunkturer ikke har nået at få ordentligt, fodfæste på deres markeder. Den anden hovedårsag til at ellers sunde virksomheder bliver trukket ned er, at byggeprojekter bukker under, og underleverandørerne dermed ikke kan få deres penge. Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår Sekretariatet er lukket fra og med den 24. december 2008 til og med fredag den 2. januar Vi ønsker alle vore medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt og produktivt nytår. Uanset hvilken overenskomst, der arbejdes under, trækkes betaling for søgnehelligdage fra medarbejderens SH-konto. Lærlinge og funktionærlignende ansatte modtager fuld løn på disse dage. Husk at søgnehelligdagsforskuddet for nytårsdag 2009 trækkes fra kontoen for året Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf Skat af julegaver? Beløbsgrænsen for beskatning af julegaver fra arbejdsgivere til medarbejderen er blevet hævet fra kr. 500,00 til kr. 700,00 gældende fra og med julen En arbejdsgiver kan således skattefrit forære sine medarbejdere julegaver til en værdi af højst kr. 700,00. Hvis gaven består af kontanter eller gavekort skal medarbejderen dog beskattes af det fulde beløb. DST-nyt 3

4 inkasso Af Anne Bisgaard, juridisk/faglig konsulent, Danske Snedkerog Tømrermestre Forenklet inkassoproces Vi har fået flere henvendelser fra medlemsvirksomheder, der har svært ved at inddrive udestående fordringer. Især ved mindre fordringer, overvejer mange hvorvidt det overhovedet kan betale sig at forsøge at inddrive fordringen, eller om det blot vil være at kaste gode penge efter dårlige. I disse overvejelser bør man inddrage muligheden for at inddrive fordringen via forenklet inkasso. Kort fortalt går den forenklede inkassoproces ud på, at kreditor udfylder og indsender et betalingspåkrav til fogedretten, der starter sagen op og forkynder betalingspåkravet for debitor. Man springer så at sige byretten over, og går direkte til fogedretten, i forsøget på at inddrive gælden. Krav for at anvende den forenklede inkassoproces Visse betingelser skal være opfyldt, før den forenklede inkassoproces kan anvendes. Først og fremmest må kravet være på op til kr ,00 eksklusiv renter og omkostninger. For det andet skal kravet have en økonomisk værdi. For det tredje skal skyldner have været rykket for betaling og have fået en betalingsfrist på 10 dage efter fremsendes af rykkerskrivelsen. For det fjerde skal kravet være ubestridt, det vil sige at skyldner ikke må have gjort indsigelser over kravet. Fremgangsmåden Den forenklede inkassoproces startes op ved, at kreditor udfylder en særlig betalingspåkravsblanket. Denne findes på www. domstol.dk. Betalingspåkravet skal indsendes i original og to kopier til fogedretten i den retskreds, hvor skyldner har bopæl. Hvis skyldner er en virksomhed, skal betalingspåkravet indsendes til den retskreds, hvorfra virksomheden drives. Der skal ikke medsendes bilag. Samtidig med indsendelsen af betalingspåkravet indbetales grundafgift til retten pt. på kr. 400,00 Da betalingspåkravet danner grundlag for fogedrettens vurdering af kravet og den videre sagsbehandling, må man være omhyggelig med udfyldningen af dette. Når betalingspåkravet er indsendt til fogedretten, kontrollerer fogedretten dette og beslutter om det kan godkendes. Hvis betalingspåkravet kan godkendes, forkyndes det for skyldner, der herefter har 14 dage til at gøre skriftlige indsigelser. Hvis debitor ikke gør indsigelser mod kravet, bliver betalingspåkravet påtegnet. Den videre behandling afhænger af, hvad kreditor har valgt ved udfyldelse af betalingspåkravet. Hvis kreditor har valgt, at fogedretten automatisk skal iværksætte udlæg, vil der, når påtegningen er afgivet, blive indkaldt til et møde i fogedretten, hvorefter der kan iværksættes udlæg. Dette koster en tillægsafgift pt. på kr. 300,00. Hvis kreditor har valgt, at fogedretten ikke skal iværksætte udlæg, vil fogedretten lave en påtegning om, at betalingspåkravet har virkning som en dom og afslutte sagen. Herefter kan betalingspåkravet senere indleveres til fogedretten, hvis kreditor ønsker at iværksætte udlæg. Gør skyldner ikke indsigelser, kan betalingspåkravet altså få virkning som dom og tjene til grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Hvis skyldner gør indsigelser mod kravet, kan fogedretten ikke behandle sagen. Kreditor skal ved udfyldelse af betalingspåkravet vælge hvorvidt fogedretten automatisk skal sende kravet til civilretlig behandling. Hvis kreditor ikke har ønsket dette, vil fogedretten afslutte sagen, hvis skyldner kommer med indsigelser. Hvis kreditor derimod har valgt, at kravet skal overgå til civilretlig behandling, såfremt skyldner kommer med indsigelser, vil betalingspåkravet få virkning som en almindelig stævning. Der skal derfor udarbejdes og indleveres processkrifter og afsluttes med en domsforhandling. I disse tilfælde bør man lade en advokat føre sagen. Hvis kreditor vælger, at kravet skal overgå til civilretlig behandling, koster dette en tillægsafgift pt. på kr. 100,00. Den forenklede inkassoproces kan for fordringer, der er på under kr ,00, og hvor skyldner ikke forventes at gøre indsigelser, betyde en væsentlig besparelse i forsøget på at inddrive fordringen. Endvidere er behandlingstiden betydeligt kortere, da kravet ikke først skal behandles i byretten, hvorefter det sendes i fogedretten for tvangsfuldbyrdelse. Den forenklede inkassoproces er derfor værd at tage med i overvejelserne om, hvorvidt man skal forsøge at inddrive en udestående fordring, og kan måske helt erstatte den almindelige inkassoproces ved mindre fordringer. 4 DST-nyt

5 satser AES-bidragssatser for 2009 Arbejdsskadeforsikring for erhvervssygdomme, dvs. AES-bidragssatserne, er nu blevet fastsat for Tallene viser en gennemsnitlig stigning på 4,4 %. Dette er noget mindre end den forventede stigning på ca. 10 % som følge af pay-asyou-go princippet. Pay-as-you-go-princippet Fra 2008 beregnes AES-bidragene efter pay-as-you-go-princippet. Det betyder, at bidragssatserne beregnes på baggrund af de faktiske, årlige erstatningsudbetalinger. Nye Branchekoder Opkrævningerne for 2009 sker på baggrund af de nye DB07 branchekoder, som Danmarks Statistik har tildelt virksomhederne på Ændringerne betyder, at brancheundergrupperne kan have fået en anden betegnelse. Dette skulle ikke have en reel betydning for bidragssatsernes størrelse, idet virksomheden fortsat er at finde i samme hovedbranchegruppe som i 2008, hvor opkrævningen blev foretaget Bidragssatserne på baggrund af DB03 branhcekoderne. Belønningsordning endnu ikke fastlagt Det er blevet besluttet, at der skal indføres en belønningsordning. Denne skal give den enkelte virksomhed rabat på AES-bidraget for belønningsværdige aktiviteter. Det er dog fortsat uvist, hvornår belønningsordningen kan etableres og træde i kraft. Branchekode Hoved-/undergruppe Bidragssats Industri Kr. 634,00 41 Bygge og anlæg Øvrige Kr. 684,00 Kære tømrermester: du behøver ikke at sætte alt på et bræt... - det vil vi gerne gøre for dig! Vi hører tit fra tømrermestre, der ikke lige kan overskue at tage en elev. Ikke fordi, der ikke er noget for eleven at lave, eller fordi mesteren ikke vil udvise samfundssind. Men simpelthen fordi mesteren har bedre ting at bruge tiden på end bøvl og papirarbejde, og fordi det kan være svært at se to år ud i fremtiden, når behovet for arbejdskraft skal gøres op. I virkeligheden er det ikke særlig kompliceret. Vi har lige nu et par håndfulde dygtige elever, der er klar til at tage en elevplads hos dygtige tømrermestre. Hvis din virksomhed har interesse i en af dem, så kontakt Selandia CEU. Så tager vi os af alt det praktiske og alt papirarbejdet. Vi hjælper med at få udfyldt skemaerne og overholdt reglerne. Og hvis konjunkturerne ser for usikre ud til, at virksomheden har mod på at binde an med en elev i de næste fire år, så kan virksomheden indgå en kort uddannelsesaftale, der bare skal dække mindst ét skoleophold og ét praktikforløb. Læs mere om de korte uddannelsesaftaler og alt det andet, Selandia-CEU kan hjælpe dig og din kommende elev med på DST-nyt 5

6 lærlinge Af Frederik Faurby, kommunikationschef, håndværksrådet Unge vil i ny mesterlære Der er 97 % flere aftaler om ny mesterlære i år end sidste år - mens antallet af almindelige aftaler falder Den såkaldte ny mesterlære buldrer frem, mens antallet af almindelige lærlingeaftaler falder. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser en kæmpe efterspørgsel efter ordningen ny mesterlære, som Håndværksrådet var hovedkraften bag. Mens der indgås stadig færre almindelige lærlingeaftaler, stiger antallet af indgåede aftaler om ny mesterlære eksplosivt i løbet af I perioden januar til august i år er der indgået 6 % færre aftaler sammenlignet med samme periode Samtidig går ny mesterlære frem med 47 % flere aftaler! sin værdi som alternativ til traditionelle erhvervsuddannelser, der begynder med et længere skoleforløb. Det siger uddannelsespolitisk konsulent Heike Hoffmann fra Håndværksrådet. Undervisningsministeriets tal viser, at der er 97 % flere aftaler om ny mesterlære i gang i 2008 i forhold til året før. Lang vej til uddannelsesmål Regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er stadig langt fra at blive indfriet. Men Håndværksrådet glæder sig over, at tilbuddet til praktisk orienterede unge er en så stor succes. anledning til at overveje, om man i højere grad skal tage praktiske løsninger i brug i arbejdet med at få 95 % af en ungdomsårgang igennem en ungdomsuddannelse,, siger Heike Hoffmann. Vil du vide mere om ny mesterlære eller Håndværksrådets uddannelsespolitiske arbejde generelt, er du velkommen til at kontakte uddannelsespolitisk medarbejder Heike Hoffmann på tlf eller tlf Mange unge ønsker en solid håndværksuddannelse. Men det generelle elevtal falder, så vi må være bevidste om, at mange unge også ønsker en pause fra skolebænken. Her viser Ny Mesterlære Det er meget positivt at se, at virksomhederne, erhvervsskolerne og de unge har taget så godt imod ny mesterlære, at vi måned efter måned kan konstatere flotte vækstrater. Det kan sagtens give Fakta Håndværksrådet står bag ny mesterlære, som er skruet sammen til de unge mennesker, der har lyst til en praktisk orienteret uddannelse. Der er ikke tale om en uddannelse på et lavere niveau end de almindelige erhvervsuddannelser. Forskellen er blot, at eleverne starter med en længere periode ude i virksomheden og ikke gennemfører et grundforløb på skolen, før de begynder hos en mester. 6 DST-nyt

7 Af Jeppe Rosenmejer, seniorjurist, håndværksrådet annoncehaj Ny type annoncefusk breder sig Dansk Domæne Registrering ApS og andre lignende firmaer tilbyder virksomheder at købe domæner for en pris der er 10 eller 15 gange højere end markedsprisen. Overpris for et domænenavn er ganske vist ikke ulovligt, men det er fremgangsmåden for salget. Sælger ringer virksomheden op og oplyser med faresignal i stemmen, at virksomheden skal være opmærksom på, at sælgeren er blevet kontaktet af en anden kunde der ønsker, at købe domænenavne som virksomhedens, blot med.com og.eu til sidst i stedet for.dk. Skaber panik for at kunne sælge Hvis virksomheden ikke med det samme panikker over, at en konkurrerende virksomhed er ved at opkøbe deres domænenavn, så hjælper sælgeren gerne med til, at skabe den ønskede panik. Her kan virksomheden blive oplyst om, at man jo ikke ved om den konkurrerende virksomhed kan finde på at bruge domænenavnet til en pornohjemmeside eller noget endnu værre. Men dette kan dog forhindres, hvis virksomheden skynder sig, at købe en række domæner i firmaets navn hos Dansk Domæne Registrering ApS til en pris af 1800 kr. pr. domæneregistrering, plus 200 kr. årligt. Kort sagt, Dansk Domæne Registrering ApS lever af at fuske og få erhvervsdrivende til at købe domænenavne under falske forudsætninger. Dansk Domæne Registrering ApS sælger helt ligegyldige web-adresser, uden at der står en anden konkurrerende virksomhed, som vil købe domænenavnet. Reelt set undersøger domænefirmaerne ikke, hvem der køber hvilke domænenavne. Problemfrit at takke nej til tilbuddet Håndværksrådet har modtaget adskillige henvendelser om Dansk Domæne Registrering ApS og firmaets salgsmetoder og kan kun advare mod at indgå aftaler med firmaet. I de tilfælde, hvor kunden ikke er hoppet på Dansk Domæne Registrering ApS salgsvogn og købt domænenavnet, har det vist sig, at der ikke var noget bag Dansk Domæne Registrering ApS advarsler og domænenavnene er ikke blevet købt af fjendtlige konkurrenter. Få gode råd og hjælp på Hajnettet På Håndværksrådets hjemmeside www. hajnettet.dk kan man finde oplysninger om hajernes fremgangsmetoder og gode råd til, hvordan man undgår en annoncehaj. Virksomhederne kan undgå annoncehajerne, hvis de tager deres forholdsregler og følger de gode råd, der er oplyst på hjemmesiden. Der er også god hjælp at hente, hvis en virksomhed allerede er blevet bidt af hajen. På Hajnettet er der oprettet et debatforum, hvor virksomhederne kan dele erfaringer og hjælpe hinanden indbyrdes. Har virksomheden brug for yderligere juridisk hjælp til at komme ud af annoncehajens gab, har Håndværksrådet en hotline, der er åben alle hverdage fra kl , telefon Hajnettet er flittigt brugt og har hjulpet mange virksomheder ud af gabet på annoncehajen. Vi hjælper gerne! Høvlearbejde, standard lister og spec.profiler, CNC fræse og boreopgaver, af enhver art udføres. Overfladebehandling bejdsning oliering og UV-lakering. Inventar-reoler og stande til butikker og varehuse. Trækomponenter i massivtræ limtræ eller plade. Limtræ bundplader trappetrin vanger og bordplader. Saga Møbler Hjørring A/S Mads Clausensvej 15 - DK-9800 Hjørring Telefon: Fax: Mobil: Mail: DST-nyt 7

8 virk.dk Boom i brug af offentlig virksomhedsportal Langt flere virksomheder end tidligere bruger nu virksomhedsportalen Virk.dk, der er et stærkt våben mod danske virksomheders administrative byrder. Skal du have udbetalt refusion fra kommunen i forbindelse med en medarbejders sygdom? Eller skal du sende en faktura til kommunen? Den letteste og hurtigste måde at klare disse opgaver er nu digital. Stadig flere virksomheder bruger mulighederne for elektronisk kontakt til det offentlige via virksomhedsportalen Virk.dk. Hver uge tilmelder 300 nye virksomheder sig portalen, som Håndværksrådet bakker stærkt op om, fortæller vicedirektør Ane Buch fra Håndværksrådet. Vi har tydeligvis ramt et voksende behov hos virksomhederne. Antallet af indberetninger, der kommer ind via virk.dk, er ligefrem blevet fordoblet på bare et enkelt år. For enhver internetside må det siges at være lidt af en bedrift, siger hun. Fakturablanket hitter Den største succes på virk.dk lige nu er fakturablanketten, hvor man forventer at runde fakturaer alene i september Det er et imponerende tal - specielt i betragtning af, at fakturablanketten er et relativ nyt tilbud på virk.dk. Succesen skyldes bl.a., at blanketten er nem at bruge, og at fakturaen når frem til virksomhedens kunde meget hurtigere, end hvis virksomheden brugte et læs-ind bureau. og mellemstore virksomheder i Virk.dk s bestyrelse. Når virksomhederne en gang har fundet ud af, hvor let det er at sende en faktura via virk.dk, vender de tilbage og bruger ikke bare fakturablanketten, men også de andre muligheder på virk.dk, fortsætter hun. Bekæmper byrder De mange myndigheder, der kræver indberetninger fra virksomheder, har alle lavet helt konkrete handlingsplaner, for hvornår deres blanketter kan findes på virk.dk. Går alt efter planen, vil mere end 90 % af alle virksomhedsrettede blanketter kunne findes på virk.dk ved årsskiftet. Det er et stort fremskridt i arbejdet for at mindske virksomhedernes administrative byrder, når alle indberetninger kan foregå digitalt, siger Ane Buch. Fakta om Virk.dk Virk.dk er en offentlig portal, der giver virksomheder adgang til at indberette til myndigheder på eet sted. På Virk.dk finder du indberetninger til det offentlige, information fra myndigheder, samt andre erhvervsrelevante oplysinger. Virksomheder kan bestille en digital signatur og med den logge ind via Mit Virk.dk. Håndværksrådets vicedirektør Ane Buch sidder i Virk.dk s bestyrelse. Portalen giver adgang til forskellige indberetninger. Virk.dk er lige så stillet gået hen og blevet en succes for virksomhederne. Det er ikke længere blæst om virk.dk i pressen; tværtimod triller indberetningerne ind i et stadig hastigere tempo, og den ene succes med digital indberetning trækker den anden med sig, siger Ane Buch, der repræsenterer Danmarks små 8 DST-nyt

9 Af Frederik Faurby, kommunikationschef, håndværksrådet kommuner Kommuner er dårlige betalere Virksomheder og private får på hattepulden, hvis de betaler det offentlige for sent, men kommunerne tager anderledes let på regninger og refusioner til virksomheder. Det viser Håndværksrådets undersøgelse af kommunernes betalingsvaner. Flertallet af danske kommuner er for langsomme til at betale deres gæld til virksomhederne. Både regninger fra private leverandører og refusioner af fx sygedagpenge får lov at ligge alt for længe i de kommunale brevbakker. Det konkluderer en landsdækkende undersøgelse fra Håndværksrådet med svar fra virksomheder. Rettidig omhu er ikke noget hit i kommunerne. Og meget tyder på, at jo større en kommune er, desto sværere har den ved at huske at betale regninger og refusioner til virksomhederne rettidigt. Det siger erhvervspolitisk konsulent Thea Gade-Rasmussen fra Håndværksrådet, der står bag undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at kun 16 procent af virksomhederne oplever, at kommunerne altid betaler rettidigt, mens over halvdelen er vant til overskridelser på en måned eller længere. Sur smiley til Århus Mens især fem kommuner på Københavns Vestegn er eksemplarisk dygtige til at betale både regninger og refusioner til tiden, inkasserer Smilets By en sur smiley fra de små og mellemstore virksomheder i undersøgelsen. Århus Kommune indtager en sidsteplads i den samlede opgørelse med karakteren 2,70 - gennemsnittet for hele landet ligger på 3,62. Århus ligger helt i bund, men mange andre danske kommuner er dårlige betalere. Er det en bevidst erhvervspolitisk prioritering? Eller er det et bureaukratisk embedsembedsværk, der trækker betalingerne i langdrag? Det må vi have frem i lyset, siger Thea Gade-Rasmussen. Formanden for Aarhus Haandværkerforening, Søren Dyhr, har siden foråret været i tæt dialog med kommunen om problemet. Han peger over for Jyllands Posten på, at Århus på det sidste er blevet meget bedre til at betale til tiden. Det ser ud til, at Århus kommune stort set betaler til tiden nu, og det er positivt. Men vi følger det nøje. Det er et vigtigt spørgsmål for os, siger Søren Dyhr til avisen. Skader likviditeten Dårlige betalere er især et problem for små og mellemstore virksomheder, der generelt er meget følsomme økonomisk. Den nuværende finanskrise gør ikke situationen bedre, så det er ærgerligt, at kommunerne forstærker krisens skadevirkninger, understreger Thea Gade- Rasmussen: Håndværksrådet har i årevis presset på, for at få kommunerne til at overholde betalingsfristerne. Hver gang lover kommunerne bod og bedring. Derfor er det temmelig overraskende, at kommunerne stadig generelt ikke udviser større betalingsvillighed. Det skader virksomhederne yderligere i en finansielt presset periode, siger hun. DST-nyt 9

10 udbud Af Martin Kalkerup, kommunikationsmedarbejder, håndværksrådet Små virksomheder skal samarbejde om kommunale opgaver Kommunesammenlægningerne kan blive en dyr fornøjelse for små og mellemstore virksomheder. Samarbejde er nøglen til virksomheder, der vil levere til det offentlige. Hvis små håndværksvirksomheder fortsat ønsker at byde på offentlige opgaver, kan de gøre sig selv en stor tjeneste: Lære at samarbejde! Sådan er beskeden fra økonom Mads Engberg, der er Håndværksrådets udliciteringsekspert. Ganske som frygtet før kommunesammenlægningerne ser vi nu, at kommunerne er blevet tilbageholdende med at handle med små og mellemstore håndværksmestre. De køber oftere ind efter mottoet Stort er godt, og det rammer rigtig mange små byggevirksomheder lige nu, siger han. Kommunesammenlægningen indebærer den oplagte risiko, at offentlige indkøbskontrakter kommer til at omfatte betydeligt større leverancer end hidtil. Dermed bliver det sværere for små og mellemstore virksomheder (SMV er) at løfte sådanne opgaver. Det kan fx dreje sig om opgaver med vedligeholdelse og reparation af offentlige bygninger eller anlægsopgaver og hele vejen til levering af mad til plejehjem, hjemmepleje eller rengøring. Gør det let for kommunen! Kommunalreformen har gjort det lidt sværere at komme ind i varmen for rigtig mange håndværksmestre. Det er simpelthen lettere for kommunens embedsmænd at handle med en enkelt leverandør. Hvis små virksomheder sammen kan tilbyde samme nemme løsning som storentreprenøren, er de rigtig, rigtig godt stillet, understreger Mads Engberg. Derfor er små håndværkere er nødt til at blive endnu skarpere til at samarbejde med andre faggrupper, så de sammen kan levere et tilbud. Mere viden om virksomhedssamarbejder Hvis mindre virksomheder slår sig sammen, kan de i fællesskab byde på større opgaver, end den enkelte selv formår. Samarbejde styrker virksomhedernes konkurrenceevne og kan samtidig være med til at udvikle de enkelte virksomheder. Der er flere indlysende fordele ved at samarbejde, men ofte er andre håndværksmestre jo både konkurrenter og kolleger. Og så er det langt fra nogen let sag at indlede et samarbejde. Derfor har vi udviklet enkle værktøjer, som håndværksvirksomhederne kan støtte sig til, siger Mads Engberg. Værktøj til samarbejder Håndværksrådet har udgivet 3 pjecer om samarbejde mellem virksomheder: I pjecen Sådan har vi gjort fortæller 6 virksomheder om deres erfaringer fra 6 forskelligesamarbejder. Pjecen Sådan kommer du selv i gang beskriver de fordele, der er ved at samarbejde, og de emner, man bør overveje, når man skal tage stilling til, om man vil indgå i et samarbejde med andre. Pjecen Samarbejdsaftalen kigger 10 DST-nyt

11 udbud på temaer og spørgsmål, man som minimum bør tage stilling til ved indgåelse af en samarbejdsaftale. Du finder de tre pjecer på Håndværksrådets hjemmeside ved at gå på forsiden at gå ind Publikationer/værktøjer/links herefter finder du Samarbejde mellem virksomheder under Ledelsesværktøjer. Du kan også ringe til Helle Glass på tlf og få tilsendt pjecerne. ses på Håndværksrådets hjemmeside Møder med kommuner Håndværksrådet afholder møder i landets mange lokale Håndværker- og industriforeninger med kommunernes folk. Det sker for at gøre opmærksom på de fordele, der kan være ved at udbyde kontrakter af et sådant omfang, at SMV er kan være med. 1-1½ mio. kr. til 7,5 mio. kr. Det vil mindske kommunernes tilskyndelse til at centralisere deres indkøb af varer, der ligeså godt eller bedre kunne leveres af mindre virksomheder. Håndværksrådet arbejder samtidig for at få det offentlige til at tilrettelægge udbud, så det bliver lettere for SMV er at få kontrakter med den offentlige sektor. 13 gode råd Håndværksrådet udarbejdede for et par år siden pjecen 13 gode råd til kommunerne. Ideen var at gøre kommunerne opmærksomme fordele ved at give lokale håndværkere rimelig mulighed for at arbejde for kommunerne. Rådene kan Højere tærskelværdier mindre bøvl På EU-plan arbejder Håndværksrådet for at få at hævet tærskelværdierne for det offentliges pligt til at udbyde indkøb af varer og tjenesteydelser efter EU-reglerne. Vi vil hæve tærskelen fra de nuværende Ny og forbedret Dynamic Endnu bedre ydeevne ved høj belastning Endnu bedre benzinøkonomi en anelse Qvikkere DST-nyt 11

12 jura Af Advokat (H) Jes A. Rosenvinge, LETT Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København. SAGKYNDIGE BESLUTNINGER Hvis en entreprenør har stillet sikkerhed for opfyldelse af sine arbejdsforpligtelser over for bygherren ved et byggeri, eller hvis bygherren har stillet garanti for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren, skal der i naturlig konsekvens heraf være adgang til at få efterprøvet krav om udbetaling i henhold til disse sikkerheder. Til brug herfor er der i AB indføjet en bestemmelse om, at Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed på en parts begæring kan udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning. Denne artikel giver et indblik i de sager om sagkyndige beslutninger, der verserer ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Sikkerhedsstillelse Særligt i entrepriseaftaler af en vis størrelse kan der være et behov for at parterne, både entreprenøren og bygherren, sikrer sig, at modparten kan opfylde sine forpligtelser. Bygherren har krav på et fuldt færdigt byggeri og kan først ved aflevering få sikkerhed for, at det færdige resultat er præsteret af entreprenøren, og omvendt har entreprenøren i forbindelse med en byggesag et naturligt ønske om, at bygherren kan betale og løbende betaler for arbejdets udførelse. Derfor er det i AB 92 6 anført, at entreprenøren som udgangspunkt skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren, ligesom det af 7 fremgår, at bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren dog kun hvis entreprenøren kræver det. Med henblik på at sikre entreprenørens retsstilling anfører Dansk Byggeri`s standardforbehold af maj 2008 da også, at det forudsættes, at bygherren bortset fra offentlige bygherrer stiller sikkerhed i overensstemmelse med AB 92 7 senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. De omhandlede sikkerheder stilles normalt i form af bankgarantier, som udarbejdes på bankernes og/eller kautionsforsikringsselskabernes standardblanketter. Udbetaling på en garanti og 10-dages fristen Hvis eksempelvis bygherren misligholder sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren og holder betalinger tilbage, som entreprenøren ikke er enig i, kan entreprenøren bede om udbetaling på den af bygherren stillede garanti. Dette skal i så fald ske ved, at entreprenøren skriftligt meddeler såvel bygherren som garantistiller, dvs. banken, at der ønskes udbetaling på garantien, og med hvilket beløb. Det fremgår direkte af reglerne i AB 92 (samme regler gælder i totalentreprise i henhold til ABT 93), at en sådan udbetalingsbegæring skal imødekommes uden videre, medmindre bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om sagkyndig beslutning (reglerne gælder tilsvarende i de situationer, hvor det er bygherren, der har fremsat trækanmodning på entreprenørens garanti). Reglerne om udbetaling er klare og 10- dages fristen ufravigelig. Der er maksimalt 10 arbejdsdage til at afbryde et sådant garantitræk, og overholdes denne frist ikke, skal trækanmodningen imødekommes, da de omhandlede garantier har karakter af anfordringsgarantier. Sagkyndig beslutning I de tilfælde, hvor der rettidigt indleveres begæring til Voldgiftsnævnet om sagkyndig beslutning i henhold til AB 92 46, udmelder Voldgiftsnævnet en såkaldt sagkyndig, der skal afgøre spørgsmålet om, hvorvidt trækbegæringen er berettiget eller ikke. Det er vigtigt at huske på, at der ikke er tale om en voldgiftssag, og at den sagkyndige blot udpeges af Voldgiftsnævnet. Sagen behandles derfor heller ikke af Voldgiftsnævnet, men af den sagkyndige selv. Den udmeldte sagkyndige kan være en fagdommer, f.eks. en arkitekt, men det kan også være en juridisk dommer, ofte en landsdommer. Der kan også udmeldes flere sagkyndige. De sagkyndige er som regel også skønsmænd og fagdommere/juridiske dommere i de almindelige voldgiftssager, så erfaringen og kompetencen er normalt til stede. En begæring om sagkyndig beslutning, der skal forhindre træk på en garanti, vil naturligvis indeholde en påstand om, at eksempelvis entreprenørens trækanmodning på bygherrens garanti er uberettiget og skal afvises. Denne begæring får entreprenøren lejlighed til at kommentere på, således at der fastsættes en kort frist til at afgive et indlæg normalvis en til to uger. Der kan også indrømmes parterne adgang til at fremkomme med yderligere indlæg inden en yderligere kort frist. Herefter skal den sagkyndige hurtigst muligt, og inden 15 arbejdsdage, træffe afgørelse om, i hvilket omfang udbetalingskravet er begrundet og berettiget. Ofte vil en sag om sagkyndig beslutning involvere en besigtigelse af det 12 DST-nyt

13 jura Har f.eks. håndværksmesteren et oplagt krav hos bygherren for udført arbejde, kan en sag om sagkyndig beslutning resultere i en afgørelse om udbetaling på garantien, der i så fald skal erlægges allerede 3 arbejdsdage efter, at beslutningen er truffet. Hermed har pengene skiftet hænder relativt hurtigt, hvilket har meget stor betydning. Det gælder både de situationer, hvor entreprenøren mangler betalingen til sig selv, men selvsagt også i de tilfælde, hvor bygherrens betalingsvægring medfører, at hovedentreprenøren savner likviditet til at betale sine underentreprenører. Det skal også siges, at den af byggesagens aktører, der har måttet udbetale et beløb på sin garanti, har mulighed for at søge beløbet tilbagebetalt ved en efterfølgende voldgiftssag. Imidlertid har en sådan voldgiftssag normalt meget lange udsigter, og i mellemtiden har modparten opnået den likviditetsmæssige fordel. Anbefaling I det tilfælde, hvor eksempelvis håndværksmesteren har et oplagt betalingskrav hos bygherren, der samtidig har stillet sikkerhed, kan det anbefales at gå garantivejen og bede om udbetaling i bygherrens pengeinstitut. Hvis bygherren indleverer begæring om sagkyndig beslutning, vil en sådan sag erfaringsmæssigt blive meget hurtigt overstået, og man må ikke undervurdere værdien af, at pengene skifter hænder heller ikke selvom dette måtte være midlertidigt. Således kan der gå flere år, før en efterfølgende voldgiftssag er overstået, ligesom den sagkyndige beslutning sender et signal til både bygherre og dennes pengeinstitut om, at de er galt afmarcheret. omhandlede byggeri tillige med en kort gennemgang af sagens dokumenter, korte afhøringer og eventuelt tillige en kort procedure men stadig indenfor ovennævnte tidsrammer. Der kan dog også være tale om sager, der involverer så store værdier og så mange parts- og vidneforklaringer, at sagen nærmer sig eller reelt ender med, i omfang, at blive en egentlig voldgiftssag. Det skitserede forløb viser imidlertid, hvor hurtige sager om sagkyndige beslutninger normalt er, og derfor omtales sager om sagkyndig beslutning blandt praktikere ofte som mini-voldgiftssager. Fordele ved sagkyndige beslutninger Den indlysende fordel ved en sag om sagkyndig beslutning er, at en sådan sag erfaringsmæssigt er hurtigt overstået i modsætning til normale voldgiftssager, der ofte verserer over flere år. Sager om sagkyndige beslutninger kan ikke fuldbyrdes Det skal påpeges, at sager om sagkyndig beslutning ikke er eksigible, hvilket betyder, at selvom man har fået medhold i en sag om sagkyndig beslutning, kan en sådan ikke tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Den tabende parts pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab kan derfor godt, uden umiddelbare konsekvenser, nægte at udbetale på garantien, men det vil sjældent ske, idet den vindende part i så fald blot kan stævne banken ved de civile domstole med omkostninger til følge for både bank og den tabende part. Påstanden vil i så fald lyde på udbetaling i henhold til den sagkyndige beslutning plus renter og sagsomkostninger og en sådan sag vil banken næppe kunne vinde. Kontrasikkerhed og henvisning til voldgift Afslutningsvis skal det bemærkes, at den sagkyndige kan bestemme, at udbetaling til private bygherrer og til entreprenører skal betinges af sikkerhedsstillelse, dvs. kontrasikkerhed. Desuden kan den sagkyndige i sager om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse i specielle tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge sædvanlig voldgiftssag efter 47. Yderlige spørgsmål kan rettes til advokat Jes A. Rosenvinge, advokat (H), Lett Advokatfirma, på tlf AB92 og ABT93 Håndværksrådet udgiver både AB92 og ABT93 som hæfter. De kan bestilles ved at kontakte Edel Plougstrup på tlf eller på Håndværkrådets hjemmeside DST-nyt 13

14 energi Af Martin Kalkerup, kommunikationsmedarbejder, håndværksrådet GaJol-vejr er ikke gratis Alle taler om vejret men ingen gør noget ved det, sagde Storm P. Den holder ikke længere! Man kan faktisk gøre noget ved vejret - og samtidig spare % på energiregningen! De fleste er i dag enige om to ting: For det første skal den energi, vi bruger, i stigende grad være baseret på vedvarende energiformer og for det andet skal vi generelt økonomisere langt mere med energien. Når man sparer på energien, falder både energiregningen og CO2- udslippet. Gratis energi i årevis Det gælder selvfølgelig om ikke at bruge mere energi i virksomheden end højst nødvendigt for at skåne både tegnebogen og miljøet, siger energi- og miljøpolitisk medarbejder i Håndværksrådet Henrik Lilja. Og vores erfaringer viser, at man i næsten alle virksomheder kan hente rentable energibesparelser på mindst %. Det vil næsten altid være oplagt at se nærmere på virksomhedens belysning, ventilation og vinduer, hvor enegibesparelser typisk har relativt korte tilbagebetalingstider, siger Henrik Lilja og gør opmærksom på, at en række typiske energibesparelser har levetider i omegnen af 10 år. Og med tilbagebetalingstider på fx 3 år ryger besparelserne så lige ind på bundlinien de næste 7 år. Den dyre maskine er billigst! Små og mellemstore virksomheder investerer meget ofte i nye maskiner. Uanset om der er tale om helt enkle maskiner eller komplekse produktionsanlæg, er der store besparelsesmuligheder. De mere energieffektive maskiner er ofte dyrere, men de lavere driftsomkostninger tjener hurtigt merinvesteringen hjem igen. Typisk kan man få maskiner/udstyr, der sparer % af energiforbruget, hvilket kan betyde adskillige tusinde kr./år, og at energibesparelsen i maskinens levetid langt overstiger merinvesteringen, siger Henrik Lilja. Og så er der endda to yderligere økonomiske incitamenter til at vælge energirigtigt, når du køber nyt: Da net-, gas- og olieselskaberne er blevet pålagt at reducere energiforbruget hos slutbrugerne, har energibesparelser fået en selvstændig værdi for energiselskaberne - også udover den værdi, som besparelsen repræ senterer for energiforbrugeren i form af en lavere energiregning. Mange aktører, fx maskinleverandører, kan derfor efter forudgående aftale med et energiselskab - fungere som sælgere af energibesparelser på vegne af energisel skabet, og vil som sådan kunne formidle et engangsbeløb for de realiserede energibesparelser. En anden mulighed er, at få din investering finansieret over energiregningen, dvs. af energiselska bet - med eller uden maskinleverandørens medvirken. Ideelt set fastholdes energireg ningen på det oprindelige niveau, men vil udover betalingen for energien også om fatte afdrag på lånet. 8 madpakker og en flok Cola er Tag et eksempel: I frokoststuen på din virksomhed står et køleskab med 220 l køl og 80 l køl. Køleskabet bryder sammen og I skal have et nyt, men faktisk bruger I det kun til at opbevare 8 madpakker og et par sodavand og øl. Det vil sige, at et 120 l køleskab uden frostboks mere end rigeligt dækker jeres behov. Det giver både en årlig elbesparelse og et meget billigere indkøb af køleskabet. Her kan du få hjælp til energirigtige indkøb rummer bl.a. Håndværkerkontakten - en slags bank over håndværksvirksomheder, der tilbyder energiløsninger - fx omkring varmeanlæg, vinduesudskiftninger, belysningsanlæg mv. Der er også en Spørg om energi -funktion, hvor du straks eller senest inden 5 dage vil kunne få svar på en stor mængde energirelaterede spørgsmål. - giver råd og vejledning om besparelser på el, gas, varme og vand. Du kan også komme i kontakt med dit lokale elselskab, hvor du kan få energisparerådgivning (rådgivningen er dog ikke længere gratis). giver dig også en række værktøjer til energieffektive indkøb. Tjek også altid energimærker: De viser, hvor meget energi apparater bruger - se mere på fx dk, eller Pjecer om energirigtige indkøb finder du som produktionsvirksomhed fx på Er du 14 DST-nyt

15 autolakerer eller bager eller noget helt tredje finder du foldere på www. energiguiden.dk Energiledelse gør-det-selv med gratis cd-rom Du kan også gå i gang med egentlig energiledelse dvs. gå din virksomhed mere systematisk igennem med energibriller på og tag stilling til, om fx selve produktionen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, om der kan spares ved at medarbejderne ændrer adfærd osv. Håndværksrådets cd-rom Energiledelse i små og mellemstore virksomheder er målrettet små og mellemstore virksomheder. Den er lavet, så man selv kan lægge ambitionsniveauet og gennemføre arbejdet i takt med, at man har tid og ressourcer til det. Og så er den fyldt med opskrifter på, hvordan man konkret griber arbejdet an. Cd-rommen er finansieret af Energistyrelsen og er derfor gratis du betaler kun ekspeditionsgebyr og porto på i alt 50 kr. Bestil cd-rommen hos Lisette Møller på tlf eller på dk under Publikationer. Servicetilbud til DST s medlemmer Annoncehajer Kontakt: Håndværksrådets hotline mod annoncehajer på tlf , telefontid hverdage kl Arbejdsmiljøspørgsmål Kontakt: DST s sekretariat Lars Blicher på tlf eller på tlf Arbejdsmarkedsspørgsmål Overenskomst, ansættelse/afskedigelse, feriepenge/sygedagpenge m.v. Kontakt: DST s sekretariat Anne Bisgaard Madsen, Bo Rasmussen, Lars Blicher eller Erik Møbius på tlf Juridiske spørgsmål Lejelovgivning, byggejura- og tilbudsloven, AB92 m.v. Kontakt: Håndværksrådet Jeppe Rosenmejer, Morten Frihagen, Frederikke Abildtrup eller Peter Andersen på tlf Eksport Momsrefusion, byggebørs, arbejdstilladelser i EU-landene, kreditoplysninger, ATA Carnet og certifikater, EU-støtteordninger, EU-licitationer m.v. Kontakt: Håndværksrådet Jens Kvorning på tlf eller Håndværksrådet International A/S tlf Lønsystem Kontakt: ProLøn på tlf eller Pension Uforpligtende og individuel rådgivning om alderspension, tab af arbejdsevnesikring og dødsfaldsdækning til medlemmer og disses ægtefæller/samlevere. Kontakt: Pension for Selvstændige Lars Larsen eller Hans Klokker på tlf Statoil Store rabatter på benzin, diesel, fyringsolie og elektricitet. Kontakt: Håndværksrådet Lisette Møller på tlf Q8 rabataftale Store rabatter på benzin, diesel og fyringsolie. Kontakt: Eva Stentoft på tlf eller DST s sekretariat på tlf Kalkulationssystemer EXACT-calc og Aktiv Byg til særlige medlemspriser. Kontakt: Michael Tømmerup på tlf Opmåling, Mængdeberegninger og Kalkulation - Tømrer og Snedker BygTILBUD.dk ApS: Kontakt Michael Tømmerup på tlf BYG-CALC ApS, Århus: Kontakt Jan Müller på tlf BYG-CON ApS, Varde: Kontakt Torben Vind på tlf BUNDGAARD CONSULT ApS, Kolding: Kontakt Kurt Bundgaard på tlf Entreprisegaranti Fordelagtig garantiordning gennem Byggefagenes Fælles Garantiselskab BFG. Kontakt: Peter Andersen på tlf TDC eller Sonofon rabataftaler Væsentlige rabatter på abonnement og samtaletakst Kontakt: Håndværksrådet Lisette Møller på tlf FORD-aftale Rabat ved køb af vare- eller personbil Kontakt: Mogens Olesen på tlf Tryg forsikring Kontakt: Helge Thers på tlf DST-nyt 15

16 Afsenderadresse: DST Islands Brygge København S Tilbagesendes ved varig adresseændring Vinterforanstaltninger På trods af den globale opvarmning, kan vi godt risikere at kong vinter melder sin ankomst. Der er derfor lavet nogle bekendtgørelser, som handler om indretning af byggepladser om vinteren. - Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. - Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø 11, stk. 2 (inddækninger) og 12, stk. 1, (stationære arbejdssteder). - Ved mindre byggerier af mere end 3 arbejdsdages varighed, der udføres i perioden fra 1. oktober til 30. april, gennemføres tilsvarende vinterforanstaltninger, med mindre det vil være åbenbart urimeligt eller uhensigtsmæssigt. Vinterperioden varer fra 1. oktober til 30. april Selv om vinterbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 995 af om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts) kun omfatter en kortere periode, varer vinterperioden fra den 1. oktober til den 30. april. Se Bekendtgørelsen på Dette skyldes, at der - udover vinterbekendtgørelsen skal tages hensyn til Arbejdstilsynets regler om bl.a. inddækning ( ) samt de overenskomstbestemte vinterforanstaltninger ( ). Se AT vejledning på www. at.dk. Vejledningen er således en sammenskrivning af ovennævnte regelsæt, så det er nemmere at danne sig et overblik over sammenhængen mellem disse. Branchevejledningen findes på BAR s hjemmeside: hvorfra den kan udskrives. Helinddækning er en dyr løsning, men kan måske betale sig. Det er, ifølge vinterkonsulent Per Henriksen fra Teknologisk Instituts vinterkonsulenttjeneste, ca. 3 % dyrere at bygge om vinteren. Der er dog eksempler på at det kan være op til 9 % dyrere frem for at bygge i sommerhalvåret. Der er dog også mange fordele ved at kunne bygge om vinteren. Dels kan man bedre fastholde gode folk i beskæftigelse, man kan fordele arbejdspresset i virksomheden og få en mere jævn produktion. Der kan også være fordele ved at købe materialer om vinteren, hvor efterspørgslen ikke er så stor. En helinddækning kan derfor være en god investering, med mange fordele. Byggeriet bliver mere tørt og hurtigere færdigt, med meget færre eller slet ingen vejrligsdage. Måske lidt dyrere her og nu, men på sigt en god investering.

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Temamøde om sagkyndig beslutning Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Voldgiftsnævnets opgaver Voldgiftssager Antal sager 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indgåede 671

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Sagkyndige beslutninger, jf. AB Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016

Sagkyndige beslutninger, jf. AB Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016 Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46 Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016 1 Parterne GARANTIMODTAGER Bygherre, jf. AB 92 6 Entreprenør, jf. AB92 7 Garantiløfte Entrepriseaftale GARANTISTILLER Entreprenør,

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces)

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces) BEK nr 352 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Domstolsstyrelsen, j.nr. 2014-4309-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

DST - nyt. Kommuner sjusker med udbudsmateriale. Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal. Betalingsgarantier efter AB 92

DST - nyt. Kommuner sjusker med udbudsmateriale. Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal. Betalingsgarantier efter AB 92 DST - nyt November 2009 Kommuner sjusker med udbudsmateriale Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal Betalingsgarantier efter AB 92 Nu er Ungepakke 2 her Ny standardaftale - AB Forbrugeraftale

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? 1 Kan du forestille dig en arbejdsdag uden erhvervsuddannede medarbejdere? Det er fremtiden, hvis ikke vi gør noget. 2 Pjecens indhold Læs pjecen

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

Bilag 3 januar Notat Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter

Bilag 3 januar Notat Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter Bilag 3 januar 2016 Notat Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter 1. Generelt Der er i dag ingen fast praksis i Skanderborg Kommune for brugen af garantistillelse ved indgåelse af kontrakter.

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014 Skattekontoen - endnu en gang Side 1 Udvidet selvangivelse 2013 Side 2 Udenlandskae ejendomme og sommerhuse Side 2 Afgørelser skat Afgørelser moms Side 2 Side 6 Skattekontoen endnu en gang Da vi har erfaret,

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner EF-Tidende nr. L 200 af 08/08/2000 s. 0035-0038 EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere